Page 1

SVERIGES ENDA RENODLADE TEKNIKTIDNING FÖR LANTBRUKET

Nr 2-2016, årgång 8

Den svenska lantbruksmaskinmarknaden tar form

Noggrann koll på flytgödselspridare

Nya NH T5 testad

Lemkens nya sprutfabrik

Populär pump i ny tappning


FINANSIERING FRÅN*

jeppe reklame-vejen

0,45 %

AXIAL-FLOW ÄR ÄN BÄTTRE! PÅLITLIGHET, ENKELHET, PRODUKTIVITET DET ÄR AXIAL-FLOW SERIEN. Case IH Axial-Flow® tröskor är högpresterande specialmaskiner anpassade för den europeiska marknaden. Axial-Flow® tröskorna är konstruerade för de utmaningar som klimatförändringar, grödor med höga skördar och behovet för att bli än mer effektiv innebär, och flyttar ännu en gång standarden för skördeteknologi. Med sin ökade effekt och förbättrade tröskteknologi är de nya Axial-Flow® modellerna lösningen på framtidens utmaningar.

*Kontakta din Case IH-återförsäljare för mer information.

www.caseih.se


Ledare

.SE

NilehnTeknik nr 02/2016

Sid. INNEHÅLL 3

Ledare och innehåll

4

Mjölkproduktion

8

Gödselspridning

16

Traktortest

24

Bränsleförbrukning

26

Entreprenad

28

Maskintillverkning

32

Produktnytt

34

Mässor

42

Maskinutveckling

46

Precisionslantbruk

52

Provkörning

56

Maskinmarknaden

60

Maskinstationer

66

Traktorer

68

Mässa

72

Traktorer

78

Produktnytt

80

Betteknik

94

Senaste tekniken

98

NilehnTeknik Information

NilehnTeknik utkommer 4 gånger per år och kostar endast 299:- per år i prenumeration Tryckupplaga: 15 000 ex. För mer info: www.nilehnteknik.se Omslagsfoto: Anders Niléhn

3

Titta på de bästa Lönsamhet är avgörande för alla typer av företag. Det är självklart och kan tyckas vara enkelt att mäta. Men stämmer det, och räknar man alltid rätt? Den som köpt åkermark för 200 000 kronor per hektar och får ihop kalkylen kan anse att man har en lönsam växtodling. Men om man i dag kan sälja jorden för 300 000 kronor per hektar är det ju egentligen räntan på det beloppet som ska in i kalkylen. Så fort det finns ytterligare ett alternativ att ta med i beräkningen så ska det egentligen med. Det samma gäller om man gör en investering med eget kapital eller med lånade pengar. Man ska kräva samma avkastning på det egna kapitalet i kalkylen. Den enda fördelen, som visserligen är mycket avgörande, är att man med eget kapital i driften kan tillåta sig en sämre avkastning ett antal år då lönsamheten i just denna produktionsgren sviktar. Dock måste man kräva att man på sikt alltid får rimlig avkastning på det egna kapitalet i verksamheten, oavsett om det är placerat i åkermark, byggnader eller maskiner. Under ett drygt år har mjölkproducenterna runt om i världen haft svag lönsamhet och värst drabbade är kanske lantbrukarna i Europa, då de var de sista som gick sist in i den avreglerade marknad som råder nu. När denna tidning går till tryck är mjölkpriset runt 2:60 svenska kronor per kg. Enligt uppgift är det endast lantbrukare på Irland som kan producera mjölk till det priset och det är mycket riktigt det

land inom EU där mjölkproduktionen fortsätter att öka rejält. Men irländska mjölkproducenter är inte ensamma, det finns lönsam mjölkproduktion även på andra platser, faktiskt även i Sverige. De är naturligtvis inte många och de är omöjliga att få med i en intervju men de är viktiga. Det man ska göra när man själv har svag lönsamhet i en produktionsgren, är att hitta en producent, inom den näring man

själv är aktiv, som går med vinst, och se hur de gör, lära sig samt implementera detta i den egna verksamheten. Det finns, och har alltid funnits stora skillnader vad gäller lönsamhet inom lantbruket. Är det vissa som går med vinst så är det de som gör rätt, då är det inte systemet som är fel. Anders Niléhn, chefredaktör NilehnTeknik

Anders Niléhn, chefredaktör NilehnTeknik

Utgivare: Agrar AB Hovbydal 291 91 Kristianstad

Ansvarig utgivare: Anders Niléhn Tel: 070-630 68 77 anders@agrar.nu

Annonssäljare: Daniel Persson Tel. 073-618 44 79 daniel@agrar.nu

www.nilehnteknik.se Tel. vxl: 044-23 71 80

Layout: Marwin Gripenfrost marwin@agrar.nu

Simone Bertilsson Tel. 073-421 60 46 simone@agrar.nu

VD: Anders Niléhn

Tryckeri: AM-tryck & reklam, Hässleholm

Bank: Länsförsäkringar Bank Bankgiro: 5242-9180 Org. nr: 556546-7403 ISSN 2000-6071

.SE


4

Mjölkproduktion

NilehnTeknik nr 02/2016

.SE

Största stallet av de nya, detta rymmer 900 av de 2 500 mjölkkorna. Inom kort ska bolaget bygga ut produktionen för att nå upp till 3 100 kor.

Arbetskostnaden – den största utmaningen för stora besättningar Ett lågt mjölkpris påverkar alla mjölkproducenter inte minst de stora. Danska First Farms med lantbruk i Slovakien och Rumänien redovisade i fjol ett resultat på minus 22,5 miljoner danska kronor. Lågt mjölkpris är en av orsakerna. First Farms startade år 2004 med att fem danska lantbrukare reste till Slovakien och Rumänien för att finna lämplig plats för växtodling och mjölkproduktion. I Rumänien köpte man jord och i Slovakien är det arrende som gäller.

Stallar

Lars Meyer från Tyskland har varit ansvarig för mjölkproduktionen på First Farms i flera år och trivs bra. Han har nyligen köpt hus i Slovakien och räknar med att stanna kvar ett bra tag till.

Mjölkproduktionen startade i befintliga äldre stallar som tidigare drivits av statliga lantbruk i Tjeckoslovakien. År 2006 börsnoterades First Farms och aktierna som såldes ut då kostade 100 danska kronor.

Att starta upp ett stort lantbruk utomlands har sina utmaningar och resultatet har varierat med åren och det har även redovisats röda siffror en hel del år. Det kostar pengar och tid att få ordning på misskötta åkrar, få hela arbetsstyrkan att dra på rätt håll och att finna de bästa kanalerna för inköp av produktionsmedel samt försäljning av produkter.

Byggnation

Sedan några år tillbaka revs en del av de gamla mjölkkostallarna och ersattes med nya. Två gamla byggnader står kvar till sinkorna.


.SE

Mjölkproduktion

NilehnTeknik nr 02/2016

Personal är en stor kostnad i First Farms mjölkproduktion och man jobbar mycket med att få medarbetare motiverade, ta eget ansvar samt skickar dem på utbildningar.

Sinkorna går i de gamla stallarna och där används separerad gödsel, som upphettas så den desinficeras, som underlag i ligghallen. Det blir torrt och fint och korna är rena.

Två gamla stallar finns kvar och de nya ligger på samma område.

Kontoret finns på andra våningen i den byggnad där karusellen för mjölkning finns.

First Farms har många samarbeten med tillverkare. Ett exempel är Siloking som ofta har testmaskiner på gården.

First Farms driver växtodling på 9 300 hektar i Slovakien varav mellan 2 300 och 2 600 hektar går åt för foderproduktion.

Mjölkproduktionen är koncentrerad till en enhet, förutom uppfödningen av kvigor som går i ett stall på annan plats. Växtodlingen utgår från ett annat brukningscentrum.

När en ko kalvat mjölkas råmjölken ut och fryses ner. Samtidigt värmer man upp lagrad råmjölk och ger den nyfödda kalven. Det ger bra kontroll att alla nyfödda kalvar får tillräckligt med råmjölk.

5


6

Mjölkproduktion

NilehnTeknik nr 02/2016

.SE

De nyfödda kalvarna tillbringar ett dygn i boxar bredvid kalvningsboxen och där får de råmjölk. Sen flyttas de till utomhushyddor. I kalvningsavdelningen finns minst en person i tjänst dygnet runt året runt. Här arbetas i skift.

Kalvningsboxarna är i ett hörn i ett av de nya mjölkkostallarna. Totalt är det fyra nya byggnader som förbinds med drivgångar för att få korna till och från mjölkningen samt när de ska flyttas till och från sinkoavdelningen. Det finns även en avdelning för djur med höga celltal som mjölkas separat.

Heard Navigator är ett system med sensorer på alla kor som ger information om temperatur, aktivitet och när kon sover eller äter. Allt lagras i datorn och kan följas i realtid.

Mjölken säljs till ett tyskt mejeri som säljer produkter på sin hemmamarknad och till Italien och i Grekland.

I dag har de 2 500 kor och 9 300 hektar åker i Slovakien. Mellan 2 300 och 2 600 hektar åtgår till egen foderproduktion. I Rumänien har man växtodling på 6 400 hektar på två olika platser och målet är upp mot hela 16 000 så fort det finns möjlighet. Bolaget äger i dag 6 792 hektar åker i Rumänien medan resten är arrende. Arrende I Slovakien är idén att arrendera mark, men för att säkerställa driften äger man cirka 8 procent. Bakgrunden är att ägarstrukturen är besvärlig. En åker på 100 hektar kan ha lika många ägare, ofta ännu fler. För att undvika att bli av med en åker köper man en liten del i varje och på så sätt minskar risken

att de olika ägarna går till någon annan arrendator. – Vi vill inte köpa all mark i Slovakien, det binder upp kapital och ökar kostnaderna. Här är målet en lönsam drift med växtodling och mjölkproduktion även i ett kort perspektiv, säger Lars Meyer som är ansvarig för mjölkproduktionen på First Farms. Priset för mjölk och spannmål påverkar bolagets resultat mycket och år 2013 och 2014 redovisades vinster. Dock inte i relation till den förlust det blev i fjol. Vinsten år 2014 blev 11,5 miljoner danska kronor och 4,5 miljoner danska kronor år 2013. Från starten och fram till år 2012 gick bolaget med förlust samtliga år utom år 2011 då

det blev en vinst på 9 miljoner danska kronor. Även då var mjölk- och spannmålspriset högt. Långsiktighet First Farms aktier handlas på Köpenhamns Fondbörs och ligger i dag ner mot 40 danska kronor per styck. Sedan år 2015 har bolaget en ny storägare i danska stallinredningstillverkaren Skiold. Lars Meyer har erfarenhet från både mindre och större mjölkbesättningar i Tyskland och andra länder och trivs bra i Slovakien. – Jag har precis köpt hus här och räknar med att stanna ett tag. Hans svar på frågan hur verksamheten klarar sig när resultatet över tiden ligger på minus i snitt är att man hela tiden måste jobba med

kostnaderna samtidigt som produktionen måste öka. – I min verksamhet gäller det att öka mjölkproduktionen och minska personalkostnaderna. Det senare är en stor post och viktigt är att jobba mycket med utbildning av personal, ge dem olika former av förtroende och se till att de blir engagerade. De som inte passar in byts ut så snabbt det bara går. Ett gäng mjölkar och ansvarar själva för schemat så det alltid finns tillräcklig bemanning. Ett gäng sköter kalvar, sinkor och utfordrar medan ett tredje alltid ser till att det finns bemanning i kalvningsavdelningen, dygnet runt och året runt. – Har man tur när man jobbar där ensam en natt blir det ett par


.SE

Mjölkproduktion

kalvningar har man otur blir det 40. Förutom arbete med personal och mjölkproduktion ligger fokus på effektivisering vad gäller teknik och maskiner. Som exempel har alla kor sensorer som skickar information om kons temperatur, om den rör sig, äter eller sover. Uppgifterna sammanställs i en dator och programvaran där räknar ut om kon mår bra eller behöver uppmärksamhet.

NilehnTeknik nr 02/2016

Man kan följa varje ko i realtid och systemet minskar kostnaderna och ökar produktionen. När NilehnTeknik besöker First Farms i april är mjölkpriset 24–25 eurocent, cirka 2:27 svenska kronor per kg. Mjölken säljs till ett tyskt mejeri sedan några år tillbaka. – Det fungerar bra och vi får ett bra pris, sett till marknadssituationen. Men dagens mjölkpris täcker inte kostnaderna.

– Vi genererar positivt kassaflöde men går med förlust om allt räknas med. Men Lars Meyer är övertygad om att priset går upp i framtiden och nästa mål inom mjölkproduktionen på First Farms är att gå upp till 3 100 kor. Fördel med så stor mjölkproduktion som på First Farms är att man kan få bra schema till de anställda och bra kontroll, eftersom det alltid är folk i tjänst.

Man har alla mjölkande kor i en grupp och alla får samma sorts fullfoder.

Drivgången förbinder de tre nya stallarna med byggnaden som rymmer mjölkkarusell, kontor och personalutrymmen. Det finns även särskilda utrymmen för veterinärer.

Alla kor mjölkas i karusell och för två år sedan gick man från tre till två mjölkningar per dag. Korna blev lugnare då och vi minskade kostnaderna. Alla kor kontrolleras när de ska till mjölkning vad gäller klövar och två man arbetar heltid med klövvård.

Alla kor kontrolleras vid mjölkning och klövvården har hög prioritet. Två man arbetar heltid med verkning.

Gödseltankvagnar 15m3 - 35m3

12m - 24m

6m - 12m

Anders Niléhn

De nya stallarna är ljusa och luftiga med öppna skrapgångar vid foderbordet och konventionella liggbås.

Samson Gödseltankvagnar - För dig som ställer extremt höga krav •

Slangramper Nedmyllare

Halmstad 035 - 12 50 59 • Gränna 0390 - 501 70

7

www.goma.se


8

Gödselspridning

NilehnTeknik nr 02/2016

.SE

Med totalt trettioåtta kubik och trettiosex meters arbetsbredd ligger kapaciteten på 120 kubik i timmen när det går bra. Tunnan kostar ungefär 3 miljoner och ger en spridningskostnad på cirka 23 kronor per kubikmeter. Totalt körs mellan 80 000 och 100 000 kubik per år inom Bioskördarna Syd.

Kunderna efterfrågar större arbetsbredd vid gödselkörning I södra Skåne är det allt fler gårdar som ställt om till 36 meters system för körspår. Detta är mycket beroende på att kunna öka kapaciteten vad gäller sprutan, men också för att framöver passa in i tolvmeterssystem med fasta körspår. För entreprenörer har det blivit till att köpa större ekipage. KRAGEHOLM NILEHN TEKNIK Till årets säsong har en ny AP GV35 med totalt 38 kubiks lastkapacitet, inkluderat en trekubiks fronttank, blivit levererad till Bioskördarna Syd. Företaget driver ett eget jordbruk, men har i huvudsak skörd av biomassa till

biogasanläggningen i Jordberga som sitt huvuduppdrag. I andra änden av rötprocessen kommer biogödsel ut, vilken sprids hos kunder i Skåne. – Valet av tunna bygger på flera saker, men en viktig detalj var

däckvalet. Totalt har vi cirka 25 stycken traktorer med 250 hästkrafter som arbetar gentemot oss. Genom att ha 800/70R38 däckutrustning på tunnan, kan man förbättra däckekonomin genom att flytta slitna däck från traktorerna

till gödselvagnen och därmed få ut fler timmar på dem, säger Henrik Andersson, driftledare på Bioskördarna Syd. Förra hösten körde man med en mindre tunna och tolvmeters


.SE

Gödselspridning

NilehnTeknik nr 02/2016

9

Trippelaxel med däckdimensionen 800/70R38 gör att ekipaget rullar lätt. Hydraulisk hjuldrift på mittaxeln utvecklar cirka 100 hästkrafter. Genom att backa ut till fältkanten och fylla direkt från lastbil blir spårbildningen i fält minimal.

Nya Rapid Ny elektronik och hydraulik som är lätt åtkomlig bakom kraftiga kåpor

Ny sålåda

Ny hydraulisk utmatning Nytt styrsystem

Ny LED-belysning

Nya lågtrycksdäck

Nya underhållsfria lager på samtliga tallrikar

0,00% ränta

via Väderstad Finans fram till den 31/12 2016

Radar med mycket hög precision

www.vaderstad.com

S970

Ny hydraulisk efterharv


10

Gödselspridning

NilehnTeknik nr 02/2016

skivmyllare, men kunderna efterfrågade bred ramp i stället. – Vår AP är utrustad med 36 meters Harsø-ramp och när det går bra ligger vi på 120 kubikmeter i timmen. Trailrarna och avståndet i fält är flaskhalsen. Vi kör med både bufferttank och direkt överlastning från lastbil. Det senare ger minst förluster i grödan, då man bara backar ut tunnan till vägen vid det körspår man befinner sig vid, fortsätter Henrik.

Med trettiofem kubik i tunnan och tre fram kan man precis plocka gödsel från en hel lastbil. Tätt montage Trettiosex meters ramp har respekt med sig och för att få ett stabilare ekipage har trepunktlyften slopats. I stället är enheten monterad direkt på gödseltunnan för att komma närmre. Genom att fälla in vingarna, kan man även erhålla 24 meters arbetsbredd. Stor

pump och bred ramp gör att man tömmer ekipaget på 2,5 minuter. – Så fort vi har möjlighet kommer vi att montera på hydraulisk drivning på tunnan för att hjälpa oss uppför backarna. Men i övrigt rullar gödselvagnen mycket lätt med så stora hjul – lättare än en tjugofemma med små hjul. Inget skum AP GV35 har som standard hydrauliskt fjädrande axlar och

Själva gödselvagnen styrs i den vänstra monitorn och med joystick. Harsø-rampen har egna hydraulventiler och egen monitor, vilket innebär att färre hydraulanslutningar behövs. Rampen ligger då inte i joysticken.

.SE

femtums returledning på kranen för att vagnen ska fyllas maximalt utan skum. Kranen är även tredelad för att underlätta lastning och kan köpas med tio tums ledning. Den hydrauliska hjuldriften driver mittaxeln och utvecklar cirka 100 hästkrafter, både vid körning framåt och bakåt.

