__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Revista setmanal d’informació local gratuïta i independent núm.

1884

Del 8 al 13 d’abril del 2021

www.al-dia.com

tel. 93 691 68 76

Mitjà col·laborador:

Un Cerdanyola històric Els de Carrillo iniciaran aquest diumenge el playoff d’ascens a Segona B després de quedar campions de la primera fase i el juvenil aconsegueix la permanència a Divisió d’Honor en el seu primer any a la categoria

actualitat - tema setmana

p.4

Entrevistem Josep Tarrés, expert i membre de la Taula de l’Amiant de Cerdanyola

actualitat - ciutat

Signat un protocol per garantir aigua a qui no la pugui pagar

p.6

actualitat - cultura

p.16

Feu agenda: Concert de Primavera de l’Orquestra de Cambra de Cerdanyola


l’editorial

núm.

1884

2

l’editorial

editorial

Una temporada per recordar Malgrat que aquesta és un atemporada totalment atípica per la covid-19, el Cerdanyola Futbol Club està fent història. El primer equip masculí s’ha proclamat campió matemàtic del seu grup de Tercera Divisió i jugarà per primera vegada el playoff d’ascens a Segona B. A més, el juvenil A ha aconseguit la permanència a la Divisió d’Honor en el seu primer any a la categoria. Una altra fita que ajuda a col·locar Cerdanyola al mapa del millor futbol estatal.

miques patides per l’esport català a causa de la pandèmia i determina que un 28% dels clubs i centres esportius, uns 4.000, afronten l’amenaça de tancament durant el 2021, unes xifres preocupants que indiquen que cal donar suport al sector de l’esport perquè l’impacte ha estat fort. Així, són necessàries mesures addicionals per contribuir a la represa de l’activitat física i esportiva amb l’objectiu que cap ciutadà es quedi sense fer esport i que les entitats no tinguin encara una davallada més D’altra banda, s’han presentat fa poc excessiva dels seus ingressos exels resultats de l’estudi elaborat pel cessiva. Si l’esport és una de les miGovern per analitzar l’impacte eco- llors respostes a aquesta pandèmia, nòmic que ha tingut la Covid-19 en tots ens ho hem de creure. Entitats l’esport català des de l’inici de la com el Cerdanyola FC necessiten pandèmia. L’informe estima en 1.350 d’aquest suport per poder aconsemilions d’euros les pèrdues econò- guir les seves fites. Cerdanyola al Dia és una publicació setmanal gratuïta d’informació local fundada al 1999. Edita Vallès Publicitat SLU.

Dia de sortida: dimecres. Dip. Legal: B-9751/2005. • Directora: Núria Ferrer • Redactores: Judit Josa, Ariadna España Departament comercial: Oriol Revaliente (correu electrònic: comercial@al-dia.com) • Disseny: Rubén García Redacció: carrer de Sant Martí 81-82 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) • Tel: 93 691 68 76

de què parlem p.8

ERC organitza regidories de barri i comença visites presencials

p.12

Mobilitat sostenible: Segueixen creixent els usuaris del Bicibox

p.13

Àmbit B30 es marca com a prioritat esdevenir un catalitzador de projectes per a la reactivació del territori

p.19

El Cerdanyola Fight Club, campió de Catalunya de Grappling

CERTIFICAT control Publicacions Gratuïtes Distribuïbles


actualitat

núm.

1884

4

tema de la setmana

actualitat

Josep Tarrés: “L’amiant risc per a la salut públic Cerdanyola ha constituït fa poc la Taula de l’Amiant, on hi participa l’expert Josep Tarrés. Metge de família i pneumòleg jubilat, continua dedicant la seva vida a les afectacions de salut provocades per l’amiant. Gràcies als seus estudis s’ha pogut demostrar que la fàbrica d’Uralita ha estat un focus contaminant no només per als treballadors, sinó també per a familiars i veïns. No es cansa d’insistir que actualment l’amiant és un problema de salut mediambiental que ens pot afectar a tots

l Llavors només ens falta aquesta vessant social o l’Ajuntament podria haver fet més en aquesta problemàtica? Sí, podria haver fet molt més. Des del negacionisme de la primera època amb Celestino Sánchez, després el Toni Morral va fer més coses i després una altra vegada una època de silenci. Ara amb el Carlos sembla que hi ha possibilitats q ue es facin coses. Però aquí, com a tot arreu, els polítics es mouen per la pressió ciutadana. Aquí tenim una associació d’afectats, però no funciona. Se’ls va convidar a la taula i no es van presentar. Hi ha l Fa dos anys es va doctorar amb la una associació de jubilats de Macosa, tesi doctoral “Patologia per amiant però no tenim de jubilats d’Uralita. Nea la comarca del Vallès Occidental”. cessitem la branca mèdica, la jurídica Expliqui’m la principal conclusió? i la social. I la que falla és la darrera. La principal conclusió és que la pre- M’agradaria que Cerdanyola fos un sència de la fàbrica de fibrociment municipi exemplar, que assumim que Uralita ha condicionat l’estat de salut, hem estat especialment afectat per ambiental i econòmic del municipi. Un l’amiant i que passem a ser capdaaltre dels aspectes destacats és que vanters en el desamiantatge i d’atensi bé a l’inici les patologies derivades ció en els afectats. És important que de l’amiant només afectaven a l’àmbit no se sentin desamparats i hagin laboral, avui en dia també és un pro- d’iniciar autèntics peregrinatges perblema de salut pública i de contami- què no hi ha una estructura muntada. nació mediambiental. I aquests són els objectius de la taula. l Participa com expert en la recent

constituïda Taula de l’Amiant de Cerdanyola. Confia en la seva utilitat? Aquesta proposta jo ja l’havia fet a quatre o cinc alcaldes, però no havien atès la situació. Però l’actual alcalde, Carlos Cordón, ha entès el tema i l’ha fet penjar directament d’alcaldia. Si funciona o no dependrà de moltes regidories. Jo a ell el veig implicat. A Cerdanyola disposem d’uns estudis mèdics que són l’enveja de tot l’Estat espanyol, tenim el Col·lectiu Ronda i ens falta la vessant social. Jo estic a la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona i faig diferents xerrades sobre amiant. També a l’Associació de Jubilats d’Empreses... I aquí, a Cerdanyola, no tenim res d’això.

nostra zona la justifica. Amb aquests dos punts d’atenció el ciutadà estaria menys perdut. Calen protocols de seguiment de postexposats.

l Quines són les conseqüències

que pot tenir l’exposició continuada a l’amiant per la salut d’una persona? Està demostrat que quan l’amiant s’inhala, penetra a l’aparell respiratori i pot provocar dos tipus de problemes. El primer, una reacció inflamatòria que pot evolucionar en una fibrosi i és la responsable de les malalties cròniques, com les plaques pleurals i l’asbestosi, que és l’enduriment del pulmó provocat per la presència de fibra d’amiant. L’altre, és la via cancerígena. L’amiant és 100% responsable dels mesoteliomes, els càncers de pleura que només es produeixen a causa de l’amiant. També pot provocar càncer de pulmó i se l’ha relacionat amb càncers de laringe, ovari o esòfag. El problema de l’amiant avui en dia és que és un cancerigen. Els mesoteliomes no té un dintell mínim de seguretat, amb exposicions molt baixes a l’amiant es pot desenvolupar aquest tipus de càncer. L’altra característica és “M’agradaria que Cerdanyola que el període de latència des de l’exposició a la manifestació del càncer fos un municipi capdavanter poden passar 40 anys. Abans era un en el desamiantatge i malaltia laboral que afectava un pocs, però avui és una malaltia ambiental l’atenció dels afectats” que ens pots afectar a tots. Abans hi havia pocs focus molt potents -com l En l’apartat jurídic, el Suprem la fàbrica d’Uralita- i ara tenim milers confirma que Uralita ha d’indemnit- de microfocus per tot el territori, com zar amb més de 2,3 milions familiars per exemple les teulades amb fibrocide treballadors i veïns de Cerdanyo- ment deteriorat. A Espanya no se’n va la. Què poden fer aquells ciutadans prohibir l’ús fins al 2002, però el mateque puguin estar afectats per l’am- rial fabricat abans continua instal·lat niant? per tot el país. Les plaques de fibroA Cerdanyola faria falta un punt ciment es van fabricar als anys 70 o d’atenció als afectats per l’amiant 80 i estan caducades. El ciment que que hauria de muntar l’Ajuntament. I donava cohesió i lligava la fibra de al CAP II caldria una unitat específica l’amiant s’esmicola i va quedant lliure de seguiment dels afectats per pato- i això contamina, es dispersa per l’aire logies de l’amiant. La casuística a la que respirem.


actualitat

tema de la setmana

actualitat

ant és un blica”

l Alerta que tot i la prohibició del 2002 per seguir treballant i installant amiant, hi ha milions de tones de fibrociment que suposen un perill per a la salut pública. Les administracions no ho tenen a l’agenda? Al 2002 es va prohibir a l’Estat espanyol la importació, la manipulació i la venda de productes que continguessin amiant, però es va permetre que aquell que estigués instal·lat es va permetre el seu ús fins al final de la seva vida útil, que són uns 35 anys. Però això últim no està legislat, és només una recomanació. l I què es pot fer per accelerar el

desamiantatge? Pressionar les administracions competents. Jo estic implicat a la Taula de l’Amiant de Cerdanyola, a la Comissió de la Generalitat desamiant.cat i estic al grup estatal de la Llei Integral de l’Amiant. Estem pressionant al govern espanyol perquè faci una llei per erradicar-lo i atendre els afectats. Fins que aquesta llei no sigui una realitat, tot el que es faci serà una voluntat de les administracions, però socialment es pot empènyer per potenciar aquesta voluntat.

