Page 1

CETREA’S KONCEPT Der er et stigende pres på hospitalerne om at behandle flere patienter uden tilsvarende ekstra ressourcer og samtidig holde eller forbedre kvaliteten af behandlingen. Cetrea’s løsninger gør det muligt for hospitalerne at forbedre produktiviteten, arbejdsmiljøet og patientsikkerheden gennem mere effektiv kommunikation og koordinering. Studier viser også, at patienterne føler, at de får en bedre behandling efter implementeringen af Cetrea’s løsninger. Konceptet omfatter, at hver eneste kliniker på en afdeling på alle tidspunkter har adgang til den nyeste information, der er nødvendig for at kunne håndtere flow’et af patienter igennem afdelingen. Med andre ord: Cetrea’s løsninger håndterer effektivt den kliniske logistik på hospitalet - et område med stort potentiale, som har fået begrænset opmærksomhed indtil nu. På grund af de store fordele Cetrea’s løsninger giver, er denne nye teknologi ved at sprede sig til flere hospitaler både inden- og udenfor Danmark. Cetrea’s koncept går ud på, at give det fulde overblik over patienter, medarbejdere, faciliteter, behandlingen, opgaver, kapacitet og ressourcer på andre afdelinger, m.m. Al information er tilgængelig for klinikerne på alle tidspunkter med realtids-opdatering.

Store interaktive touch-skærme, placeret strategiske steder på afdelingen og tilknyttede faciliteter, giver et fuldstændig overblik over arbejdet i afdelingen. Med Cetrea AnyWhere har klinikerne desuden mulighed for at tilgå informationen mobilt ved brug af smart phones eller lignende. Cetrea’s løsninger er udviklet, så de er intuitive og lette at bruge. Det bør aldrig tage mere end 5 minutter at lære det grundlæggende i vores løsninger, på trods af den komplicerede teknologi under kølerhjelmen. Vores løsninger anvender de nyeste udviklinger indenfor teknologi og kombinerer det med en bred vifte at interfaces, således at løsningerne væves sammen med hospitalets eksisterende IT-systemer og bliver et effektivt informations- og logistiksystem, der giver medarbejderne mere tid til det de gør bedst; nemlig at behandle og tage sig af patienter. Cetrea’s løsninger bliver brugt på mere end halvdelen af Danmarks hospitaler og studier har allerede dokumenteret en forbedret produktivitet, hurtigere og bedre behandling, samt et forbedret arbejdsmiljø blandt andet.

For mere information: www.cetrea.com - telefon: +45 3840 0570 - email: info@cetrea.


EMERGENCY

PATIENTWARD

Cetrea Emergency™ er designet til at give klinikere og servicemedarbejdere i akutafdelingen et realtids-overblik over afdelingens patienter og deres behandlingsforløb og triage med mere, og samtidig facilitere en effektiv platform for kommunikation og koordinering af arbejdet. Resultatet er en høj grad af patientsikkerhed og kvalitet af behandlingen, og at læger og sygeplejersker bruger mindre tid væk fra patienterne.

Cetrea PatientWard™ er udviklet specielt til at varetage og koordinere arbejdsflow’et i en sengeafdeling. Løsningen understøtter gnidningsfri kommunikation og koordinering mellem medarbejderne og til tilknyttede afdelinger på hospitalet.

Med Cetrea Emergency bliver klinikerne i stand til at bruge mere tid på at sikre den bedste behandling af den enkelte patient, samtidig med at de bliver i stand til at behandle flere patienter. Mindre tid bliver spildt på lokalisering af medarbejdere og patienter, ineffektiv kommunikation og koordinering, og medarbejderne har altid et overblik over patienter og opgaver.

Cetrea PatientWard giver overblik over hver eneste skridt i patienternes behandlingsplaner og udviklingen i behandlingen. Dette forbedrer overblikket og koordinationen, og reducerer fejl og stress blandt medarbejderne, som altid kan få en hurtig opdatering på afdelingens samlede arbejdsflow.

“Vi har fået et markant bedre overblik over behandlingen af vores patienter, vores patientflow og vores medarbejdere.” - Marie-Louise Ulsøe, Oversygeplejerske

Cetrea Emergency er integreret med elektroniske patientjournaler og andre kliniske systemer i akutafdelingen (også præhospitale), og giver et realtidsoverblik over alle relevante informationer for en effektiv koordinering af arbejdsprocesserne.

