Page 1

SVERIGES ENDA RENODLADE TEKNIKTIDNING FÖR LANTBRUKET

Nr 2-2014, årgång 6

De kör lantbruket

i stort sett fossilfritt

Provkörning

Deutz-Fahr 6160.4 TTV ISOBUS – över gränserna

Krone pressar till max

Större Zetor på TechAgro


Ledare

.SE

Sid. INNEHÅLL 3

Ledare och innehåll

4

Sådd

6

ISOBUS

16

Maskinmässa

24

Spannmålshantering

28

Maskinteknik

36

Tröskteknik

40

Elektronik

42

Maskinmarknad

48

Maskinauktion

52

Energi

56

Vallteknik

62

Maskintillverkning

68

Bygg

78

Maskinmarknad

82

Provkörning

90

Mässa

96

Tröskteknik

98

NilehnTeknik Information

NilehnTeknik utkommer 4 gånger per år och kostar endast 299:- per år i prenumeration Tryckupplaga: 15 000 ex. För mer info: www.nilehnteknik.se Omslagsfoto: Anders Niléhn

NilehnTeknik nr 02/2014

3

Gör rimliga kalkyler För att få ordning på gårdens maskinekonomi gäller det att göra vettiga kalkyler. Om man lägger lite tid på att undersöka vissa saker har man som regel ett bra underlag för sina beräkningar. Exempelvis bränsleförbrukningen i praktiskt arbete, vilket innebär lite stillestånd på tomgång och en del transporter förutom det ordinarie arbetet i fält, är bra att ha koll på för att man ska kunna göra en rättvisande maskinkalkyl. Om ni inte haft tid att mäta er traktors bränsleförbrukning finns det hjälp. På www.nilehnteknik.se under rubriken Bränsleförbrukning till vänster på första sidan, finns en stor mängd inrapporterade uppgifter från lantbrukare runt om i landet. Det är med stor sannolikhet att ni finner er traktor där och eventuellt med redskap som ni själva använder. Under ett antal år har man som lantbrukare fått tillbaka en del av skatten på drivmedlet, men nu fasas det bidraget ut. Återbetalningen minskar år från år och inom kort är det det pris man betalar till bränsleleverantören som gäller. I dag kostar dieseloljan drygt 10 kronor per liter och den dag vi inte får några pengar tillbaka från Skatteverket är det den siffran som gäller i kalkylen. En annan sak som är viktig är att alltid räkna med vettiga arbetslöner. Om en traktorförare har 140 kronor per timme blir det nästan 200 kronor med avgifter och det är sällan all tid är effektiv. För att få en rimlig arbetskostnad för föraren bör man som regel multiplicera timkostnaden med 1,3 och då är vi genast uppe i drygt 250 kronor per timme. Hur många timmar en traktor eller maskin används per år påverkar kraftigt kalkylen. Ju fler timmar ju lägre blir timkostnaden.

Anders Niléhn, chefredaktör NilehnTeknik

Anledningen är att kostnaden för ränta, försäkring och förvaring är konstant och sprids på fler timmar, men även värdeminskningen blir mindre per timme om man kör mer. Anledningen är att en traktor eller maskin faller i värde av två anledningar. Dels för att den slits, vilket står i relation till de timmar man kör, och dels för att den åldras och blir omodern, vilket innebär en fördel för den som kör många timmar. Efterhand som lantbruksenheterna blir större och ibland mer specialiserade öppnas nya möjligheter för andra lantbrukare att köra till andra. Detta är en utveckling som är bra och ger möjligheter, men det gäller som sagt att man räknar rätt på sina maskinkostnader. Att pressa priserna i botten bara för att få mer körning är inte lönsamt, varken för den enskilde eller för branschen i stort. Ni som kör till andra! Vår uppmaning är att räkna fram rätt maskinkostnad och stå för det priset mot er kund. Det tjänar alla på då det leder till en långsiktig kundrelation.

Utgivare: Agrar AB Hovbydal 291 91 Kristianstad

Ansvarig utgivare: Anders Niléhn Tel: 070-630 68 77 anders@agrar.nu

www.nilehnteknik.se

Layout: Hanna Englund 070-999 68 77 hanna@agrar.nu

Tel. vxl: 044-23 71 80 VD: Anders Niléhn

Tryckeri: AM-tryck & reklam, Hässleholm

Annonssäljare: Filip Niléhn 070-614 32 84 filip@agrar.se

Risken, om man har en snäv kalkyl, är att man tvingas utföra arbetet snabbare än vad som är rimligt för att det ska bli på ett bra sätt. Då blir resultatet sämre för kunden och som entreprenör riskerar man att tappa uppdraget till kommande säsong. En annan viktig sak för den som kör åt andra är att ha en modern maskinpark. Ofta har alltid kunden ett eget alternativ, men väljer maskinstation för att få den senaste och mest effektiva tekniken. När det gäller precisionsarbeten som växtskydd och gödselspridning har tekniken kommit långt. Med autostyrning och GPS-styrd sektionskontroll får man exakt giva på varenda kvadratmeter av fältet. Samma sak gäller i skördearbetet då man vill bärga spannmålen till minsta möjliga kostnad utan onödigt spill. Moderna tröskor ställs in automatiskt efter varje gröda bara genom en knapptryckning på en terminal i hytten. Tekniken är således med oss, bara man vill.

Anders Niléhn, chefredaktör NilehnTeknik Bank: Länsförsäkringar Bank Bankgiro: 5242-9180 Org. nr: 556546-7403 ISSN 2000-6071

.SE


4

Sådd

Tidig sådd & djup luckring NilehnTeknik nr 02/2014

.SE

Det har på senare tid kommit fram ett visst intresse för att djupluckra före sådd av höstoljeväxter. Det finns inga försök som visar på ökad skörd, men på den enskilda gården kan det mycket väl vara en fördel. En djupluckring till cirka 60 centimeter kostar i storleksordningen 850 kronor per hektar vilket innebär att skörden måste öka med minst 260 kg per hektar vid ett rapspris på 3:30 kronor per kg.

Det finns nog ingen gröda där man laborerat så mycket med etableringsteknik som när det gäller höstoljeväxter. Anledningen är bland annat det korta tidsintervallet för jordbearbetning mellan skörd och ny sådd. När höstoljeväxter sås efter spannmål är det ofta ont om tid för jordbearbetning och sådd, och detta ska dessutom ske när skörden fortsätter på andra fält på gården. Det finns försök med allt från konventionellt med plog och harv till direktsådd i stubben. Däremellan har vi sådd i kombination med grund eller djup bearbet-

ning och samtidigt med flytgödselspridning. För dem med djur är det intressant att få ut flytgödsel före rapssådd då det inte längre är tillåtet innan sådd av höstspannmål. Förutom att tiden är knapp vid sådd av höstoljeväxter har de senaste årens pris på rapsfrö, i intervallet 3:30 till 4:30 kronor per kg, motiverat odlarna att verkligen ta ut det lilla extra vad gäller avkastning.

Försök

Svensk Raps gjorde hösten 2012 såtidsförsök som visade att för tidig och för sen sådd gav glesa bestånd på våren. Bäst klarade sig den raps som såddes den 15 augusti, plus/minus några dagar.

Vi på NilehnTeknik har själva gjort ett liknande försök där vi på två fält med likartad jord sått den 3 respektive 22 augusti 2013. På båda fälten spreds 25 ton svinflyt före sådd medan vi på det tidigt sådda även körde en djupbearbetning ner till 60 centimeter före harvning och sådd.

Snabb utveckling

Det tidigt sådda kom naturligtvis upp fint och utvecklades snabbt och den risk vi kalkylerade med var att den skulle växa sig för hög och därmed ha svårare att klara vintern. Detta visade sig inte vara något problem då näringen i jorden tog slut i mitten på september med följden att bladen blev lite rödaktiga och rapsplantorna slutade att växa.

I Danmark sår man höstrapsen tidigare än i Sverige men där tillväxtreglerar man den med kemikalier. I Sverige är det inte tillåtet, men genom att styra tillväxten på hösten med kvävet verkar man kunna uppnå samma funktion.

Skillnader

Hela vintern och tidigt på våren såg det sent sådda bättre ut, men vid analys av rötterna i januari 2014 var dessa betydligt längre på det tidigt sådda och i slutet av mars kunde man inte längre se någon skillnad på fälten. Vi kommer att följa dessa båda skiften fram till skörd och rapport om slutresultatet kommer i NilehnTeknik nummer 3-2014. Anders Niléhn


.SE

Sådd

NilehnTeknik nr 02/2014

5

Fältet till vänster är sått den 22 augusti och ser den 16 januari betydligt finare ut än fältet till höger som är sått den 3 augusti.

Under marken är det dock en fördel för det tidigt sådda. Den 16 januari har den tidigt sådda plantan till höger i bild betydligt större rot. Troligtvis är det en kombination av tidigt sådd och djup bearbetning som ger en större rot.

Den 31 mars har fälten jämnat ut sig och det som är tidigt sått till höger ser minst lika bra ut som det sent sådda till vänster.


6

ISOBUS

NilehnTeknik nr 02/2014

Först i världen

med full ISOBUS-kontroll

Att köra med olika fabrikat av traktorer och redskap och ändå få redskapets alla funktioner i traktorns monitor är mycket praktiskt. Med ISOBUS ska det gå, men trots flera års arbete finns det fortfarande problem. NilehnTeknik är först i världen med att få detta att fungera och för att klara det fick vi mycket hjälp av tillverkare och generalagenter.

Forts.s.8-15

.SE


.SE

ISOBUS

NilehnTeknik nr 02/2014

7


8

ISOBUS

NilehnTeknik nr 02/2014

.SE

ISOBUS över gränserna

Kverneland Exacta TL GeoSpread fungerade perfekt med New Holland T7.210 AutoCommand och alla funktioner på spridaren kom med i monitorn IntelliView IV.

En John Deere växtskyddsspruta, en Kverneland gödselspridare och traktorer från New Holland och Fendt. Kan de kommunicera via ISOBUS som det är tänkt och fungerar alla redskapens funktioner i traktorns monitor? Här reder vi ut begreppen vad gäller funktioner, möjligheter och problem. Valet av redskap och traktorer är lite av en slump, det viktiga är att det är olika fabrikat och att man ”på pappret” angett att de alla följer samma ISOBUS-standard. Gemensamt för traktorerna är att de ha stor pekskärm med alla funktioner samlade. Fendt 516 Vario har sin Varioterminal av senaste versionen och det samma gäller för

New Holland T7.210 AutoCommand med IntelliView IV. Det är traktorer med steglös transmission och redskapen är avancerade med många styrfunktioner såsom sektionsavstängning styrd av GPS och på gödselspridaren sitter det även vågceller.

Två redskap

Växtskyddssprutan heter John Deere M732i. Den lastar 3 200 liter vätska och har en 24 meter bred ramp med belysning. Maskinen har fjädring på såväl ramp som hjulaxel. Gödselspridaren är en Kverneland Exacta TL GeoSpread med 2 550 liters behållare. Första försöket blir att koppla växtskyddssprutan efter Fendten. Sprutans ISOBUSkontakt sätts i honan baktill på traktorn och en joystick för att manövrera sprutan monteras enkelt i ett fäste i traktorns arm-

stöd och ansluts med ett AUX-uttag. Genast får vi upp sprutan i traktorns Vario-terminal men ingenting fungerar. Det beror på att man måste in i ISOBUS-menyn för att aktivera samt ställa in vilken AUX-version joysticken kräver. Det är en relativt enkel manöver och strax är vi igång. Layouten i Varioterminalen ser inte exakt ut som om John Deeresprutan kopplats till en traktor av samma fabrikat och det beror på att varje tillverkare väljer sin layout för att anpassa till sin skärm.

Sämre bild

Resultatet för oss är att vi får en lite grövre bild och tappar en menyknapp, men alla funktioner fungerar utom sektionsavstängningen. Detta är ju ett krav för att kunna köra växtskyddssprutan på kilformade fält


.SE

ISOBUS

NilehnTeknik nr 02/2014

9

Växtskyddssprutan har fler funktioner jämfört med gödselspridaren och därmed lite mer invecklad att få igång med ISOBUS.

annj p i ta d e Kam k a nt jar l Ko rsä fo ö f r n åte er i m r fö

0,00% ränta

via Väderstad Finans fram till den 30/9-2014

Spirit C www.vaderstad.com

S863

SPIRIT, nu i både 4 och 6 m Combi utförande. 6 m med 5000l sålåda med ställbar mellanvägg. Hela låd volymen kan användas vid vetesådd på hösten


10

ISOBUS

NilehnTeknik nr 02/2014

En kabel och en kontakt. Det är allt som behövs vad gäller anslutningar mellan traktor och maskin. – Det är ett mycket bra system om man får det att fungera, vilket det faktiskt verkar göra nu, även med traktorer och maskiner av olika fabrikat, konstaterar Filip Niléhn, som testat ISOBUS över fabrikatsgränserna.

och måste lösas. Med hjälp från Lantmännen Maskin och traktortillverkaren Agco får vi en programvara för att aktivera även denna funktion. När vi testar utrustningen i fält finner vi finesser som vi inte haft på tidigare GPSstyrda växtskyddssprutor, nämligen att maskinen känner av att man svänger och därmed stänger av och slår till rampsektioner i innerkurvan för att inte få överdosering där.

Allt på en gång

Varioterminalen i traktorn kan delas upp i fyra rutor och vi väljer en för växtskyddssprutan och en för autostyrning med GPS. I bilden för sprutan ser vi mängd i tanken, mängd per hektar, arbetstryck och vilka munstycken som är igång. I bilden för autostyrning ritas hela tiden in var vi behandlat på åkern och även där ser vi sprutans alla

sektioner som små streck, vita när de är avstängda och färgade när de är aktiva. På så vis har man kontroll på att de slår till och från när man passerar in och ut över den redan behandlade vändtegen. Funktionerna i joystiken är för att manövrera rampen in/ut och upp/ner samt låsa eller låsa upp fjädringen. Här finns även knappar för att slå till och från sprutningen, men när man kör med automatiken är denna knapp hela tiden tillslagen.

Automatik

Växtskyddssprutan har även ramphöjdsautomatik och vilken höjd den ska hålla över grödan och hur mycket den ska lyfta när sprutan stängs av på vändtegen, ställer man enkelt in i terminalen. – Vårt projekt har följts av tekniker på både John Deere och Agco världen över och många har sagt att det inte kommer att fungera problemfritt. Med stor hjälp från såväl tillverkare som generalagenter har vi bevisat motsatsen. Systemet fungerar utmärkt och att köra med avancerade redskap och autostyrning men ändå bara ha en monitor i hytten är förnämligt, konstaterar Filip Niléhn.

.SE

Nästa projekt är att testa gödselspridaren. Vi kan direkt konstatera att Kverneland och Fendt passar bättre ihop och alla funktioner fungerar med en gång utan inställningar. Layouten i Varioterminalen är exakt densamma som om vi använt Kvernelands egen monitor för gödselspridaren. Till denna behöver vi inte heller någon extra joystick utan allt kan skötas genom att trycka direkt på Varioterminalen. Men precis som för växtskyddssprutan är sektionsavstängningen låst och här måste man ha en kod och lite hjälp av både Agcos och Kvernelands representant. Å andra sidan är systemet mycket listigt för när det blir aktivt känner terminalen direkt av hur många sektioner den aktuella maskinen har, åtta för sprutan och tolv för gödselspridaren.

Inställningar

För att automatiskt till- och frånslag ska fungera måste man alltid mata in ett avstånd mellan traktorns mottagare och rampen respektive tallrikarna, men det gäller i stort sett alla system. För New Holland gick det också smärtfritt. Både Kverneland gödselspridare och John Deere växtskyddsspruta kom upp i skärmen som heter IntelliView IV och alla funktioner kom med. Precis som för Fendt behövs en programvara som är knuten till just den


.SE

ISOBUS

NilehnTeknik nr 02/2013

– För att kunna köra med alla redskapsfunktioner via ISOBUS i traktorns monitor måste man installera en programvara som blir låst till just den traktorn. Det kostar i storleksordningen 9 000 kronor för en New Holland, berättar Per Johnsson på Söderberg & Haak.

En investering i kvalitet

Möt o

ss på

Designed to help you Grow

25 - 26

monte

juni 20

r E21

14

Den nya Knight 2000 serien självgående sprutor Knight 2000 serien kan levereras med tankar från 4 000 till 6 000 liter och med ramper upp till 40 meter arbetsbredd. Hög utrustningsnivå och luftfjädrat chassi och fristående luftfjädrad hytt ger strutföraren komfort i särklass. Möjligen för AirJet luftassistans för bästa applicering, större kapacitet och mindre avdrift.