5

d’amiant als microfocus de fibrociment instal·lant a teulades o baixants. I això està present a Cerdanyola i a posterior. Les persones que tenen un risc superior són les que vivien a Cerdanyola abans del 1997. Tots aquests tenen una possibilitat, però no és el mateix haver viscut a 500 metres que 2.000 de la fàbrica. Un esl Com va l’evolució dels casos? tudi que vam fer amb la col·laboració Ni molts menys estem doblegant la de meteoròlegs constatava que a la l I per on caldrà començar? corva, estem en rampa ascendent. Els zona dels quatre cantons (a la Creu Un cop tinguem el mapa actualitzat estudis que deien que hi hauria casos Roja) es concentraven gran part de de l’amiant existent al municipi, caldrà fins al 2040 feien referència als expo- les patologies. Per tant, depenia de la començar pels llocs més sensibles sats laboralment, però als afectats distància a la fàbrica, però també de com centres educatius, equipaments ambientals s’allargarà molt més. Ara factors meteorològics locals com les esportius i diferents espais públics. estem veient casos de veïns i famili- corrents d’aire. Em consta que a Cerdanyola s’han fet ars de treballadors d’Uralita. Tenim 2 coses en aquest sentit, però la Taula casos al mes a Cerdanyola de meso- l I una vegada jubilat, ha canviat s’hi ha de posar més en serio. Dir què teliomes. És molt. D’aquí mateix (plaça molt la seva vida? s’ha fet i què no i exigir a les adminis- Sant Ramon) tinc casos de persones Estic fent el que sempre m’havia agratracions competents el seu compli- de persones d’uns 60 anys que juga- dat: investigació, docència i la meva ment. També s’ha de potencia el de- ven aquí quan hi havia amiant i han vessant social. Disposo de totes les hores per dedicar-me a això. L’Instisamiantatge domèstic a la deixalleria emmalaltit ara. tut Català de la Salut va ser sensible municipal. També s’ha d’explicar a la població els ajuts existents. I això es l Ara mateix i en referència només a la meva petició i em van deixar un podria fer a l’oficina d’atenció a l’ami- a l’amiant, és igual de segur viure a petit espai a l’ambulatori de Fontetes, ant que proposava abans. A Espanya Cerdanyola que a un altre municipi? on tinc els mitjans per poder estudiar torna diners dels Fons Estructurals de Sí. La fàbrica va tancar al 1997 i actu- les patologies de l’amiant. Així que em la UE que no es fan servir i es podri- alment l’exposició està en la inhalació sento molt útil i molt actiu. - NF en fer servir pel desamiantatge. Altres països d’Europa ho han fet. Aquí no es destina ni un cèntim a l’erradicació de l’amiant. L’amiant no ha estat mai a l’agenda política i ara el covid tot ho justifica. Però la realitat és que cada vegada tindrem més problemes i més casos.


actualitat

núm.

1884

6

ciutat

actualitat

L’Ajuntament i Aigües de Barcelona signen un protocol per garantir aigua a qui no la pugui pagar l L’alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, i el director general d’Aigües de Barcelona, Rubén Ruiz, han signat un protocol per afrontar l’emergència en l’àmbit de la pobresa energètica. L’objectiu del protocol és fixar el procediment per garantir el subministrament d’aigua a qui no el pugui pagar per manca de recursos econòmics, en aplicació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. El protocol se suma a les mesures posades en marxa unilateralment des de 2012 per Aigües de Barcelona per no tallar l’aigua a ningú que no la pugui pagar. A més de garantir l’aigua, la companyia disposa d’un Fons de Solidaritat per ajudar a pagar el consum d’aigua a les famílies amb dificultats. Aquest fons, que es gestiona en coordinació amb els serveis socials dels municipis de l’àrea metropolitana proveïts per Aigües de Barcelona, ja ha bonificat la factura de l’aigua a més de 43.000 famílies en situació de vulnerabilitat, amb una inversió superior als 18 mili-

nistrament i atorgarà bonificacions a les futures factures d’aigua.

ons d’euros. A Cerdanyola, s’han atorgat ajudes a més de 500 famílies, a les quals s’han destinat prop de 320.000 euros. D’acord amb la Llei 24/2015, el protocol estableix el procediment que cal seguir per garantir l’aigua a tothom qui ho necessita. Segons aquest document, Aigües de Barcelona haurà de sol·licitar als serveis socials del consistori un informe de valoració per determinar si la persona o unitat familiar que té factures impagades està en una situació d’exclusió residencial. En cas que aquests indiquin que es tracta d’una persona o una unitat familiar vulnerable, la companyia garantirà el submi-

Acord històric amb Endesa per condonar el deute de 35.000 famílies vulnerables i regular la pobresa energètica l La Generalitat de Catalunya i les admi- vulnerables entre 2015 i 2020, així com el nistracions locals han signat amb la companyia Endesa els acords per condonar el deute que acumulen milers de famílies vulnerables i per regular com fer front a la pobresa energètica. Amb aquests acords s’aconsegueix defensar els drets de les persones en situació de vulnerabilitat, protegir-les de cara al futur, i oferir seguretat jurídica als ens locals.

conveni per regular el cost de la pobresa energètica que es generi a partir de l’1 de gener de 2021, que la companyia assumirà en un 50%. L’acord suposa la regulació, per primera vegada, de l’aplicació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que impedeix la interrupció dels subministraments energètics a les famílies vulnerables. Segons les dades Concretament, la Generalitat ha signat amb aportades fins al moment per Endesa, es la companyia Endesa l’acord per condo- tractaria d’aproximadament 35.000 famílinar el deute acumulat de 35.000 famílies es en situació de vulnerabilitat social, que

Aquest protocol ja s’ha signat amb 23 consistoris metropolitans més: Sant Adrià de Besòs, Begues, Esplugues, Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Climent, el Papiol, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles, Montcada i Reixac, Castelldefels, Viladecans, Sant Feliu, Sant Just, Montgat, Gavà, Pallejà, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi, l’Hospitalet, Badalona i Barcelona, i posa de manifest el compromís de la companyia amb la ciutadania, i en aquest cas en concret, amb les famílies en situació de vulnerabilitat.

entre 60 i 65 anys? El departament recomana esperar a rebre aquesta citació per SMS però qualsevol ciutadà d’entre 60 i 65 anys i que compleixi els requisits ja pot demanar cita per internet. Cal fer el tràmit al web Vacunacovidsalut.cat , on es permet triar el centre, el dia i l’hora de vacunació més convenients. - Redacció suposen un deute acumulat entre 2015 i 2020 de 38.793.524 euros. D’aquesta quantia, el deute generat amb factures corresponents als anys 2019 i 2020 ascendeix a 21.316.964 euros. La signatura d’aquest acord i del protocol de col·laboració entre les administracions públiques i Endesa comportarà la cancel·lació total del deute acumulat a 31 de desembre de 2020 per les persones i famílies en situació de risc d’exclusió residencial.Endesa assumirà íntegrament el deute contret per aquestes persones i famílies vulnerables des de l’inici de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015 (el 6 d’agost de 2015) fins al 31 de desembre de 2018.Pel que fa al deute dels anys 2019 i 2020, el 50% l’assumirà Endesa i l’altre 50% les administracions signants. La part corresponent a les administracions l’assumiran la Generalitat (75%) i les administracions supralocals (25%). - Redacció


actualitat

núm.

1884

8

ciutat

actualitat

ERC organitza regidories de barri i comença visites presencials l Les regidores i regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya s’han assignat la revisió dels barris de Cerdanyola del Vallès amb l’objectiu de fer una visita presencial a tots ells abans de l’estiu. Els recorreguts es faran conjuntament amb associacions de veïns i veïnes així com entitats representatives de cada zona d’acord amb les demandes d’aquestes. L’objectiu és recollir de manera sistemàtica les queixes veïnals, les necessitats no cobertes pels serveis existents així com propostes de millora. El treball de camp ha de permetre presentar un document de resum amb el diagnòstic de la situació dels barris a la ciutat de forma objectiva, coherent i en estret contacte amb la realitat que s’hi viu. Helena Solà (solaTH@Cerdanyola.cat) s’encarregarà de Gorgs, Montflorit i Can Cerdà; Íñigo G. Enterria (garciaEAI@ Cerdanyola.cat) de Serraparera, Banús i Bona Sort; Montse Nieto (nietoMM@ Cerdanyola.cat) de Canaletes, Guiera i Fontetes; Albert Turon (turonVA@Cerdanyola.cat) de Ca n’Antolí, Sant Ramon, Centre i Campoamor i Carme Pina (pinaPC@Cerdanyola.cat) de Carretera de Barcelona, Cerdanyola de Baix i Can Xarau. A Bellaterra i el Turó de Sant Pau aquesta tasca s’està fent de manera habitual per part de les vocalies a l’EMD,

Quim Oltra i Laura Batalla, “on es fa un treball específic donada la singularitat administrativa del barri”, apunta ERC en un comunicat.

ELS RECORREGUTS I VISITES PELS BARRIS ES FARAN MANTENINT TOTES LES MESURES DE PROTECCIÓ NECESSÀRIES PER LA COVID-19

regidores i regidors. En cas que consideri que el seu barri no encaixa en cap dels esmentats o vol fer arribar alguna altra proposta se l’atendrà al correu cerdanyola@esquerra.cat. Els recorreguts es faran aprofitant el bon temps, a l’aire lliure, en grups reduïts i mantenint totes les mesures de protecció necessàries per la COVID-19.

La primera visita ja s’ha fet al barri de Campoamor el mes de març, “on els problemes són especialment greus pel Durant la propera primavera es con- que fa a serveis bàsics com la mateitactarà amb les associacions i entitats xa urbanització del carrer i el control dels barris per concertar les visites so- urbanístic, agreujat amb abocaments bre el terreny. Si algú està interessat en de residus descontrolats i activitats participar a alguna de les visites o vol econòmiques de dubtosa regularitat”. fer arribar algun tema específic, es pot La segona visita estava prevista per ahir adreçar als correus electrònics de les dimarts 6 d’abril. - Redacció

El Pla d’acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire del Vallès Occidental s’aprova inicialment l El Ple comarcal ha aprovat inicialment favor de tots els grups comarcals excepte comarca de Catalunya a disposar d’un el Pla d’acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire del Vallès Occidental amb període de vigència 20212025 així com les accions a desenvolupar i aplicar les mesures en què el Consell Comarcal és autoritat responsable i les que comparteix amb els ajuntaments. El Consell Comarcal assumeix accions de caràcter general de seguiment amb l’objectiu de vetllar per la implementació de les mesures del Pla de forma homogènia, garantint una actuació coordinada a la comarca. El Pla s’ha aprovat per majoria amb el vot a

Pla d’aquestes característiques, incloent a tots els municipis de la comarca. Ara, El Consell d’Alcaldies del Vallès Occidental els ajuntaments de la comarca hauran del 16 de setembre de 2019 va declarar for- de fer el mateix tràmit en els seus òrgans malment l’emergència climàtica i va instar de govern i poder assumir els seus comel Consell Comarcal a la redacció d’un Pla promisos. El Pla es sotmetrà al tràmit d’acció supramunicipal per a la millora de d’informació pública durant un període de la qualitat de l’aire i a la creació d’una taula 20 dies hàbils, mitjançant la corresponent política comarcal, així com totes les accions publicació d’aquest acord al BOPB, al tauque se’n derivessin, incidint també en la sen- lell d’anuncis de la Corporació i a la web sibilització a la ciutadania. El mateix Consell corporativa, amb el benentès que si no es d’Alcaldies va aprovar aquest pla el mes de presenten al·legacions, l’acord d’aprovació gener. El Vallès Occidental és la primera inicial esdevindrà definitiu. CAM-AMUNT que s’ha abstingut.


9

publicitat

publicitat


actualitat

núm.