“Cetrea Emergency har haft en utrolig effekt på vores overblik [...] Vi sparer tid og forbedrer samtidig kvaliteten af vores behandling.” - Ove Gaardboe, Ledende overlæge, Akutmodtagelsen Et komplet overblik over patienter, deres behandling, status på prøver, etc. er altid lige ved hånden. Systemet kan også sende automatiske beskeder, så man hurtigt kan reagere på ny information. Som en del af Cetrea’s koncept, så giver Cetrea Emergency et fuldstændigt overblik over organisationens ressourcer på tværs af afdelinger og bliver et uundværligt værktøj i sikringen af en effektiv og integreret akutafdeling. Løsningen sikrer en optimal kommunikation og koordination, samt et sikkert og effektivt flow af patienter igennem akutafdelingen og videre. Med Cetrea Emergency får klinikere fuldt overblik over: • patienter på vej og i venteværelset • personale på vagt og deres arbejdsopgaver • patienters status og forløbet i deres behandling • hospitalets ressourcer såsom ledige senge • samarbejdet og kommunikationen mellem akutafdelingen og tilknyttede afdelinger.

Cetrea PatientWard skaber et mere effektivt og afslappet arbejdsmiljø, der resulterer i mindre tid spildt på frugtesløs kommunikation og uproduktive opgaver. Dette giver et bedre flow af patienter i afdelingen og øger produktiviteten. Løsningen er designet så man hurtigt og nemt får et fuldstændigt realtids-overblik over alle processerne i afdelingen og arbejdet med patienterne. Det er nemt at koordinere arbejdsopgaverne med de tilstedeværende ressourcer, samt at koordinere behandlingen af patienter på hospitalets andre afdelinger. Automatiske opdateringer og beskeder betyder færre forstyrrelser og en bedre kommunikation på afdelingen. PatientWard anvender et nyt kommunikationskoncept, der understøtter og forbedrer samarbejdet, kommunikationen og koordinationen mellem medarbejderne. På denne måde optimeres brugen af ressourcer samtidig med at der sker en reducering af stress og fejl.


Aflyste operationer Produktivitetsstigning

Højere udnyttelsesgrad af operationsstuer

SURGICAL

ANYWHERE

Cetrea Surgical™ er en logistik og koordineringsløsning til operationsafdelinger og deres tilknyttede afdelinger. Løsningen er designet til at understøtte og forbedre de komplekse arbejdsprocesser på operationsgangen, hvor der ofte sker uventede ændringer i dagens program.

Cetrea Anywhere™ giver klinikerne adgang til informationen i Cetrea’s løsninger på farten. Anywhere er Cetrea’s mobile klient, som gør det muligt for læger, sygeplejersker og servicepersonale at have al relevant information omkring afdelingens arbejde i lommen, når de bevæger sig rundt på hospitalet.

Cetrea Surgical er designet til at give klinikerne det fulde overblik over operationsstuer, klinikere, elektive og akutte patienter. For hver operationsstue er operationens status vist sammen med live video af stuen, så det er let at følge udviklingen på stuen. Løsningen gør det let at inkorporere ændringer i dagens program og samtidig holde alle medarbejdere opdateret om arbejdsprocesserne og patienternes status.

Med Cetrea Anywhere har medarbejderne altid en opdateret status på deres arbejdsopgaver, afdelingens patienter og medarbejdere, og tilgængelige ressourcer.

Det fulde overblik over afdelingen giver en bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer samtidig med at antallet af forsinkede og aflyste operationer reduceres kraftigt.

PÅ REGIONSHOSPITALET I HORSENS:

520-700

F L E R E O P E R AT I O N E R

HVERT ÅR MED 10 OPERATIONSSTUER Ved at give hver enkelt kliniker overblik og adgang til al relevant information reducerer løsningen eventuel forvirring og stress, og forbedrer arbejdsmiljøet i afdelingen og giver mere motiverede medarbejdere. Det daglige program for hver stue kan nemt overskues og redigeres på de store touch-skærme, som hænger på centrale steder i afdelingen, og alle medarbejdere er derfor opdateret med ændringer i dagens program. Cetrea Surgical forbedrer effektiviteten og øger antallet af operationer, samtidig med at patienterne oplever en bedre behandling og medarbejderne oplever et forbedret arbejdsmiljø. En uafhængig undersøgelse har vist, at Cetrea Surgical: • Øger produktiviteten med 4 % årligt målt i DRG-værdi. • Øger udnyttelsesgraden af operationsstuerne med 15%. • Reducerer antallet af aflyste operationer med op til 66%.

