Page 1

Certificat control

- 6.000 exemplars gratuïts

setmanari d’informació local 6.000 exemplars gratuïts núm.

1713

Del 14 al 19 de setembre del 2017

www.al-dia.com

tel. 93 691 68 76

Retorn a les aules Un total de 10.342 alumnes inicien el curs 2017-18 El govern municipal continua reivindicant la reducció de la ràtio dels grups de P-3

actualitat - política

Les imatges d’una Diada marcada pel referèndum de l’1-O

p.8

actualitat -cultura

p.16

Ja estan a la venda les entrades per al MAC&XIC del 23 de setembre

actualitat - esports

Les obres de Can Xarau aturen l’activitat esportiva del pavelló

p.22


l’editorial

núm.

1713

2

l’editorial

La llum al final del túnel l Oficialment ja s’ha donat el tret de sortida que, com recordava l’alcalde estarà marcat pel referèndum de l’1-O. La realitat és que al plenari els partidaris del dret a decidir tenen majoria i l’alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà, ja ha signat un decret en suport al referèndum convocat per la Generalitat de Catalunya. Un dia després d’aquest gest el batlle estripava davant dels assistents al aconcentració de suport al referèndum la carta enviada per la Delegació del govern espanyol on s’adverteix els alcaldes

in fraganti

editorial

que no poden col·laborar amb el refe- sos en unes solucions que fa temps rèndum de l’1 d’octubre. que la ciutat espera. En el cas de Cerdanyola Aparca “ja veiem la llum a final La postura del govern municipal da- del túnel”, segons Escolà, i Guiera i el vant del dret a decidir ha quedat clara, crematori estan una mica més lluny. però més enllà de l’àmbit local els tres En aqueste slínies hem parlat en més grans “problemes heretats” estan so- d’una ocasió d’aquests tres grans tebre la taula. Amb voluntat d’augmentar mes de ciutat. La llum al final del túnel el consens, Escolà ha donat el tret de ha de ser molt clara, transparent, consortida al nou curs tot assegurant que sensuada, ha de fer justícia als interesen aquest període Cerdanyola Aparca, sos del consistori i, si cal, depurar les Guiera i el crematori han de tenir una responsabilitats que corresponguin. solució. Esperem que el context del re- Després de tant temps no s’entendria ferèndum no dificulti arribar a consen- una altra forma d’actuar.

per l’edu

de què parlem p.10

Voluntaris cerdanyolencs de la Creu Roja van donar suport a les víctimes i familiars

p.16

Els tresors perduts d’Indiana Jones, a Ca n’Oliver

p.20

El CBF Cerdanyola es renova per intentar l’ascens a LF2

p.32

L’atletisme, fora de pista a Cerdanyola

Cerdanyola al Dia és una publicació setmanal gratuïta d’informació local fundada al 1999. Edita Vallès Publicitat SLU.

Dia de sortida: dimecres. Dip. Legal: B-9751/2005. • Directora: Núria Ferrer • Redactors: Judit Josa, Mónica García Departament comercial: Tina Iglesias (correu electrònic: comercial@al-dia.com) • Disseny: Edu Català Redacció: c/ de Sant Salvador, 11-13 2n 1a 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) • Tel: 93 691 68 76

CERTIFICAT control Publicacions Gratuïtes Distribuïbles

6.000 exemplars


actualitat

núm.

1713

4

tema de la setmana

actualitat

Un total de 10.342 alumnes inicien el curs 2017-18

El govern municipal continua reivindicant la reducció de la ràtio dels grups de P-3 l Al Vallès Occidental aquest curs hi haurà 1.00 infants menys que l’any passat a les aules d’educació infantil i 2.300 estudiants més a secundària. La comarca segueix la tendència de Catalunya, però Cerdanyola no la segueix totalment. “A secundària seguim la tendència generalitzada d’augment, però no hem tingut davallada a educació infantil gràcies a una matrícula viva molt alta”, destacava la regidora d’Educació, Elvi Vila, en la presentació de les dades del curs 2017-18 als mitjans de comunicació. En total, 10.342 infants i joves de 0 a 17 anys tornaven dimarts a les aules de Cerdanyola amb total normalitat i amb la mateixa reivindicació per part del govern municipal: “Continuarem defensant la reducció de la ràtio de P-3”.

Elvi Vila, Carles Escolà i Carme Vigués en l’acte d’inici del curs escolar 2017-2018 / F. NF

el passat curs i el govern municipal va encarregar a una empresa especialitzada que fes un reconeixement a fons del pati. “Es van prendre 34 mostres en diferents llocs del pati, i totes van sortir negatives, Dies abans del primer dia de classe, el de manera que el terra no està contamicurs s’iniciava oficialment a l’Ateneu amb nat i només hi ha restes en superfície una xerrada sobre bullying. “Ens cal el que una empresa especialitzada ha necompromís de totes les administracions tejat”, explicava la regidora d’Educació, per poder donar respostes a les neces- que afegia que l’Ajuntament continuarà sitats que ens presenta la ciutadania”, pressionant la Generalitat perquè “l’estiu remarcava Vila davant la directora dels vinent retiri la coberta de fibrociment”. Serveis Territorials d’Ensenyament al Vallès Occidental, Carme Vigués.

TREBALL PENDENT

Aquest estiu ha quedat pendent, però es OBRES REALITZADES preveu que es faci en les primeres setmaEl curs ha començat després d’un estiu nes del curs, la instal·lació dels sobreeixion, com ja es habitual, s’han realitzat di- dors de la canal de la coberta que dona al ferents actuacions als centres educatius. pati del bosc de l’escola Bellaterra. L’AjunL’Ajuntament ha continuat amb el seu tament és responsable del manteniment programa de pintar dues escoles cada es- dels centres i la majoria de les actuacions tiu havent estat enguany el torn del Sant les fa la brigada d’obres. Al llarg del curs Martí i L’Escola d’Adults Alzina. També el passat es van registrar 695 demandes consistori ha canviat les canonades, el pa- d’intervenció, de les quals 571 han estat viment i l’enrajolat de les parets del menja- resoltes i 124 encara s’han de subsanar. dor de l’Escola Carles Buïgas, ha realitzat l’adequació de l’accés al pati de l’Escola QUÈ HA FET LA GENERALITAT? Municipal La Sínia, la instal·lació de les línies de vida a la coberta de l’Escola Saltells, D’altra banda, aquest estiu les obres el canvi de la porta d’entrada de l’Escola als centres educatius que han anat a a Turó de Guierai la insonorització de l’aula càrrec del Departament d’Ensenyament de bateria de l’Escola Municipal de Música de la Generalitat han estat l’arranjament dels talussos del pati de l’Escola Carles Aulos. Buïgas, la ventilació creuada de l’Escola La neteja del fibrociment al pati de l’Escola Saltells, la retirada del sostre de fibrociCarles Buïgas va ser una de les principals ment de l’edifici d’aules de l’escola Serreivindicacions de la comunitat educativa raparera i l’adequació d’un parell d’aules

xifres l 10.342 infants i joves entre els 0 i el 17 anys inicien el curs en centres educatius a Cerdanyola.

l 541 ho han fet a les escoles bressol i llars d’infants. l 5.710 a escoles d’infantil‐primària. l 3.677 a secundària fins als 17 anys. l 220 a centres d’educació especial. lAltres tipus d’ensenyaments: 325 persones matriculades a l’Escola d’Adults L’Alzina i 395 persones matriculades a Cicles Formatius de Grau Superior i al curs d’accés a aquests cicles. A escoles de música amb ensenyaments reglats, 330 a l’Escola Municipal de Música Aulos i 558 a El Musical. a l’institut Forat del Vent.

NOVA ESCOLA 21 Quatre centres de la ciutat -Xarau, Fontetes, Bellaterra i Jaume Mimó s’han afegit al projecte Escola Nova 21. Cerdanyola, pel fet de ser el municipi amb més centres compromesos amb aquest projecte, ha estat convidada per la Diputació de Barcelona a dinamitzar la zona del Vallès Occidental Sud. - N.Ferrer


actualitat

6

política

actualitat

Un curs polític per solucionar els “grans problemes heretats”

Cerdanyola Aparca, Guiera i crematori són els tres grans temes que el govern municipal espera poder solucionar en un curs polític marcat també pel referèndum l Poc després de signar un decret de suport al referèndum de l’1 d’octubre l’alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà, presentava els eixos de treball que seran prioritaris per al govern municipal de Compromís durant el curs polític 2017-18. Un període durant el qual el batlle espera poder solucionar “grans problemes heretats” com Cerdanyola Aparca, PEM Guiera i el crematori. Més enllà de l’àmbit local, Escolà assegurava que l’inici de curs estarà marcat pel referèndum. “Estic convençut que també marcarà els propers mesos”, avançava l’alcalde, que destacava que la majoria del ple dóna suport a un referèndum que “és parlar de democràcia”.

L’ALCALDE DE CERDANYOLA DEL VALLÈS SIGNA UN DECRET EN SUPORT AL REFERÈNDUM DE L’1 D’OCTUBRE En el document s’acorda donar suport al referèndum convocat per l’1 d’octubre i es compromet a complir les previsions de la Llei del referèndum aprovada ahir al Parlament de Catalunya. Anuncia que es ratificarà en la propera sessió plenària que celebri l’Ajuntament i s’informarà al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (AMC) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). / F. Ajuntament MC

realitat”. Per a l’executiu d’Escolà, l’aprovació d’un pressupost amb un augment de les partides d’atenció a les persones permetrà treballar amb Un dels eixos d’aquest curs polític serà més recursos les polítiques socials. un pla d’inversions que “tira endavant En aquest apartat, també s’apuntava a tota màquina”, en paraules d’Escolà, que aviat es presentarà oficialment que posava com a exemple les obres l’augment significatiu de pisos per iniciades al pavelló de Can Xarau o al habitatges per a emergències socials. mercat de Serraparera: “És un pla que “Actualment l’Ajuntament té sis i són no preveu obres faraòniques, sinó insuficients”, remarcava l’alcalde. que aposta per la millora i manteniment d’espais públics i equipaments”.

PLA D’INVERSIONS “A TOTA MÀQUINA”

En l’apartat de participació, Escolà anunciava que el procés participatiu de Ca n’Altimira ha recollit moltes aportacions i encara ara l’última fase en la qual s’elaboraran les conclusions. D’altra banda, les millores en fonts, en l’skatepark i en les places i parcs públics són els àmbits en els quals els infants i adolescents de la ciutat han decidit invertir els 200.000 euros que el consistori va posar a la seva disposició. “D’aquí a finals d’any aquestes propostes veuran la llum i ara iniciarem un segon procés participatiu”. Finalment, el batlle anunciava que el govern municipal treballa perquè el procés de participació del Centre Direccional “sigui una

GUIERA FUNCIONA AMB NORMALITAT

que aviat es presentarà el calendari de les properes actuacions. El crematori, “un problema que va generar l’anterior govern”, podria tenir una solució abans de finals d’any. “Estem convençuts que aconseguirem evitar la seva construcció”, afirmava el batlle.

NEGOCIACIONS MOLT AVANÇADES PER AL CONVENI DE L’EMD DE BELLATERRA

En l’àmbit de les relacions institucionals Escolà anunciava que hi ha molts Però com ja va passar el curs passat, fronts oferts amb la UAB i espera que els gran problemes de ciutat que estan aviat les converses que estan mansobre la taula marcaran el curs polític. tenint les dues parts “donin els seus “D’aquí a finals d’any esperem que el fruits”. En aquest mateix àmbit, el tema de Cerdanyola Aparca quedi re- batlle apuntava que les negociacions solt, tot avança com estava previst”, per al nou conveni amb l’Entitat Munianunciava Escolà. El PEM Guiera és cipal Descentralitzada EMD) de Bellaun altre dels temes que, segons el go- terra estan “molt avançades”. vern municipal, tindrà solució durant aquest curs polític. “L’equipament Finalment, la millora de l’organització continua funcionant amb normalitat i municipal serà un altre del eixos políal plenari hi ha consens en la fórmula tics prioritaris d’aquest curs. Concrede gestió que ha de tenir”, apuntava tament, Escolà avançava que en els Escolà, que recordava que s’ha fet l’ar- propers plenaris arribaran “propostes ranjament d’urgència a la coberta -per d’acord que permetin avançar en solucionar el problema de goteres- i aquesta línia”. - NF


actualitat

núm.

