Issuu on Google+

No. 1437 Setmanari d’informació local gratuït

Del 30 de novembre al 8 de desembre del 2011 www.al-dia.com

cerdanyola@al-dia.com

Telf. 93 586 35 23

La ciutat renova el compromís contra la violència de gènere


L’Editorial Gent capaç Just ara que deixem enrere el programa commemoratiu del Dia Internacional per a l’eradicació de la Violència vers les Dones i la II Setmana de la Gent Gran, aquesta setmana commemorem el Dia internacional de la Discapacitat i el Dia Mundial del Sida. Quatre jornades diferents amb objectiu comuns: posar sobre la taula els treballs realitzats en els diferents sectors i conscienciar la ciutadania.

En aquest número... Política

pàg. 8

S’ aprova el reglament del viver d’empreses, però l’oposició demana millores. El Ple mostra el seu rebuig per la violència de gènere.

Societat

pàg. 15

L’Associació de Persones Amigues de Josep Rosell convoquen el IV Premi Solidari Mossèn Rosell amb Xavier Coral al jurat.

Economia

pàg. 20

El tercer encontre de COPIT compta amb la participació d’un centenar d’empreses amb l’objectiu de fomentar la col·laboració

Esports

pàg. 34

El Club Bàsquet Femení va venjar-se del GEiEG amb una victòria per 59 a 38. El diumenge visiten la pista del Xamba Vilafranca

Si el Manifest del Dia Internacional per a l’eradicació de la Violència vers les Dones apuntava que “cal seguir treballant per remoure els valors i els models simbòlics que perpetuen els estereotips sexistes i fan possible la violència masclista”, el del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitats, que es celebra el 3 de desembre, posa especial èmfasi en eliminar les barreres d’accés a l’oci i espais de lleure d’aquest col·lectiu. Hem començat a caminar, però queda molt per endavant. Molts pasos per aprofitar les capacitats dels diferents col·lectius que formen la ciutat. Entre ells la gent gran, que gràcies a l’aparador de II Setmana de la Gent Gran de Cerdanyola, va tornar a mostrar el seu paper actiu a la ciutat. Cerdanyola al Dia és una publicació setmanal gratuïta d’informació local, fundada al 1999. Edita TVNS PG Media. Dia de sortida: dimecres. Dip. Legal: B-9751/2005. Directora: Núria Ferrer • Edició Digital: J.A. Hidalgo • Redactors: Clara Prieto, Aitor SáezDíez • Departament comercial: Juan Manuel García, Esther Vidal (correu electrònic: comercial@al-dia.com) Redacció: Avinguda Catalunya, 12 • 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) • Tel: 93 586 35 23


4 - TEMA SETMANA

Del 30 de novembre al 8 de desembre del 2011

Cerdanyola al Dia

Tractar les dificultats d’aprenentatge per evitar el fracàs escolar L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES AMB DIFICULTATS ESPECÍFIQUES D’APRENENTATGE (DEA) ES POSA EN MARXA PER TAL DE RECOLZAR I FORMAR LES PERSONES AMB TRASTORNS NEUROLÒGICS I EL SEU ENTORN

Moment de la presentació de l’associació de famílies amb DEA, el passat 20 de novembre, amb la participació de 50 famílies que van mostrar un gran interès en formar-se sobre el tema F. NF ificultats per llegir, calcular, atendre o concentrarse, les persones que pateixen trastorns neuropsicològics són apartades a l’escola i arriben a l’edat adulta sense resoldre el seu obstacle per aprendre. Per tal de donar recolzament i una solució vàlida al problema, neix a la ciutat l’Associació de Famílies amb DEA (Dificultats Específiques d’Aprenentatge).

D

“Des de petit m’han apartat del grup i he fet reforç en classes reduïdes, però continuava anant malament a l’escola, fins que vaig començar el tractament amb la Isabel”, explica l’Òscar García, de 16 anys, que ha començat un cicle formatiu d’Infermeria. La Isabel Yuste, filòloga i reeducadora des de fa 10 anys, va impulsar la idea de crear una associació. A partir de les persones que

“Les dificultats d’aprenentatge no tenen a veure amb el nivell d’intel·ligència” tracta, tant petits, adolescents i adults, la Isabel va considerar que existeix una necessitat d’informar i donar suport a les persones que pateixen unes dificultats sovint incompreses i socialment inacceptades, però sobretot a les famílies que han de conviure amb aquesta particularitat i ajudar a controlarla. “Les dificultats d’aprenentatge no tenen res a veure amb el nivell d’intel·ligència, amb el coeficient, ni tampoc és cap malaltia, sinó un trastorn neurològic, biològic i hereditari. Té a veure amb la falta del líquid del cer-

vell que controla la neurotransmissió”, aclareix Isabel Yuste. En els darrers anys s’ha comprovat que existeixen altres motius com l’estrès i el tabaquisme o alcoholisme de la mare. La dislèxia, la discalcúlia, el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) o el trastorn d’aprenentatge no verbal (TANV) actuen per comorbilitat i provoquen altres dificultats, com ansietat o agressivitat. A més, són causa directa de fracàs escolar, afecten l’autoestima i poden determinar el futur de la persona. L’Òscar recorda com se sentia exclòs de la classe i sense raó aparent el seu nivell de coneixements no millorava. Per sort, després de voltar per molts especialistes durant tres anys, va resoldre les seves dificultats gràcies al tractament amb la Isabel.


6 - TEMA SETMANA

Del 30 de novembre al 8 de desembre del 2011

Cerdanyola al Dia

els mestres tinguin una mínima formació per “atendre a la diversitat”. La LOE té previst que es faci un Pla Individual a les persones amb DEA, per tant, és un dret exigible que les famílies acostumen a resoldre parlant amb la direcció o amb inspecció. Les dificultats no són de contingut, sinó de metodologia, destaca Yuste, i “necessita adaptacions com per exemple deixar més temps per fer un examen, en comptes de relacionar-ho amb més reforç i exercicis més fàcils”.

SOLUCIÓ MÉS A PROP

D’esquerra a dreta: Isabel Yuste, reeducadora i secretària de l’associació; Sara Belmonte, presidenta; Òscar García, Dulce Fernández i Eduard Setó, encarregat de comunicació. F. AS

TRACTAR A TEMPS La reeducació consisteix a establir unes pautes d’organització -uns horaris, una agenda, unes recompenses no materials en edats curtes-, trobar tècniques d’estudi, memòria de treball -expressar-sei exercicis com seqüenciar o relacionar amb sons i lletres. “Amb reforç escolar o classes particulars no es treballa si hi ha el trastorn, i la frustració augmenta més”, assenyala Yuste. Un bon diagnòstic precoç i un tractament multimodal, acompanyat de medicació, són la única solució al problema. L’Òscar comenta que la medicació al principi li deixava cansat o sense gana. En canvi, la Dulce Fernández, mare d’un nen de 9 anys amb hiperactivitat, explica que en el cas del seu fill no es va produir cap efecte. Tanmateix, com matissa la reeducadora, la medicació és imprescindible i “no deixa al nen tonto”, com es pensa sovint, sinó que ajuda a concentrar-se en l’estudi o en les tasques a realitzar. Tot i que un 10% de la població pateix trastorns neurològics, els tòpics i el desconeixement encara persisteixen en l’àmbit escolar

i també mèdic. La Sara Belmonte, presidenta de l’Associació de famílies amb DEA, va passar-se gairebé tres anys visitant psicòlegs i psiquiatres sense rebre cap resposta encertada. Amb 26 anys la Sara assegura que “quan ets gran el teu comportament és diferent i pots adaptar-te, com fa molta gent que no sap que ho pateix”.

A partir de l’interès social es comencen a reconèixer les dificultats específiques i sorgeixen iniciatives per facilitar l’aprenentatge a persones que poden superar el seu trastorn i aspirar a una vida digna. Un grup de famílies va aconseguir que a les Proves d’Accès a la Universitat (PAU) els estudiants dislèxics tinguessin un tribunal especial i fins i tot un alumne fes una prova per ordinador. El mateix col·lectiu, a través d’Integratec, va comercialitzar un programa informàtic per les persones amb dislèxia.

“El professorat no està preparat per tractar casos de DEA”

POSSIBLES CONSEQÜÈNCIES No obstant, resulta important que l’entorn sàpiga actuar, doncs poden derivar-se problemes conductuals, sobretot en l’adolescència. Moltes famílies s’espanten perquè la dificultat del seu fill o filla no sigui causa de drogadicció, però, segons la Isabel, si es segueix el tractament no hi ha cap tipus de risc. En cas contrari l’especialista destaca que pot donar-se un fracàs a la vida que comporti problemes més greus i exposa que el 70% dels presos té algun d’aquests trastorns. A Catalunya hi ha entre un i dos alumnes per aula amb dificultats específiques d’aprenentatge, en canvi, el professorat no està preparat per afrontar aquests casos. Per això, Isabel Yuste demana que tots

Cerdanyola, de moment, ja disposa d’una associació on moltes famílies seran compreses i podran informar-se, un servei molt necessari, com va quedar palès el dia de la presentació, amb la presència d’unes vuitanta persones. L’entitat té previst reunir-se una vegada al mes i organitzar tallers trimestrals amb l’objectiu de recolzar i formar les famílies. Els interessats poden informar-se a través del blog dea-cerdanyola.blogspot.com o enviar un correu a deacerdanyola@gmail.com. L’èxit d’assistència i participació en la primera xerrada demostren la importància de sensibilitzar la població perquè les persones amb trastorns neurològics tinguin la seva oportunitat per accedir a un futur esperançador. - Aitor Sáez


8 - POLÍTICA

Del 30 de novembre al 8 de desembre del 2011

Cerdanyola al Dia

S’aprova el reglament del viver d’empreses, però l’oposició demana millores EL PLE TAMBÉ VA MOSTRAR EL SEU REBUIG A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I EL SUPORT A LES PERSONES AMB DISCAPACITATS n una poc habitual sessió curta -dues hores de durada-, el ple ordinari de novembre- va aprovar, amb l’abstenció de la majoria de l’oposició, el nou reglament del viver d’empreses. El consistori també va mostrar el seu rebuig a la violència de gènere i el suport a les persones amb discapacitats.

E

El viver d’empreses, projecte impulsat des del Servei Municipal d’Ocupació de Can Serraperera, vol facilitar la constitució de noves empreses posant a disposició d’aquestes una infraestructura de serveis avançats i garantir la supervivència i el creixement de les noves empreses durant els dos primers anys de vida, a través de la prestació de serveis d’infraestructura i de suport administratiu a preus sota mercat i suport tècnic en gestió empresarial. PP, ICVEUiA, CxC i ERC van mostrar-se a favor del projecte, però van abstenir-se en considerar que el reglament proposat pel govern municipal era millorable. CiU va votar a favor, però va anunciar que hi presentarà al·legacions. El regidor d’Ocupació, Francisco Ortiz, agraïa la col·laboració, reconeixia que tot document “té marge de millora” i assegurava que estan oberts a afegir criteris polítics al reglament. Altres punts destacats de l’ordre del dias van ser l’aprovació per unanimitat del manifest de rebuig de la violència vers les dones, jornada que es va commemorar el 25 de novembre, i l’adhesió al manifest del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitats, que es celebra el 3 de desembre. També es va aprovar per unanimitat el plànol de delimitació de la franja de protecció contra incendis de les urbanitzacions de la ciutat.

MOCIONS En l’apartat de mocions, ICV/EUiA va presentar una proposta - que finalment va incloure esmenes presentades per CXC i que es va aprovar per unanimitat, per crear una comissió ciutadana

A la dreta, Ortiz explicant que el reglament té marge de millora que participi en el treball d’elaboració del nou Reglament Orgànic Municipal (ROM). El text de la proposta, acorda, entre d’altres, que s’haurà de constituir una comissió ciutadana per participar en la redacció del nou ROM abans del 31 de gener. L’altra moció que va ser debatura al ple, va ser presentada per ERC i feia referència ala creació dels Fons d’Ordenació Hipotecari de Cataliunya (FOHCAT). La proposta -que va ser rebutjada amb els vots en contra de PP, ICV-EUiA i CxC i i les abstencions de CiU i PSC-, segons explicava ERC, vol vol crear un impost que gravi dipòsits i oficines de les entitats financeres per crear un fons de rescat hipotecari i que té com a objectiu intervenir en favor de les famílies cen risc de desnonament. CiU apuntava que la sala de plens no era el lloc on discutir una proposta que encara s’està debatint al Parlament i

Agraïment D’altra banda, el president de l’EMD de Bellaterra, Ramon Andreu, que va demanar estar present a les comissions informatives de l’Ajuntament, agraïa a l’alcaldia, als grups polítics de Cerdanyola i a les plataformes antiabocadors la seva col.laboració en aconseguir que s’hagi arxivat el projecte d’abocador a Can Fatjó dels Aurons.

F. NF

ICV-EUiA i CXC van argumentar que la proposta va en contra del model de dació en pagament recollit en la moció que es va aprovar per unanimitat el mes passat. Els ecosocialistes, i també el PP, afegien que la iniciativa podria suposar la deslocalització de dipòsits bancaris cap a altres comunitats autònomes.

TERRITORI En el torn de precs i preguntes, ICVEUiA va criticar el govern per la “manca de rumb polític” en temes de territori i va preguntar, entre d’altres, si la col·laboració entre els municipis de Molins de Rei, Sant Cugat i Cerdanyola per declassificar el Vial de Cornisa, és per a tot el tram del Vial o només un part. L’alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, va assegurar que “l’Ajuntament de Sant Cugat ha signat el mateix document” que l’Ajuntament de Cerdanyola i que “els veïns de Montflorit no han de patir per això”. Carmona remarca que “per primera vegada s’ha fet un pas en ferm” per a la desclassificació i que hi ha “un consens” dels tres ajuntaments. En resposta a una pregunta d’ICV-EUiA, el regidor de Espai Públic, Félix Sánchez, informava que està previst fer una rotonda a la zona de la ronda de Cerdanyola per evitar l’elevada velocitat dels vehicles que ha provocat les queixes del veïnat. - NF


10 - POLÍTICA

Del 30 de novembre al 8 de desembre del 2011

Cerdanyola al Dia

La Junta de Govern aprova el fraccionament de l’IBI en quatre terminis EL PP HA MOSTRAT LA SEVA SATISFACCIÓ PER L’ACORD DEL GOVERN DE FRACCIONAR EL PAGAMENT DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI) I HA RECORDAT QUE LA PROPOSTA LA VAN PLANTEJAR ELS POPULAR MITJANÇANT UNA MOCIÓ ARA FA DOS ANYS a Junta de Govern Local ha aprovat el fraccionament de la liquidació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) en quatre períodes de pagament: un primer que serà del 4 d’abril al 5 de juny; una segona fracció de l’1 de juny al 2 d’agost; una tercera del 3 d’agost al 3 d’octubre i una quarta fracció del 4 d’octubre al 4 de desembre.

