het werk van cepezed - catalogus 2

Page 1

catalogus het werk van cepezed


catalogus 2 het werk van cepezed

die opvallend bruikbaar en humaan is. een ongekunstelde vormcepezed heeft de afgelopen decennia naam gemaakt met een geving, een sobere maar stijlvolle materialisatie en een zorgvuldige transparante, duurzame en technisch vooruitstrevende architectuur detaillering zijn in het oeuvre even kenmerkend als de integratie die bruikbaar en humaan aspecten. is. een ongekunstelde vormvanopvallend ruimtelijke en bouwtechnische geving, sobereen maar materialisatie en een zorgvuldige geïntegreerd: Ook heteen ontwerphet stijlvolle bouwproces zijn bij cepezed detaillering het oeuvre evencomponenten kenmerkend als integratie het gebruik zijn van in geprefabriceerde en de toepassing van bouwtechnischestaan aspecten. van ruimtelijke industriële en bouwmethodieken garant voor een optimale Ook het ontwerpen het bouwproces bij cepezed geïntegreerd: afstemming van ontwerp en realisatie,zijn waarbij tijd, kwaliteit en het gebruik van geprefabriceerde componenten kosten nauwkeurig gepland en beheerst worden.en de toepassing van industriële bouwmethodieken staan garant architectuurvoor een optimale catalogus 2 biedt een helder zicht op cepezeds afstemming vaneen ontwerp realisatie, tijd, en kwaliteit en benadering en breeden overzicht vanwaarbij ontwerpen gerealiseerde kosten nauwkeurig gepland en beheerst worden. projecten. catalogus 2 biedt een helder zicht op cepezeds architectuurbenadering en een breed overzicht van ontwerpen en gerealiseerde projecten.


informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding

catalogus 2 het werk van cepezed


catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur onderwijs wonen multifunctioneel ontspannen

inleiding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur onderwijs wonen multifunctioneel ontspannen informatie

informatie

inhoud


4

catalogus het werk van cepezed


5


catalogus het werk van cepezed

snel en gecontroleerd bouwen met industriĂŤle methodieken en prefab elementen. chdr, leiden 1996.

6


ºgeïntegreerde oplossingen waarin esthetische, constructieve, bouwfysische en installatietechnische oplossingen samenvallen. vloersysteem kantoorcomplex westraven, utrecht 2007.

voorbereiding op een mogelijke uitbreiding door de toevoeging een extra constructiestramien dat in eerste instantie een windluwe voorhof constitueert. anker drukkers, lelystad 2002.

benutting van een bestaande kraanbaanconstructie voor het onderbrengen van bioscoopzalen in een historisch een pand. gebouw 51, den helder 2004.

duurzaamheid als intrinsieke kwaliteit In 1972, één jaar voor de oprichting van cepezed, publiceerde de Club van Rome De grenzen aan de groei. Het spraakmakende rapport zette de zorg voor het lot van de planeet definitief op de agenda. We kunnen dus stellen dat cepezed en het besef dat we zuinig op de aarde en haar grondstoffen moeten zijn, min of meer gelijktijdig tot ontwikkeling zijn gekomen. Op het eerste gezicht lijkt een verband tamelijk vergezocht. De architectuur van cepezed is nu niet direct wat men in die beginjaren met ‘milieubewust bouwen’ associeerde. In het oeuvre treffen we geen dikke lemen muren of kleine vensters aan. Integendeel. Gebouwen van cepezed zijn lichtgewicht, hebben vaak grote glasgevels en komen tot stand met geavanceerde bouwtechnieken. En was het in de jaren zeventig en tachtig niet juist de technologie die verantwoordelijk werd gehouden voor de dreigende teloorgang van de aarde? Maar in de loop van ruim 35 jaar zijn de bakens verzet. Techniek wordt niet langer gezien als een bedreiging, maar juist ook als een bron voor oplossingen. Mét de jury van de BNA Kubus 2008 kunnen we terugkijkend constateren dat duurzaamheid altijd al een intrinsieke kwaliteit van cepezeds architectuur is geweest. De op technische en industriële processen geïnspireerde houding van het bureau heeft duurzaamheid nooit belemmerd, maar is er juist een belangrijke voorwaarde voor geweest. duurzaamheid kent vele gedaanten Voordat het begrip duurzaamheid verbonden raakte aan wereldwijde vraagstukken als klimaatverandering, de eindigheid van fossiele brandstoffen en de kwaliteit van het leefmilieu, verwees het simpelweg naar iets wat lang meegaat. Een duurzaam gebouw is in die oorspronkelijke betekenis een gebouw dat de tand des tijds kan doorstaan. Het moet daarvoor goed en stevig in elkaar zitten en de materialen moeten standhouden in weer en wind. Daarnaast is er de functionele duurzaamheid. Is een nieuw gebouw zo flexibel van opzet dat het zich kan aanpassen aan veranderende wensen en omstandigheden? Kan het een andere ruimtelijke indeling, een uitbreiding of een nieuwe functie krijgen? Soms ook moet de architect een bestaand gebouw een nieuwe toekomst geven. Zo’n gebouw hoeft dan niet te worden afgebroken. Ook dat is een vorm van duurzaamheid. En komt een bouwwerk uiteindelijk toch aan zijn onvermijdelijke einde, dan rijst de vraag van recycling. Het afbreken levert zo min mogelijk puin op als de onderdelen simpelweg gedemonteerd – en eventueel elders hergebruikt – kunnen worden. In de loop der jaren heeft duurzaamheid zoals gezegd ook een meer abstracte betekenis gekregen met verwijzingen naar een ‘duurzame wereld’. Het gaat dan vooral over een verantwoord gebruik van grondstoffen en het tegengaan van broeikasgassen. Voor gebouwen betekent dit de beperking van het materiaal- en energieverbruik.

7

inleding

inleiding


flexibele indelingsmogelijkheden door een minimum aan kolommen en dragende binnenwanden. the outlook, schiphol, 2007-2008.

minimalisatie van materiaalgebruik door slanke dimensionering en de integratie van verschillende functies. westraven, utrecht 2007.

catalogus het werk van cepezed

toepassing van hoogwaardige materialen en innovatieve technieken als het koud buigen van glas. jinso-paviljoen, amsterdam 2008.

8


inleding

Op al deze aspecten van duurzaamheid presteren de gebouwen van cepezed goed. industriële architectuur Duurzaam bouwen is steeds meer een uitdrukkelijke wens van zowel opdrachtgevers als ontwerpers. Duurzaamheid heeft soms zelfs modieuze trekken, maar zit bij cepezed zo diep dat ze niet als een vluchtige gril kan worden afgedaan. Duurzame gebouwen zijn bij het bureau de onvermijdelijke uitkomst van de uitgangspunten bij het ontwerpen. Deze worden al vanaf het begin van het bureau toegepast en zijn nauw verbonden met de term die medeoprichter Jan Pesman ruim een kwart eeuw geleden introduceerde: de industrieel architect. Hoewel de weerbarstigheid van de gangbare bouwpraktijk verhindert dat ‘industriële architectuur’ tot in haar uiterste consequenties in praktijk wordt gebracht, benadert cepezed de principes ervan optimaal. Kernbegrippen zijn prefabricage, het ontwikkelen van standaard bouwelementen en controle over het bouwproces. Een van de voordelen is dat bouwelementen met grote precisie kunnen worden vervaardigd. De industriële benadering kan een gebouw bovendien ‘intelligenter’ maken. Waar de traditionele bouw de constructie, installaties en afwerking als het ware op elkaar stapelt, integreert cepezed ze zo veel mogelijk. Zo kan een dragende kolom tevens luchtkanaal zijn of wordt in een prefab vloerelement meteen de klimatisering meegenomen. Sommige installatietaken kan een gebouw bovendien zelf overnemen. De industriële benadering maakt dus een vergaande integratie van en in bouwcomponenten mogelijk. Dat vereist wel een specifieke ontwerpbenadering. Specialisten op terreinen als constructie, installatietechniek en bouwfysica kunnen niet los van elkaar worden geraadpleegd. Integratie is het meest kansrijk als zulke specialisten volwaardig meedoen in het ontwerpteam. De industriële, op integratie gerichte architectuur van cepezed leidt zo vanzelf tot duurzame gebouwen. duurzaamheid door hergebruik Een bestaand gebouw onder handen nemen zodat het weer tientallen jaren meekan: een doeltreffender manier om duurzaamheid tot stand te brengen is nauwelijks denkbaar. Cepezed heeft wat dit betreft succesvolle interventies op zijn naam. Bij een aantal is de cultuurhistorische waarde een belangrijk argument geweest om de bouwwerken in stand te houden. Het van 1879 daterende Entrepotgebouw op de Kop van Zuid in Rotterdam is in de jaren negentig geschikt gemaakt voor winkels, horeca, kantoren en woningen. Voor de woningen heeft cepezed prefab units ontwikkeld met daarin de sanitaire voorzieningen en aansluitingen voor een keukenblok. Hieromheen kunnen de bewoners de ruimte naar eigen inzicht indelen of openlaten als één grote loft. In Den Helder is een voormalige scheepstimmerwerkplaats van de marine getransformeerd tot uitgaanscentrum. Voor de bioscoopzalen is de zware constructie gebruikt die bij bouw in de jaren twintig was aangebracht voor een kraanbaan.

Net als bij het Entrepotgebouw zijn de ingrepen van cepezed strak en onnadrukkelijk, waarmee het historische karakter van het oorspronkelijke gebouw nog eens extra is benadrukt. Bij het hergebruik van andere bestaande gebouwen speelt de cultuurhistorische waarde geen rol. In de ontwerpen voor kantoorgebouw Westraven en het politiecomplex aan de Veilingweg in Rotterdam zijn bestaande bouwdelen in de nieuwbouw geïntegreerd. De kantoortoren van Westraven is zelfs zo grondig onder handen genomen, dat oud- en nieuwbouw niet te onderscheiden zijn voor wie niet beter weet. gebouwen die kunnen veranderen Doorgaans worden gebouwen niet afgebroken omdat ze technisch of constructief aan het eind van hun leven zijn, maar omdat ze niet meer voldoen aan de gebruikseisen. De oorspronkelijke functie komt te vervallen, het gebouw is te klein geworden of de indeling is achterhaald. Een gebouw dat zich aan veranderingen kan aanpassen, is op voorhand een duurzamer gebouw. Bij gebouwen van cepezed is die flexibiliteit ingebakken. Bijvoorbeeld door ze al bij de bouw voor te bereiden op een eventuele uitbreiding. Zo is het Centre for Human Drug Research in Leiden in 2004 uitgebouwd op de funderingspalen die al bij de oorspronkelijke bouw in 1995 waren aangebracht. In andere gevallen is het zinvol een gebouw meteen al te prepareren voor wat we als tegenhanger van uitbreiding ‘inbreiding’ kunnen noemen. De gebouwen die cepezed voor de Pitstop-keten ontwerpt, hebben een zwaardere fundering dan in eerste instantie nodig is. Bij veranderlijk gebruik met een extra ‘insteekverdieping’ of zwaardere machines is het draagvermogen dan geen belemmering. Een vorm van flexibiliteit die vooral bij kantoren en bedrijfsgebouwen allang algemeen gangbaar is, is de toepassing van grote, vrij indeelbare ruimten. Wel legt de infrastructuur van kabels en leidingen vaak nog beperkingen op. Cepezed integreert die infrastructuur daarom in speciaal ontworpen vloerelementen die ook klimaatsystemen bevatten en zo volumineuze luchtkanalen overbodig maken. Vaak ook laat cepezed een gebouw helemaal dragen door kolommen. Dragende gevels of dichte betonschijven die de flexibiliteit beperken zijn hierdoor onnodig. Overigens is een ‘ongebreidelde’ flexibiliteit niet wenselijk. Een gebouw met een aansprekende en herkenbare architectuur heeft in de visie van cepezed op z’n minst enige vaste, onveranderbare kenmerken. verantwoord omgaan met materialen Bouwmaterialen hebben in verschillende opzichten hun weerslag op duurzaamheid. Het begint al bij de materiaalkeuze. Cepezed past bijvoorbeeld geen tropisch hardhout toe. Daarnaast is het belangrijk dat materialen bestendig en makkelijk te onderhouden zijn. Veel winst schuilt in het beperken van de kwantiteit. Dat scheelt in grondstoffen en in energie die nodig is voor de productie en het transport. Onder met motto ‘een hoog IQ per kilo’ ontwerpt cepezed lichte en slimme bouwelementen

9


het gebouw als installatie, met natuurlijke ventilatie via een atrium en een hoofddraagconstructie die tevens fungeert als luchtplenum. รถaw forschungszentrum graz, 2000.

energiebesparing door de toepassing van klimaatzones afgestemd op het daadwerkelijk gebruik van de ruimten. westraven, utrecht 2007.

catalogus het werk van cepezed

energiebesparing door slimme klimaatconcepten met subterrestrische energieopslag en de meervoudige recuperatie van luchtstromen. logica, schiphol.

10


inleding

die relatief veel presteren. Componenten worden niet groter gedimensioneerd dan nodig en integratie speelt een belangrijke rol. De zelf ontwikkelde stalen IDES-vloeren in het eigen bureau in Delft zijn met dertig centimeter niet alleen opmerkelijk dun, ze bevatten ook nog eens alle leidingen voor het dataverkeer, de elektriciteit en de luchtbehandeling. De onderkant is meteen het afgewerkte plafond voor de verdieping eronder. De prefab betonnen Wing-vloer in de nieuwbouw van kantoorcomplex Westraven is met slechts 31 centimeter eveneens extreem dun. Hierin zijn niet alleen de gebruikelijke kabels en leidingen opgenomen, maar ook nog eens de leidingen van de betonkernactivering. Vanuit een geothermische bron wordt er koud dan wel warm water doorheen geleid dat meehelpt de vloeren en kantoorvertrekken op de gewenste temperatuur te houden. In Westraven, maar bijvoorbeeld ook in het klantencentrum van Porsche in Stuttgart, treffen we weer een andere vorm van materiaalbesparende integratie aan: de dragende kolommen zijn hol en doen tevens dienst als luchtkanaal. Wanneer een gebouw kan volstaan met minder installaties, is ook minder materiaal nodig. In cepezed-gebouwen neemt natuurlijke ventilatie vaak het grootste deel van de koeling en luchtverversing voor haar rekening. Door toepassing van verschillende zones waarin ruimtes worden geklimatiseerd naar hun gebruik, wordt de behoefte aan koeling of verwarming nog verder teruggebracht. Het transport van wamte of koude verloopt verder bij voorkeur met water, dat een betere energiedrager is dan lucht en bovendien omvangrijke luchtkanalen overbodig maakt. recycling door demontage Doordat de bouwcomponenten geprefabriceerd worden, kan het restmateriaal direct in de fabriek worden gerecycled. Bovendien worden de materialen precies op maat gemaakt; op de bouw hoeven ze alleen nog ‘droog’ geassembleerd te worden. De hoeveelheid bouwafval is hierdoor aanzienlijk minder dan bij de traditionele bouwmethoden. Prefabricage leidt dan ook in verschillende opzichten tot een schonere bouw. Wanneer cepezed-gebouwen het einde van hun levensduur bereiken, is de sloperskogel bovendien niet nodig: de meeste bouwdelen zijn even makkelijk te demonteren als ze ooit in elkaar zijn gezet. De verschillende materialen kunnen vervolgens zonder veel moeite worden gescheiden, afgevoerd en gerecycled of zelfs hergebruikt. minder energieverbruik door slimme concepten De grootste bijdrage aan duurzaamheid komt van besparingen op het energieverbruik. Dat verbruik is immers een last die zich jaar na jaar blijft herhalen. Bij minder energieverbruik snijdt het mes aan twee kanten. Er zijn minder brandstoffen nodig én er komen minder broeikasgassen in de atmosfeer. Vooral valt te besparen op koelen en verwarmen, en dan nog het meest op koelen. Een gemiddeld kantoorgebouw met veel mensen en apparaten die warmte produceren, verbruikt tenslotte meer energie voor koelen dan voor verwarmen.

Cepezed past verschillende slimme concepten toe die het energieverbruik terugdringen. Zo wordt het eigen kantoor in Delft bijna helemaal verwarmd door de aanwezige mensen en apparatuur. Alleen aan het begin van de werkdag hoeft er even te worden bijverwarmd via de in de vloer geïntegreerde elektrische verwarming. Dit bewijst ook meteen de voordelen van een lichtgewicht gebouw. Vaak leeft de gedachte dat een zwaar gebouw met dikke muren beter is, omdat het zowel de warmte als de koelte langer vasthoudt. Het voordeel van een licht gebouw is juist dat het sneller en met minder energie op de gewenste temperatuur kan worden gebracht. Voor zover de warmte die een gebouw zelf produceert niet meteen kan worden gebruikt, kan ze op tientallen meters diepte in het grondwater worden bewaard. Onder meer bij Westraven wordt gebruik gemaakt van zulke subterrestrische koude- en warmteopslag. Op de ene plek wordt water bewaard dat ’s winters is afgekoeld en een half jaar later voor koeling weer kan worden opgepompt. Niet ver daarvandaan wordt water dat in de zomer is opgewarmd opgeslagen voor het omgekeerde proces. Ook op verlichting kan veel energie worden bespaard. Bijvoorbeeld door ruim gebruik van daglicht te maken en daglicht ook zo diep mogelijk een gebouw te laten binnendringen. Kantoorcomplex Westraven heeft in 2008 de Daylight Award gewonnen voor de bijzondere verhouding tussen de daglichttoetreding, de toepassing van kunstlicht en de andere aspecten van het architectonische ontwerp. Voor de radicale beperking van wat men ‘lichtvervuiling’ door een overmatig gebruik van kunstlicht noemt, zijn de herinrichtingen van de stationsomgeving en de Grote Markt in Sint Niklaas (België) bekroond met de European Lighting Award 2005. het gebouw als installatie Cepezed heeft laten zien dat het energieverbruik flink kan worden beperkt door gebouwen zelf als installaties te laten functioneren. Dat begint al met zoiets eenvoudigs als natuurlijke ventilatie via atria of geveldelen die geopend kunnen worden. Het eigen gebouw in Delft heeft voor- en achtergevels die helemaal van glas zijn en deels kunnen worden opengezet. De ventilatie werkt zo goed dat er geen traditioneel koelsysteem meer nodig is. Een gezeefdrukt glazen scherm op enige afstand van de voorgevel voorkomt bovendien een te grote instraling van zonlicht. Ook elders blijken schermen voor een glazen gevel goed te voldoen als filter voor het zonlicht en buffer tegen te grote opwarming. Langs het Centre for Human Drug Research in Leiden staan schermen van geperforeerd staalplaat en rond de gerenoveerde kantoortoren van Westraven is zwart, teflon gecoat glasvezelgaas aangebracht. Dat gaas maakt het ook mogelijk zelfs op hogere verdiepingen bij harde wind een raam open te zetten. Voor het kantoorcomplex Westraven is bovendien een systeem van verschillende klimaatzones ontwikkeld: rond de behaaglijke kantoorvertrekken liggen serres waar het klimaat al iets ‘ruwer’ mag zijn. In de entreestraat, waar mensen in beweging zijn, is een nog grotere variatie in temperatuur toegestaan. De grote serres blijven op temperatuur door

11


energiebesparing door royaal daglichtgebruik. the outlook, schiphol 2007-2008.

catalogus het werk van cepezed

de integratie van groenzones in het gebouw zelf. ronic, woerden 2003.