1713

8

política

actualitat

El referèndum de l’1-O marca la


actualitat

política

9

que siguin per dividir i no unir a tots els catalans”. Ortolà aposta per la celebració d’una “Diada que representi a tots els catalans i que no estigui al servei d’una ideologia que busca el trencament i la confrontació”. Per la seva banda, el PP de Cerdanyola assegurava, mitjançant les xarxes socials, que no pot estar “al costat d‘un alcalde sectari que no respecta la legislació actual ni les decisions judicials”. Després de les ofrenes florals a la plaça de l’Onze de Setembre, les activitats van traslladar-se a la plaça de Francesc Layret: hissada de la bandera, les actuacions de la Coral i Banda de l’Agrupació Musical i de l’Agrupació Sardanista i la lectura del Manifest de l’11 de Setembre de 2017 pactat per l’Associació Catalana de Municipis a càrrec de la presidenta de Bambalina Cerdanyola, Rosa Maria Soler: “Des del municipalisme, com a governs locals de Catalunya, volem i hem de dir ben alt que, els entrebancs no ens faran desistir en la voluntat de millorar els serveis i l’atenció vers els nostres veïns i veïnes. Sempre hem defensat els seus drets i aspiracions. I reclamem, un cop més, el nostre dret a decidir i expressar-nos lliurement”.

D’esquerra a dreta i de dalt a baix ofrena floral institucional de l’Ajuntament, lectura del manifest institucional, l’abans i el després de la C embolcallada amb la paraula democràcia, l’actuació de l’Agrupació Sardanista i de la banda de l’AMCV. A la part superior l’alcalde de Cerdanyola trencant el la carta enviada per la Delegació del govern espanyol on s’adverteix els alcaldes que no poden col·laborar amb el referèndum de l’1 d’octubre. / F. NF

l La convocatòria del referèndum de l’1-O va marcar la celebració de la Diada Nacional de Catalunya fins i tot abans de l’11 de setembre. En una concentració de suport al referèndum l’alcalde, que un dia abans havia signat un decret en suport a la convocatòria, va trencar la carta enviada per la Delegació del govern espanyol on s’adverteix els alcaldes que no poden col·laborar amb el referèndum de l’1 d’octubre. I només un dia després d’aquest gest, quatre escaladors cerdanyolencs van embolcallar el monument a Lluís Companys, conegut com la C de Cerdanyola i obra de l’escultor

CXC, ERC, PDECAT I EL REGIDOR NO ADSCRIT ES COMPROMETEN AMB EL REFERÈNDUM

D’altra banda, els grups municipals del Compromís per Cerdanyola, ERC, PDECAT i regidor no adscrit, han maSalvador Mañosa, per “vestir-lo de nifestat el seu suport al referèndum del proper 1 d’octubre i es comprometen democràcia”. a seguir treballant per garantir que a L’11 de setembre, per segon any conse- Cerdanyola se celebri amb normalitat cutiu, les ofrenes florals d’entitats i for- aquest referèndum. En un comunicat macions polítiques es van fer a la plaça conjunt remarquen que faran tot el Onze de Setembre i l’acte institucional necessari per garantir que totes les a la plaça de Francesc Layret. A excep- persones de Cerdanyola cridades a les ció del Partit Popular i de Ciutadans, la urnes puguin exercir el seu dret a vot, resta de grups municipals van partici- ja sigui per votar sí, per votar no o en par a l’ofrena institucional. En aquest blanc, ja que consideren que “negar el sentit, el portaveu del grup municipal referèndum és negar la democràcia”. de Ciutadans (C’s) a l’Ajuntament de Per aquest motiu, animen al conjunt Cerdanyola, Pau Ortolà, ha assegurat de la ciutadania a participar en el refeque “Ciutadans no participarà en cap rèndum convocat per la Generalitat de acte institucional de la Diada sempre Catalunya. - NF

actualitat

a la Diada Nacional de Catalunya


actualitat

10

ciutat

actualitat

Visualitzen al sincrotró ALBA com el magnetisme fa surf Comprendre com es poden modificar les propietats magnètiques en una escala de temps ràpid és clau per dissenyar dispositius eficients en el futur l Un grup d’investigadors del Sincrotró ALBA, de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) i de la Universitat de Barcelona (UB) han desenvolupat una nova tècnica experimental per visualitzar quantitativament aquestes ones acústiques superficials i utilitzar-les per modificar la magnetització de nanoelements magnètics (els “surfistes”) sobre la capa superficial del cristall. Aquest sistema també podria utilitzar-se per estudiar altres àrees com la manipu-

Configuració dels dominis magnètics al passar l’ona, i on s’aprecia que s’amplien horitzontalment

lació de nanopartícules i cèl·lules o controlar reaccions químiques.

Propietats magnètiques, fotograma a fotograma L’experiment es va dur a terme a la línia de llum CIRCE del Sincrotró ALBA, utilitzant el microscopi de fotoemissió (PEEM), una eina d’avantguarda per

a l’anàlisi de capes fines, superfícies i intercares, així com propietats magnètiques de nanomaterials. Els resultats van mostrar que els quadrats magnètics van canviar les seves propietats sota l’efecte de les ones, ampliant o encongint els dominis magnètics en funció de la fase de l’ona. Curiosament, la deformació no té efecte instantàniament, sinó que hi ha un retard entre l’ona i els canvis magnètics. - Redacció

Voluntaris cerdanyolencs de la Creu Roja van donar suport a les víctimes i familiars de l’atemptat de Barcelona En el dispositiu hi havia psicòlegs, infermers, socorristes de primers auxilis psicològics i conductors, tots ells voluntaris de l’assemblea local l Enmig del dolor, les llàgrimes i la inquietud que va deixar l’atemptat de Barcelona el suport psicòlogic a les víctimes i familiars va ser una de les prioritats. Un equip de la Creu Roja Cerdanyola, Ripollet i Montcada va participar en el dispositiu d’emergències que es va organitzar i la seva tasca principal va ser el trasllat,

Per a Francesc Vilaró, veí de Cerdanyola i un dels voluntaris que va formar part del dispositiu, l’acompanyament als familiars de les víctimes és molt important, tot i que sovint no hi ha paraules de consol possible. “Moltes vegades més que parlar tu has de deixar que siguin ells els qui et vagin comentant i tu només els has d’acompanyar en el seu dolor. En aquests moments és molt important tenir a algú que t’escolti”. Després de l’actuació el mateix dia de l’atemptat i els dies posteriors, la Creu Roja Cerdanyola - Ripollet - Montcada Voluntaris cerdanyolencs / F. Creu Roja també va participar a la manifestació l’acompanyament als familiars de les #NoTincPor del dia 26 d’agost a Barvíctimes i el suport logístic a altres celona amb la prestació de serveis terequips d’emergències. restres preventius. - Redacció


opinió

col·laboradors

Gemma JAUMANDREU

De la consciència i la responsabilitat personals Diuen que quan hi ha massa xivarri el millor és quedar-se quieta i esperar a què el brogit decaigui... Podria semblar que tot està dit, però no és així. De fet, tot està per dir encara, o tot just comença a dir-se (barroerament, a trompades...). I justament d’això va la cosa, d’expressar-nos, però sobretot d’escoltar-nos.

opinió

núm.

1713

12

“No hem arribat enlloc, aquí comença tot i tot és possible si així ho volem”

Manuel Buenaño

“El alcalde corrió para hacerse la foto y firmar un decreto de alcaldía apoyando dicho referéndum ilegal”

Venim de tradicions on la força i el tacticisme s’han imposat a la paraula. En les darreres dècades, a més, s’ha substituït el debat ideològic seriós per la impostura premeditada, les gesticulacions insubstancials i el twitterisme de pa sucat amb oli. Potser per aquests motius la caixa de trons s’ha obert ara... De veres estem tan segures de la nostra posició? Ens l’hem rumiat prou? O potser és que ens aferrem a allò que, per estar en boca de tothom, simplement ens ressona? Hem contraposat els nostres arguments amb persones que no pensen el mateix que nosaltres? Això no va de si sóc d’aquests o dels altres. No es tracta d’ubicar-nos

en un o altre pol, abraçant banderes i abraonant-se contra el suposat adversari, el que opina diferent... Les identitats personals, i també les dels pobles, es poden construir en base a l’alteritat (jo no sóc com tu) o mitjançant la lògica del reconeixement (jo comparteixo amb tu). En lloc d’esmicolar-nos tot cercant la diferència com a justificació per alçar murs, ara és l’hora de decidir, i de fer-ho amb consciència i responsabilitat. El moment històric a què hem arribat fa basarda, sí. Impressiona, fa respecte... Requereix de valentia per mirar-nos endins cadascuna de nosaltres. Com deia la Frederica Montseny: “l’única manera de fer una revolució és fent-la, però per a fer-la es necessita un poble. I cal que aquest poble tingui consciència i voluntat revolucionària. I per a això, cal treballar incessantment, infatigablement, il·limitadament”. No hem arribat enlloc, aquí comença tot i tot és possible si així ho volem.

Alcalde, no incumpla la ley El pasado jueves 7 de septiembre presenté una instancia en el Ayuntamiento de Cerdanyola dirigiéndome al alcalde para que no incumpliera la ley, en referencia al referéndum ilegal del 1 de octubre. Le quise advertir que, ante el requerimiento que habían recibido de la Generalitat, sobre la petición de cesión de espacios electorales por parte de este Ayuntamiento, no debía dar cumplimiento, ya que en caso contrario atentaba contra la legalidad vigente e incumplía las resoluciones del Tribunal Constitucional. También le dije que el mismo Tribunal Constitucional ha advertido tanto a los miembros de la Mesa del Parlament, como al Gobierno de la Generalitat y a los Ayuntamientos de sus responsabilidades, incluida la responsabilidad penal, en el caso de que incumplan lo ordenado por

dicho Tribunal. Ante esta situación, le he realizado la advertencia legal que dar cumplimiento a dicha petición por parte de la Generalitat de Catalunya, vulnera la legalidad vigente y se estaría incurriendo en un delito. Por ello, le he exigido que no se atienda a estas peticiones, y que en ningún caso, se colabore de forma directa o indirecta en la preparación de este referéndum ilegal. Pero el alcalde, que tiene Cerdanyola totalmente abandonada por su vagancia por no hacer nada en dos años, corrió para hacerse la foto y firmar un decreto de alcaldía apoyando dicho referéndum ilegal. Muy diferente de lo que ha pasado en grandes ciudades como Barcelona, Hospitalet o Terrassa, que los alcaldes han solicitado antes de firmar nada asesoramiento a sus secretarios municipales.


opinió

núm.

