Page 1

No. 1542 Setmanari d’informació local gratuït

Del 29 de gener al 4 de febrer del 2014 www.al-dia.com

cerdanyola@al-dia.com Telf. 902 44 19 19

El MAC es converteix en punt de referència cultural de la ciutat


L’editorial Una veritable sinèrgia (O  YD FRPHQŠDU XQ SURJUDPD SLRQHU D &HUGDQ\ROD (O &520$ SHU metia que estudiants voluntaris de la Universitat Autònoma oferissin clasVHV GH VXSRUW D DTXHOOHV HVFROHV TXH PVKRQHFHVVLWDYHQ$PEHOSDVGHOV DQ\V OÉH[SHULªQFLD VRFLRHGXFDWLYD GH la Fundació Autònoma Solidà ria (FAS) VÉKD IHW H[WHQVLYD D DOWUHV PXQLFLSLV mÊs de la comarca. 0LWMDQŠDQW HO SURJUDPD &520$ OD 8$%FDQDOLW]DODVHYDLPSOLFDFL¾HQOD VRFLHWDWLGHPRVWUDHOVHXFRPSURP¯V amb els entorns socials desafavorits, FRP D SDUW GH OD VHYD UHVSRQVDELOLWDW VRFLDO $OKRUD OD SDUWLFLSDFL¾ HQ HO SURJUDPD RIHUHL[ DOV HVWXGLDQWV XQD educació en valors, que els forma com DIXWXUVSURIHVVLRQDOVVRFLDOPHQWFRP SURPHVRV(OIHWGHSRVDUHQFRQWDFWH estudiants universitaris amb altres GH PV MRYHV ID TXH DTXHVWV VHJRQV tinguin un referent clar del que Ês la XQLYHUVLWDWLGÉDTXHVWDPDQHUDSRGHQ REULUQRYHVSRUWHVSHOTXHIDDOVHXIX tur tant a nivell educatiu, laboral com social. Portem anys reclamant mÊs colODERUDFL¾HQWUHOÉ$MXQWDPHQWLOD8$%L DTXHVWDH[SHULªQFLDTXHKDSDVVDWGH VDSHUFHEXGD HQWUH JUDQV O¯QLHV HVWUD WªJLTXHV HQV GHPRVWUD TXH HV SRGHQ crear veritables sinèrgies educatives.

En aquest nĂşmero... Ciutat

pĂ g. 5

El treball conjunt de Grup Catalònia i Wolters Kluwer crea un hivernacle de terà pia ocupacional

PolĂ­tica

pĂ g. 8

Front comú dels alcaldes del PSC contra la reforma de l’administració local

Cultura

pĂ g. 12

Comencen els tallers gratuïts d’intercanvi lingßístic

Esports

pĂ g. 14

MÊs de 160 patinadors de 15 clubs participaran al 13è Trofeu de l’Amistat

Cerdanyola al Dia Ês una publicació setmanal gratuïta d’informació local, fundada al 1999. Edita TVNS PG Media. Dia de sortida: dimecres. Dip. Legal: B-9751/2005. Directora:1ŸULD)HUUHUÎCol¡laboradors: Jaume Palomar ÎDepartament comercial: Esther Vidal (correu electrònic: comercial@al-dia.com) Disseny: Edu Català Redacció: Avinguda Catalunya, 24 &HUGDQ\RODGHO9DOOªV %DUFHORQD Î7HO


4 - TEMA SETMANA

Cerdanyola al Dia

Del 29 de gener al 4 de febrer del 2014

El MAC es consolida com a centre cultural A MÉS D’EXPOSICIONS, L’EQUIPAMENT MANTÉ ELS CICLES LITERARIS DEL CAFÈ AMB LLETRES I SUC AMB LLETRES I S’OBRE A LA MÚSICA AMB UN CICLE DE MÚSICA DE CAMBRA

D

arrera els vitralls de les Dames de Cerdanyola, emblema del Museu d’Art de Cerdanyola (MAC) Can Domènech, s’amaga molt més que obres d’art. L’equipament, a més d’exposicions, acull cicles literaris, una mostra de curtmetratges, tallers familiars i activitats per a joves, entre d’altres. Amb aquest ampli programa el MAC s’ha consolidat com a nou eix dinamitzador de la cultura a la ciutat. Aquest semestre les dues exposicions destacades que acollirà el MAC seran “Zona de contacte” (Del 7 de març al 4 de maig), una mostra diversa d’art contemporani produïda per ACVIC Centre d’Arts Contemporànies, i “Els altres noucentistes” (del 16 de maig al 31 de juliol). El director del MAC, Josep Maria Romero, explicava que aquesta última mostra ha estat comissariada pel MAC Can Domènech després d’una exhaustiva recerca pels fons de la Xarxa de Museus i que una vegada acabi la seva estada a Cerdanyola començarà a itinerar. En el programa del primer semestre del MAC continuen els tallers familiars i les visites guiades -una visita sobre la sexualitat femenina a la col·lecció del museu amb la sexòloga Carme Sánchez i una altra sobre una lectura musical del MAC amb el director de la JOC, Pedro Pardo- que ofereixen una visió diferent del museu. També es consoliden dues activitats que van iniciar-se l’any passat: les estades d’art al taller de creadors locals per alumnes de Secundària i la Mostra de Curtmetratges de Cerdanyola “La vida és curta”.

CICLE DE MÚSICA DE CAMBRA Però la gran novetat de l’oferta d’enguany és un cicle de tres concerts de música de cambra en el marc del programa Teatre Casino. El responsable musical de la regidoria de Cultura, Pedro Pardo, explicava que s’ha volgut omplir “el buit musical existent entre Nadal i Setmana Santa” i que els tres concerts del

Moment de la presentació del programa semestral del MAC

F. NF

programa són “un passeig pels tres timbres diferenciats de la música: vent, veu i corda”, amb les actuacions del quintet de vent Jamin -encapçalat per l’Alícia Urzaiz, que va formar-se a l’Escola Municipal de Música Aulos-, el grup vocal Promeses i el concert en 360º del duet de violins Gal·la, on el públic envoltarà els músics.

TAULES RODONES LITERÀRIES A més, el MAC torna a acollir una nova edició del cicle literari Cafè amb Lletres, per on passaran Albert Sánchez Piñol, Iolanda Batallé, Sergi Pàmies i Pep Coll. La idea és obrir els cicles amb una taula rodona sobre diferents temàtiques per “fidelitzar aquest estil de sessió”, explicava el tècnic responsable, José Antonio Guillén. També continua el cicle de literatura infantil Suc amb Lletres, amb cinc sessions que ja van iniciarse el 18 de gener. Amb aquest programa ampli a la mà, la regidora de Cultura, Montserrat Montiel; remarcava que el MAC Can Domènech “és un equipament arrelat a la ciutadania” on “s’aprofita tot el potencial humà” de la regidoria de Cultura i que té “prestigi” fora de Cerdanyola per la “varietat i qualitat de les seves propostes”. - N. Ferrer

El primer dels vitralls ja està restaurat Un dels tres vitralls del museu, el de Les dames de les tulipes, ja ocupa la seva ubicació habitual després de ser restaurat. El procés ha consistit en reforçar l’estructura -assegurant i canviant els tensors que calien- i en la neteja dels vidres, tot mantenint els trencats que no corrien perill i canviant els que estaven molt malmesos. Ara s’està restaurant el segon vitral i quan aquest torni es restaurarà el tercer. Fruit del procés de restauració ara es veuen uns punts de soldadura que ha calgut fer a l’estructura de plom. Aquests punts brillants han generat inquietud entre alguns ciutadans, segons apunta la direcció del MAC, que assegura que la restauració l’han fet els millors tècnics del país amb les tècniques adequades. “Els punts de soldadura, ara brillants quan els toca el sol, s’ennegriran amb el pas del temps homogeneïtzant el color amb l’estructura del vitrall”, remarquen.


Cerdanyola al Dia

Del 29 de gener al 4 de febrer del 2014

CIUTAT-5

El treball conjunt de Grup Catalònia i Wolters Kluwer crea un hivernacle de teràpia ocupacional LA NOVA INSTAL·LACIÓ DEL RECINTE FLOR DE MAIG, DE 240 METRES QUADRATS, PERMETRÀ QUE 150 PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL HI TINGUIN CURA DE FLORS I PLANTES

E

l nou hivernacle de teràpia ocupacional al recinte Flor de Maig ja és una realitat gràcies als fons recaptats a través del Viver d’Idees Solidàries que la multinacional de software Wolters Kluwer ha desenvolupat al Grup Catalònia en els darrers dos anys. La instal·lació es va començar a edificar el mes de setembre passat i amb un espai de 240 metres quadrats, permetrà que unes 150 persones amb discapacitat intel·lectual puguin participar en un seguit d’activitats relacionades amb la natura. Del nou hivernacle, situat al recinte Flor de Maig, en sortiran plantes i flors que nodriran la jardineria del grup i que es regaran amb l’esforç i la dedicació dels usuaris. La instal·lació compta amb un espai per a la prepa-

de l’activitat de Contes Vivencials i Moviment Coreogràfic del grup Catalònia, el director de la divisió TAA a Espanya de Wolters Kluwer, Pere Aragonés, destacava que el projecte és fruit de la responsabilitat corporativa de l’empresa i “del treball de molta gent”. D’altra banda, la directora de l’àrea Psicopedagògica del Grup CatalòEl nou hivernacle del Grup Catalònia F. NF nia, M. Àngels Ortega, agraïa la tasca de Wolters Kluwer, de qui ració de la planta, un espai per a diha destacava que s’han “abopositar-la un cop treballada, un altre cat” amb el Grup Catalònia a l’hora per facilitar-ne el reg per immersió i, de fer possible el nou hivernacle. finalment, un quart espai per treba“El procés ha estat un regal per als llar la planta d’exterior. nostres nois, és un projecte rodó”, apuntava Ortega, que explicava que L’acte d’inauguració, que va comptar en el termini d’un mes l’hivernacle ja amb la representació de l’espectacle acollirà la teràpia ocupacional per al “Colors, el verd” a càrrec dels usuaris total de 150 persones. - NF

Voluntaris universitaris lluiten contra el fracàs escolar a tres escoles de Cerdanyola

L

a UAB com a model a les escoles. El programa socioeducatiu CROMA de la Fundació Autònoma Solidària ha fet possible que voluntaris universitaris acompanyin alumnes que, per les seves circumstàncies socioculturals o personals, o per manca de competència lingüística en català, tenen dificultats per assolir els objectius escolars. Aquesta activitat que porta estudiants universitaris a centres educatius del Vallès Occidental per donar suport a alumnes d’entre 9 i 12 anys i evitar el fracàs escolar, es realitza aquest curs a tres escoles de la ciutat: el CEIP Les Fontetes -on va néixer l’experiència, el CEIP Xarau i el CEIP Sant Martí. En total se’n beneficien 43 infants i hi participen 13 estudiants de la UAB. Aquest curs estan implicats al programa 282 alumnes de 16 centres de

sar els universitaris en contacte amb una sèrie de valors.

