Page 1

A a AMOR amor


B b BARCELONA

Barcelona


C c CASA casa


Ç ç BARÇA barça


D d DIT dit


E e ESPANYA

Espanya


F f FOC foc


G g GAT gat


H h HERBA herba


I i ÍNDIA índia


J j JAQUETA jaqueta


K k KARATE karate


L l LOCUTORI

locutori


LL ll a

LLUNA lluna avi贸


M m METRO metro


N n NOIA noia


NY ny CATALUNYA

Catalunya


O o OLI oli


P p

I

PILOTA pilota


Q q QUIOSC quiosc

A


R r ROSA rosa


S s SEMAFOR semafor


T t TREN tren


U u UN un


V v VI vi


W w WHISKY whisky


X x XOCOLATA xocolata


Z z ZOO zoo

L'abecedari dels alumnes de FI 1  

Els alumnes de FI1 han muntat el seu propi abecedari!!! Amb les paraules que els agraden i que són significatives per a ells!!!