Filip Niléhn


.SE

Gödselspridning

NilehnTeknik nr 02/2016

Henrik Andersson, driftledare Bioskördarna Syd.

BLÅTT GER NYHETER VEGA VÄXTSKYDDSSPRUTOR KOMFORTABLA OCH EFFEKTIVA påfyllare de preparat Höjdjusteran ade reglage er ac pl t al och optim arvänligt rt och använd ger ett säke . te be påfyllningsar

Låt dig imponeras av din VEGA växtskyddsspruta som kombinerar hög kvalitet, modern design med innovativ teknik och enastående användarkomfort. Den nya aluminiumrampen SEH i arbetsbredder från 12 till 24 meter är en nyhet och du kommer också att bli imponerad av den äkta cirkulationsledningen med möjlighet till enkel avstängning av varje individuell munstycke vilket säkerställer att växtskyddsprodukterna appliceras alltid över rätta arbetsbredden.

■ ■ ■ ■

Tankstorlekar från 3000 till 5000 liter Användarsäkert påfyllnings och sprutsystem Säkert spårföljningssystem med Fieldtronic TrailCommand Uppdelad tank och låg tyngdpunkt ger utmärkta köregenskaper och stabilitet både i fält och transport.

Ytterligare fördelar – fråga din LEMKEN återförsäljare. Se VEGA 12 sprutan på

Kontakta din LEMKEN återförsäljare LEMKEN agent: Mats Jönsson, Mobil: 070 655 01 10, Email: m.jonsson@lemken.com lemken.com Följ LEMKENSVERIGE på Instagram

11


12

Gödselspridning

NilehnTeknik nr 02/2016

.SE

På Trolle Ljungby AB har man bytt två tjugokubikare mot en trettiofemma. Med knappt 24 000 kubikmeter flytgödsel per år får de en lägre spridningskostnad än vid inlejd körning. Hjul med 800/60R34 gör att tunnan inte rullar tyngre än deras gamla ekipage.

Två gödseltunnor blev en Billigare spridning i egen regi, gjorde att Trolle Ljungby AB valde att köpa en Samson PGII på trettiofem kubikmeter när deras två mindre tunnor var utslitna. Efter de första körningarna i vår var intrycket positivt, då den rullar lätt och har bra mycket större kapacitet än föregångarna. TROLLE LJUNGBY NILEHN TEKNIK På Trolle Ljungby AB, utanför Kristianstad, har man 1 300 hektar växtodling, samt gris- och mjölkproduktion. Varje år ska 23 000 till 24 000 kubikmeter flytgödsel köras ut. Tidigare hade man två tjugo-

kubiks ekipage, men på godset såg man att en ny egen tunna skulle bli billigare än att ta in maskinstation. – Vi har räknat på en traktor för 800 kronor per timme, samt tunnan för 2 450 000 kronor. Då får vi

en spridningskostnad på 16 kronor per kubikmeter, jämfört med cirka 25 kronor med maskinstation, säger Per-Inge Pålsson, jordbruksförvaltare på Trolle Ljungby AB.

Med de två tidigare tunnorna låg man på 120 kubikmeter per timme och tunna, men nu räknar man med att nå 180 kubik med den större tankvagnen.


.SE

Gödselspridning

NilehnTeknik nr 02/2016

Hydrauliskt fjädrat drag är standard på alla treaxlade vagnar i PGIIserien. Förutom att förare och ekipage utsätts för mindre påfrestningar, kan tillkopplingspunktens höjd till traktorn bättre justeras.

Upptäck fördelarna med

SVENSK POTATISTEKNIK

MaskinGruppen Ängelholm

Östra Sönnarslöv Traktorservice

Tore Nilsson

André Blad

www.maskingruppen.com Tel. 0431-41 56 00

0709-22 79 90

www.traktorservice.com Tel. 044-33 10 87

0708-37 11 85

13


14

NilehnTeknik nr 02/2016

Gödselspridning

.SE

Den nya styrdatorn med tiotums pekskärm och joystick är lättare att arbeta i. De tre menyerna fyllning, vägkörning och spridning kan kopplas ihop med förvald tänd arbetsbelysning för respektive situation. Likaså kan tio olika redskap lagras i datorn.


.SE

Gödselspridning

NilehnTeknik nr 02/2016

15

Niklas Svensson och Per-Inge Pålsson, arbetande rättare respektive jordbruksförvaltare på Trolle Ljungby AB, samt Robin Karlsson och Ulrik Villadsgaard, säljare på Göma i Halmstad respektive Samson i Danmark

– Att rationalisera bort en tunna har gett oss en traktor fri till andra arbeten, samtidigt som det vid ogynnsamma förhållanden är billigare att stå stilla med ett ekipage, fortsätter Pålsson. På godset både pumpar man ut gödsel till satellitbrunnar och kör med lastbil till fältkanten, vilket i jämförelse med närliggande fält ökar spridningskostnaden där. Ökningen från 20 till 35 kubik ser man enbart som positiv. – Det är klart att det stora ekipaget har respekt med sig, men jag upplever ändå tunnan som relativt kort. Eftersom hjulen är bra mycket större – 800/60R34 – går den inte märkbart tyngre än de gamla vagnarna med boggi, berättar Niklas Svensson, som är arbetande rättare. Han framhåller i stället att kapaciteten är den dubbla utmatningsmässigt – 12-13 kubikmeter per minut med tjugofyrameters ramp.

– Även den nya styrdatorn med pekskärm och joystick är ett lyft, då man nu klarar av alla reglage med en hand och ändå kan köra effektivt. Samsons PGII lanserades till säsongen 2014 och är en vagn som fokuseras hårt på ökad kapacitet. De har alla hydrauliskt fjädrade axlar som standard, men där de treaxlade även har hydrauliskt fjädrat drag. Detta gör att man dels kan justera slaget, men också anpassa tillkopplingspunkten bättre till olika traktorer. Annat som är nytt är kraftigare BPW-axlar, större bromsar och en ny kran på 10 tum som lättare kan vikas och nå längre ner i brunnen. Likaså har lyften blivit kraftigare och kan lyfta nio ton, samt sätta fem tons tryck.

Filip Niléhn

6-7 juli kl 9.00-17.00 för 10:e året

Mötesplatsen för professionella lantbrukare!

Fri parkering ● Demoodlingar ● Maskindemo ● 100-tal utställare Entré 120 kr gäller för båda dagarna ● Mat från Sveriges bönder Läs mer på www.brunnbylantbrukardagar.se Hushållningssällskapet | LRF | Väderstad | Swedbank | LRF Konsult | Dina försäkringar | Lantmännen

NYHeT!

miljö och ekonomi i harmoni

yara n-sensor

Automatiskt uppladdning av kartor direkt till

laNTbruk.Se tjournalen

spru Behovsanpassad gödsling med Yara N-SeNSor Registrera

obilen!

direkt i m 3,1 % skördeökning i snitt • Jämnare kvalitet och proteinhalt • Ökad skördekapacitet och minskad liggsäd • Lägre gödselkostnader med högre kväveupptag • Minskad kväveutlakning

hyringa hedåkers säteri 3, 467 95 grästorp tel 0514-65 02 00. info@datavaxt.se. www.datavaxt.se


16

Traktortest

NilehnTeknik nr 02/2016

.SE

De tre nya modellerna i New Holland T5 kommer lägligt. Traktorn passar på familjejordbruk och mjölkgårdar och just nu har de det tufft och investerar mindre. Plötsligt vänder det och då kan nog många få upp ögonen för nya T5.

Populär traktor blir bättre I Europa har New Holland 20 procents marknadsandel i segmentet 99 till 117 hästkrafter, just den effektklass de tre modellerna i nya T5 befinner sig i. Även i Sverige är det här en populär modell och därför är det intressant med den förbättring CNH nu lanserar vad gäller New Holland T5. Nya T5 har kraftigare chassi så att traktorn kan lastas till 8 ton, tidigare 7,4 ton. Detta innebär att man kan utföra dragkraftsarbete som kräver mer än vad som var fallet med tidigare modeller, samtidigt som man kan klä av traktorn om man vill ha den lätt. Har traktorn frontlyft klarar denna 1 850 kg, även det mer än i

gamla T5. Frontkraftuttaget har 1 000 rpm. Rena motorer Motorn tillverkas på Fiat Power Train i Truin, en motorfabrik som ingår i samma koncern som CNH Industrial. Motorerna i T5 uppfyller avgaskrav steg IV med SCR-teknik, vilket innebär att

man tillsätter AdBlue i avgaserna. Dessutom återcirkuleras en liten del av avgaserna, så kallad EGRteknik, för att klara de nya avgasreglerna. När New Holland gick från avgaskrav steg IIIA till IIIB och införde SCR-tekniken för att klara detta minskade bränsleförbrukningen med cirka 10 procent.

Enligt representanter hos tillverkaren ska bränsleförbrukningen minska med ytterligare 2–3 procent i de nya traktorerna. Större vridmoment Nya New Holland T5 har förbättras på många punkter. Förutom att motorn blivit segare tack vare större vridmoments ökning är


.SE

Traktortest

NilehnTeknik nr 02/2016

17

Framaxelfjädring är helt nytt på New Holland i denna storleksklass. Nya T5 kan fås med framaxel- och hyttfjädring.

Vägen till låga driftkostnader... ... MED LELY SPLENDIMO Lely Splendimo 900M/MC + 320F/FC

arar Du sp le bräns 1 liter ktar! per he

√ Unik knivbalk √ Servicevänlig √ Bränsleeffektiv √ Dokumenterad besparing på 1 liter bränsle per hektar Kontakta närmaste återförsäljare eller Area Sales Manager Göran Pettersson på tlf.: 0708 100 220 för mer information.

HARVEST RESULTS.

www.lely.com

innovators in agriculture


18

Traktortest

NilehnTeknik nr 02/2016

transmissionen betydligt mer användarvänlig. Man har kvar den mekaniska hög/låg i en spak ute till höger i panelen, och till den en elhydraulisk hög/låg, fyra powershiftstegs och kopplingsfri fram/back, teknik vi känner igen från TS-A när den kom för 15 år sedan. Men i nya T5 finns automatik för fält och väg. I fält-läget växlar man manuellt i den elhydrauliska hög/låg medan

de fyra powershiftstegen växlas automatiskt i förhållande till vald hastighet, motorvarvtal och belastning, allt för bästa effektivitet. Automatik I läget väg växlas det automatiskt genom alla åtta växlarna. Det innebär att om det inte går extremt tungt och man behöver lägga i låg i den mekaniska lådan, är det bara att starta, trampa på

En del av de yttre hydrauluttagen är flyttade till vänster om tryckstången vilket gör dem lättare att komma åt då många befinner sig vid den sidan när redskap kopplas.

gasen och nå toppfarten 40 km/h utan att bekymra sig om transmissionen. New Holland T5 skiljer sig även rejält från föregångarna vad gäller designen. Den har nu samma linjer som de större T7 och T8 som lanserats de senaste åren. När det gäller förarkomforten har det mesta blivit bättre, ratten an regleras lite mer, pas-

.SE

sagerarsätet är större, arbetsbelysningen bättre och det finns numera både hytt- och framaxelfjädring för dem som önskar det. Kompakt Trots dessa ändringar är traktorns mått oförändrade vilket innebär att den går in i mindre byggnader, precis som tidigare. New Holland T5 är en allsidig traktor som passar perfekt i

LED arbetsljus ger 145 procent mer ljus än de halogen-lampor som tidigare användes. Som mest kan man ha 3 LED lampor i varje hytthörna.


.SE

Traktortest

Frontlastare är helt rätt på T5. Ramen är bredare och därmed blir lastarmontaget stabilare. Stort fönster i hyttaket samt elektrisk joystick för två funktioner i höger armstöd. I denna kan man även ha knappar för att manövrera transmissionen.

Kompakt under huven. Men det går att komma åt alla servicepunkter på ett enkelt sätt. Dock finns det kvar en irriterande plåt på varje sida som måste demonteras var för sig.

NilehnTeknik nr 02/2016

19


20

Traktortest

NilehnTeknik nr 02/2016

familjejordbruket och på djurgårdar. Den är smidig att köra och sikten är bra. Trots att den fått en del finesser från sina större syskon är den ändå förhållandevis enkel att förstå sig på. Därmed kan en ovan förare hoppa in och köra traktorn om det behövs.

Vad gäller elektronik finns det ISOBUS klass II till New Holland T5. Det innebär att man kan övervaka samt styra redskap i traktorns terminal. Den provkörning NilehnTeknik gjort med nya New Holland

T5.120 visar på en smidig och mångsidig traktor. Den har inte den bästa transmissionen på marknaden, men den är prisvärd och lätt att förstå sig på. Med många timmar i föregångaren, en TL90A är det som natt och dag att köra nya T5.120.

.SE

Även om de tre maskinerna i klassen lyft sig knappt 20 hästkrafter vardera jämfört med äldre modeller i serien, ska de ju vara jämförbara, och i den märker man en stor skillnad till de nya modellernas fördel. De är bekväma, lättkörda, ger god sikt till föraren, passar även för

Stort takfönster och möjlighet att köpa traktorn med extra lågt tak gör maskinen perfekt till frontlastararbete och körning i äldre byggnader.


.SE

Traktortest

NilehnTeknik nr 02/2016

Ett steg uppåt. Nya New Holland T5 ser ut ungefär som T6000 gjorde för några år sedan.

M7001 Serien M7131 M7151 M7171

NO NONSENSE

WARRANTY

Se din återförsäljare på svenningsens.se

Besök oss på 29-30 juni monter E41

21


22

Traktortest

NilehnTeknik nr 02/2016

en passagerare och är lättare att koppla redskap. Till det har vi exakt samma vändradie som innan trots 4 tum större framhjulsfälgar och ökad dragförmåga.

New Holland T5 tillverkas i CNHs traktorfabrik i Jesi, Italien. Totalt finns det tre modeller i T5-serien som sträcker sig från 99 till 117 hästkrafter. Modellserien är intressant i Sverige då det är

B-stolpen är borta, insteget bra och även passageraren åker numera bekvämt i New Holland i denna storlek.

efterföljaren på TL och TL-A serien, där TL90A blev Sverigeetta i början av tjugohundratalet. Då var det ganska mycket kvarlevor från Fiattiden i denna traktor. Det är det inte längre.

.SE

I dag påminner T5 mer om sina större syskon från Basildon i Storbritannien.

Anders Niléhn

Rejält med belysning bakåt och åt sidorna samt knappar för att styra trepunkt och kraftuttag från bakskärmarna.

Backspeglarna är teleskopiska och delade så man kan ha en bild rakt bakåt och en snett neråt på exempelvis redskapet.


.SE

Traktortest

NilehnTeknik nr 02/2016

Fakta: New Holland T5.120 Motor: Fyrcylindrig FPT på 3,4 liter och 86 kW (117 hk) maxeffekt och max vridmoment 491 Nm vid 1 500 rpm Transmission: Semipowershift med kopplingsfri fram/ back Däck: 16.9R30 fram och 16.9R38 bak Bränsletank: 165 liter + 12 liter AdBlue Lyftkapacitet: 5 420 kg Max hydraulflöde: 65 l/min Max hydraultryck: 200 bar Yttre hydraulik: 3 dubbelverkande uttag Vikt: 4 500 kg (utan vikter) Vändradie: 5,25 m Serviceintervall: Motoroljebyte 600 timmar (9,5 liter), Transmissionsoljebyte 1 200 timmar (62 liter) Kraftuttag: 540, 540E och 1 000 rpm Pris: Uppgift saknas

3+

Utrustning Luftkonditionering: Passagerarsäte: Frontlyft och pto: Hydraulisk släpvagnsbroms: Fjärde dubbelverkande uttag: Luftfjädrad förarstol: Säkerhetsbälte förare: Säkerhetsbälte passagerare: Vändbar förarplats: Hydraulisk utskjut lyftdragkrok: Framaxelfjädring: Krypväxel:

3-

• Bra transmission • Lättkörd • Smidig

std std extra std extra std std std nej extra extra extra

• Ingen steglös transmission • Samma olja i transmission och hydraulik • Delad motorhuv

Följer ni med?

Flexibla logistik-, torkoch lagringslösningar – tala med oss på

Per Krister

070-321 62 62 073-333 51 30

www.farmmac.se

Förbättra er materialhantering med Merlo teleskoplastare Följ med i utvecklingen med Merlo

www.hullert.se

Tel: 0512-30 00 30

23


24

NilehnTeknik nr 02/2016

Bränsleförbrukning

.SE

Under 2015 och 2016 har bränslepriserna varit ganska låga, men det kommer naturligtvis tider då de stiger rejält igen. Då är det viktigt att förbrukningen är så liten som möjligt.

Bränsleförbrukningen kan minska ytterligare När traktortillverkarna införde avgaskrav steg IIIB och många valde SCR-teknik med tillsatsen AdBlue fick vi se ganska stora minskningar vad gäller bränsleförbrukningen. Avgaskrav steg IV innebar större uppoffringar och man trodde att förbrukningen tvärt om skulle öka igen. Så verkar inte bli fallet, då många tillverkare bibehåller, eller till och med sänker, nivåerna ytterligare.

I dag gäller avgaskrav steg IV på lantbrukets traktorer men den 1 januari 2019 är det steg V som gäller. Exakt vad detta innebär tekniskt är det för tidigt att uttala sig om och likaså hur det påverkar bränsleförbrukningen. Att det blir renare avgaser ut från traktorn är en självklarhet. Bilden är från John Deeres traktorfabrik i tyska Mannheim.