El programa CROMA va començar al CEIP Les Fontetes al 2005 F. FAS Cerdanyola del Vallès, Sabadell, Badia del Vallès, Rubí i Terrassa. Estan repartits en 30 tallers duts a terme pels 72 estudiants de la UAB que participen al programa. A l’acte de presentació, el director de la FAS, Jordi Prat, va exposar el doble objectiu de la iniciativa: treballar per la igualtat d’oportunitats entre els escolars i po-

El programa CROMA (Cohesió, Referent, Oportunitat, Motivació i Autonomia) va arrencar el curs 2005-2006 i des d’aleshores, hi han participat 472 universitaris, que han donat suport a més de 1.400 alumnes de centres educatius situats a l’entorn geogràfic de la UAB. A més, els ajuntaments dels municipis on es duu a terme l’activitat posen a disposició del programa els recursos necessaris, incloent-hi la coordinació tècnica, perquè es pugui dur a terme. CROMA rep també el suport econòmic de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona. Durant el curs 2012-2013, el programa ha pogut funcionar gràcies als 45.375 euros que va rebre de la Marató per la pobresa. - Redacció


6- SETMANA EN IMATGES

Del 29 de gener al 4 de febrer del 2014

El 60% dels bellaterrencs se sent proper a Sant Cugat Un estudi d’hàbits de consum dels ciutadans de Bellaterra conclou que quan els bellaterrencs no troben a Bellaterra els serveis que necessiten els busquen, preferentment, a Sant Cugat. Tot i dependre administrativament de l’Ajuntament de Cerdanyola, el 60% dels veïns de Bellaterra s’identifica amb Sant Cugat, el 20% amb Sabadell i el 9% amb Cerdanyola. L’estudi també reflecteix que en relació a aquells serveis que estan disponibles a Bellaterra, hi ha una tendència a usar-los evitant desplaçaments a altres poblacions veïnes. L’EMD va encarregar l’estudi amb l’objectiu que reflectís aquesta realitat i, alhora, “fos una eina de treball per millorar els serveis que s’hi ofereixen i ajustar-los a les demandes reals”, en paraules del president de l’EMD, Ramon Andreu. El treball de camp es va realitzar entre el 23 d’octubre i el 6 de novembre del 2013, mitjançant enquestes telefòniques a 184 persones majors d’edat, que representen el 17% de les llars existents a Bellaterra.

Cerdanyola al Dia

L’alcaldessa signa un manifest de suport als treballadors de Panrico L’alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, juntament amb els alcaldes dels municipis de Badia, Barberà, Castellar, La Llagosta, Mollet, Palau Solità, Polinyà, Sabadell, Santa Perpètua, Sentmenat, Terrassa i Montornès, han signat un manifest de suport als treballadors de Panrico (en vaga des de fa més de 100 dies) i en defensa de la indústria. Els alcaldes i alcaldesses s’han compromès a fer arribar el text a la direcció de l’empresa i a la Generalitat amb “l’objectiu que el govern autonòmic català no accepti les condicions de l’empresa i exigeixi a la direcció un tracte no discriminatori en l’aplicació de l’ERO a la planta de Santa Perpètua”, que ja va patir un altre ERO al 2011 amb reduccions salarials i de plantilla. L’alcaldessa de Cerdanyola ha donat el seu suport i el de l’Ajuntament als treballadors de l’empresa en vaga, posant a disposició dels 3 treballadors de Panrico que viuen a Cerdanyola l’ajuda que des de Serveis Socials i des del consistori necessitin. F. Ajuntament MC (JR Urbano)

Pimec alerta dels perills de la proliferació de grans centres comercials La patronal del Vallès Occidental apunta que la comarca continua sent un dels principals motors industrials de Catalunya, però critica algunes mesures del govern de la Generalitat com l’augment de taxes i impostos o el que consideren tracte de favor vers les grans empreses i empreses del sector energètic. A més, PIMEC assegura que el fet que la Generalitat estigui reconvertint molts metres quadrats de sòl industrial en comercial pot empitjorar la situació i posa com a exemple la possibilitat de crear un gran centre comercial de 250.000 metres quadrats a Cerdanyola. El president de Pimec Comerç al Vallès Occidental, Jaume Maranges, destaca que “a la comarca creixen nous centres comercials, com el de Sant Pau de Riu Sec a Sabadell, que poc a poc s’ha convertit en un espai per a grans superfícies de qualsevol sector, quan en principi no era així”. Maranges alerta que “el comerç local ja va prou just i les grans superfícies ja no venen el que havien arribat a vendre”.

S’inverteixen 78.480 € en la millora dels centres cívics El Pla d’inversions aprovat el 2013 va preveure tot un seguit d’inversions en millores dels equipament públics, una part de les quals corresponien a actuacions als Centres Cívics. Aquestes intervencions van començar l’any passat i continuaran al llarg del 2014. Tècnics municipals han elaborat un pla de manteniment i millores dels equipaments, recollint les aportacions de les entitats que hi participen amb l’objectiu de comptar amb una xarxa de centres cívics en condicions òptimes per a les persones us uàries. F. Ajuntament MC


Cerdanyola al Dia

PUBLICITAT - 7

Del 29 de gener al 4 de febrer del 2014

Entre unos y otros la casa sin barrer En el mundo de hoy en día en el que todo es relativo y centramos la importancia de lo vital en las pantallas de una tablet o de un móvil y en el que la política hasta ahora ha sido más bien un fin para lucrarse que un servicio a la sociedad no nos deberían de escandalizar las posturas confrontadas que se defienden respecto al aborto. Que una ley de plazos como la que la señora Bibiana Aído hizo en 2010 y la posterior reforma propuesta por el Sr. Gallardón sea hoy tema de debate en un ayuntamiento como el nuestro, y con los posicionamientos que se defienden, eso sí es para escandalizarse. Las izquierdas que alzan la bandera de los derechos enfrentando el don de dar la vida con el supuesto “derecho de quitar la vida” y las derechas que se quedan con “eso está muy mal”. El resultado es que entre unos y otros la casa sin barrer. Se habla del proceso y no tanto de los resultados. En España se practicaron en el 2012 más de 112.390 abortos “legales” o que al menos se tenga constancia. Unos por demagogia y otros porque, como no hay ningún mundial a la vuelta de la esquina, la

polémica fácil siempre resulta una buena manera de distraer nuestra atención de los políticos corruptos o ineficaces que nos han llevado a la situación de crisis en la que nos encontramos. Si solo damos como opción el aborto libre o el tener que sacar a delante un hijo, sin apenas recursos propios, ni ayudas a la maternidad por parte de la administración, como se dan en los países más avanzados de Europa, no podemos esperar justicia ni paz y menos consenso social. No hablemos tan solo de derechos sino también de dignidades. Y hablemos también de las estructuras necesarias que garanticen, de verdad, a la mujer moderna una perfecta integración en el mundo laboral en igualdad de derechos y oportunidades que los hombres y donde pueda

conciliar perfectamente su vida profesional con la familiar. Basta ya de la instrumentalización de la mujer por parte de las izquierdas o de su criminalización por parte de las derechas. Lo que hacen falta son políticas dirigidas a humanizar nuestra sociedad en lugar de deshumanizarla y a fomentar y valorar la riqueza del nuevo capital humano en lugar de verlo como un problema. Hago un llamamiento a Santi Cayuela y Carme Carmona para que en el pleno del Ayuntamiento soliciten al gobierno de PP ayudas a las madres que deseen no caer en el fracaso de un aborto. Eso es política de izquierdas. Y al PP que no se esconda detrás de leyes que maquillen sus defectos de gobierno, dejando a las madres desamparadas. Javier Pairet


8- POLÍTICA

Imma Moraleda assegura que el procés sobiranista és una “cortina de fum”

Els alcaldes de la comarca demanen 2’6 milions a la Generalitat per cobrir les beques de menjador La primera reunió de l’any del Consell d’alcaldes del Vallès Occidental ha acordat demanar a la Generalitat que assumeixi una nova dotació de 2’6 milions d’euros per sufragar les beques de menjador escolar que necessita la comarca. Tot i ser competència de la Generalitat de Catalunya, el Consell d’Alcaldes va acordar mantenir als ajuntaments de la comarca el compromís per a cobrir fins el 25% de les necessitats de suport per a ajuts del menjador escolar. El Consell d’Alcaldes també van aprovar demanar al departament de Territori i Sostenibilitat una valoració, avaluació i estudi de les diferents possibilitats d’ús per al carril bus-VAO que ajudin a solucionar els embussos que es produeixen.

Miquel Soler: “En el procés de transició nacional no hi ha ningú que sobri” El president local de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Miquel Soler, assegura que “en el procés de transició nacional no hi ha ningú que sobri” i que “hauríem de ser capaços d’extendre aquesta màxima als simpatitzants i ciutadans de Cerdanyola que vulguin treballar per la consulta i el futur estat propi indepent”. Soler feia aquestes declaracions en el marc del Consell Nacional de CDC en el que van participar també els regidors de CiU Alfons Escoda, Montse Soley i Marc Costa i la presidenta local de la JNC Marta Soto. Segons asseguren els convergents, el Consell va ser una “oportunitat de conèixer quin és el funcionament intern del partit” per als més de 130 militants de la comarca.

Cerdanyola al Dia

Del 29 de gener al 4 de febrer del 2014

Front comú dels alcaldes del PSC contra la reforma de l’administració local Els alcaldes socialistes del Vallès Occidental han decidit sumar-se a un front de lluita contra la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) impulsada pel PP. Aquesta va ser una de les accions programades en la reunió de treball que van mantenir els edils amb el secretari de Política Municipal del PSC, Josep Mayoral, a Cerdanyola. “L’objectiu és aconseguir que siguin els ajuntaments els que elevin al Tribunal Constitucional la petició per aconseguir la retirada d’aquesta reforma”, explicava Mayoral, que anunciava que l’acció es traslladarà en el mes de febrer als plens municipals de cada localitat.

