Page 1

Revista setmanal d’informació local gratuïta i independent núm.

0288

Del 20 al 26 d’octubre del 2021

www.al-dia.com

tel. 93 691 68 76

100 anys a Ripollet de la Creu Roja

La secció local de la Creu Roja Cerdanyola-RipolletMontcada commemora el seu centenari amb una exposició itinerant i un acte d’homenatge al voluntariat

actualitat -política

p.06

actualitat- ciutat

p.07

actualitat -agenda

p.16

Mostra de ball de gegants: La Mancomunitat inicia la El primer Dia de la Policia seva dissolució perquè no és premia als cossos i coŀlectius El gegantons Gonçal i Teresa celebren dissabte 30 anys un ens àgil pels municipis essencials en la pandèmia


l’editorial

núm.

0288

2

l’editorial

La dissolució de la Mancomunitat i el barri del Pont Vell l Els ajuntaments de Cerdanyola, Ripollet i Montcada i Reixac consideren que l’organisme, creat a finals de la dècada dels 50, ha esdevingut ineficaç per donar resposta àgil als problemes dels municipis. La falta d’estructura tècnica i recursos econòmics suficients, així com l’existència d’altres administracions supramunicipals amb més capacitat d’actuació al territori com són el Consell Comarcal del Vallès, l’Àrea Metropolitana o la Diputació de Barcelona han estat arguments de pes en la decisió de liquidar l’ens a finals d’aquest any. Amb tot, creiem imprescindible la coŀlaboració estreta entre municipis que comparteixen fronteres, en especial per no deixar desatès el

editorial de què parlem p 04

EN PORTADA: La Creu Roja CerdanyolaRipollet-Montcada ha recuperat imatges històriques, documents, uniformes i altres objectes per commemorar el centenari de la seva fundació. Tot plegat forma part d’una exposició creada amb la coŀlaboració dels museus i arxius dels tres municipis i que es podrà visitar al llarg de l’any, amb estades als diferents museus locals.

barri fronterer del Pont Vell i Tiana. Interessos comuns com la gestió dels polígons o la construcció de l’hospital Ernest Lluch fan que sigui necessari l’entesa entre les tres alcaldies. Cal que es concreti la voluntat política de continuar treballant plegats, anunciada junt amb la dissolució

La Comissió de Festa Major s’emplaça a recuperar al 2022 el model de festa tradicional

p 14

El fotoperiodista de Ripollet El coŀlaborador de Ripollet al dia i periodista Jordi Jorba dedica la seva secció al fotògraf Miquel Alba, considerat el millor fotoperiodista del municipi.

Ripollet al Dia és una publicació setmanal gratuïta d’informació local fundada al 2000. Edita Vallès Publicitat SLU. Dia de sortida: dimecres. Dip. Legal: B-9751/2005 • Directora: Núria Ferrer • Redacció: Judit Josa (judit@ al-dia.com) • Departament comercial: Oriol Revaliente (comercial@al-dia.com) • Disseny: Rubén García • Redacció: c/ de Sant Martí, 81-82. 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) • Tel: 93 691 68 76actualitat

núm.

0288

4

tema al dia

BALANÇ MUNICIPAL

actualitat

La Comissió de Festa Major s’emplaça a recuperar al 2022 el model de festa tradicional

Considera que en la última edició es van salvaguardar els eixos principals de les festes d’agost malgrat les dificultats en la reserva d’entrades gratuïtes, els aforaments restringits i les limitacions dels actes organitzats. l La Comissió de Festa Major, un òrgan participatiu de coordinació, debat i consulta sobre el programa festiu, s’ha emplaçat a recuperar per al 2022 el format habitual de la festa gran de Ripollet. En una reunió de valoració celebrada aquest mes d’octubre, els membres de la Comissió han advocat per suprimir les restriccions d’aforament i realitzar les activitats en espais públics oberts si ho permet l’evolució de la pandèmia. També es vol tornar a convocar el concurs del cartell de la Festa Major i instaurar de nou la zona de xiringos d’entitats culturals i clubs esportius, dues de les activitats que es van trobar a faltar en l’edició d’enguany. RECUPERAR LA ZONA DE XIRINGOS I INCREMENTAR L’ACTIVITAT PER A PÚBLIC JUVENIL La comissió preveu començar a reunir-se amb les entitats en breu per recuperar la popular zona de bar i restauració i preparar la propera edició de la Festa Major. Abans, però, ha enviat unes enquestes de valoració per tal de recollir les opinions i els suggeriments de les associacions. Altres compromisos assolits en la reunió de balanç són la inclusió al programa de més sessions de ball i el reforç de les propostes d’oci per a joves, molt limitades al 2021 per les restriccions de la pandèmia. Tot i celebrar-se en una situació d’excepcionalitat, el programa de la Festa Major del 2021 ha superat el nombre d’activitats de l’edició de 2019, amb més d’un centenar de propostes realitzades en una trentena d’escenaris del municipi entre els dies 27 i 30 d’agost. Segons la Comissió de Festa Major, es van poder preservar els eixos de la

La colla de diables de RIpollet va convertir el tradicional correfoc en un espectacle de llum , foc i paraules teatralitzades. L’acte es va realitzar al pati de l’institut Can Mas, un espai amb tanques, i el públic assegur a les grades. — Foto: JJR

Valora l’esforç d’adaptació i la capacitat de reinventarse de les entitats i agraeix l’actitud responsable de la majoria de veïns i veïnes, que van gaudir de la festa al carrer i les activitats organitzades de forma segura festa amb un model descentralitzat, participatiu, popular, de tothom i per a tothom, lliure d’agressions i amb identitat pròpia. En properes edicions es vol mantenir el compromís amb la sostenibilitat i la cura de l’entorn. Els tastos i sessions de showcooking del

Mercat de la Vinya van congregar 210 persones, mentre que les activitats esportives van superar els 700 participants. Entre els aspectes positius de la festa de 2021, els organitzadors han subratllat la capacitat d’adaptació de les entitats que van nodrir el programa festiu amb propostes de gran qualitat. En especial, es va destacar l’esforç per ”reinventar-se” així com “la valentia” de tirar endavant propostes culturals i esportives adaptades al marc normatiu. Prop de quaranta entitats culturals, juvenils i esportives del municipi han participat aquest 2021 en l’elaboració del programa, superant les de 2019. Passa a la pàgina 6

Le el llo el reactualitat

núm.

0288

6

política

actualitat

Adéu a la Mancomunitat Intermunicipal Cerdanyola, Ripollet i Montcada La falta d’agilitat i els pocs recursos de l’ens justifiquen la dissolució l L’última assemblea de la Mancomunitat Intermunicipal Cerdanyola, Ripollet i Montcada va aprovar la proposta de dissolució i determinació, en forma de liquidació, d’aquest organisme supramunicipal. La data efectiva de dissolució i extinció de la Mancomunitat, en la qual hauran d’estar liquidats tots els drets i obligacions, serà el 31 de desembre de 2021, data fins la qual la Mancomunitat continuarà atenent els seus serveis i obligacions contractuals.

AMB ORÍGENS ALS 50’ La Mancomunitat Cerdanyola-Ripollet es va constituir el 2 de febrer de 1956 i, segons constava als seus estatuts fundacionals, tenia com a funcions contribuir al sosteniment de la caserna de la Guàrdia Civil i de l’Assemblea de la Creu Roja. Posteriorment, el 4 d’octubre de l’any 2000, s’hi va incorporar l’Ajuntament de Montcada i Reixac. L’any 2015, les alcaldies que integren la Mancomunitat van reflexionar sobre la necessitat de repensar i donar un nou impuls a aquest ens. No obstant això, l’estructura actual, amb presidències rotatòries i sense

BALANÇ MUNICIPAL

dustrials, entre Ripollet i Montcada; o la reclamació conjunta entre els municipis de Montcada, Ripollet, Cerdanyola i Barberà, per a la reivindicació de la construcció de l’hospital Ernest Lluch. Tots aquests arguments han fet arribar a la conclusió que la millor opció actualment és la dissolució de la Mancomunitat a favor d’altres formes de relació entre els municipis que la integren. Els alcaldes de Ripollet, Cerdanyola i Montcada en una imatge d’arxiu de l’any 2019

cap figura pròpia de Secretaria, Intervenció o Tresoreria, entre altres factors, fan que no sigui possible donar resposta àgil als veritables problemes dels municipis que integren la Mancomunitat. A més, cal tenir en compte que també hi ha altres administracions supramunicip als amb més recursos, sobretot econòmics, que actuen en el territori, com són el Consell Comarcal del Vallès Occidental, l’Àrea Metropolitana de Barcelona o la Diputació. Actualment es donen noves formes de coŀlaboració entre els tres municipis, més àgils i senzilles, que poden donar solució a les diferents problemàtiques que poden anar sorgint. Un exemple són els convenis de coŀlaboració o acords per a rebre subvencions, com és el cas dels polígons in-

