Page 1

SVERIGES ENDA RENODLADE TEKNIKTIDNING FÖR LANTBRUKET

Nr 3-2016, årgång 8

1 7 1 7 M a t Nya KuboTAD TES

Flera internationella mässor

Nya maskiner från Lemken

Vallmaskinsteknik från Krone

Stor bogserad från Agrifac


Vi träffas på Elmia 19-21 oktober i monter A03:16

Prisexempel:

Vikplog Ysta´ SSVL17 Ord. pris: 34.100 kr. Inkl. Trimafäste, elventil och chockventiler.

28.985,-

Prisexempel:

Sandspridare Ysta´ SP800 Ord.pris: 33.500 kr. Inkl. hydrauliskt 3-punktsfäste.

28.475,-

Prisexempel:

Vikplog Ysta´ SSVL32

70.465,-

Ord. pris: 82.900 kr. Inkl. 3-punktsfäste, diagonalventil, tallrikar, ackumulator, chockventiler och lampor.

GreenTec HXF 2302 + Grensåg LRS 1402

GreenTec HXF 2302 + RI-80

GreenTec HXF 3302 + RC

GT Bunning Stallgödselspridare MK4 ST 150 HBD

GT Bunning Stallgödselspridare MK4 ST 130

Spearhead Twiga Flex 5000 – 7000. Räckvidd 5,6 – 8,9 m

Schaktblad Ysta´ SB 25

Väghyvel Ysta’ YVS 240. Inkl strängspridare

Väghyvel Ysta’ YVL 200. Inkl strängspridare

Prisexempel:

Betesputs Ysta’ E 165 Ord. pris: 36.900 kr.

31.365,-

Prisexempel:

Slaghack Ysta’ W 320 Ord. pris: 80.900 kr.

68.765,-

Prisexempel:

Släntklippare Ysta’ P 250 Ord. pris: 77.400 kr

65.790,-

I samarbete med våra återförsäljare: STAFFANSTORP

Eriksson & Co

TRAKTORFÖRSÄLJNING OCH SERVICE

VÄRMDAL TRAKTORSERVICE

Vårby Maskin AB

TEL: 070-311 73 67 • WEB: ERIKSSONOCO.SE

I Norra Zinkgatan 3, SE–271 39 Ystad I Tel. +46 (0) 411–139 50 I Fax. +46 (0) 411–739 05 I www.ystamaskiner.se I info@ystamaskiner.se


Ledare

.SE

Sid. INNEHÅLL 3

Ledare

4

Lemken

12

Torkbygge

16

Traktorer

18

Tröskteknik

20

Provkörning

28

Potatisodling

34

Köttproduktion

38

Innov-Agri

40

Traktorteknik

44

Mässa

48

Provkörning

56

Mässa

60

Tekniknyheter

64

Vallteknik

70

Växtskyddssprutor

74

Vall och växtskydd

78

Självgående växtskyddsspruta

88

Maskintillverkare

98

NilehnTeknik Information

NilehnTeknik utkommer 4 gånger per år och kostar endast 299:- per år i prenumeration Tryckupplaga: 15 000 ex. För mer info: www.nilehnteknik.se Omslagsfoto: Paul Baumann

NilehnTeknik nr 03/2016

3

Treåriga cykler för mjölken – något att ha med i beräkningen vid investeringar Mjölkmarknaden avreglerades i april 2015 inom EU och priset på mjölk föll som en sten då överskottet snabbt blev ett faktum. Många mjölkproducenter i Europa hade stått och väntat på startskottet, att inte behöva ta hänsyn till produktionskvoter, och ökade sin produktion så fort det gick, utan eftertanke på hur utbud och efterfråga skulle påverka priset. Ett år senare började ökningstakten avta och i dag har vi till och med en minskande mjölkproduktion i Europa och även i resten av världen, vilket fått mjölkpriset att stiga sedan i slutet av denna sommar. Till vilken nivå priset stiger och exakt hur länge det står sig är det ingen som vet, men det man kan vara säker på är att priset kommer att gå ner igen, förr eller senare. Marknadsanalytiker som vi pratat med menar att mjölken lever i treårscykler. Överproduktion får priset att vända ner, det tar ett tag innan producenterna kan ställa om och överskottet blir ännu större med stor prisnedgång som följd. Till slut upphör produktionsökningen och vänds till en minskning. Efter ett tag är utbudet mindre än efterfrågan och priserna vänder uppåt igen. Det blir en period med underskott, eftersom mjölkproducenterna inte hinner öka i samma takt och priset stiger ännu mer. Lönsamheten blir mycket bra och många bygger ut och ökar sin produktion. Tyvärr blir det alltid över åt båda hållen både vad gäller produktion kontra konsumtion och därmed pris på mjölk i förhållande till produktionskostnad. I Sverige har vi just nu strax under 4 000 mjölkbesättningar

med en snittstorlek på 81 kor. Jämför vi med vårt grannland Danmark är besättningsstorleken där 177 kor i snitt, det vill säga mer än dubbelt så stor. Danmark ligger visserligen tvåa i EU efter Slovakien, men det visar att det finns många små mjölkgårdar i Sverige och troligtvis kommer många av dessa att upphöra i takt med generationsväxlingar. Därmed bör det finnas stort utrymme för nyetableringar utan att den totala mjölkproduktionen ökar i landet, och det samma gäller troligtvis inom hela EU. När ska man då bygga för mjölk? I en artikel på vår webbtidning www.lantbruksnytt.com nu i somras berättade den danska lantbruksekonomen Palle Jakobsen att det just nu är rätt tid att bygga ut för mjölk. Anledningen är att priset låg i botten i början av sommaren och då är det rätt tid att bygga så man har full produktion när nästa pristopp kommer. Vi fick många debattinlägg på vår chatt efter den artikeln, där

flertalet var skeptiska till möjligheten att bygga ut då bankerna troligtvis inte lånar ut pengar med nuvarande lönsamhet i mjölkproduktionen. Troligtvis har de helt rätt, det är nog inte enkelt att gå till banken och be om krediter till den produktionsgrenen under förutsättning att man inte har mycket stora outnyttjade säkerheter på gården. Men stämmer analytikernas tes att mjölkcykeln är treårig så skulle vi ligga på botten våren 2019 och priset skulle stiga den sommaren för att vara på topp årsskiftet 19/20. Det är inte lång tid dit och det är kanske där man ska sikta redan i dag. Blir det bättre lönsamhet till vintern och början av 2017, utnyttja den möjligheten för att ta positioner för en expansion som står klar sommaren 2019. Anders Niléhn, chefredaktör NilehnTeknik

Anders Niléhn, chefredaktör NilehnTeknik

Utgivare: Agrar AB Hovbydal 291 91 Kristianstad

Ansvarig utgivare: Anders Niléhn Tel: 070-630 68 77 anders@agrar.nu

Annonssäljare: Martin Hansson Tel. 046-288 07 31 martin.hansson@hkmedia.se

www.nilehnteknik.se Tel. vxl: 044-23 71 80

Layout: Marwin Gripenfrost marwin@agrar.nu

Claes Kullman Tel. 046-288 53 46 claes.kullman@hkmedia.se

VD: Anders Niléhn

Tryckeri: AM-tryck & reklam, Hässleholm

Bank: Länsförsäkringar Bank Bankgiro: 5242-9180 Org. nr: 556546-7403 ISSN 2000-6071

.SE


4

NilehnTeknik nr 03/2016

Lemken

.SE


.SE

Lemken

NilehnTeknik nr 03/2016

Ständig maskinutveckling – koncept för framgång Trots en väsentlig nedgång i försäljningen av lantbruksmaskiner runt om i världen, satsar tyska Lemken hårt framåt. Under den senaste tiden har man öppnat en ny fabrik för tillverkning av växtskyddssprutor, invigt en ny avdelning för utveckling samt byggt ett nytt center för visning av maskiner dels inomhus men även i fält. Till det har det under året släppts en stor mängd nya maskiner på marknaden.

5


6

Lemken

NilehnTeknik nr 03/2016

.SE

Lemken Vega följer ISOBUS-standard och kan styras ner till enskilda munstycken.

Agritechnicanyheterna fungerar utmärkt i fält Den tyska maskintillverkaren Lemken lanserade en stor mängd nyheter på Agritechnica i november 2015. I somras visades alla dessa nyheter i fält på en pressdag i Ungern, och de fungerade perfekt. UNGERN NIKEHN TEKNIK Ständig produktutveckling och nära kontakt med slutkunden, lantbrukaren, är ett vinnande koncept för en lantbruksmaskintillverkare. Tyska Lemken, som har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1780, är väl medveten om det. Trots att försäljningen av lantbruksmaskiner minskade med cirka 10 procent totalt i världen under 2015 har företaget inte slagit av på takten. Man har investerat i såväl byggnader, personal som nya produkter. Växtskyddssprutor är den senaste produktgruppen i företagets port-

följ och enligt uppgift från ägaren Nicola Lemken finns det planer på en självgående maskin i framtiden.

ISOBUS

I dag är det tre serier växtskyddssprutor som gäller, den burna Primus samt de bogserade Albatross och Vega. Den senare var helt ny på Agritechnica i november 2015 men finns nu till försäljning. Maskinen följer ISOBUSstandard vilket innebär att den kan köras från traktorns terminal. Dock gäller det att traktorn har tillräckligt fin egen utrustning för

att klara sektionskontrollen som på Vega går ner till enskilda munstycken. Detta styrs via en CANBUSledning i rampen som i sin tur styr varje munstycke individuellt. Det är en stor fördel, inte bara när man kör mot en vändteg som spetsar, utan även när sista draget på åkern körs, ett drag som oftast inte går jämnt upp med arbetsbredden. För dem som inte kör växtskyddssprutan i traktorns egen terminal har Lemken en helt ny monitor som heter Mega Spray. Den är framtagen för att vara extremt lätt att använda. Den

har tydliga menyer på förstasidan och föraren kan själv välja vad som ska visas så att det som anses viktigt syns tydligt, medan oväsentlig information hamnar på underliggande sidor. Vill man göra ändringar är det också enkelt. Om man som exempel trycker på siffran för liter per hektar kommer en sida upp ett nytt värde snabbt skrivs in, trycker på Enter och vips är man tillbaka till sida ett med det nya värdet i displayen.

GPS

Är det flera förare på växtskyddssprutan går det att lägga in ett


.SE

Lemken

NilehnTeknik nr 03/2016

I stället för bulthål har Lemken numera hakar på baksidan av vändskivorna vilket innebär att man kan slita hårdare innan man behöver byta delar.

Tallrikskultivatorerna har inte några smörjnipplar på tallrikar eller efterföljande väktar.

• • •

Halmstad 035 - 12 50 59 • Gränna 0390 - 501 70

www.goma.se

7


8

Lemken

NilehnTeknik nr 03/2016

antal grundinställningar som passar var och en. Sektionskontroll via GPS är integrerat i terminalen varför man endast behöver ha en display i hytten. Lemkens historia började med plogar och än i dag är det en mycket stor produktgrupp inom företaget.

Nya delburna Diamant har ett helt nytt system för dem som vill fortsätta att köra i fåran. Med en hydraulkolv och ett par ackumulatorer kan man styra kraften mellan trepunktskoppling och resten av plogen så draglinjen flyttas i sidled och hamnar i centrum av traktorn. Med en annan kolv i plogens framkant kan man överföra vikt från

plog till traktor. Utnyttjas detta system är det viktigt att ha tillräckligt med frontvikter på traktorn. Lemkens nya plogar följer ISOBUS-standard och innebär att alla inställningar som djup, vinkel och tiltbredd kan ställas från traktorhytten. Fördelen med att ha en plog som kan justeras automatiskt är att den kan anpassa

.SE

sig efter arbetsbredden, bra när man kör med autostyrning och GPS, då det ger en jämn plöjning. En annan fördel med en plog som följer ISOBUS är att det endast behövs anslutas hydraulslangar till load-sensing-systemet samt en ISOBUS-kontakt.

Anders Niléhn

Lemkens koncept bygger på exakt återpackning exakt där den efterföljande billen kommer.


.SE

Lemken

NilehnTeknik nr 03/2016

Det är enkelt att ändra rotationsriktning på Lemkens rotorharvar och därmed anpassa dem till rådande förhållanden.

När din ”nya” maskin har blivit begagnad, vad händer då? Att välja rätt leverantör kan visa sig ha stor betydelse för framtiden, och inte minst värdet av dina begagnade potatismaskiner. Maskiner till potatisodling är oftast specialmaskiner, det finns inte alltid en kund runt hörnan. Det kan betyda att din nya maskin som ser fin och snygg ut nu, kan vara värdelös om 5 år när det är dags för byte mot en ny maskin, och då skall du fråga dig själv ”har jag råd med det”?

Grimme är den enda tillverkaren i branschen som är ett familjeföretag som inte har slagits samman, blivit uppköpt eller har haft ekonomiska problem. När Grimme skall ta fram en ny produkt, anställer de den personal som krävs och utvecklar den själva. Detta gör Grimme till den enda full-line leverantören med egen produktion och utveckling. Det finns 120 personer på Grimmes utvecklings avdelning på fabriken i Damme.

Det har inom tillverkarna av potatismaskiner varit turbolenta tider de sista 10 åren. Om man ser tillbaka fanns det många leverantörer som inte längre finns idag.

Detta gör att företaget är i konstant dynamisk drift framåt, så att dom odlarna i världen som väljer att satsa på Grimme som leverantör vet att Grimme kommer att finnas i framtiden. Det betyder att begagnade maskiner från Grimme håller ett högt värde när det är dags för ny maskin med den senast utvecklade teknologin.

Verksamheter som har slagits samman, blivit uppköpta eller gått i konkurs. Detta har fört med sig stora ekonomiska konsekvenser för odlarna i de Nordiska länderna, tyvärr!

Tänk dig för idag, det kan betyda mer än du tror imorgon!

9


10

NilehnTeknik nr 03/2016

Lemken

.SE

Solitair 12 bärs av det framförvarande jordbearbetningsredskapet, de veckade spårluckarna samt såaggregatet.

Nya Karat 12 har fyra rader pinnar som sitter symetriskt monterade. Pinndelningen är endast 20 centimeter och maskinen är framtagen för stora skördar där mycket halm ska blandas i jorden.

Rubin 12 har tallrikar på 736 millimeter i diameter och kan därmed arbeta ner till 22 centimeters djup.


.SE

Lemken

NilehnTeknik nr 03/2016

11

Lemkens nya precisionssåmaskin Azurit 9 arbetar med dubbelrad. Radavståndet är 75 centimeter men sen är det 12 centimeter mellan fröna i den raden. Fördelen är upp till 10 procents skördeökning.

Nya Rapid Ny elektronik och hydraulik som är lätt åtkomlig bakom kraftiga kåpor

Ny sålåda

Ny hydraulisk utmatning Nytt styrsystem

Ny LED-belysning

Nya lågtrycksdäck

Nya underhållsfria lager på samtliga tallrikar

Alltid bra villkor via Väderstad Finans

Radar med mycket hög precision

www.vaderstad.com

S965

Ny hydraulisk efterharv


12

Torkbygge

NilehnTeknik nr 03/2016

.SE

Bengt Sturesson, till vänster i bild, har drivit Fogdegården utanför Mjölby sedan år 1981 då han övertog verksamheten efter sin far och farbror. Även hans son Gustaf är engagerad i verksamheten i dag.

Liten smittrisk i torken I fjol brann torken ned på Fogdegården i Mjölby. Ägarfamiljen Sturesson fick ta snabba beslut för att planera och få en ny anläggning klart till skörden 2016. Tidsplanen höll och i mitten av juli invigdes den nya torkbyggnaden, som har en del nya finesser jämfört med den gamla. MJÖLBY NILEHN TEKNIK

Den nya torken på Fogdegården har separat utrymme för in- och utlastning och anledningen till det är att minska risken för att fåglar kommer in i byggnaden och sprider smitta. – Vi har även eldrivna rullportar som öppnas och stängs från traktorn och gropen rymmer ett helt lass. Därmed är det bara öppet en liten stund, precis när man kör in, tippar och kör ut. På gården finns 65 000 frigående värphöns och fodret till dem produceras i den nya anläggningen. Att minimera risken för smittor är därmed viktigt. Växtodlingen består av 410 hektar åker som fördelar sig på höstraps, höstvete, vårkorn, havre,

ärtor och lin. Hälften går åt till eget foder och hälften är utsädesodlingar. Därför togs det även beslut att sätta in en rensningsanläggning i den nya byggnaden. – Det var ett beslut vi fick ta snabbt, då det är svårt att placera en rens i en befintlig torkbyggnad. Just tiden har varit den stora utmaningen för familjen Sturesson. Först och främst är branden i sig en stor chock och den kunde mycket väl ödelagt hela gården. Nu hade man tur i oturen då det endast var själva torkbyggnaden som strök med. Sen ska man förhandla med försäkringsbolaget och ta beslut hur den nya anläggningen ska byggas.

Behoven på gården har ofta förändrats och det har tillkommit ny teknik. Det gäller att göra rätt val så man får en ny anläggning som passar på gården och det gäller även att den blir klar i tid.

Tornum

Valet föll till slut Tornum som leverantör, mycket beroende på att de kunde leverera en bredare och lägre byggnad. – Vi ville att den skulle smälta in i gårdsmiljön och i stället för rundsilos har vi ett stort hus om förutom in- och utlastning samt våtficka, tork och kontrollrum även innehåller fickor för lagring. Det är två torkfickor på vardera 37 kubikmeter i stället för som

tidigare en på 20, vilket var fallet tidigare. På så vis kan man torka två olika varor samtidigt.

Nattarbete

Torkarna står på vågceller och hela anläggningen är automatisk. – Vi kan ställa torkar på kö och förhoppningsvis sova på natten. Torken värms med pellets i stället för med olja. – Vi har pellets för uppvärmning av bostad och verkstad och vill bli fossiloberoende. På gården finns även 100 hektar skog och ett vindkraftverk.

Anders Niléhn


.SE

Torkbygge

NilehnTeknik nr 03/2016

PN1609

Separat utrymme för in- och utlastning samt automatiska portar är till för att hålla borta fåglar och minska risken för salmonella.