12


inleding energiebesparing door de strategische beperking van lichtvervuiling. grote markt, sint-niklaas 2005.

het gebouw als installatie met een glazen tweedehuidfaçade die warmte, wind en geluid weert en natuurlijke ventilatie via te openen geveldelen mogelijk maakt. cepezed-kantoor, delft 1999.

luchtoverstort uit de kantoorvertrekken. Een systeem van roldoeken die een spouw tussen het doek en de gevels tot stand kunnen brengen, zorgt ervoor dat de warmte niet de hele ruimte vervult, maar vlak achter de gevel rechtstreeks naar openingen in het dak wordt afgevoerd. Ook het atrium in het Innovationszentrum für Informatik in Berlijn fungeert als een ‘ingebouwde installatie’. Door de schoorsteenwerking van het atrium ventileert het gebouw zichzelf, zonder dat daar enige mechanische hulp voor nodig is. Het atrium maakt het bovendien mogelijk het gebouw compact te houden. Het resultaat is een gun-stige verhouding tussen de gebouwinhoud en de oppervlakte van de buitenschil. De Smartbox is tot slot een vorm van energiebesparende integratie die nog volop in ontwikkeling is. Cepezed werkt samen met een aantal gespecialiseerde bedrijven aan deze op het eerste gezicht simpele doos die vlak tegen de gevel in de vloer wordt opgenomen. De Smartbox bevat onder meer een warmtepomp, een warmtewisselaar en een kleine ventilator en werkt als decentrale installatie-unit waarmee gebruikers individueel de koeling, verwarming en luchtverversing van een (kantoor)vertrek kunnen reguleren. Omdat veel energie wordt hergebruikt, wordt gerekend op een energiebesparing van wel vijftig procent. de groene architectuur van cepezed De architectuur van cepezed is dus groener dan men bij oppervlakkige beschouwing misschien vermoedt. Soms zelfs letterlijk: cepezed is niet afkerig van planten en bomen in zijn gebouwen, bij voorkeur met de wortels stevig in de grond. Dat kan variëren van een enkele boom in een patio, zoals bij het bedrijfsgebouw voor Ronic in Woerden, tot een complete binnentuin, zoals in kantoorcomplex Westraven. Zo komen alle gezichten van duurzaamheid bij cepezed tot uitdrukking. Niet als een optelsom van opgelegde maatregelen, maar als resultaat van de intelligent georganiseerde integratie van alle aspecten en componenten die bij het bouwen een rol spelen. Duurzaamheid is bij cepezed de onontkoombare uitkomst van een ontwerphouding die is gericht op de optimale prestatie van gebouwen en hun componenten.

13


14

catalogus het werk van cepezed


15

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


onverwacht ruimtegebruik in een kantoorgebouw met brede galerijen. technopolis, delft.

catalogus het werk van cepezed

vernieuwende typologieën voor doorontwikkelde en gestandaardiseerde gebouwsoorten. öaw forschungszentrum, graz 2000.

één van de eerste atriumtoepassingen in een nederlands kantoorgebouw. high-tech center, nieuwegein 1987.

16


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur informatie

Zo slank mogelijke constructies met zo groot mogelijke overspanningen maken dat het vloeroppervlak zo min mogelijk wordt belemmerd door kolommen, die bovendien zo weinig mogelijk ruimte innemen. Vloeren hebben hierdoor een optimaal gebruiksoppervlak. De kantoren kennen daarnaast nauwelijks dragende binnenwanden, terwijl dienende functies als trappen, liften en sanitair zijn ondergebracht in aparte gebouwzones. Het al geoptimaliseerde gebruiksoppervlak is hierdoor ook nog eens op zo veel mogelijk manieren bruikbaar. De indeling is immers volledig flexibel. Bij grotere complexen is de schakering en ontsluiting van de diverse bouwdelen ook flexibel, zodat in verschillende configuraties verhuurd kan worden en verhuurders zo economisch mogelijk kunnen voldoen aan de wensen van hun klanten.

infrastructuur

Om kantoren zo prettig en aangenaam mogelijk bruikbaar te maken, voorziet cepezed in een ruimte mate van daglichttoetreding, openheid en transparantie. Lange zichtlijnen, een heldere logistiek en praktische, functionele indelingen dragen evenals aandacht voor ruimtelijke differentiatie bij aan een aantrekkelijke gebouwbeleving waarin mensen zich comfortabel voelen en goed kunnen presteren. Uitgekiende klimaatconcepten waarin verschillende typen ruimten verschillend geklimatiseerd worden, waarin zoveel mogelijk natuurlijk geventileerd wordt en het klimaat zoveel mogelijk individueel kan worden bijgesteld, houden gebruikers alert en productief.

onderwijs

cepezed ontwerpt moderne kantoorgebouwen die tot stand komen met eigentijdse, vaak innovatieve technieken en materialen. De kantoren hebben bovendien vaak vernieuwende typologieën. Deze dragen bij aan de leefbaarheid, de bruikbaarheid en de duurzaamheid van de gebouwen en stralen zonder schreeuwerig of opdringerig te zijn een grote vanzelfsprekendheid en aantrekkingskracht uit. Of ze nu in een hedendaagse of meer historische omgeving staan.

wonen

cepezed heeft in de loop der jaren veel kantoorgebouwen ontworpen en hanteert een integrale werkmethodiek gericht op een nauwkeurige procesbeheersing. De ontwerpoplossingen zijn verassend praktisch, functioneel en esthetisch en vervullen vaak meerdere functies tegelijk. Samen vormen ze altijd meer dan de som der delen; cepezed werkt niet alleen integraal, de ontwerpen zélf zijn ook geïntegreerd. De wensen van opdrachtgevers en gebruikers staan daarbij altijd centraal.

multifunctioneel

Een grote mate van leefbaarheid en een maximale bruikbaarheid zijn bij het ontwerpen van kantoren belangrijke doelen. Maar kantoren moeten ook in hun omgeving passen, representatief zijn, beperkte exploitatielasten en een rendabele levenscyclus hebben én in zo veel mogelijk opzichten duurzaam zijn. Niet zelden moeten ze daarbij liever nog vandaag dan morgen gerealiseerd kunnen worden. Het wordingsproces is daarom eveneens een factor van belang.

ontspannen

kantoor

17


opvallende uitstraling door iconische vormgeving. ztlo, tilburg.

catalogus het werk van cepezed

werken in het groen met royale daglichttoetreding en een maximale verbinding tussen binnen en buiten. triple q complex, maarssen.

kantoorgebouw met alzijdig uitzicht en optimale communicatiemogelijkheden tussen de verschillende vloervelden. mercon, gorinchem.

18


inleding kantoor bedrijf automotive product informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

cepezed besteedt daarnaast veel aandacht aan de duurzaamheid van zijn kantoorontwerpen. Door ontwerpoplossingen te combineren en te integreren bespaart het bureau aanzienlijk op ruimtegebruik en materiaalkosten. De toepassing van industriĂŤle materialen staat borg voor een snel en voortvarend bouwproces waarin weinig bouwafval ontstaat, terwijl de wel gebruikte materialen gemakkelijk gerecycled kunnen worden. Gebouwen geconstrueerd met industriĂŤle componenten zijn daarnaast gemakkelijk te wijzigen of uit te breiden. Een natuurlijke belichting en beluchting in combinatie met een indeling in verschillende klimaatzones en het gebruik van lichtgewicht materialen die snel op temperatuurswisselingen reageren, maakt dat installaties tot een minimum beperkt kunnen worden. Dit bespaart niet alleen op energieverbruik, maar ook op exploitatiekosten. Bij renovaties maakt cepezed zoveel mogelijk gebruik van bestaande gebouwkwaliteiten. Moderne applicaties als de toepassing van geothermische energie, betonkernactivering en de meervoudige recuperatie van luchtstromen dragen eveneens bij aan een zo klein mogelijke ecologische footprint van een kantoorgebouw. De grote flexibiliteit van cepezed-kantoren staat garant voor een lange functionele duurzaamheid.

19


20

catalogus het werk van cepezed


inleding bedrijf bedrijf en kantoor kantoor automotive product interieur infrastructuur wonen

realisatie 1999

multifunctioneel

bvo 1.390 m2

ontspannen

opdrachtgever architectenbureau cepezed delft

Opvallend modern kantoorgebouw aan rand van de historische binnenstad van Delft, onderscheiden met de Corus Colorcoat Building Award. Het pand is een toonbeeld van kenmerkende cepezed-kwaliteiten als functionaliteit, inzichtelijkheid en een innovatieve, integrale ontwerpmethodiek met aandacht voor kostenefficiĂŤntie en duurzaamheid. Het kantoor is teruggebracht tot zijn essenties en heeft een hoogwaardige, representatieve uitstraling. Het gebouw heeft een lichtgewicht staalconstructie met een minimum aan fundering. De zijgevels bestaan uit geĂŻsoleerde sandwichpanelen, de voor- en achtergevel zijn geheel opgebouwd uit glazen schuifpuien met aluminium kozijnen. De voorgevel is voorzien van een wind-, licht- en geluidwerend glazen scherm dat tevens zorgt voor de optische aansluiting bij de omliggende historische bebouwing. Langs de noordwestelijke zijgevel is op elke verdieping een servicezone met lift, trappenhuis, keuken, toilet en techniekruimten ingericht. De rest van het kantoor heeft een volledig vrij indeelbaar vloeroppervlak. De begane grond en vierde etage zijn iets kleiner dan de overige verdiepingen. Zuidoostelijk, parallel aan de servicezones is daar in de diepte van het pand een strook uitgespaard; op de begane grond voor een doorgang naar de achtergelegen binnentuin, op de vierde etage voor een dakterras met prachtig uitzicht over de oude stad. Het pand wordt grotendeels verwarmd door de verlichting, kantoorapparatuur en mensen; de warmteafvoer verloopt via de schuifpuien . Het gebouw heeft dan ook geen traditionele koeling of verwarming en kent een energieverbruik tot 50% onder de NOVEM-normwaarden. In het cepezed-kantoor zijn voor het eerst de lichte, zelf ontwikkelde Integrated Deck Extra Space-vloeren toegepast. Deze IDES-vloeren zijn niet alleen zo dun dat binnen de hoogtevoorschriften een extra bouwlaag kon worden opgenomen, ze bevatten bovendien geluidsisolatie, brandwering en al het leidingwerk van de elektrische, data- en installatiesystemen.

informatie

adres phoenixstraat 60 delft

onderwijs

cepezed-kantoor

21


22

catalogus het werk van cepezed


23

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf bedrijf en kantoor kantoor

inleding


24

catalogus het werk van cepezed


inleding bedrijf bedrijf en kantoor kantoor automotive product interieur infrastructuur wonen

realisatie 1998

multifunctioneel

bvo 8.000 m2

ontspannen

opdrachtgever wista management gmbh berlijn, duitsland

Stijlvolle blikvanger in Berlijn-Adlershof, waar sinds de jaren negentig een complete kennis- en mediastad rondom het voormalige vliegveld wordt ontwikkeld. Het Innovationszentrum is een verzamelgebouw voor jonge bedrijven in de IT-sector en vormt een belangrijke pijler in het gebied. De grootste uitdaging bestond in de aangename huisvesting van een aanzienlijk programma op een ongunstig gevormde kavel waarvoor een maximale bouwhoogte van zes lagen was voorgeschreven. cepezed kwam met de verrassende oplossing slechts een deel van de kavel te gebruiken en twee lagen hoger te bouwen dan eigenlijk mocht, maar de eerste vier verdiepingen grotendeels in glas uitgevoerd open te werken. Hierdoor is een transparante stedelijke binnenruimte ontstaan die precies de hoogte van het tegenover liggende gebouw heeft. Ondanks de grotere hoogte sluit het ontwerp zo toch opmerkelijk goed aan bij de tamelijk gesloten omgevingsbebouwing. Het centrum biedt een speelse, afwisselende en indrukwekkende ruimtelijke beleving. In lengterichting wordt het verdeeld door een vijf meter breed atrium met een transparant dak dat de ruimte royaal van daglicht voorziet. Over de eerste vier verdiepingen is dit atrium naar de voorgevel toe verbreed, waardoor de genoemde stedelijke binnenruimte is ontstaan. ‘Zwevende eilanden’ fungeren hier als sociale ontmoetingsplek om de synergie tussen de verschillende IT-bedrijven te stimuleren. Langs het atrium bieden open galerijen toegang tot de kantoorruimten, die vrij indeelbaar zijn zodat gemakkelijk is in te spelen op de grote verscheidenheid aan bedrijfsomvang en -activiteiten. Het Innovationszentrum für Informatik is geheel opgetrokken uit geprefabriceerde lichtgewicht materialen. Zo is het ’s werelds eerste gebouw waarin de innovatieve, extra dunne Slimdeck-vloeren zijn toegepast. De consequente uitvoering volgens industriële methodieken heeft enorm bespaard op tijd, energie en kosten. Ventilatie via de natuurlijke trek van het atrium zorgt voor een aangenaam klimaat.

informatie

adres magnusstrasse berlijn-adlershof duitsland

onderwijs

innovationszentrum für informatik (izi)

25


26

catalogus het werk van cepezed


27

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf bedrijf en kantoor kantoor

inleding


28

catalogus het werk van cepezed


inleding bedrijf bedrijf en kantoor kantoor automotive product interieur infrastructuur wonen

realisatie 2000

multifunctioneel

bvo 6.018 m2

ontspannen

opdrachtgever österreichische akademie der wissenschaften wenen oostenrijk

Nieuw gebouw voor de Österreichische Akademie der Wissenschaften, waarin het Institut für Weltraumforschung, het Institut für Biophysik und Röntgenstrukturforschung en vijf geesteswetenschappelijke projectgroepen bijeen zijn gebracht. In verband met veranderlijk gebruik en eventuele toekomstwaarde als gewoon kantoor moest het gebouw flexibel indeelbaar zijn. Ook wilde de Akademie dat het gebouw de interactie tussen de wetenschappers zou stimuleren. De grootste uitdaging van de internationale prijsvraag lag er echter in een lange reeks (in totaal zo’n strekkende 400 meter!) eenvormige kantoren en laboratoria onder te brengen in een gebouw dat toch prikkelend en ruimtelijk interessant zou zijn. Het grondplan is daarom zo opgezet dat vier langgerekte stroken twee ongelijke, samengestelde kruizen vormen. Drie van de kruisarmen zijn op of nabij het uiteinde met elkaar verbonden, waardoor ze samen een driehoekig atrium omspannen. Het gebouw lijkt zich in alle richtingen nieuwsgierig uit te strekken. Zowel de gangen als laboratoria zien uit op buiten. Het atrium is overdekt met glas, herbergt het hoofdtrappenhuis en de galerijen en functioneert als levendig centrum van het gebouw. Hier worden bijeenkomsten georganiseerd en vindt op alle bouwlagen de centrale verkeerscirculatie plaats. Aan de uiteinden van de kruisarmen bevinden zich koffiekamers met onder meer barmeubels. Hier kunnen de wetenschappers elkaar informeel treffen en informatie uitwisselen. Iedere koffiekamer kijkt in een andere richting uit over het terrein. Door de bijzondere gebouwvorm heeft iedere vleugel ondanks de vele gelijksoortige ruimten toch een geheel eigen sfeer, lichtval en omgeving. Dit wordt nog versterkt door de verschillende inrichtingen van de buitenruimten. Zo is er een parkeerzone, een tuin met glooiend landschap, een bloementuin en een verdiepte, met steen beklede patio. Het gebouw is volledig opgetrokken volgens de in Oostenrijk zelden toegepaste principes van licht, industrieel en geïntegreerd bouwen, wat aanzienlijk heeft bespaard op materiaal, gewicht, arbeid, energie en installaties.

informatie

adres schmiedlstraße 6 graz-messendorf oostenrijk

onderwijs

öaw forschungszentrum

29


catalogus het werk van cepezed

door de bijzondere gebouwvorm heeft iedere vleugel ondanks de vele gelijksoortige ruimten toch een geheel eigen sfeer, lichtval en omgeving. dit wordt nog versterkt door de verschillende inrichtingen van de buitenruimten. zo is er een parkeerzone, een tuin met glooiend landschap, een bloementuin en een verdiepte, met steen beklede patio grenzend aan de kelderetage.

30


31

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf bedrijf en kantoor kantoor

inleding


32

catalogus het werk van cepezed


33

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


34

catalogus het werk van cepezed


inleding bedrijf bedrijf en kantoor kantoor automotive product interieur infrastructuur wonen

realisatie 2007

multifunctioneel

bvo totaal 53.000 m2 nieuwbouw 23.000 m2 renovatie 27.000 m2 terrein en entree 3.000 m2

ontspannen

opdrachtgever rijksgebouwendienst den haag

Complexe en grootschalige combinatie van oud- en nieuwbouw voor diverse diensten van Rijkswaterstaat, gelegen op het gebied Westraven tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de kruising van de rijkswegen A2 en A12 te Utrecht. Het programma beslaat ruim 53.000 m2 en omvat onder meer kantoorruimten, conferentiefaciliteiten, een landelijk vergadercentrum, een communicatiecentrum en het Rijkswaterstaat Future Center. Op Westraven werken ruim 2000 mensen. De bestaande hoogbouw is geheel gerenoveerd en heringedeeld. Rondom de voet is een langgerekte nieuwbouw van vier lagen gebouwd. Vides in de vloeren en geheel glazen gevels geven een forse impuls aan de ruimtelijke beleving van de toren, die in de oorspronkelijke architectuur beperkt was. Vides, atria, serres en binnentuinen geven ook de transparant ontworpen nieuwbouw een ongekende ruimtelijkheid en zijn daarnaast belangrijk voor de oriÍntatie van medewerkers en bezoekers. De verschillende functies van hoog- en laagbouw komen aan de voet van de toren bijeen in grote open ruimten met binnentuinen, die uitnodigen tot verblijf en ontmoeting. Een groot deel van de werkruimten is ontworpen als flexplek, zodat het mogelijk is op wisselende plaatsen in het gebouw te werken. Veel aandacht is besteed aan een perfecte balans tussen een lage energieconsumptie en een optimaal werkklimaat. Hiertoe is een ingenieus klimaatconcept ontwikkeld dat onder meer gebruikmaakt van thermisch actieve vloeren. Verschillende typen ruimten zijn verschillend geklimatiseerd, luchtstromen worden meervoudig gerecupereerd en de kunstverlichting past zich automatisch aan aan de kleur en intensiteit van het aanwezige daglicht. Revolutionair is daarnaast de innovatieve tweedehuidfaçade van open geweven, teflon gecoat glasvezeldoek, die de toren rondom beschut tegen de wind en het mogelijk maakt zelfs op de hoogste verdiepingen met open ramen te werken. Medewerkers genieten hierdoor een grote vrijheid in het regelen van het eigen binnenklimaat, wat voor hoogbouw een aanzienlijke luxe is. Westraven is winnaar van de Daylight Award 2008 en genomineerd als BNA Gebouw van het Jaar 2008, voor de Nationale Staalprijs 2008 en voor de Nationale Bouwprijs 2009.

informatie

adres griffioenlaan 2 utrecht

onderwijs

westraven

35


36

catalogus het werk van cepezed


inleding bedrijf bedrijf en kantoor kantoor informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

de staalconstructie is volledig opgebouwd uit geprefabriceerde onderdelen en droog gemonteerd op het werk. de constructie is zo slank mogelijk gedimensioneerd en met verfijnde aansluitingen zorgvuldig gedetailleerd. de serre, kantoorvleugels en atria zijn constructief met elkaar verweven.