1713

14

opinió

col·laboradors

Cartes a la

ciutadania conscienciada podem fer molt:

directora Carta oberta municipal

1)Denunciar les irregularitats dels assentaments del terrenys afectats al Registre de la Propietat.

al

Ple

Llegint les deliberacions dels Plens municipals observo que la salut de la ciutadania, relacionada amb els 16 abocadors reconeguts oficialment com a tòxics a la Plana del Castell (Centre Direccional), no és objecte de preocupació prioritària per a cap grup municipal. Del PSC local no ens ha d’estranyar tal volta que ha estat i és el copartícep necessari de l’estat de situació actual. Durant uns 15 anys o més, es va dur a terme, ben il.legalment , l’abocament de residus tòxics i perillosos dins una superfície després destinada a especulació immobiliària i “otras hierbas”. Amb la col.laboració necessària , per activa o passiva, de l’equip municipal (PSC). Tenim totes les actes. Els serveis tècnics esmentats per a declarar podran explicar-nos autèntiques “virgueríes”. La guinda la va posar la Sra. Carmen Carmona, alcaldessa del PSC, al renunciar a la paritat Ajuntament-Incasol en la presa de decisions al Consell del Centre Direccional i deixant-les en mans dels malfactors que ho controlen a l’ombra. Si els tècnics corresponents de l’ Ajuntament volguessin explicar-ho...Pot ser acabaran fent-ho. I els que teòricament anaven amb nosaltres a la Plataforma contra els abocadors, com ERC, què en podem dir després que es vantaven d’haver aconseguit 15 MM€ per “tapar” ( en tots els sentits) per dalt l’abocador de Can Planas sabent que no es cap solució “amagar” els 2,5 milions de m3 de terres i residus tòxics que actuen al subsòl i ho seguiran fent? El PP , sempre lleial mentre durà la Plataforma contra els abocadors, ara, en l’afer que ens ocupa, està “ en paradero desconocido”. De ICV, després del seu pas per l’Alcaldia, no podem esperar-ne res. I Compromís, la nostra gran “ esperança blanca” ens ha donat l’esquena. Dels altres dos grups “Ciudadanos” i MES, no puc dir res per què són “nuevos en Plaza”. A la “mili” es diria en aquests casos “valor se les supone”. Doncs malgrat tot això la

2)Relacionar l’accionariat propietari dels terrenys del Centre Direccional amb altres activitats vinculades amb els organismes públics. 3)Apuntar els càrrecs públics, presents i passats, de Cerdanyola i més amunt, amb irregularitats en l’exercici de les seves funcions relacionades amb el que ens ocupa. 4)Altres accions que sorgiran sobre la marxa en relació a les iniciatives que vagin sorgint. Roger Caballé Ciutadà de Cerdanyola

Rectificació carta directora Sra. Directora de CERDANYOLA AL DIA, Observem que en la seva recent publicació número 1712 de data 6 de setembre, en la seva secció de “Cartes a la directora”, publiquen per error una carta que titulen “Rectificació del PDeCAT al Comunicat de Podem publicat al número 1710”. Ens veiem en l’obligació de fer diverses puntualitzacions, en interès d’aclarir la confusió que aquesta publicació segurament generarà als seus lectors. La seva revista transcriu fil per randa el text que la nostra formació política requeria al grup de “Podem Cerdanyola” com a rectificació necessària al manifest que aquest havia publicat en diversos mitjans de comunicació de la nostra ciutat i que contenien insults greus, gratuïts i injustificats cap al PDeCAT. Per tant, qui ha de rectificar és el grup de “Podem Cerdanyola” i no el setmanari Cerdanyola al Dia, independentment que considerem que la seva revista no hauria d’acceptar en les seves publicacions, encara que els autors siguin aliens a ella, termes injuriosos i ofensius cap a tercers, com és el cas. Hem de recordar així mateix que en les seves condicions per a la publicació a la secció de “Cartes a la directora” ja exigeixen, suposadament, que aquests escrits siguin respectuosos, circumstància que en aquest cas hem de concloure que no han tingut en compte.

La qüestió és senzilla, l’activitat política en general, i en el nostre cas particular en el que afecta a l’àmbit local de la nostra ciutat, no pot convertir-se en un femer en què qualsevol pugui traspassar impunement els límits que marca el mínim respecte que s’ha d’exigir a qualsevol persona en el seu comportament social, no ho podem tolerar. Nosaltres actuem amb respecte i l’hi exigim als altres, així de simple. De moment encara no hem rebut ni hem vist publicada cap rectificació per part de “Podem Cerdanyola”. Deixem-ho aquí.

JOSEP MARIA GISPERT i AMORÓS, PRESIDENT LOCAL DEL PDeCAT de CERDANYOLA DEL VALLÈS

Comentaris al “Comunicat de PODEM” He restat bocabadat després de llegir el “Comunicat de PODEM” en el núm. 1712 de Cerdanyola al dia. Diuen: “Nosaltres apostem per una República Catalana dins d’un Estat Plurinacional, federal o confederal”, però sembla que s’han descuidat algunes paraules, perquè hi haurien d’haver afegit “en forma de Monarquia”, ja que, pel contingut del comunicat, he de suposar que el volen “acordat” amb el govern del Reino de España. També diuen que “farem costat a la majoria de la població que no està participant d’aquest xoc de trens”. Algú els ha d’haver dit on està la majoria, tal vegada l’Estat espanyol? No sembla pas que PodemCerdanyola desitgi saber-ho a través del referèndum convocat pel nostre Parlament pel dia 1 d’octubre. Ja s’ha assabentat PODEM-Cerdanyola de que PODEM-Catalunya dóna suport al referèndum convocat? (Si és que el Sr. Albano Dante Fachín representa PODEMCatalunya, que mai se sap del tot). L’opinió de PODEM-Cerdanyola no coincideix amb la del Sr. Dante Fachín, però sí que sembla coincidir amb la d’en Joan Coscubiela (votat pels membres de PODEM-Cerdanyola), el qual ha aconseguit rebentar amb el seu discurs la coalició C.S.Q.P i encara més, el que mai havia aconseguit un polític d’esquerres, ser aclamat per totes les dretes espanyoles i ser rebutjat per gairebé la meitat del seu grup parlamentari. Robert Álvarez Masalias


16

cultura

actualitat

actualitat

Els tresors perduts d’Indiana Jones L’exposició ‘A la recerca dels tresors perduts’ estarà a Ca n’Oliver fins al 26 de novembre l El personatge cinematogràfic de l’arqueòleg Indiana Jones va despertar a tota una generació les ganes de dedicar-se a l’arqueologia. El Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver acull fins al 26 de novembre l’exposició ‘A la recerca dels tresors perduts’, que ens mostra que la figura del doctor Jones va més enllà de les pel·lícules: “Indiana Jones ha existit en la figura dels primers arqueòlegs moderns”, destacava el director del museu, Joan Francès, que recordava que “en el món encara queda gent que participa d’aquest esperit apassionat i aventurer dels considerats pares de l’arqueologia moderna”.

Així, l’exposició -produïda pel Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), l’Arqueoxarxa i Rubens Produccions- permet que ara mateix a Ca n’Oliver els visitants visitin Un dels espais de l’exposició ‘A la recerca dels tresors perduts a Ca n’Oliver’ / F. NF els tresors reals del museu i els tresors que amaga el misteriós hangar nord-ame- de cristall són algunes de les peces pro- mera tindrà lloc el proper 27 de setembre ricà, l’Àrea 51.El Sant Grial, l’Ídol d’Or de tagonistes d’una mostra que comptarà (18.30 hores) i serà una conferència sobre la Fertilitat, el Capçal de Ra o la Calavera amb activitats complementàries. La pri- la història de la saga d’Indiana Jones. - NF

El Mac&Xic es reinventa amb una única jornada de teatre infantil l Una girafa somniadora, una cigala cantant i el cinema mut seran alguns dels protagonistes de la tercera edició del festival Mac&Xic. El pròxim dissabte 23 de setembre, Bambalina oferirà dotze representacions teatrals i tallers destinats als nens de 0 a 6 anys. L’edició d’enguany es concentrarà en una sola jornada i acollirà la feina de cinc companyies. “És un dia per sortir al carrer i aprofitar per viure Cerdanyola”, destaca la regidora de Cultura, Elvi Vila, que senyala que “amb el format d’un dia es podran veure gairebé totes les obres”. Els espectacles i el taller de titelles es repartiran entre la sala d’actes i el pati del MAC i oferiran diferents sessions des de les 11 fins a les 19 hores. Com a cloenda del festival, la companyia Roger Canals farà ballar al públic de la plaça de l’Abat Oliba amb l’espectacle gratuït ‘Reboombori’. Les entrades ja estan a la venda

Soler i Vila durant la presentació de la programació del Mac&Xic / F. MG

a l’Ateneu de Cerdanyola o al web de l’ajuntament i tindran un preu de 4 euros pel públic general i de 2 euros pels socis de Bambalina. Des de l’organització del Mac&Xic recomanen comprar les entra-

des de forma anticipada donat l’espai limitat del qual disposen. “Les edicions anteriors han acabat amb l’aforament ple”, recordava Rosa Maria Soler, membre de Bambalina. - Mónica García


setmana en imatges

actualitat

actualitat

18

l El cafè amb lletres celebrarà els 10 anys amb un acte festiu a la plaça de l’Abat Oliba. El Cafè amb lletres celebrarà el desè aniversari en un acte obert el proper dissabte 16 de setembre a les 12h i a la plaça de l’Abat Oliba. Hi haurà tast de cafès, presència de molts autors i autores que han passat aquests any pel cafè, lectores i lectors i un tast de música format per cançons fetes a partir de poemes musicalitzats de poetes que han passat pel programa Cafè amb lletres i d’altres cançons prou conegudes per a tothom.

l Homenatge a la centenària Salvadora Martínez Gómez. L’alcalde, Carles Escolà, acompanyat de la regidora de Gent Gran, Elvi Vila, ha homenatjat a la senyora Salvadora Martínez Gómez en el seu centenari. Tot i que nascuda a Lorca, a la província de Múrcia, resideix a Cerdanyola des dels 11 anys, on ha celebrat el seu centenari amb familiars i amics. L’alcalde i la regidora han homenatjat a Salvadora amb un ram de flors, un diploma i una insígnia de plata amb l’alzina de Cordelles, que ha rebut emocionada. F. Ajuntament MC (JR Urbano)

El Cafè amb lletres celebra els 10 anys com un programa literari d’èxit i ben consolidat a la ciutat. El balanç de la feina feta constata que durant la dècada de vida hi han passat 121 escriptors i escriptores, s’han presentat 95 llibres i s’han fet 5 taules rodones temàtiques. Una feina que ha atret a 5.402 persones que haurien consumit 3.540 cafès. El cafè amb lletres, coordinat per una taula de lletres i amb la col·laboració de les llibreries de la ciutat, ha auspiciat la creació d’un club de lectura i la seva versió infantil, el Suc amb lletres. També ha generat un programa a la ràdio.

l Oberta la inscripció

a l’Escola de Tennis. L’Escola està oberta a tothom, des de nens i nenes a partir de 5 anys fins a adults, sempre en grups d’edat -màxim 8 alumnes per monitor- i horaris adequats i amb una planificació enfocada cada etapa escolar, amb monitors i instructors titulats i els mètodes més innovadors. Per a més informació, podeu contactar amb el club (93 692 00 93 o club@tenniscerdanyola.com).

l Les JERC Cerdanyola insten a l’Ajuntament a vetllar per-

què la ciutat sigui un espai lliure de símbols que recordin encara la dictadura. Les joventuts d’Esquerra Republicana a Cerdanyola han instat a l’ajuntament a vetllar perquè “la nostra ciutat sigui un espai lliure de símbols que recordin encara la dictadura” i que com a instància representativa de la ciutat, apliquin la legislació vigent en aquesta matèria. “És el deure de les administracions vetllar per aquests principis inalienables del poble, en tant que representants d’aquest, i si ells no són capaços d’esborrar cada símbol i record nefast, haurem de ser nosaltres, el poble, amb les nostres pròpies mans, qui tregui tota resta de l’horror”, asseguren els joves republicans. Catalunya i els ajuntaments governats per partits que una vegada rere l’altra han reafirmat el seu compromís històric envers les víctimes de la dictadura, segons les JERC, “han de fer valer les eines al seu abast per tal de desterrar dels seus carrers, places i cases els símbols que enalteixen una dictadura i una guerra com a episodis de glòria i victòria”.


