Page 23

Posegi v plače učiteljic in učiteljev v osnovnih in profesorskega kadra v srednjih šolah: Učitelj/-ica (mentor/-ica), brez poti na delo Bruto plača z dodatki Učitelj/-ica predmetnega pouka (mentor/-ica), pot na delo Bruto plača z dodatki Učitelj/-ica predmetnega pouka (svetnik/-ca), brez poti na delo Bruto plača z dodatki

Pred ukrepi

Po ukrepih

Razlika

2393,73

2156,99

236,74

Pred ukrepi

Po ukrepih

Razlika

2095,49

1900,05

195,44

Pred ukrepi

Po ukrepih

Razlika

2765,90

2426,92

338,98

Zaključek

Dejanskih posledic predlaganih ukrepov v vrtcih in šolah ne bodo občutili le pri znižanju plač, temveč tudi pri odpuščanju (po mnenju ministra bo odpuščenih približno 1450 zaposlenih, neodvisni preračuni pa kažejo, da je normativni preračun ekvivalentov zmanjšanja zaposlenih, brez upoštevanja šolskih okolišev, od 2500 do 3000 zaposlenih) in v povečani obveznosti. Pri tem je treba zlasti opozoriti na to, da bo odpuščanje prevladujoče spolno označeno: v več kot 85 % bodo to ženske, in sicer mlade ženske. Najprej bodo odpuščene osebe, ki so zaposlene po pogodbah za določen čas. Tiste, ki verjamejo, da to niso odpuščanja, 23

2012 – Kos Kecojević, Marjanovič Umek, Šušterič, Šimenc in Tašner: Za kakovost javnih vrtcev in šol  

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih politik

Advertisement