Köp din olja där kunskapen finns

Rätt olja till dina maskiner

Gedigen kunskap om olja och lång erfarenhet av Agrol – Lantmännens eget oljemärke – ger oss de allra bästa förutsättningarna för att hjälpa dig att välja rätt olja till din maskin. Med Agrols produkter ökar du livslängden på dina maskiner. Rätt kvalitet gör skillnad och behöver inte vara dyrare. Oljekampanj i våra butiker under vecka 39-42. Lokala avvikelser kan förekomma. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

Just nu extra bra priser på olja!

I vår e-handel hittar du tillbehör, reservdelar och slitdelar till dina maskiner. lantmannenmaskin.se/ehandel

Tel 0771-38 64 00 www.lantmannenmaskin.se

13


14

NilehnTeknik nr 03/2016

Torkbygge

.SE

Den nya torken eldas med flis.

Kontrollrummet är prydligt och allt automatiserat. – Nu ska vi kanske kunna sova om nätterna när vi kör torken.


.SE

Torkbygge

NilehnTeknik nr 03/2016

15

Den nya torkbyggnaden är vacker och smälter fint in i gårdsbilden.

Tillsammans med lagrings utrymmen vid höns stallarna kan man lagra 3 350 kubikmeter spannmål.

Monter A05:26


16

Traktorer

NilehnTeknik nr 03/2016

.SE

Nya Maxxum har helt ny design med hel framruta och gott om arbetsbelysning för säkert arbete på natten. Hjulbasen är 2 642 millimeter och vändradien 5,4 meter.

Utökad Maxxum serie från Case IH Maxxum har varit en populär traktor från Case IH sedan den introducerades år 2004. Då var det modellserien MXU på 110 till 140 hästkrafter. För tre år sedan utvecklades den med steglösa modeller från 110 till 135 hästkrafter och nu kommer ytterligare nya modeller i spannet 116 till 145 hästkrafter.

Case IH Maxxum har en trevlig hytt med reglagen fint placerade till höger och funktionerna är enkla att förstå sig på. I höger A-stolpe finns all information och längst fram i höger armstöd den stora pekskärmen i färg.

Sedan starten har CNH tillverkat 28 200 Case IH Maxxum. Med den nya serien finns det i dag fem modeller av Maxxum, 115, 125, 135, 145 och 150. Alla finns med semipowershift med 16 växlar fram/back och de fyra minsta även

med steglös transmission som alternativ. De fyra har fyrcylindriga motorer medan Maxxum 150 har en sexa. Effekten är den samma i 145 och 150, 145 hästkrafter som kan stiga till 175 med effektboost. Även de andra tre har effektboost och den kommer man åt vid transport eller vid kraftuttagsdrift. Semipowershiften kan även ha kryplåda och då blir det plötsligt 32 växlar fram/back. Den steglösa transmission har en toppfart på 50 km/h på de marknader det är tillåtet och den farten nås redan vid 1 750 rpm på motorn. CVX-modellen följer ISOBUSstandard och därmed kan man övervaka och styra redskap i traktorns monitor. En annan fördel


.SE

Traktorer

NilehnTeknik nr 03/2016

17

Motorn är från Fiat Powertrain, som även den ingår i CNH Industrial. Den är avgasrenad med SCR-teknik och därmed tankar man även AdBlue. med detta system är att redskapet kan reglera traktorns framkörningshastighet. Exempelvis kan en balpress mäta belastningen i inmatningen och öka eller minska traktorns fart automatiskt så att man hela tiden ligger på maximal

kapacitet utan risk för överbelastning. Det finns även vändtegsautomatik som kan programmeras både under körning och vid stillastående. Precis som de flesta andra fabrikat erbjuder nu även Case IH sitt

eget system för autostyrning. Det heter AFS Guide Steering och har en noggrannhet på 2,5 centimeter. Inställningarna för detta görs i traktorns monitor i höger armstöd. Hytt och framaxel är fjädrande och komforten är mycket bra.

Sikten är perfekt med smala hyttstolpar och takfönster.

Måns Niléhn

Besök oss i vår monter D03:30 på

www.delaval.se


18

Tröskteknik

NilehnTeknik nr 03/2016

.SE

Nya Tucano 560 är en kapacitetsmaskin med kompakta mått.

Mindre hybridtröska från Claas Tucano 560 är en ny mindre modell av Claas tröskserie APS Hybrid. Med den får man en kompakt maskin med stor kapacitet. Precis som Tucano 570 har den mindre 560 en motor från Mercedes-Benz. I 560 är den på 313 hästkrafter. APS Hybrid-tekniken bygger på en förcylinder och en konventio-

nell tröskcylinder följt av en rotor. Det är ett effektivt system som innebär att Tucano 560 får samma mått som en femskakartröska, men har samma kapacitet som en sexskakartröska.

Fördelen med kompakta mått innebär att tröskan inte blir bredare än 3.5 meter med 800 millimeter breda hjul.

Tanken har blivit större på samtliga tröskor i Tucano-serien och rymmer ny 10 000 liter.

Anders Niléhn


.SE

Tröskteknik

Tanken rymmer 10 000 liter.

NilehnTeknik nr 03/2016

Tekniken med APS Hybrid innebär en förcylinder och en vanlig cylinder följt av en rotor i stället för halmskakare.

Motorn kommer från Mercedes-Benz och har 313 hästkrafter.

Bättre torkning ger bättre kvalitet! ALLT DU BEHÖVER FÖR TORKNING, LAGRING OCH HANTERING AV SPANNMÅL

LÖSNINGAR FÖR VÄRLDENS VIKTIGASTE BRANSCH WWW.TORNUM.SE

19


20

Provkörning

NilehnTeknik nr 03/2016

.SE

Kubota M7171 har stora glasrutor i hytten och föraren har perfekt sikt åt alla håll. Måtten är 4 770 mm (l), 2 500 mm (b) och 3 030 mm (h)

Kort och stark Kubota skiljer sig mot många andra traktortillverkare vad gäller motorerna. De har stor cylindervolym i förhållande till antalet cylindrar. Den fyrcylindriga Kubotamotorn i M7171 är på 6,1 liter. Det ger en seg motor med stor vridmomentsstegring.

Motorn har avgasrening med SCR-, EGR- och DFP-teknik vilket innebär att man även tankar AdBlue. Denna tank sitter på vänster sida precis som den vanliga dieseltanken. Vi provkör traktorn både i fält och transport och motorn är pigg och svarar snabbt. Traktorn är

relativt kort och smidig och verkar passa många arbeten. Just frontlastare är kanske inte det den anpassats för mest då motorhuven är stor och takfönstret litet. Det finns traktorer på marknaden som erbjuder bättre sikt. Men till transporter och fältarbete är den perfekt och den

steglösa transmissionen är bekväm. Fram- / back-spaken till vänster om ratten är bra utformad och vippar man den neråt hamnar transmissionen i neutral. Så fort man lägger i fram eller back börjar traktorn dra om man inte håller på bromsen. Om det är bra eller inte är en smaksak. En

del förare föredrar traktorer som står stilla till dess man rör gaspedalen eller körspaken med Kubota är som en automatväxlad bil som börjar rulla så fort man lägger i växel. Traktorn har en rejäl hydraulik och det finns två hydraulpumpar att välja mellan, 79,5 och 109,8


.SE

Provkörning

NilehnTeknik nr 03/2016

Instrumentpanelen följer med när ratten tiltas. Spärren är en pedal vid golvet. Tyvärr kan man inte vinkla upp ratten helt vilket innebär att den är lite ivägen när man ska in/ut.

Upptäck fördelarna med

SVENSK POTATISTEKNIK

MaskinGruppen Ängelholm

Östra Sönnarslöv Traktorservice

Tore Nilsson

André Blad

www.maskingruppen.com Tel. 0431-41 56 00

0709-22 79 90

www.traktorservice.com Tel. 044-33 10 87

0708-37 11 85

21


22

Provkörning

NilehnTeknik nr 03/2016

liter per minut. Båda kan man välja mellan fast eller lastkännande hydraulsystem. Traktorn kan ha upp till fem dubbelverkande uttag bak och två fram. Motor och växellåda styrs gemensamt av en dator och utväx-

ling och motorvarvtal anpassas automatiskt efter arbetsförhållanden och vald hastighet. Föraren kan välja om traktorn ska prioritera minimal bränsleförbrukning eller kapacitet i arbetet. Med en automatfunktion kan man få traktorn att sänka farten

Alla viktiga funktioner finns i höger armstöd och längst fram en stor pekskärm i färg.

automatiskt så fort trepunkten höjs, detta för att man som förare lättare ska hinna med att manövrera på vändtegen. ZF och Dana Den steglösa transmissionen kommer från tyska ZF medan

.SE

fram- och bakaxel kommer från amerikanska Dana. Snabb Toppfarten är 50 km/h och i Sverige, där vi kör i 40 km/h, innebär det att man når toppfarten vid reducerat motorvarvtal.


.SE

Provkörning

Bak till höger i hytt radio, kontrollpanel för hyttventilation samt eluttag. Luftutsläppen sitter bra placerade och det finns även bakom föraren.

NilehnTeknik nr 03/2016

23


24

Provkörning

NilehnTeknik nr 03/2016

Hytten är stor och ljus och sikten är perfekt åt alla håll. Det finns även dörr på höger sida. Den stora pekskärmen i färg längst fram i höger armstöd är lätt att förstå sig på. Genom enkel knapptryckning kan man välja och flytta vilken funktion man önskar på vilken plats i skärmen. Kubota äger Kverneland och monitorn i M7-serien kommer från den norska maskintillverka-

ren. Givetvis följer den ISOBUSstandarden. Pekskärmen kallas K Monitor Pro och är på 12 tum. Traktorn tillverkas i Kubotas nya fabrik i Frankrike och är störst i M7-serien. Totalt är det tre storlekar och de säljs i tre olika utföranden, Standard, Premium och PremiumKVT. Det innebär att Kubota valt tre olika utrustningsnivåer med

Hytten saknar B-stolpe och dörrarna är stora. Insteget är bra och över bränsletanken finns verktygslådan.

fasta priser. Som exempel är fem yttre dubbelverkande hydrauluttag, frontlyft och frontkraftuttag standard på den modell vi provkört. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Kubota M7171 är en bra traktor att köra. Hytten är bekväm med bra sikt och klimat och reglagen är bra placerade. Det vi sätter som minus är att körspaken förs framåt för

.SE

att öka hasigheten även när man backar. Vi föredrar traktorer som vänder på funktionen när man lägger i backen. Den som vill vrida stolen en bra bit åt höger för att kunna sitta bekvämt och titta bakåt blir besviken då monitorn tar i höger dörr efter bara några graders vridning.

Anders Niléhn


.SE

Provkörning

NilehnTeknik nr 03/2016

Kubota M7171 Premium har frontlyft som standard. Den fjädrade frontaxeln kommer från amerikanska Dana.

Genom att dra i en spak längst fram öppnas motorhuven som elegant reser sig rakt upp med hjälp av gasdämpare.

Vid höger insteg sitter batteriet placerat i en plåtlåda.

25


26

NilehnTeknik nr 03/2016

Knapparna på bakskärmarna för trepunkt och ett yttre hydrauluttag är relativt små. Knappen till kraftuttaget, vilken de flesta använder betydligt mer sällan, är större och bättre.

Uttag till yttre hydraulik är tydligt utmärkta med plus/minus och färgkoder. Till vänster sitter hållare för jordbruksdraget.

Provkörning

.SE


.SE

Provkörning

NilehnTeknik nr 03/2016

Fakta: Kubota M7171 Premium Motor: Fyrcylindrig Kubota på 6,1 liter och 126,8 kW (170 hk) maxeffekt och max vridmoment 740 Nm vid 1 200 rpm Transmission: Steglös med kopplingsfri fram/back Däck: 540/65R28 fram och 650/65R38 bak Bränsletank: 330 liter + 38 liter AdBlue Lyftkapacitet: 9 000 kg Max hydraulflöde: 109,8 l/min Max hydraultryck: 200 bar Yttre hydraulik: 5 dubbelverkande uttag Vikt: 6 880 kg (utan vikter) Vändradie: 6,25 m Serviceintervall: Motoroljebyte 500 timmar (22 liter), Transmissionsoljebyte 1 000 timmar (80 liter) Kraftuttag: 540, 540E, 1 000 och 1 000E rpm Pris: 1 065 000 kronor Pris per hk: 6 264 kronor

3+

• Bra sikt • Lättarbetad monitor • Bra hyttventilation

Utrustning Luftkonditionering: Passagerarsäte: Frontlyft och pto: Hydraulisk släpvagnsbroms: Femte dubbelverkande uttag: Luftfjädrad förarstol: Säkerhetsbälte förare: Säkerhetsbälte passagerare: Vändbar förarplats: Hydraulisk utskjut lyftdragkrok: Framaxelfjädring: Hyttfjädring:

3-

std std std std std std std std nej std std std

• Litet slag i ratten (tiltläget) • Körspaken fel håll när man backar • Kan bara vrida stolen lite

WORK SMARTER NOT HARDER Hela vårt sortiment av redskap hittar du på www.alosverige.se

ss i hall:

Besök o

A

Högtippande skopa

Återfyllnadsskopa

PA R T O F T H E Å LÖ G R O U P

Ålö AB Brännland 300, SE-901 37 Umeå Tel 090-17 04 90, www.alosverige.se

Klaffskopa

Planeringsskopa

27


28

Potatisodling

NilehnTeknik nr 03/2016

.SE

Ett potatislagerhus på den nya gården blev anledningen till att Magnus Larserud startade med en ny gröda i växtföljden då han köpte Stocke Gård på Frösön.

Han satsar på potatis på Frösön Stor efterfrågan, litet bladmögeltryck och intresse för nya utmaningar inom växtodlingen, det är anledningarna till att lantbrukare Magnus Larserud i Östersund börjat odla potatis. Magnus Larserud har drivit ett lantbruk tillsammans med sin far Christer under ett antal år. Lantbruket, som är en arrendegård och heter By, hade mjölkproduktion som bas. För att utveckla företaget startade Magnus även entreprenadverksamhet där han utför

de flesta förekommande arbeten åt andra lantbrukare samt fastighetsskötsel och snöröjning. Inom lantbruket kör de flytgödsel, jordbearbetar, sår, sprider gödsel, utför växtskyddsarbete, utför alla arbeten i vallskörden samt tröskar spannmål.

De tröskar 400 hektar per år. – Jag avverkar nog mest av alla lantbrukare i länet, konstaterar Magnus. I fjol upphörde man med mjölkkorna och i stället köpte Magnus en egen gård på Frösön, endast 9 kilometer från By.

– Det passade bra att avsluta med mjölken nu. Stallet var nedslitet, min far är 69 år och mjölkpriset lågt. Den nya gården heter Stocke Gård och på den fanns bland annat potatislager och växthus för förgroning av utsäde. Därmed var det


.SE

Potatisodling

NilehnTeknik nr 03/2016

29

Magnus Larserud kommer att sortera och paketera potatis och sälja dem via den lokala Ica-affären samt på gården.

Z6.6 och Z8.0 för mångsidiga entreprenörer. En unik kombination från BIGAB! BIGAB Z 6,6 har en räckvidd på 6,6 m. Kranen lyfter på full längd 750 kg*. BIGAB Z 8.0 har en räckvidd på 8.0 m. Kranen lyfter på full längd 590 kg*.

BIGAB och Z-kran för maximal flexibilitet! Fabrik: E-mail: info@forsmw.com www.forsmw.com

FARMA NORDEN AB Anders Svensson, 070-191 40 51, 070-200 59 13

Teknisk support och reservdelar: 011-165 770.

*Exklusive grip och rotator. BIGAB Z-kran Z6.6/Z8.0 går att montera på alla nya BIGAB från 10–14 och uppåt. Vi förbehåller oss rätten till justeringar och pris utan föregående information.


30

Potatisodling

NilehnTeknik nr 03/2016

självklart att potatisodling skulle in i växtföljden på Magnus lantbruk. – Den tidigare ägaren sålde matpotatisen till en lokal Ica-butik och när jag köpte Stocke Gård kontaktade de mig och vill fortsätta köpa potatis. Vi kommer även att sälja en del direkt på gården och jag räknar med bra avsättning. I år är odlingen 11 hektar men till nästa år är planen 20.

Sorterna är Vega och Sava och provgrävningen i slutet av augusti visade på cirka 30 ton per hektar. Det kan tyckas lite om man är potatisodlare i södra Sverige, men i kalkylen ska man ha med sig att det inte är mycket bladmögel i området. – Jag har sprutat två gånger men är osäker på om jag verkligen hade behövt köra den andra gången, men jag vågade inte chansa.

Just nu står det en Väderstad såmaskin i växthuset som annars används till att förgro potatis i.

Det finns många Massey Ferguson på gården och även tröskan är av det fabrikatet.

Potatisodling är helt nytt för Magnus och han har fått hjälp av rådgivare både vad gäller odlingen och maskinparken. Eftersom det är mycket sten i jorden investerades det i en ScanStone kupplog och en stensträngläggare. En begagnad kombisättare från Juko försågs med en kamformare från AVR. Avståndet är 75/90 och

.SE

traktorn som drog kupplogen hade autostyrning. – Till nästa år ska vi även investera i RTK till den traktorn. Nu fick vi ta hjälp av markörerna, köra in rätt och flytta linjen inför varje drag då den vandrar lite när man inte har en korrektionssignal från markstation. Magnus tänker bygga om kupformaren till potatissättaren då den flyttade jorden lite för mycket i


.SE

Potatisodling

NilehnTeknik nr 03/2016

Telefon

Inför år 2016 skedde många nyinvesteringar för att klara av alla uppgifter. Gården är på 250 hektar och dessutom kör man till många andra kunder. Förutom alla nya maskiner till potatisodlingen, som exempel denna tvåradiga tankmaskin från AVR, har Magnus Larserud köpt tre nya traktorer från Deutz-Fahr.

040-60 80 440

Diesel ldningsE AdBlue olja

Texac

Smörjmedoe l

M7001 Serien M7131 M7151 M7171 NO NONSENSE

WARRANTY

31


32

Potatisodling

NilehnTeknik nr 03/2016

sidled vilket innebar att sättpotatisen kom för nära ena kanten. – Vi ska lösa det med en plog i mitten som kastar ut en del jord åt sidorna före kamformaren. En annan sak som ska ändras till 2017 är att säckarna med potatis för förgroning ska hänga glesare i växthuset. I år blev det ojämn förgroning och därmed ojämn uppkomst.