L

L’alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, afirma que l’Ajuntament ha de ser sensible a les dificultats que travessen les famílies i valora positivament l’aprovació del fraccionament en el pagament de l’IBI amb l’objectiu de facilitar als contribuents el compliment

del deure tributari en uns moments de greu crisi econòmica. El portaveu del Grup Municipal del PP, Manuel Buenaño, ha mostrat la seva satisfacció, per l’acord del govern de fraccionar l’IBI en quatre terminis i ha recordat que la proposta la vanm plantejar els populars mitjançat una mcoció ara fa dos anys. Buenaño apunta que “en moments de crisi com els actuals, s’han de posar les màximes facilitats als ciutadans de Cerdanyola perquè compleixin amb les seves obligacions fiscals”. El portaveu popular ha lamentat la “falta de voluntat de diàleg del go-

vern municipal amb el Partit Popular, en presentar els pressupostos a ERC i CiU fa una setmana, mentre que amb el PP de moment no hi ha prevista cap reunió, fet que considerem una falta de respecte”. El fraccionament de l’IBI ha estat una de les actuacions aprovades en la Junta de Govern realitzada la setmana passada i que també ha donat llum verda a l‘aprovació inicial de la construcció d’un mur de contenció de recrescuda del riu Sec a la plaça Casino, i l’atorgament de beques de colònies a diversos alumnes de l’escola Turó de Guiera pel curs 2010-2011 per un import de 949 euros. - Redacció

ICV celebra unes primàries per escollir el nou president del grup local EL TERMINI PER A PRESENTAR-SE A L’ELECCIÓ ACABA AVUI I LA VOTACIÓ ES DURÀ A TERME ELS DIES 21, 22 I 23 DE DESEMBRE esprés de quatre anys com a president del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds, Juan Rodríguez deixa el càrrec fent un balanç “satisfactori” i convençut de l’evolució de l’organització del partit. Per tal d’escollir el nou president d’ICV l’organització celebrarà unes eleccions primàries els propers dies 21, 22 i 23 de desembre on podran participar tant els militants i membres afiliats al partit com els que no ho estan, un sistema que segons Rodríguez “és un instrument que permet participar al procés democràtic a tots els votants per igual”.

D

El termini per a presentar-se com a candidat acabava avui i fins el dia de la votació les persones que s’hi han presentat hauran d’explicar el seu projecte als companys i companyes. El responsable de comunicació d’ICV, David Chaparro, explica la importància de la participació en aquest procés “vista la desafecció

Rodríguez i Chaparro per la política i la crisi” dos aspectes que, segons declara Chaparro, “posen en un compromís els valors democràtics”. El responsable de comunicació destaca l’assistència positiva que tenen les assamblees del partit i la voluntat d’ICV de reforçar la connexió amb els vo-

F. CP tants: “els volem obrir les portes per opinar”. Les primàries acaben el dia de la votació i l’escollit haurà d’assistir i oficialitzar el seu projecte a l’assamblea del partit el 28 de gener. - C. Prieto


ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO EN TODO TIPO DE SEGUROS PARTICULARES Y EMPRESAS

AUTOMOVILES ( TURISMOS, CAMIONES, FURGONETAS….) HOGAR, COMERCIOS, COMUNIDADES, TALLERES SEGUROS DE EMPRESAS, RESPONSABILIDAD CIVIL…. SEGUROS DE CONSTRUCCION ACCIDENTES, SEGUROS DE VIDA SEGUROS DE SALUD, ENFERMEDAD, ILT…. OTROS LLAMENOS, Y LE REALIZAREMOS SU ESTUDIO SIN COMPROMISO ALGUNO.

902 44 19 19

TEL. 902 44 19 19 www.grupsisquella.com info@grupsisquella.com SEDE CENTRAL Avda. Catalunya, 24 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Sisquella i Enjuanes Corredoria d´Assegurances, s.l., inscrita en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, corredores de reaseguros y sus Altos Cargos, regulado en el art. 52 de la Ley 26/2006, con el núm J206GC. Con domicilio en Av. Catalunya, 12 – 08290 Cerdanyola del valles y con CIF B-62119623. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil de conformidad con lo establecido en el´art. 27 de la Ley 26/2006.


12 - POLÍTICA

Del 30 de novembre al 8 de desembre del 2011

La nova executiva d’ERC treballarà per arribar a més àmbits del poble a secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) renova la seva executiva amb la reelecció per cinquena vegada de Francesc Rossinyol com a president de la formació. Després de vuit anys al capdavant dels republicans, Rossinyol destaca que, després de la frustració de quedar-se sense representació al 2007, el partit es troba en una posició ideal per ampliar la base social i treballar a més àmbits del poble. ERC es proposa seguir amb la tasca plenària de proposar iniciatives i arribar a més entitats per esdevenir un vehicle per a la ciutadania.

L

La nova executiva s’amplia d’11 a 13 membres i incorpora cinc persones: Joan Carles Viladot (secretari d’organització; Mireia del Río, secretària de Cultura; Ismael Teixidor, Sanitat; Albert Orts, Relacions Institucionals, i Joan Tornel, Medi Ambient.

Francesc Rossinyol en la seva reelecció al 2007 F. Arxiu Enric del Amo deixa la secretaria d’organització per ser coordinador de grup. Segons Rossinyol, l’ampliació obrirà noves portes de treball i permetrà donar resposta a totes les inquietuts. - A. Sáez

Cerdanyola al Dia

El PP sol·licita que la cavalcada de Reis comenci el recorregut al barri de Canaletes El president del Partit Popular, Manuel Buenaño, ha demanat, com ja va fer l’any passat, un canvi de recorregut en la Cavalcada dels Reis Mags. El líder popular considera que el barri de Canaletes mereix un esdeveniment important com que la Cavalcada passi pels seus carrers. El PP proposa que el recorregut comenci a Canaletes, segueixi per l’avinguda Guiera fins a enllaçar de nou amb el carrer Anselm Clavé i segueixi el seu camí habitual per la plaça Sant Ramon. Buenaño apunta que la proposta es realitza amb l’objectiu de no perjudicar cap barri, sense gastar més recursos, i arribar a més punts de la ciutat per tal “d’il·lusionar als nostres petits tot i travessar una de les pitjors crisis”.


Del 30 de novembre al 8 de desembre del 2011

Cerdanyola al Dia

SOCIETAT - 13

La gent gran de la ciutat posa en valor el seu treball diari a Segona Setmana de la gent gran finalitzava al Pavelló Municipal de Can Xarau amb la celebració de la festa homenatge de la gent gran, que aplegava unes 900 persones. La festa va comptar amb actuacions de les corals de gent gran, exhibició de sardanes, exhibició de gimnàstica, actuació flamenca, berenar popular i ball a càrrec de l’orquestra La Ballaruca.

L

30%

la regidora de Gent Gran, Montserrat Montiel, destacava “l’èxit espectacular” d’una “setmana intensa” on la gent gran ha estat capaç “de mostrar en poc temps tot el que feu durant tot l’any”. Finalment, l’alcaldessa, Carme Carmona, remarcava el gran nombre d’activitats de la Segona Setmana de la Gent Gran, auspiciades per la xarxa d’entitats que hi ha a la ciu-

Actuació d’una coral a la festa d’homenatge a Can Xarau tat. Carmona va assegurar que es parla molt de la necessitat d’ajudar a la gent gran, però que es parla poc

d’un col·lectiu molt “actiu”, que realitza un gran número d’activitats i propostes. - N. Ferrer

MARCA LÍDER

12

NUEVOS TIEMPOS - NUEVAS OPORTUNIDADES Colchón con acolchado viscolástico Y DE REGALO Canapé madera Wengue o Cerezo

NÓRDICOS PARA CAMAS DE: 90 135

F. NF

meses

475€

150x190

150

20€ 27€ 29€

ALMOHADA VISCO MEDIDAS: 70 75

90

20€ 25€ 28€

Avda. Catalunya, 34 / Ctra. Barcelona, 137 Cerdanyola del Vallès, Tel. 93 580 93 24


14 - SOCIETAT

Del 30 de novembre al 8 de desembre del 2011

Cerdanyola al Dia

Els tribunals encara no creuen a les dones víctimes de violència de gènere AQUESTA ÉS UNA DE LES CONCLUSIONS DE LA XERRADA “SITUACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES”, ORGANITZADA PEL COL·LECTIU ITAKA, EN EL MARC DEL DIA INTERNACIONAL PER L’ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES ’advocada Maria José Varela considera que existeix un nivell elevat de dubte sobre els testimonis de les dones maltractades i que la llei no té l’aplicació que mereix. “Mentre qui té que aplicar la llei tingui empatia amb l’agressor i desconfiança cap a la víctima, el problema no tindrà solució”, explicava durant la xerrada “Situació de la violència vers les dones”, organitzada pel col·lectiu Itaka, en el marc del programa del Dia internacional per l’eradicació de la violència vers les dones.

L

Varela reconeix que els instruments legals s’han afinat, però que els jutjats específics no són eficients i, per tant, “no tenim garantitzada la resposta especialitzada de la llei integral sobre violència de gènere”. A més, ha afegit que segons un estudi propi, s’apliquen penes mínimes quan l’agressor és home i la víctima dona, amb atenuants febles, i que “existeix una distorsió de la interpretació i aplicació de la llei”. D’altra banda, l’advocada ha apuntat que s’ha millorat perquè el 76% dels casos acaben en condemna quan abans només era el 50%, tanmateix, alerta que “es difon amb força la idea que la violència de gènere és falsa i es deforma la realitat amb els mateixos mites que fa uns anys”. Per la seva banda, la psicòloga i membre d’El Safareig, Laia Rosich, ha donat

Un moment de la xerrada organitzada pel col·lectiu Itaka importància a la prevenció i detecció del problema abans que passar a la denúncia. Rosich ha assenyalat com a reptes conservar els serveis d’atenció en temps de crisi, lluitar contra el neomasclisme del “ja s’ha aconseguit tot en igualtat” i evitar el cansament sobre com solucionar els casos. La psicòloga considera que socialment s’ha millorat, doncs existeix un recolzament familiar i una comprensió de la problemàtica, però matitza que els mites es mantenen tot i refinar el discurs.

LA MARXA I un altre dels actes centrals del programa, que acabarà demà dijous 1 de desembre amb la jornada “Noves

F. AS

violències vers les dones: reptes en l’atenció i en la gestió dels serveis” a l’Espai Enric Granados”, va ser la V Marxa Contra la violència de gènere que va aplegar unes 200 persones pels carrers de Cerdanyola i que va culminar amb la lectura del manifest institucional. Un text que apunta que malgrat els esforços que s’estan realitzant, “cal seguir invertint esforços en la prevenció i la sensibilització social, i fer de l’educació l’eina bàsica per abocar les generacions futures a viure en un món on les relacions entre uns i altres estiguin lliures de violència”, i que renova “el compromís per seguir construint una nova cultura, basada en el respecte mutu, l’autonomia i la llibertat per a tothom”. - AS / NF


Cerdanyola al Dia

Del 30 de novembre al 8 de desembre del 2011

SOCIETAT - 15

El Premi Solidari arriba amb gran suport social al projecte del menjador ’Associació de Persones Amigues de Mossèn Rosell convoca el IV Premi Solidari Josep Rosell amb el projecte del menjador consolidat i un ampli recolzament social. En aquesta quarta edició el jurat estarà format pel periodista de TV3, Xavier Coral, com a convidat especial, el mossèn Joan d’Arquer, el fundador de Bambalina Josep Ribera i el psiquiatra Joan Hidalgo, i l’acaben de composar l’alcaldessa Carme Carmona i la regidora de l’Àrea d’Atenció a les persones, Cohesió i Benestar Social, Montserrat Montiel, i no la regidora de Cultura, com s’havia fet fins ara.

L

Les candidatures es podran presentar fins al 31 de gener i la dotació del premi es manté en 1.500 euros, l’escultura itnerant i enguany una peça de l’escultor Salvador Mañosa. L’entrega del guardó es celebrarà el 20 de març al MAC. Les candidatures les han de presentar terceres persones que no optin als premis.

Magda Vall, Jaume Costa, Eduard Lluís i Josep Castañé En l’acte de presentació, la coordinadora de les portes obertes “Jo sóc solidari”, Magda Vall, ha anunciat que es van captar 20 voluntaris per treballar els dissabtes i que, una vegada realitzin el curset de manipulació d’aliments, el menjador donarà servei un dia més. A més, ha informat que a petició del voluntariat el

El Cor Gosep de Nova York torna per un concert solidari ’ Església Evangèlica-Baptista organitza un concert de gospel solidari amb l’actuació per tercera vegada del grup Bobby Lewis’s de Nova York. La cita tindrà lloc el divendres 9 de desembre a les 20 hores a l’Ateneu. L’entrada per venda anticipada val 5 euros i els beneficis es destinaran a la construcció d’escoles a Guinea Equatorial.

L

HISTÒRIA DE BOBBY LEWIS’S El Bobby Lewis’s New York Gospel Choir està integrat per fidels de dues esglésies baptistes de la ciutat de Nova York. Com a autèntic grup de gospel que és, guarda l’essència d’allò que cada diumenge sona a les esglésies de Harlem i Brooklyn: la barreja enèrgica entre l’expressió de la fe cristiana dels esclaus africans i estils com el funk i el blues. Sota la direcció del pastor Bobby Lewis, aquestes increïbles veus han actuat, entre d’altres, amb Barbra Streisand al Madison Square Garden i amb dues grans figures del gospel com són Andraé i Sandra Crouch.

