Page 24

velja opozoriti, da so tudi zaposlitve za določen čas in za, na primer, polovični delovni čas, zaposlitve. Številnim mladim predstavljajo edini vir zaslužka. O znižanju plač pa še: ob predvidenem 5- do 10-odstotnem znižanju plač v šolah in vrtcih je treba, da bi dobili vpogled v radikalnost posega v plače v vzgoji in izobraževanju, prišteti še 4,5- do 8,3-odstotno znižanje plač, ki ga bodo zaposleni deležni zaradi zvišanja delovne obveznosti. Vzgojiteljica, ki bo že sicer deležna 10-odstotnega znižanja plače, bo zaradi povečanja delovne obveznosti za osem odstotkov, dejansko skupaj realno izgubila 18 odstotkov zaslužka. Morda velja ob koncu tega dela opozoriti še na ugotovitve študije PISA o šolskih sistemih. Slednja ugotavlja pomembno povezanost med višjimi plačami učiteljev in nadpovprečnimi dosežki učencev/dijakov. Pogled v učinkovitost šol pokaže, da je omenjena korelacija pomembnejša od korelacije med velikostjo oddelka in dosežki. Kljub temu pa večina držav članic OECD favorizira manjše oddelke, ki omogočajo več individualizacije dela in socialne dinamike med učenci in učitelji (prim. PISA 2009, str. 50–52, 82–83).

24

2012 – Kos Kecojević, Marjanovič Umek, Šušterič, Šimenc in Tašner: Za kakovost javnih vrtcev in šol  

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih politik

2012 – Kos Kecojević, Marjanovič Umek, Šušterič, Šimenc in Tašner: Za kakovost javnih vrtcev in šol  

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih politik

Advertisement