Specifikationen inkluderar; Scan QR koden och se fler detaljer på vår hemsida.

• • • • • •

200 hk 6 cyl. Perkinsmotor (224 hk som tillval) Full hydrostatisk 4WD och 4WS Dynamiska bromsar på alla 4 hjul Hydraulisk spårviddsjustering Aktiv självjusterande luftfjädring Multifunktionskontroll

Importör för Danmark och Sverige: Scan-Agro A/S Tfn: + 45 9652 0604 • fs@knight-sprayers.dk www.knight-sprayers.dk

Rosenborgsv.21 info@vibyteknik.se 044-228082

29034 Fjälkinge www.vibyteknik.se 0705-228082

11


12

ISOBUS

NilehnTeknik nr 02/2014

.SE

För att köra John Deeres växtskyddsspruta måste man ha en körspak för rampfunktionerna. I Varioterminalen visas sprutan i rutan uppe till vänster och funktionsknappar uppe till höger i pekskärmen. aktuella traktorn och redskapet för att sektionsavstängningen till växtskyddsputan ska fungera.

Alla är inte med

Vi kan konstatera att risken för problem minskar väsentligt om man har samma fabrikat på redskap som på traktor, men tanken med ISOBUS är ju att det ska vara en standard som alla ska följa och för många lantbrukare kan det ibland vara intressant att köpa olika fabrikat på maskiner och traktorer. Det finns ett litet motstånd bland tillverkarna att släppa olika koder för att få alla funktioner som är tänkta när man kör med ett fabrikat på traktorn och ett annat på redskapet, men det går, bara man är lite envis. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vårt test fungerat över förväntan. En veckas testande och trixande och bra support från alla inblandade leverantörer medförde att vi ganska snart kunde köra såväl gödselspridare

som växtskyddsspruta i traktorernas terminaler med alla funktioner. Sammanfattningsvis visar vårt test att tekniken är till stor fördel. Att slippa extra monitors i hytten är bra och att köra med traktorns originalmonitor till alla redskap innebär att man enkelt kan köra redskapen med olika traktorer eftersom man inte behöver flytta redskapsterminalerna emellan, något som i vissa fall är praktiskt omöjligt.

Vänja sig

Men att ha all information i en enda monitor innebär att det blir lite mer rörigt för föraren innan man blir van. Har man en monitor för traktorn, en för autostyrningen och en eller två för redskapet vet man ju var man ska titta och trycka för just dessa funktioner. Har man allt i traktorns monitor får man antingen dela rutan i två eller fyra rutor och på så sätt se allt på en gång, exempel trak-

tordata, maskindata, autostyrning, och övrig information. Då får man ganska små bilder även om man har den största monitorn på marknaden. Ett alternativ är att man har hel bildruta och växlar mellan de olika alternativen med knappar.

Val av bild

Då måste man ha autostyrningen uppe medan man kör för att se var man arbetat på fältet, samt att sektionerna på växtskyddssprutan eller gödselspridaren, slår till och från som de ska. Då kan man inte se mängden i tanken och andra värden för redskapet och traktorn samtidigt, men det kan man i och för sig klara sig utan. När vätskan eller gödseln når ner till en inställd nivå får man normalt en signal och med en snabb knapptryckning så växlar man ju mellan bilderna.

Anders Niléhn


.SE

ISOBUS

NilehnTeknik nr 02/2014

Fakta: AEF Agricultural Industry Electronics Foundation, som förkortas AEF, är en internationell organisation för tillverkare av traktorer och redskap för lantbruk. Föreningen bildades år 2008 av John Deere, CNH, Claas, Agco, Kverneland, Grimme och Pöttinger. Målet var att sätta en standard så att traktorer och redskap, oavsett fabrikat, ska kunna fungera tillsammans med ISOBUS. I dag finns det över hundra maskintillverkare runt om i världen som anslutit sig till AEF. På www.aef-online.org kan man som återförsäljare och inom kort, även som lantbrukare, se vilka traktorer och redskap som passar ihop vad gäller ISOBUS.

Så här ser Kverneland Exacta TL GeoSpread ut i New Hollands IntelliView IV.

13


14

ISOBUS

NilehnTeknik nr 02/2014

Biocontainer 800 kw

Torkanläggning

– Proffs på spannmålshantering! nyhe

som

t

r ge på Bo v is a s

by

Monter Komplett med elskåp, bränsleförråd & varmluftspanna med biobrännare

för flis, pellets & spannmål!

L27

SvenSKa anTTi Strängnäs 0152-180 20 www.svenska-antti.se

Regionkontor: Syd 044 - 21 36 00 Väst 033 - 15 03 36

med hög effektivitet!

.SE


.SE

ISOBUS

NilehnTeknik nr 02/2014

15

e d n a v a h d n a h t l Enke utan problem ISOBUS ska vara ”Plug and Play” men är man inte noga förberedd kan det i stället bli ”Plug and pray”. Efter att ha testat några olika system i praktiken kan vi konstatera att noggranna förberedelser är viktigt för att få systemen att fungera perfekt. Det gäller att redan vid inköp av traktor och redskap berätta för maskinåterförsäljaren att man har för avsikt att köra redskapen, med alla dess funktioner, i traktorns monitor, så att denne kontrollerar med generalagent och fabrik att det verkligen fungerar och vilka programvaror som behövs. För att få samtliga funktioner att fungera måste man ofta låsa

New Holland med växtskyddsspruta från John Deere.

upp system och lägga in nya programvaror i traktorns och eventuellt även i redskapets elektronik. Är det olika fabrikat på traktor och redskap krävs ytterligare förberedelser så man som kund klargjort för inblandade firmor att de måste samarbeta lite vid starten. Programvarorna som ska installeras måste beställas från fabrik och kan kosta allt från några tusenlappar och upp till 20 000 kronor per traktor/maskin. Redan vid ordertecknandet måste man göra klart vem som ska stå för denna kostnad.

Anders Niléhn


16

NilehnTeknik nr 02/2014

Maskinmässa

.SE

Mässan med något

för alla

Zetor Forterra 150HD lyfter 8 500 kg i trepunkten bak och kan ha upp till fyra dubbelverkande hydrauluttag med elventiler.


.SE

Maskinmässa

Stort och smått. Dyrt och billigt. Avancerat och enkelt. Tjeckiska lantbruksmässan TechAgro har något för alla smaker och behov och vi på NilehnTeknik stötte på både välkända och betydligt mindre kända fabrikat. BRNO TJECKIEN NILEHN TEKNIK Ett välkänt fabrikat för oss i Sverige är Zetor, som var på hemmaplan. Därmed satsade de extra hårt och presenterade nya Forterra HD. I grund och botten är det en Forterra, men

NilehnTeknik nr 02/2014

som fått uppdaterade specifikationer på alla plan. På Zetor anser man att de fyrcylindriga motorerna med sexton ventiler går bra, men att efterfrågan på sexcylindriga traktorers storlek finns. Därför har man med Forterra HD valt att öka hjulbas och spårvidd, samt öka bakre trepunktens lyftkapacitet till 8 500 kg. Med i utvecklingen kom även möjligheten att välja både framaxelfjädring och hyttfjädring.

Elhydraulik

När Forterra HSX kom förra året var den aktiva trepunkten HitchTronic en nyhet och den finns även på Forterra HD. Vad som däremot

17

är nytt på HD är möjligheten att välja elhydrualik på upp till fyra dubbelverkande hydrauluttag. Forterra HD finns i tre modeller, där den största har en maximal effekt på 106 kW (147 hk) och kan fås med upp till 650/65R38 som största däckdimension.

Mindre maskin

Ett annat känt märke med sina rötter i Tyskland är Horsch. De har sedan tidigare sin kultivatorsåmaskin Focus 6TD och kommer nu med en mindre modell på fyra meter. Intressant med maskinen är det faktum att den kan lägga gödning i två nivåer med kultiva-

Zetor slog på stort på hemmaplan och presenterade nya HD-modellerna i Forterraserien. De har längre axelavstånd, kraftigare konstruktion och ökade specifikationer.


18

NilehnTeknik nr 02/2014

Maskinmässa

.SE

Horsch Focus 4TD är en bearbetande såmaskin med djupluckrande kultivatorpinnar med gödningsmyllning, följt av utjämnande tallrikar, packhjul och sist skivbillar. Dragkraftsbehovet är minst 200 hästkrafter.

Tjeckiska spruttillverkaren Agrio visade troligtvis mässans största spruta, Gigant 12530. Den lastar 12 500 liter, plus 600 liter färskt vatten, och ramper finns mellan 21 och 36 meter. Sprutan ska vara ISOBUS-kompatibel, enligt tillverkaren.


.SE

Maskinmässa

NilehnTeknik nr 02/2014

torpinnarna, vilka kan köras djupt. Efter dem kommer packhjul och sist skivbillar. Focus 4TD är hydrauliskt hopfällbar och mäter tre meter i transport. Behållaren rymmer 5 000 liter och är fördelad enligt 40:60. Trots sina fyra meter kräver såmaskinen en traktor på mellan 200 och 300 hästkrafter och beroende på hur djupt man önskar bearbeta. Mindre kända i Sverige är spruttillverkaren Agrio. De visade på TechAgro upp sin nya bogserade storspruta Gigant 12530. Den har en tank på 12 500 liter, exklusive färskvattentanken på 600 liter. Bakre boggiaxeln är styrbar och sprutan har fjädring för mjuk gång, såväl på ramp som på chassi. Ramper kan fås med bredder mellan 21 och 36 meter.

Fältvagn

Svenska importören Farm Mac har tillsammans med företaget EuroBagging tagit fram en egen skruvvagn. Den heter Grain Saver och finns i två modeller: 16,5 eller 24,5 ton. Den har fjädrad framaxel och ska ha bättre viktfördelning än liknande vagnar, vilket borgar för säker körning i högre hastigheter på fältet. Intressant med vagnen är dessutom att skruven är fällbar och därmed kan avlastning ske på ner till 2,3 meter. Anmärkningsvärt med Grain Saver är bottenluckorna, vilka gör att man kan lossa lasten i tippgrop vid behov. Bakpå vagnen finns en rejäl plattform och

Agrio Gigant har all tänkbar fjädring för att kunna köras fort och bakre axeln är styrbar.

19


20

Maskinmässa

NilehnTeknik nr 02/2014

.SE

Grain Saver från Eurobagging är framtagen i ett samarbete med svenska Farm Mac. Skruvvagnen finns i två storlekar och intressant är att den har bottenluckor för körning i tippgrop.

rullkapellet vevas på från marken. Utrustad för att passa den svenska marknaden kostar den mångsidiga skruvvagnen på 24,5 ton 440 000 kronor. Eurobagging har sina rötter i korvläggare för ensilage och spannmål. På mässan i Brno visade de dock upp en överlastningsanordning för ensilage. Reloader H5 är namnet och tanken är att man inte ska köra fältvagnarna i transport utan utnyttja den kostnadseffektiva lastbilen när transportsträckan är över fem kilometer. Detta minskar dessutom slitaget på de lågtrycksdäck som sitter på traktorer och maskiner idag och nedsmutsningen av vägar minskar.

Snabb lastning

Tanken kommer från sockerbetsindustrin, men med den skillnaden att man lastar över direkt i skörd. Eurobagging menar att en fördel med deras maskin är att kapaciteten är stor i förhållande till storleken. Reloader H5 klara av att lasta över 20 kubikmeter ensilage i minuten, men trots det är det en enkel maskin som ställs om mellan transport- och arbetsläge på endast 5 minuter. Priset är 750 000 kronor. Att åka på mässa utomlands är spännande av den anledningen att maskiner av mindre kända märken och med tilltalande priser finns representerade.

Alla funktioner på Grain Saver kan köras via elhydraulik, om man önskar det.


.SE

Maskinmässa

NilehnTeknik nr 02/2014

Eurobagging Reloader H5 är en överlastningsanordning för ensilage. Tanken är att fältvagnarna ska tippa sitt lass och att det därefter ska lastas på lastbil vid fältkanten. Det minskar nedsmutsning av vägar och däckslitaget på lågtrycksdäck inom lantbruket.

21


22

Maskinmässa

NilehnTeknik nr 02/2014

.SE

Ett tjeckiskt märke med sådana produkter är Nopozm. De visade på TechAgro upp en niometers camebridgevält med vikt på 4 600 kg. Den har sextio centimeter stora ringar och kräver 120 hästkrafter enligt tillverkaren. Priset är 10 185 euro, vilket motsvarar cirka 95 000 svenska kronor. För den som odlar potatis kan polska Akpil kanske vara intressant. De tillverkar i princip allt inom lantbruksmaskiner och deras PowerPlant kan vara en tänkbar maskin för den som vill köpa en ny sättare.

Billig maskin

Polska Akpil har bland annat maskiner för potatis på sitt program. Denna burna sättare med fyra rader och lastkapacitet på 2,2 ton kostar cirka 61 000 svenska kronor. Den kan fås med betningsutrustning, gödningsmyllning och kupformare.

Det är en enkel maskin med antingen två eller fyra rader som buren, alternativt fyraradig bogserad. Priset för en fyraradig buren maskin med lastkapacitet på 2 240 kg är 183 800 tjeckiska kronor, vilket motsvarar ungefär 61 000 kronor. Den kräver 140 hästkrafter och väger i sig själv 1 450 kg. Att köpa mindre kända märken kan vara tilltalande om man vill ha en enkel maskin, men minst lika intressant kan det vara för den som vill ha mycket utrustning till ett fördelaktigt pris. Akpil kan leverera sin sättare med betningsutrustning, gödningsbehållare och hydrauliskt inställbar kupformare. Filip Niléhn

Tjeckiska Nopozm visade upp lågprisalternativ för den som vill köpa en ny vält. Denna nio meter breda camebridgevält har ringar på sextio centimeter och kostar cirka 95 000 svenska kronor.


En bättre affär!

Betesputsare/klippare - slå till idag KOLLA A P R IS E R N

Succén från 2013 Förra året sålde vi snabbt slut på Bonnets fina slagklippare och betesputsare.

Bonnet har klippare för betesputsning, underhåll av vägrenar och diken med mera.

F R I TT KT

Denna

re

•• •

r a l e ve va

ras FRA

Slagklippare EFGC EFGC105, 102 cm: ............................................7.900:EFGC125, 122 cm: ............................................8.495:EFGC145, 142 cm: ............................................8.900:EGFC165, 165 cm ...........................................10.900:EFGC175, 172 cm ...........................................11.900:EFGC185, 185 cm ...........................................12.900:EFGC195, 195 cm ...........................................13.900:-

Maskinerna har enkel och kraftig konstruktion. De passar de flesta traktorer.

Slagklippare DPH. Hydraulisk sidoförskjutning DPH175, 175/188 cm: ........... 15.995:DPH205, 205/218 cm: ........... 17.995:-

Boka din maskin redan idag!

Släntklippare BCR BCR140, 140 cm ............................... 17.900:BCR170, 170 cm ............................... 21.900:BCR200, 200 cm ............................... 24.900:-

ATV MOWER. Klippaggregat till ATV Arbetsbredd: 115 cm: ................12.750:-

Dags för en ny skopa?

PALLGAFFLAR

PLANERINGSSKOPOR

SMS/TRIMA, EURO, ÅLÖ

Sms/Trima, Euro, Stora BM 150 cm, SMS/TRIMA, EURO ...............5.900:180cm, SMS/TRIMA, EURO ................6.900:200cm, SMS/TRIMA, EURO ................7.490:220cm, SMS/TRIMA, EURO ................7.990:250cm, SMS/TRIMA, EURO ................8.590:200cm, STORA BM ...........................11.900:220cm, STORA BM ...........................13.900:250cm, STORA BM ...........................15.900:-

2,5 ton, 1200 mm. ......................4.795:-

Stora BM

5 ton, 1200 mm. .......................10.900:5 ton, 1600 mm. .......................11.900:-

ras FRA

SKOPOR SMS/TRIMA och EURO Storlekar mellan 180-250 cm. Dubbelbottnade samt släta inuti. Valsade och rundade kvalitetsskopor. Pulverlackerade. Försedda med 10 mm frontstål.

beställ på bonnet.se

020 - 350 036

info@bonnet.se

re

F R I TT KT

Denna

r a l e ve va

•• •

MODELL

EB180

EB200

EB220

EB230

EB250

Bredd, mm. Volym, m3: Pris SMS/TRIMA

180 0,85 5.500:-

200 0,95 5.600:-

220 1,15 5.900:-

230 1,35 6.200:-

250 1,55 6.800:-

5.600:-

5.700:-

6.000:-

6.400:-

6.950:-

Pris EURO

Dubbelbottnade • Starka • Frontstål

facebook.com/bonnet.se

Alla priser är exkl. moms. Fraktfritt inom Sverige vid beställning över 3.000 :- Gäller ej vid beställning av Bonnets plywoodskivor, dörrar och fönster.