Cartell del concert

F. Cedida

Lewis, que exerceix de director des de fa més d’una dècada, explica que, tot i que els orígens del gospel es troben a l’Àfrica, cal entendre aquest estil musical com «el crit africà dels esclaus que van ser duts a Amèrica». Són cançons de dolor, però amb un ritme que aconsegueix convertir-se en el millor bàlsam per curar els mals de l’ànima arreu del món. En l’actualitat, com a estil musical clarament definit, el gospel ofereix un intens espectacle, amb un poder especial per afavorir la participació i complicitat del públic. - Redacció

F. AS

menjador restarà obert pel pont de desembre i el dia de Nadal. El secretari de l’entitat, Jaume Costa, ha explicat que per aquesta campanya nadalenca el projecte compta amb més suport social, entre d’altres, s’han afegit dos instituts, tres escoles, l’Escola d’Adults i l’Associació d’Artistes Plàstics. - A. Sáez

El Cerdanyola FC col·labora a organitzar un torneig pro Marató 2011 El Cerdanyola del Vallès Futbol Club s’ha implicat en el projecte de torneig en benefici de La Marató, que organitza Arogest i que es celebrarà a les instal·lacions de la La Bòbila-Pinetons el dimarts 6 de desembre a partir de les 9 hores. Els ingressos obtinguts es destinaran a La Marató d’enguany, sobre regeneració i transplantaments d’òrgans i teixits. El torneig serà de categoria benjamí i es disputarà amb grups de quatre equips en partits de tres períodes de 20 minuts. La iniciativa tindrà un caire festiu amb l’objectiu d’aplegar famílies de l’entitat i aficionats. Arogest repetirà el model de torneig el dijous 8 a Les Franqueses del Vallès. El passat any la proposta va generar 3.790 euros per La Marató de TV3.


16 - SOCIETAT

Del 30 de novembre al 8 de desembre del 2011

Cerdanyola al Dia

Un extens programa d’activitats commemora el Dia de les Persones amb Discapacitat erdanyola celebra el Dia Internacional de les persones amb discapacitat aquesta setmana. Els actes de commemoració ja van començar el dilluns, però la majoria d’activitats del programa es concentren el dijous.

C

Demà es durà a terme l’acte central de la diada a l’Ateneu a les 19h, on es farà la lectura del manifest a càrrec de l’entitat Associació Tortuga – Cerdanyola sense barreres, una taula rodona al voltant de la Discapacitat i el lleure amb el ponent Edgar Vinyals, integrador social i membre fundador de Saräu Associació d’Oci . L’acte comptarà amb servei d’interpretació al llenguatge de signes i al finalitzar es servirà un piscolabis. Abans, al mateix lloc, Alberto Castro, Xavier Cases i Meritxell Aymerich oferiran Monòlegs in la Piel que habito, una eina de comunicació que permet visualitzar la discapacitat d’una manera distesa i sense perdre la seva aportació sensibilitzadora respecte a

Lectura del manifest traduït a la vegada al llenguatge de signes (2009) aquesta realitat. El mateix dia les entitats Aspadi i Grup Catalonia oferiran una mostra dels seus treballs al vestíbul de l’Ateneu. Al Teatre

F. Arxiu

la Federació ECOM presenta l’obra de titelles Companys de Barri per als infants de 3r i 4rt de primària emmarcat dins el programa de sensibilitació del Cerdanyola Educa. - Redacció

Les persones amb discapacitat també necessiten un habitatge

Mor un motorista a la universitat per un impacte contra un turisme

l servei de Promoció Social de l’Ajuntament, amb la subvenció de la Diputació de Barcelona, ha organitzat una xerrada informativa sobre els serveis d’habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual, a petició d’ASPADI.

Un motorista va morir dijous passat després d’impactar amb la seva motocicleta contra un turisme en una rotonda de la carretera que creua el campus de Bellaterra de la UAB, segons han informat els Bombers de la Generalitat.

E

El psicòleg Jordi Llorenç ha destacat que “no estem preparats familiar ni socialment per a què les persones amb discapacitat envelleixin”. Davant d’aquest fenomen, que es dóna gràcies a la bona atenció que reben, les famílies han de demanar una llar-residència -conegut com pis tutelat-. També existeixen residències, per a casos molt greus i serveis de suport a l’autonomia a la pròpia llar, per a persones més autònomes. Llorenç ha explicat que la sol·licitud s’ha de tramitar a través del Centre d’Atenció a Disminuïts (CAD) i passarà per l’ICASS, un procés que pot allargar-se 18 mesos. Per la seva banda, l’educadora social Raquel Anarte ha assenyalat la impor-

Jordi Llorenç i Raquel Anarte

F. AS

tància de tenir en compte la necessitat d’independitzar-se, “que ha de ser compartida i reflexionada a la família i pot ser una oportunitat per a tots”. També ha ressaltat el valor d’endegar el procés amb els pares en vida per garantir un bon procés d’adaptació. Finalment, Anarte ha ressaltat la obligació que el pis garanteixi la polivalència i la inserció en la comunitat, amb l’objectiu que la persona conegui l’entorn i es relacioni. - A. Sáez

Arturo R.R., de 22 anys i veí de sabadell, va ser traslladat en helicòpter en estat crític a l’Hospital Vall d’Hebron i d’allà a l’Hospital Clínic de Barcelona, on va morir a conseqüència de les ferides. La conductora del cotxe i el seu acompanyant van resultar ferides lleus i van ser traslladades a l’hospital Parc Taulí de Sabadell. L’accident es va produir sobre les 14.18 hores i fins el lloc de la col·lisió es van desplaçar dues dotacions de Bombers, una ambulància i un helicòpter d’Emergències Mèdiques i agents de la Policia Local.


18 - SETMANA EN IMATGES

Del 30 de novembre al 8 de desembre del 2011

Centenars de ciutadans es reuneixen per Sant Iscle

Cerdanyola al Dia

L’Ateneu acull una exposició sobre la col·laboració del Clupi amb un projecte a Brasil

Un grup de nou joves i monitors del Club Infantil Cerdanyola “Clupi” van realitzar aquest estiu un projecte de cooperació amb el Grup Ambientalista de Lençois “GAL” per tal de reforçar el projecte de conscienciació ecològica amb infants que allà ha iniciat l’Aleixandre, l’impulsor del mateix. Per conèixer de primera mà el projecte, el vestíbul de l’Ateneu acollirà fins al 4 de desembre una exposició sobre l’experiència.

Un any més centenars de ciutadans van gaudir de l’Aplec de Sant Iscle, una de les tradicions més significatives de la ciutat. Els cerdanyolencs es van van reunir al voltant de l’església de Sant Iscle per compartir menjar, entre d’altres.

Comença el Cicle de passejades per a la Gent Gran

Les persones participants en els cursets del Complex Esportiu Can Xarau van iniciar el dijous 24 de novembre la temporada de passejades dins del programa de la Diputació de Barcelona “A cent cap als cent”. La primera sortida d’aquesta temporada va tenir com a destinació Gelida, localitat de la comarca de l’Alt Penedès. La propera sortida és farà el mes febrer al terme municipal de Begues.

Lençois és un petit poble situat a la part continental de l’estat de Bahia, a Brasil. Els voluntaris del Clupi van estar col·laborant amb el GAL en els projectes que duu a terme, van ajudar a processar els diferents materials reciclables, van sembrar plantes medicinals i van realitzar una gran varietat de tallers i jocs amb el conjunt d’infants del projecte. L’altra part de la seva col·laboració amb el grup ambientalista va ser crear la infraestructura necessària per tal de poder acollir voluntaris en un futur pròxim.

La Banda de l’Agrupació Musical omple l’Ateneu

La Banda l’Agrupació Musical Cerdanyola va omplir el teatre de l’Ateneu en el marc del seu tradicional Concert de Santa Cecília. L’acte suposava la cloenda de la commemoració de Santa Cecília, després de la trobada de corals de la setmana passada.


Cerdanyola al Dia

Del 30 de novembre al 8 de desembre del 2011

SOCIETAT - 19

Veus Sense Fronteres i FADAM s’uneixen per lluitar contra el càncer infantil l col·lectiu Veus Sense Fronteres i l’associació de Familiars i Amics d’Ángel Manzanares (FADAM) organitzaran un concert el proper 11 de desembre a les 19 hores a l’Ateneu per lluitar contra el càncer infantil.

E

La membre de la junta de Veus Sense Fronteres, Rosa Segarra, ha explicat que l’actuació, a càrrec de la Coral de Sentmenat, s’emmarca en el programa “Canta per Nadal”, que arriba a la cinquena edició i que per segona vegada destinarà la recaptació a FADAM, com en el 2008. El preu de l’entrada serà de 7 euros, però, com

Manzanares i Carmona

F. AS

apunta Segarra, l’objectiu no són només els diners, sinó difondre i apropar els problemes de la malaltia.

Cerdanyola combat el SIDA en el Dia mundial d’aquesta malaltia Cerdanyola s’han organitzat diverses activitats per commemorar el Dia Mundial de la Sida (1 de desembre) amb exposicions sobre la malaltia que es poden veure a diferents llocs de la ciutat, informació sobre el VIH, tallers i teatre destinat a alumnes de 4t i 3r d’ ESO, entre altres. La nit del 2 de desembre, també es durà a terme l’activitat Àngels i Dimonis que recorrerà locals d’oci nocturn repartint preservatius i informació sobre la Sida.

A

El dijous 1 de desembre l’Ajuntament ofereix Assessorament confidencial

El cartell d’activitats

F. Cedida

sobre l’VIH /SIDA de 10h a 13h a la taula informativa que s’ubicarà la planta

Per la seva banda, el president de FADAM, Antonio Manzanares, ha destacat que els tumors cerebrals representen un 10% dels càncers infantils i que, com a malaltia minoritària, la recerca pediàtrica es realitza per iniciativa privada. Segons Manzanares, el càncer infantil afecta molt l’entorn del malalt. Des del 2007 FADAM ja ha entregat 72.214 euros a l’Institut de Recerca de la Vall d’Hebron per portar a terme investigacions. Aquest darrer any l’associació ha aconseguit 3.600 euros per les 42 urnes situades en diferents punts de la ciutat. - A. Sáez baixa del consistori on també es distribuiran materials preventius durant tota la jornada. Pel que fa les exposicions a l’Ateneu, del fins al 2 de desembre, es podrà veure La sida al mon, Pòsters a través dels quals es pretén conscienciar sobre la situació de la infecció als països més desafavorits i Prevenció i solidaritat, on es mostren cartells dissenyats arreu del món amb diferents aspectes sobre la malaltia de la SIDA. El 13 de desembre els alumnes de 3r d’ESO assistiran a l’obra de teatre Que sí, vida! a l’Ateneu on els parlaran sobre la prevenció del contagi de malalties de transmissió sexual com l’VIH/ SIDA i els embarassos no desitjats a càrrec de Teatracció. - Redacció


20 - COMERÇ I ECONOMIA

Del 30 de novembre al 8 de desembre del 2011

Un centenar d’empreses participen a l’encontre COPIT

Encontre COPIT 2011 celebrat a la Carpa del PTV l tercer encontre de cooperació COPIT celebrat a la Carpa del Centre d’Empreses del PTV va comptar amb la participació d’un centenar d’empreses que valoraven satisfactòriament l’experiència. L’objectiu central de la trobada era fomentar la col·laboració empresarial entre les empreses i altres institucions que generen tecnologia, a l’entorn dels parcs científics i tecnològics, i les empreses i entitats d’arreu del país amb la finalitat de millorar la competitivitat de les pimes.

E

L’acte estava organitzat conjuntament pel Parc Tecnològic del Vallès (PTV), el Parc de Recerca UAB (PRUAB) i l’associació

F. NF

Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC). I comptava amb el suport i la col·laboració, entre d’altres, d’ACC1Ó, l’Ajuntament de Cerdanyola i la Cambra de Comerç de Sabadell. El Servei Municipal d’Ocupació i Empresa ha presentat el programa Cerdanyola Oberta als empresaris participants en el COPIT. Al tercer encontre COPIT han participat un centenar d’empreses, associacions empresarials, agències de desenvolupament i entitats generadores de tecnologia del Vallès i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La clausura de l’acte ha anat a càrrec de l’alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona. - Redacció

Odournet s’instal·la a la UAB ’empresa Odournet, especialitzada en consultoria en l’àmbit de l’avaluació i gestió d’impacte per olors mediambientals i en el camp de l’anàlisi d’olors de productes i materials, s’ha instal·lat al Parc de Recerca UAB, amb l’objectiu d’operar en un entorn universitari i científic, per interactuar i crear llaços de col·laboració amb la Universitat, les empreses i el centres i instituts de recerca ubicats al Parc.

L

D’aquesta manera, pretén impulsar la innovació tecnològica de la multinacional de la qual forma part, el Grup Odournet Holding BV, amb 30 anys d’experiència en el desenvolupament d’equips per a la mesura de les olors,

en mètodes d’anàlisi d’olors i en la gestió d’impactes per olors. En aquest nou espai l’empresa establirà el cinquè laboratori acreditat del Grup per a l’anàlisi d’olors per olfactometria dinàmica (segons EN13725). Hi instal·larà també un laboratori de cromatografia de gasos i espectrometria de masses amb un port d’olor (GC-MS-O), especialitzat en detectar compostos a molt baixa concentració. Gràcies a aquesta tècnica d’alta resolució es podran detectar tan químicament com sensorialment, per exemple, els elements responsables de les males olors de les mostres analitzades. - Redacció

Cerdanyola al Dia

L’Ajuntament manté l’enllumenat nadalenc tot i la reducció pressupostària Després que la setmana passada les associacions de comerciants proposessin donar els 20.000 euros reservats per a la il·luminació nadalenca a entitats de caire benèfic i a la Nit d’Il·lusió per a tothom, el regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, Francisco Ortiz, ha confirmat que enguany hi haurà llums de Nadal a diferents carrers de la ciutat. Ortiz afirma que la crisi i la necessitat de reduir despeses per tal de no afectar a les partides destinades a Serveis Socials ha comportat que aquest any s’hagi ajustat el pressupost destinat a l’ornamentació nadalenca. El regidor entén que els 20.00 euros semblin als comerciants una proposta de mínims, però el govern assegura que en la reunió mantinguda amb les cinc associacions de comerciants es va plantejar la nova mesura i no hi va haver cap postura en contra ni tampoc es va presentar cap alternativa. Segons el govern, tothom es va mostrar d’acord en instal·lar l’enllumenat a l’avinguda de Catalunya, l’avinguda de la Primavera, l’eix Sant Martí-Sant Ramon, el passeig de Cordelles i les entrades dels mercats municipals. Les llums de Nadal s’encendran aquest divendres, 2 de desembre, a la mateixa hora que s’obriran les parades de la Fira de Nadal.

Els ajuntaments són l’administració que acumula més factures vençudes La patronal Cecot ha realitzat un sondeig per conèixer els efectes de la crisi econòmica entre les seves empreses associades en matèria de morositat. D’entrada, de les pimes que han respost el qüestionari, un 38% afirmen tenir factures vençudes pendent de cobrament per part de l’administració local. El 87% d’aquestes factures pendents pertanyen als Ajuntaments, el 8% a Consells Comarcals i el 5% restant a les Diputacions. El percentatge de factures no cobrades sobre el total del volum de facturació de l’empresa és, en el 59% dels casos entre el 10 i el 75% de la facturació.