COOPERACIÓ PEL BARRI DEL PONT VELL L’alcaldessa de Montcada, Laura Campos, i els alcaldes de Cerdanyola, Carlos Cordón i de Ripollet, Josep M. Osuna, han deixat constància de la bona entesa existent i la voluntat política de continuar treballant en projectes beneficiosos pels tres municipis. Les alcaldies de Ripollet i Cerdanyola han manifestat per exemple la seva voluntat de treballar conjuntament i crear un nou espai de treball i participació entre els dos municipis, on s’atengui les necessitats de les persones del barri compartit de Pont Vell, Tiana i Quatre Cantons. Un òrgan més proper a la ciutadania, que possibiliti un abordatge més integral de les seves necessitats, amb una perspectiva més transversal, holística i integradora. - Redacció

nia l’ocupació responsable de la via pública, fet que, segons han valorat, va permetre gaudir d’una festa al carrer de forma segura. El president de la Comissió, el regidor de Cultura Oriol Mor, ha agraït “la gran tasca” que va portar a terme durant mesos la Comissió amb cirSegueix de la pàgina 4 mentar els incidents produïts a la via cumstàncies, limitacions i mesures Entre les dificultats, es van reconèixer pública – es van registrar botellots i de seguretat canviants. “La Comissió problemes en la gestió de les entra- concentracions nocturnes en parcs ha sortit reforçada”, va valorar en la des –se’n van repartir 20.500- i els” després dels actes festius organitzats reunió, felicitant-la per haver donat incidents indesitjats” que va causar -, des de la Comissió municipal s’ha vida a les entitats, oferir un programa la restricció d’aforaments, si bé es va volgut accentuar l’actitud responsa- de gran qualitat i arribar a més espais valorar com a efecte positiu el control ble de la majoria de veïns i veïns. En i públic que abans de les edicions pre d’accés a les activitats. Malgrat la- aquest sentit, han agraït a la ciutada- pandèmia. —Judit Josa

La Comissió de Festa Major s’emplaça a recuperar al 2022 el model de festa tradicional

E e d


habitatges

Ripollet cerca pisos buits perquè la Generalitat pugui llogar-los per a emergències

Foto de família dels agents i col·lectius professionals premiats en la primera edició del Dia de la polica Local

El primer dia de la Policia Local reconeix la tasca de professionals essencials

La plantilla de la Policia Local, l’Agrupació de voluntaris de Protecció Civil, el personal sanitari dels CAPs i el personal de l’Ajuntament van rebre diplomes per les seves actuacions durant la pandèmia l La primera edició del Dia de la Policia Local, celebrat dimecres de la setmana passada al Teatre Auditori del Mercat Vell, va reconèixer l’actuació de la plantilla de la Policia Local, de l’Agrupació de voluntaris de Protecció civil, del personal de la sanitat pública i en especial del personal sanitari dels centres d’atenció primària del municipi i de la plantilla de l’Ajuntament durant l’any 2020 i 2021. “Ens hem adonat de quines eren les persones considerades “essencials” i tots els agraïments seran insuficinets per reconèixer la seva tasca en aquesta situació sanitària”, van dir els presentadors en la commemoració del padró de la Policia Local.

Durant l’acte, que se celebra per primera vegada a Ripollet amb l’objectiu d’instaurar-se com a commemoració anual, van rebre felicitacions vint agents i caporals de la Policia Local per actuacions destacades entre els anys 2019 i 2020, i es va reconèixer les trajectòries dels agents jubilats o a punt de jubilar-se Lola Ortiz i Francisco Expósito. El sosts-inspector de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Ripollet, Ramon Ahumada i el sergent Luís Fernández van ser distingis per la coordinació entre cossos policials, una menció pel treball coordinat que també van rebre els membres de la Brigada d’Obres, Ricardo Medina i Francisco Picó. — JJR

L’Ajuntament de Ripollet busca propietaris de pisos buits per incorporar els immobles al programa Reallotgem.cat L’Agència Catalana de l’Habitatge té previst llogar durant cinc anys els pisos que capti l’ajuntament per destinar-los a famílies de Ripollet en situació d’emergència esconòmica i social, la solicitud d’habitatge dels quals ha estat acceptada per la Mesa d’emergències de Catalunya. A banda de garantir el cobrament del lloguer durant cinc anys, l’Agència catalana avança a la propietat les rendes dels primers 18 mesos al moment de signar el contracte. Les persones propietàries d’un pis buit a Ripollet i interessades a participar, poden contactar amb l’Oficina d’Habitatge al correu habitatge@ ripollet.cat, indicant a l’assumpte “Reallotgem” o trucant al telèfon 935 046 007 (extensió 4527).

política

Tirado i Herrera representen el PSC comarcal al Congrés del PSOE El primer secretari i la secretaria d’organització del PSC de Ripollet, Luís Tirado i Eva Herrera han assistit al Congrés Nacional del PSOE com a representants del PSC del Vallès Occidental. L’economia, el feminisme, la inclusió social, la ciència, la sanitat o la transició ecològica, juntament amb la digitalització, són alguns dels temes debatuts a València.

7

0288

ciutat

actualitat

actualitat


actualitat

núm.

0288

8

ciutat

actualitat

‘Cent anys al teu costat’, l’exposició itinerant del centenari de Creu Roja l 1921-2021. La Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada celebra el seu centenari amb el mateix esperit: persones ajudant persones. Van començar amb 25 voluntaris i ara en són uns 400 i 3.000 socis. Els 100 anys d’història de l’entitat es commemoraran, entre d’altres amb una exposició itinerant que visitarà els tres municipis. La primera parada ha estat al Museu de Ca n’Oliver des de dijous passat. “Celebrar 100 anys és tot un miracle, i en cas d’entitats encara més”, destacava el president Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada, Santiago Morera, que agraïa la bona disposició i la coŀlaboració dels tres municipis, els tres museus i la Diputació de Barcelona per tirar endavant una exposició que vol mostrar la “força” i la “petjada” de l’organització al llarg del temps. En aquesta línia, Morera recordava que la Creu Roja era una de les poques entitats on abans dels anys 70 s’hi podien trobar homes i dones. L’entitat organitza, conjuntament amb el Museu d’Història de Cerdanyola, el Centre d’interpretació del Patrimoni Molí d’en Rata de Ripollet i el Museu Municipal Montcada una exposició per commemorar els cent anys de l’entitat al territori. La mostra itinerant ‘Cent anys al teu costat’ recull materials fotogràfics, objectes icònics i testimonis de l’entitat en els seus anys d’història. Aquesta és la primera gran producció conjunta entre els museus d’història dels tres municipis, destacava la cap d’Unitat de Patrimoni i Memòria Històrica del Centre d’Interpretació del Patrimoni de Ripollet, Elena Vilalta. Durant tot el recorregut, els visitants podran endinsar-se en la història de la Creu Roja, des dels seus inicis, a principis del segle XX en què la manca de mitjans de socors i auxilis va propiciar el sorgiment d’un grup de voluntaris capaç de prestar primers auxilis al carrer i en qualsevol situació que es requerís, a l’actualitat, passant per episodis clau en la història de l’organització com van ser la Guerra Civil, la postguerra, les inundacions del

Diferents imatges recuperades d’arxius i col·leccions particulars que formen part de la mostra

Paella popular a les festes de Sant Martí La commemoració del centenari continuarà el 6 de novembre amb una paella popular, que seguirà les restriccions vigents en el moment, a la carpa de les festes de Sant Martí de Cerdanyola Vallès, l’accident d’autobús de Sòria l’any 2000, el de Germanwings o els atemptats de Barcelona el 2017 així com les grans crisis socials i humanitàries dels darrers anys, la del 2008 i la de la Covid-19. La comissària de l’exposició, Juana Huélamo, explicava que tots els materials s’han recopilat a través dels arxius i col·lecció d’objectes de la Creu Roja, les donacions de socis i

voluntaris i l’aportació dels tres arxius municipals. “Esperem que no sigui l’última col·laboració d’aquestes dimensions i en puguin sorgir moltes més”, apuntava. “Fins als anys 80, la Creu Roja estava militaritzada i es pot veure el canvi en els uniformes”, explicava el coordinador Creu Roja CerdanyolaRipollet-Montcada, César Martínez: “Inicialment la Creu Roja es va formar per ajudar els ferits. L’organització s’ha anat adaptant a les necessitats de cada moment, però l’esperit és el mateix: ajudar les persones amb els voluntaris i el suport d’altres persones, que són els socis. És inacabable les necessitats de la gent, es veu futur per endavant en el fet ajudar persones”.. - NF// Judit Josa


VENDE TU CASA EN 7 DÍAS

Cédula de habitabilidad y Certificado energético

Gratis

Av. Canaletes 9

Cerdanyola del Valles

(+34) 936 313 236

info@banker-house.com


actualitat

núm.

0288

10

esports futbol / la crònica

actualitat

3a Jornada, Tercera Catalana 1— Pajaril 0— Santa Eulàlia

A la jornada 3 del grup 14 de 3era Catalana, al camp de futbol Industrial de Ripollet, es va disputar el partit entre la P.D. Pajaril i el Santa Eulàlia de Ronçana, Co-líder i 4rt classificat del grup respectivament.

l El partit va començar

amb el Santa Eulàlia una mica arronsat al darrere, esperant a veure que proposava al Pajaril. Els primers minuts van ser de domini de la pilota de la penya però que no es va traduir en ocasions de gol, encara que algunes decisions arbitrals rigoroses van poder afectar al esdeveniment del partit. Segons passaven els minuts, el partit va començar a ser més intercanvis d’atacs entre els dos equips sense arribar amb perill a les porteries. A la represa, el Pajaril va fer 3 canvis per mirar de canviar el flux del partit i així aconseguir obrir la llauna. Al minut 50, un corner a favor dels de casa va fer que canvies el partit amb el gol d’Eloy en una rematada de cap al primer pal, després d’una gran centrada de Marc que va posar amb molta precisió. Després del gol, la penya va passar a una faceta més defensiva i mirant de jugar sense tant control de pilota. El Santa Eulàlia ho va intentar sense massa sort durant tots els minuts restants i el Pajaril va poder sentenciar en alguna jugada que va ser mal executada, i això els va fer sofrir fins a l’últim minut. Quan estàvem a punt d’arribar al 90, va haver una petita trifulga a les banquetes que va propiciar l’expulsió del Delegat del Santa Eulàlia i de l’entrenador del Pajaril. Ja per acabar, va haver-hi una altre expulsió, aquesta per un jugador dels visitants que va entrar d’una manera violenta a un jugador local a l’altura del pit. Partit molt seriós, on es van veure dos equips que volien proposar un bon futbol i que al final es van quedar els punts a casa. Amb aquesta victòria, el Pajaril segueix co-líder amb la Romànica, havent guanyat els 3 partits de lliga. La setmana que ve, sortida complicada al camp del Badia..—Text: Diego Pérez, Foto: David Parada.