Med SCR-tekniken var det motorn i sig som blev snålare. Nu när traktorerna uppfyller avgaskrav steg IV handlar det många gånger inte så mycket om själva motorn vad gäller minskad bränsleförbrukning utan det är traktorns konstruktion som helhet som avgör. Bättre och effektivare transmissioner, hydraulik som stjäl mindre kraft, utväxlingar till kraftuttaget så att motorn tillåts gå på energisnåla varvtal, med mera. I förra månaden fick juryn för den internationella utmärkelsen

Årets Traktor träffa alla traktortillverkare i Bologna, Italien. Tillverkarna berättade om sina nya modeller som de vill ha med i final i tävlingen. Mycket fokus låg på ytterligare minskad bränsleförbrukning, något som känns hoppfullt och som naturligtvis är viktigt för lantbrukarnas ekonomi. All utveckling går inte heller mot finare steglösa transmissioner, det arbetas mycket med effektivare semipowerhifter. Fördelen med den senare är att energiförlusterna


.SE

Bränsleförbrukning

är mindre än i steglösa lådor, nackdelen är att man inte kunnat köra med det perfekta motorvarvtalet vid alla tillfällen. Men med fler växelsteg, mjukare växling och automatik som känner av belastning och effektuttag samt väljer utväxling i förhållande till detta så att motorn hela tiden går på det bränsleeffektivaste varvtalet, når man bättre siffor. Vad gäller handhavande har även detta blivit bättre i traktorer med semipowershift. Många traktortillverkare erbjuder nu i mellanklassen samma traktor med antingen

semipowershift eller steglös transmission och i hytten ser det i stort sett likadant ut vad gäller reglage för transmission och motorvarvtal. I takt med att tekniken blir finare och mer avancerad ställs större krav på föraren. Inte för att enbart köra traktorn, det går tvärt om lättare och lättare för varje ny modell som kommer ut på marknaden. Men det blir svårare om man ska utnyttja allt perfekt och erhålla mindre bränsleförbrukning. Som exempel är man ju inte betjänt av fyra kraftuttagsväxlar om man alltid kör med 540 och

NilehnTeknik nr 02/2016

nästan maximalt motorvarvtal oavsett vilket arbete man utför. Det gäller att tänka till och välja rätt. Förval vad gäller motorvarvtal, att köra med farthållare och att ställa in hur traktorn ska arbete, det vill säga prioritera minsta möjliga bränsleförbrukning eller maximal dragkraft är viktigt. Det finns ett antal traktortillverkare som i praktiska tester visade på 10 procent eller mer vad gäller bränsleförbrukningen när AdBlue infördes och nu pratar man om ytterligare 5 procents nedgång.

25

Hur det blir ute på den enskilda gården vet man ju först när man testat med de egna redskapen och i det egna lantbrukets specifika arbeten. Men det känns förhoppningsfullt och det är bra för lantbruket att maskintillverkarna arbetar envist med frågan. Anders Niléhn

Moderna traktorer med semipowershift är i stort sett lika bekväma att köra som de steglösa och håller på att bli lika bränslesnåla.

Bättre torkning ger bättre kvalitet! ALLT DU BEHÖVER FÖR TORKNING, LAGRING OCH HANTERING AV SPANNMÅL

WWW.TORNUM.SE


26

Entreprenad

NilehnTeknik nr 02/2016

.SE

På Barkins Entreprenad har man lång erfarenhet av Cobra pumpar. – Den enda pumpen vi använder. Vi har haft vår Cobra 90 i snart 20 år till allt från länspumpning till slamsugning och den är perfekt. Den klarar torrkörning så man kan börja pumpa direkt. Den är smidig att bara lägga ner i skopan och ta med sig, säger Stefan Barkin på Barkins Entreprenad.

För att snabbt bli av med vatten Alla som arbetar i anläggningsbranschen vet att högt grundvatten ofta kan vara ett problem och lösningen är en effektiv pump som fungerar överallt. Cobra är en sådan och nu kommer den i generation två. Barkins Entreprenad i Stora Levene är en bred aktör inom det mesta som rör markarbeten. ­– Vi är verksamma inom bland annat jordbruksdränering, vattenoch avloppsledningar, jordvärme, kompletta avloppslösningar, marksten och trädgård, säger Stefan Barkin.

Mycket vatten

De har även ett brett produktsortiment och säljer material som kunderna behöver. Många arbeten i grävschakt innebär problem med vatten som trycker på och som omöjliggör arbete. Då är det viktigt med

en effektiv pump. På Barkins Entreprenad har man sedan länge använt Rana Verkens Cobra pumpar. – De är mycket bra då de inte behöver el, bensin eller diesel och klarar föroreningar utan att det blir stopp. Cobrapumpen drivs av en hydraulmotor vilket innebär att man snabbt ansluter två hydraulslangar till en av arbetsmaskinerna på platsen, sänker ner pumpen i vattnet och pumpar bort vattnet. Skulle pumpen hamna i gegga är det ingen fara. Den matar på ändå. Ranaverkens generation ett av den populära Cobra-pumpen har

sålt i mer än 10 000 exemplar och används i gödselbrunnar, slambilar, gruvor, reningsverk och i diken runt om i hela norra Europa. Nu lanserar företaget generation två av den populära Cobra pumpen. Den nya generationen av Cobramodeller ökar säkerheten mot läckage och minskar underhållsbehovet. Samtidigt som de ger bättre flöde och tryckegenskaper, så att man kan pumpa högre, längre och mer med samma låga vikt och flexibilitet som på tidigare modeller. De nya pumparna ger bättre flöde och tryckegenskaper, ökar säkerheten mot läckage, minskar risken för igensättning och driftstopp,

har mindre underhållsbehov men samma låga vikt och flexibilitet som tidigare generation.

Klarar allt

De är konstruerade för att låta vatten, gödsel, halm och grus flöda genom pumpen utan att sätta igen den eller orsaka skador. Pumparna är byggda för att vara hållbara och tåla slitage. De är försedda med dubbla tätningar och ett unikt pumphjul för bättre flöde och tryck.

Anders Niléhn


.SE

Entreprenad

27

NilehnTeknik nr 02/2016

Cobra pumpen är smidig då den drivs av hydraulik.

DeLaval body condition scoring, BCS. Daglig, automatisk hullbedömning av dina kor.

Uppstart och hjälp av rådgivare ingår i köpet.

Med DeLaval BCS får du och din rådgivare automatiskt hullbedömningspoäng för alla kor i besättningen. Perfekt underlag för era produktionsdiskussioner.

För mer information kontakta din distriktschef på DeLaval eller din rådgivare från Växa Sverige.

En översikt av läget i din besättning finns hela tiden tillgängligt i driftsledningsystemet DelPro™. Se enkelt vilka kor som sticker ut och kräver åtgärder.

f Hö

ft

kn

tk

öl

n öl

Svansrotsfäste sen r b öl Bä k n

sen r b öl Bä k n

Hö f

tkn

öl

B är k nböe n sl

Svansrotsfäste

Hö f Bär k nböe n sl

tkn

öl


28

Maskintillverkning

NilehnTeknik nr 02/2016

.SE

Drygt 60 personer arbetar med tillverkningen av växtskyddssprutor på Lemken och vid behov tar man in extrapersonal.

Full fart trots sämre tider Den tyska maskintillverkaren Lemken bibehöll i stort sett sin omsättning i fjol, trots att maskinmarknaden gick ner både i Europa och i världen. Och man ligger inte heller på latsidan vad gäller investeringar. ALPEN NILEHNTEKNIK

Under fjolåret tog Lemken sin nya fabrik för tillverkning av västskyddssprutor i drift. Den ligger vid huvudanläggningen i tyska Alpen och omfattar 10 000 kvadratmeter under tak. I dag tillverkar Lemken 600 stycken växtskyddssprutor per år i anläggningen men det går att producera 1 000 om behov finns.

Testyta

Lemken är ett familjeföretag som funnits i Alpen sedan år 1936.

Runt Lemkens maskinfabrik i Alpen äger man 130 hektar åker och där utförs tester på maskiner som man tillverkar. Det är bra både för utveckling och för att visa upp maskiner i praktisk drift för kunder, återförsäljare och journalister.

Lemken har haft växtskyddssprutor på programmet under ett antal år, men tidigare tillverkades dessa genom att man hyrde lokaler av tyska Agravis. Ryssland Lemken har även en monteringsfabrik i Ryssland sedan år 2010, år 2012 öppnade man en fabrik i Indien och företaget har även en liten fabrik i Kina för det landets behov. Totalt har bolaget drygt 1 400 anställda runt om i världen. Plogar är en stor produktgrupp och grunden i Lemkens tillverkning som startade för 236 år sedan.


Maskintillverkning

NilehnTeknik nr 02/2016

29

Lemken har tre serier växtskyddssprutor; Primus, Albatross och Vega.

SATS 10 % I KONTANTIN kontrakt

3485

.SE

gs Leasing eller avbetalnin s löptid med upp till 96 månader Prisexempel Forterra 140 HSX med lastare. Leasing/mån 6842 kr Månadskostnad exkl. moms vid 10% i handpenning, 96 mån löptid och 10% restvärde. För leasing krävs positivt kreditbesked.

Boka din demo 070 - 5287565 och

Registrera dig för vårt nyhetsbrev på www.hcpetersen.se

e gratis! få första servic

Hitta din lokala återförsäljare på www.hcpetersen.se eller ring 042-575 68 Traktorn på bilden är extra utrustad


30

Maskintillverkning

NilehnTeknik nr 02/2016

Detta har sedan utvecklats vidare med kultivatorer, harvar, rotorharvar, såmaskiner och nu senast växtskyddssprutor. Plogarna står fortfarande för 34 procent av omsättningen och kultivatorer för 32. Tyskland är den största marknaden, 30 procent. Konstruktionen i Lemkens maskiner är att svetsa så lite som

möjligt då bultförband innebär mindre stress och påfrestning i stålet. Sprutor Som efterredskap till kultivatorer och harvar erbjuder Lemken inte mindre än 24 olika typer av rullar. I den nya fabriken för växtskyddssprutor finns det tre produktionslinjer och Lemken har

Alla växtskyddssprutor testas noggrant innan de lämnar fabriken.

Trots lite tuffare tider har Lemken byggt en hel del nytt under de senaste åren. Förutom ny fabrik för växtskyddssprutor har man en ny utvecklingsavdelning.

också tre serier växtskydssprutor, Primus, Albatross och Vega. Dessutom har man en fronttank som heter Gemini och som innebär att man kan öka kapaciteten på den befintliga maskinen väsentligt. Rena Rampen på växtskyddssprutorna är gjorda av aluminium eller stål. Tanken köps in från en under-

.SE

leverantör i Nederländerna efter Lemkens önskemål och design. Tankarna är av plast, mycket släta invändigt för enkel rengöring och konstruerade för att man ska få ut allt växtskyddsmedel. De köper även in ramarna till sprutorna och därmed förekommer ingen svetsning i den nya fabriken. Alla skruvar på maskinerna är rostfria och Lemkens


Maskintillverkning

.SE

växtskyddssprutor finns både med kraftuttags- och hydrauldrift. Lemken har många olika alternativ vad gäller däck och hjul, som kunden kan välja mellan på sin maskin. Alla ramper har slangar och el draget prydligt inne i rampen och arbetsbredderna är från 15 till 39 meter.

NilehnTeknik nr 02/2016

Den nya maskinen Vega har arbetsbredden 15 till 30 meter och rampen är av aluminium. Kvalitet är a och o för Lemken. Och eftersom man köper in många delar från underleverantörer har man ett testområde inne i fabriken där alla delar kontrolleras innan de skickas ut i produktionen. Alla ramper på Lemkens växtskyddssprutor har stabiliserings-

stöd som gör att rampen ”hänger ihop” vilket innebär att när den längst ut till höger vill svaja, tas denna kraft upp av vänster rampsektion, vilket snabbt stabiliserar hela rampen. Under 2015 producerade och sålde Lemken 13 370 redskap för lantbruket. I år tog Lemken i drift sin nya utvecklingsavdelning. Även denna

ligger i Alpen och där finns plats för 143 ingenjörer inom design och konstruktion på en yta av 5 800 kvadratmeter. Till detta finns en testarea på 4 200 kvadratmeter under tak. Hela anläggningen värms av spillvärme från Lemkens härdningsavdelning.

Måns Niléhn

Telefon

Lemken tillverkar kultivatorer med pinnar och tallrikar samt maskiner med båda redskapen.

040-60 80 440

Diesel ldningsE AdBlue olja

NO NONSENSE

WARRANTY

Texac

Smörjmedoe l

Marknadens bästa garanti!

31

En Kubota håller! Därför inför vi nu fem års fabriksgaranti på Kubota M-serie 60-170 hk. Du får ett tryggt ägande, högt andrahandsvärde och inte minst en traktor att lita på. Boka en provkörning i dag!


32

Produktnytt

NilehnTeknik nr 02/2016

.SE

Vält som inte geggar igen Återpackning är viktigt vid jordbearbetning och behövs för att jorden inte ska torka ut i onödan, minska risken för manganbrist på känsliga jordar samt ge en lagom packad jord för rätt transport av vatten och näringsämnen i jorden. Varje jordtyp och tillfälle har sina behov vad gäller återpackning och därför finns det en stor mängd olika redskap på marknaden. Från Väderstad presenterades för en tid sedan SoilRunner, en

U-profil som fylls med jord när man kör. Nu kommer denna även till de mindre burna Väderstad Carrier 300-400.

Carrier är förhållandevis lätt att dra, men de burna modellerna behöver ändå ganska stor traktor för att hanteras i lyften. Med nya SoilRunner kan man klara sig med mindre traktor, under 150 hästkrafter för en buren 4-meters maskin.

Välten har diametern 575 millimeter och fördelen med jord mot jord är att välten inte sätter igen och mellan ringarna blir det en obearbetad yta.

Välten ger en bra struktur på såväl fuktiga som lätta jordar och den föser inte jord framför sig.

Anders Niléhn

Packat med SoilRunner. Rätt återpackning är viktigt, dels om man ska så i nästa moment, dels om man ska köra i en annan riktning över fältet vid nästa bearbetning.


Produktnytt

NilehnTeknik nr 02/2016

33

Nya SoilRunner är 30 procent lättare ön SteelRunner och därmed minskar lyftkraftsbehovet på de burna maskinerna väsentligt.

LH1606

.SE

Vi ses på

Boka in 29 - 30/6

Borgeby Fältdagar I demoodlingarna visar vi flera sortnyheter och presenterar olika odlingsstrategier. Träffa våra specialiserade säljare och prata foder, vall, utsäde, växtodlingsstrategier och vilka möjligheter du har för att optimera din spannmålsaffär. Bekanta dig med vårt traktorprogram med premiärvisning av Fendt 1050. Du hittar även ett stort urval av vårt redskapssortiment och vårt utbud av reservdelar och service. Förtroendevalda finns på plats och vill gärna träffa dig.

Du hittar oss i monter A70 (Maskin) och A83 (Lantbruk).

Varmt välkommen! Lantmännen Maskin Tel 0771-38 64 00 www.lantmannenmaskin.se Lantmännen Lantbruk Tel 0771-111 222 www.lantmannenlantbruk.se


34

NilehnTeknik nr 02/2016

Mässor

.SE


.SE

Mässor

NilehnTeknik nr 02/2016

35

Fullbokad mässa i Brno Trots att försäljningen av lantbruksmaskiner minskade rejält under 2015 och att nedgången förväntas fortsätta i år minskar inte tillverkares och generalagenters närvaro på de stora internationella lantbruksmässorna. Tech Agro i Brno i Tjeckien var inget undantag.


36

Mässor

NilehnTeknik nr 02/2016

.SE

Zetor visade upp Forterra HSX 140 med nya motorn som uppfyller avgaskrav steg IV med AdBlue.

Lokalt går först Farmet och Zetor var på hemmaplan på Tech Agro vilket märktes tydligt, båda hade nästan lika stora montrar som en del av de multinationella maskintillverkarna. BRNO TJECKIEN NILEHN TEKNIK

Farmet tillverkar maskiner för jordbearbetning och sådd. De sneglar gärna på andra tillverkare från väst och kommer sen fram med egna maskinlösningar som kanske inte är kopior, men nära nog. Argumentet är priset som alltid och för dem som behöver riktigt breda maskiner har Farmet en hel del att erbjuda.

Den nya kultivatorn Fantom Pro finns i arbetsbredd från 6,5 till 12,5 meter. Därmed har de maskiner som passar i system med fasta körspår på 12 meter.

Prototyp

Fantom Pro har hydrauliskt ställbar crossboard fram, fyra axlar med kultivatorpinnar, tallriksutjämnare och efterredskap. Vad gäl-

ler det senare finns det en uppsjö av alternativ från fjäderharv, olika vältar och spikrotorvals. Användningsområdet och jordarten styr valet. För att dra den största Fantom Pro behövs en traktor på 450 till 675 hästkrafter. Zetor är verkligen på hemmaplan när det är mässa i Brno. Deras traktorfabrik ligger bara några

kilometer från mässområdet.

Tester

Motorer som uppfyller avgaskrav steg IV är den största nyheten från Zetor på mässan. Som många andra är det med SCR-teknik och AdBlue man klarar dessa krav och enligt tillverkaren minskar bränsleförbrukningen med 20 procent jämfört med tidigare modeller,


.SE

Mässor

NilehnTeknik nr 02/2016

Tjeckiska Zetor har blivit en modern traktor. Kopplingsfri fram/back till vänster om ratten, elhydraulik från tyska Bosch och alla reglage samlade till höger i hytten.

NILEHN TEKNIK

DIN TOTALENTREPRENÖR INOM BEVATTNING

S P R I D N I N G S B R E D D R A M P U P P T I L L 7 2 M E T E R & S T O R S P R I D A R E 110 M E T E R

• BEVATTNINGSMASKINER

• STAMLEDNINGSSYTEM

• PUMPAR • SERVICE

Vi har maskiner för direktleverans Rosenqvists Irrigation • Gringelstadsvägen 360 291 97 Gärds Köpinge Telefon: 044-590 58 00 • E-post: info@rosenqvists.com

AN M ÄL D I G TI L L VÅRT N YHE TS BREV på rosenqvists.com Lär mer om lönsam bevattning

37


38

NilehnTeknik nr 02/2016

Mässor

Bogserade växtskyddssprutor från Boguslav i Ukraina. Det är enkla maskiner, men man får mycket tankvolym och arbetsbredd för pengarna. Som exempel denna 3 000 liters maskin med 24 meters ramp för motsvarande 145 000 svenska kronor.

McConnell från Storbritannien visade upp en kraftfull slagslåtter, en bogserad maskin som går bredvid traktorn. Arbetsbredden är 4,2 meter.