Cerdanyola al Dia

Del 30 de novembre al 8 de desembre del 2011

OPINIÓ - 21

Pere Casajuana - casajuanapere@gmail.com

La ciutat canviarà amb o sense el govern Ja hem superat les escomeses electorals, ara queden poques excuses per defensar la inactivitat, el cert és que les idees escassegen i les dificultats augmenten. És que a Cerdanyola fa temps que en el govern es troben masses tecnòcrates i pocs perfils de lideratge innovador i creatiu. En part està bé, és massa arriscat en aquests moments voler fer coses que mai s’han fet i sobretot que es desconeixen. L’avantatge de la crisi fa que es deixi de malmetre els recursos de tots, com fins ara passava. Diguem-li Guiera, Centre Direccional o Sincrotró, això sí, es segueixen fen les festes i festetes pels de sempre on sempre i on hi van els mateixos de sempre. A Cerdanyola hi trobem una ciutadania que fins ara s’ho ha anat empassant tot, l’entorn privilegiat geoestratègic ho ha permès, però amb la crisi actual quan la pressió fiscal comenci a colpejar els ciutadans i es mostri la man-

cança d’equipaments i serveis que tenim, encara posarà més de manifest l’escassa visió de futur que varen tenir els darrers governs per posicionar una ciutat que ho tenia tot per encapçalar el protagonisme territorial que generés riquesa, això vol dir: empreses, serveis i treball de qualitat i d’alt valor afegit. La bona noticia és que la manca de lideratge dels governants actuals crearà més tard que aviat, però ho farà, una nova fornada de líders empresarials i civils que amb els peus en un territori privilegiat com és el del Vallès Occidental sabran crear noves organitzacions i un nou teixit social, que deixarà a banda tota la especulació i discurs desconnectat de la realitat del conjunt de la ciutadania i carregat de personalismes que es troba darrera de la majoria dels programes electorals de les darreres eleccions municipals i que ja tan pocs recorden.

“Es crearà una nova fornada de líders empresarials i civils”

L’article/ JOVENTUT SOCIALISTA DE CERDANYOLA

25 Novembre: Dia Internacional Contra La Violència De Gènere La violència de gènere, el crim més silenciat del món que avarca tots els actes mitjançant els quals es discrimina, ignora, sotmet i subordina especialment a les dones pel simple fet de ser-ho, s’ha constituït com un fenomen invisible durant dècades, sent una de les manifestacions més clares de la desigualtat, subordinació i de les relacions de poder dels homes sobre les dones. La constatació de l’existència d’aquesta situació, marcarà un abans i un després en la consideració legal i social dels drets i llibertats de les dones.

tipus de violència vers les dones. Tenim la convicció que el principal camí per acabar amb aquesta, és la prevenció. Fet que inclou, per suposat, un canvi global en la forma de veure les relacions entre dones i homes. És per això que, com a joves i socialistes, creiem necessari que tots comencem per reeducar-nos i així convertir-nos en el model d’allò que volem construir, una societat basada en el principi d’igualtat, perquè sabem que per poder conviure necessitem igualtats de deures i drets per tots i totes.

Amb motiu de la celebració, el 25 de novembre, del dia Internacional contra la Violència de Gènere, des de la Joventut Socialista de Cerdanyola del Vallès, volem aprofitar per fer una crida a la condemna per part de la ciutadania, de qualsevol

Des de la Joventut Socialista farem, per tant, tot quant ens sigui possible per aconseguir una societat més justa, solidària i tolerant, lliure de violència, on la igualtat, basada en el respecte entre els seus membres, sigui el principal pilar.


22 - OPINIÓ

Carta oberta a «un casteller» dels Castellers de Cerdanyola Començarem dient que ja que quan parlen de nosaltres des de la colla castellera fent referència al problema del local del carrer Tort, sempre fan al·lusió a «un veí», nosaltres, per poder contestar de la mateixa manera sense dir el nom de la persona que lidera aquest litigi, a partir d’ara parlarem d’«un casteller» No cal dir una vegada més que tot el barri estem a favor del món casteller en general i de «la nostra colla» en particular. A la colla hi ha gent del barri i els seguidors són legió. Però, com a veïns creiem que s’estan traspassant alguns límits. Sabedors de la reunió informativa que «un casteller» va conduir aquest passat diumenge 13 al bar de l’Ateneu davant els castellers i seguidors dels castellers, passem a explicar el següent: En aquesta reunió «un casteller» va informar que tenen concedit per part de l’ajuntament la cessió, obres i condicionament del local del carrer Tort 17 i que aquest projecte està actualment aturat per culpa d’«un veí». D’entrada, no és un veí, hi ha 734 firmes en contra del projecte i 12 denúncies particulars de veïns afectats directament. Els veïns no estan d’acord entre altres coses, perquè el projecte afecta a molts propietaris i veïns del carrer Tort, ja que està previst aixecar una piràmide o cúpula de 9 metres d’altura i alguns dels patis interiors del carrer Tort s’hauran d’oblidar del sol. Ja no els tocarà. A més, agredeix especialment a la fisonomia i paisatge del carrer Tort. En aquesta reunió, «un casteller» va explicar que si cada membre o amic dels castellers aconsegueix 20 firmes, l’ajuntament tindria la força necessària per rebatre les dels 734 veïns i les 12 denúncies, i es podrien realitzar les obres. Aquest «un casteller» informa als oients que és igual que les signatures siguin de gent de Cerdanyola, de Barcelona, de Sant Quirze del Vallès o de Comarruga, que és igual, que l’important és portar firmes perquè no es mirarà la seva procedència. Quin interès en aquest tema pot tenir una persona que viu, treballa i dorm a Sant Carles de la Ràpita? Per tant aquesta recollida de firmes no té cap valor.

Del 30 de novembre al 8 de desembre del 2011

Cerdanyola al Dia

Aquest projecte no està aprovat pel ple de l’Ajuntament, doncs el projecte és només això, un projecte. I cada vegada més, sembla ser el projecte personal d ‘«un casteller». Dir mitges veritats és mentir, és manipular i tergiversar les coses. Enganyar a l’ Ajuntament i de rebot a la ciutadania de Cerdanyola amb firmes de mig món és falsejar la situació i posar de manifest que «la fi justifica els mitjans”. No anem bé....

llarg, amb el que ens queda un llarg de 8, 35 metres. Total, que queden uns 36 metres quadrats útils. Pot «un casteller» explicar primer el veí al que al·ludeix, segon als veïns dels carrers Santa Maria i Tort, tercer a tots els veïns del barri de Sant Ramon dels que diu no sentirse estimat i finalment a tota la població de Cerdanyola, com pensa ficar entre 100 persones o 200 si la colla segueix creixent com tots esperem, dins d’un espai de 36 metres quadrats?. Que ho expliqui. I que l’hi expliqui també a tots els membres de la colla castellera. A tots.

Nosaltres, hem parlat amb gent castellera i amb gent que està i ha estat a la colla i fora de la influència d’«un casteller», ens han dit obertament que aquest projecte és una aberració. Que el local és molt petit. Que no hi caben. Aquest projecte, ja va néixer malament des del principi i a partir de la idea inicial ja s’ha anat fent tot del revés. «Un casteller» va contactar amb l’ajuntament explicant la idea. Només va parlar amb els partits que en aquell moment governaven: PSC i CiU, que tenien majoria. No es va comptar amb l’opinió de la resta de partits que integraven el plenari. No es va comunicar ni la intenció ni l’esborrany del projecte als veïns afectats dels carrers Santa Maria i carrer Tort, que alguna cosa tindrien a dir. O no? Ja que és un projecte que els afecta directament. Com tampoc no es va comunicar absolutament res al barri de Sant Ramon, ni a la seva associació veïnal. Home! Com a mínim una reunió informativa als veïns, que per això el barri té l’associació i explicar un projecte que afecta el veïnat. És el mínim que es pot exigir. Doncs res d’això es va fer, donant per fet que amb la complicitat de l’equip de govern de l’ajuntament es saltaven els veïns afectats, tot tipus de normatives, paisatge urbà, etc., etc., etc. Local veig, local vull. Però per molts arguments que el senyor «un casteller» vulgui exposar davant els seus seguidors, la realitat és la següent: El local que pretenen com a propi, té unes mesures exactes de 4,70 metres d’ample per 12, 35 de llarg. A l’ample del local se li ha de restar un mínim de 20 cm. per banda, ja que en tenir les parets mitgeres amb altres veïns és obligatori per normativa insonoritzar tot el local. També per normativa s’ha de deixar un pati interior (pati que tenen totes les cases entre el carrer Santa Maria i el carrer Tort) de 4 metres de

Per això nosaltres diem que no hi ha debat, que no hi ha cap problema, que tot aquest malestar que «un casteller» ha creat (no sabem amb quina intenció) no hauria d’haver existit mai, perquè senzillament no hi caben. És un projecte absurd. Cada divendres els castellers mentre assagen, tallen el carrer Santa Maria al trànsit de vehicles, es pugen per les fanals, retiren les jardineres .... i en ser un carrer tan estret hi ha veïns que gairebé no poden entrar o sortir de casa seva.Doncs bé, MAI cap veí, aquests veïns dels que diu no sentir-se estimat, MAI s’han queixat. MAI. El pitjor de tot això, és el malestar que s’ha originat entre persones i entitats ... La gent de Cerdanyola ha de saber que aquest any els Castellers no han volgut participar a la Gran Cercavila de la Festa de Tardor (festa que organitza la Comissió de Festes Sant Martí), perquè segons ells mateixos han anat explicant, no se senten estimats en el barri, barrejant un problema d’«un veí» amb la Comissió de Festes i amb tota la Festa de Tardor. Enfrontant a més a entitats. Lleig, molt lleig.... Quina culpa tenen els veïns de Fontetes o de Can Xarau que «un veí» i «un casteller» estiguin a la gresca, perquè els privin de poder veure els Castellers a la Cercavila? Quina culpa té la gent de Cerdanyola? Doncs «un casteller» ha pensat que com en el barri hi ha diversos veïns vinculats a la Comissió de Festes que són els que organitzen la Festa de Tardor, era just sancionar tot el poble. Ha barrejat “ xurras amb merines”. I des del rancor. Als castellers, se li han ofert per part


Del 30 de novembre al 8 de desembre del 2011

Cerdanyola al Dia

de l’Ajuntament altres locals amb espai i alçada suficients per a la seva activitat i sense necessitat de fer obres faraòniques (el de faraòniques és sense doble intenció, és per això de la piràmide de 9 metres del carrer Tort). De moment no han volgut cap. Els castellers, «un casteller» ho ha dit infinitat de vegades, volen estar en el que segons ell és «el rovell de l’ou». A tota costa. Cap altre lloc li serveix ni li interessa. Un barri dolgut

La coalición IU-Los Verdes multiplica resultados por 5-6. Es la que más avanza en estas elecciones para contrarrestar la derecha y por un cambio de verdad: social, ecológico y de participación política La Confederación de Los Verdes ante la ya prevista victoria de la Derecha que anuncia un cambio a peor, celebramos que hayamos podido avanzar una alianza real por el cambio de verdad con la Coalición IU-Los Verdes que agrupa 13 partidos y las Mesas por la Unidad de diferentes ámbitos. Somos ya la cuarta fuerza en el Congreso de Diputados. Multiplicar por 5-6 el resultado anterior pasando de 2 a 11 Diputados (ahora con la participación de Los Verdes) es el avance más importante dado por las diferentes opciones políticas en estas elecciones ( salvo en Euskadi donde- con la entrada de Amaiur -se concreta la normalización electoral pendiente allí). Como Verdes nos cabe ahora aplicar el amplio programa acordado de cambio de indicadores sociales y ecológicos, el avance hacia una democracia participativa, los derechos de los pueblos y el apoyo mutuo con el movimiento social y el cooperativismo emergente. Lamentamos que haya quien no ha entendido la necesidad de la unidad verde que proponíamos de forma reiterada y la concreción de una alianza amplia ante la crisis y las medidas antisociales y antiecológicas en curso. En

ese marco, promocionar nuevas siglas de división ha sido un hecho profundamente negativo porque aparte de su resultado cero - sólo se ha conseguido mermar un mayor avance en diputados y presencia verde del ya obtenido por la Coalición abierta de IU- Los Verdes. Por nuestra parte la Confederación de Los Verdes y la Coordinadora Unitaria de LV seguiremos nuestro proceso de avance de la unidad y alianza amplia, alternativa con más presencia institucional y apoyo popular que nunca. Es más, nuestro compromiso va a ir más allá potenciando un amplio movimiento de cambio que una el trabajo institucional, con la movilización social y con el apoyo activo al avance y concreción del cooperativismo como una alternativa real y tangible a la crisis y a las medidas de la derecha. Portavoces de la Confederación de Los Verdes, Els Verds, Berdeak, Os Verdes. Francesc-L. Rguez (Els Verds-OV) Membre de la permanent EV-OS. Membre del comité confederal de Los Verdes

Transport públic gratuït a l’Escola Bellaterra En el PIe de l’Ajuntament, en la sessió Ordinària que es va fer el dia 29 de setembre de 2011 es va aprovar un acord per demanar al Departament d’Ensenyament que el transport a l’Escola Bellaterra sigui gratuït. No tinc inconvenient que es demani per a aquest centre donada, segons s’indica al mateix acord, “la situació excepcional del centre, ja que està situat fora de qualsevol nucli urbà, però que en canvi cobreix les necessitats del municipi”, sempre i quan es compleixi això últim i sigui un centre al que qualsevol persona de la ciutat pugui optar amb la màxima puntuació. No puc entendre que a l’hora d’accedir-hi tingui prioritat

OPINIÓ-23

qui visqui a Bellaterra o qui treballi a l’UAB, perquè es suposa que els hi convé, amb la seva singularitat, més que el centre més proper per al seu domicili, per a després haver de resoldre el tema del transport a tota la població. Si es demana transport públic gratuït ha d’anar lligat a ser un centre on pugui accedir prioritàriament qualsevol persona de la ciutat ja que el problema de la seva ubicació deixa de ser-ho, o tothom el coneix i ho valora dintre de la seva decisió. I això és aplicable al Pere Calders, que també hauria de deixar de ser un centre que només té adscrita l’escola Bellaterra per criteris geogràfics. José Luis Garcia

No faciliten negocis En plena crisi econòmica el Govern i ajuntaments no paren de pregonar que impulsaran l’economia, que facilitaran la creació de negocis per endegar nous llocs de treball. Malauradament estic sent testimoni d’un exemple que desdiu tal lloable intenció. Fa tres llargs mesos que per errors aliens a l’empresària, una futura i nova perruqueria es troba aturada a Gavà. L’ajuntament, tot i que verbalment ha donat llum verda al permís d’obres, no ha emès encara certificat del mateix. És a dir, l’obra està pendent d’inici sense donar feina a paletes, ebenistes i electricistes ja emparaulats, i el que resulta més paradoxal, sense crear nous llocs laborals per a una estilista i dues perruqueres. No obstant això, un negoci que fa mesos que no ha pogut començar, sí està pagant un lloguer pel local i uns impostos a l’ajuntament de Gavà. Si ens avenim a l’anterior campanya electoral del PSC on l’expresident de la Generalitat, senyor Montilla, prometia fets i no paraules, ara això ho estan incomplint. David Rabadà i Vives

LES CARTES DELS LECTORS S’HAN D’ENVIAR A: director@al-dia.com Cerdanyola al dia publica opinions, rèpliques i suggeriments d’interès, respectuosos vers les persones, amb un màxim de 15 línies (en format word), que podran ser extractats o resumits per motius d’espai o per millorar-ne la comprensió. Per a la publicació de les cartes ha de constar en el text: nom i cognoms de l’autor, DNI, domicili i telèfon. Sense aquestes dades no es publicarà cap text. La redacció no atendrà trucades, visites ni cartes sobre textos no publicats, retallats o extractats.