ICV recolza la creació d’una xarxa d’habitatges en lloguer social L’agrupació local d’ICV aposta per la política d’habitatge que està duent a terme el govern municipal i en concret la regidora d’ICV, Maria Reina, a la regidoria d’habitatge. En aquest sentit, el candidat a l’alcaldia d’ICV, Jordi Miró, explica que “l’accés a un habitatge digne per a tothom ha de ser una garantia” i que, per a impulsar això “accions com les que ICV duu a terme des de l’Ajuntament són imprescindibles, ara i en el futur”. Els ecosocialistes consideren que les sancions a entitats bancàries per tenir habitatges buits o els beneficis als propietaris per a llogar-los a preus socials són “dos procediments diferents per millorar les possibilitats d’accedir a un habitatge”.

La secretària de Polítiques de les Dones del PSC i regidora de l’Ajuntament de Barcelona, Imma Moraleda, va rebre els nous militants de l’agrupació local de Cerdanyola en el transcurs d’una assemblea. Durant la trobada, Moraleda va criticar el procés sobiranista, la reforma laboral i el projecte de llei de l’avortament. Imma Moraleda va qualificar de cortina de fum i de parany tot el debat sobiranista: “És una estratègia perquè no ens fixem en el que realment afecta als ciutadans”. La secretària de Polítiques de les Dones, va recordar que “les accions de govern, tant de la Generalitat com de l’Estat, estan empobrint a la població i retallant els seus drets”.

CONCENTRACIÓ La primera secretària del PSC de Cerdanyola i alcaldessa, Carme Carmona, va anunciar que aquest dijous, abans del ple, s’ha convocat una concentració per “protestar per la reforma de la llei de l’avortament”.

El PP denuncia la “passivitat” del govern davant l’incivisme a La Farigola El portaveu del PP, Manuel Buenaño, assegura que “tant el PSC com ICV-EUiA no fan res per eradicar el vandalisme” a La Farigola i destaca que així ho demostren les destrosses ocasionades el darrer cap de setmana amb els vidres de vuit porteries trencats per culpa de cops d’ampolla i danys importants en el mobiliari urbà. El PP considera que “els complexos” del govern contra els incívics fa que no hi hagi una ordenança de civisme “clara i contundent” contra aquells que no volen respectar la majoria de veïns. Buenaño es dirigeix a l’alcaldessa per assegurar que els socis de govern del PSC, ICVEUiA, són “un llast que més que una ajuda són una molèstia per a la ciutat”.


10 - OPINIÓ

Del 29 de gener al 4 de febrer del 2014

Cerdanyola al Dia

Manuel Buenaño

Los complejos del Gobierno Municipal “Seguimos sin tener una ordenanza de civismo clara”

En abril del 2013 salieron a relucir los complejos del gobierno municipal, formado por el PSC + ICV. Desde hacía meses habíamos trabajado conjuntamente una nueva ordenanza de civismo para afrontar los problemas de incivismo que estaban surgiendo en algunos barrios como La Farigola o Cerdanyola 2000. Pero ellos decidieron retirarla y de manera clara engañando a sus votantes, ya que el PSC se había presentado a las elecciones del 2011 prometiendo en su programa electoral “quién la hace la paga”. Con el paso de los meses y mientras siga este gobierno municipal, quien lo paga, son todos aquellos vecinos que quieren descansar los viernes y los sábados y no pueden hacerlo. Y para sorpresa de ellos, cuando se levantan, pueden ver los cristales de sus porterías destrozados, como sucedió la semana pasada en ocho escaleras del Ba-

rrio de La Farigola. A día de hoy, por la pasividad del gobierno municipal, seguimos sin tener una ordenanza de civismo clara y contundente de aplicación a aquellos que no respetan a la mayoría de ciudadanos, todo ello producto de los complejos que tiene el equipo de gobierno en su lucha contra los incívicos, en gran parte causados por el tremendo lastre que significa para la ciudad, el socio de gobierno comunista, ICV-EUiA; que es una auténtica carga para la ciudad, por su patente inactividad e incompetencia en las áreas que gestiona. Es necesario cortar de raíz y con contundencia todos aquellos episodios de violencia e incivismo que se puedan producir en los diferentes barrios de Cerdanyola, como está ocurriendo en La Farigola o en la calle Diagonal en el barrio de Banús.

Carles Escolà

Multar els bancs amb pisos buits sempre ha estat possible Aquest gener el govern de Cerdanyola ha anunciat, en un acte propagandístic sense precedents (o potser sí), que estudia sancionar grans empreses i bancs que tinguin pisos buits. Acte propagandístic (o oportunista, com l’ha qualificat la PAH), perquè PSC i ICV-EUiA ara intenten penjar-se la medalla.

Ara, de cop i volta, i per simple imitació d’altres ajuntaments, el govern local anuncia que ho estudia. Què ha canviat? Res. O potser sí. Ara hi ha altres municipis que ho fan, i no fer-ho aquí evidenciaria les misèries dels que ens governen, que no han tingut la valentia d’afrontar la injustícia i aplicar aquestes polítiques. O potser es tractava de simple sectarisme i s’hi negaven perquè eren altres qui ho proposaven.

“A Cerdanyola ja fa molt que la PAH reivindica mesures d’aquesta mena”

I és que cal recordar que a Cerdanyola ja fa molt que la PAH reivindica mesures d’aquesta mena. També Compromís per Cerdanyola ve posant sobre la taula propostes per caminar en aquest sentit, com el recàrrec del 50% a l’IBI dels pisos buits; el darrer cop a les ordenances fiscals del 2014. La resposta del govern ha estat sempre negar-se a ni tant sols parlar-ne, argumentant que era impossible posar en marxa mesures així.

De posar-se en funcionament, serà una bona notícia per a Cerdanyola, perquè suposarà un increment de recursos que l’Ajuntament podrà destinar a les persones més necessitades i es promourà un mercat de lloguer social. Però cal situar les coses al seu lloc i no oblidar que s’ha perdut molt de temps, temps que malauradament algunes famílies no tenien.


Cerdanyola al Dia

Actos vandálicos y robos en el barrio de La Farigola Me dirijo a vosotros con el propósito de hacer visible la problemática que estamos sufriendo en el barrio de la Farigola. La noche del 18 de Enero algunos gamberros se dedicaron a lanzar piedras contra los cristales de las porterías de los edificios de carretera de Barcelona 159,161,163 y 165, causando el destrozo de los mismos. Los actos vandálicos son frecuentes en este barrio desde hace un par de años y ya estamos cansados de esta situación. Primero fueron los retrovisores y las lunas de los coches aparcados en la calle de Frederic Puig, luego las pintadas y ahora esto. A parte de estos actos vandálicos en la vía pública, también se han dado bastantes casos de robos en los tres edificios que ocupan lo que antiguamente era la fábrica de Uralita. Necesitamos soluciones urgentes del ayuntamiento a este problema antes de que pase

Del 29 de gener al 4 de febrer del 2014

OPINIÓ - 11

algo más grave y todos tengamos que lamentarlo. Álex Arnal

con vuestro apoyo a Ciudadanos (C’s) en la tercera fuerza política en Cataluña en intención de voto, y en la voz verdaderamente opositora al separatismo y a la actual casta política tal y como hoy está configurada. Es por ello que desde Ciudadanos (C’s) estamos convencidos de que AHORA es el momento del cambio, de que en estos tiempos difíciles de una enorme crisis económica, política y social en que vivimos debe pugnarse por la unidad y no por la división, por crear vínculos y no fronteras, y que es también el momento de poner las instituciones al servicio del ciudadano y no al ciudadano al servicio de las instituciones. Desde Ciudadanos (C’s) creemos que éste es un trabajo de base, y que la regeneración política y social de Cataluña debe partir desde los Ayuntamientos hasta el Parlament. Por este motivo, nos place comunicaros a todos los cerdanyolenses el regreso reforzado de Ciudadanos (C’s) a Cerdanyola, a la espera de poder trabajar con y para vosotros en la consecución de estos objetivos en nuestro municipio y para Cataluña.

Ciudadanos vuelve a Cerdanyola La actual situación política y social en Cataluña está poniendo en peligro, ya no sólo la unidad y la integridad de nuestro país, sino la propia convivencia pacífica y armoniosa entre catalanes. El empecinamiento mesiánico del gobierno personalista de Artur Mas por crear un debate artificial donde antes no lo había, cimentado sobre la base de insidias, mentiras y promesas incumplidas, pretende arrastrarnos al abismo y al ostracismo, dejando de un lado los problemas que realmente afectan al ciudadano –sanidad, educación, empleo, seguridad...–, para crear otros de nuevos que pasan por el intento de ruptura con España y por proyectar una imagen totalmente distorsionada de lo que es la realidad catalana tanto hacia el resto de nuestros compatriotas, como por lo general hacia el mundo entero. Ante esta situación son cada vez más los catalanes que quieren decir NO a este parricidio político y económico que supondría la separación de Cataluña del resto de España, situando

Marcos Rozas Coordinador de C’s de Cerdanyola y Ripollet

LES CARTES DELS LECTORS S’HAN D’ENVIAR A: director@al-dia.com Cerdanyola al dia publica opinions, rèpliques i suggeriments d’interès, respectuosos vers les persones, amb un màxim de 15 línies (en format word), que podran ser extractats o resumits per motius d’espai o per millorar-ne la comprensió. Per a la publicació de les cartes ha de constar en el text: nom i cognoms de l’autor, DNI, domicili i telèfon. Sense aquestes dades no es publicarà cap text. La redacció no atendrà trucades, visites ni cartes sobre textos no publicats, retallats o extractats.


12 - CULTURA

Del 29 gener al 4 de febrer del 2014

Cerdanyola al Dia

Comencen els tallers gratuïts d’intercanvi lingüístic

La novel·la negra en català viu una situació agredolça

Presentació del programa Aprenem a l’Ateneu

A

l’objectiu de promoure els intercanvis lingüístics, l’aprenentatge de llengües i el coneixement de diferents cultures, ahir es posaven en marxa a la biblioteca de Ca n’Altimira els tallers “Aprenem”. El programa, que es desenvolupa gràcies a grups de persones voluntàries que volen ensenyar una llengua i aprendre’n una altra, compta amb el suport de l’Ajuntament, que ha cedit la biblioteca per realitzar les sessions. Els tallers “Aprenem” són oberts a tothom, gratuïts, sense proves de nivell i adaptats als diversos nivells de coneixement de la llengua. L’objectiu és agrupar persones que aprenen la llengua que volen i ensenyen la que

F. NF

saben en grups reduïts de lectura i conversa: “Els tallers estan basats en la dualitat de donar i rebre, tots els aprenents són professors”, explicava la coordinadora local, Teresa Costa, a la presentació. I també destacava que la voluntat és “crear un entorn amable on aprendre és fàcil”.

