Page 1

SVERIGES ENDA RENODLADE TEKNIKTIDNING FÖR LANTBRUKET

Nr 1-2016, årgång 8

Den senaste lantbruksmaskintekniken

MF ökar med över 13 procent på en minskande traktormarknad

Claas i Harsewinkel

Ny plog från Lemken

Bevattningsteknik


FINANSIERING FRÅN*

jeppe reklame-vejen

0,45 %

AXIAL-FLOW ÄR ÄN BÄTTRE! PÅLITLIGHET, ENKELHET, PRODUKTIVITET DET ÄR AXIAL-FLOW SERIEN. Case IH Axial-Flow® tröskor är högpresterande specialmaskiner anpassade för den europeiska marknaden. Axial-Flow® tröskorna är konstruerade för de utmaningar som klimatförändringar, grödor med höga skördar och behovet för att bli än mer effektiv innebär, och flyttar ännu en gång standarden för skördeteknologi. Med sin ökade effekt och förbättrade tröskteknologi är de nya Axial-Flow® modellerna lösningen på framtidens utmaningar.

*Kontakta din Case IH-återförsäljare för mer information.

www.caseih.se


Ledare

.SE

NilehnTeknik nr 01/2016

Sid. INNEHÅLL 3

Ledare och innehåll

4

Kontrollerat lantbruk

8

Bevattningsteknik

14

NutriFair

18

Maskintillverkare

24

IT-lantbruk

30

Utländskt lantbruk

38

Provkörning

48

Maskinmarknaden

50

FarmerTech

52

Jordbearbetning

56

Produktnyheter

58

Maskinmarknaden

62

Maskinekonomi

64

Minilastare

70

Senaste tekniken

80

Traktorförsäljning 2015

98

NilehnTeknik Information

NilehnTeknik utkommer 4 gånger per år och kostar endast 299:- per år i prenumeration Tryckupplaga: 15 000 ex. För mer info: www.nilehnteknik.se Omslagsfoto: Anders Niléhn

3

En överskattad kris Under fjolåret har det varit många svarta rubriker och det är lätt att tro att det är en stor kris på gång. Men om man analyserar läget är det faktiskt ganska bra. Självklart har en hel del mjölkproducenter det kärvt, men vi har pratat med en hel del som inte anser att 2015 varit alls så tufft som man ofta läst och hört i media. År 2015 är inte vårt bästa år, men långt ifrån det sämsta, finns det mjölkproducenter som berättat för oss. Grisproducenterna går bra nu och det samma gäller för nötkött och fågel. Växtodlingsgårdar som tecknat fasta priser våren 2015 fick även de ett bra resultat i fjol, men i år ser priserna dock ut att bli mindre. Man får nog ställa in sig på runt 1:20 kronor per kg vid leverans i skörd 2016. Inget guldläge, men det kunde varit sämre. Vi som varit med ett tag vet att i början av 2 000-talet var den allmänna uppfattningen att vi skulle ställa in oss på 90 öre per kg, och i det perspektivet är ju inte nuvarande prisnivå fy skam. Efter den globala finanskrisen hösten 2008 gick omsättningen i botten för de flesta lantbruksmaskintillverkare, men efter det har det burit iväg uppåt för att toppa år 2013 då i stort sett alla redovisade rekord både vad gällde omsättning och vinst. År 2014 och 2015 har det gått neråt för de flesta, men man ska samtidigt ha i minnet att ”inga träd växer till himlen”. De senaste månaderna har årsredovisningarna trillat in frän

maskintillverkare runt om i värden och de flesta har minskat in omsättning jämfört med år 2014, men nästan alla har anpassat sina kostnader och går fortfarande med vinst. Detta gäller samtliga stora företag i branschen, John Deere, CNH Industrial, Agco, Claas och Samegruppen, för att nämna dem som tillverkar traktorer. Försäljningen av lantbruksmaskiner minskar totalt sett i hela världen, men samtidigt blir de traktorer, skördetröskor och redskap som tillverkas och säljs hela tiden större. Man kan sammanfatta det hela med att det faktiskt inte är så dåligt, varken för maskintillverkare, återförsäljare och lantbrukare. Med en ständigt ökande befolkning på jordklotet kommer efterfrågan på livsmedel hela tiden att

öka och att producera livsmedel kommer att vara viktigt och lönsamt även framöver. Men det gäller att man gör allt rätt. Precis som i alla branscher finns det företag som går bättre och sämre, och det oavsett hur konjunkturen är. Därför gäller det att som lantbrukare att analysera sin egen verksamhet, räkna ut vad man ska göra för att nå maximal lönsamhet samt följa denna plan. För att producera så effektivt och lönsamt som möjligt måste man göra rätt investeringar i produktionsteknik, och för att hamna rätt vad gäller det, har ni stor nytta av artiklar i denna tidning. Anders Niléhn, chefredaktör NilehnTeknik

Anders Niléhn, chefredaktör NilehnTeknik

Utgivare: Agrar AB Hovbydal 291 91 Kristianstad

Ansvarig utgivare: Anders Niléhn Tel: 070-630 68 77 anders@agrar.nu

Annonssäljare: Daniel Persson Tel. 073-618 44 79 daniel@agrar.nu

www.nilehnteknik.se Tel. vxl: 044-23 71 80

Layout: Marwin Gripenfrost marwin@agrar.nu

Simone Bertilsson Tel. 073-421 60 46 simone@agrar.nu

VD: Anders Niléhn

Tryckeri: AM-tryck & reklam, Hässleholm

Bank: Länsförsäkringar Bank Bankgiro: 5242-9180 Org. nr: 556546-7403 ISSN 2000-6071

.SE


4

Kontrollerat lantbruk

NilehnTeknik nr 01/2016

.SE

Den första skördekartan år 1998 väckte intresse om hur odlingen kunde optimeras. Idag kör man en del maskiner i fasta körspår och har full kontroll över allt som händer i fält utan problem – även med nyanställda. Modulbredden är 7,5 meter.

Konsten att använda lantbruksinformationen rätt År 1988 tog Max Stürzer tillsammans med sin fru Sara över hans föräldragård 15 km sydväst om München, Tyskland. Idag driver de växtodling på 330 hektar, varav 300 hektar tröskas. De har en snittstorlek på fälten på 7,6 hektar, bestående av sandjordar med inslag av lera och sten. STARNBERG NILEHN TEKNIK – Vi såg direkt att grödan betedde sig olika både mellan och inom fälten. År 1998 skördekarterade vi första gången med tröskan och fick ju då bevis på vad som hänt på fälten, men vi hade ingen aning om hur det skulle åtgärdas i framtiden, säger Max. De började med enkla medel, såsom att minska utsädesgivan på torrare platser för att varje frö och planta skulle få tillräckligt med vatten och ökade mängden utsäde på styvare bitar för att kompensera om inte alla frön skulle gro.

– Våra fält varierar mellan helt platta till svagt sluttande, ligger upp till 650 meter över havet och får mellan 900 och 1000 mm regn varje år. På sandjordarna räcker inte detta, då regnen oftast inte kommer under försommaren då de behövs. Samtidigt är bevattning inte att tänka på. Dyr mark Ny mark är väldigt dyr och Max och Sara ville verkligen undersöka varför vissa områden inte producerade som de önskade. Med hjälp av

att dokumentera vilka insatser som gjorts och jämföra det med skördekarteringen kom man fram till att insatsen behövde minskas på en del fält för att ekonomin skulle gå ihop. En del riktigt olönsamma områden lades i träda, medan resten markkarterades och gamla gödslingssynder kom i dagen. – Jag har kunnat omfördela gödseln utifrån vad mina föräldrar gjorde under 1900-talet och det har verkligen gjort odlingen kostnadseffektivare. Det är inte bara det som hände förra året som

räknas. Packning På gården har man även sett följderna av packning från framförallt tröskan, som förr gick på breda lågtryckdäck. ¬– Tröskan är en stor bov när det kommer till packning. Vår nya tröska körs med bandställ, men likväl ser jag i nästkommande års gröda var den gått fram. Man ville börja kontrollera sin trafik och tittade på autostyrning med GPS i USA redan år 2003. Det


.SE

Kontrollerat lantbruk

NilehnTeknik nr 01/2016

Genom att ha tröskan GPS-styrd får man dess tyngd på samma plats år efter år och förstör inte mer jord. Till på köpet har man fått bättre tröskresultat med en förare som kan koncentrera sig mer på själva tröskan och dessutom effektivisera genom att köra vartannat drag och därmed kunna tanka av nästan när som.

På Stürzerhof är man inte främmade för att ta fram plogen. Även i deras system med fasta körspår mår jorden bra av att plöjas en gång i växtföljden, normalt sett innan höstraps.

5


6

Kontrollerat lantbruk

NilehnTeknik nr 01/2016

var mycket dyrt då och det dröjde till 2008 innan man köpte sin första utrustning. Redan efter två år märkte man att det var RTK och två centimeters noggrannhet man ville ha. – Ska man köpa autostyrning ska man gå fullt ut. Man kommer inte åt alla fördelar med tekniken annars och nästan alla uppgraderar sig efter en kort tid, påstår Max. Exakthet När man 2010 köpte sin egen RTK-station och placerade på ett hustak för att täcka alla sina fält, gjorde man även noggranna planeringar för hur varje fält skulle köras vid varje enskilt arbete och spårkartor placerades i varje traktor. – Det är svårt att föreställa sig hur mycket tid som spills i fält för att man kör onödig transport och det är alltid krångligt att överföra sitt eget tänk till nya förare. Vi har kartor som visar exakt var man till exempel ska köra in i fält med sprutan, på vilket håll vändtegen ska sprutas och i exakt vilken ord-

ning spåren sedan ska tas. Därmed har vi ökat den produktiva tiden även på mindre erfarna förare, utan att jag behöver kontrollera dem hela tiden. Efter omställningen till GPSstyrning och varierade givor av insatsmedel började man se att resultaten inne i fält blivit bättre, men att hörnor på vändtegar fortsatt var dåliga. – Det är av stor vikt att även alla varven runt fälten körs med GPSstyrning, för annars glider man alltid fel vid svängar. Mata bara in rätt avstånd mellan mottagaren på traktorn och det arbetande redskapet, så blir resultatet perfekt även med GPS. Vändtegen Sedan man på gården börjat köra med GPS även på vändtegen har man sett ännu en fördel – mindre ogräs. Innan försökte de alltid öka fältarealen genom att vara ute och dra i jorden närmst stengärden och annat. Det drog in mer problem i fältet än vad det gav i skörd och nu har man en knivskarp kant med

Max Stürzer har tagit fram underlag för hur varje fält ska köras vid exempelvis sprutning. Kartorna gör det enkelt för maskinförarna att köra precis som Max önskar och därmed hålla lika hög kapacitet som om han själv kört.

helt rena vändtegar i stället. På väg Man har nu haft autostyrning på gården ett bra tag och efterhand som det bytts maskiner har man anammat tröskans arbetsbredd på sju och en halv meter. Man har fått öka arbetsbredden på en del maskiner, men har efter det nått vad Max kallar Controlled Traffic Light. – Vi fick ju samlat tröskans spår på ett och samma ställe, men vi har fortfarande ett par maskiner som inte passar in. Med endast 0,5 kilos lufttryck i traktordäcken ser vi inte detta som ett problem. Max menar att den nästan religiösa uppfattningen att bara minska och minska på jordbearbetningen när man har samlade spår, inte råder hos honom. – Jorden hos oss behöver plöjas vart fjärde år för att skördarna ska bli bra och då passar vi på inför oljeväxter, som gynnas av plöjningen. Likaså drar jag mig inte för att sätta i kultivatorn lite extra om jag anser att resultatet blir bättre. För

.SE

något år sedan körde jag med en alvluckrare utanför spåren för att förutsättningarna krävde det, trots att det går emot CTF-tänket. Halm Vad man däremot märkt, är vikten av att sprida halmen hundraprocentigt över arbetsbredden. – Att köra snett över fälten för att dra ut halmen och spåren från tröskan i ett moment är bara till att dölja problemen. Vi har modifierat tallrikarna på vår Carrier för att de som går i spåren ska vara lite aggressivare och därmed luckra i spåren och bruka ner halmen som ligger där. Max, Sara och deras anställda jobbar ständigt med att optimera arbetet och är överens om fördelarna med driften av deras gård. – Vi har minimalt tidsspill, högre produktion och lägre insatskostnad i fält. Förarna kan helt klart bara åka med traktorn tack vare autostyrningen, men vårt mål är att aktivt kontrollera arbetet och därmed få ett bättre resultat. Filip Niléhn

Genom att ha tallrikarna på tallriksredskapet lite aggressivare ställda just där hjulen gått fram, får man även där en luckring, utan att behöva köra diagonalt över fältet.


.SE

Kontrollerat lantbruk

NilehnTeknik nr 01/2016

Att hackens arbete blir hundraprocentigt bra är A och O. På gården har man finjusterat hacken under flera säsonger för att få ett absolut jämnt spridningsresultat.

Samson Gödseltankvagnar - För dig som ställer extremt höga krav Gödseltankvagnar •

15m3 - 35m3

12m - 24m

6m - 12m

Slangramper Nedmyllare

Halmstad 035 - 12 50 59 • Gränna 0390 - 501 70

www.goma.se

7


8

Bevattningsteknik

NilehnTeknik nr 01/2016

.SE

Irrifrance tillverkar ungefär 800 trummaskiner per år och 85 procent förses med hydraulik. Längsta slanglängd är 750 meter.

Sextio år av bevattningsutveckling Irrifrance är bolaget som gick från statligt till privat ägande och de första att ta fram en bevattningsmaskin med en slang som vindas på en trumma. Idag är man en ledande tillverkare av utrustning för bevattning – från konventionella trummaskiner till linjärbevattning med flera hundra meter breda ramper. Till på köpet tillverkar man sina slangar själv. MONTPELLIER NILEHN TEKNIK När Irrifrance startade på sextiotalet var det statligt ägt, precis som många andra företag i Frankrike. Fabriken placerades i Montpellier med tanke på Frankrikes första motorväg, det utvecklade järnvägsnätet och närheten till hamnar för export. Likaså utvecklade staten ett eget bevattningsnät där stamledningar grävdes ner och varje lantbrukare fick en hydrant, från vilken man själv sedan fick fördela vattnet till sina ägor. Än idag fungerar det på samma sätt. En uträkning av eventuellt vattenbehov

görs, skatt betalas på den mängden vatten och lantbrukaren förses med vatten och fem bars tryck. – Lantbrukare som ville köra med många trummaskiner långt ifrån den inkommande stamledningen har byggt på extra pumpar för att öka trycket, berättar Mathieu Cailleau, exportchef på Irrifrance. Märket erbjuder idag flera olika typer och storlekar på trummaskiner. Den största modellen har boggiaxel och slang upp till 750 meters längd. I snitt blir

slanglängden cirka 450 meter per levererad maskin. Intressant är även en slangdimension på 140 mm. Tillverkningsprocessen av en maskin med trumma går i flera parallella steg, för att till sist monteras ihop. Chassit går för sig och för den som har en aggressiv vattentyp kan ett galvaniserat sådant fås. Det jobbet görs externt, men det är nästan det enda som inte görs på fabriken. Stålet till trumman kapas i rätt längder av en robot och placeras med mankraft i olika formar, varefter de lyfts

bort till robotsvetsen. Flera formar gör att den dyra roboten kan arbeta effektivare, då en ny form alltid är redo när ett svetsarbete är klart. Lackverkstaden har på flera andra fabriker i maskinbranschen byggts om till robotteknik, men Irrifrance är av en annan åsikt. De vill ha arbetet manuellt utfört för att kunna lackera mer invecklade delar. Lacken är epoxy för att tåla de tuffa omständigheterna som bevattningsmaskiner får utstå. Något som Irrifrance är helt ensamma om i bevattningsbran-


.SE

Bevattningsteknik

NilehnTeknik nr 01/2016

9

Trummans sidor svetsas av robot. Stålet placeras i formar manuellt för att kunna lyftas in till roboten.

Nya Carrier XL

0,00% ränta

via Väderstad Finans fram till den 31/4-2016

De nya Carrier L och XL finns i arbetsbredder från 4,25 5,25 6,25 och 8,25 meter. Dubbel SoilRunner som är enkelt tiltbar där jord arbetar mot jord, är optimal för många jordar och förhållanden. Nya Carrier XL lika aktuell i plöjd mark som i stubben.

Carrier

www.vaderstad.com

S940

Nya flexibla Carrier gör ett imponerande jobb även i stora mängder skörderester. Mycket tack vare de stora tallrikarna, Carrier L 51 cm och Carrier XL 61 cm. Tallrikarnas ställbara arbets­ vinkel, MultiSet, gör att maskinen kan skära ut hela jordprofilen oavsett arbetsdjup.

Konta kt återfö a din rsäljar för ett e intres sant försla g.