1884

10

actualitat PSC i Cs avancen en la implementació

ciutat

del seu pacte de pressupostos amb noves màquines per fer esport a l’aire lliure l El govern local socialista i el grup municipal de Ciutadans (C’s) avancen en la implementació del seu pacte de pressupostos amb noves màquines per a fer esport a l’aire lliure a Cerdanyola i fer accessible l’esport al conjunt de la ciutadania de Cerdanyola. El novembre passat les dues formacions polítiques van acordar l’abstenció de C’s en l’aprovació dels comptes i inversions municipals, tot facilitant la seva aprovació a canvi de consensuar i aplicar un catàleg de vuit propostes de la formació taronja. A principis de març el govern local va instal·lar dos espais bio saludables, als quals s’afegiran en els propers mesos més espais per poder realitzar exercici a l’aire lliure amb l’objectiu que Cerdanyola faciliti l’esport al conjunt de la ciutadania. Aquesta proposta entre totes dues formacions, va ser un dels acords que recollits per a la negociació de pressupostos corresponents a l’any 2021. “La voluntat de PSC i de Cs és avançar en iniciatives com aquesta que tenen l’objectiu de millorar la vida i en aquest cas concret potenciar l’esport a l’aire lliure fent-ho accessible per a tots i totes”, asseguren les dues formacions en un comunicat conjunt. Des de Ciuta-

Els nous espais biosaludables ubicats a Cerdanyola / F. Ajuntament MC

dans, la portaveu Sonia Rodríguez ha assegurat que el seu partit “sempre estarà quan es tracti de propostes realistes i bones per a la ciutat” i ofereix consens al govern per a tirar endavant aquells projectes que “millorin la vida dels cerdanyolencs i les cerdanyolenques”. D’altra banda, el portaveu del govern local del PSC, David González, afegeix que “són molts els acords que podem abordar entre totes dues formacions amb l’objectiu de transformar la nostra ciutat, amb rigor i bona voluntat’’.

Totes dues formacions es van comprometre també a fer un seguiment trimestral de les vuit propostes acordades en el pacte de pressupostos i es conviden a una pròxima reunió per fer seguiment d’altres temes d’interès per a la ciutat com l’evolució del Pla d’Habitatge, l’increment d’ajudes a les famílies i de les Ajudes Covid-19, així com la implementació necessària de Parcs Inclusius i la modernització dels polígons industrials de la ciutat. - Redacció

El 30% de la població de Catalunya podria estar immunitzada a finals de juny l Ja s’ha arribat al milió de persones vacunades en primera dosi A Catalunya. Segons ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, el 28% de persones d’entre 60 i 65 anys ja estan immunitzades, i en el grup de majors de 80 anys, el percentatge d’immunitzats arriba ja al 64%. La consellera ha dit que, si se segueixen rebent les dosi de vacunes de forma puntual, a finals del mes juny podrien estar immunitzats el 30% dels catalans i a finals de l’estiu el 70% de la població de Catalunya.

Vergés també ha fet una crida a tothom que es vulgui vacunar que demani dia i hora a través de la web vacunacovid. catsalut.gencat.cat. Pel que fa a les persones de més de 80 anys, Alba Vergés ha assegurat que a partir de la setmana que ve, es podrà accelerar la vacunació amb l’arribada de noves dosi, un total de 194.000 de Pfizer, cosa que farà possible que la setmana vinent totes les persones de més de 80 anys ja estiguin vacunades. Vergés ha

confirmat que en dues setmanes es podran començar a vacunar als usuaris de 70 a 79 anys, “sempre seguint els criteris de vacunació per rist, és a dir, per grups d’edat”. - Redacció


actualitat

núm.

1884

12

actualitat

ciutat

Segueixen creixent els usuaris del Bicibox

El segon semestre d’activitats del Dijous Feminista començarà el 22 d’abril La primera activitat que ofereix el programa Dijous Feminista el dia 22 d’abril a partir de les 12h, és un joc en línia sobre el fenomen de la bruixeria a Catalunya. El contingut del joc està basat en la campanya “No eren bruixes, eren Dones” que recentment ha publicat la Revista Sàpiens en memòria a totes les persones, principalment dones, que dissortadament varen patir les tortures de la cacera de bruixes durant els segles XV, XVI i XVII a Europa. L’objectiu del joc en línia programat és el de sumar-se a aquesta campanya, per contribuir a la reparació de la memòria del patiment de tantes dones acusades de bruixes i metzineres.

Un dels aparcaments de Bicibox amb els quals compta Cerdanyola / F. NF

l El 31 de desembre del 2020, el servei Bicibox, present en 19 municipis -entre ells, Cerdanyola-, havia augmentat el nombre d’usuaris un 13,9 % respecte a la mateixa data del 2019. En total, s’ha arribat als 16.212 usuaris.

En pandèmia, més usuaris però menys desplaçaments Durant els dos primers trimestres del 2020, la pandèmia de la covid-19 va frenar, com en la resta de serveis de transport, el creixement del nombre d’usuaris del Bicibox i l’e-Bicibox. En canvi, durant la segona meitat de l’any i coincidint amb la finalització del confinament domiciliari i d’una lleugera millora en la situació sanitària, es va recuperar el ritme d’increment de l’any anterior. Pel que fa al nombre de bicicletes estacionades als aparcaments segurs Bicibox, n’hi va haver 266.298, un 27,3 % menys que durant el 2019. Aquesta davallada es deu a les restriccions de la mobilitat i l’impacte econòmic de la covid-19, que també ha comportat una disminució en els desplaçaments.

El 64 % dels usuaris del Bicibox es desplacen per motius laborals o d’estudi Segons la darrera enquesta, realitzada a 800 usuaris i usuàries del Bicibox entre el 15 de desembre del 2020 i el 28 de gener

del 2021, destaca que en els darrers dos anys el nombre d’usuaris que fan servir aquest servei per a desplaçaments laborals o d’estudi s’ha incrementat un 24 %, i ha passat del 42 % l’any 2018 al 64 % l’any 2020. Un creixement notablement que posiciona la bici com a mitjà de transport urbà diari. De l’enquesta, també se n’extreu que més de la meitat dels usuaris (el 58 %) fa desplaçaments interurbans, fet que reafirma la mobilitat metropolitana. Així mateix, destaca l’aposta per la intermodalitat: un 46 % els usuaris combina la bici amb altres modes de transport. Finalment, el 95,8 % dels usuaris considera el Bicibox un servei segur o molt segur. Des de l’organisme metropolità, es recorda que el Pla metropolità de mobilitat urbana 2019- 20124 (PMMU 2019-2024), el full de ruta de les polítiques de la mobilitat de la metròpolis de Barcelona per als propers anys, considera la bicicleta com una de les línies estratègiques clau per impulsar el canvi d’hàbits en la mobilitat, ja que ofereix l’oportunitat de rebaixar els nivells de contaminació i millorar la qualitat de l’aire. Per això, n’impulsa i en facilita l’ús amb els aparcaments segurs per a bicicletes particulars (Bicibox), el del servei de bici elèctrica compartida metropolitana (e-Bicibox), la construcció de la xarxa pedalable metropolitana (Bicivia) i campanyes de cessió temporal de bicicletes elèctriques a les empreses (Biciempresa), entre altres accions i iniciatives. - Redacció

Les següents activitats que s’ofereixen en el programa, durant el mes de maig i juny, formen part d’un projecte d’urbanisme feminista que s’està treballant des del Consell Municipal de Polítiques de Dones i en coordinació amb els serveis de Feminisme i LGTBIQ+, Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat. El Consell Municipal de Polítiques de Dones de la ciutat fa mesos que està apostant per treballar per la millora de l’espai públic des d’una perspectiva feminista, promovent a la ciutat un nou model urbà inclusiu que tingui en compte la diversitat de gènere, la classe social, l’edat o l’origen per construir una ciutat més equitativa, segura i sense barreres. Així, es proposem quatre marxes exploratòries per diversos barris de la ciutat. Les marxes exploratòries són rutes urbanes fetes per a dones que permeten efectuar comprovacions in situ dels elements que poden millorar la seva percepció de seguretat i la seva utilitat dels espais públics. Les dues primeres marxes programades formen part d’aquest programa d’activitats i es duran a terme el 13 de maig i el 10 de juny de 19 a 21h. El lloc de sortida de cada una es concretarà més endavant ja que la seva determinació es durà a terme després d’una sessió formativa dirigida a professionals de l’Ajuntament. Aquestes activitats requereixen inscripció prèvia ja que les places són limitades i son no mixtes.


ciutat

Àmbit B30 es marca com a prioritat esdevenir un catalitzador de projectes per a la reactivació del territori l El Plenari de l’Associació, del qual forma part l’Ajuntament de Cerdanyola, reelegeix a Josep Monràs, alcalde de Mollet del Vallès, per unanimitat com a president de l’entitat. L’Associació donarà suport a les iniciatives del territori per optar als fons europeus Next Generation UE Durant la trobada, s’ha fet un balanç positiu de la feina feta fins i s’ha destacat que l’Àmbit B30 té una oportunitat inequívoca de consolidar l’eix de la B-30 com a motor econòmic i industrial del país i del sud d’Europa, oferint alternatives, noves propostes, instruments i solucions, reforçant el treball transversal i la cooperació públicoprivada, davant la recessió mundial i els estralls socials i econò-

l La Covid-19 impulsa la demanda de productes i sistemes touchless. La Covid-19 fomentarà una nova mobilitat que potenciarà la implantació de tecnologies emergents com són les que permeten la interacció dels polsadors sense contacte amb les superfícies, també anomenades touchless, les quals, segons el centre tecnològic Eurecat, experimentaran una alta demanda en espais vinculats al transport públic, els llocs d’oci, els ascensors o els espais de treball, per donar resposta als nous hàbits de comportament que ha introduït el coronavirus.

Monràs ha estat reelegit com a president de B30

mics resultants de la pandèmia que estem vivint. En aquest sentit, el president Josep Monràs, definia l’Associació Àmbit B30 com un espai “catalitzador de

es tàctils per una solució touchless, Eurecat preveu un increment de tecnologies basades en electrònica conEn aquest sentit, Eurecat ja ha par- vencional, així com també en electròticipat en el disseny i en el desenvo- nica impresa o plastrònica. Aquesta lupament dels primers prototips d’un última permet la senzilla integració producte sanitari amb botons capa- d’electrònica en pràcticament qualcitatius touchless per a l’empresa sevol superfície, dotant així de noves catalana dedicada a la manufactura funcionalitats. Situada a Cerdanyola, ferroviària Rolen Technologies & Pro- la planta pilot de plastrònica d’Eureducts, amb seu a Sabadell, mitjan- cat és pionera a Europa. Està comçant un sistema que es pot aplicar posta per dues sales blanques que per activar qualsevol mecanisme permeten la combinació ordenada destinat als usuaris a l’interior d’un dels processos de fabricació necestren. Per fer possible la substitució saris: impressió, hibridació, termode botoneres tradicionals i superfíci- format i injecció de plàstic.

les iniciatives del territori” en el qual es treballa el consens i la generació de confiança, amb l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica, l’ocupació i el progrés social. Monràs ha destacat que “la B30 ha d’esdevenir un dels motors per a la reactivació del territori I per això ens hem posat a disposició dels agents econòmics, socials i administracions per tal de donar suport a aquells projectes que es puguin presentar de cara als fons europeus que arribaran, sempre alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenibles”. El plenari ha celebrat la seva trobada anual en format telemàtic, després d’un any marcat plenament per la Covid-19. - Redacció

Oberta la convocatòria de subvencions per a entitats feministes i LGTBIQ+ l La convocatòria estarà oberta fins al 8 d’abril de 2021. Les sollicituds s’han de presentar telemàticament, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament i concretament a l’apartat d’instància genèrica.