.SE


.SE

Mässor

en uppgift som verkar trolig mot bakgrund till hur det gått för andra tillverkare när de tog till SCRtekniken. Zetor tillverkar hela traktorer, inklusive motor och transmission. Hydraulik köps in från tyska Bosch och i några modeller sitter det en Deutzmotor. År 2015 tillverkades det 3 773 traktorer i Zetors fabrik i Brno och i år är siktet inställt på 4 000. Man var uppe på drygt 4 900 år 2012 men fjolårets siffror är större än år 2010. Därmed kan man räkna med att den tjeckiska traktorn klarar sig trots små volymer om man jämför med alla andra traktortillverkare i världen. Zetor har gått med vinst år efter år sedan 2010 och det bästa resultatet var 2012 och 2013 med en vinst på 13 miljoner euro. I fjol var vinsten 6 och i år är prognosen plus 7 miljoner euro. Även om Agritechnica är den största och mest inflytelserika mässan inom lantbruksmaskiner i Europa finns det mindre tillverkare som inte har råd att ställa ut där men ändå vill visa upp sig internationellt. Tech Agro har blivit ett utmärkt fönster för dessa företag som vill nå ut i Europa.

NilehnTeknik nr 02/2016

I Deutz-Fahrs monter stod bland annat denna 6160 C-shift. En sexcylindrig maskin med semipowershift där allt växlas med elhydraulik. En effektiv transmission med små förluster jämfört med en steglös låda. Traktorn på mässan hade fyra bandställ från Zuidberg.

För den som behöver något riktigt stort framför redskapen kanske K-744R4 från ryska Kirovets kan vara något. Den har en V 10 motor på 420 hästkrafter och väger 17 500 kg. Man ser tydligt att den inte är tillverkad i väst. Det saknas finish här och där.

39


40

Mässor

NilehnTeknik nr 02/2016

Boguslav från Ukraina tillverkar bogserade växtskyddssprutor och hade en liten monter med två maskiner på Tech Agro. De säljer maskiner på hemmamarknaden men söker nu återförsäljare runt om i Europa.

Priset är det de säljer på och som exempel kan man få en bogserad växtskyddsspruta med 3 000 liters tank, preparatpåfyllare, spoltank och 24 meters ramp för motsvarande 145 000 svenska kronor.

Toko tillverkas i Slovakien och programmet består av harvar och kultivatorer. Denna Promagro Granit KSTM-4800 har ett bearbetningsdjup ner till 35 centimeter och en 4,8 meter bred maskin väger 4 500 kg. Effektbehovet är 450 hästkrafter om man ska köra på maxdjup.

I dagsläget finns det ingen som representerar tjeckiska Farmet i Sverige.

Detaljer som pump, munstycke, kranar och armaturer kommer från välkända västtillverkare medan resten görs i Ukraina. För den som har en gammal växtskyddsspruta som börjar bli utsliten och då man inte har så

.SE

stora arealer kan en maskin från Boguslav vara ett vettigt alternativ.

Anders Niléhn

Försäljningsargument är viktigt och precis som på många andra mässor runt om i världen de senaste tio åren har 0% ränta varit något att locka med. Här är det traktorer från Solis som ska säljas.

Ett stort urval av efterredskap till Farmets Fantom Pro.


.SE

Mässor

NilehnTeknik nr 02/2016

41

ARBETAR DU MED RÄTT PRESS?

Med Intelligent Density 3Ds tre förval för baldensitet, är det lätt att välja den rätta densiteten för olika typer av gröda. Pressar du torr halm

Pressar du hö? Ställ

Pressar du blött

och önskar tyngsta

in trycket på en luftig

ensilage?

möjliga bal?

kärna så att balen

Minska trycket i kär-

Ställ in maximalt

kan andas, öka se-

nan och mittzonen.

tryck på alla tre

dan trycket gradvis

zoner.

mot de yttre lagren.

Kolla våra demopressar på kverneland.se!

Läs mer på:

KvernelandGroup

Kvernelandgrp

kverneland.se


42

NilehnTeknik nr 02/2016

Maskinutveckling

.SE


.SE

Maskinutveckling

NilehnTeknik nr 02/2016

43

Nya John Deere 6M – enligt EPDF-konceptet I år tog John Deere de nya 6M i produktion i tyska Mannheim. Det är åtta traktorer med ramkonstruktion. De fem minsta med fyrcylindrig motor medan det är sexor i de tre största. Det är modeller som ligger precis under premiumtraktorerna i 6R-serien och som kan passa många lantbrukare som vill ha bra komfort, hög produktivitet, men som inte behöver det lilla extra och därmed kan få en traktor till ett något mindre pris.


44

Maskinutveckling

NilehnTeknik nr 02/2016

.SE

Att ta fram en ny traktor eller lantbruksmaskin är en lång historia. John Deere arbetar med ett program som består av sex faser för att säkerställa perfekta produkter som passar kunderna.

Från idé till produkt John Deere har förfinat sin utvecklingsprocess för traktorer och lantbruksmaskiner. Deras nya koncept heter EPDP och omfattar sex faser från den första idén till en färdig maskin på marknaden. MANNHEIM NILEHN TEKNIK EPDP står för Enterprise Product Delivery Process och kan fritt översättas till ett företags leveransprocess för nya maskiner. Det börjar med att man har ser ett behov på marknaden för en produkt med specifika egenskaper. Detta omfattar vad produkten ska kunna användas till samt vad den maximalt får ha för pris för att passa på marknaden. Kundernas behov analyseras och projektet definieras.

I nästa steg bygger man en virtuell maskin i datorn. I dag kan man med speciella glasögon se denna maskin i fullskala som en tredimensionell bild i en utvecklingshall. I denna kan ingenjörerna göra ändringar och direkt se hur det blir i verkligheten.

Variabel

Först när man är helt nöjd med resultatet går man till fas tre och tillverkar fysiska prototyper.

Antalet beror på typ av maskin och dessa testas, i steg fyra av utvecklingsfasen testas maskinen noga, först i testceller och sen i fält.

Miljömotorer

Ofta körs maskinerna med gamla modellbeteckningar för att inte väcka uppmärksamhet ute på gårdarna. Olika arbeten och även varierande klimat är viktigt i hela utvecklingsprocessen.

När man är nöjd med maskinen presenteras den på marknaden och börjar säljas i fas fem. Projektet avslutas, fas sex, genom att utvecklingsavdelningen får feedback från generalagenter, återförsäljare och kunder. Informationen är viktig och tas med till kommande utvecklingsprojekt. För att nå fram till bästa möjliga traktorer och maskiner på marknaden har John Deere sedan år 2004


.SE

Maskinutveckling

ett kvalitetssystem som tillämpas i alla företagets fabriker runt om i världen. Detta för att säkerställa den bästa möjliga kvalitén på alla traktorer och maskiner som tillverkas och säljs. Programmet togs fram för att ge kunder bättre produkter, öka resultatet i verksamheten och säkerställa en långsiktig produktion.

NilehnTeknik nr 02/2016

Det är ett avancerat program med flera olika mätningar för att hela tiden säkerställa att man gör rätt. Alla siffor sparas och används för att utvärdera och göra förbättringar inför framtiden. Det handlar inte enbart om produktens kvalité utan man mäter allt det som en kund kan uppleva och har synpunkter på som design,

tillgänglighet, service, produktfunktion, tillverkning och leverans. I dag med traktorer och självgående lantbruksmaskiner som står i ständig förbindelse i realtid med återförsäljare och tillverkare får John Deere en perfekt information om hur maskinerna används, vad de producerar och hur tillgängliga

45

de är för kunden samt hur lantbrukarna utnyttjar produkterna. Man kan anta att dagens teknik medför ännu bättre teknik i framtiden. Måns Niléhn

Transmissionen är en viktig del i en traktor. Semipowershifterna görs i anslutning till traktorfabriken i Mannheim.

Traktorcentralen har fått en ny och stark ägare i Söderberg & Haak Maskin AB. Detta påverkar inte dig som kund utan vi är fortfarande samma proffessionella gäng som gör allt för att möta dina behov när det gäller köp av skogs-, lantbruks- grönyte- och entreprenadmaskiner av högsta kvalité eller när du behöver service på dina maskiner. Vi har medvetet valt leverantörer som kan ge oss trygghet och servicegaranti.Vi kan därför erbjuda produkter och tjänster med högsta tekniska kvalitet från bl.a. Deutz-Fahr, New Holland, Case IH, Dal-Bo, Väderstad, Krone, Amazone, Rottne och Vimek.

ENKÖPING 0171-201 00 • SALA 0224-160 00 • STORA SKEDVI 0225-405 71 • STORVIK 0290-317 80 www.biltraktor.se

- John Deere återförsäljare sedan 1971

Se våra begagnade maskiner på vår nya hemsida: www.traktorcentralen.se


46

NilehnTeknik nr 02/2016

Precisionslantbruk

.SE

Gratistjänst för anpa


.SE

Precisionslantbruk

NilehnTeknik nr 02/2016

ssad kvävegödsling Kvävebehovet i spannmål kan variera kraftigt från år till år. N-sensorn har fått ett stort genomslag, inte minst till årets säsong då hela 50 nya enheter levererats. För den som vill börja med styrd kvävegiva i något mindre skala, kan gratistjänsten CropSAT vara ett alternativ.

47


48

Precisionslantbruk

NilehnTeknik nr 02/2016

.SE

Nu kan man med en gratis internettjänst se klorofyllindex och därmed lättare kunna gå ut i fält för att bestämma kvävebehov på olika delar av fältet. Denna karta skulle likväl kunna ligga till grund för en eventuell selektering av proteinrik vara redan innan tröskning, men då med en senare tagen bild än vid kompletteringsgödslingen.

Varierad kvävegödsling ger både ekonomiska och miljömässiga fördelar Med en ny satellit uppskickad och betydligt fler och bättre bilder, har CropSAT till i år blivit en verkligt intressant tjänst. Med nästan veckovisa bilder, har man som brukare underlag för hur grödan utvecklats och kan lättare bilda sig en uppfattning om vad som bör göras i fält. CropSAT-tjänsten har funnits ute sedan år 2013, men fram tills nu har endast ett par bilder per säsong tagits och det med en upplösning på 22x22 meter. I våras skickades en ny satellit upp, där bilderna som tas får upplösningen 10x10 meter. – Fördelen nu är att satelliten flyger över oss ungefär en gång per vecka och om det är molnfritt, tas en bild, berättar Camilla Persson, växtodlingsrådgivare på HIR Skåne. Till skrivande stund har det blivit nästan en bild i veckan sedan uppskjutet.

Internet

CropSAT är en internetbaserad tjänst, där man via www.cropsat.se går in och söker upp sina fält efter blockkartan. Efter att man valt fält kommer satellitbilder för området

att laddas fram och i en rullgardinslist väljer man som brukare vilken bild man vill använda. Alla bilder som ligger uppe är bearbetade och av bra kvalité. När man valt vilken bild man vill utgå ifrån, får man fram ett index som baseras på ljusreflektion, alltså klorofyllhalten, i grödan. Då gäller det sedan att gå ut i fält för att bestämma kvävebehovet, antingen med en handhållen N-sensor eller med en N-tester. – Utifrån den femgradiga färgskalan på kartan kan man lokalisera bra, lite sämre och medelbra områden. Det gäller att bestämma om det verkligen är kväve som är bristen eller om det är så att det saknas vatten för att det kväve som finns i jorden ska mineraliseras, fortsätter Camilla. Väl tillbaka vid datorn knappar man sedan in vilket kvävebehov som finns för de olika färgom-

rådena på kartan och klickar sig sedan vidare till nästa steg. Där fyller man i fältnamn, vilken kvävehalt som finns i gödseln och även vilken tänkt medelgiva man önskar lägga på fältet. Utifrån detta får man sedan reda på vad den totala mängden konstgödsel som ska ut kommer att bli. Sista steget blir att klicka på den filtyp som man önskar få styrfilen som, exempelvis för Trimble, John Deere eller som Shape-fil. – Kolla upp så att gårdens konstgödselspridare nu klarar av att köra varierad giva i kombination med den GPS-utrustning som används på spridningstraktorn. Skulle den inte klara av det, så kan man ju skriva ut kartan man precis skapat sig och därefter kanske dela fältet på två eller tre delar där man manuellt sätter en målgiva. Det blir kanske ändå bättre än att köra

en standardinställning på allt.

Skillnader

Till i år lanseras även tjänsten i Danmark och rådgivningen skiljer sig mellan våra länder. Danskarna menar att skillnaden 0,1 på index motsvarar 20 kg kväve per hektar. De lägger alltså sin maxgräns på det som är medel för fältet och har sedan sjunkande givor mot de sämre och de bättre delarna av fältet. I Sverige kör vi efter tänket i Yaras N-sensor, där sämre områden gödslas upp till nivån där inte längre kvävet är den begränsande faktorn. – Denna tjänst blir intressantare ju mer öppensinnad man är. Det skulle ju kunna gå att grovt bestämma vilka delar av ett fält som uppfyller proteinkraven, så att man inte lite slarvigt tröskar allt tillsammans och sedan får ett


.SE

Precisionslantbruk

NilehnTeknik nr 02/2016

49

Efter att man bestämt kvävebehovet för de olika områdena på den femgradiga skalan, lägger man in det i programmet. Sedan skriver man in den medelgiva som man tänkt sig på fältet och vilken kvävehalt gödseln har, varefter man skapar en styrfil.

Flexibla Carrier XL gör ett imponerande jobb även i stora mängder skörderester. Mycket tack vare de stora tallrikarna, som är 61 cm i diameter. Tallrikarnas ställbara arbetsvinkel, MultiSet, gör att maskinen kan skära ut hela jordprofilen oavsett arbetsdjup. Carrier XL finns i arbetsbredderna 4,25 5,25

0,00% ränta

via Väderstad Finans fram till den 31/12 2016

6,25 och 8,25 meter. Dubbel SoilRunner som är enkelt tiltbar där jord arbetar mot jord, är optimal för många jordar och förhållanden. Nya Carrier XL lika aktuell i plöjd mark som i stubben.

Carrier

www.vaderstad.com

S971

Nya Carrier XL

Konta kt återfö a din r för ett säljare intres försla sant g.


50

NilehnTeknik nr 02/2016

Precisionslantbruk

.SE

medel under gränsen. Det fina är ju att man precis när som kan gå in och kolla på äldre bilder, säger Camilla. Med detta i tanken borde det även gå att på våren kolla hur höstrapsfälten såg ut innan vintern och ha det som underlag för startgivan på våren, även om N-testern inte fungerar i raps, menar hon. Efterhand som åren går, kommer man ju även kunna jämföra skillnaderna med samma gröda på samma fält för att välja rätt insats. – Tänk på att gödselspridaren ska hinna med att justera givan, så kör inte för fort, uppmanar Camilla Persson. CropSAT är finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning och presenteras i samarbete med Greppa Näringen, SLU, Hushållningssällskapet, Agroväst och Dataväxt. Filip Niléhn

Det gäller att kolla upp att den GPS- och spridningsutrustning man använder klarar av att läsa och styra gödslingen efter styrfil. Ett alternativ är att annars skriva ut gödslingskartan och manuellt dela fältet på två eller tre givor, något som kan vara passande om man haft ett område på ett fält som haft en annan förfrukt. Michaela Baumgardt, agronom på HIR Skåne, med den handhållna N-sensorn och Camilla Persson, växtodlingsrådgivare på HIR Skåne, med N-testern.


K ATALYS ATO R

YEARS S

S AR YE

D N

ILJE TTE

S

S

hava

AR

AR

Inne

YE

YE

2016

G B UL

2016

AR

ren av nyte denna ckna b nde iljett ä r av e n Av berättig Bilje Ord. tten är ant pris 197. endast gi 420 ad till 2 900: lti -. Du g unde 5 jubil beta r perio lar ba de eum .000:- i ra 17 n veck 2.90 a 18 til r smo 0:- ex l 35 dell abatt v kl. m . oms. . id

S

25.00sra0b:a-tt

Avant firar 25 år! För att ta del av rabatten lämnar slutkund in en guldbiljett som kan laddas ner via nordfarm.se. Inkl. tillvalen: teleskoputskjut, 6-funktioners joystick och kulkoppling. Katalysatorn är standard på Avant 420-modellen.

i jubileum

funkinkl. tillvalen: Utskjut, 6opptioners joystick och kulk m ling. Katalysator ingår so n. standard i 420-modelle

Ord. pris 197.900:-. Du betalar nu endast 172.900:-

Återförsäljare ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Aneby: 0380-478 50 • Eksjö: 0381-390 00 • Enköping: 0171-201 00 • Eslöv: 0413-57 44 00 • Falköping: 0515-77 78 00 • Finspång: 0703-21 57 58 • Flen: 0157-59 90 00 Getinge: 035-180 115 • Gustavsberg: 08-570 347 01 • Göteborg: 031-58 44 90 • Hammerdal: 0644-100 20 • Havdhem: 0498-48 14 00 • Hudiksvall: 0650-161 00 • Hörby: 0415-130 40 Jönköping: 036-19 60 60 • Karlstad: 054-80 83 80 • Klagstorp: 0410-72 44 11 • Kristianstad: 044-20 76 00 • Kumla: 019-30 86 80 • Ljungby: 0372-710 03 • Luleå: 0920-311 00 Läckeby: 0480-42 97 40 • Mora: 0250-177 35 • Motala: 0141-20 22 90 • Norrköping: 0121-300 00 • Sala: 0224-160 00 • Skellefteå: 0910-58 91 00 • Skene: 0320-195 00 Skövde: 0500-44 66 00 • Staffanstorp: 046-25 92 70 • Stockholm: 08-570 347 01 • Stora Skedvi: 0225-405 71 • Storvik: 0290-317 80 • Sundsvall: 060-52 54 85 • Säffle: 0533-123 85 Södertälje: 08-506 657 00 • Tingstäde: 0498-27 23 50 • Tomelilla: 0417-783 30 • Uddevalla: 0522-999 50 • Ulricehamn: 0321-250 89 • Umeå: 090-18 93 15 • Uppsala: 018-18 30 80 Vetlanda: 0383-76 28 61 • Vimmerby: 0492-100 75 • Växjö: 0470-52 99 00 • Årjäng: 0573-130 50 • Åstorp: 042-509 90 • Örebro: 019-30 86 80 • Örnsköldsvik: 0660-710 45 Österfärnebo: 0291-320 00 • Östersund: 063-308 95

Priser är exkl. moms. På nordfarm.se hittar du mer information.

nordfarm.se

AR

YE

YE

STANDARD


52

Provkörning

NilehnTeknik nr 02/2016

.SE

Med ny transmission finns både styrka och exakthet. Maskinen går mjukt från stillastående och uppåt.