När NilehnTeknik besöker odlingen i augusti ser dock fälten mycket fina och jämna ut. Potatislagret på Stocke Gård var nedslitet och byggs nu om. Det blir ny kylanläggning, ny sortering och ny paketering. – Jag fick tag på bra begagnad utrustning och nu gjuter vi nya golv, isolerar och bygger om. Det ska vara klart inför årets skörd.

På företaget finns 15 anställda. Eftersom man har stor verkstad och underhåller det mesta själv, sköter om potatislager och utför snöröjning behöver han aldrig säga upp personal inför vintern. – Det är alltid någon som vill sluta, i vintras var vi nio man och det var egentligen en för lite. Totalt omsätter företaget 16 miljoner kronor varav 12,5 miljoner

.SE

kronor kommer från entreprenadverksamheten.

Anders Niléhn

Det renoverade potatislagerhuset med sortering och paketering vägg i vägg blir lagom klart till 2016-års skörd.


Uppgradera dig till en Avant 220/225! Inbytespremie! Bli garanterad 6000:i inbytespremie!

Inbyteskampanj på Avant 200-serien Byt in din gamla Avant 216/218/220 till en ny Avant 220/225 och bli garanterad 6000:- i inbytespremie. Ta kontakt med din lokala återförsäljare.

Fem anledningar till att uppgradera dig! •

Förbättrad stabilitet.

Upp till 42 l/min oljeflöde för redskap.

Rymligare cockpit med L-hytt som tillval.

Multikoppling för tillkoppling av hydraulslangar.

Avant snabbkopplingssystem för redskap.

Återförsäljare ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Aneby: 0380-478 50 • Eksjö: 0381-390 00 • Enköping: 0171-201 00 • Eslöv: 0413-57 44 00 • Falköping: 0515-77 78 00 • Finspång: 0703-21 57 58 • Flen: 0157-59 90 00 Getinge: 035-180 115 • Gustavsberg: 08-570 347 01 • Göteborg: 031-58 44 90 • Hammerdal: 0644-100 20 • Havdhem: 0498-48 14 00 • Hudiksvall: 0650-161 00 • Hörby: 0415-130 40 Jönköping: 036-19 60 60 • Karlstad: 054-80 83 80 • Klagstorp: 0410-72 44 11 • Kristianstad: 044-20 76 00 • Kumla: 019-30 86 80 • Ljungby: 0372-710 03 • Luleå: 0920-311 00 Läckeby: 0480-42 97 40 • Mora: 0250-177 35 • Motala: 0141-20 22 90 • Norrköping: 0121-300 00 • Sala: 0224-160 00 • Skellefteå: 0910-58 91 00 • Skene: 0320-195 00 Skövde: 0500-44 66 00 • Staffanstorp: 046-25 92 70 • Stockholm: 08-570 347 01 • Stora Skedvi: 0225-405 71 • Storvik: 0290-317 80 • Sundsvall: 060-52 54 85 • Säffle: 0533-123 85 Södertälje: 08-506 657 00 • Tingstäde: 0498-27 23 50 • Tomelilla: 0417-783 30 • Uddevalla: 0522-999 50 • Ulricehamn: 0321-250 89 • Umeå: 090-18 93 15 • Uppsala: 018-18 30 80 Vetlanda: 0383-76 28 61 • Vimmerby: 0492-100 75 • Växjö: 0470-52 99 00 • Årjäng: 0573-130 50 • Åstorp: 042-509 90 • Örebro: 019-30 86 80 • Örnsköldsvik: 0660-710 45 Österfärnebo: 0291-320 00 • Östersund: 063-308 95

Priser är exkl. moms. På nordfarm.se hittar du mer information.

nordfarm.se


34

Köttproduktion

NilehnTeknik nr 03/2016

.SE

Fjöset kör sin femte säsong i lösdriftsstallet för dikor. Det är en varm lösdrift med alla bekvämligheter och stallet har fungerat bra och sparat mycket arbete.

Köttproduktion utan kompromisser Ett rationellt stall som fungerar lika bra på vintern medför att ägarna kan hinna med annat arbete, det är bakgrunden till att Mikael Eriksson och Patrik Agerberg satsade stort när de byggde ett nytt stall för dikor MYCKELÅSEN - NILEHN TEKNIK Den som inte redan vet blir ganska säker på att det rör sig om ett stall för mjölkkor när man närmar sig byggnaden. En påkostad anläggning där inget lämnats åt slumpen. Men byggnaden rymmer dikor med kalvar och i gaveln personalutrymmen, kök, kontor och konferensrum. Mikael Eriksson, före detta flygplanstekniker i Östersund och Patrik Agerberg, ingenjör med ett förflutet på Volvo i Göteborg, sadlade om och övertog var sin gård från var sin morbror. Gårdarna ligger grannar i byn Myckelåsen en bit norr om Östersund.

Båda gårdarna drevs dessförinnan av Mikaels morfar respektive Patriks morfar. Det finns inga släktband mellan gårdarna men de har samarbetat om maskiner och annat sedan länge. När Mikael och Patrik övertog gårdarna slog man ihop driften och bildade bolaget Fjöset som betyder stall på jämtländska och även norska. Redan då hade de tidigare ägarna ändrat produktion från mjölk till kött och med Fjöset tog man ytterligare ett steg och byggde nytt kostall för kor och kalvar medan ett av de gamla stallen numera används till rekryteringskvigor.

Man säljer alla tjurkalvar på hösten och även de kvigkalvar som inte behövs till rekrytering. Det kött man säljer är således från utslagskor. – Vi slaktar på Jämtlandsgården men tar tillbaka allt och säljer i köttlådor direkt till kunder, berättar Mikael. Kunder kan välja mellan olika storlekar och typer av köttdetaljer och man har även en del förädlade varor såsom korv. Kunderna får man via sociala medier och att nöjda kunder tipsar nya kunder. Leverans sker i egen regi med en kylbil som finns på företaget.

Anledningen till att man började med köttlådor var att priset på nötkött var lågt när man startade verksamheten. – När detta stall stod klart år 2012 fick vi 19 kronor per kg för en utslagsko, men i dag får vi 40 när vi lämnar till slakteriet. Skillnaden har gjort att arbetet med köttlådor knappt är lönsamt längre då det medför stort arbete, dock har man inga planer på att sluta. När stallet byggdes uppfördes även ny flytgödselbassäng, plansilo till ensilage, biogasanläggning, biogaspanna och verkstad.


.SE

Köttproduktion

NilehnTeknik nr 03/2016

35

Mikael Eriksson är delägare i Fjöset och här visar han kontrollrummet för biogasanläggning och panna.

Den rälshängda grovfodervagnen är helautomatisk och fylls från ett ombyggt avlastarbord i det uppvärmda foderstallet.

Pannrummet, närmast i bild, ligger en bit från gödselbassäng och biogasreaktorn, som skymtas i bakgrunden.


36

Köttproduktion

NilehnTeknik nr 03/2016

– Vi är självförsörjande på värme i personaldelen av stallet, verkstad, foderstall och våra bostäder. Vi har även gjort plats för motor och dragit fram kabel så vi kan producera el också om vi önskar. Men den investeringen har ingen större prioritet då det framförallt är värme man behöver och elförbrukningen är liten på gården. Stallet har självventilation, rälshängd automatisk fodervagn och skraputgödsling med självfall till bassängen. Växtodlingen består av 280 hektar odlad vall och cirka 80 procent av fälten ligger inom 7 kilometers

radie, men för att nå de yttersta arealerna tvingas man åka traktor 2,5 mil. För att kunna hålla en modern maskinpark kör man även flytgödsel och utför alla arbeten i vallskörden åt andra lantbrukare i området och på vintern går det åt mycket tid för snöröjning. Det är bakgrunden till att det nya stallet byggts utan kompromisser och anpassats så att arbetsinsatserna ska vara så små som möjligt och risken för problem minimala. En ny maskin på gården är en MaxiRoll från danska Dalbo. Det är en tung vält med sladdplanka,

harv och frösåmaskin. Med den förbättrar man skadade betesmarker och vallar. Den används även för att så in ny vall då man inte odlar spannmål. – Det normala är att vi plöjer, plockar sten, kör två gånger med tallriksharv och sen går vi på med denna nya MaxiRoll en till tre gånger och har fröet med i sista körningen. Fördelen nu är enligt Mikael att det inte kommer upp så mycket sten som när man lade om vallar tidigare och det går snabbare att få ytorna jämna.

För 18,5 miljoner ska det naturligtvis bli fint. I denna gavel finns personalrum med stort kök på bottenplan och kontor samt mötesrum på andra våningen. Därifrån ser man ner till djuren. I priset ingår foderstall, plansilo, gödselbassäng och biogasanläggning med panna. Det senare fick man 50 procents investeringsstöd till.

Två plansilos till allt grovfoder och i planeringen ingår en tredje till höger eftersom man tvingas lägga en limpa varje år.

.SE

På andra våningen i den uppvärmda gaveländan av stallbyggnaden finns ett stort rum som i dag inte används mer än privat för ägare och personal. Nu är man i färd med en ansökan om att få använda den som en lokal för allmänheten och då kan man arrangera olika typer av visningar, kundträffar och låta föreningar och organisationer ha möte där.

Anders Niléhn


.SE

Köttproduktion

NilehnTeknik nr 03/2016

Förutom vallensilage får korna salt och mineraler, allt i fri tillgång. Raserna är Simmental och Hereford, men man ser även lite mjölkras i djuren, en kvarleva sedan gården producerade mjölk.

Djuren är delade i åtta grupper, fyra på varje sida. Man har satsat mycket på grindar för att det ska vara enkelt att skilja kor till kalvningsboxarna när det är dags. Kalvningar sker i februari till april.

Framför välten sitter en hydraulisk sladdplanka följd av harvpinnar. Därmed blir det jämnt samt lite finjord i ytan så nytt frö kan gro.

Med 200 dikor blir det mycket betesareal som slits hårt på vissa platser där djuren tillbringar mycket tid. Till 2016 införskaffades en Dalbo MaxiRoll 630 med frölåda. Med denna kan man förbättra dåliga gräsytor.

37


38

Innov-Agri

NilehnTeknik nr 03/2016

.SE

Dalbo Maxiroll 630 kan nu förses med olika förredskap.

Danska Dalbo satsar i Frankrike Den franska utomhusmässan Innov-Agri hade i år 300 utställare och en av den var danska Dalbo som visade en del nyheter.

Med rampen fram och motorn bak på Berthoud Raptor 4240blir tyngdpunkten jämn och dragkraften för hjulen blir mycket bättre och slirningen minskar.

Dalbo Maxiroll 630 är en vält där man kan skifta frontredskapet mellan den vanliga crossboarden till knivrullar, vilket kan vara bra om man vill smula sönder majs- eller rapsstubb eller montera pinnharv för att göra såbädd. Det finns 9 modeller som går från 5 till 12 meter. Man kan ha olika vältar till maskinen för olika arbeten. Den lanserades på Agritechnica förra året men det finns bara en demomaskin i Sverige i dagsläget. Man styr med hydraulik hur hårt man ska trycka förredskapet mot marken. Berthud Raptor 4240 som lanserades på Sima år 2015 har nu uppdaterats med ny transmission och helt ny hytt. Den nya transmissionen har ett så kallat eco-mode som innebär att man sätter fasta hastigheter och sen styr motorvarvet och utväxlingen sig själv för att körningen ska ske med så liten bränsleförbrukning som möjligt. Den nya hytten som är av kategori 4 vilket innebär att den har

ett övertryck som gör att alla föroreningar effektivt trycks ut. Dessutom finns nya filter till hytten. Hytten är även uppdaterad vad gäller instrument, säte med mera. Det som gör en Raptor unik är att den har rampen framför hytten vilket innebär att föraren har bättre kontroll över arbetet. Kuhn HR 8040 R är en ny ”kraftharv” som lanseras i samband med mässan. Den är tänkt till tuffa arbeten på stora gårdar och varje växellåda har en temperaturövervakning som varnar om det blir överhettning. Alla justeringar styrs av hydraulik från hytten. HR 8040 R behöver cirka 400 hästkrafter. Massey Ferguson passade på att lansera två nya modeller på mäs�san, den lilla kompakta och relativt enkla 5711 samt mellantraktorn 6718S.

Måns Niléhn


.SE

Innov-Agri

NilehnTeknik nr 03/2016

När stegen fälls upp täcks den av en sidoplåt så hela sidan blir slät på maskinen i arbete.

Kuhn HR 8040 R fälls ihop hydrauliskt för transport och är då 3 meter bred. Arbetsbredden är 8 meter.

Nya Massey Ferguson 6718S är en av finalisterna i Årets Traktor 2017.

39


40

Traktorteknik

NilehnTeknik nr 03/2016

.SE

Deutz-Fahr serie 6 omfattar 12 modeller i sex storlekar från 156 till 226 hästkrafter.

Intressanta storlekar från Deutz-Fahr Med de två nya traktorserierna 6 och 7 får Deutz-Fahr inte mindre än 14 modeller i effektintervallet 156 till 246 hästkrafter. Mest intressant är möjligheten till varierande transmissionsalternativ. DRESDEN NILEHN TEKNIK På ett pressmöte i somras visade Deutz-Fahr upp sina senaste skapelser, samtliga med sexcylindriga Deutzmotorer med 6,1 liters cylindervolym och som uppfyller avgaskrav steg IV med SCR- och EGR-teknik.

Mindre AdBlue

Motorn har ytterligare ett system för avgasrening och även det har tre bokstäver och heter DPF och innebär att förbrukningen av AdBlu minskar med 3–5 procent samtidigt som motorn redan är klar för avgaskrav steg V när den tiden kommer.

Italienska Same Deutz-Fahr har precis byggt ut sin traktorfabrik i tyska Lauingen och det är där som de nya traktorerna i serie-6 och -7 ska tillverkas. Tanken bakom dessa nya maskiner är att med samma motor och hytt erbjuda ett flexibelt alternativ som ska passa alla arbeten och kunder genom att kunden kan välja mellan tre olika transmissioner samt upp till 600 valmöjligheter. Det gäller med andra ord att återförsäljaren har bra koll på kundens behov och vad de olika tillbehören passar bäst till för att

inte processen ska bli för lång vid offertförfarandet.

Växellådor

I serie 7 är det endast steglös transmission som gäller men i serie 6 finns även två alternativ med semipowershift. Det är fem grupper och sex powershiftsteg. Den enklaste varianten heter PS och där växlas grupperna manuellt med växelspak och poweshiftstegen med knappar. Powershiften kan köras manuellt eller i automatik. Traktorn har 17 växelsteg i det normala hastighetsområdet för fältarbete.

RC-Shift är samma konstruktion i grunden men de fem grupperna växlas med elhydraulik och även dessa kan köras i automatik. Med full automatik vald körs traktorn från 0 till toppfart utan att föraren behöver göra något annat än att trampa på gaspedalen eller röra körspaken. Körningen blir således som en steglös transmission men fördelen med RC-Shift är att effektförlusterna i transmissionen är mindre och därmed minskar bränsleförbrukningen. Precis som för den steglösa som heter TTV kan man göra inställ-


.SE

Traktorteknik

NilehnTeknik nr 03/2016

41

De nya traktorerna i serie 6 och 7 har längre hjulbas än föregångarna. Det ger stabilare gång på väg och ökad dragkraft i fält.

På bakskärmarna kan man reglera trepunkten, starta och stanna kraftuttaget samt manövrera upp till två yttre dubbelverkande hydrauluttag. Som vanligt har Deutz-Fahr fyra kraftuttagsväxlar, 540, 540E, 1 000 och 1 000E.


42

ningar i RC-Shift så att traktorn själv väljer optimalt motorvarvtal och utväxling till valt arbete.

75 km/h

Traktorteknik

NilehnTeknik nr 03/2016

Alla tre transmissionsalternativen är byggda för 75 km/h, även om inget land tillåter så hög fart för traktorer. Beroende på marknad säljs de med toppfarten 40, 50 eller 60 km/h och kan därmed nå denna vid reducerat motorvarvtal, som exempel 40 km/h vid 1 200 rpm. Samtliga modeller har lastkännande hydraulik och maximalt hydraulföde är 170 liter per minut.

Traktorerna kan ha upp till sju dubbelverkande yttre hydrauluttag och trepunkten bak lyfter som mest 10 000 kg. Framaxelfjädringen är helt ny och integrerad med frontlyften, som därmed även den är Deutz-Fahrs egen konstruktion. Hyttfjädring är standard och framaxeln har torra skivbromsar. Traktorerna kan levereras med lastarfäste från fabrik.

Tätt

Deutz-Fahr har en ganska kompakt motorbyggnation under huven och kylarna har blivit lättare

Oavsett transmission har man samma armstöd till höger med alla reglage samlade. Hytten är rymlig och ljus och erbjuder perfekt sikt.

att dela för rengöring. Viscofläkt har varit standard i många år på Deutz motorer, men den har förfinats i sin teknik så den aldrig körs när den inte behövs. Hytten kan erhållas med ett större takfönster än tidigare och detta har en ny typ av glas så att solljuset inte värmer lika mycket. Framme till höger i armstödet kan man som kund välja mellan 8 eller 12 tums monitor. Denna följer ISOBUSstandard och därmed kan man övervaka och styra redskap i den. Den kan även fungera som monitor för upp till två övervakningskame-

.SE

ror samt till autostyrning. Vad gäller det senare kan man välja mellan Deutz-Fahrs egna system med RTK och 2 centimeters noggrannhet eller bygga in Trimble i traktorn. Med Deutz-Fahrs eget kommer korrektionssignalen via mobilnätet och man behöver ett mobilabonnemang i traktorn samt köper licensen årligen från Lantmäteriet. Väljer man Trimbles system tar man korrektionssignalen från en av DataVäxt master samt betalar den årliga avgiften till dem.

Anders Niléhn


.SE

Traktorteknik

NilehnTeknik nr 03/2016

43

Hytten heter MaxiVision och har ny instrumentpanel. Väljer man maximalt med arbetsstrålakastare och LED-lampor överallt ger belysningen 40 000 Lumen.