Les quantitats atorgades es destinaran a cobrir les despeses corresponents als projectes, programes o activitats que s’hagin realitzat en el termini comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021. La quantitat econòmica destinada a aquesta convocatòria és de 5.000 €. L’objecte de la convocatòria és la d’incentivar a les entitats registrades de Cerdanyola del Vallès a elaborar projectes, programes o activitats destinades a promoure l’equitat de gènere i la diversitat sexual, de gènere i família amb la finalitat de contribuir a millorar la qualitat de vida de les dones i les persones LGTBIQ+ del municipi.

13

actualitat

actualitat


opinió

col·laboradors

Cecilia COLLADO

opinió

núm.

1884

14

“Seguim treballant per posar les polítiques municipals al servei de les persones”

Octavi MORENO

“Qui controla cada cop més la societat són els gestors de la informació”

PLH i Servei Municipal d’Atenció Psicològica a la Ciutadania Avui vull parlar sobre dos temes que són importants per als veïns i veïnes de Cerdanyola i en els quals hem avançat darrerament.

oportunes en alguns moments). Una Taula que en faci un seguiment permanent, que valori un possible Observatori de l’habitatge, que treballi per incorporar les propostes que encara no han estat incloses i que -El primer és l’aprovació inicial del Pla Lo- faci totes les propostes que consideri necal d’Habitatge (PLH) el passat Ple del 25 cessàries per al bon desenvolupament del de febrer de 2021. És un bon inici per abor- PLH. Una Taula Integrada per col·lectius i dar el tema de l’habitatge a la nostra ciutat. entitats socials i vinculades a l’habitatge; Un cop posat en marxa el PLH, caldrà fer- col·legis i associacions professionals; asne el seguiment i avaluació, i a part d’una sociacions veïnals; representants polítics, direcció política i una coordinació tècnica, de serveis i tècniques municipals; entre creiem fermament que és bàsic que la d’altres possibles membres. ciutadania participi activament en aquest -El segon tema és l’aprovació de la moció seguiment. que vam presentar aquest mes de març per a la Creació d’un Servei Municipal En Comú Podem Cerdanyola, des que ens d’Atenció Psicològica a la Ciutadania. En vam presentar a les eleccions vam posar aquests difícils moments a nivell emocom punt cabdal la creació de la Taula cional, sanitari, econòmic i social, l’hem d’Habitatge i, per això, el vam signar a considerat prioritari. Ara cal ampliar l’atenl’Acord Programàtic Inicial. Per això pen- ció existent i donar-li forma aquest servei. sem que hi ha d’haver una Taula d’habitat- Seguim així, treballant per posar les polítige estable que no es dilueixi en taules es- ques municipals al servei de les persones. pecífiques puntuals (que també poden ser A això hem vingut.

Pandèmia o canvi de paradigma Fa temps que tots estem immersos en una pandèmia mundial d’efectes devastadors, fruit d’un virus que hem deixat de qüestionar perquè ha vingut o d’on ha sortit, per passar a centrar-nos més en discutir o polemitzar sobre la gestió de la situació a nivell polític o social, oblidant-nos també una mica de la realitat sanitària que estem patint. És evident i no vull que malentengueu el missatge del que significa la pandèmia que estem passant amb milions de morts i contagiats, però si ampliem la visió de la situació, la pandèmia no sé si algú ho ha dissenyat així o simplement ha sobrevingut per la situació descontrolada que estem patint a nivell mundial. Són molts els exemples que podríem citar per definir o concloure que la humanitat està en decadència tant social, política, assistencial, cultural, religiosa, ètnica, geogràfica, econòmica, climàtica... Si ho mirem a nivell més proper de la nostra ciutat o país, podem dir que la pandèmia s’ha sumat a un canvi en el paradigma de la nostra pròpia societat, amb més limitacions, crispació, atur, inactivitat, pobresa, desigualtat, en definitiva menys llibertat individual i collectiva! Però tot això simplement se suma o

millor dit accelera aquesta situació de decadència social que fa temps que vivim, per redefinir qui té el poder sobre la societat, si els polítics com fins ara o els comunicadors o mitjans. Perquè fa temps que els religiosos i militars han perdut aquest rol social, tot i que de tant en tant es reivindiquin. La política fins ara ha estat qui decidia sobre nosaltres, les formes de fer o de viure, però el desgast i males praxis d’un sistema polític arcaic i decaient ha fet saltar pels aires el sistema, i en lloc de canviar, cada cop més s’han alimentat propostes populistes, antisistema, extrema esquerra o extrema dreta. És igual d’on vingui la radicalitat! Dins d’aquest caos qui ha tret més rendiment de la situació ja no són els de sempre, banquers ni grans empreses com fins ara. Qui controla cada cop més la societat són els gestors de la informació i sobretot els propietaris de les plataformes per on circula aquesta informació o desinformació de forma ràpida i en xarxa, perquè ells tenen les claus i el poder per definir o decidir qui té o pot influenciar la societat i qui no...


col·laboradors res brazos de Morfeo nos abandonan frecuentemente, toda la integridad de la persona se verá afectada, provocando daños tanto en sus dimensiones físicas (obesidad, enfermedades), como emocionales (depresión, desarreglos alimenticios, ansiedad, estrés, Las pantallas y la etc.) o intelectuales (déficit de memoria, de degradación de la salud ” atención, maduración cerebral, etc.). Por eso, quien no duerme bien o no duerme bastante Los niños, los adolescente, los jóvenes e no puede funcionar ni rendir correctamente. incluso los adultos pasan demasiado tiem- En el mundo actual, el uso y abuso de las po con las pantallas. Y este nuevo “placer pantallas por las nuevas generaciones tiesolitario” —para algunos, cada vez más ver- nen consecuencias muy lesivas tanto para la gonzoso— es extremadamente dañino y cantidad como para la calidad del sueño. Por afecta muy negativamente a los resultados un lado, las pantallas retrasan la hora de ir a escolares, al desarrollo intelectual y a la sa- la cama. Además, aumentan el lapso de tilud, como veremos en nuestra reflexión de empo entre el hecho de ir a la cama y de dorhoy. A esta consecuencia nociva dedica M. mirse. Por otro lado, alteran la continuidad Desmurget el capítulo 7 (“Santé: une agres- del sueño, dañando la cantidad y la calidad sion silencieuse”) de su ensayo “La fabrique del mismo, a causa de ciertos contenidos du crétin digital”. Según M. Desmurget, para —excitantes, estresantes, angustiosos— vela comunidad científica, las pantallas son hiculados por las pantallas. Uso de pantallas un problema, real y muy importante, de sa- y sueño no hacen buenas migas. lud pública. En efecto, las pantallas están asociadas a ciertas patologías sanitarias: Con las multi-pantallas, siempre al alcanobesidad, tabaquismo, alcoholismo, toxico- ce de la mano, disminuyen también muy manía, trastornos alimenticios, aislamiento significativamente los niveles de actividad social, agresividad, inseguridad, depresión, física y se incrementan los de sedentarisprácticas sexuales de riesgo, problemas mo. Nuestro organismo no está diseñado cardio-vasculares, etc. A la luz de estos efec- para estar sentado durante mucho tiempo, tos perversos del uso/abuso/y mal uso de sino para moverse. Por eso, estar siempre las pantallas, precisa este neurocientífico sentado ante las pantallas degrada nuestro francés, habría que considerarlas como una organismo (obesidad), genera patologías de las causas principales de muchas de las graves (emocionales, neurodegenerativas, enfermedades de nuestro tiempo. Hoy, nos cardio-vasculares, etc.) y reduce, en consecentraremos sólo en tres impactos dañinos cuencia, sensiblemente la esperanza de vida. de las pantallas: impactos sobre el sueño, Y la gravedad de estas consecuencias se sobre el sedentarismo y sobre el acceso a acrecienta si el sedentarismo está asociado, contenidos inadecuados y peligrosos para como veremos infra, a ciertos consumos, las nuevas generaciones. también muy dañinos para la salud: tabaco, comida basura, drogas, alcohol, aislamiento (..)Según los neurocientíficos, el cerebro nun- social y soledad no deseada, etc. Por eso, la ca descansa, ni siquiera cuando dormimos. comunidad científica establece una relación Durante el sueño, el cerebro permanece tam- negativa y clara entre el tiempo dedicado a bién activo, realizando tareas que no puede las pantallas y el dedicado a la actividad físillevar a cabo mientras estamos despiertos ca: cuanto más tiempo dedican las nuevas y activos. En efecto, a lo largo de la jornada, generaciones a las pantallas, menos podrán está tan atareado con el frenesí de la vida dedicar al ejercicio físico y más problemas diurna que el trabajo de mantenimiento es de salud tendrán que afrontar. En efecto, imposible. Y cuando llega el sueño, el cere- tanto el sueño como la actividad física son bro se libera de una buena parte de la carga un antídoto contra los problemas precitados de trabajo y puede dedicarse a las tareas de y ejercen una acción salutífera sobre el funmantenimiento: los recuerdos son seleccio- cionamiento individual (de la memoria, de la nados y clasificados; los aprendizajes son atención, del desarrollo cerebral) y sobre la integrados y fijados en la memoria; el creci- protección contra la obesidad u otras patomiento es estimulado; las infecciones y las logías. Para conseguir estos efectos salutífeenfermedades son combatidas; el sistema ros, se aconseja, como mínimo, una hora diinmunológico es reforzado, etc. Así, cuando aria de ejercicio físico. Ahora bien, para esos llega de nuevo el día, el cerebro y el cuerpo grandes consumidores de pantallas, los mal están restaurados y listos para hacer frente llamados “digital natives”, una hora diaria de al ajetreo de una nueva jornada. Ahora bien, ejercicio físico es una proeza, digna de Hérsi los acogedores, confortables y reparado- cules, imposible de realizar para mantenerse

directora

15

en buena salud física y mental. Las pantallas dan acceso, “any time, any where” a todo tipo de contenidos. Entre ellos, también a contenidos relativos a la pornografía, la violencia, las drogas, el tabaco, los juegos de azar, el alcohol, etc., que suelen ser tildados de inadecuados y peligrosos, si tenemos en cuenta la edad de las jóvenes generaciones (...) Y, una vez asimilados, estos mensajes determinan el comportamiento de demasiados adolescentes y jóvenes. Y empiezan a fumar, a beber, a tener relaciones sexuales de riesgo, etc. Para explicar estas normas y comportamientos, M. Desmurget trae a colación el funcionamiento neurofisiológico de la memoria. Para este neurocientífico, la memoria es como una máquina que organiza y conecta contenidos o informaciones. Además, la memoria manifiesta una fuerte tendencia a la “co-activación”: cuando surge un contenido o una información, en una pantalla, la memoria establece automáticamente relaciones con otros contenidos (...) Esta debilidad de la memoria ofrece grandes posibilidades económicas a los mercenarios del neuromarketing que, pensando sólo en los beneficios crematísticos, no hacen ascos a ningún medio, aunque para ello potencien los tres grandes asesinos de nuestro tiempo: el tabaco, el alcohol y la obesidad. El modus operandi de estos tres asesinos es el mismo y utilizan el mismo instrumento: la fragilidad de la memoria (cf. ut supra) y las pantallas. En el caso de los tres se establece una cadena causal, por contigüidad temporal, que conduce de las imágenes (pantallas) al consumo de tabaco, de alcohol y de comida basura, que son asociados a toda una ristra de atributos positivos: virilidad, sensualidad, espíritu rebelde, poder, sexo, libertad, modernidad, etc. Así, gracias a la publicidad directa, indirecta o subliminal, omnipresente en todas las pantallas, los industriales del tabaco, del alcohol y de la comida hipercalórica reclutan nuevos consumidores e incrementan y aseguran las adicciones a largo plazo. La dependencia de las pantallas y los efectos dañinos provocados por ellas han llegado a tal nivel que ya se ha forjado el término de “tecnopatías” o “enfermedades 3.0” para designar estas nuevas patologías. Los padres y los profesores queremos lo mejor para nuestros hijos y nuestros alumnos. Por eso, me pregunto cómo no ponemos coto al uso, abuso y mal uso de las pantallas, pensando sólo en el bien de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Manuel I. Cabezas González

opinió

Cartes a la

opinió


actualitat

núm.