24

Spannmålshantering

NilehnTeknik nr 02/2014

.SE

Här är en biocontainer med en 800 kW panna monterad vid sidan av en spannmålstork från Antti. Flis fylls uppifrån i framkanten medan varmluften leds i röret som går in genom väggen mitt på torkhuset.

Torka spannmålen med energi från gården Med effekter från 300 till 800 kW kan finska Antti leverera biopannor till spannmålsodlare som önskar minska sina energikostnader. Det vanligaste när det gäller torkning av spannmål är olja eller gas för att värma tillsatsluften till torken. De som eldar med flis eller annan bioenergi har ofta fler användningsområden för pannan och värmer då vatten som blir värme i olika utrymmen, i torken genom att ett värmepaket är placerat mellan fläkten och torken. Men i den biopanna som Antti säljer är det luften som värms upp vid förbränning av flis, torv, pellets eller spannmålsrens. Givetvis kan man även elda med spannmål för att torka annan spannmål.

Stor kostnad

Nackdelen med biopannan jämfört med en oljepanna är priset. – Man måste ha en oljeförbrukning på cirka 10 kubikmeter per år för att den större investeringen ska vara försvarbar, säger Lars Fredriksson på Svenska Antti.

Anledningen är att pannan är dyr medan bränslet är billigt när man eldar med biobränsle i torken. Antti säljer en containerlösning där panna och allt är monterat och klart och bara att placera på gården och koppla till den befintliga torken. Med en effekt på 650 kW kostar en sådan cirka 900 000 kronor och en på 800 kW kostar cirka 1 miljon kronor.

Billigare

Motsvarande storlek på biopanna att montera i en befintlig byggnad kostar ungefär 30 procent mindre, men då tillkommer arbete för att installera anläggningen. Antti har även mindre biopannor som ännu inte är prissatta. En container med en biopanna mäter 3,5 meter i bredd och 9,3 meter i längd och är 3 meter hög. De är lätta att transportera och förflytta. I containern är det ett integrerat flislager om 13 kubikmeter och när den är på plats är det bara att sätta i kontakten till strömmen och ansluta varmluftskanalen till torken. Den största modellen har dubbla fläktar på vardera 7,5 kW och de ger tillsammans som mest 40 800 kubikmeter luft per timme.


.SE

Spannmålshantering

NilehnTeknik nr 02/2014

Här är biopannan installerad i ett befintligt pannrum medan flislagret ligger bakom. Bränslet skruvas in till pannan från lagret.

Din maskinleverantör

Väghyvel 3-skärig med hydr regl. strängspridare Individuell, hydr inställning av hjulen

Hydrauldriven balutrullare för ensilage, halm, hö m m.

Sopmaskiner för alla miljöer

Strömaskin för halm, spån mm. Enkel, robust, få rörliga delar, bra pris.

Skrapa med gummiskär för gödsel, snö, spannmål m m.

Hydrauliskt sänkbara djurvagnar 4 - 12 m. Lasthöjd 10 cm.

Åkbar gödselskrapa Batteri alt bensindrift

Fältvagnar Dansktillverkade 8 - 18 ton Kraftiga och robusta

Dräneringsrensmaskin 300 - 500 m slang Högeffektiv maskin

Åkbar gödselskrapa Batteridriven Smidig och effektiv Även beg fabriksrenov.

Batteridriven gödselskrapa Smidig och effektiv 14 900.-

Besök oss i monter E:106 på Borgeby Fältdagar

Ängelholmsvägen 207, 266 93 Munka Ljungby Tel 0431-43 32 15 Fax 0431-43 30 50 www.LRMA.nu

Åkbar multimaskin, ex gödselskrapa, sop, foderfördelare mm

25


26

Spannmålshantering

NilehnTeknik nr 02/2014

En biopanna är en stor investering i jämförelse med ett oljeeldat system och enligt Lars Fredriksson, på Svenska Antti, behöver man ha en årlig förbrukning på minst 10 kubikmeter olja för att kalkylen ska gå ihop.

Torktemperaturen får vara upp till 100° C. Modellen på 650 kW har en fläkt på 15 kW som ger upp till 33 000 kubikmeter luft per timme och den minsta anläggningen, som är på 300 kW, har en fläkt på 7,5 kW och en luftkapacitet på 20 400 kubikmeter per timme.

Elda avfall

Med den stora modellen förbrukar man ca 0,9 kubikmeter flis per timme, enligt Anttis uppgifter. Eldar man med pellets går det åt 0,26 kubikmeter per timme, alternativt 0,51 kubikmeter spannmål eller 0,58 kubikmeter torv. Fördelen med en biopanna är att man kan ta tillvara på avfall på gården och få energi av detta. I pannan kan man som exempel även elda

.SE

De varma rökgaserna cirkulerar genom dessa kanalerna i värmeväxlaren medan den kalla tillsatsluften rör sig runt kanalerna, värms upp till cirka 80°C och går vidare in i torken.

pelleterad halm, oljefrö, torkad gödsel, rapspellets eller spannmålsavrens. Precis som på en oljepanna leds de varma rökgaserna genom kanaler innan de leds vidare ut genom skorstenen. Runt dessa kanaler cirkulerar luften som blåses in av fläkten, värms upp, och går vidare in i torken. Bäst verkningsgrad har man vid 80°C enligt Antti.

Ökad försäljning

Askan dras ut automatiskt med hjälp av en eldriven skruv i botten på brännkammaren.


.SE

Spannmålshantering

NilehnTeknik nr 02/2014

27

Anttis biopanna utprovades först i Finland och kom i drift där år 2010. Redan år 2013 sålde Antti 30 anläggningar på hemmamarknaden, men i Sverige har försäljningen gått lite trögare. – Vi har sålt sju stycken så här långt i Sverige, säger Lars Fredriksson. Försäljningen här kom inte igång förrän de största anläggningarna på 800 kW blev tillgängliga på marknaden. Han menar att en blöt höst sätter fart på försäljningen av biopannor eftersom stor energiförbrukning ger fördel för tekniken. I Sverige har det mest handlat om biopannor som installeras i pannrum, men Lars Fredriksson tror att det kan finnas ett intresse för den flexibla containerlösningen även här.

På utställningen

– Vi kommer att visa en biocontainer på Borgeby Fältdagar 2014. Det gäller nämligen att man kan se bredden med en biocontainer. Torken används kanske bara en eller maximalt två månader per år och sen står den anläggningen stilla. Har man pannan i en container kan den enkelt flyttas och användas för att värma upp andra saker på vinterhalvåret, exempelvis ett drivhus, en byggarbetsplats eller ett lager. – Även om biopannan kan eldas med många olika bränslen är det flis och pellets som är det vanligaste, säger Lars Fredriksson.

Av Øystein Heggdal, översättning Anders Niléhn

Askan skruvas ut automatiskt från botten på brännkammaren och ut till en behållare.


Maskinteknik

.SE

i f채lt

Agritechnicanyheter

NilehnTeknik nr 02/2014

Lemkens

28


.SE

Maskinteknik

NilehnTeknik nr 02/2014

29

Vega finns med Lemkens aluminiumramp där munstyckena sitter skyddade i profilen. Rampen är fjädrande för bra stabilitet och ramphöjdsautomatik med sensorer finns att tillgå.

Intelligentare växtskyddssprutor, exaktare såmaskiner och effektivare jordbearbetningsredskap. Lemken visade upp hela arsenalen på en pressvisning i Tyskland i maj. KASSEL NILEHN TEKNIK Agritechnica är för många lantbruksmaskintillverkare den viktigaste plattformen för lansering av nya modeller och därför brukar det

vara lite stiltje i nyhetsflödet närmsta tiden efter mässan. Men många gånger finns det anledning att titta lite närmre på lantbruksmaskiner även ett halvår efter Agritechnica.

I fält

Anledningen är att ibland är det som visas på mässan inte helt klart för marknaden, samt att man ju aldrig ser maskinerna i drift. Får man tillfälle att se dem i fält några månader senare är det inte ovanligt att de utvecklats vidare ytterli-

gare en bit och vissa funktionsstörningar har byggts bort. Tyska Lemken utgör inget undantag och deras nya bogserade växtskyddspruta Vega har precis visats i praktisk drift för första gången. Det är en maskin med stor kapacitet och som kund kan man välja mellan 3 000, 4 000 och 5 000 liters tankvolym och rampbredder från 15–30 meter. Maskinen har låg tyngdpunkt vilket ger stabilitet, allra helst när man utnyttjar dragstyrningen i sluttande terräng.

Andra nyheter vad gäller växtskydd är en fronttank som heter Gemini och som ökar den burna sprutans kapacitet väsentligt.

Exakthet

Med terminalen ISOBUS CCI 200 kan man sektionsavstänga rampen ner till enskilda munstycken för exakt resultat på kilformade fält. Växtsskyddssprutor har styrts med elektronik under många år och nu kommer tekniken även till jordbearbetningsredskap. Lemkens burna


30

NilehnTeknik nr 02/2014

Maskinteknik

.SE

Lemkens burna sprutor Sirius rymmer 1 900 liter och med den nya fronttanken, Gemini som rymmer 1 100 liter blir det totalt 3 000 liter med ut i fält. Det är lila mycket som en normal bogserad växtskyddsspruta.

Turncontrol Pro i Lemkens ISOBUS-terminal CCI 200 innebär ett enkelt handhavande med plogen på vändtegen.


.SE

Maskinteknik

NilehnTeknik nr 02/2014

31

Rotorharven är ett effektivt redskap när man ska sönderdela, blanda och återpacka i tuffa förhållanden i en körning.

Vi ses på Borgeby!

Vi ser fram emot att se dig i vår monter, och visa fram alla nyheter sen sist.

Jonas Humble

Tobias Persson

Heine Hylleberg

Markus Pratelli Per Andréen

Anders Thoresson

www.grimme.dk


32

Maksinteknik

NilehnTeknik nr 02/2014

plog Juwel följer ISOBUS-standard och därmed kan man styra plogens alla funktioner via en monitor i traktorhytten.

Allt i en terminal

Föraren behöver aldrig röra traktorns reglage för hydraulik utan växling och inställning av

arbetsvinkel och arbetsbredd sköts elektroniskt och man kan även programmera in en vändtegssekvens och få hela förloppet utfört med automatik genom endast en knapptryckning. Förutom plogar är kultivatorer och rotorharvar viktiga produkter för Lemken.

Rotorharven Zirkon har funnits i många år och uppdateras nu med en växellåda som innebär att lantbrukaren kan välja mellan 330 och 440 rpm på rotorerna vid 1 000 rpm på kraftuttaget. Hela transmissionen är kraftfullare och klarar nu motoreffekter upp till 300 kW (408 hk). Tillsammans

FRAMTIDENS JORDBRUK...

REDAN IDAG!

Precisionsodla och optimera ditt jordbruk för högre lönsamhet och effektivitet! Dataväxt erbjuder smarta lösningar, produkter och tjänster inom följande områden:

PROGRAMVAROR

DRÄNERING

HANDDATORER

AUTOSTYRNING

SENSORER

PRECISIONSSERVICE

REDSKAPSSTYRNING hedåkers säteri 3, 467 95 grästorp tel 0514-65 02 00. info@datavaxt.se. www.datavaxt.se

.SE

innebär det att kapaciteten ökar och rotorharven blir flexiblare och lättare att anpassa arbetet efter förhållandena.

Anders Niléhn


.SE

Maskinteknik

NilehnTeknik nr 02/2014

33

När de burna maskinerna blir för stora och tunga ökar risken vid bland annat transport på vägen. Med Lemkens pivoterande och hydrauliskt manövrerade transporthjul avlastas trepunkten på vägen medan man har det burna redskapets fördelar i fält.

^ò›ÄÝ»WÊãƒã®Ý㛻Į» hƉƉƚćĐŬĨƂƌĚĞůĂƌŶĂŵĞĚ^ǀĞŶƐŬWŽƚĂƟƐƚĞŬŶŝŬΘsZͲ^ƚƌƵĐƚƵƌĂůͲ^ĐĂŶƐƚŽŶĞ DĂƐŬŝŶ'ƌƵƉƉĞŶ ŶŐĞůŚŽůŵϬϰϯϭͲϰϭϱϲϬϬ ǁǁǁ͘DĂƐŬŝŶ'ƌƵƉƉĞŶ͘ĐŽŵdŽƌĞEŝůƐƐŽŶϬϳϬϵͲϮϮϳϵϵϬ

PƐƚƌĂ^ƂŶŶĂƌƐůƂǀdƌĂŬƚŽƌƐĞƌǀŝĐĞϬϰϰͲϯϯϭϬϴϳ ǁǁǁ͘dƌĂŬƚŽƌƐĞƌǀŝĐĞ͘ĐŽŵŶĚƌĠůĂĚϬϳϬϴͲϯϳϭϭϴϱ


34

Maskinteknik

NilehnTeknik nr 02/2014

Lemken kommer med fler produkter Den tyska maskintillverkaren Lemken är unik då företaget grundades redan år 1780 och drivs i dag av den sjunde generationen Lemken. Nuvarande ägare heter Nicola Lemken och hon har två barn så den åttonde generationen är också säkrad. Under 2013 omsatte företaget 363 miljoner euro och antalet anställda är cirka 1 200 varav nästan 600 arbetar i produktionen. På avdelningen för utveckling och konstruktion finns knappt 100 anställda. Huvudkontoret ligger i tyska Alpen och där tillverkas jordbearbetningsredskap och såmaskiner medan växtskyddssprutorna tillverkas i Meppen. Här har man varit inhyst i hyrda lokaler, men har precis köpt mark i närheten och bygger nu en egen fabrik för att tillverka sprutorna. – Det hade kanske varit naturligt att bygga den nya anläggningen för växtskyddssprutor i Alpen där vi har huvudanläggningen, men vi ville behålla de anställda och därför blir denna verksamhet kvar i Meppen, berättar Anthony

van der Ley, som tillträdde som arbetande styrelseordförande och vd i november 2013. Även om Tyskland fortfarande är den största enskilda marknaden för Lemken ökar man på många andra platser just nu och i Storbritannien gick man upp med 45 procent under 2013. – Vi tror även mycket på Indien och Kina och har sedan oktober 2012 en egen fabrik i Nagpur i Indien och öppnar en fabrik i Kina i juni i år, säger Anthony van der Ley.

Fler maskiner

Delar man upp Lemkens omsättning per produktgrupp står plogar för 31 procent, kultivatorer för 32 procent, såbädds- och rotorharvar för 16 procent, såmaskiner för 14 procent och växtskyddssprutor för 7 procent. Enligt Anthony van der Ley saknar man en viktig produktgrupp i sin portfölj och det är konstgödselspridare, något man kommer att presentera inom kort. – Vi kommer även att erbjuda självgående växtskyddssprutor framöver.

.SE

Anthony van der Ley, längst till vänster vid bordet, tillträdde som styrelseordförande och vd för Lemken i november 2013. Pratar gör Nicola Lemken, ägare av företaget i sjunde generationen.

För att kunna visa maskinerna i sitt rätta element för kunder och återförsäljare har man även köpt ett lantbruk i närheten av Alpen och för att nå den ryska marknaden har man sedan en tid tillbaka monteringsfabrik där.

Nya kanaler

I Sverige har Lemken aldrig blivit särskilt stora men nu har man en ny representant som ansvarar för försäljning och marknadsföring och blir länken mellan de svenska återförsäljarna och den tyska fabriken. Det är Mats Jönsson, lantmästare och tillika lantbrukare i skånska Hammenhög. Mats Jönsson har ett förflutet på Syngenta och är känd i lantbrukarkretsar. En annan sak som Lemken arbetar hårt med just nu är reservdelshanteringen. Som tillverkare av maskiner för jordbearbetning och sådd är slitdelar en stor produkt, men man har problem med piratkopior. – Vi ska nu ta fram koncept så att både lantbrukare och återförsäljare tjänar på att sälja Lemken original när det gäller reservdelar, säger Anthony van der Ley. Anders Niléhn


Puma 130-270 hk

JUST NU INGร…R s!&3 s'03 FรšRBEREDELSE

54!.%842!+/34.!$ vid kรถp av en ny PUMA. Ord. pris 52 000:- + moms

+ยพ04),, FULLAUTOSTYRNINGFรšR

 Ord. pris 89 000:- + moms

+ moms

Kontakta din รฅterfรถrsรคljare fรถr mer information eller ring:tXXXTPEIBBLTF


36

NilehnTeknik nr 02/2014

Tröskteknik

18 meter .SE

New Holland presenterade nyligen ett nytt variabelt skärbord med 41 fots arbetsbredd, 12,3 meter. För många räcker det till, men inte för alla. Det sker en ständig utveckling för att få fram maskiner med ytterligare kapacitet.