19

publicitat

publicitat


actualitat

20

esports

actualitat

El CBF Cerdanyola es renova per intentar l’ascens a LF2 l Amb la mirada posada en un ascens a Liga Femenina 2 el sènior A del CBF Cerdanyola ha iniciat la pretemporada. La lliga regular de Copa Catalunya comença aquest cap de setmana, però les verd-i-blanques descansen i el seu primer partit oficial serà el 23 de setembre a la pista del TGN Bàsquet. El debut de cerdanyolenques a Guiera es farà esperar fins al 30 de setembre.

bizu, dues de les millors jugadores dels darrers anys a Copa Catalunya. Elles són els pilars fonamentals d’un equip que per primera vegada tindrà dues jugadores nascudes al 1999, Marina García i Laia Yll. Les joves de la pedrera buscaran lloc en un equip molt competitiu.

DUES JUGADORES DE LA PEDRERA El primer equip de l’entitat estarà dirigit de nou per Pili Bilbao, que tindrà com a ajudant Dante González (ex Sant Nicolau). El conjunt tornarà a comptar amb dues de les seves jugadores referents i destacades a la categoria: Blanca García i Marta Ar-

Blanca García continuarà sent un dels pilars del CBF Cerdanyola / F. Arxiu

María Simón (BF Viladecans) i Andrea Alanis (Basket Almeda) són les dues cares noves a la posició de base. L’entitat també ha fitxat Irene Medel, que disputarà la seva primera temporada a Copa Catalunya després de passar per la LF2 amb el Segle XXI. Alba Acebedo (Basket Almeda) i María Gascón (Femení Sant Adrià) són els altres fixatges verd-i-blancs per a la línia exterior. Finalment, sota cistella l’entitat s’ha reforçat amb les ales-pívot Nora Brito (Basket Almeda) i Clara Solé (CBS Barça). - Redacció

l Laura Méndez aconsegueix amb la selecció espa-

l Dresden, nou patrocinador dels equips femenins del Club Handbol Cerdanyola. L’esport femení de la ciutat està d’enhorabona. La sala de concerts Dresden patrocinarà els conjunts femenins del Club Handbol Cerdanyola durant tres anys. “Molt contents de comptar amb el vostre ajut per fer créixer el nostre esport femení a Cerdanyola”, assegurava el president de l’entitat, Pedro Casas, a les xarxes socials.

nyola U-16 la classificació per al Mundial de bàsquet del proper any. La cerdanyolenca, que enguany militarà a júnior Preferent amb el CBF Cerdanyola, va formar part de la selecció espanyola U16 que va disputar el Campionat d’Europa a Bourges (França). Una gran victòria sobre Alemanya (54-49), fonamentada en el segon temps amb un parcial 31-19, donava a Espanya la cinquena plaça final de l’Europeu i l’objectiu complert: una plaça al Mundial de l’any vinent. Aquest estiu la cerdanyolenca també s’ha proclamat campiona de les olimpíades de Gyor amb el combinat estatal.


actualitat

22

esports

actualitat

Les obres de Can Xarau aturen l’activitat esportiva del pavelló La previsió del consistori és que la remodelació estigui acabada al febrer de 2018 l El Pavelló de Can Xarau romandrà sis mesos fora de servei a causa de les obres de millora que van començar el passat mes d’agost. La fase principal, que ja està en marxa, consisteix en la substitució del sostre i la coberta de l’edifici. Per una altra banda, s’habilitarà una sala de reunions d’ús públic, s’adequarà l’espai de barcafeteria i es preveu aconseguir més estalvi energètic i llum natural. Tot i que l’ajuntament assegura que no hi ha un risc imminent a causa del fibrociment de les plaques, fonts municipals detallen que l’actuació a Can Xarau “ve derivada de l’estat del sostre”. Ara per ara, l’empresa Món Vertical, encarregada de les obres, ha començat a retirar les plaques de la coberta i la previsió és que la remodelació estigui acabada al mes de febrer de 2018.

Inici de temporada fora de casa El període de remodelació del pavelló ha obligat a modificar l’activitat del complex esportiu. Una de les parts més afectades és el Cerdanyola CH, que haurà de disputar els partits com a local en altres pistes. Els equips de la base s’ubicaran a les pistes exteriors del CEM Can Xarau, que també s’estan adequant per la pràctica de l’hoquei patins, i el sènior masculí ho farà a la boina. El conjunt que més distància s’ha de desplaçar és el sènior femení que disputa l’Ok Lliga. L’equip entrenarà i jugarà a la pista del SEK Catalunya a La Garriga perquè la normativa de la competició requereix competir en un pavelló tancat. “Des del punt de

El pla de remodelació preveu un pavelló que afavoreixi l’estalvi energètic amb més llum natural. Les obres de millora de Can Xarau mantindran el pavelló fora de servei durant sis mesos. / F. Ajuntament MC

vista del rendiment, confiem en què no suposi un problema. Només patim per perdre el suport de l’afició perquè és complicat que la gent es pugui desplaçar”, explica en Paco Martín, membre de la junta del Cerdanyola CH. L’objectiu del club era que les obres afectessin el menys possible el calendari de competicions però celebren la resposta de l’ajuntament davant la incomoditat que genera la situació: “Tenen bona disposició i ens van oferir un autocar per desplaçar a les jugadores però la majoria són de fora de la ciutat i preferim que guardin els diners per altres qüestions”, senyala Martín.

Inversió de 1.372.996 euros “La ciutat arrossega mancances en els equipaments a les quals hi estem donant resposta amb actuacions com aquestes”, destaca l’alcalde Carles Escolà. La remodelació del pavelló de Can Xarau suposa una inversió de 1.372.996,73€ dins dels 27 milions d’euros del Pla d’Inversions 2017-2019 previst pel govern municipal. En el mateix marc d’actualització d’infraestructures, aquest agost també han començat els treballs d’impermeabilització del terra de les parades de peix del mercat de Serraperera. - MG


Benvinguts al

Nou Curs! ANAR A L’ESCOLA BRESSOL • Amb 1 any d’edat els nens són més conscients de les situacions, per això podeu explicar-los on el portareu. Però és important que conegui l’escola bressol amb antelació, mostrant-li on passarà l’estona i dient-li que podrà jugar amb uns altres nens. • A partir dels 3 anys ja li podeu explicar que ha d’anar a l’escola bressol perquè els pares heu d’anar a treballar.

l Alguns nadons quan van per pri- sa el comiat. mera vegada a l’escola bressol no tenen cap problema a l’hora de separar-se dels seus familiars, però d’altres pateixen molt i ploren desconsoladament.

Per evitar problemes convé fer una preparació prèvia del nadó segons la seva edat. • En el cas dels nadons d’entre 4 mesos i 1 any cal deixar-los amb una persona de confiança abans que arribi el dia d’anar a l’escola bressol perquè es vagin acostumant a estar amb altres persones. En aquesta etapa perceben la tranquillitat o inquietud que senti la mare, per això el primer dia d’escola bressol heu d’estar molt serenes i no allargar mas-

Com que ja comprenen les situacions, és possible que recorrin als plors També és important donar-li la seva i les rebequeries, però si no us deixeu joguina favorita perquè tingui alguna convèncer i veuen que la seva tàctica cosa familiar en el nou entorn i no se no funciona, desistiran. senti sol. Redacció - AMIC n

23


24

Benvinguts al

Nou Curs! 10 PREGUNTES PER A PARES I MARES A L’INICI DEL NOU CURS l Les preguntes són importants: faciliten la reflexió i la presa de consciència (allò que anomenem “adonar-se del problema”). Només així és possible començar a imaginar com volem que siguin les coses en un futur millor, dibuixar el camí que ens porta fins aquest ideal i dur a terme les accions per aconseguir avançar cap a l’objectiu desitjat.

1. És l’educació del vostre fill/a –a casa i a l’escola- una prioritat en la vostra vida? En sou conseqüents a l’hora d’organitzar-vos el dia? És conscient d’aquesta prioritat l’empresa per a la que treballeu?

l’escola del vostre fill/a?

2. Teniu un model clar d’educació familiar compartit entre els dos membres de la parella? Coopereu entre vosaltres com a socis de la relació família-escola?

5. Us interesseu per l’actitud, la conducta i els valors del vostre fill/a a més a més de preocupar-vos pels seus resultats acadèmics? Com mostreu aquest interès perquè tant el vostre fill/a com els seus mestres ho tinguin ben clar?

A inicis d’un nou curs escolar, propo- 3. Coneixeu a fons, amb informació sem a pares i mares algunes reflexi- real –no “de carrer”-, quin és el proons sobre la seva relació amb l’escola. jecte pedagògic i el funcionament de

4. Compartiu aquest projecte pedagògic? “Porteu la samarreta” de l’escola? Us sentiu identificats amb la seva manera de fer i de ser?

6. Sabeu com encaixa el vostre fill/a


Benvinguts al

Nou Curs! en el grup? Parleu amb ell sobre com se sent a l’escola, a la classe, amb els amics? Coneixeu com és el clima de l’escola? 7. Formeu part d’una escolar propera? Teniu accessibilitat al centre, les famílies? 8. Esteu convençuts que la participació de les famílies a l’escola és un dret però també és un deure, una responsabilitat i una necessitat? Podeu concretar quines són les vostres formes de participació a l’escola? 9. Compartiu, família i professorat (especialment el tutor/a) la convicció que la vostra col·laboració és ja una eina educativa?

mare, et cal formació? Quines accions portes a terme per formar-te?

10. Ets conscient que, com a pare o

Des del coaching no tenim respostes,

però podem acompanyar-vos en el vostre procés de millora si us decidiu millorar allò que de ben segur ja feu molt bé..AMIC - Redacció n

25


26

Benvinguts al

Nou Curs! EL VESTUARI I LES MOTXILLES l L’Associació Espanyola de Productes per a la Infància (Asepri) vol recordar que, per evitar que els nens pateixin problemes d’esquena, les motxilles que portin a l’escola no han de superar entre el 10 i el 15% del pes del menor. Una de les recomanacions destacades que els pares han de tenir en compte és que les motxilles dels seus fills “han d’adequar-se a l’estatura i al pes de cada nen”, han de ser motxilles pràctiques, amb dissenys anatòmics, respatller encoixinat i corretges amples també encoixinades. És important que els nens portin les

motxilles penjades pels dos tirants, no només per un, a l’alçada lumbar, repartint el pes entre les dues espatlles, i que col·loquin els objectes més pesats el més a prop possible de l’esquena. Asepri també ha donat algunes indicacions sobre el vestuari dels estudiants. En aquest sentit, recomana les peces de fibres naturals, lleugeres, còmodes i que permetin l’autonomia dels nens. El calçat també ha de ser de fibres naturals, de pell o lona que permeti la transpiració per evitar les irritacions i

l’aparició de fongs. A més, recomanen que tingui les soles de material flexible i antilliscant. AMIC - Redacció n


Benvinguts al

Nou Curs! LLEGIM AMB ELS NOSTRES FILLS l Si volem que els agradi llegir, hem de certa tranquil·litat, ja que els sorolls mocrear les condicions adequades.

Per gaudir de veritat de la lectura, necessitarem tenir una llum adequada.

lestos o el volum elevat de la ràdio o el televisor ens poden distreure.

Si veiem que els infants estan motivats, podem establir uns horaris de lectura compartits diaris o setmanals, en els Llegir a les fosques és molt dolent per quals pares i fills puguem estar junts a la vista i ens deixarà esgotats en pocs tranquil·lament i en silenci còmplice i minuts. És preferible la llum natural submergir-nos en la lectura individual. sempre que no sigui directa, però en cap cas no és un requisit imprescindi- En situacions així, en què la lectura deible. xa de ser una pràctica solitària, cal ensenyar als nostres fills i filles el respecte A casa seria convenient habilitar un a l’altre. Però no els donem a entendre espai per a la lectura, tant és que sigui mai que les seves preguntes ens impor- Extret de la Guia pràctica per a fer fills l’escriptori de l’habitació com el sofà del tunen, sinó justament el contrari: que lectors. Fundació Bromera per al foment de la lectura. Redacció - AMIC n menjador, sempre que disposem d’una ens importen.