1884

16

cultura

actualitat

Homenatge a Saint-Saëns

L’Orquestra de Cambra porta diumenge a l’Ateneu tres obres del gran compositor francès, en el centenari de la seva mort l Primer va ser Beethoven; ara, SaintSaëns. Si el 2020 es complia el 250è aniversari del naixement del mestre de Bonn, aquest any en fa cent que va morir el gran compositor parisenc; i l’Orquestra de Cambra de Cerdanyola (OCC), atenta a aquest tipus d’efemèrides, ja fa algun temps que va decidir homenatjar a músics cèlebres en dates tan assenyalades. Camille Saint-Saëns va ser persona de grans filies i grans fòbies i, potser a causa d’aquestes últimes, ha passat a la història com un home irritable. La realitat, però, és que al llarg de la seva vida va fer grans amistats entre músics –Liszt, Wagner, Bizet, Rossini, Berlioz i Txaikovski, entre d’altres-, intel·lectuals i artistes de la seva època. És cert, no obstant, que les polèmiques amb altres compositors, com Massenet, Cesar Frank i, molt especialment, Debussy, van arribar a ser importants. L’hostilitat amb aquest darrer era recíproca, tot i que Debussy va arribar a reconèixer en públic la seva admiració pel talent musical del seu rival. La llarga vida de Saint-Saëns és una mena de compendi de la vida cultural francesa del segle XIX i de principis del XX. Nen prodigi, va esdevenir un intel·lectual polifacètic, interessat per diverses disciplines científiques i literàries, articulista habitual i gran viatger. Va rebre en vida les més altes distincions atorgades pels governs francès, prussià i britànic, i al seu traspàs, França li va retre funerals d’Estat.

Catherine Ordroneau, Josep Colom, Kai Gleusteen / Fotografia RM Soler

ment de la Sonata per a piano núm. 18 íntegrament fins a la mort del composidel músic alemany. Finalment, el Carna- tor, que així ho havia disposat en el seu val dels Animals, una de les obres més testament. - Agustí Jiménez populars del compositor homenatjat, també amb dos pianos.

Saint-Saëns va compondre aquesta obra originalíssima mentre passava uns dies de vacances en un poblet austríac, l’estiu del 1886. Concebuda originalment per a un grup de cambra, aquesta ‘suite’ humorística en 14 moviments s’acostuma a interpretar avui en la versió per a orquestra de corda i amb un ‘glockenspiel’. Aquesta versió, o una de semblant, serà la que podran escoltar aquells que s’atansin a l’Ateneu diumenge vinent. La interpretació correrà a càrrec dels músics de l’OCC, de la pianista habitual, Catherine Ordronneau, i de Josep M. Colom, que ja va actuar a quatre mans en els concerts de primavera de Pianos i escoles 2014 i 2015. Dilluns següent, a les 10 Dels més de 400 treballs, de tots els del matí i en el mateix escenari, tindrà gèneres, que integren l’extensa obra de lloc un assaig de l’orquestra obert a Saint-Saëns, Kai Gleusteen ha escollit alumnes de les escoles de Cerdanyola. per a aquest primer concert de primavera postpandèmic tres peces que reque- Per bastir aquesta obra, Saint-Saëns reixen la intervenció del piano. En primer va agafar prestades músiques d’altres lloc, el Quartet en Si bemoll major i en compositors, cançons antigues francequatre moviments, Op. 41, per a piano, ses, el Can-Can i, fins i tot, un fragment violí, viola i violoncel. de la seva Dansa macabra. El conjunt és una mena de desfilada zoològica Després, les Variacions sobre un tema des del principi –Introducció i marxa del de Beethoven, Op. 35, per a dos pianos, lleó- fins al Final, on reprèn molts dels basada en el minuet del tercer movi- temes anteriors. No va ser interpretada

Saint-Saëns i Espanya Quan, a finals de 1888, va morir la seva mare, Saint-Saëns va caure en una profunda depressió, va fugir de França i se li va perdre el rastre. Va reaparèixer l’estiu següent a les illes Canàries! Enamorat d’aquell indret i ja retornat a París, el 1890 va compondre el ‘Valse Canariote’, que va dedicar a la jove pianista Candelaria Navarro. No acaben aquí les relacions, directes o indirectes amb Espanya. L’any 1896, Saint-Saëns va promoure la reparació de les Arenes de Béziers –unes ruïnes que es van restaurar i que avui acullen des de recitals a curses de braus-, que es van inaugurar amb una interpretació de la seva òpera Dejanire on va intervenir, formant part de l’orquestra, la Guàrdia Municipal de Barcelona. Gran amic del violinista navarrès Pablo Sarasate, el 1875 va estrenar el Concert núm. 2, Op. 41 –el que l’OCC tocarà diumenge- amb un èxit clamorós, amb Sarasate al violí i el mateix compositor al piano.


actualitat

núm.

1884

18

esports

actualitat

El Cerdanyola FC iniciarà el playoff d’ascens a Segona B contra el Terrassa

Els verds jugaran per primera vegada en la seva història un playoff d’ascens a Segona B / F. Cerdanyola Futbol Club

l Queden escassos dies perquè comenci la segona fase de competició del grup 5 de Tercera divisió; un playoff entre sis equips on el Cerdanyola FC es jugarà l’ascens a la categoria Segona B. L’11 d’abril es planteja un nou repte pels verds, després de quedar campions del subgrup B havent sumat 40 punts. El Sarda jugarà sis rondes en total, un partit d’anada i un de tornada contra els tres equips millor classificats del grup A: el CE Europa, el FC Vilafranca i el Terrassa FC. El primer matx serà aquest diumenge al camp del Terrassa i el 18 d’abril els verds rebran la visita del Vilafranca. Treball constant, bona actitud i gran compromís als partits i entrenaments. Aquestes són les claus que han permès al Cerdanyola arribar tan lluny aquesta temporada, segons l’entrenador Toni Carrillo. En 22 jornades jugades la victòria ha destacat per sobre de tot, però no ha estat pas un camí de roses. El capità Dani Martí recorda el Sant Andreu com l’equip que els va fer patir més. Un contrincant dur de pelar a l’anada, però que els va fer campions de grup a la tornada: “Guanyar al seu camp és un dels

partits que més recordarem de l’any”. Aquest any la situació pandèmica ha obligat a modificar el sistema habitual, i excepcionalment els punts aconseguits a la primera fase s’acumulen per la segona. Així, el Cerdanyola comença amb avantatge, empatat a punts amb el Vilafranca i només a 4 punts del líder del grup A, el CE Europa. Per això, la derrota a Fontetes contra el Girona B a l’última jornada de la lliga va deixar amb un regust amarg a Toni Carrillo: “La situació continua sent privilegiada, però serà tot una mica més competitiu a la segona fase”. En aquesta lligueta cada punt afegit serà decisiu, perquè només els dos primers ascendiran directament de categoria. El conjunt verd és conscient de l’alt nivell futbolístic a què hauran de fer front al playoff d’ascens. Els tres rivals són igualment perillosos i estan acostumats a guanyar en lligues altes. Però lluny de llençar la tovallola abans de començar, Carrillo es planteja encarar la competició pas a pas i partit a partit. Malgrat que sempre calgui polir algunes coses, el tècnic confia en l’estratègia que

l’equip ha seguit fins ara: “les coses que surten bé s’han de mantenir”. L’equip s’ha mantingut en bona forma, i segons el president del club Felipe López, no ha canviat res respecte anteriors temporades. Troba aquesta oportunitat com la culminació de diversos anys de bona ratxa: “L’èxit del club és el treball diari i de molts anys, que ara s’ha fet visible”. Els verds tenen esperances de pujar si segueixen treballant en la mateixa línia, però no ho contemplen com una fita assolible a tota costa. “El nostre únic objectiu és seguir gaudint i competint dia a dia, que al final és allò que ens ha portat fins aquí”, assegura López. El capità Dani Martí creu que l’equip té possibilitats, però prefereixen encarar-ho sense pressions: “No és una obligació, però ho donarem tot”. Si el Cerdanyola FC aconseguirà pujar de categoria, o no, és encara una incògnita. Segons López, això ho decidirà el seu “treball, sacrifici i també un punt de sort com tot a la vida”. Però passi el que passi, el president té clar que el club mantindrà el seu ADN de “treball, intensitat i de creure en el que fa”, sempre amb tots els seus integrants progressant a l’uníson. - Nora Muñoz


esports

El Cerdanyola Fight Club, campió de Catalunya de Grappling l El Cerdanyola Fight Club es va proclamar Campió de Catalunya per equips en el Campionat de Catalunya de Grappling que va tenir lloc el 20 de març a Barcelona. A més de proclamar-se guanyador, el Cerdanyola Fight Club va aconseguir 19 medalles individuals. Concretament, els cerdanyolencs es van penjar sis ors, set plates i sis bronzes. La competició, en les modalitats de Gi (amb quimono) i No Gi (sense quimono), organitzat per la Federació Catalana de Lluita, era classificatori per formar la Selecció Catalana de Grappling de Catalunya que representarà a la comunitat en el Campionat d’Espanya de Lluita Grappling els pròxims dies 10 i 11 d’Abril a Alacant. - Redacció

La representació del Cerdanyola Fight Club al Campionat de Catalunya de Grappling / F. CFC

l Olga Ruiz rebaixa el rècord de Catalunya d’slalom en cadira de rodes. La cerdanyolenca Olga Ruiz, de l’AEE de l’Institut Banús, ha participat en la tercera jornada d’slalom en cadira de rodes, celebrada a Granollers. Ha aconseguit rebaixar l’actual rècord de Catalunya de la prova cronometrada de la categoria WS4F, en 4 segons, situant la seva nova marca en 1’50’’45. Des de la jornada de Sant Adrià del Besós de febrer, Olga està classificada pel Campionat Estatal, que està previst que se celebri a Sevilla a finals de maig. L’esportista es troba actualment en plena forma i rendiment.

l Cerdanyola serà seu de la lliga de tir amb arc de la mà del Club d’Arquers. La ciutat es convertirà durant els quatre mesos vinents en el centre de la competició de Tir amb Arc en modalitat d’aire lliure. Les bones instal·lacions del CACV han propiciat que la Federació Catalana de Tir amb arc hagi atorgat la Lliga completa d’aire lliure i el Campionat de Catalunya absolut. Per les mesures Covid, la lliga se celebrarà en diferents poblacions simultàniament, Cerdanyola, Montjuïc, Torrefarrera / Puigverd, Pardinyes, Cambrils i Constantí seran les altres seus, reduint així els desplaçaments dels arquers i l’aforament a cada seu. El Club Arquers de Cerdanyola del Vallès, amb més de 190 arquers federats, es troba en un nivell òptim per encarar aquest repte. “El bon nivell esportiu, les instal·lacions i l’excel·lent organització d’esdeveniments esportius, gràcies a la generositat i col·laboració dels seus socis, coneguda a tot Catalunya, fa que l’assignació de la Lliga i el Campionat absolut, sigui la confirmació d’un creixement imparable”, apunten des de l’entitat.