37


38

catalogus het werk van cepezed


39

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


40

catalogus het werk van cepezed


41

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


42

catalogus het werk van cepezed


43

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf bedrijf en kantoor kantoor

inleding


44

catalogus het werk van cepezed


inleding bedrijf bedrijf en kantoor kantoor automotive product interieur onderwijs wonen

realisatie 2007

multifunctioneel

bvo 1.300 m2

ontspannen

opdrachtgever ministerie van buitenlandse zaken den haag

Radicale renovatie van de Nederlandse ambassade in Rome. De diplomatieke post was gevestigd in een rijk gedecoreerde, in Renaissancestijl gebouwde stadsvilla uit 1929 geflankeerd door een vagelijk gelijkende, maar in detaillering stukken minder bijzondere aanbouw van enige decennia later. De panden hadden in de loop der jaren al enige renovaties ondergaan, maar waren nu min of meer uitgewoond. Mede omdat ItaliĂŤ bij uitstek een land is van design en cultuur, is bij de renovatie hoog ingezet op ambities. Het project is opgevat als een uitgelezen kans te laten zien wat Nederland op het gebied van architectonisch ontwerpen in huis heeft. Daarbij is gezocht naar functionaliteit, zakelijkheid, transparantie en een moderne vormgeving. Uiterlijk heeft cepezed tussen de twee bouwdelen een zo groot mogelijk contrast aangebracht. Omdat het Renaissancistische gebouw veel oorspronkelijke details bevatte, is het aanzicht hiervan zoveel mogelijk in oude luister hersteld. Rondom de aanbouw is een schil aangebracht van cortenstaal, dat een roestkleurig patina heeft dat goed aansluit bij de stammen van de parasoldennen in het omliggende gebied. Het staal loopt door bij de raamopeningen, maar is daar ten behoeve van uitzicht en daglichttoetreding geperforeerd en voorzien van luiken. Het hoofdgebouw heeft zo een abstracte, vrijwel detailloze achtergrond gekregen die het volledig tot recht laat komen. Binnen kenden de panden geen bijzondere details en bestond bovendien een slechte, rommelige logistiek. Intern zijn de bouwdelen daarom tot op het betonskelet gestript en voorzien van een nieuwe, drastisch herziene organisatie gericht op licht, transparantie en een goede onderlinge communicatie. Inwendig valt hierdoor nauwelijks nog verschil tussen de panden op te merken. Op alle etages zijn de kantoren, werkplekken en vergaderzalen gegroepeerd rondom een centrale verkeers- en verblijfruimte met mogelijkheden tot het hebben van ontmoetingen.

informatie

adres via michele mercati 8 rome italiĂŤ

infrastructuur

nederlandse ambassade rome

45


vorige pagina: bestaand aanzicht (linksonder) en het aanzicht na renovatie (rechtsonder).

catalogus het werk van cepezed

de plattegronden zijn op iedere verdieping georganiseerd rondom een centraal gelegen verkeers- en verblijfruimte met faciliteiten en mogelijkheden tot het hebben van ontmoetingen.

46


47

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf bedrijf en kantoor kantoor

inleding


48

catalogus het werk van cepezed


49 00

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


50

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur onderwijs wonen

realisatie eerste fase 2007 tweede fase 2008

multifunctioneel

bvo eerste fase 19.900 m2 kantoor en 13.390 m2 parking tweede fase 18.100 m2 kantoor en 12.500 m2 parking

ontspannen

opdrachtgever schiphol real estate schiphol-centrum

Op Amerikaanse leest geschoeid, zeer modern kantoorcomplex met een open, lichte en paviljoenachtige sfeer, een grote vrije hoogte per verdieping en extra brede kantoorbeuken met een minimum aan kolommen. Het gebouw ligt op een strategische, internationaal goed bereikbare locatie op Schiphol-Centrum, tegenover het hoofdkantoor van de Schiphol Group. Het project is in twee fasen gerealiseerd en beslaat ruim 38.000 m2 kantoorruimte en 850 parkeerplaatsen. Van de eerste fase (19.898 m2 kantoren en 450 parkeerplaatsen) wordt ruim twee derde bewoond door het Nederlandse hoofdkwartier van softwaregigant Microsoft. De hoofdstructuur bestaat uit een reeks om en om geschakelde, langere en kortere en kantoorbeuken. Twee ondergrondse lagen en de plint van het gebouw bevatten de parkeergarages. De kantoorverdiepingen zijn geheel vrij indeelbaar en worden onderling verbonden door grote vides en representatieve trappartijen. De flexibele en efficiĂŤnte opzet laat eigenaar Schiphol Real Estate de mogelijkheid gemakkelijk in te spelen op individuele ruimtewensen van uiteenlopende huurders. De combinatie van een staalskelet met kanaalplaatvloeren wordt optimaal uitgenut in een intelligente en economische constructie die extra brede kantoorbeuken met grote overspanningen en een minimum aan kolommen mogelijk maakt. Een vrije verdiepingshoogte van liefst 2,90 m geeft een riant gevoel van ruimtelijkheid. De gevels zijn grotendeels uitgevoerd in glas zonder verticale stijlen, waardoor veel natuurlijk licht binnen komt. Ook de vides overkapt met lichtstraten in het dak dragen bij aan een weldadige daglichtontvangst. Bijzondere randvoorwaarden van het project waren de hoge grondwaterstand, de hoge geluidsbelasting door het vliegverkeer en een gecompliceerde ligging direct naast de Schipholspoortunnel. Daarnaast is de doorlooptijd van het project uitzonderlijk kort.

informatie

adres evert van de beekstraat schiphol-centrum

infrastructuur

the outlook

51


52

catalogus het werk van cepezed


53

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


54

catalogus het werk van cepezed


55

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


56

catalogus het werk van cepezed


57

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


58

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur wonen

realisatie gepland voor voorjaar 2011

multifunctioneel

bvo 23.500 m2

ontspannen

opdrachtgever ing real estate den haag

Eigentijds, ruim 23.500 m2 tellend hoofdkantoor voor kabelmaatschappij UPC op twee samengestelde kavels in Hoofddorp. Het complex bestaat uit een configuratie van vier langgerekte beuken met een grote overspanning, geschakeld door hoge, ruimtelijke en transparante atria. Het kantoor heeft een heldere, rationele en efficiënte opzet met een zeer gunstige verhouding tussen het bruto en netto oppervlak. Gevels met een verticale geleding waarin glas en sandwichpanelen met een geëmailleerd glazen buitenblad elkaar afwisselen, verlenen het geheel een frisse, zakelijke en representatieve uitstraling. Het complex is voor een groot deel opgetild om eronder plaats te bieden aan parkeergelegenheid, waardoor auto’s vanuit de kantoren grotendeels uit het zicht blijven. De entreehal op de begane grond heeft een dubbele hoogte en een natuurstenen vloer die een optische voortzetting vormt van de kade langs het water buiten. Een volledig transparante gevel legt hier een directe relatie met de omgeving, fungeert als display voor de activiteiten binnen en biedt een open, uitnodigende sfeer. Een mezzanine met een borstwering van transparant glas voorziet in ruimtelijke differentiatie en een goed gevoel voor oriëntatie doordat hij direct een relatie met de bovengelegen verdieping legt en een blik verder het gebouw in biedt. De eerste verdieping herbergt het restaurant en de vergaderzalen en vormt de belangrijkste schakel tussen alle bouwblokken. De verbindende atria vormen de knooppunten waarin zowel de verticale als horizontale verkeersbewegingen zijn geconcentreerd. Ook zijn het de uitgelezen locaties voor ontmoetingen en bijeenkomsten en bieden ze toegang tot de verschillende, royale dakterassen met een houten dek, veel groen en watertapijten. De kantoren hebben een diepte van maar liefst 16,40 m en kunnen zowel in lengte als breedte flexibel worden ingedeeld op een stramienmaat van 1,80 m. Klimaatplafonds zorgen voor een comfortabel en energiezuinig klimaat, terwijl de volledig glazen gebouwhoeken veel daglicht en een weids uitzicht over de omgeving garanderen.

informatie

adres taurusavenue hoofddorp

onderwijs

upc

59


60

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur onderwijs wonen

realisatie gepland voor medio 2011

multifunctioneel

bvo 33.000 m2

ontspannen

opdrachtgever ovg projectontwikkeling rotterdam

Bladvormig ontwerp voor een multi-tenant kantoorgebouw dat prominent zichtbaar is vanaf de A4 en gerealiseerd wordt op de locatie van het voormalige Aviodome op Schiphol. Het kantoor beslaat ruim 33.000 m2 en krijgt naast it-specialist Logica als hoofdhuurder nog diverse andere bewoners. De kavelcontouren en het programma zijn medebepalend voor de gebouwvorm, terwijl de eisen rondom zichtlijnen vanuit de verkeerstoren maken dat het kantoor in hoogte afloopt. Het pand is met grote overspanningen compact georganiseerd langs gevels met veel transparantie en daglichttoetreding. Het wordt een halve verdieping ingegraven en de onderste twee lagen functioneren als parkeerfaciliteit. De bovenste parkeerlaag bevat dubbelhoge entreeruimten die bereikt worden via een overdekt entreeplein. In het hart van het gebouw bevindt zich een atrium dat met royale afmetingen ĂŠĂŠn van de grootste atria van Nederland wordt. Hierin zijn onder meer een restaurant, auditoria en een vergadercentrum geprojecteerd. De schaal van het atrium biedt bovendien mogelijkheden tot substantiĂŤle beplanting die bijdraagt aan zowel de allure als het klimaat van de ruimte. Het atriumdak bestaat uit transparante ETFE-luchtkussens. Het ontwerp voldoet aan de hoogste actuele eisen op het gebied van duurzaamheid. Voor de klimatisering van het gebouw wordt onder meer gebruik gemaakt van geothermische energie en vloeren voorzien van betonkernactivering. Luchtstromen worden meerdere malen gebruikt en gerecupereerd. Zo wordt het atrium verwarmd met lucht overgestort uit de kantoren. Na bevochtiging en terugwinning van warmte of koude wordt de lucht voor een derde keer gebruikt om de parkeergarage te ventileren. Verse lucht wordt aangezogen via een snorkelinstallatie in het atrium. De gevels bestaan uit een hybride staalconstructie met stijlen om de 1,8 m waarop met binnenwanden kan worden aangesloten. Het gebruik van het kantoor is daarmee in hoge mate flexibel.

informatie

adres westelijke randweg schiphol

infrastructuur

logica

61


62

catalogus het werk van cepezed


63

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


samenbindende vormgeving en materialisatie voor verschillende panden op ĂŠĂŠn bedrijventerrein. het bos oostzaan, oostzaan.

catalogus het werk van cepezed

rationele vertaling van het productieproces naar een bedrijfspand. trs transportkoeling, katwijk 2009.

64


Waar de leefbaarheid van bedrijfsterreinen en -gebouwen doorgaans miniem is, besteedt cepezed hieraan juist buitengewoon veel aandacht. Ook de mensen op de werkplaatsvloer kunnen bijvoorbeeld werken in een aangenaam klimaat met veel uitzicht, daglichttoetreding en zoveel mogelijk natuurlijke ventilatie. Wanneer mensen voortdurend met hun lijf op de grond moeten werken, neemt cepezed in de betreffende gebouwdelen vloerverwarming op. Groen en buitenlucht haalt cepezed vaak letterlijk het gebouw binnen in de vorm van binnentuinen, patio’s of dakterrassen. Deze bieden een pret-

inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur onderwijs

Bij het ontwerpen van een bedrijfsgebouw neemt cepezed daarnaast altijd de afstemming van bedrijf en gebouw onder de loep. Een grondige analyse van het bedrijfs- en/of productieproces kan leiden tot een aanmerkelijk functioneler gebouwconcept. Omgekeerd zijn ideeën over de functionaliteit van gebouwen niet zelden aanleiding om processen grondig te herzien en een optimale efficiëntie te bewerkstelligen. Een rationele ordening van functies, waarbij productiewerkplaatsen en meer administratieve onderdelen bijvoorbeeld gunstig ten opzichte van elkaar liggen, doet de bedrijfsmotor vaak belangrijk soepeler lopen.

wonen

grootschalig en toch licht en aangenaam bedrijfsverzamelgebouw dat in een scala van configuraties verhuurbaar en ontsluitbaar is.

informatie

grootschalig pand met het dak vormgegeven als vijfde gevel t.b.v. een prettig uitzicht voor omwonenden. bedrijfsgebouw vierhavenstraat, rotterdam 2000.

Gebouwen kunnen beslissend bijdragen aan het onderscheidend vermogen van bedrijven. Een nieuw gebouw vormt daarom een uitgelezen kans voor de profilering, herprofilering of zelfs herdefiniëring van een bedrijfsidentiteit. Juist door een grote neutraliteit ondersteunen de bedrijfsgebouwen van cepezed de imago’s die opdrachtgevers willen uitdragen. Een krachtige, onopgesmukte vormgeving tekent vaak één doorlopend gebaar af, dat zonder schreeuwerig te zijn op een vanzelfsprekende manier zijn plaats inneemt en veelal een iconische werking heeft. Een eenvoudige maar hoogwaardige materialisatie en een verfijnd niveau van afwerking dragen een groot gevoel van kwaliteit over. Een geraffineerd spel met open- en geslotenheid tilt de gebouwen uit de anonimiteit en verleent ze een uitgesproken herkenbaarheid die als representatief visitekaartje functioneert. De kenmerkendheid van cepezeds bedrijfsgebouwen wordt veelal nog vergroot door een ingetogen maar opvallende gevelbelettering.

multifunctioneel

Bedrijventerreinen zijn vaak anonieme locaties met een wildgroei aan om aandacht schreeuwende bebouwing. Veel auto’s en weinig verblijfswaarde maken de misère er compleet. De bedrijfsterreinen en -gebouwen die cepezed ontwerpt, laten zien dat het ook anders kan. ‘De ronde vorm geeft het een eindeloosheid en schoonheid, die je op bedrijventerreinen zelden aantreft’, schreef het vakblad Bouw in 2003 over het nieuwe gebouw van distributeur Langerak op het Utrechtse park De Wetering. En DW Retaildesign in Woerden opereert naar eigen zeggen vanuit ‘het mooiste bedrijfspand van Europa’, het voormalige Ronic-gebouw. In oproepen en publicaties tegen de verrommeling van bedrijfsterreinen is cepezed vaak als positieve referentie terug te vinden. Ook is het bureau een gevraagd supervisor voor nieuwe bedrijfsterreinplannen.

ontspannen

bedrijf

65


catalogus het werk van cepezed

grootschalig beursgebouw met geoptimaliseerde logistiek en een daklandschap voorzien van patio’s en uiteenlopende gebruiksfuncties. amsterdam.

66


infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding

cepezed ontwerpt niet alleen duurzame, hoogwaardige bedrijfsgebouwen, maar heeft vanwege de nauwe samenwerking met zusterbedrijf Bouwteam General Contractors ook een grote expertise betreft de afstemming van ontwerp en realisatie. Een onderdeel daarvan is een scherp inzicht in wat het kost om op welke manier te bouwen.

ontspannen

achter een groenwal verborgen bedrijfsterrein t.b.v. afvalverwerking. sita, gemeente midden-delfland .

informatie

bedrijfsgebouw met een opvallende displaygevel, grote showrooms, geïntegreerd groen en flexibele indelingsmogelijkheden. bosch siemens experience center.

Een modulaire opzet en uitvoering staan daarnaast garant voor een grote mate van duurzaamheid en flexibiliteit. Omdat bij de ontwikkeling vaak geen budget is voor overmaat, bekijkt cepezed altijd goed hoe het bedrijfsgebouwen op een later moment eventueel in- of extern kan uitbreiden en zonodig alsnog extra meters kan realiseren. De modulaire opzet leidt verder tot een volledig open, vrij indeelbaar vloeroppervlak. Dit schept de mogelijkheid van verschillende interieurconfiguraties en variabel gebruik, al dan niet door meerdere bewoners, wat een gunstig effect heeft op de levensduur van de gebouwen. Industriële bouwtechnieken nemen bovendien duurzaamheid met zich mee op het gebied van bouwtechniek en exploitatie, zeker wanneer ze gecombineerd worden met cepezeds slimme engineering en vooruitstrevende klimaatconcepten. Zo kan energie die voortkomt uit het productieproces soms worden hergebruikt voor de klimatisering van het gebouw.

onderwijs

cepezed heeft regelmatig laten zien dat bedrijfsgebouwen met een onderscheidende vormgeving, materialisatie, detaillering en leefbaarheid niet per se meer hoeven te kosten. Voor bedrijfsgebouwen is vaak slechts een relatief compact budget beschikbaar. De uitdaging ligt er dan in de beschikbare middelen zo slim mogelijk in te zetten. Een rationele, modulaire gebouwopzet en een bijpassende industriële ontwerp- en bouwmethodiek verhogen de doelmatigheid van het proces en eindresultaat. Zo drukken ze de realisatietijd en -kosten, waardoor begrotingsruimte overblijft voor meer kwaliteit.

wonen

volledig autarkisch en in vele configuraties verhuurbaar archiefgebouw voor de langdurige opslag van dossiers en cultuurobjecten. wad archief depots, diverse locaties.

Wanneer cepezed complete bedrijventerreinen ontwerpt, stemt het bureau de verschillende gebouwen op elkaar af binnen een samenbindende vormgeving, materialisatie en totaalstructuur. Hierdoor wedijveren niet alle gebouwen doorlopend koortsachtig om de aandacht, maar functioneren zij gezamenlijk in een serene coherentie waarbinnen de verschillende gebruikers variatie aanbrengen door middel van bedrijfseigen accenten.

multifunctioneel

tig zicht en maken het mogelijk buiten te verblijven zonder zich direct tussen lange rijen auto’s te hoeven begeven. Ook ruimtelijke differentiatie, veelal tot stand gebracht met behulp van vides, transparantie en lange zichtlijnen, vormt een belangrijk aspect van de leefbaarheid en werkbaarheid.

67


68

catalogus het werk van cepezed


inleding bedrijf bedrijf en kantoor kantoor automotive product interieur infrastructuur onderwijs

realisatie 1999–2002

multifunctioneel

bvo 300 m2 tot 3.000 m2 totaal ruim 20.000 m2 gemiddeld 990 m2

ontspannen

opdrachtgever ptt vastgoed / tpg real estate den haag

Formulematige serie van achttien distributiekantoren voor het toenmalige PTT Post, waarbij de uitdagingen lagen in het uitzonderlijk lage budget per vierkante meter en de ongehoord korte bouwtijd van de hele reeks gebouwen. Het flexibele en modulaire bouwsysteem van cepezed voldeed als enige prijsvraaginzending aan alle gestelde eisen en maakte het gemakkelijk voor alle locaties met uiteenlopende eisen en randvoorwaarden maatwerk te leveren. Eenvoud van ontwerp, intelligent materiaalgebruik, een zorgvuldige detaillering en een gestroomlijnd bouwproces zijn de succesfactoren van het hele project. Ieder centrum is strak, compact en rechthoekig ontworpen. Aan in het oog springende Spielerei met vormen is geen geld besteed. De sorteerruimte is het hart van ieder kantoor. Alle overige ruimten zijn hier direct rondom geschaard. De gebouwen hebben dus geen gangen, wat aanzienlijk heeft bespaard op binnenwanden. Bovendien is deze indeling efficiënt: ze maakt de looplijnen kort en de exploitatie doelgericht. De vloeren en funderingen zijn van beton. Leidingen zijn hierin zo min mogelijk opgenomen. Het dak bestaat uit grote, lichte en gemakkelijk te plaatsen elementen met isolatie en voorgemonteerde dak- en plafondafwerking. Het gebruik hiervan heeft aanzienlijk bespaard op materiaal, gewicht, constructie, tijd en arbeid. De gevels zijn opgetrokken uit sandwichpanelen gemonteerd op een stalen draagconstructie. Voor een zakelijke en hoogwaardige uitstraling is extra aandacht besteed aan de meest in het oog springende gevels, die zijn voorzien van een glazen front. Naar ontwerp van grafisch vormgever Gerard Hadders is hierin een karakteristiek patroon van stippen geëmailleerd en is met retroreflecterende folie gevelgroot het beeldmerk van de gebruiker op het glas aangebracht. Vanwege de kosten zijn deze zichtgevels waar mogelijk aan de korte zijden van de gebouwen gepositioneerd. Het aantal varieert per gebouw van één tot alle vier. Het modulaire karakter van het bouwsysteem heeft het bouwproces sterk vereenvoudigd, gerationaliseerd en versneld. Het productiewerk is grotendeels naar de fabriek verlegd en op de bouwplaatsen zelf is voornamelijk geassembleerd. Afhankelijk van de omvang, variërend tussen de 300 en 3.000 m2, besloeg de totale bouwtijd per kantoor zestien à twintig weken. De distributiecentra werden genomineerd voor de Nationale Staalprijs en de Ruimtelijke Kwaliteitsprijs Zuid-Holland.

