Page 1

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

DUYURU 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Mazeretleri nedeniyle Kayıt Yenilemeyen Öğrenciler için Enstitü Müdürlüğümüz 13 Şubat 2009 Cuma günü katkı payı tutarlarını yatırmaları için 1 günlük süre tanımıştır. Mazeretleri nedeniyle Katkı payını yatırmayan öğrenciler; Öğrenci Katkı Payını Vakıfbank Çanakkale Şubesi 00158007287122665 No’lu Hesaba Dokuz (9) Haneli ‘Öğrenci Nosu’ ile 153,60 TL yatıracaklardır. Not: İnternet üzerinden kayıt yenileyebilmek için katkı payı tutarının yatırıldığına ilişkin Banka dekontlarının Enstitümüz öğrenci işlerine teslim edilmesi ve kayıt sisteminin aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde dekontlarını getirmeyen öğrenciler ders kaydı yapamayacaklardır. İlanen duyurulur. KATKI PAYI ÖDEME TARİHİ

13 ŞUBAT 2009

İNTERNET ÜZERİNDEN DERS KAYDI VE DANIŞMAN ONAYI

16 ŞUBAT 2009

xxxxxx  

xxxxx xxx bbb

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you