10

Bevattningsteknik

NilehnTeknik nr 01/2016

.SE

Pivot-bevattningarna utvärderas numera med solpanel för 100% av driften av elmotorerna. Batterier står för strömmen när det inte är sol.

schen är att även tillverka sina egna slangar. Polyuretan kommer i granulatform och smälts ner. Därefter dras det likt en strumpa över en form för att rätt dimension ska fås och därefter vidare in i kylprocessen. Denna består av flera tuber med olika tryck och vattentemperatur för att slangen ska stelna och få rätt form. Sist kommer en sträckmaskin som drar i slangen och med scanners skapas den

tjocklek som godset på slangen ska ha. Hela denna tillverkning sker i omgångar under året och man kör en slangdimension i taget. När alla de olika individuella stegen i tillverkningen är klara, är det dags för montering. Trumman sätts på ramen och på 85 procent av maskinerna monteras det hydraulik för manövrering. När slangen lindas på är den vattenfylld för att den inte ska riskera

att tryckas ihop och ge icke kalkylerade tryckförluster. Irrifrance har precis som övriga tillverkare i branschen även dator för styrning av själva bevattningen och mjukvaran är egenutvecklad. Den kan förprogrammeras med upp till 10 stycken bevattningsprogram, vilket underlättar lantbrukarens arbete. Irrifrance tog även år 1985 den första pivot-bevattningen i drift. Det är en ramp med spann på upp

till 60 meter mellan hjulen som placeras centralt på åkern på ett betongfundament. Rampen arbetar sig sedan runt på fältet, likt visaren på en klocka. – Ur pivot-tekniken föddes den linjära bevattningen för europeiska jordbruk med höga arealpriser och där hela fältet måste kunna bevattnas, säger Mathieu. Linjärtekniken består av en likadan ramp som på en pivot-maskin


.SE

Bevattningsteknik

NilehnTeknik nr 01/2016

Linjärbevattning kräver endast 4 till 5 bars ingångstryck och ramperna kan vara flera hundra meter breda. Tekniken kräver att man kanske behöver lägga om sin bevattningsriktning, men den försummade grödan är minimal och de andra fördelarna betydligt större.

BLÅTT GER NYHETER vid JORdBEARBETNiNG, SÅdd Och vÄXTSKYdd

litair 9

o compact-S

vega 12

diamant 11

LEMKEN lantbruks maskiner är utmärkande, inte bara för att färgen är blå, utan framför allt på grund av maskinens kvalitet, mångsidighet och moderna design. Mer än 1000 anställda arbetar kontinuerligt med att utveckla lösningar som optimalt uppfyller de behov som behövs till Svenska lantbrukare i framtiden.

Kontakta din LEMKEN återförsäljare

LEMKEN agent: Mats Jönsson Mobil: 070 655 01 10, Email: m.jonsson@lemken.com

lemken.com

Följ LEMKENSVERIGE på Instagram

■ Plogar och andra maskiner för stubbkultivering och såbäddsberedning med optimal jordbearbetning. ■ Mekanisk eller pneumatisk såmaskinsteknik för en mycket optimal fältgroning med jämn uppkomst som resultat i ett brett spektrum av grödor. ■ Burna eller bogserade växtskyddssprutor med hög användarkomfort och innovativa lösningar.

11


12

Bevattningsteknik

NilehnTeknik nr 01/2016

och kan vara flera hundra meter bred med bärhjul som högst var sextionde meter. Rampen körs med mycket exakta elmotorer fram och tillbaka över fältet där en slang och elkabel dras med. Tekniken har sen lanseringen förfinats och idag kan maskinen svänga, fälla in en högst 28 meter bred ändsektion för att passera ett hinder eller vattna med olika mängder i de olika sektionerna. Tillvalen är stora

och inte heller orent vatten eller brist på el är ett problem, tack vare maskinmonterade filter eller dieseldrivna generatorer. – Man placerar dessa maskiner utifrån fältens form och det är inte ovanligt att man kanske börjar köra på ”fel håll”, trots att körspåren ligger kvar på andra hållet. Vi har kunder som kör tvärs över potatisfältens kupor utan minsta

problem varken för maskin eller gröda. Besparingarna i el och den precisa bevattningen är bakgrunden till att många väljer att ersätta en del av sina trummaskiner med tekniken. Fälten behöver inte vara rektangulära, ingångstrycket behöver inte vara mer än 4 till 5 bar och eftersom maskinen inte ska flyttas med traktor kan man vattna fler

Irrifrance tillverkar så kallade sitdown-maskiner. De har låg tyngdpunkt och ligger på chassit under bevattningsarbete. Slanglängder finns mellan 560 och 600 meter beroende på dimension och en fördel med konstruktionen är att mindre av grödan körs ner.

.SE

gånger med lägre dosering. Det sparar näringen i jorden. Irrifrance tillverkar ungefär 1 000 spann om året och helt nytt för pivot-modellerna är att man kan få elektriciteten via solpaneler och tillkopplade batterier. Fungerar det tillfredsställande kommer man att försöka utveckla den tekniken även för linjärbevattningarna. Filip Niléhn


.SE

Bevattningsteknik

NilehnTeknik nr 01/2016

13

CESAR STOPPAR STÖL

Nr 1 när det gäller att motverka byggutrustnin

Ultimate TE-dekal

D m

Självhäftande tagg

T G

Håkan Pettersson, Viby Teknik. Mattieu Cailleau, exportchef Irrifrance. Arnaud Satger, montör av linjärbevattning.

TRYGGHET & SÄKERHET PÅ FÖRSTA PLATS

Komplett stöldskyddspaket genom Cesar

12500:-

“ En CESAR-registrerad maskin löper fyra gånger mindre risk att bli stulen En CESAR-registrerad maskin har sex gånger bättre chans att bli återlämnad om den sku

*

exkl. moms

BRANDSÄKRA DIN MASKIN med automatisk brandsläckningsutrustning FIRE DE TEC och vår brandskyddskontroll.

Powered by

cesarscheme.org

datatag.se

8999:-

exkl. moms

Irrifrance tillverkar själv sina polyuretanslangar, vilket de som tillverkare av bevattningsmaskiner är ensamma om. Längst bort i bild smälts granulatet ner och formas. I de blåa tuberna kyls det med vatten i olika temperatur och i den vita maskinen sträcks slangen tills godset för önskad tjocklek. Allt övervakas av scanners.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION Agroma Syd har bytt namn till Söderberg & Haak Staffanstorp AB Kavallerivägen 23 - 42, 245 93 STAFFANSTORP Tel: 046-25 92 70 • www.sodhaak-staffanstorp.se

Rätt redskap för varje uppgift

Stengrep ”Pick up and Keep”.

Hela sortimentet hittar du på www.alosverige.no Pallgaffel Ålö AB Brännland 300, SE-901 37 Umeå Tel 090-17 04 90, www.alosverige.se

Storsäckslyft

Den speciella designen ger dig möjlighet att fylla redskapet utan att tappa stenar.

H-skopa

crimestoppers.se


14

NutriFair

NilehnTeknik nr 01/2016

.SE

Årtets NutriFair i danska Fredericia blev en mindre utställning än senast inomgårdsmässan arrangerades. Anledningen är att den i år fick konkurrens av Farmer Tech i Herning under samma vecka.

Tuffa tider i mjölkproduktionen ger nya produkter på marknaden Att år 2015 går till historien som ett av de tuffaste åren för världens mjölkproducenter är ingen nyhet. EU:s avskaffande av kvoterna i april i fjol medförde en ökad produktion och därmed ett fallande mjölkpris. Men i tuffare tider kommer även nya produkter för att underlätta och en del fanns på den danska inomgårdsutställningen NutriFair i januari i år. FREDERICIA NILEHN TEKNIK Med en sensor i halsremmen på kon får man kontinuerligt information om kons temperatur till ett datasystem. Utrustningen kostar cirka 40 000 svenska kronor för basstation och transpondrar för 10 kor, och efterföljande kor blir billigare. Genom att hela tiden övervaka temperaturförändringar hos kon

kan man få fram en stor mängd information. Förutom att man får snabb indikation om kon mår dåligt och behöver behandling, så ger systemet besked om när kon brunstar och det är dags för seminering och tekniken ger även besked om när kon ska kalva. Systemet heter Heatime HR och säljs av danska Mosegården.

Rätt använt innebär det att djurskötaren varje dag får information på gårdsdatorn om alla djurs status och utifrån dessa uppgifter kan lägga upp en arbetsplan för dagen. Elektronik kan användas på många sätt inom lantbruket. Anticimex, för lantbrukare mest kända för bekämpning av gnagare som råttor och möss, visade en ny

apparat som lockar till sig dessa djur med en signal. När råttan eller musen gått i fällan dödas den med en elektisk stöt, plastas in och läggs i en behållare. När behållaren är full får operatören ett sms och vet att det är dags att tömma. Den heter Wise Trap och kan drivas med enfas, solceller eller batteri.


.SE

NutriFair

NilehnTeknik nr 01/2016

Full koll på djuren i besättningen. Danska Mosegården visade en teknik som med sensorer mäter kons temperatur och ger djurskötaren besked om när det är brunst, när det är tid för kalvning samt om kon mår allmänt dåligt och behöver behandling.

Upptäck fördelarna med

SVENSK POTATISTEKNIK

MaskinGruppen Ängelholm

Östra Sönnarslöv Traktorservice

Tore Nilsson

André Blad

www.maskingruppen.com Tel. 0431-41 56 00

0709-22 79 90

www.traktorservice.com Tel. 044-33 10 87

0708-37 11 85

15


16

NutriFair

NilehnTeknik nr 01/2016

Finska Avant ställde ut sina kompaktlastare på NutriFair och en av dessa hade en fullfoderblandare i lastaraggregatet. Med denna kan man blanda fullfoder och utfordra med ett tvärgående band åt höger

eller vänster. Maskinen drivs av hydrauliken från lastmaskinen. En annan firma som visade små kompakta maskiner var Bobman. Med dem kan man sopa gångar, strö och skrapa gödsel och foder.

Danska Milcotec köper in begagnade mjölkningsrobotar och renoverar dessa. När de säljs med tre års garanti ligger de på ungefär halva priset mot en ny. De säljer i dag cirka 100 robotar per år och har även sålt i Sverige.

.SE

Just det faktum att många mjölkproducenter slutar medan andra bygger ut har medfört ett uppsving för Milcotec. Anders Niléhn

För den med en mindre besättning visade finska Avant en utrustning anpassad till deras kompaktlastare och som kan arbeta som mixervagn för utfordring.

Små maskiner för enklare arbete. Bobman har en mängd kompaktmaskiner för rengöring och utfordring.

Det danska företaget Milcotec har specialiserat sig på att köpa in, renovera och sälja begagnade mjölkningsrobotar. Priset ligger ungefär på hälften av en ny.


.SE

?

NilehnTeknik nr 01/2016

Switch to full power!

FLIEGL “PUSHOFF VAGN“ ASW »GIGANT«

TESTA ORIGINALET!

Med en mängd tillsatsaggregat för alla årstider.

pp Lastar u till 60 % mer med ering komprim

Gjutaregatan 16 302 62 Halmstad Tel +46 35 12 50 59

www.goma.se

Ingeryd 74 563 92 Gränna Tel +46 390 50 170

www.fliegl.com

17


18

NilehnTeknik nr 01/2016

Claas tillverkar cirka 300 Xerion i Harsewinkel varje 책r.

Maskintillverkare

.SE


.SE

Maskintillverkare

NilehnTeknik nr 01/2016

19

Den steglösa transmission till Claas Xerion köps in av tyska ZF, men till traktorerna i Arion 500- och 600-serien tillverkar Claas själv sina steglösa transmissioner.

På väg upp – trots konjunkturnedgång Claas ökade sin omsättning under 2015 när branschen totalt tappade cirka 15 procent och det tyska familjeföretaget redovisade dessutom vinst. Anledningen är att Claas ännu inte bearbetat hela världens lantbruksmaskinmarknad och har därmed möjlighet att fortsätta växa medan andra slagit i taket. HARSEWINKEL NILEHN TEKNIK Claas är en stor koncern med tillverkning och försäljning runt om i hela världen. Företaget har 12 000 anställda och omsatte 3,838 miljarder euro i det senaste bokslutet som avslutades den 30 september 2015. Engagemang Trots sin storlek märker man att det är ett familjeföretag. Engagemanget bland personalen är lite över det vanliga och besluts-

gången något snabbare än i stora börsnoterade koncerner. En annan fördel med stora familjeföretag är att de är uthålligare vad gäller investeringar. Bestämmer man sig för en sak kan man mycket väl vänta i 25 år innan det blir pay back. Ett konkret exempel på det är satsningen på en egen fabrik i Ryssland. – Ingen ska tro att det är enkelt att etablera sig i Ryssland, berättar

Wolfram Eberhart, chef för Claas PR-avdelning. Ryssland Han menar att just nu väntar alla på att nuvarande politiska situation ska lösas, men om och när den gör det dyker det upp andra bekymmer. – Vi tror på den ryska lantbruksmaskinmarknaden och vi kommer att klara oss fint, men det krävs uthållighet.

I november i fjol fick Claas det certifikat som behövs från de ryska myndigheterna som jämställer dem med ryska producenter. Med det kan de sälja maskiner utan extra tullar och lantbrukare som köper maskiner från Claas kan åtnjuta de investeringsstöd som enbart finns för ryska produkter. – Det är ett viktigt dokument. Claas är världens största privata producent av lantbruksmaskiner. Under många år har fokus legat


20

Maskintillverkare

NilehnTeknik nr 01/2016

på tröskor och vallmaskiner men sedan köpet av Renaults traktordivision år 2003 är traktorer en viktig gren. – Vi satsar en stor del av utveckling och forskning på traktorer och i Sverige har vi sålt dem sedan år 2007, berättar Jens Skifter, regional vd på Claas, med ansvar för bland annat Norden och Baltikum. Claas har av tradition varit stora i Europa och marknadsledande på tröskor i denna region. Så sent som

år 2008 satsade man på en strategi för att växa globalt. – Vi har öppnat säljkontor och produktionsanläggningar på de nya marknader vi vill medverka på. Detta är en förutsättning för att komma nära kunderna och erbjuda rätt produkter. Beslutsgång Besluten flyttas från huvudkontoret i tyska Harsewinkel och ut till kontoren i de olika regionerna och detta har varit en stor framgång

Produktionsanläggningen i Harsewinkel är modern och alla montörer har eget kvalitetsansvar.

för Claas. Ökar När många multinationella lantbruksmaskintillverkare nu minskar sin försäljning och omsättning fortsätter Claas att öka eftersom de fortfarande har marknader framför sig som inte bearbetats fullt ut. – Vi räknar med att öka vår försäljning även i år, säger Wolfram Eberhart.

.SE

Han berättar att Claas genom projektet Fit4Growth minskat sina kostnader med 50 miljoner euro under fjolåret vilket är en bra grund för fortsatt expansion och nu står man beredd på en ny period av tillväxt. En av de senaste satsningarna är en egen fabrik i Kina och där jobbar i dag 1 000 personer, nästan en av tio av alla anställda på Claas. Indien är en annan viktig marknad och även där säljer Claas tröskor.


.SE

Maskintillverkare

NilehnTeknik nr 01/2016

21

Claas är marknadsledande i Europa på skördetröskor och har två monteringslinjer i Harsewinkel, en för Tucano och en för Lexion.

NO NONSENSE

WARRANTY

Marknadens bästa garanti!

En Kubota håller! Därför inför vi nu fem års fabriksgaranti på Kubota M-serie 60-170 hk. Du får ett tryggt ägande, högt andrahandsvärde och inte minst en traktor att lita på. Boka en provkörning i dag!

Se din återförsäljare på svenningsens.se


22

Maskintillverkare

NilehnTeknik nr 01/2016

– Av den indiska lantbruksarealen skördas i dag endast en tiondel maskinellt, det finns således en fantastisk tillväxtpotential i det landet, konstaterar Jens Skifter. Sydamerika En sak skiljer Claas från de andra stora tillverkarna och det är att de inte har tillverkning i Brasilien. Det innebär att man har extra tul�lar på de maskiner man säljer, men är trots det marknadsledande på självgående exakthackar i landet. – Vi vänder oss till dem som vill ha det bästa och som inte är så priskänsliga.

Claas satsar 5,3 procent av omsättningen på forskning och utveckling och har i dag en mycket modern och komplett produktportfölj. Att vara aktiva över hela världen är viktigt i Claas strategi och innebär att man lättare kan balansera konjunkturförändringar. I Harsewinkel tillverkas tröskor i två linjer samt den stora traktorn Xerion. De konventionella traktorerna tillverkas i franska Le Mans, en ort känd för 24-timmars racet. Man har egen produktion av hytter och säljer även till andra, som Grimme och Amazone.

Här ser vi Claas nya fläktsystem till tröskornas avskiljningssystem. Tre effektiva turbinfläktar på rad.

I tyska Paderborn finns en modern fabrik för tillverkning av bandställ, hydraulik och transmissioner och i dag har Claas sin egen steglösa transmission som används i traktorerna i Arion 500- och 600-serien och som också produceras i Paderborn. Sverige I Norden står Claas inför en del förändringar inom den närmsta tiden. Lantmännen Maskin avser upphöra med Claas i takt med att avtalet löper ut. I Danmark har man redan ett rikstäckande nät av privata återförsäljare och i Norge

.SE

börjar det också ta form. I Sverige är ännu inget spikat men på Claas tror man mycket på ett antal större kompetenscentra i viktiga regioner som kompletteras med ett nät av privata återförsäljare. Jens Skifter är övertygad om att den framtida strategin för Claas i Sverige kommer att stå klar under detta året, men han poängterar att de som ska sälja Claas måste vara exklusiva vad gäller tröskor, traktorer och vallmaskiner. Anders Niléhn


Every crop deserves the best care

IsoMatch GEOcontrol En applikation till IsoMatch Tellus/Tellus GO Sektionskontroll: Automatisk, sektionsvis reglering av arbetsbredden vid fältgränser, på vändteg och vid kilar för att undvika dubbelspridning. Variabel utmatning: Justerar automatiskt utmatnings-

Din gröda förtjänar Kverneland

mängden efter aktuell arbetsbredd och inladdade appliceringskartor. Dokumentation: Sparar all jobbdata och fältkartor för överföring till gårdsdatasystemet. Manuell körning: Rekommenderad körposition via körlinjer, på fält och vändtegar. Smart fältkantsregistrering: Oberoende av arbetsbredden, även utan tillkopplat redskap. Fältminskning: Skapa nya inre gränser genom att sätta den önskade bredden på vändtegen. Manual körning även för ej elektroniska och redskap utan ISOBUS.

