Page 1

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 16.02.2012

Data wystawienia: 16.02.2012 Data sprzedaży: 26.02.2012 Miejsce wystawienia: Andrychów

Sprzedawca Imię i nazwisko lub mLingua Sp. z o.o. nazwa firmy: Stary Rynek 100 Adres: Miejscowość Poznań Kod pocztowy i 61-773 poczta: NIP 778-14-35-103

L.p.

1

Nazwa towaru lub usługi Tłumaczenie POL -> ANG [48 912 znaków]

Nabywca Imię i nazwisko TranslatorsWithBorders lub nazwa firmy: Adres: Główna 1 Miejscowość Andrychów Kod pocztowy i 01-001 poczta: NIP 000-00-00-001

Cena

Wartość

48,03 zł netto/1800 znaków

Razem:

1305 zł

1305 zł

Otrzymana zaliczka 0 Do zapłaty 1305 zł Słownie: Tysiąc trzysta pięć złotych Forma gotówka zapłaty: Data 26.02.2012 zapłaty:

………………………………………………. ………………………………………………. mLingua Cezary Zieliński

Nauka wystawienia dokumentów księgowych.

Rachunek uproszczony  

mLingua Sp. z o.o. Imię i nazwisko lub nazwa firmy: TranslatorsWithBorders L.p. Nazwa towaru lub usługi Cena Wartość NIP 778-14-35-103 NIP 0...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you