Page 1

Děčín (k.ú. Dolní Žleb) Hilleho kříž (Hillens Kreuz) Restaurátor: Jan Fedorčák (kámen), Vít Zadina (kov) a Michal Janovský (malba) Klasicistní kříž z roku 1813, zvaný Hillens Kreuz, stojí na vysokém kamenném pódiu u Labské cyklostezky nedaleko přívozu v Dolním Žlebu. Nechali ho postavit synové Josefa Stolze. Na základě archivně doloženého původního popisu byl zhotoven monumentální nový železný kříž s ukřižovaným Kristem. Došlo k ošetření pískovcového soklu a doplnění nápisů: „Sehet, wo ist ein Schmerz den siehens gleichet. Jerem. 1,12.” Dále: „Jesus, der unschuldig litt unter den Menschenkindern starb am Kreuze aus Liebe zu uns.” V kartuši na podstavci: „Dies Denkmahl widmen die Kinder des Vaters Josef Stolz, gewesene Schiff und Handelsmanns allhier, der am 12. Febr. 1813 sanft im Herrn entschlief.” V zrcadle podstavce: „Mensch, gedenck an die Ewigkeit / Niemand weiss die Sterbenszeit”. 2

3 Dolní Poustevna (k.ú. Horní Poustevna) Kamenný podstavec s kovaným křížem Restaurátor: Jan Fedorčák (kámen), Miloslav Petrášek (kov) a Michal Janovský (malba) Klasicistní žulový podstavec s kovaným křížem a malovanými siluetami byl zřízen v Horní Poustevně v roce 1824 Antonem Pietschem. Při restaurování byl podle popisu z roku 1836 vytvořen nový monumentální kovový kříž a osazen původní počet siluet: Panna Maria, sv. Jan, Máří Magdalena, pět andělů a Bůh Otec. Obnoven byl původní nápis: „Dir zu Lieb´ den Tod ich leide / Mir zu Lieb´ die Sünde meide. Errichtet/ von Anton/ Pietsche/ im Jahre/ 1824“. Doplněna byla spodní nápisová kartuše s festony. Došlo ke snížení terénu v okolí podstavce a ze žulových kvádrů se vybudovala tarasní zídka.

10 Chřibská (k. ú. Dolní Chřibská) Kaple bratrů Lischkeových (Lischkens Kapelle) Jan Fedorčák (kámen), Michal Janovský (malba) Neoklasicistní kapli ze světlých pískovcových kvádrů dali roku 1927 vybudovat bratři Franz a Karl Lischkeovi z Chřibské. Kaple, v jejíž zadní části je nápis: „Erbaut 1927,” se podle lidové tradice nazývala Lischkens Kapelle. Stojí při turistické cestě z Chřibské na vrch Spravedlnost. Při restaurování byla odstraněna hustá náletová zeleň a provedeny terénní úpravy. Po očištění pískovcových kvádrů byly na vybraných místech provedeny odsolovací zábaly. Podle dochovaného původního popisu zobrazuje nová olejová malba na plechu Duše v očistci a Čtrnáct svatých Pomocníků. Původní olejomalba se nedochovala.

11 Chřibská (k.ú. Dolní Chřibská) Skalní výklenek s obrazem Navštívení Panny Marie Jan Fedorčák (kámen), Michal Janovský (malba) Skalní výklenek neznámého stáří byl vytesán do skalního masivu na křižovatce silnic v Dolní Chřibské. V minulosti zde býval mariánský obraz. Již v 19. století o výklenku nebylo nic známo. Neměl žádného patrona, který by ho udržoval. Výklenek byl posledním zastavením procesí, které pořádalo náboženské bratrstvo Navštívení Panny Marie z Chřibské. Při restaurování byl do výklenku umístěn nově namalovaný obraz, který zachycuje Navštívení Panny Marie. Na nápisovém zrcadle bylo obnoveno Boží oko. Zajímavostí jsou dvě dochované rýhy po ostření meče, kterým se říká brusné plochy. Nachází se vpravo od výklenku.