informatie

adres achttien locaties door heel nederland

wonen

distributiekantoren ptt post

69


70

catalogus het werk van cepezed


71

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf bedrijf en kantoor kantoor

inleding


72

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur wonen

realisatie 2001

multifunctioneel

bvo 3.295 m2

ontspannen

opdrachtgever langerak wielen utrecht

Bedrijfsgebouw voor een leverancier van transportwielen, op eenvoudige wijze voorzien van een bijzonder distinctieve uitstraling. De vorm van de hoekkavel op het bedrijventerrein Leidsche Rijn bij Utrecht is daarbij maximaal uitgebuit. De opslag is ondergebracht in een simpele, gesloten doos met twee bouwlagen en een huid van zwart gecoate, stalen profielbeplating. Deze blijft echter verborgen achter een op afstand geplaatst vlak, strak en horizontaal geleed gevelscherm aan de straatzijden dat exact de ronding van de rooilijn volgt. De ruimte tussen doos en scherm is overkapt, afgesloten met glazen wanden en doet dienst als showroom en ontvangstruimte. Tegen de wand van de doos zijn hier ook de kantoren ondergebracht. Het gebouw heeft een stalen draagconstructie gemonteerd op een monoliet afgewerkte betonvloer. Het gevelscherm van roestvaststalen sandwichpanelen met kozijnloos ingelijmde glasstroken hangt met draagconsoles aan de kolommen. De verdiepingsvloer bestaat uit kanaalplaten en is bereikbaar via een galerij boven de kantoren met aan beide zijden een trap naar de showroom. De galerij heeft een glazen vloer en is overkapt met een lichtstraat in het dak. Waar de doos met werkplaats en magazijn ophoudt, is het gevelscherm doorgetrokken en voorzien van een schuivende entreepoort in gelijksoortige uitvoering als het scherm zelf. Door de gebogen hoekvorm heeft het gebouw geen voor- of zijkant, maar is één lang, doorlopend geheel met een krachtige en imposante uitstraling ontstaan. Het gebouw werd genomineerd voor de Nationale Staalprijs 2002. Naast de strakke esthetiek roemde de jury vooral de uitgekiende indeling en functionaliteit, de transparantie en de inpassing op het bedrijfsterrein. Ook de pers was lovend. Met dit ontwerp heeft cepezed bewezen dat er weinig nodig is om een saai bedrijfsgebouw smoel te geven, was het oordeel. Het vakblad Bouw schreef: ‘De ronde vorm geeft het een eindeloosheid en schoonheid, die je op bedrijventerreinen zelden aantreft.’

informatie

adres krommewetering 131 utrecht

onderwijs

groothandel transportwielen

73


74

catalogus het werk van cepezed


75

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


76

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur wonen

realisatie 2002

multifunctioneel

bvo 2.006 m2

ontspannen

opdrachtgever anker drukkers bv lelystad

Opvallend esthetisch, strak vormgegeven bedrijfsgebouw voor een drukkerij langs de rijksweg A6 bij Lelystad. Het gebouw zit vol slimme vondsten en bewijst eens te meer hoe met de doorlopende aanpassing van bouwcomponenten en een beheerste inrichting van het bouwproces gemakkelijk innovatieve en hoogwaardige bedrijfshuisvesting tegen een betaalbare prijs tot stand kan komen. Op de betonnen fundering en beganegrondvloer na zijn alle gebouwonderdelen gestandaardiseerd en geprefabriceerd. Op de bouwplaats zelf is hierdoor vooral geassembleerd. De ruimtelijke opzet is helemaal ingericht naar het productieproces: het papier komt binnen aan de ene kant, doorloopt de opslag, offset en nabewerking, wordt vervolgens weer opgeslagen en verlaat het gebouw als drukwerk aan de andere zijde. Glazen binnenwanden en vides in de verdiepingsvloer maken dat de drukwerkzaamheden zich zowel vanuit de centraal gelegen prepress als de kantoren op de etage gemakkelijk laten volgen. Doordat de vides zijn overkapt met daklichten, dringt daglicht door tot in het hart van het gebouw. De stalen draagconstructie bestaat uit vierkante kokerkolommen die weliswaar overal dezelfde afmetingen hebben, maar in wanddikte verschillen naar gelang de draaglast. Hierdoor is aanzienlijk op staal bezuinigd. Gebruik van geĂŻnjecteerde in plaats van geheide funderingspalen bespaarde veel tijd. Het dak bestaat uit geprefabriceerde elementen voorzien van isolatie, dakbedekking en geprofileerde staalplaat als plafondafwerking. Door een ingenieuze, verende detaillering van de binnenwanden kan het dak bij hoge belasting iets doorbuigen. Voor de zichtgevel langs de rijksweg is bij dit pand voor het eerst in Nederland gebruikgemaakt van sandwichpanelen opgebouwd uit staal, steenwolisolatie en aan de buitenzijde gehard glas. De panelen zijn bevestigd met (na)stelbare ankers, waardoor een vrijwel naadloze, vlakke gevel is verkregen. Een strook helder glas op iedere bouwlaag biedt een weids uitzicht over het omringende landschap. De zijgevels bestaan uit damwandprofielplaten die geperforeerd doorlopen waar het gebouw ophoudt, zodat de volledig glazen entreegevel is voorzien van een voorruimte en windbeschutting.

informatie

adres poseidonweg 11 lelystad

onderwijs

anker drukkers

77


78

catalogus het werk van cepezed


79

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


80

catalogus het werk van cepezed


inleding bedrijf bedrijf en kantoor kantoor automotive product interieur infrastructuur wonen

realisatie 2003

multifunctioneel

bvo 13.175 m2

ontspannen

opdrachtgever ronic beheer bv woerden

Bedrijfsgebouw van ruim 13.000 m2 voor Ronic, voormalig producent van displaymateriaal en winkelinterieurs te Woerden. Het gebouw omvat productieruimten, kantoren, een ontvangsthal, showroom, bedrijfsrestaurant, opslagruimten en een expeditiekuil. Vorm en indeling zijn vooral bepaald door het productieproces van de gebruiker, de langgerekte afmetingen van de kavel en de restricties opgelegd door het bestemmingsplan. Met deze restricties is zeer creatief omgesprongen. Om grote bouwmassa’s te voorkomen, mocht de grond slechts voor een beperkt deel bebouwd worden. Voor de huisvesting was echter veel ruimte benodigd. Het pand is daarom vormgegeven als rechthoekig volume dat binnen de rooilijn weliswaar de hele kavel bestrijkt, maar waaruit een aantal grote patio’s, variërend in afmetingen, is gespaard. Ter hoogte van de patio’s is het profiel van de stalen gevelbekleding doorgetrokken in 50% geperforeerd rvs. De patiogevels zelf zijn evenals de voorgevel over de volle hoogte uitgevoerd in glas. Gecombineerd met grote vides in de verdiepingsvloer maakt dit dat daglicht doordringt tot diep in het gebouw en aangename open werkplekken zijn gecreëerd. Veel aandacht is besteed aan de details. Aansluitingen zijn elegant vormgegeven en in de patio’s zijn aantrekkelijke binnentuinen aangelegd. Speciale zorg is besteed aan de indeling van verschillende leidingsystemen. Het gebouw kent veel bedrijfs- en gebouwgebonden installaties, waarvan de leidingen alle in het zicht zijn. Om een rustgevend beeld te creëren en kruisingen te voorkomen, heeft ieder leidingsysteem zijn eigen positie gekregen. Met gebruik van industriële technieken en een relatief laag budget is een zeer elegant gebouw met een hoogwaardige uitstraling totstandgekomen. Het Ronic-gebouw werd bekroond met de Nationale Staalprijs 2004. De jury achtte het pand hét voorbeeld voor meer kwaliteit in de industriële bouw. Toen Ronic uiteindelijk ophield te bestaan, werd het gebouw direct aangekocht door een ander bedrijf in de display- en interieurbranche, DW Retaildesign.

informatie

adres middellandsezee 9 woerden

onderwijs

ronic

81


catalogus het werk van cepezed

het bedrijfspand wordt vooral gekenmerkt door een functionele indeling en een intelligente omgang met de restricties opgelegd door het bestemmingsplan. grote open patio’s maken dat de kavel geheel volgens de regels slechts voor een beperkt deel bebouwd is, terwijl toch voldoende vloeroppervlak is gerealiseerd. de expeditie aan de noordzijde wordt gevolgd door twee langgerekte productiestraten voor hout en metaal, gescheiden door een transportaorta. deze worden op hun beurt gevolgd door een montagewerkplaats en een showroom aan de zuidelijke zijde. op de etage liggen de kantoren, kantine en opslagruimten. de laatste sluiten weer aan op de expeditiepatio.

82


83

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf bedrijf en kantoor kantoor

inleding


84

catalogus het werk van cepezed


85

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf bedrijf en kantoor kantoor

inleding


modulaire beursstand voor porsche.

catalogus het werk van cepezed

fabriekscomplex met testcircuit en panoramatoren. porsche, leipzig 2001.

86


Waar cepezed ook bij andere typen opdrachten al zo veel mogelijk prefabricage voorstaat, geldt dit voor zijn automotive-architectuur mogelijk nog meer. Een industriële opzet en materialisatie hebben niet alleen bijzonder veel praktische voordelen, ook passen zij door de industriële oorsprong van auto’s en het imago van de automotiveindustrie zelf buitengewoon goed bij dit type opdrachten. Binnen het industriële spectrum is bovendien een brede waaier van sfeerbereik mogelijk: van grof, ruw en robuust tot zeer verfijnd en elegant. Een industriële architectuur leent zich bovendien goed voor reproductie. De vestigingen van de bedrijfsverzamelgebouwen met ondernemingen in de automotivebranche kunnen bijvoorbeeld soepel op uiteenlopende locaties tot stand komen met behulp van een uitgekiend modulair bouwsysteem. Locatiespecifieke wensen en eisen kunnen door

inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur onderwijs wonen

Maar ook waar het niet direct of niet alleen een bepaald, al dan niet exclusief merk auto betreft, zijn sfeer en gevoel belangrijke componenten van de automotive-architectuur. Auto’s brengen een zekere romantiek met zich mee die ze voorbij hun dagelijkse rol als vervoermiddel onder meer verbindt met mentaal-emotionele concepten van vrijheid, geborgenheid, mobiliteit, techniek en esthetiek. Architectuur voor de automotive branche moet dat reflecteren in zowel vormgeving, materialisatie als engineering.

informatie

iconisch ontwerp voor multimerk dealer l.i.a.m.

Belangrijk binnen het segment automotive is de uitstraling van de ontwerpen en daar direct mee verbonden de identiteit en het imago van de gebruikers. Zeker wanneer het gaat om een beursstand of showroom is het van betekenis een gevoel over te dragen dat hoort bij de specifieke markt en het specifieke product. Het voor sportwagenfabrikant Porsche in thuisstad Stuttgart gerealiseerde klantencentrum is van meet af aan bedoeld geweest als blauwdruk voor een corporate identity die het merk na een periode van neergang weer nieuw elan en een aantrekkelijke positionering zou verlenen. De sobere maar stijlvolle vormtaal, de functionele opzet en de hoogwaardige, beeldbepalende materialisatie van het centrum zijn inmiddels eindeloos gekopieerd op locaties over de hele wereld, van Argentinië tot Japan en van Nederland tot Zuid-Afrika. Porsche boekt sinds de invoering weer grote successen en verkoopt grote aantallen auto’s.

multifunctioneel

Over het afgelopen decennium heeft cepezed een reeks projecten specifiek binnen de automotivebranche ontworpen. De opdrachten lopen uiteen van beursstands tot showrooms en van verschillende typen autowasstraten tot een complete autofabriek met bijbehorend demonstratiecentrum en testcircuit. Nieuw is een keten bedrijfsverzamelgebouwen die helemaal gebruikt worden door verschillende auto-gerelateerde ondernemingen. Plaatsing op diverse locaties door het land draagt bij aan de herkenbaarheid van zowel het verzamelconcept als de deelnemende bedrijven op zich.

ontspannen

automotive

87


bedrijfsverzamelgebouw voor uiteenlopende merkdealers. amsterdam.

catalogus het werk van cepezed

modulair systeem voor autowasgelegenheden. at the carwash company, diverse locaties.

88


inleding kantoor bedrijf automotive interieur infrastructuur onderwijs wonen multifunctioneel ontspannen

modulair opgezette reeks bedrijfsverzamelgebouwen voor ondernemingen in de automotive retail. pitstop, diverse locaties.

informatie

prefab autowasstraten. washtec, diverse locaties.

Het wasstraatsysteem dat cepezed momenteel ontwerpt om gemakkelijk en herkenbaar op veel locaties te kunnen toepassen, bestaat eveneens uit een pakket van een beperkt aantal onderdelen. De schil van de wasstraten is van gladde panelen waarop op verschillende manieren reclame kan worden aangebracht. Het systeem is verfijnd gedetailleerd en eenvoudig te reinigen omdat het volkomen glad en zonder randjes of rommeligheden is. De wasstraten zijn uiteraard goed bestand tegen de schoonmaakmiddelen die erin worden gebruikt. Overigens zijn milieuaspecten natuurlijk sowieso een belangrijk aandachtspunt binnen de automotive-architectuur.

product

de rationele en systematische opzet eenvoudig in de ontwerpen worden verwerkt. De verzamelgebouwen zijn door hun opvallende schaal herkenbare objecten langs de weg, bieden veel mogelijkheden tot bedrijfsspecifieke variaties en hebben een binnenterrein dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor bijzondere auto-evenementen. De clustering van de diverse ondernemingen op het gebied van autogebruik heeft een versterkende werking op het potentieel van de individuele ondernemingen.

89


90

catalogus het werk van cepezed


inleding bedrijf bedrijf en kantoor kantoor automotive product interieur infrastructuur wonen

realisatie 2000

multifunctioneel

bvo 6.673 m2

ontspannen

opdrachtgever dr. ing. h.c. f. porsche ag stuttgart duitsland

Het winnende ontwerp van een internationale competitie en de wereldwijde standaard voor de architecturale Porsche Corporate Identity. Geënt op dit klantencentrum in de directe nabijheid van de Porsche-fabriek in Stuttgart-Zuffenhausen zijn inmiddels honderden vestigingen van het prestigieuze automerk verrezen. De sobere maar buitengewoon hoogwaardige uitstraling laat de perfectie van het Porsche-product prachtig uitkomen. Vorm, techniek en imago sluiten naadloos op elkaar aan. Naast een showroom bevat het gebouw kantoren, garagewerkplaatsen en magazijnen. Omdat de volglazen etalagefaçades van veel hedendaagse autoshowrooms voor een stijlvol topmerk als Porsche eigenlijk te banaal zijn, is de twaalf meter hoge gevel grotendeels gesloten uitgevoerd als gladde, roestvaststalen huid met eenzelfde onderkoelde volmaaktheid als de auto's binnen. Alleen de plint is uitgevoerd in glas. Het gebogen gevelprofiel integreert het gebouw prachtig in de stedenbouwkundige context en echoot daarnaast de welgevormde contouren van de sportwagens binnen. Zorgvuldig gedetailleerd is het centrum neergezet in strakke, heldere lijnen zonder overbodige versierselen, maar met een fascinerende aantrekkingskracht die doet verlangen naar wat binnen wordt getoond. Het klantencentrum draagt daarmee vooral de gevoelens over die verbonden zijn aan het merk Porsche. Gebouw en product concurreren niet, maar vullen elkaar vanzelfsprekend aan. Binnen zijn de showroom, kantoren en garagewerkplaatsen gegroepeerd rondom het centrale magazijn. Klanten die hun auto naar de werkplaats brengen, kunnen beschut en overdekt parkeren. In de showroom staan de sportwagens opgesteld op de vloer en op grote tafelconstructies die tevens de verbinding met de verschillende, transparant uitgevoerde kantoren leggen. Bijzonder is daarbij de verlichting. Overdag worden de auto's van bovenaf natuurlijk belicht via grote lichtstraten in het dak, waardoor ze er precies zo uitzien als op straat. ’s Avonds wordt de showroom verlicht met kunstlicht. De donkere vloer en achterwand van de toonzaal bewerkstelligen dan een theatraal effect dat de auto's nog exclusiever en begeerlijker maakt. Naar aanleiding van dit project in Stuttgart liet Porsche cepezed ook de Cayenne-fabriek in Leipzig ontwerpen.

informatie

adres porscheplatz 9 stuttgart-zuffenhausen duitsland

onderwijs

porsche zentrum zuffenhausen

91


92

catalogus het werk van cepezed


93

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf bedrijf en kantoor kantoor

inleding


94

catalogus het werk van cepezed


95

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


96

catalogus het werk van cepezed


97

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf bedrijf en kantoor kantoor

inleding


98

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur wonen

realisatie 2008

multifunctioneel

bvo 5.500 m2

ontspannen

opdrachtgever cepezed systems bv delft

Integraal tot stand gekomen bedrijfsverzamelgebouw langs het spoortraject Rotterdam-Den Haag. Het gebouw is ontwikkeld door zusterbedrijf cepezed systems, ontworpen door cepezed zelf en gebouwd door zusteronderneming Bouwteam General Contractors. In alle stadia van het proces hebben deze partijen nauw samengewerkt en contact onderhouden. De doorlopend voedende inbreng en afstemming van multidisciplinaire expertise heeft dan ook geleid tot een optimaal bruikbaar, hoogwaardig bedrijfspand met een excellente uitstraling. Het gebouw is ruim 165 meter lang en bevat drie bedrijfsunits met een totale oppervlakte van ruim 5.500 m2 verdeeld over de begane grond en entresols. De afzonderlijke gebruikers kunnen zich onderscheiden door in de gevel geïntegreerde reclame-uitingen. Een van de units herbergt een groothandel in verfbenodigdheden. Een ander bouwdeel huisvest een innovatieve, milieuvriendelijke autowasstraat van liefst 50 meter lang waarin niet minder dan tien auto’s tegelijk gewassen kunnen worden en de wachttijden altijd kort zijn. Na een wasbeurt kunnen klanten hun auto uitzuigen op een van de 38 indoor stofzuigplaatsen. Omdat het autowasdeel wordt begrenst door een zijgevel van geperforeerd staal, blijft hier doorlopend een licht-, zicht- en klimaatrelatie met buiten bestaan. Het gebouw is met een vaste stramienmaat geheel ontworpen volgens de principes van Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen en is dan ook gemakkelijk uit te breiden of inpandig van extra vloeroppervlak te voorzien. Omdat het deels is ingegraven in het spoortalud, is het gebouw voorzien van een krommend dak dat het uitzicht van treinmachinisten en -reizigers niet verstoort; aan de voorzijde is de hoogte acht meter, aan de spoorzijde slechts vier. Omdat het treinverkeer stof en vonken afscheidt, is het dak van het bedrijfsgebouw voorzien van sedumvegetatie, wat tevens een vriendelijk uitzicht biedt voor de bewoners van een naastgelegen flat. In samenwerking met Rail Infra Beheer, de gemeente Den Haag en de welstandscommissie Den Haag heeft cepezed ook het stedenbouwkundige concept opgesteld voor de hele, anderhalve kilometer lange spoorstrook tussen de Petroleumhaven en de Megastores.

informatie

adres waldorpstraat 515-521 den haag

onderwijs

bedrijfsverzamelgebouw waldorpstraat

99


100

catalogus het werk van cepezed


101

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


102

catalogus het werk van cepezed


103

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


catalogus het werk van cepezed

het integrated deck extra space (ides) vloersysteem is slechts 30 cm hoog en bevat alle leidingwerk en bouwfysische voorzieningen.