ON I QUAN Els tallers Aprenem es realitzen a la biblioteca Ca n’Altimira, cada dimarts de 17.15 a 20.15 h. Els tallers del curs 2013/2014 van començar ahir dimarts 28 i acabaran a finals de juny. Les inscripcions estan obertes tot l’any al correu electrònic aprenem.cerdanyola@gmail.com. - NF

“Estem millor, però no estem prou bé, ja que el lector català encara s’estima més agafar una novel·la en castellà de gènere perquè sembla més versemblant”. apuntava l’escriptor Jordi de Manuel a la taula rodona sobre novel·la negra en català que va obrir el programa del Cafè amb lletres al MAC. Els membres de la taula coincidien en destacar que ha augmentat la producció i la qualitat del gènere a Catalunya, però l’editor de l’editorial Alrevés Ilya Pérdigo, remarcava que a la indústria encara li falta autoestima literària: “Els llibreters i els lectors han d’apostar i creure en els autors i en la novel·la negra d’aquí”. Per la seva banda, Joan Miquel Capell, comissari dels Mossos d’Esquadra; apuntava que hi ha novel·les que “són coherents amb el que passa als nostres carrers i altres que no”. El comissari assegurava que el gènere ha posat “l’ofici en el lloc on es mereix” i confessava que els Mossos d’Esquadra són l’únic cos de seguretat que té un club de lectura.


Cerdanyola al Dia

ESPORTS-13

Del 29 de gener al 4 de febrer del 2014

La petanca local s’uneix en un únic club EL CLUB PETANCA UNIÓ CERDANYOLA ATLÈTIC SERRAPARERA NEIX FRUIT DE LA UNIFICACIÓ DELS DOS CLUBS QUE EXISTIEN A LA CIUTAT: EL CLUB PETANCA CERDANYOLA I EL CLUB PETANCA ATLÈTIC CERDANYOLA SERRAPERERA

E

l Club Petanca Unió Cerdanyola Atlètic Serraperera ha començat a caminar després que els dos clubs de petanca que existien a la ciutat realitzessin tots els tràmits burocràtics per unificar-se en un de sol. La culminació del procés es va tancar l’11 de gener amb la celebració de l’assemblea extraordinària on es va proclamar com a candidatura guanyadora l’única que es va presentar i que estava encapçalada per Antonio Mancebo.

NOVA JUNTA La nova junta directiva ha quedat composada per: Antonio Mancebo (president), José Puente (vicepresident), Cándido Robles (secretari), Manuel Luque (tresorer) i els vocals Francisco Forte, Paulino García, Felipe Jiménez i Nieves Espín. El Club Petanca Unió Cerdanyola Atlètic Se-

/DQRYDMXQWDGLUHFWLYDGHOFOXEDOD=(0GH0RQWÀRULW)$MXQWDPHQW0& rraparera té la seu social i les pistes de joc a la Zona Esportiva Municipal de Montflorit, instal·lació on ja estaven ubicades des del passat mes de setembre les dues entitats de petan-

El Duatló i la Cursa per Collserola, entre les millors curses del 2013 La secció d’Atletisme i Triatló del Cerdanyola CH està d’enhorabona. El portal Finixer (www.finixer.com), comunitat líder d’opinió de curses d’atletisme, ciclisme i triatló ha organitzat els Premis Finixer 2013, on milers d’esportistes han escollit el Duatló de Cerdanyola com a millor duatló del 2013 de tot l’Estat. Un circuit tant dur com segur, una organització pendent dels participants en tot moment i un servei de fisioteràpia excepcional a l’arribada és el que més han destacat els participants. A més, un total de 3.000 vots han decidit que la Cursa per Collserola sigui finalista com a millor cursa de muntanya del 2013 de l’Estat espanyol.

ca. A partir d’ara, els set equips que formen el club -amb 160 socis- competiran amb el nom de Club Petanca Unió Cerdanyola Atlètic Serraperera. - Redacció

El Vila Universitària suma una nova victòria Les de Xavi Carvajal van aconseguir la segona victòria consecutiva de l’any a Guiera. Les cerdanyolenques es van imposar per 54 a 47 davant un grup Barna que va ser molt inferior a la primera part de l’encontre. El Vila Universitària, que ocupa la segona posició de la classificació amb 29 punts, es desplaçarà aquest dissabte a la pista del Reus Ploms.


14 - ESPORTS

Del 29 de gener al 4 de febrer del 2014

Cerdanyola al Dia

Més de 160 patinadors de 15 clubs participaran al 13è Trofeu de l’Amistat

A

mb 13 anys d’història, el Trofeu de l’Amistat organitzat pel CPACV, ha vist passar per Can Xarau més de 1.300 patinadors de70 clubs diferents. Enguany la 13a edició, que tindrà lloc aquest cap de setmana, comptarà amb la presència de més de 160 patinadors -tots de categories d’Iniciació A, B, C, D i Certificat- de 15 clubs diferents. A més de l’entitat amfitriona, que comptarà amb 50 patinadors a pista, els clubs participants seran ASPA Lliçà de Vall, Colmenar Viejo de Madrid, APA Sant Andreu de la Barca, CPA Diadema de Corbera, PA Sitges, CP Sant Ramon, CPA Vilassar de Mar, Dos Rius, PA Vilassar de Dalt, CPA Castelldefels, CPA Principat d’Andorra i CPA Premià de Mar. El president del CPACV, Francisco Arpide, explicava que des dels inicis el trofeu

Franncisco Arpide i Marc Guillamon durant la presentació del trofeu F. NF ha tingut els mateixos objectius: establir llaços d’amistat i que els patinadors d’iniciació puguin tenir una prova del més alt nivell. “Han estat uns quants anys d’esforç i treball per a un trofeu que és molt especial”, apuntava Arpide durant la presentació oficial. El Trofeu començarà el dissabte 2 de

febrer al matí amb una recepció a l’Ajuntament. A partir de les 15h donarà el tret de sortida la competició que acabarà el diumenge al migdia amb el lliurament dels trofeus. A banda dels premis als millors patinadors de cada categoria, també tindran continuïtat els diferents guardons especials: El Trofeu Ciutat de Cerdanyola de l’Ajuntament a l’esportista amb major estil, el Trofeu Digital Produccions al millor maillot, el Trofeu Reno al clubs més destacat i el Trofeu Eriplas per a l’Open de Parelles d’Artístic. “Agraïm l’esforç dels patrocinadors que fan que la crisi no es noti al trofeu”, destacava Arpide. Per la seva banda, el regidor d’Esports, Marc Guillamon, destacava la consolidació d’un trofeu que “mostra una de les tasques del CPACV: la promoció del patinatge artístic”. - NF

El Cerdanyola CH Femení disputa la Copa Generalitat Les de Bruno Afonso disputaran aquest cap de setmana la Copa Generalitat femenina a Taradell. Les cerdanyolenques s’enfrontaran al Manlleu en la primera semifinal (9.30h). Les verd-i-blanques arribaran al partit després de perdre 1 a 4 contra el Reus Deportiu, rival directe en lluita per l’ascens a l’OK Lliga. Les reusenques, amb més exsperiència a la màxima categoria, van saber sentenciar el partit a la segona part. D’altra banda, el Nacional Catalana masculí va guanyar per 1 a 5 a la pista del Sant Just.


Cerdanyola al Dia

Del 29 de gener al 4 de febrer del 2014

ESPORTS - 15

Cerdanyola equip x equip EQUIP: júnior del Cerdanyola CH JUGADORS: Héctor Gallego, Dídac Garriga, Marc Calvache, Rafa Trillo, Pau Nebreda, Álex Muñoz, Leo Conde (p), Pep Nogueira (p) i David Butler ENTRENADOR: Dani Setién DELEGAT: SECCIÓ PATROCINADA: Leo Conde

Dolorosa derrota del Femení contra l’AEM

Mor Jordi Guillamón, un dels fundadors del Cerdanyola FC

Les verd-i-blanques van merèixer més a la Bòbila

D

esprés d’uns primers minuts amb ocasions de l’AEM, el Cerdanyola va començar a acostar-se a l’àrea a partir de l’equador de la 1a part. Una ocasió de les verdes al 23 va reactivar el seu atac i van començar a dominar amb claredat. D’aquí al descans, les de Toni Pascual van jugar els seus millors minuts, amb múltiples ocasions. Al començar la 2a meitat, l’AEM va gaudir, de nou, de moltes ocasions al contraatac. Les visitants aprofitaven la arriscada defensa avançada del Cerdanyola i feien

F. JP

molt mal amb pilotes llargues a l’espai. I al minut 52, les lleidatanes van aconseguir el primer i únic gol (0-1) després d’un xut creuat. A partir d’aquí, l’AEM encara es va tancar més en defensa i es va oblidar definitivament de jugar a futbol. Durant la última mitja hora, el Cerdanyola va abocar-se a l’atac, però la bona defensa visitant ja no va permetre ocasions clares a banda d’algun xut llunyà. Al final, les verdes tenien el control casi absolut de la possessió, però no ho van poder transformar en gol. - JP

L’expresident de la UD Fontetas i un dels cinc presidents fundadors de l’actual Cerdanyola Futbol Club moria divendres passat. El Cerdanyola Futbol Club, els seus membres i tota la junta directiva s’unia al dol per la mort de Guillamon. El cerdanyolenc sempre va apostar per la fusió dels clubs locals i al 2006 veia com aquest projecte acabava en el naixement del Cerdanyola FC. Guillamón va ser un dels vicepresidents de l’entitat que va presidir Joaquim López i al 2008 va anunciar la seva renúncia al càrrec de responsable del futbol amateur.


16 - AGENDA

Cerdanyola y al Dia

Del 29 de gener g al 4 de febrer del 2014

COM SORTIR A L’AGENDA?

Envia les teves activitats i propostes d’interès públic a cerdanyola@al-dia.com amb 10 dies d’antelació. Tel. 93 586 35 23

DIJOUS 30 XERRADES- Col·loqui sobre l’homeopatia i el seu ús en pediatria a càrrec de la doctora Carmen Lisbona. Gratuït. Cal confirmar assistència al 629725649. A les 17.30h a l’escola bressol Tic-Tac. CINEMA- Le cochon de Gaza de Sylvain Estibal, 2011. A les 21.30h a l’Ateneu. Preu: 5 euros. Abonaments de cinc entrades a 4 euros. ALTRES ACTIVITATS- . Monòleg amb David Guapo A les 23h a la sala ACME.

DIVENDRES 31 XERRADES- “Humanizar la Red”. En el marc del “II Encuentro. Acompáñame en la Red” que se celebra a l’Institut Gorgs. A càrrec de Jesús Pernas García, coordinador de tecnologies de la informació i la comunicació i expert en internet, xarxes socials i menors. A les 18h a la sala d’actes de l’IES Gorgs. TEATRE- T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré. A les 21h a l’Ateneu. Preu: 15 euros a taquilla, 12 anticipat, 10 reduït.