12 Janov Kamenný podstavec s kovaným křížem Restaurátor: Jan Fedorčák (kámen), Ivo Rudolf (kov) a Miroslav Hejný (malba) Pískovcový kříž z poloviny 19. století, který stojí v blízkosti hřbitova, při vjezdu do Janova ve směru od Růžové, byl rozebrán a restaurován v ateliéru. Osazen byl kovaný kříž s ozdobnými prvky a zhotovena malovaná postava Krista. Došlo k obnově původního nápisu: „Jesu Herz aus deinen wunden zerstochen einst mit scharfem stahl ergiesset sich zu allen Stunden ein Strom der Gnad ins Trännetal.“

13 Janov Kamenná stéla Restaurátor: Jan Fedorčák (kámen) Na zahradě v Janově byla obnovena neobvyklá, památkově chráněná barokní pískovcová stéla. Bohatě zdobený kamenný podstavec několika řádkovým nápisem upomíná na nešťastnou smrt malého dítěte, k jehož zastřelení došlo 29. 7. 1705. Podle části nápisu ukrytého pod nánosy zeminy měl zemřít čtyřletý Johan Schubert, nikoli desetiletá Johana Schubertová, jak tvrdily archivní záznamy.

14 Jetřichovice Kříž Johanky Michelové Restaurátor: Jan Fedorčák (kámen), Vít Zadina (kov) a Michal Janovský (malba) Klasicistní kříž se nachází při cestě z Jetřichovic do Zadních Jetřichovic u skalního útvaru Kočičí kostel. Zřídit ho nechal kovářský mistr A. Michel z Jetřichovic spolu se svou ženou Annou Elizabeth na místě, kde byla roku 1819 bleskem zabita jejich osmiletá dcera Johanka. Na obnovený pískovcový podstavec byl umístěn nově vykovaný železný kříž, osazena silueta Krista a doplněn původní nápis: „Vater! In deine Hände empfehle ich meinen Geist. 1819.“

15 Jetřichovice Skalní výklenek s obrazem Ukřižování Restaurátor: Jan Fedorčák (kámen) a Michal Janovský (malba) Do skalního výklenku zvaného Přesýpací hodiny, který leží při silnici do Všemil, při někdejší kostelní stezce z Jetřichovic do Srbské Kamenice, byl umístěn nový obraz s výjevem Ukřižování. Olejová malba na plechu zpodobňuje Krista, truchlící Pannu Marii, Máří Magdalenu a sv. Jana. Motiv byl zvolen podle dobových fotografií.

Dolní Poustevna Kamenný podstavec s litinovým křížem Restaurátoři: Miloš Kubišta (kámen), Vít Zadina (kov) a Martin Šerák (litina) Kříž s vysokým litinovým křížem v centru Dolní Poustevny pochází z roku 1863. Postavit ho dal vlastník továrny na stuhy Leopold Hesse z Dolní Poustevny čp. 2. Žulový podstavec s letopočtem a iniciálami L 1863 H byl očištěn. Restaurována byla poškozená hlavice podstavce. Pozlacen byl nápis: „Es ist Vollbracht.” Na více než 3 m vysoký litinový kříž byl umístěn restaurovaný pozlacený litinový odlitek Ježíše Krista. Plot byl nově vyroben podle původních technologií z válcovaného materiálu. 4

Doubice Kamenný podstavec s litinovým křížem Miloš Kubišta (kámen), Martin Šerák (litina) Klasicky kamenný trojdělený podstavec neznámého stáří při silnici v Nové Doubici. Na podstavci se nachází nečitelné příjmení zřizovatele a letopočet 1933. Při restaurování byl očištěn klasicistní pískovcový podstavec. Osazen byl novým litinovým křížem se secesním vzorem. Jedná se o záměrný protiklad. Kříž je na první pohled mladší než pískovcový podstavec. 6

8 Chřibská (k. ú. Dolní Chřibská) Kamenný podstavec s litinovým křížem Restaurátor: Jan Staněk a Jan Fedorčák (kámen) Na restaurovaný pískovcový podstavec z poloviny 19. století, který stojí v Chřibské v blízkosti Hornova mlýna na koření, byla díky vstřícnosti města Chřibská osazena replika původního litinového kříže. Pozůstatky původního nápisu se nepodařilo identifikovat.