104


Om met een minimum aan installaties een optimaal binnenklimaat te realiseren, ontwikkelde cepezed onder meer verschillende soorten klimaatschermen: tweedegevelschermen die aan de buitenzijde voor de eigenlijke, thermische gevel worden geplaatst en onder meer de wind-, geluid- en zonbelasting reduceren. De schermen bestaan in materialen als geperforeerd staal, gezeefdrukt glas en teflon gecoat glasvezeldoek. Het doorlopend streven naar de integratie van vormgeving, constructies, installaties en engineering heeft cepezed daarnaast gebracht tot de ontwikkeling van een aantal geïntegreerde vloersystemen. Voor de IDES-vloer toegepast in het eigen kantoor in Delft is daarbij onorthodox gebruik gemaakt van stalen cassettes die oorspronkelijk voor explosiewanden in de offshore industrie werden gebruikt. De cassettes bevat-

inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur onderwijs

hardglazen tweede huid met gezeefdrukt netpatroon ter wering van warmte, wind en geluid. via de schuifpuien in de thermische gevel wordt natuurlijk geventileerd. cepezed-kantoor, delft 1999.

Veel van cepezeds innovaties en productontwikkelingen liggen op het terrein van gevels en vloeren. Zo staat het bureau aan de basis van het inmiddels breed toegepaste lichtgewicht sandwichpaneel. Ook heeft het bijgedragen aan de ontwikkeling van diverse varianten, met verschillende gradaties van dragendheid en uiteenlopende typen isolatie, buitenbeplating, randdetaillering en bevestigingsmechanismen. Voor kantoorgebouw The Outlook op Schiphol bedacht het zelfs een projectspecifieke variant van niet minder dan 16,20 m lengte.

informatie

doorgezette tweedehuidfaçade van geperforeerde staalplaat die niet alleen natuurlijke ventilatie mogelijk maakt, maar ook wind en geluid weert en een beschutte buitenruimte creëert. chdr, leiden 1996.

wonen

Ontwerpen is ook vrij denken. Grenzen verleggen. Kansen en mogelijkheden zien. Waar cepezed oplossingen ziet die niet met het gangbare productassortiment te realiseren zijn, neemt het graag zelf het heft in handen. Daarbij werkt het bureau nauw samen met leveranciers en producenten die specifieke kennis, vaardigheden en faciliteiten in huis hebben. Die zijn niet altijd afkomstig uit de bouwsector zelf; soms ook zet cepezed technieken in die in andere bedrijfstakken hun diensten al bewezen hebben maar in de bouw nog onbekend of onbenut zijn. In de loop der jaren heeft het bureau zo een lange reeks nieuwe ontwikkelingen geïnitieerd en aangestuurd. Met een grote vindingrijkheid en doelmatigheid heeft het bureau met opvallend bruikbare toepassingen bijgedragen aan de uitbreiding van het bouwassortiment.

multifunctioneel

Ontwerpen is mogelijkheden verkennen. Is oplossingen bij problemen zoeken. Is actief ontwerpuitdagingen aangaan. Bouwprojecten zijn ondernemingen die een groot aantal uiteenlopende problemen genereren en architecten keer op keer voor nieuwe proeven van inventiviteit stellen. Zelfs of misschien zeker wie een brede kennis en expertise op het gebied van bouwproducten heeft, komt lang niet altijd tot de beste oplossingen met middelen die standaard verkrijgbaar zijn. Catalogusmaterialen zijn immers generiek, terwijl maatoplossingen dat per definitie niet zijn. Echte oplossingen zijn complexer dan de ad hoc samenstelling van zomaar wat materialen. Of soms juist enorm veel eenvoudiger dan het eenvoudigste standaardproduct.

ontspannen

product

105


catalogus het werk van cepezed

modulair ontworpen zitsysteem voor grote ruimten. artifort 075, 1998.

106


onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding

cepezed is dus een actief probleemoplossende partij die iedere keer opnieuw zoekt naar de beste oplossingen voor de opgave onderhanden. Kennis opgedaan in het ene ontwikkeling neemt ze mee naar volgende projecten waarin de uitgangsconcepten vaak weer verder of anders worden uitgewerkt. Zo blijft het bureau zichzelf, de architectuur en de bouwpraktijk doorlopend vernieuwen.

wonen

windtest ter toetsing van de textiele tweedehuidfaçade voor westraven. windtech, wolverhampton (uk) 2006.

multifunctioneel

proeffabricage van sandwichpanelen met een buitenblad van glas. zns van dam, ridderkerk 1999.

Een andere keer komt een productontwikkeling niet voort uit een bepaalde bouwopgave, maar is de ontwikkeling van het product zélf de opgave. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het ontwerp van de Artifort Delta 075, een luxe zitelement voor grootschalige ruimten dat uit een familie van onderdelen bestaat en in uiteenlopende, flexibele combinaties kan worden toegepast.

ontspannen

testopstelling voor de interdisciplinair ontworpen decentrale installatie-unit ‘smartbox’, bedoeld voor het kruispunt tussen vloer en gevel. ecn, petten 2007.

De productinnovatie van cepezed blijft echter niet beperkt tot nieuwe en vernieuwende bouwmaterialen en -concepten. Soms ook ontwerpt het bureau complete geprefabriceerde modules. Zo heeft het voor de omvorming van Entrepotgebouw De Vijf Werelddelen in Rotterdam tot winkel- en appartementencomplex geheel prefabriceerbare sanitaire units uitgedacht. De units bestaan in verschillende varianten en bevatten een toilet, badkamer en aansluitingen voor keuken en wasmachine. Ze zijn vervaardigd in de werkplaats van een bedrijf in scheepsbouwinterieuren en vervolgens in hun geheel in de appartementen geplaatst.

informatie

prefab sanitaire units. entrepotgebouw, rotterdam 1997.

ten alle benodigde leidingen voor de elektrische, data- en installatiesystemen en zijn gecombineerd met een staalplaatanhydriet vloer. De vloer is licht van gewicht, faciliteert een volledig vrije indeling van de kantoorvloeren en is inclusief plafondafwerking slechts 300 mm hoog. Het cepezed-kantoor kon hierdoor binnen de toegestane bouwhoogte een extra bouwlaag krijgen. Voor de nieuwbouw van kantoorcomplex Westraven is er veel tijd en aandacht aan besteed de gangbare Wingplaat-vloeren van producent Betonson zo optimaal mogelijk te laten functioneren. De vloeren zijn dan ook slechts 31 centimeter hoog en bevatten alle denkbare leidingsystemen inclusief die van de sprinklers en luchtbehandeling, waardoor geen verlaagd plafond meer nodig is om restleidingen uit het zicht te houden. Combinaties van vloer- en gevelconcepten leiden momenteel tot nog meer voordelen van zowel bouwtechnische, klimatologische als energetische aard.

107


108

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

Decentrale installatie-unit voor het kruispunt tussen gevels en vloeren waarin een grote concentratie geavanceerde klimaattechniek is ondergebracht. Het prototype van de Smartbox komt voort uit het op intelligente geveltechniek gerichte onderzoeksproject ‘Zonwel’, gefinancierd door het agentschap Senter Novem van het ministerie van Economische Zaken en uitgevoerd door het Energy Research Centre of the Netherlands (ECN), TNO Bouw & Ondergrond en een aantal innovatiegerichte marktpartijen. De rol van cepezed is vooral gericht op de bouwtechnische integratie van de verschillende onderdelen. De Smartbox bevat naast een warmtepomp en een aantal elektrisch aangedreven ventilatoren onder meer een warmtewisselaar die het temperatuurverschil tussen binnen en buiten benut en verse lucht voorverwarmt of voorkoelt met behulp van de gebruikte lucht. Ook recupereert de wisselaar de latente energie van het vocht in zowel het binnen- als buitenklimaat. Zo wordt veel energie hergebruikt die normaal gesproken verloren zou gaan. Het energieverbruik en daarmee de energie prestatie coëfficiënt van gebouwen wordt zo aanmerkelijk verlaagd. Een groot voordeel is daarnaast de dat de installaties volledig gedecentraliseerd worden en per ruimte individueel kunnen worden ingesteld. Een gebouwbeheerder regelt dan dus niet langer voor alle gebruikers hetzelfde klimaat in. De Smartbox is nu nog een doosje van zo’n 40 x 40 x 110 cm en wordt nog verder doorontwikkeld. Op termijn moeten de afmetingen kleiner worden, maar er liggen nog veel uitdagingen in bijvoorbeeld de detaillering, de geluidsnormen en de brandomstandigheden. Door de plaatsing op het kruispunt tussen de gevels en de vloeren blijven de gevels tussen vloer en plafond en dus de gebouwruimten volledig vrij van obstakels. Bovendien sluiten de doosjes precies aan op het vloervlak, waardoor het eenvoudig wordt combinaties te vormen met geïntegreerde vloeren waarin de data- en elektraleidingen worden gedistribueerd.

onderwijs

smartbox

109


110

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

Tweedehuidfaçade van teflon gecoat en open geweven glasvezeldoek, speciaal ontwikkeld voor de renovatie van kantoorgebouw Westraven in Utrecht. Het doek fungeert als zonwering zonder daarbij het zicht op buiten te belemmeren en maakt het bovenal mogelijk tot op grote hoogte zonder windoverlast ramen te openen. De wind wordt achter het doek geneutraliseerd in kleine rotaties, waardoor de spouw tussen het doek en de thermische gevel windluw is, maar wel doorlopend gevoed met verse lucht. Hierdoor kunnen de kantoren direct aan de buitenlucht ventileren. Het gevelscherm is geïnspireerd op textiele toepassingen in de kassenbouw en vergeleken bij andere tweedehuidoplossingen erg licht. Daarom kan het met een relatief lichte constructie worden volstaan. Bij Westraven is het doek opgespannen met aluminium buizen aan stalen balusters, waarbij gebruik is gemaakt van de bestaande constructie voor de zeembalkons. Het gaas is uitgebreid getest op een groot aantal technische en functionele eisen. Zo reduceert het de wind en zoninstraling genoeg, maar is het ook voldoende doorzichtig en lichtdoorlatend. Het weefsel is kleurecht, water-, vet- en vuilafstotend, bestand tegen weersinvloeden, schimmel, roest en insecten én is gemakkelijk te reinigen. Verder klappert of trilt het niet hinderlijk en zijn de risico’s van ijsafzetting uitvoerig beproefd. De translucentie en een goed doorzicht van binnen naar buiten zijn aan combinaties van factoren gebonden. Het verschil tussen de lichtintensiteit binnen en buiten, de kleur en de reflectiegraad van het doek en de invalshoek van de zon spelen allemaal een rol. Daarnaast zijn de afstand tot het doek en de maaswijdte en draaddikte van het weefsel in relatie tot de resolutie van het menselijk oog van invloed. Omdat het gaas dun is, blijft het uitzicht over een grote kijkhoek behouden. Bij Westraven is het scherm op ooghoogte afgewisseld met stroken glas. Omdat de doekgevel geen geluid weert, heeft het gebouw aan de snelwegzijde een tweede huid van glas.

onderwijs

textiele tweedehuidfaçade

111


112

catalogus het werk van cepezed


113

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


prefab winkelinrichingssysteem. ptt, diverse locaties 1983.

receptiebalie. kab accountants en belastingadviseurs, voorburg 2007. ei-vormige ontspanningszone met koffiepantry. westraven, utrecht 2007.

catalogus het werk van cepezed

vloerveldindeling met per verdieping een andere themazone. ministerie van economische zaken, den haag 2003.

114


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur informatie

Gebouwen en interieurs katalyseren idealiter hun eigen gebruik en moeten de communicatie en het werkproces optimaal faciliteren. Daarvoor zorgt cepezed op uiteenlopende manieren. Een open sfeer, veel zichtrelaties en een concentratie van het verkeer in specifieke zones maakt dat mensen elkaar veelvuldig tegenkomen en ontmoeten. Een modulaire, flexibele structuur schept daarnaast de mogelijkheid tot variabele indeelbaarheid van plattegronden door de tijd heen. De creatie van uiteenlopende typen sferen, biotopen en werkplekken biedt ruimte aan een simultaan gebruik op verschillende manieren. De ontwerpen van cepezed hebben belangrijk bijgedragen aan een aantal van de meest moderne flex-

infrastructuur

Neutraliteit bereikt cepezed door het actief tegengaan van visuele ruis. Daarom onder meer integreert het bureau elementen die doorgaans veel waarnemingsaandacht vragen. Een gebouw waarin de installatieleidingen zijn opgenomen in de vloer of het plafond, kan het zonder in het oog springende kabelgoten stellen. Brandhaspels kunnen evenals lichtknopjes een plaats vinden ín de wand in plaats van erop. In combinatie met een ranke constructie en een verfijnde detaillering spaart de integratie van verschillende elementen zowel op ruimte als op materiaalgebruik. Gebouwen en interieurs bieden hierdoor een opener en transparantere aanblik die veel helderheid uitstraalt. De staalconstructies van cepezedgebouwen hebben een onopzichtige coating, terwijl andere bouwstoffen als rvs, geanodiseerd aluminium of hout doorgaans hun materiaaleigen kleur behouden. Zo creëert cepezed een neutrale achtergrond waarin de gebruiker zelf accenten kan leggen en details kan aanbrengen.

onderwijs

cepezed ontwerpt interieurs zowel voor gebouwen die het zelf concipieert, als voor gebouwen die ontworpen zijn door anderen. In het eerste geval vormen gebouw en interieur een totaalontwerp waarin de constructietechnische, inbouw- en meubelcomponenten volledig op elkaar zijn afgestemd. In het laatste geval volgt eerst een onderzoek naar hoe de ruimte zo efficiënt mogelijk georganiseerd en gebruikt kan worden.

wonen

Interieurs bestaan voor een groot deel uit gebouwspecifieke elementen die direct voortvloeien uit de manier waarop projecten casco worden opgeleverd. Daarnaast draagt het inbouwpakket met binnenwanden en vloerafwerking natuurlijk belangrijk bij aan de interieurbeleving. De derde component wordt gevormd door de losse inrichting, het meubilair en de decoratie. Deze derde laag is het gemakkelijkst te vervangen en mag daarom meer dan de andere elementen aan mode onderhevig zijn.

multifunctioneel

De interieurbenadering van cepezed ligt geheel in lijn met de filosofie die het bureau hanteert ten aanzien van andersoortige ontwerpopgaven. Ook bij interieurontwerpen streeft het bureau naar neutraliteit, helderheid en flexibiliteit en zoekt het optimale gebruiksmogelijkheden te faciliteren. Daarnaast zijn uitstraling, sfeer en representativiteit natuurlijk van groot belang.

ontspannen

interieur

115


neutraal ontworpen gebouwen laten andere interieurontwerpers alle ruimte voor hun eigen ideeĂŤn. audax textiel museum, tilburg 2008.

catalogus het werk van cepezed

strak, efficiĂŤnt en onderhoudsvriendelijk vormgegeven toiletmeubel. westraven, utrecht 2007.

116


inleding bedrijf automotive product interieur multifunctioneel

wonen

onderwijs

De interieuroplossingen die cepezed zoekt, zijn niet altijd als standaardproduct beschikbaar. Het bureau werkt veelvuldig met producenten en leveranciers om samen tot de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en applicaties te komen. Dit heeft onder meer geleid tot deuren met geïntegreerde verlichting en in de wand wegglijdende, translucente en geluiddichte schuifdeuren. Een intensieve samenwerking met toeleveranciers brengt zo een steeds een breder palet aan mogelijkheden tot stand.

ontspannen

transparant, lucide interieur met doorzichtmogelijkheden en lange zichtlijnen. upc, hoofddorp.

informatie

cepezed combineert interieurs graag met direct aangrenzende buitenruimten. nederlandse ambassade, rome 2007.

Een belangrijk aspect van een gebouwinterieur is verder het klimaat, dat ook weer nauw verweven is met de bouwtechniek van het gebouw zelf. cepezed zorgt altijd voor een ruime mate van daglichttoetreding, waardoor mensen zich beter voelen en beter gaan presteren. Kunstlicht kan zich aanpassen aan de kleur en intensiteit van het aanwezige daglicht. Een opdeling in verschillende klimaatzones binnen één gebouw voorkomt klimatologische monotonie en daarmee insukkeling. Ruimtelijke differentiatie en een goede akoestiek dragen eveneens bij aan een hoge verblijfswaarde.

infrastructuur

Bij de losse inrichting is het zaak eenheid binnen de verscheidenheid aan te brengen. Dit gebeurt onder meer door de meubilering samen te stellen uit een beperkt aantal bij elkaar passende lijnen. Onderdelen kunnen dan weliswaar van elkaar verschillen, maar alles bijeen toch een serene harmonie vormen. Op deze manier ontstaat bij wijze van spreken een grafische partituur met variaties op een thema, waarmee een lukraak samenraapsel van meubelen wordt vermeden. De balies en pantry’s die cepezed ontwerpt, ogen veelal als van één stuk en sluiten qua materialisatie aan op de gebouwcontext, het inbouwpakket en de overige meubilering.

kantoor

werkkantoren in Nederland, zoals dat van Microsoft op Schiphol en Westraven in Utrecht.

117


118

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive interieur infrastructuur onderwijs wonen

realisatie 2003

multifunctioneel

bvo 5.100 m2

ontspannen

opdrachtgever ministerie van economische zaken den haag

Volledige, innovatieve herinrichting van het Ministerie van Economische Zaken, geheel gericht op dynamiek en flexibiliteit. Het gebouw is in de jaren zestig van de vorige eeuw gebouwd en ingericht als cellenkantoor. Iedere verdieping bestond uit een middengang met aan weerszijden kantoorkamers voor iedere individuele ambtenaar. In het nieuwe interieur is deze opzet geheel doorbroken. De kantoren zijn open, licht en transparant ontworpen, waardoor veel aan ruimtelijkheid is gewonnen. Het vernieuwde interieur bestaat geheel uit flexwerkplekken voorzien van de nieuwste ICTvoorzieningen. Deze zijn uiteenlopend vormgegeven – van concentratiewerkplek tot open werkplek en caféwerkkamer – en geïntegreerd in omgevingen met voorzieningen als vergader-, lunch- en ontspanningsruimten. De verschillende functies zijn duidelijk gezoneerd en iedere verdieping is in overleg met de diverse afdelingen en werknemers ingericht met een ander thema. Door de verschillende sferen en materialen hebben de verschillende delen van het ministerie zo verschillende karakters gekregen, wat de oriëntatie en identificatie van de gebruikers bevordert. Het interieur is volledig flexibel en demontabel. Toekomstige verbouwingen zijn hierdoor eenvoudig en zonder veel bouwkundige ingrepen uit te voeren.

informatie

adres bezuidenhoutseweg 30 den haag

product

economische zaken

119


120

catalogus het werk van cepezed


121

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


122

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product infrastructuur onderwijs wonen

realisatie 2004

multifunctioneel

bvo 290 m2

ontspannen

opdrachtgever ministerie van buitenlandse zaken den haag

Stijlvol interieur met prettige werkplekken voor het Consulaat-Generaal der Nederlanden in München. De opdracht bestond in het ontwerpen van een efficiënte binnenruimte met een open, gastvrije en representatieve sfeer, waarbij wel de consulaire eisen aan veiligheid en vertrouwelijkheid in acht genomen moesten worden. De inrichting moest daarnaast aanzien uitstralen zonder dominant te zijn. Het consulaat is gevestigd op een verdieping van een wat non-descript bedrijfsverzamelgebouw in München-Neuhausen nabij het centrum van de stad. Met behulp van lichte kleuren en materialen is een interieur gecreëerd dat verrassend contrasteert met de banaliteit van de bestaande architectuur. Het ganggebied was voorheen een donkere, onbestemde zone. Nu zorgen grote gematteerd glazen schuifwanden voor een gevoel van ruimtelijkheid. Door opening van deze wanden kunnen de kantoren worden verbonden, waardoor ruimtelijke variatie mogelijk is en lange zichtlijnen gecreëerd worden. Een goede isolatie zorgt voor privacy en vertrouwelijkheid in gesloten positie. De bekabeling voor communicatie en elektra is opgenomen in de glanzend witte gietvloeren van polyurethaan en is toegankelijk via vloerpotten. Tapijt zorgt voor een goede akoestiek en een behaaglijke sfeer in de werkruimten. Het ontwerp is gerealiseerd in nauwe samenwerking met vakspecialisten van de Directie Huisvesting Buitenland van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarbij waren onder meer de disciplines interieurarchitectuur, kunst, installaties en beveiliging betrokken.

