Page 1

CONFERINȚA NAŢIONALĂ DE CERCETARE ÎN EDUCAȚIE

Prima ediție 10 – 11 octombrie 2014, Universitatea de Vest din Timișoara CALITATE ÎN EDUCAȚIE PROGRAMUL CONFERINȚEI

Joi, 9 octombrie, ora 20.00: Recepție de bun venit la Casa Artelor, Str. Augustin Pacha, nr.8. Vineri, 10 octombrie 2014 8.00 – 9.00

Înregistrarea participanților, Universitatea de Vest din Timișoara, Bd. V. Pârvan, nr. 4 Plen 1: Direcții strategice de dezvoltare a cercetării educaționale Moderator: Prof.univ.dr. Ion Dumitru (UVT) – Sala A01 Mesaje de deschidere din partea conducerii Universității de Vest din Timișoara, a partenerilor și a organizatorilor locali:

9.00 – 9.30

Prof.univ.dr. Otilia Hedeșan, director CSUD Prof. univ.dr. Alin Gavreliuc, decan Facultatea de Sociologie și Psihologie Dan Diaconu, Viceprimar Timișoara - TBC

9.30 – 10.20

Prof.univ.dr. Carmen Crețu (Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi), Prof.univ.dr. Romiță Iucu (Universitatea din București), Prof.univ.dr. Simona Sava (Universitatea de Vest din Timișoara), Conf.univ.dr. Cătălin Glava (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca), Dr. Ciprian Fartușnic (Institutul de Științe ale Educației, București): Cercetarea educațională românească – prezent și perspective - Panel al co-organizatorilor conferinței

10.20 – 10.40

Prof.univ.dr. Lucian Ciolan (UB): Asociația Română de Cercetare în Educație: debut și perspective

10.40 – 11.00

Prof.univ.dr.dr.h.c. Ekkehard Nuissl von Rein (Germania): Experiențe, provocări, impactul asociației profesionale naționale de cercetare în educație

11.00 – 11.30

Pauză de cafea

11. 30 – 13.00

Plen 2: Cercetarea ca suport pentru consolidarea statutului științelor educației


Moderator: Prof.univ.dr. Dorel Ungureanu (UVT) – Sala A01 Mesaj din partea dlui prof.univ.dr. Adrian Curaj (UEFISCDI): Reprezentarea cercetării în științele educației în ansamblul cercetării științifice românești; așteptăti și facilități de cercetare Panel: Aportul școlilor doctorale în Ştiinţele educaţiei la configurarea domenială: Prof.univ. dr. Muşata Bocoş (UBB), Prof.univ.dr. Carmen Crețu (UAIC), Prof.univ.dr. Romiță Iucu (UB) 13.00 – 14.00

14.00 – 15.30

Pauză de prânz Panel: Politicile și managementul cercetării educaționale: strategii de transfer către practicile profesionale din domeniu – Sala A01 Paneliști: Prof.dr. Carmen Crețu (UAIC), Prof.dr. R.Iucu (UB), Prof.dr. L.Ciolan (UB), Conf.dr. Cristian Stan (UBB), Dr. Magdalena Balica (ISE).

15.30 – 16.00

Pauză de cafea

16.00 – 18.00

Secțiuni paralele, prima parte: Workshop 1: Cercetări privind practici, dezvoltări și inovări curriculare – Sala 305 Moderatori: Prof.univ.dr. Mușata Bocoș (UBB), Prof.univ.dr. Dan Potolea (UB) Raportor: Lect.univ.dr. Mariana Crașovan (UVT) Dr. Ligia Sarivan (ISE): Cercetarea TIMMS/PIRLS – concluzii, deschideri Lect. univ. dr. Nicoleta Rogoz (UAIC): Atitudinile profesorilor din învățământul primar față de modelul curricular constructivist. Noi provocări pentru dezvoltarea politicilor de dezvoltare profesională Lect. univ.dr. Dana Gavreliuc (UVT): O diagnoză a mediului educațional românesc în registrul credințelor sociale, dimensiunilor culturale și autonomiei personale (stima de sine, tipare atribuționale și autodeterminare) Lect. univ. dr. Gabriela Domilescu (UVT): Valorile elevilor din sistemul de învățământ românesc actual Lect. univ. dr. Marius Crișan (UVT): Rolul modelului comunicativ-funcțional în restructurarea curriculumului de limba și literatura română Lect. univ. dr. Darius Borovic (UVT): Caracatiţa hârtiilor. Aspecte şi practici birocratice nocive din învăţământul preuniversitar românesc Drd. Mâțu George-Alexandru (SNSPA): O evaluare a efectelor practicării dezbaterilor academice educaţionale în rândul elevilor de liceu Workshop 2: Cercetări privind formarea inițială și continuă a cadrelor didactice. Probleme. Soluții. Optimizare – Sala 334 Moderatori: Conf.univ.dr. Cătălin Glava (UBB), Conf. univ. dr. Victorița Trif (UB) Raportor: Lect.univ.dr. Carmen Țîru (UVT)


