Page 1

ÇEVİRMENLER SÖZLÜĞÜ 2009

© ÇEVBİR, 2009. “ÇEVBİR Çevirmenler Sözlüğü,” ÇEVBİR, Kitap Çevirmenleri Meslek Birliği için, üyelerin gönderdiği yaşamöykülerinin düzene sokulması yoluyla Sabri Gürses tarafından yayına hazırlanmıştır. Türkçenin ilk özel Çevirmen Sözlüğü olan bu kitapçığın bu ilk elektronik yayını, matbu basılı hale gelmeden önceki bir tanıtım yayını olarak tasarlanmıştır. Her hakkı saklıdır. ÇEVBİR * E-posta: bilgi@cevbir.org * Telefon: (0216) 337 16 99 * Faks: (0216) 337 68 36 * Adres: Rasim Paşa Cad. Nemlizade Sok., No: 11, Urluoğlu İşhanı, Kat: 1, Daire: 2. Kadıköy/İstanbul.

2


İÇİNDEKİLER ÇEVBİR: Kitap Çevirmenleri Birliği (5) Çevirmenler Sözlüğü (9-134) Dil Dizini (135-6) ÇEVBİR Üye Listesi (137-9)

3

4


ÇEVBİR: KİTAP ÇEVİRMELERİ BİRLİĞİ

Mesleğini, dayanışmayı ve birlikte iş yapmayı önemseyen bir grup kitap çevirmeni bundan 3,5 yıl önce biraraya gelip önce bir mail grubu kurduk, sonra da bu grup ÇEVBİR'e evrildi. (Bu arada grubumuz da halen şu adreste haberleşmeyi ve dayanışmayı sürdürüyor: http://groups.google.com/group/ cevirmengrup/ ) İlk başta sadece ortak sorunlarımızı paylaşmayı ve bunların halli yolunda bir şeyler yapmayı düşünüyorduk. Sorunların genelde, verilen sözlerle çalışılmasından ve bu sözlerin unutulmasından kaynaklandığını gördüğümüz için önceliği bir tipsözleşme hazırlamaya verdik. İlk başta otuz kırk kişiyken sayısı yüzleri bulan grubumuzun aylarını aldı bu iş, ama sonuçta piyasadaki en iyi sözleşme olduğunu bu işin uzmanlarının da teslim ettiği ve gurur duyduğumuz tipsözleşmemizi tamamladık. İnternet ortamındaki beraberliğimizi, yüzyüze toplantılara taşıdık ve birbirimizle tanıştık. Çözüm arayışı için yapılan toplantıların yanısıra, birlikte belli eserlerin farklı çevirilerini incelediğimiz atölyeler de yapmaya başladık. Bu arada grubumuzda terim tartışmaları yapıyor, birbirimize zorlu cümlelerde yardımcı oluyor, dilimizi daha güzel kullanmanın incelikleri konusunda fikir yürütüyorduk. Çeviriye dair her konu da doğal olarak daima gündemimizdeydi. Bu arada gördüğümüz hatalı ve haksız uygulamalar konusunda mektuplarla yayınevlerini uyarmaya ve kendimizi tanıtmak, taleplerimizi bildirmek için yayınevi ziyaretleri yapmaya başladık. Yine bu dönemde 1000 yıllık Japon klasiği Yastıkname'yi 83 çevirmen bir araya gelerek Türkçe'ye kazandırdık.

memnun ediyordu ki kurumsal bir kimlik kazanmamızın kaçınılmaz olduğunu gördüğümüzde bile tereddüt ettik. Yine uzun tartışmalar sonucu bizim için en iyi tercihin bir meslek birliği kurmak olduğu sonucuna vardık. 2005'in Haziran ayında aldığımız bu karardan yaklaşık bir yıl sonra, 1 Mayıs 2006'da ÇEVBİR kuruldu, 1 Haziran'da da faaliyete geçti. Birliğimizin öncelikli amacı çevirmenlerin haklarını korumak elbette ama bunun yanısıra ülkemizdeki çeviri kalitesinin yükseltilmesi, yayıncılık piyasasında belli etik ilkelerin yerleştirilmesi, yurtdışındaki çevirmen örgütleriyle ortak çalışmalar yürütülmesi, bir Çevirmen Evi kurulması, yabancı çevirmen ve yazarların burada konuk edilmesi gibi hedef ve hayallerimiz de var. Yayıncılar ve okurları da yanımıza alarak kültür hayatımızın gelişmesi için bir şeyler yapıyoruz. Kurulduğu günden bu yana, çeşitli atölye çalışmaları düzenleyen, artık gelenekselleşmeye başlayan “Can Söyleşileri”ni sürdüren ÇEVBİR, bu yılın Mayıs ayında Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleştirilen “Çevirmenleri ve Yayıncılarıyla II. Türk Edebiyatı Sempozyumu” hazırlık komitesinde yer almıştır. Ana teması çeviri olan 2009 TÜYAP Kitap fuarına da yoğun bir biçimde katılacak olan ÇEVBİR, Aralık başında gerçekleştirilecek olan 5. Ulusal Yayın Kongresinde de güçlü bir şekilde temsil edilecektir. ÇEVBİR üyesi çevirmenlerin ikinci ortak çeviri çalışmasıysa Nadine Gordimer’in hazırladığı Dile Kolay adıyla çevrilen kitap oldu. 8 dilde 21 yazarın eserlerini, özgün dillerinden çevirerek, dayanışmanın değerini ortaya çıkartmasının yanında, yüzyılımızın önemli sorunlarından biri olan AIDS belasına karşı Gordimer’in başlattığı mücadeleye küçük de olsa bir katkıda bulunması açısından bu ortak çalışmamız bize gurur vermektedir.

Resmiyet ve hiyerarşiden uzak bu yapı hepimizi öyle

5

6


ÇEVBİR KURULLARI Yönetim Kurulu Asil: Mehmet Moralı, Sevinç Altınçekiç, Aylin Ülçer, Gürol Koca, Bülent Oral Doğan Yedek: Aslı Biçen Birkan, Zarife Biliz Ergüden, Ali Berktay, Bülent Kale, Ö. Duygu Gürkan.

Denetleme Kurulu Asil: Cumhur Orancı, Haldun Bayrı, Altuğ Yılmaz Yedek: Metin Saltoğlu, Yosun Oflas, Gamze Varım

Teknik-Bilim Kurulu Asil: Bilal Çölgeçen, Koray Karasulu, Betül Parlak, Çağlar Tanyeri, Çiçek Öztek Yedek: Ogun Duman, Sabri Gürses, Alev Bulut, Taylan Tosun, Özge Çelik

Haysiyet Kurulu Asil: Mehmet Özgül, Beril Eyüboğlu, Hüseyin Can Erkin Yedek: Yıldız Ersoy Canpolat, Emine Bademci, Zerrin Yanıkkaya

Dış İlişkiler Sorumlusu: Hanneke van der Heijden

7

8


Ahmet Ergenç

Antigone’nin İddiası: Yaşam ve Ölümün Akrabalığı (Antigone’s Claim: The Kinship between Life and (1980, İstanbul) İstanbul Death), Judith Butler, Üniversitesi İngiliz Dili ve Kabalcı, 2007 Edebiyatı’ndan mezun olduktan sonra İstanbul Üni- Sine-Göz: Dziga versitesi Amerikan Kültür Vertov’un Yazıları (KinoEye: The Writings of Dziga ve Edebiyatı bölümünde Vertov), Ed. Annette yüksek lisans yaptı. European Graduate School, Michelson, Agora, 2007 Media And Charlie Chaplin Söyleşileri Communications bölümün- (Charlie Chaplin: de doktorasını yapmakta- Interviews), Ed. Kevin J. dır. 2005 yılında, Bilkent Hayes, Agora, 2009 (ortak Üniversitesi ve Milliyet çeviri) Sanat tarafından düzenlenen “Yeni Yetenekler Eleştiri Yarışması”nda birincilik ödülü aldı. İngilizceden çeviri yapmakta ve İstanbul’da yaşamaktadır.

Ahmet Ergenç

ESERLERİ Pervasız Dahiler: Felsefeciler ve Siyaset (The Reckless Mind: The Intellectuals and Politics), Mark Lila, Paradigma, 2005

9

Ahmet Ergenç - Alev Bulut

Küller ve Elmaslar Diyarı: Jerzy Grotowski’nin Hayatı ve Mektupları (The Land of Ashes And Diamonds), Eugene Barba, Tavanarası

Muhbirler (The Informers), Bret Easton Ellis, İthaki Kapital ve Dil (Capital and Language), Christian Marazzi

Hitchcock Cinayetleri Bir Düş İçin Ağıt (Hitchcock Murders) Peter (Requiem for a Dream), Conrad, Kabalcı Hurbert Selby Jr Antik Yunan Felsefesi Tarihi, Cilt IV: Platon, Erken Dönem (A History of Ancient Greek Philosophy, Volume IV: Plato - the Man and his Dialogues: Earlier Period), W.K.C. (1963, Burdur) Eğitimini Guthrie, Kabalcı Hacettepe Üniversitesi ve Antik Yunan Felsefesi Ta- Gazi Üniversitesi’nde yaprihi, Cilt V: Platon, Geç tı. İstanbul Üniversitesi Dönem (A History of Çeviribilim Bölümü öğreGreek Philosophy Volume tim üyesi olarak çalışmakV: The Later Plato and the tadır. İngilizceden çeviri Academy), W.K.C. yapmaktadır. Çeviriye yöGuthrie, Kabalcı nelmesinde Bülent Bozkurt ve Ülker İnce’nin de etkisi Savaşçının Kamerası: Akira Kurosawa’nın Sine- oldu. Çeviride Dil ve Metin (2002) ve Çeviride İdeoloması (The Warrior ji, İdeolojik Çeviri (2008) Camera: The Cinema of Akira Kurosawa), Stephen adlı kitapları yayımlanmış bulunmaktadır. Prince, Kabalcı

Alev Bulut

10


Alev Bulut

Alev Bulut - Ümit Şensoy

Kara Plak (The Black Album), Hanif Kureishi, Can, 1999 Varoşların Budası (The Buddha of the Suburbia) Hanif Kureishi, Can, 2001. Lanetliler: Grotesk Öyküler (Haunted:Tales of the Grotesque)Joyce Carol Oates, İş-Kültür, 2002 Soldan sağa, üç çeviribilimci: Alev Bulut, Mary Snell-Hornby, Anastasia Parianou

ESERLERİ Pazartesi ya da Salı (Monday or Tuesday), Virginia Woolf, İmge, 1992 Yanlış İlişkiler (A Misalliance), Anita Brookner, Telos, 1996 Amerikan Damak Zevki (American Appetites) Joyce Carol Oates, Can, 1994

Yaralı Melekler (Falling Angels). Barbara Gowdy, Can, 1997 Merkez İstasyonu'nda Oturup Ağladım (By Grand Central Station I Sat and Wept), Elizabeth Smart. Telos, 1997 Serseri ve Kopukların Göğe Çıkışları (The Assumption of the Rogues and Rascals), Elizabeth Smart. Telos, 1998

Soylu Kan (Whistlejacket). John Hawkes, Can, 1998

11

Kalp Koleksiyoncusu: Grotesk Öyküler (8ew Tales of the Grotesque), Joyce Carol Oates, Can, 2003

Ümit Şensoy

Bir Gün Beraber Gideriz (I’ll Take You There), Joyce Carol Oates, İşKültür, 2004 Birine mi Benzettiniz? (I am 8o one You Know), Joyce Carol Oates, Everest, 2006

(1956, İstanbul) İngilizceden çeviri yapıyor. Çeviriye yönelmesinde Zülfü Dicleli’nin de etkisi oldu. İstanbul ve Çanakkale’de yaşıyor.

ESERLERİ Koku (The Smell), Radhika Diyabeti Nasıl Yenilgiye Jha, Defne , 2006 Uğratabilirsiniz (Beating Diabetes), David Nathan, Acıbadem HastanesiOptimist, 2005

12


Ümit Şensoy

Toyota Tarzı (The Toyota Way), Jeffry K. Liker, BZD-Orhan Holding, 2005

Ümit Şensoy

Wall Mart Etkisi (WallMart Effect), Charles Fishman, Martı, 2009

ESERLERİ Dünya Ülkelerinden Matematik Oyunları (More Math Games and Activities from around the World), Claudia Zaslavsky, Güncel Yayıncılık, 2008

Duyular ve Marka (Brand Sense), Martin Lindstrom, Optimist, 2006 İş Dünyasında İletişim (Business Communication), Richard Luecke, İş-Kültür, 2007 İş Dünyasında Koçlar ve Mentorlar (Coaching And Mentoring), Richard Luecke, İş-Kültür, 2007

Dünyayı İnovasyonla Değiştiren Markalar (How the Cadillac Got Its Fins), Jack Mingo, Güncel Yayıncılık, 2008

Yöneticiliğe Giden Yol (Becoming A Manager), Richard Luecke, İş-Kültür, 2008

Meraklısına Yöneticilik Pazarlama Savaşı (Marketing Walfare), Jack (Managing For Dummies), Bob Nelson-Peter Trout, Optimist, 2007 Economy, Doğan Kitap, Know How (Know-How), 2008 Ram Charan, Optimist, Sonuna Kadar Delifişeklik 2007 (Funky Business Forever), Portakalı Sıkmak (Juicing Kjell A Nordström, Optithe Orange), Pat Fallon, mist, 2008 Optimist, 2007 Buyology (Buyology), Girişimcinin El Kitabı Martin Linstrom, Optimist, (Entepreneur’s Toolkit), 2009 Richard Luecke, İş-Kültür, Proje Yönetimi (Managing 2008 Projects), Richard Luecke, İş-Kültür, 2009

13

Aklın Gücü (Brain Child), Tony Buzan, Epsilon

Ali Ünal (1981, Ankara) Yüksek öğrenimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde yaptı. Kitap çevirilerinin yanısıra, teknik çeviriler ve sinema çevirmenliği de yapmaktadır. İngilizceden çeviri yapıyor. İstanbul’da yaşıyor.

Apollinaria Avrutina (1979, St. Petersburg) Saint Petersburg Devlet Üniversitesi, Türk Dili bölümündeki doktorasını, Orhon ve Yenissey runik yazıtları konulu teziyle tamamladı. Türkçe ve İngilizceden çeviri yapmaktadır. 2008 yılında Time Out Russia dergisinin verdiği, Yılın En İyi Çevirisi ödü-

14


Apollinaria Avrutina

Aslı Biçen

Снег (Kar), Orhan Pamuk, Amfora, 2006

lunmaktadır. İstanbul’da yaşamaktadır.

Новая Жизнь (Yeni Hayat), Orhan Pamuk, Amfora, 2007

ESERLERİ

Дом Тишины (Sessiz Ev), Orhan Pamuk, Amfora, 2007

Sevme Alışkanlığı (The Habit Of Loving), Doris Lessing, Mitos, 1990

Другие Цвета (Öteki Renkler), Orhan Pamuk, Amfora, 2008

Siyah Madonna (The Black Madonna), Doris Lessing, Ayrıntı, 1991

Убийства МальчиковПосыльных (Haberci Çocuk Cinayetleri), Perihan Mağden, “Livebook”, 2008

Geceyi Anlat Bana (8ightwood) Djuna Barnes, Ayrıntı, 1994

lünü Orhan Pamuk’un Drugie Tsveta (Öteki RenkКомпаньонка (Refakatçi), ler) adlı kitabının Rusça Perihan Mağden, çevirisiyle aldı. St. “Livebook”, 2009 Petersburg’da yaşıyor. Музей Невинности (Masumiyet Müzesi), OrESERLERİ han Pamuk, Amfora, 2009 Избранные Мадонна В Меховом Стихотворения (Seçme Манто (Kürk Mantolu Şiirler), Sabahattin Ali, Madonna), Sabahattin Ali, Издательство СанктAd Marginem Петербургского Сад Умерших Котов Государственного (Göçmüş Kediler Bahçesi), Университета, Bilge Karasu, Amfora Восточный Факультет,

Aslı Biçen (1970, Bursa) Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı’nda yüksek eğitimini tamamladı. İngilizce ve Türkçe karşılıklı çeviri yapmaktadır. Çeviriye yönelmesinde Tuncay Birkan’ın da etkisi olmuştur. Yayınlanmış Elime Tutun (2005) ve İnceldiği Yerden (2008) adlı iki romanı bu-

Afrodit’in Başkaldırısı (The Revolt Of Aphrodite), Lawrence Durrell, Ayrıntı, 1994 Masal Masal İçinde (Chimera), John Barth, Ayrıntı, 1995 Fransız Teğmenin Kadını (French Lieutenant’s Woman), John Fowles, Ayrıntı, 1995 Konfidenz (Konfidenz) Ariel Dorfman, Ayrıntı, 1996

2005

15

16


Aslı Biçen

Aslı Biçen

William Faulkner, YKY, 2000

Kulenin Anahtarı (The Key Of The Tower), Gilbert Adair, YKY, 2003

Geceyarısı Çocukları (Midnight’s Children), Sal- Mozart ve Deyyuslar man Rushdie, Metis, 2000 (Mozart And The Wolf Gang), Anthony Burgess, Troya’da Aşk (Troy), Adele Geras, YKY, 2000 İş Kültür, 2003

Guitar), Wallace Stevens, Eşekarısı Fabrikası (The Wasp Factory), Iain Banks, İyi Şeyler, 1997 Ayrıntı, 1996 Doğmamış Kristof Sonsuzluğun Kıyıları (Christopher Unborn), (Galileo And The Carlos Fuentes, Ayrıntı, Dolphins), Adrian Berry, 1998 TÜBİTAK, 1996 Nehrin Dönemeci (A Bend Doğanın Gizli Bahçesi (In Search Of 8ature), Edward O Wilson, TÜBİTAK, 1996

in The River), Naipaul, İletişim, 1999; Merkez, 2007

İstanbul'da Son Aşk (Last Love in Constantinople), 62: Maket Seti (62: A Mo- Milorad Pavic, Agate, del Kit), Julio Cortazar, 2000 Ayrıntı, 1997 Abşalom Abşalom Mavi Gitarlı Adam (The Man With The Blue

Kasvetli Ev (Bleak House), Freud (Freud, Darkness in the Midst Of Vision), Louis Charles Dickens, YKY, Breger, YKY, 2002 2001 Toplu Öyküler (Collected Yazarın Ölümü (Death Of The Author), Gilbert Adair, Stories), İsaac Bashevis YKY, 2004 Singer, YKY, 2002 Türkiye Uygarlıklar Rehberi (The Companion Guide Of Turkey), John Freely, YKY, 2002 Meşuga (Meshugah), Isaac Bashevis Singer, YKY, 2003 Mor Bir Serserinin Gezi Notları (Tsugaru), Osamu Dazai, YKY, 2003 Kapalı Kitap (A Closed Book), Gilbert Adair, YKY, 2003

(Absalom Absalom),

17

18


Aslı Biçen

Ataol Behramoğlu

Araf (The Saint Of Incipient Insanities), Elif Şafak, Metis, 2004 Muhtaç Olduğun Her Şey (Everything You 8eed), Allison Louise Kennedy, İş Kültür, 2004 Wittgenstein’ın Maşası (Wittgenstein’s Poker), David Edmonds - John Eidinow, YKY, 2004 Prag (Prague), Arthur Phillips, Metis, 2005 Utanç (Shame), Salman Rushdie, Metis, 2005

Kocanın Güzelliği (The Beauty Of The Husband), Anne Carson, Metis, 2009

Baba ve Piç (Bastard of Istanbul), Elif Şafak, Metis, 2006

A’dan X’e (From A To X), John Berger, Metis, 2008

Mısır Kaşifi (The Egyptologist), Arthur Phillips, Metis, 2007

DEĞERLENDİRMELER

“Birkaç gündür, V.S. Su Diyarı (Waterland), Graham Swift, Metis, 2007 Naipul adlı bir yazarın, Aslı Biçen çevirisiyle İçimizdeki Maymun (Our İletişim'ndan (1999'da Inner Ape), Frans De 1000 adet) çıkan, 8ehrin Waal, Metis, 2008 Dönemeci (A Bend in The River) romanını okuyorum. Türkçeye çeviri dili iyi.

19

Bugünlerde yayımlanan çevirilerin pek çoğundaki gibi özensiz ve çarpıkçurpuk cümlelerle karşılaşmıyoruz. Aslı Biçen'i tebrik etmek gerek, temiz ve yerliyerinde bir Türkçe ile çeviriyi gerçekleştirdiği için.” Teşekkür ederiz Aslı Biçen, Cem Vefa Karamanlı

Ataol Behramoğlu (1942, Çatalca) Ankara Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu, Moskova Devlet Üniversitesi’ndeki çalışmasının ardından yüksek lisansını Sorbonne Üniversitesi’nde, doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde Rus Edebiyatında Puşkin Gerçekçiliği (2001) adıyla kitaplaştırılan teziyle tamamladı. 1981 yılında Lotus Ödülü’nü alan

20


Ataol Behramoğlu - Aysun Babacan

Behramoğlu’na, Rus devleti 2001 yılında Rusçadan çevirileri ve iki kültürü yakınlaştıran çalışmaları nedeniyle Puşkin Nişanı verdi. 1970’li yıllardan başlayarak çok sayıda Rus şairini Türkçeye kazandıran Behramoğlu, aynı zamanda Aleksandr Puşkin’in bütün düzyazı eserlerinin ve en bilinen şiirlerinin çevirilerinin de sahibidir. Özdemir İnce’yle birlikte hazırladıkları Dünya Şiiri ve Çağdaş Bulgar Şiiri antolojilerinin dışında Çağdaş Rus Şiiri Antolojisi hazırlamıştır.

Aysun Babacan

İngilizceye yaptığı Remembering Atatürk adlı çeviriyle, Best Publishing tarafından yapılan Çeviri Yarışması’nda Üçüncülük Ödülü aldı. Çeviriye yönelmesinde etkili olanlar arasında Ayten Günaydın, Prof. Dr. Suat Karantay ve Prof. Dr. Işın Bengi yer almaktadır. İngilizceTürkçe karşılıklı çeviri yapmaktadır. Kitap çevirilerinin yanısıra 8PQ, Cogito gibi çeşitli dergilerde çok sayıda makale çevirisi bulunmaktadır. İstanbul’da yaşıyor. ESERLERİ

Bilinçaltının Gücü (The Power of Subconscious), Joseph Murphy, Altın Ki(1963, Ankara) Ankara’da, taplar; Kuraldışı; Koridor, Ö. Yenişehir Lisesi’nde ve 1989 Ankara Üniversitesi Hayal Mühendisliği DTCF’nde eğitimini tamamladıktan sonra, yüksek (Imagineering for Health), Serge King, Altın Kitaplar, lisans eğitimini Boğaziçi Kuraldışı; Ötesi, 1990 Üniversitesi’nde yaptı. 2005 yılında, Türkçeden

21

Aysun Babacan

Abanoz Kule (Ebony Tower), John Fowles, Ayrıntı, 2005 Hayaletlerin Göçü (Migration of Ghosts), Pauline Melville, Ayrıntı, 2005 Devlet Doğası, Gelişimi ve Geleceği (State- Its 8ature, Development and Prospects), Gianfranco Poggi, Bilgi Üniversitesi, 2006 İki Kültürü Aşmak Nietzsche Ağladığında (Overcoming the Two (When 8ietzsche Wept), Cultures), Immanuel Irvin Yalom, Ayrıntı, 1995 Wallerstein; Richard E. Lee, Metis, 2006 Rock Laneti (Espedair Street), Ian Banks, Ayrıntı, Lanetli - Batının Kötü Ca1994 dısı (Wicked), Gregory Maguire, Yerdeniz, 2006 Kara Prens (The Black Prince), Iris Murdoch, Ay- Irak Dünya Mahkemesi rıntı, 1999 (derleme), Metis, 2006 Mantissa (Mantissa), John (ortak çeviri) Fowles, Ayrıntı, 2000 Medyada İslam (Covering Islam), Edward W. Said, Değişim (Change), Metis, 2008 J.Watzlavick, Promete, 1997

22


Aysun Babacan

Bursa: The DreamGate Havva / Kutsal Meclis (Adam), Ted Dekker, Martı (Bursa: Düşler Kapısı), Özel Girişim, 2005 Kitabevi, 2008 Erol Akyavaş-The Picture Shylock Operasyonu (Operation Shylock) Philip of a Life ( Erol Akyavaş Bir Yaşam), Bilgi ÜniverRoth, Ayrıntı, 2009 sitesi, 2004 Geriye Doğru Uçan Yaban Ördekleri (Wild Ducks Flying Backwards), Tom Robbins, Ayrıntı, 2009 Üç Uzun Kadın (Three Tall Women), Edward Albeev, Kültür Bakanlığı Repertuarı-Özel Tiyatrolar: Kenter, 1998

The Moments of Civilisations (Uygarlığın Durak Yerleri), Latif Mutlu, GOA-USA, 2006 Educational problems in Turkey and Alternative Models (Türkiye’de Eğitim Sorunları ve Alternatif Mo-

Orchids in the Fire (Yangın Yerinde Orkideler) Memed Baydur, PEN Periodical, 1999 Reflections from Ottoman World (Osmanlı Dünyasından Yansımalar) Necdet Sakaoğlu, Nuri Akbayar, Denizbank, 2002-2008 Leather Industry in Turkey (Türkiye’de Dericilik), Necdet Sakaoğlu, Nuri Akbayar, Denizbank, 2003

Aysun Babacan - Azade Aslan

deller), Latif Mutlu, Bilgi Üniversitesi, 2002

okunacak bir klasik bence.” İnci Aral

“Iain Banks’in Espedair Street adlı romanının Rock DEĞERLENDİRMELER Laneti adlı Türkçe çevirisi “…uzun zamandır bekledi- (Aysun Babacan) mükemğim ve ancak 2008 de bu- meldi ve kitapla aramda luşabildiğim John özel bir bağ kurulmasında Fowles'in Abanoz Kule'si çok etkili oldu.” Harun Teçok beğendiğim ve yazarın kin ustalığından büyük bir zevk alarak, coşkuyla okuduğum bir kitap oldu. Ayrıntınca iyi bir çeviriyle (Aysun Babacan) okura (1980, Ankara) Yüksek sunulan bu eser el altında eğitimini Galatasaray Ünitutulacak, tekrar tekrar versitesi ve doktora öğrenimini sürdürdüğü Sorbonne Üniversitesi’nde yaptı. Fransızca ve İngilizce’den çeviri yapmaktadır. İstanbul’da yaşıyor.