informatie

adres nymphenburgerstrasse 20a münchen-neuhausen duitsland

interieur

nederlands consulaat münchen

123


124

catalogus het werk van cepezed


125

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


126

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur wonen

realisatie 2007

multifunctioneel

bvo 47.000 m2

ontspannen

opdrachtgever rijksgebouwendienst den haag

Op flexwerken gericht interieur voor het eveneens door cepezed ontworpen kantoorcomplex Westraven. Gebouw en interieur gaan daarbij naadloos in elkaar over en ademen dezelfde rustige en heldere atmosfeer gespeend van visuele ruis. De flexibele plattegronden hebben uiteenlopende schaalniveaus en gradaties van privacy: van open kantoortuinen en groepskantoren tot vergaderkamers, vergaderzalen en een grote multifunctionele zaal, maar ook bijvoorbeeld speciale stiltecellen. Het hogere kader, de secretaresses en specifieke werknemers als bijvoorbeeld de itc-ers hebben vaste werkplekken, maar het meeste andere personeel niet. Op iedere verdieping in de laagbouw staan lockers waarin mensen hun persoonlijke bezittingen bewaren. De onderscheiden afdelingen zijn tamelijk begrensd, maar binnen die afdelingen zijn de werkplekken steeds verschillend. Iedere medewerker heeft kast- en plankruimte voor zijn stukken en documenten en bekijkt per werksessie waar hij of zij gaat zitten. Er is een veelheid van werkstations en inplugpunten om de laptop op het netwerk aan te sluiten. Behalve voor bijvoorbeeld het call centre dat de voorlichting van Van A naar Beter verzorgt, zijn er nauwelijks nog vaste telefoons en werken alle medewerkers met een mobiele telefoon. Ook kunnen mensen gemakkelijk vanuit huis inloggen op het netwerk. Naast de natuurlijke verschijningsvorm van veelgebruikte materialen als glas en roestvast staal is wit de overheersende kleur. In de serres zijn de vloeren bedekt met hout en de entreestraat is geplaveid met Belgisch hardsteen. De kantoorruimten in zowel de hoog- als laagbouw zijn volgens een kleurenschema van het Belgische bureau Outremer voorzien van vloerbedekking. Om eenheid te creëren is het meubilair afkomstig uit een zeer beperkt aantal goed bij elkaar passende lijnen, maar ook heeft cepezed zelf specifiek meubilair als koffiepantry’s en wasmeubels voor de toiletgroepen ontworpen. De toiletdeuren zijn voorzien van geïntegreerde verlichtingselementen die zowel het toilet als de hal beschijnen. In de atria tussen de kantoorvleugels in de nieuwbouw zijn verschillende lounges ingericht met onder meer lage stoelen en tafels en veel beplanting. Een speciaal element is de biodynamische verlichting waarvan de kleur en intensiteit automatisch meeveranderen met de kleur en intensiteit van het daglicht, maar ook individueel kunnen worden aangepast.

informatie

adres griffioenlaan 2 utrecht

onderwijs

westraven

127


128

catalogus het werk van cepezed


129

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


130

catalogus het werk van cepezed


131

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


132

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur wonen

realisatie 2007

multifunctioneel

bvo 1.300 m2

ontspannen

opdrachtgever ministerie van buitenlandse zaken den haag

Integraal interieurontwerp voor de Nederlandse ambassade in Rome, waarvan cepezed ook de volledige renovatie voor zijn rekening nam (zie de categorie ‘kantoren’). Omdat de twee samenstellende gebouwen oorspronkelijk als woning fungeerden, hadden ze een slechte logistiek die de werkbaarheid en de onderlinge communicatie tussen het ambassadepersoneel bemoeilijkten. Er waren allerlei kruip-door-sluipdoor-gangetjes, trappetjes, vreemde kamerafmetingen op vreemde plekken in het gebouw et cetera. Omdat de panden vanbinnen bovendien geen bijzondere details kenden, zijn ze intern tot op het betonskelet gestript en voorzien van een nieuwe, drastisch herziene organisatie gericht op licht, transparantie en een goede onderlinge communicatie. Inwendig valt hierdoor nauwelijks nog verschil tussen de bouwdelen op te merken. Ter bevordering van een herkenbare logistiek heeft iedere verdieping dezelfde indeling gekregen. Op alle etages zijn de kantoren, werkplekken en vergaderzalen gegroepeerd rondom een centrale verkeers- en verblijfruimte met mogelijkheden tot het hebben van ontmoetingen. In deze ruimten staan zelf ontworpen tafels en pantrymeubelen. De binnenwanden tussen de kantoren en de centrale ruimten zijn uitgevoerd in flush beglazing van maar liefst 4500 mm hoog waarin de verlichtingsschakelaars zijn geïntegreerd. De wanden hebben een translucente glaslaag aan de halzijde en een transparante glaslaag aan de kantoorzijde. In de werkruimten wordt daardoor diepte in de wand ervaren, terwijl in de hal zoveel mogelijk daglicht wordt binnengehaald. Ook de trappen zijn grotendeels van translucent glas, terwijl de lift geheel transparant is uitgevoerd. De lift en trappen zijn overkapt met een transparant dak, waardoor daglicht doordringt tot op de begane grond. In het interieur van de vernieuwde ambassade is veel moderne kunst van Nederlandse bodem opgenomen. Buiten wordt het pand als het ware ‘bewaakt’ door de twee ceramische honden met de titel Cave canem (pas op voor de hond) van de kunstenaars Irene Fortuyn en Robert O’Brien. Voor de inrichting van de ambassade is nauw samengewerkt met interieurontwerper Olav van den Brekel en kunstadviseur Philippien Noordam van de Dienst Huisvesting Buitenland van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

informatie

adres via michele mercati 8 rome italië

onderwijs

nederlandse ambassade rome

133


134

catalogus het werk van cepezed


135

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


136

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product infrastructuur onderwijs wonen

realisatie 2008

multifunctioneel

bvo 1.788 m2

ontspannen

opdrachtgever kab accountants & belastingadviseurs voorburg

Interieur voor het nieuwe, Voorburgse filiaal van KAB accountants & belastingadviseurs. De inrichting beslaat voornamelijk kantoren, spreekkamers en een bedrijfsfoyer en strekt zich uit over alle vijf de bouwlagen van het nieuwbouwpand, dat zelf overigens niet door cepezed is ontworpen. In de entreehal staat een zelfontworpen baliemeubel dat frisheid, representativiteit en vriendelijkheid uitstraalt. Alle spreekkabinetten bevinden zich op de eerste verdieping, zodat externe bezoekers de overige burelen niet hinderen of betreden. De kamers liggen op de middenstrook van de kantoorbeuk en worden aan weerskanten geflankeerd door een gang met daaraan kantoren. Zowel de kantoren als de spreekcellen zijn opgetrokken uit glazen scheidingswanden, waardoor een open, lichte en uitnodigende sfeer tot stand is gekomen. De tweede verdieping bevat kantoren en een grote vergadertafel, terwijl de kantoren van het management zich naast het loungegebied op de derde verdieping bevinden. Een grote vergaderzaal en de bedrijfsfoyer met aansluiting op het dakterras bevinden zich op de vierde verdieping. Evenals op de eerste verdieping is in de bedrijfsfoyer een zelfontworpen, op maat gemaakte pantry opgenomen. De vloeren zijn van wit polyurethaan. Toen met het interieurontwerp werd begonnen, was het nieuwe pand net in uitvoering genomen. Door een radicale herinterpretatie van de brandeisen, de afstemming daarover met brandweer en gemeente en een vroegtijdig ingrijpen, kon met name het trappenhuis veel transparanter worden uitgevoerd dan oorspronkelijk was voorzien.

informatie

adres charlotte van pallandtlaan 24 voorburg

interieur

kab

137


catalogus het werk van cepezed

zendmasten met geĂŻntegreerde apparatuurbehuizing en aan het oog onttrokken constructie en antennes. kpn, diverse locaties 1995.

industrieel bouwsysteem ten behoeve van een conglomeraat van loop- en fietsbruggen in de waterrijke nieuwbouwwijk de aker. amsterdam 2001.

138


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur informatie

onderhoudsvriendelijk, geïntegreerd ontwerp voor snelwegportalen t.b.v. bewegwijzering en verkeersinformatie.

Belangrijk voor een aangename beleving en een hoge verblijfswaarde is een doordachte differentiatie van uiteenlopende schaalniveaus met allemaal hun eigen beleving, van open en grootstedelijk tot meer besloten en geborgen. Veel aandacht gaat daarnaast uit naar een zorgvuldige uitwerking en materialisatie, waarbij schaal en materiaalgebruik natuurlijk nauw verweven zijn. Door op strategische posities materialen te gebruiken die soms zelfs neigen naar die voor gebouwoplossingen, ontstaat een prettige uitstraling met een hoog kwaliteitsniveau en een grote verblijfswaarde. Een uitgebreid beeldkwaliteitsplan waarin ook voor particuliere participanten als bijvoorbeeld winkeliers of terrasuitbaters een uitstralingsniveau en materialenrichtlijn is opgenomen, zorgt voor een grote mate van eenheid en allure. Speciale aandacht vragen de verlichting en de aanlichting. Door op een subtiele manier gebruik te maken van het sowieso al aanwezige licht van bijvoorbeeld winkeletalages of horecaetablissementen, kan de verlichting verder vaak beperkt worden tot een aantal specifieke plekken. Een prettige maar bescheiden verlichting bespaart niet alleen op energiekosten, maar reduceert ook wat men noemt ‘lichtvervuiling’, een verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door overmatig gebruik van kunstlicht.

onderwijs

Een grote sortering aan functies vindt zo gemakkelijk een eigen plek binnen de sterk georganiseerde gebiedsstructuur. Functies, schaalniveaus en verkeersstromen zijn binnen het geheel helder en overzichtelijk gezoneerd. Alle typen gebruikers zijn voorzien van hun eigen plaats binnen de totaliteit. Vanuit alle posities binnen het plangebied is daarnaast een goede oriëntatie mogelijk en maken lange zichtlijnen de projecten goed te navigeren en sociaal veilig.

wonen

cepezeds infrastructurele projecten worden vaak vooral gekenmerkt door één duidelijk herkenbare, radicaal organiserende ingreep die in een enkel ruimtelijk gebaar een inzichtelijke hoofdstructuur met veel verschillende aantakkingsmogelijkheden schept. De basis van de gebiedsstructuur is daarmee zo sterk, dat daarmee bijna vanzelf de randvoorwaarden voor een veelheid aan opties gecreëerd zijn; de helderheid van de organisatie biedt veel mogelijkheden voor de vervulling van uiteenlopende wensen en een verschillend of veranderlijk gebruik.

multifunctioneel

De architectuur van cepezed gaat voor een groot deel over mogelijkheden. Mogelijkheden voor het gebruik, mogelijkheden voor veranderingen en mogelijkheden tot doelmatigheid en een aangename beleving. De architectuur van cepezed is een functionele, faciliterende architectuur gericht op eenvoud in complexiteit en wordt gevoed door een voortdurende zucht naar helderheid. Esthetiek en efficiëntie zijn daarbij nauw verweven. Dat geldt op alle schaalniveaus, van de meest verfijnde detailleringen tot de meest grootschalige infrastructurele en stedenbouwkundige projecten.

ontspannen

infrastructuur

139


fietsenstalling buitenhof, den haag 2008.

catalogus het werk van cepezed

abstract vormgegeven en gematerialiseerde energiefaciliteit. warmteoverdrachtstation bullewijk, amsterdam 1998.

140


inleding kantoor bedrijf automotive product infrastructuur onderwijs wonen multifunctioneel ontspannen

in groenwal geïntegreerde energiefaciliteit. pnem hoogspanningsstation, breda 2000

informatie

geluidswal met geïntegreerde groenvoorziening die tevens functioneert als gevel voor de achtergelegen bedrijfsgebouwen.

cepezed heeft daarnaast een uitgebreide reeks infrastructurele productontwikkelingen in het portfolio. Variërend van bruggen tot snelwegportalen en van zendmasten voor mobiele telefonie tot transformatorhuisjes. Uitgangspunt voor de ontwikkeling van deze producten en systemen is steeds een zo breed en eenvoudig mogelijke toepassing in een veelheid van variërende omstandigheden. Veelal is het uitgangspunt een bouwpakket van een beperkt aantal componenten waarmee gemakkelijk kan worden ingespeeld op de randvoorwaarden van specifieke plekken en locaties. Ook hier zijn esthetiek en functionaliteit weer nauw verweven en tracht het bureau met een minimale inzet van middelen een maximale bruikbaarheid en toepasbaarheid tot stand te brengen.

interieur

Stedenbouwkundige en infrastructurele projecten komen vaak tot stand binnen een politiek gevoelige context. cepezed houdt daarom zoveel mogelijk rekening met de belangen en gevoeligheden van alle verschillende betrokkenen. Daartoe stelt het bureau een uitgebreide inventarisatie van wensen op en beziet het waar en op welke manier die een plaats in het project kunnen vinden. Op basis van beeldmateriaal en modellen creëert het vervolgens draagvlak en maakt het duidelijk waarom welke ingrepen noodzakelijk zijn.

141


142

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor automotive infrastructuurbedrijf product interieur infrastructuur wonen

realisatie 2004

multifunctioneel

bvo 18.000 m2 stationsplein 3.600 m2 stationsgebouw 1.460 m2 fietsenstalling

ontspannen

opdrachtgever publiek-private samenwerking stad sint-niklaas / nmbs / de lijn / wilma project development / leisure development sint-niklaas sint-niklaas belgië

Grootschalige herinrichting van het stationsgebied in SintNiklaas, dat met de eveneens door cepezed heringedeelde Grote Markt behoort tot de belangrijkste stadsvernieuwingszones van deze Vlaamse gemeente. De omgeving was steeds meer verworden tot unheimisch terrein waar nauwelijks nog verband bestond tussen de bebouwing en het openbaar domein. cepezed ontwierp en superviseerde een stedenbouwkundig masterplan, richtte de publieke ruimte opnieuw in, renoveerde het stationsgebouw en ontwierp een fietsenstalling voor op het stationsplein. Het verkeer is rigoureus ingedamd en gereguleerd, waarbij de bestaande maar voorheen nauwelijks gebruikte tunnel een duidelijke functie binnen de toekomstige ringweg van de stad heeft gekregen. De geplande bouwlocaties voor een winkelcentrum en een uitgaanscentrum zijn verschoven, waardoor nieuwe onbeheersbare zones zijn voorkomen en ruimte is geschapen voor een extra bovengrondse parkeergarage. Afbraak van een aantal bestaande panden heeft een open verbinding met het stadscentrum gecreëerd. Het station is bij de renovatie voorzien van een transparante uitbreiding met weids zicht over het stationsplein, waardoor het gebouw nu helder functioneert. De fietsenstalling, een bijzondere constructie met grote overspanningen, heeft een transparant dak en biedt plaats aan zo’n 700 rijwielen. Ze werd bekroond met de Belgische Staalbouwprijs. Als ruggengraat van de vernieuwde gebiedsstructuur is een langgerekt wandel- en verblijfsgebied aangelegd. Deze zogenaamde Esplanade koppelt uitgaanscomplex, station en winkelcentrum en leidt naar de Stationsstraat richting stadshart. Sinds de herinrichting beschikt Sint-Niklaas over een modern, 21e-eeuws stationsplein dat goed aansluit bij de grotendeels 19e-eeuwse bebouwing rondom. Het gebied is nu open, toegankelijk en uitnodigend. De verblijfswaarde is hoog en de vanzelfsprekendheid van functies groot. Het project won de Vlaamse Stadsvernieuwingsprijs en werd eervol vermeld door de jury van de Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs.

informatie

adres stationsplein sint-niklaas belgië

onderwijs

stationsomgeving sint-niklaas

143


144

catalogus het werk van cepezed


145

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive infrastructuurbedrijf

kantoor

inleding


146

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor automotive infrastructuurbedrijf product interieur onderwijs wonen

realisatie 2005

multifunctioneel

bvo 38.700 m2 totaal 30.000 m2 plein 8.700 m2 parking

ontspannen

opdrachtgever dexia bank brussel belgië

Veelgeroemde herinrichting van het grootste stadsplein van Europa, dat samen met de eveneens door cepezed heringedeelde stationsomgeving tot de belangrijkste vernieuwingsprojecten van Sint-Niklaas behoort. Zowel ruimtelijk als visueel werd het plein al lange tijd bepaald door auto’s. De wegen rondom waren onderdeel van een doorgaande route en het plein zelf was een rommelige parkeervlakte. De Grote Markt was een chaotische en geïsoleerde plek in het centrum geworden. Als integrale oplossing voor de som der problemen is een ruimtelijk stadsplein met een gedetailleerd geconstrueerde randzone ontworpen. Het doorgaande verkeer is omgeleid en voor het bestemmingsverkeer is een heldere verkeersafwikkeling ontworpen. Alle typen verkeersdeelnemers hebben hierin een eigen, veilige en inzichtelijke plaats gekregen. Onder de randen van het plein is een halfopen parkeerstraat aangelegd. Het middenveld is nu vrij van obstakels en beschikbaar als evenementenplein. Het plein wordt omsloten door een promenade van hardhout. Hier kan men flaneren, op een bankje zitten en ontmoetingen hebben. De promenade heeft een hoge verblijfswaarde en is mede door het schaalcontrast met het plein zeer uitnodigend. De openbare ruimte is opnieuw ingericht, bestraat en gemeubileerd. De gevels aan de rand van het plein zijn in oorspronkelijke staat hersteld, waardoor de relatie tussen plein en bebouwing is verbeterd. Met behulp van heldere demarcaties en uniforme afscheidingen is ook de vroegere chaos van terrassen beëindigd. Met de heraanleg is de Grote Markt letterlijk aan de stad teruggegeven. Het plein is nu weer een graag gebruikte plek in het stedelijk leven van Sint-Niklaas. Het heeft weer sfeer, grandeur en verblijfswaarde. Wonen, winkelen, wandelen en horecabezoek zijn er aanmerkelijk prettiger geworden. De Grote Markt is met recht het nieuwe visitekaartje van SintNiklaas.

informatie

adres grote markt sint-niklaas belgië

infrastructuur

grote markt sint-niklaas

147


148

catalogus het werk van cepezed


149

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive infrastructuurbedrijf

kantoor

inleding


catalogus het werk van cepezed

auto’s, bussen, fietsers en voetgangers zijn alle bedeeld met een eigen domein aan de rand van het plein. alle typen verkeersdeelnemers hebben dus een veilige, comfortabele en voor iedereen inzichtelijke plaats in het geheel. van buiten naar binnen is de randzone opgebouwd uit het trottoir, een wisselstrook met variabele functies, een fietspad, een rijstrook voor auto’s, een strook voor de bushalten en een busbaan. de oversteekplaatsen tussen plein en trottoir sluiten aan op de straten rondom de grote markt. de vier belangrijkste zijn overkapt met transparante luifels.