19

actualitat

actualitat


setmana en imatges

actualitat

20

l El Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver acollirà dues persones del programa MAIS d’El Safareig. L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i El Safareig han signat un conveni de col·laboració per tal de què dues persones que participen del programa MAIS (Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania) facin les seves pràctiques al Museu de Ca n’Oliver El Safareig és una entitat que es dedica des de fa més de 30 anys als serveis especialitzats en atenció a les dones des d’una perspectiva de gènere. El MAIS és un programa d’acompanyament i orientació laboral dirigit a dones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania a Cerdanyola. Té com a objectiu la millora de l’ocupacionalitat de dones en situació de recerca de feina i es troben en una situació d’especial vulnerabilitat. Des d’El Safareig i el Museu d’Història/Ajuntament de Cerdanyola i es valora molt positivament aquest acord de col·laboració, doncs “per a les usuàries del programa són molt importants aquestes pràctiques. Per a moltes pot ser un primer contacte amb el mercat de treball. Això suposa no només establir un vincle social que les enforteix, sinó també, en molts casos, trencar barreres alhora de buscar feina”.

l El juvenil del Cerdanyola FC aconsegueix la permanència a Divisió d’Honor i rebrà l’Espanyol a Fontetes aquest diumenge. El Cerdanyola FC continua fent història aquesta temporada. El juvenil A, dirigit per Lluís Macià, ha aconseguit la permanència durant al seu primer any a Divisió d’Honor. Ara toca gaudir de la segona fase de campions on el verd-i-blancs es veuran les cares contra l’Espanyol, el FC Barcelona, el Girona, l’Europa i la Damm. Precisament el seu primer rival serà el conjunt blanc-i-blau aquest diumenge. Tot i la derrota (4-1) al camp de l’Stadium Casablanca, gràcies a la victòria del Zaragoza davant el Huesca, el Cerdanyola ha acabat la primera fase com a 5è classificat amb 24 punts i assoleix la permanència. El Nàstic de Tarragona ha estat el campió del grup 3B del Juvenil Divisió d’Honor.

El programa MAIS forma part de l’Àrea d’Orientació i Inserció Laboral d’El Safareig i està subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.

l El salari de referència metropolità queda estancat i se

situa en 1.320 euros mensuals . L’AMB publica l’actualització del salari de referència metropolità (SRM) corresponent a l’any 2020, així com el pressupost necessari per fer front a les necessitats bàsiques en funció dels diversos tipus de llar. Les dades mostren que el salari de referència mitjà per a l’any 2019 se situava en 1.321,53 € mensuals, mentre que aquest indicador de referència durant el 2020 ha estat de 1.322,52 €/ mes. En canvi, si es compara el salari de referència del 2020 amb el del 2016, l’increment és del 26 %, ja que el 2016 era de 1.048,87 €. El salari de referència o “salari de vida” té com a objectiu principal determinar la remuneració que es considera suficient perquè una persona que treballi i la seva família puguin viure dignament.

l Properes projeccions del cineclub Xiscnèfils. ‘Las

niñas’ (dijous 8 d’abril) i ‘Dating Amber’ (dijous 15 d’abril). Les sessions començaran a les 20 hores.


benestar i bellesa

22

benestar

consells de bellesa

PREPARA’T PER A LLUIR UNA PELL PERFECTA AQUESTA PRIMAVERA

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

DIJOUS 08 ABRIL ORIGEN C/ Pau Picasso 1, local 4 (Cerdanyola)

DIVENDRES 09 ABRIL FERRER

Rbla Sant Jordi,129 (Ripollet)

DISSABTE 10 ABRIL GALCERAN

Pça. Sant Ramon, 18 (Cerdanyola)

ROVIRA

Pg de Cordelles, 64 (Cerdanyola)

l Amb l’arribada de la primavera i el bon temps, ens ve de gust començar a llevar capes de roba per a, a poc a poc, adaptar-nos al sol. Això comporta deixar exposada la pell després de mesos sense veure la llum del sol i, no cal dirho, volem lluir una pell perfecta. Encara que hàgim cuidat la pell durant els mesos de fred, ara amb l’arribada del bon temps i la primavera no podem descurar-la, i més tenint en compte que es comença a depilar amb més freqüència. Així ens assegurarem de mantenir una pell cuidada, i preparada per al sol i la calor. Exfoliar abans de depilar Ara que canviarem d’hora, i comptarem amb més hores de sol, anirem destapant el nostre cos de les capes que ens protegien del fred. I, en conseqüència, s’inicia la temporada de depilació més completa. El primer truc per a aconseguir una pell

perfecta, brillant i sana a la primavera és exfoliar abans de depilar. En exfoliar s’eliminen les cèl·lules mortes que s’acumulen en la dermis, la qual cosa permet que la depilació sigui més fàcil i menys agressiva per a la pell. No t’oblidis d’hidratar per a una pell perfecta Mantenir una bona hidratació en la pell durant tot l’any és fonamental. Però, després de depilar, és extremadament important. La depilació altera les fibres en el teixit conjuntiu de la pell, i usar un bon hidratant afavoreix la reestructuració d’aquestes fibres. A més d’afavorir la normalització de la sequedat, també ajuda a refrescar la zona depilada. Hidratar després de depilar evitarà les rojors, la irritació i fins i tot els granits. Això sí, hem de prestar especial atenció als productes que triem tant a l’hora de Un espai de BENESTAR Un espai de SUPORT

Sinapsis

CENTRE DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA

PSICOLOGIA D’ADULTS PSICOLOGIA INFANTIL I JUVENIL TERÀPIA DE PARELLA LOGOPÈDIA EDUCACIÓ EMOCIONAL MINDFULNESS I ARTERÀPIA INFORMES PERICIALS

C/ Pintor Togores, 42 local · Cerdanyola del Vallès · tel. 93 692 86 38 - 616 879 199 · www.sinapsispsicologia.es

DIUMENGE 11 ABRIL ROVIRA

Pg de Cordelles, 64 (Cerdanyola)

DILLUNS 12 ABRIL ALVAREZ

Galeries Unicentro (Cerdanyola)

DIMARTS 13 ABRIL PINETONS Palau Ausit, 1 (Ripollet)

depilar-nos, com d’hidratar. Han d’anar d’acord amb les característiques i necessitats de la teva pell. REDACCIÓ:AMICn


24

coses de casa c

decoració, interiorisme, moda de la llar

coses de casa

DUES PLANTES PER AL TEU ESPAI DE TREBALL

l Les plantes juguen un paper fonamental en el nostre estat d'ànim

Ara que el teletreball s'ha imposat en molts sectors, escollir quines són les millors plantes per tenir al teu espai de treball a casa no és una feina senzilla. Les plantes ens ajuden a crear espais de treball en els quals ens sentim més còmodes. I és que, a més de proporcionar pau i harmonia, les plantes transmeten frescor i purifiquen l'aire. No és cap secret que les

plantes juguen un paper fonamental en el nostre estat d'ànim. Descobrim, doncs, algunes de les millors plantes per tenir al lloc de treball. La primera és el Ficus tineke, originària del sud-est d'Àsia. Una planta que s'adapta bé als espais amb poca llum. Si la cuides una mica, aconseguirà fàcilment que arribi al metre d'altura. A més, és considerada per la NASA com una de les plantes més purificadores, la qual cosa la converteix en l'aliada perfecta per a aquells espais on pas-

ses la major part del temps. Una altra de les plantes d'oficina a tenir en compte és la Sanseviera Trifasciata Laurentii, originària de l'Àfrica tropical. Una planta molt resistent a la calor, als climes secs, i que necessita que la reguin poc. Gràcies a la seva capacitat per a purificar l'aire i netejar-lo de substàncies nocives com el benzè, el xilè i el toluè, entre altres, es troba en la llista de plantes favorites de la NASA. REDACCIÓ:AMIC n


nova llar

PLA DE MÀRQUETING PER A LLOGAR UN PIS local. Un factor que considerem molt rellevant per a poder

del país.

oferir als nostres clients el coneixement immobiliari necessa-

• També ho publiquem en la nostra pàgina web, una platafor-

ri en la zona, per així aconseguir els seus objectius.

ma de referència per als interessats de la zona.

És per això que sempre que un propietari acudeix a Canals

5. Comencem amb les visites

l Avui, volem, compartir amb vosaltres el pla de màrqueting

per a vendre el seu pis o per a llogar-lo, està prenent la millor

• A mesura que anem rebent sol·licituds d’interessats en llo-

que seguim per a llogar un pis de manera segura, ràpida i

decisió.

gar la propietat, ens posem en contacte amb ells.

eficaç.

Són 7 els passos que seguim per a llogar un pis:

• Filtrem als realment interessats.

Una metodologia immobiliària molt estudiada que podríem

1. Valoració de l’immoble que posarem en lloguer

• Procedim a dur a terme la visita immobiliària als potencials

considerar la nostra fórmula imbatible per a obtenir l’èxit.

• El primer pas és saber per quant es pot lloguer l’immoble.

inquilins.

El lloguer de pisos a les afores de Barcelona cada vegada

Per a això, els nostres experts realitzen una taxació econò-

• Seleccionem a l’arrendatari perfecte..

compta amb més interessats. I és que és molta la gent

mica d’acord amb la situació de la vivenda, el seu estat i el

6. Gestionem tots els tràmits necessaris

que prefereix viure en un entorn més tranquil i aprop de la

mercat actual.

• Sol·licitem a l’inquilí tota la documentació necessària: nòmi-

naturalesa. És el cas de Cerdanyola o Ripollet, dues ciutats

• Després d’aquesta estimació, acabem de fixar el preu defini-

nes, contracte, aval…

fantàstiques, amb molta oferta social i cultural, i molt ben

tiu juntament amb el client.

• Comprovem que compleix amb tots els requisits.

comunicades, que moltes parelles i famílies trien per a co-

2. Tramitem la documentació necessària

• Preparem la documentació legal i redactem el contracte

mençar una nova etapa.

• Encara que es tracti d’un lloguer, és necessari revisar tota

d’arrendament.