Azade Aslan

ESERLERİ 35 Kilo Tembel Teneke (35 kilos d’espoir), Anna Gavalda, Günışığı Kitaplığı, 2004 100: Dünya’nın Gizli Yüzü (Les Abimes d’Autremer),

23

24


Azade Aslan

Danielle Martinigol, Günı- Labbe, Günışığı Kitaplığı, şığı Kitaplığı 2005 2007 Başkadeniz’e Dönüş (L’Envol de l’Abime), Danielle Martinigol, Günışığı Kitaplığı, 2007

Savaş ve Barış (La guerre et la paix), Brigitte Labbe, Günışığı Kitaplığı, 2007

Gerçekten ve Yalancıktan (Pour de vrai et pour de faux), Brigitte Labbe, Günışığı Kitaplığı 2006

nature et la pollution), Brigitte Labbe , Günışığı Kitaplığı, 2007

İş ve Para (Le travail et İyi ve Kötü (Le bien et le l’argent), Brigitte Labbe, mal), Brigitte Labbe, Günı- Günışığı Kitaplığı, 2007 şığı Kitaplığı, 2006 Özgür olan ve olmayan Adalet ve Haksızlık (La (Libre et pas libre), justice et l’injustice), Brigitte Labbe, Günışığı Brigitte Labbe, Günışığı Kitaplığı, 2007 Kitaplığı 2006 Doğa ve Kirlilik (La

Oğlanlar ve Kızlar (Les filles et les garçons), Brigitte Labbe, Günışığı Kitaplığı, 2006 Güzellik ve Çirkinlik (La beaute et la laideur), Brigitte Labbe, Günışığı Kitaplığı , 2007

Cesaret ve Korku (Le courage et la peur), Brigitte Labbe, Günışığı Kitaplığı, 2008 Mutluluk ve mutsuzluk (La bonheur et la malheur), Brigitte Labbe, Günışığı Kitaplığı, 2008

Bildiklerimiz ve BilmedikDEĞERLENDİRMELER lerimiz (Ce qu’on sait et ce qu’on ne sait pas), Brigitte “Azade Aslan, küçük hacmi nedeniyle çeviri üstün-

25

Azade Aslan - Bahadır Gülmez

de çalışmak için çok zaman bulmuş olabilir, ama sözcük seçimleri, tümce yapılarını Türkçede yazma duyarlığı, doğru ve titiz diliyle övgüye değer bir çeviri dili kurmuş. Bu kadarcık kitap büyükler için olsaydı, aynı çeviriyi vurgulamaya belki gerek olmayacaktı. Oysa bir çocuk kitabında çevirinin önemi hiçbir şeyle tartılamaz.” Semih Gümüş

Bahadır Gülmez (1953, Acıpayam) Yüksek eğitimini lisans aşamasında Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili Edebiyatı, yüksek linas ve doktora aşamasında Fransa, Provence Üniversitesi’nde tamamladı; 1993 yılında profesörlük ünvanına ulaştı. 1993 yılında Milliyet Gazetesi Edebiyat Ödülü’nü aldı. Fransızca ve İngilizce’den çeviri yapmaktadır. Çeviriye yönelmesinde Cevat Çapan, Ahmet Cemal, Ayla Algan ve Enis Batur’un da etkisi oldu. Aragon: Hayatım Bir Tiyatro Roman Gibi (2004) ve Roland Barthes ya da Edebiyat, Müzik, Tiyatroyla Yaşamak (2008) adlı telif kitapları bulunmaktadır. Eskişehir’de yaşamaktadır.

26


Bahadır Gülmez - Bahar Mucuk Demirtaş

ESERLERİ Tiyatro ve İkizi (Le Théatre et son Double), Antonin Artaud, YKY,1992 Bütün Şiirlerinden Seçmeler (Poèmes choisis), Louis Aragon, Kavram,1997 Damıtılmış Kırmızı (Le Rouge Décanté), Jéroen Blowers, İletişim, 2001 Yarın Dündür (Demain C’est Hier), Jean Marie Laclavetine, İletişim, 2001 Altın Balık (Le Poisson du Vin), Bernard Pivot, d’Or), J.M. Le Clezio, İle- Kırmızı, 2009 tişim, 2002 Tam Ekran (Ecran Total), Jean Baudrillard, YKY, 2003

Bahar Mucuk Demirtaş

Poetik Bakış (telif ve çeviri), Louis Aragon, Dünya, 2004

Elsa (Elsa), Louis Aragon, (1970, New York) Eğitim hayatını Kadıköy Anadolu Kırmızı, 2007 Lisesi, Uludağ Üniversitesi Şarabın Aşk Sözlüğü ve İstanbul Üniversitesi’n(Dictionnaire Amoureux de sürdürdü. İngilizce ve Yunanca’dan çeviri yap-

27

Bahar Mucuk Demirtaş

maktadır. 1997 yılında başladığı patent çevirisi dışında dublaj ve altyazı, kitap, tez çevirileri ve çeşitli alanlarda teknik çeviriler ile sözlü çeviri alanlarında çalışmaktadır. 2003 Frankfurt Kitap Fuarı’nda ve 2004 Atina Olimpiyatları’nda çalışmıştır. Lessons For Life İngilizce Eğitim Seti’ni Türkçeye çevirmiştir. Çevirileri Öteki-siz, Kum, Şiir oku, Eski, Üç nokta, Kuzey yıldızı, Deyiş, Düşeyazma, PAT, ShaftDergi, Artshop Çeviri dergilerinde de yayınlanmaktadır. Artshop Çeviri Dergisi’nin yayın yönetmenliğini yapmakta ve İstanbul’da yaşamaktadır. ESERLERİ Evde Tek Başına (Home Alone), Todd Strasser, Ajans Yayıncılık, 1993

Tourles, Platform Yayınları, 2008 Polo ve Kemik (Polo Finds a Bone), Matthew Price, Özatılım, 2006 Polo ve Kurbağa (Polo Meets a Frog), Matthew Price, Özatılım, 2006 Polo ve Arkadaşı (Polo Finds a Friend), Matthew Price, Özatılım, 2006 Polo ve Tavşanlar (Polo and the Rabbits), Matthew Price, Özatılım, 2006

Sağlık ve Mutluluk Reçete- Büyük Burun Küçük Buleri (50 Ways to Pamper run (Big 8ose, Small Yourself), Stephanie

28


Başak Ergil

Bölümü’nde Yazılı Çeviri Yüksek Lisansı yaptı. The Image of 8âzım Hikmet Bir Kâğıt Şapka (One and His Poetry in AngloPaper Hat), Steve American Literary Systems Augarde, Özatılım, 2006 başlıklı yüksek lisans tezi Merhaba Ay (Hello, Nâzım Hikmet Kültür ve Moon), Steve Augarde, Sanat Vakfı içinde İngilizÖzatılım, 2006 ce ve Türkçe olmak üzere Mor Gözler (Purple Eyes), iki ayrı dilde yayımlandı. Steve Augarde, Özatılım, Kitabın Türkçe’ye çevirisi yazar tarafından 1930’lar2006 dan Günümüz İngilizAmerikan Yayın Dünyası’nda 8âzım Hikmet İmajı başlığıyla yapıldı. Bu çalışmalarının dışında çeşitli kitap ve dergilerde makale ve şiir çevirileri yayımlandı. Ayrıca, dublaj çevirmenliği, redaktör ve editörlük de yapmıştır. Çeşitli üniversitelerde müzik tarihi, sanat tarihi, bilimsel düşünce tarihi, dramaturji gibi konularda lisans ve yüksek lisans düzeyindeki derslere konuk öğrenci ola1977 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversi- rak katılmıştır. Çeviri alatesi İngiliz Dili Eğitimi’ni nındaki ilgisi sosyal bilimbitirdikten sonra Boğaziçi ler, teknoloji metinleri, şiir gibi metin türlerinde yoÜniversitesi Çeviribilim

Başak Ergil - Beri Devlet

8ose), Steve Augarde, Özatılım Yayınevi, 2006

Başak Ergil

29

Beril Devlet (1971, İstanbul) Eğitimini Küçükyalı Kadir Has Lisesi, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih bölümünün ardından yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde tamamladı. İngilizce ve Tatarca’dan çeviri yapmaktadır. Çocuğunuz İçin Uygun Eğitim Ortamını Bulma ve Oluşturma Kılağunlaşmıştır. Çeviribilim vuzu (2008) adlı bir kitabı alanında ise çeviri eleştiri- bulunmaktadır. Arel Ünisi, çeviri eğitimi, güç iliş- versitesi, İnkılap Tarihi kileri-çeviri ilişkisi, çeviri bölümünde çalışmaktadır. yoluyla oluşturulan Türk yazını imajı ve Türk tiyatro tarihinde çevirinin rolü ko- ESERLERİ nularıyla ilgilenmektedir. Hurafeler, Yalanlar ve Akıl İstanbul Üniversitesi’nde Almaz Aptallıklar (Myths, devam etmekte olduğu Lies and Downright doktora programının tez Stupidity), John Stossel, aşamasındadır. Bazı devlet Dharma, 2007 ve vakıf üniversitelerinde Aşkta Kendin Olmak çeviri alanında ders ver(Truth in Dating), Susan mektedir. M. Campbell, Güzeldünya, 2007

30


Beril Devlet - Beril Eyüboğlu

Bilal Çölgeçen

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği ve daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat eğitimini değişik nedenlerle yarıda bırakmak zorunda kaldı. İngilizce'den Türkçe'ye çeviriler yapmaktadır. Çeviriye kişisel yabancı dil çalışmalarında belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra hobi olarak başlamış ve daha sonra profesyonel çevirmen olarak devam etmiştir.

Beril Eyüboğlu (1935, İstanbul) Çeviriye Oğuz Akkan'ın ısrarıyla başladı. Ardından hep sevdiği kitapları çevirdi. Barbarları Beklerken adlı çevirisi büyük ilgi görmüştür. Çevbir üyelerinin ortak çalışması olan Dile Kolay’ın (2009) proje sahipliğini ve editörlüğünü yapmıştır.. ESERLERİ Albaya Kimseden Mektup

Yok ( 8o One Writes to the Colonel), Gabriel Garcia Marquez, Cem, 1976 Barbarları Beklerken (Waiting for the Barbarians), J. M. Coetzee, Adam, 1980 Michael K Nasıl Yaşadı (Life & Times of Michael K), J. M. Coetzee, Adam, 1986 Kadınlara Karşı Savaş (War Against Women), Marilyn French, Metis, 1993

Hayatımı Yaşarken /Cilt 1 (Living My Life), Emma Goldman, Metis, 1996 Zulüm Politikaları (Politics of Torture), Kate Millet, Metis, 1998 Paris-Fresno Güncesi (Days of Life and Death and Escape to the Moon), William Saroyan, Aras, 2001 İnsanlık Komedisi (The Human Comedy), William Saroyan, Aras, 2002 Talihli Kız (Lucky) Alice Sebold, Kanat Kitap, 2005 Tenimdeki Ülke Nikaragua (The Country Under My

31

Skin), Gioconda Belli, MeESERLERİ tis, 2007 Her Şeyi Sevgiyle Kucakla Bilgeliğin Yedi Sütunu, Thomas Edward Lawrence, (Hold Everything Dear), John Berger, Metis, 2009 Chiviyazıları, 2001-2005 (Çölde İsyan, 2001; AkaHer Şeyi Sevgiyle Kucak- be'ye Yolculuk, 2005; Zala, John Berger, Metis, fer, 2005) 2009 Küreselleş-me - Küreselleşme Karşıtları Ne İstiyor?, Yenihayat Kütüphanesi, 2002

Bilal Çölgeçen

(1959, Antalya) İlkokulu Antalya'da, ortaokul ve liseyi İstanbul'a bitirdi.

Türkiye'nin Yeniden Doğuşu, Clair Price,

32


Bilal Çölgeçen - Burcu Duman

Yenihayat Kütüphanesi, 2003; İkarus, 2008 Küresel Ekonomi ve Demokrasi, Haz. Kevin Danaher, Metis, 2004 Teknolojinin Başyapıtları Yaratıcı Mühendisliğin, Mimarlığın ve Tasarımın Tarihi, E. E. Lewis, Güncel, 2005 Yokoluş, Ray Hammond, İstiklal Kitabevi, 2007

Burcu Duman - Bülent Özçelik - Çağlar Tanyeri

Kudret Körlüğü: Batı Terörle Savaşını Neden Kaybediyor? (Imperial Hubris: Why the West is Losing the War on Terror), Michael Scheuer, Arkadaş, 2007

İngilizce’den çeviri yapmaktadır. Ankara’da yaşamaktadır.

Türk Lokumu (Turks Fruit), Jan Wolkers, Versus Kitap, 2008

Kapitalizmin Suç Tarihi (Kapital-Verbrechen), Werner Biermann-Arno Klönne, Phoenix, 2007 Islak Bölgeler (Feuchtgebiete), Charlotte Roche, Phoenix, 2008

maktadır. Ankara’da yaşıyor.

Devrimci Romantizm, Max Blechman, Versus Kitap, 2007 ESERLERİ Hamas, Zaki Chehab, Microsoft Office, Enine İkarus, 2009 Boyuna Excel 2003 (Microsoft Office Excel 2003 Programming Inside Out), Curtis Frye, Wayne S. Freeze, Felicia K. Buckingham, Arkadaş, 2005 (1977, İstanbul) Yüksek eğitimini Ankara Üniversi- Microsoft Office, Enine tesi Dil ve Tarih, Coğrafya Boyuna Access 2003 Fakültesi ve Hollanda, (Microsoft Office Access Tilburg Üniversitesi’nde 2003 Inside Out ), John L. tamamladı. Hollandaca ve Viescas, Arkadaş, 2005 İngilizce’den çeviri yap-

Burcu Duman

33

ESERLERİ

Küresel Dönüşümler (Global Transformations), Anthony McGrew- David Held, Phoenix, 2008 (ortak çeviri)

Çağlar Tanyeri (1960, İstanbul) Avusturya Lisesi ve İstanbul Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı’nda eğitim aldı. (1977) Ankara Üniversite- 1986-1999 yılları arasında, si, Siyaset Bilimi bölümün- Istanbul Üniversitesi de yüksek lisansını tamam- Edebiyat Fakültesi ve Hasan Ali Yücel Eğitim ladı. Almanca ve Fakültesi Yabancı Diller

Bülent Özçelik

34


Çağlar Tanyeri

Çağlar Tanyeri - Didem Ataç - Elçin Kumru Schiavi

ESERLERİ Yürekteki Hayvan, Herta Müller, Telos, 1997 Ölü Filozoflar Kahvesi, Nora K. - Vittorio Hösle, Arion, 2000 Ingiltere Yılları, Norbert Gstrein, Can, 2002 Son Dünya, Christoph Ransmayr, Dost, 2003 Direnmenin Estetiği, Peter Weiss, YKY, 2005 (ortak çeviri)

Çağlar Tanyeri, Turgay Kurultay

Eğitim Bölümü, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalıþtı. 1999-2006 yılları arasında aynı üniversitenin Batı Dilleri Bölümü, Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği yaptı. 2003 yılında tamamladığı doktora tezi Bir Edebiyat Metni Olarak

Peter Weiss’ın ’Direnmenin Estetiği’ Adlı Romanında Anlama ve Aktarma Süreçleri baþlığını taþımaktadır. 2006 yılında Okan Üniversitesi, Çeviribilim bölümünde yardımcı doçent olarak öğretim üyeliğine baþladı.

35

Ben ve Biz/Postmodern Insanın Psikanalizi, Rainer ESERLERİ Funk, YKY, 2007 Vassa Jeleznova (Vassa Sırtımdaki Ev (Das Haus Jeleznova), Maksim Gorki, Mitos-Boyut, 2005 auf meinen Schultern), Dieter Forte, Metis, 2009

Elçin Kumru Schiavi

Didem Ataç (1979, İstanbul) İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Rusça-Türkçe karşılıklı çeviri yapmaktadır.

(1972, Erzurum) Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi, DTCF İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde doktora düzeyinde tamam-

36


Elçin Kumru Schiavi - Elif Uras Akhan

Elif Uras Akhan

Improving), Allison James, Arkadaş, 2008

Elif Uras Akhan (1971, Eskişehir) 1988 yılında TED Ankara Koleji’nden, 1992 yılında ODTÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. İngilizce- Türkçe karşılıklı çeviri yapmaktadır. Ankara’da yaşıyor. ESERLERİ ladı. İtalyanca-Türkçe kar- Kusursuz Kadınlar şılıklı çeviri yapmaktadır. (Excellent Women), Barbara Pym, İletişim, 19981999 ESERLERİ Shakespeare: HikayelendiFelicità (Mutluluk), Zülfü rilmiş Bütün Eserleri (Tales from Shakespeare), Livaneli, Gremese, 2007 Charles Lamb-Mary Lamb, Avrupa’da Osmanlı Dam- Alkım, 1998 gası-Budin Destanı (La Meghillà di Buda), Isacco Karşılık Görmeyen Aşklar (8o Fond Return of Love), Schulhof, Timaş, 2007 Barbara Pym, İletişim, 1999 Yirmi Yedinci Adam (A Relief of Unbearable

37

– (Death of a 8ationalist), Rebecca Pawel, Literatür, 2009 DEĞERLENDİRMELER “…Sonra Barbara Pym. Memleketi olan İngiltere’de bile değeri sonradan Urges), Nathan Englander, anlaşılmış önemli bir yazar Pym. …Arka arkaya şu Dost, 2000 romanlarını okudum; KuSonbahar Kuarteti (Quartet sursuz Kadınlar, Karşılık of Autumn), Barbara Pym, Görmeyen Aşklar, Sonbaİletişim, 2001 har Kuarteti. …Barbara Pym’den en az bir kitap Karantina (Quarantine) Jim Crace, İletişim, 2001 okumalısınız. Elif Uras Akhan, özenli çevirisiyle, Bir Kadeh Nimet (A Glass Pym’in mizahlı dilini iyi of Blessings), Barbara tutturmuş.” Murathan Pym, İletişim, 2003 Mungan Yemek için Yaşamak: Yi“Yazar, İncil’den küçük bir yeceklerle Dünya Tarihi bölümü genişletiyor. İsa (Food: A History), Jose, kırk günlük oruç için çekilİletişim, 2007 diği mağarada ve onun gibi Eskiden Olsa Özlerdim Ama Şimdi Sen de Herkes Gibisin (I Used To Miss Him But My Aim Is

üç yolcu da Tanrı’dan şefaat dilemek için aynı topraklardalar. 1997 Whitbread Ödülünü alan

38


Emine Nuran Yavuz - Erkal Ünal

Emine Bademci - Emine Nuran Yavuz

bu roman, iki bin yıl önceye gidip kutsal topraklarda hayatta kalmayı, iyilik, kötülük kavramlarını tartışıyor. …..Şaşırtıcı sadelikte ve Elif Uras Akhan’ın harika çevirisiyle ilk kez Jim Crace’i Türkçe’de okuyoruz.” Gül Dirican

Emine Bademci (1980, Ankara) Lisans eğitimini ODTÜ, İngilizce Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisansını aynı üniveristenin Sosyoloji bölümünde ve doktorasını Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi bölümünde tamamlamıştır. İngilizceden çeviri yapmaktadır ve çeviriye yönelmesinde sosyolog Sibel Kalaycıoğlu’nun da etkisi olmuştur. Ankara’da yaşamaktadır. ESERLERİ

Erken Çöken Karanlık: İntiharı Anlamak (8ight Falls Fast: Understanding Suicide), Kay Redfield Jamison, Ayrıntı, 2004 Üç Bayrak Altında: Anarşizm ve Sömürgecilik Karşıtı Tahayyül (Under Three Flags: Anarchism and the Anti-Colonial Imagination), Benedict Anderson, Metis, 2007

Emine uran Yavuz (1944, İstanbul) Arnavutköy Kız Amerikan Koleji’nin ardından Farleigh Dickinson Üniversitesi’ndeki eğitimini Boğaziçi ve Mimar Sinan Üniversiteleri Sosyal Bilimler Enstitüleri’nde yüksek lisans ve doktora düzeyinde tamamladı. 1972-83 yılları arasında Sander Yayınları’nda yayın yönetmenliği yaptıktan sonra, 1983’ten sonra yazar ve

39

çevirmen olarak çalıştı. 1989-93 yıllarında İstanbul Belediyesi’nde danışman olarak çalıştı. 1993-2007 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sosyoloji Bölümü’nde akademisyenlik yaptı. ESERLERİ Artemio Cruz’un Ölümü (The Death of Artemio Cruz), Carlos Fuentes, Sander, 1984

İslam Sanatının Oluşumu (The Formation of Islamic Art), Oleg Grabar, Kanat, 2004 Sevgiliye Mektuplar (Letters), Rosa Luxemburg, Agora, 2006 Tristam Shandy, Laurence Sterne, YKY, 2006 Jön Türkler (The Young Turks), E. E. Ramsaur, 2006 İnsanat Bahçesi (The Human Zoo), Desmond Morris, İnkılap-Aka, 2008

Avrupa Nereye Gidiyor? Çıplak Maymun (The (The 8ew Europeans), 8aked Ape), Desmond Anthony Sampson, Sander, Morris, İnkılap-Aka, 2009 1986 Nasıl Bir Çocuk (What İttihat ve Terakki (The Kind of Child), Ken barris, Party of Union and YKY 2009 Progress), Feroz Ahmad, Kültür ve Toplum (Culture Kaynak, 1986 & Society), C. Alexander Kamyonet (The Truck), Per & S. Seidman, BÜ YayıneWahlöö, Telos, 1998 vi Sevmek Dokunmaktır (Intimate Behaviour), Desmond Morris, İnkılapAka, 1999

40


Erkal Ünal - Esin Soğancılar

Esin Soğancılar - Ethem Levent Bakaç - Aysın Önen

Tercümanlık Bölümü’nde öğretim görevlisidir.