Spridning har aldrig varit enklare och med mer exakt resultat - än med Kverneland Exacta TL GEOspread. iXtrack är utvecklad med stort fokus på användar- och miljövänlighet. Det breda modellutbudet ger dig möjlighet att välja precis den spruta du behöver.

Läs mer på:

KvernelandGroup

Kvernelandgrp

kverneland.se


24

NilehnTeknik nr 01/2016

IT-lantbruk

.SE


.SE

IT-lantbruk

NilehnTeknik nr 01/2016

25

20 år i lantbrukets it-tjänst Ett intresse för datorer och programmering i kombination med att en 12-årig son hade tid och lust att hjälpa till, var grunden till att Torbjörn Djupmarker kunde starta ett it-företag inom lantbruk, som i dag omsätter över 50 miljoner kronor.

foto: Daniel Persson


26

IT-lantbruk

NilehnTeknik nr 01/2016

.SE

Supporten är A och O i en verksamhet som den DataVäxt bedriver. Avancerad utrustning säljs och kunder ska alltid kunna få hjälp. Företaget erbjuder bland annat serviceavtal med jourtjänst.

Automatik för rätt beslut i växtodlingen DataVäxt började för 20 år sedan med program för att dokumentera och ha koll på växtodlingen och byggde vidare på detta med teknik för att styra traktorer och maskiner med exakthet över fältet. Nästa steg är att koppla samman dessa tekniker för att med känd information automatiskt styra nästa insats i växtodlingen. GRÄSTORP NILEHN TEKNIK Inom mjölkproduktionen finns i dag sofistikerade dataprogram som genom analys av mjölk i roboten plus kons temperatur, kan bedöma statusen vad gäller brunst, kommande sjukdomar samt tidpunkt för kalvning med mera. Informationen bearbetas i en dator och ger djurskötaren konkreta förslag på vad man ska arbeta med under dagen, förändringar i foderstaten, behandlingar och liknande. Insamling Inom växtodlingen finns också en mängd program avsedda att samla in uppgifter om utförda åtgärder samt skördenivåer, men lantbrukaren får själv analysera uppgifterna och ta beslut om vad som ska ske. På Data Växt tror man att nästa steg är en programvara som kan

samla in alla uppgifter, bearbeta dem med känd statistik samt ge konkreta förslag på vad som ska göras för bästa ekonomiska resultat i de enskilda grödorna. Dokumentation Data Växt är nu 20 år och startades av lantbrukaren Torbjörn Djupmarker i Grästorp i Västergötland. – Jag var intresserad av datorer och programmering och starten på vårt företag var att ta fram en mjukvara för att dokumentera och ha koll på växtodlingen. Redan från starten var Torbjörns son Johan med i utvecklingsarbetet och på en datamässa i Skara såldes de första programen. – Vi sålde hundra program vilket var mycket för oss på den tiden.

Vid samma tidpunkt kom även de första tröskorna med skördekartering. – Vi var fem gårdar i Sverige som köpte en sådan tröska år 1995 och det var mycket datahantering som skulle lösas. Det verkliga genombrottet kom när LRF Konsult bestämde sig för att marknadsföra DataVäxts program. I början av 2000-talet började det dyka upp lite enklare GPSlösningar på marknaden och nu hade DataVäxt ett försprång eftersom de arbetat med skördekartering under en period. – Då skapade vi en GPS-lösning som via en GPS, handdator och en programvara visade var du skulle köra på fältet för att hålla dig i rätt spår. Det var den första

tekniska prylen vi marknadsförde. DataVäxt har haft kontinuerlig tillväxt sedan starten. – Egentligen har allting pekat rakt upp från start. Vi har i stort sett haft växtvärk hela tiden. Vi började med att ha verksamhet och kontor uppe i vårt boningshus. Där var vi snart för stora och när vi väl började anställa så gjorde vi i ordning ett kontor och det blev också för trångt. Ny lokal Numera håller företaget till i en egen byggnad några hundra meter från Torbjörns gård. På programsidan var det från början många som ville var med och sälja program. Det fanns då ett tiotal företag som presenterade


.SE

IT-lantbruk

NilehnTeknik nr 01/2016

27

Trimble-agenturen är viktig för DataVäxt och genom den säljs bland annat utrustning för autostyrning till traktorer och självgående lantbruksmaskiner.

Vägen till låga driftkostnader... ... MED LELY SPLENDIMO Lely Splendimo 900M/MC + 320F/FC

arar Du sp le bräns r e t i l 1 ktar! per he

√ Unik knivbalk √ Servicevänlig √ Bränsleeffektiv

Beställ n u leverans för att vara säk er innan fö rsta skörd på en

√ Dokumenterad besparing på 1 liter bränsle per hektar Kontakta närmaste återförsäljare eller Area Sales Manager Göran Pettersson på tlf.: 0708 100 220 för mer information.

HARVEST RESULTS.

www.lely.com

innovators in agriculture


28

IT-lantbruk

NilehnTeknik nr 01/2016

olika lösningar, men de flesta har försvunnit under årens lopp. – I dag finns väl egentligen bara två företag som arbetar med det vi gör och den här typen av programvaror. Vi är det enda som utvecklas i Sverige, det andra produceras i Danmark. Men det har hela tiden funnits en strategi inom företaget för att komma vidare och två saker är grundläggande, kontinuerlig utveckling och perfekt support. – Utvecklingen och behoven ändras och vi har hängt med bra. Dessutom har vi satsat mycket

på support, något som är viktigt då det är ny teknik och kunderna behöver ibland mycket hjälp. Det finns alltid någon som kan hjälpa våra kunder. Just den biten är säkert en avgörande faktor för att företaget utvecklats som det gjort. Anledningen till att DataVäxt kunnat växa konstant i 20 år och legat i framkanten inom områden där man är verksam, bygger på dess personal. – Jag startade det här en gång i tiden, men det är ju inget av mitt eget arbete som har så stor betydelse i dag. Det är däremot

Verksamheten började för 20 år sedan i ett kontor på övervåningen i Torbjörn Djupmarkers boningshus. Det växte man snabbt ifrån och nu ligger kontoret i en egen byggnad några hundra meter från gården.

alla anställdas insatser. De som verkligen brinner för arbetsuppgifterna. Det som krävs är ju att man har ett stort intresse för sitt arbete. Det är det som driver hela verksamheten idag på ett väldigt föredömligt sätt, tycker Torbjörn. Ett avgörande steg för företagets utveckling var när man fick agenturen för Trimble i Sverige. Trimble är en av världens största leverantörer av GPS-styrningar till lantbruket och i dag har DataVäxt den agenturen även i Norge.

.SE

DataVäxt säljer även maskiner, exempelvis den GPS- och kamerastyrda ogräshackan från brittiska Garford och man har även en kedjegrävare från företaget AFT från samma land. Sedan i fjol har DataVäxt agenturen för Yaras N-sensor i Sverige och Norge. DataVäxt har ökat sin omsättning med 25 procent per år de senaste åren och det verkar inte som om taketet är nått. Först trodde man att marknaden skulle bli mättad på elektronik, men man ser att avancerad utrust-


.SE

IT-lantbruk

NilehnTeknik nr 01/2016

29

Ständig utveckling är viktigt. Det gäller att följa med och erbjuda kunderna de produkter och den service som efterfrågas.

ning som först köptes av de större gårdarna, nu börjar säljas till de mindre med. Noggrannhet är nyckelord på DataVäxt och en viktig faktor för företagets framgång. – Om man arbetar med programmering och teknik, så krävs stor noggrannhet. En etta eller nolla på fel ställe har väldigt stor betydelse. Alla som jobbar här är noggranna och då fungerar det. Inget får lämnas åt slumpen utan man måste följa upp saker. Framförallt gentemot sina kunder.

Torbjörn Djupmarker ger även exempel på saker att tänka på för små företag som växer. DataVäxt omsätter drygt 50 miljoner kronor nu och att växa över det är ganska lätt. Men att växa från fem miljoner till tolv vilket man gjorde något år, det är inte lika lätt, då det ställer helt andra krav på företagsstrukturen. I början kunde alla allting i hela företaget, och kunde ersätta varandra överallt. Men kommer man upp en bit i omsättning och storlek så måste alla vara väldigt specialiserade på ett sätt som gör att det ställs

mycket större krav på administration och ledning. En annan styrka inom DataVäxt är att man bedriver eget lantbruk och därmed använder all den utrustning som säljs även i egen regi. Det innebär att man vet hur det fungerar och snabbt märker vad som kan förbättras. För framtiden tror Torbjörn Djupmarker att nästa steg kan bli att de insamlade uppgifterna inom växtodlingen kopplas ihop och bearbetas i ett program samt använder dessa för att styra nästa insats inom produktionsgrenen.

– Att kunna ta vara på information som skapas ute på fälten, och använda det som ett vettigt beslutsunderlag är det ingen som gör idag. Maskinhandeln presenterar en massa uppgifter och fina utrustningar, men de har inget riktigt bra sätt att ta vara på den informationen. På DataVäxt ser man en möjlighet att kunna knyta ihop detta. – Vi har kunskapen både på programvaru- och tekniksidan. Anders Niléhn


30

NilehnTeknik nr 01/2016

Utl채ndskt lantbruk

.SE


.SE

Utländskt lantbruk

NilehnTeknik nr 01/2016

31

Närheten mellan lantbruk och industri driver utvecklingen Tama, känt för bland annat nät till rundbalspressar samt sträckfilm, är ett lite speciellt företag, som ägs av ett kooperativt lantbruk och därmed går utvecklingen snabbt. Behoven på gården får omgående genomslag på Tamas utvecklingsavdelning.


32

Utländskt lantbruk

NilehnTeknik nr 01/2016

.SE

De 240 mjölkkorna går i fyra grupper med lika många robotar. Mjölkpriset i Israel är motsvarande 4:20 svenska kronor per kg. Stallarna är billiga men värmen är ett problem under sommarhalvåret. För att kyla korna används sprinklersystem.

Skyddad produktion i kooperativ Israel är ett för oss i Västeuropa annorlunda land och förutom ett varmt klimat så förknippar vi landet med väpnade konflikter och terrordåd. När det gäller lantbruk finns det en form av kooperation som heter Kibbutz och som är mycket framgångsrik. ISRAEL NILEHN TEKNIK För att förstå hur samhället och företagsstrukturen är uppbyggd i Israel måste man se tillbaka till tiden mellan första och andra världskriget. Landet bildades av judar som försökte finna en trygg plats för att kunna leva sitt liv. Annorlunda År 1948 blev Israel en självständig stat, men även efter det har invånarna satts på hårda prov.

Därför var det naturligt att man samlades i grupper där allt organiserades från arbete till viktiga samhällstjänster då man blev starkare i en grupp jämfört med enskilda individer. Dessa minisamhällen kallas Kibbutzer och drev lantbruk från begynnelsen. I dag finns det 269 Kibbutzer i Israel och de fungerar som ett samhälle i samhället med egen

barnomsorg, affärer, bostäder, skola och äldreomsorg. En av de största heter Mishmar och ligger cirka tio mil norr om Tel Aviv. Lantbruk Där finns ett modernt lantbruk med 1 170 hektar åker och 2 800 hektar naturbeten och en av landets bästa mjölkbesättningar som avkastar 12 500 liter mjölk

per år, men det finns utmaningar. Värmestress från juni till november medför att mjölkproduktionen minskar och man arbetar med olika metoder såsom sprinklersystem med kylt vatten och fläktar. För övrigt är byggnaden enkel och de 240 korna är fördelade på fyra grupper och lika många robotar. I en grupp har man förstakalvare i nästa andrakavlare och så vidare


.SE

Utländskt lantbruk

NilehnTeknik nr 01/2016

33

Närmast foderbordet finns en skrapgång men hela liggytan består av gödsel som torkar snabbt i solen. Gödseln har legat där i tio år nu, sedan stallet var nytt. En gång per dag river man i gödseln med en rotorharv.

Följer ni med?

Flexibla logistik-, torkoch lagringslösningar – tala med oss på

FARMMAC

Per Krister Anders

070-321 62 62 073-333 51 30 070-640 34 38

Förbättra er materialhantering med Merlo teleskoplastare Följ med i utvecklingen med Merlo

www.farmmac.com

www.hullert.se

Tel: 0512-30 00 30


34

Utländskt lantbruk

NilehnTeknik nr 01/2016

och i grupp fyra de äldsta korna som oftast har högst rang. – Det fungerar bra, kor kan klara upp till drygt 70 djur i en flock och känna alla och därmed få rangordningen att fungera. Vi har ju bara sextio. Ibland fungerar det inte med åldersindelningen utan vi måste flytta en ko och då får hon alltid med sig någon kompis från

nuvarande grupp, berättar Delon Shalem, förman för mjölkproduktionen Foderbord Foderbordet är placerat i mitten och vid det en skrapyta. Resterande golvyta är enbart gödsel som snabbt torkar i värmen och som fungerar som liggbås.

Israel är inte självförsörjande på livsmedel och skyddar därför sitt lantbruk. I fjol hade Mishmar en vinst på 90 öre per kilo producerad mjölk och priset i producentled är nästan det dubbla mot det svenska. Sinkorna går i en egen avdelning och samma gäller kvigkalvarna. Alla tjurkalvar säljs.

.SE

På betesmarkerna har man köttdjur som går ute året runt. Delon Shalem är övertygad om att man måste behålla ett reglerat lantbruk med mjölkkvoter. Om inte försvinner produktionen. Grödor Växtodlingen består av vete, klövervallar, majs, vattenmeloner till

Delon Shalem, förman för mjölkproduktionen, jobbar hela tiden för att utveckla verksamheten. Mer mjölk och mindre lönekostnader är riktlinjerna.

Köttdjuren drivs i ranchdrift och går ute på naturbetesmarker året runt.

I takt med att storbalspressarna gör balar med allt större densitet ökar kraven på garnet. På Tama kör man med egna pressar i lantbruket och märker genast om det behövs förbättringar.


.SE

Utländskt lantbruk

NilehnTeknik nr 01/2016

De självgående bomullsskördarna gör rundbalar som mäter 2,5x2,5

På gården har man 11 traktorer och maskinparken består av bland annat fem balspressar och fem bomullsskördare.

Bättre torkning ger bättre kvalitet! ALLT DU BEHÖVER FÖR TORKNING, LAGRING OCH HANTERING AV SPANNMÅL

LÖSNINGAR FÖR VÄRLDENS VIKTIGASTE BRANSCH WWW.TORNUM.SE

35


36

Utländskt lantbruk

NilehnTeknik nr 01/2016

utsäde, solrosor, lök, bomull, oliver och mandel. Kibbutzen Mishmar bildades år 1922 och ägs i dag gemensamt av 1 110 personer. År 1950 bildade man bolaget Tama av två anledningar. För det första såg man hela tiden behov av ny teknik för att göra lantbruket effektivare och konkurrenskraftigt. För det andra ville man ha ett ben till att stå på för att säkra den

framtida ekonomin. Hela världen I dag är Tama ett stort företag med 1 350 anställda och en omsättning på 420 miljoner euro. Man har tillverkning på nio platser runt om i världen och försäljningskontor så man täcker alla viktiga lantbruksområden. Ett exempel är dotterbolaget Tama Scandinavia i Sverige.

Företaget är specialiserat på plastprodukter av olika slag och inom lantbruket kända för pressgarn och rundbalsnät. Tama säljer även sträckfilm, men inte från egen tillverkning. Aviv Linn är marknadschef för Tama och han berättar att deras framgång bygger på närheten mellan det egna lantbruket och plastindustrin.

.SE

– Vi får hela tiden feedback från lantbruket och kan snabbt anpassa våra produkter för nya behov. Som exempel tog man för några år sedan fram rundbalsnätet Cover Edge som innebär att balen får nät en liten bit runt kanten och mot gavelsidan. Det medför att man spiller mindre material när balarna hanteras och lönsamheten ökar. En annan ny produkt är B-Wrap som är ett rundbalsnät med en

Tamas ena plastfabrik i Israel ligger på Kibbutzen. Tama har cirka 55 procents marknadsandel när det gäller rundbalsnät i världen. Totalt finns det cirka 15 tillverkare av denna produkt.


.SE

Utländskt lantbruk

tunn duk av plastmaterial som läggs runt balen i ett av varven. Denna duk har förmågan att släppa ut fukt men inte in. Ligga ute B-Wrap är dyrare än vanligt nät och beräknas kosta motsvarande 60 svenska kronor per bal. Men med tekniken kan balarna lagras ute året runt och förlusterna blir obefintliga.

B-Wrap är utvecklat tillsammans med John Deere och kan till följd av John Deeres patent endast användas i deras pressar. Men Tama har samarbete med alla presstillverkare och producerar mycket så kallat OEM, det vill säga att rundbalsnätet säljs under samma varumärke som pressen. En annan produktutveckling som skett tillsammans med John Deere är framtagandet av självgående

De 1 110 personerna som äger kibbutzen Mishmar bor i villor som ligger som en by runt om gården och plastindustrin. Här finns stora grönområden, tvätteri, bar och depå för gemensamma bilar.

NilehnTeknik nr 01/2016

bomullskördare som packar bomullen i rundbalar i stället för i lösvikt. Det blir effektivt med mindre spill och färre transporter. Anders Niléhn

37


38

Provkörning

NilehnTeknik nr 01/2016

.SE

John Deere 6155R är en mellanklasstraktor passande likväl för tung jordbearbetning, som för växtskyddsarbete. Vid transport- och kraftuttagsarbete utvecklar motorn som mest 202 hästkrafter, vilket gör den till relativt liten traktor med stor effekt.

