Page 1

Joomla Çoklu Dil Desteği - 2.5.X Joomla sitenizde birden fazla dil desteği vererek birçok kişiye hitap edebilirsiniz. Özellikle Joomla 1.6 sürümünden itibaren ek bir eklentiye gerek kalmadan Joomlan ıza çoklu dil deste ği verebilirsiniz. Bu işlemler Joomla 2.5.6 Türkçe üzerinde yapılmıştır. Joomla kurulumu sırasında örnek veriler kurulmamıştır. Gerekli Kontrolleri Yapı n

1. Eklentiler > Dil Yöneticisi adımlarını takip ederek “Dil Yöneticisi: Kurulu Diller” alanın aç ılmas ın ı sağlayın. Kurulmuş – Site ve Kurulmuş – Yönetim sekmeleri altında “Türkçe (Türkiye)” seçeneklerinin varsay ılan olduğuna emin olun. İçerik sekmesi altına geçiş yapıp Yeni düğmesine tıklayarak açılan “Dil Yöneticisi: Yeni İçerik Dili” alanına aşağıdaki bilgileri girin. • • • • • • •

Başlık: Türkçe (Tr) Ana Dil Başlığı: Türkçe (Tr) URL Dil Kodu: tr Resim Öneki: tr Dil Etiketi: tr-TR Durum: Yayınlandı Erişim: Public

2. Kategorilerinizi Oluş turun İçerik > Kategori Yöneticisi > Yeni Kategori Ekle adımlarını takip ederek “Kategori Yöneticisi: Yeni Bir Makale Kategorisi Ekle” alanın açılmasını sağlayın. Açılan bu alanda: a. Türkçe kategori için • Başlık: Türkçe Tr • Takma Ad: turkce-tr


• b. • • •

Dil: Türkçe (Türkiye) İngilizce kategori için Başlık: English En Rumuz: english-en Dil: English (UK)

Bundan sonra oluşturacağınız kategorileri ilgili dilin altında oluşturursan ız karışıklığı engellemiş olursunuz.

3. İ çeriklerinizi Ekleyin İçerik > Makale Yöneticisi > Yeni Makale Ekle adımlarını takip ederek “Makale Yöneticisi: Yeni Makale Ekle” alanın açılmasını sağlayın. Burada içeriklerinizi Türkçe ve İngilizce olarak ekleyin. Yalnız içerik eklerken Kategori: • •

Bu alandan Türkçe içerik için “Türkçe Tr” seçeneğini İngilizce içerik için ise “English En” seçeneğini seçtiğinize emin olun.

Öne Çıkan: Evet Site Dili: • •

Bu alandan Türkçe içerik için Türkçe (Tr) İngilizce içerik için English (UK) seçtiğinize emin olun.


4. Menülerinizi Oluş turun Menüler > Menü Yöneticisi > Yeni Menü Ekle adımlarını takip ederek “Menü Yöneticisi: Menüler” alanın açılmasını sağlayın. Ana Menü haricinde kullanacağınız diller için iki tane daha ana menü oluşturmal ıs ınız. Bunun için Yeni düğmesine tıklayarak iki tane daha menü oluşturun: Türkçe için: • •

Başlık: Ana Menü Tr Menü Türü: ana-menu-tr

İngilizce İçin: • •

Başlık: Main Menu En Menü Türü: main-menu-en


5. Alt Menülerinizi Oluş turun Oluşturduğunuz her menünün içerisinde görünmesini istediğiniz alt menüleri eklemelisiniz. Bunun için: Ana Menu Tr başlığına tıklayın. Menü Öğeleri alanı açılır. Yeni düğmesine tıklayın. • Menü Öğesi Türü Seçiniz: Öne Çıkan Makaleler (Sağ tarafta bulunan düzen seçeneklerini istediğiniz biçimde ayarlayın) • Düzen Seçenekleri > Kategori Seçiniz: Türkçe Tr • Menü Başlığı: Ana Sayfa • Takma Ad: ana-sayfa • Durum: Yayınlandı • Menü Konumu: Ana Menü Tr • Site Dil: Türkçe (Tr) Menü Öğelerini eklediğinizde Ana sayfa başlığının altında o ülkenin bayrağın ın çıkması gerekir. E ğer çıkmazsa Ana Sayfa altındaki YILDIZ simgesine tıkladığınızda bayrak görünecektir. Sistemin sorunsuz çalışması için bu bayrakların görünmesi gerekir.


Menüler > Menü Yöneticisi > Main Menu En başlığına tıklayın. Menü Öğeleri > Yeni adımlarını takip edin • Menü Öğesi Türü: Öne Çıkan Makaleler (Sağ tarafta bulunan düzen seçeneklerini istedi ğiniz biçimde ayarlayın) • Düzen Seçenekleri > Kategori Seçimi: English En • Menü Başlığı: Home Page En • Takma Ad: home-page-en • Durum: Yaynlandı • Menü Konumu: Main Menu En • Dil: English (UK)


Bu şekilde Menülerin altına istediğiniz kadar menü ekleyebilirsiniz. İletişim, Giri ş Formu vb. şekilde Yalnız her birinin dilini ilgili dilde seçmeyi unutmayın.