Possessed), Wendy Shaw, İletişim, 2004

ESERLERİ

Kültürün Özelleştirilmesi (Privatising Culture), Chin-tao Wu, İletişim, 2005

İmparatorluğun Yeni Kılığı: Kaybedilen ve Tekrar Ele Geçirilen Paradigma, Harry Harootunian, Boğaziçi Üniversitesi, 2006

Sanat Müzeleri, Ali Artun (ed.), İletişim, 2006 Çevrenin İmparatorluğu Rusya ve Dünya Sistemi, Boris Kagarlitski, Phoneix Yayınevi, 2007

Dünya-Tarihinin Sınırında Tarih, Ranajit Guha, Metis, 2006

Erkal Ünal (1982, İzmit) Boğaziçi Üniversitesi MütercimTercümanlık Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. Aynı üniversitedeki Atatürk Enstitüsü’nde Davetli Misafirler: 1960 ile 1971 Arasında Türkçeye Çevrilen, Kurgusal 8itelikte Olmayan Sol Kitaplara Dair Bir İnceleme başlıklı yüksek lisans tezini yazdı. Aynı enstitüde doktora öğrencisi ve Okan Üniversitesi Çeviribilim Bölümü İngilizce Mütercim-

Transkritik: Kant ve Marx Üzerine, Kojin Karatani, Metis, 2007 Darwin Sizi Seviyor: Doğal Seçilim ve Dünyanın Yeniden Büyülenmesi, George Levine, Metis, 2009

Esin Soğancılar (1953, Ankara) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi ve İngiltere,

41

Leicester Üniversitesi’nde eğitim aldı. İngilizce’den çeviri yapıyor. Çeviriye yönelmesinde Doç. Dr. Alaeddin Şenel’in de etkisi oldu. BodrumTurgutreis’de yaşıyor. ESERLERİ

Türkiye’de Siyasal Sistemin Evrimi, Kemal Karpat, İmge, 2007 Sanatçı: Eleştirmen, Yalancı, Katil, Oscar Wilde, İletişim, 2008 Sanat: Cinsiyet Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri, Ahu Antmen (ed.), İletişim, 2008

Dünya Sistemi (The World Sanat ve Siyaset, Ali Artun (ed.), İletişim, 2008 System), Andre Gunder Frank-Barry K. Gills (der.), İmge, 2003 Osmanlı Müzeciliği (Possessers and

42


Aysın Önen - Çiçek Öztek

Gizli Witch Günlükleri: En İspanyolca’dan çeviri yapıiyi grup için 100 sihir (100 yor. İstanbul’da yaşıyor. Bewitching Ways to get along in a Group), Doğan ESERLERİ Egmont, 2007 – (Sorceress), Celia Rees, Apollon’nun Gözü (The Eye of Apollon) J. K. Çitlembik Chesterton, Dost, 1998

Ethem Levent Bakaç (1954, Eskişehir) Orta, lise ve üniversite eğitimini Almanya’da tamamladı. Almanca ve İngilizce’den çeviri yapıyor.

Asker Gramafonu Nasıl Tamir Eder? (Wie der soldat das Grammophon repariert?), Sasa Stanistic, Ayrıntı, 2009

Aysın Önen

ESERLERİ

Küvette Bulunan Günce (Diary Found in a Bathtub) Stanislav Lem, İletişim, 1998

Halkla İlişkilerin Gücü (PR Power), Amanda Barry, Elips Kitap, 2003

ESERLERİ

(1972, İstanbul) Eğitimini Maçka Anadolu Gazetecilik Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. İngilizce ve Almanca’dan çeviri yapıyor. İstanbul’da yaşıyor.

Çiçek Öztek

Dişi Adam (Female Man), J. Russ, Ayrıntı, 1999

Tussy Marx, Babasının Kızı (Tussy Marx, das Drama der Vatertochter), Eva Weissweiler, Çitlembik, 2006 Hırsızlar ve Polis (Police and Thieves), Peter Plate, Vatan Kitap, 2007 İlk Ansiklopedim: Yeryüzü (My Very First Encyclopedia – Earth), Doğan Egmont, 2007 Gizli Witch Günlükleri: Unutulmaz Bir Parti İçin 100 Sihir (100 Spellbinding Party Ideas), Doğan Egmont, 2007 –

43

Irak’a Savaş: Bush Yönetiminin Bilmenizi İstemediği Gerçekler (War on Iraq), S. Ritter, Metis, 2002

Çiçek Öztek (1970, Ankara) ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisansını ODTÜ Sosyoloji bölümünde yaptı. 2005 yılında Alef Yayınevi’ni kurdu. İngilizce ve

Rabelais ve Dünyası (Rabelais and His World), Mihail Bahtin, Ayrıntı, 2003 Tanık: Bir Arayışın Hikayesi (Witness: Story of a Search), J. Bennett, YKY, 2006 DEĞERLENDİRMELER

44


Nihan Özyıldırım

“Elimde, bütün okurlarıma salık verebileceğim, Irak'a Savaş - Bush Yönetimi'nin Bilmenizi İstemediği Gerçekler adlı bir kitap var.” Ali Sirmen

ladı. Fransızca’dan çeviri yapıyor. İstanbul’da yaşıyor. ESERLERİ

“Körfez Savaşına doğrudan katılmış, Irak’ta silah denetçisi olarak çalışmış bir ABD’li emekli .. subay, Bush yönetiminin Irak’a savaş açmasına ısrarla karşı çıkıyor: ‘Bu savaşın galibi olmayacak!’ Bizim medyamızın kelime oyunbazlarının da bu kitabı okumasında yarar var. Hep kötünün yanında yer almak zorunda değiller.” Arif Gülderen

ihan Özyıldırım (Ankara, 1972) Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi’nin ardından yüksek eğitimini A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamam-

İnatçı Keraban I (Kéraban Le Tetû), Jules Verne, İthaki, 2002 İnatçı Keraban II (Kéraban Le Tetû), Jules Verne, İthaki, 2002 Mişel Strogof (Michel Strogoff), Jules Verne, İthaki, 2003 Begüm’ün 500 Milyonu (Les Cinq Cent Millions de la Begum), Jules Verne, İthaki, 2004 Doğu’ya Yolculuk I (Voyage en Orient) Gerard De Nerval, İthaki, 2004 Katledilen Şair (Le Poete Assasiné), Guillaume Apollinaire, Kanat, 2004 İki Kıyının Avaresi (Le Flaneur De Deux Rives), Guillaume Apollinaire, Kanat, 2007

45

Filiz İnceoğlu Öztürk

Lea İçin Cehennem Mavisi (Bleu D’Enfer Pour Lea), Claudine Aubrun, Can, 2006 Yunan Mitolojisi (La Mythologie Greque), Pierre Grimal, Dost, 2005 Paris Köylüsü (Le Paysan De Paris), Louis Aragon, Kanat Keşiş ve Filozof (Le Moine Et Le Philosophe), JeanFrançois Revel - Mattiheu Ricard, Doğan Kitap ESERLERİ

Filiz İnceoğlu Öztürk (1977, İstanbul) Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği’ni bitirdekten sonra eğitimini İngiltere’de, United World School of English’de tamamladı. İngilizce-Türkçe karşılıklı çeviri yapıyor. İstanbul’da yaşıyor

Daha Yolun Başında (The 8ew Girl), Emily Perkins, İş-Kültür, 2003 Batan Güneşin Ejderhaları (Dragons of a Fallen Sun), Margaret Weis&Tracy Hickman, Arka Bahçe, 2004 Kadınların Sağlık Tamamlayıcıları (Women’s Health Supplements), Laurel Vukovic&Jack Challem, Arion, 2004

46


Fulya Koçak - Gökçe Metin

Filiz İnceoğlu Öztürk - Fulya Koçak

Ödeyemediğim Mortgage’larım ve Kredi Kartsız Hayatım (Behind With The Morgage and Living Off Plastic), Lynette Allen, Medyatik Yayınlar, 2006 Boşverdiğim Hayatım ve Çikolatasız Hayatım (Behind With The Laundry and Living Off Chocolate), Lynette Allen, Medyatik Yayınlar, 2006 Detoks Çareleri (Detox Solutions), Helen Foster, Medyatik Yayınlar, 2007

Changed The World), +1 Kitap, 2007

Odysseia (Οσύσσεια), Homeros, Arkadaş

Bahaneler Kitabı (The Little Book of Big Excuses), Addie Johnson, Doğan Kitap, 2008 Güç Tuzağı (Without Consent ), Kathryn Fox, Doğan Kitap, 2009 Kemik Bahçesi (The Bone Garden), Tess Gerritsen, Doğan Kitap, 2009 – (Heart & Soul), Maeve Binchy, Doğan Kitap, 2010

– (The Carnival Master), Craig Russell, Doğan KiBikini Fit (Bikini Fit), Jo Lethaby, Medyatik Yayın- tap, 2010 lar, 2007 – (I never fancied him Kadın ve Sağlık (Women’s anyway), Claudia Carroll , Doğan Kitap Health Bible), derleme, Medyatik Yayınlar, 2007

çeviri yapıyor. Ankara’da yaşıyor.

Diyabetliler için Yemek Kitabı (Quick Cooking for Diabetes), Louise Blair&Norma McGough, Medyatik Yayınlar, 2007

Rebetiko (Ρεµβέτικο), Kostas Ferris, Literatür, 2005

Dünyayı Değiştiren Konuşmalar (Speeches That

Fulya Koçak AÜ DTCF Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Çağdaş Yunanca’dan

47

ESERLERİ İlyada (Η Ηλιάδα), Homeros, Arkadaş, 2004

Kurşunkalem Fabrikası (Το Εργοστάσιο Των Μολυβιών), Soti Trintafyllou, Literatür, 2009

Gökçe Metin (1977, İzmir) BAL, EÜ, DEÜ, BÜ. İngilizce’den çeviri yapıyor. 1999 yılında Tömer Genç Çevirmenler Yarışması’nda Feyza Hepçilingirler’in Evlerin Sakınımı öyküsünün İngilizce çevirisiyle Birincilik Ödülü aldı. Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nde doktora tezini hazırlıyor. İzmir’de yaşıyor.

48


Gökçe Metin - Gülay Kutal - Günay Kızılırmak Çetao

Dünyanın İlk İnsanları Hansel ve Gretel’di (De to Förste Mennesker Pa Jorden var hans og Grete), Niels Vogel, Ayrıntı, 1992

ESERLERİ Freud, Kadın ve Ahlak (Freud, Women and Morality), Eli Sagan, İlya, 2002

Sofi’nin Dünyası (Sofies Verden), Jostein Gaarder, Pan, 1994

Beton Ada (Concrete Island), J.G. Ballard, Ayrıntı, 2004 Martin Eden (Martin Eden) Jack London, İlya, 2004

Gülay Kutal (1963, Islahiye) Yüksek eğitimini Boğaziçi Üniversitesi ve Oslo Üniversitesi’nde yaptı. İngilizce ve Norveç’çeden çeviri yapıyor. Biz Duvar Yazısıyız (Metis, 1988) adlı bir kitabın sahibidir. Sofi’nin Dünyası adlı çevirisi 39 baskı yaptı. Oslo, Norveç’de yaşıyor. (1981, Haymana) Rusya Adıgey Devlet Üniversitesi Rus Filolojisi Fakültesi’nESERLERİ den mezun oldu. Rusçadan

Günay Kızılırmak Çetao

49

Günay Kızılırmak Çetao

çeviri yapmaktadır. Ankara’da yaşıyor. “2004 yılından beri Rus edebiyatından çeviriler yapıyorum. Çok dilli toplumlarda büyüyen birçok kişide görüldüğü gibi bende de çevirme dürtüsü doğal olarak gelişmiş. ‘Günlerden bir gün kitap çevirmeye karar verdim’ diye başlayan bir hikâyem yok o yüzden – çevirirken buldum kendimi. Klasik eserlerden yaptığım çeviriler ‘bunlar zaten çevrilmişti’ düşüncesi ve tepkisiyle pek önemsenmedi ya da inceleme konusu edilmedi. Bunlar acemi ama samimi çalışmalardı. Yakınlarda Türkçeye ilk kez benim çevirdiğim bir roman yayımlandı. İlk kez çevirmiş olmanın hazzını biraz da insanlara ‘geçenlerde pek acayip bir şey duydum, gelin size de anlatayım’ diyen birinin

heyecanına benzetebilir sanırım her çevirmen.” ESERLERİ Yüzbaşının Kızı (Kapitanskaya dokça), A.S. Puşkin, Bordo&Siyah Öteki Ben (Dvoynik), F.M. Dostoyevski, Bordo & Siyah Ölü Canlar (Myortvıye duşi), N.V.Gogol, Bordo & Siyah

50


Günay Kızılırmak Çetao - Gürol Koca

Gürol Koca

mü’nde tamamladı. İngilizce’den çeviri yapıyor. ESERLERİ Karşıdevrim ve Başkaldırı (Counterrevolution and Revolt), Herbert Marcuse, Ara, 1992; Ayrıntı, 2001

Ortada Gürol Koca, sağda Mehmet Moralı

Babalar ve Oğullar (Otsı i deti), İ.S.Turgenyev, Bordo & Siyah

Hacı Murat (Haci-Murat) , L.N.Tolstoy, İmge, 2009 Öyküler, A.P.Platonov, Metis, 2009

İnsan Ne İle Yaşar (Çem lyudi jivı), L.N.Tolstoy, Bordo & Siyah

Çevengur (Çevengur), A.P.Platonov, Metis

Seçme Öyküler, A.P.Çehov, Bordo & Siyah Underground ya da Çağımızın Bir Kahramanı, (Andergraund ili Geroy naşego vremeni), V.S.Makanin, Everest, 2009

Gürol Koca (1964, Bursa) Yüksek eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Biyoloji Bölümü ve Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölü-

51

Heidi (Heidi), Johanna Spyri, Remzi Kitabevi, 1999 Oliver Twist (Oliver Twist), Charles Dickens, Remzi Kitabevi, 1999 Gizli Bahçe (Secret Garden), Frances Hudgson Burnett, Remzi Kitabevi, 1999

Annemin Öğrettiği Şarkılar (Songs my Mother Taught İki Şehrin Hikâyesi (The Me), Marlon Brando, Rem- Story of Two Cities), Charles Dickens, Remzi zi Kitabevi, 1995 Kitabevi, 1999 Çocuklar Neden Başarısız Olur (How Children Fail), Küçük Prenses (Little Princess), Frances John Holt, Sistem, 1996; Hudgson Burnett, Remzi Beyaz, 1998 Kitabevi, 1999 Otomobilin Ekolojisi (The Oz Büyücüsü (Wizard of Ecology of the Automobile), Peter Freund Oz), Lyman Frank Baum, & George Martin, Ayrıntı, Remzi Kitabevi, 2000 Acıyı Güce Dönüştürmek 1998 (Transforming Pain into Sevginin Halleri Power), Doris Helge, Sis(Forgiveness and Other tem, 2000 Acts of Love), Stephanie Dowrick, Ayrıntı, 1998

İşyeri Gazileri (Working Wounded), Bob Rosner, Sistem, 2000

52


Gürol Koca

Etkili Konuşmanın Gücü Umudun Kaynağı (Reason (Powerful Conversations), For Hope), Jane Goodall, Phil Harkins, Alfa, 2000 Sistem, 2002 Ruj Lekesi (Lipstick Beden Sanatçısı (The Body Traces), Greil Marcus, Ay- Artist), Don DeLillo, rıntı, 2001 Everest, 2002 Sanal Savaş (Virtual War), Avrupa ve İslam (Europe Michael Ignatieff, Alfa, and Islam), Franco 2001 Cardini), Literatür, 2002 Tekrar Yollarda (Back to Road), Ernesto Che Guevara, Everest, 2001

Amerikan Gücünün Paradoksu (The Paradox of American Power), Joseph Wittgenstein ve Psikanaliz S. Nye, Literatür, 2003 (Wittgenstein and Psychoanalysis), John M. Heaton, Everest, 2001 Freud ve Sahte Anı Sendromu (Freud and False Memory Syndrome), Phil Mollon, Everest, 2001 Türkiye Uygarlıklar Rehberi (Ege ve Akdeniz Kıyıları), John Freely, YKY, 2002; 2004; 2008

Gürol Koca - Gül Özen

Nam-ı Diğer Che Guevara Koşan Köpek (Running (Also Known as Che), Paco Dog), Don DeLillo, Ignacio Taibo II, Everest, Everest, 2009 2003; 2004; 2005; 2006; 2008 Hikâyeler, O. Henry, Bordo&Siyah, 2004 Doğanın Düşmanı (The Enemy of 8ature), John Kovel, Metis, 2004 Bilinç Kullanım Kılavuzu (Consciousness. A User’s Guide), Adam Zeman, Metis, 2005 Bellek Metaforları (Metaphors of Memory), Douwe Draaisma, Metis, 2007 Gecekondu Gezegeni (Planet of Slums), Mike Davis, Metis, 2007 Tarih Boyunca Kent (City in History), Lewis Mumford, Ayrıntı, 2007 Yaşlandıkça Hayat Neden Çabuk Geçer (Why Life Speeds Up as We Grow Older), Douwe Draaisma, Metis, 2008

Yeni Çakallar (The 8ew Jackals), Simon Reeve, Everest, 2002

53

Gül Özlen (1956, İstanbul) Eğitimini İstanbul ve Utrecht, Hollanda’da yaptı. Hollandaca’dan çeviri yapıyor. ESERLERİ

54


Gül Özen

Minus (Minoes), Annie DEĞERLENDİRMELER M.G. Schmidt, Kıyı Yayı“Matthijs van Boxel 18.yy nevi; Çınar Yayınevi, 1996 akılcılığının ürünü ansikloHollanda Sarayı (Paleis de pedi geleneğini tersyüz Hollande), Marlies ederek aptallığın zekanın Hoenkamp, YKB Kültür, can alıcı bir koşulu olduğunu, ahmakça hataların ge2003 lişmeyi tetiklediğini savuAptallık Ansiklopedisi nuyor.” Özlem Altınok (Encylopedie van de domheid), Matthijs van Boxel, Ayrıntı, 2004

“Sonny Boy tüm insanlığı ilgilendiren gerçek bir hikaye. İyimserliğe daha fazUyku (Slaap), Annelies la gereksindiğimiz şu çağVerbeke, Ayrıntı, 2005 da, savaşların yok ettiği Köprü (Brug), Geert binlerce insanın bir anlamMak, CPNB/Atlas Hollan- da zafer türküsü.” Fatih da, 2007 Balkış Sonny Boy (Sonny Boy), “Bir burjuva toplumunu Annejet van der Zijl, Alef kendine özgü çift anlamlıYayınevi, 2007 lıkları ve çelişkileri içinde Çalgılı Bahçe (De koperen kavramak mümkün olabilir mi? Bu soruya Simon tuin), Simon Vestdijk, Vestdijk’in Çalgılı Bahçe Versus, 2008 adlı yapıtı üzerinden vereTirza (Tirza), Arnon bileceğimiz yanıt, bu anGrunberg, Alef, 2008 lamların ve çelişkilerin saŞumanların Gelini, Tomas dece insanın varlığındaki çelişkilerin en uç noktasına Lieske, Alef, 2009 terk edildiği yerde anlaşıla-

55

Sıla Okur

bileceği biçiminde olabilir.” Müge İplikçi “Arnon Grunberg’in beyaz orta sınıfların en mahrem alanlarında pervasızca dolaştığı ‘Tirza’nın hikayesi oldukça etkileyici. ‘Tirza’, sürüp giden hayatın dinginliğinden bireyleri tehdit eden ürperticiliği, tekinsizliği yakalamasıyla psikolojij gerilim türüne dönüşüyor.” A.Ömer Türkeş “Arnon Grunberg'in Tirza romanı, gündelik hayatın içerisinde debelenip gidişin hikâyesi. Saf idealler uğruna çığrından çıkan duyguların lime lime dökülüşünün resmi. Bilincini özgürleştirme yollarından yoksun kalmış insanın hızla kendi sonuna doğru yol alışının çaresiz çığlığı.” Müge İplikçi “Tirza çok iyi bir roman.” Necmiye Alpay

Sıla Okur (1980, Kadıköy) Yüksek eğitimini İ.Ü. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladıktan sonra, yüksek lisansını Bilgi Üniversitesi, Kültürel İncelemeler bölümünde yaptı. İngilizce-Türkçe karşılıklı çeviri yapıyor. Çeviriye yönelmesinde E. Efe Çakmak’ın da etkisi oldu. İstanbul’da yaşıyor.

56


Sıla Okur - Haldun Bayrı

ESERLERİ Aptallar Gemisi (The Ship of Fools), Gregory Norminton, İş-Kültür, 2001

Haldun Bayrı

iyi bir çeviri. Aslıyla karşılaştırmış değilsem de, insan, özenle çevrildiğini seziyor.” Celal Üster

İroni Kavramı (The Concept of Irony), Soren A. Kierkegaard, İş-Kültür; (1961, İstanbul) Galatasaİmge, 2002; 2009 ray Lisesi mezunudur. Deptford’daki Ölü Adam Fransızca’dan çeviri yapı(A Dead Man in Deptford), yor. Çeviriye yönelmesinde Olivier Abel’in de etkisi Anthony Burgess, İşolmuştur. İstanbul’da yaşıKültür, 2003 yor. Mağara (The Cave), Jose Saramago, İş-Kültür, 2005 ESERLERİ Üç Harfli Kelime (The

imaginaire), Marco Koskas, Milliyet, 1998 Tarih ve Ütopya (Histoire et utopie), E.M.Cioran, Metis, 1999 Aşk, Şiir, Bilgelik (Amour, Poésie, Sagesse), Édgar Morin, Om, 1999

Haldun Bayrı

Four-Letter Word), Siren, 2008 Yan Etkiler (Side Effects), Woody Allen, Siren, 2008

Irk ve Tarih (Race Et Histoire), Claude LéviStrauss, Metis, 1985

Sırf Anarşi (Mere Anarchy), Woody Allen, Siren, 2009

Ölüm Hastalığı (La Maladie De La Mort), Marguerite Duras, Metis, 1990

DEĞERLENDİRMELER

Terazinin Hüznü (Tristesse De La Balance), Jacques Bertrand, Metis, 1990

“Normington'ın romanını Sıla Okur çevirmiş. Bence,

57

Çürümenin Kitabı (Précis de décomposition), E.M.Cioran, Metis, 2000

Yaralı Bilinç (Le Regard Mutilé), Daryush Shayegan, Metis, 1991

Cihat (Djihad), Gilles Kepel, Doğan Kitap, 2001

Burukluk (Syllogismes de l’amertume), E.M.Cioran, Metis, 1993

Bir Şark Savaşı Güncesi (Chronique d’une guerre d’Orient), Gilles Kepel, Doğan Kitap

Hayat Berbat (La Vie Est Dégueulasse), Léo Malet, Metis, 1995 Güneş Bize Haram (Le Soleil 8’est Pas Pour 8ous), Léo Malet, Metis, 1996 Ecel Terleri (Sueur Aux Tripes), Léo Malet, Metis, 1997

Küreselleşen İslam (L’Islam mondialisé), Olivier Roy, Metis, 2003 Tanrının Unuttuğu İnsanlar (Les hommes oubliés de Dieu), Jacques Cossery, Kanat, 2004

İslamın Hastalığı (La maladie de l’Islam), Abdelwahab Meddeb, MeArafat: Yaşayan Bir Efsane tis, 2005 (Arafat ou le Palestinien

58


Haldun Bayrı - Hamide Koyukan

Hamide Koyukan

duktan sonra bir süre banEbru (Ebru), Attila Durak, kacılık, gazetecilik ve rekActes Sud, 2009 lam sektörlerinde çalıştım, Chroniques (Seçme Maka- bu işlerin hiç de bana göre işler olmadığını anlamam leler), Hrant Dink, Éd. altı yılımı aldı. Ufak tefek Galaade, 2009 çeviriler yapmıştım, ama ilk kitap çevirimi 1991 yılında Ragıp Zarakolu ve Kudret Emiroğlu'nun teşvikiyle yaptım ve büyük bir haz aldım. O tarihten itiba1964 yılında Ankara'da ren yaklaşık on yıl aralıkdoğdum. Gazi Üniversitesi sız çevirdim ve hayatımı İktisadi ve İdari Bilimler çevirmenlikle idame ettirFakültesi'nden mezun oldim. Kolay olmadı. 2002

Worlds of Peter S.Beagle), Peter S. Beagle, Kabalcı, 1999 Sümer Mitolojisi (Sumerian Mythology), Samuel Noah Kramer, ESERLERİ 1999; 1999 Don Quixote, bir düş imiş Tarih Sümerde Başlar (Don Quixote, which was a (History begins at Sumer), dream), Kathy Acker, Samuel Noah Kramer, Ekin, 1992 Kabalcı, 1999, 2003 İki Komite İki Kıtal, Ölümcül Öyküler Ahmed Refik (çeviriyazı), (Collected Works), Edgar Kebikeç, 1994 Allan Poe, 1999; 1999 Yıldızın Saati (Hour of the Sümerlerin Kurnaz Tanrısı Star), Clarice Lispector, Enki (Myths of Enki, The İmge, 1995 Kadının Hası Kolay Ezilmez (You Can’t Keep a Good Woman Down), Alice Walker, Mitos, 1996 Felsefe Öyküleri (Philosophy Tales), Felix Marti-Ibanez, İmge, 1996; 1998 Tanrının Tarihi (A History of God), Karen Armstrong, Ayraç, 1999; 2008 Peter S. Beagle’ın Düş Dünyaları (The Fantasy

59

60

Büyük Mağlup (Entretiens), E.M. Cioran, Metis, 2006 La pluie d’été (Yaz Yağmuru), Ahmet Hamdi Tanpınar, Actes Sud, 2006 Tutankamon Son Sır (Toutân-khamon), Christian Jacq, Doğan Kitap, 2008 Mémoires culinaires du Bosphore (Sofranız Şen Olsun), Takuhi Tovmasyan, Ed. Parenthèses, 2009

Hamide Koyukan

yılında Almanya'ya taşındım. İngilizce ve Almancadan çeviri yapıyorum. Berlin'de yaşıyorum.