Enkel användning av avancerad traktor John Deere 6930 var en storsäljare på sin tid och följdes upp av 6150R. Förra sommaren presenterade de gröngula amerikanarna 6155R för pressen och nu har den landat i Sverige. Enligt vår uppfattning är det en traktor som kommer att passa flera olika typer av gårdar och användare, tack vare sin gedigna utrustningslista. När vi hämtar traktorn i början av vår provkörning och får det första intrycket, blir det den ljusa hytten och det nya armstödet till höger som läggs på minnet. Hytten upplevs bred, vilket delvis beror på att den saknar B-stolpar. Nackdelen med detta är att dörrarna blir sladdrigare, men vår uppfattning är att de trots sin storlek manövreras lätt. John Deere

har med denna skapelse faktiskt en av marknadens trevligaste hytter. Vi provkör en steglös variant av traktorn med den nya generationen commandarm och dess integrerade pekskärm på 10 tum. Det nya armstödet innefattar den klassiska körspaken med scrollhjul för hastighetsjustering, hydraulvippor och inställning för trepunkt. Vad som tillkommit är knappar för

fyra olika vändtegssekvenser, klimatanläggningsknappar, programmerbar joystick, samt radio- och mobilknappar. I kombination med den fjärde generationens commandcenter – traktorns dator – är det sällan man behöver leta efter reglage någon annanstans. För många känns datorns intrång i traktorerna som att det bara blir mer och mer komplicerat, men

John Deere har lyckats med konststycket att göra det enkelt. Precis som i föregående serie kan man både använda pekteknik och navigering med knappar. Vid vår provkörning med en kultivator med hydraulisk stenutlösning vill vi justera dess tryck och för att finlira vill vi minska flödet från traktorn. Detta görs naturligtvis i datorn och då finns det två alternativ för


.SE

Provkörning

Fyra stora glasrutor och ljus inredning ger en uppiggande hytt. Det bekväma passagerarsätet kan även agera skrivbord.

NilehnTeknik nr 01/2016

39


40

Provkörning

NilehnTeknik nr 01/2016

att nå den menyn – via knappen med symbolen av en hydraulkolv eller genom att peka på skärmen där hydraulik visas. Därmed behöver man inte gå genom en massa krångliga menyer för att göra grundläggande inställningar för själva traktorkörningen. Givetvis kan man som inbiten förare gå

djupare in i datorn för att göra fler inställningar, exempelvis den automatiska kopplingens känslighet eller hur fjädringen ska arbeta. Precis som tidigare är det föraren själv som väljer vilken layout – vad och hur stort något ska visas – och genom att kunna ha flera sidor kan man svepa med fingret mellan

Rattkonsolen är lättöverskådlig som vanligt och har fortsatt gott om luftutsläpp. Tyvärr justeras rattvinkeln fortfarande med en spak framför knäna.

dem. Skärmen, som även har ett sjutums syskon, stödjer ISOBUS och kan tillåtas att automatiskt växla till nattläge med dämpat ljus. Den större skärmen är även certifierad av AEF för sektionskontroll. Trots ISOBUS kommer det ta tid innan alla externa monitorer är utfasade, vilket gör att elkontakter

.SE

är en viktig del i varje traktor. Här finns alla kontakter snyggt samlade vid höger C-stolpe, samt ett trepoligt uttag vid vänster C-stolpe. Att ha ett väl tilltaget armstöd med alla reglage samlade och till det en stor pekskärm är inte John Deere ensamma om. Vad som de däremot lyckats med är att man


Provkörning

kan vrida stolen till höger ändläge utan att vare sig slå skärmen i den högra sidorutan eller studsa ner med armstödet i hjulhuset. Detta med inställningar som passar en normalväxt förare på 181 cm. De större John Deere-traktorerna har inga instrument i rattkonsolen, men på 6R finns fortfarande en

NilehnTeknik nr 01/2016

instrumentpanel och några reglage bakom ratten. Det är inget fel med det, men vad utvecklingsavdelningen i tyska Mannheim borde titta på hos de större syskonen är fotpedalen för att ställa in ratten. Högerhanden hör hemma ute på reglagen till höger och inte

41

www.fendt.com

FENDT

2

FABRIKSGARANTI

ÅR

Fendt 300 Vario

Fendt 500 Vario

310 Vario 110 hk 311 Vario 119 hk 312 Vario 129 hk 313 Vario 139 hk

512 Vario 131 hk 513 Vario 140 hk 514 Vario 154 hk 516 Vario 169 hk

Maxeffekt enligt ECE R 24

De fyrcylindriga modellerna har mycket gemensamt med de större sexcylindriga modellerna.

Två starka fyror Fendt 300 Vario och 500 Vario – två fyrcylindriga modeller, utrustade med Fendts steglösa Vario-transmission. Kraftfulla, smidiga allroundtraktorer i robust utförande med bärande ram. Modellerna är speciellt konstruerade för frontlastarkörning och siktvinkeln uppåt har tredubblats tack vare den välvda framrutan. I 300-serien finns två utrustningsalternativ Power och Profi. Och i 500-serien finns det tre utrustningsalternativ Power, Profi och Profi Plus. Alltid med steglös Vario-transmission.

Tel 0771-38 64 00 www.lantmannenmaskin.se

LH1603 Traktorerna på bilderna kan vara extrautrustade. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

.SE


42

Provkörning

NilehnTeknik nr 01/2016

vid knäna under ratten, framförallt på en traktor i denna storlek där hopp in och ur hytten brukar vara frekventa. På igenkännligt John Deere-vis styrs hastigheten antingen via fotpedalen eller genom körspaken

i sitt tvådelade spår, där två olika maxhastigheter kan ställas in. När körriktningsväljaren till vänster om ratten tas ur sitt parkeringsläge och läggs i någon riktning börjar traktorn röra sig sakta och för att stanna är det bromsen som gäller,

Nu har även 6R med de två mindre chassina fått tillgång till den nya commandarm-konsolen. Joysticken är programmerbar och även radio, samt klimatanläggning justeras från armstödet. Monitorn är förvånansvärt enkel att navigera i, antingen genom att direkt trycka på den funktion man vill justera på förstasidan eller genom knapparna nedanför.

precis som i en automatväxlad bil. Körningen är därför mycket enkel även för mindre erfarna förare. Något som utmärker traktorn är avsaknaden av störande pipljud när man lämnar hytten. Traktorn står stilla utan parkeringsbroms

.SE

när körriktningsväljaren är placerad mellan fram- och backläge och man behöver inte trampa på varken koppling eller broms för att sedan välja färdriktning. Vi provkör traktorn både i jordbearbetning till 20 centimeters


.SE

Provkörning

NilehnTeknik nr 01/2016

Trepunkten bak lyfter 8 080 Kg och man kan få upp till sex dubbelverkande hydrauluttag beroende på frontlyft och LS. Hydrauluttagen är föredömligt märkta med både nummer och färg. Hydraulisk hyttfjädring är tillval och kan justeras automatiskt.

Motorn är en sexcylindrig John Deere på 6,8 liter och 114 kW (155 hk) nominell effekt. Motorhuven frilägger alla frekventa servicepunkter, men man måste tyvärr klättra för att nå luftfiltret (orange lucka).

effektiv översikt och dokumentation

framtidens växtodling Våra unika GPS-utrustningar samt växtodlingsprogram i kombination med våra mobilappar och Lantbruk.se ger dig mer kontroll över din verksamhet, vilket naturligtvis förbättrar din lönsamhet!

en

al sprutjourn Registrera ! en il b o m direkt i

Läs mer på www.datavaxt.se

hyringa hedåkers säteri 3, 467 95 grästorp tel 0514-65 02 00. info@datavaxt.se. www.datavaxt.se

43


44

Provkörning

NilehnTeknik nr 01/2016

djup och vid konstgödselspridning. Den upplevs smidig och stark, vilket gör den till en allroundmaskin med sina 114 kW (155 hk), ej inkluderat boost. Motorn är en sexcylindrig John Deere på 6,8 liter och nytt för serien är att det numera krävs

tillsats av adblue för att uppfylla avgaskrav steg IV. Vid transport och kraftuttagsarbete til�låts extra effekt – hela 149 kW (202 hk). Dieselpartikelfiltret ska hålla traktorns livslängd och serviceintervallet på motorn är utökat till 750 timmar. För

Insteget är generöst och dörrarna är inte tunga, trots att de öppnas ganska mycket. Från och med nu är det dags att börja tanka adblue i 6R-seriens traktorer. För den som önskar finns elektriskt justerbara backspeglar med vidvinkelspegel, där även teleskopleden är elektrisk.

den som inte är så förtjust i dagliga kontroller, kan numera nivåer för motorolja och kylarvätska kontrolleras i kördatorn. Motorns luftfilter kräver dock att man klättrar upp på frontviktbryggan för att komma till, men hyttfiltret innanför vänster

.SE

lyftarmskolv nås förvånansvärt enkelt. Bak på traktorn är det rent och snyggt. Det går att få upp till sex dubbelverkande hydrauluttag, beroende på eventuell frontlyft och LS. Uttagen har både färg- och


.SE

Provkörning

Sjutums pekskärm är standard, men med den större på 10 tum kan man även styra sektionskontroll över ISOBUS.

TLS Plus framaxelfjädring arbetar i tre ledder – vertikalt, horisontalt och i sidled. Genom att ha automatiken inkopplad justeras fjädringen efter körhastighet, dragförmåga, redskapsvikt och inbromsning. Helram gör att motor och växellåda inte får ta belastningen vid tunga redskap eller frontlastare.

NilehnTeknik nr 01/2016

45


46

Provkörning

NilehnTeknik nr 01/2016

nummerkodning, samt kan kopplas under tryck. Har man en gång kört en traktor med fjädring på framaxel eller hytt, är det svårt att uppskatta körning utan. 6R kan köpas med TLS Plus framaxelfjädring, vilken i datorn kan justeras manuellt

eller vara i autoläge. Enligt John Deere ska fjädringen behandla parametrar som hastighet, redskapsvikt och dragegenskaper, vilket gör att traktorn själv kan anpassa sig för att få maximal dragkraft på framaxeln. Enligt John Deere är dragkraften 10

Traktorn har öppningsbar högerdörr, batteriet åtkomligt under en svart lucka i trappstegen och bra sikt ner mot höger framhjul. Detta tack vare en välplacerad katalysator.

Förutom ett trepoligt eluttag vid vänster C-stolpe, finns alla kontakter samlade bak till höger. Bra när man har extra monitors, men för att placera dessa måste någon typ av stag eller hållare monteras in.

procent högre än för traktorer utan fjädring. Hyttfjädringen i sin tur är hydraulisk och kan även den justeras automatiskt. Kombinationen av hyttfjädring och 6R-seriens helram gör att ljudnivån i hytten är tyst. Motorn sitter infäst med gummibussning-

.SE

ar, samtidigt som det är ramen och inte växellådan som får ta belastningen av tunga lyft. Det är även en fördel vid lastningsarbeten, då frontlastarfästena monteras på ramen. Filip Niléhn


.SE

Provkörning

NilehnTeknik nr 01/2016

47

Fakta: John Deere 6155R Motor: John Deere på 6,8 liter och 149 kW (202 hk) maxeffekt och max vridmoment 724 Nm vid 1 600 rpm Transmission: Steglös Däck: 540/65R28 fram och 650/65R38 bak Diesel / adblue: 312 / 16 liter Lyftkapacitet: 8 080 kg Max hydraulflöde: 114 l/min Max hydraultryck: 205 bar Yttre hydraulik: 5 dubbelverkande uttag Vikt: 7 100 kg (utan vikter) Vändradie: 5,65 m Serviceintervall: Motoroljebyte 750 timmar (23,5 liter), Transmissionsoljebyte 1 500 timmar (75 liter) Kraftuttag: 540, 540E och 1 000 rpm Pris: 1 430 982 kronor Pris per hk: 7 338 kronor

3+ 3-

• Lättförståelig monitor • Enkel att köra • 750h serviceintervall

Utrustning Luftkonditionering: Frontvikter, 900 kg: Passagerarsäte: Frontlyft och pto: Hydraulisk släpvagnsbroms: Femte dubbelverkande uttag: Luftfjädrad förarstol: Vändbar förarplats: Hydraulisk utskjut lyftdragkrok: Framaxelfjädring: Hyttfjädring: 10” skärm: Startspärr:

Std 21 942 Std 72 936 6 561 10 332 Std Nej Std Std 21 951 15 750 2 286

Traktorcentralen har fått en ny och stark ägare i Söderberg & Haak Maskin AB. Detta påverkar inte dig som kund utan vi är fortfarande samma proffessionella gäng som gör allt för att möta dina behov när det gäller köp av skogs-, lantbruks- grönyte- och entreprenadmaskiner av högsta kvalité eller när du behöver service på dina maskiner. Vi har medvetet valt leverantörer som kan ge oss trygghet och servicegaranti.Vi kan därför erbjuda produkter och tjänster med högsta tekniska kvalitet från bl.a. Deutz-Fahr, New Holland, Case IH, Dal-Bo, Väderstad, Krone, Amazone, Rottne och Vimek.

• Rattinställning med handen • Ej automatisk blinkerspak • Stor, hög motorhuv ENKÖPING 0171-201 00 • SALA 0224-160 00 • STORA SKEDVI 0225-405 71 • STORVIK 0290-317 80

Se våra begagnade maskiner på vår nya hemsida: www.traktorcentralen.se

Flexibilitet och precision ger avkastning!

Hjulstyrning

Telefon: 0418-83 030 Bosse direkt: 070-6680786

Exakt sådd

- från det enklaste till det mest avancerade i traktorväg! Nya Zetor Major (80 hk) från 260 000 kronor Radföljd Gödningsmyllning

Radhackning

Företaget som vänder på de traditionella begreppen och skapar nya möjligheter! Tel: 013-39 32 00 • Hemsida: www.gothiaredskap.se

Nya och begagnade traktorer i lager. Välkommen hit och provkör de nya modellerna. Erbjudande från Bala, Echo och din-x


48

Maskinmarknaden

NilehnTeknik nr 01/2016

.SE

Christian Junker, koncernchef i Danish Agro

Nytt tungt namn i Lantbruksmaskinsverige Christian Junker, koncernchef i Danish Agro blir en ny tung spelare bland företag som säljer och servar lantbruksmaskiner i Sverige. I slutet av februari stod det klart att den danska föreningen blir generalagenter för tyska Claas i hela Skandinavien och nu bygger man upp sitt återförsäljarnät. I och med att Danish Agro köpte Kalmar Lantmän, en affär som också blev klar i februari i år, finns redan en anläggning redo för att representera Claas i Sverige men i resten av landet är tanken att det ska vara fristående återförsäljare för Claas. – När Lantmännen Maskins kontrakt löper ut i september 2018 ska vi ha en fullständig täckning för Claas i hela Sverige, säger Christian Junker. På Danish Agro är målet att ha privata återförsäljare runt om i landet, men man är öppen för alla möjliga förslag som kan dyka upp förutom dubbel representation.

– Vårt mål är exklusiva återförsäljare. Detta går helt i den linje Claas sedan länge aviserat och som är en av orsakerna till att de och Lantmännen Maskin går skilda vägar. Claas jobbar intensivt i hela Europa med att få till stånd en organisation med exklusiva återförsäljare i alla länder. Enligt uppgift från Jens Skifter, regionchef på Claas är det många återförsäljare som hört av sig och man diskuterar just nu med flera av dessa om framtida upplägg. Många frågar sig hur de svenska återförsäljarna ska räcka till när alla tillverkare vill ha exklusivitet för samtliga varumärken och på

frågan hur det ska fungera med en firma för varje fabrikat i mindre gynnade områden, det vill säga större delen av Sveriges geografiska yta, svarade Christian Junker, att han förstod problemet, men att utgångspunkten är att Claas ändå ska säljas exklusivt. – Det har skett mycket på marknaden det senaste året och allt är långt ifrån klart, tiden får utvisa hur allt till slut blir. När det gäller Case IH och New Holland har de flesta pusselbitarna fallit på plats. Fabrikaten är relativt väl representerade i landet. Söderberg & Haak har gjort stora framsteg och ersatt många av de återförsäljare man tappade till CNH och förutom att man nu övertagit Deutz-Fahr har man även fått agenturen för danska Dalbo och tyska Geringhoff. Massey Fergusons kår av återförsäljare är nöjda med upplägget att ha Lantmännen Maskin som generalagent och endast en

av dem har hoppat av, nämligen Höglandets Maskin Lantbruk, som numera är en Söderberg & Haakåterförsäljare. Även Traktorcentralen, som skulle sälja Case IH, hoppade av till förmån för Deutz-Fahr. John Deere har haft samma återförsäljare i flera år och verkar vara den grupp som är mest stabil just nu. Men naturligtvis kommer något mer att hända. Förr eller senare aviserar Danish Agro om en eller flera befintliga lantbruksmaskinhandlare som lämnar det de har i dag till förmån för Claas. Det finns mycket att locka med, större geografiskt område än vad man har i dag är en morot, och sen är det faktiskt så att ibland är det både stimulerande och bra att byta fabrikat, såväl för företagsledning som för resterande personalstyrka. Anders Niléhn


.SE

Maskinmarknaden

NilehnTeknik nr 01/2016

49

Danish Agro blir ny generalagent för Claas i hela Skandinavien och söker nu återförsäljare i de områden man inte har representanter, det vill säga i stort sett hela Sverige.

Tama är branschens riktmärke för premium rundbalnät & pressgarn.

Hedemora

Uppsala Rimbo

Västerås Strängnäs Vingåker

Stigtomta

www.tama-scandinavia.se www.biltraktor.se

- John Deere återförsäljare sedan 1971


50

FarmerTech

NilehnTeknik nr 01/2016

.SE

Big Dutchmans nya sensor som registrerar hur snabbt och hur mycket grisen äter, skickar informationen till en dator som i sin tur styr mängden foder till det optimala vid kommande utfordring.