BASQUET

Diumenge ple de victòries per als equips del CB Ripollet l Les esquadres del CB Ripollet van estar a punt de fer un ple de victòries en els partits que jugaren el darrer cap de setmana. El dissabte 16 d’octubre jugaren el sènior A i el Sots 21 masculí. El primer equip va guanyar a domicili 74 a 81 a la pista de l’Almeda. El Sots 21 va caure a la pista del barceloní CB CIC per 66 a 57. L’endemà tot van ser victòries. El júnior masculí va guanyar a domicili el CB Part 41 – 74 CB Ripollet. Les júnior defensaren el fortí del Barneda. CB Ripollet 71 – 50 Canovelles BC. El sènior B va suar de valent per vèncer a casa del Bàsquet Pia. Al final Bàsquet Pia 58 – 62 CB Ripollet. I el sènior femení va tancar amb victòria el partit contra el CE Sant Nicolau, per 64 a 43. El proper cap de setmana el Pavelló Francesc Barneda acollirà els partits que jugaran els equips masculins. El júnior s’enfrontarà a la UE Horta (17 h). El Sots 21 jugarà contra el CB Ramon Llull (19 h). Diumenge hi haurà doble duel CB Ripollet i CN Sabadell. A les 16.30 h jugaran els segons equips i a les 19 h, les primeres esquadres. Els equips femenins viatjaran. Dissabte el sènior femení jugarà a la pista del CEB Sant Jordi (19.30 h). L’endemà el júnior femení s’enfrontarà al Shad CB Mollet (16 h). - JJ.

CULTURISME

Luís Salas competirà el 30 d’octubre a l’Open de Catalunya de físic-culturisme L’objectiu és aconseguir un lloc a la selecció catalana que participarà en el Campionat del Món de FísicCulturisme Natural que se celebrarà a Bordeus, França l L’esportista ripolletenc Luís Sa- rebé dos anys d’aturada obligatòria. las enllesteix aquests dies la seva preparació per competir a l’Open de Catalunya, que se celebrarà el dissabte 30 d’octubre a la Sala Palladius de Pallejà. La pandèmia no ha significat la fi dels entrenaments de Salas, dirigit per José María Galián, «Gali». La constància, l’esforç i el treball han estat ben presents durant aquests gai-

Dia rere dia Salas treballa al gimnàs Gali, el seu centre d’entrenaments. Competirà en la categoria de ploma, de – 65 kg. Molt exercici, cura en el menjar i una gran fortalesa mental són les claus del seu culturisme, 100 % natural. Luís Salas ha estat premiat en diversos campionats. Com el campionat

del món aconseguit el 2015 i el campionat d’Europa, el 2018. També va assolir la medalla de plata en categoria ploma, aconseguida al Mundial World Natural 2019, celebrat a Balma, Toulouse. El 2018 va assolir el tercer lloc al mundial de físic-culturisme natural celebrat a Madrid. El seu palmarès es completa amb altres guardons europeus, espanyols i catalans. - JJ.


CULTURA

Per què una fàbrica de creació? La Fàbrica busca millorar la comunicació, millorar la col·laboració entre actors culturals (persones, entitats i empreses), però també estimular un sector econòmic i de desenvolupament de la ciutat molt important.

Aquests dies que encetem el debat públic sobre la necessitat d’un equipament cultural innovador, transgressor i posat a disposició, especialment, de la gent jove, agraïm la possibilitat de fer servir aquesta plataforma per començar a debatre que pot significar per Ripollet la posada en marxa d’una fàbrica d’arts i de creació. Quan tots som més conscients que mai de les coses que hem perdut amb la Covid-19, no només personalment sinó també com a societat (drets, relacions, formes d’organització) proposem començar la reconstrucció des del món de la cultura. Proposem fer servir la cultura com a eina de cura. Com? La cultura és un element articulador clau. La cultura ens defineix com a col·lectiu, ens transforma, en ajuda a la convivència. La cultura ens ensenya a mirar, a escoltar i a sentir. I tot això ho necessitem ara, més que mai. Evidentment, hi ha molts camins

La batalla de Terol i Ripollet El diari La Humanitat, òrgan d’Esquerra Republicana de Catalunya, publicava en l’edició del 4 de febrer del 1938 una notícia en què s’informava d’un homenatge a l’Exèrcit Popular a l’Escola Nacional del poble. Hi assistiren «autoritats, diverses representacions i poble», recull el rotatiu. «Un dels mestres parlà en elogi de l’Exèrcit Popular i de la victòria de Terol. Els nens i nenes cantaren l’Himne de l’Exèrcit Popular i es llegiren les adhesions rebudes i un telegrama dirigit al ministre de Defensa. Acabà l’acte amb visques a la República i a l’Exèrcit Popular.» La persona redactora clou que «fou una festa simpàtica de la qual Ripolllet en servarà bon record encara que malauradament es veié interrompuda uns moments per la presència dels avions facciosos.» Aquells dies l’aviació feixista bombardejava la població civil de Barcelona i altres ciutats catalanes. Els avions facciosos maniobraven al Vallès per retornar cap a Mallorca, la seva base. L’exèrcit republicà va prendre Terol el 7 de gener de 1938, amb grans pèrdues humanes entre els seus combatents i els revoltats feixistes. Poc després, el 22 de febrer, la ciutat de Terol va tornar a mans dels franquistes. per on transitar i per on desenvolupar projectes culturals. La Fàbrica d’arts i creació de Ripollet és un projecte global. I ho és perquè és un espai on el veïnat, cada col·lectiu ciutadà, cada persona creativa podrà desenvolupar els seus projectes, perquè les persones no seran espectadores seran creadores. Les persones que es vinculin a la Fàbrica de Creació de Ripollet no han de ser subjectes passius que reben “lliçons” d’algú que se suposa que en sap més, les persones que es vinculin a la Fàbrica d’arts i creació de Ripollet són actives perquè proposen idees, proposen com realitzar-les i proposen com explicar-les a altres persones. Aquests dies que encetem el debat públic sobre la necessitat de la Fàbrica d’arts i creació de Ripollet hem compartit amb joves, mestres, artistes, periodistes i activistes els seus projectes artístics a Ripollet. Molts d’ells podrien desenvolupar-se més fàcilment i arribar a més persones si estiguessin acompanyats de l’estructura

física i de personal que faciliti la seva feina, el seu pensament, el seu camí. Aquest és el sentit de la Fàbrica, acompanyar en la creació, estimular la creació i eliminar els pals a les rodes amb què es troben molt sovint els projectes culturals per desenvolupar-se. La Fàbrica busca millorar la comunicació, millorar la col·laboració entre actors culturals (persones, entitats i empreses), però també estimular un sector econòmic i de desenvolupament de la ciutat molt important. Aquests dies en continuarem parlant. Us animem a compartir aquest debat. Envieu-nos un correu electrònic a gruppromotor@lafabricadarts.org i us incorporarem a la relació de persones interessades en participar. I si voleu sumar-vos al grup de treball actual, contacteu també a través de la mateixa adreça electrònica. Traça Grup promotor de la Fàbrica d’arts i creació de Ripollet

0288

RECULL DE PREMSA

11

núm.

Cartes dels i les lectores

opinió

opinió

col·laboradors


opinió

0288

12

nous catalans

núm.

D’on ets?

nous catalans

Soc d’un poble que es diu Beni Enzar, a la província de Nador. El meu poble té 56.582 habitants. Nador és una ciutat amaziga i és un dels ports més importants del Marroc a la costa mediterrània. És a 15 quilòmetres al sud de la ciutat de Melilla.

Nom: Salim Dine Dine País originari: Marroc

La seva activitat econòmica està essencialment vinculada a la pesca, al comerç de fruites i a la metaŀlúrgia. Té 161.726 habitants. Com va ser la teva arribada a Catalunya? Vaig arribar a Catalunya amb 18 anys. Vaig venir sol des de Melilla quan vaig sortir del centre de menors. Vaig trobarme amb uns amics i la seva companyia em va tranquiŀlitzar. Per què vas escollir Catalunya per viure? Necessitava un canvi de vida i ajudar la meva família econòmicament. Des de petit sempre he sentit a dir que a Catalunya hi ha molta feina. Quines llengües parles? La meva llengua materna és l’amazig. Parlo l’àrab, el castellà i una mica el català. Per què estudies català? Estudio català per poder entendre i comunicar-me amb les persones. M’agrada aprendre noves llengües i ara en tinc l’oportunitat. Quin curs fas de català? Faig el Bàsic 2 de català en línia a Ripollet. Què t’agrada de les classes? M’agrada aprendre a pronunciar bé el català i a les classes ens

Curiositat lingüística Ens dius alguna paraula o expressió típica del teu país “Salam Alaikum, Alaikum Salam” Pau per vosaltres, per vosaltres també pau. Quina paraula del català vas aprendre primer? Ostres! Quina és la teva paraula preferida del català? M’agrada. n’ensenyen. M’agrada l’ambient que hi ha a les classes i hi estic còmode. Aquest any comences un curs en línia. Què n’esperes? Espero poder aprendre tot el que pugui per poder parlar bé el català. També espero poder aprovar el curs i poder fer altres nivells. És fàcil parlar català al carrer? És difícil parlar català al carrer. Els meus amics parlen castellà. El practico al centre on estic vivint. Què en penses, dels catalans? Els catalans són molt agradables i són gent amb la que puc confiar. M’han ajudat molt. Què trobes a faltar de la teva terra? Trobo a faltar la meva família i els meus amics, el menjar i les festes culturals. nopinió

núm.