6. Modüllerinizi Ayarlayı n Eklentiler > Modül Yöneticisi adımlarını takip ederek “Modül Yöneticisi: Modüller” alanın açılmasını sağlayın. Açılan bu alanda Yeni düğmesine tıklayın. Bu durumda “Modül Türü Seçiniz” adında bir pencere açılacaktır. Bu pencere içerisindeki Menü başılığına tıklayıp “Modül Yöneticisi: Menü Modülü” alanın açılmasını sağlayıp ayarlarınızı girin: • • • • • • • •

Başlık: Ana Menü Yerleşim: position-7 Durum: Yayınlandı Site Dil: Türkçe (Türkiye) Modül Hizalama: Sadece seçilen sayfalarda Ana Menü Tr: Ana Sayfa Tr (diğer sekmelerdeki çek işaretlerini kald ırın) Temel Seçenekler Menü Seçiniz: Ana Menü Tr


Modüllerinizi Ayarlayı n Eklentiler > Modül Yöneticisi adımlarını takip ederek “Modül Yöneticisi: Modüller” alanın açılmasını sağlayın. Açılan bu alanda Yeni düğmesine tıklayın. Bu durumda “Modül Türü Seçiniz” adında bir pencere açılacaktır. Bu pencere içerisindeki Menü başılığına tıklayıp “Modül Yöneticisi: Menü Modülü” alanın açılmasını sağlayıp ayarlarınızı girin: Aynı adımları takip ederek “İngilizce” içinde ayarlarınızı yapın.


• • • • • • • •

Başlık: Main Menu Yerleşim: position-7 Durum: Yayınlandı Dil: English (UK) Modül Hizalama: Sadece seçilen sayfalarda Main Menu En: Home Page En (diğer sekmelerdeki çek işaretlerini kaldırın) Temel Seçenekler Menü Seçiniz: Main Menu En


7. Dil Değ iş tiriciyi Aktifleş tirin


Eklentiler > Modül Yöneticisi > Yeni düğmesine tıklayın. Açılan “Modül Türü Seçiniz” pencereden “Dil Değ iş tirici” başlığına tıklayın. Bu durumda “Modül Yöneticisi: Dil Değiştirici Modülü” alanı açılacaktır. Açılan bu alanda gerekli değişikliklerinizi yapın. • • • • • •

Başlık: Dil Değiştirici Başlığı Göster: Gizle Yerleşim: position-7 Durum: Yayınlandı Site Dil: TÜMÜ Modül Hizalama: Tüm Sayfalarda


8. Sistem Dil Süzgeci ve Dil Kodunu Etkinleş tirin Eklentiler > Uygulama Ek Yöneticisi adımlarını takip ederek “Uyumlu Ek Yöneticisi: Uyumlu Ekler” alanın açılmasını sağlayın. Açılan bu alandaki: • •

Sistem – Dil Süzgeci Sistem – Dil Kodu seçeneklerini etkinleştirin.

Ana Menüyü Devre Dışı Bı rakı n Eklentiler > Modül Yöneticisi adımlarını takip ederek “Modül Yöneticisi: Modüller” alanın açılmasın ı sağlayın. Bu alandaki “Main Menü” seçeneğini devre dışı bırakın. Bu Main Menü Joomla kurulduğunda ilk oluşturulan menüdür.


Temanı zı n index.php Dosyası nı Ayarlayı n Kullandığınız temanın “index.php” dosyasında aşağıdaki değişikliği <head> </head> etiketleri aras ına ekleyin: • •

<link href="http://localhost/ersan/tr/" rel="alternate" hreflang="tr-TR" /> <link href="http://localhost/ersan/en/" rel="alternate" hreflang="en-EN" />

Burada "http://localhost/ersan/tr/" yazan alana internet adresinizi yaz ın. Türkçe İçin Örnek


İngilizce İçin Örnek


Bir Bileş en İ çin Örnek Bir Uygulama Phoca Gallery Çoklu Dil Kullanı mı 1. Bileşenler > Phoca Galeri > Kategoriler adımlarını takip ederek burada Türkçe ve İngilizce için iki adet kategori oluşturun Başlık: Türkçe Rumuz: turkce Yayınlama Ayarları > Dil: Türkçe (Türkiye) Başlık: English


Rumuz: english Yayınlama Ayarları > Dil: English (UK)

2. Bileşenler > Phoca Galeri > Resimler > Birden Fazla Ekle Burada resim eklerken Kategori ve dil seçimini eklediğiniz dile göre ayarlay ın.

Diğer dil için yine Bileşenler > Phoca Galeri > Resimler > Birden Fazla Ekle adımlar ın ı takip ederek resimlerinizi ekleyin ve kategori ile dil seçimini ilgili dile göre yapın.

3. Menüler > Ana Menü Tr > Yeni Menü Öğesi Ekle adımlarını takip edin. Aç ılan pencerede şu değişiklikleri yapın: Menü Öğesi Türü: Phoca Gallery > (List of images) Menü Başlığı: Resimler


Rumuz: resimler Not: resimler Menu Konumu: Ana Menü Tr Dil: Türkçe (Türkiye)

Diğer dil içinde aynı işlemleri uygulayın. Menüler > Main Menu En > Yeni Menü Ö ğesi Ekle ad ımlar ın ı takip edin. Açılan pencerede şu değişiklikleri yapın: Menü Öğesi Türü: Phoca Gallery > (List of images) Menü Başlığı: Pictures Rumuz: pictures Not: pictures Menu Konumu: Main Menu En Dil: English (UK)


Joomla iki dil  

Joomla coklu dil desteği

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you