Exakt kontroll även i byggnaderna De senaste åren har stort fokus legat på ny elektronik för att styra maskiner och insatser i växtodlingen på ett optimalt sätt, men det händer minst lika mycket inom animalieproduktionen, om inte mer. HERNING NILEHN TEKNIK Big Dutchman har undersökt ätbeteendet hos grisar under lång tid. De har kommit fram till att en digivande sugga kan variera med upp till 30 procent vad gäller foderintaget från dag till dag. Utfordras då suggan med samma mängd foder varje dygn blir produktionen lidande. De har tagit fram en ny utrustning med en sensor som mäter mängden foder i krubban en gång per minut under tiden grisen äter. Foderkonsumtionen, total mängd och mängd i förhållande till tid skickas till en dator som beräknar optimal fodermängd inför kommande utfordring och så vidare. Enligt Big Dutchman fungerar systemet lika bra till slaktgrisar och försök har visat på att digivande suggor ger mer mjölk och därmed växer smågrisarna snabbare samt att slaktgrisar når slaktvikten snabbare och med totalt mindre mängd foder. Produkten kallas Automatisk Ättidsstyrning och fungerar bara till blötutfordringsanläggningar. Andra fördelar med systemet är att djurskötaren inte behöver gå runt i stallet och justera utfordringen utan kan vara säker på att

systemet sköter sig själv och ser till så att varje gris får i stort sett 100 procent av vad de kan äta. Big Dutchmans nya system är en typisk produkt på den nya mäs�san Farmer Tech som gick av stapeln den 19 och 20 januari på Messecenter i Herning, samma mässhallar som Agromek är i vartannat år. Mässan hade fullt fokus på teknik och smart övervakning av system inom animalieproduktion, spannmålshantering och bioenergi. Därmed fanns det mycket utrustning för att göra halmeldning effektivare och mer automatiserad samt olika system för biogas och flytgödsel. En inom det senare är firman Jørgen Hyldegård som visade utrustning avsedd till att försura flytgödsel. Genom att sänka pH-värdet i flytgödseln minskar ammoniakavgången och det blir mer tillgängligt kväve till växterna. FarmerTech är en liten nischad mässa med endast 111 utställare i relativt små montrar. Av de cirka 20 mässhallar man förfogar över i Herning behövdes bara en till Farmer Tech. Anders Niléhn

Det var 111 utställare på årets FarmerTech och mässan besöktes av 2 947 personer.


.SE

Annons?

NilehnTeknik nr 01/2016

51

5 2 2 t n a Av pris från

: 0 0 5 . 3 13 Cock-pit Ny mer bekväm design och tydliga digitala instrument. Här har 225 utrustats med 6-funktioners joystick. (Tillval)

Mångsysslaren har blivit ännu trendigare, smidigare och mer flexibel. Perfekta maskiner även i trånga utrymmen. Nytt för i år! Från och med 2016 års modeller har Avant 200-serien utrustats med samma redskapsfäste som till övriga modeller. Detta innebär att alla redskap numera endast finns med ett fästesalternativ, samt snabbkoppling för hydrauliska redskap.

Återförsäljare ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Aneby: 0380-478 50 • Eksjö: 0381-390 00 • Enköping: 0171-201 00 • Eslöv: 0413-57 44 00 • Falköping: 0515-77 78 00 • Finspång: 0703-21 57 58 • Flen: 0157-59 90 00 Getinge: 035-180 115 • Gustavsberg: 08-570 347 01 • Göteborg: 031-58 44 90 • Hammerdal: 0644-100 20 • Havdhem: 0498-48 14 00 • Hudiksvall: 0650-161 00 • Hörby: 0415-130 40 Jönköping: 036-19 60 60 • Karlstad: 054-80 83 80 • Klagstorp: 0410-72 44 11 • Kristianstad: 044-20 76 00 • Kumla: 019-30 86 80 • Ljungby: 0372-710 03 • Luleå: 0920-311 00 Läckeby: 0480-42 97 40 • Mora: 0250-177 35 • Motala: 0141-20 22 90 • Norrköping: 0121-300 00 • Sala: 0224-160 00 • Skellefteå: 0910-58 91 00 • Skene: 0320-195 00 Skövde: 0500-44 66 00 • Staffanstorp: 046-25 92 70 • Stockholm: 08-570 347 01 • Stora Skedvi: 0225-405 71 • Storvik: 0290-317 80 • Sundsvall: 060-52 54 85 • Säffle: 0533-123 85 Södertälje: 08-506 657 00 • Tingstäde: 0498-27 23 50 • Tomelilla: 0417-783 30 • Uddevalla: 0522-999 50 • Ulricehamn: 0321-250 89 • Umeå: 090-18 93 15 • Uppsala: 018-18 30 80 Vetlanda: 0383-76 28 61 • Vimmerby: 0492-100 75 • Växjö: 0470-52 99 00 • Årjäng: 0573-130 50 • Åstorp: 042-509 90 • Örebro: 019-30 86 80 • Örnsköldsvik: 0660-710 45 Österfärnebo: 0291-320 00 • Östersund: 063-308 95


52

Jordbearbetning

NilehnTeknik nr 01/2016

.SE

Lemken Juwel 8 finns med 4 till 7 skär. Var tredje plog i Tyskland kommer från det tyska familjeföretaget.

Plogen – mer än bara kropp och vändskiva Plogen är inte bara en plog, även om själva utseendet inte förändrats mycket. Resan från hästdraget redskap till dagens moderniteter med stora inställningsmöjligheter har varit revolutionerande. Lemken började tillverka plogar för 235 år sedan och var tredje plog i Tyskland är ljusblå. NilehnTeknik har tittat närmre på unika lösningar. Juwel 8 är namnet på den burna plog från tyska Lemken som Mats Jönsson, Sverigeagent för märket, tror passar bra på vår marknad. Plogen har kraftig ram på 140x140 millimeter och finns med 4 till 7 skär. Genomsläppligheten i plogen är viktig vid högavkastande grödor

och stora mängder växtrester och på Juwel 8 är frigånghöjden mellan spets och övre kanten på ramen 80 centimeter som standard. Man har även tagit i på längden och har hela 1 meter från spets till spets. – För våra styva leror och på sina håll steniga åkrar är det en fördel

att ha åsarna monterade utanpå ramen. Plogen har även en följsam stenutlösning, säger Mats Jönsson. Stensäkringen är hydraulisk och trycket ställbart med möjlighet för två lagrade tryck. Vid möte med en sten under jorden fjädrar inte bara åsen uppåt, utan även åt sidan

för att ta sig runt stenen. Ju högre upp i luften den lyfts, desto lägre blir trycket och därmed dras inte stenarna upp på samma sätt. Det sitter även en brytbult i åsfästet om stenutlösningen skulle gå i botten och risken för haveri minskar därmed.


.SE

Jordbearbetning

NilehnTeknik nr 01/2016

Åsarna sitter monterade utanpå ramen för bästa hållbarhet. Hjulet har hydraulisk stötdämpning som standard och sitter innanför sista skäret vid full tiltbredd.

53


54

Jordbearbetning

NilehnTeknik nr 01/2016

Växling av en plog är påfrestande både för redskap och traktor och detta har Lemken arbetat med. För att minska slitaget på åsarnas lager förblir tiltbredden konstant. I stället centrerar en hydraulkolv plogen bakom traktorn för att tyngdpunkten i sidled ska bli så liten som möjligt. Normalt stoppas sedan vändningen mekaniskt av en klack, men

även det sliter. På Juwel 8 ställs stoppvinkeln elektriskt och därmed fås ett mjukt stopp oavsett flöde på hydrauliken. – Det elektriska stoppet gör även att man kan ställa plogens vinkel när man ska plöja från eller emot vid en fältkant. Att plöja vid en fältkant kan vara utmanande med utvändigt sittande hjul. Lemken har därför flyttat

fram hjulet något, vilket gör att man vid full tiltbredd på 55 centimeter får hjulet att gå innanför sista skäret. Hjulet är även som standard hydrauliskt stötdämpat och kan med en sprint ställas om för att fungera som pivothjul vid transport. För ett optimalt resultat av plöjningen krävs det att man ställer in plogen noga inför varje uppdrag

.SE

och då är det bra om det är så enkelt som möjligt. Mats berättar att förplogarna justeras utan verktyg och att slitdelarna är tillverkade utan borrade eller pressade hål. I stället stabiliseras de olika delarna av varandra och låses med ringsprintar på baksidan. Avsaknaden av hål i slitdelarna gör att man kan härda till hundra procent och

Mats Jönsson, Lemkenagent i Sverige, visar hur enkelt man kan demontera slitdelarna utan verktyg. Han vill slå ett slag för spaltskivornas mångsidighet.


.SE

Jordbearbetning

därmed får de uppemot dubbel livslängd. Detta gäller för hela vändskivor, såväl som för spaltskivor. Just spaltmodell är något som Lemken även vill slå ett slag för, eftersom denna typ av vändskivor bearbetar jorden bättre med de naturliga vibrationer som finns i delen, samtidigt som de passar för betydligt fler förhållanden än vanliga vändskivor.

Att få ett gott resultat vid plöjning är viktigt där jorden bearbetas lika djupt över hela arbetsbredden och där alla växtrester vänds ner. Det gäller även att man ställer in plogen rätt utifrån slitagesynpunkt. Plogens dragläge bör vara rätt justerat för att man inte ska slita onödigt mycket på landsidan. Justeringen är enkel – släpp ratten och slå av fyrhjulsdriften under

Plogen har elektriskt ställbart vändstopp vid växling, vilket innebär att man kan öka eller minska vinkeln. Detta är en fördel när man plöjer vid en kant och inte vill ha en djup fåra.

NilehnTeknik nr 01/2016

körning och se om traktorn tar av åt något håll eller går rakt. Börjar den svänga, ändra då draglägesinställningen åt det håll det går lätt att vrida. Normalt behöver detta göras varje gång man ändrar tiltbredd, men Lemkens Optiquick kräver ingen omjustering av dragläge när man varierar tiltbredden. ISOBUS har blivit allt vanligare inom lantbruket och nu börjar

55

det så smått även komma till plogar. För den som vill kan Lemken Juwel 8 utrustas med styrning över ISOBUS, vilket innebär att man i en monitor kan styra plogens olika inställningar elektriskt. Filip Niléhn


56

Produktnyheter

NilehnTeknik nr 01/2016

.SE

Nya New Holland T5 är en perfekt lastartraktor med bredare ram och nya joysticks som tillval.

Nya NH i mellanklassen New Holland presenterade nya modeller i T5- och T6-serien i Frankrike i mitten av mars. Det är traktorer från 99 till 175 hästkrafter med motorer som uppfyller avgaskrav steg IV. Motorerna i nya New Holland T5 och T6 har förutom renare avgaser även betydligt större vridmomentreserv än tidigare modeller. Enligt tillverkaren Fiat Power Train är den 24 procent större, vilket innebär större segdragningsförmåga. Den mindre serien, T5 har fyrcylindriga motorer och det är tre modeller, T5.100, T5.110 och

T5.120 som sträcker sig från 99 till 117 hästkrafters, motoreffekt. Vridmomentet är 430, 468 respektive 491 Nm. Dessa modeller har semipowershifttransmission och kan utrustas med fjädrande framaxel som tillval. Trepunktslyften har fått ökad prestanda jämfört med tidigare T5-modeller.

Den större serien T6 har sex storlekar, T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175 och T6.180. Alla utom T6.180 har fyrcylindriga motorer vilket innebär att New Holland nu når upp till 175 hästkrafter med en fyra. New Holland T6.180 har en sexcylindirg motor på 175 hästkrafter. Alla utom den minste T6.125 har effektstyrning.

Nya New Holland T6 har ett uppgraderat armstöd i modellen ElectroCommand. Vi på NilehnTeknik har provkört de nya modellerna i T5- och T6-serien och mer om dessa kan ni lösa om i NilehnTeknik nummer 2-16. Anders Niléhn


Produktnyheter

.SE

NilehnTeknik nr 01/2016

New Holland T6 omfattar inte mindre än sex storlekar och finns med både semipowershift och steglös transmission.

DeLaval VMS™

Mycket mer än en mjölkningsrobot

+ VMS Supra+ har Herd Navigator™ som ger dig kontroll över juverhälsa, acetonemi, och reproduktion.

www.delaval.se

+ En svensk robot

+

Flexibla serviceavtal, från minimum till All-Inclusive

57


58

Maskinmarknaden

NilehnTeknik nr 01/2016

Benjamin Andrésen är marknadsansvarig på företaget och framhåller företagets fina service som den största styrkan.

.SE

foto: Daniel Persson

Trettio år i lantbrukets tjänst Andrésen Maskin firar 30 år och ser ljust på framtiden trots att konjunkturen i lantbruket inte alltid är den bästa. Utmärkt service och närhet till kunderna är deras koncept som medfört att företaget gått bra även i tuffare tider. UDDEVALLA NILEHN TEKNIK Den 6 och 7 maj är det öppet hus på Andrésen Maskin i Uddevalla. Företaget har som tradition att arrangera en stor maskinauktion varje år, men i år blir det i stället en stor fest för alla kunder och anställda. Och när det gäller de senare är det många som varit med ovanligt länge. Några av de servicetekniker som arbetar på företaget har varit med sedan Göran Andrésen startade företaget år 1986. – Det är en av vår största styrka, vi har kunnig personal som varit

med länge och som både känner till kunderna och produkterna bra, berättar Benjamin Andrésen, marknadsansvarig på företaget och son till Göran. Säljare Benjamin Andrésen arbetar även med försäljning och hans mål är att han och de andra säljarna ska ut och träffa kunderna på lantbruken så mycket man bara hinner. Tittar man tillbaka har Göran Andrésen ett förflutet som säljare på ANA-Maskiner och när den

verksamheten avvecklades år 1986 övertog Göran anläggningen med de elva anställda och körde vidare i egen regi som återförsäljare för Massey Ferguson. Trots att det då och då svänger om agenturerna så har företaget hållit fast vid MF hela tiden och det har man för avsikt att fortsätta med. På jubileumsdagarna kommer man naturligtvis att visa upp den senaste tekniken inom traktorer, skördetröskor och redskap, men det kommer även att finnas äldre

Massey Ferguson traktorer från Grållen och framåt att titta på. – Vi kommer att ha en aktivitet som heter Sveriges starkaste Bonde och den kommer arrangeras den 7 maj, anmälan görs till rune@ kiprod.se senast den 15 april, berättar Benjamin Andrésen. Entreprenad I dag består företaget av tre anläggningar. I Uddevalla finns två, en för lantbruk och en för entreprenadmaskiner medan filialen i Göteborg servar båda branscherna.


.SE

Maskinmarknaden

NilehnTeknik nr 01/2016

59

Telefon

Säkra och bra produkter och bra service och närhet till kunden är Andrésen Maskins koncept. De har sålt Massey Ferguson sedan starten år 1986.

040-60 80 440

Diesel ldningsE AdBlue olja

Texac

Smörjmedoe l


60

Maskinmarknaden

NilehnTeknik nr 01/2016

Förutom Massey Ferguson har man på lantbrukssidan även Sampo, McHale, Kverneland, hela Nordfarms och Trejons program och på entreprenadsidan är det agenturerna Case och Doosan. Att arbeta med både lantbruksoch entreprenadbranschen är en styrka då konjunkturen oftast inte stämmer överens. Lite sämre tider i den ena kan kompensera med lite bättre i den andra. Just nu är det tufft för en del lantbrukare, inte minst mjölkproducenterna och Benjamin

Andrésen håller med om att det är en utmaning för dem. – Men vi har varit med om svackor förr och vi kommer att klara 30 år till. Utveckling Den personliga kontakten med kunderna, att finna bra lösningar och ge dem perfekt service är det vinnande konceptet hos Andrésen Maskin. Utvecklingen går snabbt inom lantbruksmaskiner och en viktig sak är att erbjuda varje kund rätt

.SE

produkt, något kunden verkligen behöver. – Vi deltar i många utbildningar så vi vet hur maskinerna fungerar, både vi som säljer och de som servar dem. För kunder med nya behov kan uppgradering av befintliga maskiner vara en väg att gå medan det vid andra tillfällen är bättre att byta till något nytt.

ter ungefär som nu, det vill säga att lantbruket effektiviseras mer och mer och det ställer krav på bra maskiner och perfekta lösningar. Samtidigt tillstår han att lantbruksbranschen är svår att överblicka. – Den styrs mycket av politik, det är många som vill vara med och påverka och det är ofta svårt att tolka hur det ska bli.

Politik När det gäller framtiden tror Benjamin att utvecklingen fortsät-

Anders Niléhn

Den 6-7 maj är det jubileumsfest på Andrésen Maskin i Uddevalla då företaget fyller 30 år.

Bland agenturerna finns förutom Massey Ferguson bland annat Sampo och McHale.


NilehnTeknik nr 01/2016

61

”PREMIUM TECHNIK – ”PREMIUM TECHNIK – ETT LÖFTE TILL DIG SOM ETT LÖFTE TILL DIG SOM VILL INVESTERA I LITE VILL INVESTERA I LITE I MER TRAKTOR MER TRAKTOR I KOMBINATION MED KOMBINATION MED TRYGGT ÄGANDE” TRYGGT ÄGANDE”

Hasse Ripa Försäljningsansvarig, Deutz-Fahr Hasse Ripa Försäljningsansvarig, Deutz-Fahr

Under 2016lanseras lanseras Under 2016

9-serien, 7-serien, 6-serien samt 9-serien, 7-serien, 6-serien samt 5-serien i Söderberg & Haaks regi med 5-serien i Söderberg & Haaks regi med ”Premium Technik” från Deutz-Fahr ”Premium Technik” från Deutz-Fahr. Högkvalitativa bränsleeffektiva Högkvalitativa ochoch bränsleeffektiva produkter 340 med produkter frånfrån 75 75 tilltill 340 hk hk med steglösa transmissioner från 9999 hk.hk steglösa transmissioner från

UTZ-FAH DE EUTZ-FARHR D

PRPERMEIMUIMUMTRTYRGYGGHGEHTET

33 66 eller

eller

årår

A DE A Ö R BERG & H A DE A H RBE &

S

046-25 92 00 • mail@sodhaak.se • www.sodhaak.se

Ö

S

Söderberg & Haak Maskin AB Söderberg & Haak Maskin AB Industrivägen 2, 245 25 Staffanstorp 046-25 92 00 • mail@sodhaak.se • www.sodhaak.se Industrivägen 2, 245 25 Staffanstorp

K

?