0288

14

opinió

col·laboradors

FETS I GENT

Miquel Alba, fotògraf: “La fotografia és observació, anticipació i capacitat per escollir l’enquadrament més rellevant” Ha obtingut, entre altres reconeixements, els de Mestre de la Federació Catalana de Fotografia, Artista de la Confederació Espanyola de Fotografia i Artista de la Fédération Internationale de l’art Photographique.

“L’Ajuntament hauria de fer possible la conservació del llegat Miquel Alba. Les seves fotos són uns documents bàsics per la història del nostre poble.”

Jordi JORBA Periodista

E

n Miquel Alba té 69 anys. Viu actualment a Cerdanyola del Vallès, tot i que hi ha molta gent de Ripollet que el coneix i recorda com un dels fotògrafs del poble, amb botiga de fotografia al carrer de Fontanella, 33. Una amiga, l’Àngels Leiva, em diu que és el millor fotoperiodista que mai ha tingut el poble. Hi estic d’acord. La seva formació acadèmica va ser de mestre industrial, especialitat delineant. Com a delineant va treballar 13 anys a l’empresa Aiscondel de Cerdanyola del Vallès, on va entrar com aprenent a 15 anys. I se’n va anar fart perquè no hi havia manera de progressar. A més, la fotografia, en aquella època, ja l’interessava molt. L’any 1972 va entrar com a soci a l’AFOCER. El 1979 va plegar de l’Aiscondel. Poc després, el gener de 1980, va obrir la seva botiga de fotografia. Gairebé al mateix temps que en Miquel Petit, un altre fotògraf del poble que havia treballat amb l’Escursell, un altre nom mític en la fotografia local. UN COMERCIANT ANTICOMERÇ A en Miquel Alba li agradava la fotografia. Però ell no se sentia un fotògraf professional. Ell era, explica, afeccionat. I un gran afeccionat interessat en els concursos, l’experimentació de noves tècniques i estètiques per a guanyar-los ...La botiga era una excusa per dedicar-se a la fotografia que ell volia fer. Gairebé sempre tenia la porta tancada i amb el rètol de «si voleu res, toqueu el timbre». Ell mateix es defineix: era un comerciant que feia anticomerç. El periodista ripolletenc Nicolás Valle va ser l’artífex de l’encaminament de Miquel Alba cap al fotoperiodisme i la fotografia documental. Explica que li va deixar el llibre Las Hurdes, tierra sin tierra, de Víctor Chamorro. Va descobrir un món que va voler conèixer personalment. Va tancar 1 mes la botiga i amb la motxilla a l’esquena va fer camí en direcció Las Hurdes, Extremadura. Va contactar amb l’autor del llibre, que el va rebre a casa seva, a Hervás. Sadollat d’informació va trobar-se amb la gent de Las Hurdes, que el va rebre i ajudar com un més. Recorda aventures per les muntanyes, la cura que en tenia d’ell tot el poble, com el convidaven a menjar i les xerrades amb la gent jove d’un llogaret amb «quatre cases» i poc més. Un bon ambient del qual en sortiren un reportatge i moltes vivències. Autoretrat de Miquel Alba, un dels fotògrafs que millor ha documentat la vida i l’evolució de Ripollet. A la dreta imatges dels seus treballs, publicats al llibre Ciutadans, retalls i mutacions. La primera de les imatges es veu un carro creuant el pont de l’autopista, en direcció a l’Aplec de Sant Iscle, amb el Turó de Montcada al fons. El fotograf va haver d’esperar fins a les 7 de la matinada per aconseguir una estampa sense cotxes.


15

0288

opinió

opinió

núm.

col·laboradors

DOCUMENTAR RIPOLLET L’any 1981, amb 30 anys, va decidir documentar la vida cultural de Ripollet. Com? Participant-hi activament. Això sí, amb la càmera al coll recollint moments de moltes activitats. Fent de professor voluntari del taller de fotografia de l’Escola d’Adults i, posteriorment, al Centre Cultural. Actuant de promotor de Les Nits Musicals de Ripollet. Una proposta per divulgar la música clàssica al poble, en concerts que es feien a l’església parroquial. Conjuntament amb en Mon Gordo, que formava part de la promotora Enllaç, i en Salvador Sans feien els cartells que fotocopiaven i enganxaven per Ripollet i pobles dels voltants, convencien a músics perquè hi actuessin, a canvi del que es fes d’entrades i especialment, hi posaven molta empenta. L’Albert Martí s’hi afegí més tard, donant vida tots plegats a uns concerts que aplegaven quatre gats. I no es guanyava gairebé res. Al final tots acabaven al mític bar Calimotxo. La curiositat d’en Miquel respecte al seu entorn, documentant-lo i extraient-ne les fotografies més destacades, el van dur a afrontar projectes com fotografiar l’incipient Pla Vargas que va transformar i de quina manera Ripollet. Va retratar les activitats de cultura popular a Ripollet i també a les persones i oficis carismàtics del poble. Albert Dausà, Maria de Cal Sardina, en Truyols, Miquel el ferrer i altres noms, que conformaren una recordada exposició. Una part de les seves fotos es va recollir al llibre Ciutadans, retalls i mutacions, publicat l’any 1997 per l’editorial local EMA Publicacions i Publicitat. Actualment es pot comprar al Centre Cultural. Miquel Alba va collaborar amb la premsa local i va treballar com a fotògraf de l’Ajuntament de Ripollet. Els jugadors de petanca van ser fotografiats al parc Maria Regordosa amb la imatge de fons dels pisos del carrer Maragall. L’any 1981 els Comediants van actuar al carrer i Alba va immortalitzar un moment de l’actuació en aquesta imatge.

BOTIGA AMB MOLTES DESPESES La família d’en Miquel va arribar a Ripollet provinent de Sant Andreu. En Miquel tenia 5 anys. Son pare i el marit de la Maria Ruiz de la botiga de modes, en Manuel Moreno, eren amics i ambdós treballaven de calderers. Van decidir comprar un terreny. Els Alba van anar construint la casa familiar, on anys després en Miquel va muntar la seva botiga. Sense gaire despeses i pocs impostos. Malauradament i amb el pas dels anys, va pujar i de quina manera la càrrega fiscal pels autònoms, com ell. A més, esclatava la fotografia digital. Si afegim els interessos d’en Miquel, la botiga tenia les hores comptades. L’any 2005 va tancar-la. I se’n va anar a viure a Cerdanyola del Vallès. Va treballar uns mesos a la Uralita (nom que tenia l’antiga Aiscondel on ja havia treballat) per, posteriorment, laborar 10 anys com a bidell de la comunitat «Residencial Martinica» al carrer Santiago de Cerdanyola del Vallès. Va deixar de fer fotos l’any 2012. 100.000 NEGATIUS En Miquel ha acumulat al llarg de la seva vida com a fotògraf uns 100.000 negatius. N’hi ha d’artístiques, de les seves excursions i sortides a la natura i moltes dedicades a Ripollet. L’artista ha intentat donar el seu material a l’Arxiu Nacional de Catalunya. Allà van fer una avaluació del material i suggeriren que una bona destinació seria l’Arxiu Comarcal, situat a Terrassa. Però no ha avançat, aquest procés. Cal conservar aquest material. Especialment el dedicat a Ripollet. L’Ajuntament hauria de fer possible la catalogació com a mínim del material local i garantir, mitjançant un conveni o similar, la conservació del llegat Miquel Alba. Les seves fotos són uns documents bàsics per la història del nostre poble. I els hem de preservar.


l’agenda

l’agenda QUEDA’T A RIPOLLET

Propostes, idees, plans i activitats per fer a Ripollet des del dijous

20/10 al dimarts 26/10

l’agenda

núm.

0288

16

DIMECRES 20

NARRACIONS QUITXALLA LLEGIM I CREEM: QUÈ HI TINC A LA BUTXACA? A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal (avinguda de l’Estació, s/n) Descobrim llibres de Christian Voltz, amb Sara Sareta, alterego de la pedagoga Sara Tornos. Els contes infantils de Voltz destaquen tant per la qualitat de les històries com per la metodologia amb què crea les il·lustracions, fotografiant composicions que ell mateix realitza amb materials reciclats com filferro, fusta o peces de rellotgeria. Després de sentir alguns dels seus contes, els participants al taller experimentaran amb la Sara tècniques d’iŀlustració amb objectes inspirades en l’obra de Voltz. Per a infants a partir de 4 anys. Places limitades. Cal inscripció prèvia a la biblioteca. NOVEL·LA ROMÀNTICA CLUB DE LECTURA CHICKLIT: CERO NEGATIVO, DE JUDITH GALÁN A les 19 h, a la Biblioteca Municipal (avinguda de l’Estació, s/n) Tertúlia sobre la novel·la romàntica Cero Negativo, de Judith Galán a càrrec de l’escriptora de Ripollet Tamara Marín. Després de gairebé deu anys, Cat torna

UNA CASTANYADA DE POR. 31 D’OCTUBRE, AL CENTRE CULTURAL Després de l’aturada per la pandèmia, els actors i actrius de la Careta Teatre es moren de ganes d’espantar el personal. La tarda del 31 d’octubre tornaran a muntar el tradicional túnel del terror al Centre Cultural. Aquests dies i fins el 20 d’octubre es poden comprar les entrades a la sala de teatre del centre, de dilluns a divendres.

a Sabadell, amb un germà adolescent de què va haver de fer-se càrrec i el temor a retrobar-se amb el seu pare. Àlex està lluitant dur per aconseguir el seu somni de ser metge. Una suplència al banc de sang el portarà a conèixer a Cat, una donant que amaga massa secrets sota l’embolic de polseres que cobreix el seu avantbraç.

