Ripollet al dia 0149

Page 16

actualitat

núm.

0149

16

cultura

actualitat

ENTREVISTA A JAVI GARCÍA, IMPULSOR DE ‘GARGOTVALLÈS’

Javi García: “Volem crear un espai de dibuix urbà en família al Vallès” Javi García Aranda (sobrenom artístic: javigaar) és il·lustrador, relator gràfic i dissenyador web. Amb la companya i els fills, van venir a Ripollet ara farà 4 anys, atrets per l’oferta educativa de la Pinetons, on ara imparteix un taller de quadernisme i lluita per l’InstitutEscola. Potser se l’han creuat algun diumenge, quadern en mà, dibuixant pels carrers de la vila. Un dels seus dissenys, protagonitzat per una alegre parella ballant, va empaperar el poble després de guanyar el concurs de cartells de la Festa Major de 2015. Junt amb la cerdanyolenca i també iŀlustradora Olga Molina, ha organitzat ‘GargotVallès’, la primera trobada de dibuix urbà i en família a Ripollet el proper dissabte 24 de novembre.

Durant l’entrevista, Javi García ensenya molts dels seus quaderns i eines de treball —F: Helena Rodíguez

cop que ens va dir “veniu a dibuixar al carrer!”, em va semblar molt esbojarrat perquè estem acostumats a dibuixar com una activitat íntima, sense que ens mirin. Però em va agradar molt el fet de dibuixar al carrer, amb més gent, i alhora dibuixar la gent i el propi carrer, els edificis. A partir d’allà, vaig començar a coincidir amb el grup d’urban sketchers Barcelona.

ciutats del planeta. Jo m’hi he vinculat tant a Barcelona com a Girona.

I al Vallès? Quan vaig venir a Ripollet vaig trobar a faltar un nucli a aquesta zona. Llavors coincidia que coneixia quatre dibuixants: un a Sant Cugat, un a Barberà, una a Cerdanyola i una a Granollers, i vaig pensar que estaria bé realitzar algun esdeveniment relacionat amb Obro parèntesi: què son els urban l’urban sketching al Vallès. Un acte sketchers? mogut per tres objectius principals: És un moviment mundial de gent que d’una banda aglutinar aquests iles dedica a dibuixar al carrer i fer re- lustradors del Vallès que ja coneixia, portatge gràfic del que es veu i s’es- d’altra banda fer quelcom local, com colta i després compartir-ho a Inter- una manera millor de conèixer la vila, net amb gent d’arreu. Aquesta idea la i també una tercera motivació centraimpulsa un il·lustrador i periodista ca- da en enfortir el dibuix en família. . l D’on sorgeix ‘GargotVallès’? talà resident a Seattle, en Gabi CamDes que he estat més conscient que panario, que funda el web urbansket- Dibuix urbà també amb infants? volia ser iŀlustrador, sempre m’he in- chers.org i posa vestit a quelcom ja Considero que el fet de dibuixar nens tentat vincular amb altres persones existent. A partir d’aquí comença a petits i adults conjuntament i, a més, que també dibuixessin i pensessin al créixer l’urban sketching, que a l’actu- compartint el que s’està dibuixant, és voltant del dibuix. Un dels grups que alitat compta amb simpòsiums anu- molt enriquidor per ambdues parts. més he contactat són els urban sket- als i tota una xarxa de persones que Jo soc pare, i no sempre és fàcil sorchers, a qui conec a partir d’un profes- fins i tot organitzen quedades per sor- tir a dibuixar amb nens petits perquè sor d’un curs d’iŀlustració. El primer tir a dibuixar simultàniament a vàries es cansen, dibuixen d’una manera