JCB för lantbruket Brittiska JCB presenterade i början av april en helt ny teleskoplastarserie anpassad för lantbrukets behov. Det är framförallt transmissionen som är idealisk för lantbruksarbeten. Den nya teleskoplastaren heter AgriPro och har helt ny transmission med namnet DualTech vt vilket innebär att man kör med hydrostatdrift vid hastigheter under 19 km/h och därefter med så kallad direktdrive med automatiska powershiftsteg. Fördelarna är många. När man kör sakta med precision har man exakt hastig-

hetsanpassning utan ryck och med snabb respons. När man förflyttar sig i transport blir det mekanisk transmission och små effektförluster. På så sätt minskar bränsleförbrukningen. JCB har lyssnat på lantbrukare runt om i världen innan de påbörjade utvecklingen av nya AgriPro. Brukaren ville ha effektivitet och produktivitet på

gården samt kraft och hastighet när det kommer till transport, samt smidighet och komfort. Lantbrukarens varierande krav i form av att använda teleskoplastaren både inomgårds och på fält har i undersökning visat att lastaren tillbringar en tredjedel av sin tid på vägen därför är en hög hastighet och kraft högt prioriterat av köpa-

ren. Just nu finns det tre modeller i serien; 531-70, 536-70 och 541-70. De har lyftkapaciteter på 3,1, 3,6 och 4,1 ton. NilehnTekniks provkörning visar att reaktionen är väldigt snabb och man känner verkligen att man sitter på en stor kraft. Förutom transmissionen har den nya teleskoplastaren en rymlig hytt med perfekt


.SE

Provkörning

NilehnTeknik nr 02/2016

53

Gott om LED-lampor ger perfekt sikt i mörker

Flexibilitet och precision ger avkastning!

Hjulstyrning

Telefon: 0418-83 030 Bosse direkt: 070-6680786

Exakt sådd

- från det enklaste till det mest avancerade i traktorväg! Nya Zetor Major (80 hk) från 260 000 kronor Radföljd Gödningsmyllning

Radhackning

Företaget som vänder på de traditionella begreppen och skapar nya möjligheter! Tel: 013-39 32 00 • Hemsida: www.gothiaredskap.se

Nya och begagnade traktorer i lager. Välkommen hit och provkör de nya modellerna. Erbjudande från Bala, Echo och din-x


54

Provkörning

NilehnTeknik nr 02/2016

sikt, den påminner visserligen om föregående hytter och interiören har inte fått några större förändringar. LED-belysning underlättar arbetet på natten och den fyrcylindriga motorn är på 4,8 liter och är JCBs egen EcoMax. I den största modellen når lastaren

7 meter framåt eller uppåt och hydraulikens oljeflöde är 140 liter per minut. Enligt uppgift har produktiviteten ökar med 25 procent i den nya maskinen jämfört med tidigare modeller i samma storlek samtidigt som bränsleförbrukningen endast

Maskinen har JCBs egen motor EcoMax.

Stänkskärmar som följer hjulen och hydraliskt drag bak.

är 6,4 liter per timme vid blandat arbete. Hytten är enkel att ta sig in och ut ifrån och man sitter bra och har en utmärkt sikt. Reglagen är lätt manövrerade och man har full koll på lastaren. Med AgriPros inch-funktion kan man ställa in motorns varvtal separat för att

.SE

få oljeflöde till redskapet medan hastigheten regleras separat med gasen, detta gör lastaren optimal för arbete med redskap som drivs med hydraulflöde som utfodring i stall, sopning och liknande. Måns Niléhn

Hytten till vänster och motorn till höger. Klassisk teleskoplastarkonstruktion. Innebär låg tyngdpunkt och lätt insteg till hytten.

Bekväm förarplats med luftfjädrad stol och bra reglage.


.SE

Provkörning

NilehnTeknik nr 02/2016

Fakta: JCB AgriPro 541-70

Utrustning

Motor: Fyrcylindrig JCB Ecomax på 4,8 liter som ger 108 kW (145 hk)

Luftkonditionering: std

Transmission: Hydrostatisk och Powershift

Passagerarsäte: nej

Däck: 500/70R24

Hydraulisk släpvagnsbroms: std

Bränsletank: Uppgift saknas

Femte dubbelverkande uttag: nej

Lyftkapacitet: 4 100 kg

Luftfjädrad förarstol: std

Max hydraulflöde: 140 l/min

Säkerhetsbälte förare: std

Max hydraultryck: 260 bar Yttre hydraulik: Ett dubbelverkande bak samt två fram Vikt: 7 800 kg

Vändbar förarplats: nej Framaxelfjädring: nej Krypväxel: std

Vändradie: 3,7 m Serviceintervall: Motoroljebyte: 500h, transmissionsoljebyte: 500 h Pris: Uppgift saknas

BIGAB® Växlarvagnar – Marknadsledande i Europa!

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ BORGEBY FÄLTDAGAR 2016, MONTER A117 BIGAB växlarvagnar har mer än 35 år på marknaden. Det är ett av Sveriges starkaste varumärken. BIGAB är vagnar med hög kvalité till konkurrenskraftigt pris. Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment. Fabrik: E-mail: info@forsmw.com www.forsmw.com

FARMA NORDEN AB Anders Svensson, 070-191 40 51, 070-200 59 13

Teknisk support och reservdelar: 011-165 770.

Alla priser exkl. moms och frakt. Produkterna säljes via auktoriserade återförsäljare för närmare information se hemsida www.forsmw.com Vi förbehåller oss rätten till ändringar av specifikationer samt pris utan föregående information.

55


56

Maskinmarknaden

NilehnTeknik nr 02/2016

.SE

Söderberg & Haak säljer i dag Deutz-Fahr och har på kort tid byggt upp ett nästintill komplett återförsäljarnät i Sverige. I dag är man representerad på 34 platser och räknar med 37 till 38 när allt är på plats.

Halvvägs i strukturförändringarna? Som vi tidigare rapporterat om här har det skett stora förändringar vad gäller den svenska lantbruksmaskinhandeln. Mycket har fallit på plats, men då alla ändringar påverkar även tredje part, finns det anledning att tro att det ännu inte är riktigt slut. New Holland har i dag avtal med återförsäljare som tillsammans finns på 27 orter i landet, Kumla, Flen, Billesholm, Tomelilla, Gärds Köpinge, Svedala, Hörby, Floby, Grästorp, Jönköping, Skövde, Vetlanda, Umeå, Kisa, Motala, Gamleby, Kristdala, Norrköping, Veddige, Mariestad, Västerås, Tranås, Staffanstorp, Sunne, Öjebyn, Uppsala och Södertälje. Enligt Ove Juel på CNH Industrial i Danmark anser man att återförsäljarstrukturen för fabrikatet är ganska okej nu, men man saknar fortfarande representation i några viktiga områden. Anläggningen i Staffanstorp är för övrigt Söderberg & Haak, vars avtal med CNH löper ut i april 2017.

Systerfabrikatet Case IH har inte lika många försäljningsställen, Case IH Center i Hurva, Axima i Floby, Axima i Lidköping, Axima i Munkedal, Axima i Kungälv, Maskin Väst i Karlstad, Häggbergs i Linköping, Boströms i Örnsköldsvik, Traktor Nord i Uppsala, Traktor Nord i Södertälje och Anders Anderssons Maskiner i Värnamo.

Gemensam

Egentligen är det samma koncerner som säljer Case IH som New Holland med undantaget Maskin Väst i Karlstad och Anders Andersson Maskin i Värnamo, som är rena Case IH-återförsäljare.

Enligt Kristian Refnov på CNH Industrial har man i dag inte många vita fläckar på kartan, men i vissa områden lutar man sig mot Söderberg & Haak-återförsäljare för att ge service då dessa har möjlighet att arbeta med New Holland och Case IH fram till april 2017. Söderberg & Haak har kanske gjort den största förändringen av alla i branschen. De tappade New Holland, Case IH och JCB och med dessa fabrikat även många återförsäljare. Kvar hade man Amazone och Krone och har i dag kompletterat med Deutz-Fahr, Komatsu, Dalbo och Geringhoff och man har knutit till sig ett stort antal nya återförsäljare.

Det finns några vita fläckar på kartan för Söderberg & Haak, men man har på kort tid lyckats väl med att finna nya platser för sin representation runt om i landet. I dag har man inte mindre än 34 återförsäljare. – Jag tror vi kommer att landa på 37 till 38 återförsäljare när vi är klara. Vi saknar fortfarande representation på några platser i Västergötland, säger Erik Thuring, försäljningschef på Söderberg & Haak.

Massey Ferguson

Två handlare som sålt Massey Ferguson hoppade av detta fabrikat och i stället utökades områdena


Maskinmarknaden

.SE

NilehnTeknik nr 02/2016

Massey Ferguson har så här långt inte påverkats alls vad gäller representationen mot kunderna. Lantmännen Maskin har blivit generalagent, men håller administrationen för märket på en separat anläggning i Uppsala, precis som var fallet tidigare och alla återförsäljare utom två är trogna märket.

Kom

och gör era inKöp i

KnicKarp

massey Ferguson, Zetor, Kverneland, lemKen närlant, JosKin, schäFFer, ysta mFl

Demo

MF 7370 Beta, 22 fot, bordvagn Kverneland ED85, 4 skärig

McHale V660 rundbalspress McHale Fusion Vario

COBRA PUMPEN PUMPEN FÖR ALLA BEHOV

Ny modellserie ute NU!

Begagnat Vallmaskiner

Traktorer

-13 MF 5445 m MF 946 -12 MF 6455 m MF956 -10 MF7480 m frontlyft MF 8480, dubbelmontage -07 -07 MF 6480 m frontlyft -01 MF 6290 m frontlyft -98 MF 6180 Zetor Prox. Power m Traclift-10 Zetor 12441 m Traclift 260 -09 -97 Case 7240 Valtra A75 m frontlyft, PTO -04

Sködetröska

Sampo 2095, 16 fot

Kverneland 5090 m matta -09 m Kverneland 3632FT -14 Kuhn FC302C, 3 m -07 Pöttinger Cat Nova 3,5 matta Fransgård TI6000FL, räfsa -12 Kverneland 6720, kombi -15 Kverneland 6520, kombi -13 Kuhn 2190, kombi -11 Welger 235, kombi -10 McHale V660 rundbalspress-11 NH 7070 rundbalspress -08 Vicon 1901 rundbalspress -06 -11 Tanco1080 A inplastare

Titta gärna in på vår hemsida för fler objekt www.knickarpsbilotraktor.se

KNICKARPS BIL & TRAKTOR AB Gamla Lundav. 1165, BLENTARP 0411-71150

RANAVERKEN.SE

57


58

Maskinmarknaden

NilehnTeknik nr 02/2016

för intilliggande Massey Fergusonåterförsäljare. John Deere och Zetor har inte påverkats alls i denna strukturförändring.

Lantmännen Maskin

Lantmännen Maskin som även de var med och initierade alla förändringar har nu hela Agcos program och tar bort Claas. Man har kompletterat med LS-traktor, Norcar kompaktlastare, Kramer teleskoplastare, Pronar vagnar, Dammann växtskyddssprutor, Rauch gödselspridare och Kesla. Rosenqvist Maskin blev av med Same, Lamborghini, Hürlimann och Deutz-Fahr och tar nu i stäl-

let upp österrikiska Lindner, något man gått ut med. Men det kommer mer. I början av denna månaden aviserades att man börjar sälja Landini och de första visades upp redan på Svensk Maskinmässa på Solvalla. Möre Maskiner var de som för över 15 år sedan först tog in Landini i landet, men på senare tid har man inte arbetat aktivt med fabrikatet. Enligt Hans Svensson, vd på Möre Maskiner har man sålt knappt 100 traktorer under hela perioden. Rosenqvist Maskin har sedan en tid även agenturen för den österrikiska traktorn Lindner.

Claas informerade nyligen om att man avser öppna cirka åtta Claas-center på strategisks platser i landet. Troligtvis blir dessa ägda av den nya generalagenten för Claas i Skanidinavien, Danish Agro, men om någon återförsäljare visar intresse kan det även bli en fristående representant för Claas i något område.

Service viktigt

Servicebussar som kör ganska långa sträckor blir Claas lösning på eftermarknaden där avståndet blir långt till anläggningen. Det mesta tycks således ha fallit på plats nu, men det som kan få bollen att rulla igen är det faktum

.SE

att dessa Claas-center ska vara fullserviceanläggningar. Det innebär att de produktgrupper som Claas inte erbjuder, som gödselspridare, växtskyddssprutor, vagnar, jordbearbetnings- och såmaskiner, med flera ska kompletteras med andra fabrikat. Därför återstår det att se vad det kan bli för agenturer och om det kommer att påverka någon som hade dessa innan.

Anders Niléhn

LS traktor är små kompakttraktorer mellan 27 och 47 hästkrafter, nyhet från Lantmännen Maskin. LS traktor är små kompakttraktorer mellan 27 och 47 hästkrafter, nyhet från Lantmännen Maskin.

Kesla representerar Lantmännen Maskin parallellt med Rosenqvist Maskin som sålt fabrikatet i många är. Kesla tillverkar skogsvagnar, kranar, stegmatare, gripar, klipp- och skördaraggregat, fällhuvud och flishuggar.

Gödselspridare från tyska Rauch är en av Lantmännen Maskins nya agenturer.

Rosenqvist Maskin har många kommuner som kunder och för dem kan österrikiska Lindner passa bra. Lindner är en österrikisk traktor med många specialfunktioner som fyrhjulsstyrning med, mera, som kan passa kunder med speciella behov.


.SE

Maskinmarknaden

Rosenqvist Maskin är ny generalagent för Landini. Landini är en italiensk traktor och fram till i dag finns det inte många sådana i landet. Dock kan det bli ändring på det. Med Rosenqvist Maskins normala marknadsandelar kan det bli 100 till 150 Landini i Sverige per år. På bilden den nya 7-serien med steglös transmission.

Case IH har i dag 11 anläggningar för att sälja sina produkter i Sverige.

www.trelleborg.com/wheels/se

NilehnTeknik nr 02/2016

59

Intresset för att sälja New Holland har varit stort. Många av de återförsäljare som sålde fabrikatet under Söderberg & Haak fortsatte med fabrikatet. Anläggningen i Gärds Köpinge, strax söder om Kristianstad är dock helt ny.

Danska Danish Agro är generalagenter för Claas i hela Skandinavien. I Sverige är målet att öppna cirka åtta Claas-center för försäljning och support. Detta kan kompletteras med privata återförsäljare för att täcka upp alla viktiga områden.


60

Maskinstationer

NilehnTeknik nr 02/2016

.SE

Med 350 hektar egen växtodling, 130 hektar skötselavtal och maskinstationsverksamhet med 100 kunder blir det mycket kontorsarbete. På våningsplan två i ena gaveln av maskinhallen sitter man och arbetar med utsikt över gårdsplanen.

Sockerbetorna utgör grunden i maskinstationen Det började visserligen med en småbalspress men det verkliga lyftet för Olle Nilssons var en betupptagare som köptes år 1961 och sedan har det bara rullat på. Arbete med betodling som sådd, sprutning och upptagning är fortfarande de viktigaste sysslorna på Nilssons Maskinstation AB i Vellinge. VELLINGE NILEHNTEKNIK Olle Nilsson har arbetat som lantbrukare och maskinstationsägare i hela sitt liv. Själva gården, som han övertog från sin far, är inte så stor, bara 13 hektar, men med maskinstation som ständigt växt har det blivit ett stort företag som i dag sysselsätter cirka tio personer. Hans fru Marianne har varit med sedan starten och har alltid sett till att administrationen flutit på.

Andra generationen

Olle Nilsson fyller 75 år i år och i dag är det sönerna Thomas och Mattias Nilsson som är huvudägare i bolaget. Thomas håller i driften av maskinstation och lantbruk medan Mattias kör företagets last-

bil den mesta tiden. Olle har ingen tanke på att sluta arbeta, men han passar sig för de modernaste grejorna numera. – Jag har en Fendt 310 som vi köpte 1986. Det var vår första Fendt och med den kör jag och harvar gårdsplanen samt pressar småbalar. Och det var så det började. Olle Nilsson köpte sin första småbalspress, en International Harvester och i år blir det den 55:e säsongen han pressar småbalar till kunder. År 1961 köpte han sin första betupptagare. Det var en begagnad maskin som kostade 6 200 kronor. – När jag fick hem maskinen

kom det en del grannar och ville ha hjälp med betupptagning. När jag tittade lite närmre på maskinen såg jag att den inte var i så bra skick så jag åkte tillbaka till säljaren och lyckades betala 7 900 kronor emellan och fick då en helt ny Hilleshög i stället.

Första maskinen

Betupptagning och pressning var de stora jobben i begynnelsen för Nilssons Maskinstation. Än i dag pressas småbalar men det minskar hela tiden och i dag kör man med en press från New Holland. Arbete med sockerbetor har ständigt ökat. Man sår med två

konventionella 18-raders maskiner, radrensar med Thyregood med kamera och skördar betor med en självgående Grimme. Men man var inte så tidiga med självgående maskin. Fram till och med år 2005 kördes tre bogserade Edenhall. – De bytte vi mot en självgående Grimme till säsongen 2006 och det var nog i grevens tid för de tre stod länge hos återförsäljaren. Totalt har man kört igenom ett trettiotal betupptagare på Nilssons Maskinstation genom åren. Arbete med sockerbetsodlingarna i området är viktigt för maskinstationsverksamheten och hur det går i framtiden med den odlingen i


.SE

Maskinstationer

NilehnTeknik nr 02/2016

Olle Nilsson fyller 75 år i år och har drivit Nilssons Maskinstation i Vellinge sedan år 1961. Han sitter även med i styrelsen för Föreningen Skånes Maskinstationer.