Hamide Koyukan - Hanneke van der Heijden

Hanneke van der Heijden - Hartwig Mau

De andere kleuren (Öteki Renkler), Orhan Pamuk, De arbeiderspers, 2008

Crafty God), Samuel Noah Cumhuriyet Kitap'ta bir Kramer, John Maier, yazı yazdığını hatırlıyorum. Peter S. Beagle çeviKabalcı, 2001 risi ilk çıktığında CumhuriGödel, Escher, Bach: Bir Ebedi Gökçe Belik (Gödel, yet Kitap'a kapak olmuşEscher, Bach: an Eternal tu.” Golden Braid), Douglas R. Hofstadter, 2001; 2009 İşkencenin Tarihi (A History of Torture), George Ryley Scott, Dost, 2001; 2003 Modern Toplumsal Tahayyüller (Modern Social Imaginaries), Charles Taylor, Metis, 2006 DEĞERLENDIRMELER “Çevirilerime dair eleştiri ve değerlendirmeler yapıldıysa da bunları biriktirmek aklıma gelmedi doğrusu. Ulus Baker'in Kathy Acker ve Don Quixote üstüne yazdığı bir deneme vardı mesela (Virgül, Sayı: 4, 1998). Zeynep Oral'ın yine aynı kitap üstüne

Verboden liefde (Aşk-ı Memnû), Halid Ziya Uşaklıgil, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2008 (ortak çeviri)

Hanneke van der Heijden (1964, Bergen op Zoom, Hollanda) Tilburg Üniversitesi'nde uygulamalı dilbilim ve Utrecht Üniversitesi'nde türkoloji alanlarında yüksek lisans yaptı. Türkçe, İngilizce ve Hollandaca arasında karşılıklı çeviri yapmaktadır. 2008 yılında Hollanda Edebiyat Fonu Çeviri Ödülü'nü

Het klokkengelijkzetinstituut (Saatleri Ayarlama Enstitüsü), Ahmet Hamdi Tanpınar Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2009 Ik heet Karmozijn (Benim Adım Kırmızı), Orhan Pamuk, De arbeiderspers, 2001 (ortak çeviri)

Het luizenpaleis (Bit Palas), Elif Şafak, De Geus, 2006 (ortak çeviri) Moderne Turkse verhalen (Çağdaş Türk Öyküleri Antolojisi), Atlas, 2005 (ortak çeviri)

Sneeuw (Kar), Orhan Pamuk, De arbeiderspers, 2003 (ortak çeviri)

(Vertaalprijs van het Fonds voor de Letteren) aldı.

Istanbul. Herinneringen en de stad (İstanbul. Hatıralar ve şehir), Orhan Pamuk, De arbeiderspers, 2005

ESERLERİ

Het valies van mijn vader (Babamın Bavulu), Orhan Pamuk, De arbeiderspers, 2007

De secretaris (Kılıç Yarası Gibi), Ahmet Altan, Bert Bakker, 2001

61

Hartwig Mau (1944, Aumühle) Hamburg, Bergedorf'ta bulunan Hansa-Oberschule'de klasik filoloji eğitimi aldı. Tübingen üniversitesi Pro-

62


Hartwig Mau

Hartwig Mau

testan İlahiyat Fakültesi'nin ardından 1975 yılında Berlin Eğitim Bilimleri Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Türkçe ve Almanca karşılıklı çeviri yapmaktadır. İngilizce, Fransızca ve Latince, Yunanca, İbranice gibi klasik dilleri bilmektedir. Çeviriye yönelmesinde annesinin büyük etkisi oldu. Almanya'nın Essen şehrinde yaşamaktadır. İnternet adresi: Warum sind sie kriminell www.hartwig-mau.de geworden? – Türkische Jugendliche in deutschen ESERLERİ Gefängnissen (8eden Suçlu Oldular? – CezaevlerinVier alttürkische Nomadensagen neu erzählt de ve Uyuşturucu Pazarın(Dedem Korkut Boy Boyla- da Türkiyeli Gençler),Metin Gür, Neuer dı), Adnan Binyazar, Weg, 1990 Ararat, 1984 Die Arbeiterbewegung der Schweigend ... Türkei 1908 (Türkiye İşçi aufschreiend … (Şiirler),Bahattin Gemici, Hareketi 1908-1984), Ortadoğu, 1990 Mehmet Şehmus Güzel

luk Girişimi,Kürt Sorunu – Wie mein Drachen in den Aydınlar ne diyor? - Derle- Wolken hängenblieb (Uçurtmam Bulutlara Tame), Ortadoğu, 1994 Kreuzung (Kavşak - Derle- kıldı), Kemal Yalçın, Önel, 2007 me), Kemal Yalçın vd.,

Sing‘ weiter dein Lied (Yarım Bırakma TürkünüŞiirler), Bahattin Gemici, Ortadoğu, 1989

Die kurdische Frage – Schriftsteller und Künstler aus der Türkei nehmen Stellung (Türk-Kürt Dost-

63

Der bärtige Greis (Ak Sakallı Dede), Kemal Yalçın, Önel, 2008

Anadolu, 1995 Die Solingen-Akte (Solingen Davası), Metin Gür, Patmos, 1996

Ein Vogel auf dem Minarett (Minarede Bir Die Jahre mit meiner Kuş Var), Kemal Yalçın, Mutter (Anamla YılÖnel, 2008 lar),Fakir Baykurt, Anadolu, 1997 Sovyetler Birliği‘nde Kapitalizmin Restorasyonu (Die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion), Willi Dickhut, Neuer Weg, 2001 İşçi Hareketi İçinde Düşünce Tarzı İçin Mücadele (Der Kampf um die Denkweise in der Arbeiterbewegung), Stefan Engel, Neuer Weg, 2001 Das verlorene Spatzenjunge (Yavrusunu Arayan Kuş), Kemal Yalçın, Önel, 2007

DEĞERLENDİRMELER Adnan Binyazar, Dedem Korkut Boy Boyladı - Vier alttürkische Nomadensagen neu erzählt. Ararat-Verlag, Berlin 1984 Die alttürkische Sagenwelt erleben – Autor stellt seine Übersetzungen vor “Stirnauge” – so kann der Titel der alttürkischen Nomadensage betitelt werden, die Hartwig Mau ... bei einer Lesung in Altenessen vorstellte. Die

64


Hartwig Mau - Hira Doğrul

Sage ist der erste Teil einer vierteiligen Sammlung, die von Mau übersetzt wurde. ... Den Sagen merkt man die Einflüsse der griechischen Antike deutlich an, erläutert Hartwig Mau die Welt der alttürkischen Sagen. Viele Motive seien entlehnt worden, dennoch sei eine Islamisierung der Geschichten unverkennbar. Wird Mau nach den Beweggründen für seine literarische Tätigkeit gefragt, so benennt er

zunächst die “Freude an dieser Sprache”, die sehr viel Spaß mache. ... Mau ... ist Autodidakt und hat sich die Sprache in Eigenregie beigebracht.” N.N., Nordanzeiger, Essen

Hira Doğrul - Kazım Özdoğan

ESERLERİ Punk, Bir Altkültürün Doğuşu (Break all rules! Punk Rock), Tricia Henry, Dost, 1999 Alışılmadık Sesler (derleme), Dost, 1999 İşte Dünya (Betting on Forever), Billy Aronson, TÜBİTAK, 2000

Hira Doğrul (1970, Norveç) Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. Çeviriye yönelmesinde Bilge Karasu'nun etkisi oldu. Business Week Türkiye, ICIS Chemical Türkiye, National Geographic Türkiye dergilerinin yanısıra, Uluslararası Af Örgütü, Kıbrıs Türk tarafındaki AB Sivil Toplum Destek Ekibi ve AB Bilgi Merkezi gibi örgüt ve kurumlar için de çeviri yapmış ve yapmaktadır. Kıbrıs-Lapta ve İstanbul'da yaşamaktadır.

65

Kazım Özdoğan

Adama (Adama), Türki El- (1964, Malatya) İstanbul Hamad, Kanat, 2006 Teknik Üniversitesi'nde Maden Mühendisliği eğitiTimurlenk Ölmeli minin ardından, Hamburg (Tamburlaine Must Die), Louise Welsh, Alef, 2007 Üniversitesi sosyoloji ve İslam bilimleri alanında Charlie Chaplin (Charlie yüksek lisans yaptı. AlChaplin: Interviews), mancadan çeviri yapmakKevin J. Hayes, Agora, tadır. 2009 Atmosferik Rahatsızlıklar (Atmospheric Disturbances), Rivka Galchen, Siren, 2009

ESERLERİ Bataklık Köpekleri (Wölfe in Olivenhain), Helga Gläsener, Kırmızı Kedi, 2008 Masonluk (Die Freimaurer), Helmut

66


Kazım Özdoğan - Kenan Karabulut

Reinalter, Kırmızı Kedi, 2008

Kenan Karabulut - Koray Karasulu

Furuğ Feruhzad: Dünya Sevmek İçin Çok Küçük (Der Gurub-i Ebedi), Behruz Celali, Gri Yayınları, 2006

DEĞERLENDİRMELER “Aydınlanmanın iki yüzü,” A. Ömer Türkeş, Radikal Kitap, 12.09.2008; “Gläesener, Eco’nun izinden gidiyor,” Radikal, 3.10.2008; “Matematikçiden tarihi polisiye,” Sevin Okyay, Milliyet Kitap, Ekim 2008; “Masonluğa bilimsel bakış,” Şeref Erkoç, Radikal Kitap, 14.11.2008; “Masonluğun bilinmeyenleri,” Elif Tanrıyar, Sabah, 20.11.2008; “Masonluğu öğrenmek için,” Okay Gönensin, Vatan, 22.11.2009

Kenan Karabulut

ESERLERİ Toplu Oyunları 1: Küçük Burjuvalar, Yegor Bulıçov vd. (Мещане, Егор Булычов и другие), Maksim Gorki, Mitos Boyut, 2003

Afganistan’da Bir Jöntürk (Resimli Afgan Tarihi), Mehmet Fazlı, İş-Kültür, 2007

Osmanlıcadan çeviri yapıyor. ESERLERİ Furuğ (Mecmua-i Eş’ar-ı Furuğ), Furuğ, Gendaş, 2002 Yarın İçin Bir Dal (Evhamı Sorh-i Şakayık), Puran Ferruhzad, Papirüs,2004

Behrengi Tüm Öyküleri (Kıssaha-i Samed İstanbul Üniversitesi, Fars Behrengi), Azizullah Dili ve Edebiyatı bölümün- Alizade, Papirüs, 2004 den mezun oldu. Farsça ve

67

Toplu Oyunları 2: Dipte (Ayaktakımı Arasında), II. Abdülhamit ve Saltanatı Dostigayev vd. (На дне, (Abdülhamid-i Sani ve Достигаев и другие), Maksim Gorki, Mitos BoDevr-i Saltanatı, Hayat-i Hususiyesi ve Siyasiyyesi), yut, 2004 Osman Nuri, 47 Numara Toplu Oyunları 1: MüfetYayıncılık, 2008 tiş, Kumarbazlar, Evlenme

Koray Karasulu

(Ревизор, Игроки, Женитьба), Nikolay Gogol, Mitos Boyut, 2004

Toplu Oyunları 3: Yazlıkçılar, Vassa Jeleznova (1975) İstanbul Üniversite- (Дачники, Васса Железнова), Maksim si Rus Dili ve Edebiyatı Mitos Boyut, bölümünden mezun oldu. Gorki, Rusça’dan çeviri yapmaya 2004 yönelmesinde Ataol Yüzbaşının Kızı Behramoğlu’nun da etkisi (Капитанская дочка), oldu. İstanbul’da yaşıyor. Aleksandr Puşkin, Alfa, 2005

68


Koray Karasulu - Levent Cinemre

Karamazov Kardeşler (Братья Карамазовы), Fyodor Dostoyevski, Alfa, 2005

Yansıma ve 8ew Perspectives Quarterly/ Türkiye (Afa) dergileri için çeşitli makaleler çevirdi. Uzun yıllar gazetecilik Yeraltından Notlar yaptıktan sonra 2001 yılın(Записки из подполья), Fyodor Dostoyevski, Alfa, da çeviri yapmaya başladı. 2005’ten bu yana İş2004 Kültür’de editör olarak çaAnastasya (Анастасия), lışıyor. Vladimir Megre, Kuraldışı, 2008 Rusya’nın Çınlayan Sedir- ESERLERİ leri (Звенящие Кедры России), Vladimir Megre, Kuraldışı, 2008

Lenin’den Stalin’e Rus Devrimi (Russian Revolution - From Lenin To Stalin), E.H. Carr, Sevgi Evreni (Пространство Любви), MER, 1992 Vladimir Megre, Kuraldışı, Sinemada Oyunculuk (On Screen Acting), Edward 2009 Dymtryk, Afa, 1995

Levent Cinemre (1963, Ankara) Ankara Anadolu Lisesi ve A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 19911992 yıllarında Dünyadan

Ortaklaşa Rekabet (Coopetition), BranderburgerB.J. Nalebuff, Scala, 1998 Warren Buffet - Bir Amerikan Kapitalistinin Yükselişi (Warren Buffet Making of an American Capitalist), R. Lowenstein, Scala, 1998

69

Levent Cinemre

Kazanmayı Öğren (Learn Rosenstiel, Bilgi Üniversito Earn), Peter Lynch-John tesi Rothschild, Scala, 1998 Kasch’ın Yıkılışı (The Olağanüstü Popüler Yanıl- Ruin of Kasch), Roberto gılar ve Kitlelerin Çılgınlı- Calasso, İş-Kültür, 2004 ğı (Extraordinary Popular İyiden Mükemmele (Good Delusions and the Madness to Great), Jim Collins, of the Crowds), Charles Boyner Holding, 2004 Mackay & Joseph de la İzabel, Kastilya’nın MüVega, Scala, 1998 cevheri (Isabel, Jewel of İş Hayatı Tiyatro, Her Şir- Castilla), Carolyn Meyer, ket Bir Sahne, James H. İş-Kültür, 2004 Gilmore, B. Joseph Pine II, Filozof Köpek Boyner, 1999 (Philosopher or Dog), Deneyim Ekonomisi (The Machado de Assis, İşExperience Economy), Kültür, 2005 Joseph Pine II-James H. Kadmos ile Harmonya’nın Gilmore, BZD, 1999 Düğünü (The Marriage of Büyüme Stratejileri Cadmus and Harmony), (Strategies for Growth), Roberto Calasso, İş-Kültür, Ed: James Anderson, BZD, 2005 1999 Dünya Düzdür (The World Barbarlar Kapıda is Flat), Thomas Friedman, (Barbarians at the Gate), Boyner Holding, 2005 Brian Burrough-John Satrançta Kazandıran AçıHelyar, Scala, 2001 lışlar (Winning Chess Gazeteciliğin Unsurları Opennings), Yasser (Elements of Journalism), Seirawan, İş-Kültür, 2007 Bill Kovach & Tom

70


Leyla Şimşek - Mahir Ünsal Eriş

Levent Cinemre - Levent Konyar

Sıcak, Düz ve Kalabalık (Hot, Flat, Crowded), Thomas Friedman, Boyner Holding, 2009

Council of the Ministers of the U.S.S.R. and the Presidents of the U.S.A. and the Prime Ministers of Great Britain During the Great Patriotic War of 1941-1945), S.S.C.B. Dış İşleri Bakanlığı Arşiv Bö(1953, İzmit) Kadıköy Ma- lümü, HAVASS,1981 arif Koleji'nin ardından Altının Gücü: Bir TutkuBoğaziçi Üniversitesi'nde nun Olağanüstü Tarihi ekonomi eğitimi aldı. Çe(The Power of Gold: The viriye yönelmesinde History of an Obsession), Neşenur Domaniç'in etkisi Peter L. Bernstein, oldu. SCALA, 2007

Levent Konyar

Leyla Şimşek (Ankara) Çeviriye yönelmesinde Tansey Güney etkili olmuştur. ESERLERİ Kent, Aile, Tarih (derleme), Alan Duben, İletişim, 2002

Erhat, Kamuran Şipal gibi ustaların yanısıra Tuncay Birkan, Hamide Koyukan, Aslı Biçen, Ali Berktay, Kudret Emiroğlu gibi daha yeni kuşak çevirmenlerin eserlerinin büyük payı olmuştur. Ankara’da yaşamaktadır. ESERLERİ

Mekân, Kültür, İktidar (Space, Culture and Power), Ayşe Öncü-Petra Weyland, İletişim, 2005

Ekonomi Metodolojisi: ya da Ekonomistler Olayları Nasıl Açıklar? (The Stalin-Roosevelt ve Churc- Methodology of hill’in gizli yazışmalarında Economics: Or, How Economists Explain), Mark Türkiye (1941-1944) (Correspondence Between Blaug, Eflatun, 2009 the Chairman of the

“İlk çevirim Anıtkabir Özel Defteri’nin yabancı devlet adamlarının yazdığı kısımlarının Türkçeye çevrilmesi projesi içindeydi. 24 ciltlik bu çalışmada Balkan Dilleri ve Türki Dilleri kısmını çevirdim. Sonra şimdilerde faaliyette (1980, Çanakkale) Trakya, olmayan bir devrimci yayınevine Fransızcasından Anadolu ve Ankara ÜniLenin’in Rusya’da Kapitaversiteleri’nde çeşitli bölümlerde okudu. İngilizce, lizmin Gelişmesi’ni çevirFransızca, İspanyolca, İb- dim. Ardından Ayraç Yaranice, Osmanlıca, Farsça yınları’na Cyrus Hamlin’in Türkler Arasında adlı kitave Türki Dillerde çeviri yapmaktadır. Çeviriye yö- bını çevirmiştim fakat bu nelmesinde Vedat Günyol, çalışma basılamadı. Daha Sabahattin Eyüboğlu, Azra sonra Varlık Yayınları’na

71

72

ESERLERİ Alman Dış İşleri Dairesi Belgeleri – Türkiye’deki Alman Politikası (19411943) [German Policy in Turkey (1941-1943)], S.S.C.B. Dış İşleri Bakanlığı Arşiv Bölümü, HAVASS, 1977

Bolşevikler İktidarda Petrograd 1917 (The Bolsheviks Come To Power: The Revolution of 1917 in Petrograd), Alexander Rabinowitch, Yordam, 2009

Mahir Ünsal Eriş


Nedim Demirtaş

Dünyanın yeni sahipleri (Les 8ouveau Maitres Du Monde), Jean Ziegler, Altın

Elveda Selanik’i çevirdim. Birkaç yıl sonra Osmanlıcadan Japonya Tarih-i Siyasisi ve Asya Tehlikede adlı kitapları yaptım. Şu anda Çevbir’in ikinci ortak kitabı için İbraniceden Amos Oz’un bir öyküsünü ve Metis için İspanyolcadan El Arbol Del Conocimiento (Bilme Ağacı) adlı kitabı bitirmekteyim/bitirdim, basılmalarını bekliyorum.”

Nana (8ana), Emile Zola, İlya Bitmeyen Vals (La Valse Inachevee), C.Clement, Everest Sarah Bernhardt (Sarah Bernhardt), Anne Delbee, Everest

edim Demirtaş

Toprağımızın Kokusu (La Parfum De 8otre Terre), Kenize Mourad,Everest Işık Prensesi (La Princesse De Lumiere), J-M.Thıbaux, İnkılap

(1945, Afyon) Ankara Üniversitesi SBF ve Paris Üni- Şarabın Tarihi (Histoire Du Vin), J-F. Gautier, Dost versitesi'nde eğitim aldı. İzmir'de yaşamaktadır. Mezhepler (Les Sectes), Nathalie Luca, Dost ESERLERİ Devlete karşı toplum (La Societe Contre l’Etat), Pierre Clastres, Ayrıntı

Sokrates (Socrates), L-A. Dorion, Dost Harun Reşit (Haroun AlRachid), Andre Clot, Tarih Vakfı

73

Nedim Demirtaş - Mehmet Erhan Çağlar

Marco Polo (Marco Polo), birkaç şirkette, daha çok P.Olivieri, İstiklal dış ticaret alanında çalıştı. La Motraye Seyahatnamesi (Voyages du Sr A. Dela Motraye), A.de Motraye, İstiklal Batı Anadolu (Correspondances d’Orient), J-F.Michaud, İstiklal

Dergi çevirilerinin ve askerlik hizmetini Genelkurmay Tercüme Bürosu’nda yapmasının ardından, 2000 yılında çeviriyi meslek olarak benimsemeye karar verdi. Dragoman Dil Hizmetleri adlı şirketi kurdu.

“Tercüme altyapısının okumakla ve Türkçe (veya anadil) duyarlılığıyla oluştuğunu düşünüyorum. En azından benim için öyle oldu. Kelime-be-kelime tercümeyi hem yaklaşım hem de tarz olarak benimsedim. Üzerinde çalıştığım kaynak metni derhal öğele(1969, Konya) 1987’de rine ayırıp, uygun kelimeAnkara Atatürk Anadolu Lisesi’nden, 1991’de An- lerle ve akıcı bir uslupla, ama asla hiçbir kelimeyi kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslara- karşılıksız bırakmaksızın rası İlişkiler Bölümü’nden ve öğeleri değiştirmeksizin hedef dile çevirmek benim mezun oldu. London için mekanik bir çalışma School of Economics ve Leicester Üniversitesi’nde biçimi halini aldı. Bu yüzden hukuk, sosyal bilim, lisansüstü ekonomi eğitiminin ardından İstanbul’da teknik, diplomasi, v.b. içerikli belgeleri, İngilizce ve Newton’un elmaları (Les Pommes De 8ewton), J-M Vigoureux, Alkım

Mehmet Erhan Çağlar

74


Mehmet Erhan Çağlar - Mehmet Moralı

Türkçe olarak her iki yönde de oldukça yüksek bir hızda ve anlam birebirliği içinde tercüme eder hale geldim.” İnternet adresi: www.dragoman.com.tr

ESERLERİ Pısırıklar Çağı (The Age of the Pussyfoot), Frederick Pohl, Metis, 1997 Kobaylar Kampı (Camp Concentration), Thomas M. Disch, Metis, 1998

ESERLERİ

Sosyal Adalet ve Şehir (Social Justice and the City), David Harvey, Metis, 2003

Serbest İfade - Hukuk ve Felsefe Denemeleri (Free Expressions - Essays in Law and Philosophy), W.J.Waluchow, Liberal Düşünce Topluluğu, 2003.

Kimlik Yanılsaması (Illusion Identitaire), JeanFrançois Bayart, Metis, 1999

Mehmet Moralı

Yeni Orta Asya (La 8ouvelle asie centrale), Olivier Roy, Metis, 2000

(1956 İstanbul) St. Joseph Lisesi'nin ardından, B.Ü. Elektrik Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. İngilizce ve Fransızcadan çeviri yapıyor. Çeviriye yönelmesinde Kemal Atakay'ın etkisi oldu. İstanbul'da yaşıyor.