Modell

Maxeffekt

Vikt

Bränsletank + AdBlue

6155 6165 6175 6185 6205 6215

156 164 176 188 207 226

8230 8230 8290 8340 8580 8580

280/35 280/35 280/35 280/35 280/35 280/35

7230 7250

226 246

8200 8200

400/50 400/50

Traktorcentralen har fått en ny och stark ägare i Söderberg & Haak Maskin AB. Detta påverkar inte dig som kund utan vi är fortfarande samma proffessionella gäng som gör allt för att möta dina behov när det gäller köp av skogs-, lantbruks- grönyte- och entreprenadmaskiner av högsta kvalité eller när du behöver service på dina maskiner. Vi har medvetet valt leverantörer som kan ge oss trygghet och servicegaranti.Vi kan därför erbjuda produkter och tjänster med högsta tekniska kvalitet från bl.a. Deutz-Fahr, New Holland, Case IH, Dal-Bo, Väderstad, Krone, Amazone, Rottne och Vimek.

www.biltraktor.se

- John Deere återförsäljare sedan 1971

ENKÖPING 0171-201 00 • SALA 0224-160 00 • STORA SKEDVI 0225-405 71 • STORVIK 0290-317 80

Se våra begagnade maskiner på vår nya hemsida: www.traktorcentralen.se


44

Mässa

NilehnTeknik nr 03/2016

.SE

Great Plains Saxon finns i 3, 4 och 6 meters arbetsbredd, där även den största kommer som kombi inom en snar framtid. Tanken med maskinen är direktsådd i slitsar som bearbetas av de främre tallrikarna, men körning i både lätt och tungt bearbetad jord ska fungera lika bra.

Direktsådd i fokus på Cereals Fältmässornas månad, juni, tog oss till England och Cereals. En stor maskinutställning och en sprutdemonstration som är något utöver det vanliga, gör mässan intressant för nästan vilken växtodlare som helst. Dock har vi inte tittat på någon spruta i år, men engelsmännens näst bästa vapen mot renkavlen – direktsåmaskiner. CAMEBRIDGESHIRE NILEHN TEKNIK Great Plains visade upp sin nya såmaskin Saxon – en konstruktion med bearbetande tallrikar, återpackningshjul och skivbillar. Det som utmärker maskinen vid en första anblick är de veckade tallrikarna i förredskapet. De har fått namnet TurboCoulter och är hämtade från USA, där ”strip tillage”

är en erkänd teknik sedan länge. Anledningen till att de mindre Europa-maskinerna från England nu fått den tallriken är för att råda bot på renkavleproblematiken. Detta ogräs gror till större delen på hösten i samband med jordbearbetning. Genom att enbart bearbeta där såbillen ska placera fröet,

minimeras alltså groningen av renkavlefrön som ligger på ytan mellan såraderna. Vågorna på tallriken är även vinklade, vilket gör att de inte river upp jord när de lämnar marken. Vårgrödor är en annan metod att använda sig av för att stävja renkavlen. På Great Plains menar man att man med Saxon

kan etablera grödan i en avdödad mellangröda. Försök som gjorts, där mellangrödor med minimala skörderester varit förfrukt, visar att metoden fungerar om återpackningen och fröplaceringen är ordentligt gjord. Engelsmännen har löst det genom att främst monterar på en liten läpp som hindrar


.SE

Mässa

NilehnTeknik nr 03/2016

45

Nyutvecklat fördelarhuvud med bland annat konformat lock för en jämnare uppdelning mellan slangarna.

Disken längst till höger är den bearbetande tallriken, vilken på Saxon sitter före packhjulen. Notera den lilla läppen som håller kvar fröet i marken där billen vänder uppåt i sin rotation.

fröet från att följa med tallriken upp igen, för att sedan tryckas på plats av en med. Efter det kommer återpackningshjul, där det finns flera olika modeller att välja mellan. På pneumatiska såmaskiner är fördelarhuvudet viktigt och Saxon har fått ett nyutvecklat sådant, där luften först bromsas upp något i

röret, för att sedan ledas i en jämnare bana i fördelaren. Detta tack vare ett trattformat lock. Mzuri är en annan tillverkare av redskap för jordbearbetning och sådd, där programmet är typiskt engelskt med alvluckrare, halmharvar och direktsåmaskiner. Deras Pro-Til 3T är en bogserad såma-

Mzuri är en engelsk tillverkare av bland annat såmaskiner för direktsådd. Disken framför den djupluckrande pinnen är tillval och lämplig om man ska köra i förhållanden med långa skörderester.

skin som arbetar med strimsådd i antingen enkel- eller dubbelrad, där den senare ger ett radavstånd omkring 15 cm. Pro-Til har en djupluckrande pinne främst, vilken även kan placera gödning för den som önskar det. Pinnen har hydraulisk stenutlösning med automatisk återgång. Därefter

kommer det som utmärker Mzuri och det är återpackningshjul, vilka ska skapa en fastare såbotten och mindre luftförekomst i jorden än maskiner utan återpackning. Den efterföljande såbillen är smal med ett litet vingskär och billtrycket ställs med hydraulik. Även den efterharven ställs med hydraulik.


46

Mässa

NilehnTeknik nr 03/2016

En tremeters maskin kräver minst 180 hästkrafter, sålådan rymmer 3 400 liter som kombimaskin och har ett hastighetsområde mellan 6 och 15 km/h i arbete. APH är ett företag som specialiserat sig på uthyrning av tröskor och självgående sprutor. Bakgrunden är att dessa två typer av maskiner är mycket viktiga på växtodlingsföretag, men också för att de binder upp mycket kapital.

– Våra kunder kan välja att hyra tröska över hela säsongen eller endast under en skördetopp, exempelvis veteskörden, berättade Stephen Allan, grundare av APH. Fördelen med att hyra är att APH står för service och ersättningsmaskin om något skulle hända. Stephen menar även att en mindre gård kan hyra en stor maskin med den senaste tekniken för att få ett bra resultat, vilket kanske annars

Stephen Allan, ägare till APH, såg redan år 1974 marknaden för att hyra ut tröskor. Det utvecklade sig senare med att även innefatta självgående sprutor och idag har företaget cirka 40 tröskor att hyra ut, alla av märkena Claas eller New Holland.

Italienska MaterMacc MS 8150 Twin är världens första vertikalfällda majssåmaskin som klarar av att så i dubbelrad. En majsplanta begränsas när den kommer i kontakt med en annan planta, men genom att placera fröna i zickzack-mönster blir avståndet mellan plantorna större.

bara är en möjlighet om man lejer in arbetet från en granne eller maskinstation. På företaget har man 40 stycken tröskor av märkena Claas och New Holland och det görs något nyköp varje år för att kunderna ska kunna välja mellan nytt och begagnat. – Snittet bland våra kunder är en hektarskostnad om cirka 60 pund och det är även möjligt att köpa loss en maskin om man känner för

.SE

det. Märkena väljs dels efter att de sticker ut på marknaden rent tekniskt, men också för att de är de mest populära ute på gårdarna. För sprutorna görs ofta avtal om 3-5 år för att priset ska bli rimligt och kunden kan själv välja mellan Trimble eller Topcon för själva GPS-delen. – Konceptet är i grunden utvecklat för gårdar som vill ha en hundraprocentigt fast kostnadsbild på


Mässa

NilehnTeknik nr 03/2016

sin tröska eller spruta. I dagens lantbruk finns det inte särskilt mycket plats för ekonomiska utsvävningar, avslutade Stephen. Majsodlingen letar sig allt längre norrut och därmed är teknik för den typen av gröda intressant även för oss i Sverige. Italienska MaterMacc visade upp sin MS 8150 Twin och som namnet antyder, sås majsen i dubbelrad. Maskinen ska vara den första i

världen som fälls ihop med klassisk vertikalfällning. Det speciella med MaterMaccs konstruktion är att enheterna inte sitter i offset, vilket gör att maskinen inte blir mycket tyngre att lyfta än en enkelradsmaskin. Tomvikten är 3 350 kg. Enligt MaterMacc visar försök i Italien att 105 000 frön per hektar ger ungefär 99 ton grönmassa per hektar, där enkelrad ger mellan 75 och 90 ton. Genom att placera majsfrö-

na i zickzack blir näringsupptaget bättre, uttorkningen mindre och ogräskonkurrensen effektivare då raderna sluts snabbare. MS 8150 Twin är uppdelad i tre sektioner och vardera sektion har en växellåda med ett drivhjul. Fördelen med tre separata drivningar är att ingen koppling behövs mellan sektionerna, vilket minskar underhållskostnaden. Radavståndet är 70 eller 75 cm och enligt tillverkaren

47

ska det gå att använda vanliga radhackor, trots dubbelrad.

Filip Niléhn

DEMO JUST NU! Ring 046-25 92 70 för att boka

KOMATSUDAGAR i Staffanstorp

7 och 8 oktober visar vi upp stora delar av Komatsu-sortimentet. Du får tillfälle att titta, känna och t.o.m. prova vårt senaste tillskott till marknaden. Håll utkik för närmare info! VÄLKOMNA!

Nu fortsätter vi vår succé från tidigare år med frukostträffar på anläggningen i Staffanstorp. MaterMacc har valt att varje sektion ska ha sin egen växellåda med drivande hjul, vilket innebär en något längre uppstartstid, men saknad av kostsamma kopplingar.

STAFFANSTORP Kavalerivägen 23-42, Staffanstorp

Boka in: 28 oktober, 25 november samt 13 december Teman för de olika dagarna presenteras senare.

SATS 10 % I KONTANTIN kontrakt

EKEBY Spannmålsgatan 2, Ekeby Ett område - ett nummer

046-25 92 70

3485

.SE

gs Leasing eller avbetalnin s löptid med upp till 96 månader Prisexempel Forterra 140 HSX med lastare. Leasing/mån 6842 kr Månadskostnad exkl. moms vid 10% i handpenning, 96 mån löptid och 10% restvärde. För leasing krävs positivt kreditbesked.

Boka din demo 070 - 5287565

Registrera dig för vårt nyhetsbrev på www.hcpetersen.se

ice gratis! h få första serv

oc

Hitta din lokala återförsäljare på www.hcpetersen.se eller ring 042-575 68 Traktorn på bilden är extra utrustad


48

Provkörning

NilehnTeknik nr 03/2016

.SE

Deutz-Fahr 5115.4G är en liten och smidig traktor som passar på familjelantbruket. Den är endast 2 740 millimeter hög.

Smidig liten gårdstraktor Deutz-Fahr har i dag ett stort antal modeller och varianter av traktorer, allt för att passa alla kunder. Nya 5115.4G är en perfekt traktor för det mindre lantbruket som behöver en maskin som kan användas till allt. NilehnTeknik provkör DeutzFahr 5115.4G med frontlastare, med betesputsare och i transport. Det är typiska arbeten som traktorn passar till och vår bedömning är att det är en tillförlitlig, bekväm och effektiv maskin på det mindre familjelantbruket. Traktorn är lätt att förstå sig på och enkel att köra. Det är enkelt att ta sig in i hytten och föraren

sitter bekvämt. Förutom några reglage till vänster, som man inte använder särskilt ofta, sitter allt annat ergonomiskt placerat till höger. Den fyrcylindriga Deutz-motorn går tyst och mjukt och verkar ha bra segdragningsförmåga. Transmissionen har mekanisk hög/låg i en kort spak till höger om föraren samt fem synkroniserade

huvudväxkar. Det är en lång spak och långa slag mellan växellägena. I växelspaksknoppen finns tre knappar, en för att frikoppla och två för att steg upp eller ner i den trestegade powershiften. Med den kopplingsfria fram/backspaken till vänster om ratten får man därmed hela 30 växlar fram respektive back, vilket räcker långt. I fram-/ backspaken finns även ett skroll-

hjul med vilket man kan ställa in hur aggressiv fram- backväxlingen ska bli. I det mest mjuka läget blir traktorn som att köra med converter och det passar utmärkt vid lastararbeten. En annan finess vad gäller transmissionen är funktionen Stop and Go. Det innebär att man endast behöver hålla på bromsen så slutar traktorn driva och när man släpper bromsen bör-


.SE

Provkörning

NilehnTeknik nr 03/2016

Hytten saknar B-stolpe och dörren är därmed stor. Insteget är bra och endast två trappsteg från marken.

49


50

Provkörning

NilehnTeknik nr 03/2016

jar den att dra igen. Tyvärr kopplas denna funktion ur när man kommer upp i en viss hastighet och därmed kan man inte använda den vid stopp i transport. Så fort Stop and Go kopplats ut måste man trycka på en knapp för att aktivera den igen.

Samma sak gäller för funktionen med färre rattvarv vid svängning. Man aktiverar detta med en knapp och vid lastararbete som exempel, kan man vrida hjulen maximalt med bara ett litet utslag på ratten. Men när man kör transport kopplas denna funktion ur av säkerhets-

Det finns fungerande dörr även till höger och där finns även en praktisk hållare till jordbruksdraget.

skäl. Detta är en extrautrustning som kostar 4 400 kronor. Transmissionen är konstruerad för 50 km/h så i Sverige där maxfarten är 40 km/h når man toppfarten vid ett reducerat varvtal på motorn. Det minskar bränsle-

.SE

förbrukningen samt sänker ljudet i hytten. Hytten är ljus och bekväm. Den är mindre än på de stora traktorerna från Deutz-Fahr, men det finns plats för passagerarsäte. Föraren har även några reglage till vänster, handbroms, växelspak


.SE

Provkörning

Traktorn har som standard åtta arbetsstrålkastare.

NilehnTeknik nr 03/2016

Instrumentpanelen är helt ny och digital.

51


52

Provkörning

NilehnTeknik nr 03/2016

för kraftuttag 540 och 1 000 samt en spak för normal- och ekonomivarv på kraftuttaget. Om man önskar kan traktorn även erhållas med drivhjulsberoende kraftuttag. Fyrhjulsdrift och differentialspärr kopplas in med elhydraulik och förutom ovan nämnda reglage sit-

ter resterande fint placerade till höger om föraren. För den som önskar finns det även krypväxellåda och då blir det dubbla antalet växelsteg i vardera riktningen. Det finns även bredare däck, 540 fram och 600 bak. Hydrauliken är lastkännande och egentligen är tre dubbelverkande

yttre hydrauluttag max. Men för ett tillägg om 3 800 kronor kan man få ett fjärde som då manövreras med samma som nummer tre, men man väljer vilket man vill betjäna med en strömbrytare i hytten. Motorn uppfyller avgaskrav steg IV utan AdBlue och har en viscofläkt så att man inte slösar

.SE

energi på att kyla motorn då det inte behövs. Till fördelarna vad gäller utrustning kan nämnas att hydrauliskt utskjut av lyftdragkroken är standard men till nackdelarna kan nämnas att man varken kan få framaxelfjädring eller hyttfjädring även om man är beredd att betala extra.

Trepunkten är elhydraulisk men yttre hydraulik är mekaniska spakar.


.SE

Provkörning

NilehnTeknik nr 03/2016

53

Deutz-Fahr bygger alltid sina traktorer kompakt vid motorn så att huven ska bli liten och sluttande för bra sikt. Trots det kommer man lätt åt batteri, luftfilter och kan dela kylare för att rengöra.

Sprutor och jordbearbetningsredskap kvalitet, teknik och driftsäkerhet i förening ! Linjär-/Pivotbevattning den energieffektiva bevattningen !

Styr din bevattning med senaste tekniken!

Vi levererar kompletta bevattningsanläggningar, från borra till gröda! Släpduk! Godkänd som avdrif tsreducerande utrustning med mediumdropp !

Rosenborgsvägen.21 29034 Fjälkinge 044 - 228082 0705-228082 info@vibyteknik.se www.vibyteknik.se

tillverkar spraybetningsSpraybetnings- Viutrustning för utsädespotatis i både stationärt utförande och utrustning för för sättare. i olika storlekar, för både utsädespotatis ! Finns små och stora odlare.

Investera i betningsutrustning, säkra Säkrare effekt med mindre vätsk a ! kvalitén på Din potatis !


54

Provkörning

NilehnTeknik nr 03/2016

Några små detaljer som vi reagerade på vid provkörningen: Mycket lättkörd och liten vändradie och man ser allt som sker.

Men elektroniken piper enerverande om man glömmer att dra åt handbromsen och hytten är så tät att man måste slå i dörrarna för att de ska stängas.

I hytten finns det reglage till vänster om föraren. Handbroms och växelspakar till kraftuttag.

Slutligen; många modeller från Deutz-Fahr har separat olja vad gäller transmission och hydraulik, vilket är bra, men i 5115.4G är det

samma vätska i hydraulik som i transmission.

Motor: Fyrcylindrig Deutz på 2,9 liter och 80 kW Utrustning (109 hk) maxeffekt och max vridmoment Luftkonditionering: std 436 Nm Frontvikter, 8 x 40 kg: 6 800 Transmission: Semipowersjift med kopplingsfri fram/back Passagerarsäte: std Däck: 440/65R28 fram och 540/65R38 bak Frontlyft och pto: 62 100 Bränsletank: 150 liter std Hydraulisk släpvagnsbroms: Lyftkapacitet: 4 800 kg 3 800 Fjärde dubbelverkande uttag: Max hydraulflöde: 60 l/min Luftfjädrad förarstol: std Max hydraultryck: 100 bar Säkerhetsbälte förare: std Yttre hydraulik: 3 dubbelverkande uttag std Säkerhetsbälte passagerare: Vikt: 4 500 kg (utan vikter) nej Vändbar förarplats: Vändradie: 4,95 m Serviceintervall: Motoroljebyte 600 timmar (11 liter), Trans- Hydraulisk utskjut lyftdragkrok: std Framaxelfjädring: nej missionsoljebyte 1 200 timmar (51 liter) Krypväxel: 4 800 Kraftuttag: 540, 540E, 1000 och 1 000E rpm Pris: 728 000 kronor Pris per hk: 6 678 kronor

3+

Anders Niléhn

Negativt bak: bakrutan öppnas i två steg. Varför? Positivt bak: Gott om plats runt yttre hydrauluttag och därmed lätt att sätta i slangarna. Det är även tydligt utmärkt med olika färger och plus och minus. Den som kopplar fel ska inte köra traktor!