A les 20 h, al Teatre Auditori del Mercat Vell (Plaça Onze de Setembre, s/n)

Places limitades. Cal inscripció prèvia

Entrada gratuïta, aforament limitat

DIJOUS 21

DISSABTE 23

MÚSICA AUDICIONS NITS DE MÚSICA: NATURALEZA, ARTE Y VIOLINES

TALLER FAMILIAR TALLER DE CUINA EN FAMÍLIA A les 10.30 hores, al Centre Cultural (Rambla de Sant Jordi, 2)

Visionat d’un document dirigit i produït per Juan Francisco. Pérez Rueda, amb imatges de natura enregistrades amb un dron pel seu autor. Les imatges s’acompanyen amb música i es projecten junt amb l’explicació en directe d’anècdotes i la forma amb que s’han enregistrat .

Taller per passar una bona estona entre fogons i aprendre a cuinar plats deliciosos. Inscripcions al Centre Cultural. Preu: 4 €. Organitza: Ajuntament de Ripollet CULTURA POPULAR MOSTRA DE BALLS 30È ANIVERSARI DELS GEGANTONS GONÇAL I


93 691 68 76

La nova mostra temporal del CIP commemora el 90 aniversari de la República. De manufactura local, ha estat produïda en coŀlaboració entre el centre d’interpretació del patrimoni, l’arxiu municipal i l’entitat Grup d’Estudis Ripolletencs (GER) a més d’infinitat de persones i entitats que han cedit imatges i documents. ACTIVITAT FAMILIAR JUGATECAMBIENTAL PINETONS:J OC DE L’OCA De les 11.30 a les 14 h, al parc dels Pinetons

DISSABTE 23, A LES 18 HORES AL PATI DEL CENTRE CULTURAL L’0ctubre de 2020, els primers gegants de Ripollet Pere i Elisenda celebraven el seu 30 aniversari amb trobades i actes virtuals. Un any després, en Gonçal i Teresa , la parella de gegantons creada l’any 1991 celebra 30 anys amb una ballada de cultura popular al Pati del Centre Cultural, on hi ha una exposició de gegantons i figures.

TERESA A les 18 h, al pati del Centre Cultural (rambla de Sant Jordi, 1) Aquesta parella de gegantons representen a Gonçal Bonilla Martin i la Teresa Vila Arrufat dos mestres que van exercir a Ripollet durant la primera meitat del Segle XX. Van ser construïts per en Manel Casserras i Boix l’any 1991 i van ser apadrinats pels Gegants del Pi de Barcelona! 30 anys més tard de la seva creació, la CRAC i la colla gegantera celebren l’efemèride amb una mostra del ball dels gegants

DIUMENGE 24 RECORREGUT URBÀ ELS ESCENARIS DE LA 2NA REPÚBLICA A RIPOLLET A les 11.30 hores, al CIP Molí (carretera del Molí d’en Rata, 1)

Itinerari urbà per espais del municipi on van succeir fets relacionats amb la Segona República. El Grup d’Estudis Ripolletencs, que agrupa a historiadors i estudiants, fa de guia “Els escenaris de la 2na República a Ripollet”. Activitat gratuïta. Reserva prèvia a molidenrata@ripollet.cat.

De bolet en bolet i tiro perquè em surt del barret. El taller de la jugatecambiental d’aquesta setmana proposa una adaptació del popular joc de l’oca. Les activitats de descoberta de l’entorn per gaudir amb família es complementen amb un espai de joc lliure. ACTIVITAT FAMILIAR JUGATECAMBIENTAL MASSOT: EL TERMÒMETRE DEL SOROLL D’11.30 a 14 h, al parc del Masot Els participants al taller prendran mesures i analitzaran el soroll del parc. Taller i espai de joc de descoberta de l’entorn i el medi natural, per a públic familiar organitzat per l’Ajuntament i AMB Parcs.

DIMARTS 26 VISITA LLIURE “PERSONES, SOMNIS I IDEALS. ELS ANYS REPUBLICANS A RIPOLLET: 1931-1936” A les 11.30 h, al CIP i al Molí (carretera del Molí d’en Rata, 1) Visita lliure a l’exposició “Persones, somnis i ideals. Els anys republicans a Ripollet: 1931-1936”. El CIP obre les seves portes al públic mentre es realitza un itinerari urbà pels espais de la República.

TALLER QUITXALLA BIBLIOLAB: FEM UN ABECEDARI FOTOGRÀFIC A les 19 h, a la Biblioteca Municipal (Ctra. de l’Estació, 40) Taller en el que les famílies participants passejaran pels voltants de la Biblioteca cercant imatges i objectes amb formes de lletres amb les càmeres i imprimirem les fotografies per elaborar entre tots un gran abecedari fotogràfic. Per a famílies amb infants de 7 a 11 anys

0288

Envia les teves activitats i propostes a ripollet@al-dia.com amb 10 dies d’antelació Tel.

núm.

COM SORTIR A L’AGENDA DEL RIPOLLET AL DIA?

17

l’agenda

l’agenda

l’agenda


r

l’agenda

núm.

0288

18

l’agenda

l’agenda

COM SORTIR A L’AGENDA DEL RIPOLLET AL DIA?

Envia les teves activitats i propostes a ripollet@al-dia.com amb 10 dies d’antelació Tel. 93 691 68 76

Exposicions: Tot el que es pot veure a Ripollet aquest mes d’octubre CENTRE CULTURAL FOTOGRAFIA “Grand Tour, s. XXI” A la Sala 1 Fins al 31 d’octubre Imatges de José Antonio Alonso. FIGURES POPULARS “Mostra de gegantons i imatgeria” A la Sala 1 Fins al 23 d’octubre Exposició produïda per la CRAC que mostra diversos gegantons i elements de la imatgeria festiva popular catalana i de Ripollet. CENTRE CIVIC PONT VELL FOTOGRAFIA /EXPERIÈNCIA INCLUSIVA/ GENT GRAN “Participació A la flor de la vida” Sala Centre cívic pont Vell Fins al 31 d’octubre

de

cina ipal l de ctiu e la l a d’un

Exposició fotogràfica del casal d’estiu per a la gent gran del Centre d’Esplai La Gresca, amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran.

DIMECRES 27 NARRACIONS QUITXALLA HORA DEL CONTE: DESMUNTANT GIANNI RODARI A les 17.30 h, a la Biblioteca Municipal (avinguda de l’Estació, s/n) En Desmuntant Gianni Rodari / El joc d’inventar històries, el narrador RahMon Roma proposa jugar amb lletres i paraules en una sessió de l’hora del conte diferent, a la memòria de Gianni Rodari En Gianni Rodari va escriure poemes, filastrofes, cançons, respostes als perquès, contes… L’any passat es va celebrar el centenari del naixement d’aquest mestre, escriptor,

Nova exposició temporal al CIP Molí d’En Rata en commemoració del 90 aniversari de la República. Visites guiades en diumenges d’octubre alterns. - F. JJR

BIBLIOTECA FOTOGRAFIA “El món minúscul” Fins al 31 d’octubre Recull de treballs fotogràfics sobre flora i fauna del nostre entorn, a càrrec d’Acció Fotogràfica Ripollet. CIP MOLÍ D’EN RATA Exposicions permanents sobre el patrimoni local: Protagonistes: Ripolletencs que deixen petjada i Ripollet i la mesura del temps i visites concertades a un antic molí fariner i l’exposició El Pa

pedagog, guionista, poeta i periodista italià. Per Rah-Mon Roma, Gianni és una de les figures més rellevants de la literatura. La seva obra, creativa i farcida d’humor, trenca els esquemes preestablerts i ajuda a reflexionar sense prejudicis tot provocant la formulació de noves preguntes. Per a infants a partir de 4 anys. Places limitades. Cal inscripció prèvia a la biblioteca. CINE JOVE DIMECRES LILA: CINEFÒRUM LGTBI A les 18 h, al Casal de Joves( Rambla de Sant Jordi)

de la diversitat. Informació molidenrata@ripollet.cat.

a

EXPOSICIÓ TEMPORAL “Persones, somnis i ideals. Els anys republicans a Ripollet: 1931-1936” Fins al febrer Exposició de fotografies, objectes i textos que commemora els 90 anys de la República, produïda per el Centre d’Interpretació del Patrimoni, l’Arxiu municipal i el Grup d’Estudis Ripolletencs. La mostra que s’ha inaugurat aquest mes d’octubre es visitable a demanda i el matí de diumenge

Inscripcions a joventut@ripollet.cat i instagram @ripolletjove NOVEL·LA TERTÚLIA CLUB DE LECTURA DE NOVEL·LA: A les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal (avinguda de l’Estació, s/n) Tertúlia sobre la novel·la Els àngels em miren, de Marc Pastor