Mehmet Moralı - Mehmet Özgül

100 Günde Usta Satıcı Olmanın Sırları, Tony Buzan, Sabah, 2001; Pegasus, 2001 Osmanlı Türk tarihi 17741923 (Essays on Otoman History), Roderic H. Davison, Alkım, 2004 Jön Türklerin Yükselişi ve Çöküşü (The Rise and Fall of the Young Turks), Mehmet Naim Turfan, Alkım, 2005

Kadınların Dünyası (Le Monde des Femmes), Alain Touraine Kırmızı, 2007 Başka Türlü Düşünmek (Penser Autrement), Alain Touraine, Kırmızı, 2008 16. Yüzyılda Adriyatikte korsanlık ve eşkiyalık (Uskoks of Senj), Catherine W. Bracewell, Bilgi Üniversitesi, 2009

Karanlık Kıta (The Dark Mısır’ın Aşk Sözlüğü Continent), Mark (Dictionnaire amoureux Mazower, Bilgi Üniversited’Egypte), Robert Sole, si,2003 Kırmızı, 2009 Devrim ve Dünya Siyaseti Ateizmin Ruhu (L’Esprit - Altıncı Büyük Gücün de l’Atheisme), André Yükselişi ve Düşüşü Comte-Sponville, Kırmızı (Revolution and World Politics), David Halliday, Bilgi Üniversitesi, 2004 Şansın Terbiye Edilişi (Taming of the Chance), Ian Hacking, Metis, 2005 Efsaneler, Amblemler ve İzler (Miti, emblemi e

75

spie), Carlo Ginzburg, Kırmızı, 2007

Mehmet Özgül

(1935, Avanos-Nevşehir) 1936 yılında Nevşehir, Avanos’ta doğan Mehmet Özgül, Kuleli Askeri Lisesi’ndeki Rusça eğitiminin ardından, 1955 yılında gir-

76


Mehmet Özgül

diği Ankara Dil-Tarih Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden 1959 yılında mezun olmuştur. 1963-67 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı’nda Rusça çevirmeni olarak çalışan Özgül, yine bu yıllarda Gazi Eğitim Enstitüsü’nde, İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitimi almıştır. 1967 yılında Kuleli Askeri Lisesi’ne stajyer İngilizce öğretmeni olarak atanmış ve yüksek lisansını 1969 yılında ABD’de Georgetown Üniversitesi’nde uygulamalı dilbilim alanında yapmıştır. 1971-4 yıllarını askeri görevle atandığı Edirne’de geçiren Özgül, 1974 yılında Ankara’ya Dil Okulu’na Rusça öğretmeni olarak atanmıştır. 1979 yılında askeriyeden albay olarak emekliye ayrılmış ve bu tarihten sonra, ilk kez 1960 yılında, Varlık Yayınevi’nden yayınlanan Çehov çevirisiyle başladığı çevirmenlik ça-

lışmalarına yoğunlaştırmıştır. 1981 yılında, Türkiye Yazarlar Sendikası tarafından kendisine Hasan Ali Ediz Çeviri Ödülü verilmiştir. Mehmet Özgül ayrıca, Rus Yazarlar Birliği’nin davetlisi olarak 1984 ve 1987 yıllarında Uluslararası Çevirmenler Konferansı’nda yer almıştır. Sovyetler Birliği’nin dağıldığı 1989 yılından sonra, ticari ilişkilerin artması nedeniyle 1993 yılına dek uzmanlık çevirilerine ağırlık veren Özgül, bu dönemde Rus Konsolosluğu’nda Türkçe öğretmenliği de yapmıştır. 1993 yılında, Çehov’un Tüm Eserleri‘nin çevirisini gerçekleştirmek üzere çalışmaya başlayan Özgül, 1998 yılında Çehov’un bütün öykülerinin, 2006 yılındaysa bütün oyunlarının Türkçeye çevirisinin tamamlamıştır. Mehmet Özgül, ikinci kuşak Rusça çevirmenlerinin en önemli

77

Mehmet Özgül

temsilcilerinden biri olarak yarım yüzyıl boyunca sadece klasik Rus değil, modern Sovyet ve Rus edebiyatının da başlıca kaynağı olmuş, çeviri eserleri klasik çeviriler olarak birçok kez yeniden yayımlanmıştır. Mehmet Özgül, ayrıca ÇEVBİR Haysiyet Kurulu’na ikinci döneminde başkanlık yapmıştır. ESERLERİ Budala, F. Dostoyevski, Üç Ölüm, Lev Tolstoy, Varlık, Can. İlk bsm. 1962 Varlık, Can, Cem. İlk bsm. 1967 Bir Delinin Güncesi, Nikolay Gogol, Ataç, Var- Yeraltından Notlar, F. Dostoyevski, Varlık, Can, lık, Can. İlk bsm. 1964 İletişim. İlk bsm. 1967 Efendi ile Uşağı, Lev TolsMujik, Maksim Gorki, toy, Varlık, İletişim. İlk Varlık, Evrensel. İlk bsm. bsm. 1965 1968 Aile Mutluluğu, Lev Tolstoy, Varlık, İletişim. 1966 Tröst, İlya Ehrenburg, Oda, Engin, Evrensel. İlk Beyaz Geceler, F. bsm. 1970 Dostoyevski, Varlık, Can, Taras Bulba, Nikolay İletişim. İlk bsm. 1967 Gogol, Varlık, Can. İlk bsm. 1970

78


a

Mehmet Özgül - Mustafa Tüzel

On Üç Pipo, İlya İlfSavaşsız Yirmi Gün, Grigori Petrov, Engin, Ev- Konstantin Simonov, Cem, rensel. İlk bsm. 1971 Gendaş. İlk bsm. 1984

Bütün Öyküleri (8 Cilt), Anton Çehov, Cem. İlk bsm. 1992-5

Toplu Yapıtları, Cengiz Aytmatov, Cem. İlk bsm. 1974-5

Bir Daha Görüşmeyeceğiz, Konstantin Simonov, Cem, Gendaş. İlk bsm. 1984

On İki Sandalye, İlya İlfGrigori Petrov, Evrensel. İlk bsm. 1996

Yaşama Tutkusu, Vasili Şuşkin, Cem. İlk bsm. Anton Çehov’la İlgili Anı- 1985 lar, derleme, Cem. İlk bsm. Yaban Yemişleri, Yevgeni Yevtuşenko, Milliyet, En1980 Sandio Dayı, Fazıl İsken- gin. İlk bsm. 1985

Altın Buzağı, İlya İlfGrigori Petrov, Evrensel. İlk bsm. 1997

(1959, İstanbul) Eğitim hayatını İstanbul ve İsviçre'de sürdürmüştür. Almancadan çeviri yapmaktadır. Çeviriye yönelmesinde Cem Taylan'ın etkisi olmuştur. İstanbul'da yaşıyor.

Medeya ve Çocukları, Liyudmila Ulitskaya, Doğan Kitap. İlk bsm. 1999

ESERLERİ

der, Cem, Milliyet. İlk bsm. 1980

Yoksul Akrabalar, Liyudmila Ulitskaya, Doğan Kitap. İlk bsm. 1999

İvan Denisoviç’in Bir Günü, Cem. İlk bsm. 1976

Yaşama Sevinci, derleme, Cem, Da. 1991

Kafkas Öyküleri, Fazıl İskender, Da. İlk bsm. 1980

Soneçka, Liyudmila Ulitskaya, Doğan Kitap. İlk bsm. 1999

Anayurdun Dumanı, Konstantin Simonov, Yazko, Gendaş. İlk bsm. 1982

Sıfır Treni, Yuri Buyda, Doğan Kitap. İlk bsm. 2002

Rus Öyküleri, Dostoyevski-Andreyevtolstoy, Dost. 1981

Bütün Piyesleri (3 Cilt), Anton Çehov, Cem. İlk bsm. İlk bsm. 2003

Savaş Günleri, Konstantin Simonov, Cem, Gendaş. İlk bsm. 1984

Mustafa Tüzel

Bir Yazarın Öğleden Sonrası (8achmittag eines Schriftsteller), Peter Handke, Ara, 1992 Makaleler (Eigentum ist Diebstahl), P. J. Proudhon, Birey, 1992 ‘İdeoloji’ Olarak Teknik ve Bilim (Technik und Wissenschaft als Ideologie’), Jürgen Habermas, YKY, 1993; 1993; 1997; 2001

Marusya, Vladimir Kaçan, Bir Sanat ve Anti Sanat Cem. İlk bsm. 2009 Hareketi (Dada 1916– 1966), Hans Richter, 1993, Birey

79

80


Mustafa Tüzel

Neden – Bir Değini (Die Ursache – Eine Andeutung), Thomas Bernhard, Mitos, 1993

Einstein-Mileva Mektuplaşmaları, Albert EinsteinMileva Maric, Düşün Yayıncılık, 1995

Mahzen – Bir Vazgeçiş (Der Keller – Eine Entziehung), Thomas Bernhard, Mitos, 1994

Afrika Felsefesi – Afrikada Felsefe (Philosophie in Afrika-Afrikanische Philosophie), Heinz Kimmerle , Kabalcı, 1995

Midas ya da Siyah Perde (Midas Oder die Schwarze Brecht’in Mektupları Leinwand ), Friedrich (Bertolt Brecht’s Briefe an Marianne Zoff und Hanna Dürrenmatt, Mitos, 1994 Rimbaud ya da Büyük İs- Hiob), Bertolt Brecht, Düyan (Rimbaud ), Heny Mil- şün yayıncılık, 1996 ler, Kabalcı, 1994 Freud – Jung Mektuplaşmaları (Briefwechsel S. Freud–C.G. Jung), Sigmund Freud-C. G. Jung, Düşün Yayıncılık, 1995 İnsanca Bir Tiyatro (Für ein Menschlicheres Theater),Giorgio Strehler, Mitos, 1995

Bisiklet, Otomobil, Televizyon (Fahrrad, Auto, Fernsehschrank), Wolfgang Ruppert, Kabalcı, 1996 Atletli Adam (Der Mann im Unterhemd), Zafer Şenocak, Kabalcı, 1997 Hitler Arap Mıydı? (War Hitler ein Araber?), Zafer Şenocak, Kabalcı, 1997

Parfümün Erotizmi (Erotik Cinsiyet ve Akıl (Sexus und Geist), Christoph des Parfums), Andrea Türcke, Kabalcı, 1997 Hurton, Kabalcı, 1995

81

Mustafa Tüzel

Güzelin Bedeli (Vormittag Friedrich Dürrenmatt, Can, eines Schriftstellers), Mar- 2000 tin Walser, Kabalcı, 1997 Kervansaray Masalları (Im Japon Felsefesi (Die Schatten des Karawanserail Feuers III), japanische Philosophie: eine Einführung), Lydia Elsa Sophia von Kamphoevener, Gendaş, Brüll, Kabalcı, 1997 2000, 2004 Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar (Aphorismen zur Lebensweisheit), Arthur Schopenhauer, Kabalcı, 1998; İş-Kültür, 2005, 2006

İletişimsel Eylem Kuramı I- II (Theorie des kommunikativen Handelns I – II), Jürgen Habermas, Kabalcı, 2001

Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine (Zur Logik der Sozialwissenschaften), Jürgen Habermas, Kabalcı, 1998

Çocuk, Gençlik ve Eğitim Üzerine (Über Kind, Jugend und Erziehung), Walter Benjamin, Dost, 2001

Geceyle Sabah Arasında Yolculuk (Reise Zwischen 8acht und Morgen), Rafik Schami, Kabalcı, 1999

Kahvenin Kültür Tarihi (Kaffe und Kaffehaus), Ulla Heise, Dost, 2001

Çayın Kültür Tarihi (Von Genuss des Tees), Stephan Reimertz, Dost, 1999, 2003

İnsanat Bahçesi Üzerine Kurallar (Regeln über die MenschenPark), Peter Sloterdijk, Everest, 2001

Walter Benjamin (Walter Gözlemcileri Gözlemleye- Benjamin), Berndt Witte, nin Gözlemi (Der Auftrag), YKY, 2002

82


Mustafa Tüzel

Böyle Söyledi Zerdüşt (Also Sprach Zarathustra), Friedrich 8ietzcshe, İşKültür, 2003, 2004, 2005; İthaki, 2006

Can Dostu (Ein perfekter Freund), Martin Suter, İthaki, 2004 Putların Batışı (Die Götzendämmerung), Friedrich Nietzsche5

İnsanca Pek İnsanca I (Menschliches Allzu Geleneksel Kuram ve EleşMenschliches I), Friedrich tirel Kuram (Traditionelle 8ietzsche, İthaki, 2003 und Kritische Theorie), Mahremiyet (Intimität), Max Horkheimer, YKY, Hans Peter Duerr, Dost, Uzay Kapsülündeki May2004 mun (Die Fliege und die İnsanca Pek İnsanca II (Menschliches Allzu Menschliches II), Friedrich Nietzsche, İthaki, 2004 Gezgin ve Gölgesi (Der Wanderer und seine Schatten), Friedrich Nietzsche, İthaki, 2005 Fizikçiler (Die Physiker), Friedrich Dürrenmatt, İşKültür, 2005

Suppe), Hugo Loetscher, Kanat, 2006 David Strauss: İtirafçı ve Yazar (David Strauss: derBekenner und der Schriftsteller), Friedrich Nietzsche, İthaki, 2006

Mustafa Tüzel - Nazım Dikbaş

tim aldı. Yüksek lisansını Warwick Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde Kıta Felsefesi üzerine yaptı. İngilizce ve Türkçe’den karşılıklı çeviri yapmaktadır. Ürkmüş Bir At (Ein Çeviriye yönelmesinde Fliehendes Pferd), Martin Ümit Kıvanç ve Fatih ÖzWalser, Alef güven'in etkisi olmuştur. Romantizmde Sanat Eleşti- İstanbul'da yaşıyor. risi Kavramı (Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik), ESERLERİ Walter Benjamin Postmodernci Kapıyı İki Eğitici Olarak Schopenhauer (Schopenhauer als Erzieher), Friedrich Nietzsche, İthaki, 2007

Kere Çalar (The Postmodernist Always Rings Twice), Gilbert Adair, İletişim, 1993

Hitler Kitabı (Das Buch Hitler), Uhl Eberle, NTV Derinlikler Vadisi (Durcheinandertal), Friedrich Dürrenmatt, İşKültür

Don (Frost), Thomas Bernhard , YKY, 2006 Tarihin Yaşam İçin Yararı ve Sakıncası, Friedrich Nietzsche, İthaki, 2006

Tragedyanın Doğuşu (Die Geburt der Tragödie), Tehlikeli Akrabalık Friedrich Nietzsche, İthaki, (Gefährliche 2004 Verwandtschaft), Zafer Şenocak, Alef, 2006

83

azım H. R. Dikbaş (1973, Leeds, İngiltere) İstanbul Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eği-

84


Nazım Dikbaş - Neşenur Domaniç

Olt (Olt) Kenneth Gangemi, İletişim, 1994

eşenur Domaniç

Cinnet (Despair) Vladimir Nabokov, İletişim, 2003

(1953, İstanbul) Kadıköy Maarif Koleji'nin ardından eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde sürdürdü. İngilizce ve Türkçe karşılıklı çeHalil Altındere-Dance with viri yapmaktadır. Ayvalık'the Land of the Lost (Halil ta yaşamaktadır. Altındere-Kayıplar Ülkesiyle Dans), Süreyyya EvESERLERİ ren, YKY, 2008 Hale Tenger-Stranger Within (Hale Tengerİçerdeki Yabancı), Ahu Antmen, YKY, 2007

Kutluğ Ataman-Sen Zaten Kendini Anlat! (Kutluğ Ataman-You Tell Me About Yourself Anyway!), Emre Baykal, YKY, 2008 DEĞERLENDİRMELER “Nabokov’un ustalığını yakalamış,” Sırma Köksal

İdeoloji ve Kültürel Kimlik, Jorge Larrain, Sarmal, 1995 Cumhuriyet mi İmparatorluk mu?, James PetrasMorris Morley, Sarmal, 1996 Stalin Çatışkıların Adamı, Kenneth Neill Cameron, Ceylan, 1996 Gürcüler, David Marshall Lang, Ceylan, 1997 Milliyetçilikler, Montserrat Guibernau, Sarmal, 1997

85

Neşenur Domaniç

Meta Estetiğinin Eleştirisi, Bunalım Ekonomisinin Wolfgang Fritz Haug, Geri Dönüşü, Paul Krugman, Literatür, 2001, Spartaküs, 1997 Rusya Federasyonu'nda ve 5. bsm. 2008 Transkafkasya'da Etnik Çatışmalar, (derleme), Sinatle, 1998 Yoksulluğun Küreselleşmesi: IMF ve Dünya Bankası Reformlarının İçyüzü, Michel Chossudovsky, Chiviyazıları, 1999

Antik Çağlardan Günümüze Evli Kadının Tarihi, Marilyn Yalom, Çitlembik, 2002

Zincirinden Kurtulan Anılar: Yitirilen ve Yeniden Hatırlanan Travmatik Anılara Ait Gerçek Öyküler, Lenore Terr, Literatür, Hastalıksız Bir Yaşam, William B. Schwartz, Say, 2002 Kan Kardeşler: Kadınların 1999 Belleğinde Fransız DevriKozmopolit Demokrasi, mi, Marilyn Yalom, ÇitDaniele Archibugi-David lembik, 2004 Held, Utopya Kitapevi, Modern Kürt Tarihi, David Diyalog ve Birlikte Düşün- McDowall, Doruk, 2004 Küba Devriminin İçinden, me Sanatı: İş Yaşamında ve Özel Yaşamda İletişim Julia E. Sweig, Kitap, 2004 Üzerine Öncü Bir Yakla- Cinnet, Panik ve Çöküş şım, William Isaacs, 2001 Mali Krizler Tarihi, 2000

Politika Taşeronları ve Önemsizleşen Refah, Paul Krugman, Literatür, 2001, 3. bsm. 2008

Charles P. Kindleberger, Scala, 2004 Modern Cihat: Terör Örgütlerinin Kasalarındaki Dolarlar Nereden Geliyor,

86


Neşenur Domaniç

Napoleoni Loretta, Bulut, 2004 Dünya Düzeni Nereye? Amerikan Emperyal Jeopolitikası, Richard A. Falk, Metis, 2005

Endüstri, İş ve Örgüt Psikolojisi El Kitabı (Derleme), Literatür, 2009 Modern Bilimin Doğuşu, Paolo Rossi, Literatür, 2009

Yatırımın Dört Temel Taşı, Para Palas, Steven Drobny, William Bernstein, Scala, Scala, 2009 2005 Trend Takipçisi, Michael Hedge Cambazları, Barton W. Covel, Scala, 2009 Biggs, Scala, 2007 Borsada Rastgele Seyir: Başarılı Yatırımlar İçin Denenmiş Stratejiler, Burton G. Malkiel, Scala, 2007

Özlem ihan Yeğengil

(1975, İstanbul) Özel OrtaYalancının Pokeri, Michael doğu Lisesi'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiLewis, Scala, 2007 liz Dili ve Edebiyatı bölüSıradan Hisseler Sıradışı münde okudu. İngilizce ve Karlar, Philip A. Fisher, Türkçe karşılıklı çeviri Scala, 2007 yapmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 30 Şeytan Sofrası: Finansal modüllük eğitim programıSpekülasyonlar Tarihi, Edvard Chancellor, Scala, nın Türkçe’ye kazandırılması; limancılık alanında 2007 Çalışma ve Sosyal GüvenBir Liberalin Vicdanı, Paul lik Bakanlığı ile işbirliği Krugman, Literatür, 2009 içinde Türkçe terminoloji

87

Cumhur Orancı

oluşturulması gibi çalışma- çekçi bir tarzda kaleme aldığı ilk romanı lar yapmıştır. Butterfly'ın İntihar Seferi’ni yayımladı. Bu kitabı ESERLERİ 1995'te basılan Domingo Zar Adamın Peşinde (The Garcia'dan Geriye Kalan Öykü izledi. Türk edebiyaSearch For The Dice tının ilk 'urban-fantezi' roMan), Luke Rhinehart, manı olan Saydam adlı kiPegasus, 2009 tabı 1996 yılında yayımErkek İçin En İyisi (The landı. Evli olan Cumhur Best A Man Can Get), John Orancı halen İstanbul'da O’Farrell, Pegasus, 2009 kitap çevirmenliği yaparak – (Murder Suicide), Keith yaşıyor. Ablow, Pegasus – (Deja Vu), Susan Fraser, ESERLERİ Pegasus Sihirli Değirmen Taşı (Kore Masalı), Chong Chun Sık, Kaynak Yayınları 1997

R. Cumhur Orancı

1960 yılında İstanbul'da doğdu. 1980 öncesinde yurt dışına çıktı. Bir süre Aydınlık gazetesi için Avrupa muhabirliği yaptı. Uzun yıllar denizci olarak çalıştı ve dünyayı dolaştı. 1991'de denizcilik anılarına dayanarak, düşsel ger-

Izgara, Philip Kerr, Telos Yayıncılık, 1998 Lütûf Anları, Neale Donald Walsh, Dharma Yayınları, 2004 Olimpiyat, Tom Holt, Literatür Yayıncılık, 2004

88


Sabri Gürses

Cumhur Orancı - Sabri Gürses

Şeytanın Müridi, Glenn Meade, Doğan Kitapçılık, 2007 Ölüm Vuruşu, Elmore Leonard, Doğan Kitapçılık, 2007 Diyabet Yemekleri For Dummies Meraklısına, Alan L. Rubin, Alison G. Acerra, Denise Sharf, Doğan Kitapçılık, 2008

Çok Düşünen Kadınlar, Susan Nolen-Hoeksema, Dharma Yayınları, 2006

Sabri Gürses

Bulut Kız, Kate Braverman, İstiklal Kitabevi, 2006

(1972, İstanbul) Nişantaşı Anadolu Lisesi’nin ardınBaşka Zaman Kütüphane- dan lisans eğitimini İstanleri, Zoran Živković, İstik- bul Üniversitesi Rus Dili lal Kitabevi, 2006 ve Edebiyatı bölümünde, yüksek lisans eğitimini İsDelikanlı, Julian Davies, tanbul Üniversitesi İstiklal Kitabevi, 2006 Çeviribilim bölümünde, Anneler ve Öteki Canavar- “Vladimir Nabokov’un lar, Maureen F. McHugh, Eugenie Onegin Çevirisi İstiklal Kitabevi, 2007 ve Türkçe Onegin Çevirileri” başlıklı teziyle tamamladı. 1989 yılında Akademi

89

Kitabevi Şiir Başarı Ödülü, 1991 yılında Milliyet Sanat Aşk Öyküleri Yarışması’nda “Pardon, Aşk” adlı öyküyle Başarı Ödülü aldı. 1990-95 yılları arasında Gereksinimler, Elde Edemeyişler ve İlerlemeler, Unutulmuş Ay Altında, Duraksamadan Eline Alıyorsun Bu Kitabı, Boşvermişler: Bir Bilimkurgu Üçlemesi (Boşvermişlik, 8irvana ve Bu Kitap), Sevişme adlı şiir ve romanları yayınlandı. Askerliğini 1999-2000 yıllarında Genelkurmay Tercüme Bürosu’nda görevlendirilen tercüme subayla-

rından biri olarak yaptı. 2005 yılında www.ceviribilim.com adresinde Çeviribilim dergisini kurdu ve Çevbir’in kurucu üyeleri arasında yer aldı. Rusça ve İngilizceden çeviri yapmaktadır. ESERLERİ Kahramanın Sonsuz Yolculuğu (The Hero With A Thousand Faces), Joseph Campbell, Kabalcı, 1999. François Rabelais’nin Yapıtı ve Rönesans ve Ortaçağ Halk Kültürü (Творчество Франсуа Рабле и народная

90


Sabri Gürses

культура средневековья и Ренессанса), Mihail Bahtin, Kabalcı Kızıl Mars (Red Mars), Kim Stanley Robinson, Kabalcı, 2000 Antik Yunan Felsefesi Tarihi, Cilt II: Parmenides’ten Demoktitus’a Sokrates Öncesi Gelenek (A History of Greek Philosophy Volume I: The Presocratic Tradition from Parmenides Öksüz Brooklyn to Democritus), W.K.C. (Motherless Brooklyn), Guthrie, Kabalcı Jonathan Lethem, Plan B, Antik Yunan Felsefesi Ta- 2002 rihi, Cilt V: Aristoteles: Bir Beyaz Geceler (Белые Buluşma (A History of ночи), Dostoyevski, BorAncient Greek Philosophy, do&Siyah, 2004; Can, Volume IV: Aristotle: An 2009 Encounter), W.K.C. Kapitalizm ve Yahudiler Guthrie, Kabalcı (The Jews and Modern Soğuk (Cold), John Capitalism), Werner Smolens, Plan B, 2000 Sombart, İleri, 2005 Düşünen Dünyaların İçin- Petersburg (Петербург), de (Внутри мыслящих Andrey Belıy, Everest, миров), Yuri Lotman 2006; 2009

91

Sabri Gürses

Brokeback Dağı (Brokeback Mountain), Annie Proulx, Everest, 2006

Asilzade Yuvası (Дворянское гнездо), İ. Turgenyev, Merkez Kitaplar, 2008

Gülüşün Gizi (Secret of Aklın Uçuşları: Leonardo Laughter), Shusha Guppy, da Vinci (Flights of Reason: Leonardo da VinEverest, 2006 ci), Charles Nicholl, Sultan Galiyev (Избранные труды), İleri, Everest, 2008 2006 Zamanın Tohumları (The Seeds of Time), Fredric Jameson, Kabalcı İsimler (The 8ames), Don DeLillo, Everest Dubrovski (Дубровский), A.S. Puşkin, Merkez Kitaplar, 2007

Semenderlerle Savaş (War With the 8ewts), Karel Capek, Everest, 2008 Modernliğin Beş Yüzü: Modernizm, Avangard, Dekadans, Kitsch, Postmodernizm (Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism), Küre

Kıskançlık (Зависть), Yuri Oleşa, Merkez Kitap- 1968 (1968), Slavoj Zizek, lar, 2007 Encore, 2008 Faust (Фауст), İ. Kieslowski ya da Maddeci Turgenyev, Merkez Kitap- Teoloji (The Materialist lar, 2007 Theology Of Krzysztof Glossolalia (Глоссолалия), Kieslowski), Slavoj Žižek, Andrey Belıy, YKY, 2007 Encore, 2008 Paralaks (Parallax View), Stalinizm ya da İnsanın Slavoj Žižek, Encore, 2008 İnsanlığını Kim Kurtardı

92


Sabri Gürses - Saliha Nilüfer

(Stalinism Revisited, Or, How Stalin Saved The Humanity Of Man), Slavoj Žižek, Encore, 2008