RG

K

.SE


62

Maskinekonomi

NilehnTeknik nr 01/2016

.SE

De största maskinerna har stigit mer i pris än de mindre under det senaste året. Anledningen är mer avancerad teknik i de stora.

Rätt maskinkostnader Det är alltid viktigt att ha rätt maskinkostnader i företaget, det vill säga minsta möjliga i förhållande till de arbeten som ska utföras på lantbruket, och det samtidigt som kvalitén på arbetet ska vara den bästa. I år ser det ut som att spannmålspriset blir mindre än vad vi upplevt de senaste åren. Ett sådant år blir det ännu viktigare att se över alla kostnader i växtodlingen och detta gäller inte minst maskinerna. Maskinkostnaderna är ofta den enskilt största posten i en växtodlingskalkyl och är dessa för stora påverkas resultatet negativt. Många gånger är det svårt att göra ändringar för ett enskilt år, men för den skull kan man inte skjuta besluten framför sig. Ju förr

man sätter sig och räknar, planerar och förändrar, ju snabbare får man effekt i verksamheten. Två saker är till stor fördel i år, räntan är fortfarande på en rekordlåg nivå och priset på dieselolja har gått ner under vintern och är med årets skattereduktion i nivån 7 000 kronor per kubikmeter. En av de enskilt viktigaste sakerna för att få så små maskinkostnader som möjligt är stor årlig användning. Som exempel är timkostnaden för en ny 200 häs-

tars traktor, inklusive förare och bränsle cirka 810 kronor om man kör 650 timmar per år. Men kör man bara 450 timmar per år blir kostnaden 863 kronor per timme. Kan man i stället köra mer sjunker kostnaden till 782 kronor. Detta omfattar även redskap och självgående lantbruksmaskiner. Det gäller således att ha en anpassad maskinpark som utnyttjas väl och ar man inte tillräckligt stort underlag för att köpa maskinen eller traktorn själv är det bil-

ligare att anlita maskinstation, eller samverka med grannar. När det gäller maskinstationsutnyttjande är det också viktigt att priserna jämförs och ställer det i förhållande till vad man får. Det är naturligtvis viktigt att arbetet blir rätt utfört och i rätt tid, men det kan skilja en del i pris mellan olika maskinstationer. De flesta maskinstationer har ett eller ett par arbetsuppgifter som de är specialister på och då kan det vara rätt att anlita dem till


Maskinekonomi

det, men välja en annan till andra arbeten. Tittar man på inköpspriset på nya maskiner visar det sig att de största har ökat mer i pris jämfört med de mindre. Anledningen är att de stora maskinerna på senare tid utrustats rikligt med ny teknik. Det finns i dag många finesser i nya maskiner och det gäller att man kan utnyttja allt, i annat fall har man betalt för något man inte behöver.

NilehnTeknik nr 01/2016

Nya maskiner är både enklare och svårare att köra och förstå sig på, beroende på hur man ser på saken. I dag finns det som exempel skördetröskor som helt kan övervakas och ställas in på distans, exempelvis via en iPad. Fördelen är att man kan ha en mindre kunnig förare i tröskan, men då gäller det att driftsledaren vet vad hur allt fungerar, kan räkna ut vad som ska göras

och verkligen se till så att detta också sker. Mäter man kontinuerligt vattenhalt och avkastning under tröskningen är det ju avgörande att dessa uppgifter utnyttjas för att optimera sin växtodling. All den data som skördemaskiner i dag kan samla in är ju inte värt något om man inte utnyttjar det för kommande års insatser. Det gäller att ha system på gården för att samla in uppgifter,

63

bearbeta dem samt använda dessa för att styra nästa arbete på gården. Kan man utnyttja all denna nya teknik som nu finns tillgänglig är det med stor sannolikhet att man både kan minska maskinkostnaderna, minska kostnaderna för insatser i växtodlingen samt öka intäkterna i form av större skördar. Anders Niléhn

Har man köpt modern teknik är det viktigt att den utnyttjas. New Holland erbjuder som exempel ett system som räknar ut optimalt lufttryck i däcken i förhållande till belastning och hastighet. Men visar monitorn att lufttrycket är fel, gäller det ju att verkligen stanna och ändra.

SATS 10 % I KONTANTIN kontrakt

3485

.SE

gs Leasing eller avbetalnin s löptid med upp till 96 månader Prisexempel Forterra 140 HSX med lastare. Leasing/mån 6842 kr Månadskostnad exkl. moms vid 10% i handpenning, 96 mån löptid och 10% restvärde. För leasing krävs positivt kreditbesked.

Boka din demo 070 - 5287565 och

Registrera dig för vårt nyhetsbrev på www.hcpetersen.se

e gratis! få första servic

Hitta din lokala återförsäljare på www.hcpetersen.se eller ring 042-575 68 Traktorn på bilden är extra utrustad


64

Minilastare

NilehnTeknik nr 01/2016

.SE

Familjeföretaget Avant köpte för en tid sedan granntomten och dess fabriksfastighet. En fyraårsplan är lagd för att få den nya fabriken i full drift, vilket är snabbt. Den nya fabriken är större än den som företaget redan hade och dit tog det tjugofem år.

Tjugofemårsjubileum firas med elektricitet Finska Avant är kända i Sverige för sina minilastare och 2015 lämnade 6 000 enheter fabriken, varav 367 stycken var sålda i Sverige. I år kommer den minsta serien, 200, i en ny variant. Dessutom presenterar man en eldriven modell i storlek med den populära 500-serien. YLÖJÄRVI NILEHN TEKNIK I Sverige är Avant mest kända för sina gröna minilastare där sikt och stabilitet är två ledord. I år fyller det finska företaget, två timmar norr om Helsingfors, tjugofem år – en historia med koppling till Sovjet. Risto Käkelä, vd på Avant, arbetade som designchef på ett lokalt företag som tillverkade lantbruksmaskiner med Sovjet som huvudmarknad. Redan då utvecklade man den första minilastaren – en enkelt byggd skidsteer. När Sovjet kraschade gick bolaget i konkurs, men designchefen hade andra tankar. Risto köpte fabriken och startade upp produktionen

av minilastaren man utvecklat – Avant hade sett dagens ljus. Redan första året såldes 80 enheter av den då röda maskinen med 11 hästkrafters bensinmotor med snörstart och man kan inte annat än att kalla det nya företaget en framgångssaga med dagens sju olika serier av minilastare. Avant ägs till hundra procent inom familjen Käkelä och andra generationen arbetar redan inom firman. För en tid sedan lades verksamheten i grannfabriken ned och den köptes till för framtida expansion. Man har lagt en fyraårig plan för att utnyttja den bra mycket större

lokalen man köpt och redan nu kommer man att flytta in produktionen av den nya 200-serien där. Avant 200 kommer i tre modeller och har fått flera uppdateringar som gör att den både kan komplettera och rentav vara ett alternativ till större syskon. Det är framförallt modellen 225 som är intressant med sin elektroniskt styrda Kohlermotor på 18,4 kW (25 hk). Tekniken innebär att ingen förgasare med choke finns, vilket tillsammans med den nu dubbla batterikapaciteten på 47 Ah underlättar vid kallstart. Likaså blir motorn starkare vid låga

motorvarvtal och enligt Avant ska den dra 25 procent mindre bränsle jämfört med tidigare förgasarversion. Det är dock inte därför som modellen är så väldigt intressant, utan dess prestanda och mått. Den lilla maskinen på ungefär 700 kg lyfter halva sin egenvikt till maximala 145 cm och har nu fått samma redskapsfäste och användarvänliga hydraulkoppling som sina storebröder. Dessutom har den en hydraulpump som kan ge hela 50 minutliter, vilket innebär att exempelvis det stora klippdäcket på 1500mm eller en snöslunga fungerar utmärkt. Den nya


.SE

Minilastare

NilehnTeknik nr 01/2016

65

Två nya serier – 200 med Avants standardfäste och 50 minutliters hydraulpump, samt E5 med hundraprocentig eldrift i maximalt fem timmar och prestanda som populära modellen 528.

Nya Rapid Ny elektronik och hydraulik som är lätt åtkomlig bakom kraftiga kåpor

Ny sålåda

Ny hydraulisk utmatning Nytt styrsystem

Kon t åter akta din för e försälja re tt in tr förs essant lag.

Ny LED-belysning

Nya lågtrycksdäck

Nya underahållsfria lager på samtliga tallrikar

0,00% ränta

via Väderstad Finans fram till den 31/4-2016

Radar med mycket hög precision

www.vaderstad.com

S943

Ny hydraulisk efterharv


66

Minilastare

NilehnTeknik nr 01/2016

200-serien har även fått generösare utrymme för föraren, kan beställas med hytt och joystick med sex funktioner, om så önskas. Enligt Richard Wastesson på Nordfarm Maskin, svensk importör av Avant, kommer prisbilden inte att vara så väldigt förändrad. – Utvecklarna i Ylöjärvi vet både vad som efterfrågas och vad man är beredda att betala för produkten.

Alla ska ha råd att köpa kvalité, säger han. På entreprenadmässan Bauma i tyska München kommer den tredje modellen att visas upp – en 225 som drivs med gasol för att ge sina 24 hästkrafter. En produkt som lanserades på pressmötet i Finland, men som inte är redo för marknaden förrän i början av 2017 är modell E5. Det

Nya E5 har två pedaler – den vänstra för att köra bakåt och den högra för att köra framåt. All instrumentering och alla reglage sitter till höger.

Batteripaketet är på 201 Ah och laddas genom ett vanligt 220-uttag. Det går att både ladda och köra samtidigt, för den som utför arbete där det kan passa att ha en sladd tillkopplad.

är en hundraprocentigt eldriven maskin, motsvarande den i Sverige populäraste modellen – 528. Enligt Avant, är fördelarna med eldrift tre: tystgående, inga utsläpp från själva maskinen och låg driftskostnad. Vi på NilehnTeknik har fått provköra maskinen nu redan på teststadiet och det går inte annat än att hålla med. Förutom själva ljudet från hjulen mot marken,

.SE

surrar den som en eltruck. Det gör att den inte kommer att störa djur i samma utsträckning som en förbränningsmotor med sitt buller och sina avgaser. På golvet har föraren två pedaler bredvid varandra, som båda sköts med högerfoten. Den ena tar maskinen framåt, den andra bakåt. Så fort man släpper endera pedalen bromsar maskinen och därmed


.SE

Minilastare

NilehnTeknik nr 01/2016

Nya 200-serien har ökat utrymme för föraren, lättöverskådlig instrumentering och multifunktionsjoystick som tillval.

67


68

Minilastare

NilehnTeknik nr 01/2016

finns det ingen riktig färdbroms. Vi upplever maskinen som reaktionssnabb, både vad gäller transmission och hydraulik. Lyftkapaciteten är hela 900 kg och precis som på 528 sitter föraren framför midjan för att maskinen ska bli stabilare och sikten ner mot redskapet bättre. Vid lansering kommer E5 att ha tre lägen, där föraren väljer om det är maximal prestanda, strömsparläge eller normalkörning det handlar om. Som minilastaren står nu,

sitter det ett 201 Ah batteripaket som driver en 6 kW elmotor för drivningen och en 2 kW elmotor för hydrauliken. Högsta transporthastighet är omkring 10 km/h, precis som för 500-serien, och maximalt hydraulflöde är 30 liter per minut. Därmed kan man utan problem köra med lantbruksrelaterade redskap, exempelvis en krokodilgrep eller en foderskruv för att flytta foder på foderbordet.

Något som utmärker den finska produkten är att laddaren, som är integrerad, enbart kräver 220 Volt och dessutom kan laddas samtidigt som lastaren används. Att ladda ett batteri går relativt fort de första 60-70 procenten, men därefter går det långsammare. Från helt urladdat batteri till full styrka tar det åtta timmar. Därefter kan man köra upp till fem timmar för lätta arbeten, men en hel timme för rik-

.SE

tigt tufft arbete. Den som vill klara sig en hel dag på medium arbetsintensitet kan därför köpa ett extra batteripaket och stationär laddare, för att byta när det första tagit slut. Ett batteripaket ska klara av 1 000 laddcykler innan kapaciteten ska börja svikta. Filip Niléhn

Den absolut första Avanten i rött tillsammans med en efterföljande modell. Hela 80 enheter såldes första året av den sinnrikt enkla maskinen.


.SE

Minilastare

Avants grundare och vd, Risto K채kel채, tillsammans med Richard Wastesson, produktchef p책 Nordfarm Maskin.

NilehnTeknik nr 01/2016

69


70

NilehnTeknik nr 01/2016

Senaste tekniken

.SE


.SE

Senaste tekniken

NilehnTeknik nr 01/2016

71

Den senaste tekniken Teknikutvecklingen går snabbt inom lantbruket. Vissa framsteg är lätta att ta till sig och utnyttja, som exempel avgaskrav steg IIIB och SCR-tekniken vilken sänkte bränsleförbrukningen med 10 procent utan att man som förare behövde begripa någonting eller ändra sina vanor. Men mycket annan teknik, där det finns stora vinster om man utnyttjar den rätt, ställer större krav på driftsledare och förare.


72

NilehnTeknik nr 01/2016

Senaste tekniken

.SE

Bränsleförbrukning vid olika belastning och hastigheter är intressanta fakta för den som ska köpa ny traktor. En typisk uppgift från DLGs traktortester.

Exaktare mätning av traktorn Tyska DLG är världsledande när det kommer till objektiva tester av traktorer och lantbruksmaskiner och nu har de tagit fram en ny testbänk för traktorer. I denna kan man simulera alla förekommande arbeten och få fram mycket exakta resultat.

Att testa en traktor i ett laboratorium och få ut resultat som stämmer med verkligheten i fält är inte det lättaste. Men i DLGs nya testcell är man mycket nära. I den ska traktorer kunna jämföras vad gäller effekt- och dragkraftsuttag, bränsle-, AdBlue- och oljeförbrukning samt energieffektivitet och avgasemissioner. Tidigare har DLG utfört sina tester i en testbana där traktorerna mätts i 14 olika cykler med olika hastigheter och effektuttag, men med den nya testbänken ska man på kortare tid kunna göra fler mätningar och resultatet ska bli mer exakt. I testbänken kan slirning även mätas vid olika belastning, vibrationer och ljudnivåer vid olika arbeten och effektuttag. Anders Niléhn

Testcellen har kylfläktar så att lufttemperaturen hela tiden är den samma, precis som om traktorn körts utomhus i fält. Med denna klimatanläggning går det även att bestämma vid vilken ”utomhustemperatur” testet ska utföras.


.SE

?

NilehnTeknik nr 01/2016

W W W. M A S S E Y F E R G U S O N . C O M / M F 8 7 0 0

MF 8700 BIG POWER

MASSEY FERGUSON – STARKAST NÄR DET GÄLLER MF 8700 | FÖR EN NY GENERATION

270-400 HK Traktorn på bilden kan vara extrautrustad.

är ett världstäckande varumärke från AGCO.

Fem års maskinförsäkring

73


74

NilehnTeknik nr 01/2016

Senaste tekniken

.SE

Här en gödselspridare från Kverneland som fungerar utmärkt i Fendts Varioterminal. Men det finns många exempel där det inte är lika smärtfritt att koppla ihop traktor och maskin av olika fabrikat.

Nytt system för problemfri kontroll I väntan på att traktor- och maskintillverkare ska komma överens och följa standard vad gäller exempelvis ISOBUS för att styra och övervaka olika maskiner med en och samma monitor, exempelvis traktorns originalskärm, finns det fristående elektronikfirmor som försöker lösa problemet. I höstas presenterade några tyska ingenjörer ett nytt system som heter Master ECU och som är ett så kallat open controll-system som klarar alla dataspråk och kan kommunicera med alla system. Med detta ska man enligt uppgift kunna koppla ihop en maskin och en traktor som inte följer samma standard och trots det få allt att fungera. Framtagandet av tekniken har skett i samarbete med Federal Ministry for Economic Affairs and Energy och enligt männen bakom den, är den klar för produktion och inte heller dyr. Master ECU är en box utan skärm med en mängd in- och utgångar. Till denna anslutes såväl redskap som traktor och får dessa att samarbete och förstå varandras språk. Man kan koppla till ett system som följer AEF:s ISOBUSstandard eller ett som inte gör det. Anders Niléhn

Master ECU, mitt i bild, är den elektroniska enheten som förbinder de olika systemen och kan få dessa att kommunicera.


.SE

?

NYA T7.290 OCH T7.315

NilehnTeknik nr 01/2016

KRAFT

ALLT DET BÄSTA FRÅN T7 - NU MED UPP TILL 315 HK

MER KRAFT Upp till 315 hästkrafter från en lättviktsmotor MER KOMFORT Ännu bättre arbetsmiljö ÖKAD EFFEKTIVITET Optimerad prestanda och bränsleekonomi MER MÅNGSIDIG Redo att arbeta med: jordbearbetning, pressning, transport: Den kan allt!

www.newholland.com

Se mer på Facebook.

