Page 39

t. i. primarni dejavnosti učiteljstva so le-ti lahko s pogodbami zavezani tudi k opravljanju drugih delovnih nalog. Med take naloge spadajo timsko delo, upravljanje šole, razredništvo, priprava na pouk, popravljanje domačih nalog, koordinacija različnih prostočasnih aktivnosti, pomoč pripravnikom, interna evalvacija itd. Časovna obremenitev s tovrstnimi dejavnostmi se med posameznimi šolami in tudi med sistemi razlikuje. V seštevku pa gre za delovne obremenitve, ki so podobne siceršnji delovni obremenitvi v določeni državi (prim. Eurybase Finland 2008/09, 168). Če je takšno obremenitev težko meriti, pa so natančneje znane formalno zahtevane obveznosti učiteljstva glede prisotnosti v šoli. Med državami, ki jih statistično spremlja Evropska unija – v Key data 2012 je teh 32 – je 1413 takšnih, v katerih določajo tudi »obseg časa, v katerem mora biti učiteljstvo vsak teden na razpolago v šoli« (Key data, 2012, str. 119). Med državami, ki smo jih natančneje primerjali v pričujoči razpravi, pa zahtevane prisotnosti v šoli v višjih razredih osnovne šole ne poznajo v nobeni od naših sosednjih držav – v Avstriji, na Madžarskem, v Italiji.14 Prav tako zahtevane prisotnosti nimajo v Estoniji, Franciji in na Poljskem. Poznajo pa takšno obveznost Finci, Portugalci, Islandci, Norvežani in Švedi. Zahtevana prisotnost je najvišja na Portugalskem (35 ur) in je enaka celotni obveznosti učiteljice, učitelja. Takšna 13 Še v dveh državah – Belgiji in Italiji – je določena obveznost prisotnosti v nižjih razredih osnovne šole. V Belgiji to velja zgolj za flamski del države (prim. Key data, 2012, str. 119–121). 14 Kot smo že opozorili, Italija to obveznost (24 ur) pozna v nižjih razredih osnovne šole.

39

2012 – Kos Kecojević, Marjanovič Umek, Šušterič, Šimenc in Tašner: Za kakovost javnih vrtcev in šol  

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih politik

Advertisement