27


28

Benvinguts al

Nou Curs! COL·LABORAR A FER ELS DEURES l • És important que els pares recone- • Quan els deures demanin alguna pargueu el valor dels deures i que tingueu ticipació dels pares, demostreu interès paciència per ajudar els vostres fills. a col·laborar. • Si el vostre fill us demana ajuda, orien• Ajudeu el vostre fill perquè disposi de teu-lo, però no li doneu la resposta. materials com paper, llapis i un diccionari. • Determineu amb el vostre fill quines són les tasques difícils i les fàcils. OriPregunteu-li si necessitarà alguna cosa enteu-lo perquè faci primer les més en especial. difícils. • Establiu un temps fix cada dia per als deures i orienteu-lo sobre com pot aprofitar millor el temps. • Demostreu com n’és d’important complir amb els deures, però d’una forma positiva.

estigui completa, però no que estigui correcta. No corregiu els deures del vostre fill. • Premieu el vostre fill pel seu esforç, dedicació, i pel compliment dels seus deures setmanals, amb un esdeveni• Si el vostre fill us demana que li revi- ment especial els caps de setmana. seu els deures, comproveu que la feina Redacció - AMIC n • Si noteu que el vostre fill està cansat, proposeu-li un descans de deu minuts. Això l’estimularà a tornar amb més concentració als deures.


Benvinguts al

Nou Curs! CONSELLS PER APRENDRE IDIOMES l Per poder portar a terme un aprenentatge eficaç i correcte d’un idioma és necessari tenir una constància i una continuïtat així com utilitzar diferents tipus de recursos.

• Estudiar l’idioma tots els dies. Dedicar-li un mínim de 10 minuts diaris, preferiblement al matí, afavorirà en gran mesura l’aprenentatge i comprensió.

estudiar les frases fetes sempre en primera persona. • Per aprendre un idioma de manera correcta hem d’accedir a diferents tipus de recursos: diaris, ràdio, televisió, • A l’hora de memoritzar quelcom, que pel·lícules, escoltar conferències, llegir sigui sempre allò que ha estat prèvia- llibres, escriure, parlar, etc. ment corregit o que estigueu segurs que és correcte. • Una de les millors maneres d’aprendre un idioma és amb la immersió lingüís• Equivoqueu-vos! No s’ha de tenir por tica, però si no teniu la possibilitat de a parlar ni a cometre errors, la clau viatjar a un altre país, sempre podeu és que els corregiu i que aprengueu recórrer a altres opcions com són els d’aquests. laboratoris d’idiomes, una opció amb la qual podreu practicar i desenvolupar tot • Intenteu aprendre totes les “frases i tipus d’activitats i exercicis, treballar en expressions fetes” que podeu utilitzar grups, en parelles, etc. en qualsevol situació. És aconsellable Redacció - AMIC n

29


RENDIRSE NO ES UNA OPCIÓN Cuando me levanté el miercoles supe que había llegado el dia. Estaba inquieta. Intuía que iba a vivir un dia difícil pero histórico. Salí de Cerdanyola, junto a mi compañera de Agrupación Laura, con mucha antelación. No quería llegar tarde. Entramos en el Parlament. Estaba lleno de cámaras, con medios informativos de todo el país e incluso de fuera, los pasillos mucho más transitados que de costumbre. Se palpaba la tensión. Y empezó el dia. Los miembros de la Mesa se acomodaron. Semblantes de preocupación en los representantes independentistas y una Presidenta mucho más nerviosa de lo habitual. La opacidad de los políticos separatistas que representan a menos catalanes que los de la oposición hizo que ninguno de los diputados que no fueramos ni de JxS ni de la CUP supieramos cuando iba a empezar el espectáculo. Y empezó pronto. La portavoz de JxS solicitó la palabra y con ella la alteración del orden del día para introducir la ley separatista del referéndum. Todos los grupos de la oposición pedimos turno para solicitar a la Mesa que hiciese una reconsideración. Aquello no era lo previsto por el Govern y la Presidenta de la Mesa que actua al dictado de Puigdemont y Junqueras sabia que lo que estaba haciendo era ilegal y que podía tener consecuencias graves para todos y también para ella. Utilizó todas las vias posibles para silenciar la palabra de los grupos de la oposición. Llegamos a situaciones inverosimiles solo vistas en países donde ha sido burlada la democracia, como cuando el Vicepresidente segundo de la Mesa, Sr. Espejo, pidió la palabra y se le negó. No fue el único; también la pidió el Diputado socialista Ferran Pedret y se le obvió, al igual que a Diputados del PP, ante la estupefacción de toda la parte derecha del hemiciclo. No dábamos crédito. ¿De verdad una Presidenta de un Parlament democrático negaba la palabra a un miembro de la Mesa? ¿De verdad la Presidenta no dejaba leer al Diputado que lo solicitó, Sr. Carrizosa, un párrafo del dictamen del Consell de Garantias Estatutarias? Sí, era verdad; no querían que se recordase una vez más la ilegalidad de sus hechos. Pensé en toda la gente que nos estaba viendo y sentí vergüenza ajena, mucha vergüenza, de un comportamiento impropio de los más altos representantes de los ciudadanos catalanes que hoy nos gobiernan. Dentro la imagen fue lamentable y de un gran descontrol. Veiamos como por una parte crecia la indignación entre los grupos de la oposición que sentíamos la impotencia de ver arrollados nuestros derechos y en consecuencia los de las personas que nos habían votado; una mayoría, y por otra parte crecia el desasosiego, la confusión y el extravío de un gobierno que no esperaba que la oposición se defendiese. Al final se convocó la Mesa y la Junta de portavoces. Todos salimos hasta que finalizó la deliberación. Vuelta al Pleno y varias reconsideraciones más hasta que se votó una ley que fue aprobada por dos grupos parlamentarios que no tienen mayoría social. Una ley esperpéntica que nace muerta porque contradice la Constitución, el Estatut e incluso el criterio de los letrados del Parlament. La dignidad, no solo mia sino de las personas que represento, la manifestamos en mi grupo parlamentario saliendo del hemiciclo sin participar en aquel circo en el que se había convertido una institución tan respetable como siempre ha sido el Parlament de Catalunya. El miércoles salimos de allí a altas horas de la madrugada, lloviendo, con la tristeza del que


sabe que se ha cometido un atropello a la democracia y a los derechos por los que nuestros padres y abuelos lucharon tanto tiempo. Pensé en mi padre, en tantas manifestaciones hechas para que su hija tuviese un futuro mejor. Y en mi madre, que no pudo ir al colegio, pero si tuvo la valentia de emigrar sola desde un pueblo andaluz hasta Barcelona, con su hija en brazos para “que la niña pudiese estudiar”. Y ahora, ¿que futuro les dejo yo a mis hijos, a mis nietos? Al dia siguiente aún quedaba el remate de aquel despropósito. Volvimos a vivir la misma situación con la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. El final ya lo saben. Pero miren, hay momentos que nunca podré olvidar: • La actitud soberbia y déspota de unos miembros del gobierno de la Generalitat, de su portavoz y de algunos de sus diputados despojandose de sus caretas, las que muestran cuando dicen que son demócratas y persiguen la libertad, cuando en realidad han abandonado la consecución por vias democráticas de sus objetivos.”. • La falta de respeto de la Diputada de Podemos quitando unas banderas españolas que no le pertenecían y que representaban a miles y miles de catalanes. • El orgullo que sentí por el ingente trabajo que Inés Arrimadas realizó atendiendo medios, preparando intervenciones y defendiendo nuestra postura a pesar de la dificultad agotadora del momento, sin olvidar la labor infatigable que tanto José Mª Espejo como Carlos Carrizosa realizaron en las reuniones con la Mesa y en Junta de Portavoces, durante horas y horas. No se vió, no, pero ese arduo trabajo fue una de las más importantes luchas por nuestros derechos que se hayan dado en los últimos años. • La calma, el respeto y el estar a la altura de las circunstancias que demostramos los partidos de la oposición, uniéndonos en situaciones tan trascendentales, y que fue escenificado en el momento mágico y espontáneo que nos llevó a levantarnos todos a aplaudir la intervención del portavoz Coscubiela. La piel de gallina, oigan. Que no nos engañen. No hay democracia saltándose las leyes. ¿Con que autoridad nos pueden exigir los representantes de un Parlament que acatemos sus normas, si ellos previamente han eludido otras? Nos esperan días duros, complicados, con frustraciones difíciles de gestionar, pero es necesario mantener la calma, la prudencia, la unión y no implicarnos en actos ilegales dándoles una legitimidad que de por sí no tienen. Debemos recuperar la dignidad de las instituciones y actuar con la serenidad del que sabe que respetando las leyes podremos vencer el despropósito, sin dejarnos avasallar porque en estos días que se avecinan realmente rendirse no es una opción.

Maria F. Valle Fuentes Diputada de Cs en Parlament de Catalunya


32

esports

actualitat

actualitat

L’atletisme, fora de pista a Cerdanyola El Cerdanyola CH reclama la construcció d’una pista de tartà per entrenar i acollir competicions l L’Eric Guzmán fa vuit temporades que és atleta del Cerdanyola CH. Ara, amb 15 anys, és campió d’Espanya i Catalunya en proves com els 600 metros llisos. Tot i els èxits aconseguits amb el club, l’Eric té dubtes davant el seu futur amb el Cerdanyola. “Seguiré aquí perquè és on ho he aconseguit tot, però vull entrenar en una pista de tartà i deixar de fer-ho sol”, explica. La reivindicació de l’Eric no és un cas aïllat. S’entrena en solitari perquè no hi ha més inscrits del seu nivell, i les condicions de la zona d’entrenaments del club d’atletisme s’han convertit en una de les principals reclamacions de l’esport local. Els corredors del club s’entrenen a Montflorit en una pista de sorra i pedra que està lluny de les mesures reglamentàries de competició. L’únic contacte que els atletes tenen amb el tartà es dóna un cop a la setmana quan desplacen els entrenaments a una pista de Sant Cugat. L’Olga Verdugo, de 14 anys i campiona de Catalunya en relleus, explica que la diferencia és molt gran quan entrenen les sèries més ràpides: “Aquí, quan fem les corbes rellisquem i si plou no podem entrenar”. “Tenint en compte les condicions amb les quals treballem, els resultats són immillorables”, senyala en Rubén Bona, entrenador del grup cadet campió de Catalunya. Des del club la reivindicació és clara: que l’ajuntament creï un pla d’equipaments que asseguri la construcció d’una pista d’atletisme. “No demanem un estadi olímpic, si no un tartà que ens permeti treballar perquè d’altra manera els nois acabaran marxant”, explica el tècnic del Cerdanyola. Des del consistori, l’àrea social admet que no existeix un pla específic per instal·lar una pista de tartà. “Pot estar en previsions de futur, però no de forma immediata”,

Quan la pista de sorra del ZEM Montflorit està mullada per la pluja, alguns grups d’entrenament s’exerciten a l’exterior del Parc Tecnològic del Vallès. El grup cadet que entrena Rubén Bona ha aconseguit l’or en campionats d’Espanya i Catalunya en categories individuals i de relleus / F. Mónica García

asseguren fonts de l’ajuntament.

Del “miracle” a la realitat “S’hauria de produir un miracle perquè es construís la pista”, comenten els atletes. Tant els entrenadors com els pares dels esportistes asseguren sentir-se desplaçats com a esport dins la ciutat i preveuen una fuga d’atletes un cop arribin a un nivell més alt. Com a club, el Cerdanyola assegura ser conscient del dèficit d’equipaments que pateix l’esport local i lamenten la “deixadesa en la gestió esportiva” dels governs que han passat pel consistori. Dins el constant debat sobre l’esport cerda-

nyolenc, l’últim ple abans de les vacances d’estiu va aprovar dues mocions que demanen la creació d’un pla estratègic i l’adhesió al manifest de l’Associació de l’esport que contempla la creació d’una pista d’atletisme. En aquest sentit, el Cerdanyola CH vol aprofitar el suport de l’Associació per unir forces amb els pares dels atletes inscrits i reivindicar un projecte definitiu per a la construcció de la pista. “La instal·lació d’un nou equipament”, expliquen, “ens permetria augmentar l’oferta amb disciplines com el salt de perxa i comptar amb les categories i els atletes suficients per tenir accés a les competicions de clubs”. - MG


33

publicitat

publicitat


l’agenda

núm.