Fakta: Deutz-Fahr 5115.4G

• Bra sikt • Lågt pris • Seg motor

.SE

3-

• Långt slag i huvudväxellådan • Reglage till vänster i hytten • Bakrutan öppnas i två steg


NEW HOLLAND ÅTERFÖRSÄLJARE I SVERIGE Vi ses på

25

jeppe reklame-vejen

13

28

Med närvaro på 29 geografiska punkter är New Hollands återförsäljare i Sverige redo för dig. De förstår att det inte finns två gårdar som är exakt likadana , därför är dina specifika behov och önskemål alltid i fokus. 29 24

26 21 1

8

20 9

11

15 22

14

2 18

16

10 12

19

3 23 6

7

17

27

1: AGRIPRO, Frommesta 304, 692 91 Kumla - 2: AGRIPRO, Katrineholmsvägen 12, 642 93 Flen - 3: AGRO MASKINER BILLESHOLM, Fibergatan 3, 267 73 Billesholm - 4: AGRO MASKINER TOMELILLA, Simrishamnsvägen 50, 273 36 Tomelilla - 5: AGRO MASKINER GRINGELSTAD, Gringelstadsvägen 515, 291 97 Gärds Köpinge - 6: AGRO MASKINER SVEDALA, Svarvaregatan 13, 233 51 Svedala - 7: ÅRRÖDS TRAKTOR & MASKIN AB, Årröd 7035, 242 91 Hörby - 8: 8: AXIMA ERIKSTAD, Björnebol, 464 92 Mellerud - 9: AXIMA GRÄSTORP, Odinsgatan 15, 467 21 Grästorp - 10: AXIMA JÖNKÖPING, Granitvägen 9, 553 03 Jönköping - 11: AXIMA SKÖVDE, Kåsatorpsvägen 2, 54134 Skövde - 12: AXIMA VETLANDA, Virkesvägen 1, 574 38 Vetlanda - 13: BOSTRÖMS TRAKTOR OCH MASKIN I UMEÅ, Alviksvägen 1, 90422 Umeå - 14: HÄGGBERGS TRAKTOR & MASKIN, Vimmerbyvägen 10, 590 39 Kisa - 15: HÄGGBERGS TRAKTOR & MASKIN, Brunnebyvägen 9, 591 95 Motala - 16: HÄGGBERGS TRAKTOR & MASKIN GAMLEBY, Vallåkragatan 4, 594 31 Gamleby - 17: HÄGGBERGS TRAKTOR & MASKIN KRISTDALA, Venavägen 39, 570 91 Kristdala - 18: HÄGGBERGS TRAKTOR & MASKIN NORRKÖPING, Fabriksgatan 18, 602 23 Norrköping - 19: HALLANDS MASKIN AB, Viskastigen, 432 67 Veddige - 20: MARIESTADS MASKIN & ENERGI AB, Hammarsmedsgatan 23, 542 35 Mariestad - 21: PONTUS WIDEN MASKIN AB, Vivelgatan 5, 721 35 Västerås - 22: RC-MASKINER, Zinkgatan 9, 573 38 Tranås - 23: SÖDERBERG & HAAK MASKIN AB - STAFFANSTORP, Industrivägen 2, 245 34 Staffanstorp - 24: SUNNE BIL & MASKIN AB, Jongstergatan 5, 686 35 Sunne - 25: TRACTOR CITY, Hammarvägen 39, 943 36 Öjebyn - 26: TRAKTOR NORD I UPPSALA, Lövstalöt, 755 93 Uppsala - 27: TRAKTOR NORD SÖDERTÄLJE, Oxelgrensvägen 22, 152 42 Södertälje - 28: ROLAND I SLANDROM MASKIN, Slandrom 205, 832 93 Frösön - 29: TRAKTOR NORD STORVIK, Magasinsgatan 19, 812 30 Storvik

5

4 www.newholland.com

Läs mer på Facebook.


56

Mässa

NilehnTeknik nr 03/2016

.SE

Starfire 6000 och den nya SF3-signalen ska ge +/– 3 cm noggrannhet utan RTK i hela 10 månader. Henning Gerken på John Deere berättade att Starfire 3000 kommer att försvinna.

Blöt mässa bjöd på nyheter I juni hölls den tyska fältmässan DLG Feldtage i Haßfurt, utanför Frankfurt. Regn både före och under mässan ställde till det något för utställare och besökare, men man kom därifrån med nya maskiner på näthinnan. Utställningen går dock i försökens och uppvisningarns tecken, då endast maskiner som ska demonstreras eller som varit med i försök visas upp. HAßFURT NILEHN TEKNIK John Deere är delvis på hemmaplan när det är mässa i Tyskland och hos dem kunde man som besökare skymta de nya GPSmottagarna Starfire 6000. Den nya modellen har ny processor och algoritm, vilket ger ökad noggrannhet. Tillsammans med John Deeres nya signal SF3, klarar märket nu noggrannhet på +/– 3 cm utan RTK och den precisionen är återkommande under 9-10 månader. – Den nya mottagaren har snabbare uppstartstid mot satelliterna, endast 20 minuter för att nå 100% noggrannhet. Men många arbe-

ten klarar av körning redan efter 5 minuter, berättade Henning Gerken, produktspecialist för sprutor och precisionslantbruk på John Deere.

Tid att tillgå

För den som kör med RTK kommer det också fördelar. Skulle man tappa signalen, kan man nu fortsätta att köra i 14 dagar i stället för som tidigare 15 minuter med Starfire 3000. Den nya mottagaren kommer att ersätta modell 3000 och är kompatibel med GreenStar 1800, GreenStar 2630, samt generation III och IV CommandCenter.

Kunden kan välja mellan rattmotor och ventilstyrning.

Växtskydd

Sprutan brukar kallas för det viktigaste redskapet på en konventionell gård och John Deere satsar hårt på växtskydd. Deras flaggskepp när det kommer till bogserade varianter – R900-serien – visades upp med den nya tekniken PowrSpray. Det är hundraprocentig hydraulisk drivning av pumparna via lastkännande hydraulik. Den ena pumpen är till för enbart fyllning med 1 200 minutliter och den andra på 750

minutliter sköter omrörning och tryck. – Vi såg att nästan alla som köpte R900-sprutor valde hydraulisk pumpdrivning, så därför valde vi att utveckla det konceptet vidare. Sprutan kräver att traktorn har 110 minutliters hydraulpump, men maxkapacitet ska nås redan vid så gott som tomgångsvarv. Därmed behövs ingen extern oljekylning, sa Henning Gerken. Med den nya tekniken krävs ingen regulator för att justera vätskemängden, vilket ger flera fördelar enligt John Deere. Viktigast är att målgivan uppnås snabbare,


.SE

Mässa

NilehnTeknik nr 03/2016

PowrSpray på R900-seriens sprutor från John Deere låter pumparna jobba på maxkapacitet redan vid tomgångsvarv på traktorn, detta tack vare lastkännande hydraulik. ActivePass gör att fyllpumpen kan förse preparatfyllaren med rent vatten, utan att tanken fylls samtidigt.

57

Tyska Agricon kan från och med i höst erbjuda sina kunder en Yara N-sensor som styrs från en app-kompatibel skärm i traktorhytten.

En liten dator med Windows operativsystem kopplas in via Ethernet-porten och är själva hjärnan för Agricons app, även när deras ”egna” skärmar utnyttjas.

Flexibilitet och precision ger avkastning!

Hjulstyrning

Telefon: 0418-83 030 Bosse direkt: 070-6680786

Exakt sådd

- från det enklaste till det mest avancerade i traktorväg! Nya Zetor Major (80 hk) från 260 000 kronor Radföljd Gödningsmyllning

Radhackning

Företaget som vänder på de traditionella begreppen och skapar nya möjligheter! Tel: 013-39 32 00 • Hemsida: www.gothiaredskap.se

Nya och begagnade traktorer i lager. Välkommen hit och provkör de nya modellerna. Erbjudande från Bala, Echo och din-x


58

Mässa

NilehnTeknik nr 03/2016

men också att underhållet blir lättare. PowrSpray ger även möjligheten för föraren att leda allt vatten genom preparatpåfyllaren. Genom att stänga kranarna där när man blandar, kan man alltså mäta upp insatsmedel utan stress, men ändå inte vara orolig för att spruttanken ska bli full. Vid avslutat sprutarbete och tom tank stänger pumpen

sig själv, vilket minimerar risken för skadlig torrkörning. Agricon heter företaget som har agenturen för Yara N-sensor i Tyskland. De är specialiserade på precisionslantbruk, men samtidigt trötta på att hytterna ska behöva bli fulla med datorskärmar. De har sedan tidigare sin Agricon-app, vilken har recept för växtskydd

i form av tillväxtreglering och svamp, samt datahantering. Nu har de även lagt in N-sensorn i appen. Det Agricon gjort är att de utvecklat en egen liten dator – Agibox – som baseras på Windows operativsystem. Där är deras app installerad och den lilla boxen är sedan inkopplad via Ethernetporten i den terminal som man

.SE

önskar ha i traktorn. Kravet för att tekniken ska fungera är att skärmen har stöd för appar, vilket exempelvis finns i skärmar från Müller Elektronik och Kvernelands IsoMatch Tellus. Agricon räknar med att utrustningen kan köpas från och med november i år. Österrikiska Vogel & Noot köpte år 2008 spruttillverkaren Holder,

Pharos är Vogel & Noots första egenutvecklade spruta. Planen är att den ska komma i tre modeller och med rampbredder upp till 42 meter. För att förenkla tillverkningen ska alla tre modellerna ha samma chassi.


Mässa

.SE

men började först sex år senare att vidareutveckla sprutorna. På Agritechnica visade man upp sitt nya flaggskepp Pharos, men på DLG Feldtage var det dags att se skapelsen i hinderbanan. I dagsläget finns den endast i ett utförande, nämligen 4 600 liter och med bombredder om 21-28 meter. Planen är att den ska komma i

NilehnTeknik nr 03/2016

modeller om 5 500 och 6 600 liter framöver, men att det redan till nästa år eventuellt blir tal om rampbredder på upp till 42 meter. Vogel & Noot Pharos kan ha bommen på hela 2,95 meters höjd, vilket gör sprutning av en gröda som majs möjlig. Den styrbara axeln kommer från BPW och styrvinkel respektive aggressivitet kontrolle-

ras med ett gyroskop. Med styrbar axel är det även möjligt att styra emot vid körning i sidolut, vilket ska ge känslan av att ha en självgående spruta. Axeln är även fjädrad med antingen luft eller hydraulik. Österrikaren testas även med automatiskt munstycksval, vilket innebär att givare känner av vätskeflöde och framkörningshastig-

59

het. Utifrån önskad droppstorlek och monterade munstycken väljer sedan sprutan själv vilket munstycke som ska användas. Pharos hoppas kunna bli en nollserie till sommaren 2017.

Filip Niléhn

Pharos har antingen luft- eller hydraulfjädrad axel från BPW med styrning. Genom att låta axeln ta upp de stora vibrationerna, blir rampstabiliteten bättre.

CASE IH MAXXUM 110 EP / 143 HK Maxeffekt 143 hk, Efficient Power, 3 mekaniska dubbelverkande uttag, 17x16 ECO Semi PowerShift, luftstol, utskjutbar hitch, Hydraulflöde traktorer 113 liter/minut. för omgående Hjulutrustning: 480/65R28 600/65R38

leverans!

PARIS INTERNATIONAL AGRI-BUSINESS SHOW

26 FEBRUARI > 2 MARS 2017 Paris Nord Villepinte - Frankrike

JUST NU SPECIALPRIS! KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

ST INNOVATIONBYFIR NT BR UK AR LIV ET SO M LA

E OM 10 ÅR

GALLERY HALL

6

GROWING THE WORLD facebook.com/aximaab │ www.axima.se vill du också bli en i

team axima? läs mer på www.axima.se

FÖRBERED DITT MÄSSBESÖK PÅ simaonline.com FÖLJ OSS PÅ

För mer information : Promosalons Sverige AB Tel: 08 660 40 11 E-mail: sweden@promosalons.com

• Beställ din gratis inträdesbadge med koden INT6FVKEE EXPOSIMA 70, avenue du Général de Gaulle - 92058 Paris La Défense cedex Tél. : +33 (0)1 76 77 11 11 - Fax : +33 (0)1 53 30 95 09 E-mail : sima@comexposium.com


60

Tekniknyheter

NilehnTeknik nr 03/2016

.SE

Nya 5R har en vändradie på 3,75 meter och kan belastas upp till 8,6 ton.

Populär modell kommer tillbaka Modellserien 5R försvann år 2013 från John Deeres program och kvar fanns den enklare 5 M. Tanken var att de kunder som önskade en exklusivare maskin lika väl kunde ta steget upp till 6R. Så ville dock inte marknaden och nu kommer 5R tillbaka, bättre än någonsin. BRUCHSAL NILEHN TEKNIK Det blir fyra nya modeller i John Deeres nya 5R-serie med effekt från 90 till 125 hästkrafter. Det innebär att den största blir ett snäpp starkare än vad som var fallet i gamla 5R-serien. Dessutom får alla 10 hästkrafter extraeffekt vilket är tillgängligt i transport.

Traktorerna har fyrcylindriga motorer på 4,5 liter som uppfyller avgaskrav steg IV utan AdBlue. En annan stor nyhet är att ramen är ersatt av bärande motorblock vilket innebär att motorn sitter lite lägre placerad och därmed har traktorn lägre tyngdpunkt och

ökad stabilitet. Hjulbasen är 2,25 meter och traktorn väger 4,3 ton. Fördelar på 5R jämfört med den enklare 5M är större hydraulpump med lastkännande hydraulik, möjlighet till elhydraulik i yttre hydraulfunktioner. Tre olika armstöd där man i det enklaste

utförandet har mekanisk joystick och i de finare två versioner av eljoystick. Transmissionen har kopplingsfri fram/back till vänster om ratten och 16/16 eller 32/16 växlar. I det senare alternativet nås 40 km/h redan vid 1 759 rpm på motorn.


.SE

Tekniknyheter

61

NilehnTeknik nr 03/2016

John Deere 8400R har bara 6 procent effektförlust mellan motor och hjul tack vare den effektiva transmissionen e.23.

Värdens första fyrhjulsstyrda traktor!

Begagnade traktorer • Massey Ferguson 7726 DynaVT demo • Massey Ferguson 5712 Dyna6, lastare demo • Massey Ferguson 7618 Dyna6 -13 • Massey Ferguson 6480 Dyna6 -12 • Massey Ferguson 7499 DynaVT -10 • Massey Ferguson 5455, lastare -07 • Massey Ferguson 5455, lastare -07 • Massey Ferguson 6470, lastare -06 • Massey Ferguson 6290 -00 • Fendt 936 -09 • John Deere 6420 AP , lastare -05 • Valtra A72, lastare -08 • Valmet 415 -97

Entreprenad • Ljungby L9 Demo • Terex TL 120 Demo • Weidemann 1160 Demo • Flexi Trac 1126 Demo • Ljungby L 12 -00 • Volvo BM L 60 E -05 • Volvo BM LM 641 -76 • JCB 412 S -04 Övrigt • Massey Ferguson 34 18 fot -98 • Väderstad Rapid 600A såmaskin -12 • Väderstad Carrier 820 -08 • HARDI Commander Twin 4500/36m -11 • Horsch Terrano kultivator 5 m -07 • Claas 360 TC rotorslåtterkross -09 • Niab 5-15 B traktorprocessor -05 • Vikplogar och sandspridare

019 - 578000 www.narkestraktorcenter.se

Kompakt & mångsidig Steglös transmission Liten vändradie Fyrhjulsstyrd

Tel. 036-32 73 00

1


62

Tekniknyheter

NilehnTeknik nr 03/2016

Framaxelfjädring och hyttfjädring är andra möjliga utrustningsalternativ p traktorn och den kan även erhållas med stort takfönster som i stort sett går ihop med frontrutan. En finess vid frontlastararbete som tillsammans med den något sluttande motorhuven ger hela 105° siktvinkel från förarplatsen och framåt.

I den största serien konventionella traktorer från John Deere, 8R, kommer nu 8400R med en sexcylindrig motor på 9 liter och 450 hästkrafters maxeffekt med effektstyrning. Traktorn är framtagen för tunga fältarbeten där så mycket kraft som möjligt ska ut via hjulen. Därför har John Deere valt att endast sälja nya 8400R

med den mekaniska transmissionen e.23. Det är en transmission med dubbelkoppling som växlar automatiskt och som i det närmaste upplevs som en steglös transmission, fast med mindre effektförluster. Enligt uppgift från John Deere ska endast 6 procent av effekten gå förlorad

.SE

mellan motor och hjul i nya 8400R. Den som önskar en stor steglös John Deere får hålla tillgodo med den näst största i serien, 8370R på 420 hästkrafter. John Deere kommer även med nyheter inom skördetröskor till säsongen 2017. Det är W400seriens tröskor som får större

John Deere har numera autostyrningen StarFire 6000 där man med signalen SF3 kan få en noggrannhet ner till +/- 3 centimeter utan att abonnera på marksignal. Systemet följer nu fler satelliter vilket innebär att man inte lika lätt tappar kontakten.

John Deere kommer att börja marknadsföra sina precisionssåmaskiner i Europa med början 2017. Enligt uppgift ska det då även komma en maskin till Danmark.


.SE

Tekniknyheter

inmatningsskruv i skärbordet för effektivare inmatning. Rotortröskorna i S-serien får en ny sållkasse som ökar kapaciteten med 5 procent. Systemet är tillverkat i aluminium vilket medför att det blir lättare trots att det är 12 procent längre. Även fläkt och luftflöde är förändrat i renssystemet.

NilehnTeknik nr 03/2016

En viktig detalj när det gäller skördetröskor är kapacitetsutnyttjandet. Enligt uppgift utnyttjas endast 60 procent av dagens tröskor i praktiskt arbete och i de flesta fall beror det på föraren. Med fler automatiska inställningar och programvaror som ger föraren råd om justeringar och vilken hastighet som ska hållas ökas

kapaciteten, men svårigheten är att många tröskförare är ringrostiga när det är tid för skördearbete. Enligt John Deere tar det tre dagar att komma in i all teknik i en tröska och det innebär att man kört av 10 procent, kanske mer, innan man kör på rätt sätt. Därför har John Deere tagit fram en simulator som heter GoHarvest och

63

som innebär att tröskförare kan träna i en ”verklig” miljö i lugn och ro innan skördesäsongen startar.

Anders Niléhn

John Deeres största självgående växtskyddsspruta R4050i får 5 000 liters tank i stället för 4 000 liter som i föregångaren. Tack vare ramp i kompositmaterial ökar inte vikten på maskinen totalt.