DISSABTE 1 MERCATS- Fira d’antiguitats, colOscar

Daniel

Azahara

leccionisme i artesania. De 9 a 14h, antiguitats, col·leccionisme i artesania. De 14 a 20.30h, artesania. A la plaça Viladomat. LITERATURA- Vespres Literaris amb Mirall trencat. Comentari i debat mensual del llibre Mirall Trencat, de Mercè Rodoreda. A les 19h al Centre Cívic Montflorit.

DIUMENGE 2 PATRIMONI- Visita guiada al Castell de Sant Marçal. Per participar cal inscriure’s prèviament a l’Ateneu de Cultura, trucant al 935 914 133. Preu: 3 euros. A les 12h al Castell de Sant Marçal. MÚSICA- Concert Quintemporani. Actuació del quintet de vent que obre el Cicle de Música de Cambra. A les 12h al MAC.

DIMARTS 4 XERRADES- Curs parlar i presentar en públic. Programa totalment pràctic, especialment dissenyat per aquelles persones que es comuniquen de manera freqüent parlant en públic o que necessiten perfeccionar les seves presentacions. De 9.30 a 13.30h i de 15 a 19h. Al Centre d’Empreses de Noves Tecnologies del PTV. Nuria

Núria

Enrique

Raul

TAULA RODONA: LA LLUITA DE LES DONES A CERDANYOLA

DIJOUS 30 (19.30h)/ Taula rodona amb testimonis al voltant de La lluita de les dones a Cerdanyola. Aquesta activitat forma part del programa de l’exposició temporal La lluita per l’oportunitat de viure, una mostra que ens apropa als canvis socials de 1931 a 1978 des de la perspectiva de les dones. Objectes procedents del fons del Museu de Cerdanyola i d’altres que han cedit per l’ocasió, il·lustren el context de cada moment històric i alguns aspectes de la vida quotidiana de les dones. Al museu de Ca n’Oliver.

Alba

Rayner

Juan


Av. Catalunya, 12 08290 Cerdanyola del Vallès

T. 93 594 64 11 · www.grupsisquella.com

OCASIÓ! Promoció d’obra nova al Pg. Cordelles Al centre de Cerdanyola del Vallès ˆ˜>˜X>“i˜ÌÊ}>À>˜ÌˆÌÊUÊ>LˆÌ>Ì}iÃ]ʏœV>ÃʈʫDÀµÕˆ˜}Ã

Des de

€ 0 0 0 . 7 18 ¥ Pisos de 3 dormitoris i 2 banys ¥ Ascensor ¥ Gas natural i calefacció ¥ Cuina moblada ¥ Vídeo porter ¥ Porta blindada ¥ Parquet ¥ Pàrquing i traster opcional

Informi-se’n!

Més enllà de la compra venda hi ha la gestió del seu patrimoni


Del 22 al 28 de gener de 2014


NOVA LLAR

Cerdanyola al Dia

19

NOTÍCIA

MULTARAN ELS PISOS BUITS PROPIETAT DELS BANCS Joan Carles Canals Canals Serveis Immobiliaris

L’Ajuntament de Terrassa s’ha convertit en el primer consistori a aplicar la llei catalana de dret a l’habitatge. El govern local ha interposat les primeres multes a entitats financeres per tenir pisos buits durant més de dos anys. Per ara ja hi ha sancions per a tres entitats i més de 700 expedients oberts. Les tres multes tenen un valor de 5.000 euros cadascuna i arriben després de mesos de converses entre el consistori i

les entitats. Durant tot el procés han rebut moltes al·legacions per part de les financeres. El procés compta amb una primera fase en què s’insta els bancs que ocupin aquests pisos en un termini d’un mes o bé que els cedeixin a l’administració perquè pugui gestionar-los en règim de lloguer social. Si les entitats s’hi neguen, continua l’expedient. Creiem que aquesta és una bona mesura si s’arriba a realitzar de forma generalitzada, perquè això posaria en el mercat més pisos, de manera que el preu tendiria a la baixa i repercutiria en el preu final que paguen els consumidors. Però no oblidem

que amb qui s’enfronta l’Administració és amb empreses amb professionals i gabienets jurídics molt potents i llarga experiència en litigis de tota mena i no serà fàcil l’aplicació d’aquesta mesura No obstant això els consistoris que ho intentin aplicar aconseguiran un impacte políticament beneficiós. De fet, ja hem començat a veure l’anunci d’aquestes mateixes mesures, més benintencionades que efectives, en ajuntaments del Vallès com Sabadell o Cerdanyola. Ho veurem fet realitat? Esperem que sí, però ja ho hem dit: els bancs són poderosos i al capdavall tots tenim tractes amb els bancs. També els ajuntaments.


BENESTAR I BELLESA 20 - TEMA DEL DIA

Del 24Del al 30 29de demarç generdeal2010 4 de febrer de 2014

Cerdanyola al Dia

HO SABÍEU?

NO DORMIR ENVELLEIX LA PELL La importància de dormir prou perquè la pell, i tot l’organisme, pugui recuperar-se i regenerar-se es coneix fa anys. Ara un estudi clínic realitzat amb 60 dones demostra que una deficient qualitat del son accelera els signes d’envelliment i debilita la capacitat de la pell de reparar-se durant la nit. L’estudi, encarregat per la firma de cosmètica Estée Lauder a UH Case Medical Center (Cleveland, Ohio, Estats Units), prova que les persones que tenen un somni de mala qualitat mostren més signes d’envelliment a la pell i una recuperació més lenta de les diferents agressions externes, com l’alteració de la funció barrera de la pell o la radiació ultraviolada (UV). “No dormir prou s’ha convertit en una epidèmia mundial. Mentre que la falta de son crònica s’ha vinculat a problemes mèdics com l’obesitat, la diabetis, el càncer o la immunodeficiència, els seus efectes en el funcionament de la pell havien estat desconeguts fins ara”, explica la Dra Elma Baron, Directora del Centre d’Estudi de la Pell en l’UH Case Medical Center, que ha encapçalat l’equip d’investigació d’aquest estudi. Com sabem, la pell exerceix de barrera davant les agressions externes com les toxines ambientals i el dany de l’ADN induït pel sol. L’equip d’investigació volia determinar si el funcionament i l’aspecte de la pell també es veuen afectats per la qualitat del son, vital per al creixement i renovació dels sistemes immunes i fisiològics del cos. L’estudi es va realitzar amb 60 dones d’entre 30 i 49 anys, en dos grups, les que tenien un somni de qualitat i les que no dormi-

en prou. L’estudi va incloure una avaluació visual de la pell i proves d’estímul de la pell no invasives com l’exposició a la llum UV i l’alteració de la barrera de la pell. Addicionalment, les participants van completar un registre diari sobre el son durant una setmana per quantificar-ne la durada. MÉS ARRUGUES I TAQUES Els investigadors van trobar diferències significatives entre les que tenien una bona i una mala qualitat del son. Amb un sistema de puntuació de l’envelliment de la pell (denominat Scinexa), les que no dormien suficient van mostrar més signes d’envelliment de la pell incloent fines línies, pigmentació irregular i disminució de l’elasticitat. No es van trobar diferències significatives en signes d’envelliment extrínsec, que s’atribueixen principalment a l’exposició solar, com les arrugues marcades i les pigues per les cremades de sol. A més, les dones que dormien prou es recuperaven millor de les agressions a la pell. La recuperació de la cremada pel sol era més lenta en les que no dormien bé. El test de Pèrdua d’Aigua transepidérmica es va utilitzar per determinar la capacitat de la pell per funcionar com a barrera efectiva contra la pèrdua d’aigua. En mesurar

72 hores després d’aplicar la tècnica d’alteració de la barrera, es va comprovar que la recuperació de les dones amb una bona qualitat de son era un 30% més gran enfront de l’altre grup (14%vs -6%) demostrant que reparen el dany molt més ràpid. Un altre resultat important va ser constatar que les que no dormien bé eren significativament més propenses a tenir un índex de massa corporal major. “Aquesta investigació demostra per primera vegada que un son de mala qualitat accelera els signes d’envelliment de la pell i debilita la capacitat natural de la pell de reparés durant la nit”, diu el Dr Daniel Yarosh, Vicepresident Sènior d’Investigació Científica i Desenvolupament de la Companyia Estée Lauder. Bellesa Activa/ACPG

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN Ronda Cerdanyola 50 - Cerdanyola del Vallès Compatible amb Llei Dependència - Tel. 93 592 01 26


DESPATX LEGAL

Cerdanyola al Dia

Consell ofert per: Maria F. Valle, advocat, màster en dret de família i de la infància

Cerdanyola al Dia

Del 24 al 30 de març de 2010

aquests canvis. Aquesta modificació pot ser duta a terme de mutu acord per les parts o bé de forma contenciosa, prenent la decisió el jutge.

Quan es realitza un conveni de separació/ divorci, òbviament, es tenen en compte les circumstàncies personals i econòmiques dels cònjuges per establir els efectes relatius a la custòdia dels fills menors, la pensió i l’atribució de l’ús del domicili conjugal.

En conseqüència, això significa que existint un descens econòmic en un o en l’altre cònjuge, un augment d’ingressos o un canvi substancial en les despeses dels fills podria donar lloc a la revisió judicial a l’alça o a la baixa de la pensió alimentícia que al principi es va establir. De la mateixa manera, la prestació compensatòria fixada en forma de pensió també és susceptible de ser modificada per disminuir el seu import si millora la situació econòmica de qui la percep o empitjora la de qui la paga.

Amb el transcurs del temps aquestes circumstàncies personals i/o econòmiques en la major part dels casos canvien. Pot ser un canvi de domicili d’un progenitor, pot ser una situació econòmica diferent, pot ser, fins i tot, que la petició la faci el propi fill sol·licitant als seus pares un canvi de custòdia. Això ens porta a la necessitat de plantejar davant el Jutjat una demanda de modificació dels efectes del divorci per materialitzar formalment

En referència a la guarda i custòdia dels fills, sempre es té en compte el denominat “favor filii” que és l’interès suprem del menor. Existeix també la possibilitat de canvi en la custòdia dels fills, sent el jutge qui ponderarà l’ambient més propici per al desenvolupament de les seves facultats intel·lectuals, afectives i volitives, així com la voluntat lliurement manifestada pel menor. Hi ha professionals del dret que avalen la modificació de la mesura

MODIFICACIÓ D’EFECTES DE DIVORCI

TEMA DEL DIA - 21

de guarda i custòdia sobre la base d’un major benefici del fill menor sense necessitat que hagi canviat cap conjuntura, resultant que uns altres, no obstant això, solament la veuen factible quan existeixi una variació essencial de la realitat jutjada. Així, a Catalunya, els Tribunals van adoptant una tendència progressiva a atorgar als progenitors del menor la guarda compartida, tot i que, sempre ponderant que es donin els requisits establerts pel codi civil català i valorant cada cas particular i les seves circumstàncies.

