Page 1

Andrzej Kruszewski Instruktor-opiekun-wykładowca -juror fotografii.

Oferta zajęć, wykładów zgodnie z stosownymi stawkami z zakresu: 1. Teatester – "Gatunki herbat i znaczenie jakości wody w procesach utrzymania zdrowia "; "Opakowania i wpływ na jakość herbaty" – pokaz opakowań XX wieku; Inna tematyka z tego zakresu do uzgodnień. 2. Programista EMC – "Znaczenie profili barw w procesach druku fotografii(grafiki)"; "Wpływ sprzętu i oprogramowania na jakość fotografii"; "Sposoby i metody ewakuacji ludności i materiałów z obiektów i rejonów"; "Zabezpieczanie i metody zabezpieczeń dokumentów"; "Logistyka ekspedycji danych" 3. Tai Chi – "Wpływ Chińskich technik ćwiczeń na jakość życia – podstawy"; "Podstawowe układy i postawy ". 4. Fotograf – "Podstawy Praw autorskich i znaczenia przeniesienia praw "; "Kompozycja fotografii w fotografii barwnej i czarno/białej"; "Rodzaje fotografii – od fotografii pamiątkowej do fotografii przemysłowej"; "Dobór narzędzia w zależności od formy prezentacji fotografii"; "Znaczenie głębii ostrości w procesie wizualizacji fotograficznej". Inna tematyka z tego zakresu w zależności od potrzeb słuchaczy . Z poważaniem A. Kruszewski Tel.: (068) 356 12 38

Uniwersytet III wieku.  

Oferta zajęć, wykładów zgodnie z

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you