1713

34

l’agenda

l’agenda

DIJOUS 14

rer de Sant Casimir, s/n. De 10 a 14h.

TERTÚLIA Cafè filosòfic. Diàleg organitzat amb la finalitat de discutir sobre un tema des de la perspectiva filosòfica, amb l’objectiu d’intercanviar punts de vista i inquietuds. A les 18.30h a la sala Enric Granados de la Biblioteca Central.

DISSABTE 16

PROCÉS La República dels Joves, SÍ la de Tothom. Inici de la campanya pel SÍ que farem a Bellaterra. Un acte amb joves ponents: Bernat Picornell, Llicenciat en Ciències Polítiques i Senador per ERC. Gerard Gómez del Moral, Periodista i Diputat al Parlament (Junts pel Sí). Marta Vilalta, Periodista i Directora General de Joventut. Laura Benseny, Graduada en Història i membre de la CUP. A les 20h al Centre Cívic de Bellaterra.

MERCATS Fira d’antiguitats, col·leccionisme i artesania. De 9 a 14h, antiguitats, col·leccionisme i artesania. De 14 a 20.30h artesania. A la plaça del Pla de les Alzines. MERCATS Mercat ecològic. A les 9h a la plaça Abat Oliba. MERCATS Mercat d’equips de radioafeccionats. A les 9h al vestíbul de l’Ateneu. INFANTS Hora del conte. I després de l’estiu, res com començar la nova temporada amb una sessió de contes a càrrec de la cia. Pengim-Penjam. Presentaran el conte El Moliner. Per a infants a partir de 4 anys. No cal inscripció prèvia. Aforament limitat. A les 12h a la Biblioteca Central.

DIUMENGE 17 OCI Dijous universitaris a la sala Dresden. Pirats Sound Sistema + DJ Boi Dimission. Entrada amb consumició mínima obligatòria per llista fins a les 1h. A la sala Dresden (Bosc Tancat, 27. Nau 48).

exposició

PATRIMONI Visita a Lauro, un poblat ibèric al Montseny. Per conèixer la cultura ibèrica el Museu de Ca n’Oliver proposa una sortida fora de la ciutat per visitar el jaciment ibèric de Samalús al Montseny. El jaciment destaca pel seu bon estat de conservació. Situat a més de 600 metres d’alçada, al massís del Montseny, aquesta fortificació, estava protegida per nombroses torres, que conferien al lloc, unes característiques defensives espectaculars. L’activitat, que està programada per al diumenge al matí, està recomanada per a majors de 8 anys i és gratuïta. Per participar cal inscriure’s prèviament al 93 580 45 00 o per correu electrònic al museucanoliver@cerdanyola.cat. Les places són limitades. El desplaçament es farà en autocar.

DIMARTS 19 EDUCACIÓ Comissió de Camins Escolars del Projecte Educatiu de Ciutat. Reunió DIVENDRES 15 d’inici de curs de la comissió encarreSOLIDARITAT gada del disseny, desenvolupament i Donació de sang. La unitat mòbil es avaluació dels Camins Escolars. A les situarà al Mercat Serraparera, al car- 17.30 hores a l’Àrea Social.

La Biblioteca Central acollirà una mostra d’obres de Vizcarra L’il.lustrador Joan Vizcarra, autordel el cartell del XXVII Festival Internacional Blues de Cerdanyola, és el protagonista de la nova exposició de la Biblioteca Central. Vizcarra, reconegut per la seva trajectòria a ‘El Jueves’, ‘El Periódico’ o ‘Interviú’, entre altres publicacions, ha elaborat un cartell amb una imatge que ret homenatge a quatre dels grans mites de la música negra: Ray Charles, B.B. King, John Lee Hoocker i Louis Armstrong.

PRODUCCIONS RELACIONADES AMB LA MÚSICA L’il·lustrador exposarà -del 18 de setembre al 9 d’octubre (Biblioteca Central)- l’obra que ha inspirat la imatge de l’edició d’aquest any, així com els esbossos previs i una selecció les seves últimes produccions que ha realitzat inspirant-se en el món de la música. Les caricatures de Vizcarra han aparegut en nombrosos mitjans de comunicació, així com en moltes exposicions i en diverses línies de productes de marxandatge.


benestar i bellesa

36

consells de bellesa

benestar

PAUTES PER ESTIMAR-TE l Una bona autoestima suposa valorar-nos i acceptar-nos tal com som, i al mateix temps estar disposats a aprendre i a créixer amb les experiències i reptes que la vida ens porta.Pautes que podem desenvolupar per aprendre a estimar-nos i a respectar-nos: 1. Abandona tota crítica. Criticar és un acte inútil, mai porta a res positiu. No et critiquis, tampoc critiquis als altres, ja que els defectes que trobem en els altres són simples projeccions de les coses que no ens agraden en nosaltres mateixos. 2. No et fiquis por. Amb massa freqüència tenim pensaments que ens generen ansietat i por. Si et sorprens amb pensaments que et produeixen por, digues immediatament: “Deixo marxar la necessitat d’espantar-me, confio que sabré trobar la millor solució”. 3. Compromet-te en la relació que tens amb tu mateix. Ens preocupem molt per les relacions que tenim amb els altres, però a nosaltres mateixos ens deixem de costat. Dedica’t temps a tu mateix. Cuida’t. Compromet-te a tenir-te en compte sempre. 4. Tracta’t com a una persona estimada. Respecta’t i cuida’t. Quan t’esti-

mis a tu mateix estaràs més obert al fet que altres persones t’estimin. És important que concentrem la nostra atenció en el que desitgem, no en el que no desitgem. 5. Cuida el teu cos. Si vols viure una vida llarga i satisfactòria és necessari que et cuidis ara. És important tenir bon aspecte i, per sobre de tot, sentir-te bé i amb molta energia. La correcta nutrició i l’exercici físic són molt importants. 6. Educa’t. Avui dia tenim a la nostra disposició moltes formes d’aprendre i d’estimular-nos intel•lectualment,

independentment de la nostra edat i condició. Amb molta freqüència ens lamentem de no saber això o allò. Ja no hi ha excuses. Si hi ha alguna cosa que veritablement t’interessa, busca la manera d’aprendre que millor s’adapti a tu i educa’t. Mònica Mambrilla – Psicòloga Psicoterapeuta www.monicamambrilla.com n


consells de bellesa

NO BUSQUEM CAMPIONS, ÚNICAMENT PERSEGUIM LA MILLOR VERSIÓ DE NOSALTRES MATEIXOS ...

l Prop de quatre dècades de pràctica al llarg de tres continents, nombrosos països, infinitat de Dojos, gimnasos i poliesportius, atorguen l’experiència i perspectiva suficient per manifestar la distància que hi ha entre la realitat i la percepció popular de les nostres Arts. El clàssic zen conegut com a “Bokuden i els seus tres fills”, ho explicava de la següent manera: Bokuden, gran Mestre de sabre, va rebre un dia la visita d’un col•lega. Per tal de presentar als seus tres fills al seu amic, i mostrar el nivell que havien assolit seguint el seu ensenyament, Bokuden va preparar una petita estratagema: Va col•locar un gerro sobre la vora d’una porta lliscant de manera que caigués sobre el cap d’aquell que entrés a l’habitació. Tranquil•lament assegut amb el seu amic, tots dos davant de la porta, Bokuden va cridar al seu fill gran. Quan aquest es va trobar davant de la porta, es va aturar en sec. Després d’haver-la entreobert va agafar el gerro abans d’entrar. Va entrar, va tancar darrere d’ell, va tornar a col•locar el gerro sobre la vora de la porta i va saludar als dos Mestres. - Aquest és el meu fill gran, va dir somrient, ha arribat a un bon nivell i va camí

de convertir-se en Mestre. A continuació va cridar al seu segon fill. Aquest lliscar la porta i va començar a entrar. Esquivant pels pèls el gerro que va estar a punt de caure-li sobre el crani, va aconseguir atrapar-lo a l’aire.

- Aquest, va respondre el Mestre, és el meu fill petit. És la vergonya de la família, però encara és jove.

La capacitat per realitzar moviments veloços, espectaculars i precisos no és la finalitat última de la pràctica, és el mitjà que ens porta - Aquest és el meu segon fill, va expli- a aconseguir l’evolució desitjada, car al convidat, encara li queda un llarg el procés mitjançant el qual polim i forgem la nostra personalitat, supecamí per recórrer. rem les nostres debilitats, vencem El tercer va entrar precipitadament i el als nostres enemics interns, aprogerro li va caure pesadament sobre el pant-nos al nostre despertar, avantcoll, però abans que toqués terra, desem- sala de la nostra millor versió. beinar el seu sabre i el va tallar en dos. Yoshikan Dojo n

37

benestar i bellesa

i bellesa


coses de casa

38

coses de casa c

decoració, interiorisme, moda de la llar

PARROT FLOWER POWER

l El que fa aquest curiós aparell és ha estat dissenyada en col·laboració Les dades de les plantes es guarden donar un cop de mà a aquells des- amb científics internacionals. pistats, novells o amb poca experiència en el món de les plantes. Com ho fa? Doncs ja sigui en un test, en una jarEs tracta d’un sensor sense fils dinera o en un terreny a l’aire lliure, intel·ligent equipat amb tecnologia Parrot Flower Power monitoritza i Bluetooth que es connecta al vos- analitza les quatre característiques tre smartphone i us acompanya i clau per al creixement de les planaconsella en les tasques de mante- tes: la humitat de la terra, el fertiniment de les vostres plantes, grà- litzant, la temperatura ambient i la cies a una aplicació específica que intensitat de la llum.

en la memòria flash de l’aparell i es transfereixen regularment a través de Bluetooth Smart a un smartphone o tablet que tingui descarregada l’app gratuïta de Flower Power. Així podreu consultar les anàlisis de manera senzilla i sereu guiats en el manteniment, o alertats en cas que les plantes necessitin alguna acció immediata.. Redacció - AMIC n


decoració, interiorisme, moda de la llar

COBERTOR DE RADIADORS

Sembla impossible unificar estètica i funcionalitat en el disseny d’un radiador. Per això, hem d’aportar-li l’estètica per separat... Com? Amb una “carcassa” exterior. Parlem de cobertors de radiadors. Són magnífics els resultats collocant aquests mobles per sobre dels radiadors. Aconseguirem un impacte visual molt més bonic i ajudarà a crear la sensació que no existeix cap aparell elèctric darrere, però, a més, poden ser multifuncionals, la qual cosa multiplica els seus avantatges. Tenim centenars de models per escollir! Per exemple, pensem que tenim el radiador en una habitació infantil i no volem qualsevol tipus de moble sinó una cosa que congeniï amb la resta de la decoració. Així, trobem el cobertor de radiador

l A poc a poc, s’han anat creant ra- I, encara que els de moda passen per model MesaEstudio CR84 amb un vidiadors més sofisticats i cada vega- ser més aviat petits i de color blanc da es cuida més la seva estètica i la per dissimular-los... no deixen de ser seva imatge. un simple objecte que salta a la vista.

nil decoratiu a la part frontal i, a més, el millor és que es pot aprofitar la part superior per col·locar tot tipus de coses: llibres, pantalles d’ordinador, CD... Fins i tot, el frontal del moble es desplega cap amunt formant una increïble superfície quadrada i es transforma en una bonica taula on poder treballar còmodament. Redacció - AMIC n