INBYTE HOS OP

K=Kristianstad - J=Jordberga - T=Tomelilla JD 7280R, AP, GPS JD 6210R, Frontlyft+Trima 6.1 JD 6150R, Frontlyft JD 7920, Frontlyft+PTO JD 7820, Frontlyft JD 7530, Frontlyft JD 6150R, DD, Trima+frontlyft JD 6920, AQ JD 6920, AP, Frontlyft JD 6830, AQ, Ålö Q65 JD 6620, Trima JD 6630 AQ-ECO JD 6530, Ålö Q65 JD 6125R, Ålö Q56 JD 6115R, Frontlyft+PTO JD 6330 AP JD 6330 AQ, Frontlyft+PTO JD 6230, Ålö Q55 JD 5820 JD 5055E, Trima Valtra T163E, Ålö Q76 Valtra 8550 HT Claas 850 Axion, Frontly+PTO NH T6070, Trima 6.1 NH TN75 S, Ålö 930 Fendt 312, Frontlyft+PTO

-12 (J) -13 (T) -14 (K) -06 (K) -07 (K) -07 (J) -13 (J) -06 (J) -03 (K) -07 (J) -03 (K) -11 (K) -07 (K) -14 (K) -14 (K) -08 (K) -08 (K) -11 (K) -04 (J) -14 (K) -14 (K) -99 (T) -08 (K) -11 (T) -02 (T) - (K)

MF 7495, Frontlyft+PTO Teleskoplastare Claas Scorpion 7035 VP Harvar Väderstad NZ 6,6 Väderstad NZG 600 Väderstad NZG 800 HE-VA EuroTiller Väderstad NZA800 Vallmaskiner JD 744 JD 864 Claas 355 Fella 4590 Kuhn 7301

-10 (K) -14 (J) (K) -95 (K) -95 (T) -12 (T) -05 (T) -10 (K) -11 (K) -08 (K) -13 (K) -08 (K)

www.opmaskiner.se



61


62

Maskinstationer

NilehnTeknik nr 02/2016

Sverige är naturligtvis ett orosmoment. Thomas Nilsson som i dag är ansvarig för driften berättar att man säkrar sig genom flera nya verksamheter. Dels har man lastbilen som kör utanför lantbruket, dels har man en grusterminal varifrån man levererar stenmjöl, singel och bärlager.

– Vi hade även en grävmaskin ett tag, men det blev för invecklat och passade inte oss alls. Thomas köpte en egen gård år 1994 och i dag har man totalt 350 hektar åker, eget och arrende. Till det har man skötselavtal om 130 hektar. Det är mycket administration, dels till det egna lantbruket och

maskinstationen och dels till de lantbruk man har skötselavtal med. – Det är ju EU-ansökningar, sprutjournaler, med mera som ska göras, säger Thomas. Själv kör han en av de två tröskorna och den självgående betupptagaren på höstarna, men mycket av hans tid går annars åt på kontoret eller ute i fält med bilen.

N-sensorn är helt ny till 2016 och en utrustning som man fick upp ögonen för efter de dåliga proteinvärdena i maltkorn år 2015. – Tre procents ökad skörd betalar också utrustningen, konstaterar Thomas Nilsson.

Skruvvagnen utan chassi, inne i hörnan, sätts på ett underrede från Metsjö och körs bredvid tröskorna. All spannmål skruvas sen över till lastbil vid fältkant och säljs direkt där till kund.

.SE

– Jag kör runt i alla fält och tar beslut om vilka insatser som ska ske. Detta lägger jag in i ett program så får exempelvis sprutföraren upp det i sin mobil, vilket fält och vilka dosor. När han är klar med insatsen får jag ett meddelande inklusive förhållanden vid arbetet och jag kan skriva klart sprutjournalen.


.SE

Maskinstationer

NilehnTeknik nr 02/2016

Olle Nilsson har drivit maskinstation i 55 år och konstaterar att marginalerna och är mindre i dag och därmed är lönsamheten sämre. Försvinner sockerbetorna i Sverige faller en stor del av verksamheten och därför har man varit försiktig med nya investeringar i betteknik den sista tiden.

Nilssons Maskinstation har fyra plogar och allt det man odlar i egen regi plöjs.

63


64

Maskinstationer

NilehnTeknik nr 02/2016

Allt detta är exempel på saker som effektiviserat verksamheten väsentligt de senaste åren och Olle Nilsson håller med. – När jag började var man ute och körde på dagen och sen satt man i telefon hela kvällen och pratade med kunder och planerade arbeten framåt. I dag sitter man i telefon hela tiden medan man kör, säger Olle. Tack vare autostyrning med GPS finns ju möjligheten att sköta många sysslor parallellt med att man kör ett fordon i fält. – Vi har RTK och vi tror mycket på att så höstraps med betsåmaskinen nu i höst och sen komma tillbaka med radrensaren i exakt samma spår. En finess nu när Buti-

san försvinner till höstrapsen, säger Thomas. Växtskydd är en stor del i maskinstationen och man har två Lindus och en Danfoil. Den senare har sex pumpar och lika många preparatkar. Därmed kör man alltid med rent vatten och maskinen kan ändra dos efterhand. – Det är en avancerad maskin och för att allt ska bli rätt vad gäller växtskyddet har vi tre förare, en till varje växtskyddsspruta. För att öka säkerheten ytterligare har man en växtskyddsspruta som enbart används till sockerbetor. Lantbruk och maskinstation är säsongsbetonat och det har man löst på ett bra sätt. Man har en kille anställd under säsong och som job-

bar med snöröjning och beredskap på Sturups flygplats på vintern, och då avlönad av dem, samt att man i maskinstationen även kör snöröjning samt arbetar med underhåll i verkstaden under vintern. Under de 55 år Nilssons Maskinstation varit verksamma har utvecklingen gått raskt fram i lantbruket. Tekniken har förfinats och i dag är det mycket avancerade maskiner man arbetar med. – Jag tycker nästan det är lite väl svårt att sköta ibland, konstaterar Thomas Nilsson. När han och hans far Olle ser tillbaka på vad som hänt konstaterar de att just växtskyddssprutorna utvecklats mycket och att autostyrning med GPS har stora fördelar.

.SE

Under årens lopp har man även fått känna på en del svårigheter. – År 1985 tröskades det sista i oktober och år 2006 körde vi fast med tröskorna då det var för blött och år 2010 hade vi 40 hektar betor kvar i jorden när snön kom. Då fick vi köra före med borste och sopa undan snön innan betupptagaren kunde köra fram. EU inträdet år 1995 ser både Olle och Thomas som en viktig milstolpe vad gäller förbättringar inom verksamheten.

Anders Niléhn

Från begynnelsen körde man Ford men i dag är det Fendt som gäller bland traktorerna.

Danfoilspruta med sex pumpar och lika många preparatbehållare. På så sätt kör man med rent vatten i tanken och kan ändra dos och preparat under gång.

Nilssons Maskinstation i Vellinge sysselsätter tio personer.


?

NilehnTeknik nr 02/2016

Maskiner för yrkesfolk .SE

65

Se dessa maskiner live på Borgeby Fältdagar den 29:e – 30:e juni hos YstaMaskiner i monter E 99

I samarbete med våra återförsäljare:

VÄRMDAL TRAKTORSERVICE

Eriksson & Co

TRAKTORFÖRSÄLJNING OCH SERVICE

TEL: 070-311 73 67 • WEB: ERIKSSONOCO.SE

Vårby Maskin AB

STAFFANSTORP

I Norra Zinkgatan 3, SE–271 39 Ystad I Tel. +46 (0) 411–139 50 I Fax. +46 (0) 411–739 05 I www.ystamaskiner.se I info@ystamaskiner.se


66

Traktorer

NilehnTeknik nr 02/2016

.SE

Den 1 april kom den nya Deutz-Fahr 6180 TTV till Solgården. Nu har den gått 220 timmar och har fungerat utmärkt.

Bra service och rätt utrustning Möjlighet att köra redskap via ISOBUS i traktorns originalskärm samt närheten till service var två avgörande saker när man på Solgården i skånska Nävlinge valde att satsa på en ny Deutz-Fahr 6180 TTV. NÄVLINGE NILEHNTEKNIK

Autostyrning med RTK i traktorns originalskärm och möjlighet att styra redskapen med ISOBUS anser Markus Larsson är viktigt.

Solgården i Nävlinge drivs av Mikael och Eva Larsson och består av 230 hektar. Hälften är skog och det finns även mycket naturbeten. Basen i lantbruket är 180 suggor integrerat. Det är utegrisar men inte någon ekologisk produktion. Produktionen uppgår till 4 000 slaktgrisar per år och allt kött säljs under varumärket Solgården på Ica. Med arrende brukas 170 hektar åker och sonen Markus Larsson är ansvarig för växtodlingen som består av spannmål, ärtor och oljeväxter. Alla arbeten utförs i egen regi och maskinparken är modern. – Vi kör även lite till andra, berättar Markus. I våras fick man en ny DeutzFahr 6180 TTV till gården. Sedan tidigare finns det en Fendt 714 Vario och två Massey Ferguson 7495 Dyna-VT och man valde noga innan man slog till på den nya traktorn från Söderberg & Haak. – Vi ville ha en stark men smidig maskin som klarar våra ISOBUS-

redskap i traktorns originalskärm. Det var bara Fendt och denna som klarade det och priset var mer tilltalande på Deutz-Fahr. Markus är mycket nöjd med traktorn men tillstår att den är avancerad och det tar en månad innan man lärt sig allt. – Den påminner om en Fendt vad gäller tekniken och kvalitén men är man van vid Fendt drar man lite fel i körspaken i början. Deutz-Fahr 6180 TTV har en sexcylindrig motor på 176 hästkrafter och väger 6,8 ton. – Den drog flytgödseltunnan utan problem trots att den är mindre än Massey Ferguson 7495 som kört den maskinen tidigare. Markus Larsson tycker att den nya traktorn är stark och smidig. Den ska bland annat användas till gödningsspridare och Rapiden. Man har Deutz-Fahrs egen GPS med RTK. Det innebär ett SIMkort och ett telefonabonnemang för RTK-signalen som abonneras från Lantmäteriet. – Vi har ju Trimbles system i de andra traktorerna så vi var lite


Traktorer

.SE

fundersamma, men även det har fungerat bra. På Solgården kör man med GPS och sektionskontroll på gödselspridare och växtskyddssprutan. Den senare är en buren maskin med fronttank. – Vi har ju många små skiften här på Nävlingeåsen och vår nya

NilehnTeknik nr 02/2016

tröska är en Claas med vikbord så vi lätt kommer in i fält och kommer igång med skörden. Man är således inte trogen ett märke utan letar hela tiden efter det bästa och effektivaste alternativet för varje arbete som ska utföras.

Med den nya organisationen för Deutz-Fahr i Sverige har Markus Larsson bara 45 minuters bilfärd till närmsta anläggning. – Och så har vi en säljare och servictekniker från Söderberg & Haak som bor i närheten, vi får mycket bra service.

Man har erfarenhet av DeutzFahr sedan tidigare, men det var ett tag sedan nu. Senast det var tal om märket på Solgården var det en maskin ur DX-serien.

Anders Niléhn

Berätta om ert maskinköp Det finns ett stort intresse att ta del av andra lantbrukares tankar vid maskininvesteringar. Varför valde man just det fabrikatet, den modellen och den utrustningen? Det blir nämligen allt svårare att göra maskininköp till ett lantbruk. Kraven är stora, maskinerna dyra och det gäller att göra rätt val så man får löst uppgiften till rätt kostnad. Därför uppmanar vi nu våra läsare att höra av er till oss på telefon eller mail och berätta om vad ni köpt för maskin nyligen, varför och hur det fungerat. Kontakta mig på 070-630 68 77 eller anders@agrar.nu

På Solgården finns 180 suggor integrerat. Grisarna går ute året om och grisar i hyddor. Slaktgrisarna, som går i stora grupper, har betongytor för sin utevistelse. Sinsuggorna har den vackraste miljön som består av naturbeten och en fin liten sjö.

Plan- & släntklippare - en av marknadens kraftigaste!

Jordbruk

Kommun

Skogsbruk

www.gunnarsmaskiner.se

Entreprenad

67

Osma DHL finns i 160, 190 och 220 cm arbetsbredd. Kanske inte billigast men bäst. 3 års garanti på slagorna. En universalmaskin som används till ALLT. Tel 0372-710 03, 070-215 50 96


68

Mässa

NilehnTeknik nr 02/2016

.SE

Gold Edition av Volvo L70H. Maskinvikt 13,4 till 14,4 ton och maximal lyftkraft 8,5 ton. Sexcylindrig Volvomotor på 173 hästkrafter och toppfart 46 km/h.

Liten proffsig entreprenadmässa I stället för att ha målet större och större har branschorganisationen Maskinleverantörerna satt fokus på kvalité när de konstruerat den nya entreprenadmässan Svenska Maskinmässan. Det var bara 49 utställande företag, men det som visades upp, det var bra. STOCKHOLM NILEHN TEKNIK Svenska Maskinmässan ska vara på Solvalla vart annat år den första veckan av juni. Det är en lagom takt för en entreprenadmässa, oftare behövs inte. Swecon med Volvo hade en stor monter. Mycket av nyheterna de visade var med redan på Bauma i april, men under en presskonfe-

rens berättade de att nu när man inte har nya avgaskrav att arbeta med kommande år ska fokus ligga på att utveckla smarta elektroniska system för att effektivisera arbetet. Intressant för lantbrukets del på mässan, förutom en hel del traktorer som fanns på plats, är dumpervagnar, lastarredskap, tele-

skoplastare, kompaktlastare och hjullastare. När det gäller den senare var även svenska Ljungby Maskin med, en tillverkare med många innovationer. De visade bland annat sin hyttfjädring som funnits på marknaden några år nu och som ger avsevärt bättre förar-

komfort, viktigt när maskinen körs i lantbruket. En intressant maskin till lastaren är sand- eller saltspridaren från Forshaga. Den drivs med el och styrs med GPS och därmed blir utmatningen exakt.

Anders Niléhn


.SE

Mässa

NilehnTeknik nr 02/2016

Hyttfjädring på Ljungby Maskins hjullastare som tillval.

Silotorkar från 100-1060 ton

Sukup

a Nu kan du välj färg på silon!

GRIPARTS www.jlagriparts.se

Jan Freiman ............................................070-871 07 96 J&L Agriparts ......................................... 0500-42 51 00 Torsten Örde, Mälardalen ................070-313 28 96 Berggrens Maskiner, Kävlinge ......... 046-73 09 00

69


70

Mässa

NilehnTeknik nr 02/2016

.SE

Exakt spridning med lastmaskinen. Forshagaspridaren har en ny spridarskopa med eldrift och GPS-styrning. Den sprider därmed salt eller sand exakt. Volymen är 2,5 kubikmeter och arbetsbredden 2 721 millimeter.

Rejält lyft för Söderberg & Haak. Med Komatsu når man betydligt längre i storlek inom entreprenadmaskiner, jämfört med tidigare JCB. Här en WA500-7 på 35 ton och med en motor på 362 hästkrafter. Maskinen lyfter drygt 26 ton.

Stora BM-fäste direkt från fabrik utan adapter är en nyhet på italienska Merlo.

Multiforest timmergrip från Trejon. Passar traktorns frontlastare och styrs elektroniskt. Pris 157 900 kronor.

Ny borste med uppsamlingsskopa från Ysta Maskiner. Arbetsbredden är 2,3 meter och skopan rymmer 500 liter. Vikt 600 kg och pris 32 000 kronor.


.SE

?

NilehnTeknik nr 02/2016

71


72

NilehnTeknik nr 02/2016

Traktorer

.SE


.SE

Traktorer

NilehnTeknik nr 02/2016

73

Landini och Lindner på allvar i Sverige Strukturförändringarna i lantbruksmaskinbranschen i Sverige innebär hårdare konkurrens. Två nya märken kommer in och tar marknadsandelar från de befintliga.


74

Traktorer

NilehnTeknik nr 02/2016

.SE

Landini 7-190 är näst störst av dem alla och har en sexcylindrig motor på 192 hästkrafter. Transmissionen är steglös och traktorn väger 7 ton. Trepunkten bak lyfte 9,3 ton och hydraulflödet är maximalt 123 liter per minut.

Moderna traktorer från Österrike och Italien Landini från Italien och Lindner från Österrike har sedan tidigare inte varit några storsäljare i Sverige, men nu kan det bli ändring på det. Håller Rosenqvist Maskin sina marknadsandelar handlar det om över 100 traktorer per år. Rosenqvist Maskin tappade sin agentur med Same Deutz-Fahr den 1 januari i år och har nu ersatt denna med Landini och Lindner. Landini är det större fabrikatet av de två och tillverkas av italienska Argo Tractors som även har varumärket McCormick. På Rosenqvist Maskin ser man positivt på förändringen, Lindner har en intressant traktor som kan passa kunder med speciella behov. Det är Lintrac 90 som kan

erhållas med bakhjulsstyrning som tillval. Lintrac kombinerar de olika funktionerna i en traktor, transporttraktor, gårdslastare och fälttraktor i ett fordon. Stor manövrerbarhet med 4-hjulsstyrning, enastående prestanda i kraftiga lutningar upp 60% tack vare en tyngdpunkt som är lägre än 850 mm, frontlastare kapacitet, full dragkraft för transport med släpvagn och vid arbeten i trånga

utrymmen. En ekonomisk och kraftfull motor, säkra Ldrive operationer, kombinerat med TMT09 transmissionen garanterar produktivitet. Landini har traktorer från de minsta och upp till 215 hästkrafter. Det är moderna traktorer med semipowershift eller steglös transmission. De finaste modellerna har stor skärm i höger armstöd. Denna följer ISOBUS-standard vilket innebär att man kan övervaka och

styra redskap från traktorns originalskärm. Argo Tractors köper alla motorer från Fiat Power Train i Italien. Det innebär samma motorer som i Case IH och New Holland.. De steglösa transmissionerna kommer från ZF medan semipowershifterna tillverkas i egen regi. Anders Niléhn


.SE

Traktorer

NilehnTeknik nr 02/2016

PROFFSVAGNAR FRÅN

RICHARD WESTERN och Mova RICHARD WESTERN VAGNAR SOM HÅLLER MÅTTET

Dumpervagnar med spannmålsförhöjning

Djurvagnar

Gödselspridare med stående valsar eller tvåstegs-aggregat

Allroundvagnar, även för balhantering

Hytten är rymlig och bekväm och saknar B-stolpe.