Prof.univ.dr. Ion Albulescu (UBB): Educaţia pentru valori în formarea iniţială a cadrelor didactice Prof.univ.dr. Steliana Toma (UTCB), Prof.univ.dr. Dan Potolea (UB): Masteratul didactic - Statut profesional Prof. univ. dr. Dorin Herlo (UAV): Utilizarea instrumentelor IT în formarea iniţială a profesorilor Conf. univ.dr. Victorița Trif (UB): Evaluare și curriculum Conf. univ.dr. Toader Pălășan (UTB), Conf.univ.dr. Mihaela Voinea (UTB): Cât este de pregătită școala pentru implementarea noii metodologii de evaluare standardizată a elevilor Lect. univ. dr. Dana Crăciun , Lect. univ. dr. Monica Oprescu (UVT): Dezvoltarea competențelor specifice limbii engleze și științelor printr-un program CLIL (Content and Language Integrated Learning) Lect. univ. dr. Bogdan Neculau (UAIC): Exigențe actuale ale formării inițiale a profesorilor pentru învățământul preuniversitar Lect. univ. dr. Maria Niculescu (UVT): Leadership in clasa de elevi Drd. Monica Pușcaș (SNSPA): Capacitarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar Workshop 3: Învățarea de-a lungul întregii vieți și capitalul de competențe – Sala 306 Moderatori: Prof.univ.dr. Simona Sava (UVT), Dr. Magda Balica (ISE) Raportor: Maria Țoia (IREA) Prof.univ.dr. Simona Sava: Nevoia de date privind învățarea de-a lungul întregii vieți Prof. univ. dr. Marin Manolescu (UB), Dr. Carmen Florescu: Ai carte, ai parte! Conf.univ.dr. Adina Glava (UBB): Build and Learn – o abordare interdisciplinară Prof. univ. dr. Alin Gavreliuc (UVT): Cum sunt studenții români în registrul perspectivei temporale și axiomelor sociale? Conf. univ. dr. Carmen Alina Popa, Lect. univ. dr. Laura Bochiş (UO): Variabile demografice legate de atitudinea faţa de platforma virtuală de studiu la studenţii de la învăţământul fără frecvenţă. Lect. univ.dr. Elena Seghedin (UAIC): Educația părinților – dimensiune a educației contemporane. Reflecții etico-pedagogice Workshop 4: Participarea la educație a copiilor și tinerilor cu oportunități reduse Moderator: Dr. Ciprian Faturșnic (ISE) – Sala 304 Raportor: Lect.univ.dr. Adela Cîndea Măgăț (UVT) Prof.dr. Carmen Crețu: Problematica psihopedagogică a populațiilor cu aptitudini înalte Dr. Ciprian Fartușnic: Campania „Hai la școală” – rezultate, deschideri Dr. Constantin Șerban Iosifescu (ARACIS): Cercetarea educaţională şi politicile publice. Studiu


de caz: „Îmbunătăţirea calităţii educaţiei” Insp. Remus Chină (MEC), Insp. Niculae Cristea (MEC): Calitatea educației - între realitățile sistemului educațional și managementul proceselor Drd. Maria Cristina Dan (UB): Construcţia identităţii culturale a copiilor într-un spaţiu multietnic Drd. Sebastian Andrei Țoc (SNSPA) - Stratificarea oportunităților de participare la educație în sistemul de învățământ din România Drd. Iustin Emanuel Alexandru (ASE): Programul educativ adresat adolescenților “De ce să învăț? Ce câștig dacă învăț și ce pierd dacă nu învăț?” și alte intervenții favorabile în educația elevilor 19.00 – 21.00

Cină festivă Swiss House Club, Bd. V. Pârvan, nr. 1-3

Sâmbătă, 11 octombrie 2014 Universitatea de Vest din Timișoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4

9.00 – 10.30

Dezbateri pe secțiuni (continuare 2 – aceleasi sali) – discutarea problematicilor de cercetat și a modalităților de realizare a cercetărilor agreate; sugestii asupra textului Memorandum-ului privind cercetarea educațională în România pe domeniul tematic analizat

10.30 – 11.00

Pauză de cafea

11.00 – 13.00

Sesiuni pe secțiuni (continuare 3) – explorarea proiectelor de cercetare de realizat și a modalităților de realizare

13.00 – 14.00

Pauză de prânz Plen 3: Perspective în cercetarea educațională - Sala A01 Moderator: prof. univ. dr. Sava Simona (UVT)

14.00 – 15.30

Prezentarea rapoartelor din fiecare sesiune de lucru Dezbatere: Memorandum privind cercetarea educațională în România – concept A II-a Conferință Națională de Cercetare în Educație

16.00

Închiderea conferinței

Program CERED 2014  

Programul Conferintei Nationale de Cercetare in Educatie

Advertisement