JUBILEUMS

Android Wifi

Flexibla logistik-, torkoch lagringslösningar – tala med oss på

Per Krister

070-321 62 62 073-333 51 30

www.farmmac.se


64

NilehnTeknik nr 03/2016

Vallteknik

.SE

Med stรถrre densitet i balen


.SE

Vallteknik

NilehnTeknik nr 03/2016

65

minskar logistikkostnaden Krone arbetar flitigt med olika system för att öka balvikten och anledningen till det är att lastbilarna ska nå upp i maximal lastvikt innan de blir fulla med halm. Det är även en fördel hemma på gården då det blir färre balar att hantera.


66

Vallteknik

NilehnTeknik nr 03/2016

.SE

Storbalspressen Big Pack 870 HDP XC är helt ny och den minsta i serien. Med denna har Krone den bredaste serien storbalspressar på marknaden. Balmåttet är 80 x70 centimeter.

Rätt halmhantering – viktigt enligt Krone Den tyska lantbruksmaskintillverkaren Krone fokuserade på halmhantering vid en pressdag i somras i Ungern. Oavsett om halmen ska användas till strö, foder eller förnyelsebar energi gäller det att ha effektiva maskiner som minskar hanteringskostnaden. UNGERN NILEHN TEKNIK Effektivare snittverk, ökad kompression i presskammaren och åtta knytare i stället för sex, på det viset ökar Krone baldensiteten.

Ökad vikt

Nya Vari Cut med 51 knivar och en teoretisk snittlängd på 22 millimeter finns till Krone Big Pack 1270 och 1290 HDP VC. En annan ny teknik på Krones storbalspressar är High Speed vilket innebär 45 kolvslag per minut.

När pressarna blir så här stora och energikrävande ställs större krav på traktorerna och Krone anbefaller upp mot 400 hästkrafter för att köra de största. Trots det är det tufft att komma igång. Svänghjulet väger 600 kg och hela pressen 15,5 ton. Det är mycket metall som ska i rörelse samtidigt. Krone har löst det genom att pickup och snittverk startas senare, efter det att resten av de rörliga delarna i pressen kommit upp i varv. Men

det räcker inte. Lösningen är att med en hydraulmotor starta hela pressen så man når motsvarande 200 rpm på kraftuttaget och därefter slår man till kraftuttaget på traktorn. På så vis överbelastas inte traktorn vid startögonblicket.

Information

Enligt Krone är det lönsamt med de största storbalspressarna när man pressar 8 000 balar per år och mer.

Dagens pressar samlar en stor mängd information. Föraren programmerar in kund, fältnamn och start- och stoppögonblick. Därmed registreras arbetstiden exakt och man har underlag för fakturering till kunden. Med vågceller och vattenhaltsmätare får man exakt information om arbetet och balarnas vikt och kvalité. All information lagras och sänds via traktorn och vidare till gårdsdatorn. Men alla efterfrågar inte de allra största fyrkantspressarna. Krone


.SE

Vallteknik

NilehnTeknik nr 03/2016

Den svarta detaljen till höger om den gula bromsklossen är vattenhaltsmätaren. Den registrerar kontinuerligt ts-halten i balarna vilket registreras i datorn.

Svensk 24 m3 Kampanjvagn

Följer ni med?

Kampanjpris :

295 000: -

Trans-Cap 6000/20BC150 • • • • • • •

24 kubik 600/55R22,5 med Roll-Over-Boggi “klättrande boggie” Fjädrande drag. Spannmålslucka i den hydrauliska bakluckan Kilformat flak. Lyftkolv i dubbelledad vagga HLE420 Höghållfasthetsstål Inga svetssömmar i sidorna - Hela sidor. Låg vikt - Hög vridstyvhet Siktfönster i frontstam för bästa kontroll

MaskinGruppen AB

Ängelholm 0431-41 56 00 Falkenberg 0346-71 54 00 Färjestaden 0485-50 35 00 Eslöv 0413-55 44 60 www.MaskinGruppen.com www.Joskin.com *Priser exkl moms. Gäller säsongen 2016.

Förbättra er materialhantering med Merlo teleskoplastare Följ med i utvecklingen med Merlo

www.hullert.se

Tel: 0512-30 00 30

67


68

Vallteknik

NilehnTeknik nr 03/2016

har utvecklat Big Pack 870 HDP XC med balmåtten 80 x 70 centimeter. Den pressar balar med stor densitet och har fem knytare. Den klarar upp till 200 kg per kubikmeter mot normalt 150. Dessutom kan den göra nio mindre balar i en stor. Utrustas Big Pack 870 HDP XC med snittverk är det 16 knivar som gäller. Konventionella rundbalspressar är ingen stor produktgrupp i Sverige i dag, marknaden har nästan helt gått till kombipressar eller fyrkantspressar. För Krone är det dock fortfarande en viktig maskin och i portföljen finns maskiner med såväl fix- som variabel balkammare. Tekniken bygger på kedjor med medbringare, något man använt

sedan den första rundbalspressen rullade ut från fabriken i Spelle år 1977. Att pressarna är effektiva bevisade Krone för två år sedan då det slogs rekord med modellen Comprima F125XC som lyckades göra 149 balar på en timme. Krone Premus är fortfarande en prototyp under utveckling och som maskinen är i dag körs den inte fort, cirka en halv kilometer per timme. Pressar man som här strängar efter en 20 fots tröska blir det cirka ett fjärdedels hektar per timme. Om avkastningen som exempel är 6 000 kilo halm per hektar är energivärdet per hektar 14 000 kronor, då tre kilo halm motsvarar en liter olja.

Enligt uppgift från Krone kommer maskinen att kosta drygt två miljoner kronor och därmed blir den något dyrare att köra jämfört med en stor fyrkantspress. Det innebär cirka 2 500 kronor per timme eller 10 000 kronor för att göra pellets till ett värde av 14 000 kronor. Halmen har ett värde på åkern, dels som näring och dels som humus. Detta värde sätter vi till 15 öre per kilo vilket innebär en ytterligare kostnad på 900 kronor per hektar. Krone Premus tycks således vara en lönsam maskin, även om den rör sig synnerligen sakta över fältet.

.SE

I exemplet bidrar den till en nettointäktsökning på 3 100 kronor per hektar. Energivärdet från ett hektar är ju det samma oavsett det är halm eller pellets, men med pellets får man betydligt större energivärde per volym och det senare är även enklare och billigare att använda som bränsle. Tekniskt består maskinen av en pickup som transporterar halmen till två rullar där den komprimeras och pressas ut som pellets via hål i den ena valsen. Pelletsen rensas från avfall i en roterande trumma och transporteras till en tank längst bak på maskinen.

Anders Niléhn

Den gröna klacken känner av när det passerar en ny bal och ger signal till de fyra vågsensorerna som registrerar balvikten. Vikten mäts flera gånger och medelvärdet registreras. På så vis eliminerar man fel som påverkas av ojämnt underlag. Enligt Krone har noggrannheten i praktiska försök legat ner mot +/- 1 procent och man garanterar 2,5.

En viktig detalj för att få stor balvikt är kort material. Med Krone Vari Cut kan man i dag få 51 knivar i snittverket och med hydraulik skiftar man från förarplatsen mellan 0, 5, 12, 25, 26 och 51. Den teoretiska snittlängden är ner till 22 millimeter.

Moderna maskiner samlar en stor mängd information som ska skickas vidare och behandlas. Stefan Niehof på Krone visar elektronikboxen som sänder information mellan press, traktor och gårdsdator.

Alla kunder behöver inte de största maskinerna. Krone har fortfarande efterfrågan på små konventionella rundbalspressar. Bellima F130 har balmåtten 1,2 x 1,2 meter och är en fixkammarpress med medbringare. Det är en teknik Krone hållit fast vid sedan de började tillverka rundbalspressar år 1977. Pickupen är 1,8 meter bred och effektbehovet endast 50 hästkrafter.


.SE

Vallteknik

NilehnTeknik nr 03/2016

Comprima är de största och effektivaste rundbalspressarna från Krone. Denna v180 XC har variabel balkammare.

Krone Premus, som gör pellets av halm direkt ute på åkern, rönte stort intresse. Maskinen har inte så stor kapacitet men beräkningar visar att den trots det är lönsam.

Silotorkar från 100-1060 ton

Sukup

a Nu kan du välj färg på silon!

GRIPARTS www.jlagriparts.se

Jan Freiman ............................................070-871 07 96 J&L Agriparts ......................................... 0500-42 51 00 Torsten Örde, Mälardalen ................070-313 28 96 Berggrens Maskiner, Kävlinge ......... 046-73 09 00

69


70

Växtskyddssprutor

NilehnTeknik nr 03/2016

.SE

Agrifac Milan har funnits ute under ett års tid och är tänkt att vara en högspecificerad spruta med lättförståelig teknik. Den finns i fyra storlekar från 3 500 till 6 800 liter.

Från självgångare till bogserade sprutor i Nederländerna Självgående betupptagare är nog det som de flesta tänker på när de hör Agrifac. I Sverige har det även sålts något exemplar av deras självgående sprutor, men sedan ett år tillbaka har de utökat produktportföljen. Milan är namnet på de bogserade sprutorna från nederländska Agrifac. Idag finns tio enheter ute hos kunder och mycket av tekniken är hämtad från de större självgående syskonen. Sprutsystemet GreenFlowPlus är en sådan komponent, där låga restmängder ska vara utmärkande. Tack vare att allt sköts med elventiler kan systemet byggas mycket kompakt. För att justera trycket används pneumatik, vilket ska ge snabb reaktion enligt Agrifac. Tryckfiltret är självrensande. – Vi har valt att ha pneumatisk avstängning av munstyckena och

om traktorn inte har egen kompressor, kopplas en sådan in på PTO-drivningen till pumpen på 500 minutliter, berättar Roelof van ’t Ende, produktchef för bogserade sprutor. Som standard är sektionerna 3 meter, men det går såväl att få dem 1,5 meter breda eller med avstängning för varje enskilt munstycke. Bombredder finns mellan 21-45 meter och de är alla tredelade i aluminium. Ramphöjdssensorer är vanligt vid köp av ny spruta och Agrifac levererar sina maskiner med tre enheter. Detta gör att sprutan kan justera tiltningen

på rampsidorna individuellt och intressant är att negativ tilt är standard. – Som standard har vi en egen returslang längs med hela rampen, vilket gör att sprutvätskan är hundraprocentigt cirkulerande. Därmed får man full effekt direkt från början i sprutarbetet, fortsätter Roelof. Man har valt att ha 25 mm sprutledning och det ska inte finnas något inre mått som är mindre än detta, vilket ska minimera mängden preparatrester. Även returledning är 25 mm i diameter för att inte den ska bromsa upp flödet.

Agrifac Milan har en stor plattform som nås rakt framifrån och genom att fälla sidostycket kan man enkelt använda ytan som transport- eller avställningsyta. För att få ett jämnt sprutresultat är rampstabilitet A och O och det nederländska företaget löser det med fjädring. Som standard är drag och axel fjädrade. Den senare har en stor spiralfjäder som dämpar de ojämnheter som sprutans hjul tar upp. Något annat som också utmärker sig på Agrifac Milan är att de ratat parallellogramupphängning av rampen. I stället har de en odämpad infäst-


.SE

Växtskyddssprutor

NilehnTeknik nr 03/2016

GreenFlowPlus sprutsystem är kompakt byggt för att ge minimala restmängder. Tryckregulatorn jobbar med pneumatik, för snabb justering.

En rejäl spiralfjäder dämpar ojämnheterna från axeln. Precis utanför bild sitter fjädern som dämpar rampens horisontala rörelser.

71


72

Växtskyddssprutor

NilehnTeknik nr 03/2016

ning mot sprutan, men där själva rampen i sig själv är fjädrad med ännu en spiralfjäder i centrumet. – När parallellogram rör sig upp och ner sker en viss rörelse framåt eller bakåt. Genom att låta en sådan konstruktion även avfjädra hela bommen, ökar man dess svängningar framåt och bakåt – yaw. Det är värre än en ramp som rör sig upp eller ner, menar Roelof.

Axeln på Milan är styrbar till hela 54 grader och spårvidden kan ställas manuellt mellan 1,7 och 2,25 meter. Bak på traktorn placeras ett gyroskop som känner av styrvinkel och ekipagets hastighet. Därmed är styrutslaget olika aggressivt och styrningen kan ta vid med en viss fördröjning för att hjulen ska följa i samma spår.

Med dagens lantbruksmaskiner gäller det att inte vara elektronikfientlig och många tillverkare har valt att satsa på ISOBUS för att användarna inte ska behöva sätta in fler monitorer i hytterna. Agrifac hakar inte på det tåget. – Vi anser att ISOBUS inte är en lösning för sprutor. Föraren ska veta utantill hur layouten i displayen ser ut och nästintill kunna

.SE

trycka utan att titta, vilket inte är fallet om man kör med flera olika monitorer. Den bogserade sprutan har samma pekskärm som det självgående syskonet Condor och företaget ska ha lagt mycket krut på layouten. Lättförståeliga ikoner längs skärmens sidor agerar knappar och ett mycket tydligt schema över hur vätskan rör sig i ledningarna gör

Pekskärmen EcoTronicPlus ger en lättöverskådlig bild över hur vätskan rör sig i systemet och vilka funktioner som är aktiva. En liten dosa med knappar placeras på valfri plats i hytten och från den styr man sprutans funktioner. Gaveln på plattformen kan fällas ner för att underlätta lastning. Preparatpåfyllaren har sin vattentillförsel i botten via ett vridet utlopp, vilket gör att man kan lägga i en hel säck med pulver och sedan låta det undermineras och sugas in.


.SE

Växtskyddssprutor

det lätt att förstå vad som händer i maskinen. – De som kör våra sprutor anser inte att de behöver diskprogram efter att ha provat att rengöra invändigt. Man ser klart och tydligt var vätskan rör sig och eftersom vi som standard har nivåmätare i färskvattentanken, blir det lätt att göra upp ett tvättprogram, fortsätter Roelof.

Han understryker vikten av repetition i diskningen – att det är mindre mängder fler gånger som gör det rent. Bakgrunden till att de valt att inte ha något diskprogram ligger delvis också i den stora grönsaksodlingen i Nederländerna, där många preparat kan vara svåra att tvätta ur sprutan. Idag finns det tio traktordragna Agrifac-sprutor ute hos kund och

NilehnTeknik nr 03/2016

en av dem är Henry Schmáh, lantbrukare öster om Berlin, Tyskland. – Sprutan är enkel att förstå, speciellt skärmen. Jag kan se allt viktigt på en enda sida och om något skulle avvika från det normala poppar det upp mitt på sidan, berättar han. Henry driver 1 200 hektar med höstraps, majs, höstvete, råg och maltkorn. Sprutan körs 4 000 hek-

73

tar om året och han är även förtjust i rampstabiliteten. Han menar att sprutan är den konventionella växtodlingsgårdens viktigaste redskap, men att den också måste vara den enklaste att köra. Annars ökar risken för krångel och det är svårare att sätta någon ny förare på jobbet.

Filip Niléhn

Roelof van ’t Ende, produktchef för bogserade sprutor, och Henry Schmáh, lantbrukare och Milan-ägare.

Flexibla Carrier XL gör ett imponerande jobb även i stora mängder skörderester. Mycket tack vare de stora tallrikarna, som är 61 cm i diameter. Tallrikarnas ställbara arbetsvinkel, MultiSet, gör att maskinen kan skära ut hela jordprofilen oavsett arbetsdjup. Carrier XL finns i arbetsbredderna 4,25 5,25

0,00% ränta

via Väderstad Finans fram till den 31/12 2016

6,25 och 8,25 meter. Dubbel SoilRunner som är enkelt tiltbar där jord arbetar mot jord, är optimal för många jordar och förhållanden. Nya Carrier XL lika aktuell i plöjd mark som i stubben.

Carrier

www.vaderstad.com

S987

Carrier XL

Konta kt återfö a din r för ett säljare intres försla sant g.


74

Vall och växtskydd

NilehnTeknik nr 03/2016

.SE

Nya Kuhn Deltis 2 finns för leverans från september 2016.

Ny buren växtskyddsspruta från Kuhn Helt ny design på såväl chassi som tank är utmärkande för Kuhns nya burna växtskyddssprutor. Tanken är på den största modellen 1 300 liter stor. Det nya chassit är både stabilare och lättare än tidigare modeller och enligt Kuhn är nya burna Deltis 2 lättast på marknaden. Ramper finns från 15 till 24 meter och maskinen är mycket enkel att använda. Preparatpåfyllaren rymmer 42 meter och heter Optifiller.

Slåttermaskinerna i Kuhns serie FC med modellerna FC 244, FC 284 och FC 314 har fått ny fjädring och lyft. Den heter Lift Control och innebär ett enkelt användande för föraren. När man kommer till vändtegen lyfts maskinen snabbt och enkelt så man går fri från de befintliga stängarna.

Slåtterbalken på nya FC är 100-serien. För större gårdar och maskinstationer om bredsprider och förtorkar grovfoder har Kuhn nya GA 13131 och GA 15131 strängläggare med fyra rotorer. De har variabel arbetsbredd från 8,4 till 12,4 respektive 9,5 till 14,7 meter.

Maskinerna följer ISOBUSstandard och kan därmed övervakas och styras från traktorns monitor.

Måns Niléhn


Vall och växtskydd

.SE

Deltis 2 ställs snabbt om mellan arbete och transport.

NilehnTeknik nr 03/2016

75

Nya Kuhn FC är lätt att koppla och köra med.

Se oss i Hall D monter 02:12

VÄGEN TILL FASTA BALAR MED LELY WELGER RP 160 V Den mest avancerade och allsidiga rundbalspressen med variabel kammare på marknaden med baldiameter från 0,9m till 1,6m. Denna balpress har det bästa rem och snittsystemet, samt den bästa inmatningen för grödan. Detta säkrar en hög kapacitet och enastående densitet i hela balen. √ 2,4 m pick-up

√ E-link Pro terminal

√ 25 knivar

√ 130 cm nät

Kontakta närmaste återförsäljare eller Sales Manager v/Lely Nordic A/S Claus Bech Nielsen på tel 0045 40 31 18 66 för mer information.

www.lely.com

1609_Nilehn_Lely Welger 160 V_210x133.indd 1

innovators in agriculture

07-09-2016 14:07:47


76

NilehnTeknik nr 03/2016

Strängläggarna i GA-serien har rotorhjulen nära räfspinnarna för bästa stabilitet.