DESPATX LEGAL


EDUCACIĂ“

Del 29 de gener al 4 de febrer de 2014

HO SABĂ?EU

ELS VIDEOJOCS SĂ“N EDUCATIUS En l’ensenyament, els videojocs sĂłn utilitzats per gairebĂŠ un de cada tres professors en les seves classes com a eina d’educaciĂł, encara que destinada principalment als alumnes de primĂ ria (d’entre 5 i 12 anys). Segons una enquesta feta per GFK a 511 professors i 333 pares, un 30,9% dels docents fa servir videojocs a l’aula, sobretot els educatius (94,3%), però tambĂŠ els de temĂ tica infantil (30,4%), els de jocs de cartes, de taula, de mĂşsica... (17,1%) o, ďŹ ns i tot, d’estratègia (15,8%), aventures (5,1%) o plataformes (3,8%). Els professors que fan servir els videojocs a classes estan molt satisfets dels seus resultats (33,5%) o bastant satisfets (62,7%) i tenen la intenciĂł de recomanarlos (97,5%). A mĂŠs, un 98,7% tornarĂ  a recĂłrrer a aquestes tècniques educatives. Per al 75,9% dels mestres enquestats un dels problemes pels quals no s’implanta

St. Martí 82-84, Entr. 1º Cerdanyola del Vallès T. 93 692 31 89 www.aulaformacio.cat

CLASSES DE REFORÇ IDIOMES *UXSVFRQYHUVDSUHSDUDFLyH[jPHQVR¿FLDOV

CURSOS ACCÉS

*UDXPLWMj6XSHULRU8QLYHUVLWDWDQ\V6HOHFWLYLWDW(62

INFORMĂ€TICA / MECANOGRAFIA

mĂŠs la utilitzaciĂł dels videojocs en l’ensenyament ĂŠs per la manca d’informaciĂł i orientaciĂł sobre les seves possibilitats, a mĂŠs de la necessitat d’un major recolzament per part de l’administraciĂł i de la manca d’adaptaciĂł dels centres. I ELS PARES? Quant als pares, el 79,5% dels enquestats creu que els videojocs sĂłn eďŹ caços, so-

bretot en assignatures com matemĂ tiques (78%), llengua estrangera (73,4%) i coneixement del medi (63,5%). ACPG


Cerdanyola al Dia

PUBLINOTÍCIA

EL JOC SIMBÒLIC Moltes vegades l’infant necessita imitar l’adult per posar-se en el seu lloc, això el fa créixer i descobrir nous horitzons. El joc simbòlic, on l’infant imita accions de la vida dels adults, va dels 2 als 6 anys. Primer són accions que fa de forma fictícia (menjar, dormir…), després ho farà fer a un nino i finalment jugarà a rols més complexos de personatges (fer de pare, mare, nadó, pagès, bomber…). Explorar i reproduir el món adult fa que desenvolupin el pensament creatiu i els ajuda a resoldre conflictes, tensions i sentiments. Aquest procés de simbolització es fonamenta en els avenços que va fent el seu llenguatge, que li possibilita arribar a acords amb els nens amb qui comparteix joc. Aquesta

col·laboració implica un objectiu comú i l’acceptació de normes de joc i rols. Per això, a Nins creiem que a l’aula de 2 a 3 és important tenir espais per a aquest tipus de joc, amb què podem veure com passen del joc individual al col·lectiu. Per fer-ho, separem la classe en racons que varien durant el curs perquè juguin amb espais nous cada cert temps. Tenim el racó de

23

la cuineta, la botigueta, els contes, les disfresses, les nines, els cotxes, la perruqueria, i el del taller. Tots amb eines de joguina pròpies de cada tema. Jugar en tots aquests racons ajuda el nen a entendre, interpretar, integrar, transformar i expressar la realitat que l’envolta. També contribueix a desenvolupar la imaginació i la creativitat i els permet aprendre a expressar sentiments. Igualment, aprenen a decidir i a buscar alternatives per superar obstacles. El joc simbòlic també desenvolupa la intelligència emocional i la racional, els fa conèixer tradicions i valors d’identitat cultural i aprenen a situar-se i exercir diferents rols. Des de Nins us animem a crear espais d’aquest tipus a casa perquè els petits puguin desenvolupar la imaginació i la creativitat. Sílvia Blesa, Nins Escola Bressol


GOURMET

Del 29 de gener al 4 de febrer de 2014

HO SABÍEU?

EL PERNIL SALAT, UN ALIMENT DE PRIMERA El pernil salat és un dels productes més populars de la nostra cultura gastronòmica. És un aliment que s’obtè a partir de l’assecat i salat de les potes del porc. El porc pot ser de raça blanca o ibèrica, aquesta última amb una carn molt més selecta i amb diferència respecte de l’alimentació de l’animal. Per tant, el resultat del producte serà molt més gustós i saludable. Nutricionalment parlant, el pernil és un aliment molt interessant, que conté proteïnes i greixos, especialment del tipus monoinsaturats, beneficiosos per a la nostra salut. Aquests greixos seran encara de més bona qualitat si triem el pernil

Joan de la Cierva, 58 | Barberà del V. T 93 719 08 45 | canrafabraseria.amawebs.com Abierto de Lunes a Domingo. Menú diario i Calçotades

ibèric. Les proteïnes, que trobem en una proporció superior al 60%, són de gran qualitat i corresponen al 33% del consum diari d’aquest nutrient que recomanen els especialistes. ACPG

MENÚ ESPECIAL EMPRESAS · INFÓRMATE C. Felicià Xarau, 16. T: 93 691 10 02, 626 682 739 www.restaurantetropecien.com


25 25

Cerdanyola al Dia

RECEPTA

CanValldaura

VEDELLA AMB POMA INGREDIENTS Per a 4 persones: - 1/2 kg de vedella (filet de pobre) - 2 cebes - 2 tomàquets (de penjar) - 4 pomes golden - 1 l de cervesa - farina - oli - sal - pebre

Per començar, salpebreu els talls de vedella, enfarineu-los i en una cassola fregiulos amb oli ben calent. Un cop fregits, traieu-los de la cassola i reserveu-los. En la mateixa cassola on heu fregit la carn, sofregiu-hi la ceba picada, el tomàquet ratllat i una poma ratllada, sense pell i

Vine i tasta el nostre

MENÚ CALÇOTADA sense cor. Mentrestant, peleu la resta de pomes, traieu-ne el cor amb un aparell de treure cors, i talleu-les a rodelles, de manera que us quedarà el forat al mig. A continuació, quan estigui el sofregit, aproximadament després de 10 minuts, poseu-hi la vedella i els talls de poma. Seguidament, aboqueu-hi la cervesa i deixeu-ho a foc lent fent xup-xup durant uns 20 minuts sense remenar perquè no es trenquin les pomes. I ja per acabar, podeu servir-ho.

Teula T eula de C Calçots alçots amb salsa Romesco *** Botifarra, botifarra negra, xai i cansalada viada a la brasa (acompanyat de mongetes, patates fregides i all-i-oli) *** Crema catalana, flam o fruita del temps *** Pa de pagès torrat i aigua *** Celler: Vi del Penedès, Cava Portell brut *** Cafè o infusió

MENÚ INFANTIL Canalons C analons o macarrons *** Llom o pollastre o botifarra amb patates fregides *** Gelat o Flam *** Aigua o resfresc

REPARTIMENT A DOMICILI MENÚ DIARI DILL. A DIV.

Avda. Canaletes, 23 93 691 90 22 | 690 260 757 www.restauranteviacana.com

Carretera d’Horta a Cerdanyola, km. 7,080, Cerdanyola del Vallès tel: 93 427 62 02 mòb: 653 26 16 77


QUITXALLA

Cerdanyola al Dia

Del 24 al 30 Delde 22març al 28de de2010 gener de 2014

26 - TEMA DEL DIA

HO SABÍEU?

XERRADA

HOMEOPATIA PER A NENS

COL·LOQUI SOBRE HOMEOPATIA I EL SEU ÚS EN PEDIATRIA

És útil l’homeopatia? És una estafa o una medicina complementària vàlida? Pot ser una bona opció per tractar als meus fills? La polèmica sobre els medicaments homeopàtics està en efervescència. El Govern, després de 20 anys de situació “transitòria”, s’ha decidit a donar-los l’estatus de medicament. És una bona notícia per als laboratoris fabricants i per als seus defensors. La notícia no agrada gens als seus detractors. Avui dia la majoria de pares i mares té en el Dr. Google un recurs ràpid per informarse sobre gairebé qualsevol tema. I per això he sotmès al cercador d’Internet per excellència a un qüestionari. Si busquem “homeopatia” a Google trobem entre les cinc primeres pàgines (saltant-nos els anuncis) exemples dels dos corrents: es.wikipedia.org / wiki / Homeopatia Article de l’enciclopèdia més influent de la xarxa, on es ressalta que aquesta medicina no compleix els criteris científics exigibles.

www.boiron.es/homeopatia-que-es Pàgina del principal fabricant de productes homeopàtics en la qual, lògicament, no es dubta de llur eficàcia. elpais.com/tag/homeopatia/a/ Enllaç a un grup de notícies sobre els diferents posicionaments de les agrupacions mèdiques, les autoritats sanitàries... queeslahomeopatia.com/ Una web creada per advertir de la presumpta estafa d’aquests productes. www.muyinteresante.es/salud/.../que-esla-homeopatia Article d’aquesta revista “pseudocientífica” en què s’apunta que l’homeopatia està considerada una “pseudociència”. Per la nostra banda, què hi hem de dir? Doncs que moltes farmàcies fa molts anys que treballem amb aquests remeis i no dubtem de la seva utilitat per al tractament de moltes patologies. I ens sembla especialment positiu el seu ús en nens, per la seguretat i l’absència de contraindicacions. Queda clar, que la polèmica segueix viva. A la teva farmàcia, el millor consell. Miguel Senabre Hidalgo Farmacèutic Manager www.farmaciahidalgo.com

L’escola bressol Tic-Tac (c. Jaume Mimó, 2) acull aquest dijous 30 de gener, a partir de les 17.30h, una xerrada col·loqui sobre l’ús de l’homeopatia en Pediatria. L’acte anirà a càrrec de la Doctora Carme Lisbona, especialista en Medicina General i també homeopatia, acupuntura i làser. L’acte el patrocinen Tic-Tac, la Farmàcia Hidalgo i els laboratoris DHU Ibérica. Com que les places són limitades, cal confirmar assistència trucant al t. 629 72 56 49.