9 Chřibská Kamp-Bauerův kříž (Kamp-Bauers Kreuz) Restaurátor: Jan Staněk a Jan Fedorčák (kámen), Martin Šerák (litina) Restaurován byl vysoký kovaný kříž z roku 1811 v blízkosti náměstí v Chřibské, zvaný Kamp-Bauers Kreuz. Vysekána byla nová hlavice a vyroben nový litinový kříž se zlaceným korpusem Krista. Obnoven byl také původní nápis: „Liebe war des Meisters Sterben, Liebe war sein Erstr Gebot, Liebe war sein ganzes Leben, Liebe war sein schönster Tod.“

5 Doubice Kamenný podstavec s litinovým křížem Restaurátor: Miloš Kubišta (kámen) a Martin Šerák (kov) Na očištěný pískovcový podstavec s letopočtem 1898 v centru obce byl vrácen restaurovaný litinový kříž s pozlaceným korpusem Krista. Ošetřena byla dochovaná lucerna.

16 Jetřichovice (k. ú. Všemily) Všemilský kříž (Schemmelkreuz) Jan Fedorčák (kámen), Michal Janovský (malba), Josef Skuhravý (kov) Na kovaném kříži ve Všemilských pláních ve Všemilech u Jetřichovic visely podle soupisu křížů z 19. století tři siluety, které nepředstavovaly tradiční kalvarijní skupinu. Kromě Ježíše Krista byli na kříži původně zvaném Schemmelkreuz umístěni učedníci Jan a Petr. Jedná se o velmi ojedinělé řešení, které nebylo nikde jinde v Českém Švýcarsku doloženo. Původní podoba kříže je známa z pozůstalosti malíře Augusta Frinda z Krásné Lípy. K vandalskému poničení kříže mělo dojít v 50. letech 20. století. Na zrestaurovaný kovaný kříž byly umístěny nově namalované siluety doplněné o atributy světců – kohout (sv. Petr) a kalich (sv. Jan). Očištěný pískovcový podstavec s dochovanými stopami původní barevnosti kryje zeleně natřená plechová stříška.

Hřensko (k. ú. Mezná) Skalní výklenek s obrazem sv. Josefa Restaurátor: Jan Fedorčák (kámen) a Michal Janovský (malba) Do očištěné skalní výklenkové kaple v obtížně přístupném terénu u Mezního můstku v Divoké soutěsce byl osazen obraz malovaný na plechu s motivem sv. Josefa. Do otvoru nad výklenkem, který patrně pochází z 18. století, byla vrácena stříška, vysekaná z pískovce z lomu v České Kamenici. Inspirací bylo řešení použité u Clarovy kaple. Pozůstatky původní stříšky byly nalezeny při zemních pracích v blízkosti výklenku. 7

17 Krásná Lípa (k. ú. Vlčí Hora) Kaple Panny Marie Karmelské ve Vlčí Hoře Stavební a restaurátorské práce: Jan Fedorčák, STAMO, s.r.o. Děčín a Dřevoplus, s.r.o. Rumburk Kaple z roku 1870 prošla celkovou několikaletou stavební obnovou, na níž se významnou měrou podílel i vlastník objektu – město Krásná Lípa. K celkové rekonstrukci kaple došlo v letech 20092010. Opravena byla věž, obnovena okna, fasáda, hodinový stroj a zvonkohra. Opravilo se přístupové schodiště a vstupní dveře. Ošetřeno bylo původní vybavení interiéru. Kaple byla znovu vysvěcena 18. 12. 2010.