.SE

Tröskteknik

NilehnTeknik nr 02/2014

37

på alla håll


38

Tröskteknik

NilehnTeknik nr 02/2014

.SE

Lantbruksmaskiner blir hela tiden bredare och effektivare, men ibland slår man i taket och måste komma på något helt nytt för att komma vidare. I dag finns det skördetröskor med skärbord på strax över 12 meter. Dessa passar utmärkt på lantbruk som tillämpar fasta körspår med den bredden. Men även om det är just 12 meter många lantbrukare siktar på nu, kommer man att efterfråga ännu större arbetsbredd i framtiden. Även om det går att konstruera ett skärbord som är 18 meter brett finns det andra praktiska begränsningar. Tröska och skärbord måste kunna transporteras mellan fälten. Christoph Philip Schreiber, ingenjör vid universitetet för Industriell Design i tyska Dresden har en idé om hur detta problem kan tacklas. Han har konstruerat en tröska med ett 18 meter brett skärbord, utan att fordonet blir längre än 18 meter, även i transport.

Två delar

Marknaden efterfrågar hela tiden större maskiner och för skördetröskor innebär detta bredare skärbord. Med denna konstruktion har man 18 meters arbetsbredd på tröskan men ändå inte mer än 18 meters längd i transport.

Skärbordet är nämligen delat på mitten och blir ihopfällt endast 9 meter i transport. Det fälls ihop hydrauliskt framför tröskan och rullar på sina egna hjul på vägen, kvar på samma plats framför tröskan. I transport backar således tröskan och det enda föraren behöver göra efter det att skärbordet fällts ihop är att klättra ur den ordinarie hytten och ta plats i en annan hytt bak på tröskan. Detta är egentligen ingen ny teknik, föraren av timmerbilen har sedan länge lämnat lastbilshytten för att äntra en annan förarplats för lastning och lossning av timmer och detsamma gäller vissa mobilkranar.

Belastning

En fördel med att köra tröskan baklänges i transport är att man får styrning på framhjulen vilket för de flesta förare känns mer naturligt. Ett skärbord som är 18 meter brett väger drygt 5 ton och kan därmed inte vara upphängt enbart i tröskans inmatningskanal, utan att belastningen på tröskans drivhjul blir för stor. Konceptmaskinen har ett hjul på varje sektion, monterat bakom skärbordet. Dessa hjul regleras i höjd med hydraulik och därmed får man exakt höjdinställning. Ett arton meter brett skärbord ställer även stora krav på tanktömningsskruven som på Christoph Philipp Schreibers tröska är teleskopiskt och transporterar spannmålen på två sätt. Från tanken och halva vägen drivs spannmålen ut med tryckluft för att i sista halvan av tanktömningsröret drivas vidare av en mekanisk skruv.

Anders Niléhn


.SE

Tröskteknik

NilehnTeknik nr 02/2014

39

De reglerbara hjulen bak på skärbordet håller höjden vid tröskning och fungerar som transporthjul på väg. Konceptmaskinen har två förarhytter, en bak under halmhuven för transport. Tekniken är inte ny. Mobilkranar har haft liknande konstruktion under många år.

Tanktömningsröret är teleskopiskt för att klara skärvidden på 18 meter. Första längden transporteras spannmålen med tryckluft och sista delen med en konventionell skruv.

läs tekniknyheter dagligen på www.nilehnteknik.se


40

Elektronik

NilehnTeknik nr 02/2014

.SE

Samarbete

ger billigare elektronik

Under de senaste 30 åren har elektronik som ett hjälpmedel för effektivisering i lantbruket gått snabbt framåt, men samtidigt gäller det att den teknik som kommer ut på marknaden är anpassad för de maskiner och redskap som används i dag.

Tillverkning i egen regi och som leverantör av OEM ger stora fördelar för att få stora serier och prispress på framtagna produkter. Detta gäller inte minst lantbrukselektronik. Tyska Bosch Rexroth är en stor tillverkare av hydraulik till lantbruksmaskintillverkare med serietillverkning av den elektroniska trepunktslyften, som ett av de stora genombrotten i början av 1980-talet. Världsmarknaden för lantbruksmaskiner skiljer sig mellan olika regioner, bland annat beroende på hur långt den tekniska utvecklingen kommit på olika platser. För multinationella tillverkare är detta både en för- och en nackdel. Fördelen är att man kan fortsätta att tillverka gammal teknik åt utvecklingsländer och på så sätt få långa serier och minskad produktionskostnad per enhet. Nackdelen är att

man inte enbart kan fokusera på den framtida utvecklingen. När det gäller utveckling och tillverkning av elektronik för lantbruket kan detta dock inte längre ses som en enskild insats. För att ha praktisk nytta av tekniken krävs en standard så att exempelvis elektroniken i en traktor passar ihop med elektroniken i ett redskap från en annan tillverkare.

Spridning

Tillverkare som både gör produkter i eget varumärke och till andra, så kallat OEM, har därmed en stor fördel numera. De utvecklar en teknik, anammar denna i de egna produkterna och sprider den även via andra fabrikat via OEM. Det finns många exempel på elektronik i traktorer som inte fungerar tillsammans med de redskap som lantbrukaren använder på gården.

Thierry Dumont, produktspecialist på det tyska företaget Mobile Electronics and Systems anser att det inte enbart för tillverkarna gäller att ta fram ny elektronik, de måste även se till så att den fungerar med de maskiner lantbrukarna har i dag och samtidigt ge tillräckligt med support så att utrustningen kommer att fungera som det är tänkt.

Ny teknik

Han menar att ny teknik även måste passa såväl stora som små gårdar och vara anpassad så att den fungerar till de maskiner som används i dag.

Anders Niléhn


Köp ditt smörjmedel & diesel hos oss Mässpriser! Möt oss på Borgeby!

Vi finns i Svenska Foders monter J 57.

För mer info: www.svenskafoder.se/energi • Order: 020-83 00 00 • Fax: 0510-828 90 Ordermail: kundservice@svenskafoder.se • Box 673 • 531 16 Lidköping

VI VÅGAR LOVA

KRAFTI GT ÖKAD S K Ö R D – ÄVEN PÅ DE BÄSTA AV JORDAR

S P R I D N I N G S B R E D D R A M P U P P T I L L 72 ME T E R & S T O R S P R I DA R E 110 ME T E R Bevattna med marknadens modernaste system - du sparar tid och säkrar utfallet av nedlagt arbete. Rosenqvists bevattningssystem maximerar kvantitet och kvalitet i din gröda och är en av de mest lönsamma investeringar du kan göra. Rosenqvists Irrigation har under 40 år tillverkat över 4 000 bevattningssystem. Våra erfarna bevattnings experter hjälper dig att hitta rätt lösning för ökad skörd med minimal vattenförbrukning helhetslösningar som utgår från dina behov och förutsättningar.

M HPC ™ STYRSYSTE

PVC RÖR OCH HYDRANTER

ROSENQVISTS.COM • 0 4 4-59 0 58 00

ANM ÄL DIG TIL L VÅRT NY HE TSBRE V på rosenqvists.com Lär mer om lönsam bevattning


42

NilehnTeknik nr 02/2014

Maskinmarknaden

.SE

Ljusa tider

fรถr maskintillverkare


.SE

Maskinmarknaden

NilehnTeknik nr 02/2014

Maskintillverkare med hela världen som marknad och arbetsfält har troligtvis en ljus framtid. I takt med att världens befolkning blir större och fler har råd att äta sig mätta ökar pressen på lantbruket att producera mer och med det behovet av ytterligare teknisk utrustning. År 2001 var värdet av alla de lantbruksmaskiner som tillverkades och såldes 59,1 miljarder dollar, cirka 385 miljarder svenska kronor. År 2011 hade denna siffra ökat med drygt 112 procent till 125,5 miljarder dollar och prognosen för 2021 säger 236,5 miljarder dollar. Enligt prognosen kommer maskiner för jordbearbetning och

Svenska Väderstad har, förutom i Sverige, även tillverkning i Kanada och Ryssland. På så sätt når de nästan hela väldsmarknaden och slår alla prognoser in har de framtiden för sig som tillverkare av maskiner för just jordbearbetning och sådd.

Fakta: Lantbruksmaskintillverkningen i världen år 2011. (Värde i miljarder dollar) Traktorer: Skördemaskiner: Så- och gödselmaskiner: Vallmaskiner: Jordbearbetningsmaskiner: Övriga lantbruksmaskiner: Reservdelar och extrautrustning: Totalt:

37,25 22,5 9,19 7,22 6,89 21,25 21,2 125,5

43

sådd vara de som ökar mest fram till år 2016, plus 9,1 procent. Anledningen är att många lantbrukare som tidigare tillämpat direktsådd nu blir mer intresserade av ytterligare jordbearbetning för att öka skördarna. För att nå alla marknader behövs tillverkning på flera platser. Som exempel måste man minst ha en sammansättningsfabrik i Ryssland för att kunna sälja där utan importtullar och för att sälja i Brasilien måste hela maskinen tillverkas på plats.

Nya marknader

Det samma gäller Kina, en ny och snabbt växande marknad, och det är bakgrunden till att snart alla stora maskintillverkare i världen har mer än en maskinfabrik i Kina. I Indien gäller inte dessa regler, men då marknaden där är så stor


44

Maskinmarknaden

NilehnTeknik nr 02/2014

.SE

Danska Kongskilde Överum har tillverkning i Danmark, Sverige och Polen. Anläggningen i Polen är ny och modern och ligger strategiskt för att förse hela Östeuropa, Ryssland och Ukraina med maskiner.

Din specialist på jordbearbetning MiniMax

ƌďĞƚƐďƌĞĚĚϰ͕ϱϬƟůůϭϴ͕ϯϬŵ ,LJĚƌĂƵůŝƐŬǀŝŬƞƂƌĚĞůŶŝŶŐ ,LJĚƌĂƵůŝƐŬŝŶͬƵƞćůůŶŝŶŐ 'ƵŵŵŝůĂŐĞƌ

• • • • •

• • • • •

MaxiRoll

ƌďĞƚƐďƌĞĚĚϱ͕ϯϬͲϭϮ͕ϯϬŵ ,LJĚƌĂƵůŝƐŬƌŽƐƐďŽĂƌĚ <ĂŶůĞǀĞƌĞƌĂƐŵĞĚ͗ ĂŵďƌŝĚŐĞƌŝŶŐĂƌϱϬͲϱϱͲϲϬĐŵ ĞůůĞƌƌŽƐƐŬŝůůƌŝŶŐĂƌϱϯͲϲϬĐŵ

Rollomaximum

ƌďĞƚƐďƌĞĚĚϲ͕ϮϬͲϭϮ͕ϯϬ &ćƌĚŝŐƐĊďćĚĚƉĊĞŶƂǀĞƌĨĂƌƚ ,LJĚƌĂƵůŝƐŬƚǀŝŬƞƂƌĚĞůŝŶŐ ,LJĚƌĂƵůŝƐŬƌŽƐƐďŽĂƌĚ dƌĂŶƐƉŽƌƚďƌĞĚĚϯŵ

ĂůͲŽŚĂƌĊƚĞƌĨƂƌƐćůũĂƌĞŝŚĞůĂůĂŶĚĞƚ͕ ĨƂƌŶćƌŵĂƐƚĞĊƚĞƌĨƂƌƐćůũĂƌĞŬŽŶƚĂŬƚĂ͗ ŶĚƌĞĂƐ:ƂŶƐƐŽŶϬϳϯͲϳϰϲϬϯϬϰϰ anj@dal-bo.dk www.dal-bo.dk sćůŬŽŵŵĞŶƟůůǀĊƌŵŽŶƚĞƌE105 den 25-26 juni 2014


.SE

Maskinmarknaden

NilehnTeknik nr 02/2014

John Deere tillhör de största och har produktion i hela världen.

45


46

NilehnTeknik nr 02/2014

Maskinmarknaden

.SE

och behovet av maskintyper skiljer så mycket mot Västeuropa, är det praktiskt att ha en egen fabrik även där.

Jättemarknad

Enbart i Indien säljs det 400 000 traktorer per år, att jämföras med cirka 150 000 i hela Europa. De flesta traktorerna i Indien är i storleken 40–55 hästkrafter och flertalet av dem används mest för vägtransporter medan arbetet på fältet fortfarande sköts med handkraft. I Indien är behovet således stort för fältredskap av olika slag så att traktorerna även kan användas på åkern. Afrika är nästa kontinent som de multinationella maskintillverkarna tittar på. I Afrika använder hushållen hela 70 procent av den totala inkomsten till livsmedel, att jämföras med 9 procent i Sverige. Hela 60 procent av den afrikanska åkermarken ligger för fäfot och därmed är potentialen mycket stor för maskinförsäljning i den världsdelen.

Anders Niléhn

Italienska Samegruppen har förutom i Italien även tillverkning i Tyskland, Polen och Indien.


Världsledande! Innovativ plogserie med böjda åsar och tiltpackare - endast på Grégoire Besson. Grégoire Begoire Besson RWY8 med integrerad tiltpackare • Integrerad tiltpackare passar till 4-/ 5- och 6-skäriga Grégoire Besson plogar med böjda åsar. • Perfekt på lättare jordar där packaren krossar kokor och komprimerar jorden för bibehållning av fukt. • Ger jämnare fält - efterföljande jordbearbetning blir lättare och minskar bränsleförbrukningen.

Gregoire Besson RWY6/RWY8 Tiltbreddsjustering

Hydrauliskt

Möjligt antal skär

4-6

Effektbehov, hk

120-240

Vändhuvud, mm

115-130

Ram, dubbel, mm

140x140 alt 160x160

Plogar med böjda åsar Böjda åsar ger ett centrerat dragläge. Med centrerad belastning krävs lägre effektbehov och sidokrafterna reducerar slitaget på landsidor och vändskivor. Böjda åsar är standard på de innovativa plogarna. Justera alla viktiga funktioner från hytten Från traktorn kan du justera linjering och tiltbredd, samt plöjningsdjup, lutningsvinkel och första tiltans bredd. Det vill säga, alla plogens viktiga justeringar kan göras direkt från traktorhytten.

youtube.com/nordfarm

facebook.com/nordfarm

Träffa oss på Borgeby Fältdagat, monter F16 Vi visar bland annat snittvagnar från Schuitemaker, redskap för jordbearbeninng från Grégoire Besson, kompaktlastare från Avant, vagnar från Palmse och mycket mer.

nordfarm.se


48

NilehnTeknik nr 02/2014

Maskinauktion

.SE

Säljer begagnat på

Göran Skoog och Ola Lindgren auktionerar ut en del begagnade maskiner på internet, i stället för att aktivt försöka sälja dem. Sidan kräver ingen inloggning förrän man vill lägga ett bud och budgivningstekniken är hämtad från andra auktionssidor där nedräkning för varje bud sker i slutet av auktionen.

Minskad begagnatförsäljning och vältajmad kontakt med it-bolag resulterade i en auktionssajt för lantbruksmaskiner. Maskinfirman Agroma Nordväst erbjuder något unikt på marknaden som alla parter tjänar på. BILLESHOLM NILEHN TEKNIK John Deere lämnar Kullenbergs och detta resulterar i att New Holland-programmet blir ledigt i nordvästra Skåne. Ola Lindgren och Göran Skoog ser sin chans och Agroma Nordväst startas i Åstorp med elva anställda år 2002.


.SE

Maskinauktion

NilehnTeknik nr 02/2014

49

internetauktion

Man kan antingen kontakta en säljare eller själv komma till anläggningen för att titta på en maskin. Auktionsprincipen för de mindre affärerna frigör tid för Agromas säljare.

Idag, tolv år senare, har de hela Söderberg & Haaks program, plus en del egna importer och fyrtio anställda i Billesholm utanför Helsingborg. Dessutom står de sedan april som delägare i Agroma Öst utanför Kristianstad och i Ystad. Nu lanserar de Sveriges första auktionssajt för enbart lantbruksmaskiner.

Prisnedgång

– Vi har under det senaste året märkt av sjunkande begagnatpriser, oavsett hur mycket vi annonserat. Vi blev lägligt kontaktade av Markettools i Ängelholm, säger Ola Lindgren. Markettools är ett it-bolag och genom samråd med Agroma

Nordväst sattes en auktionssajt renodlad för lantbruksmaskiner under konstruktion. Den näst sista fredagen i maj gick den första auktionen av stapeln och allt gick bra.