CADA DIA

PARC RIU RIPOLL R-BICI: LLOGUER GRATUÏT DE BICICLETES De 9 a 13 h i de 18 a 21 h, de dilluns a diumenge. Box R-Bici, situat al parc del riu Ripoll, al peu de la passareŀla de vianants.benestar i bellesa

20

benestar LA IMPORTÀNCIA DE LA FARMÀCIES consells de bellesa

VITAMINA D

DE GUÀRDIA DIJOUS 14 OCTUBRE FERRER

Rbla Sant Jordi,129 (Ripollet)

DIVENDRES 15 OCTUBRE GALCERAN

Pça. Sant Ramon, 18 (Cerdanyola)

DISSABTE 16 OCTUBRE RIZAL C. Rizal, 1D (Ripollet)

ST ANDREU C. Sant Andreu, 4 (Ripollet)

RAMBLA

Rbla Sant Jordi, 89 (Ripollet)

DIUMENGE 17 OCTUBRE RIZAL C. Rizal, 1D (Ripollet)

l La vitamina D és un nutrient ne- conjuntament amb el calci pertraccessari per la nostre salut ja que in- tar l’osteoporosi) tervé en moltes funcions del nostre · Intervé en el moviment dels múscos: culs i el la transmissió nerviosa · Ens ajuda a fixar el calci als ossos (per això moltes vegades es dóna · Fa que el nostre sistema immune pugui combatre els virus i bactèries que l’ataquen Aquesta última funció s’ha vist que és molt important amb la pandèmia de COVID que estem patint ja que els pacients amb nivells baixos de vitamina D poden patir COVID més greu. La gravetat de la COVID-19 es determina per la presència de pneumònia, miocarditis i trombosi microvascular entre altres. Tots aquests símptomes estan directament relacionats amb la presència d’inflamació. La vitamina D regula les substàncies que provoquen aquesta

ST ANDREU C. Sant Andreu, 4 (Ripollet)

ALVAREZ

Galeries Unicentro (Cerdanyola)

DILLUNS 18 OCTUBRE PINETONS C. Palau Ausit, 1 (Ripollet)

DIMARTS 19 OCTUBRE ROVIRA

Pg de Cordelles, 64 (Cerdanyola)

inflamació, així a més nivell de vitamina D menys presència d’inflamació i menys complicacions greus de COVID. Si voleu saber més sobre la vitamina D (d’on s’obté, quins nivells són els òptims, etc) no dubteu en venir a consultar-nos a la farmàcia. REDACCIÓ:AMICn


a coses de casa COM TRIAR LA MILLOR TAULA PER AL MENJADOR

21

coses de casa

decoració, interiorisme, moda de la llar

l La taula del menjador és el

centre de reunió per excel·lència. Aquí és on es fan les reunions de la família i amics, així que és un element molt important quant a decoració i funcionalitat en la teva llar. Si estàs buscant una taula de menjador i no saps quin triar, compartim alguns consells que t'ajudaran. El primer és no deixar-se portar pels impulsos en veure una taula en les revistes o en els aparadors. Una decisió impulsiva pot ser un error, ja que aquesta taula es veu molt bé a la botiga, però potser no es veu tan bé en la teva llar o potser no és funcional. Abans de mirar taules, pren mesures del buit on penses col·locar la taula. Mesura l'alt, l'ample, el llarg i no t'oblidis de les cadires, les quals han de deixar lloc per a poder caminar i poder menjar tranquil·lament.

Una altra opció és la de canviar la decoració del saló per a crear un espai més gran. A vegades no tens espai per una mala distribució dels mobles, i pots treure elements i optar per un estil més minimalista. Quan tinguis això llest, ja podràs comprar la taula. Això sí, és important que la seva estètica s'adapti a l'estil de decoració de la teva llar i als colors. Cerca una taula que s'adapti a l'estil o canvia l'estil per a adaptar-lo a la taula. No obstant això, l'estètica no és l'única cosa que importa. Gairebé és més important la qualitat de la taula i la seva resistència. Per a això, no sols preguntis al venedor i cerca en internet opinions sobre els compradors d'aquest model. Segurament trobes opcions barates, però en aquests casos és millor gastar una mica més per a una major durabilitat. Finalment, informa't sobre el manteniment que necessita la teva tau-

coses de casa Ripollet

la de menjador. No tots els materials són iguals ni es netegen de la mateixa manera, així que busca com es fa la neteja. Alguns productes podran desgastar la taula més que uns altres i disminuir la durabilitat del producte. REDACCIÓ:AMICn


animalades

22

per a la nostra mascota

animalades

EL PEIX GAT, UN BON NETEJA FONS

Adopta’ls

NEKO: El meu pelatge és d’un vulgar tigrat, però sóc un cadell afectuós, alegre i divertit. M’encantaria tenir un altre germanet per a jugar. Em dónes l’oportunitat?

l Amiurus Nebulosus és el nom cientí- són utilitzats en captivitat per a netejar fic del peix gat. Una espècie pertanyent a l’ordre dels siluriformes dels quals existeixen més de 2000 espècies de les quals la majoria viuen a Amèrica del Sud i en aigua dolça.

peixeres i estanys amb gran efectivitat. La seva esperança de vida és d’aproximadament 18 anys i la seva grandària varia molt, podent anar dels 20 cm fins als dos metres de longitud.

Els peixos gats són coneguts també amb el nom de Bagres en alguns països i el seu nom prové dels bigotis que posseeixen en tots dos costats de la mandíbula superior i que s’assemblen als dels felins. Aquests bigotis els ajuden a detectar el menjar per a poder alimentar-se.

La seva activitat és majoritàriament nocturna, per la qual cosa durant el dia es mostren bastant tranquils. Una altra de les característiques que posseeix aquest peix és que estan dotats d’espines en les seves aletes que els serveix per a defensar-se dels seus depredadors, i que són més o menys verinoses en funció de l’espècie en concret..

Aquests peixos són de tipus carronyer, és a dir, que mengen bàsicament el que van deixant altres peixos, així com de la molsa i vegetació que es va adherint en Redacció - AMICn les parets dels aquaris, per la qual cosa

URGEIXEN CASES D’ACOLLIMENT valents i amb experiència a socialitzar gats amb por. Només gràcies a elles podem salvar gatets del carrer.

ANIMALES

Ripollet www.animalesripollet.org info@animalesripollet.org

www.al-dia.com


motor COM SABER SI UN COTXE DE SEGONA MÀ HA

cotxes i motos

23

REBUT UN GRAN COP

l A l’hora de comprar un cotxe de

motor

segona mà la seva aparença pot ser molt bona, però les aparences enganyen. Conèixer si un cotxe ha rebut un cop fort és una cosa complicada de detectar, però no impossible. Fins que no siguin obligatòries les caixes negres en els cotxes, la manera més senzilla és preguntar-li directament al venedor, però ens podem fiar o no d’ell. Hi ha excel·lents professionals que aconsegueixen deixar el cotxe pràcticament nou després d’un gran cop, i es fa molt complicat detectar qualsevol defecte. Aquests són els indicis que ens poden donar pistes que el cotxe ha rebut un cop: Carrosseria o peces desencaixades: Una revisió ràpida de les peces que componen la carrosseria ens pot donar pistes de si ha rebut algun cop. Les peces han d’encaixar perfectament amb la peça que està just al costat. Si no encaixa bé, aquesta zona s’ha donat un cop. Portes desencaixades: Les portes és un bon termòmetre de si el cotxe ha rebut algun cop. Si fan soroll, no tanquen correctament o s’enganxen és probable que sigui perquè s’ha rebut un cop en aquesta zona. Són

molts els casos de maleters que no tanquen correctament per haver rebut el cotxe un impacte per darrere. En aquest cas, a més de preguntar a l’amo, hem de ser encara més exhaustiu en la revisió d’aquesta zona. Per exemple, en el cas de la porta del maleter, convindria revisar la zona de la roda de recanvi per a comprovar que no hi ha deformacions ni res que surti de la normalitat. Falta de pintura en el xassís: Les pe-

ces adherides al xassís, estan pintades del mateix color que el xassís. Si els caragols subjectes al xassís tenen pèrdues de pintura, significa que alguna peça s’ha recol·locat d’aquesta zona. Les peces del xassís que han estat redreçades també poden tenir pèrdues de pintura. Les frontisses del xassís si han estat redreçades, igualment sofriran irregularitats en el color. Redacció - AMIC n

Ripollet

Revista setmanal d’informació local gratuïta i independent

Compromis amb la ciutat

www.al-dia.com - tel. 93 691 68 76 cotxes i motos

Motor


gourmet

24

plats, receptes i consells

gourmet

RECEPTA DE L’AUTÈNTICA “TARTA TATIN”

l Una de les receptes més tradicionals de la rebosteria és sens dubte la “Tarta Tatin”. La recepta és originària de França, concretament de la regió de la Vall de Lòria i creada, de manera fortuïta per les germanes Tatin, que regentaven un hotel del mateix nom a la fi del s. XVIII, principis del s. XIX. Es tracta d’un dolç molt similar al pastís de poma, ja que coincideix en els seus ingredients, però que difereix en la seva cocció, perquè en aquest cas es fa de manera invertida. Els ingredients per a cuinar aquestes delicioses postres són: - 5 o 6 pomes tipus Golden - 140 g de sucre - 150 g de mantega - Massa brisa. La seva preparació és senzilla: El primer que hem de fer és pelar, descoratjar i tallar en vuitens les pomes. En una olla, fonem la mantega. Un cop fosa, li incorporem el sucre, a foc lent a fi que caramel·litzi. Si l’olla que utilitzem no és apta per al forn abocarem el caramel en un motlle de pastís. Sobre la capa de caramel, col·locarem totes les pomes i ficarem al forn durant uns 30 minuts a 180 graus centígrads. Transcorregut aquest temps, este-

nem sobre les pomes la massa brisa, procurant que les vores quedin ben introduïts en la mescla, i tornarem a enfornar una altra mitja hora. Donarem la volta al recipient, i treurem del motlle.