18 Krásná Lípa (k. ú. Krásný Buk) Köglerův kříž Restaurátoři: Jan Fedorčák (kámen), Vít Zadina (kov) a Michal Janovský (malba) Historie ojedinělého Köglerova kříže sahá do roku 1792. Na zahradě před usedlostí a hostincem čp. 2 na Kamenné Horce, místní části Krásného Buku, ho dal postavit hospodář a obchodník přízí Josef Kögler. Na zřizovatele kříže odkazuje i monogram JK a letopočet 1792, které se dochovaly na kamenném podstavci. Nejkrásnější a nejzvláštnější kříž regionu upoutá svou zdvojeností - stejná lícová strana je obrácena do ulice a stejná k domu. Do všech čtyř stran směřuje množství stylizovaných dekorativních ozdob a závitů. Vedle zakonzervování originálu kříže byla vytvořena a na původní místo osazena replika sakrální památky. Nový podstavec byl vysekán z pískovce, který pochází z lomu u saské Pirny. Zopakována na něm byla nejstarší ze tří zjištěných vrstev barevných nátěrů (tmavě červená a světlá šedorůžová barva). Vykován byl nový ocelový kříž a osazeny dvojité siluety Ježíše a Panny Marie. Dekorativní výzdoba kříže byla pozlacena a natřena zelenou a červenou barvou stejně jako tomu bylo v 18. století. Barevné řešení vzešlo z laboratorního průzkumu dochovaných zlomků původní barevnosti. Kříž požehnal 1. 12. 2011 farář P. Antonín Sedlák.

Drobné sakrální památky v krajině Českého Švýcarska Zajímavosti z restaurování Krajina Českého Švýcarska je dodnes bohatá na množství křížů, skalních výklenkových kaplí, Božích muk a kapliček, které jsou dokladem vysoké zbožnosti a citu pro krásu původních německých obyvatel. Neutěšený stav stovky let starých objektů i jejich význam pro soudobého turistu či zbožného poutníka vedly k jejich záchraně. V letech 2010–2011 byly restaurovány pískovcové a žulové podstavce, kované i litinové kříže a malované postavy na plechu. V některých případech se upravoval terén v okolí křížů a doplňovalo oplocení. Obnoveny byly kamenné podstavce z 18. století (14, 18, 19, 25, 26). Ještě starší historii patrně mají skalní výklenkové kaple (1, 7, 11). Nejmladší restaurovaný objekt pochází z 20. let 20. století (10). Při obnově památek bylo hojně využito poznatků, které přinesl archivní průzkum. Díky soupisům křížů z počátku 19. století byly připomenuty dávno ztracené příběhy některých sakrálních památek (2, 3, 16, 26). Nečekaným nálezem byl popis netradiční skupiny postav, která doprovázela ukřižovaného Ježíše (16). Jiné památky si tajemství o příčině a datu svého vzniku ponechaly (1, 6, 27). Řadu křížů obohatily původní německé nápisy připomínající Kristovu oběť (2, 3, 9, 14, 23, 24, 26, 26, 27). Restaurátory v Českém Švýcarsku čekalo překvapení v podobě netradičního kovářského zpracování železných křížů (24). Na své místo se vrátily mohutné, až 4 m vysoké kříže spolu s početnými skupinami siluet, které obklopují Ježíše Krista (3, 19). Zachráněny tak byly některé ručně kované železné kříže, které jsou raritou Šluknovska. Jejich množství je v rámci České republiky výjimečné. V krajině Českého Švýcarska se znovu objevily ojedinělé litinové odlitky, které před desítkami let zdobily řadu křížů v regionu (20, 21). Do skalních výklenků a kaplí byly umístěny nové obrazy, které se inspirovaly popisy původních výjevů (7, 10, 11). Jiné byly namalovány přímo podle dobových fotografií (15). Některé obnovené památky opět září zapomenutými barvami, stejně jako tomu bylo v minulosti (11, 18). Vodítkem byly laboratorní průzkumy pozůstatků barevných nátěrů. Podrobného odborného prozkoumání se dočkaly velmi hodnotné sochy (1). Návrat k původní podobě několika památek umožnila spolupráce s vedením obcí a dalších institucí, u nichž byly uloženy repliky nebo torza původních křížů a obrazů (1, 8, 19). www.ceskesvycarsko.cz/ops/drobne-sakralni-pamatky-ceske-svycarsko