Fredagar

– Vi lägger in cirka tio objekt per vecka och kommer att ha avslut på auktionerna på fredagar. Principen är precis som på andra auktionssidor där man har tre minuter på sig att bjuda över efter det att tiden gått ut. I och med delägandet och driften av Agroma Öst kommer hälften av maskinerna att komma därifrån. Tidsbestämmelsen för varje objekt blir utifrån prisklassen, då kunden ska ha tid att bekanta sig med mas-

kinen via besök eller telefonsamtal. Själva arbetet från Agromas sida är litet. – Vi lägger ut objektet med bild och ett lägstapris. Betalningen sker sedan vid leveransen, precis som vid en vanlig auktion, berättar Ola Lindgren. Han tror dock inte att det blir dyrare maskiner som auktioneras ut, snarare enklare maskiner. De senare ger ofta mindre pengar, men med minskat arbete blir förtjänsten större.

Hinner mer

Man kan också se det som att tid frigörs för att säljarna ska kunna koncentrera sig på de större affärerna.

Att titta på maskinerna är enkelt och kräver ingen inloggning förrän det att man önskar bjuda på något. Därmed har sidan blivit positivt bemött, samtidigt som den gett mer till företaget.

Flera vinnare

– Vi har fått ökad trafik även till vår egen hemsida och till våra anläggningar, förklarar Lindgren. Agroma Nordväst kommer till en början att vara ensamma som säljare på internetsidan, men planerar att låta fler få deltaga i framtiden. Sidan nås via Agroma Nordvästs hemsida under knappen ”auktioner” eller www.markettools.se. Filip Niléhn


Stålbyggnader •• Stålstommar Stålstommar med med många många olika olika väggbeklädnader väggbeklädnader och och taklösningar. taklösningar. •• Alla Alla typer typer av av portar, portar, dörrar, dörrar, fönster fönster m.m. m.m.

Ring Ring för för snabbt snabbt kostnadsförslag kostnadsförslag på på din din byggnad! byggnad! HK HK ii Vinslöv Vinslöv 044-33 044-33 70 70 60 60 www.temahallen.com www.temahallen.com


Industri Industri

Butiker Butiker

••Produktion Produktion ••Kontor Kontor ••Lager Lager

••Butikshall Butikshall ••Kontor Kontor ••Lager Lager

Sport/ Sport/ Fritid Fritid

Lantbruk Lantbruk

••Idrottshallar Idrottshallar ••Ishallar Ishallar ••Tennishallar Tennishallar ••Boulehallar Boulehallar

••Ridhus Ridhus ••Djurstallar Djurstallar ••Maskinhallar Maskinhallar ••Lagerhallar Lagerhallar


52

NilehnTeknik nr 02/2014

Energi

.SE

Fossilfritt utan svår Alla motordrivna redskap på de tre gårdarna går på RME med stor framgång, oavsett vad återförsäljare gett dem för svar vid köp. Från och med nästa år blir biodieseln billigare än vanlig diesel i inköp.


.SE

Energi

omställning

NilehnTeknik nr 02/2014

53

Vår jord är under press sett till miljön och som lantbrukare kan man bidra stort till det bättre. Lantbrukarna bakom Energifabriken har ställt om sina gårdar till fossilfri drift och sparat pengar. En winwin-situation. År 2007 var första året David, Erik och Johan arbetade som lantbrukare samtidigt och närheten mellan gårdarna gjorde att samarbetsmöjligheter uppstod. De hade alla tre, tillsammans med sina respektive, intresse i förnybar energi och företaget Energifabriken startades. – Vi odlade alla etanolvete till Lantmännens fabrik i Norrköping och tänkte att vår raps borde kunna stå som råvara till RME, biodiesel, förklarar Erik Jacobsson. Försäljning av RME tog fart, men efter ett tag ställde man sig frågan vad de tre lantbrukarna själva gjorde för miljön i sina gårdar. Idag är deras drift nästan hundraprocentigt fria från fossila bränslen och sparar miljön 420 ton koldioxid om året. Bara på gården Smedbergas 200 hektar sparas lika mycket koldioxid som elva personer släpper ut under ett år. – Vi har ersatt allt drivmedel med RME och etanol, säger Johan Mattsson. Torkarna går med pellets eller flis och allt som köps in ska ha minimal miljöpåverkan.

Bra samarbete

De tre gårdarna samarbetar idag kring maskiner och en fjärde gård medverkar i det samarbetet. Arealen är 1 200 hektar och totalt blir miljönyttan stor, utan att omställningen varit krånglig. – Vi ser inga nackdelar kring vår omställning, berättar David Varverud. Både nyare och äldre maskiner klarar av RME och i torken sparas även pengar. Den första maskinen som ställdes om var en Claas-tröska av modell Lexion och på frågan om det skulle fungera att köra den på RME fick man nej. Idag har den gått felfritt på biodiesel i sju år. Därefter har fler maskiner bytt bränsletyp, från en New Holland T8050 till Volvo BM400. Alla fungerar de, trots negativa svar vid förfrågan. Den gamla Volvon ryker lite blått, men går bra.

Stor traktor

– Vi köpte en John Deere 9300 för ett tag sedan och fick även om den veta att den inte kunde köras på RME, säger Johan. I instruktionsboken stod det dock tydligt att den klarade det. För att vi ska få positiva svar på denna fråga krävs det nog att en del traktoraffärer tappas för att svaren är negativa. Lantbrukarna bakom Energifabriken menar att tillverkarna inte kan skylla på motorer och avgasrening, då RME tillämpats länge i lastbilar och bussar. Där används exempelvis AdBlue och partikelfilter.


54

Energi

NilehnTeknik nr 02/2014

.SE

Torken ställdes först om från vanlig eldningsolja till RME. Idag går den dock på flis, vilket är betydligt mycket billigare än olja och utsläppsneutralt. Tack vare att man samlat på sig erfarenheter från sina egna gårdar, har de idag mycket mer kött på benen när de ska prata för fossilfritt och hjälpa lantbrukare att ställa om. – Om man ska ställa om en begagnad traktor till hundraprocentig RME-drift kommer man att få byta ett par bränslefilter i början, berättar Erik. Det är dock det enda som behöver göras och man kan efter det även tanka diesel ibland om det blir nöd.

Billigt

På den gamla trotjänaren BM400 har de även behövt byta någon bränsleslang och packning, men inget kostsamt. Johan, Erik och David råder till att man börjar med en ren cistern när man byter dieseln till RME och att man rengör cisternen invändigt med jämna intervaller. Man ska även köpa RME med hög kvalité och lågt vatteninnehåll. – Dålig kvalité ger sämre köldegenskaper, förklarar David. Rykten om köldproblem kommer ofta upp när de pratar om RME. Med vinteranpassat

drivmedel av hög kvalité är det inga problem, menar de. Ekonomin är alltid viktig i ett företag och vad gäller bränsleförbrukningen bör den öka med tre procent vid byte till RME. De tre lantbrukarna har trots det inte sett någon ökning alls. De flesta tillverkare rekommenderar halvering av serviceintervallet, men det har de själva valt att inte göra. RME kostar idag cirka 9 kronor per liter, vilket är samma som dieselpriset efter skatteavdrag. Nästa år minskas den återbetalningen och RME blir billigare. Vad som även talar för biobränslet är att det inte är brand- eller miljöfarlig, vilket inte ställer krav på varken tankplacering eller besiktning. En annan tung post på de tre gårdarna är deras spannmålstorkar. Dessa konverterades enkelt till RME, men billigare förnybara bränslen finns. Idag går de på flis eller pellets, vilket kostar mellan 20-45 öre per kilowattimme. Visserligen krävs lite mer arbete, men både miljö och plånbok sparas. Även produkter och tjänster som köps in ska vara miljövänliga.

– Vi kräver fossilfria transporter av inkommande och utgående produkter från gårdarna, säger Erik. Det går utmärkt redan idag och kostar inget extra.

Kontroll

All konstgödsel som köps in ska dessutom vara tillverkad i en fabrik som katalyserar lustgasen som bildas vid produktionen, vilket halverar koldioxidutsläppen. Gårdarna har även grön el och detta menar de att alla borde ha, då det bara krävs ett telefonsamtal och inte blir dyrare. Idag kan Sverige i princip enbart köpa fossilbränsle av Ryssland, då Norge stryper sin försäljning och övriga länders tillgångar redan är sålda. – Vi väljer att köpa energi från grannlantbrukaren i stället för av Putin, avslutar Erik, David och Johan.

Filip Niléhn


.SE

Energi

NilehnTeknik nr 02/2014

55

Eric Jacobsson, Johan Mattson och David Varverud driver med sina respektive varsin gård, men har maskinsamarbete. Gårdarna är fossilfria på alla plan, såväl inom som utanför gården.

BRUNNBY

Mässan passar oerhört bra eftersom den är så starkt förknippad med växtodling, exempelvis när det gäller etablering av grödor, jordbearbetning, sådd och även forskning inom området”

Bo Stark, Vd Väderstad

BrunnbyLANTBRUKARDAGAR Lantbrukardagar

Arrangörer:

— den proffsiga samlingsplatsen för aktiva lantbrukare!

2-3 juli 2014 Information om programmet: brunnbylantbrukardagar.se Facebook: Brunnby Lantbrukardagar 2014

2 juli: 9-17 3 juli: 9-16 Entré 100 kr Fri parkering!

Medarrangörer:


56

NilehnTeknik nr 02/2014

Vallteknik

.SE

Nya Krone 1290 HDP II XL har den nya aktiva pickupen med rullar som ökar inmatningskapaciteten och snittverket kan ha 0, 13 eller 26 knivar i arbete. Effektbehovet är minst 184 kW (250 hk).

Nu är det lastvikten Halmtransporter med lastbil har fram till nu varit relativt kostsamt då halmen är skrymmande i förhållande till sin vikt, men med Krones nya fyrkantspress blir det numera fullt lass på bilen.

Krone Big X har tankar för diesel, AdBlue och ensileringssyra monterade i ramen. Det ger låg tyngdpunkt till maskinen.

Krones HDP-teknik innebar att storbalspressen ökade baldensiteten med 25 procent. Nu kommer nästa steg i utvecklingen och med den största modellen, Krone 1290 HDP II XL får man ännu tyngre balar, plus 10 procent till samtidigt som man ökar kapaciteten med häpnadsväckande 50 procent jämfört med tidigare modeller. Detta har man lyckats med genom att öka vikten på svänghjulet till 608 kg och ökat varvtalet till 1 180 rpm, med hjälp av en ny växellåda.


.SE

Vallteknik

NilehnTeknik nr 02/2014

Som följevagn till exakthacken har Krone en ny vagn som heter TX och som finns i två storlekar, 46 respektive 56 kubikmeter. Den kan sänkas hydrauliskt i framkant så traktorföraren lättare ser hur vagnen fylls med material. Längst fram är det en kil som innebär att man kan börja med att fylla några ton i framkant utan att sikten bakåt försämras. På så sätt får man snabbt vikt på traktorns bakaxel.

som sätter gränsen I ett test lyckades man pressa 149 halmbalar, på i snitt 500 kg, på en timme. Traktorn framför var en Fendt i 900-serien och den drog inte mer än 61 liter diesel per timme i detta arbete.

Åtta band

För att kunna hålla ihop balen har pressen åtta knytare, mot normalt sex och för att klara en lång arbetsdag har man gett plats för 27 garnnystan på varje sida om pressen. Tycker man inte det räcker finns det som extrautrustning garnförvaring som rymmer ytterligare sex nystan på höger sida och fyra på vänster sida. Krone 1290 HDP II XL visades för första gången på Agritechnica i fjol och är nu klar för försäljning.

Balmåtten är 90 x 120 centimeter och med dessa tyngre balar är det lastbilens lastförmåga som sätter gränsen vid transport. Krones självgående exakthackar ska kunna användas överallt i världen och därmed måste de ha en kylning som fungerar där det är som varmast. Går fläkten för fullt förbrukar den 60 hästkrafter och därför är denna hydrauldriven och termostatstyrd så den inte arbetar mer än nödvändigt för att minska bränsleförbrukningen och öka kapaciteten på maskinen.

Kort material

I inmatningskanalen sitter sex inmatningsrullar som pressar ihop materialet med 6 tons tryck för att ge en exakt matning och perfekt snitt av de efterföljande knivarna i trumman. I de första rullarna sitter metalldetektorn och löser den ut, stannar hela inmatningen på 0,6

57


58

NilehnTeknik nr 02/2014

Vallteknik

.SE

På Krones kortsnittsvagnar är det lätt att hålla knivarna i bra trim. På en minut sänker man ner och vinklar ut hela kassetten med knivar och med en hydrauldriven knivslipningsutrustning slipas alla på en gång, bara genom en knapptryckning.

Med den bredare Easy Cut F360 CR, med 3,6 meters arbetsbredd, klarar man svängar och sidolut utan mistor. När man kör på plan mark och rakt fram kan de bakre aggregaten skjutas utåt hydrauliskt i sidled så hela arbetsbredden utnyttjas.


.SE

Vallteknik

NilehnTeknik nr 02/2014

59

På nya så kallade butterflymodeller sitter det en rulle efter det tvärgående bandet och denna kan regleras från traktorhytten och hjälper föraren att forma strängen exakt som man vill ha den.

Nya AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige!

Komfort

• Marknadens bredaste hytt • Hyttfjädring • Fram / Back i joystick • Bomdämpning

Innovation

Burna Krone Easy Cut R320 CR fälls ihop snett uppåt för transport. Det ger ett smalt ekipage med bra viktfördelning och maskinen kan även kopplas av i detta läge vilket innebär att den tar mindre plats i maskinhallen.

Kapacitet

• Godkänd för 21t släpvagnsvikt • Upp till 11 meters lyfthöjd • Upp till 5 tons lyftkapacitet

Ekonomi

• M CVTronic, steglös transmission • EPD, Eco Power Drive • MCDC - 18% lägre bränsleförbrukning - digitalt lyftdiagram • Deutz motor, steg III B • Lastkännande hydraulsystem - vågfunktion

Läs mer på vår hemsida: www.hullert.se eller ring oss på telefon: 0512 30 00 30


60

NilehnTeknik nr 02/2014

Vallteknik

.SE

Den främre rotorn roterar 10 procent snabbare på Krones rotorsträngläggare med två rotorer. Denna maskin med tillägget Twin har en högre ram vilket innebär att rotorerna kan lyftas rejält på vändtegen så man inte skadar strängarna man kör över.

En liten detalj, sista centimetrarna av räfspinnarna är svagt vinklade. Något som innebär att grödan lyfts lite mer och därmed får man mindre mängd föroreningar i fodret.


.SE

Vallteknik

NilehnTeknik nr 02/2014

61

sekunder vilket är tillräckligt snabbt för att inte skada knivarna. Hela inmatningskanalen är rörlig 5° upp/ ner vilket ger en följsamhet för skärbordet vid ojämnt underlag.

Markföljsamhet

Krone har ett nytt avfjädringssystem för frontslåtterkrossarna som dels arbetar med mekaniska fjädrar och dels med hydraulik så att föraren kan reglera marktrycket från förarplatsen under gång. Alla Krones slåtterkrossar finns antingen med valsar eller slagor. Krone följer i dag ISOBUS-standarden vilket innebär att maskinerna kan köras från traktorns originalmonitor, under förutsättning att även denna följer samma standard. En intressant teknik, när det gäller elektronik, på de konventionella rundbalspressarna är en automatik som stoppar traktorn när balen ska börja lindas, öppnar bakgrinden och släpper ut balen samt startar traktorn igen då bakgrinden åter är stängd. På så sätt behöver föraren bara styra.

Anders Niléhn

Krone erbjuder både fix- och flexkammarteknik i sina konventionella rundbalspressar. I Sverige minskar dock intresset för denna maskintyp då kombipressarna tagit över marknaden och i dag står för hela 70 procent.

Kubota M8560 Svensk standard, 85,5 hk, air condition, kopplingsfri fram och back, parallellförd Kubotalastare med tredje funktion, 2 års garanti, 5 års maskinskadeförsäkring.

Kampanjpris 379 000:-*

Monter E41

Ord. pris: 494 700:* Pris ex moms, kan ej kombineras med andra rabatter

Dalhem, Gotland Larsson Bil & Traktor 0498-380 52 Frösön Roland i Slandrom AB Tel: 063-371 48

Höganäs AT Fordons Service Tel. 042-33 50 22 Hörby Wallins Traktor AB Tel: 0415-130 40

Ljungby Håkanssons Maskinaffär AB Tel: 0372-811 80 Motala MaskinCity i Motala AB Tel: 0141-20 22 90

Mullsjö Rosenbergs Bilskrot och Lantbruksmaskiner Tel: 070-847 87 07 Runhällen Runhällens Maskin AB Tel: 0224-912 70

Rättvik Anders Traktorservice i Rättvik AB Tel: 0248-127 60 Umeå S-O Larssons Maskin AB Tel: 090-14 73 30

Örebro Svenningsens Maskin AB Tel: 070-638 81 50 Växjö Håkanssons Maskinaffär AB Tel: 0470-144 80


62

Maskintillverkning

NilehnTeknik nr 02/2014

.SE

Krone har en ny fabrik för att bygga självgående exakthackar. Kapaciteten är 600 maskiner per år.