OCI

Cerdanyola al Dia

41 25

CONCERT

JOCS DE TAULA

DAVID GUAPO ACTUA A LA SALA ACME AMB TOT L’AFORAMENT VENUT

CAMPIONAT SOLIDARI DE DOMINO

Finalment ha arribat el dia. Amb el cartel d’entrades axhaurides, la Sala ACME acull aquest dijous l’actuació de David Guapo, un dels millors monologuistes del moment, un veritable showman que en poc temps ha passat a ser un fenomen de masses amb presència habitual a ràdios i cadenes de televisió. Així doncs, aquest dijous a partir de les 23.00h la sala ACME serà testimoni dels monòlegs, però també dels diàlegs que habitualment estableix David Guapo amb el públic .

L’Associació del Domino i la Comissió de Festes Sant Martí, amb la col·laboració del Bar Grau, està organitzant un campionat de domino solidari. Segons ha avançat la Comissió de Festes Sant Martí, a major part del que es recapti en concepte d’inscripció es lliurarà a un dels bancs d’aliments de la ciutat. Per a més informació sobre inscripcions, adreceu-vos a qualsevol de les dues entitats. CONCERT

LA TEVA MILLOR AGENDA! PROVA’NS!

QUINTEMPORANI OBRE LA TEMPORADA DE MUSICA DE CAMBRA

SANT ANTONI, 1 (CANTONADA ST. RAMON) ZONA CENTRE.

Papereria, objectes d’escriptori, fotocòpies, servei de fax i Loto Catalunya

El Quintet de vent Jamin presenta Quintemporani! aquest diumenge a les 12 del migdia al Museu d’Art Contemporani MAC Can Domènech, com a obertura del cicle de música de cambra que organitza l’Ajuntament de la nostra ciutat. L’entrada és gratuïta. El quintet està format per Jordi Gaya, Alicia Urzaiz, Marta Vara, Irene Recolons i Noé Cantú.


ANIMALADES

Del 29 de gener al 4 de febrer de 2014

HO SABÍEU?

EDUCA EL TEU GOS SENSE VIOLÈNCIA Hi ha diferents mètodes per educar un cadell i corregir comportaments indesitjables en gossos adults. Refregar el musell d’un cadell en les seves deposicions, pegar-li amb un diari enrotllat un temps després d’un comportament inacceptable o donar-li fortes estirades de collaret a un gos adult perquè aprengui a caminar civilitzadament són exemples dels procediments més coneguts i utilitzats. Però no hi ha arguments científics que els avalin com a adequats ni efectius. No són apropiats a la majoria de les circumstàncies. El càstig físic no és la solució. Si bé és cert que els gossos poden aprendre malgrat aquestes actituds errònies, solen no obeir als seus confosos i ofuscats amos ja que sovint el vincle propietari-gos es troba ressentit, perquè aquests procediments tenen en comú el càstig físic. Aquest mètode produeix por, ansietat i agressivitat, amb l’aparició o empitjorament de problemes de conducta. Diferents estudis han demostrat que l’aprenentatge estable en els gossos comença als dos mesos de vida. L’educació no traumàtica d’aprenentatge motivacional brinda les millors possibilitats de tenr un gos de bon comportament. Amb

Adopta’ls Tenim més animals en adopció Si t’interessa, contacta’ns: ADAC Cerdanyola animalescerdanyola@hotmail.com

aquest mètode es prioritza la interacció positiva entre amo i gos. Això no siginifica que el càstig mai ha de ser utilitzat, sinó que és tot just una eina que cal concertar i aplicar quan estigui indicada i en un estat emocional adequat, que generalment està molt lluny de l’habitual enuig que els humans mostren quan utilitzen aquesta eina. Un paràgraf a part el constitueixen els anomenats problemes de conducta (agressió, fòbies, desobediència, etc …) que gràcies als avenços en el camp del comportament animal, es poden tractar de forma adequada sense perjudicar la creació d’un vincle positiu entre el gos i el grup familiar. ACPG

SITO. Uns 7 mesos. Ve d’una colònia de gats, però és massa bo i es deixa acariciar i corre perill a la colònia.Per això li estem buscant una casa on pugui gaudir de l’afecte que demana. I aquest noi tan elegant és el JUNIOR, que va estar vivint molt temps al carrer i segueix esperant l’oportunitat de tenir una casa. Tot i no ser un cadell sempre busca joc i mims. Es porta bé amb altres gats.

HARRY és un gatet de cinc mesos, molt tímid, però quan el toques no para de ronronejar. GRETA. És la més vergonyosa d’ADAC, tot i que poc a poc va guanyant confiança. Cerca una llar on poder ser feliç per sempre.


Santoral

SERVEIS Farmàcies de guàrdia DIMECRES 29 MERINERO Ctra Barcelona, 130 DIJOUS 30 SANT ANDREU Sant Andreu, 4 (Ripollet) DIVENDRES 31 TORRENTS c/ de la Diagonal, 34 DISSABTE 1 ROVIRA passeig de Cordelles, 64 HIDALGO ronda Cerdanyola, 1 DIUMENGE 2 ROVIRA passeig de Cordelles, 64 RINCON Magallanes, 4 (Ripollet) DILLUNS 3 NOVELL Crta. Barcelona 216 DIMARTS 4 RIVERA carrer Sant Ramon, 182

SANITAT Av Alcohólics Anònims Famil. Alcohólics Anònims Ambulàncies Urgències CAP cita prèvia CAP Fontetes CAP Serraparera CAP Canaletes CAP La Farigola CAP II Cerdanyola-Ripollet Urgències Visites Centre de Salut Mental (Sant Joan de Déu) Cerdanyola Assistencial Creu Roja Hospital Parc Taulí Programa d´Atenció Dona Servei Mpal. Salut Pública

93 317 77 77 93 310 39 53 061 93 728 44 44 93 594 44 70 93 580 63 63 93 591 07 40 93 691 95 89 93 594 22 16 93 594 21 11 93 580 96 77 93 692 44 99 93 691 61 61 93 723 10 10 93 594 21 99 93 580 88 88

SERVEIS Emergències 112 Bombers 085 / 93 582 0300 Policia local 092 Policia local comissaria 93 691 20 00 Policia Nacional 93 691 18 54 Mossos d’Esquadra 112 Avaries Aigua 93 384 50 12 / 342 20 00 Avaries Gas Natural 900 750 750 Avaries Teléfon 1002 Butà 93 725 62 77 ENHER-Fecsa 900 770 077 Correus 93 691 37 57 Funerària Truyols 93 580 97 10 Esglèsia de Sant Martí 93 692 08 89 Esglèsia Evangelista 93 692 42 11 Servei d’Inform. Juvenil 93 580 61 19 Servei Local de Català 93 580 27 51

DIMECRES 29: Pere i Valeri DIJOUS 30: Martina DIVENDRES 31: Marcel·la DISSABTE 1: Cecili DIUMENGE 2: Purificació i Candela DILLUNS 3: Blai DIMARTS 4: Andreu

TRANSPORTS Renfe 93 691 88 69 FGC (Bellaterra) 93 205 15 15 Sarbus 902 287 000 / 93 580 67 00 Taxis 93 580 27 27 / 93 691 76 00 93 358 11 11

CC Montflorit CC Quatre Cantons CC Sant Ramon CC Serraparera CC Turó Sant Pau CC Turonet

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIP. Ajuntament 93 580 88 88 Ateneu 93 580 88 88 Ext. 5870 Biblioteca 93 580 76 02 Casal de joves 93 580 58 69 Deixallaria Municipal 93 691 74 42 Museu de Ca n’Ortadó 93 692 33 22 Museu Can Domènech 93 591 41 30

ASSOCIACIONS DE VEÏNS AV Banús-Bonasort Unió de Veïns Bellaterra AV Canaletes AV Ca n’Antolí AV Can Cerdà AV La Farigola AV Les Fontetes AV i Amics de Montflorit AV Quatre Cantons AV Residencial Can Xarau AV Sant Ramon AV Sant Martí-Xarau AV Serragalliners AV Serraperera

ALTRES Cerdanyola al dia Casa de la dona (El Safareig) Dones per la Igualtat Universitat Autònoma Parc Tecnològic ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS Rovell de l’ou St. Antoni - Bonasort Casc antic Canaletes - Guiera Les Fontetes Ctra. de Barcelona Cerdanyola centre

93 586 35 23 93 580 61 51 93 580 13 98 93 581 10 00 93 582 01 00

Gremi d’hosteleria

93 691 34 00 93 580 17 62 93 691 23 68 93 580 79 67 93 691 58 51 93 692 20 59 93 692 11 89 639 71 12 08 93 692 11 48

CENTRES CÍVICS CC Banús-Bonasort CC Bellaterra CC Fontetes

93 580 70 78 93 580 15 94 93 691 91 51

93 691 52 62 93 580 46 11 93 692 52 22 93 691 89 56 93 692 71 73 93 692 40 63

93 580 70 78 93 580 15 94 666 38 78 38 93 691 82 93 93 580 05 61 637 52 62 38 93 691 91 51 93 691 52 62 93 580 46 11 93 580 63 27 93 692 52 22 691 83 89 29 627 64 68 07 618 27 72 90 93 691 89 56 AV Turó La Pionera 93 692 40 63 605 84 85 27 AV Turó de Sant Pau 93 692 71 73 625 60 41 19 Plataforma Cerdanyola 2000 653 58 91 24

Ambulàncies Urgències Sanitat Respon (24h) Emergències Bombers Policia local Taxi

061 902 111 444 112 085 092 93 580 50 70

Horòscop de la setmana ÀRIES: Les coses se us posaran la mar de bé per fer el que vulgueu, tant en tema de diners com en la feina. TAURE: En la parella va prou bé, tot i que heu d’anar amb compte amb la vostra falta de responsabilitat. BESSONS: Us capficareu massa per tot i heu de mirar de deixar marge a les coses per no passar-ho malament. CRANC: Les paraules no us aniran a favor i ho heu de tenir present si heu de parlar d’alguna cosa important amb algú important. LLEÓ: Estareu molt comunicatius i di-

rectes, cosa que us donarà un instint de seguretat important. VERGE: Facilitat per parlar de coses complicades lligades a la feina i els diners. BALANÇA: Lluitareu per la vostra economia i és que sembla que les coses us volen sortir a l’inrevés. ESCORPÍ: Podeu aconseguir un munt de coses i a sobre us serà beneficiós el tema econòmic. SAGITARI: El vostra carisma serà important i fareu girar a la gent quan passeu pel carrer. CAPRICORN: No esteu massa per

històries, el que voleu és aprofitar el temps i fer-ne via de tot, no teniu temps per perdre. AQUARI: Estareu molt actius tot i que no en teniu massa ganes però no us deixaran estar quiets. PEIXOS: L’originalitat serà molt present en tot el que feu, cosa important si us dóna per fer alguna cosa artística.