La propera setmana sortim el divendres 9 de desembre


Cerdanyola al Dia

s il

Del 30 de novembre al 8 de desembre de 2011

ENTREVISTA - 27

L’entrevista El coneixen com el sardanista del poble perquè va ser l’impulsor i refundador de l’Agrupació Cultural Sardanista de Cerdanyola. Ha estat president i monitor d’aquesta i encara hi col·labora puntualment.

Josep Llargués “La sardana és un símbol de germanor” En una casa del carrer Sant Ramon viu Josep Llargués. Al menjador, entre les fotografies de fills i nets, hi ha premis i diplomes de reconeixement a la tasca que durant anys ha dut a terme Llargués, l’impuls de la sardana a Cerdanyola. Entre els diplomes, algunes fotografies antigues de l’Agrupació Sardanista de la ciutat, els membres de la qual reconeixien el treball fet pel sardanista durant la Festa de Sant Martí. Entre anècdotes, Llargués explica la seva trajectòria pel món de la Sardana. Dels tres sobrenoms que l’han acompanyat tota la vida, amb quin s’identifica més? El més antic és Josep de la rectoria, perquè era on vivia. El segon, m’ho deien perquè vaig treballar 25 anys a la Companyia de l’aigües, i clar, la gent que no tenia aigua a les cases sempre m’esperaven. El tercer, perquè he estat monitor i president durant 30 anys de l’Aplec sardanista. Tota la meva vida ha estat cultural i musical, el meu historial s’ha basat en el ball. Totes tres són diferents i les aprecio molt, em defineixen. Però el que més aprecio són les sardanes. Com va néixer l’Agrupació Cultural Sardanista de Cerdanyola? La primera agrupació que hi va haver va néixer al Casal Parroquial al 1981, l’únic local on es feien festes, no hi havia Ateneu aleshores. Allà s’hi reunien una colla de nois i noies joves, són els que organitzaven les dues ballades que es feien durant l’any; una a l’octubre, per Sant Martí i Sant Iscle. Quan l’organització va voler crear un aplec, van demanar

ajuda als que portàvem més anys. No comptaven amb res, els vaig dir que si volien crear un aplec, havíem de comptar amb una cobla de renom, en aquell temps eren: La principal de la Bisbal, la Malavella i Els Montgrins. Em van dir que era impossible aconseguir-ne cap d’elles perquè éren molt cares, en aquell temps 100.000 pessetes era molt. A l’agrupació hi havia dos tinents alcaldes de l’Ajuntament i l’alcalde, en Fatjó, va estar d’acord en portar la Cobla de la Bisbal. Cada aplec l’Ajuntament pagava la cobla més gran. Va començar als 15 anys ballant gitanes, què el va impulsar a fer-ho? Després dels tres anys de la guerra es van deixar de fer gitanes. Em va motivar a fer-ho perquè abans de la guerra els meus pares i les meves germanes ja havien ballat sardanes i després de la guerra, ja que a Ripollet havien tornat a fer gitanes, per què havíem de ser menys nosaltres? Amb una colla de gent que ja havia ballat en vam tornar a fer. No es feien sardanes encara, només per Sant Martí i Sant Iscle quan sortia la gent de missa. Més tard vam fundar l’Agrupació Sardanista. Es va trobar algun tipus de censura per part de la dictadura? No va haver-hi cap censura, era una cosa tradicional que ja es feia abans de la guerra, un ball del poble que ballaven gent d’esquerres i dretes. La sardana qui vol venir a ballar agafa la ma de l’altre siguis de quin partit siguis. L’esperit de la sardana és això, ens agermanem donant-nos les mans, la sardana és un símbol de

germanor. Un exemple, quan fèiem classes de sardanes a l’Ateneu va venir un grup de gent que provenia d’Andalucía i ens van demanar si els podríem ensenyar a ballar, un membre de la junta va dir que només podien ballar els catalans i que si ells entraven marxava, i va marxar, a la resta ens semblava molt bé que gent que venia de fora volgués aprendre les tradicions d’aquí, es tracta de fer germanor. Assajàvem a la plaça de l’Ateneu per a que la gent que volgués s’hi apuntés. Sardanes de punts lliures. Les sardanes de punts lliures són un espectacle, normalment es fa a les celebracions com l’11 de setembre, l’agrupació fa una sardana de punts lliures i després una de germanor amb tothom. Sembla un ballet, els joves s’ho prénen més com un esport, però és impressionant. Aquí s’ha format una colla de sardanes de punts lliures, on estan els joves de l’agrupació. Falten nois però, és difícil que els infants i joves s’apuntin, i encara més si són homes, les dones i noies s’hi apunten més. Abans no hi havia aquest problema, ser home i ballar no era símbol de menys virilitat. Sardanes o gitanes? A mi m’agrada més la sardana. La meva passió per la sardana arriba lluny, com et penses què vaig conèixer la meva dona? Ella és de Montcada i va venir a Cerdanyola per què era l’única ciutat de la comarca que feia dues sardanes a l’any. Ens vam conèixer als 18 anys en un Aplec de Sant Iscle on jo ballava. -CP


28 - OPINIÓ

Del 24 al 30 de març de 2010

Cerdanyola al Dia

despatx

legal

la pregunta

He rebut una sanció de l’Ajuntament per excés de velocitat que em comporta la pèrdua de sis punts del permís de conduir i ja n’havia perdut sis més. Ja no puc seguir conduint? Els conductors tenim 12 punts, excepte els novells que en tenen 8, i si no cometem infraccions guanyem 2 punts més al cap de tres anys i al cap de tres anys més. Si vostè ja va perdre 6 dels punts que tenia, té la possibilitat de recuperar-ne quatre superant un curs de sensibilització i reeducació vial de 12 hores que té un preu de 181,56 euros. Ha de tenir en compte que aquest curs només es pot realizar cada dos anys. Si encara no ha realitzat el corresponent curs i li han imposat una nova sanció que comporta la pèrdua de 6 punts més li recomanem que recorri aquesta sanció amb l’objectiu que no adquereixi fermesa i que no sigui inscrita al Registre de Conductors i així disposarà de temps per fer el curs de recuperació de punts i podrà seguir conduint.

En cas que no interposi recurs i la segona sanció esdevingui ferma haurà perdut els 12 punts i haurà de realizar un curs de reeducació de 24 hores que té un cost de 341,76 euros i superar un exàmen teòric a la Direcció General de Trànsit. A més ha de tenir en compte que el curs no el podrà realizar fins passats 6 mesos a partir que se li notifiqui la pèrdua dels punts i que el nou permís que rebrà serà de 8 punts. Si perd de nou els seus punts haurà d’esperar un any per treure-se’l de nou. Els conductors professionals només han d’esperar 3 mesos per realitzar el curs de recuperació del permís i la segona vegada que perden els punts han d’esperar només 6 mesos. Per això creiem convenient que, en defensa dels seus legítims drets, recorri la sanció que li han imposat. Pallarès i Fernàndez - Advocats

CALSINA & SALAVERT ABOGADOS Especialistas en derecho civil, familia, penal y accidentes de tráfico.

Tel.: 93 691 86 95 - 93 580 34 16 Av. Catalunya 25, ent. 3ª - Cerdanyola

93 586 35 23


animalades L’otitis externa en les nostres mascotes L’otitis externa és una de les consultes més freqüents en el veterinari. És una inflamació de l’epiteli de revestiment del conducte auditiu extern i els factors desencadenants son la presència de paràsits, espigues, al•lèrgies i malalties autoinmunes. A més existeixen desequilibris en el microclima auditiu que contribueixen al fet que els microorganismes oportunistes realcin els efectes de l’otitis. Els animals que pateixen més freqüent aquesta patologia són els que posseeixen orelles llargues, caigudes o gran quantitat de pèl dins de l’oïda, tenint en compte que qualsevol mascota podria tenir-la. Quan puc sospitar que la meva mascota té otitis? 1. Presència de mala olor 2. Irritació i inflamació del pavelló auricular 3. Presència de secreció 4. L’animal es grata de l’orella 5. Sacsejat del cap molt freqüent.

Adopta’ls

COM PREVENIR-HO Realitzant-li neteges periòdiques amb productes especialitzats per a tal fi. Si sospitem que la nostra mascota presenta otitis és convenient que sigui diagnosticat pel veterinari, que identificarà la causa i subministrarà el tractament més adequat. Inclús a vegades és necessari fer un cultiu de la secreció de l’orella per determinar el microorganisme causant de l’otitis perquè alguns són particularment resistents i es necessita un medicament específic. És important tractar-la a temps ja que en cas contrari pot complicar-se arribant afectar oïda mitjana, interna i reduir l’espai del conducte auditiu i això facilitarà la reaparició de la malaltia. En casos crònics es pot veure compromesa la capacitat auditiva del pacient. Equip veterinari Tot Gos Cerdanyola

OFERTES EN LLITS I ABRICS PER A GOS I GAT NO TE LES PERDIS!

PIRATA. Gat especial positiu, li falta un ull. ZEUS. 2 anys, esterilitzat, viu en una colònia

NINA. 1 any, esterilitzada, necessita carinyo. GERARD. El petitó necessita una llar

REXY. 1 any, preciosa, esterilitzada, carinyosa. TWIST. Gat adult abandonat d’una casa Tenim més animals en adopció. Si t’interessa contactan’s: ADAC Cerdanyola animalescerdanyola@hotmail.com

També ens trobaràs en facebook

En les noves instal.lacions els oferim els nostres serveis de: Medicina general, vacunacions, ecografia, cirurgia, oftalmologia, microxip, educació canina, educació amb grup de cadells, perruqueria canina i felina... A més disposem d'una amplia botiga on trobarà tot pels diferents animals de companyia: gossos, gats, rosegadors, ocells, peixos, rèptils.

TOT-GOS CENTRE VETERINARI. C/ Escoles nº 9 - 93 580 17 03


racó del gourmet TOFFEE DE CREMA DE LLEIDA AL CAFÈ INGREDIENTS: • Per a la crema de toffee: • 500 g de nata • 80 g de sucre • 1 cafè expresso • neules • caramel (opcional) • Per a les peres bullides: • 4 peres (blanquilla) • 1,5 l d’aigua • 200 g de sucre • 1 clau d’espècia • 1 canó de canyella • 1 pell de llimona

recepta

PREPARACIÓ: Per començar, poseu el sucre en un cassó, deixeu-lo desfer, afegiu-hi la nata, remeneu-ho bé i deixeu-ho reduir durant uns 10 minuts. Després, poseuhi el cafè expresso, remeneuho bé, deixeu-ho coure un minutet més, retireu-ho del foc i deixeu-ho refredar. A continuació, peleu les peres, poseu-les en un cassó amb l’aigua, el sucre, la canyella, el clau d’espècia i la pell de llimona i deixeu-ho bullir durant 10 minuts. Seguidament, escorreu-les, deixeu-les refredar, talleu-les a quarts, feu-ne dauets i reserveu-les.

C. Felicià Xarau, 16. Cerdanyola T: 93 691 10 02, 626 682 739 www.restaurantetropecien.com

Finalment, tritureu les neules amb les mans i reserveu-les en un platet. I ja per acabar, poseu una mica de neula triturada al fons d’una copa, cobriu-la amb toffee, afegiu-hi uns dauets de pera a sobre, torneu-los a cobrir amb una mica de toffee i acabeu-ho amb una mica més de neula triturada a sobre i guarniu-ho amb el caramel.

www.tv3.cat


Un espai per als amants de la bona taula: vins, receptes, consells per quedar bé amb els teus convidats, i també per als Els Millors Restaurants

TAST DE VINS Caminante 2010 Terra Remota Vi blanc DO Empordà Graduació: 14º vol.

MENÚ ESPECIAL NAVIDAD Abierto todas las fiestas

MENÚ FIN DE SEMANA

Carnes y verduras a la brasa, paella, ensaladas, arroz caldoso, pescados, etc...

MENÚ PARA GRUPOS A partir de 18€ por persona

PIZZAS Y ENSALADAS

Color: Vestit daurat fi amb reflexos verds. Nas: Mineral, intens, amb perfum de meló i flors de tarongina. En boca: Seductora i cremosa, de bella amplitud aromàtica. Equilibri, molt ben trobat, entre frescor, mineralitat i amplitud.

Pizzas caseras, ensaladas, tapas...

CARNES Y VERDURAS A LA BRASA Disfruta de nuestros platos a la brasa

5%

Viernes y sábado noche. De descuento al reservar mesa.

REPARTO A DOMICILIO Avda. Canaletes, 23 93 691 90 22 | 690 260 757 www.restauranteviacana.com


32 - ESPORTS

Del 30 de novembre al 8 de desembre del 2011

Cerdanyola al Dia

Cop d’autoritat del Cerdanyola a casa EL CERDANYOLA FC VA GUANYAR EL LÍDER, EL MOLLET, PER 1 A O I AQUEST DIUMENGE INTENTARÀ CONTINUAR LA SEVA RATXA D’IMBATIBILITAT COM A VISITANT AL CAMP DEL SAN LORENZO

Els verd-i-blancs celebren el gol que va valer els tres punts davant del líder a la Bòbila l Cerdanyola va demostrar diumenge a la Bòbila que no renuncia a res. Els de Toni Carrillo es van imposar al líder del grup el Mollet, per 1 a 0, i aquest dissabte visitaran el camp del San Lorenzo, que arribarà a l’encontre després de perdre per 3 a 2 al camp de l’Avià. Actualment els cerdanyolencs ocupen la cinquena posició de la classificació i continuen imbatuts a domicili.