39

coses de casa

a coses de casa


40

plats, receptes i consells

gourmet

TEMPS DE RAÏM, TEMPS DE SALUT gourmet

ajudar a prevenir el càncer. Conté antocians, tanins i flavonoides, que són vasodilatadors i, per tant, contribuiran a millorar el funcionament del nostre sistema circulatori. També té propietats antivirals i antibacterianes a més d’àcid fòlic, molt beneficiós per les dones embarassades, especialment els primers mesos. Cal assenyalar, però, que degut al seu alt contingut de sucres no és convenient que les persones diabètiques consumeixin raïm negre. D’altra banda, el raïm verd és més fàcil de trobar durant gairebé tot l’any. A diferència del raïm negre, el verd conté menys sucres i és més baix en grasses. Tampoc té colesterol ni sodi, per la qual cosa garanteix un bon funcionament de ronyons, fetge i intestins.

l Com cada setembre torna la tem- negre. Cada varietat aporta nutrients porada de raïm, que s’allargarà fins a i propietats diferents, així que és imfinals d’any. portant saber com ens pot beneficiar cada tipus de raïm. Es tracta d’una fruita pròpia dels països càlids i tropicals, que té diverses D’una banda, el raïm negre té un alt espècies que bàsicament es dividei- contingut en fenòlics, radicals lliures xen en dues varietats: el raïm verd i el i antioxidants, una mescla que pot

Contribueix a la prevenció de l’Alzheimer, el càncer de colon i de pròstata gràcies als potents antioxidants que es troben en aquesta fruita. Per últim, el raïm verd també millorarà el nostre sistema ossi a través de la vitamina K i la vitamina B1. Redacció - AMIC n


plats, receptes i consells

41

gourmet

gourmet


42

motor

cotxes i motos

CONDUCCIÓ EFICIENT A LA CIUTAT motor

distància d’uns 30 metres (aproximadament, dos segons). Circular amb marxes llargues també és possible a la ciutat!: la norma de canviar ràpidament a marxes llargues pot seguir-se als carrers més amples o a les avingudes. Es recomana passar a segona uns dos segons després d’arrencar; a tercera, a partir de 30 km/h; i a quarta, a partir de 40 km/h. Apagar el motor en parades de més

l Es coneix com a “conducció efici- normes semblen complicades d’acom- d’un minut: el sistema Start & Stop, cada ent” aquell estil de conducció que permet reduir fins a un 20% la despesa en combustible i contribuir a la reducció d’emissions contaminants. Les normes bàsiques de la conducció eficient parlen principalment de prestar atenció a la càrrega, la pressió i l’estat dels pneumàtics, l’ús de l’aire condicionat o la circulació a una velocitat uniforme, amb marxes llargues i a baixes revolucions. Però, què se’n sap de la conducció eficient a la ciutat? Algunes d’aquestes

plir a la ciutat, en un entorn de contínues arrencades i parades, circulació a baixa velocitat i, generalment, crispació i nerviosisme. Per això, qualsevol llistat de consells específics per a l’entorn urbà ha de començar per l’actitud de cadascú al volant per conduir amb tranquil·litat i intentar evitar l’estrès. Alguns d’aquests consells poden ajudar a aconseguir-ho: Conduir amb anticipació i previsió: és fonamental intentar mantenir un camp de visió ampli i mirar els retrovisors amb freqüència. Amb això es poden anticipar situacions de risc i reaccionar sense estrès o brusquedat. Mantenir una distància de seguretat superior a l’habitual: sempre que sigui possible, a 50 km/h es recomana una

vegada més freqüent, evita aquesta operació. Si no es disposa d’aquesta tecnologia, es recomana aturar el motor per evitar despeses i emissions innecessàries. Aparcar amb tranquil·litat: és més important del que sembla. Abans d’iniciar la maniobra, assegurar que es disposa de prou espai i de bona visió de l’entorn. D’aquesta manera, es podrà maniobrar més eficaçment, evitant costos i tensió (propis i de la resta de conductors). Anticipar la ruta: també a la ciutat, val la pena informar-se de la situació del trànsit i de possibles alteracions de la circulació habitual (obres, esdeveniments especials, etc.). Redacció - AMIC n


44

HORÒSCOP serveis

serveis

farmàcies de guàrdia - telèfons d’interes

Dhanna Astròloga - Redacció AMIC

ÀRIES

TAURE

BESSONS

CRANC

LLEÓ

VERGE

BALANÇA

ESCORPÍ

SAGITARI

CAPRICORN

AQUARI

PEIXOS

Sents que has de renovar-te en algunes qüestions laborals. Si vols tirar endavant un projecte, potser que facis el primer pas. Es pot donar un moment tens.

Pots sentir-te limitat en l’àrea laboral o que no pots moure fitxa per avançar en aquest sentit. Sense deixar les obligacions, mira de plantejar-te un futur millor. Si les coses et van bé i les expliques a persones envejoses podries ser blanc de les seves crítiques o males accions. És millor gaudir del que tens sense parlar-ne massa. Certament pot ser un moment, una mica tens perquè hi ha assumptes que vols millorar. Potser no estàs satisfet amb la feina o amb la gestió de la teva vida. És temporal.

Bon moment per atendre qüestions de dol, herències i punts foscos de la vida sexual que normalment desatens. Sents l’obligació d’ajudar econòmicament a la parella. Els sentiments demanen la teva atenció i que siguis prou madur per gestionar-ho adequadament. És possible que en una situació et toqui posar límits i això et creï estrès. Tornes enrere però les coses ja no són com eren. Mentre tu seguies pensant a recuperar el passat, altres persones han seguit endavant. No t’aferris al que ja està mort. Tensió i cansament poden anar de la mà. Potser cal fer canvis en els hàbits diaris i reservar més temps per dormir. De la paraula passaràs als fets, tot comença a rodar.

TELÈFONS SANITAT

ALTRES

Ambulàncies Urgències . . . . . . . . . . . . 061 Av Alcohólics Anònims . . . . . . . . . 93 317 77 77 Famil. Alcohólics Anònims . . . . . . . 93 310 39 53 CAP cita prèvia . . . . . . . . . . . . . . 93 728 44 44 CAP Fontetes . . . . . . . . . . . . . . . 93 594 44 70 CAP Serraparera . . . . . . . . . . . . . 93 580 63 63 CAP Canaletes . . . . . . . . . . . . . . 93 591 07 40 CAP La Farigola . . . . . . . . . . . . . 93 691 95 89 CAP II Cerdanyola-Ripollet - Urgències . 93 594 22 16 CAP II Cerdanyola-Ripollet - Visites . . 93 594 21 11 Centre de Salut Mental (St Joan de Déu) . . 93 580 96 77 Creu Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 691 61 61 Hospital Parc Taulí . . . . . . . . . . . . 93 723 10 10 Programa d´Atenció Dona . . . . . . . 93 594 21 99 Servei Mpal. Salut Pública . . . . . . . 93 580 88 88

Cerdanyola al dia . . . . . . . . . Casa de la dona (El Safareig) . . . . Dones per la Igualtat . . . . . . . . Universitat Autònoma . . . . . . . . Parc Tecnològic . . . . . . . . . . . Gremi d’instal.ladors . . . . . . . . .

SERVEIS Emergències . . . . . . Bombers . . . . . . . . Policia local . . . . . . Policia local comissaria Policia Nacional . . . . Mossos d’Esquadra . . Avaries Aigua . . . . . . Avaries Gas Natural . . Avaries Teléfon . . . . . Butà . . . . . . . . . . . ENHER-Fecsa . . . . . Correus . . . . . . . . . Funerària Truyols . . . Esglèsia de Sant Martí Esglèsia Evangelista . . Servei d’Inform. Juvenil Servei Local de Català .

. . . . . . . . . . . . . 112 . . . . . . . . . . . . . 085 . . . . . . . . . . . . . 092 . . . . . . . . . 93 691 20 00 . . . . . . . . . 93 691 18 54 . . . . . . . . . . . . . . 112 . 93 384 50 12 / 342 20 00 . . . . . . . . . 900 750 750 . . . . . . . . . . . . . .1002 . . . . . . . . . 93 725 62 77 . . . . . . . . . 900 770 077 . . . . . . . . . 93 691 37 57 . . . . . . . . . 93 580 97 10 . . . . . . . . . 93 692 08 89 . . . . . . . . . 93 692 42 11 . . . . . . . . . 93 580 61 19 . . . . . . . . . 93 580 27 51

TRANSPORTS Taxis . . . . . . Taxis Ecològic. . Renfe . . . . . . FGC (Bellaterra) Sarbus . . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

93 580 27 27 / 93 729 07 07 . . . . . . . . . . 935 800 800 . . . . . . . . . . 93 691 88 69 . . . . . . . . . . 93 205 15 15 . 902 287 000 / 93 580 67 00

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS Ajuntament . . . . . . Ateneu . . . . . . . . . . Biblioteca . . . . . . . . Casal de joves . . . . . Deixallaria Municipal . Museu de Ca n’Ortadó . Museu Can Domènech

. . . . . . . .93 580 88 88 . . . 93 580 88 88 Ext. 5870 . . . . . . . . . 93 580 76 02 . . . . . . . . . 93 580 58 69 . . . . . . . . . 93 691 74 42 . . . . . . . . . 93 692 33 22 . . . . . . . . . 93 591 41 30

. . . . . .

.93 691 68 76 . 93 580 61 51 . 93 580 13 98 . 93 581 10 00 . 93 582 01 00 . 93 691 65 52

ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS Cerdanyola Comerç i Serveis . . . Ctra. de Barcelona . . . . . . . . . . Gremi d’hosteleria . . . . . . . . . . Cerdanyola Empresarial . . . . . . . St. Antoni - Bonasort . . . . . . . .

. . . . .

. 670 290 191 . 93 692 20 59 . 93 692 11 48 . 93 582 02 04 . 93 580 17 62

Et pots trobar amb algunes experiències que tindràs la sensació que una mà invisible t’està guiant i sentiràs que estàs al lloc adequat i en el moment adequat. La teva mirada al futur s’equilibra i es torna més realista. Acceptes limitacions però sense perdre l’esperança d’assolir alguns reptes. Tindràs suport de la parella. A la feina pots comptar amb el suport d’algú d’autoritat. Aprofita aquesta protecció per assolir més èxits laborals o per dirigir les passes cap al que t’interessa més.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA DIJOUS 14 SETEMBRE RIZAL C. Rizal, 1D (Ripollet)

DIVENDRES 15 SETEMBRE HIDALGO-VALLS Av. de Canaletes, 29 (Cerdanyola)

CENTRES CÍVICS CC Banús-Bonasort CC Bellaterra . . . . CC Fontetes . . . . CC Montflorit . . . . CC Quatre Cantons CC Sant Ramon . . CC Serraparera . . . CC Turó Sant Pau . CC Turonet . . . . .

Una etapa que s’han mogut diversos assumptes familiars pot estar arribant a la seva fi. El més important és el que hagis après de tot plegat. Oportunitats laborals.