Opravu významných drobných sakrálních památek realizovala v rozmezí let 2010 a 2011 obecně prospěšná společnost České Švýcarsko v rámci mezinárodního projektu Naslouchejte hlasu venkova (Listen to the Voice of Villages). Za celkovou částku 3,4 miliónu korun bylo opraveno 27 objektů ve 12 obcích regionu Českého Švýcarska, konkrétně křížky a skalní výklenkové kaple v České Kamenici, Dolní Poustevně, Děčíně (Dolním Žlebu), Doubici, Chřibské, Hřensku, Janově, Jetřichovicích, Krásné Lípě, Mikulášovicích, Růžové a Starých Křečanech. Opravena byla také kaple Panny Marie Karmelské ve Vlčí Hoře a výletní a poutní místo Bratrský oltář u České Kamenice. Náročné obnově předcházelo v letech 2009–2010 podrobné mapování a soupis zachovalých i chátrajících drobných památek lidové zbožnosti v krajině Českého Švýcarska. V databázi takto zmapovaných památek je více než 300 objektů. Z nich pak bylo vybráno 27 objektů vhodných k opravě. Najdeme je převážně při značených turistických trasách a v blízkosti obcí. Zároveň bylo při výběru přihlédnuto i ke stupni jejich poškození a kulturně historické hodnotě. Na restaurování památek spolupracovala pod vedením Jana Fedorčáka z České Lípy skupina restaurátorů, ve složení kameník, umělecký kovář, restaurátor litinových křížů a malíř. Projekt Naslouchejte hlasu venkova (Listen to the Voice of Villages) byl spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Na obnově drobných sakrálních památek se dále podílelo Město Česká Kamenice, Dolní Poustevna, Chřibská, Mikulášovice a Obce Janov a Staré Křečany.

místo údajně v 17. století tajně navštěvovali evangelíci. Je možné, že vznik Bratrského oltáře souvisel s činností náboženského bratrstva z České Kamenice. Jisté je, že areál s mnoha obrazy, sochami a křížovou cestou sloužil v 19. století jako poutní místo, kam v létě přicházeli věřící z okolních farností. Současně byl do roku 1945 oblíbeným výletním cílem. Při obnově z let 2010–2011 byly skalní výklenky osazeny kopiemi 13 obrazů dochované křížové cesty neznámého stáří, která byla v roce 2010 nalezena v depozitáři děkanství v České Kamenici. Nové obrazy byly vloženy do replik původních dřevěných schrán. Po úpravě schodišť byly na původní místo umístěny kopie soch sv. Jana Nepomuckého a Génia smrti z umělého kamene. Zakonzervované torzo sochy sv. Antonína Paduánského bylo umístěno na nový podstavec, který byl vytesán z pískovce pocházejícího z lomu v České Kamenici. Restaurované originály soch sv. Jana Nepomuckého a Genia smrti byly přemístěny na chráněné místo v České Kamenici. Na obnovu zatím stále čeká dřevěná architektura původního oltáře a kaple Božího hrobu.