Saliha Nilüfer - Sami Oğuz

Saliha ilüfer

(1972, İstanbul) İngilizce ve İspanyolca’dan çeviri yapıyor. 1997’de, asıl işinin yazmak olduğuna karar vereli beri geçimini çevirmenlikle kazanmaya çalışıHitchcock ya da Bir Filmi yor. Şiirleri Kitap-lık, Yeniden Çekmenin Özel Ludingirra, Varlık’ta yaBir Yolu Var mı? (Alfred yımlandı. İlk romanı Hiıtchcock, Or, Is There A Sebastian Knight bir EndüProper Way To Remake A lüs Hikâyesi, Pan YayıncıFilm?), Slavoj Žižek, lık tarafından 2006’da yaEncore yınlandı. On yıldan fazlaOblomov (Обломов), İvan dır başka hayatlardaki parçalarının peşinde. Gonçarov, Everest

David Lynch ya da Gülünç Yücenin Sanatı (David Lynch or the Art of Ridiculous Sublime), Slavoj Žižek, Encore, 2008

Derrida Sözlüğü (A Derrida Dictionary), Niall ESERLERİ Lucy, Ayraç Küçük Lord (Little Lord), Dünya: Ziyaretçi Rehberi Frances Hudgson Burnett, (Earth: A Visitor’s Guide), Epsilon, 2000 Domingo, 2009 İnsanın Bir Dakikası (One Manga Shakespeare dizisi, Human Minute), Stanislaw William Shakespeare, Lem, İletişim, 2000 Everest, 2009

93

Yumurta Dansı (Egg Nietzsche’nin İdeası (Idea Dancing), Liz Jensen, İleti- de 8ietzsche), Fernando şim, 2001 Savater, İletişim, 2008 Dört Ziyafet (Four Meals), Borulardaki Ayı, Julio Meir Shalev, İletişim, 2003 Cortazar, Hayy Kitap, 2008 Katil Goril (Lethal Gorilla), P.C. Hawke, Epsilon, 2003

Tanrı’nın Casusu (Espia de Dios), Juan Gomez Jurado, Goa, 2009

Neden New York Neden İstanbul (A 8ew Yorker By Salamina’nın Askerleri Choice), Ahmet Gürsoy, (Soldados de Salamina), Javier Cercas, Doğan Pan, 2005 Egmont Cennet Başka Yerde (El Paraiso En La Otra Esquina), Mario Vargas Llosa, Can, 2006

Kansere Karşı Gıdalar (Foods That Fight Cancer), Doğan Egmont

Tuhaf Zamanlar Kansere Karşı Gıdalarla (Interesting Times), Eric Yemek (Cooking With Hobsbawm, İletişim, 2006 Foods That Fight Cancer), Doğan Egmont Simgeden Millete, Selim Deringil (çev. Emre Gürbüz, Uğur Peçe’yle birlikte), İletişim, 2007

Sami Oğuz

Gölgedeki Gezgin (Errante 1961’de Sivas’ta doğdu. En La Sombra), Federico Pamukpınar Öğretmen LiAndahazi, Can, 2008 sesi’ni (Yıldızeli-Sivas) ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. AÜ İletişim Fakül-

94


Sami Oğuz

tesi’nden yeni iletişim teknolojileri dalında Yüksek Lisans derecesi aldı. 1988’de Anadolu Ajansı’nda gazeteciliğe başladı. 1995-2002 yılları arasında Anadolu Ajansı Tahran Temsilciliği’ni yaptı. Ruşen Çakır ile birlikte yazdığı Hatemi’nin İran’ı, 2000 yılında İletişim Yayınları tarafından yayınlandı. 2004 yılında Gamze Türkoğlu ile evlendi ve 2007’de kızları Yağmur doğdu. Halen AA Dış Haberler Müdürlüğü’nde muhabir olarak çalışıyor ve her gün İngilizceden haber çeviriyor. Birikim, Yaba, Mülkiyeliler Birliği Dergisi ve başka bazı dergilerde ve bazı internet sitelerinde yazı ve çevirileri yayımlandı. ESERLERİ İslam, Halk ve Devlet (Islam, People and State) Sami Zubaida, İletişim, 1994

Milliyetçi Düşünce ve Sömürge Dünyası (Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse), Partha Chatterjee, İletişim, 1996 Gülümseyen İslam: Hatemi’nin Ağzından İran’da Değişim (derleme), Muhammed Hatemi, Metis, 2001 Biricik Modernite (A Singular Modernity: Essay On the Ontology of the Present), Fredric Jameson, Epos, 2004 Avrupa Birliği ve Türkiye’de İletişim Politikaları: Pazarın Düzenlenmesi, Erişim ve Çeşitlilik (Communication Policies in The European Union and Turkey: Market Regulation, Access and Diversity), Mine Gencel Bek &Deirdre Kevin (eds.), Ankara Üniversitesi ve Avrupa Birliği, 2005

95

Sami Oğuz - Sanat Deliorman - Selda Somuncuğolu

Sermaye İmparatorluğu (Empire of Capital), Ellen Meiksins Wood, Epos, 2006

'un etkisi oldu. İstanbul'da yaşıyor. ESERLERİ

Nasıl Yapılamadı: İran’da Solun Yenilgisi (Rebels With a Cause: The Failure of the Left in Iran), Maziar Behrooz, Epos, 2006

Anadolu’da Bartók’un İzinde (In the Wake Of Bartók in Anatolia ), János Sipos, Pan Yayınevi, 2009

Zehra’s Story (Zehra’nın Kriz, Kimlik ve Siyaset: Öyküsü), Evin İlyasoğlu Küreselleşme Yazıları (derleme), Arif Dirlik, İletişim, 2009

Selda Somuncuoğlu Sanat Deliorman (1984) Kadıköy Maarif Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı. Özellikle film ve müzik ortamına yönelik çeviriler yapıyor. Fransızca ve Japonca dil sertifikalarına sahiptir. Çeviriye yönelmesinde Bülent S. Aksoy-

(1958, Ankara) TED Ankara Koleji’nin (19691976) ardından ODTÜ İdari İlimler, İşletme (19761981) bölümünden mezun oldu. İlk çeviri denemelerine yönetici sekreterliği yaparken başladı. Hacettepe Üniversitesi, Demografi bölümünde asistanlık yaptı (1981-1985). Türkiye İş Bankası’nda kambiyo memurluğu ve iktisat uzman yardımcısı olarak çalıştı

96


Selda Somuncuğolu

(1985-1990). 1991-2000 yılları arasında Galeri Nev’de yöneticilik yaptı. 2000 yılından beri, SSK emeklisi olarak çevirmenlik ve gönüllü okuma yazma öğreticiliği yapıyor.

Sovyet Sonrası KarmaşaKazakistan’da Şiddet ve Mülksüzleşme (Post-Soviet Chaos-Violence and Dispossession in Kazakhstan), Joma Nazpary, 2003

Orta Asya ve İslam Dünyasında Kimlik Politikaları ESERLERİ (Identity Politics in Central Kürdistan Üzerine Yazılar, Asia and the Muslim Martin van Bruinessen, World), Willem van İletişim, 1992, 4. bsm. Schendel, Erik J. Zürcher, 2004 (ortak çeviri) İletişim, 2004 Tohum ve Toprak (The Hat: Kıbrıs’ta Kadınlar, Seed and the Soil), Carol Taksim ve Toplumsal CinDelaney, İletişim, 2001, 2. siyet Düzeni (The Line: bsm. 2008 (ortak çeviri) omen, Partition and the Elhamdülillah Laikiz: Cin- Gender Order in Cyprus), siyet, İslam ve Türk Cum- Cynthia Cockburn, İletihuriyetçiliği (Thank God, şim, 2005 We’re Secular: Gender, Mehmet Güleryüz Islam and Turkish (Mehmet Güleryüz), Nan Republicanism), Nancy Freeman, Galeri Nev, 2008 Lindisfarne, İletişim, 2002 Oryantalist (The Feminist Tarihyazımında Orientalist), Tom Reiss, Sınıf ve Cinsiyet, Leonore İletişim, 2009 Davidoff, İletişim, 2002 (ortak çeviri)

97

Serpil Çağlayan

önerisiyle başladım. Dror Ze'evi'nin 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda Kudüs'ü incelediği, dipnotlarla ve Osmanlıca terimlerle dolu, ağır bir kitaptı ve ilk iş olarak doğrusu beni epey zorlamıştı. Ondan sonra, İngilizce öğretmenliği yaptığım kısa bir dönem dışında, 2000 yılından itibaren devamlı kitap çevirmenliğiyle uğraştım. Başta tarih ve edebiyat olmak üzere, zooloji, popüler psikoloji, siyaset, sosyolo(1973) Boğaziçi Üniversi- ji, sosyal antropoloji gibi tesi İngiliz Dili ve Edebi- birçok konuda çeviri yapyatı bölümünden 1997 yı- tım. Zorluklarına ve sıkınlında mezun oldu ve İngi- tılarına rağmen, bağımsız çalışmaya imkan verdiği ve lizceden çeviri yapıyor. sürekli araştırmaya, yaratıİstanbul’da yaşıyor. cılığa teşvik ettiği için çe“Üniversiteden mezun ol- virmenliği severek sürdüduktan sonra teknik çeviri- rüyorum.” ler yapmıştım ve gönüllü sayılabilecek bir kitap çevirme deneyimim olmuştu. ESERLERİ Ancak mesleki anlamda Mübadele Çocukları (Heirs kitap çevirmenliğine of the Greek Catastrophe), 1999'da Tarih Vakfı'nda çalışan bir arkadaşımın

Serpil Çağlayan

98


Serpil Çağlayan

Renee Hirschon, Yurt, 2000; 2005

Köpekler Aşk Hakkında Asla Yalan Söylemez (Dogs 8ever Lie About Love), Jeffrey Moussaieff Mason, Kitap, 2003

Kalıtım (Heredity), Jenny Davidson, İstiklal Kitabevi, 2007

Kafesler Boşalsın: Hayvan Haklarıyla Yüzleşmek (Empty Cages: Facing the Challenge of Animal Rights), Tom Regan, İletişim, 2007

Kabuk Sahili (Caracol Beach), Eliseo Alberto, İşKültür, 2000

Düşünen Hayvanlar (Minding Animals), Mark Bekoff, Kitap, 2002

Zoran Zivkoviç, İstiklal Kitabevi, 2007

ne Yönelik Uluslararası Politikalar (Maneuvers: The International Politics of Militarizing Women's Lives), Cynthia Enloe, İletişim, 2006

Kudüs: 17. Yüzyılda Bir Osmanlı Sancağında Toplum ve Ekonomi (An Ottoman Century: The District of Jerusalem in the 1600s), Dror Ze'evi, Yurt, 2000

Rönesans ve Reform Çağı: Bir Sosyal Arkaplan Çalışması (The Social Background of the Reformation), Preserved Smith, İş-Kültür, 2001; 2007

Serpil Çağlayan

of Stamboul), Demetra Vaka, Kitap, 2003 Küresel Seks (Global Sex), Dennis Altman, Kitap, 2003 Mutluluk Paradoksu (The Happiness Paradox), Ziyad Marar, Kitap, 2004 Köpek (Dog), Susan McHugh, Kitap, 2005 Hayatın Gerçekleri (The Facts of Life), Graham Joyce, İstiklal Kitabevi, 2006

İstanbul'un Peçesiz KadınManevralar: Kadın Yaşaları (The Unveiled Ladies mının Militarize Edilmesi-

99

İmkansız Karşılaşmalar (Impossible Encounters),

Geride Kalanlar (Staying On), Paul Scott, Kanat Kitap, 2007 20. Yüzyıl Avrupa Ekonomik Tarihi (An Economic History of Twentieth Century Europe), Ivan T. Berend, İş-Kültür İstanbul Yahudi Cemaati Tarihi: Oluşum Yılları, 1453-1566 (A History of the Jewish Community in İstanbul: The Formative Years, 1453-1566), Minna Rozen, İş-Kültür DEĞERLENDİRMELER “İletişim Yayınları, Tom Regan’ın Kafesler Boşalsın adlı eseriyle yeni bir kitap dizisine başladı: Hayvan Hakları Dizisi. .. Regan 2006 yılında kaleme aldığı Kafesler Boşalsın’da ise,

100


Serpil Çağlayan - Sevgi Tamgüç

“hayvanların hakları olabilir mi” sorusunu felsefî düzeyde yanıtlamanın yanı sıra, kamuoyunun geniş kesimlerinde kayıtsızlıkla ya da tepkiyle karşılanan hayvan hakları aktivistlerinin taleplerinin hangi saiklere dayandığını açıklıyor, giyimden eğlence sektörüne kadar hayatın her alanında kullanılan hayvanların pratikte nasıl muamelelere maruz kaldıklarını gözler önüne seriyor. Hayvanların hakları olduğu savını temellendirmek için, yaş, cinsiyet, ırk, ekonomik statü ya da zeka seviyesi gibi kıstaslardan bağımsız olarak bütün insanları kapsayan insan haklarının hangi temele dayandığını irdeliyor ve bu temelin hayvanlar için de geçerli olduğunu kanıtlıyor. Hayvan hakları meselesini hem bu felsefî boyutuyla, hem mücadelenin kitleselleşmesi önündeki engeller açısından, hem de mücadelenin aciliyetini gösteren pratik

zulüm örnekleriyle ele aldığı için, Kafesler Boşalsın’ın dizinin ilk kitabı olarak yerinde bir seçim olduğunu söyleyebiliriz. Kitabın çevirisini, Kitap Yayınevi’nin Doğa ve Bilim Dizisi’nden çıkan hayvan davranışlarıyla ilgili kitapların çevirisine imza atmış, hayvan hakları savunucusu Serpil Çağlayan’ın üstlenmiş olması da, Tom Regan’ı konuya vâkıf ve duyarlı bir çevirmenin kaleminden okumamızı sağlıyor.” “Kafesler Boşalsın Hakkında,” Elçin Gen, Birgün Kitap

Sevgi F. (Tamgüç) Balıkçıoğlu “1953 yılında İstanbul’da doğdum. Annemle babamın çalışması, ablamın okulda olması nedeniyle günlerimi yaşlı bir bakıcı-

101

Sevgi Tamgüç

bir kişilik kazanmamda en büyük etken oldu diyebilirim . İlkokuldan sonra yabancı okul sınavları... Girdiğim beş okuldan dördünün sınavını kazanmakla birlikte, seçimim Fransızcadan yanaydı ve Notre Dame de Sion’a girdim. Çok severek girdiğim bu okuldan üç yıl sonra, ne yazık ki, hak etmediğim bir cezayla karşılaşınca, nefretle, geleceğinın gözetiminde geçirirken, mi de yakarak ayrıldım. oyuncaklar bir yerden sonYine de Fransızca tutkum ra tat vermemeye başlayınhiç sönmedi. ca, 4 yaşımda, babamın sayesinde okumayı öğren- Bir sonraki okulum kapandim. O zamandan bu yana mış olan Şişli Koleji’ydi. kitaplar dış dünyaya açıl- Ortaokulu orada bitirdim. mamı, bir o kadar da ken- Sınıf arkadaşım Tanju’nun babası rahmetli çevirmen dimle baş başa kalmamı sağlayan en iyi arkadaşlar Atilla Tokatlı’yla tanışmam, çevirmenlik sevdası oldu! tohumlarının ekilmesine 6 yaşına kadar okumanın vesile oldu. (Turizm rehyanına, yazma, 4 işlem ve berliğini de çok istiyordum çarpım tablosu da eklendi. ama babam kurs sonunda staja gitmeme izin vermeİlkokulu Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulda yatılı oku- diği için, maalesef o dödum. Yatılı okul bağımsız nemde sahip olabileceğim

102


Sevgi Tamgüç

çok güzel ve bir o kadar da kazançlı meslekten yoksun kaldım). Bir an önce bağımsız, aileden ayrı yaşama isteğiyle, kısa yolu yeğleyerek Teknik Resim kurslarına kaydoldum. Ailemin çalışmama izin vermemesine karşın, bir işe (dergi satıcılığı) gizlice girdim. Yayın dünyasıyla ilk tanışıklıklarım, içimde yanan gizli ateşi: çevirmenlik isteğini yeniden körükledi. Oysa ortaokul mezunu bir insanın o dünyaya girmesi çok zordu. Yine de koşulları zorlamak için elimden geleni yaptım. Dergi satıcılığının ardından, plasiyerlik, propagandistlik, sekreterlik, muhasebe yardımcılığı, anketörlük gibi çeşitli işlere girip çıkarken –bu işler çevirmenlikle geçinemediğim zamanlarda da yardımcılarım olacaktı- bir yandan da çeviri dünyasında kendime bir kapı aralamak için, tanıdığım herkesten yardım istiyordum. Bu şans Göz-

lem Yayınları’nda Barbiana Öğrencilerinden Mektup kitabıyla geldi. 1974 yılında çıkan, eğitim sistemini eleştiren bu kitap, bildiğim kadarıyla 6 baskı yaptı. Bir çevirinin çıkmasıyla kapılar ardına kadar açılmıyordu. Yeni bir çeviri bulana kadar yukarıda saydığım çeşitli işlerde çalıştım. 12 Mart döneminin çalkantıları, iyi gitmeyen bir evlilik, ekonomik zorluklar, okuma isteğimin sürmesi, boşanma... Yaşamımın en zor yıllarıydı. Ardından liseyi bitirme mücadelesi! Mücadele diyorum, çünkü liseyi dışarıdan bitirmek 13 yılımı aldı. Bir yandan geçici işlere devam –bunlara singercilik, makastarlık da eklenmişti- bir yandan sınavlara hazırlanma, bir yandan sönmeyen çeviri yapma isteğim ve yayınlanan her kitapta duyduğum yeni sevinç (bu arada çevi-

103

Sevgi Tamgüç

rilerde kızlık soyadım olan Tamgüç’ü kullanmaya karar vermiştim) , bir yandan da kendimi daha da geliştirme isteği! Üniversite mezunu olmayan teknik ressamların iş bulamadığını öğrenince teknik resim kursundan ayrılmıştım. LCC’de İç Mimarlık kursuna başladım. O sırada Ali Poyrazoğlu-Korhan Abay Tiyatrosu’nda ücretsiz tiyatro kursları açıldığını duydum. Tiyatro gönlümde yatan bir başka aslandı. LCC’ye her zaman devam edebileceğimi düşünerek, tiyatro kursuna koştum. Bu kursu Engin Cezzar’ın ve Taner Barlas’ın açtığı kurslar izledi. Ali Poyrazoğlu-Korhan Abay Tiyatro Atölyesi’nin ardından, bir toplulukla Türkiye turnesine çıktım. Cumhuriyet tarihinde çadır tiyatrosundan başka tiyatro görmemiş 125 kasaba, köy ve şehirde kış kıyamette temsiller verdik. 80’li yıllarda beni anılarla ve ülkem in-

sanını tanımada deneyimlerle zenginleştiren bir turne oldu. İstanbul’da çocuk oyunlarında oynadım ama aradığımı bulamayınca tiyatro oyunculuğunu bıraktım. 1983’te ikinci evliliğimi, deliler gibi sevdiğim, sevgili eşim Şara Balıkçıoğlu’yla gerçekleştirdim –ne yazık ki, onu 1987 yılında bir trafik kazasında yitirecektim... Daha da gelişmeliydim! Tiyatro kursundan önce fotoğraf dersleri alarak, fotoğrafçılığı kısmen de olsa öğrenmiştim. Gitar dersleri parmaklarımın kısalığından dolayı yıllar öncesinde kalmıştı. Yalnızca dans düzeyindeki folklor beni tatmin etmez olmuştu. Batik öğrenmiş, yaptığım eşarplarla birkaç kuruş da kazanmıştım ama akademi öğrencileri piyasayı düşürmüştü Gidilecek, öğrenilecek o kadar çok şey, ama bir o kadar da bu kursların

104


Sevgi Tamgüç

Sevgi Tamgüç

çoğuna gitmemi engelleyen maddi olanaksızlıklar vardı. O dönemde benim için elverişli olan İtalyanca kursuna yazıldım, 3 yıl devam ettim. Lise sınavları, çeviriler sürüyordu; öğrenci çıkarsa özel ders veriyordum. Kitap çevirisine, tercüme bürolarına yapılan tercümeler, Gelişim Larousse’tan maddeler, ara ara yayınevlerinden redaksiyonlar, düzeltiler, dergilere küçük çeviriler eklenmişti.

lerde Turizm Bakanlığının açtığı Turizm Rehberliği Sınavlarını kazanarak 6 aylık kursun ve 1 aylık stajın ardından, Türkiye geneli turizm rehberi kokartımı elde ettim. Bu meslek sayesinde 20 yıl önce gördüğüm yerleri ve yeni yerleri görerek gelişmeleri izleyebildim. Fransızca konuşan çeşitli ülkelerdeki insanların davranışlarını karşılaştırma olanağını buldum, geçici de olsa sıcak dostluklar edindim, Türkiye’yi Sonunda 1989 yılında lise tanımayan insanların önsınavlarını vermiş ve M.Ü. yargılarını kırmaya az da olsa katkıda bulundum. Atatürk Eğitim Fakültesi Fransızca öğretmenliği bö- Rehberliğin kazancı kat kat fazla olmasına karşın çelümünü kazanmıştım. Devirmenliği yeğledim, rehvamsızlıklarla uzayan bu berliği çok az yapıyorum. öğretim süresinde TURSAB’ın açtığı Turizm Enformasyon Memurluğu sınavını kazanarak Turizm Enformasyon memuru belgemi aldım; bu mesleğimi bir turizm acentesinde değerlendirerek emekliliğimi sağladım. Yine o dönem-

Çeviri yaşamımın adeta merkezi. Her türlü zorluğuna karşın, sevdiğim için bırakmak istemediğim 34 yıllık çevirmenlik yaşamımda 20’nin üstünde yayınlanmış, 10 kadarı yayınlanmamış, birkaç tane de

105

yayınlanmayı bekleyen olmak üzere, 30’un üstünde kitap çevirdim. 1984’te De Yayınevi’nde Çeviri Masal Ödülü’nü kazanmam onur kaynağım ve mesleğimi daha çok sevdiren bir etken oldu. 19742009 yılları arasında 35e yakın kitap çevirdim. Ne yazık ki çevirilerin yaklaşık üçte biri çeşitli nedenlerle (çevirinin yayınevinde kaybolması, ekonomik darboğaz vb..) yayınlanmadı.” ESERLERİ

Ademden Önce (Avant Adam), Jack London, Selkan; Bordo Siyah; Morpa (değişik çevirmen adıyla) Mucizeler Dükkanı (La Boutique aux Miracles), Jorge Amado, Can; Gendaş Kleopatra (Cléopatra), Jean Michel Thibaux, Doğan Kitap Nadja (8adja), André Breton, Babil Hollywood, Sinemanın Kâbesi (Hollywood, La Mecque du cinéma), Blaise Cendrars, Can

Demiryolu Serserileri (Les Kocanızı Afrika Usulü NaVagabonds du Rail), Jack sıl Pişirirsiniz (Comment Cuisiner Son Mari à London, Selkan l’Africain), Calixthe Barbiana Öğrencilerinden Beyala, İstiklal Kitabevi Mektup (Lettera a una Güneş Kadını (La Femme Professoressa), Kolektif, Solaire), Paule Salomon, Gözlem Pencere Polonya’da Bir Kuş Var (L’Education Européenne), Kudüs Güncesi (Chronique Romain Gary, Can; Parti- du Figuier Barbare), Sahar Khalifa, Belge zan Nadejda, Selkan

106


Sevgi Tamgüç - Sevinç Altınçekiç

Anna Ahmatova: Çok Sesli Sessizlik (Anna Akhmatova: Silence à Plusieurs Voix), Eliane Bickert, Broy Hiroşimalı Çocuk (L’Enfant d’Hiroshima), İsoko ve İchiro Hatano, Scala Yayıncılık Yeryüzü Sürgünü (L’Exil de la Terre), Pär Lagerkvist, Milliyet Kâhin (Le Prophète), Yi Ch’ongiun, İletişim

Sevinç Altınçekiç

çeviri yapıyor. Kuram, Güldiken, Yeni Türkiye, Cogito, Kitap-lık gibi dergilerde çevirileri yayınlanmaktadır.

ler, Steve Davey-Marc Schlossman, Us, 2005

Mitoloji Sözlüğü (Dictionnaire de la Mythologie Grecque et Romaine), Pierre Grimal, Sosyal

ESERLERİ

İyi Müslüman, kötü Müslüman (Good Muslim, Bad Muslim), Mahmood Mamdani, Binbir Kitap, 2005

Foto Jurnalizm, İfsak

Cinsellik ve Sınıf MücadeMizah Yaratma Eylemi, Arthur Koestler, İris, 1997 lesi, Reimut Reiche, Gri Tasarım, 2006 (ortak çeviri) Irak Dünya Mahkemesi Anadolu Destanı (The (derleme), Metis, 2006 Turkish Odyssey), Şerif (ortak çeviri) Yenen (ortak çeviri)

Şeyler (Les Choses), Georges Perec, Metis Balkanlarda Savaş (La guerre dans les Balkans), John Reed, Pencere (ortak çeviri)

Üstün Erkek (Le Surmâle), Alfred Jarry, Don Kişot

Yumruk (derleme), Jack London, Sosyal (ortak çeviri) Çokeşlilik (Le Sexe Polygame), Esther Vilar, Göçebe-Özne

Sevinç Altınçekiç

Değinmeler (La Mise en (1964, İstanbul) 1970-1980 mots), Elsa Triolet, Sarmal arası Almanya'da yaşadık(ortak çeviri) tan sonra eğitimini İstanBir Savaşçının Konuşmala- bul'da, Alman Lisesi ve Büyükçekmece Lisesi'nin rı (Paroles d’un ardından İstanbul ÜniversiCombattant), Henri tesi İngiliz Dili ve EdebiBarbusse, De yatı bölümünde tamamladı. İngilizce ve Almanca'dan

107

Damızlık Kızın Öyküsü (A Handmaid’s Tale), Margaret Atwood, AFA, 1992 (ortak çeviri)

National Geographic: Fransa Gezi Rehberi (France Touristic Guide), Doğuş İletişim, 2000

Ölmeden Önce Yapılması Gereken Unutulmaz Şeyler, Steve Watkins-Clare Jones, Us, 2005

Büyük İskender'in Ayak İzlerinde Yunanistan'dan Asya'ya Yolculuk (In the Footsteps of Alexander The Great), Michael Wood, Us, 2006

Boğaz’ın İki Yakası (Aufbruch am Bosphorus), Postmodernizm ve Sol, Bassam Tibi, Doğan KiNoam Chomsky-Michael tap,2000 Albert-Edward S. Herman, Ölmeden Önce Görmeniz Bgst, 2007 Gereken Unutulmaz Yer-

108


Sezer Duru

Sezer Duru (1942) 1962 yılında Avusturya Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesinde sosyoloji okuduktan sonra yazar Orhan Duru ile evlenerek Ankara'ya gitti. Orada DilTarih-Coğrafya Fakültesinin Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. İstanbul'da bir süre Goethe Enstitüsünde görev yaptı. Daha sonra Alman televizyon kanalları ZDF ve ARD'ye yirmibeş yıl muhabirlik hizmeti verdi. Kendi eserleri arasında Dünya Batıyor mu? (Orhan Duru ile birlikte), O Pera'daki Hayalet, Tezer Özlü'ye Armağan, Beyaz Gecelere Doğru yer almaktadır.

