Page 1

MELLORAMOS O NOSO GALEGO I

Casa/Aula

Verbos reflexivos que non son

« AXUDAR DESDE CASA OU AXUDAR DESDE A CASA ? »

Hai moitos verbos que en castelán funcionan como pronominais, isto é, empréganse co pronome reflexivo, mentres que en galego non.

As palabras CASA (fogar) e CLASE (aula) levan o artigo a. A expresión EN CLASE é un castelanismo. Como tamén o sería EN CASA. En galego, sempre se utilizará “a casa” e “a clase” (entendida como aula) despois de preposición. RECORDADE: -Estou na casa. -Chámote desde a casa. -Ás seis entramos na clase -Non andedes correndo pola clase…

SENTAR

CALAR LEVANTAR

BAIXAR

CAER

QUEDAR

DEIXAR REMATAR

LAVAR

PASAR DEITAR

COMER

BEBER

PARAR

Os pronomes reflexivos funcionan como complementos directos. En galego non pode haber dous complementos directos se un deles é reflexivo.



Erros comúns ao redor do galego

 E.N.D.L. CEP SEQUELO


Curiosidade « O CHICHÍ » A palabra chichí, tan habitual entre nós co significado de ‘neno, nena ou persoa que recibe os mimos da familia, de seus pais ou doutra persoa’; e que os galegos mesmo utilizamos no "castelán de Galicia", non existe en español pois é galega. Parece que, coas súas variantes (chiche, chischís), a palabra ten que ver coa idea de ‘xoguete’ ("É o xoguetiño da casa") e a súa formación é expresiva, baseada nunha onomatopea ,como outras voces que se empregan frecuentemente para falar cos pequerrechos

Castelanismos Castelán-galego abanicar-abanar

camelar-engadar

agotar-esgotar

casilla-cuadricula

allanar-achandar

chincheta- tachola

amontonar-amontoar

corcho-rolla

aplastar-esmagar

estornudar-espirrar

ampolla-bocha

cartulina-cartolina

afición-afección

huella- pegada

arista- aresta

mordisco-dentada

atareado-atarefado pandilla-cuadrilla aturdir- abouxar

pegajoso-pegañoso

avispa-avespa

pizarra-encerado

FONÉTICA

A conxunción « e », que non sempre soa como se escribe. Diante dunha vogal, pronúnciase coma o « i » semiconsoante da palabra praia: pra-ia. Exemplos: Ela e eu (pronuncia: Ela ieu Ían a nai e a nena (pronuncia: Ían a nai ia nena)

desayunar-almorzar plantear-planear bofetada-labazada

racimo-acio

bulto-vulto

hipo-salouco

calambre-cambra

tornillo-parafuso

calleja-quella

tuerca-porca

NUNCA SE PRONUNCIA COMO A VOGAL I SOLTA.

FÓRA DO CASO ANTERIOR, PRONÚNCIASE E, TAL COMO SE ESCRIBE.

Melloramos o noso galego  
Advertisement