La servirem calenta o temperada, per sí sola, o acompanyada de nata o crema de vainilla.

Redacció n

gourmet26

HORÒSCOP ÀRIES (21/3 al 20/4)

serveis

serveis

farmàcies de guàrdia - telèfons d’interes

Tot i que habitualment ets força autònom, no dubtis en demanar ajuda si la necessites, potser estàs sobrepassant les teves forces. Ets humà i necessites descansar.

CRANC

(Del 22/6 al 21/7)

Més optimisme. Deixes enrere una etapa i inicies, esperançat, un nou període. Hi ha una conversa pendent amb la parella o bé amb un familiar, que ja no es pot demorar més.

BALANÇA

(Del 24/9 al 23/10)

A la feina segueixes practicant la prudència i esperes que sigui el moment de moure fitxa. Possible desacord amb la parella per una qüestió relacionada amb els fills.

CAPRICORN

(Del 22/12 i el 20/1)

Pots començar una relació sentimental basada sobretot en l’amistat. Deixa que les coses passin. Ja prendràs decisions. A la feina podrien atribuir-te més responsabilitat

Dhanna Astròloga - Redacció AMIC

ESCORPÍ

(Del 24/10 al 22/11)

Si tens exparella pot provocar-te tota mena d’emocions negatives amb les seves paraules. No entris en provocacions ni t’aferris al que et fa mal. Allibera’t de la tristor.

AQUARI (Del 21/1 al 19/2)

Compte amb les friccions amb la família política. Val més posar distància i no entrar en guerres. Possible retrobament d’allò més curiós amb una amistat de fa molts anys.

BESSONS (21/5 al 21/6)

Et planteges la paternitat, però no et decideixes perquè l’economia no és del tot estable. Tot i això sents que potser ha arribat el moment de deixar la teva empremta al món.

VERGE

(Del 24/8 al 23/9)

Si tens fills caldrà fer alguna compra per ells, sigui roba o tecnologia. No ho miris com una pèrdua econòmica, possiblement serà necessari. Modifiques la dieta.

TAURE (Del 21/4 al 20/5)

SAGITARI (Del 23/11 al 21/12)

LLEÓ

PEIXOS (Del 20/2 al 20/3)

Si estaves esperant un augment de sou o un millor lloc de treball, pots tenir bones notícies. Et preocupes una mica més per la salut i demanes algunes proves i diagnòstics.

(Del 22/7 al 23/8)

A la feina pot haver-hi alguns moments tensos perquè teniu diferències d’opinió. Potser et tocarà pactar un terme mitjà per conservar la feina o perquè regni la tranquil·litat.

TELÈFONS

Si no tens parella, t’enfoques en trobar-ne, però no vols cometre errors i ets més conscient del que vols. Una persona et mira amb bons ulls, però tu ni te n’has adonat. L’aspecte Neptú/Plutó, facilita aprofundir en el teu món emocional i entres en contacte amb què cal transformar. Pot sorgir una oportunitat laboral que ja no esperaves.

SANITAT

TRANSPORTS

Ambulàncies Urgències . . . . . . . . . . . . 061 Ambulàncies . . . . . . . . . . . . . . . 93 712 03 03 Alcohólics Anònims . . . . . . . . . . . 93 317 77 77 CAP Ripollet . . . . . . . . . . . . . . . 93 594 64 20 CAP La Farigola . . . . . . . . . . . . . 93 691 95 89 CAP Pinetons . . . . . . . . . . . . . . . 93 594 65 37 CAP II Cerdanyola-Ripollet - Urgències . 93 594 22 16 CAP II Cerdanyola-Ripollet - Visites . . 93 594 21 11 Centre de Salut Mental (St Joan de Déu) . . 93 580 96 77 Centre de Medicina Correctiva . . . . . . . 93 580 20 19 Centre de Dia Can Vargas . . . . . . . . . . 93 692 93 21 Creu Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 691 61 61 Hospital Parc Taulí . . . . . . . . . . . . 93 723 10 10

Taxis . . . . . . . Taxis Ecológicos . Renfe . . . . . . . Sarbus . . . . . . . Autocars Font . .

SERVEIS Emergències . . . . . . Bombers . . . . . . . . Policia local . . . . . . Policia local comissaria Policia Nacional . . . . Mossos d’Esquadra . . Avaries Aigua . . . . . . Avaries Gas Natural . . Avaries Telèfon . . . . . Butà . . . . . . . . . . . ENHER-Fecsa . . . . . Correus . . . . . . . . . Funerària Truyols . . . Esglèsia de Sant Esteve Oficina Local de Català Tanatori Ripollet . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . 112 . . . . . . 085 . . . . . . 092 . 93 504 60 06 . 93 691 12 55 . . . . . . 112 . 900 304 070 . 900 750 750 . . . . . .1002 . 93 725 62 77 . 900 770 077 . 93 691 62 02 . 93 580 97 10 . 93 692 15 85 . 93 586 45 73 . 93 592 05 81

. . . . .

. . . . .

93 580 27 27 / 93 729 07 07 935 800 800 / 93 580 50 70 . . . . . . . . . . 93 691 88 69 . 902 287 000 / 93 580 67 00 . . . . . . . . . . 93 580 18 18

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS Ajuntament . . . . . . . . . . . . Centre Cultural . . . . . . . . . . . . Biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . Casal de joves . . . . . . . . . . . . Casal d'Avis . . . . . . . . . . . . . . CIP Moli d'en Rata . . . . . . . . . . Teatre Auditori de Mercat Vell. . . . Ripollet Radio . . . . . . . . . . . . . Patronat Municipal Ocupacio . . . Club de la Feina . . . . . . . . . . . Casa de Natura . . . . . . . . . . . . Centre Obert la Placeta . . . . . . . Poliesportiu PAME . . . . . . . . . . Pavelló Joan Creus . . . . . . . . . . OAC Ripollet . . . . . . . . . . . . . Defensor del Ciutadà . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

.93 504 60 00 . 93 504 60 25 . 93 586 42 30 . 93 504 60 24 . 93 580 49 95 . 93 594 60 57 . 93 580 91 92 . 93 594 21 64 . 93 580 76 42 . 93 591 02 72 . 670 29 12 77 . 93 586 34 22 . 93 692 97 52 . 93 692 97 52 . 93 504 60 00 . 93 504 60 28

. . . .

.93 691 68 76 . 93 586 34 10 . 93 691 83 04 . 93 580 60 95

ALTRES Ripollet al dia . . Ofina de Treball . . Jutjat de Pau . . . Centre Parroquial

EL SERIENYOLENC

. . . .

. . . .

. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G-man

Germán A. Benitez

www.noticiasenserie.com

EL JOC DEL CALAMAR

(NETFLIX)

Netflix ens va portar fa unes setmanes una de les sèries que opta a ser una de les més vistes de la plataforma en tota la seva història: El joc del calamar. En la trama, un grup de 456 persones, desesperades i ofegades en deutes, són atretes per participar en un joc sagnant de supervivència en el qual tenen l’oportunitat de guanyar un premi milionari si aconsegueixen de passar sis desafiaments. Els jocs són bastant simples. La majoria d’ells són els mateixos amb què s’entretenien quan eren nens. I és aquesta sorprenent barreja d’innocents jocs infantils amb morts violentes el que ha atret l’atenció de les audiències. L’espectador se sent atret per la ironia de veure adults sense esperança arriscar les seves vides per guanyar un joc de nens. Els jocs són simples i fàcils, de manera que els espectadors poden concentrar-se més en cada personatge en lloc d’esforçar-se en entendre complexes regles. Els actors de la sèrie van confessar que durant la grabació van passar durs moments de tensió i por perquè sentien que jugaven de debò a cada joc. La recreació dels escenaris de les proves amb tanta cura ajudaven en la immersió interpretativa. L’altre punt fort de la sèrie són que els personatges pertanyen a diferents classes socials, però amb una característica en comú: els seu enorme problema amb els diners. Aquí tots són iguals, tindran les mateixes possibilitats de guanyar sense importar la seva procedència. És l’última oportunitat per a molts de guanyar una competició justa a la vida. ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS Unió de Comerciants . . . . . . . Gremi d'instal.ladors . . . . . . . . . Paradistes del Mercat Municipal . . Gremi d’hosteleria . . . . . . . . . .

. . . .