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. 93 580 70 78 . 93 580 15 94 . 93 691 91 51 . 93 691 52 62 . 93 580 46 11 . 93 692 52 22 . 93 691 89 56 . 93 692 71 73 . 93 692 40 63

ASSOCIACIONS DE VEÏNS AV Banús-Bonasort . . . . . . . . . . . 93 580 70 78 Unió de Veïns Bellaterra . . . . . . . . . 93 580 15 94 AV Canaletes . . . . . . . . . . . . . . . 666 38 78 38 AV Ca n’Antolí . . . . . . . . . . . . . . . 93 691 82 93 AV Can Cerdà . . . . . . . . . . . . . . . 93 580 05 61 AV La Farigola . . . . . . . . . . . . . . 637 52 62 38 AV Les Fontetes . . . . . . . . . . . . . 93 691 91 51 AV i Amics de Montflorit . . . . . . . . 93 691 52 62 AV Quatre Cantons . . . . . . . . . . . 93 580 46 11 AV Residencial Can Xarau . . . . . . . 93 580 63 27 AV Sant Ramon . . . . . . . . . . . . . 93 692 52 22 AV Sant Martí-Xarau . . . . . . . . . . . 691 83 89 29 AV Serragalliners . . . . . . . . . . . . . 627 64 68 07 AV Serraperera . . . . .618 27 72 90 / 93 691 89 56 AV Turó La Pionera . .93 692 40 63 / 605 84 85 27 AV Turó de Sant Pau . .93 692 71 73 / 625 60 41 19 Plataforma Cerdanyola 2000 . . . . . . 653 58 91 24

DISSABTE 16 SETEMBRE ROVIRA

Pg. de Cordelles, 64 (Cerdanyola)

C.SELVA

C. Torrent, 14 (Cerdanyola)

DIUMENGE 17 SETEMBRE ROVIRA Pg. de Cordelles, 64 (Cerdanyola)

BOQUET

Lluna, 6 (Auditori de Ripollet)

DILLUNS 18 SETEMBRE ORDIS Av. Argentina, 1 (Cerdanyola)

DIMARTS 19 SETEMBRE LLUÍS C. d´Altimira, 18 (Cerdanyola)


passatemps

sudoku - mots-encreuats - sopa de lletres

SUDOKU

45

DIFICULTAT: ALTA

1 5 4 7 3 8 9 6 2

2 6 7 4 5 9 8 3 1

3 2 9 8 6 1 4 7 5

5 7 6 3 4 2 1 9 8

4 1 8 9 7 5 6 2 3

7 9 6 8 1 2 3 5 4 SOPA-FOTO 8 4 3 9DE5LLETRES 6 2 7 1 Busca 2 dins d’aquest 5 1garbuix3de lletres4 el nom7del que9 surt a6les fotos. 8 B5 I 6 U 2 I 1Y 7 V O4 U8 I 3 O 9T G9 K1 R 8 U 2P 3 D P5 X6 I 4 R 7E P4 O3 U 7 L 6O 8 Y O9 O1 V 2 D 5H X3 O2 C 5O 7N 9I L8 L4 Y 1 P 6I I1 O8 E 4 I 5I 6E L3 L7 C 9M 2I M6 N7 R 9 U 4O 2 P E1 P5 A 8W 3A

LA SOLUCIÓ

8 9 3 1 2 6 7 5 4

5 4 2 7 4 9 4 3 8 2 3 5 6 3 6 5 9 8 4 9 6 7 4 1 8

6 3 1 2 8 7 5 4 9

2

9 4 5 6 1 3 2 8 7

8

7 8 2 5 9 4 3 1 6

9 4

L’objectiu és omplir, amb les xifres de l’1 al 9, una quadrícula de 81 caselles (9x9) dividida en subquadrícules de 3×3, partint d’algunes xifres ja collocades i sense repetir-ne cap en una mateixa fila, columna o subquadrícula.

Redacció - AMIC

1

2

3

4

5

6

7

8

Redacció

LA SOLUCIÓ SOPA DE LLETRES T E H I I A G O N I C

G O N I C

O R D P M W L N I F Q

L N I F Q

I I V Y C A B R A L I

B R A L I

U X O L L P N W N O Q

N W N O Q

O P O L L E T M I O I

T M I O I

V D Y I E P A L L I U

A L L I U

Y P O N I O G A L L W

G A L L W

I U L O I U Q J A X Y

Q J A X Y

U R U C E R U I G I G

U I G I G

I K O O O N T R U U G

T R U U G

B G P X I M K T O B E

K T O B E

passatemps

Dificultat: Alta


despatx legal

46

despatxlegal

consell d’advocats i juristes MARTA CUNÍ Bac Advocats

Indemnitzacions per mort en accident de trànsit. Qui es pot considerar perjudicat a efectes indemnitzatoris? l El passat 1 de gener de 2.016 va entrar en vigor la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de trànsit. En aquest article explicarem les principals novetats en relació als nous tipus de perjudicats en supòsits d’accidents amb resultat de mort.

en vigor de la nova reforma aquest aspecte es modifica totalment i des de l’1 de gener de 2016 es considera que les persones que es troben dins els cinc grups de perjudicats tenen dret a percebre una indemnització, amb independència que existeixin o no altres perjudicats.

Una altra novetat important és la incorporació d’una nova categoria de perjudicat: els propparents. Els propLa principal novetat en aquest sentit, parents són les persones que han respecte a la regulació anterior, radi- conviscut amb la víctima de forma ca en què el nou Barem, en supòsits continuada durant els cinc anys ande mort de la víctima, estableix cinc teriors a l’accident i que mantenien categories de perjudicats: el cònjuge, amb la víctima una especial relació els ascendents, els descendents, els d’afecte. germans i els propparents. També cal fer referència a que el nou Abans d’aprovar-se el nou Barem, Barem equipara, en lo referent al dret aquests perjudicats es configuraven a percebre una indemnització, al cònen grups separats i excloents entre juge vidu a la figura de parella de fet si. És a dir, si el cònjuge de la perso- estable. na morta en accident percebia una quantitat determinada en concepte Finalment, una altra novetat és que d’indemnització, la resta de perjudi- s’atorga la condició de perjudicat cats quedaven exclosos del cobra- a qui, de fet i de forma continuada, ment d’indemnització. Amb l’entrada exerceix les funcions que, per incom-

pliment o inexistència, no exerceix la persona que pertany a una categoria concreta. Pensem en situacions tan actuals com per exemple padrastres, madrastres, germanastres…Són supòsits en què qui ha de fer de pare, mare, germà, etc no ho fa perquè ha mort o perquè simplement no està complint amb la seves funcions. n


Truca al 93 691 68 76 o envia el text, el nom i telèfon de contacte a comercial@al-dia.com. Cada paraula costa 1€ per a quatre setmanes. Pots abonar el cost en efectiu o per transferència. ofertes de feina - lloguer

SE PRECISA COMERCIAL para cerdanyola y alrededores, enviar C.V. , Avda. primavera, 28. Punto de Servicio de Gas Natura Fenosa. EMPRESA DE MENSAJERÍA Y TRANSPORTES por ampliación de nuestra cartera de clientes, NECESITAMOS AUTÓNOMOS con furgoneta de 400 y 1500kg para Zona del vallés ruta fija de lunes a viernes, buenas condiciones t. 935 193 193 EMPRESA ESPECIALISTA EN MARKETING SOCIAL para ONG’s precisa personal urgente para cubrir puestos de teleoperadores en Cerdanyola del Vallés. No se requiere experiencia en Telemarketing, NO SON VENTAS! Ofrecemos: Formación, salario fijo cada mes, estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo. Interesados enviar currículum a: seleccion@ datemgroup.com indicando la palabra CERDANYOLA AL DIA en el asunto del mail

OFERTES

PINTOR PROFESIONAL MUY ECONOMICO t.698 337 856 MUDANZAS Y VACIADO DE PISOS. t. 676 830 789 SE OFRECE CHICA para limpieza t. 604 242 069 SE OFRECE SEÑORA para Interina t. 663 618 728 MUDANZAS, MONTAJES, EMBALAJES. t. 662 510 153 (Enrique) MUDANZAS,MONTAJE,EMBALAJE,VACIA DO. t. 668 562 414 (Fernando) MUDANZAS ECONÓMICAS.PINTURA.Presupuesto sin compromiso. t 677 885 501 (Alex) MUDANZAS PINTURA, LAMPISTERÍA. t. 644 365 974 (Enric) ENGLISH FOR ADULTS JANET t 667 377 205 CERDANYOLA BUSINESS ENGLISH JANET t 667 377 205 e-mail: janet.auckland@yahoo.co.uk CHICA BUSCA TRABAJO de interina o limpieza t. 606 806 087

canguro

CHICO BUSCA TRABAJO con conocimiento Mecánica hidráulica, Electricidad, Paleta, Jardinería, Trabajos de fuerza. t. 698 498 334

PINTOR PROFESIONAL muy económico t. 698 337 856

CHICO BUSCA TRABAJO Peletería, Jardinería, Limpieza t. 634 949 645

SE OFRECE t. 695 200 448

CHICA

para

TAROT CLARIVIDENCIA t. 658 224 247 / 93 1 735 813 (BLANCA) LAS HADAS DEL TAROT t.605 099 942 Horas concertadas CERRAJEROS URGENCIAS 24H t.649 632 075 SE OFRECE CHICA para limpieza t. 695 200 448 SE OFRECE CHICO para ayudante de cocina t. 695 200 449 SE OFRECE SEÑOR para Jardinero t. 655 286 129 SEÑORA busca trabajo de LIMPIEZA Y PLANCHA. Mañanas. t.678 602 022

ALTRES

MARIAN VIDENCIA Y TAROT. Te guiaré para tomar decisiones y despejar dudas con mi Tarot intuitivo y sensitivo. Atiendo personalmente. t. 657 968 973 PSICÓLOGA BUSCA PROFESIONAL para compartir despacho t. 619 312 995

LLOGUER

47

ALQUILER LOCAL, MUY ECONÓMICO 40x40 m2, fachada cristal, lado mercado fontetas, parking, ideal comercio, oficinas y/o almacén t. 936 929 757 - 627 803 654

COMPRA/VENDA/TRASPÀS VENDO PLAZA DE PARKING grande c/ Costa. Muy económica. t. 646 002 173 SE TRASPASA ROSTISSERIA en Ripollet t. 638 041 027 SE VENDE LOCAL COMERCIAL EN RIPOLLET DE 180 metros cuadrados EN PERFECTO ESTADO. PRECIO 110.000 € NEGOCIABLES. t 680 985 788 PARKING EN VENTA Z. AYUNTAMIENTO muy buen precio. t. 936 927 441 - 606 803 013 LOCAL COMERCIAL 160 M2. APTE PER SUPER a la zona molt comercial de SANT DANIEL, al costat del DIA. 700 euros. CANALS 931 069 906 OPORTUNIDAD INVERSORES, SE VENDE LOCAL de 90 mtrs en cerdanyola con inquilino rentas alquileres anuales 6000 €. Precio 80000 € t 698 442 490 ZONA AV. CATALUNYA ES VEN PARKING cotxe gran + traster . Seminou . 22.000 euros. Mertxe 670 286 695 TRASPASO EN PLENO RENDIMIENTO por motivos personales Muy céntrico t. 672 134 869 BAR EN TRASPASO ZONA SERRAPARERA 30.000€ negociables. t.93 023 21 45 / 679 13 84 46

LLOGUER PARQUÍNG C/La Pau t.936 920 427

VENDO PLAZA PARKING c/ MURILLO,1 (FONTETAS) 13.700€ t. 654 732 670

LLOGUER LOCAL 160M2 zona estació renfe 600€ t. 635 011 432 - 620 805 770

ES VEN PARKING Av. Catalunya, 13.000 euros, Mertxe t. 670 286 695

ATENCIÓN! LA ASOCIACIÓN LOS PEDROCHES DE CÓRDOBA EN CATALUÑA Tiene el placer de invitar a todas las personas a su día del pregón que será dicho por el Señor Alcalde de Cerdanyola del Vallès. A continuación nos deleitará con sus actuaciones. La Casa de Andalucia de dicho pueblo, haremos nuestra recogida de alimentos para los más necesitados, cualquier ayuda será bien recibida. Esto será el día 23 de Septiembre del 2017 a las 18 horas en el Teatro Ateneo de Cerdanyola, habrá pica-pica. Entrada libre. El día 24 haremos migas al estilo los pedroches, con figuras para pintarlas y llevárselas. También juegos de los pedroches con premio, si quieres venir llama antes del, 18 de Septiembre al Tel. 610 393 014

classificats

FEINA

- compravenda - traspas


1713 web  

revista informació local cerdanyola

1713 web  

revista informació local cerdanyola

Advertisement