Från 300 till 600 maskiner I fjol investerade Krone i en ny fabrik enbart för att tillverka självgående exakthackar samt ett utbildningscentra för tekniker runt om i världen.

och har precis invigt en ny fabrik för dessa där man utan omställning kan skriva upp tempot till 600 per år, något man räknar med behövs inom kort.

SPELLE TYSKLAND NILEHN TEKNIK

En välkänd svensk maskinkonsulent sa för fem, sex år sedan att det är märkligt att försäljningen av självgående exakthackar är mindre än 10 procent av försäljningen av skördetröskor i Sverige. Detta då tröskan används knappt en månad per år medan exakthacken kan köras från maj till september,

I Sverige är marknaden för självgående exakthackar endast 10–20 enheter per år men i världen är efterfrågan stor. Den tyska maskintillverkaren Krone producerar årligen 300 självgående exakthackar

Märklig marknad

eventuellt ännu senare om den används i majs. Det finns till och med dem som skördar salix med självgående exakthack och kan därmed köra med maskinen året runt. Så när Krone skruvar upp produktionstakten är det inte först och främst den svenska marknaden man tänker på utan maskinerna säljs över hela världen och numera även i Kina. Krone har växt rejält den senaste tiden och ökat omsättning och tillverkning med totalt 70 procent de senaste tre åren.

– Under 2014 kommer troligtvis försäljningen inta att nå upp till toppresultatet 2013, mycket beroende på problem i Ryssland och Ukraina, säger företagets ägare Bernard Krone.

Underleverantörer

Den nya fabriken för självgående exakthackar är en lång monteringslinje där ramen kommer in i ena änden, delar monteras på vid olika arbetsplatser och färdiga maskiner rullar ut i andra ändan. Varje dag rullar två nya maskiner av bandet för att testas grundligt i


SILOKING

Kung av foderblandare

En ny generation kunglig foderblandare Kan man verkligen kalla en foderblandare kunglig? Vi på Kverneland tycker det. Speciellt den nya generationens Siloking DUO fullfoderblandare. Behållaren är konformad för att bereda en perfekt blandning och turboskruvarna har utvecklats till den nya formen. Detta minskar blandningstiden. Ett trådlöst kontroll- och kommunikationssystem ingår som standard. Siloking kan förses med olika utfodringsutrusningar för att anpassas till varje lantbrukares krav. Allt detta, och lite till på vår Siloking.

KvernelandGroup

kvernelandgrp

Kontakta din närmaste återförsäljare för mer information: www.se.kverneland.com


64

NilehnTeknik nr 02/2014

Här monteras hjulmotorerna fram. De kommer från Bosch och fördelen med en motor per hjul är att man slipper framaxeln och får mer plats för inmatning och knivtrumma.

Maskintillverkning

.SE


.SE

Maskintillverkning

NilehnTeknik nr 02/2014

65

Krone Big X 1100 är störst och har en V12:a från tyska Man.

den efterföljande testanläggningen. Ökar behovet av maskiner kan man skruva upp takten till 4 eller som max 6 per dygn, beroende på hur många skift man vill köra.

Stora motorer

Många delar kommer från underleverantörer, men ofta finns dessa i närområdet. – Ramen kommer från en firma i närheten, säger Henrik Feldman, på Krone.

Motorerna kommer från Man eller Mercedes och hytten från tyska Ditech. Förutom en ny monteringsanläggning finns det ett nytt utbildningscenter hos Krone. Det är fem hallar där man kan plocka isär maskiner och visa och utbilda servicepersonal. Testhallarna är anpassade för de stora självgående maskinerna som förutom exakthackar består av slåtterkrossar. Datorn i maskinen kan anslutas till

Knivtrumman är hjärtat i en exakthack och innan den monteras på plats körs den i en maskin för att slipas och balanseras exakt.

en extern server och eleverna kan se all data på stora bildskärmar vid undervisningen. Förr hade Krone maskiner med dubbla motorer för att få tillräckligt stor effekt, men nu kan Man leverera en motor som räcker till.

Små maskiner

Den största självgående exakthacken från Krone, som även är störst i världen, heter Big X 1100 och har en V12:a från Man.

Men även om stora självgående maskiner samt kombipressar och storbalspressar alltid drar uppmärksamheten till sig ska man tänka på att 50 procent av Krones totala produktion fortfarande är mindre redskap som konventionella rundbalspressar och slåttermaskiner i lyften eller bogserade.

Anders Niléhn


66

NilehnTeknik nr 02/2014

Maskintillverkning

.SE

Varje maskin testkörs i en timme och därefter analyseras alla värde av två ingenjörer i tre timmar. – Sen kommer nästa maskin av bandet, konstaterar Henrik Feldman på Krone. Invecklade maskiner behöver mycket service och för att kunna utbilda all servicepersonal på ett effektivt sätt har Krone en ny anläggning med fem utbildningshallar där en hel maskin får plats och kan monteras isär.


Telefon: 0739400698 04251090

För Er som söker en välbyggd, enkel och mycket ZŽďƵƐƚĨĂƐƚŐƂĚƐĞůƐƉƌŝĚĂƌĞŵĞĚůĊŐƚŬƌĂŌďĞŚŽǀ͘ prisvärd tunna. Helgalvad för lång livslängd. Stora hjul. Fjädrande drag. Helgalvad. Finns PǀĞƌϳϬϬƟůůǀĂů͘,ƂŐƐƚĂŶĚĂƌĚƐƉĞĐŝĮŬĂƟŽŶ͘ modeller för alla behov. Från 9-16 ton.

RICHARD WESTERN En av marknadens kraftigaste entreprenadvagnar, specialanpassad för tuff användning med skopan. Dubbla tippcylindrar. Finns i storlekarna 10, 12, 16 och 18 ton. Fjädrande axlar. Fjädrande dragstång.

Var rädd om Dina betesvallar och gräs-vallar. Vårda dem och få högre avkastning. Perfekt även för viltskador och restaurering.

sĂŐŶĂƌĂůůƟĚďLJŐŐĚĂŝŚƂŐŬǀĂůŝƚĞƚƐƐƚĊůĨƂƌĂƩ minimera egenvikt och maximera lastkapacŝƚĞƚ͘&ũćĚƌĂŶĚĞĚƌĂŐŽĐŚłćĚƌĂŶĚĞďŽŐŐŝĞƐŽŵ standard.

MaskinGruppen AB

Ängelholm 0431-41 56 00 Falkenberg 0346-71 54 00 Färjestaden 0485-50 35 00 Eslöv 0413-55 44 60 Jörgen Nilsson 0346-71 54 10 www.MaskinGruppen.com www.Joskin.com

Etebra Maskin & Vagn AB Telefon 036-14 29 69, 0708-25 64 50 www.etebra.nu • etebra@telia.com


68

Bygg

NilehnTeknik nr 02/2014

Byggnation

gs ett nytt På Holmsbergs Gård byg ihop de tre yta kn att gårdscentra för tar åker och hek 0 70 alt gårdarna på tot n med 650 suggor. integrerad grisproduktio Tornum är en del i Torkanläggningen från den nya gården.

förenar

.SE

gårdarna


.SE

Bygg

NilehnTeknik nr 02/2014

och Stor areal, djurproduktion på många gårdar. Lantbruket sam Holmsbergs Gård behövde amt las ihop och få ett gemens gårdscentra. Byggnation av , maskinhall och tork är igång m. vilket ska bli gårdens centru HN

LJUNGBYHOLM NILE TEKNIK

Mats Resan började 1985 då tbildning aru äst Olsson efter lantm äldrars för a sin r i Alnarp tog öve ktssla och ark rm 55 hektar åke sa olö ssm Va i n tio vinsproduk Kalmar utanför Ljungbyholm i etaget län. Det året omsatte för are sen år 800 000 kronor. Tre d 90 me rd Gå köptes Holmsbergs g sko tar hek 300 hektar åker och g Ida . ng igå var llen in och karuse

69


70

Bygg

NilehnTeknik nr 02/2014

.SE

n början, även om det

entligt och inte snåla frå

hellre bör bygga ord . De har lärt sig att man ilia Cec fru sin d me rd sbergs Gå turan kommer. Mats Olsson driver Holm alltid svider lite när fak

ljoner – Vi omsätter idag 30 mi sin d me ns ma sam till ts na för driver Ma kronor och där står grisar tid av n må i lp hjä och a, ts fru Cecili ar, säger Ma Olsson. tar åker två tredjedel hek 700 n, bar a fyr våra tolv a sin från Jag berättar ideligen för 400 hektar och den en arr skköttet flä ive lus för ink anställda att det är en grisi föreon siti po skog. Till detta kommer t , oavset gor integre- vi jobbar produktion om 650 sug slaktsvin taget. ducerar rat och leverans av 15 000 På Holmsbergs Gård pro ka 1 cir av ng jni säl för s plu är n överens om året, man bulkvara, men ma rn är hö ett på d Me r. isa a kvalité ågr gst 000 sm om att det ska vara hö yer och nn po av ing dn man att pfö jer up n väl äve på allt. Exempelvis att få rätt för lva travhästar. sjä pressa storbalar

halmen snittlängd och kvalité på till grisarna. pts in Efterhand som gårdar kö t blivit ete arb eller arrenderats har dar går gra nå alltmer splittrat. På på , lm ha och l må lagrades spann r elle r alla nh ski ma andra fanns n exemgrisstall. Till skillnad frå ns inget pelvis ett stort gods, fan och Mats naturligt gårdscentrum måste bas menar att en naturlig . finnas i företaget

r masIdag är bygget av en sto läggning kan tor r sto en kinhall och lmsbergs för spannmål igång på Ho m för tru Gård. Detta ska bli cen under en het sen den stora brukning kvar år tio ka cir as Mats och Cecili sta nä för er eft där till pension och n. generatio iga på – Lantbrukare är för dål r. Vi ade att utveckla sina byggn ratioen få ska bygga om för att igt kan tid sam vi nell drift och där


.SE

Bygg

kommer personalrum, I den stora byggnaden maskinhall att finnas. verkstad, spruthall och p책 20x40 meter och I bild syns maskinhallen skiner att finnas. ma s d채r kommer s채songen

NilehnTeknik nr 02/2014

71


72

NilehnTeknik nr 02/2014

rymma 6 500 kubikmeTorken kommer totalt att a. 1 550 kubikmeter varder ter, varav de tre silorna på an nn pa lm ha owatt och Torken kräver 1 200 kil toppar stöd från en oljeekt eff vid får att 700 kilow brännare.

Bygg

.SE


.SE

Bygg

Till den ena utbyggnaden på torken kommer foderköket att flyttas. Detta utrymme är tillräckligt stort för att klara av ytterligare 650 suggor om framtiden vill det.

NilehnTeknik nr 02/2014

vara utnyttja fördelarna av att stora. denna Hittills har man utnyttjat öp. ink till er mm ko fördel när det ktorer på Exempelvis byts alla tra kör man ett bräde och i dagsläget t gör att De med sex stycken Claas. bra får och man är en stor kund e int ler hel ker service. Mats tyc del för n na an en och a om att skruv

de kan med gårdsstorleken är att r. köpa nya maskine n en – Nu ska vi även utgå frå stället i p, ho alli d går och samma ut idag, ser det som ka oli för på tre säger Mats. ras Maskinhallen, som levere fyra i d ela ind av Jacob Lindh, är änden a en den I olika avdelningar. med s na fin um alr kommer person

73


74

Bygg

NilehnTeknik nr 02/2014

.SE

derlättar vin-

lvvärme och isolering un

vändas rationellt. Go slager för att kunna an del erv res och r rta po meter, har tre nerna. terunderhållet på maski Verkstaden mäter 20x20

er sig inte vardera. Så långt utmärk att köras in r ne ski ma er mer än mm t, ko den och fikaanläggningen nämnvär 20 meter. 40x ter omklädnings- , motionsmä t cilias me Ce ym utr och ts och n en överpå sin storlek. Ma ip endast de nc rum. Detta rum får äve pri i som er ut mm e ko int r ck Hä do kontor anläggning ser våning, vilket är tänkt som vänds under an ar. ing som r gn ne läg ski kan ma tor dra er persode flesta an för nästa generation. Eft ong att stå medan med säs n e tte tiv mi i pek r res stå den na ad verkst Torkbygg byggnader nalrummet kommer en och tork. resten förvaras i övriga , tre ger nla tippgrop, lagringsfickor jär , ger sla del erv med res . na ker sedan dar på går v på 400 På sidorna av bygget stic Tornum n frå en portar och verkstadsgol ing ggn a sidan nlä en rka där To mindre hus ut, av hallen n pjäs. Totalt ska två kvadratmeter. I mitten lite en suggsing till ler ök hel erk är inrymma fod med port spannmål kunna ska finns en växtskyddshall ter me attenbik mv ku var 500 dra 6 an varingsuttallet och den mko rna silo i vardera ände, samt för tre de vmedel lagras, varav nkar och batteri, dieselrum för dri ter me bik ku 550 rymmen för preparat, du 1 ma av byggna- mer att rym emballage. I sista delen

framtida och adblue till gårdens . Hela um mr traktorer, samt dam motoriom sut anläggningen är des ger på lig ten ite pac serad och torkka cent pro a fyr vid n, me 25 ton i tim nuerliga nertorkning, i den konti torken. ka all – Detta gör att vi kan tor den som spannmål samma dag . lité kva tröskas för bästa - och Kombinationen av halm t som alle gst sug t sam g, vedtillgån


.SE

Bygg

NilehnTeknik nr 02/2014

75

rtal byggnans sedan tidigare ett fle På Holmsbergs Gård fin runden står kg ba i en drift, medan log der. Suggstallet är i full rmningen. era halmlager för uppvä lämpligast till för att ag

DEUTZ-FAHR

Lägre bränsleförbrukning, mer effekt.

Besök oss på Borgeby, monter:

E4 www.rosenqvistmaskin.se


76

Bygg

NilehnTeknik nr 02/2014

.SE

n. Fördelarna blir då

Claas på gårde tidigt och idag rullar sex sam rer kto tra a all s byt Exempelvis förarna. ksfördelarna på gården. igenkänningsfaktor för Mats vill utnyttja storle inköpspris, service och

at att Det kan tyckas friskt våg rgs Gård r på en ne ljo mi redan fanns på Holmsbe 20 ka bygga för cir t värmeiljen fam n me gjorde att ett gemensam g, gån och samma Det gs. byg n äve den sutom går des t system för visste vad de ville ha. At KF n frå na an d-p man /ve et lm ing ha är en bygga lite för stort blir alla byggr me vär som n. en ide fyr mt lm Ha grämer sig över i fra Samtidigt is dubbla nader via värmekanaler. – Nu kan vi ju exempelv s ner lade byggom n uta n som dessa kanaler grävde tio vår grisproduk kanal om avslult, uel akt r man också ner en tom bli det nation, om er fib in sa blå vill n ide n. man i framt Cecilia Olsso nätverk på tar Mats och och skapa ett enda stort gården. Filip Niléhn

Intresserad av bygg, anläggning och grönyta?

Prenumerera GRATIS på Conpot! Maila namn och fullständig adress till anders@agrar.nu och skriv att ni vill ha Conpot gratis så lägger vi in er  i distributionslistan.

Nr 5-2014 årgång 21

Hydrema MX14

– smidig där

det är trångt

Annorlunda finan sieri

ng

DIN ENTRE

PRENADTIDN

Tema: MaskinExpo ING INOM ANLÄ

GGNING, BYGG

, PARK OCH

GRÖNYTA


78

NilehnTeknik nr 02/2014

Maskinmarknad

.SE

Försäljningen ligger nu nära vad som är ett normalläge på marknaden, vilket motsvarar slitaget på redan sålda maskiner. Den svenska maskinparken håller därmed sin status och blir varken bättre eller sämre.

Minskande marginaler i maskinbranschen Försäljningsvolymerna ligger nära en normalmarknad, men tillverkarna pressar återförsäljarna på marginalen. Ser man det över de senaste tjugo åren har läget varit gynnsamt för svenska lantbrukare och framtiden blir ännu bättre. Med allt färre återförsäljare, vilket är trenden just nu, blir man dock allt mer påverkad av tillverkarna. År 2014 har börjat på ett bra sätt med tidig värme och lagom med nederbörd, vilket har satt ordentlig fart på grödorna runt om i Sverige. Lönsamheten för djurbönder har de senaste åren varit svag, vilket påverkat försäljningen av lantbruksmaskiner och traktorer. Däremot har växtodlare haft bra år. – Det har sålts mycket jordbearbetningsmaskiner till rena växtodlingsgårdar, de senaste åren, säger Thomas Svensson, vd på Söderberg & Haak. Nu ser vi att även djurgårdarna kommer igång med investeringar.