Han estat molts els interessats que en aquest últim any ens

la documentació de l’habitatge en el Registre de la Propietat

7. Signem el lloguer

han contactat perquè els ajudéssim a trobar un pis de llo-

i en el Cadastre.

• Coordinem la signatura del contracte on es fa efectiva el

guer a Ripollet o a Cerdanyola.

• En el cas que la propietat no compti amb l’obligat certificat

lliurament de claus.

Una bona notícia per als nostres propietaris, que veuen que

energètic, ens ocupem de tramitar-ho.

• Gestionem les fiances i les clàusules.

els seus pisos s’estan llogant abans del que imaginaven. A

3. Ens posem en marxa amb la part visual

• I signem el lloguer de la propietat.

ells sempre els diem que, el lloguer d’un habitatge és una de

• Duem a terme un reportatge fotogràfic de l’immoble realit-

• Sens dubte, un pla de màrqueting molt complet que por-

les millors fórmules per a rendibilitzar la inversió que va supo-

zat per un professional. Penseu que les imatges seran l’únic

tem aplicant moltíssim temps i amb el qual hem obtingut

sar la compra o per a ajudar-los a pagar la hipoteca.

aparador de l’immoble per a cridar l’atenció dels interessats.

resultats extraordinaris

Els passos imprescindibles per a posar un pis en lloguer

Per la qual cosa és importantíssim dedicar-li temps.

• Tu també vols posar el teu pis en lloguer?

a Cerdanyola o Ripollet

• Preparem els plans de la propietat.

• Contacta’ns i et brindarem un assessorament completa-

Com molts ja sabeu, un dels serveis que oferim en la nostra

4. Apliquem una estratègia de màrqueting personalitzada

ment personalitzat. Estudiarem el teu cas i ens posarem a

immobiliària de Cerdanyola és el lloguer de propietats i la

• Redactem l’anunci perfecte i preparem tot el material ne-

treballar per a llogar la teva propietat el més ràpid possible.

gestió d’aquestes.

cessari per a poder promocionar-lo.

A Canals, som una immobiliària especialitzada en el mercat

• Pugem l’anunci del pis als principals portals immobiliaris

Canals Serveis Immobiliaris

25

SOM DE CERDANYOLA, SOM CANALS n

nova llar

Joan Carles CANALS

venda, lloguer, traspassos de pisos i cases


26

gourmet TORRADES DE SANTA TERESA

plats, receptes i consells

l L’origen d’aquestes postres data

gourmet

del S. XVII.

Cada vegada trobem més varietats de Torrades de Santa Teresa: amb melmelada, amb mel, amb xocolata, farcides o amb formatge, però la que continua tenint més adeptes per sobre de totes és la tradicional, la que preparaven les nostres àvies. Les Torrades de Santa Teresa són unes postres molt fàcils de fer, econòmiques i típiques d’aquestes dates, per la qual cosa no poden faltar en la nostra taula durant la setmana santa. La el.laboració de les Torrades de Santa Teresa és molt personal i en cada llar se’ls dóna un toc diferent, segons els costums del lloc. No obstant això, us ensenyem a preparar les clàssiques, les de quedarien massa fràgils i es trencarien amb facilitat) tota la vida: Ingredients - 450 ml de llet - La pell d’una llimona - Branqueta de Canyella - Canyella mòlta - Oli d’oliva verge, millor si és suau (opcional amb gira-sol) - 1 tassa de sucre - 3 cullerades de sucre - 2 ous - Barra de pa dur (ha de ser així, perquè si no en remullar-ho en la llet

Preparació: En un cassó posem la llet, li afegim tres cullerades petites de cafè, la branca de canyella i la pell de la llimona (assegurant-nos que no queda res de la part blan- ca, perquè amargaria) i portem a ebullició. Passats uns 5 minuts, ho retirem i deixem que es refredi. Mentrestant, posem l’oli a foc mig alt.

Tallem les llesques de pa i les banyem en la llet. Batem els dos ous i passem per ells les torrades. Amb ajuda d’unes pinces de cuina, les introduïm en la paella i les fregim uns dos minuts per cada costat fins que estiguin completament daurades. Quan ho estiguin, les traiem i escorrem bé l’oli. Barregem el sucre de la tassa i la canyella mòlta i arrebossem amb elles les Torrades de Santa Teresa. I ja estaran llestes per a menjar. Les de vi són similars, però en comptes de regar-se amb llet s’utilitza vi dolç. Una altra opció per a decorar-les és fondre en el microones mel i l’aboquem per sobre de les torrades abans de menjar. Redacció:AMICn

Gastrobar & cocteleria tel. 932 50 97 75


Rostisseries

C. Llatina

Sushi 5/25/2020

QR Code Generator - New Manage

Restaurant

Take away

Pizza

Andrius................. 936 918 651 Piropo.................. 936 928 393 Ecopizza...............932 503 640 La Galindeta..........931 392 359

https://app.qr-code-generator.com/manage

Matsuko................936 459 473 Delirios..................931 757 014

Truca i Gaudeix!

1/1

27

Menjar a domicili

Menjar a domicili

Take away


28

motor ELS TRIANGLES D’EMERGÈNCIA MORIRAN

cotxes i motos

motor

EN 2026

l El senyal V-16 ja es podrà usar a Trànsit podrà controlar en quin punt tent color groc acte amb una visibilipartir de l’1 de juliol de 2021

exacte es troba gràcies als senyals que cada 100 segons envia el dispoL’adéu als triangles d’emergència sitiu al núvol de la DGT. A més s’ha és un fet. El Consell de Ministres ha creat un nou triangle virtual l’ús del aprovat la substitució dels dos trian- qual ha estat regulat. gles d’emergència pel dispositiu de Aquest nou dispositiu evita al consenyalització de perill V-16: a partir ductor baixar-se del vehicle per a sede l’1 de gener de 2026 serà obliga- nyalitzar la immobilització del vehitori l’ús d’un dispositiu lluminós de cle per avaria o sinistre, com ocorre color groc que es col·locarà en la amb els triangles que portem usant part més alta del vehicle. des de 1999. Aquest senyal permetrà la geolocalització del vehicle, per la qual cosa

Les llums V-16 haver d’estar homologades i emetre una llum intermi-

tat que abast 1 km de distància. Per a garantir la seguretat, la seva collocació podrà fer-se des de l’interior del mateix cotxe, situant-la sobre el sostre i subjectant-se mitjançant imants a la xapa. D’altra banda, de cara a la seva autonomia, han de funcionar amb bateries, siguin recarregables o no recarregables, però que tinguin una efectivitat de 18 mesos en espera.s. Redacció - AMIC n

Angela

Anna

Albert

Maria

Emmanuel

Rebeca

Emma

Emad

Omar

Nerea

motor


HORÒSCOP ÀRIES (21/3 al 20/4)

Si véns d’una etapa silenciosa, recuperes la necessitat de fer valer la teva opinió. Fas autocrítica i intentes ser més assertiu. Retrobament amb una persona que viu lluny.

CRANC

(Del 22/6 al 21/7)

(Del 24/9 al 23/10)

Obligacions vers els fills, poden ferte cancel·lar els plans festius, però tot arribarà. Bon moment per fer-te escoltar, tens les coses clares i t’expresses amb serenitat.

CAPRICORN

(Del 22/12 i el 20/1)

Et pots sentir força envaït pels altres. Compte fins a deu abans de reaccionar. Si reflexiones, trobaràs la solució. A la feina es pot donar un malentès amb un company.

Roser Bona Astròloga - Redacció

ESCORPÍ

AQUARI (Del 21/1 al 19/2)

Mercuri a Casa III, inclina a fer més desplaçaments. Possiblement passis per la llibreria i compris un exemplar interessant. Si sou diversos germans, feu una trobada comú.

BESSONS (21/5 al 21/6)

Dissenyes el futur mentalment i imagines com vols viure’l des d’ara. Dies per viure alguna trobada molt desitjada amb els amics. Amb la parella parleu de treballar plegats.

VERGE

(Del 24/8 al 23/9)

Si has de signar documents importants, fixa’t bé en el que acceptes. Una amistat pot declarar-se, però tu ja t’ho esperes. Un dels teus fills pot fer-te un bonic regal.

TAURE (Del 21/4 al 20/5)

SAGITARI (Del 23/11 al 21/12)

LLEÓ

PEIXOS (Del 20/2 al 20/3)

Amb Mercuri a Casa XII, vius un període de més reserva i et mostres una mica desconfiat amb el teu entorn. Converses seductores amb algú que t’agrada i que es fan d’amagat.

(Del 22/7 al 23/8)

Et planteges fer una escapada en bona companyia. Atracció amb una persona, que també és signe de Foc. Si havies deixat de fer esport, et ve de gust tornar a practicar-lo.

Mart transitant per Casa VII pot portar algun moment tens amb els altres en general. Algú pot parlar massa i ofendre’t. Mira de ser clar però també assertiu, no posis més llenya al foc. Mous fitxa per obtenir més ingressos estables. Un germà podria proposar-te un negoci en comú. Augmenta la seguretat en tu mateix i dones senyals a una persona que t’atrau.

TELÈFONS SANITAT

Ambulàncies Urgències . . . . . . . . . . . . 061 Av Alcohólics Anònims . . . . . . . . . 93 317 77 77 Famil. Alcohólics Anònims . . . . . . . 93 310 39 53 CAP cita prèvia . . . . . . . . . . . . . . 93 728 44 44 CAP Fontetes . . . . . . . . . . . . . . . 93 594 44 70 Centre de Salut Mental (St Joan de Déu) . . 93 580 96 77 Creu Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 691 61 61 Hospital Parc Taulí . . . . . . . . . . . . 93 723 10 10 Programa d´Atenció Dona . . . . . . . 93 594 21 99 Servei Mpal. Salut Pública . . . . . . . 93 594 44 70 CAP Serraparera . . . . . . . . . . . . . 93 580 63 63 CAP Canaletes . . . . . . . . . . . . . . 93 591 07 40 CAP La Farigola . . . . . . . . . . . . . 93 691 95 89 CAP II Cerdanyola-Ripollet - Urgències . 93 594 22 16 CAP II Cerdanyola-Ripollet - Visites 93 594 21 11

SERVEIS

Emergències . . . . . . Bombers . . . . . . . . Policia local . . . . . . Policia local comissaria Policia Nacional . . . . Mossos d’Esquadra . . Avaries Aigua . . . . . . Avaries Gas Natural . . Avaries Teléfon . . . . . Butà . . . . . . . . . . . ENHER-Fecsa . . . . . Correus . . . . . . . . . Funerària Truyols . . . Esglèsia de Sant Martí Esglèsia Evangelista . . Servei d’Inform. Juvenil Servei Local de Català .