.658 96 08 65 . 93 691 65 52 . 93 691 34 00 . 93 692 11 48

ASSOCIACIONS DE VEÏNS CC Pont Vell . . . . . . . . . . . . . . . 93 580 46 11 Associació de Sant Andreu . . . . . . . 669 89 76 75


GUIA COMERCIAL

ADVOCATS Advocats Ripollet . . . . . . 935802921

ANIMALS DE COMPANYIA I VETERINÀRIA Centre Veterinari Ripollet . . 935807684 Faunarama . . 935940044 / 936925991

ANTENES TV Alpe. . . . . . . . . . . . . . . 935921902

AUTOESCOLES

ESCOLES DE BALL I GIMNASOS

Gali . . . . . . . . . . . . . . . 936928302 Yoshikan Dojo . . . . . . . . 655066386

ENSENYAMENT English Torras. . . . . . . . . 935806648 Mt Idiomes . . . . . . . . . . 935949706 Kumon . . . . . . . . . . . . . 932504174

FOTÒGRAFS Joan Serrano . . . . . . . . . 635026797

INFORMÀTICA

Gaservéis . . . . . . . . . . . 935124335

Casa Juanita . . . . . . . . . 935640034

Espai D4

La Fábrica . . . . . . . . . . . 937638224

Llargués . . . . . . . . . . . . 936926182

Naturhouse . . . . . . . . . . 93-6927458

ELECTRODOMÈSTICS Electrorambla . . . . . . . . . 936926678

. . . . . . . . . . . 931756918

Nova Rambla . . . . . . . . . 936916620 Ripollet Serveis Immobiliaris . 935948671

JOIERIES Riera . . . . . . . . . . . . . . 936924099 Romagosa . . . . . . . . . . . 936926987

Tinsal. . . . . . . . . . . . . . 936910413

CONSTRUCCIÓ I REFORMES

VOLS ANUNCIAR-TE

AQUÍ

LLAR D’INFANTS Somnis . . . . . . . . . . . . . 636842014 Les Rialles. . . . . . . . . . . 626578940

ODONTOLOGIA Clínica Virgen del Pilar . . . 935942020

Electrooferta . . . . . . . . . 935608029

Vinalium . . . . . . . . . . . . 933483429

Millenium Tecnology . . . . 935865404

IMMOBILIÀRIES

BELLESA

VINOTEQUES

Cerdanyola Informática . . 935946974

Casa Andreu . . . . . . . . . 931718156

Sushi & Lai . . . . . . . . . . 934995111

Cisa. . . . . . . . . . . . . . . 935863159

La Boutique By Asun . . . . 936920808

ELÈCTRIQUES I CALEFACCIÓ

Miyabi . . . . . . . . . . . . . 938679033

MODA I CONFECCIÓ

Ferreteria Ripollet . . . . . . 936929265

BARS I RESTAURANTS

Cheer . . . . . . . . . . . . . 935946252

Hermacar . . . . . . . . . . . 935922752

My Style . . . . . . . . . . . . 931549148

INSTAL·LACIONS

La Mar Chica . . . . . . . . . 936920501

Citroën . . . . . . . . . . . . . 935751349

FERRETERIES

Tatchepol . . . . . . . . . . . 936917779

Can Martí . . . . . . . . . . . 935912734

REPARACIÓ I VENDA DE COTXES

ÒPTIQUES Óptica Fábrica . . . . . . . . 935805641 PERRUQUERIA CANINA

DGR Marbres . . . . . . . . . 934616199

Faunarama Sant Jaume . . . 935912977

Paños Rodrigo . . . . . . . . 935864616

Faunarama Pont Vell . . . . 935940044

CONTACTA AMB NOSALTRES

93 691 68 76

27

guia comercial

guia comercial

adreces i telèfons


SUDOKU

DIFICULTAT: ALTA L’objectiu és omplir, amb les xifres de l’1 al 9, una quadrícula de 81 caselles (9x9) dividida en subquadrícules de 3×3, partint d’algunes xifres ja collocades i sense repetir-ne cap en una mateixa fila, columna o subquadrícula.

LA SOLUCIÓ

Redacció - AMIC

ESCACS

Busca dins d’aquest garbuix de lletres les paraules que hi ha a baix.

X L L X M Y I U A C I

Q T A R O N J A U S U

I Z U X Z G N K Z I E

1. GROC 2. BLANC 3. GRIS 4. BLAU 5. ROSA 6. TARONJA 7. ROIG 8. NEGRE

LA SOLUCIÓ

NIVELL BÀSIC

LA SOLUCIÓ SOPA DE LLETRES I Z U X Z G N K Z I E

K R B L A N C X O R H

Q T A R O N J A U S U

U C E P L I O H A C U

X L L X M Y I U A C I

N E G A B G R I S O N

K R B L A N C X O R H

T Z Q E G U G A O U E

U C E P L I O H A C U

Y D L I X I S Z R O G

N E G A B G R I S O N

I B O C V S P N E X R

T Z Q E G U G A O U E

N R A N I M P Z K Y E

Y D L I X I S Z R O G

B W V Z H Z Q N E I Y

JUGUEN BLANQUES I GUANYEN MATERIAL

I B O C V S P N E X R

Redacció

N R A N I M P Z K Y E

SOPA DE LLETRES

B W V Z H Z Q N E I Y

passatemps

passatemps

sudoku - mots-encreuats - sopa de lletres

Ah6 guanya torre.

28


Pots trucar prèviament al 936 916 876 o envia un mail a comercial@al-dia.com i t’informarem

Ripollet

Revista setmanal d’informació local gratuïta i independent

Compromis amb la ciutat

També pagament amb targeta


despatx legal

30

despatxlegal EL CREIXEMENT DEL RÈNTING DE VEHICLES consell d’advocats i juristes

l El rènting és un lloguer de llarga durada, al final del qual pots comprar el vehicle o retornar-lo i iniciar un nou contracte. Dos són les causes per les quals el rènting de vehicles està en alça. D’una banda, els nous hàbits en el desplaçament, incrementats a partir de la pandèmia que ha provocat una priorització de l’ús del vehicle particular en detriment del transport públic per motius de salut i por al contagi, i d’altra banda, la cada vegada més freqüent sensibilització per la protecció del medi ambient. El rènting presenta molts avantatges respecte a la compra, entre les quals destaquen: la gran flexibilitat que ofereix per a canviar el vehicle cada tres o quatre anys o la despreocupació total per despeses o successos imprevistos, ja que en la quota de lloguer s’inclou l’assegurança, els impostos les reparacions, la ITV i fins i tot, els canvis dels pneumàtics, suposant un estalvi d’uns 3000 euros anuals. Aquestes són sens dubte els motius principals que fan que aquest tipus de modalitat de finançament hagi pujat des de principi d’any un 20% respecte a l’exercici anterior.

Algunes altres avantatges són: - Tenir sempre la possibilitat de disposar dels últims models que hi han al mercat. - No requereix un gran desemborsament, per la qual cosa no s’assumeix tant risc econòmic, en un moment amb un futur cada vegada més incert. - Major facilitat per a canviar de

despatx legal

consells advocats i juristes

vehicle si la situació personal / familiar canvia (major nombre de membres, capacitat adquisitiva...). - Poder adquirir el vehicle al venciment del contracte, o bé retornar-lo.

per la qual cosa no pots realitzar cap modificació d’aquest o afegir accessoris. - Tens un límit de quilòmetres a l’any que es pacta en el contracte. Passar-te d’allò estipulat, suposa un cost adicional. - Com qualsevol altre tipus de contracte si no ho compleixes, comporta una penalització. - No es pot portar el cotxe a un taller de liure elecció, sinó a aquells centres marcats per l’empresa del rènting. - Si ets un particular, el rènting no suposa cap avantatge fiscal.

No obstant això, hi ha casos en els quals no s’aconsella aquesta pràctica, i és per exemple quan ens plantegem mantenir el cotxe durant un llarg periode de temps, ja que tot i que els rènting poden allargar-se fins a deu anys, l’habitual és que se signin com a màxim per un periode de cinc o sis anys. Però aquest no seria l’únic inconRedacció:AMIC n venient, ja que a més: - No ets el propietari del vehicle,


OFERTES

PINTOR

PROFESIONAL

ECONÓMICO

t. 698337856 MUDANZAS, TRANSPORTE, VACIADO Y EMBALAJE. PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. TEL. 677885501 CHICA BUSCA FAENA POR HORAS LIMPIEZA, CANGURO. TEL. 698608434

ES LLOGA PARQUING ZONA QUATRE CANTONS. T.636117735

CLASES DE FRANCES ECONOMICAS PROFESORA NATIVA. TEL. 659628797 REFORMAS CAPITAL: SE REALIZAN REFORMAS DE PISOS, COCINAS, BAÑOS ,CAMBIO DE BAÑERA A PLATO DE DUCHA, TERRADOS PLADUR ,PARQUET , ALISADO DE PAREDES DE GOTELÉ Y PINTURA ,INSTALACIONES DE AGUA Y ELECTRICIDAD PRESUPUESTOS SIN

ALTRES

Compromis amb la ciutat www.al-dia.com - tel. 93 691 68 76

- compravenda - traspas

CLINICA DE REFERENCIA DE LA ZONA, PRECISA RECEPCIONISTA CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR DENTAL PARA INCORPORACIÓN INMEDIATA CON JORNADA COMPLETA 40HORAS.. Interesadas enviar curriculum a info@clinicapilar.com NEMADI VIDENTE ESPECIALISTA EN AMOR Y RETORNO DE LA PAREJA INMEDIATO. NEGOCIOS ATRAE CLIENTES, SUERTE, SALUD, MAL DE OJO, TRABAJO, IMPOTENCIA, PROBLEMAS FAMILIA. CON RAPIDEZ Y EFICACIA. RESULTADOS 48 HORAS Y 100% GARANTIZADOS. TEL. 658911022 con Whatsapp

31

classificats

classificats

Truca al 93 691 68 76 o envia el text, el nom i telèfon de contacte a comercial@al-dia.com. ofertes feina - lloguer Cada paraula costa 1€ per a quatre setmanes. Pots abonar el cost en efectiude o per transferència.Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.