E

A la Bòbila es va viure un partit

menys travat que en anteriors ocasions i abans d’arribar a la mitja hora de joc cada equip havia disposat d’un parell d’ocasions clares. Just abans del descans, Morales aconseguiria avançar els verd-iblancs i desfermar l’alegria entre els aficionats cerdanyolencs. A la represa els de Carrillo es van fer amb el control del joc i el Mollet va acabar jugant amb un home menys, però el marcador ja no es va moure. - N. Ferrer

F. NF

El Femení no pot amb l’Espanyol B Les noies de Polidano van caure per 4 a 1 al complicat camp de l’Espanyol, que porta més d’un any sense perdre a Sant Adrià. Avui dimecres (20 hores) jugaran els 20 minuts ajornats per la pluja davant el Girona i aquest diumenge tornaran a tenir un desplaçament complicat al camp del Levante Las Planas.

1936-2011 SOM EL CLUB DEGÀ


Cerdanyola al Dia

Del 30 de novembre al 8 de desembre del 2011

Primera derrota del Maheco

Daniela Guerrero, en el primer partit de l’equip a Can Xarau

L

es noies de Borregán van sumar la primera derrota de la temporada a la pista del potent Biesca Gijón (4-0). Aquest dissabte (20

El Nacional Catalana torna a perdre malgrat l’arribada del tècnic Climent Padrós

F. Arxiu

hores, Can Xarau) rebran la visita de l’Igualada, que arribarà a Cerdanyola després de perdre per 2 a 3 davant el Girona. - Redacció

Carla Nonell, a un pas del podi en combinada al Mundial

L

a patinadora cerdanyolenca del CPA Ripollet, Carla Nonell, s’ha quedat a les portes d’un podi mundial un any més. La cerdanyolenca ha quedat quarta en la modalitat de combinada del Mundial celebrat a Brasil, on l’expatinadora del Cerdanyola CH, Carla Pey, s’ha penjat dues medalles de bronze. A més, Nonell va aconseguir la sisena posició en la modalitat de lliure i la 15a en figures obligatòries, on contra tot prònòstic les patinadores argentines M. Emilia Albertarelli i Mariangeles Mantuano, es van penjar l’or i l’argent, respectivament. L’alemanya Sandra Woyciechowski, que altres vegades s’havia penjat l’or, s’havia de conformar amb el bronze. - NF

ESPORTS - 33

El Cerdanyola CH no va poder complir la dita “d’entrenador nou, victòria assegurada” i va tornar de Tona amb una nova derrota. Després que la junta directiva prengués la decisió de cessar Josep Maria Aranda pels mals resultats -l’equip només ha sumat un punt en nou partits-, Climent Padrós va ser l’escollit per prendre el relleu a la banqueta. Padrós ja va dirigir el primer equip del Cerdanyola durant la temporada 2009-10, quan els verd-i-blancs militaven a la Primera Divisió Nacional. A Tona els verd-i-blancs van oferir una millor imatge, tot i resultat. Els locals es van avançar per 2 a 0, però el Cerdanyola va arribar a empatar el partit a 2. Tot i així, dues pèrdues de bola des del mig camp van propiciar dues contres letals i una falta directa acumulativa transformada per Limoso conduirien al 7 a 3 final.

Actuació de Carla Nonell

F. NF


34 - ESPORTS

Del 30 de novembre al 8 de desembre del 2011

Cerdanyola al Dia

El Femení es treu una espina

E

l conjunt de Carles Espona va venjar-se del GEiEG, contra qui va perdre al setembre, i el passat dissabte va guanyar les gironines per 59 a 38. Aquest diumenge visitaran la pista del Xamba Vilafranca.

L’Ópalo torna a perdre i es col·loca avantpenúltim Els homes de Jordi Altimira no van poder trencar la ratxa de derrotes a terres lleidatanes. Els cerdanyolencs van arribar a remuntar el partit i van tenir opcions de guanyar-lo fins al final, però finalment l’Alpicat es va endur els dos punts amb un resultat de 85 a 80.

En un partit molt travat que es va trencar al segon quart a favor de les locals, la protagonista va ser la intensitat defensiva que va provocar que el GEiEG quasi no anotés en tot el segon període. A la represa les gironines van aconseguir retallar distàncies, dos triples de Carrión impossibilitaven la remuntada visitant, que va baixar els braços i va veure com el resultat final s’ampliava a favor de les verd-i-blanques. El Femení Cerdanyola no jugarà la Copa Federació, prevista pel 7 i 8 de gener, ja que a la competició hi participaran els dos millors equips de cada grup durant la primera volta de la primera fase. - N. Ferrer

Aquest dissabte (19.30 hores) l’Ópalo Cerdanyola rebrà la visita de l’IPSI, conjunt que ha guanyat cinc dels 11 partits disputats i que arribarà a Guiera després d’imposar-se a l’Sfèric de Terrassa (97-90). Eñeso intenta aturar el GEIEG F. NF


Cerdanyola al Dia

Del 30 de novembre al 8 de desembre del 2011

ESPORT - 35

Publireportatge

Activa’t. Com es recuperen els esportistes d’elit? COM ACONSEGUEIXEN ELS ESPORTISTES D’ELIT RECUPERAR-SE DE LES SEVES LESIONS EN QÜESTIÓ DE DIES? LA SEVA PREPARACIÓ FÍSICA INFLUEIX PERÒ... HI HA ALGUNA COSA MÉS? LA RESPOSTA ÉS SÍ, I HO TENS MÉS A PROP DEL QUE ET PENSES! Contractures, lumbàlgies, tendinitis, esquinços, ruptures musculars, tothom que pateixi lesions musculars, tendinoses, lligamentoses, etc. pot gaudir de la innovadora tècnica INDIBATERAPIA, avalada per esportistes mundialment coneguts com Rafa Nadal, Valentino Rossi, Rudy Fernández o els jugadors del F.C. Barcelona entre d’altres.

LA INDIBATERÀPIA La Indibateràpia és la combinació de la teràpia manual i la tecnologia Indiba Activ, que optimitza el tractament de fisioteràpia mitjançant un sistema de radiofreqüència que estimula els teixits des de l’interior, millorant i accelerant el procés regeneratiu i antiinflamatori del cos humà. Aquest sistema de rehabilitació disminueix considerablement el temps de recuperació, aconseguint eliminar en dies lesions que requereixen setmanes de tractament tradicional.

Tractament esquinç del lligament lateral intern de genoll amb Indiba Activ.

L’EQUIP Maria i Ivan, fisioterapeutes d’Activat, centre de fisioteràpia de Cerdanyola del Vallès, coneixedors de la tècnica, consideren que el salt qualitatiu que ofereix el sistema Indiba Activ és molt important atès que han aconseguit reduir els períodes de curació de forma molt significativa, obtenint resultats des de la primera sessió. Tant en lesions agudes (esquinços, ruptures musculars, etc. ) com cròniques (hernies discals, contractures, artrosi etc.) podem tractar des de el primer dia de forma eficaç i indolora obtenint resultats notables, accelerant el metabolisme local i la microcirculació dels teixits afectats. L’equip d’Activa’t Fisioteràpia et recomana 100% aquesta teràpia ja que no és invasiva i no té efectes secundaris.

Tractament cervical amb Indiba Actic.


36 - ESPORTS

Del 30 de novembre al 8 de desembre del 2011

Cerdanyola equip x equip EQUIP: sènior C del CBF Cerdanyola JUGADORES: Marina Cano, Laura Ribatallada, Irene Cajo, Sara Cajo, Marina Soriano, Gemma Román, Alexandra Ramírez, Elisabeth Nolla, Esther Palau i Sandra Buzón. ENTRENADOR: Enric Campmany

Cerdanyola al Dia

Quim Borges guanya l’Obert d’Escacs de Cerdanyola El cerdanyolenc Quim Borges ha tornat a guanyar l’Obert d’Escacs de Cerdanyola. Borges i Marc Balagué es van jugar el títol del grup Tancat en el darrer enfrontament. En el grup A, Ricardo Palacín, que depenia d’ell mateix per proclamarse campió, va complir els pronòstics. En el grup B el campió va ser Gerard Marín (Castellar) i en el C el cerdanyolenc Sergi Codina. Com ja és tradició, el Club Penya d’Escacs de Cerdanyola va organitzar un torneig de partides ràpides per cloure el campionat.

hoquei

futbol

OK LLIGA FEM EQUIP

PUNTUACIÓ

PRIMERA CAT. GRUP 1

SEGONA NAC. GRUP 3

EQUIP

EQUIP

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ

© 1. CP Alcorcón

9

© 1. Mollet

25

© 1. Espanyol B

© 2. Voltregà

9

© 2. Vilassar Mar

25

© 2. Levante Las Planas 12

© 3. Palau Plegamans

9

© 3. Figueres

23

© 3. FC Barcelona B

© 4. Girona CH

9

© 4. Palamós

22

© 4. UE Vic

© 5. Biesca Gijón

9

©5. Cerdanyola FC

22

© 5. Nàstic

7. Maheco Cerdanyola

6

14. Guixols

13

13

10 9 8

10. Cerdanyola FC

5

0

15. Premià

9

11. Atlètic Vilafranca

4

12. Sant Cugat

0

16. Ripollet

9

12. San Gabriel B

3

13. Reus Deportiu

0

17. Júnior

8

13. CE Europa

3

14. Traviesas HC

0

18. Manresa

8

14. Peñas Oscenses

1

11. Sferic Terrassa

bàsquet

hoquei

1ª CAT GRUP 2

COPA CATALUNYA

1ª NACIONAL CAT EQUIP

Marta i Alex Ríos, convidats a la Gala de Campions

PUNTUACIÓ

EQUIP

PUNTUACIÓ

EQUIP

PUNTUACIÓ

©1. CP Vic

21

© 1. CBF Cerdanyola

19

© 1. Artés A

19

©2. Sant Cugat

18

© 2. Olesa

19

© 2. Pardinyes

18

©3. Arenys de Munt

18

© 3. Cornellà

19

© 3. ASFE

17

©4. Tordera

16

© 4. Viladecans

18

© 4. SESE

17

©5. Tona

16

© 5. Sant Adrià

18

© 5. Sferic Terrassa

16

12. Caldes

5

6. Lima-Horta

18

12. CN Sabadell

13

13. Juneda

4

7. GEIEG

15

13. Alpicat

13

14. Cerdanyola CH

4

14

14. Ópalo Cerdanyola

13

15. Mollet HC

4

12

15. Berga

13

16. CE Vendrell

3

10

16. Gràcia

11

8. Xamba 9. CN Sabadell 10. ASFE A

Els patinadors del Club Patinatge Artístic de Cerdanyola formaran part del grup de patinadors que participaran en la Gala de Campions que organitzarà la Federació Catalana de Patinatge el proper 17 de desembre a Andorra. Marta Ríos i Alex Ríos van quedar tercers en el Campionat d’Espanya cadet en la modalitat de parelles d’artístic.


motor OPEL Astra GTC, un cupé esportiu Per a la comoditat a l’interior de l’habitacle, el GTC pt incloure els seients ergonòmics i calefactables. A més a més, pel que fa als sistemes d’informació a l’interior del vehicle s’inclou informació sobre el trànsit, una ruta, connector MP3, port USB, entre d’altres.

Recentment presentat a la Fira de Franckfurt, l’Opel Astra GTC és un cupé, amb un disseny marcadament esportiu i de gran presència estètica. Destaca el frontal amb paraxocs aerodinàmic i graella trapezoïdal. La utilització de detalls cromats, per exemple en les motllures de les finestres no fa res més que accentuar aquest esperit esportiu. A l’interior, la utilització de cromats es fa evident en molts elements i segueix la línia iniciada a l’exterior. A l’Opel Astra GTC disseny esportiu, però, no està gens renyit amb la concepció de funcionalitat. En aquest sentit, podem esmentar que els seients davanters inclouen funció Easy Entry, per tal de facilitar l’accés als ocupants.

Núria

Laura

Jin

Manuela

Angel

MOTOR L’Opel Astra GTC permet escollir entre dos propulsors a benzina i un turbo dièsel de 165 cavalls. Els motors s’acoblen a una transmissió manual de sis relacions i estan disponibles amb sistema Start/Stop, mitjançant el qual s’assegura un menor consum i emissions en situacions de trànsit urbà. Aquest giny apaga automàticament el motor quan el vehicle està momentàniament aturat i quan es reprèn la marxa, amb la trepitjada de l’embragatge el motor, també automàticament, es posa un altre cop en marxa. SEGURETAT L’Opel Astra GTC incorpora els més alts estàndards en seguretat, amb elements com aquests: 1) Fars adaptatius, amb òptiques Bi-Xenó i selecció automàtica d’entre 9 opcions d’il•luminació, en funció de les circumstàncies. 2) Sistema Open Eye -descrit per la mateixa casa alemanya com al ‘copilot d’alta tecnologia’. Aquest sistema reconeix senyals de trànsit, alerta sobre el canvi involuntari de carril i del manteniment de la distància de seguretat i inclou sensors davanters i posteriors d’ajuda a l’estacionament. - Redacció / ACPG Yolanda

Marta

Dídac

Ivette

Laura


38 - CULTURA

Del 30 de novembre al 8 de desembre del 2011

Cerdanyola al Dia

11 grups participen al concurs de curtmetratges en 25 hores Freakxpress ELS PARTICIPANTS NOMÉS TENIEN UN DIA PER A FER UN CURT DE MENYS DE 5 MINUTS AMB EL LEIT MOTIV: GAMUSINO, CREPÚSCULO, GESTAPO I VOLLEYPLAYA

E

l Fantosfreak ha organitzat aquest cap de setmana el concurs de curtmetrtges fets en 25 hores, Freakxpress, on hi han participat 11 grups. El sistema ha estat senzill, el divendres a les 18 hores els participants van rebre el leit motiv del concurs, gamusino, crepúsculo, gestapo, volleyplaya wren les paraules que havien d’aparèixer als curts del concurs, a més d’un personatge vestit de Bob Esponja criticant el final de la sèrie Perdidos. A partir d’aquí, els concursants van haver de gravar, editar i presentar els seus curts en 25 hores. El dia de l’entrega, el dissabte a les 22.30 hores, es van visionar els curts i es van escollir els guardonats al millor curtmetratge, al segon millor curtmetratge i el premi del públic i tres accèssits. Les bases del concurs eren clares; no hi havia límit en el nombre de perso-

nes que realitzaven el curt, la duració màxima del producte era 4 minuts i 33 segons i l’entrega havia de ser en format DVD. - C. Prieto

Mor la soprano Montserrat Figueras

Jordi Tolosa presenta Planimetries i horitzons al MAC L’artista Jordi Tolosa presenta al MAC de Cerdanyola l’exposició Planimetries i horitzons. La mostra, oberta des de l’1 de desembre fins al 29 de gener, presenta un recorregut per diferents representacions de l’espai i el temps, a través d’obres escultòriques.