GMD 9530 och GMD 10030 är slåtterkrossen för dem som önskar störst kapacitet. Arbetsbredderna på dessa butterfly-modeller är 9,53 respektive 9,93 meter. Därmed hamnar de precis över den befintliga modellen GMD 8730.

Vall och växtskydd

.SE


Markus Pratelli

Grimme Matrix

Grimme Rexor

Grimme Maxtron

Försäljning Sockerbetor 072- 858 25 67 mp@grimme.dk www.grimme.dk

Per Andreén

Grimme GF 400

Grimme BFL 400 H

Grimme CS 150

Försäljning Potatis 044- 781 25 65 pa@grimme.dk www.grimme.dk

FÖRTROENDE SÄKERHET FRAMTID

FÖRTROENDE SÄKERHET FRAMTID

GS DET ÄR DA ATT BOKA RVICE VINTERSE SKIN PÅ DIN MA Grimme GL 32 FRB

Grimme GB 430

Grimme GH-4

Tobias Persson

Grimme KS 75-4

Grimme SE 75-55

Grimme SE 260

Tekniker 044- 781 25 66 tp@grimme.dk www.grimme.dk

Heine Hylleberg

Grimme RH 24-60

Skals

Frigortek kyl

Rådgivning 0045- 40 28 13 76 hh@grimme.dk www.grimme.dk


78

NilehnTeknik nr 03/2016

Självgående växtskyddsspruta

.SE


.SE

Självgående växtskyddsspruta

NilehnTeknik nr 03/2016

79

Genomtänkta detaljer och stabil bom på Challengers självgående sprutor Challengers självgående växtskyddssprutor är maskiner för de riktigt kräsna. Eftersom designen är helt optimerad för växtskyddsarbete, är det ett verkligt lyft för föraren om man är van vid att köra ett traktorekipage. Bomstabiliteten är något som man direkt noterar.


80

Självgående växtskyddsspruta

NilehnTeknik nr 03/2016

.SE

Challenger RoGator har hydrostatisk transmission utan växlar och gör 50 km/h. I Sverige räknas den dock som ett motorredskap och får därför bara gå i 30 km/h.

Självgångare ger effektivare sprutning För konventionella växtodlingsgårdar ses sprutan ofta som den viktigaste maskinen. Med rätt insats vid rätt tid kan skörden påverkas kraftigt och med självgående sprutor ökar både kapacitet och läglighetseffekt. Nu gör Challenger RoGator entré i Sverige. Självgående sprutor är en relativt liten produkt i Sverige, men intresset ökar successivt. Tar man sig bara över till Danmark är antalet betydligt fler och där har Challenger flera maskiner ute i drift. Där är växtskyddsarbete som utförs av maskinstationer vanligt. Kombinationen av stort kapacitetsbehov och fler tillval gör att självgångare är ganska vanliga.

Vi provkör en maskin som heter RoGator 655D, vilken är den största av tre modeller. Den minsta modellen har en fyrcylindrig 4,9 liters Agco Power-motor och mellanvarianten en 7,4 liters sexcylindrig variant. Båda har tankalternativet 4 000 eller 5 000 liter. RoGator 655D har samma sexcylindriga motor från Agco Power, men med 242 hästkrafter.

Den modellen även att få med en tank som rymmer 6 000 liter. Alla modeller finns med rampbredder mellan 24 och 36 meter och de är tvådelade i aluminium. Rampens form är triangulär fackverkskonstruktion, där sprutledning och munstycken sitter skyddade inuti. Man har även valt att ha en separat returledning, vilket ger möjlighet till större flöden och hundrapro-

centig rundpumpning. Det är därmed aktiv substans ute vid alla munstycken när man ska påbörja besprutningsarbetet. På den yttersta vingen, som fjädrar undan om man kör emot något, sitter en plåt som skyddar ytterligare. Självgående maskiner kännetecknas av hög kapacitet och sprutor är inget undantag. Det är dock viktigt att resultatet blir minst


Annons

.SE

81

NilehnTeknik nr 03/2016

Kom

och gör era inKöp i

KnicKarp

massey Ferguson, Zetor, Kverneland, lemKen närlant, JosKin, schäFFer, ysta mFl

Demotraktorer & maskiner

MF 7718 EX MF 6616 DVT EX

Traktorer

• Vi arbetar med isolering till alla typer av byggnader, fastigheter, stallar och andra lantbruksbyggnader. Även ljudisolering. • Vi isolerar väggar, vindar, golv, mm. • Alla arbeten utförs med en klimatsmart miljömaskin. • Isoleringen sker med återvunnet material.

Vid intresse ring eller maila oss. Varmt välkomna Patrik på HCRAB

M7131 M7151 M7171 NO NONSENSE

WARRANTY

www.svenningsens.se

Pressar McHale Vario Fusion V660

Begagnat

-10 MF7480 m frontlyft -08 MF 5445 m MF955 -07 MF 6455 m lastare -06 MF 5445 m MF894 -03 MF 6245 m Trima -01 MF 6290 m frontlyft -99 MF 4225 m lastare -98 MF 6180 -97 MF 8140 -89 MF 3050 Zetor Proxima 65 m Traclift -10 Zetor 12441 m Traclift 260 -09 -08 JD6430 m Ålö Q55

Valtra M130 Valtra A75 m lastare NH 135 m Trima 5,0P NH TS125A m Trima 5+ NH 8360

Maskiner

-06 -04 -08 -05 -96

Kv ES80-200-28, 5 skärig -02 Kv EM85-200-8, 4 skärig -01 Kv EG 5 skärig -99 Kv PB 5 skärig, delburen Väderstad NZ, 7,4 m Betsättare 24 radigMonopill Halmrivare Taarup 853 -07 Amazone ZAU 1801, 12 m

Titta gärna in på vår hemsida för fler objekt www.knickarpsbilotraktor.se

• Vi minskar er värmekostnad.

M7001 Serien

Lemken *Rubin *Karat

KNICKARPS BIL & TRAKTOR AB Gamla Lundav. 1165, BLENTARP 0411-71150

Monter A01:13


82

Självgående växtskyddsspruta

NilehnTeknik nr 03/2016

lika bra och vid växtskyddsarbete bygger det på att vätskan träffar målet och dessutom jämnt över fältet. Där är avdrift en påverkande faktor, men också bomstabilitet. Challengersprutan kan fås med antingen pneumatisk eller elektriskt avstängda munstycken, där maximalt antal sektioner är 10 respektive så många enmetersbitar som det får plats på rampen. Enkelt val tycker kanske den som kört med sektionsavstängning med GPS tidigare, men

den pneumatiska varianten Dual Select gör att man dessutom kan välja munstycke från hytten och därmed påverka avdriften när förhållandena ändras. Ramphöjden spelar även den en viktig roll för avdriften och nittio procent av alla Challengersprutor som lämnar fabriken är försedda med antingen tre eller fem höjdsensorer. För att verkligen kunna utnyttja dessa till fullo vid kuperad terräng är negativ tilt med hela 13 grader standard, vilket betyder att var-

dera rampsida kan vinklas neråt. Något som påverkar resultatet ännu mer är rampens rörelser framåt och bakåt, så kallad yaw. Konstruktörerna i Nederländerna har valt att dämpa rörelserna med kväveackumulatorer och gummikuddar, vilket ska ge lång livslängd utan justering. Blandningsarbetet är ofta det moment som stressar föraren mest – man vill inte tappa dyrbar tid som kan användas i fält, samtidigt som det handlar om gram

Hytten är den samma som på kommande tröskor från Agco och har övertryck. Under passagerarsätet finns en kylväska för långa dagar. Man lär sig relativt snabbt hur man ska köra när man sitter framför första axeln.

.SE

och decilitrar som ska blir rätt för optimalt resultat. RoGatorn har en lucka ovanpå tanken för den som vill toppfylla, men vattnet ska sugas in för bästa resultat. Sprutpumpen är hydrauliskt driven och ger 720 minutliter vid 1 250 rpm. En separat hydraulpump förser sprutpumpen med olja, vilket gör att målmängden inte ska påverkas när andra funktioner används under sprutarbetet. Hela fyllnadsprocessen styrs från en dator sittandes vid preparatpå-


.SE

Självgående växtskyddsspruta

fyllaren och där kan man ställa in allt från hur mycket vätska som ska sugas in till hur snabbt det ska gå. Just den funktionen är mycket uppskattad, då det med högkapacitetspumpar annars är lätt att tanken är full långt innan man hunnit hälla i alla växtskyddsmedel. Sprutan har individuell fjädring av hjulen och höjdjustering mellan 0,75 och 1,2 meter är standard. Detta system används också vid fyllningen, då sprutan själv ställer sig plan för att full volym ska

kunna fyllas även om man står i fält där det inte är helt plant. Preparatpåfyllaren rymmer hela 60 liter och har utloppen för sargspolningen sittandes i nederkanten av behållaren för att skapa rotation och klarar av att blanda ner stora mängder pulverpreparat. När blandningsarbetet är klart stänger man locket och öppnar sedan ventilen till spolmunstycket i locket för att rengöra hela behållaren invändigt. Därmed minskar mängden arbete för att diska rent

NilehnTeknik nr 03/2016

den delen av sprutan efter utförd bekämpning. För den som blandar i fält finns där en utdragbar låda till vänster under förarhytten, vilket gör att man kan ta med sig preparat på ett säkert sätt. Vi provkör Challenger RoGator 655D i ett potatisfält, vilket på flera sätt testar maskinen. En tredjedel av fältet är vattenhållande lerjord, vilket har gett en betydligt högre blast. Kontinuerlig bevattning har dessutom gjort att körspåren inte

83

är i så väldigt bra skick. Dessutom är det av största vikt att inte köra ner onödigt mycket gröda på vändtegen. Vi håller 12 km/h och som förare av konventionellt traktorekipage normalt sett, är det framförallt enkelheten att snabbt backa helt rätt in i hörnor och rampstabiliteten som imponerar. Challenger har infästningen av sin ramp centrerat och ända inne i mitten på ramen, vilket gör att tanken sitter som en sadel runt den konstruktionen. Att ha infäst-

K80 kuldrag FENDT VARIO

Preparatpåfyllaren har sargspol i nederkant och monterad vinklad till sidan för att minimera risken för stopp. Insugshastigheten är justerbar i fem steg via datorn som ses vid elmotorn som styr ventilen.

K80 kuldrag FENDT VARIO Byta farlig hitchkrok till SCHARMÜLLER K80 kuldrag, köpa säkerhet! Godkända K80 insatser finns hos oss för alla traktorer på marknaden.

www.jbmlanttek-kuldrag.com

Kontakta

JBM LANTTEK Erwin Albert Ruff

Generalagent & Importör 571 62 BODAFORS Tel: 0380-37 18 30 & 070-23 25 705 erwin.albert.ruff@jbmlanttek.com

BLÅTT GER NYHETER VEGA VÄXTSKYDDSSPRUTOR KOMFORTABLA OCH EFFEKTIVA påfyllare de preparat Höjdjusteran glage re e ad t placer igt och optimal vändarvänl an h oc rt ke ger ett sä bete. påfyllningsar

Låt dig imponeras av din VEGA växtskyddsspruta som kombinerar hög kvalitet, modern design med innovativ teknik och enastående användarkomfort. Den nya aluminiumrampen SEH i arbetsbredder från 12 till 24 meter är en nyhet och du kommer också att bli imponerad av den äkta cirkulationsledningen med möjlighet till enkel avstängning av varje individuell munstycke vilket säkerställer att växtskyddsprodukterna appliceras alltid över rätta arbetsbredden.

Tankstorlekar från 3000 till 5000 liter Användarsäkert påfyllnings och sprutsystem Säkert spårföljningssystem med Fieldtronic TrailCommand Uppdelad tank och låg tyngdpunkt ger utmärkta köregenskaper och stabilitet både i fält och transport.

Ytterligare fördelar – fråga din LEMKEN återförsäljare. Se VEGA 12 sprutan på

Kontakta din LEMKEN återförsäljare LEMKEN agent: Mats Jönsson, Mobil: 070 655 01 10, Email: m.jonsson@lemken.com lemken.com Följ LEMKENSVERIGE på Instagram

A05:24


84

Självgående växtskyddsspruta

NilehnTeknik nr 03/2016

ningspunkten mitt på chassit och därmed så långt bort från vardera hjul som möjligt, gör att markens ojämnheter påverkar minimalt. Rampen sitter därmed dessutom nära inpå bakhjulen, vilket ger mindre horisontella krafter när

man svänger. Den individuella fjädringen av varje hjul gör dessutom att hela maskinen går stabilt även när marken är ojämn. Tekniken har även en annan fördel och det är att slirningen kan justeras. Går ett hjul för lätt, ökas

trycket mot marken på just det hjulet och dragkraften bibehålls. Komfort och maskinens prestanda vid växtskyddsarbete blir helt klart bättre om det används breda hjul och bred spårvidd. Breda hjul är däremot kanske inte alltid så

.SE

lockande, exempelvis i spannmål eller specialgrödor utan körspår. Challengersprutan kan köpas med hydrauliskt justerbar spårvidd och där kommer vad som kan ses som en fördelaktig kompromiss. Det går att köra den främre och

Kommandobryggan känns igen från Agcos tröskor och är lättarbetad. Kunden kan välja mellan Trimble eller Novatel som GPS-leverantör i originalskärmen.

Hjulen är individuellt upphängda. Det ger bättre fjädring, diffunktion genom att sätta högre tryck mot marken på enskilda hjul och bättre frigånghöjd (0,75 till 1,2 meter som standard).

Rampen är infäst mitt på ramen, under tanken. Det ger mindre påverkan när maskinen rör sig, samtidigt som rampen kommer nära bakhjulen.

Den hydrauliska spårviddsjusteringen är tillval, men ger möjlighet för att köra med fram och bakhjul parallellt med varandra.


.SE

Annons

NilehnTeknik nr 03/2016

- Proffs på spannmålshantering

INBYTE HOS OP

K=Kristianstad - J=Jordberga - T=Tomelilla JD 8120, PS, JD 6210R, Frontlyft+Trima 6.1 JD6190R, Frontlyft+PTO JD 6150R, Frontlyft JD 7920, Frontlyft+PTO JD 7820, Frontlyft JD 6930, Trima 6.0 JD 6920, AQ JD 6920, AP, Frontlyft+PTO JD 6820, Frontlyft JD 6800, Ålö 695 JD 6630 AQ-ECO JD 6530, Ålö Q65 JD 6125R, Ålö Q56 JD 6115R, Frontlyft+PTO JD 6430, AP, Frontlyft JD 6420, PQ, Trima JD 5820 JD 5055E, Trima Valtra T213 Valtra 8550 HT Claas 850 Axion, Frontly+PTO NH 7040 NH TM190 NH T6070, Trima 6.1 Ford 6610, 2WD

-03 (J) -13 (T) -14 (K) -14 (K) -06 (K) -07 (K) -08 (K) -06 (J) -03 (K) -06 (K) -96 (K) -11 (K) -07 (K) -14 (K) -14 (K) -09 (K) -03 (K) -04 (J) -14 (T) -12 (T) -99 (T) -08 (K) -08 (T) -03 (K) -11 (T) -86 (K)

NH TL75 Fendt 312, Frontlyft+PTO MF 7495, Frontlyft+PTO MF 5435, Ålö 945 Case Magnum 310 Case Puma 210 Teleskoplastare Claas Scorpion 7035 VP Harvar Väderstad NZ 5,8 Väderstad NZ 700 Väderstad NZ 800 HE-VA EuroTiller Väderstad NZA800 Tröska JD S670

-97 (T) - (K) -10 (K) -07 (K) -06 (J) -09 (J) -14 (J) -87 (K) -08 (T) -05 (T) -12 (T) -05 (T) -12 (J)

Möt oss på Elmia

www.opmaskiner.se

D06:26 Svenska Antti Strängnäs 0152-180 20 www.svenska-antti.se

Regionkontor: Syd 044-21 36 00 Väst 033- 15 03 36

H ÖST KAMPAN J

PLANERA VÅREN REDAN NU!

SPRIDNIN G SBRE DD R A MP U PP T IL L 72 ME T E R & S T O RSPRIDA RE 110 ME T E R Bevattna med marknadens modernaste system - du sparar tid och säkrar utfallet av nedlagt arbete. Rosenqvists bevattningssystem maximerar kvantitet och kvalitet i din gröda och är en av de mest lönsamma investeringar du kan göra. Rosenqvists Irrigation har under 40 år tillverkat över 4 000 bevattningssystem. Våra erfarna bevattnings experter hjälper dig att hitta rätt lösning för ökad skörd med minimal vattenförbrukning helhetslösningar som utgår från dina behov och förutsättningar. TEM HPC ™ STYRSYS

PVC RÖR OCH HYDRANTER

85

R O S E N Q V I S T S . C O M • 0 4 4 - 59 0 5 8 0 0

ANMÄL DIG T I L L VÅ R T NYHETSBREV på rosenqvists.com Lär mer om lönsam bevattning


86

Självgående växtskyddsspruta

NilehnTeknik nr 03/2016

den bakre axeln på olika avstånd, vilket gör att man kan köra ut bakaxeln utanför de främre hjulen och därmed öka den trafikerade ytan om man har grödor där detta är passande. I vårt fall fungerade det mycket bra, då våra körspår i potatisen är 75 cm breda och därmed nästan kunde få plats med hjulen ställda utanför varandra.

Jämfört med ett traktorekipage sitter man framför första axeln, men med extra speglar i sidospeglarna ser man var framhjulen befinner sig och därmed är det lätt att inte köra ner onödigt mycket gröda. Höjdsensorerna i sin tur kan köras i hybridläge, vilket gör att de stämmer av rampens höjd både efter grödan och marken. Därmed

Till vänster under förarhytten finns en praktisk låda för exempelvis dunkar och säckar.

dippar inte rampen i marken om grödan skulle försvinna på en plätt. Efter avslutat sprutarbete är det dags för tvätt och man har valt att inte ha något färdigt diskprogram. Olika blandningar är olika svåra att diska bort, men tack vare elventiler och nivågivare i färskvattentanken är det lätta att själv lägga upp ett diskprogram. Huvudtanken har

.SE

sin sump precis vid preparatpåfyllaren och har maximalt 36 liter i systemet när det inte går att spruta ut mer. Sprutan har också slang för yttre tvätt och för den som vill kan man få en slangvinda med tryckluft för att enkelt rengöra munstycken. Hytten är väl så viktig på en maskin och det är den nya tröskhytten från Agco som man valt att


.SE

Självgående växtskyddsspruta

montera. Den har samma kommandobrygga som tröskorna från Fendt och Massey Ferguson, vilket innefattar fjädrande körspak med flera viktiga funktioner, membranknappar för vissa inställningar och en pekskärm på 10 tum. I skärmen görs all övervakning, flertalet inställningar och GPS-styrning. Den har även stöd för upp till 2

NilehnTeknik nr 03/2016

kameror, vilket kan vara passande för att se munstyckena rakt bakom maskinen eller ett eventuellt tillkopplingsdrag.