Cetrea Anywhere kan køre på mange forskellige enheder som har adgang til hospitalets interne WiFI-netværk. Dette inkluderer: - iPhone og smart phones med Android - Tablets (iPad & Android) - iPod Touch - Bærbare computere (PC & Mac) Med Cetrea Anywhere vil medarbejderne altid have den seneste information på deres patienter, personale, ressourcer, egne opgaver og meget mere. Det er ligeledes nemt at kommunikere til og fra Anywhere-enheder og afdelingens Cetrea løsning. Løsningen er designet til at være intuitiv, let at bruge og effektiv i klinikerens hverdag.


BUSINESS INTELLIGENCE For første gang har hospitaler adgang til en løsning, der indsamler realtids-data over afdelingernes work flow. Ledere og klnikere kan nemt overskue afdelingers work flow gennem Cetrea Business Intelligence™ og identificere flaskehalse og ressourcetab.

“Løsningen har hjulpet os til at forbedre alle områder af det daglige arbejde i afdelingerne inklusiv patientsikkerheden, produktiviteten og arbejdsmiljøet. ” – Steen Friberg, Forhenværende cheflæge

Både Cetrea Surgical, Emergency og PatientWard anvender realtids-data, der automatisk gemmes på en server, så hver eneste del af work flow’et visualiseres og analyseres i Cetrea Business Intelligence.. Klik og drop data i regnearket og Business Intelligence viser dig automatisk hvordan den enkelte afdeling performer. Det er nu muligt at identificere problemer i organisationen og optimere dem på baggrund af realtids-data. Cetrea Business Intelligence gør det også muligt for hospitalet at måle sig i forhold til kvalitetsmål på baggrund af valide data.

INTEGRATIONER

IMPLEMENTERING

Vi bestræber os på, at vores løsninger har den bredest mulige integrationsflade, således at vores produkter kan udveksle data og kommunikere med andre systemer på hospitalet. På denne måde sikrer vi, at al relevant information altid er tilstede for den enkelte kliniker. Derfor bruger vi også den internationalt anerkendte standard HL7.

Hver eneste hospital og hver eneste afdeling er en unik organisation. Derfor bliver Cetrea’s løsninger skræddersyet til afdelingens specifikke behov og organisering.. Sammen med klinikerne konfigurerer vi løsningen og den samlede implementeringsproces varer normalt cirka 3 måneder.

Vores løsninger er allerede integreret med de mest almindelige EPJ-, booking-, LAB-, og røntgensystemer. Derudover udvikler vi konstant nye integrationer for at maksimere vores kunders udbytte af vores løsninger. Endvidere er vores løsninger integreret med DECT- og IP-telefoni, samt phones, og tracking-teknologi. Dette betyder at vores løsninger blandt andet automatisk kan opdatere klinikeres lokation eller sende opdateringer ud omkring behandlingen af en patient.

Cetrea opstod ud af forskningsprojektet “iHospital”, som var et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Regionshospitalet i Horsens. Projektets fokus var at udvikle en “pervasive health care”teknologi til at forbedre arbejdsprocesserne og work flow’et i hospitalerne. På baggrund af den store succes, som projektet førte til i Horsens blev Cetrea A/S grundlagt i 2006.

Integrations Bus Adapters/HL7 Booking

Præhospital

HIS

GSM/DECT LAB

– Claus Brøckner, Cheflæge, Hjertekirurgisk afdeling B, Aarhus Universitetshospital Skejby.

BAGGRUND

Cetrea Infrastruktur

RIS

”Det var overraskende nemt for vores medarbejdere at implementere og lære at bruge løsningen. Vi har været vant til at sende medarbejdere på halve eller hele dages træning, men det har slet ikke været nødvendigt med Cetrea’s løsning, da den er meget intuitiv at bruge. Alle - også dem der normalt er meget skeptiske overfor nye IT-løsninger - har været tilfredse og glade for det nye system”

Etc.

I dag er Cetrea den ledende leverandør af klinisk logistik-løsninger til danske hospitaler, og vi fortsætter med at forbedre vores løsninger i samarbejde med klinikere og forskere. Cetrea’s medarbejdere har et generelt højt fagligt uddannelsesniveau koblet med praktisk erfaring, og vores løsninger udmærker sig derfor ved at være intuitive og lette at bruge.

Cetrea's løsninger og koncept - Brochure  

Dansk brochure omkring Cetrea's løsninger og konceptet.

Advertisement