150


151

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive infrastructuurbedrijf

kantoor

inleding


152

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur wonen

realisatie 2007

multifunctioneel

bvo 36.650 m2

ontspannen

opdrachtgever ziekenhuis oost-limburg genk belgië

In het landschap verzonken, dubbellaags parkeerdek op de zorgcampus Sint-Jan van het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Het ziekenhuis gaat de komende jaren fors uitbreiden en had daarom behoefte aan een nieuwe faciliteit die in voldoende parkeergelegenheid voorziet. Initieel werd hiervoor uitgegaan van een fasering in drie delen. Voor een eerste fase was een capaciteit van 750 wagens bedacht, uitbreidingen van 350 en 500 auto’s zouden later volgen. Het gebouw moest sober, duurzaam, esthetisch en functioneel zijn. Bovendien moest het in de omgeving worden geïntegreerd, aansluiten bij het bestaande masterplan én moest het geheel vorm krijgen binnen een strakke budgettaire context. De in het masterplan geprojecteerde positie van de nieuwe parkeerfaciliteit had echter grote nadelen. Ze bracht lange looplijnen met zich mee, zou kruisingen van auto’s en voetgangers tot gevolg hebben, een stedenbouwkundig onduidelijke ruimte scheppen en een hoog gebouw zou onvermijdelijk zijn. Bovendien zou de hoofdingang van het ziekenhuis niet zichtbaar zijn vanaf de inrit van de campus. In het ontwerp van cepezed ligt de parkeerfaciliteit centraal ten opzichte van de komende en bestaande bebouwing en is een duidelijke stedenbouwkundige structuur geschapen. Zichtlijnen worden niet onderbroken en de gang van het parkeerdek naar de omliggende bebouwing en vice versa is gemakkelijker dan door de opdrachtgever voorzien. Daarnaast laat de huidige oplossing ruimte voor nog een extra gebouw. Het parkeerdek is een open ruimte die niet claustrofobisch is, natuurlijk geventileerd wordt, brandveilig is en eenvoudige vluchtwegen heeft. Daarnaast is het ontwerp dusdanig kostenefficiënt, dat de voor latere fasen geplande uitbreidingen nu al direct – nog binnen het geplande budget voor de eerste fase – gerealiseerd zijn. De constructie van de parkeerfaciliteit bestaat uit geprefabriceerde stalen portalen met een dek van kanaalplaten. Vanwege de lage massa, de elegantie, de goede mogelijkheden tot prefabricage en het concurrerende prijsniveau is ook in de rest van het ontwerp op veel plaatsen gebruik gemaakt van staal: onder meer t.b.v. de trappen, de balustrades, de loopbruggen en de grote entreeluifel. Alle onderdelen zijn zo slank en ruimtelijk mogelijk gedimensioneerd.

informatie

adres schiepse bos 6 genk belgië

onderwijs

parkeerfaciliteit zol

153


154

catalogus het werk van cepezed


155

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


compact en transparant ontworpen onderwijsgebouw voor het vmbo gericht op een optimale verbinding tussen de school en zijn omgeving.

catalogus het werk van cepezed

als markante eyecatcher ontworpen onderwijsgebouw voor het scheepvaart en transport college op de lloydpier in rotterdam.

156


Onderwijsgebouwen moeten verder in hoge mate flexibel en faciliterend zijn. De sector kent traditioneel een lange reeks ontwikkelingen en veranderingen betreft methodieken en concepten. De gebouwen moeten die veranderingen bij voorbaat toestaan en ruimtelijk mogelijk maken. Daarbij moet ook goed gekeken worden naar kansen voor het meervoudig gebruik van dezelfde ruimten. Zo bieden grote ruimten als atria, auditoria, mediatheken en sporthallen goede kansen voor bijzonder gebruik en benutting als bijvoorbeeld ontmoe-

inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur onderwijs

eigentijdse uitbreiding van een lagere school gevestigd in een historisch pand. delftsche schoolvereeniging, delft 2000.

informatie

ruim en luchtig vormgegeven combinatie van kinderdagverblijf en bibliotheek. delft 1991

Goed onderwijs is een gedegen fundament voor toekomstige taken en opgaven. Ook spreekt goed onderwijs mensen aan op hun individuele capaciteiten, verantwoordelijkheden en persoonlijkheden. Om hun gebruikers tot volle wasdom te laten komen, moeten leeromgevingen rijk en gevarieerd worden vormgegeven. Moeten zij veilig voelen en een bron van inspiratie zijn. De wisselwerking tussen deel en geheel is hierbij een grote uitdaging. Een passend antwoord hierop biedt binnen een sterke, coherente basisstructuur ruimte voor een grote afwisseling van functies en belevingen. Vooral de ordening en geleding van grotere en kleinere ruimten zijn daarbij belangrijk. Bij een functionele en strategische indeling brengen deze een grote ruimtelijke differentiatie teweeg, die bijdraagt aan het enthousiasme, de cognitieve perceptie en de groei en ontplooiing van leerlingen. De afwisseling van verschillende schalen, met veel verschillende doorkijkjes, uitzichten en perspectieven, stimuleert het ken- en oplossend vermogen. Daarnaast biedt zij ruimte aan uiteenlopende gradaties van collectiviteit of afscherming, van openen geslotenheid en van prikkeling en concentratie. Een goede oriĂŤntatie, veel daglichttoetreding en een grote mate van helderheid en inzichtelijkheid dragen bij aan een groot gevoel van veiligheid en vertrouwelijkheid.

wonen

Bij onderwijsgebouwen is daarom vooral een grote samenhang noodzakelijk. De verschillende groepen gebruikers moeten zich er verbonden weten; met elkaar, met hun directe fysieke omgeving, maar ook met de wereld buiten de school. De school moet een veilige, geborgen omgeving zijn om te leren, fouten te maken, kennis te verwerven en keuzes te maken. Leerlingen en leraren moeten elkaar er in een interactieve leeromgeving zo veel en zo goed mogelijk kunnen stimuleren. Formele en informele methoden en activiteiten moeten daarbij naadloos in elkaar kunnen overlopen.

multifunctioneel

Meer nog dan andere gebouwen of complexen vormen onderwijsgebouwen leefgemeenschappen op zich. Een school of onderwijsinstituut is een bovengemiddeld intensief gebruikte omgeving met een bijna dorps of soms zelfs stedelijk karakter. Mensen treffen er elkaar voortdurend en zijn er doorlopend met elkaar in gesprek. Scholen vormen contactrijke en contrastrijke ontmoetingsplaatsen waar bovendien doorlopend grenzen worden afgetast en sociale en educatieve experimenten plaatsvinden. Maatschappijbrede ontwikkelingen zijn er al vroeg te signaleren, zijn er altijd actueel en staan er vaak zelfs onder druk.

ontspannen

onderwijs

157


structuuraanbrengende en -versterkende uitbreiding van een middelbare school met op het dak een voortzetting van de groene omgeving gebruikt als sportveld.

catalogus het werk van cepezed

maritieme onderwijscampus met les-, woon-, sport- en horecafaciliteiten t.b.v. de vietnamese vestiging van het scheepvaart en transport college.

158


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur ontspannen

multifunctioneel

wonen

Onderwijsopgaven betreffen verder vaak de uitbreiding van bestaande scholen. De organisaties van de nieuwe en bestaande bouw moeten in dat geval goed op elkaar aantakken. Beide bouwdelen moeten bovendien een uitgesproken eigen waarde hebben en uitstralen. Eventuele tussenliggende ruimten zijn vaak zeer geschikt voor bijzonder gebruik, bijvoorbeeld door een al dan niet gedeeltelijke overkapping. Met basale middelen maar een nette vormgeving en detaillering is zo voor relatief weinig investering veel meerwaarde te verwezenlijken.

informatie

onderwijsgebouw met een geïntegreerd pleinterras op het dak en alle verkeers- en ontmoetingsfuncties georganiseerd in een transparant gematerialiseerde voorzetzone.

Aan onderwijsopgaven is meestal ook een stedenbouwkundige component verbonden; scholen liggen vaak op wat grotere terreinen die onderdeel zijn van het onderwijscomplex. Belangrijk is dan een integrale benadering van gebouw en buitenruimte en een zo efficiënt mogelijke omgang met het programma en de beschikbare ruimte. De buitenruimte wordt dan meeontworpen en vormt één geheel met het gebouw zelf. Het totaal moet prikkelend zijn, maar ook voldoende rustelementen bieden; bijvoorbeeld in de vorm van bijzondere hoekjes en pleintjes, in het gebouw opgenomen groenzones of deels binnen en deels buiten gelegen studietuinen. Ruimtelijke elementen als atria, veranda’s en binnentuinen kunnen prettige, vanzelfsprekende overgangsgebieden tussen binnen en buiten bewerkstelligen en bijdragen aan een hoge verblijfswaarde. Ook voor het terrein geldt dat lange zichtlijnen en een gevarieerde indeling van schaalniveaus bijdragen aan een gevoel van differentiatie en geborgenheid. Voor het terrein moet verder goed gekeken worden naar welke delen wel en niet afsluitbaar moeten zijn. Verkeersroutes over het terrein en stallingsmogelijkheden voor auto’s en fietsen vormen eveneens belangrijke aandachtspunten.

onderwijs

tingsplatform. Dit type grote ruimten biedt bovendien mogelijkheden voor onorthodoxe klimaatconcepten. Een flexibel gebruik kan bijvoorbeeld worden bewerkstelligd door een cel-achtige basisstructuur zonder dragende wanden en met een interne verdeling die gemakkelijk is aan te passen met behulp van bijvoorbeeld vouw- en schuifseparaties. De materialisatie van onderwijsgebouwen mag mits zorgvuldig gedetailleerd vaak best basaal zijn.

159


160

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur wonen

realisatie 2006

multifunctioneel

bvo 700 m2

ontspannen

opdrachtgever scheepvaart en transportcollege rotterdam

Kostenefficiënte uitbreiding voor praktisch en theoretisch onderwijs aan de afdeling procestechniek van het Scheepvaart en Transport College in Brielle. Het gebouw is vormgegeven als langgerekt octagonaal volume dat twee bouwlagen beslaat. De bovenste laag heeft een dubbele hoogte en herbergt een oefenfabriek met onder meer meet- en regelapparatuur. Op de begane grond bevinden zich vier klaslokalen. De ruimte tussen de oorspronkelijke bouw en de nieuwbouw is overkapt, waarmee voor weinig geld een multifunctionele, ongeklimatiseerde binnenruimte is ontstaan. Het staalskelet van het gebouw is gebaseerd op het constructiestramien van de oorspronkelijke bouw. De vloer van oefenfabriek is berekend op een grote belasting en is voor eventueel veranderlijk gebruik vloeistofdicht gemaakt. De fabriek is voorzien van een controleruimte van zo’n 40m2 die geschikt is voor zo’n tien personen en los in de ruimte staat. Op het dak van de controleruimte kunnen voorraden gehouden worden. De binnenwanden van de klaslokalen zijn vrij te plaatsen, zodat de grootte van de ruimten naar believen kan worden ingedeeld. Ook kunnen de lokalen middels grote openslaande deuren worden geschakeld, waardoor tijdens examens bijvoorbeeld minder controlepersoneel nodig is. Aan een langszijde kijken de lokalen uit over een omgeving met veel groen. Aan de andere langszijde hebben zij een wand van translucent glas die wel licht binnenlaat, maar toch afschermt van de naastgelegen, nieuw ontstane binnenruimte. De kopgevels van het nieuwbouwblok zijn met sandwichpanelen geheel gesloten uitgevoerd. Middels een uitgekiend bevestigingssysteem zijn de gesloten sandwichpanelen en de ‘open’ glasgevels op dezelfde manier aan de draagconstructie bevestigd. Bouwen was hierdoor snel en eenvoudig, wat de arbeidskosten beperkt heeft gehouden. Vanwege de systematische opzet en de industriële constructietechniek met gebruik van geprefabriceerde materialen, kan op een later moment gemakkelijk nog verder worden uitgebreid.

informatie

adres kerkhoekstraat 1 brielle

onderwijs

scheepvaart en transport college

161


162

catalogus het werk van cepezed


163

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


164

catalogus het werk van cepezed


165

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


catalogus het werk van cepezed

verassende typologie en ruimtelijke indeling. twee-zonder-ĂŠĂŠn-kap-woning, delft 1999.

166


Veel aandacht is weggelegd voor de levensduurbestendigheid van de woningen. De toegepaste materialen zijn duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Flexibele indelingen en een minimum aan dragende binnenwanden leiden tot een zo groot mogelijke bruikbaarheid en scheppen mogelijkheden voor veranderlijk gebruik en uiteenlopende typen bewoners en bewoning. Vaak zijn de woningen daarnaast al op de tekentafel voorzien van uitbreidingsmogelijkheden, die soms de vorm aannemen van optionele modules als serres of balkons. Meer geïndustrialiseerde woningen kunnen zonder veel of grote ingrepen zelfs gemakkelijk geschakeld en/of gestapeld worden.

inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur onderwijs wonen

Waar woninggevels in de regel nog altijd worden opgetrokken uit metselwerk, gebruikt cepezed hiervoor andere bouwstoffen. Verschillende toepassingen van materialen als hout, glas, staal en eterniet verlenen de woningbouwprojecten een onverwachte huid en textuur. Sommige technieken en/of materiaalapplicaties binnen de woningen worden ontleend aan andere branches, zoals de scheeps- en jachtbouw. Zaken als erfafscheidingen ontwerpt cepezed doorgaans in dezelfde of aansluitende materialisatie mee, wat een rustig en neutraal beeld geeft en een wildgroei aan verschillende hekjes en schuttingen tegengaat.

multifunctioneel

combinatie van een gerenoveerd historisch pand met moderne nieuwbouw. intern zijn de bouwdelen tot één geheel gesmeed en voorzien van een opmerkelijk licht en ruimtelijk interieur. rietveld, delft 1995.

Kenmerkend voor de woningen van cepezed zijn vooral de onalledaagse typologieën en materialisaties en de hoge graad van duurzaamheid. Waar architecten bij woningen doorgaans gebruik maken van binnen de markt vrijwel gestandaardiseerde plattegronden, gaat cepezed bij iedere opgave opnieuw op zoek naar een frisse benadering waarbinnen de bruikbaarheid van woningen en hun relatie met de omgeving van doorslaggevende invloed zijn. Dit leidt tot verassende indelingen en aanzichten. Zo heeft cepezed de typologie van de loft in Nederland geïntroduceerd, heeft het woningen ontworpen waarvan de huiskamer letterlijk midden in de tuin ligt en komt momenteel een complex tot stand dat bestaat uit een gemakkelijk te modificeren aaneenschakeling van geheel flexibel indeelbare units met geprefabriceerde sanitaire cellen. Weinig gangen geven cepezed-woningen een zo groot mogelijk bruikbaar vloeroppervlak. In combinatie met een grote mate van daglichttoetreding, veel transparantie en een royaal zicht op de omgeving maakt dit de beleving open en ruimtelijk.

informatie

mogelijkheid tot snel en kostenefficiënt bouwen in variabele configuraties. kickstart, warschau 2009.

Zoals bij veel architectenbureaus staan woningen ook bij cepezed aan de basis van het oeuvre. Woningopgaven hebben dan ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de geïntegreerde en geïndustrialiseerde ontwerp- en bouwmethodiek die cepezed voorstaat en bekend heeft gemaakt. in de loop der tijd heeft het bureau veel aandacht en waardering gegenereerd met particuliere woningen die opvallend anders dan anders waren. Daarnaast ontwerpt cepezed grootschaliger woningbouwprojecten. In voorkomende gevallen neemt het bureau ook het stedenbouwkundig masterplan voor zijn rekening.

ontspannen

wonen

167


168

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur onderwijs wonen

realisatie 1997

multifunctioneel

bvo 32.000 m2

ontspannen

opdrachtgever mabon bv rijswijk

Een overdekt winkelgebied, horeca, kantoren en ruim honderd woningen in voormalig entrepotgebouw De Vijf Werelddelen op de Rotterdamse Kop van Zuid. Dit industriĂŤle en economische monument stamt uit 1879 en speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van Rotterdam tot wereldhaven. Bij de herontwikkeling is de bestaande giet- en welijzeren constructie geheel intact gelaten en is zorgvuldig aangesloten op de verfijnde detaillering van het originele ontwerp. Het oorspronkelijke houten tentdak is verwijderd en vervangen door een nieuwbouw met een set back ten opzichte van de dakrand, die daarmee nog steeds beeldbepalend voor de hoogte van het gebouw is. Over de lengte is de middenstrook uitgehold en voorzien van een transparante overkapping. Door deze ingreep is een licht en ruimtelijk atrium ontstaan dat onder meer een prachtig zicht biedt op de nu vrijstaande ijzeren constructie. De winkels liggen op de begane grond aan het atrium. De cafĂŠs en restaurants liggen vooral aan de zuidelijk gelegen Entrepothaven en zijn verbonden met een voormalig laadplatform dat nu fungeert als luifel voor de horecaterrassen en als dakterras voor de woningen op de eerste verdieping. De kantoren liggen op de eerste verdieping van de noordzijde met daarboven maisonnettes van drie verdiepingen voorzien van een dakterras. Aan de zuidzijde liggen grote lofts van zo'n 150 tot 200 meter en kleinere maisonnettes van twee verdiepingen met een groot balkon of dakterras. De woningen en kantoren zijn ontsloten via glazen trappenen lifthuizen aan de noordzijde van het gebouw. De woningen zijn ook toegankelijk via galerijen binnen langs het atrium. In de lofts en maisonnettes zijn alleen volledig geprefabriceerde sanitaire units met toilet, badkamer en aansluitingen voor een keukenblok geplaatst. Voor de rest zijn ze geheel vrij indeelbaar.

informatie

adres vijf werelddelen rotterdam

infrastructuur renovaties

entrepotgebouw

169


170

catalogus het werk van cepezed


171

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur renovaties

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


172

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product infrastructuur onderwijs wonen

realisatie 1995

multifunctioneel

bvo 5.000 m2

ontspannen

opdrachtgever mabon bv rijswijk

500 m2 commerciĂŤle ruimten en 45 premiekoopwoningen van zo'n 100 m2 in het Entrepotgebied op de Rotterdamse Kop van Zuid. Het ontwerp was tevens deel van een stedenbouwkundige opgave. Samen met woon- en werkgebouw De Evenaar en het multifunctioneel gerenoveerde Entrepotgebouw De Vijf Werelddelen (beide eveneens door cepezed gerealiseerd) moest het woonblok een aantrekkelijke stedelijke eenheid gaan vormen. Daarnaast was voor een groot aantal woningen slechts een beperkt volume beschikbaar. Als oplossing voor zowel het ruimtegebrek als de stedenbouwkundige opgave is een complex, getand uitwaaierend, halfrond bouwblok ontworpen. De buitenzijde van de ronding fungeert als wand van het publieke Entrepotplein, de andere zijde begrenst een meer beschut binnengebied met groen en parkeerruimte voor omwonenden. Door de uitwaaierende vorm hebben alle appartementen vanaf de woonkamer en het balkon direct zicht op het water van de naastgelegen Binnenhaven. De galerijen liggen aan de binnenzijde en komen samen in een volledig glazen trappenhuis dat tevens is voorzien van een speciaal door cepezed ontwikkelde, voor de woningbouw betaalbare panoramalift. GeĂŻnspireerd op en als ode aan de verdwenen houten havenkades en de vaak prachtig gedetailleerde houten scheepsdekken van vroeger, zijn de gevels van de Boog uitgevoerd in bijna abstract gedetailleerde, naadloos op elkaar aansluitende delen Western Red Cedarhout, die voor het binnenterrein bovendien functioneren als akoestische demping.

informatie

adres halfrond rotterdam

interieur

de boog

173


174

catalogus het werk van cepezed


175

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


176

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur onderwijs wonen

realisatie 1999

multifunctioneel

bvo ca. 50.000 m2

ontspannen

opdrachtgever stad wenen wenen oostenrijk

Voor cepezed atypische, maar voor Oostenrijkse begrippen innovatieve sociale woningbouw ten behoeve van het gebied tussen de Laaer-Berg-Strasse, de Ursulbrunnengasse en de Collmanngasse in Wenen. De opdracht is verworven middels een besloten prijsvraag waarbij de inzendingen vooral werden beoordeeld op plankwaliteit, efficiëntie, leefbaarheid en duurzaamheid. Lage energie- en onderhoudskosten waren daarnaast eveneens belangrijke aandachtspunten. De ruim 450 woningen hebben een gemiddelde grootte van zo’n 80 m2 en kennen verschillende varianten verdeeld over drie typen bouwblokken die zijn opgetrokken uit beton. De plattegronden zijn naar Weense maatstaven bijzonder omdat zij verschillende indelingsmogelijkheden bieden. De woonkamers zijn groter dan die van de traditionele sociale woningen in de Oostenrijkse hoofdstad. Door grotere glasvlakken in de gevels zijn de woningen ook lichter dan de gangbare Weense woningen. cepezed stelde eveneens het stedenbouwkundige plan voor het gebied op. Verschillende bouwblokken zijn opgetild om delen van het terrein optisch met elkaar te verbinden en het geheel zo een opener uitstraling te geven. Een vriendelijke inrichting met niveauverschillen, waterpartijen, bruggetjes, natuurlijke groenstroken en voetpaden geven het gebied een hoge verblijfswaarde met een aangename ruimtelijke beleving. De begrenzing aan de doorlopende Laaer-BergStrasse is geaccentueerd, waarmee een sterk stedenbouwkundig motief is geschapen. De bouwblokken langs deze doorgaande weg zijn voorzien van speciale geluidschermen. Een eveneens door cepezed ontworpen, in het landschap geïntegreerde ondergrondse parkeergarage wordt natuurlijk belicht en belucht en is via promenades verbonden met de woonblokken.