Thomas menar att försäljningen närmar sig ett normalläge, vilket motsvarar det årliga slitaget. – Vi har sett en ökad försäljning sedan februari månad och försäljningssiffrorna är tillbaka på 2012 års siffror, berättar Hans Svensson, vd på Möre Maskiner. Trots ökad efterfrågan tror jag inte priserna ökar, då räntorna stabiliserar marknaden. Hans menar dock att tillverkarna lurpassar på varandra och börjar någon höja priserna kommer troligtvis de andra att följa efter. Fabrikanterna styr inte bara varandra, utan också återförsäljarna i allt större utsträckning. Det krävs högre kompetens för att skruva på en traktor eller ett redskap idag, vilket kräver dyrbar verkstadstid för utbildning och fler specialverktyg. – Vi ser att återförsäljarna blir färre och blir mer som ombud för fabrikerna, säger Hans Svensson. Antalet lantbrukare minskar också så steget är naturligt, och något som iakttagits i vårt grannland Danmark, är omstrukturering vad gäller antal märken hos en återförsäljare.


.SE

Maskinmarknad

NilehnTeknik nr 02/2014

79

Maskintillverkarna verkar ha störst marginal i maskinkedjan, men lägger cirka 5–8 procent av omsättningen i forskning och utveckling.

annj p i ad t Kam k nta jare Ko säl o r ö f r nf åte er i m för

0,00% ränta

via Väderstad Finans fram till den 30/9-2014

Swift är en effektiv stubbkultivator med ett högt arbetstempo och lågt dragkraftsbehov. Swift arbetar lika effektivt vid grund som djup bearbetning ner till 20 cm.

Swift www.vaderstad.com

S864

Swift 560 är utrustad med fasta hydrauliska stödhjul som standard och har stora pivoterande stödhjul som tillval. Swift 720 och 870 är utrustade med extra stora stödhjul i dim. 520/50x17. Stödhjulen styrs hydrauliskt.


80

NilehnTeknik nr 02/2014

Jonas Arvidsson, vd Lantmännen Maskin.

Thomas Svensson, vd SĂśderberg & Haak.

Maskinmarknad

.SE


.SE

Maskinmarknad

NilehnTeknik nr 02/2014

– Tillverkarna kräver i större utsträckning att de ska vara exklusiva hos sina återförsäljare. Vi ser dock fördelen med flera märken genom att kunna balansera dem mot varandra för att kunna ge kunderna bästa erbjudande, säger Jonas Arvidsson, vd på Lantmännen Maskin. Jonas, Thomas och Hans driver företag som ser lite olika ut, men de är överens om att det är strid om marginalerna i varje affär. Jonas menar att tillverkarna har marginaler på mellan 10–17 procent och att snittet för en återförsäljares marginaler är negativt just nu. – Det finns ägare som arbetar utan lön och därför klarar sig. Thomas i sin tur menar att tillverkarna haft goda tider, men att det handlar om att samsas. – Pengarna måste fördelas jämt, annars lider antingen tillverkning och maskinutveckling, eller försäljning och service. Idag går 5–8 procent av omsättningen till forskning och utveckling. Hans Svensson menar att kunden är mer prismedveten idag och att tillverkaren hellre tar två procent av marginalen än höjer priset två procent. – Alla rabatter kommer att försvinna och marginalerna minska, precis som det gjort på bilsidan. Den tuffa situationen för återförsäljarna kan komma att drabba lantbrukarna. Jonas Arvidsson berättar att en tredjedel av danska återförsäljare går i konkurs efter två till tre år och att en liknande trend kan finnas i Sverige. Hans Svensson förklarar i sin tur att marginalproblemet funnits länge i England och att man där köper nya traktorer, men att lantbrukaren tvingas auktionera bort sin traktor eftersom inte återförsäljaren vill riskera sin marginal. Han menar även att den vilda konkurrensen med att handlare byter in vad som helst för att sälja kommer att försvinna. – Ingen kan en begagnad traktor bättre än den som både sålt och servat den, vilket innebär att återförsäljarna blir sina egna märken trogna även i andra hand, förklarar Hans Svensson.

Hans Svensson, vd Möre Maskiner.

Filip Niléhn

25 -2 6 Ju ni

Möt oss och våra nyheter på Borgeby fältdagar 25-26 juni!

/M on te

EASYGRADER 200 Easygrader är marknadens enklaste och mest lättmonterade hyvelblad för traktorer. Med nya Easygrader 200 från Drivex ökar du markant effektiviteten på ditt fordon både på sommaren och vintern. Läs mer på www.drivex.se/easygrader

engcon Sweden AB Transportgatan 5, 833 36 Strömsund Tel 0670-65 04 00 | E-mail sweden@engcon.com | www.engcon.com/sweden

Drivex grussträngsspridare GS3800 är en ny produkt för traktor som effektiviserar grushyvlingsarbetet. Spridaren lyfts med traktorns 3-punkts-fäste och bladet har hydraulisk sido-förskjutning.

41

NYHET!

rJ

GS3800

81


82

NilehnTeknik nr 02/2014

Provkörning

.SE

Kort, stark & steglös

Deutz-Fahr 6160.4 TTV är en effektstark, fast kort maskin med steglös transmission. Eftersom den är kort är den smidig, men naturligtvis tappar man lite dragkraft eftersom hjulbasen är mindre.

Fakta: Deutz-Fahr 6160.4 TTV Fyrcylindrig Deutz på 4,0 liter och 122 kW (166 hk) maxeffekt och max vridmoment 658 Nm vid 1 600–2 100 rpm Steglös Transmission: 540/65R28 fram och 650/65R38 bak Däck: 230 liter + 28 liter Bränsletank: 6 200 kg Lyftkapacitet: Max hydraulflöde: 120 l/min Max hydraultryck: 200 bar 4 dubbelverkande uttag Yttre hydraulik: Vikt: 6 720 kg (utan vikter) Vändradie: 5,88 m Serviceintervall: Motoroljebyte 500 timmar (16 liter), Transmissionsoljebyte 1 000 timmar (67 liter), Hydrauloljebyte 1 000 timmar (60 liter) Kraftuttag: 540, 540E, 1 000 och 1 000E rpm Pris: 999 000 kronor Pris per hk: 6 018 kronor Motor:

Utrustning Luftkonditionering: Frontvikter, 600 kg: Passagerarsäte: Frontlyft och pto: Hydraulisk släpvagnsbroms: Luftfjädrad förarstol: Säkerhetsbälte förare: Säkerhetsbälte passagerarsäte: Vändbar förarplats: Hydraulisk utskjut lyftdragskrok: Framaxelfjädring: Hyttfjädring: Krypväxel:

std 12 000 std 61 000 std std std std nej std std std std


.SE

Provkörning

NilehnTeknik nr 02/2014

83

En smart finess. Under teleskoparmen till backspegeln sitter små lampor som belyser området där man ska stiga ner från hytten. Dessa lampor är tända en stund efter man stannat och slagit av strömmen så man enkelt kommer ut när det är mörkt runtomkring

3+

• Bekväm och ljus hytt • Separat olja hydraulik/transmission • Bra transmission

3-

• Måste tanka AdBlue • Mekanisk kraftuttagsväxling • Kort serviceintervall

Effektstarka fyror har kommit i ropet de senaste åren och nu närmar man sig 200 hästar. Det sista året har kunderna även kunnat få steglösa modeller i detta segment och 6160.4 Agrotron TTV är DeutzFahrs svar på de önskemålen. Med en prislapp på ganska exakt 1 miljon ligger Deutz-Fahr 6160.4 TTV Agrotron i den övre nivån bland premiumfabrikaten. Det blir cirka 6 000 kronor per hästkraft och man kan komma ner till 5 200 kronor för vissa andra likvärdiga traktorer. Men det är möjligt att traktorn är värd pengarna. Att punga ut med 200 000 kronor mer eller mindre när vi är i denna nivå har kanske

mindre betydelse på traktorkalkylen totalt sett. Det viktiga är att den fungerar som man tänkt sig och att man därmed får många timmar per år bakom ratten. Att kunna köra 200 timmar mer per år påverkar timkostnaden mer än 200 000 kronor på priset. Och det går nog att plocka ut många timmar på en Deutz-Fahr 6160.4 TTV Agrotron. Det är en bekväm traktor med hög nivå beträffande vad som ingår i standardutrustning. Hytt- och framaxelfjädring finns och så även hydrauliskt utskjut på lyftdragkroken, vändtegsautomatik, fyra dubbelverkande uttag bak, lastkännande hydraulik och transmissionen som är steglös. Traktorn är lättkörd och har bra reglage. Man kan reglera hastigheten med fotgasen


84

Provkörning

NilehnTeknik nr 02/2014

Man tankar både diesel och AdBlue på vänster sida och insteget är bra med bred dörr och perfekt lutning på trappan.

.SE

När passagerarsätet är nerfällt blir det ett praktiskt bord.

I höger armstöd finns det viktigaste och under det öppna locket är bland annat reglage för att ställa in trepunkten.

eller med körspaken. Det finns många olika saker att ställa in för att underlätta arbetet och få exaktare resultat och därmed ökad lönsamhet. Motorvarvtal kan ställas in, och sen aktiveras med en knapptryckning, det samma gäller fast hastighet likt farthållaren på en bil, hydraulflöde och tid på yttre hydraulik samt automatik vad gäller kraftuttaget. Vill man kan alla dessa funktioner även bakas in i sekvensen för vändtegsautomatiken. Som standard har man analoga instrument rakt fram och en monitor i höger A-stolpe för ytterligare information om hydraulik och transmission. Går man ett steg längre får man en stor färgskärm som följer ISOBUSstandard i höger armstöd och där får man ännu fler funktioner. Det är en pekskärm, men tycker man det är svårt att träffa rätt under körning finns större reglage för de viktigaste funktionerna för skärmen ute till höger. Vi testade att koppla till en gödselspridare med ISOBUS från Kverneland till traktorn och det fungerade perfekt. Spridarens interfa-


En ny generation

Intresserad av bygg, anläggning och grönyta?

för hållbar utveckling

Maila namn och fullständig adress till anders@agrar.nu och skriv att ni vill ha Conpot gratis så lägger vi in er  i distributionslistan.

skördar

Prenumerera GRATIS på Conpot!

Nr 5-2014 årgång 21

ter n o m i Möt oss 26 juni! 5– nr J84 2

Hydrema MX1 4

– smidig där

det är trångt

Annorlunda fin

ansiering

TORNUM AB Box 100, 535 22 KVÄNUM Tel 0512–291 00 E-post info@tornum.se www.tornum.se

DIN ENTREP

RENADTIDN

Tema: MaskinExpo ING INOM AN

LÄGGNING,

BYGG, PARK

OCH GRÖN

YTA


86

Provkörning

NilehnTeknik nr 02/2014

Även höger dörr fungerar på Deutz-Fahr 6160.4 TTV.

.SE

Instrumenteringen är analog och lättläst. Ratten är ställbar och spaken för fram/back bra placerad.

På höger sida i taket finns radio, reglage för hyttventilation samt en panel för arbetsbelysning.


.SE

Provkörning

I höger A-stolpe sitter en display där föraren får den nödvändigaste informationen.

PN1405

ce kom ögonblickligen upp i traktorns skärm och allt fungerade. Traktorns storlek passar för en buren gödselspridare och lyftkraften 6 200 kg räcker till, men man måste ha en vikt i fronten om den lastar 2 000 kg eller mer. Det är en smidig traktor med liten vändradie och därför är den passande även till växtskyddssprutan, att flytta bevattningar med, sätta- och plocka upp potatis och liknande arbeten. I transport är den effektiv då motorvarvtalet reduceras efter det att man nått 40 km/h. Men man ska ha klart för sig att de nya effektstarka fyrcylindriga traktorerna inte är lika starka som sexorna med samma effekt. En av anledningarna är att de med två cylindrar mer är lite tyngre men framförallt har de längre hjulbas. Ett ökat avstånd mellan fram och bakhjul ökar även dragkraften. En annan sak att tänka på är att den steglösa transmissionen stjäl mer effekt än en semipowershift och därför måste man ha lite fler hästkrafter när man byter upp sig till denna teknik. Å andra sidan är det lättare att köra med optimalt motorvarvtal i förhållande till framkörningshastigheten när man har steglös transmission och denna fördel märks bland annat vid kraftuttagsarbeten. Med en effektkrävande maskin som en jordfräs, kan man med enklare transmissioner ibland hamna

NilehnTeknik nr 02/2014

Boka 25 - 26/6

Vi ses på Borgeby Fältdagar! Kom och prata med oss. I våra demoodlingar visar vi flera sortnyheter och presenterar olika odlingsstrategier. Du kan prata om foder, vall, grovfoder och om vilka möjligheter du har för din spannmålsförsäljning. Bekanta dig med traktorer från Valtra, Fendt och CLAAS. Du hittar också maskiner från bland annat JF och Bogballe. Förtroendevalda finns också på plats för att träffa dig. Vi ser fram emot många spännande samtal. Du hittar oss i monter A70 (Maskin) och A83 (Lantbruk). Varmt VÄLKOMMEN! Lantmännen Maskin, tel 0771 - 38 64 00, www.lantmannenmaskin.se Lantmännen Lantbruk, tel 0771 - 111 222, www.lantmannenlantbruk.se

87


88

Provkörning

NilehnTeknik nr 02/2014

.SE

Verktygslådan sitter till höger över batteriet. Det är mer praktiskt att ha verktygen till vänster där man oftast befinner sig när man är utanför hytten.

Hela motorhuven öppnas i ett stycke, men det är ett kompakt bygge där under eftersom Deutz-Fahr alltid har kraftigt sluttande huv för att ge bättre sikt framåt/neråt.

så att en växel är för låg medan nästa är för hög, men med steglöst träffar man alltid mitt i prick. Traktorstorleken är ofta förknippad med frontlastare, men det fanns inte på testtraktorn. Men vår uppfattning är att det är en bra lastartraktor. Motorhuven är ganska liten för traktorns storlek och den sluttar ganska brant så man får lite extra sikt över redskapet i nedsänkt läge och ett stort takfönster underlättar vid arbete på höjd. Är det stark sol kan man dra för ett innertak under detta fönster. Traktorn har separat olja för hydraulik och transmission vilket är bra opch hydrauliken är fin på traktorn med fyra yttre hydrauluttag som standard och som extra kan man få upp till sju. Även hydraulpumpen är bra. Som framgår av faktarutan ger den 120 liter per minut, men då ska man tänka på att det finns en separat pump endast för styrningen och den ger ytterligare 40 liter per minut, viktigt att ha med sig när man jämför traktorer med varandra. Deutz-Fahr 6160.4 Agrotron TTV är en mycket bra och trevlig traktor men med lite sökande finner vi ändå några småsaker att anmärka på. Serviceintervallet 500 timmar för motoroljan är inte bäst på marknaden, det finns de som erbjuder 600 timmar i dag och detsamma gäller bytesintervallet på hydrauloljan som är 1 000 timmar och så är kraftuttagsväxlingen mekanisk. Men det är detaljer och det är betydligt enklare att rabbla upp 30 bra saker än 3 dåliga på den här traktorn. Anders Niléhn

Testtraktorn hade inte den stora skärmen, men kan utrustas med det om man så önskar. Har traktorn denna skärm har man ISOBUS-standard och då kan man övervaka och styra redskap som följer samma standard direkt i traktorns monitor. Här ser vi som exempel Kvernelands gödselspridare GeoSpread.

Traktorn har hydrauliskt utskjut på lyftdragkroken vilket är ett villkor för att man ska kunna se och koppla enkelt. Fyra yttre dubbelverkande uttag bak är standard och ett av dessa kan man även manövrera från bakskärmarna.


NYA SAMPO C10 & C12

PASSA På! Förmånlig Finansiering; Just nu 1,99 % ränta i upp till 7 år vid nyinvestering i en Sampo-tröska! Alla detaljer hittar du hos din återförsäljare.

Premiärvisning i Borgeby!

Två HELT NYA SKÖRDETRÖSKOR från Sampo Rosenlew med hög tröskkapacitet, mer motoreffekt och låg bränsleförbrukning. De utstrålar modern tröskdesign och har alla de funktioner som du bara finner hos Sampo. Breda skärbord, stora spannmålstankar, stora frånskiljningsytor och enkel rengöring gör COMIA till en trygg investering. Nya Premium Plus-hytten, med armstödsmonterade reglage och ComVision färgterminal, ger förstklassig förarkomfort och gör körningen till en ren njutning. Besök din lokala Sampo-återförsäljare och investera i ny, effektiv tröskteknik.