L

a soprano barcelonina i veïna de Bellaterra, Montserrat Figueras, va morir la setmana passada als 69 anys. La recuperació del patrimoni musical que va dur a terme amb el seu marit, Jordi Savall, li va valer la Creu de Sant Jordi i un Grammy. Figueras, soprano especialitzada en la interpretació del repertori vocal medieval, renaixentista i barroc; va fundar amb Savall els conjunts de música antiga Hespèrion XXI, La Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations, a més del segell Alia Vox. Montserrat Figueras ha actuat regularment als principals festivals d’Europa, Amèrica i Orient. Els més de 60 CD que ha enregistrat han rebut nombroses distincions, entre ells el Grand Prix de l’Académie du Disque Français, l’Edison Klasik, i el Grand Prix de la Nouvelle Académie du Disque. El 2003 el govern

Montserrat Figueras

A dalt, d’esquerra a dreta, els guanyadors del primer premi i els guanyadors del premi del públic. A baix, els guanyadors del segon premi. F. Cedides

F. Alia Vox

francès li va atorgar el títol d’Officier de l’ordre des Arts et des Lettres. Enguany va rebre la Creu de Sant Jordi i un premi Grammy en l’última edició dels guardons musicals nord-americans pel llibre-CD Dinastia Borgia. Església i poder al Renaixement. - Redacció

Abans d’entrar en el museu unes “Pedres fechadas” ens acompanyen en el camí posant en evidència les limitacions del temps i les múltiples interpretacions que aquestes comporten. Dins del museu trobem noves representacions d’aquestes planimetries que interpreten i juguen amb el concepte de l’espai proper, però també de l’univers que ens envolta.


Cerdanyola al Dia

Del 30 de novembre al 8 de desembre del 2011

CULTURA - 39

La Diputació reitera el seu suport a l’Ajuntament per aconseguir la Biblioteca Central

L

’ Ajuntament ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona suport per redactar el projecte executiu de l’obra de la Biblioteca Central. L’alcaldessa Carme Carmona va informar el president de l’ens provincial, Salvador Esteve, sobre els programes i temes pendents entre ambdues administracions. El govern local considera prioriària la Biblioteca Central, que s’ubicarà a l’edifici de l’Altis, l’antic Casal de l’Esport, i una pedra angular en el mapa d’equipaments culturals de la ciutat. Per la seva banda, Esteve va reiterar tot el recolzament a Carmona per aconseguir aquesta obra i va animar l’Ajuntament perquè demani suport a d’altres administracions supramunicipals per aconseguir les aportacions necessàries. La Diputació ja va participar en la redacció de l’avantprojecte de la nova biblioteca

Salvador Esteve i Carme Carmona L’alcaldessa també va informar sobre la confecció del Pla de Mobilitat, una eina de treball que es sufragarà a parts iguals entre ambdós ens. A més, Carmona va demanar

F. Cedida recursos per mantenir els programes ‘Anem al teatre’, ‘Coneguem els nostres parcs’ i el Pla de de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 - Redacció


AGENDA- 40

Del 30 de novembre al 8 de desembre de 2011

Cerdanyola al Dia

COM SORTIR A L’AGENDA?

Envia les teves activitats i propostes d’interès públic a cerdanyola@al-dia.com amb 10 dies d’antelació. Tel. 93 586 35 23

DIJOUS 1

JORNADES I SEMINARIS- Jornada Noves violències vers les dones: reptes en l’atenció i en la gestió de serveis. A l’Espai Enric Granados de 9 a 18 hores. JORNADES I SEMINARIS- Jornada anual de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB: La presència de les dones als càrrecs de direcció. A la Sala de Vistes de la Facultat de Dret de la UAB a les 9h. TEATRE- Monòlegs en la Piel que habito. A la sala 22 de l’Ateneu a les 18h. ALTRES ACTIVITATS- Acte central del Dia Internacional de les persones amb Discapacitat 2011. Hi haurà una taula rodona al voltant de la Discapacitat i el lleure amb el ponent Edgar Vinyals, integrador EXPOSICIONS

PINTURA- Exposició amb les últimes obres del pintor Rafael Cuartielles. A la Galeria d’Art Peragón fins el 14 de desembre. FOTOGRAFIA- Exposició Porrajamos, el genocidi nazi del poble gitano. Al Museu de Ca n’Oliver fins l’11 de desembre. ESCULTURA- Exposició Planimetries i horitzons de Jordi Tolosa. Al MAC fins el 15 de gener. FOTOGRAFIA- Exposició de fotos de l’estada solidària a Brasil de l’esplai Clupi. Al vestíbul de l’Ateneu fins el 4 de desembre.

social i membre fundador de Saräu Associació d’Oci Inclusiu. L’acte comptarà amb servei d’interpretació al llenguatge de signes. A la sala 22 de l’Ateneu a les 19h. ACTES LITERARIS- Presentació del poemari Ragtime, la darrera obra del poeta cerdanyolenc Francesc Garriga. Al Bar Grau a les 19.30h. CINEMA- Chico & Rita de Fernando Trueba, Javier Mariscal i Tono Errando, 2010. A l’Ateneu a les 21.30h. Preu: 4€.

DIVENDRES 2

MÚSICA- Rock’n’roll party amb l’actuació de Radiorama. Al Centre Cívic Montflorit a les 22.30h.

DISSABTE 3

INFÀNCIA- Taller de música i contes per a infants de 2 a 4 anys. A càrrec de Mercè Martínez. A la Biblioteca de ca n’Altimira a les 11h. Places limitades, cal reservar al telèfon de la biblioteca 935 807 602. ACTES LITERARIS- Vespres Literaris: Indigneu-vos! Sessió dedicada a comentar el llibre d’Stéphane Hessel. Al Centre Cívic de Montflorit a les 19h. MÚSICA- Concert de Fede Aguado i Osi martínez. A La Tia Felipa a les 12.30h.

DIUMENGE 4

SERVEI DE PATRIMONI- Història i arqueologia: activitat de tanca-

ment del programa del 2011 a Ca n’Oliver amb una visita al poblat ibèric. El director de les excavacions acompanyarà els visitants en un recorregut per les restes arqueològiques. Al poblat ibèric de Ca n’Oliver a les 12h.

DIVENDRES 9

MÚSICA- Concert benèfic del Cor Gospel de Nova York. Al teatre de l’Ateneu a les 20h.

DISSABTE 10

FIRES I MERCATS- Mercat Ecològic. A la plaça Abat Oliba a partir de les 9h.

DIJOUS 15

ACTES LITERARIS- Sessió del Cafè amb lletres, amb el Dr. Eduard Estivill. Presentarà el llibre Pediatria amb seny per a pares i mares amb seny. Al MAC a les 19.30h.


mirant enrere

La web de l’Arxiu Xane ha continuat penjant, durant els darrers dies dies, més vídeos corresponents a l’em l’emissió inaugural de TV Cerdanyola, al novembre del 1985. Tots aquests vídeos han estat cedits a l’arxiu pel periodista José Luis Rodríguez, un dels fundadors d’aquella aventura informativa. Sobre aquestes línies el podem veure, amb Roser Quijada, presentant aquella primera emissió de la TV local. També podem veure a Manolo Rodríguez entrevistant als presidents sortint (Julián Gordo) i entrant (Santiago Jiménez) del Centre d’Esports Cerdanyola. També podem veure imatges de la Peña Flamenca, de l’Esbart Sant Marçal i de la Coral Cerdanyola durant una actuació a Suïssa. Finalment, imatges dels reporters Rafa Lumbreras i Montse Hidalgo, així com a Rafael de Haro entrevistant a la patinadora Marta Vera. Finalment, Celestino Sánchez (PSC), Jaume Costa (CiU), Rafael Viñals (PSC) i José Espín (PCC) i Antoni Morral (ENE) durant un ple municipal celebrat aquell any.


42- CLASSIFICATS

Del 30 de novembre al 8 de desembre de 2011

Cerdanyola al Dia

Classificats Per publicar un classificat: Truca al 93 586 35 23 o envia el text a publicar, el nom i telèfon de contacte al correu electrònic a comercial@al-dia. com. Cada paraula costa 1€ per a quatre setmanes. Pots abonar el cost en efectiu o per transferència.

FEINA Reparem ordinadors a domicili. Preus económics. Informàtica Llop. Tel. 93 591 00 43 ----------------------------------------Reparación de ordenadores a domicilio. telf. 646 279 301 ----------------------------------------Chica española se ofrece para cuidar ancianos. (actualmente trabaja en geriátrico) 692148159

Reformas Segarra. Cocinas, baños, electricidad, reformas integrales. Tel. 620 337 604 ----------------------------------------Se busca piso de alquiler 1 o 2 habitaciones de particular a particular. En Cerdanyola del Vallés. Abstenerse agencias. Telf: 625 33 44 63 ----------------------------------------Se busca casa de alquiler de particular a particular en Cerdanyola del Vallés o alrededores. Abstenerse agencias. Telf: 625 33 44 63 LLOGUER Se alquilan 3 habitaciones a chicas. 245€ gastos incluidos. Tel. 663 5218 59. ----------------------------------------Alquilo habitaciones en piso para estudiantes. 250€-300€ negociables. Telef. 637381948 Preguntar por Mario. ----------------------------------------Pis zona Montflorit: Molt lluminos, tot exterior, tot reformat, 3 habitacions. 700€/mes. T. 655 94 99 00 ----------------------------------------Local c/ Sant Joaquim.

Pablo Rios fisoterapeuta especialidad técnicas manuales. Todo tipo de tratamientos horas concertadas tardes. Tel 651734939. Urbanización Turonet. Cerdanyola.

150m2, amb totes les instal.lacions fetes per despatx professional Molta façana. 1.200€/Mes. T. 655 94 99 00 ----------------------------------------Es lloga parking. Pisos 2000 (Avinguda Espanya). T. 635 37 68 25. ----------------------------------------Alquilo piso céntrico, 3 hab., balcón, reformado nuevo a estrenar, con posiblidad de opción de compra part. Telf. 659 69 61 42 ----------------------------------------Alquilo habitación. 300 € gastos incluidos. Tel. 691 313 080 COMPRA/VENDA/TRASPÀS Oportunidad: Local de 370 m2 en venta en zona muy comercial, calle peatonal, Sant Marti, al lado iglesia. Precio venta


Cerdanyola al Dia

700.000€. Posibilidad alquiler. T. 655 94 99 00 ----------------------------------------OPORTUNIDAD se vende torre con terreno de 2.450 m2. Tel. 671 120 845 Rosa. ----------------------------------------Ocasió!!!. Zona Montflorit. Molt lluminós, tot exterior, totalment reformat, 3 habitacions. 185.000€. T. 655 94 99 00 ----------------------------------------Local c/ Sant Joaquim 150m2, amb totes les instal.Lacions fetes per despatx professional (llum, A.A., informàtica). Façana. Gran oportunitat: 199.000€. T. 655 94 99 00 ----------------------------------------Piso Cordellas esquina Felicià Xarau. A precio coste. 90 metros útiles. Exterior. Luminoso. Construcción alto standing. 3 dormitorios, 1 tipo suite. Salón 26 metros. Lavadero. Balcón. Garaje. Fotografías, planos, memoria calidades, etcétera: www.pisoaltostandingcerdanyola.blogspot. com ----------------------------------------Traspaso peluquería en funcionamiento. T. 616837216

Del 30 de novembre al 8 de desembre de 2011

Piso en Ctra. de Barcelona con 4 hab, baño, aseo, terraza y parking, 100mts, 230.000€. cerdanyola@live.com. Telf: 687 400 535 ----------------------------------------Piso Sta. Rosa. Venta: 3 hab., calef. Asc., garaje, tza. 10m2, todo exterior. Pvp: 286.000 euros (47.586.396pts). Tlf: 692602982 ----------------------------------------Piso Plaza Abad Oliba (iglesia) 3 hab., calef. Asc., balcón, todo exterior. Pvp. 246.414 euros (41m). Tlf: 692 60 29 92 ----------------------------------------Tebeos, manga, álbumes, cromos, juguetes. Compro. Tel.630930616. ----------------------------------------Se traspasa bar restaurante nuevo en pleno funcionamiento junto ayuntamiento. 25.000€. Tel. 93 691 36 48. Móv. 606 78 44 28

CLASSIFICATS - 43

perruqueries

PROMOCIÓ ESPECIAL PROMOCIÓ PEDICURA

93 586 35 23

20€

Ven a probar las nuevas manicuras y pedicuras permanentes Av. Catalunya, 45 93 692 79 04

C/ La Pau, 13-15 Cerdanyola del V.