. . . . . . . . . . . . . 112 . . . . . . . . . . . . . 085 . . . . . . . . . . . . . 092 . . . . . . . . . 93 691 20 00 . . . . . . . . . 93 691 18 54 . . . . . . . . . . . . . . 112 . 93 384 50 12 / 342 20 00 . . . . . . . . . 900 750 750 . . . . . . . . . . . . . .1002 . . . . . . . . . 93 725 62 77 . . . . . . . . . 900 770 077 . . . . . . . . . 93 691 37 57 . . . . . . . . . 93 580 97 10 . . . . . . . . . 93 692 08 89 . . . . . . . . . 93 692 42 11 . . . . . . . . . 93 580 61 19 . . . . . . . . . 93 580 27 51

TRANSPORTS

Taxis . . . . . . . . . 93 580 27 27 / 93 729 07 07 Taxi Ecológico . . . . . . 935 800 800 / 635 045 750 TaxiPlus+ . . . . . . 93 580 88 45 / 609 329 286 Renfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 691 88 69 FGC (Bellaterra) . . . . . . . . . . . . . 93 205 15 15 Sarbus . . . . . . . . . . 902 287 000 / 93 580 67 00

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS

Ajuntament . . . . . . Ateneu . . . . . . . . . . Biblioteca . . . . . . . . Casal de joves . . . . . Deixallaria Municipal . Museu de Ca n’Ortadó . Museu Can Domènech

. . . . . . . .93 580 88 88 . . . 93 580 88 88 Ext. 5870 . . . . . . . . . 93 580 76 02 . . . . . . . . . 93 580 58 69 . . . . . . . . . 93 691 74 42 . . . . . . . . . 93 692 33 22 . . . . . . . . . 93 591 41 30

ALTRES

Cerdanyola al dia . . . . . . . . . CIARD (Servei d’Atenció a Dones) . Dones per la Igualtat . . . . . . . . Universitat Autònoma . . . . . . . . Parc Tecnològic . . . . . . . . . . . SAI (Servei D’Atenció LGTBIQ) . . .

. . . . . .

.93 691 68 76 . 93 592 16 47 . 93 580 13 98 . 93 581 10 00 . 93 582 01 00 . 93 592 16 47

ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS

Cerdanyola Comerç i Serveis . . . Gremi d’hosteleria . . . . . . . . . . Cerdanyola Empresarial . . . . . . . St. Antoni - Bonasort . . . . . . . .

CENTRES CÍVICS

CC Banús-Bonasort CC Bellaterra . . . . CC Fontetes . . . . CC Montflorit . . . . CC Quatre Cantons CC Sant Ramon . . CC Serraparera . . .

29

EL SERIENYOLENC

(Del 24/10 al 22/11)

Bon moment pel que fa a la feina, amb la conjunció Sol/Venus. Si hi havia tensions en aquest sector, les coses es calmen i fins i tot pot haver-hi millores salarials.

El sector de la salut inclina a haver de posar algun límit. Evita cercar evasions que enverinin el teu cos. Vols formar-te, però no acabes de decidir què vols estudiar.

BALANÇA

horòscop - telèfons d’interès

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . .

. 670 290 191 . 93 692 11 48 . 93 582 02 04 . 93 580 17 62

. . . . . . .

. 93 580 70 78 . 93 580 15 94 . 93 691 91 51 . 93 691 52 62 . 93 580 46 11 . 93 692 52 22 . 93 691 89 56

G-man

Germán A. Benitez

www.noticiasenserie.com

MCMAFIA

(AMAZON PRIME VIDEO) Avui parlarem d’un drama criminal que, malgrat la seva qualitat, no és molt conegut per aquestes contrades: McMafia. La sèrie és original de la BBC per la qual cosa ja és, de per si, una garantia. McMafia està inspirada en l’exitós llibre escrit per Misha Glenny. Explica la història d’Alex Godman, fill d’exiliats russos amb un passat a la màfia, que va créixer a Anglaterra i ha passat la seva vida tractant d’escapar de l’ombra d’aquest passat criminal. Mentre Alex intenta fer-se pas en la vida, el passat de la seva família torna amb aires amenaçadors pel que el nostre protagonista i la seva novia hauran de fer front als perills que els amenacen. Així, es veurà obligat a entrar en els negocis il•legals per posar fora de perill a la seva família malgrat les seves reticències en un primer moment. La sèrie tracta sobre la màfia i les seves xarxes a nivell mundial i com va mostrant una realitat a la qual no estem acostumats on el pes del crim organitzat en el govern mundial és més important al que la majoria pressuposàvem. La sèrie destaca per unes localitzacions molt variades: Rússia, Índia, Israel, Anglaterra ... I això sense oblidar d’una fotografia i banda sonora més que assolida. Tot això sense obviar a uns actors que fan un magnífic treball. La sèrie consta d’una primera temporada de 8 episodis i ja ha estat renovada per a una segona. Una bona excusa per desintoxicar-se de Netflix... CC Turó Sant Pau . . . . . . . . . . . . 93 692 71 73 CC Turonet . . . . . . . . . . . . . . . . 93 692 40 63

ASSOCIACIONS DE VEÏNS

AV Banús-Bonasort . . . . . . . . . . . 93 580 70 78 Unió de Veïns Bellaterra . . . . . . . . . 93 580 15 94 AV Canaletes . . . . . . . . . . . . . . . 666 38 78 38 AV Ca n’Antolí . . . . . . . . . . . . . . . 93 691 82 93 AV Can Cerdà . . . . . . . . . . . . . . . 93 580 05 61 AV La Farigola . . . . . . . . . . . . . . 637 52 62 38 AV Les Fontetes . . . . . . . . . . . . . 93 691 91 51 AV i Amics de Montflorit . . . . . . . . 93 691 52 62 AV Quatre Cantons . . . . . . . . . . . 93 580 46 11 AV Residencial Can Xarau . . . . . . . 93 580 63 27 AV Sant Ramon . . . . . . . . . . . . . 93 692 52 22 AV Sant Martí-Xarau . . . . . . . . . . . 691 83 89 29 AV Serragalliners . . . . . . . . . . . . . 627 64 68 07 AV Serraperera . . . . .618 27 72 90 / 93 691 89 56 AV Turó La Pionera . .93 692 40 63 / 605 84 85 27 AV Turó de Sant Pau . .93 692 71 73 / 625 60 41 19 Plataforma Cerdanyola 2000 696 388 289 / 615 280 550

serveis

serveis


despatx legal

30

despatxlegal

consell d’advocats i juristes MARTA CUNÍ Bac Advocats

LA JUBILACIÓ ANTICIPADA.

l El Reial Decret Legislatiu 8/2015, 3.Un cop acreditats els requisits ge- anticipada, per la qual cosa aquelles de 30 d’octubre, va aprovar el Text Refós de la Llei General de Seguretat Social. Al text actual, la jubilació anticipada es troba regulada als articles 207 i 208, essent regulada en el primer cas la jubilació anticipada per causa no imputable al treballador i en el segon cas la jubilació anticipada per voluntat de l’interessat. En aquest article farem un breu estudi dels requisits exigibles alhora de causar jubilació abans de l’edat ordinària i en el cas que sigui sol·licitada per voluntat de l’interessat, es a dir la que ve regulada a l’article 208.

nerals i específics d’aquesta modali- persones que sol·licitin la jubilació antat de jubilació, l’import de la pensió ticipada, han de saber que perdran el a percebre ha de resultar superior a complement de maternitat.. n la quantia de la pensió mínima que correspondria a l’interessat per la seva situació familiar al compliment dels seixanta cinc anys d’edat. En cas contrari no es podrà accedir a aquesta via.

Un cop acreditats que concorren els requisits per a l’accés a aquesta modalitat, s’ha de tenir en compte que la pensió serà objecte de reducció, mitjançant l’aplicació d’uns coeficients reductors, que variaran en funció de la cotització acreditada. El coeficient L’accés a la jubilació anticipada per bàsic de reducció és del 2% per cada voluntat de l’interessat exigeix els se- trimestre, amb una cotització de trengüents requisits: ta vuit anys i sis mesos. A partir d’aquí i a major cotització, menor serà el co1.Tenir complerta una edat que sigui eficient de reducció, fins al mínim de inferior, en dos anys com a màxim, a 1,625%. l’edat ordinària de jubilació. En aquest punt hem de comentar que 2. S’ha d’acreditar un període mínim el complement de maternitat, no serà de cotització efectiva de trenta cinc d’aplicació en aquelles pensions de anys. jubilació que s’hagin causat de forma


OFERTES

CHICA CON EXPERIENCIA BUSCA TRABAJO EN CUIDADOS DE PERSONAS MAYORES EXTERNA Y INTERNA Y LIMPIEZA GENERAL. TEL. 632027157 MUDANZAS, TRANSPORTE, VACIADO Y EMBALAJE. PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. TEL. 677885501 BUSCO TRABAJO INTERNA / EXTERNA ASISTENTA DEL HOGAR CUIDADO DE NIÑOS Ó PERSONAS MAYORES CON CONOCIMIENTOS ENFERMERIA. TEL. 611618288

SEÑORA BUSCA TRABAJO LIMPIEZA O C U I D A D O D E P E R S O N A S M AY O R E S .

645051071

C O M P L E TA

DISPONIBILIDAD

COMPLETA

T.

603424096 CUIDADORA DE PERSONAS MAYORES. . INTERNA O EXTERNA. TEL. 632953594 SE OFRECE CHICA PARA EL CUIDADO DE NIÑOS , PERSONAS MAYORES O PARA LIMPIEZA. CON EXPERIENCIA. RESPONSABLE. HONESTA LLAMAR TEL. 623 26 51 06 ALTRES LAS HADAS DEL TAROT HORAS CON-

BUSCO TRABAJO: LIMPIEZA, CUIDADO DE NIÑOS O MAYORES TEL. 616967460

DISPONIBILIDAD

CHICA BUSCA TRABAJO LIMPIEZA O CUIDADO DE PERSONAS MAYORES..

T.

CERTADAS, tardes Whats App. t.605 099 942 VIDENTE AFRICANO CURANDERO SOLUCIÓN DE PROBLEMAS AMOR NEGOCIO MAL DE OJO IMPOTENCIA SEXUAL ETC… GARANTIZADOS 100% WWW. VIDENTEKOBELA.COM TEL. 632107416

Revista setmanal d’informació local gratuïta i independent

Compromis amb la ciutat

www.al-dia.com - tel. 93 691 68 76

- compravenda - traspas

31

LLOGUER ES LLOGAN DESPATXOS EN OFICINA MODERNA I TOTALMENT EQUIPADA EQUIPADA EN ZONA AV. CATALUNYA AL COSTAT D ESTACIÓ RENFE ROGER TELF. 685 928 496 COMPRA/VENDA/TRASPÀS RESTAURANTE EN TRASPASO POR JUBILACIÓN Zona Canaletes. Info: 936 92 83 93 FEINA CLINICA DENTAL DE RIPOLLET NECESITA RECEPCIONISTA CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR. INTERESADOS ENVIAR CV AL CORREO estetic.centre@ gmail.com

classificats www.al-dia.com - tel. 93 691 68 76

classificats

classificats

Truca al 93 691 68 76 o envia el text, el nom i telèfon de contacte a comercial@al-dia.com. Cada paraula costa 1€ per a quatre setmanes. Pots abonar el cost en efectiude o per transferència. ofertes feina - lloguer


Profile for Cerdanyola al Dia

CAD_web_1884  

CAD_web_1884  

Advertisement