COMIA – större och effektivare!

Premium Plus-hytten erbjuder förstklassig förarkomfort.

Fem års maskinförsäkring

Kontakta din lokala återförsäljare för mer information!

AGCO A Te E-post: info@upp.


90

NilehnTeknik nr 02/2014

Mässa

.SE

Dubbla jubileum

Borge på Borgeby

Borgeby Fältdagar växer vidare med sin maskinutställning, demoodlingar och demonstrationer. I år satsar man även mer internationellt, då man märkt ökad efterfrågan från exempelvis Danmark och Tyskland.


eby Succé

Specialerbjudande;

köp dina kompletta hjul med MICHELIN nu! 10000kr

(exkl. moms) i bidrag vid köp av FYRA hjul!

online.michelin.se/ultraflex

5000kr

(exkl. moms) i bidrag vid köp av TVÅ hjul!


92

Mässa

NilehnTeknik nr 02/2014

Firande, demonstrationer och en större utställning. Det är vad besökarna kommer att få ta del av på årets Borgeby Fältdagar. I år är temat teknik, såväl vad gäller maskiner som grödor. Borgeby Fältdagar, 25-26 juni, närmar sig med stormsteg och årets mässa är inte olik tidigare år, men kommer att bli ytterligare lite större. 2013 år upplaga bjöd på 342 utställare och dit kom 18 300 besökare. I år satsar man på samma antal besökare, men till mässan slogs det uppsatta målet om 355 utställare redan i början på maj månad.

– Vi har idag ett utställningsområde på cirka 65 hektar för att få med allt intressant, berättar Erik Stjerndahl, vd på HIR Malmöhus och mässarrangör. I år har vi lagt till ytterligare en väg för att förbättra kommunikationen och utställningsområdet.

Växt till sig

Borgeby Fältdagar startade som en fältvandring år 1999 där inspiration till det årets höstsådd skulle hämtas och sedan har det bara vuxit. Mässan bjuder besökarna på maskinutställning, demoodlingar, seminarier och demonstrationer. – I år är temat teknik både vad gäller maskiner och grödor. På Tematorget, som ligger på innergården i stortältet, kommer forskare, tillverkare, experter och

journalister att finnas för att diskutera teknik – både för nutid och framtid. Där finns bland annat representanter för NilehnTeknik för att prata teknik. En av de populäraste programpunkterna på fältdagarna är de maskindemonstrationer som hålls. Det blir som vanligt demonstrationer för tröskning, jordbearbetning och sådd, sprutning och vallskörd. Till detta kommer ett helt nytt inslag med rapsetablering. – Vi sådde raps med sju olika metoder i höstas, berättar Fredrik Hallefält på HIR Malmöhus, två etableringar i plöjda system och fem som direktsådda, alla med samma mängd utsäde, gödning och snigelpreparat.

.SE

Besökarna kommer att få se hur plantorna i de olika systemen växt och för att visa hur etableringen gick till kommer stubbmark, respektive plöjd jord att finnas tillgänglig för demonstration. – Allt kommer att kommenteras av experter på HIR Malmöhus och Svensk Raps, säger Fredrik.

Fler försök

I förlängningen funderar vi dessutom på om vi till 2015 skulle kunna visa höstveteetablering efter höstraps, där tillverkarna själva får använda den metod de anser rätt. Intressant med Borgeby är även demoodlingar och de guidade turer som görs bland dessa. I år kommer tunnelodling av jordgubbar, köksväxtodling, samt bevattningsteknik att visas. Likaså kom-

I år kommer en demonstration om höstrapsetablering att hållas, där besökarna kan titta på skillnader mellan plantorna, såväl som på själva etableringsmetoden.


VERSA-X, DIN MÅNGSIDIGA ARBETSKAMRAT NYTT! Nu kan du få EURO/SMS kombiredskapsfäste till din Versa-X lastare. Självklart hittar du även EURO redskapsfäste i vårt ordinarie sortiment.

Trima Versa-X, en lastare tillverkad och designad i Sverige som levererar! Med Trima Versa-X får du en lättare lastare med suverän slitstyrka och förstklassig ergonomi som skapar en hög och jämn produktivitet för traktorer upp till 120 hk.

Ålö AB Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Tel 090-17 04 90, www.alosverige.se


94

Mässa

NilehnTeknik nr 02/2014

Erik Stjerndahl, vd HIR Malmöhus

Fredrik Hallefält, maskinrådgivare HIR Malmöhus

.SE


.SE

Mässa

mer Johan Arvidsson frün SLU att visa markpackning med hjälp utav sensorer i marken som traktorer kÜr Üver.

Under ytan

I Gropen kan besÜkarna se hur odlingen ser ut längre ner i jordprofilen. I ür har den fütt plexiglasrÜr som gür trettio grader snett genom marken och därmed

Gropen har i ĂĽr plexiglasrĂśr genom jordprofilen, vilket gĂśr att man kan se hur rĂśtterna utvecklats i bĂĽde packad och opackad jord.

NilehnTeknik nr 02/2014

ha ett eget tält fĂśr kalaset och kommer att demonstrera gamla maskiner, exempelvis stationära trĂśskverk som trĂśskar havrekärvar. â&#x20AC;&#x201C; Vi kommer självklart även att uppmärksamma riksdagsvalet och har därfĂśr en paneldebatt om jordbrukspolitik, avslutar Erik Stjerndahl.

sommar. Den ena är den europeiska fältfÜrsÜksorganisationen IAMFE som fyller 50 ür och de kommer att visa teknik vad gäller fältfÜrsÜk.

kan man se närmre pü grÜdornas rÜtter. Den ena sidan i gropen kommer dessutom att ha packad jord, medan den andra är opackad. Dü ska man kunna se skillnaderna fÜr rÜtterna och fü upp Ügonen fÜr packningsproblematiken, tänker man sig pü HIR MalmÜhus. Borgeby Fältdagar hüller i ür sitt sextonde arrangemang, men det finns tvü andra jubilarer denna

Fest

De andra som firar är Hushüllningssällskapen i Sküne som fyller 200 ür och tar med sig en maskinparad. De kommer att

Filip NilĂŠhn

r en av de Liebherr va som satsade mest po pĂĽ MaskinEx

Nr 6-2014 ĂĽrgĂĽng 21

â&#x20AC;&#x201C; smidig där

Tema: Bygg

Ny m

askin

Ny maskin frĂĽn

Avant

r frĂĽn Smidiga traktore

frĂĽn

Annorlunda

Avan Smidig t a tra

t är trüngt Tdeem Bygga:

ktore

vo Korea skiner frĂĽn Vol Kompakta ma

r frĂĽn

finansiering

95

Lieb h som err var sat en av d sa e pĂĽ M de me askin st Expo

Kore

a Kom p

akta

mask iner

frĂĽn Vo

Intresserad av bygg, anläggning och grĂśnyta? , BYGG, ANLĂ&#x201E;GGNING

M DIN NING INO ENTREP

PAR

YTA K OCH GRĂ&#x2013;N

lvo

Tema: MaskinExpo

Prenumerera GRATIS pĂĽ Conpot! DIN ENTREP

RENADTID

RENADTIDN

ING INOM

ANLĂ&#x201E;GGNIN

G, BYGG, PA

RK OCH GR

Ă&#x2013;NYTA

Maila namn och fullständig adress till anders@agrar.nu och skriv att ni vill ha Conpot gratis sĂĽ lägger vi in er  i distributionslistan. MED ALLT FĂ&#x2013;R LANTBRUK, %.42%02%.!$'2ž.94%

BesĂśk gärna oss i vĂĽr monter pĂĽ Borgebyfältdagar! !GROMA3YD'Ă&#x161;RANSSONS-ASKINER .EW(OLLAND#ASE)(HANDLARNA MONTER% MONTER! 4:

Kavallerivägen 23-42, Staffanstorp 4EL sWWWAGROMASYDSE


96

Tröskteknik

NilehnTeknik nr 02/2014

.SE

Sidvindskompensation på tröskan

Med allt större intresse för reducerad jordbearbetning ökar kraven på skördetröskornas förmåga att hacka halmen fint samt sprida densamma jämt över hela skärbredden. I dag kan flera hackar klara detta, men vid kraftig sidvind blir resultatet sämre. Vi har tidigare skrivit om sensorer som kan styra konstgödselspridare med hänsyn till sidvind och nu finns det även liknande teknik för halmhackar på skördetröskor. Bakgrunden är att det på senare tid tagits fram halmhackar som

klarar att sprida halmen jämnt fördelat över hela arbetsbredden, även på de allra största skördetröskorna med skärvidder upp mot 12 meter. Med sensorer för vindriktning och vindstyrka monterat på tröskan, ett dataprogram i en styrenhet och reglerbar utrustning för spridningen av halmen efter halmhacken är det i dag fullt möjligt att kompensera för vinden. Ingenjör Stefan Terörde på tyska Claas har under några år arbetat med ett nytt system för detta ändamål. Resultatet presenterades för knappt ett halvår sedan och visar att man måste ha minst två sensorer, en som sitter uppe på

Med vindsensorer kan man styra hacken på tröskan så den fördelar halmen jämnt över fältet även då det blåser.

VARJE FREDAG KLOCKAN 09.00

Med en dator, smartphone eller iPad kan ni på www.lantbruksnytt.com enkelt ta del av de senaste nyheterna inom lantbruk. Varje fredag klockan 9.00 ligger en ny nyhetssändning ute för att titta på. Har man inte tid just då kan man se inslaget senare. Med en Apple-TV kan man även se lantbruksnyheterna direkt på den vanliga TVn med kvalitet som vilket TV program som helst. Att titta på Lantbruksnytt är dessutom helt gratis. Testa det i dag och se ett helt nytt sätt att ta del av lantbruksnyheter.


.SE

Tröskteknik

NilehnTeknik nr 02/2014

tröskan och mäter vindstyrka och vindriktning samt en som sitter nära hacken och mäter samma sak. Den som sitter högst uppe ger ett grundvärde till kontrollenheten vad gäller vindstyrka och riktning medan den nära hacken ger en signal så att programmet kan kompensera för vinden som påverkar just där halmen skickas ut. För att kontrollenheten ska kunna styra hacken perfekt måste denna även få information om tröskans lutning på fältet så att även detta kompenseras vad gäller spridning av halmen. Detta då man måste ta hänsyn till gravitationskraften som halmen påverkas av. Kontrollenheten samlar hela tiden in data från vindsensorerna

och tar tillsammans med hänsyn till tröskans lutning fram ett värde som styr hacken och hur långt och hur mycket den ska kasta halm åt höger respektive vänster sida. Claas har ett i dagsläget ett fungerande system, men det finns ännu inte tillgängligt på marknaden.

Vindsensorerna behöver inte vara speciellt avancerade för att fungera till Claas nya system med vindkompensering för halmspridningen.

Anders Niléhn

Läs tekniknyheter dagligen på

www.nilehnteknik.se

:-

HEAVY

FILMEN MED MYCKET MUSKLER!

TIDSKRIFTSAMLARE

st Traktortester för 99 kr/st

st Att ställa om till Ekologisk Produktion för 99 kr/st

sr NilehnTeknik tidskriftsamlare för 39 kr/st

st Conpot tidskriftsamlare för 39 kr/st

st Heavy för 159 kr/st

ATT STÄLLA OM TILL EKOLOGISK PRODUKTION

st Hela Årets Traktorsamlingen (11st filmer) för 599 kr/samling

Välj en film för 99:eller alla 11 för 599:-

st Årets Traktor 2014 för 99 kr/st

ÅRETS TRAKTOR

97


98

NilehnTeknik Information

NilehnTeknik nr 02/2014

I nästa nummer... - DLG Feldtage - Provkörningar och tester - Maskinekonomi - Maskintillverkning

Nästa nummer kommer ut: 15 Oktober 2014

MATERIALSTOPP 25 SEPTEMBER

.SE

Rätt angående maskinfinansiering

Ibland kommer Tryckfelsnisse fram och då kan vad som helst hända i tidningsproduktionen. På sidan 41 i förra numret av NilehnTeknik försvann alla siffor i faktarutan som handlade om att finansiera fler investeringar på gården genom att köpa ny traktor eller maskin via maskinlån. Så här ser vårt exempel ut där det blir pengar över mellan inbytespriset och kontantinsatsen i den nya maskinen.

Fakta: Ny maskin:

1 200 000 SEK

Inbytesmaskin: Kontantinsats 20% ny maskin: Netto till kund vid byte:

800 000 SEK -240 000 SEK 560 000 SEK

Anm: Förutsätter att inbytet inte har någon restskuld hos finansiär.

Utgivningsplan

NilehnTeknik 2013 Mar

28

Nr 1

Jun

19

Nr 2

Okt

15

Nr 3

Dec

12

Nr 4 Genom att lägga över maskinfinansieringen till maskinlån frigör man kapital som kan användas till fler investeringar på gården.

PRENUMERERA PÅ NILEHNTEKNIK NilehnTeknik är den enda renodlade tekniktidningen för lantbruket i Sverige. Den kommer ut med fyra nummer per år och varje tidning innehåller minst 100 sidor lantbruksteknik. Maskiner och teknik står för stora kostnader i ett lantbruk och genom att läsa NilehnTeknik får man konkreta råd och tips på hur man kan effektivisera lantbruket, minska maskinkostnaderna och öka resultatet. Att prenumerera på NilehnTeknik lönar sig.

Prenumeration kan beställas genom att maila fullständigt namn och adress till: anders@agrar.nu eller ringa 044-237180. Glöm inte att ange att det gäller en prenumeration på NilehnTeknik. Prenumerationen kostar endast 299 kronor (plus 6% moms, totalt 317 kronor) för ett helt år och betalas mot faktura som kommer med posten. Ni kan även anmäla er prenumeration med den portofria kupongen nedan.

Anders Niléhn, chefredaktör NilehnTeknik

Intresserad av maskiner och teknik? SVERIGES

årgång 4 Nr 4-2012, TEKNIKTIDNING FÖR LANTBRUKET RENODLADE SVERIGES ENDA LANTBRUKET DNING FÖR

Nr 3-2012, årgång 4

DE TEKNIKTI

ENDA RENODLA

med Exaktare Överum Kongskilde

Ja tack jag vill prenumerera på NilehnTeknik, 1 år för 299 kronor (+6% moms) totalt pris: 317 kronor. (skicka inga pengar nu, ni får en faktura med posten)

NYA VALTRA N93 MED FRI SIKT

Intervju med , rnyheter Alla årets trakto Jonas Arvidsson vd Lantmännen Maskins nya

förbrukning . Mindre bränsle i hacken

Prisvärt ngen för Bästa jordbearbetni kning spannmålslager mindre bränsleförbru

ds nya storrd. New Hollan – provkö nya Provkörning säljare T5 Claas Arion

Intelligent fyrhjulsdrift

Namn:............................................................................................. Adress:........................................................................................ Postadress:........................................................................................ Telefon:........................................................................................... E-post:............................................................................................

Agrar i Kristianstad Svarspost 202263900 SE-291 20 Kristianstad SVERIGE

Prenumerera på NilehnTeknik

Frankeras ej Agrar AB betalar portot


Bli effektivare med e23 Den helt nya e23 växellåda för 7R- och 8R-seriens traktorer har 23 jämnt fördelade växlar framåt. Den kombinerar den steglösa växellådans smidiga växling med den mekaniska växellådans effektivitet. Det här är bara en av 2014 års många uppgraderingar för ökad prestanda. Kontakta din återförsäljare redan idag för en provkörning och upplev skillnaden.

SS TR LÅT O

ÄFFAS

PÅ FÄLTET


Lantbruksmässa gånger fyrtio! Elmia Lantbruk hade inte varit där vi är idag utan er och i år ska det firas lite extra i samband med att vi fyller 40 lantbruksmässor. Elmia Lantbruk Maskin & Fält ska kryddas med framtidsvisioner för att bli så där härligt smakfull och tilltalande. Vi fokuserar på allt det som komma skall och allt det positiva som ska följa i dess spår. Välkomna att ta del av festligheterna och låt oss guida er rätt in i framtiden!

Vi ses på Elmia 22-25 oktober!

www.elmia.se/lantbrukmaskinfalt www.elmia.se/lantbrukmaskin

Den 22–23 augusti 2014 slår MellanskogsElmia upp portarna. Här kan skogsägare, entreprenörer och andra landsbygdsföretagare träffas under två intensiva dagar för att uppdatera sig på tekniken, delta i föreläsningar och träffa likasinnade. www.mellanskogselmia.se

Förköp din entrébiljett:

Profile for Am-Tryck

160280 nilehnteknik 2 web  

160280 nilehnteknik 2 web  

Profile for cewekay
Advertisement