Filip Niléhn

87

PROFFSVAGNAR FRÅN

RICHARD WESTERN och Mova RICHARD WESTERN VAGNAR SOM HÅLLER MÅTTET

Fakta: Challenger RoGator 655D Motor: Transmission:

Däck:

Diesel / AdBlue:

Agco på 7,4 liter och 178 kW (242 hk) maxeffekt Hydrostatisk

Sprutpump:

784 l/min vid 1 250 rpm

Pris:

Gödselspridare med stående valsar eller tvåstegs-aggregat

Allroundvagnar, även för balhantering

320 / 100 liter 5 000 liter

Inre vändradie:

Djurvagnar

480/80R50

Tankvolym:

Hydraulpumpar:

Dumpervagnar med spannmålsförhöjning

3 st 3,40 m 3 057 000 kronor

Stora ensilagevagnar med

koniskt flak och hjul som

rullar lätt

Utrustning Luftkonditionering:

Std

Passagerarsäte:

Std

Kylväska:

Std

Drag & luftbroms: Pneumatiskt munstycksval: Höjdjustering frigång:

G57

41 870 Tillv. Std

Hydr. Ställbar spårvidd:

55 830

Kamera 2 st:

14 420

3+ 3-

Välkommen till monter

Storbalsvagnar

Skruvvagnar med hög kapacitet

Vår klassiska spannmålsvagn, komplett utrustad

Stora ensilagevagnar med koniskt flak och hjul som rullar lätt

• Kommandobryggan • Justerbar insugshastighet • Exklusiv hjulupphängning

• Svårhanterad dörr • Måste ha verktyg för att komma åt motor • Enbart tvådelad ramp

cebook” ”Gilla oss på Fa

Etebra Maskin & Vagn AB

Telefon29 036-14 29 69, 0708-25 64 50 96 06 Telefon 036-14 69, 0708-25 64 50, 0734-34 ÜÜÜ°iÌiLÀ>°˜ÕÊUÊiÌiLÀ>JÌiˆ>°Vœ“ www.etebra.nu • etebra@telia.com


88

Maskintillverkare

NilehnTeknik nr 03/2016

.SE

Den irländska maskintillverkaren McHale är ett ungt företag som lyckas växa med 20 procent per år, även nu när försäljningen av lantbruksmaskiner viker i världen. Genom att ständigt utveckla nya maskiner kan de öka sin försäljning även på en minskande marknad.

På väg mot fulliner inom vall Fler produkter för varje år – så håller McHale försäljningen uppe även under en lågkonjunktur. BALLINROBE IRLAND NILEHN TEKNIK Irländska McHale är ett ungt företag som startade på sjuttiotalet. I begynnelsen handlade man med begagnade traktorer och snart blev man återförsäljare för Massey Ferguson. De första maskinerna man tillverkade var blockuttagare

och flytgödselpumpar och de kom in i bilden år 1978. År 1988 tog man steget över till att börja tillverka inplastare och sen har det rullat på. I dag har man förutom inplastare även balklämmor, rundbalspressar,

kombipressar och slåtterkrossar på programmet och företaget har 450 anställda. Det är fortfarande ett familjeföretag i första generationen med sonen Paul McHale på väg att ta över.

Av den totala produktionen går drygt 90 procent på export och Sverige är en mycket viktig marknad. Kombipressarna har blivit populära i Sverige och det beror på att de är enkla att använda samtidigt


Så bra!

NYHET!

Kverneland u-drill plus u-drill plus är en kombinerad såmaskin för både utsäde och gödning. Beroende på arbetsbredd är behållaren antingen 3 000 lit (3 och 4 m) eller 4 350 lit (6 m). Behållaren är delad och de två utmatarna är placerad på vardera sida. Proportionerna utsäde: gödning är 40:60.

Besök oss på Elmia Lantbruk 19-21 oktober. Vi visar bland annat u-drill plus såmaskin, i-Plough Isobusstyrd plog och mycket mer. Bara nyheter i monter: A03:15.

Läs mer på:

KvernelandGroup

Kvernelandgrp

kverneland.se


90

Maskintillverkare

NilehnTeknik nr 03/2016

som de är hållbara och har ett högt andrahandsvärde. McHale har haft en lite annorlunda produktutveckling då de inte hade någon rundbalspress i programmet när de bestämde sig för

att göra en kombipress. Därmed är hela konstruktionen framtagen från grunden och ur kombipressen har det i sin tur kommit vanliga rundbalspressar. Företaget arbetar med såväl fix- som flexkammar-

pressar och det samma gällde när man för något år sedan bestämde sig för att ta fram egna slåtterkrossar. – De utvecklade vi från grunden och de har en unik avfjädring som

.SE

ger bra markföljsamhet, säger Paul McHale. Maskinerna följer inte ISOBUSstandard då man inte tycker att den standarden fungerar med säkerhet.

Av alla maskiner som tillverkas på McHale är 85 procent kundsålt. I Nederländerna, Irland och Ungern har man eget importbolag medan man arbetar med fristående generalagenter och återförsäljare på resterande marknaden.


Skörda säkrare och bättre med CLAAS. Från traktorer till tröskor. Det som 1913 började i Tyskland med produktion av halmbindare är idag ett världsomspännande företag inom lantbruksmaskinbranschen. Mer än 11 000 medarbetare ser varje dag till att namnet CLAAS står för tillförlitlig och modern teknik med bästa service. Sverige är med sitt högteknologiska lantbruk en viktig framtidsmarknad för CLAAS.

claas.se


92

Maskintillverkare

NilehnTeknik nr 03/2016

– Det är stor risk att det blir fel och då vet man inte om det är traktorn eller maskinen som brister. På senare tid har det kommit fram kombipressar som kan köras

kontinuerligt, exempel på det finns från Krone, Lely och Kverneland. På McHale tittar man på denna teknik men anser inte att det är en lönsam väg att gå just nu då de maskinerna är en hav gång så dyra

På McHale i Irland finns sju monteringslinjer och anläggningen kör ett skift måndag till fredag.

som konventionella och därmed räknar man inte hem tidsbesparingen. Inom kort kommer det även slåttermaskiner utan kross från McHale och planen är att även

.SE

erbjuda kunderna strängläggare och vändare. Vad gäller slåtterkrossar kommer det även en bogserad version inom kort.


SKÖRDA REKORDSNABBT

0,99

JOHN DEERE T-SERIEN TRÖSKOR

+ + + + +

KÖP NU!

5 års finansiering – gäller t o m 2016-12-31****

STÖRSTA AKTIVA SEPARATIONSYTAN

STÖRSTA SÅLLYTAN

KLASSENS SNABBASTE TÖMNINGSHASTIGHET

BANDSTÄLL OCH 30 KM/H

UPPKOPPLAD TRÖSKA

NYA: T-SERIEN TRÖSKOR 2017

AKTIV SEPARATIONSYTA m²

4,0

4,0 m²

3,5 3,0 2,5

2,5 m²

2,0

1,9 m²

1,5 1,0 0,5 0

John Deere Konkurrent 1** T-serien, 6 skakare*

Konkurrent 2***

* www.deere.com ** www.newholland.com *** profi.de - Landmaschinenkatalog, Claas Lexion 670

Nya T-serien levererar upp till 15 procent högre kapacitet, jämfört med det tidigare utförandet, och kan konkurrera med små och medelstora hybridtröskor. Den stora aktiva separationsytan, en stor sållyta och det unika materialflödeskonceptet ger andra fördelar, som utmärkt bränsleeffektivitet och kärn- och halmkvalitet. T560, den kompakta, 3,30 m breda 5-skakartröskan erbjuder 6-skakarprestanda och en bandhastighet av upp till 30 km/h.

**** Rörlig ränta, månadsvis, kvartalsvis, halvårs eller årlig betalning – minst 10% kontantinsats. Finansieringsvillkoren gäller för ordertecknade maskiner och påtecknade finansieringsavtal t o m 2016-12-31. Vi reserverar oss för eventuella fel, tillägg eller förändringar. Kampanjengäller för nya John Deere skördetröskor. John Deere Financial finansieringserbjudande är ett samarbete via Swedbank AB. Med förbehåll för sedvanlig kreditprövning. John Deere är ett registrerat varumärke som ägs av Deere & Company.

Gilla oss på

och följ oss på

JohnDeere.se


94

Maskintillverkare

NilehnTeknik nr 03/2016

– Vi har redan en sådan som prototyp, berättar Paul McHale. McHale har en modern fabrik med laserskärare, svetsrobotar och helt ny lackeringsanläggning. Förutom fabriken vid huvudkontoret i Irland har man en fabrik i

Ungern. I den tillverkas alla pickuper samt vissa pressar.

Anders Niléhn

McHale Fusion 3 Plus har plast i stället för nät vilket innebär att man kan minska mängden lager i efterföljande inplastare. Maskinen är enkel att använda.

McHale byggde om sitt center för forskning och utveckling år 1994 och där arbetar i dag 27 personer. I fjol satsades 25 miljoner euro i denna avdelning.

.SE


FINANSIERING FRÅN*

jeppe reklame-vejen

0,45 %

AXIAL-FLOW ÄR ÄN BÄTTRE! PÅLITLIGHET, ENKELHET, PRODUKTIVITET DET ÄR AXIAL-FLOW SERIEN. Case IH Axial-Flow® tröskor är högpresterande specialmaskiner anpassade för den europeiska marknaden. Axial-Flow® tröskorna är konstruerade för de utmaningar som klimatförändringar, grödor med höga skördar och behovet för att bli än mer effektiv innebär, och flyttar ännu en gång standarden för skördeteknologi. Med sin ökade effekt och förbättrade tröskteknologi är de nya Axial-Flow® modellerna lösningen på framtidens utmaningar.

*Kontakta din Case IH-återförsäljare för mer information.

www.caseih.se


96

Maskintillverkare

NilehnTeknik nr 03/2016

.SE

I fjol drabbades McHale av en omfattande brand, men i dag är allt återställt och produktionen är i full gång.

Läs lantbruksnyheter dagligen på www.lantbruksnytt.com

Nr 7/8-2014 årgång 21

Tema: Asfalt & vägläggning

MB med gas i tanken

mässa de grönyte Ambuleran 23 platser – besöker

– smidig där

det är trån gt

Annorlunda finansiering

Provkörning Merlo Turbofarmer 38.10

Tema: MaskinExpo

Intresserad av bygg, anläggning och grönyta? DIN ENTR

EPRENAD

TIDNING

INOM ANLÄ

, PARK OCH

GGNING,

GRÖNYTA

BYGG, PARK

OCH GRÖ

NYTA

Prenumerera GRATIS på Conpot! DIN ENTREPRE

NADTIDNIN

G INOM ANLÄ

GGNING, BYGG

Maila namn och fllständig adress till anders@agrar.nu och skriv att ni vill ha Conpot gratis så lägger vi in er i distributionslistan.


.SE

?

NilehnTeknik nr 03/2016

Switch to full power!

LASTVÄXLARSYSTEM MED 2-AXLADE OCH 3-AXLADE KROKVÄXLAR.

DET NYA ALLROUNDSYSTEMET

en mästare med litet rullmotstånd och låg lasthöjd. Ett system för alla uppgifter

Gjutaregatan 16 302 62 Halmstad Tel +46 35 12 50 59

www.goma.se

Ingeryd 74 563 92 Gränna Tel +46 390 50 170

www.fliegl.com

97


98

NilehnTeknik Information

NilehnTeknik nr 03/2016

.SE

Rätt klädd på mässan ger presenter och chans till vinst

I nästa nummer...

Bli vår ambassadör på årets lantbruksmässor. Alla som går runt med vår t-shirt NilehnTeknik / Lantbruksnytt på Borgeby Fältdagar, Brunnbydagarna och Elmia Lantbruk och som kommer till vår monter får en present och dessutom är ni då även med i vår tävling. Av alla som anmäler sig i vår monter iklädd NilehnTeknik / Lantbruksnytt t-shirt drar vi en vinnare som får ett presentkort i Söderberg & Haaks shop. Priset delas ut i ett samarbete med Söderberg & Haak. Alla prenumeranter, såväl nya som gamla får en NilehnTeknik / Lantbruksnytt t-shirt. Befintliga prenumeranter får sin t-shirt nästa gång det är tid för er att förnya er prenumeration. Gäller en gång per kund! Har ni ingen t-shirt är inte loppet kört! Prenumerera på NilehnTeknik, det kostar endast 299 kronor plus moms, så får ni en t-shirt. Enklast gör ni det genom att fylla i den portofria kupongen på denna sida, eller via formuläret på vår hemsida www.nilehnteknik.se Efter fullgjord betalning skickar vi t-shirt till er med posten. Så beställ i tid så ni har den till nästa mässa. På kvällen den sista mässdagen, tillkännages vinnaren på www.nilehnteknik.se

- Provkörning tröskor - Senaste tekniken - Mässor - Årets Traktor 2017

Nästa nummer kommer ut: 12 december 2016

MATERIALSTOPP 15 NOVEMBER

Anders Niléhn, chefredaktör NilehnTeknik

Utgivningsplan

NilehnTeknik 2016 Mar

31

Nr 1

Jun

23

Nr 2

Sep

30

Nr 3

Dec

12

Nr 4

Gå runt med er NilehnTeknik/Lantbruksnytt t-shirt på årets lantbruksmässor, kom till vår monter så får ni en present samt är med i dragningen där ni kan vinna ett presentkort i Söderberg & Haaks shop.

PRENUMERERA PÅ NILEHNTEKNIK NilehnTeknik är den enda renodlade tekniktidningen för lantbruket i Sverige. Den kommer ut med fyra nummer per år och varje tidning innehåller minst 100 sidor lantbruksteknik. Maskiner och teknik står för stora kostnader i ett lantbruk och genom att läsa NilehnTeknik får man konkreta råd och tips på hur man kan effektivisera lantbruket, minska maskinkostnaderna och öka resultatet. Att prenumerera på NilehnTeknik lönar sig.

Prenumeration kan beställas genom att maila fullständigt namn och adress till: anders@agrar.nu eller ringa 044-237180. Glöm inte att ange att det gäller en prenumeration på NilehnTeknik. Prenumerationen kostar endast 299 kronor (plus 6% moms, totalt 317 kronor) för ett helt år och betalas mot faktura som kommer med posten. Ni kan även anmäla er prenumeration med den portofria kupongen nedan.

Anders Niléhn, chefredaktör NilehnTeknik

Intresserad av maskiner och teknik?

Prenumerera på NilehnTeknik Ja tack jag vill prenumerera på NilehnTeknik, 1 år för 299 kronor (+6% moms) totalt pris: 317 kronor. (skicka inga pengar nu, ni får en faktura med posten)

Ringa in storlek på t-shirt:

S

M

L

XL

XXL

årgång 4 Nr 4-2012, TEKNIKTIDNING FÖR LANTBRUKET RENODLADE SVERIGES ENDA LANTBRUKET DNING FÖR DE TEKNIKTI

SVERIGES

Nr 3-2012, årgång 4

Frankeras ej Agrar AB betalar portot

ENDA RENODLA

med Exaktare Överum Kongskilde

NYAVALTRAN93 MEDFRI SIKT

Intervju med rnyheter Alla årets trakto Jonas Arvidsson, vd Lantmännen Maskins nya

förbrukning . Mindre bränsle i hacken

Prisvärt ngen för Bästa jordbearbetni ning spannmålslager mindre bränsleförbruk

ds nya storrd. New Hollan – provkö nya Provkörning säljare T5 Claas Arion

Intelligent fyrhjulsdrift

Namn:............................................................................................. Adress:........................................................................................ Postadress:........................................................................................ Telefon:........................................................................................... E-post:............................................................................................

Agrar i Kristianstad Svarspost 202263900 SE-291 20 Kristianstad SVERIGE

GRATIS T-SHIRT TILL ALLA PRENUMERANTER


PREMIUM TECHNIK

*KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR BOKNING AV DEMOTRAKTOR

Söderberg & Haak Maskin AB 046-25 92 00 www.sodhaak.se

*

PROVA DU MED

DEUTZ-FAHR ÖKAR MEST!


ProService

REN KRAFT OCH PRESTANDA LOW COST SERVICING S E R V I C E I N T E R VA L S N O W INCREASED BY 20% TALK TO YOUR LOCAL DEALER TODAY

MF 5700 SL 100-130 HK

ALLT DU BEHÖVER TRACTOR OF THE YEAR 2016 - BEST UTILITY

W W W . M A S S E Y F E R G U S O N . S E MÅNGA MÖJLIGHETER OCH FUNKTIONER

FÖRENKLAR ARBETET: Stepnos för bästa sikt Motor uppfyller miljösteg 4 AutoGuide 3000 styrsystem med ”Go Mode”* Speedmatching och AutoDrive*

Broms till neutral Dyna-4/Dyna-6 transmission – pålitlig och ekonomisk Lastarjoystick med fram/ back och växlingsfunktion*

*) Tillval

DELIVERING NEW ANSWERS

THE MF 7700 | REDEFINING 140-280 HP LASTARJOYSTICK

AUTOGUIDE 3000

DYNA-4/DYNA-6 TRANSMISSION

PRIMED FOR MORE PROFIT

W W W . M A S S E Y F E R G U S O N . C O Traktorn M /på bilden M kan F vara 7 extrautrustad. 7 0 0

5 års maskinförsäkring MASSEY FERGUSON® är ett världstäckande varumärke från AGCO

FOR A NEW GENERATION

FROM MASSEY FERGUSON

Profile for Am-Tryck

Nilhenteknik nr 3 2016  

Nilhenteknik nr 3 2016

Nilhenteknik nr 3 2016  

Nilhenteknik nr 3 2016

Profile for cewekay
Advertisement