Page 1

Hvad så med ligelønnen? - efter Lønkommissionen 17. juni 2010 kl. 14.00-18.00 Aalborg Universitet, Aud. A, Fibigerstræde 15

14.00-14.05

Velkomst

14.05-15.30

Løngabet i perspektiv:

Den danske arbejdsmarkedsmodel: en del af problemet eller løsningen? v. Professor Anette Borchorst

Hvorfor kan det offentlige aftalesystem ikke sikre ligeløn? v. Professor Henning Jørgensen

Retfærdige forklaringer på uligelønnen - ? Professor Ruth Emerek

Er kvinder dårlige til at forhandle løn? Individuelle lønforhandlinger på virksomhedsplan v. Adjunkt Lotte Bloksgaard 15.30-15.45

Pause – Te, kaffe og kage

15.45-17.00

Paneldebat og diskussion Paneldeltagere: Grete Christensen, Formand for Dansk Sygeplejeråd (DSR) Dennis Kristensen, Formand for Fag og Arbejde (FOA) Karin Retvig, Formand HK/Privat Karen Sjørup, Lektor og Medlem af Lønkommissionen

17.00-18.00

Lidt til ganen i kantineområdet

Konferencen er arrangeret af CARMA og FREIA v. Aalborg Universitet Tilmelding: http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEtfdmZYWjlBbm1acXkzVlpnaVg0b0E6MQ

Hvad såmed ligelønnen? - efter Lønkommissionen  

Konference på Aalborg Universitet