Tiráž Vydala obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, Krásná Lípa, 2011 www.ceskesvycarsko.cz Text: Klára Mágrová, Johana Hrabalová Autor fotografií: Klára Mágrová, Václav Sojka, Zdeněk Patzelt Manažer projektu: Gabriela Dudová

Česká Kamenice Bratrský oltář (Brüderaltar) Restaurátor: Jan Fedorčák, Ivana Havlíčková a Lukáš Černý (kámen), Michal Janovský (malba) Liturgický areál a romantické výletní místo se skalním převisem, skalními výklenky a sochařskou výzdobou na plošině na severovýchodním svahu Jehly u České Kamenice. Přesné datum a příčina vzniku Bratrského oltáře není známa. Podle lidové tradice sem prý v 16.–17. století přicházeli katolíci z širokého okolí a účastnili se tajných mší. Po bitvě na Bílé hoře 1

Obnova drobných sakrálních památek v krajině Českého Švýcarska Region Českosaské Švýcarsko

původního kříže. Nově se vyrobila konzole pro lucernu. Torzo původního plotu bylo nahrazeno nově vyrobeným oplocením. Plot se vyrobil nově podle původních technologií - jako ručně kovaný.

Mikulášovice Kamenný podstavec s kovaným křížem Restaurátor: Jan Fedorčák (kámen), Ivo Rudolf (kov) a Michal Janovský (malba) Díky vstřícnosti města Mikulášovice, které poskytlo uskladněné torzo původního kříže, došlo v části obce Horní Mikulášovice ke kompletní rekonstrukci mohutného 4 m vysokého kříže z roku 1776. Na své místo se vrátila rozsáhlá skupina Krista s pěti anděly, Pannou Marií, Máří Magdalenou a sv. Janem. Došlo k očištění pískovcového podstavce a repasi původního kovaného plotu. Kříž požehnal 6. 10. 2011 farář P. Jaczek Kotisz. 19

Růžová Davidův kříž (Davids Kreuz) Restaurátor: Jan Fedorčák (kámen) a Martin Šerák (litina) Pískovcový Davids Kreuz na kostelní stezce z Janova k Arnolticím nechal při příležitosti své druhé svatby v roce 1816 postavit Johann Christoph Hille, majitel usedlosti čp. 54 v Nové Vísce. Došlo k očištění podstavce a odlití a navaření nové části litinového kříže. Nově byl odlit korpus Krista a spodní figura Víry. 22

20 Mikulášovice Kamenný podstavec s litinovým křížem Restaurátor: Miloš Kubišta (kámen) a Martin Šerák (litina) Na očištěný žulový podstavec při hlavní silnici v Mikulášovicích byl osazen restaurovaný vysoký litinový kříž. Doplněn byl poškozený korpus ukřižovaného Krista. Na podstavec byla umístěna litinová silueta Panny Marie. Mimo region Šluknovska se jedná o značně neobvyklé řešení.

Růžová Gromerův kříž (Gromers Kreuz) Restaurátor: Jan Fedorčák (kámen) a Martin Šerák (litina) Pískovcový Gromers Kreuz dala roku 1888 postavit Eleonora Clar z Růžové čp. 193. Při renovaci v roce 2011 byl obnoven původní nápis: „Am Kreuz erlöste uns der Herr von Schuld. Im Kreuz lehret uns Jesus Geduld. Errichtet von Eleonora Clar aus Rosendorf.” Došlo k ošetření litinového kříže a korpus Krista byl pozlacen. Kompletně bylo také repasováno oplocení.

