Page 1


UNESCO PRO MLADOU GENERACI Znalostní soutěž „UNES-CO VÍŠ A ZNÁŠ Přednáška na téma UNESCO Městské divadlo Český Krumlov, 10.11.2011

Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


UNESCO PRO MLADOU GENERACI

Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


UNESCO? • • • • • •

U nited N ations E ducational S cientific C ultural O rganization Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


„Protože války vznikají v mysli lidí, musí být v mysli lidí ukotven mír.“

Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


UNESCO • 16.11.1945 v Londýně 20 států definuje Úmluvu UNESCO, Československo bylo zakládajícím státem • 2011 193 členských států • OSN Organizace • Příspěvky členských států- 2011 653 Mio.USD • sídlo v Paříži Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


UNESCO v Paříži

od 1958 „three-pointed star“

© UNESCO Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


UNESCO - 4 pilíře

Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


UNESCO - Partnerství • The UNESCO Associated Schools Project Network /UNESCO-projektové školy 8.600 ve 180 zemích  Od roku 1953  Motto“naučit se žít v multikulturním světě se vší jeho rozmanitostí“ www.skoly-unesco.cz  Střední odborná škola sv.Anežky Český Krumlov Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


UNESCO - 4 pilíře

Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


World Heritage/ Světové dědictví Ochrana a zachování kulturního a přírodního dědictví

• 1972 Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (188 států) • Operační směrnice k výkonu Úmluvy • Seznam světového dědictví 936/725/183/28 (2011) Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


Proces zápisu Indikativní seznam (stát/nominant) (stát)

Nominace

Management Plan (stát a nominant) „Vynikající univerzální hodnota“

Rozhodnutí Výboru pro světové dědictví

Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


Sledování stavu • • • •

Periodický monitoring (ČR 1x ročně/UNESCO 1x 5let Reaktivní monitoring, zpráva o stavu statku Seznam světového dědictví v nebezpečí Vyškrtnutí/vymazání se Seznamu světového dědictví

Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


Seznam světového dědictví V roce 2011 ?

http://whc.unesco.org/en/list Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


Seznam světového dědictví V roce 2011 ? 936

http://whc.unesco.org/en/list Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


Seznam světového dědictví V roce 2011 ? 936

• Kulturní ?

http://whc.unesco.org/en/list Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


Seznam světového dědictví V roce 2011 ? 936

• Kulturní ? 725

http://whc.unesco.org/en/list Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


Seznam světového dědictví V roce 2011 ? 936

• Kulturní ? 725

• Přírodní ?

http://whc.unesco.org/en/list Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


Seznam světového dědictví V roce 2011 ? 936

• Kulturní ? 725

• Přírodní ? 183

http://whc.unesco.org/en/list Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


Seznam světového dědictví V roce 2011 ? 936

• Kulturní ? 725

• Přírodní ? 183

• Smíšené památky?

http://whc.unesco.org/en/list Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


Seznam světového dědictví V roce 2011 ? 936

• Kulturní ? 725

• Přírodní ? 183

• Smíšené památky? 28

http://whc.unesco.org/en/list Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


Město Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. (2011)


Město Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. (2011)


Město Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. (2011)


Město Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. (2011)


Město Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. (2011)


Město Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. (2011)


Město Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. (2011)


Město Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. (2011)


Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


Město Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. (2011)


Město Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. (2011)


World Heritage in Young Hands Vzdělávací program Světové dědictví pro mladé -informační sety pro učitele v 30 jazycích

http://whc.unesco.org/en/wheducation/ Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


Česká republika a UNESCO  Československo v roce 1945 zakládajícím státem,  Česká republika členem UNESCO od 1.1.1993 • • • •