Stora ensilagevagnar med

koniskt flak och hjul som

rullar lätt

Välkommen till monter

G57

För Er som söker en välbyggd, enkel och mycket prisvärd tunna. Helgalvad för lång livslängd. Över 700 tillval. Hög standardspecifikation.

Var rädd om Dina betesvallar och gräsvallar. Vårda dem och få högre avkastning. Perfekt även för viltskador och restaurering.

Robust fastgödselspridare med lågt kraftbehov. Stora hjul. Fjädrande drag. Helgalvad. Finns modeller för alla behov. Från 9-16 ton.

Vagnar alltid byggda i högkvalitetsstål för att minimera egenvikt och maximera lastkapacitet. Fjädrande drag och fjädrande boggie som standard.

MaskinGruppen AB

Ängelholm 0431-41 56 00 Falkenberg 0346-71 54 00 Färjestaden 0485-50 35 00 Eslöv 0413-55 44 60 Jörgen Nilsson 0346-71 54 10 www.MaskinGruppen.com www.Joskin.com

Storbalsvagnar

Skruvvagnar med hög kapacitet

Vår klassiska spannmålsvagn, komplett utrustad

Stora ensilagevagnar med koniskt flak och hjul som rullar lätt

cebook” ”Gilla oss på Fa

Etebra Maskin & Vagn AB

Telefon29 036-14 29 69, 0708-25 64 50 96 06 Telefon 036-14 69, 0708-25 64 50, 0734-34 ÜÜÜ°iÌiLÀ>°˜ÕÊUÊiÌiLÀ>JÌiˆ>°Vœ“ www.etebra.nu • etebra@telia.com

75


76

NilehnTeknik nr 02/2016

Traktorer

Reglagen är bra placerade och alla viktiga funktioner finns i körspaken och i höger armstöd.

Lintrac 90 från Lindner har en fyrcylindrig motor på 102 hästkrafter. Transmissionen är steglös och traktorn väger 3,7 ton. Trepunkten bak lyfter 3,5 ton.

.SE


.SE

Traktorer

NilehnTeknik nr 02/2016

Att kunna styra med bakhjulen innebär mindre vändradie och en smidigare maskin.

Hytten är rymlig med reglagen bra placerade.

Vi levererar kompletta bevattningsanläggningar, från borra till gröda!

Linjär-/Pivotbevattning den energieffektiva bevattningen !

Styr din bevattning med senaste tekniken!

OS S ! BESÖK ÄLTDAGAR F GEBY H89 R O B ER PÅ MONTVälkomna!

Monter L27

Möt oss på Borgeby

- proffs på spannmålshantering SVENSKA ANTTI

BEHÖVER DU RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR ? - VI HAR STORT SORTIMENT ! Rosenborgsvägen.21 29034 Fjälkinge 044 - 228082 0705-228082 info@vibyteknik.se www.vibyteknik.se

77

Eskilstunavägen 34, 645 34 Strängnäs Tel. 0152-180 20 Regionkontor: Syd 044-21 36 00 • Väst 033- 15 03 36 www.svenska-antti.se


78

Produktnytt

NilehnTeknik nr 02/2016

.SE

HD ringarna har diametern 56 centimeter.

Ny tung vält Väderstad kommer att presentera en ny tung vält på Borgeby Fältdagar. Det är Rexius 1230 med 12,3 meters arbetsbredd. Den har HD-ringar och väger 7 380 kg, att jämföras med 5 600 kg för en standardvält.

– Vi märker ett ökat intresse för tyngre vältar, säger Bo Stark på Väderstad. Han berättar att den nya välten har testkörts med två exemplar under våren, en har gått i Västergötland och en i Norrland.

– Den i Norrland har gått på jordar som har benägenheten att fjösa och det klarar denna vält bra. Anledningen är att varje ring hänger ihop med den bredvid med en fjäderbelastning, som en lamellkoppling, och därmed hjälps alla

ringar i varje sektion varandra att driva framåt. Denna tyngre vält passar bra om man kör på ett grovt plöje eller man vill trycka ner sten. Anders Niléhn


.SE

Produktnytt

79

NilehnTeknik nr 02/2016

Välten fälls snabbt om mellan arbete och transport. Den har kraftigare hjul och även viktöverföring till traktorn.

PRISVÄRT Strömaskin

LRMA

hos

L. Rasmusson Maskin AB

Sprutor

Gödselskrapor Från 10 900:-

249 000 :- Burna sprutor Fullrustad Hydrauldriven enkel 3000 L 24 m 200-1200 L robust, få rörliga delar Styrande dator, tripletter mm Ramper 6-18 m

Med gummiskär för gödsel, snö, spannmål m m. Fäste för frontlastare, pallPrisex: 800 L 12 m hydr ramp: gafflar, 3-p fäste m m 54 500 :-

Djurvagnar

Balutrullare Dränrensare Gödselskrapor Även beg maskiner!

4-13 m, hydrauliskt sänkbara. Lasthöjd 10 cm. Från: 48 900:-

Hydrauldriven. Effektiv och rationell utrullning av rundbalar. Även svängbar

Effektivt och enkelt att renspola dräneringar. Slanglängd 300-400 m

Ängelholmsvägen 207, 266 93 Munka Ljungby Tel 0431-43 32 15

Åkbar batteridriven gödselskrapa från 14 900:-

Se mer på:

www.LRMA.nu

Besök oss på Borgeby Fältdagar Nya Rexius 1230 HD från Väderstad finns för leverans från oktober 2016.

Allt för en rationell bevattning Pumpanläggningar Automatik Stamledningar Bevattningsmaskiner Ramper Allt inom bevattning sedan 1969

ÖSTORPS BEVATTNING AB Tel: 0430-123 85

Monter: E106

SMART pumpstyrning we irrigate the world


80

Betteknik

NilehnTeknik nr 02/2016

.SE

Rexor 930 blir störst på Grimmes betupptagarprogram med sina nio rader och trettio tons tankkapacitet.

Nioradigt från Grimme Sex hjul, trettio tons tank och nu även nio rader. Tyska Grimmes betupptagare växer och de har nu en lika stor modell som sina konkurrenter. Dessutom är det nu plogar som gäller. År 2000 bestämde sig Grimme för att man ville ha betupptagare i sitt produktprogram och redan år 2003 var de första testerna igång av en eget utvecklad maskin. Idag

står de med självgående maskiner med både rouletter och rullrensverk och nyast bland dessa är deras sexhjuliga maskin med rouletter och nioradigt upptagarbord.

Namnet på denna maskin är Rexor 930, där 30 står för tankkapaciteten i ton. Vad som är helt nytt är det nioradiga bordet, som till skillnad

från småsyskonen för sex rader, numera har plogar för upptagning av betan. Dessa är vibrerande och anledningen till att man valt


.SE

Betteknik

NilehnTeknik nr 02/2016

NYA T7.

81

EN NY IKON FÖR KRAFT OCH STIL.

DEN NYA GENERATIONEN TRAKTORER TILL FRAMTIDENS LANTBRUK. Eleganta linjer. Lockande kurvor. Låt oss välkomna den nya, åttonde, modellen i T7 Serien. Uppseendeväckande styling med nya ”cat-eye” lampor, aggressiva gälliknande luftintag på sidorna och ett tak med måsvingeprofil och med signaturlampor i bilklass, som ger tillräckligt med ljus för arbete dygnet runt. ECOBlue™ HI-eSCR Nef motorerna följer de tuffare avgaskraven för Tier 4B (Steg IV) och utvecklar mellan 175 och 270 hk medan den enastående bränsleekonomin som förväntas av T7 Serien upprätthålls. Det nya semiaktiva, ventilerade sätet gör långa arbetsdagar i lantbruket komfortabla. T7. Lantbruk för den nya eran.

www.newholland.com

Läs mer på Facebook.


82

Betteknik

NilehnTeknik nr 02/2016

bort Grimmes kända oppelhjul är enkel. – För ett så här brett bord blir oppelhjul för tungt, men vi kommer fortsätta med det för de sexradiga maskinerna, säger Heine Hylleberg på Grimme Skandinavien.

I Sverige har man under året gjort tester med en kombination av stål och gummislagor på hacken, så kallad hybridteknik. Stålslagorna slår av det mesta av blasten, varefter de lite längre gummislagorna kommer efter och putsar av den sista blasten på betornas topp.

Denna kombinationstyp sitter nu även på den större Rexorn. Med det större bordet med bredd strax över 4,5 meter måste man numera transportera det på en separat vagn och därför har Rexor 930 snabbkoppling.

.SE

Maskinen är en riktig best med längd precis under 17 meter och tomvikt på 32,8 ton, inkluderat upptagarbord. Rensverket har en totalt yta om 11 kvadratmeter och två olika storlekar på de tre rouletterna – 1 700 och 1 500 millimeter. Tanken på den självgående maski-

Oppelhjulen är ersatta med vibrerande plogar på det nya nioradiga bordet. Därmed hålls vikten nere.


.SE

Betteknik

nen rymmer 45 kubikmeter, vilket ska motsvara cirka 30 ton. Trots en totaltvikt på omkring 60 ton, menar Grimme att maskinen ska vara skonsam för jorden. Precis som de mindre maskinerna utnyttjas dogwalk-funktion och hjulen bak kan ha dimensio-

NilehnTeknik nr 02/2016

nen 900/60R32 eller 1050/50R32. Fram är det 800/70R38 som gäller för att ge plats till inmatningen. Grimme har till maskinen valt en motor från Mercedes på 460 kW (625 hk) och högsta transporthas-

Även det bredare bordet kan fås med hybridhack där kombination av stål- och gummislagor skonsammare blastar betorna.

tighet kan vara antingen 20 eller 25 km/h. Hytten är den samma som övriga betupptagare från Grimme. Den har de två kända CCI-monitorerna som Grimme och många andra maskintillverkare använt under

83

längre tid. Dessa har både knappar, scrollhjul och pekskärmsteknik.

Filip Niléhn


84

Betteknik

NilehnTeknik nr 02/2016

.SE

Ropa Maus 4 presenterades år 2012 som ett större komplement till Maus 3, som finns kvar till försäljning även nu.

Mindre körskador på vändtegen Intresset för att lasta och rensa betorna med självgående renslastare ökar. I stället för att en tung hjullastare kör fram och tillbaka och packar vändtegen arbetar renslastaren rakt fram genom råsen och kör bara ett enda spår. Under säsongen har det testats en renslastare från Ropa i den svenska betkampanjen. En av förarna är Jonas Ragnvid,

som kört den åt Br Göranssons Maskinstation i Kvidinge. Han anser att maskinen fungerar mycket bra. Den är snabb och

enkel att ställa om från transport till arbete och tvärt om och man har mycket bra kontroll över arbetet från förarplatsen. Den moderna

hytten kan höjas och sänkas så föraren alltid har perfekt sikt över arbetet.


BRÄNSLESNÅL

ROBUST

EFFEKTIV

SERVICEVÄNLIG

DRIFTSÄKER

Söderberg & Haak Maskin AB Industrivägen 2, 245 25 Staffanstorp 046-25 92 00 • mail@sodhaak.se www.sodhaak.se

Det säkra tröskägandet PREMIUM TECHNIK


86

Betteknik

NilehnTeknik nr 02/2016

Den hydrostatiska framdrivningen mjuk och exakt. Allt regleras med hydraulik och maskinen har även stenfrånskiljning, ett nytt system för säsongen från Ropa.

– Rensverket med stenfrånskiljning är framtaget speciellt får oss i Sverige. Det är fjädrande reverserande rullar som tar bort stenen, berättar Jonas Ragnvid.

Systemet fungerar genom att stenen pressar på gummirullen som fjädrar neråt av belastningen och släpper därmed ut stenen. En tryckvakt känner av om rullarna

.SE

stoppar och de kan då börja reversera med automatik, om man valt detta, och därmed släpps eventuellt stopp ut.

Jonas Ragnvid har varit förare på Ropa Maus 4 under säsongen och anser maskinen lättkörd och effektiv.


ProService

JUST NU FÖR CLASSIC PAKETET:

29.995:ORDINARIE PRIS 79.500:-

LOW LOW LOW COST COST COST SERVICING SERVICING SERVICING

PRISET ÄR EXKL MOMS OCH GÄLLER T O M 16-07-31 ELLER SÅ LÄNGE DET FINNS TRAKTORER TILLGÄNGLIGA.

S ESREVSRIECVREIVCIEC N EITNEITRNEVA TREVA LRSVA LN SLOSNWONW OW I N ICNRICN ERA CESRAESD AESB DEYDB 2YB0Y2%02%0 % TALK TALK TALK TO TOTALK YOUR YOUR TO YOUR TO YOUR LOCAL LOCAL LOCAL DEALER LOCAL DEALER DEALER DEALER TODAY TODAY TODAY TODAY

RÄNTEKAMPANJ MF 6616 EFFICIENT 150 HK | 160 HK (EPM)

0,99%* UPP TILL 7 ÅR!

KOMPAKT OCH

KRAFTFULL

MF 6616 EFFICIENT MED CLASSIC PAKETET W W W . M A S S E Y F E R G U S O N . S E

DETTA INGÅR I

CLASSIC PAKETET: Joystick Breda bakskärmar

Datatronic - Video, ISOBUS och AutoGuide förberedd

Ledade framskärmar

SpeedSteer

Stora teleskopiska backspeglar med defroster

Förarstol de luxe med värme

DELIVERING DELIVERING DELIVERING NEW NEW NEW ANSWERS ANSWERS ANSWERS

THE THE THE MFMF MF 7700 7700 7700 140-280 140-280 140-280 HPHPHP | REDEFINING | REDEFINING | REDEFINING

JOYSTICK

DATATRONIC

SPEEDSTEER

PRIMED PRIMED PRIMED FOR FOR FOR MORE MORE MORE PROFIT PROFIT PROFIT * Kontakta din lokala återförsäljare för mer information avseende villkoren för finansieringserbjudandet.

W W W W W W ..W M M.W AAM. SSA M SSSA EESS YYES FFYE EEFY RREF GGRE UUGR SSUG OOSU NNOS ..NOCC .NOOCTraktorn .M MOC //på M O bilden M M/M Fkan FM/ vara 77FM 7extrautrustad. 77F 0077 0007 00 0

5 års maskinförsäkring

MASSEY FERGUSON® är ett världstäckande varumärke från AGCO

FORFOR AFOR NEW A NEW A GENERATION NEW GENERATION GENERATION

FROM FROM FROM MASSEY MASSEY MASSEY FERGUSON FERGUSON FERGUSON


88

Betteknik

NilehnTeknik nr 02/2016

Ropa tillverkas i Tyskland och har förutom renslastare även bet- och potatisupptagare på programmet. I Sverige representeras märket av Edenhall i Vallåkra.

Den första rensningen från jord sker i rensrullarna som finns i bordet och därefter sker transport till nästa rensverk bakom förarhytten. I det finns stenrul-

larna och därifrån går betorna vidare till elevatorn för lastning. Alla hydraulfunktioner är sammankopplade i ett styrsystem så att inget blir fel. När elevatorn

.SE

fälls ut går motvikten ut på motsatt sida. Enligt Robert Wilhelmsson på Edenhall verkar renslastare komma på bred front och det

Hytten på Ropa Maus 4 kan höjas och sänkas med hydraulik och föraren har full kontroll med många automatiska funktioner som gör arbetet exakt och enkelt.


.SE

?

NilehnTeknik nr 02/2016

89

Markus Pratelli

Grimme Matrix

Grimme Rexor

Grimme Maxtron

Försäljning Sockerbetor 072- 858 25 67 mp@grimme.dk www.grimme.dk

Per Andreén

Grimme GF 400

Grimme BFL 400 H

Grimme CS 150

Försäljning Potatis 044- 781 25 65 pa@grimme.dk www.grimme.dk

FÖRTROENDE SÄKERHET FRAMTID

FÖRTROENDE SÄKERHET FRAMTID

Vi ses på 16 29 - 30 juni 20

Grimme GL 32 FRB

Grimme GB 430

Grimme GH-4

Heine Hylleberg

Grimme KS 75-4

Grimme RH 24-60

Grimme SE 75-55

Skals

Grimme SE 260

Frigortek kyl

Rådgivning 0045- 40 28 13 76 hh@grimme.dk www.grimme.dk

Løvhegnet 9-11 DK-8840 Rødkærsbro Tlf. +45 8665 8499 grimme@grimme.dk www.grimme.dk


90

Betteknik

NilehnTeknik nr 02/2016

finns stora fördelar med maskinerna. – Det blir en jämnare, snabbare och effektivare lastning och det går totalt åt mindre dieselolja, per lastade ton betor, jämfört med stationärt rensverk och hjullastare, säger han. Det är även snabbare att komma igång eller ge sig iväg till nästa rås. Kör man med stationärt rensverk ska detta kopplas av från hjullastaren, startas och fällas ut. Efterhand

som man arbetar sig framåt i råsen med lastmaskinen måste rensverket flyttas framåt det med. – Med den självgående renslastaren fäller man ut elevator och motvikt och gör lastarbordet klart för arbete från förarhytten. På en minut är man klar att börja lasta och rensa betor och sen är det bara att köra på utan förändringar till stukan är slut. Andra fördelar enligt Robert Wilhelmsson är att det är

bekvämare för föraren, det blir mindre packat på vändtegen och i vissa fall även mindre spill. Ropa är inte ensamma om att tillverka renslastare på marknaden och varje fabrikat har sina för- och nackdelar. Ropa har en konstruktion där motvikt och elevator sitter infästa på samma ställe på maskinen vilket ger stor stabilitet och minimalt med påfrestningar i ramen.

.SE

– Vinkeln på stålvalsarna i bordet är också annorlunda jämfört med konkurrenten då Ropa har större plats under rullarna och detta gör att man får bättre rensning och lägre slitage eftersom rullarna inte går i jord hela tiden.