75


76

Senaste tekniken

NilehnTeknik nr 01/2016

.SE

Nästa steg för mindre bränsleförbrukning Bränsleförbrukningen i en traktor har stor betydelse för den totala maskinekonomin på gården och finns det möjlighet att erhålla en snålare maskin vid byte är det positivt. När avgaskrav steg IIIB kom och många tillverkare gick över till SCR-teknik, det vill säga att AdBlue tillsattes i avgaserna för att klara de nya emissionskraven, blev detta en positiv överraskning då bränsleförbrukningen minskade jämfört med tidigare modeller med

motorer som uppfyllde avgaskrav steg IIIA. Praktiska mätningar har visat på minskad bränsleförbrukning med upp till 10 procent. Nu kommer avgaskrav steg IV men tekniken för att klara det är endast till nackdel för tillverkare, återförsäljare och användare

och enbart positivt för miljön. Motorkonstruktionen är dyrare men bränsleförbrukningen minskar inte. Det finns lite olika bud på hur mycket priset kommer att gå upp när den nya generationen traktorer med motorer som uppfyller

avgaskrav steg IV kommer ut på marknaden, 5–10 procent är det som nämns. För dem som kör begagnat finns det således fortfarande pengar att tjäna på bränslet när man byter upp sig till en i dag en till tre år gammal traktor, men för den som


.SE

Senaste tekniken

NilehnTeknik nr 01/2016

Under året förväntas nya traktorer bli dyrare till följd av de nya avgaskraven steg IV, men det här tekniksteget ger sannolikt inte minskning vad gäller bränsleförbrukningen, något som var fallet för många fabrikat vid införandet av avgaskrav steg IIIB.

köper nytt måste andra fördelar ses vid bytet. Och det finns naturligtvis ny teknik som kan minska kostnaderna. Sensorer som mäter däcktrycket och system som snabbt reglerar detta till det optimala för varje enskilt arbete. Att köra med rätt lufttryck kan minska bränsleförbrukningen väsentligt samtidigt som man får mer dragkraft och mindre slitage på däcken. Elektronik där skördetröskan vid avtankning, tar kommandot över traktorn som drar fältvagnen inne-

bär mer exakt påfyllnad av vagnen och därmed färre transporter. Skördekartering, autostyrning, GPS och liknande utrustning för exakta insatser minskar kostnaderna väsentligt och kan även öka skördarna. Samtidigt är det viktigt att man inte bara springer efter mer teknik i traktorn, det gäller att förstå den och utnyttja den rätt. Det visar inte minst alla de kurser i sparsam körning som arrangeras runt om i landet. Genom att köra på ett energi-

effektivt sätt går det att minska bränsleförbrukningen rejält. Avgaskraven för traktorer och entreprenadmaskiner kommer att fortsätta skärpas och nästa emissionskrav heter steg V. När detta blir aktuellt för lantbruket är i skrivande stund inte helt klart, inte heller vad det innebär i praktiken. Anders Niléhn

77


78

Senaste tekniken

NilehnTeknik nr 01/2016

.SE

Eldrift av redskap har många fördelar. Det är enkelt att koppla traktor och maskin och drivningen kan ske med exakt precision.

Med eldrift på redskapet minskar slirningen Utvecklingen inom lantbruksteknik har två grundläggande inriktningar, mer och mer elektronik samt större och större traktorer och maskiner. Det senare har det problemet att vikt och därmed markpackning ökar. För att en traktor ska klara av att dra fram en vagn eller ett redskap av en viss storlek behövs en tillräcklig vikt på traktorns hjulaxlar för att däcken ska få förmågan att överföra den dragkraft som önskas mot marken. Men genom att även ha drivning på hjulaxlar på vagn eller redskap minskar detta behov och traktorn kan vara något lättare. Att så är fallet är ingen nyhet, men på senare år har det kommit teknik som gör det möjligt med drivning på efterföljande enhet.

Med en generator integrerad i traktorn, eller i frontlyften, driven av kraftuttaget, erhålls elektrisk energi tillräckligt för att driva elmotorer i hjulen på vagn eller redskap. Fördelen med eldrift är att man kan styra denna exakt, till skillnad från mekanisk eller hydraulisk drivning. Med sensorer på traktorn och redskapet kan man hela tiden mäta dragkraft och slirning på varje enskilt hjul och hela tiden anpassa effekten på redskapets hjulmotorer

till det optimala för minimal slirning och maximal dragkraft. Tekniken minskar såväl markpackning som bränsleförbrukning. Enligt tyska mätningar kan traktorns vikt minska med 12,5 procent samtidigt som redskapet kan gå 38 procent tyngre, det vill säga större last på vagnen eller bredare redskap. Siffrorna kommer från ett praktiskt test med en 210-hästars traktor, flytgödselspridare på 18 kubikmeter och myllningsaggregat.

Med eldrift på en hjulaxel på flytgödselspridaren kunde traktorns vikt minska med 1 000 kg samtidigt som myllningsaggregatet kunde ökas i bredd från 5 till 6,9 meter. Alternativt, utan viktminskning och 5 meters arbetsbredd på maskinen så minskade bränsleförbrukningen med 13 procent och arbetet utfördes 19 procent snabbare. Anders Niléhn


.SE

Senaste tekniken

NilehnTeknik nr 01/2016

I dag finns det generatorer att koppla i frontlyften och driva med frontkraftuttaget så att även äldre dragare kan användas till eldrivna redskap.

I diagrammet ser man effektbehovet vid olika fyllnadsgrad av flytgödselspridaren, med och utan extravikt på traktorn samt original eller bredare myllningsaggregat. I höger bild visas slirningen.

79


80

NilehnTeknik nr 01/2016

Traktorförsäljning 2015

.SE


.SE

Traktorförsäljning 2015

NilehnTeknik nr 01/2016

81

Större men färre traktorer Försäljningen av traktorer minskade under år 2015 i Sverige, men de som såldes blev samtidigt större. En som ännu inte hunnit ut på marknaden är den nya 9RX från John Deere med fyra band. I fjol såldes det inte mindre än fyra Quadtrac från Case IH i Sverige, så intresset finns.


82

Traktorförsäljning 2015

NilehnTeknik nr 01/2016

.SE

Valtra A83 mest sålda modellen 2015, precis som året före.

Svagt ner för traktorförsäljningen Antalet sålda traktorer minskade med drygt 6 procent i Sverige 2015. Statistiken avser antalet traktorer utan hänsyn till storlek men i år är det faktiskt en minskning, även om man tar hänsyn till antalet sålda hästkrafter. Men jämför man med resten av Europa har Sverige klarat sig ganska bra. Traktorer är den säkraste maskinen inom lantbruk att följa då dessa registreras och därmed får man anse statistiken relativt tillförlitlig. Givetvis kommer en äldre direktimporterad traktor under 2015 att se ut som en ny i statistiken, men på NilehnTeknik har vi lagt ner lite energi på att sortera bort dessa och därför är dessa siffror lite mindre än vad många andra redovisat tidigare i år. Favorit Den effektklass som det sålts flest traktorer i här i Sverige år 2015

är 71 till 80 kW (97-109 hk), 395 stycken. Valtra är det fabrikat som sålt flest i denna klass, 158 stycken. På andra plats kommer klassen 61 till 71 kW (83-96 hk), 368 stycken och även där är Valtra etta med 158 traktorer. År 2014 var klassen 81 till 90 kW (110–123 hk) störst med 387 traktorer, men i fjol var den klassen på tredje plats med 296. Även i den var Valtra etta med 96 traktorer under 2015. Årets traktorförsäljning var lite märklig. John Deere låg i ledningen större delen av året och hade en

god marginal till tvåan Valtra vid november månads utgång. December Men Valtra registrerade inte mindre än 171 traktorer i december 2015, motsvarande en fjärdedel av sin årsförsäljning och tog därmed hem segern i den svenska traktorregistreringsligan år 2015. Men totalt sett minskade Valtra sin försäljning med 12,8 procent jämfört med 2014 och de flesta stora fabrikat har gått bakåt med undantag för Massey Ferguson och Case IH.

Några av de mindre fabrikaten har gjort verkliga framsteg under 2015 och som exempel har Kubota ökat sin försäljning med över 63 procent och Lamborghini har ökat med 225 procent. John Deere Bland de större effektklasserna ser vi att John Deere är starka i 141 till 182 kW (193-247 hk) där de sålt 92 stycken, Fendt har sålt 94 stycken i klassen 182 till 221 kW (248-300 hk) och Case IH har sålt 36 i samma storleksgrupp.


.SE

Traktorförsäljning 2015

Tittar vi på tabellen har Case IH gått om Fendt, Kubota gått om Zetor och Lamborghini har dragit ifrån McCormick. Ändringar Belarus, Challenger och Same har sålt noll traktorer under 2015. För Same kommer den siffran att stå sig då Söderberg & Haak, som i dag har agenturerna från Same Deutz-Fahr, helt kommer att fokusera på Deutz-Fahr. Och här har vi antagligen det mest intressanta att följa under 2016, nämligen hur kommer försäljningen att utvecklas

NilehnTeknik nr 01/2016

för Deutz-Fahr när de nu säljs via Söderberg & Haak? Likaså är det spännande att följa hur det går för Case IH och New Holland i sin nya organisation och framförallt kan det bli kul att se hur Claas ska klara sig utan Lantmännen Maskin. En sak som syns tydligt i årets siffror är dock att japanska Kubota menar allvar med sin traktorförsäljning i Europa. Valtra När det gäller traktormodellernas tio-i-topp är det ingen större skillnad jämfört med 2014. Det är de tre av samma modell som 2014

från Valtra som kniper plats ett till tre, fast de är sålda i lite färre antal jämfört med det året. Men sen letar sig Massey Ferguson in på fjärdeplatsen med modellen 5609, en traktor före Fendt 724 Vario som trillar ner på plats fem. Därefter kommer det tre modeller från John Deere, precis som 2014. New Holland prickar in modellen T4.85 på plats nio och Valtra tar även tar plats tio med modellen N123. Tittar vi på de mest sålda modellerna från respektive fabrikat har det hänt en del där. Som exempel har Claas nu en betydligt större

83

traktor som den mest sålda, nämligen Arion 650. McComrick X7.460 är den mest sålda från italienska Argo och Case IH har två modeller från Puma som sålt exakt lika många, 160 och 230. Band Challenger har inte registrerat några bandtraktorer under 2015 och faller bort från denna lista. Men det har sålts bandtraktorer i Sverige under 2015, hela 4 stycken från Case IH. Anders Niléhn

Traktorregistreringar 2015 Antal reg jan-dec

Proc förändr

Märke

2015

2014

Valtra

692

794

John Deere

661

Massey Ferguson

Marknadsandel jan-dec 2015

2014

-12,8

24,1

25,9

666

-0,6

23,0

21,7

442

389

+13,6

15,4

12,7

New Holland

269

386

-30,0

9,4

12,6

Case IH

228

220

+3,6

7,9

7,2

Fendt

218

228

-4,4

7,6

7,5

Claas

100

139

-28,0

3,5

4,5

Deutz-Fahr

82

81

+1,2

2,8

2,7

Kubota

62

38

+63,2

2,2

1,25

Zetor

49

68

-27,9

1,7

2,2

Lamborghini

39

12

+225,0

1,3

0,4

McCormick

15

12

+25,0

0,5

0,4

Foton

5

4

+25,0

0,2

0,1

JCB

5

4

+25,0

0,2

0,1

Belarus

0

6

-100,0

0,0

0,2

Challenger

0

2

-100,0

0,0

0,05

Same

0

0

+/-0,0

0,0

0,0

Övriga

9

16

-26,9

0,2

0,5

2876

3065

-6,17

100,0

100,0

Totalt

Källa: Stregi Företagsutveckling


84

NilehnTeknik nr 01/2016

Traktorförsäljning 2015

.SE

John Deere låg bra till ända fram till november 2015 men hamnade två totalt efter en otrolig upphämtning från Valtras sida. Modellen 6125R blev den mest sålda från John Deere.

Kubota, årets uppstickare såldes i 62 exemplar och ökade därmed sin försäljning med över 63 procent under 2015. I år kommer den nya M7-serien med steglös transmission ut på marknaden.


.SE

Traktorförsäljning 2015

NilehnTeknik nr 01/2016

Traktorförsäljningens 10 i topp 2015 Placering

Fabrikat och modell

1

Valtra A83

139

2

Valtra A93

131

3

Valtra N 103

87

4

Massey Ferguson 5609

77

5

Fendt 724 Vario

76

6

John Deere 6125R

67

7

John Deere 6210R

63

8

John Deere 6150R

62

9

New Holland T4.85

61

10

Valtra N123

55

Massey Ferguson är det tredje mest sålda fabrikatet i Sverige och de ökade sin försäljning med hela 13,6 procent från 389 till 442 traktorer under 2015, trots att totalmarknaden gick ner med 6,17 procent.

Antal (jan-dec 2015)

85


86

NilehnTeknik nr 01/2016

Traktorförsäljning 2015

.SE

New Holland är det fjärde största märket på den svenska traktormarknaden. Fabrikatet gick tillbaka med hela 30 procent under 2015, något som kan ha berott på oroligheterna kring agenturen när Söderberg & Haak blev uppsagda av CNH Industrial i april och innan den nya organisationen kom på plats senare under året.

Fendt halkade ner till en femteplats med modellen 724 Vario i listan tio-i-topp. Modellen såldes i 76 exemplar år 2015.


.SE

Traktorförsäljning 2015

NilehnTeknik nr 01/2016

Deutz-Fahr har i dag 2,8 procents marknadsandel i Sverige, en ökning med 0,1 procent jämfört med 2014. Nu är det Söderberg & Haak som är generalagenter för fabrikatet och målet är över 10 procent. Det är fullt rimligt då Same Deutz-Fahr ligger runt 10 procent i Europa om man lägger ihop deras fyra fabrikat.

RICHARD WESTERN Dags att beställa inför

ensilageskörden Fördelar med Richard Westerns ensilagevagnar: • Koniskt flak, kanske ett måste vid ensilagekörning

• Däck du inte kommer att ångra! 710/26,5 - klarar 50 km/tim

• Hydraulisk baklucka med kraftig gummitätning

• Dubbla tippcylindrar för maximal stabilitet och styrka

• Fjädrande axlar med klätterfunktion

• LED-lampor med kraftigt skydd

• Fjädrande dragstång som är justerbar i höjdled

• Stänkskydd

Det BÄSTA från TVÅ världar i en och samma gödseltunna... Lastning med Vakuum

OCH spridning med Centrifugal

Joskin Euroliner 22,5m3 Euroliner gödseltunna med trippelaxel är utrustad med så kallad Vacu-Storm - det bästa ur två världar: Fyllning med vakuumsystem och spridning via centrifugalpump. Vakuumpumpen kräver minimal effekt till snabb fyllning medan centrifugalpumpen ger dig max effektivitet med bred spridning. Dessutom utrustad med hydaruliskt fjädrade BPW-axlar och drag. Styrning på första och sista axel, lyft på första axel. BPW-axlarna ger dig maxial stabilitet vid transport. Eget hydraulsystem. ISOBUS styrda ventiler. Flödesmätning. Möjlighet att styra tunnan via GPS- styrd sektionskontroll. Centralsmörjning. Integrerad 4-punktslyft. Mittmonterad 320 graders kran med tömning genom kranen. Flera val av hjul.

MaskinGruppen AB

Ängelholm 0431-41 56 00 Falkenberg 0346-71 54 00 Färjestaden 0485-50 35 00 Eslöv 0413-55 44 60 Jörgen Nilsson 0346-71 54 10 www.MaskinGruppen.com www.Joskin.com

Importör

Telefon 036-14 29 69, 0708-25 64 50 073-434 96 06 • www.etebra.nu

87


88

Traktorförsäljning 2015

NilehnTeknik nr 01/2016

.SE

Zetor tappade rejält under 2015 och blev omsprungen av japanska Kubota Steglösa McCormick X7.460 blev den mest sålda modellen från det fabrikatet år 2015. som knep plats nio i den svenska registreringsligan. Tjeckiska Zetor hamnade på en tionde plats med 49 traktorer och 1,7 procents marknadsandel. Men frågan är vad som händer när Zetor släpper ut de nya modellerna som visades på Agritechnica i fjol på marknaden.

Vanligaste modellen i respektive fabrikat Fabrikat

Modell

Case IH

Puma 260

27

Claas

Arion 650

21

Deutz-Fahr

5090.4

15

Fendt

724 Vario

76

Foton

Europard FT824

2

JCB

Fastrac 541-70

4

John Deere

6125R

67

Kubota

M8540

9

Lamborghini

R3.110DT

5

Massey Ferguson

5609

McCormick

X7.460

4

New Holland

T4.85

61

Zetor

Major 80

25

Valtra

A83

Antal (jan-dec 2015)

77

139


.SE

Traktorförsäljning 2015

NilehnTeknik nr 01/2016

Challenger har inte sålt några bandtraktorer i Sverige under 2015, men Case IH har registrerat fyra stycken Quadtrac.

