Page 1

HET APCB IN EEN NOTENDOP BASIS (4e TRIMESTER 2016)


HET APCB IN EEN NOTENDOP

Aantal ondernemingen en bedienden: 2011 – 2016

2011 2010

2012 2011

2013 2012

2014 2013

2015 2014

2016 2014

55.721

55.176

54.844

54.217

52.623

54.566

414.778

417.181

416.485

419.398

426.487

438.006

Evolutie van het aantal ondernemingen en bedienden tussen 2011 en 2016

2015-2016

0,04% 2011-2012

-0,98%

2012-2013

-0,60%

2011-2012

2013-2014

-1,20%

2013-2014

0,58%

0,7% 2012-2013

-0,17%

2014-2015

-2,94%

2014-2015

1,69%

2015-2016

0,03

1


2

HET APCB IN EEN NOTENDOP

Verdeling van de bedrijven volgens het aantal werknemers

<5

54,88%

5-9

18,34%

10 - 19

12,65%

20 - 49

9,17%

50 - 99

2,62%

100 - 199

1,29%

200 - 499

0,73%

500 - 999

0,19%

1000 en meer

0,13%

Totaal

100%

Kmo (<50â&#x20AC;&#x2030; )

Grote bedrijven

95%

5%

51.862 bedrijven

Verdeling per leeftijd

Verdeling per geslacht

72,41%

59,32% 22,67%

4,92% <25

25-49

2.704 bedrijven

>50

Verdeling per type prestatie deeltijds

voltijds

81,17% 18,83%

40,68%


HET APCB IN EEN NOTENDOP

De wereld van het APCB 54.566 bedrijven B.H.G-R.B.C. 15,82% 8.635

Gewesten

Antwerpen 19,90% 10.848 Limburg 7,45% 4.060 Oost-Vlaanderen 12,96% 7.065 Vlaams-Brabant 9,82% 5.354

61,03%

West-Vlaanderen 10,90% 5.941 15,82%

Brabant wallon 4,51% 2.456

8.635

33.268

Hainaut 7,00% 3.817 Liège 7,40% 4.034 Luxembourg 1,46% 794

23,23%

Namur 2,87% 1.562

12.663

438.006 bedienden

Gewesten B.H.G.-R.B.C. 22,88% 100.204 Antwerpen 20,01% 87.624 Limburg 5,55% 24.292 Oost-Vlaanderen 10,58% 46.354 Vlaams-Brabant 16,12% 70.579 West-Vlaanderen 8,73% 38.240

60,99% 267.089

100.204

Brabant wallon 4,03% 17.659 Hainaut 4,19% 18.349 Liège 5,18% 22.665 Luxembourg 0,73% 3.203 Namur 2,02% 8.837

22,88%

16,15% 70.713

3


4

HET APCB IN EEN NOTENDOP

De constellaties van het APCB

Primaire & secundaire sector

Tabak Primaire sector

13.213 68.784

18 440

604 1.566

Drukkerijen

676 4.163

Hout en meubel

Mineralen

517 7.493

688 4.118

Bouwsector

9.092 39.666

Rest 1:pr/sec

1.289 11.338

Handelssector 17.198 133.517

Autohandel

3.693 24.196

GH voeding/lb

1.873 13.276

Handelsbemidd

602 2.689

GH huish.prod

3.003 26.882

GH machines

3.862 38.653 GH interm.prod

2.554 18.688

Kleinhandel

1.493 8.636 Rest 2:handel

118 497

Uitgeverijen

329 7.764


HET APCB IN EEN NOTENDOP

54.566

438.006

ondernemingen in 2016

Dienstensector

bedienden in 2016

24.155 235.705 Telecommunemunic.

Transp./Expedit

195 7.760

674 3.964

Informatica

3.877 52.064 Audio-visueel

77 692

Autoinspectie

15 2.420

Consultancy

4.828 34.519

Onroerend goed

FinanciĂŤle in.

877 2.528

1.288 10.452

Verhuurfirm.

Ind.Schoonmaak

Studiebureau

1.944 21.999

2.411 22.087

Reclamewezen

Uitzendsector

191 11.589

1.053 5.168

542 4.918

Wasserijen e.a.

156 950

Rest 3:diensten

3.718 23.034

Call Center

Selectiebureaus

331 4.847

77 4.935

PrivĂŠ-vorming

523 4.931 Toer/Recr/Cult/Sport

1.252 8.266

aantal ondernemingen

Kansspelen

126 818

aantal bedienden

5


6

HET APCB IN EEN NOTENDOP

Het APCB : diversiteit troef

Zowat een kwart van de ondernemingen en bedienden in de privésector in België valt onder het APCB. Het paritair comité is zo niet alleen het grootste van het land, maar ook zeer divers.

Het APCB omvat…

> 30

sterk uiteenlopende economische sectoren

95%

… meer dan 30 zeer verschillende economische sectoren, in alle Belgische provincies. Van bouwbedrijven over ICT tot autohandel. … ontelbare beroepen en functieomschrijvingen. Sommige specifiek voor de sector, andere komen voor in alle sectoren.

… een groot aandeel kleine en middelgrote ondernemingen (95%), aangevuld met vele grote en bekende ondernemingen.

kmo’s

9.092

ondernemingen en bedienden in de bouwsector

39.666

… relatief kleine sectoren, zoals de auto-inspectie met slechts 15 ondernemingen en een totaal van 2.354 bedienden. … grote sectoren zoals de bouwsector. Die omvat 9.092 ondernemingen met samen 39.666 bedienden.


HET APCB IN EEN NOTENDOP

76% vrouwen

in de interimsector

… vrouwelijke sectoren (bijv. de interimsector 76%) en sectoren waar mannen in de meerderheid zijn (bijv. auto-inspectie 85%).

85%

mannen

in de auto-inspectie

12%

jonger dan

van de bedienden werkt in sectoren met relatief jonge werknemers, zoals callcenter

25 jaar

54%

… sectoren met uiteenlopende leeftijdsverhoudingen. Zowel sectoren met relatief jonge werknemers (bijv. callcenter, waar 12% van de bedienden jonger is dan 25 jaar) als sectoren waar voornamelijk oudere werknemers werken (bijv. autorijscholen, waar 54% van de bedienden 50 jaar of ouder is).

50 jaar

van de bedienden van werkt in sectoren met vooral rijpere werknemers zoals autorijscholen

of ouder

89% voltijds

werkt in de informatica sector

60% deeltijds

werkt in autorijscholen

… sectoren met uiteenlopende werkregelingen. In bepaalde sectoren werkt de meerderheid van de bedienden voltijds (bijv. 89% in de informaticasector). In andere sectoren heeft het merendeel een deeltijdse werkregeling (bijv. 60% in autorijscholen).

7


Cevora vzw is het vormingscentrum van het Paritair Comité 200 (APCB). Elk jaar organiseert Cevora een brede waaier van opleidingen. Deze zijn toegespitst op de behoeften van de ondernemingen en

Cevora vzw wordt paritair beheerd door de sociale partners van het APCB : ACLVB-CGSLB, BBTK-SETCa, LBC-NVK, CNE, VBO-FEB en de hierbij aangesloten federaties, UNIZO en UCM.

www.cevora.be

Cevora vzw - V.U. :René Olivier Spaey, Lambert, E.Plaskylaan E.Plaskylaan 144 144 - 1030 - 1030 Brussel Brussel - 20160217 - 20170812

staan open voor alle bedienden van het APCB.

Profile for CevoraCefora

Het APCB in een notendop  

Het APCB in een notendop