Tarot y Videncia en directo 24 horas

806 499 292 PAGO POR VISA EN EL 961 04 06 13 Precio máx. red fija 1,21, red móvil 1,57 €/min. Solo mayores de 18 años. Leandro Hernández. Urb./ El Bosque, 363 (46370 Chiva)


COSES DE CASA

CLASSIFICATS

CONSELLS

FEINA Se ofrece sra. Responsable para cuidado de niños y mayores por horas, día o interna. 674 14 11 29 --------------------------------------GANA DINERO PUBLICANDO ANUNCIOS POR INTERNET. Te explico cómo: jueves a las 15.30 pm. tel 935910853. Oportunidad de negocio multinivel --------------------------------------Es necessita professor d’anglès. Tel. 93 692 31 89. --------------------------------------Pintores profesionales. Pintura decorativa, alisado de paredes, colocación de Pladur y lacamos puertas a pistola. Tel. 678 54 48 75. --------------------------------------Pintor decorativo económico. Tel. 617 37 34 57 --------------------------------------Nexus AD. Limpieza, mantenimiento, comunidades y parkings, asistencia doméstica. Tel. 902 44 19 19, info@nexusad.es --------------------------------------Manicura uñas de gel, porcelana, pintado con aerógrafo y pintado permanente. Buenos precios. 674 14 11 29

CAIXES FORTES

La caixa pot estar cargolada sobre una superfície, encastada en un mur o encofrada en un muret nou aixecat per a aquesta finalitat. Quan la caixa es col·loca sobre una superfície, l’important és que quedi ben cargolada perquè sigui difícil desprendre-la. Si s’opta per encastar-la en un mur –que ha de tenir prou fondària–, cal fer un forat més gran que la caixa, fixar-la amb formigó i lliscar-la amb guix, especialment el perímetre.Una altra opció és encofrar la caixa, és a dir, amagarla en una carcassa construïda per a aquesta finalitat, que pot quedar recolzada sobre una

C/ La Pau, 13-15 Cerdanyola del V.

T. 93 580 29 36

INSTALACIONESYREPARACIONES Eléctrica, interfonos, antenas y domótica Energía solar y suelo radiante

Agua, tratamiento de aguas y gas Aire acondicionado y calefacción

REFORMAS DE BAÑOS Y COCINAS Albañilería, carpintería, aluminio, mamparas, pladur y pintura www.franciscoperezsl.com | info@franciscoperezsl.com

de les parets de la casa. Es recomana construir la base on es recolzarà la caixa amb totxos per a envans de forat doble, preparar una estructura de mallat (filferro creuat perpendicularment), col·locar l’estructura sobre la base i la caixa, sobre el mallat, recolzar un llistó de fusta sobre el frontal de la caixa, deixant un espai perquè es vegi el frontal, posar formigó i diversos claus d’acer sobre la caixa, a la part posterior i en els costats per formar el formigó armat, deixar-ho assecar i tancar la part superior amb un llistó o acabat en guix. - Redacció / ACPG

LLOGUER Cerdanyola. Alquilo apartamento 2 habitaciones, un baño, balcón, ascensor. 450 Euros mensuales. Telf: 669060133 -------------------------------------Local en zona de Sant Ramon calle peatonal, en funcionamiento 75 m2. 600 euros de alquiler y traspaso de 12.000 euros. CANALS 93.106.99.06 -------------------------------------Local comercial esquinero en pg. Cordelles 30. Tienda de vinos y antigua tienda de ropa. 6.000 euros de tso y 750 euros al mes. CANALS 93.106.99.06 -------------------------------------Local comercial restaurante (Delis) con 150 m2. aforo de 50 pax y 8 mesas en terraza traspado de 18.000 euros y alquiler de 630 euros. CANALS 93.106.99.06 -------------------------------------Zona Estrecho. Se alquila apartamento exterior, amueblado, un dormitorio. 450 Euros. Telf: 914508465 -------------------------------------Llogo habitació gran en pis-estudi compartit, totalment renovat. Cerdanyola centre. Tel. 655.043.001.


S

Per publicar un classiďŹ cat: Truca al 93 586 35 23 o envia el text, el nom i telèfon de contacte a comercial@al-dia.com. Cada paraula costa 1â‚Ź per a quatre setmanes. Pots abonar el cost en efectiu o per transferència.

Cerdanyola al Dia

31

ÂżEres un particular? ÂżQuieres anunciarte gratis en esta secciĂłn? Llama al 807505523. Precio mĂĄximo de la llamada: Red Fija: 1,21 Euros/minuto. MĂłvil: 1,57 Euros/minuto. IVA incluido. Mayores de 18 aĂąos. ATS S.A. Apdo. de Correos 18070 Madrid 28080. TelĂŠfono de AtenciĂłn al Cliente: 902440140, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00h

Local c/ Sant Joaquim 135m2, amb totes les instal¡lacions fetes per despatx professional (llum, A.A., informà tica). Façana. Gran oportunitat: 595₏/mes. Tel. 653 939 018

Local en venda per liquidaciĂł de locals comercials de entitat bancĂ ria zona Cerdanyola-Ripollet. OPORTUNITATS!!! CANALS 93.106.99.06

100m2. Directo del propietario muy visible y con grandes cristaleras. Rambla dels paisos catalans, esquina con la n-158. 1.200â‚Ź. Tel. 657.936.857 --------------------------------------Se alquilan habitaciones grandes para estudiantes, piso cĂŠntrico. Tel. 646 45 06 52 --------------------------------------Alquilo piso cĂŠntrico, 3 hab., balcĂłn, reformado nuevo a estrenar, con posiblidad de opciĂłn de compra part. Tel. 659 69 61 42

Se alquila espacio para despacho zona av. Catalunya. 350 â‚Ź/mes. T. 600781232.

Classes de repĂ s. Nivells: PrimĂ ria, secundĂ ria i batxillerat (Humanitats). Tel. 686369674

Se alquila habitación grande. TelÊfono 691 31 30 80 --------------------------------------EN LLOGUER (400 euros) o TRASPÀS MOLT ECONÒMIC (3.000) local en actiu d’esteticien en zona Ajuntament CANALS 93.106.99.06 --------------------------------------Local en paseo Cordelles. esquinero. 4 puertas. 90 m2. 850 euros. Tel. 647 567 522 --------------------------------------Es lloga local de 108 m2 zona Ajuntament. 700 euros. Tel. 647 567 522 --------------------------------------Particular alquila piso a estudiantes. Fontetas, cerca de Renfe y Bus UAB. 4 dormitorios, cocina equipada, 1 baùo, 1 aseo, aire y calefacción. Muy económico. Tel. 617 517 978. --------------------------------------Particular alquila plaza de parking grande en calle Nord. Muy económico. Tel. 695 95 28 73. --------------------------------------Places de parking en lloguer carrer Nord-Adam i Eva. 647 56 75 22 Canals --------------------------------------Canals Serveis Inmobiliaris necessitem pisos en lloguer per la nostra cartera de clients. Tel. 93 106 99 06. --------------------------------------Lloguer local comercial. Molt cèntric. 93 580 33 55 --------------------------------------Alquilo. Local en Montcada-Masrampinyo

COMPRA/VENDA/TRASPĂ€S LOCAL COMERCIAL DE 100 M2. Zona AJUNTAMENT (carrer amb molt de trĂ nsit) 125.000 euros. CANALS 93.106.99.06 --------------------------------------Vendo local en La Illeta, paseo Cordellas, 16. 25.000â‚Ź. Tel. 666 86 24 90 --------------------------------------Piso esquinero. En c. Bonavista. 100m2. 4 habitaciones (3 dobles), cocina office, baĂąo, lavabo, balcĂłn. Todo exterior y soleado. 3 vecinos. 125.000â‚Ź. Tel. 625122496 --------------------------------------SE TRASPASA CAFETERIA EN FUNCIONAMIENTO. ZONA CENTRO. Con terraza. Tel. 661 632 005 --------------------------------------BAR-BOCADILLERIA EN TRASPASO. EXCELENTE ZONA. REFORMADO, en funcionamiento. ZONA AYUNTAMIENTO. 30.000 euros. 25.000 euros CANALS 93.106.99.06

FLYERS AL MILLOR

PREU

5.000 UNITATS!

A5

(21X14,8 CM)

COLOR. DUES CARES 115gr - 110â‚Ź 150 gr.- 120â‚Ź 250gr. - 160â‚Ź

0E2PcP[d]hP!##P_[P]cP~aT\PaRPc/aT\PaRPcR^\~%&!( (

A6

--------------------------------------Parking en venta en los cuatro cantones. Oportunidad 12.500â‚Ź. Tel: 609 329 286 Compro pis al comptat en Cerdanyola fins a 80.000â‚Ź. 647 56 75 22. Joan Carles. --------------------------------------Vendo parking, en Av. Espanya (plaza AmpurdĂĄn) 18.000â‚Ź. Tel. 615 259 523. --------------------------------------Se traspasa restaurante junto a juzgados. Tel. 93 594 85 43 --------------------------------------Venta. Local en Ripollet en la Rambla Sant Jordi 50 m2. Directo del propietario 160.000â‚Ź. Tel. 657.936.857 --------------------------------------Piso Plaza Abat Oliba (iglesia) 3 habitaciones, calefacciĂłn. Ascensor, balcĂłn, todo exterior. Pvp. 246.414 euros (41m). Tel. 692 60 29 92 --------------------------------------Despachos cĂŠntricos Cerdanyola Alquiler a partir de 200â‚Ź. Venta 49.000 euros Tel. 669 104 150 --------------------------------------Parking en venda cotxe mitjĂ en Av.Catalunya 37. 15.000 euros Telf. 93.106.99.06

(14 4,8X10,5 CM)

COLOR. C DUES CARES C

3XbbT]h

115gr - 75â‚Ź

150 gr.- 85â‚Ź

250gr. - 110â‚Ź

GRATUĂ?Tb

]c _TaPR[XT ]h^[P ST[2TaSP al Dia

Preus sense IVA

Consulteu altres mides CaÔ_cXRbSÔ_cXRbUd[[Tcb_ÙbcTab i qualitats, repartiment i dissenybXdbRP[


1542 web baix  

revista informacio local cerdanyola publicitat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you