INBYTE HOS OP

K=Kristianstad - J=Jordberga - T=Tomelilla JD 7280R, AP, GPS JD 6210 R, Frontlyft JD 6210R, Frontlyft+Trima 6.1 JD 6150R, Frontlyft JD 7920, Frontlyft+PTO JD 7820, Frontlyft JD 7530, Frontlyft JD 7430 JD 6150R, DD, Trima+frontlyft JD 6140R, AQe JD 6920, AQ JD 6920, AP, Frontlyft JD 6900, Trima JD 6830, AQ, Ålö Q65 JD 6820 AQ JD 6620, Trima JD 4240S JD 6630 AQ-ECO JD 6530, Ålö Q65 JD 6125R, Ålö Q56 JD 6115R, Frontlyft+PTO JD 6430 STD, Ålö Q56 JD 6330 AP JD 6330 AQ, Frontlyft+PTO JD 6230, Ålö Q55 JD 5820 JD 5090R Valtra T190, Ålö 10.85 Valtra T163E, Ålö Q76

-12 (J) -13 (J) -13 (T) -14 (K) -06 (K) -07 (K) -07 (J) -07 (J) -13 (J) -14 (K) -06 (J) -03 (K) -97 (T) -07 (J) -06 (K) -03 (K) -82 (K) -11 (K) -07 (K) -14 (K) -14 (K) -12 (K) -08 (K) -08 (K) -11 (K) -04 (J) -09 (K) -05 (T) -14 (K)

Valmet 8100, skog Claas 850 Axion, Frontly+PTO NH T6070, Trima 6.1 NH TN75 S, Ålö 930 Ford 8240 SLE Fendt 312, Frontlyft+PTO MF 7495, Frontlyft+PTO Såmaskiner Överum 3304 Combijet Teleskoplastare Claas Scorpion 7035 VP Harvar Väderstad NZ 6,6 Väderstad NZG 600 Väderstad NZG 800 Såbeddsharv HE-VA EuroTiller Väderstad NZA800

-94 (K) -08 (K) -11 (T) -02 (T) -93 (T) - (K) -10 (K) -00 (T) -14 (J) (K) -95 (K) -95 (T) -12 (T) -05 (T)

www.opmaskiner.se



89


90

NilehnTeknik nr 01/2016

Claas hoppar upp ett pinnhål och nu är den mest sålda modellen Arion 650, tidigare var det 400-serien som var storsäljaren.

Traktorförsäljning 2015

.SE

I och med att Söderberg & Haak ska satsa helt på Deutz-Fahr så kommer Lamborghini, Hürlimann och Same att försvinna från den svenska marknaden.

Sparsam försäljning, brittiska JCB sålde endast fem i Sverige under 2015, exakt samma antal som kinesiska Foton. Men det kunde varit sämre, vitryska Belarus, italienska Same och amerikanska Challenger fick inte en enda traktor registrerad under 2015.


.SE

Tror du på eko

?

NilehnTeknik nr 01/2016

91

- utnyttja det bästa branschen har att erbjuda!

www.grimme.dk Per Andreén Försäljning Potatis 044- 781 25 65 pa@grimme.dk www.grimme.dk

Løvhegnet 9-11 ● Rødkærsbro Tlf. +45 8665 8499 ● grimme@grimme.dk ● www.grimme.dk


92

Traktorförsäljning 2015

NilehnTeknik nr 01/2016

.SE

Försäljningen av kompakttraktorer minskade i Sverige år 2015. John Deere leder ligan med 32 maskiner.

Kompakttraktorer minskar Sedan 2013 har traktorförsäljningen delats upp mellan lantbrukstraktorer och kompakttraktorer.

Kompakttraktorer 2015 Fabrikat

2014

2013

John Deere

32

43

-25,6

Under år 2015 minskade försäljningen av kompakttraktorer med hela 18,7 procent. Nästan alla fabrikat minskade sin försäljning förutom Kubota, Massey Ferguson och Yanmar som ökade med var sin traktor jämfört med år 2014.

Kubota

26

25

-4,0

Foton

23

30

-23,3

Massey Ferguson

8

7

+14,3

Jinma

7

8

-12,5

Iseki

6

13

-53,8

Anders Niléhn

Yanmar

6

5

+20,0

Holder

3

6

-50,0

New Holland

2

4

-50,0

Övriga

39

46

-15,2

Summa

152

187

-18,7

% förändring


.SE

Traktorförsäljning 2015

NilehnTeknik nr 01/2016

93

Om man tar de tre mest sålda fabrikaten i samtliga Europeiska länder och ger alla en poäng i varje land där de är på pallplats då segrar John Deere precis över New Holland. De två fabrikaten är de i särklass största sett över alla marknader i Europa. Men lägger man ihop alla CNHs tre fabrikat är de större än John Deere i Europa.

CNH störst i Europa Försäljningen av traktorer har minskat med cirka 8 procent i Europa under år 2015, det vill säga lite mer än den svenska nedgången. Men den har inte gått ner på alla marknader, Bulgarien har ökat sin försäljning rejält och där fick vi i år ta med fyra fabrikat då Case klättrade upp och hamnade på delad tredje plats med Kubota. I Danmark gick försäljningen ner, men både ettan New Holland och tvåan John Deere ökade ändå.

Även i Finland minskade traktorförsäljningen samtidigt som hemmamärket Valtra ökade med ett par traktorer och nu har Valtra nästan 50 procent av den finska traktormarknaden. I Italien ökade traktorförsäljningen under 2015 och alla de tre största fabrikaten gick lite framåt.

I Litauen ändrades traktormarknaden rejält under fjolåret. Totalförsäljningen gick ner med ett par hundra enheter men värst var det för Belarus som tidigare låg etta i landet, i fjol med 273 traktorer och som år 2015 bara sålde 30 traktorer. Tre östfabrikat i topp år 2014 ersattes med västtraktorer

– Proffs på spannmålshantering!

Ny torkanläggning ?

SVENSKA ANTTI Strängnäs 0152-180 20 www.svenska-antti.se

Regionkontor: Syd 044 - 21 36 00 Väst 033 - 15 03 36

2015. Tjeckiska Zetor som tidigare legat trea i Litauen halkade ner till en fjärdeplats. Även i Norge gick totalförsäljningen ner och det finns ett nytt fabrikat i toppen. John Deere går upp i ledningen och petar ner Massey Ferguson till en andra


94

Traktorförsäljning 2015

NilehnTeknik nr 01/2016

plats. På tredje plats hamnar Valtra efter att ha gått om New Holland. I Slovenien, som även de tappat lite, gick Deutz-Fahr upp till en tredjeplats och passerade därmed Steyr. I Spanien ökade försäljningen och Kubota gick om Case IH och hamnade på en tredje plats. Två lite udda länder när det gäller traktorförsäljningen är Bosnien

och Rumänien. I det sistnämnda landet har John Deere total dominans med 638 sålda traktorer och sen kommer tvåan Foton med endast 70. I Bosnien ligger indiska Tafe etta, YTO från Korea tvåa och Dong Feng från Kina trea. Även i Tjeckien gick försäljningen ner något. Där är hemmamärket Zetor störst, men på andra

En rosa Valtra för stöd till bröstcancerforskningen. Valtra är stora i Norden, men är inte så vanliga längre söderut.

platsen kommer nu John Deere efter att de gått om New Holland. Zetor är även stora i Polen, plats tre. I Tyskland går det bra och försäljningen ökade med några tusen traktorer under 2015. John Deere går upp i ledningen och petar ner Fendt till andraplatsen och DeutzFahr är nu trea efter att ha gått om Case IH.

.SE

Och slutligen Österrike, ökade även de något och där gick deras hemmamärke Lindner upp på en tredjeplats efter att gått om John Deere. Anders Niléhn


Från traktorer till tröskor. Skörda säkrare och bättre med CLAAS. Det som 1913 började i Tyskland med produktion av halmbindare är idag ett världsomspännande företag inom lantbruksmaskinbranschen. Mer än 11 000 medarbetare ser varje dag till att namnet CLAAS står för tillförlitlig och modern teknik med bästa service. Sverige är med sitt högteknologiska lantbruk en viktig framtidsmarknad för CLAAS.

claas.se


96

Traktorförsäljning 2015

NilehnTeknik nr 01/2016

De tre största fabrikaten i respektive land 2015 samt totalförsäljningen Belgien New Holland John Deere Deutz-Fahr Totalt Bosnien

Tafe YTO Dong Feng Totalt

Bulgarien John Deere New Holland Kubota / Case IH Totalt

520 328 280

Nederländerna New Holland John Deere Fendt Totalt

53 48 37

Norge John Deere Massey Ferguson Valtra Totalt

1 971

244 377 216

123 / 123 1 832

635 631 438

2 753

883

606 457 3 072

Polen New Holland John Deere Zetor Totalt

2 053 1 874 1 658

732 615 533

12 362

Danmark New Holland John Deere Case IH Totalt

413 366 272

Portugal New Holland Kubota John Deere Totalt

Estland New Holland TYM John Deere Totalt

82 74 62

Rumänien John Deere Foton Zetor Totalt

638 70 61

Finland Valtra John Deere New Holland Totalt

907 235 207

1 854

Slovakien John Deere Zetor Kubota Totalt

225 170 96

5 239 4 784 3 189 29 312

Slovenien New Holland John Deere Deutz-Fahr Totalt

200 100 74

Frankrike John Deere New Holland Massey Ferguson Totalt

1 771

434

4 648

982

783

1 101

Italien New Holland Landini Same Totalt

4 136 1 921 1 730

Spanien John Deere New Holland Kubota Totalt

2 661 1 929 873

Litauen Case IH John Deere New Holland Totalt

146 140 119

Storbritannien John Deere New Holland Massey Ferguson Totalt

3 198 2 125 1 334

Lettland Bellarus John Deere New Holland Totalt

106 83 78

Sverige Valtra John Deere Massey Ferguson Totalt

18 427

903

544

10 605

10 842 692 661 442

3 028

.SE


Traktorförsäljning 2015

.SE

NilehnTeknik nr 01/2016

Tjeckien Zetor John Deere New Holland Totalt

522 361 358

Ungern Belarus John Deere New Holland Totalt

1 153 442 339

Tyskland John Deere Fendt Deutz-Fahr Totalt

6 279 5 494 3 236

Österrike Steyr New Holland Lindner Totalt

984 704 623

2 247

32 122

97

3 192

5 741

Enkelt, ingen inloggning, inget lösenord och bäst av allt

Med en Apple TV/Chromecast och en smartphone eller surfplatta ser man enkelt programmet i en vanlig TV

GRATIS

Nya lantbruksnyheter tisdag till lördag kl. 12:00

Läs lantbruksnyheter dagligen på

Nr 7/8-2014 årgång 21

MB med gas i tanken

mässa de grönyte Ambuleran 23 platser – besöker

– smidig där

Annorlunda

det är trån

gt

finansiering

Provkörning Merlo Turbofarmer 38.10

Tema: MaskinExpo

Intresserad av bygg, anläggning och grönyta? DIN ENTR

EPRENAD

TIDNING

INOM ANLÄ

, PARK OCH

GGNING,

GRÖNYTA

BYGG, PARK

OCH GRÖ

NYTA

Prenumerera GRATIS på Conpot! DIN ENTREPRE

www.lantbruksnytt.com

Tema: Asfalt & vägläggning

NADTIDNIN

G INOM ANLÄ

GGNING, BYGG

Maila namn och fllständig adress till anders@agrar.nu och skriv att ni vill ha Conpot gratis så lägger vi in er i distributionslistan.


98

NilehnTeknik Information

NilehnTeknik nr 01/2016

.SE

Rätt klädd på Borgeby och Brunnby ger presenter och chans till vinst

I nästa nummer... - Tester - Maskintillverkning - Ingenjörerna berättar - Bränsleförbrukning

Bli vår ambassadör på årets lantbruksmässor. Alla som går runt med vår t-shirt NilehnTeknik / Lantbruksnytt på Borgeby Fältdagar, Brunnbydagaran och Elmia Lantbruk, och som kommer till vår monter får en present och dessutom är ni då även med i vår tävling. Av alla som anmäler sig i vår monter iklädd NilehnTeknik / Lantbruksnytt t-shirt drar vi en vinnare som får ett fint pris. Priset delas ut i ett samarbete med Söderberg & Haak. Alla prenumeranter, såväl nya som gamla får en NilehnTeknik / Lantbruksnytt t-shirt. Befintliga prenumeranter får sin t-shirt nästa gång det är tid för er att förnya er prenumeration. Har ni ingen t-shirt är inte loppet kört! Prenumerera på NilehnTeknik, det kostar endast 299 kronor plus moms, så får ni en t-shirt. Enklast gör ni det genom att fylla i den portofria kupongen på denna sida, eller via formuläret på vår hemsida www.nilehnteknik.se Efter fullgjord betalning skickar vi t-shirt till er med posten. Så beställ i tid så ni har den till nästa mässa. På kvällen den sista mässdagen, tillkännages vinnaren på www.nilehnteknik.se

Nästa nummer kommer ut: 23 juni 2016

MATERIALSTOPP 27 MAJ

Anders Niléhn, chefredaktör NilehnTeknik

Utgivningsplan

NilehnTeknik 2016 Mar

31

Nr 1

Jun

23

Nr 2

Sep

30

Nr 3

Dec

12

Nr 4

Gå runt med er NilehnTeknik/Lantbruksnytt t-shirt på årets lantbruksmässor, kom till vår monter så får ni en present samt är med i dragningen där ni kan vinna ett fint pris.

PRENUMERERA PÅ NILEHNTEKNIK NilehnTeknik är den enda renodlade tekniktidningen för lantbruket i Sverige. Den kommer ut med fyra nummer per år och varje tidning innehåller minst 100 sidor lantbruksteknik. Maskiner och teknik står för stora kostnader i ett lantbruk och genom att läsa NilehnTeknik får man konkreta råd och tips på hur man kan effektivisera lantbruket, minska maskinkostnaderna och öka resultatet. Att prenumerera på NilehnTeknik lönar sig.

Prenumeration kan beställas genom att maila fullständigt namn och adress till: anders@agrar.nu eller ringa 044-237180. Glöm inte att ange att det gäller en prenumeration på NilehnTeknik. Prenumerationen kostar endast 299 kronor (plus 6% moms, totalt 317 kronor) för ett helt år och betalas mot faktura som kommer med posten. Ni kan även anmäla er prenumeration med den portofria kupongen nedan.

Anders Niléhn, chefredaktör NilehnTeknik

Intresserad av maskiner och teknik?

Prenumerera på NilehnTeknik Ja tack jag vill prenumerera på NilehnTeknik, 1 år för 299 kronor (+6% moms) totalt pris: 317 kronor. (skicka inga pengar nu, ni får en faktura med posten)

Ringa in storlek på t-shirt:

S

M

L

XL

XXL

SVERIGES

årgång 4 Nr 4-2012, TEKNIKTIDNING FÖR LANTBRUKET RENODLADE SVERIGES ENDA LANTBRUKET DNING FÖR DE TEKNIKTI

Nr 3-2012, årgång 4

ENDA RENODLA

med Exaktare Överum Kongskilde

Frankeras ej Agrar AB betalar portot

NYAVALTRAN93 MEDFRI SIKT

Intervju med rnyheter Alla årets trakto Jonas Arvidsson, vd Lantmännen Maskins nya

förbrukning . Mindre bränsle i hacken

Prisvärt ngen för Bästa jordbearbetni ning spannmålslager mindre bränsleförbruk

ds nya storrd. New Hollan – provkö nya Provkörning säljare T5 Claas Arion

Intelligent fyrhjulsdrift

Namn:............................................................................................. Adress:........................................................................................ Postadress:........................................................................................ Telefon:........................................................................................... E-post:............................................................................................

Agrar i Kristianstad Svarspost 202263900 SE-291 20 Kristianstad SVERIGE

GRATIS T-SHIRT TILL ALLA PRENUMERANTER


DET PERFEKTA PRESSTEAMET 6M-serien och F440R

F440R

6M-serien

finansiering

finansiering

3 års

5 års

Fast ränta

0,99%*

När hög arbetshastighet och hög kapacitet står på dagordningen finns det ingen bättre kombination än en ny 6M-serie traktor och en F440R fixkammarpress. Miljösteg IV 6M traktorerna erbjuder marknadens mest flexibla val av växellådor och har nu också det bästa effekt/viktförhållandet någonsin. Premium F440R pressen är en robust och tillförlitlig maskin med utmärkt prestanda även i tunga och våta grödor. Enastående maskiner var för sig, tillsammans ett oslagbart pressteam. Kontakta din John Deere återförsäljare för mer information och en demonstration. * Erbjudandet gäller svenska företagskunder via auktoriserade John Deere återförsäljare. Finansieringsvillkoren gäller för ordertecknande t o m 31/7 2016. Vi reserverar oss för eventuella fel, tillägg eller förändringar. John Deere Financial finansieringserbjudande är ett samarbete via Swedbank AB. Med förbehåll av sedvanlig kreditbedömning. John Deere är ett registrerat varumärke som ägs av Deere & Company.

Gilla oss på

och följ oss på

JohnDeere.se

2423

Traktorn och pressen på bilden är extrautrustade.


30-årsjubileum

Fira med oss! 6–7 maj

Ingen Auktion i år. Istället bjuder vi på en fantastisk

jubileumshelg superpriser

med många spännande aktiviteter och SUPERDEAL PÅ BEGAGNADE TRAKTORER på nytt och begagnat.

RIG SVE ES

BONDE TE

STARKAS

MER INFORMATION FINNS PÅ VÅR HEMSIDA.

h c o e d n Är du bo a att du är vill beviskaste? ANMIÄLLL: DDIG T den star

får pris. Rune Andersson ställer upp aj. m o s a ll A –7m tel: 0708-101314 tävling! m u te e s il a b ff ju tu vårt Årets e-post: rune@kiprod.se körs under Tävlingen

GÖTEBORG Benjamin Andrésen 0703-48 47 27. Göran Andrésen 0703- 48 47 24. UDDEVALLA Lars Andrésen 0703-48 47 25. Håkan Petersson 0703-48 46 67. Thomas Carlsson 0522-999 56.

www.andresenmaskin.se

Profile for Am-Tryck

Nilehnteknik nr 1 2016  

Nilehnteknik nr 1 2016

Nilehnteknik nr 1 2016  

Nilehnteknik nr 1 2016

Profile for cewekay
Advertisement