Page 1

Evaluering af Den kompetencegivende psykiatriske efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter i Psykiatrien i Region Nordjylland

Formålet med efteruddannelsen • At social- og sundhedsassistenten udbygger sin handlekompetence (den kompetence der skal til for at kunne handle enten nu eller i fremtiden). Handlekompetencer består af viden om problemer, en holdning til problemer og en evne til at handle i forhold til problemer (Gabrielsen 1999)) samt sin personlige og faglige kompetencer til at varetage klinisk psykiatrisk sygepleje i behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland

Evalueringsdesign

• efteruddanelse • 4 moduler • eksperter • evidensbaseret

• faglige kompetencer • tværfaglighed • dokumentation • specialisering • større bredde i kendskab til redskaber i sygepleje

• • • • • •

implementeringsprocesser mere sikkerhed i mødet med patient mere sikkerhed i mødet med andre faggrupper dokumentation fører til større indsigt patient trivsel viden om efteruddannelsens kvalitet

• At social- og sundhedsassistenter uddyber deres kendskab til at indgå i det tværfaglige samarbejde • At social – og sundhedsassistentens evne til at arbejde sundhedsfremmende, forebyggende, lindrende og rehabiliterende i psykiatrisk sygepleje styrkes • At den enkelte social- og sundhedsassistent fordyber sig i det psykiatriske fagområde med henblik på at reflektere over problemstillinger i den kliniske psykiatriske sygepleje • At social – og sundhedsassistenten tilegner sig viden om og forståelse for at arbejde metodisk og anvende problemløsningsmodellen

Evalueringstema

Effekter Afd. sygeplejersker

Social- og sundhedsassistenter

• Kendskab til værktøjer som GAF, KRAM, psykoeducation • Bedre kompetencer i analyser og refleksion. • Udviklet et mere professionelt forhold til patienter og til hvad patienter ”gør” ved dem. • Er blevet mere bevidste om positionering i forhold til patienter og andet sundhedspersonale. • Implementering af sygeplejejournal. • Spredning af kendskab til forskellige redskaber i plejen i behandlingspsykiatrien.

• • • • • • • • • •

Analysebegreb

Kendskab til hvordan behandlingen foregår på andre afdelinger. Større faglig viden om psykofarmaka og psykopatologi. Større viden om somatiske sygdomme. Større viden om miljøterapi. Kendskab til sygeplejejournalen. Større personlig rummelighed. Mere professionelle møder med patienter. Større sikkerhed i egen faglighed. Bedre til analyse og refleksion og kan se meningen med dette. Bruge egne følelser i arbejdet som en del

Hovedkonklusion • Større faglig sikkerhed på alle parametre • Større rummelighed og dybere forståelse for patientens problemstillinger • Engagement og lyst til at udvikle og lære

Kontakt Videncenterleder Tanja Miller, ph.d., CEPRA, tnm@ucn.dk Udviklingskonsulent Trine Lolk Haslam, CEPRA tlh@ucn.dk Læs mere om CEPRA på www.ucn.dk/cepra

Poster til evaluering af efteruddannelse af SOSU assistenter  

Poster til præsentation af evalueringen af psykriatisk efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you