Staré Křečany Kamenný podstavec s kovaným křížem Restaurátor: Jan Fedorčák (kámen), Miloslav Petrášek (kov) a Michal Janovský (malba) Pískovcový kříž z poloviny 19. století při silnici v Nových Křečanech byl cenný způsobem spojování plátů použitého plechu u kovaného kříže a netradičním stylem vzpěr siluet. Původní torzo siluet bylo zakonzervováno a předáno obci Staré Křečany. Na restaurovaný kovový kříž byla osazena nová silueta Krista a tabulka s nástroji ukřižování. Nový nápis odkazuje k symbolům ukřižování: „Denn so liebte Gott die Welt, Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde gehe, sondern ewiges Leben habe.” 24

Staré Křečany Kamenný podstavec s kovaným křížem Restaurátor: Miloš Kubišta (kámen a kov), Miroslav Hejný a Jitka Kubištová (malba) Kříž stojí při polní cestě ze Starých Křečan do Krásné Lípy v bývalé vsi Neu-Lerchenfeld (Skřivánčí Pole), která zanikla po roce 1945. Na restaurovaný původní kovaný kříž s letopočtem 1798 byly vráceny siluety Krista, Panny Marie, sv. Jana a Máří Magdaleny. Byl doplněn původní nápis: „Wir danken dir von Herzen. O Jesu liebster Frond, die Todesschmerzen du hast, sehr gut gemeint.“ Vybudováno bylo nové oplocení a ošetřen žulový podstavec. 25

ním průzkumu. Jsou jediným pozůstatkem původního kříže, který poničili vandalové. Na podstavci byl namalován nový nápis: „Hilfs uns, Herr in der Noth. Durch dem Kreuz und Marterstod Laß uns durch dein bitter Sterben. Nach dem Tod den Himmel eiben.“

www.ceskesvycarsko.cz

Mapa

26 Staré Křečany Kamenný podstavec s kovaným křížem Restaurátor: Miloš Kubišta (kámen a kov), Miroslav Hejný a Jitka Kubištová (malba) V centru obce byl restaurován původní vysoký kovaný kříž z roku 1795, zřízený na náklady Ferdinanda Hilleho. Opětovně na něj bylo umístěno pět malovaných siluet Boha Otce, Krista, Panny Marie, Marie Magdaleny a Alžběty, které byly archivně doloženy. Taktéž byl doplněn původní nápis: „Was könnt ich dir im Leben, mein Heiland wiedergeben, für deinen herben Todesschmerz, nimm hin mein danker, fülltes Herz.“ Dole: „O Jesus auch durch meine Schuld, litts du so schrecklich mit Geduld, durch deinen bittern Todesschmerz. Trugst du der Menschen Sündenlast durch ein recht zerknirschtes Herz, mich Gnade von dir finden.“ Žulový podstavec byl restaurován v ateliéru.

23

21 Mikulášovice Kamenný podstavec s litinovým křížem Restaurátoři: Miloš Kubišta (kámen) a Martin Šerák (litina) Mohutný žulový kříž z 19. století stojí v blízkosti továrny MIKOV v Mikulášovicích. Na litinový kříž byl osazen pozlacený odlitek Ježíše Krista a nová, nepříliš častá litinová postava anděla. Podobná silueta byla na kříži umístěna již v minulosti, aby zamaskovala poškození

27 Staré Křečany (k. ú. Panský) Kamenný podstavec s litinovým křížem Restaurátoři: Miloš Kubišta (kámen) a Martin Šerák (litina) Žulový podstavec s litinovým křížem datovaný do 19. století se nachází v blízkosti výletního místa u pramenů říčky Mandavy u Starých Křečan. Před rokem 1945 byl označován jako Kleesinlův kříž. Při obnově poškozeného kříže se na nově odlitý litinový kříž se siluetou Ježíše Krista a Panny Marie vrátily výjimečně dochované paprsky z původního kříže, které byly nalezeny při terén-

Drobné sakrální památky v krajině Českého Švýcarska


1

2

3

4

5

6

7

8

3↑

27

9

10

4

20 21

19 27

24 26

26

11

17 25

18

25

12

5 6 7

Mezná

10 11

13 12

9

14

22

15 23

2

24

8

16

13

Všemily

Dolní Žleb

1

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Drobné sakrální památky v Českém Švýcarsku  

Mapa drobných sakrálních památek v Českém Švýcarsku

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you