Anders Niléhn

Fakta: Ropa Maus 4 Lastarbord bredd:

10,2 meter

Rensbandsbredd:

90 cm

Rensyta: Motor:

34,5 m2 Mercedes-Benz 240 kW (326 hk)

Arbetsvarvtal:

1 200 rpm

Transmission:

Hydrostat

Transportmått: Transporthastighet: Vikt: Kapacitet:

Läs lantbruksnyheter dagligen på www.lantbruksnytt.com

3,0 m b x 14,97 m l 32 km/h 31 ton 560 ton per timme

Nr 7/8-2014 årgång 21

Tema: Asfalt & vägläggning

MB med gas i tanken

mässa de grönyte Ambuleran 23 platser – besöker

– smidig där

Annorlunda

det är trån

gt

finansiering

Provkörning Merlo Turbofarmer 38.10

Tema: MaskinExpo

Intresserad av bygg, anläggning och grönyta? DIN ENTR

EPRENAD

TIDNING

INOM ANLÄ

, PARK OCH

GGNING,

GRÖNYTA

BYGG, PARK

OCH GRÖ

NYTA

Prenumerera GRATIS på Conpot! DIN ENTREPRE

NADTIDNIN

G INOM ANLÄ

GGNING, BYGG

Maila namn och fllständig adress till anders@agrar.nu och skriv att ni vill ha Conpot gratis så lägger vi in er i distributionslistan.


Skörda säkrare och bättre med CLAAS. Från traktorer till tröskor. Det som 1913 började i Tyskland med produktion av halmbindare är idag ett världsomspännande företag inom lantbruksmaskinbranschen. Mer än 11 000 medarbetare ser varje dag till att namnet CLAAS står för tillförlitlig och modern teknik med bästa service.Sverige är med sitt högteknologiska lantbruk en viktig framtidsmarknad för CLAAS.

claas.se


92

NilehnTeknik nr 02/2016

Ropa har även en nyare modell av självgående renslastare och den heter Maus 5. Den visades på Agritechnica i år och passar bra i Sverige då den har bredare bord och därmed klarar bredare stukor. Många svenska odlare kör med högtipparvagnar och då blir stukorna bredare.

Betteknik

.SE


.SE

Annons

NilehnTeknik nr 02/2016

DEUTZ-FAHR

FRÅN HÖRBY I SÖDER TILL LAPPTRÄSK I NORR LAGER-, VISNINGS-, DEMO- OCH HYRTRAKTORER Följande traktormodeller finns i lager: Deutz-Fahr Agrotron L730 Autopower 220 hk, 3x11 stegs PowerShift 898 000:Deutz-Fahr steglösa 5110 TTV, 5120 TTV, 5130 TTV Deutz-Fahr Agrotron steglösa 420 TTV, 430 TTV Deutz-Fahr Agrotron steglösa 6120.4 TTV, 6130.4 TTV, 6140.4 TTV, 6150.4 TTV Deutz-Fahr Agrotron steglösa 6160 TTV, 6180 TTV, 6190 TTV..............................Kampanj! Deutz-Fahr Agrotron steglösa 7210 TTV, 7230 TTV, 7250 TTV Deutz-Fahr Agrotron PowerShift 6150P................................................................. Kampanj! Deutz-Fahr PowerShift 5100C, 5110C, 5120C Deutz-Fahr 5090.4 G-HD, snabbv. 16x16, komfortkoppling, Power Shuttle & Stop&Go Deutz-Fahr Tröska 6095 HTS Top-Line, 24 fot Deutz-Fahr Tröska 6060 HTS Top-Line, 18 fot

Traktorerna har varierande utrustning som kan kompletteras enligt önskemål. Flera modeller kan utrustas med frontlastare och skogsutrustning.

Begagnade maskiner • Massey Ferguson 6480 f-lyft -12 • Massey Ferguson 7499 f-lyft -10 • Massey Ferguson 7495 f-lyft -08 • Massey Ferguson 6455 lastare -11 • Massey Ferguson 6455 lastare -09 • Massey Ferguson 6470 lastare -06 • Massey Ferguson 5455 lastare -08 • Massey Ferguson 5455 lastare -07 • Massey Ferguson 5455 lastare -05 • Massey Ferguson 6290 f-lyft, pto -00 • Fendt 936 f-lyft, -09 • John Deere 6420 AP lastare, -05 • Valtra A83 lastare, -15 • Valmet 415 -97

Entreprenad • Terex TL 120 Demo • Weidemann 1160 Demo • Volvo BM L 120F -10 • Volvo BM L 60E -05 • Volvo BM LM 641 -76 • JCB 412 S -04

Kontakta oss om: Utrustning, pris, finansförslag och transporter.

Ryhovsgatan 2, 553 03 Jönköping, Tel. 036-327300

Jönköping: Johan N 070-3996550, Johan R 070-5614374, Ingemar 070-5313897 Väst/Ljungskile P-O 070-6047053 Syd/Hörby 0415-22185 Gotland 0498-218570 Norr/Lappträsk 0922-50100

019 - 578000 www.narkestraktorcenter.se

93


94

Senaste tekniken

NilehnTeknik nr 02/2016

.SE

Ny tjänst inom AEF ska ge lantbrukare snabbare hjälp att komma igång med nya ISOBUS-produkter.

Samlad kunskap ger samtalande maskiner Föreningen för att skapa ett gemensamt och fungerande språk mellan traktorer och maskiner, oavsett fabrikat, går nu in i en ny fas där alla berörda kan rapportera in uppgifter om problem, lösningar på problem samt vad som fungerar. Agricultural Industry Electronics Foundation, AEF, bildades i oktober 2008 för att som ett oberoende organ kartlägga vilka traktor- och maskintillverkares system som verkligen följer ISOBUS-standarden. Tanken

var att AEF skulle vara som ett uppslagsverk där lantbrukare och maskinåterförsäljare kan se vilken traktor som fungerar med vilken maskin. Denna databas har varit tillgänglig för tillverkare, generalagenter och återförsäljare

sedan år 2010 och på senare tid även för lantbrukare. Den nås på: www.aef-isobusdatabase.org Bakgrunden är att det ofta är mer än en tillverkare inblandad och att lantbrukaren därmed upp-

lever brist på support angående ISOBUS. Fungerar inte redskapet, av ett fabrikat, med traktorn, av ett annat fabrikat, är det lätt att de båda tillverkarna och/eller återförsäljarna skyller på varandra och lantbrukaren hamnar mitt emellan.


.SE

Senaste tekniken

Nu tar man inom AEF ett steg till för att inte bara visa vad som fungerar utan även bli en problemlösare. I databasen kan man således först och främst se vilka traktorer och redskap som ska passa ihop, viktig information när man köper nytt. I nästa steg kan man skriva in problem som uppstår när man

försöker samköra två produkter. Denna information går med automatik vidare till berörda tillverkare, som tvingas åtgärda felet för att denna kombination av traktor och maskin ska få finnas med i listan som ”godkänd kombination”. Har någon annan användare tidigare haft samma problem får man information om detta och är

Schematisk bild om databasens struktur och rapportgång.

Över 1 200 anslutna företag använder i dag AEFs databas och den omfattar drygt 750 produkter.

NilehnTeknik nr 02/2016

det någon tillverkare, återförsäljare eller kund som har en lösning på problemet ser man även det. Tanken är att denna nya tjänst ska snabba på utvecklingen så att allt fler produkter kan köras tillsammans med ISOBUS och vid de tillfällen problem uppstår ska lantbrukaren direkt få information om vilka åtgärder som kan vidtas

95

för att snabbt komma igång med utrustningen.

Anders Niléhn


96

Senaste tekniken

NilehnTeknik nr 02/2016

.SE

Många kraftuttagsdrivna redskap får kraftigt varierande effektbehov vid körning. Genom att automatiskt anpassa farten i förhållande till belastningen kan effektuttaget bli konstant under hela körningen och arbetet utfört på ett bränsleeffektivt sätt.

Rätt fart i förhållande till uttagen effekt För att kunna utföra ett arbete med minsta möjliga energiförbrukning måste man känna till effektbehovet i varje enskilt ögonblick och anpassa kapaciteten så att detta ligger vid ett för traktorn optimalt värde. Detta kan man klara med hjälp av sensorer och styrelektronik. Kraftuttagsdrivna redskap, som exempelvis en slåtterkross, har varierande effektbehov i takt med att man kör. Gräset kan bli tjockare och tunnare, något som påverkar såväl slåtterbalk som krossenhet. Genom att mäta momentet på kraftöverföringsaxeln får man hela tiden uppgift om belastningen på maskinen. Denna information sänds till en styrenhet i traktorn som i sin tyr reglerar framkörningshastigheten. Minskar belastningen ökar fram-

körningshastigheten och tvärt om. På så vis kan man åstadkomma konstant belastning på traktor och maskin. Föraren kan då, precis som för en transmission, välja om tekniken ska prioritera maximal kapacitet eller bränsleeffektiv körning. Med en traktor med steglös transmission, och terminalen rätt inställd, kan man uppnå mycket effektiv körning där motorn körs på konstant varvtal för att bibehålla rätt varvtal på kraftuttag och redskap. Kraftuttagsväxel väljs

först efter grundbelastning, normal/ekonomi och varvtal 540/1 000. Under arbetets gång regleras således traktorns fart så att belastningen och effektuttag är konstant, exempelvis vid det förhållande där motorn förbrukar så lite bränsle som möjligt i förhållande till arbetet. Testerna av denna utrustning är bland annat utförda vid Kongskilde Industries i Danmark och enligt deras rapport väljer man en minoch en maxhastighet och låter traktorn anpassa farten inom detta

område. Det innebär att vid vissa extrema förhållanden så hamnar farten utanför det som är optimalt ur bränsleförbrukningssynpunkt, men samtidigt måste man enbart tillåta hastigheter som är praktiskt gångbara till det faktiska arbetet. Förutom att bränsleförbrukningen minskar genom att man ligger på konstant effektuttag vid ett för motorn effektivt arbetssätt minskar även slitaget på maskinen när momenttoppar kapas av.

Anders Niléhn


.SE

Senaste tekniken

Harvest LÜnsamt nytänkande Starts Here Intensiv jordbearbetning till reducerad kostnad

NilehnTeknik nr 02/2016

97

X-PRESS + ST BAR

Harvest Starts Here

Because good preparation is everything

• Ideal for+ reduced tillage or plough-based systems X-PRESS St Bar • ST Bar ahead of Mounted X-Press creates a one-pass cultivator

• Idealisk i reducerad jordbearbetning eller i plog-baserade system. • Working widths from 2.5 to 4.0m • 500 mm tallrik, individuellt fjädrande med justerbar angreppsvinkel Staggered ST tines clearmed trashenand work skapar down toen250mm • ST Bar •djupluckring hopkopplad X-Press one-pass kultivator • Shallow working X-Press discsluckrar adjustable angle • LOW Disturbance djupluckringspinne djuptfor utan att dra upp rü jord • Rear Lite roller a safe, weatherproof finish • Bakre DD Lite DD packaren ger leaves en väderbeständig üterpackning • Arbetsbredder 2,5,m 3m, 3,5m och 4m • Kan utrustas med sü-enhet fÜr Raps och fünggrÜda • Finns i bogserade versioner 4m, 5m, 6m och 7m

LOW Disturbance djupluckringspinne luckrar djupt utan att dra upp rĂĽ jord

Agrimatiq AB TOGETHER WE’RE EVEN STRONGER Lars Nilsson 070-96 95 306 Sven Nilsson 070-60 63 007 info@agrimatiq.se www.agrimatiq.se www.simba.co.uk 07';SUHVV([SRUW$GYHUWLQGG

Tel: 01529 304654 www.simba.co.uk

TOGETHER WE’RE EVEN STRONGER

07';SUHVV([SRUW$GYHUWLQGG
98

NilehnTeknik Information

NilehnTeknik nr 02/2016

.SE

Rätt klädd på mässan ger presenter och chans till vinst

I nästa nummer...

Bli vår ambassadör på årets lantbruksmässor. Alla som går runt med vår t-shirt NilehnTeknik / Lantbruksnytt på Borgeby Fältdagar, Brunnbydagarna och Elmia Lantbruk och som kommer till vår monter får en present och dessutom är ni då även med i vår tävling. Av alla som anmäler sig i vår monter iklädd NilehnTeknik / Lantbruksnytt t-shirt drar vi en vinnare som får ett presentkort i Söderberg & Haaks shop. Priset delas ut i ett samarbete med Söderberg & Haak. Alla prenumeranter, såväl nya som gamla får en NilehnTeknik / Lantbruksnytt t-shirt. Befintliga prenumeranter får sin t-shirt nästa gång det är tid för er att förnya er prenumeration. Har ni ingen t-shirt är inte loppet kört! Prenumerera på NilehnTeknik, det kostar endast 299 kronor plus moms, så får ni en t-shirt. Enklast gör ni det genom att fylla i den portofria kupongen på denna sida, eller via formuläret på vår hemsida www.nilehnteknik.se Efter fullgjord betalning skickar vi t-shirt till er med posten. Så beställ i tid så ni har den till nästa mässa. På kvällen den sista mässdagen, tillkännages vinnaren på www.nilehnteknik.se

- Tester - Maskintillverkning - Maskinnyheter - Mässor

Nästa nummer kommer ut: 30 september 2016

MATERIALSTOPP 1 SEPTEMBER

Anders Niléhn, chefredaktör NilehnTeknik

Utgivningsplan

NilehnTeknik 2016 Mar

31

Nr 1

Jun

23

Nr 2

Sep

30

Nr 3

Dec

12

Nr 4

Gå runt med er NilehnTeknik/Lantbruksnytt t-shirt på årets lantbruksmässor, kom till vår monter så får ni en present samt är med i dragningen där ni kan vinna ett presentkort i Söderberg & Haaks shop.

PRENUMERERA PÅ NILEHNTEKNIK NilehnTeknik är den enda renodlade tekniktidningen för lantbruket i Sverige. Den kommer ut med fyra nummer per år och varje tidning innehåller minst 100 sidor lantbruksteknik. Maskiner och teknik står för stora kostnader i ett lantbruk och genom att läsa NilehnTeknik får man konkreta råd och tips på hur man kan effektivisera lantbruket, minska maskinkostnaderna och öka resultatet. Att prenumerera på NilehnTeknik lönar sig.

Prenumeration kan beställas genom att maila fullständigt namn och adress till: anders@agrar.nu eller ringa 044-237180. Glöm inte att ange att det gäller en prenumeration på NilehnTeknik. Prenumerationen kostar endast 299 kronor (plus 6% moms, totalt 317 kronor) för ett helt år och betalas mot faktura som kommer med posten. Ni kan även anmäla er prenumeration med den portofria kupongen nedan.

Anders Niléhn, chefredaktör NilehnTeknik

Intresserad av maskiner och teknik?

Prenumerera på NilehnTeknik Ja tack jag vill prenumerera på NilehnTeknik, 1 år för 299 kronor (+6% moms) totalt pris: 317 kronor. (skicka inga pengar nu, ni får en faktura med posten)

Ringa in storlek på t-shirt:

S

M

L

XL

XXL

SVERIGES

årgång 4 Nr 4-2012, TEKNIKTIDNING FÖR LANTBRUKET RENODLADE SVERIGES ENDA LANTBRUKET DNING FÖR DE TEKNIKTI

Nr 3-2012, årgång 4

ENDA RENODLA

med Exaktare Överum Kongskilde

Frankeras ej Agrar AB betalar portot

NYAVALTRAN93 MEDFRI SIKT

Intervju med rnyheter Alla årets trakto Jonas Arvidsson, vd Lantmännen Maskins nya

förbrukning . Mindre bränsle i hacken

Prisvärt ngen för Bästa jordbearbetni ning spannmålslager mindre bränsleförbruk

ds nya storrd. New Hollan – provkö nya Provkörning säljare T5 Claas Arion

Intelligent fyrhjulsdrift

Namn:............................................................................................. Adress:........................................................................................ Postadress:........................................................................................ Telefon:........................................................................................... E-post:............................................................................................

Agrar i Kristianstad Svarspost 202263900 SE-291 20 Kristianstad SVERIGE

GRATIS T-SHIRT TILL ALLA PRENUMERANTER


ENDAST EN KAN

7310R DLG BLANDTEST TRANSPORT 550

45

500

519

450

20

12 450

463

John Deere 7310R*

Konkurrent 1**

400 g/kWh (bränsle + DEF)

Konkurrent 2***

* DLG Powermixtest Nr.: 2014-0437; 10.2014; www.dlg-test.de ** DLG Prüfbericht Nr.: 6297; 2015; www.dlg-test.de *** DLG Powermixtest Nr.: 2015-854; 10.2015; www.dlg-test.de

TA LEDNINGEN

IT Y CONNECTIV INSIDE

Bli effektiv – bli uppkopplad. 7310R sätter en ny standard med upp till 22% lägre total bränsleförbrukning under transport, jämfört med konkurrenterna.*** Vårt nya uppkopplingspaket erbjuder allt du behöver för att utnyttja din John Deere traktors fulla potential: AutoTrac, ISOBUS, JDLink och åtkomst till vår lantbruksportal MyJohnDeere.com som gör det möjligt att styra och kontrollera din verksamhet.

Gilla oss på

och följ oss på

JohnDeere.se

2433

Nothing runs like a Deere!


www.elmia.se/lantbruk #elmialantbruk

Arenan för det svenska lantbrukets framtid. På Elmia Lantbruk 2016 presenteras innovationerna och de ledande leverantörerna ställer ut. Du får möjlighet att se djuruppvisningar och inspireras av spännande tävlingar. Här bygger du bra nätverk. De viktigaste föreläsarna är inbjudna och rätt personer ställs mot väggen. Självklart erbjuds här också härliga matupplevelser och roligt nattliv. Även på stan sätter lantbruksfrågorna sin prägel under veckan. Du är varmt välkommen att vara med.

Profile for Am-Tryck

Nilhenteknik nr 2 2016  

Nilhenteknik nr 2 2016

Nilhenteknik nr 2 2016  

Nilhenteknik nr 2 2016

Profile for cewekay
Advertisement