Česká komise pro UNESCO – poradní orgán vlády Stálý sekretariát České komise pro UNESCO – MZV ČR Stálá mise ČR při UNESCO – diplomatická mise v Paříži Ministerstvo kultury ČR – zastupuje ČR vůči UNESCO v záležitostech světového dědictví • České dědictví UNESCO – sdružení 11 měst s památkami na Seznamu světového dědictví UNESCO v ČR Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


www.unesco-czech.cz


Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


Český Krumlov cesta k UNESCO • 1963 historické centrum prohlášeno městskou památkovou rezervací • 60.- 80. léta stavba nových čtvrtí, objížďkové silnice a čističky odpadních vod, sanace a fixace skalního masivu zámku • 1991-1992 indikativní seznam/nominace

Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


Český Krumlov je památka UNESCO • 4.12. 1992 zápis na Seznam světového dědictví UNESCO jako kulturní statek „Historické centrum Českého Krumlova“ • Zapsáno historické centrum včetně areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov včetně barokní zámecké zahrady

Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


Český Krumlov kriterium (iv) Být vynikajícím příkladem určitého typu budovy nebo architektonického či technologického souboru nebo krajiny, jež ilustruje určité významné historické období lidstva

"Český Krumlov je vynikající příklad malého středověkého středoevropského města, které za strukturu a stavby v historickém centru vděčí své ekonomické význačnosti a relativně nerušenému organickému vývoji za více jak pět století. Město Český Krumlov se vyvíjelo v meandrech řeky Vltavy, která vytváří překrásný krajinný rámec. Jeho vývoj v čase je jasně čitelný z jeho budov a jeho urbanistické struktury. Český Krumlov je nesporně nejlépe zachovalý a nejreprezentativnější živoucí příklad středověkého středoevropského malého města." Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


Revitalizace souboru klášterů 2010 - 2014 •

Unikátní komplet středověkých klášterů jako významný nový fenomén v nabídce Českého Krumlova

Vznik víceúčelového komplexu s významnými synergiemi pro oblast cestovního ruchu

Provozování a ukázky historických řemesel, služby, výstavnictví, galerie, vzdělávací zařízení, obchod...

Náklady budou majoritně hrazeny dotací z evropských rozvojových Město Český Krumlov fondů. Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


Rekonstrukce bývalého domku Egona Schieleho 2011-2012 •

Rekonstrukce s využitím pro výstavnické, výukové, vzdělávací a podobné účely. Náklady budou majoritně hrazeny dotací z evropských rozvojových fondů. Projekt ve fázi před zahájením prací.

Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


Rekonstrukce bývalé židovské synagogy 2011-2012 •

Po rekonstrukci nové prostory pro výstavy, koncerty a jiné kulturně společenské aktivity. Sociální zázemí pro návštěvníky, doplňkově zařízení pro občerstvení kavárenského typu. Náklady majoritně hrazeny dotací z evropských rozvojových fondů. Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


www.ckrumlov.cz http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/unesco_pamatka.xml

Město Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová, MBA (2011)


Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o., Úsek cestovního ruchu


0 let

Děkuji za pozornost a přeji hezký den!

Město Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. (2011)


MLADÁ GENERACE DĚKUJE ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. Schwan Cosmetics CR, s.r.o.

pan Mudr. Jiří Besser, ministr kultury České republiky pan Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje velvyslankyně a stálá představitelka České republiky při UNESCO paní PhDr. Halka Kaiserová


MLADÁ GENERACE DĚKUJE Centrum pro pomoc dětem a mládeži,o.p.s Český Krumlov Městská knihovna Český Krumlov Regionální muzeum Český Krumlov Museum Fotoateliér Seidel Státní hrad a zámek Český Krumlov Národní památkový ústav, pracoviště České Budějovice Sdružení průvodců v Českém Krumlově, o.s. pan Mgr. Martin Jakab, paní Marie Kalistová Městské divadlo Český Krumlov o. p. s., Českokrumlovský rozvojový fond, spol s r.o.

Přednáška JItka Zikmundová - Unesco and World Heritage  

Přednáška JItka Zikmundová - Unesco and World Heritage

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you