Soner Torlak - Suzan Akçora

de düzenli olarak yazmaktadır.

sahibidir. TYS, PEN, EDİSAM ve ÇEVBİR üyesidir. Halen S-Fischer Vakfı Türkiye sorumluluğunu yürütmekte ve çeviri çalışmalarına devam etmektedir. Akzente, Orte, Luchterhand gibi yayınlarda Türkçe'den Almanca'ya yaptığı çeviriler yayınlandı. Ayrıca Adalet Ağaoğlu, Başar Sabuncu, Demir Özlü ve Ferit Edgü'den roman, radyofonik oyun gibi çevirileri Almanya ve İsviçre'de basıldı.

Türkçe'ye 40 yıldır çeviri yapmakta. Max Frisch, Heinrich Böll, Sigfried Lenz, Jerzy Stefan Stawinsky, Hans Magnus Enzensberger, Bertolt Brecht, Gustav Meyrink, Abdi İpekçi Barış Ödülü, Daniel Glattauer, Thomas Almanya Federal Cumhu- Bernhard gibi yazarları çeriyeti 1.Sınıf Liyakat Nişa- virdi. Edebiyat dışı ilk çenı, Frankfurt Edebiyat Evi virisi, Corry Guttstadt'ın Kültür Elçiliği Ödülü, Ro- Türkler, Yahudiler ve dos Yazar ve Çevirmenler Holokost adlı kitabı olaEvi Ödülü gibi ödüllerin caktır.

109

ESERLERİ Sokak Siyaseti: İran’da Yoksul Halk Hareketleri (Street Politics: Poor People Movements in Iran), Asef Bayat, Phoneix, 2008

Soner Torlak (1982, İstanbul) Trakya Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi okuduktan sonra yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamladı. Çeviriye yönelmesinde Züleyha Şahin, Ali Ergin Demirhan ve Çiğdem Çidamlı'nın etkileri oldu. İnternet üzerinde Latinbilgi.net, 5Deniz.net, Sendika.org ve Mavidefter.org gibi siteler-

Suzan Akçora (1951) Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. İngilizce’den çeviri yapmaktadır. 1978-1992 yılları arasında Tübitak’ta Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. İstanbul’da yaşıyor. ESERLERİ Harman Yerinde Aşk (Four Short 8ovels),

110


Suzan Akçora - Süha Sertabipoğlu

Süha Sertabipoğlu

Dune’un İmparator Tanrısı (God Emperor of Dune), Frank Herbert, Sarmal, 1999

D.H.Lawrence, Varlık, 1994 Erskine’nin Kutusu (Erskine’s Box), Kym Lloyd, Ayrıntı, 2009

Dune’un Kafirleri (Heretics of Dune), Frank Herbert, Sarmal, 2002

Lancelot (Lancelot), Walker Percy, Ayrıntı

Cennete Bir Koşu (Rushing to Paradise), J. G. Ballard, Ayrıntı, 2000

Suçluluk Kitabı (The Book of Guilt), Kym Lloyd, Ayrıntı

Kokain Geceleri (Cocaine 8ights), J. G. Ballard, Ayrıntı, 2001

Yazar, Yazar (Author, Author), David Lodge, Ayrıntı ESERLERİ İnsan Lekesi (Human Stain), Philip Roth, Ayrıntı Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı (Zen and Motorcyle Maintenance), Robert Pirsig, Ayrıntı, 1995

Süha Sertabipoğlu

Çekirge (The Grasshoper), Bernard Suits, Ayrıntı, 1995

Sağlığın Gaspı (Limits to (1951, Mersin) İngilizce ve Medicine), Ivan Illich, Ayrıntı, 1995 Almancadan çeviri yapmaktadır. Çeviriye yönel- Baştan Çıkarıcının Günlümesinde Rasin Tınaz’ın da ğü (Forførens Dagbog), etkisi olmuştur. İstanbul’da Sören Kierkegaard, Ayrınyaşıyor. tı, 1996

111

Modernite ve Holocaust (Modernity and Holocaust), Zygmunt Bauman, Sarmal, 1997; Versus, 2007 Lila (Lila),Robert Pirsig, Ayrıntı, 1998 Gözün Vicdanı (The Conscience of the Eye), Richard Sennett, Ayrıntı, 1999

Sirius’tan Gelen Kurbağa (Half Asleep in Frog Pajamas), Tom Robbins, Ayrıntı, 2002 Zaman Tüneli (Wormholes), John Fowles, Ayrıntı, 2004 Mistik Masör (The Mystic Masseur), V. S. Naipaul, İletişim, 2003

Sıska Bacaklar (Skinny Hayatın Değeri (The Value Legs and All), Tom of Life), John Harris, Ay- Robbins, Ayrıntı, 2004 rıntı, 1998

112


Süha Sertabipoğlu - Süleyman Doğru

Düş Söylemleri (Dreamtelling), Pierre Sorlin, Ayrıntı, 2004

Kraliçe Kitap Okursa (The Uncommon Reader), Alan Bennett, Sel, 2008

Papanın Gergedanı (The Pope’s Rhinoceros), Lawrence Norfolk, İş-Kültür, 2005

Yerel Renkler (Local Color), Truman Capote, Sel, 2008

Gizli Ajan (The Secret Agent), Joseph Conrad, İmge, 2006

Çalışmanın Mutluluğu ve Sıkıntısı (The Pleasures and Sorrows of Work), Alain de Botton, Sel, 2008

İyi Alman (The Good German), Joseph Kanon, Literatür, 2007

Adınla Çağır Beni (Call Me By Your 8ame), André Aciman, Sel, 2009

Çat! (Slam!), Nick Hornby, Sel, 2007

Süleyman Doğru

Kabul Edilmiş Dualar (Answered Prayers), Truman Capote, Sel, 2008 Gazete Yazıları (Dispatches for the 8ew York Tribune: Selected Journalism of Karl Marx), Karl Marx, Sel, 2008 Gezginin Oteli (8omad’s Hotel), Cees Noteboom, Sel, 2007

(Keşan, 1969) Eğitimini Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Fransız Filolojisi’nde tamamladı. İspanyolca ve Fransızca’dan çeviri yapıyor. Çeviriye yönelmesinde Hikmet Temel Akarsu’nun da etkisi oldu. İstanbul’da yaşıyor.

113

Süleyman Doğru

Guevara, Everest, Mart 2008. Büyük Tartışma (El gran debate), Ernesto Che Guevara, Everest,Temmuz 2008. Devrimci Savaştan Kesitler (Pasajes de la guerra revolucionaria), Ernesto Che Guevara, Everest, Ekim 2008. ESERLERİ İsa’nın Külleri (Jésus au bûcher), Catherine Clément, Telos, Ekim 2003 Bakunin’in Bahçesi (Le jardin de Bakounine), Philippe Videlier, Telos, Haziran 2006. Kopernik Sendromu (Le Syndrome Copernic), Henri Loevenbruck, Karma, Eylül 2007. Gerilla Savaşı (La guerra de guerillas), Ernesto Che

Punta del Este (Punta del Este), Ernesto Che Guevara, Everest, Nisan 2009. DEĞERLENDİRMELER İsa’nın Külleri, Vatan Kitap dergisinin 2004 yılı sonunda edebiyat dünyasından kişilerle yaptığı ankette son dört yılın en iyi on romanı arasında gösterildi. “Bakunin’in Bahçesi’ni okuyan kitapseverler pek çok şansı bir arada yaşama şansına sahip oluyorlar. Nasıl olur da bir kitapta

114


Süleyman Doğru - Şebnem Sunar

hem öykü tadını, hem biyografi okuma zevkini, hem tarihsel gerçekleri, hem de sanki polisiye roman okuyormuş gibi sürekli heyecanın ve merakın ayakta tutulduğu bir atmosferi bulabiliriz diye düşünmeyin.” Sevgi Ünal

Avrupa’da Aydınlanma (Das Aufklärung der Europa), Ulrich im Hof, Afa, 1996; Literatür, 2004

“[Gerilla Savaşı’nda] Çeviri, bu tür metinlerde insanı kararsız bırakan anlam çelişkilerine yer vermeyen, rahat bir okuma sunuyor.” Sabri Gürses

Şebnem Sunar (1972, İstanbul) İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı anabilim dalından mezun oldu ve doktorasını da aynı bölümde yaptı. 1998'den beri bu bölümde öğretim üyeliği yapmaktadır. Almancadan çeviri yapmaktadır. Çeviriye yönelmesinde Işıtan Gündüz'ün etkisi oldu. İstanbul'da yaşamaktadır.

Şebnem Sunar - Şule Çiltaş

ESERLERİ Balzac. Bir Yaşamöyküsü (Balzac. Eine Biographie), Stefan Zweig, Can, 2009 (Yeşim Tükel Kılıç'la ortak çeviri) Uçan Sınıf (Das fliegende Klassenzimmer), Erich Kästner, Can, 2009

115

Şule Çiltaş

(1969, Ankara) Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi'nden mezun oldu. Fransızca'dan DEĞERLENDİRMELER çeviri yapıyor. Ankara'da “..Bu değerli kitap hakkın- yaşıyor. daki methiyelerim henüz bitmedi. Çevirmenler Şebnem Sunar ve Yeşim Tükel ESERLERİ Kılıç’ın kullandığı Türkçe Gezegensel Ütopya Tarihi düzeyinde bir edebiyat dili- (Histoire de l’ Utopie ni kullanabilen fazlaca Planétaire), Armand Türk edebiyatçısı, roman- Mattelart, Ayrıntı, 2005 cısı sayamam. O denli güçAden, Arabistan (Aden lü ve edebi bir dil kullanıArabie), Paul Nizan, Kanat yorlar… Buna bir de Kitap, 2008 Zweig’ın gerçekten de oylumlu olan edebiyatını ve Sosyal Sınıflar ve KüreselAlmanca gibi zor bir dilin leşme (Les classes sociales dans la mondialisation), özgün şartlarını ekleyin. Anne-Catharine Wagner, Çevirmenlerin bu kitapta olağanüstü bir iş becerdik- Bilgi Üniversitesi lerini ve muhteşem bir ede- Persepolis (Persepolis), biyat dili ile bu kitabı bize Marjane Satrapi, Minima, sunduklarını söylemek, bu 2008, 3. bsm. 2008 iki değerli şahsiyete yürekten teşekkür etmek zorun- Dikiş Nakış (Broderie), Marjane Satrapi, Minima, dayız.” Hikmet Temel 2008 Akarsu

116


Tansu Akgün - Tozan Alkan

Tozan Alkan

Ataol Behramoğlu'nun etkisi oldu. Çevirmenin 8otu (Ç.8.) adlı çeviri dergisinin (1977, İstanbul) İstanbul kurucusu olarak yayın yöÜniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden me- netmenliğini yapıyor. İszun oldu. Rusça ve İngiliz- tanbul'da yaşıyor. ceden çeviri yapıyor. İstanbul'da yaşıyor. ESERLERİ

Bordo&Siyah, 2003; Artshop, 2005

Balthasar (Balthasar), Toplu Oyunları: 3, Maksim Anatole France, Pencere, Gorki, Mitos, 2005 1999 Kısa Oyunları, Anton Seçme Şiirler (Oeuvre Çehov, Mitos, 2007 Poetique ), Victor Hugo,

Fanfarlo (Fanfarlo), Charles Baudelaire, Salyangoz, 2006

Tansu Akgün

Toplu Oyunları: 4, Maksim Bordo&Siyah, 2003; Artshop, 2007 Gorki, Mitos, 2008 Bozkırın Efendisi: Cengiz Han (Genghis Khan), Jacob Abbott, Parşömen, 2008

Tozan Alkan (1963, Samsun) Eğitimini Galatasaray Lisesi'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. Fransızca ve İngilizce'den çeviri yapıyor. Çeviriye yönelmesinde Erdoğan Alkan ve

117

Seçme Şiirler (Selected Poems), Emily Dickinson, Bordo&Siyah, 2006 Seçme Şiirler (Selected Poems), Lord Byron, Bordo&Siyah, 2005

Reading Hapishanesi Baladı (The Ballad of Reading Gaol), Oscar Wilde, Bordo&Siyah, 2003; Artshop, 2006 Masumiyet ve Deneyim Şarkıları (Songs of Innocence and Experience), William Blake, Bordo&Siyah, 2003; Artshop, 2006

Seçme Şiirler ve Dada Manifestoları, Tristan Tzara, Donkişot, 2005 1789 Fransız Devrim Şarkıları (Chansons de Revolution), Bordo&Siyah, 2005 Kehanet Kitapları 1 (Prophecy Books 1), William Blake, Bordo&Siyah, 2005

Cennet ve Cehennemim Kehanet Kitapları 2, Evliliği (The Marriage of William Blake, BorHeaven and Hell), William do&Siyah, 2005 Blake, Bordo&Siyah, 2004 Seçme Şiirler (Selected Seçme Şiirler (Selected Poems), D. H. Lawrence, Poems), William Blake, Artshop, 2006

118


Tuncay Birkan

Tozan Alkan - Tuncay Birkan

Türkiye Uygarlıklar Rehberi (The Companion Guide of Turkey), John Yapıbozum ve Pragmatizm Freely, YKY, 2002 (Deconstruction And Binyılı Sorgulamak Pragmatism), Richard (Questioning the Rorty, Jacques Derrida, Millennium), Stephen Jay Ernesto Laclau vd., SarGould, İletişim, 1999 mal, 1998 Common), Alphonso Lingis, Ayrıntı, 1997

Samuel Beckett, Kabalcı, 1992

Seçme Şiirler (Oeuvre Poetique), Philippe Soupault, Artshop, 2006

İhanet (Betrayal), Harold Pinter, Kabalcı, 1992

Kim Korkar Virginia Woolf’tan (Who’s Afraid (1968, İstanbul) Eğitimini Of Virginia Woolf?), EdBoğaziçi Üniversitesi İngi- ward Albee, Kabalcı, 1993 liz Dili ve Edebiyatı bölü- Entelektüel münde tamamladı. İngiliz- (Representations of the ceden çeviri yapıyor. İstan- Intellectual), Edward Said, bul'da yaşıyor. Ayrıntı, 1995

Tuncay Birkan

ESERLERİ Godot’yu Beklerken (Waiting For Godot),

Ortak Bir Şeyleri Olmayanların Ortaklığı (The Community of Those Who Have 8othing in

119

Edebiyat Kuramı (Literary Türkiye’de Sekülarizm ve Modernlik (Secularism and Theory), Terry Eagleton, Revivalism in Turkey), Ayrıntı, 2004 Andrew Davison, İletişim, Aşırılığın Peygamberleri 2002 (Prophets of Extremity), Alan Megill, Bilim Ve Sa- Oyun ve Gerçeklik (Playing and Reality), nat, 1998; Ayraç, 1998, D.W. Winnicott, Metis, 2009 Postmodernizm ve Toplum 1998 Bilimleri (Postmodernism and Social Sciences), Pauline Marie Rosenau, Bilim ve Sanat, 1998

Kış Ruhu, Edward Said, Metis, 2000

Osmanlı Resminin Sosyolojisi (The Sociology of Ottoman Painting), Onur Arsal, YKY, 2000

şası (Modernism and 8ation-Building), Sibel Bozdoğan, Metis, 2001

Gecikmiş Modernlik (Belated Modernity), İki Kültür (Two Cultures), Gregory Jusdanis, Metis, Charles Snow, TÜBİTAK, 1998 2001 Modernizm ve Ulusun İn-

120


Tuncay Birkan

Ten ve Taş (Flesh And Stone), Richard Sennett, Metis, 2002

Sonsuz Düşünce (Infinite Thought), Alain Badiou, Metis, 2006

Turan Parlak

(1962, Pınarlı) Eğitim haİnsan Doğası: İktidara Kar- yatını Orhangazi Lisesi, şı Adalet (Human 8ature: Enfield College ve London Open College Justice Versus Power), Federation'da tamamladı. Noam Chomsky, Michel İngilizce'den çeviri yapFoucault, BGST, 2006 maktadır. İstanbul'da yaşıModernizm İdeolojisi yor. (derleme), Fredric Jameson, Metis, 2008 ESERLERİ Bireysellik ve Kültür

Bildiğimiz Dünyanın Sonu (The End of the World As We Knew It), Immanuel Wallerstein, Metis, 2000 Amerikan Gücünün Gerileyişi (The Decline of American Power), İmmanuel Wallerstein, Metis, 2004 Siyaset Sosyoloji ve Toplumsal Teori (Politics, Rüya Alemi ve Felaket Sociology and Social Theory), Anthony Giddens, (Dreamworld and Catastrophe), Susan Buck Metis, 2000 Morss, Metis, 2004 Siyaset Arayışı (In Search İdeolojinin Yüce Nesnesi of Politics), Zygmunt (The Sublime Object of Bauman, Metis, 2000 Ideology), Slavoj Zizek, Dünya Düzeni. Eskisi, Ye- Metis, 2002 nisi (The World Orders. Kırılgan Temas (derleme), Old And 8ew), Noam Slavoj Zizek, Metis, 2002 Chomsky, Metis, 2000 Bolşevik Devrimi 3 (The Bolshevik Revolution, Vol. 3), Edward Hallett Carr, Metis, 2004

Tuncay Birkan - Turan Parlak

Yamuk Bakmak (Looking Awry), Slavoj Zizek, Metis, 2004 Etik (Ethics), Alain Badiou, Metis, 2004

121

(derleme), Georg Simmel, Metis, 2009

Yüzyılın Davası (Summer for the Gods), Edvard J. larson, İzdüşüm, 2000 CIA İşkenceleri (A Question of Torture), Alfred W. McCoy, Pegasus, 2006 Strateji (Strategy), Richard Luecke, İş-Kültür, 2008 Güç, Etki ve İkna (Power, Influence and Persuasion), Richard Luecke, İş-Kültür, 2007 İş Dünyasında Yenlik ve Yaratıcılık (Managing Creativity and Innovation),

122


Turan Parlak - Tuula Koojo

Richard Luecke, İş-Kültür, 2008

Tuula Koojo - Yeşim Tükel

Istanbul. Muistot ja kaupunki (İstanbul. Hatıralar ve Şehir), Orhan Pamuk, Tammi, 2004

Tekno Mağara’nın Ötesi (Beyon the TechnoCave),Harold Jaffe, Notos Kitap, 2008

Varastettu peili (Jag ser mig själv i en stulen spegel), Maria Küchen, Tammi, 2004

Lumi (Kar) Orhan Pamuk, Verenimijät (Blodsugarna), Mikael Tammi, 2004 Niemi Schildts, 2003 Mehmedin kirja

Büyük Ortaklık (House of Bush-House of Suud), Craig Unger, Defne

(Mehmedin Kitabı), Nadire Perhosen lento (Sång till en fjäril), Maria Küchen, Mater, Like, 2002 Tammi, 2002 Nimeni on Punainen

Sigarayı Bırakmak (Quitting Smoking), Deborah Mesina Kleinman-Lowell Kleinman, Defne

(Benim Adım Kırmızı), Or- Kirkon piru han Pamuk, Tammi, 2000 (Kyrkdjävulen), Mikael Niemi Schildts, 2002 Istanbul. kirja (On İki

İnkalar (Incas), Garcilaso de la Vega, Notos Kitap

Tuula Kojo (1962, PieksämäkiFinlandiya) Turku, Uppsala, Stockholm ve İstanbul Üniversitesi’nde eğitim aldı. Türkçe ve İsveççe’den Fince’ye (Edebiyat alanında) çeviriler yapmaktadır. 2005 yılında, Finlandiya Devlet Cevirmenler Ödülü’nü al-

mıştır. Çeviriye yönelmesinde Orhan Pamuk ve Oili Suominen’in de etkisi olmuştur. Finlandiya’nın Helsinki şehrinde yaşamaktadır. ESERLERİ Muita värejä (Öteki Renkler), Orhan Pamuk, Tammi, 2008 Varjottomat (Gölgesizler), Hasan Ali Toptaş, Otava, 2008

123

Türk Yazardan Öyküler), Basam Books, 2000 Musta kirja (Kara Kitap), Orhan Pamuk, Tammi, 1998

Yeşim Tükel Kılıç

Uusi elämä (Yeni Hayat), Orhan Pamuk, Tammi, 1995

(1975, İstanbul) İstanbul Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans, yüksek Gangsterit (Gangsters), lisans ve doktora eğitimini Klas Östergren, Tammi, İstanbul Üniversitesi Al2007 man Dili ve Edebiyatı böHerrasmiehet (Gentlemen), lümünde tamamladı. Almanca ve İngilizceden çeKlas Östergren, Tammi, viri yapıyor. 2006

124


Yeşim Tükel - Yosun Erdemli - Yusuf Eradam

Yusuf Eradam

du. İngilizce'den çeviri yapıyor. İstanbul'da yaşıyor.

ESERLERİ Satürn’ün Halkaları (Die Ringe von Saturn), W.G. Sebald, Can, 2006

ESERLERİ

Çiko Dizisi (5 cilt), Schokolovsky, Angela Sommer-Bodenburg, Say, 2003

Ödüller (Prizes), Erich Segal, Remzi, 1996 Büyükbaba (Grandfather) Tom Brown, Epsilon, 2002

Balzac (Balzac), Stefan Zweig, Kabalcı, 2003; Can, 2009

Kenderyurdu (Kendermore), Mary Kirchoff, Arkabahçe, 2005

Tersten Perspektif (Die umgekehrte Perspektive), Pavel Florenskij, Metis, 2001

Majere Kardeşler (Brothers Majere), Kevin Stein, Laika, 2009

Mozart (Mozart), Norbert Elias, Kabalcı, 2000

Yusuf Eradam

Dürüst Yalancı (Der Ehrliche Lügner), Rafik Schami, Kabalcı, 1999

(1954) Darüşşafaka Lisesi’nin ardından eğitimini, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde sürdürdü. İngilizce öğretmenliği alanındaki (1975, İstanbul) İstanbul ikinci yüksek lisansını Üniversitesi İngiliz Dili ve Edinburgh’daki HeriotEdebiyatı'ndan mezun ol- Watt Üniversitesi’nde yap-

Yosun Erdemli Oflas

125

tı. İngilizce-Türkçe karşılıklı çeviri yapmaktadır. İnternet üzerinde www.yusuferadam.com adresinde yayın yapmaktadır. Sanatsal başarıları arasında İngilizce Metin Okuma ve Telaffuz Yarışması Birinciliği (Darüşşafaka’da Hazırlık Sınıfları arasında yapılan yarışma, 1966); Marmaris Şarkı Yarışması Finalisti, “Rüya Marmaris” (1985); Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finalisti (2 kez), “Yaşayamam” (1983), “Kaç Para?” (1984); En

İyi Öykü Ödülü, Cardinal Sins, (“Eyvah/ What a Pity!” başlıklı öyküsüyle) Michigan, ABD (1999); En İyi Kısa Film Öyküsü Ödülü, (“Külkedisi” başlıklı öyküsüyle) İstanbul Kısa Filmciler Derneği, 2002; Sergilemeye Değer Fotoğraf “Tanık” (KODAK 2003 Fotoğraf yarışması, 5000 fotoğraf arasından En İyi 57 finalist fotoğraf, Sergileme) gibi ödüller yer almaktadır. Bilimsel başarıları arasındaysa İngiliz Kültür Heyeti, Yüksek Lisans Bursu, Moray House College of Education, Harriot-Watt University, 1988-89; USIA ve Amerikan Büyükelçiliği’nin verdiği “FCR FY 93 EU Regional Project, American Studies” bursunda Türkiye’yi Temsil, 5 Nisan- 1 Mayıs, 1993; İngiliz Kültür Heyeti, 25. Cambridge Dünya Yazarlar ve Çevirmenler Semineri, 1999, Türkiye’yi Temsilen Verilen Burs;

126


Zehra Aksu Yılmazer

Yusuf Eradam - Zehra Aksu Yılmazer

“Cinderella/Külkedisi” başlıklı öyküsünün Saginaw Valley State University, Department of English müfredatına alınması. Ekim 1998; “The Foal on the Pitchfork” başlıklı öyküsünün East Illinois Üniversitesi müfredatına alınması (2003) yer almaktadır.