T. 93 580 29 36

INSTALACIONESYREPARACIONES Eléctrica, interfonos, antenas y domótica Energía solar y suelo radiante

Agua, tratamiento de aguas y gas Aire acondicionado y calefacción

REFORMAS DE BAÑOS Y COCINAS Albañilería, carpintería, aluminio, mamparas, pladur y pintura www.franciscoperezsl.com | info@franciscoperezsl.com


44 - SERVEIS

Del 30 de novembre al 8 de desembre 2011

Serveis Farmàcia de guàrdia DIMECRES 30 GALCERAN Pça. Sant Ramon, 18 DIJOUS 1 ALVAREZ Galeries Unicentro DIVENDRES 2 PINETONS Palau Ausit, 1 (darreraPabelló Ripollet) DISSABTE 3 ROVIRA passeig de Cordelles, 67 DIUMENGE 4 ROVIRA (dia) passeig de Cordelles, 67 MERINERO (nit) Ctra. Barcelona, 130 (Quatre cantons) DILLUNS 5 TOLEDO Sant Andreu, 4 (Escola Tatché) DIMARTS 6 TORRENTS c/ de la Diagonal, 34 DIMARTS 6 TORRENTS c/ de la Diago DIMECRES 7 HIDALGO ronda Cerdanyola, 1

SANITAT Av Alcohólics Anònims Famil. Alcohólics Anònims Ambulàncies Urgències CAP cita prèvia CAP Fontetes CAP Serraparera CAP Canaletes CAP La Farigola CAP II Cerdanyola-Ripollet Urgències Visites Centre de Salut Mental (Sant Joan de Déu) Cerdanyola Assistencial Creu Roja Hospital Parc Taulí Programa d´Atenció Dona Servei Mpal. Salut Pública

Cerdanyola al Dia

Sants de la setmana 93 317 77 77 93 310 39 53 061 93 728 44 44 93 594 44 70 93 580 63 63 93 591 07 40 93 691 95 89 93 594 22 16 93 594 21 11 93 580 96 77 93 692 44 99 93 691 61 61 93 723 10 10 93 594 21 99 93 580 88 88

SERVEIS Emergències 112 Bombers 085 / 93 582 0300 Policia local 092 Policia local comissaria 93 691 20 00 Policia Nacional 93 691 18 54 Mossos d’Esquadra 088 Avaries Aigua 93 384 50 12 / 342 20 00 Avaries Gas Natural 900 750 750 Avaries Teléfon 1002 Butà 93 725 62 77 ENHER-Fecsa 900 770 077 Correus 93 691 37 57 Funerària Truyols 93 580 97 10 Esglèsia de Sant Martí 93 692 08 89 Esglèsia Evangelista 93 692 42 11 Servei d’Inform. Juvenil 93 580 61 19 Servei Local de Català 93 580 27 51

DIMECRES 30: Andreu, DIJOUS 1: Eloi i Natàlia, DIVENDRES 2: Bibiana, DISSABTE 3: Francesc Xavier, , DIUMENGE 4: Ada i Bàrbara, DILLUNS 5: Crispina, DIMARTS 6: Asel·la, DIMECRES 7: Fara, DIJOUS 8: Ester i Immaculada

TRANSPORTS Renfe 93 691 88 69 FGC (Bellaterra) 93 205 15 15 Sarbus 902 287 000 / 93 580 67 00 Taxis 93 580 27 27 / 93 691 76 00 93 358 11 11

CC Montflorit CC Quatre Cantons CC Sant Ramon CC Serraparera CC Turó Sant Pau CC Turonet

EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIP. Ajuntament 93 580 88 88 Ateneu 93 580 88 88 Ext. 5870 Biblioteca 93 580 76 02 Casal de joves 93 580 58 69 Deixallaria Municipal 93 691 74 42 Museu de Ca n’Ortadó 93 692 33 22 Museu Can Domènech 93 591 41 30

ASSOCIACIONS DE VEÏNS AV Banús-Bonasort 93 580 70 78 617 628 828 Unió de Veïns Bellaterra 93 580 15 94 AV Canaletes 666 38 78 38 AV Ca n’Antolí 93 691 82 93 AV Can Cerdà 93 580 05 61 AV La Farigola 637 52 62 38 AV Les Fontetes 93 691 91 51 AV i Amics de Montflorit 93 691 52 62 AV Quatre Cantons 93 580 46 11 AV Residencial Can Xarau 93 580 63 27 AV Sant Ramon 93 692 52 22 AV Sant Martí-Xarau 691 83 89 29 AV Serragalliners 627 64 68 07 AV Serraperera 618 27 72 90 93 691 89 56 AV Turó La Pionera 93 692 40 63 605 84 85 27 AV Turó de Sant Pau 93 692 71 73 625 60 41 19

ALTRES Cerdanyola al dia 93 586 35 23 Casa de la dona (El Safareig) 93 580 61 51 Dones per la Igualtat 93 580 13 98 Universitat Autònoma 93 581 10 00 Parc Tecnològic 93 582 01 00 ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS Rovell de l’ou 93 691 34 00 St. Antoni - Bonasort 93 580 17 62 Casc antic 93 691 23 68 Canaletes - Guiera 93 580 79 67 Les Fontetes 93 691 58 51 Ctra. de Barcelona 93 692 20 59 Cerdanyola centre 93 692 11 89 639 71 12 08 Gremi d’hosteleria 93 692 11 48 CENTRES CÍVICS CC Banús-Bonasort CC Bellaterra CC Fontetes

93 580 70 78 93 580 15 94 93 691 91 51

93 691 52 62 93 580 46 11 93 692 52 22 93 691 89 56 93 692 71 73 93 692 40 63

Ambulàncies Urgències 061 Sanitat Respon (24h) 902 111 444 Emergències 112 Bombers 085 Policia local 092 Taxi 93 580 50 70

horòscop de la setmana Àries 21/03 al 20/04

Balança 24/09 al 23/10

Tens masses coses al cap. Reflexiona i adona’t de quins són els aspectes més importants de la teva vida.

Els teus esforços tindran la seva justa recompensa i rebràs el reconeixement que mereixes.

Taure 21/04 al 20/05

Escorpí 24/10 al 23/11

Serà millor que tractis de controlar els impulsos i els nervis o, si no, guanyaràs més problemes.

El més apropiat en aquests moments és guiar-te per la teva intuïció i no pels teus amics.

Bessons 21/05 al 21/06

Sagitari 24/11 al 21/12

Has d’actuar amb tot el tacte i suavitat que puguis, ja que hi ha algú que es pot ofendre pel que dius.

Et ve un període afortunat i podràs assumir les despeses que se’t presentin.

Cranc 22/06 al 22/07

Capricorn 22/12 al 20/01

Aprèn a escoltar i a no prendre decisions sense pensar, perquè en cas contrari et crearàs problemes.

Un cert pessimisme en els assumptes d’amor pot frenar una relació. Mira la vida de color de rosa.

Lleó 23/07 al 23/08

Aquari 21/01 al 19/02

És possible que avui mantinguis algunes diferències d’opinió amb algú. Pensa que el millor és el diàleg.

T’has d’esforçar més si vols aconseguir els teus propòsits, perquè res no et caurà del cel.

Verge 24/08 al 23/09

Peixos 20/02 al 20/03

No t’impliquis gaire en un assumpte que es presenti d’improvís perquè en cas contrari es complicarà.

T’agrada estar a tot arreu, però accepta-ho: no arribes a tot. Pots arribar a esgotar-te. Compte.

Tarot y Videncia

Aquari 21/01 al 19/02

en directo horas És bon moment perquè facis 24 les paus amb els teus familiars i solucioneu problemes passats.

806 499 292

Peixos 20/02 al 20/03 PAGO POR VISA EN EL 961 04 06 13 Atreus gent més jove que Potmóvil ser tindràs Precio máx. red fija 1,1tu. 6, red 1,53 €/min.una petita aventura que et farà sentir una il·lusió oblidada. Solo mayores de 18 años. Leandro Hernánde. Urb./ El Bosque, 363 (46370 Chiva)


Oci Cines el Punt Multimèdia: C/ Santa Teresa, s/n 24 h: 93 692 11 25 - Entrades: 93 580 61 84 www.elpunt.org

M U L T I M È D I A

Pel·lícula

dv. 2 a dg. 4

EL GATO CON BOTAS 3D

16:30 18:30 20:30 23:00

EL GATO CON BOTAS

17:00 19:00 21;00 23:00

AMANECER DIGITAL

16:15 18:30 20:45 23:00 17:00 19:30

dl. 5 a dj. 8 18:05

20:00

22:00

19:00

21:00

18:30

22:30

21:40 19:30

LAS AVENTURAS DE TINTIN 3D

16:30 18:30 20:30 22:30

UN MÉTODO PELIGROSO

16:50 18:50 20:50 22:50

PREMONITION

16:35 18:40 20:50 22:55

18:45

21:55

UN GOLPE DE ALTURA DIGITAL

17:30 19:15 21:15 22:55

18:05

21:20

LAS AVENTURAS DE TINTIN

16:55 18:55 20:55 22:55

18:30

KIKA SUPER BRUJA

16:20

18:15

ASESINOS DE ÉLITE LA GRAN AVENTURA DE WINTER UN DIOS SALVAJE

18:10 19:05

18:00 20:15 23:00 16:05 18:20

22:55 20:30 22:40

SANT ANTONI, 1 (CANTONADA ST. RAMON) ZONA CENTRE.

Papereria, objectes d’escriptori, fotocòpies, servei de fax i Loto Catalunya

21:30 22:00

20:30

21:50 18:05 21:40


benestar La castanya, un fruit sec diferent Per la nit de Tots Sants la castanya és un dels elements característics, juntament amb els panellets i els moniatos. Ens centrarem, en aquesta ocasió, en les castanyes. Es pensa que el castanyer va ser portat pels romans de la zona del Càucas i de la Mediterrània oriental. A Catalunya, és especialment comú a la zona del Montseny, Guilleries, Garrotxa i també del Montnegre. Es tracta d’un fruit amb un alt valor energètic, degut a que el seu component principal són els hidrats de carboni, que es troben en una proporció del 40%, una xifra molt superior a la d’altres fruits secs, que ronden entre el 15 i el 20%. Recordem que els hidrats de carboni constitueixen l’únic combustible que permet funcionar el cervell un cop que l’organisme el descompon en glucosa. Per això, una alimentació amb deficiència en hidrats pot ser la responsable d’afeccions com nerviosisme. A diferència d’altres fruits secs, la castanya té menys continguts en greix i en proteïnes.

Per aquest motiu, tot i l’elevat grau en hidrats de carboni la castanya és menys calòrica que altres fruits de closca. Per cada 100 grams consumits l’energia que aporta són 213 calories. Altres components interessants de la castanya són els minerals, especialment el potassi i el ferro. El potassi és un mineral diürètic indicat per la hipertensió; mentre que el ferro és necessari per a la producció d’hemoglobina i uns nivells adequats són necessaris per prevenir l’anèmia. Les castanyes són també una bona font de vitamina B, un component que s’assimila en la seva totalitat només si consumim la castanya en cru. La castanya pot ser un aliment que, consumida en quantitat, pot ser poc digestiva. La cocció de les castanyes afavoreix la transformació dels hidrats de carboni i el converteix en un aliment més digerible i saludable. - Redacció / ACPG


Les pàgines

blaves LA TEVA GUIA COMERCIAL

ADVOCATS Calsina & Salavert:93 691 86 95 Pallarès i Fernàndez: 93 691 73 50 Col·legi d’Advocats de Sabadell: 93 692 74 74 ASCENSORES RS Elevadors: 637 56 78 89 ThyssenKrupp: 93 580 68 69 ASSESSORAMENT I GESTIÓ Piqué Riba: 93 594 74 74 Sisquella: 902 44 19 19 AUTOESCOLES Cordellas: 93 692 21 83 BARS MUSICALS I DISCOTEQUES Circus: Parcers, 9 Kumba Pub: Plaça Goya, 1 La Carpa: 93 675 66 11 BENZINERES Grup Sabater Nuri: 902 44 00 18 CLÍNIQUES DENTALS Virgen del Pilar: 93 594 44 90 / 93 692 51 08 CONSTRUCTORES Maheco: 93 594 20 44 CLUBS ESPORTIUS Cerdanyola Club d’Hoquei Club Bàsquet La Unió Cerdanyola C.F. GIMNASOS Poliesportiu Guiera: 93 586 36 36 ENSENYAMENT L’aula: 93 691 12 12 ESTÈTICA Centre Bellesa CB: 93 691 12 12 FISIOTERAPIA / OSTEOPATIA: Activa’t: 93 222 00 42 FARMÀCIES: Selva: 93 691 89 01 Rovira: 93 592 13 99 Hidalgo: 93 692 23 68

FOTODEPILACIÓ Dpèls: 93 517 32 43 GIMNASOS Multi-sport: 93 580 68 79 Guiera: 93 586 36 36 IMMOBILIÀRIES Promociones Almogacar: 93 692 65 45 / 647 19 18 75 INFORMÀTICA Informàtica Llop: 93 591 00 43 JOIERIES / OR Cerdanyola Gold: 93 591 08 53 Inverjoia: 93 594 62 81 Comprem or: 93 594 47 97 Enjoyat: 686 281157 Anit: 93 580 62 56 LLAR I DECORACIÓ Catalonia Ceràmic: 93 580 20 00 S.G. Manteniment i installacions: 608 39 34 72 Francisco Pérez instal·lacions i reparacions: 93 580 29 36 Esther Lamp: 93 692 89 02 Cabanes: 93 691 67 72 Galeries Torras: 93 580 93 24 MATERIAL OFICINA I PAPERERIA Zurzal Reciclajes: www.zurzal.com Aran: 93 591 09 82 MEDICINA Carmen Lisbona Roquer: 93 691 55 55 J.A. Pastor de Pablo: 93 580 84 19 Silvia Staps: 619 312 995 MODA Sort: 93 180 23 38 Calzados como un guante: 93 692 46 74 MODA INFANTIL Nens i Nenes: 93 580 91 52 Cosetes: 93 692 55 50

MOTOR Ippon Motor: 93 586 34 25 Mavisa: 93 591 01 75 Sarmovil: 93 580 05 51 OCI El Punt: 93 580 61 84 Baricentro: 93 719 02 11 OPTIQUES: Opticalia: 93 692 02 22 OpticFabrica: 93 691 12 72 PERFUMERIES Òpalo: 93 580 81 59 PERRUQUERIES Montull: 93 692 79 04 Rafael Escuder: 93 691 96 51 REHABILITACIÓ Centro energía Curativa: 93 590 76 50 REPARACIONS (INFORMÀTICA) Informàtica Llop: 93 591 00 43 RESIDÈNCIES GENT GRAN Res. Ger. Santa Maria: 93 564 72 32 Ballesol: 93 747 90 49 RESTAURANTS Café Gaucho: 600 78 12 32 Tot Cassolà: 93 594 83 27 B’Art Ateneu: 93 592 10 60 Viejo Roble: 93 692 11 58 Taulell d’en Giorgio: 93 580 97 52 Los Abetos: 93 692 11 48 Rostisseries Andrius: 93 691 40 52 Tropecien: 93 691 10 02 Via Cana: 93 691 90 22 Casa Floren: 93 692 28 96 Ca l’Enric: 93 511 61 57 TAROT Tarot y Videncia: 806 466 060 Tarot Analía: 806 506 856 CLÍNIQUES VETERINÀRIES Tot gos: 93 580 17 03


Les notĂ­cies, al dia!

Subscriu-te: butlleti@al-dia.com


CerdanyolaAlDia_29112011