Cinema), Glen O. Gabbard, Krin Gabbard, Okuyan-Us, 2003 (ortak çeviri)

yapmanın yanısıra, 19962001 yılları arasında Dost Kitabevi'nde editörlük yaptı ve 1995-2003 yılları arasında Federal Almanya hükümetinin iki aylık resmi politika, ekonomi, kültür ve sanat dergisi Deutschland’ın Türkçe çevirisini yaptı. İstanbul’da yaşıyor.

ESERLERİ

ESERLERİ

Ariel (Ariel), Sylvia Plath, İmge, 1997

Judith Kerr, Barış Gelene Dek, Akyüz, 1988

Cam Kent (City of Glass), Paul Auster, Metis, 1991

Zehra Aksu Yılmazer

Kilitli Oda (The Locked Room), Paul Auster, Metis, (1966, Giresun) 1977-83 1991 yıllarında Almanya, Lawino’nun Şarkısı (Song Albrecht-Dürer of Lawino), Okot p’Bitek, Realschule'deki eğitimini, İmge, 1996 (ortak çeviri) Giresun Atatürk Lisesi'nde Katip Bartleby (Bartleby, tamamladı ve Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Dilthe Scrivener), Herman ler Fakültesi, MütercimMelville, Dost, 2000 Tercümanlık bölümünden Psikiyatri ve Sinema mezun oldu. Çeşitli resmi (Psychiatry and the kurumlarda çevirmenlik

127

Horst Blanck, Antikçağda Kitap, Dost, 2000 Wolfgang Schivelbusch, Keyif Verici Maddelerin Tarihi - Cennet, Tat ve Mantık, Dost, Ekim 2000 Robert Musil, Üç Kadın, Dost, 2001 Detlef Bluhm, Colombus’tan Davidoff’a Tütün ve Kültür, Dost, 2001 Stefan Zweig, Macellan, Kabalcı, 2002

Renate Strauch, Auf den Spuren der Muttergöttin Anatanrıçanın İzinde, (Almanca-Türkçe baskı) Die Insel, Volkshochschule Marl, 1992 Arno Borst, Computus Avrupa’nın Tarihinde Zaman ve Sayı, Dost, 1997

Hermann Hesse, Doğu Yolculuğu, Can, 2003 Carl Gustav Jung, Dört Arketip, Metis, 2003; 2005 Erik Hornung, Mısır Tarihi, Kabalcı, 2004 Erik Hornung, Mısırbilime Giriş, Kabalcı, 2004 Gisela Bock, Avrupa Tarihinde Kadınlar, Literatür, 2004

Dirk C. Fleck, GO! EkoDiktatörlük, Ayraç, 1998 Gustav Meyrink, Kardinal 8apellus, Babil Kitaplığı; Dost, 1999

128


Canan Sakarya

Zehra Handan Salta - Canan Sakarya

Hunters), Jean M. Auel, Artemis, 2003

Erik Hornung, Kadim Mısır-Ötedünya Kitapları, Kabalcı, 2006

tesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünde Leo Perutz, Da Vinci’nin tamamladı. Çeşitli dergilere ve festivallere görsel Yahudası, Literatür, 2006 sanatlar konulu çeviriler Sabine Kuegler, Vahşi Be- yapmaktadır. yaz Kız, Literatür, 2006 Uwe Timm, Sıcak Yaz, Can, 2008

ESERLERİ

Heiner Müller, Hamlet Makinesi, Bütün Oyunları 1, De Ki, 2008

Wesker Üçlemesi II: Şehriyeli Tavuk Çorbası, Arnold Wesker, Adam, 1998

Herfried Münkler, İmparatorluklar – Eski Roma’dan ABD’ye Dünya Egemenliğinin Mantığı, İletişim, 2009.

Üç Hamlede Mat (Mate in Three), Vittorio Franceschi, 2008 (tiyatro oyunu)

Zehra Handan Salta (1967, Zonguldak) Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktorasını İstanbul Üniversi-

Z. Canan Sakarya (1969, İstanbul) Darüşşakafa Lisesi'nin ardından İ.Ü. İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu ve Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden öğretmenlik sertifikası aldı. Çevbir edebiyat

129

Rüya Kitabı (The Dream Book), Gillian Kemp, Dharma, 2003 Cömert Güzel Mutlu (Bountiful Beautiful Blissful), Gurmukh Kaur, Dharma, 2003 Alçakgönüllü Mutlu ve Bilge (Humble Happy and Wise), Swami Rama, Dharma, 2004 çevirisi atölyesinin yanısıra, Horsham Adult Education'da İngiliz Edebiyatı Tarihi eğitimi aldı. İngilizceden çeviri yapmaktadır. ESERLERİ

Korkudan Kurtuluş (Freedom From Fear), Swami Rama, Dharma, 2004 Mantra Tantra ve Mucizeler (Mantra Tantra and Miracles), Swami Rama, Dharma, 2004

Ruhsal Yolda (On the Atlar Vadisi (Earths’s Spiritual Path), Swami RaChildren 2: Valley of ma, Dharma, 2004 Horses), Jean M. Auel, ArBarış Sanatı (The Art of temis, 2002 Peace) Philip Dunn, Mamut Avcıları (Earth’s Dharma, 2004 Children 3: The Mammoth

130


Canan Sakarya - Zeynep Yalçınkaya

Machiavelli Ne Yapardı? (What would Machiavelli Do?), Stanley Bing, Dharma, 2004 Dönüş Yolu (Earth’s Children 4: The Plains of Passage), Jean M. Auel, Artemis, 2004

Sessizliğin S’si (S is for Silence), Sue Grafton, Artemis, 2008 Ay Işığında Aşk (Lie by the River), Amanda Quick, Artemis, 2008

Zeynep Yalçınkaya

Taş Barınaklar (Earth’s Children 5: The Shelters of Stone), Jean M. Auel, Artemis, 2005 (1966, İstanbul) Eğitimini Saint Benoit Lisesi'nin arKing Kong (King Kong), dından Boğaziçi ÜniversiJoe Devito-Brad Strickland, Artemis, 2005 tesi Psikoloji bölümünde tamamladı. İngilizce ve Pozisyon (Position), Meg Fransızca'dan çeviri yapWolitzer, Artemis, 2006 maktadır. Çeviriye yönelmesinde Pınar Savaş etkili Aşkı Bana Sor (Bet Me), olmuştur. İstanbul'da yaşıJennifer Cruise, Artemis, yor. 2006 Boleyn Kızı (The Other Boleyn Girl), Philippa Gregory, Artemis, 2007 Kraliçenin Soytarısı (Queen’s Fool), Philippa Gregory, Artemis, 2008

ESERLERİ Anne ve Bebeği (Johnson’s Mother and Baby), Dr.Carol Cooper, Alfa, 2005 Süleyman’ın Anahtarı ve Şifreleri (The Guide of

131

Zeynep Yalçınkaya

Hak Ettiğiniz Aşkı Yaşayın (Getting the Love You Want), Harville Hendrix, Sistem, 2008 Uçak Korkusuna Son (Enjoy Flying), Allen Carr, Butik Yayınlar, 2008 Beş Dilek (Five Wishes), Gay Hendricks, Butik Yayınlar, 2008 Tavuk Suyu Çorbası/ Kadınlar İçin Hayat Dersleri (Life Lessons For Women), Stephanie Marston, Butik Yayınlar, Dan Brown’s the Solomon 2008 Key), Greg Taylor, Mia, 1000 Misket (1000 2006 Marbles), Jaffrey Davis B Planı (Plan B), Anne İyileştiren Sohbetler Lamott, Goa, 2006 (Healing Conversations), Aile Bilgeliği (Family Nance Guilmartin, Goa, Wisdom), Robin Sharma, 2009 Goa, 2006 Beyin Tipinize Göre HayaMavi Bir Günde Doğmuştu tınızı Düzenleyin (Born on a Blue Day), (Organizing For Your Daniel Tammet, Mia, 2007 Brain Type), Lanna Nakone, Butik Yayınlar, Sır (The Secret), Rhonda Byrne Mia, 2007 (mahlas 2009 kullanıldı)

132


Zeynep Zuhal Bebek

Zeynep Zuhal Bebek (1960, İstanbul) Eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nde tamamladı. Almanca'dan çeviri yapmaktadır. İstanbul'da yaşıyor.

Joachim Friedrich, Epsilon, 2000 Tatil Güzel Şey (Lieben Verboten), Sissi Flegel, Epsilon, 2002 Matematik,Stres ve Aşk Acısı (Mathe, Stres +Liebeskummer), Zimmermann&Zimmerma nn, Epsilon, 2003 Gerçekleşen Rüya (Spitzen Tanz), Brigitte Blobel, Epsilon, 1997

ESERLERİ Günahkar (Die Sünderin), Petra Hammesfahr, Epsilon, 2001

Sahneye İlk Adım (Solo für Sarah), Brigitte Blobel, Epsilon, 1997

Camdan Gökyüzü (Der Glaserne Himmel), Petra Hammesfahr, Epsilon, 2003 Bu Benim Hayatım (Liebe,Lügen und Geheimnisse), Brigitte Blobel, Epsilon, 2000 Manken (Das Model), Brigitte Blobel, Epsilon, 2002 Yaşasın Mesajım Var (Internet und Currywurst),

133

Zeynep Zuhal Bebek - Öykü Didem Aydın

Rüya Dansçısı (Die Traumtanzerin), Brigitte Blobel, Epsilon, 1997 Sarah’ın Rüyası (Sarahs Traum), Brigitte Blobel, Epsilon, 1997

Öykü Didem Aydın (1970, Ordu) Edebiyatçı Üren Çakırsoy Aydın ve Avukat Ahmet Aydın'ın ortanca çocuğudur. 1986 yılında Antalya Koleji’nden mezun oldu. 1990 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra avukatlık stajını tamamladı. Üniversite öğrenimi sırasında Turizm Bakanlığı'nın açtığı rehberlik sınavlarını kazandı ve yedi aylık rehberlik kurslarını "Büyük Anadolu Turu" bitirerek, İtalyanca dilinde ülkesel-bröveli, profesyonel turist rehberliği yaptı. Aynı dönemde hem Türkiye’de hem de İtalya, Fran-

sa, Almanya, İsviçre, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç ve Danimarka’da uzun süre seyahat etti. 1991 ile 1995 yılları arasında Ankara Hukuk Fakültesi’nin Ceza ve Ceza Usul Hukuku kürsüsünde araştırma görevlisi oldu. 1992-1994 yılları arasında Perugia ve Milano’da, 1995-2003 yılları arasında Mannheim, Köln ve Freiburg’da yaşadı. 1994 yılında Ankara ve Milano Üniversiteleri’nde yüksek lisansını, 2001 yılında Federal Almanya’da doktorasını tamamladı. 2001-2003 yılları arasında

134


Öykü Didem Aydın

Max Planck Topluluğu’nda araştırma proje yöneticisi olarak çalıştı. Çalışmaları sırasında İtalyan Hükümeti, Avrupa Birliği, Konrad Adenauer Vakfı, Max Planck Topluluğu'ndan eğitim ve araştırma bursları aldı. 1992 yılından bu yana babası tarafından kurulan Aydın & Aydın hukuk bürosunun ortak-çalışanı oldu. 2004 yılında Türkiye’ye döndükten sonra yardımcı doçent doktor, öğretim üyesi olarak görev aldı. 2004 yılında Üç Demokraside Düşünce Özgürlüğü ve Ceza Hukuku adlı monografisi yayınlandı. 2006 yılında Almanca olarak kaleme aldığı Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’da Kin ve 8efret Suçları adlı monografisi Almanya’da yayınlandı (Bu monografiye, Almanya'da sıkça atıf yapılıyor ve ırkçılıkla mücadele konusundaki yeni yasa tasarı çalışmalarında ondan yararlanılıyor). Yurt

içinde ve dışında pek çok bilimsel makale yayınladı, özelikle sosyal bilimler ve hukuk alanında çeviriler yaptı, konferanslar verdi. Ulusal ve uluslararası ceza hukuku, ceza hukuku reformu siyaseti, düşünce özgürlüğü, düşünce suçları, kadın hakları, cinsel haklar ve çocuk hakları alanlarında çalışma ve projeler yürüttü. 2005, 2006 ve 2007 yıllarında çeşitli çok uluslu şirketlere ve konsorsiyumlara hukuk danışmanlığı ve avukatlık yaptı; İngilizce, Almanca ve İtalyanca dillerinde sözleşmeler hazırladı, yabancı unsurlu sözleşme danışmanlığında bulundu. Eski Sinagog Meydanı (İletişim, 2009) adlı yayımlanmış bir romanı bulunan Aydın, ikinci ve üçüncü romanlarının yayın hazırlıklarını yürütmekte ve dördüncü romanı üstünde çalışmaktadır. Türkçe, İn-

135

Öykü Didem Aydın

All These Years), Makina Mühendisleri Odası, 1991. Die strafrechtliche Bekämpfung von Hassdelikten in Deutschland und in den Vereinigten Staaten von Amerika Ein Vergleich des kriminologischen, strafrechtstheoretischen und verfassungsrechtlichen Umgangs beider Systeme mit der Fremdenfeindlichkeit unter besonderer Berücksichtigung der gilizce, Almanca ve İtalVorschrift der yanca dillerinde telif eser- Volksverhetzung - § 130 leri ve çevirileri bulunmak- des deutschen StGB - und ta, İbranice öğrenmektedir. der U.S.-Amerikanischen Salzbur ve Ankara’da ya- Gesamtproblematik von şamakta, internet üzerinde Hate Speech/Crimes, www.edebiyatvehukuk.org Duncker & Humblot, 2006. adresinde yayın yapmaktaÜç Demokraside Düşünce dır. Özgürlüğü ve Ceza Hukuku, Seçkin, 2006. ESERLERİ Newton: Bunca Yıldan Sonra Hala İnanılır (8ewton: Still Cogent After

136


Emine Nuran Yavuz Erkal Ünal Esin Soğancılar Aysın Önen Çiçek Öztek Filiz İnceoğlu Öztürk Gökçe Metin Gülay Kutal Gürol Koca Sıla Okur Hamide Koyukan Hira Doğrul Levent Cinemre Levent Konyar Leyla Şimşek Mahir Ünsal Eriş Nedim Demirtaş Mehmet Erhan Çağlar Mehmet Moralı Nazım H. R. Dikbaş Neşenur Domaniç Öykü Didem Aydın Özlem Nihan Yeğengil Sabri Gürses Saliha Nilüfer Ersel Sami Oğuz Sanat Deliorman Selda Somuncuoğlu Serpil Çağlaya n Sevinç Altınçekiç Soner Torlak Suzan Akçora Süha Sertabipoğlu Tansu Akgün Tozan Alkan Tuncay Birkan Turan Parlak Yeşim Tükel Kılıç

DİL DİZİİ Almanca Çevirmenleri Bülent Özçelik Çağlar Tanyeri Ethem Levent Bakaç Aysın Önen Hamide Koyukan Hartwig Mau Kazım Özdoğan Mustafa Tüzel Öykü Didem Aydın Sevinç Altınçekiç Sezer Duru Süha Sertabipoğlu Şebnem Sunar Yeşim Tükel Kılıç Zehra Aksu Yılmazer İngilizce Çevirmenleri Ahmet Ergenç Alev Bulut Ümit Şensoy Ali Ünal Aslı Biçen Aysun Babacan Azade Aslan Bahar Mucuk Demirtaş Başak Ergil Beril Devlet Beril Eyüboğlu Bilal Çölgeçen Burcu Duman Bülent Özçelik Elif Uras Emine Bademci

137

Yosun Erdemli Oflas Yusuf Eradam Zehra Handan Salta Canan Sakarya Zeynep Yalçınkaya Zeynep Zuhal Bebek

Nihan Özyıldırım Haldun Bayrı Mahir Ünsal Eriş Nedim Demirtaş Mehmet Moralı Sanat Deliorman Sevgi Tamgüç Süleyman Doğru Şule Çiltaş Tozan Alkan Zeynep Yalçınkaya

İspanyolca Çevirmenleri Çiçek Öztek Saliha Nilüfer Ersel Süleyman Doğru

Norveççe Çevirmenleri İtalyanca Çevirmenleri Elçin Kumru Schiavi Öykü Didem Aydın

Gülay Kutal Osmanlıca Çevirmenleri Kenan Karabulut Mahir Ünsal Eriş

Japonca Çevirmenleri Sanat Deliorman

Rusça Çevirmenleri Apollinaria Avrutina Ataol Behramoğlu Didem Ataç Günay Kızılırmak Çetao Koray Karasulu Mehmet Özgül Sabri Gürses Tansu Akgün

Farsça Çevirmenleri Kenan Karabulut Mahir Ünsal Eriş Fince Çevirmenleri Tuula Koojo Flemenkçe Çevirmenleri

Tatarca Çevirmenleri

Burcu Duman Gül Özlen Hanneke van der Heijden Fransızca Çevirmenleri

Beril Devlet Yunanca Çevirmenleri Bahar Mucuk Demirtaş Fulya Koçak

Azade Aslan Bahadır Gülmez

138


ÇEVBİR TAM ÜYE LİSTESİ 38 (üyelik sırasına göre) 39 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37

Mehmet Moralı Hayrullah Doğan Tuncay Birkan Sevinç Altınçekiç Levent Cinemre Sertaç Canbolat Cem Soydemir Defne Orhun H. Can Erkin Ebru Kılıç Gamze Varım Erkal Ünal Elçin Gen Aslı Biçen Birkan Fulya Koçak Burcu Duman Renan Akman Altunbay F. Çiçek Öztek Kılıç Bilal Çölgeçen Mustafa Tüzel Deniz Pala Altuğ Yılmaz Beril Eyüboğlu Gürol Koca Serpil Çağlayan Gönül Tuğba Akdağ Yavuz Alogan Aylin Ülçer Şefika Kamçez Belma Baş Sami Oğuz Çiğdem (Kıyıcı) Özkartal Ali Ekber Yıldırım Bahar Mucuk Demirtaş Betül Parlak

40 41 42 43 44 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

139

Zerrin Yanıkkaya Ali Berktay Emine Ayhan Gökçe Köse Çağlar Tanyeri Osman Yener Alev Özgüner R. Aslıhan Aksoy Sheridan Ayşe Berktay Hacımirzalıoğlu Bülent Oral Doğan Bülent Kale Cenk Türkman Çiğdem Aksoy Fromm R. Cumhur Orancı Demet Elkâtip Emrah Efe Çakmak Fahri Öz Handan Akdemir Zehra Handan Salta Hatice Pınar Şenoğuz İpek Seyalıoğlu Kahraman Türel Leyla Şimşek Mehmet Özgül Metin Saltoğlu F. Nihan Özyıldırım Emine Nuran Yavuz Nuri Plümer Ogün Duman Olcay Boynudelik Özlem İlyas Tolunay Sabri Gürses Sevgi F. (Tamgüç) Balıkçıoğlu H. Sıla Okur Süleyman Doğru L. Taylan Tosun S. Yasemin Tezgiden Yusuf Eradam Zeynep Altok Kaya Mahmut Nedim Demirtaş

81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 125 126

Yosun Erdemli Oflas Hanife Özyapıcı Neslihan Demirkol Hakan Tansel Kenan Sarıalioğlu İ. Tanıl Bora Turhan Ilgaz Engin Noyan Esin Soğancılar Güneş Tokcan Nesrin Altınova Selda Somuncuoğlu Ayşe Tülin Altınova Çayözü Mehmet Cemal Ener Uğur Güven Saliha Nilüfer Ersel A. Işık Ergüden Zarife Biliz H. Simten Coşar Neşe Nur Domaniç Ferit Burak Aydar Hamide Koyukan Bejsovec Yıldız Ersoy Canpolat Emine Bademci Ece Eroğlu Aysun Babacan Nazım H. R. Dikbaş Sadık Usta Haldun Bayrı Koray Karasulu Roza Hakmen Calich Vedat Çorlu Solina Silahlı Vedat Çakmak Sosi Dolanoğlu Günay Kızılırmak Kenan Karabulut İlknur İgan Zeynep Ertan Ela Uysal Göncüoğlu Erdal Topparmak Alev Bulut Zafer Avşar

127 128 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 172

140

Nazan Tuncer Meltem Altan Öykü Didem Aydın Gülay Kutal Mehmet Bora Perinçek Eda Aksan A. Turgay Kurultay Ceren Günger Filiz İnceoğlu Öztürk Deniz Banoğlu Bahadır Gülmez Emrah İmre Handan Balkara Ülkü Demirtepe Özge Duygu Gürkan İdil Eser Ender Abadoğlu Meltem Tayga Beril Devlet Zehra Aksu Yılmazer Meral Camcı Özge Çelik Mahir Ünsal Eriş Zeynep Yalçınkaya Tozan Alkan Elçin Kumru Schiavi A. Necmiye Alpay Elif Uras Akhan Süha Sertabipoğlu F. Aysın Önen Steidle G. Füsun Önen Pınard Didem Ataç Elif Çopuroğlu Kriton Dinçmen Turan Parlak Sezer Duru Ataol Behramoğlu Ayşegül Yelçe Hülya Osmanağaoğlu Zeynep Zuhal Bebek İbrahim Utku Kavasoğlu Çiğdem İpek Levent Konyar


173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213

Ahmet Ergenç Sultan Gül Erdem Barış Cezar Sibel Erduman Tansu Akgün Azade Aslan Zeynep Canan Sakarya Winter Hatice Şebnem Sunar Aysun Şişik H. Gülseren Özlen Nihal Demirkol İsmail Tulçalı U. Ceren Ünlü Mehmet Ertan Nıvart Taşçı Hanneke van der Heijden Bora Ercan Atilla Dirim Evren Mehmet Dinçer Yağmur Özkan Mehmet Selahattin Özpalabıyıklar Aslı Açıkgöz Kazım Özdoğan Nurettin Elhüseyni Şule Çiltaş Yeşim Tükel Kılıç Soner Torlak Bülent Özçelik Ayşe Özdemir Hartwig Mau Alkım Doğan Kılıç Akın Terzi İbrahim Kapaklıkaya İsmail Ahmet Arpad Gökçe Metin Gökçe Aytuğ Nejdet Neydim Ali Ünal Sanat Deliorman Ali Ümit Şensoy Aylin Onacak

214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239

Yonca Yalçın Çakmaklı Mehmet Erhan Çağlar Sevgi Demirkale Suzan Akçora Kıvanç Tanrıyar Özgür Umut Hoşafçı Özlem Nihan Yeğengil Hira Doğrul Gamze Erbil Kuzulugil Başak Ergil Nil K. Erdoğan Hande Aygen Apollinaria Avrutina Tuula Kojo Eunkyung OH Aya Suzuki Ishihara Onur Kaya Levent Bakaç Işıl Kocabay Nermin Saatçioğlu Burcu Şahinli Füsun Canbolat Demet Demirkol Beyenal Şirin Baykan Aslı Takanay Murat Lü

ORTAK ÇEVİRİLERİ

2006: Yastıkname (Makura no Soşi), Sei Şonagon, çeviren: ÇEVBİR, Metis

2009: Dile Kolay, (Telling Tales), ed. Nadine Gordimer, çeviren: ÇEVBİR, Pan

Kitap Çevirmenleri Meslek Birliği * www.cevbir.org

141

142

ÇEVBİR ÇEVİRMENLER SÖZLÜĞÜ 2009  

© ÇEVBİR, 2009. “ÇEVBİR Çevirmenler Sözlügü,” ÇEVBİR, Kitap Çevirmenleri Meslek Birligi için, üyelerin gönderdigi yasamöykülerinin düzene so...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you