informatie

adres gebied tussen de laaer-berg-strasse, urselbrunnengasse en collmanngasse wenen oostenrijk

infrastructuur

450 woningen wenen

177


178

catalogus het werk van cepezed


179

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


180

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur wonen

realisatie 2002

multifunctioneel

bvo 11.360 m2

ontspannen

opdrachtgever wonen breda breda

Drie U-vormige appartementenblokken in Vinex-wijk De Kroeten aan de noordrand van Breda. VariÍrend van 80 m2 tot 105 m2 bevatten de blokken vooral sociale huur- en koopwoningen, in eerste instantie bedoeld voor mensen met lagere en modale inkomens als starters, minder validen, ouderen en alleenstaanden. De bouwblokken vormen de poort en eerste aanblik van de achterliggende wijk met eengezinswoningen. Ondanks het beperkte budget moesten ze daarom toch een bijzondere en hoogwaardige uitstraling krijgen. De gevels zijn om die reden bekleed met onderhoudsarme glaspanelen die zijn opgehangen aan een skelet van hout en aluminium dat is opgenomen in de betonconstructie. Het glas heeft een mintkleurige tint, die afhankelijk van het weer varieert in diepte en verzadiging. De appartementen hebben inpandige balkons (loggia’s), zijn op de begane grond ieder voorzien van een inpandige berging en worden ontsloten via open galerijen langs de binnenwand van de U-vorm, waar de gevels zijn bekleed met vriendelijk ogend, transparant gelakt Syberisch larikshout. De binnenhoven van de blokken zijn ingericht in samenspraak met de bewoners en bevatten tevens een beveiligde parkeermogelijkheid. De kozijnen zijn van antracietkleurig aluminium. Voor de ramen kunnen grijze zonwerende schermen worden neergelaten. De liften en liftschachten zijn geheel transparant. De huurwoningen hebben een vaste indeling, maar de koopwoningen zijn consumentgericht ontworpen en casco opgeleverd. Alleen de meterkast, het toilet en de badkamer hebben hierin een vaste locatie; voor het overige is de indeling geheel vrij geweest en kon een afbouwpakket geheel naar eigen smaak en inzicht worden samengesteld. In het grondcontract met de ontwikkelaar zijn vergaande eisen betreft duurzaam bouwen en duurzame stedenbouw opgenomen. Dankzij een hoge isolatiewaarde in combinatie met een bijzondere vorm van stadsverwarming en warmteterugwinning hebben de appartementen bovendien een zeer laag energieverbruik. De methodische ontwerpwijze van cepezed maakte het de opdrachtgever mogelijk de bouw van de appartementen partieel aan te besteden en zo ruim 15 procent op de bouwkosten te besparen.

informatie

adres waterviolier 2-92, sterrenkroos 1-89 en 2-106 breda

onderwijs

de kroeten

181


182

catalogus het werk van cepezed


183

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


184

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur wonen

realisatie 2006

multifunctioneel

bvo 58 woningen variërend van 120 tot 150 m2

ontspannen

opdrachtgever ontwikkelingsmaatschappij quirijnboulevard (cofier bouwontwikkeling, gemeente tilburg en wonen midden-brabant) tilburg

Uiteenlopende woningbouw aan en in de directe nabijheid van een stadspark dat eerder nog als de voortzetting van een snelweg was voorzien. Inzet voor het gebied was onder meer een aangename diversiteit van woningtypen en -afmetingen en een gevarieerd maar harmoniërend gebruik van neutrale en onopvallende materialen. Voor de Landréstraat ontwierp cepezed eengezinswoningen direct gelegen aan en uitkijkend over het park. Het concept hiervan is geheel afgestemd op de situering. De woonkamers liggen aan de voorkant op de eerste etage, hebben volledig te openen glazen puien en zijn met negen meter breedte geheel op het park georiënteerd. Doordat de verdiepingen kolomloos boven de begane grond uitkragen, is op de begane grond onder het overstek ruimte voor parkeren. Het uitzicht vanuit de woonkamer wordt daardoor niet getroebleerd door auto’s; men lijkt daadwerkelijk middenin het groen van het park te wonen. Grenzend aan de achtertuin van de parkwoningen liggen wat kleinere bungalows in T-vorm waarin men letterlijk midden in de tuin woont. In de kop van de T-vorm zijn achtereenvolgens een drive-in, een berging, een badkamer en een slaapkamer ondergebracht. De woonkamer met open keuken bevindt zich in de stok en heeft aan beide langszijden glazen puigevels en een tuin. Voor de Vlashoflaan en Sweelincklaan ontwierp cepezed een type eengezinswoningen dat er in rij uitziet als een hoge, donkere en gesloten wand. Voor iedere woning is een lager glazen volume geplaatst dat op de begane grond de keuken herbergt en op de verdieping de badkamer. De woningen openen zich naar de tuin aan de achterzijde, waar zij een vriendelijke houten gevelbekleding hebben. Grenzend aan de achtertuin van voorbeschreven woningen bevindt zich aan de Obrechtstraat nog een reeks kleinere eengezinswoningen. Ook deze hebben een vriendelijke houten gevelbekleding aan de achterzijde, terwijl de rest van de gevels uit eenvoudig en neutraal golfmateriaal is opgetrokken

informatie

adres landréstraat, verhulstlaan, vlashoflaan/sweelinckstraat, obrechtstraat tilburg

onderwijs

quirijnboulevard

185


186

catalogus het werk van cepezed


187

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


188

catalogus het werk van cepezed


189

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


190

catalogus het werk van cepezed


191

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


192

catalogus het werk van cepezed


193

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


194

catalogus het werk van cepezed


195

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


catalogus het werk van cepezed

stedelijke inpassing van een herbestemd fabriekscomplex met onderwijs-, horeca- en evenementenfuncties. de reehorst, ede.

vooraanzicht van monumentale veehallen herbestemd tot multifunctioneel complex. brabanthallen, den bosch.

196


Vooral bij functiemenging kennen de verschillende programmaonderdelen veelal uiteenlopende eisen waaraan de ruimten moeten voldoen. Bij de uitwerking van zowel het bouwkundige als het installatieconcept vraagt dit extra aandacht. Standaard zoekt cepezed naar de grootste gemene deler betreft zowel de maatvoering als het materiaalgebruik. Bij herbestemming of renovatie beziet het bureau hoe het project zo georganiseerd kan worden dat van de bestaande kwalitei-

inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur onderwijs wonen

De routing binnen multifunctionele complexen is gericht op een zo heldere en efficiënt mogelijke verkeersafwerking, bijvoorbeeld door inpassing van een lange, doorgaande transportaorta. Grote stromen bezoekers moeten gemakkelijk hun weg kunnen vinden en de fysieke infrastructuur moet een zo snel mogelijke doorstroming kunnen bewerkstelligen. De routing kent daarnaast een weloverwogen gelaagdheid waarbij sterk rekening wordt gehouden met het onderscheid tussen de publieks- en bedrijfsmatige logistiek. In sommige zones kruisen deze elkaar of vallen ze zelfs samen. In andere is het van groot belang ze strak gescheiden te houden. De bevoorrading en expeditie worden zoveel mogelijk gelijkvloers ontworpen. Verkeerszones worden daarnaast zoveel mogelijk geclusterd en voorzien van uitzicht en daglichttoetreding.

informatie

multifunctioneel beurscomplex met een landschap van kantoren en faciliteiten in het dakveld. messe, bremen.

Van groot belang bij multifunctionele projecten is de strategische indeling van programmaonderdelen en in het verlengde daarvan de routing. Multifunctionele gebouwen worden op veel verschillende manieren gebruikt en kennen een grote diversiteit aan bezoekers. Gezien het brede gebruik en de vaak gevarieerde programmering zijn er bij deze projecten bovendien bovengemiddeld veel bezoekers die het gebouw voor de eerste keer betreden. De projecten moeten daarom meer nog dan andere helder georganiseerd zijn en een goede oriëntatie bieden. De verschillende functies moeten daarnaast zijn opgezet volgens een logische sequentie en zonering. De meest openbare functies liggen dan bijvoorbeeld het dichtst bij de ingang en algemene verkeerszones, terwijl de meer besloten of zelfs geheime afdelingen dieper het gebouw in liggen en veel moeilijker toegankelijk zijn. Bij de indeling wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met een zo efficiënt mogelijke exploitatie.

multifunctioneel

Bij multifunctionele projecten bestaat er een wezenlijk onderscheid tussen gebouwen of complexen waarvan de diverse ruimten zélf multifunctioneel bruikbaar moeten zijn en plannen waarbinnen verschillende ruimten bijeen worden gebracht die allemaal een andere maar wel bepaalde functie hebben. In het laatste geval gaat het vooral om functiemenging. De twee typen projecten kennen zowel verschillen als belangrijke overeenkomsten. Het meest in het oog springende verschil is dat multifunctionele ruimten bijna per definitie een zo groot mogelijke neutraliteit vragen. Wel rekening houdend met hun toekomstbestendigheid kunnen ruimten bij functiemenging toch specifieker worden vormgegeven. Voor beide typen gebouwen geldt vanzelfsprekend dat ze representatief en uitnodigend moeten zijn.

ontspannen

multifunctioneel

197


catalogus het werk van cepezed

ontwerpen voor iconische, multifunctionele torens met uiteenlopende functies als wonen, werken, winkelen en horeca.

198


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur informatie

Multifunctionele opgaven betreffen verder regelmatig combinaties van oud- en nieuwbouw. Vaak moet de bestaande bedrijfsvoering tijdens de aanpassingen en uitbreidingen gewoon voortgezet kunnen worden. In dat geval denkt cepezed goed na over de fasering van het ontwerp en de uitvoeringswerkzaamheden.

infrastructuur

Betreft het onderhoud en de exploitatie geldt dat bijvoorbeeld gladde vloeren en een strakke detaillering in het algemeen aanzienlijk besparen op arbeid en kosten. In drukke gebieden van een gebouw of complex moeten de vloeren daarbij slijtvast zijn. In de toiletruimten kunnen kranen bijvoorbeeld uit de muur komen in plaats van dat ze op de wastafel zijn gemonteerd. Handdoek- en wc-rolhouders kunnen in de muren worden geĂŻntegreerd en de toiletten zelf kunnen hangend worden uitgevoerd. De vloeren en wandafwerkingen moeten zo weinig mogelijk naden kennen. Ook een compacte organisatie met korte looplijnen en een strategische positionering van de balies en publieksfaciliterende functies helpen mee de exploitatie zo efficiĂŤnt mogelijk te houden.

onderwijs

Van bijzonder belang bij multifunctionele complexen is daarnaast de veiligheid. De vluchtwegen moeten logisch gesitueerd zijn en voldoende capaciteit hebben. Ook de brandveiligheid vraagt veel aandacht. Lange zichtlijnen en een grote mate van transparantie maken de projecten sociale veilig.

wonen

In voorkomende gevallen wordt de openbare ruimte bij het gebouw betrokken en wordt binnen het gebouw of complex bijvoorbeeld een publiek gebied opgenomen dat een voortzetting is van de openbare ruimte buiten. Aan dit gebied, dat natuurlijk tevens dienst doet als routing, kunnen dan uiteenlopende faciliteiten, exploitanten of uitbaters grenzen. Binnen een verscheidenheid aan functies kan dan gemakkelijk een levendige en aantrekkelijk eenheid worden aangebracht.

multifunctioneel

Ook ten behoeve van de flexibiliteit zoekt cepezed naar de grootst mogelijke overeenkomst tussen gebouwonderdelen. Stramienkeuzes zijn zorgvuldig afgewogen, waarbij al vanaf het begin rekening wordt gehouden met eventuele in- en externe uitbreidingsmogelijkheden in een later stadium. De hoofddraagconstructie, de maatvoering, de zonering van het klimaatsysteem en de inbouwpakketten zijn allemaal afgestemd op een zo gevarieerd mogelijk gebruik binnen een aantal vaste kaders. Want multifunctioneel betekent niet dat alles zo maar kan.

ontspannen

ten van een gebouw optimaal behouden blijven en gebruikt worden. Soms blijkt het noodzakelijk om constructiemethodieken te mengen, maar in dat geval onderzoekt cepezed altijd hoe men afkan met zo min mogelijk overgangen in het constructieprincipe.

199


200

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur exposeren infrastructuur wonen

realisatie 2005

multifunctioneel

bvo 28.900 m2 totaal 16.525 m2 nieuwbouw 3.443 m2 verbouw 8.932 m2 renovatie

ontspannen

opdrachtgever maatschappij tot exploitatie van industriegebouwen ’s-hertogenbosch

Volledige herstructurering, restauratie en uitbreiding van wat ooit het grootste veehallencomplex van Europa was. De Brabanthallen in Den Bosch zijn inmiddels deels tot monument verklaard en richten zich nu vooral op de markt voor beurzen, congressen en evenementen. De opdracht gold in eerste instantie de renovatie van enkele hallen, maar werd uitgebreid met het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor het hele terrein en de nieuwbouw die het complex van regionaal beurscentrum tot landelijke A-locatie heeft gemaakt. 8.500 m2 van de bestaande hallen is afgebroken ten gunste van nieuwbouw die een totaaloppervlak van ruim 15.000 m2 heeft en met gebruik van prefab elementen in een recordtijd van slechts zes maanden is gebouwd. Een belangrijke uitdaging lag in het harmoniëren van de grootse schaal van de nieuwbouw met de originele hallen. De nieuwe hallen zijn daarom sober, strak en bijna zonder details ontworpen, waardoor ze een neutrale maar chique achtergrond vormen voor de rijk gedetailleerde oorspronkelijke hallen, die tevens een geleidelijke schaalovergang naar de omliggende woonwijk bewerkstelligen. De eenvoudige vormgeving van de nieuwbouw staat garant voor een maximale multifunctionaliteit, waarbij de aankleding geheel aan de gebruikers is. Alle regeltechniek is zo veel mogelijk weggewerkt. Omdat ieder evenement zijn eigen technische wensen kent, zijn om de zes meter vloerputten aangebracht die bekabeling via ondergrondse installatietunnels mogelijk maakt. Van de oorspronkelijke hallen is ruim 8.000 m2 ingrijpend gerenoveerd. Daarbij zijn vooral aanpassingen aan gevels, gangen en vloeren gedaan. Ook de routing en de aansluitingen tussen de hallen onderling zijn aanzienlijk verbeterd. De overgang tussen oud- en nieuwbouw is in glas uitgevoerd, waardoor de gevels van de oorspronkelijke hallen geheel zichtbaar blijven. Inmiddels wordt ook druk gewerkt aan de renovatie van de Heusden-Altenahal en het historische voorgebouw van het terrein. Deze wordt naar verwachting in het voorjaar van 2010 opgeleverd en beslaat in totaal nog eens ruim 16.000 m2.

informatie

adres diezekade 2 ’s-hertogenbosch

onderwijs

brabanthallen

201


202

catalogus het werk van cepezed


203

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur exposeren

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


204

catalogus het werk van cepezed


205

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur exposeren

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


206

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

Ontwerp voor een ruim 250.000 m2 tellende toren bestemd voor multifunctioneel gebruik in de Verenigde Arabische Emiraten. In het gebouw zijn onder meer woningen, kantoren, winkelcentra, hotels, restaurants en sky bars opgenomen. De toren bestaat uit twee gekromde en afgetopte volumes met daartussen een verjongende strook open ruimte die een atrium van enorme schaal bewerkstelligt. Op 250 meter hoogte bevindt zich bovenin het atrium een zwembad met een glazen bodem. In het atrium bevinden zich ook de panoramaliften met uitzicht op het atrium zelf en de omgeving van het gebouw. In de gevelvelden langs het atrium zijn hoge vides met bijzondere functies als restaurants, terrassen en groenzones opgenomen. De vides verschaffen een spectaculair uitzicht op zowel de binnen- als buitenruimte van het gebouw en de groenzones spelen een belangrijke rol in de klimatisering. Een groot deel van de toren is opgetild, zodat eronder ruimte is voor een overdekte jachthaven en een schaduwrijk gebied waarin de ingangen van het complex zich bevinden. Voor de verbinding tussen de parkeergarage, de jachthaven en de private vertrekken van de eigenaar is een privé-lift opgenomen. De sandwichpanelen van de gevel zijn aangebracht onder een hoek en uitgerust met reflecterend materiaal. Het zonlicht kan hierdoor niet direct de binnenruimten binnendringen en opwarmen, terwijl wel optimaal gebruik wordt gemaakt van het daglicht én maximaal uitzicht op de omgeving is gecreëerd. De reflecterende stroken weerkaatsen ’s avonds de kunstverlichting binnen, zodat het gebouw dan zijn eigen gevel verlicht. De naam ‘Gienah’ is afgeleid van het Arabische ‘Al Janah’ en betekent ‘de vleugel’. Giehah is ook een ongewoon heldere ster binnen de hemelconstellaties als opgetekend door Ptolemaeus.

infrastructuur

gienah toren

207


208

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur wonen

realisatie gepland voor 2012

multifunctioneel

bvo 40.000 m2

ontspannen

opdrachtgever politie rotterdam-rijnmond rotterdam

Grootschalige uitbreiding en renovatie van het Veilingwegcomplex langs de rijksweg A15 bij Rotterdam, gebruikt door de Politie Rotterdam-Rijnmond. Het complex bevat onder meer kantoor-, archief- en opslagruimten, een groot bedrijfsrestaurant en een auditorium. Ook zijn stallingen en werkplaatsen voor het wagenpark en sport- en trainingscentra voor zowel de theoretische als praktische beroepsvaardigheden van de politie opgenomen. Bij de herontwikkeling is op verschillende fronten ingestoken op duurzaamheid. Zo is veel gebruik gemaakt van bestaande kwaliteiten, zijn de gebouwen flexibel in te delen en uit te breiden en hebben stapeling en meervoudig grondgebruik het mogelijk gemaakt extra groenzones op het terrein te creëren. Doordat het vernieuwde complex zo compact mogelijk is ontworpen en de voormalige versplintering van functies is geëlimineerd, zijn de looplijnen zo efficiënt mogelijk. Door onder meer de afgewogen zichtlijnen en de opname van een heldere en eenduidige transportaorta bestaan er goede oriëntatiemogelijkheden. Functioneel zijn de meer vertrouwelijke zones binnen het gebouw gegroepeerd en goed afgeschermd van de meer publieke functies als het restaurant en auditorium. Trappen zijn uitnodigend gepositioneerd zodat het gebruik wordt gestimuleerd en minder gebruik van de liften wordt gemaakt. De klimatisering is opgedeeld in zones bepaald naar de aard van het ruimtegebruik. Dit scheelt aanzienlijk in de installatiebehoefte en in het verlengde daarvan in energieverbruik, onderhoud en exploitatielasten. Een groot deel van de installaties is in een separaat volume aan de oostzijde van het complex ondergebracht, zodat er geen hinder van wordt ondervonden. Brandschermen en beveiligingsgrenzen zijn waar mogelijk gecombineerd, waardoor niet twee maal materiaal hoeft worden gebruikt. Voor delen van het gebouw worden grote dakelementen gebruikt die inclusief binnen- en buitenafwerking in één keer geplaatst kunnen worden. Een groot deel van het buitenterrein is slechts halfverhard, wat gunstig is voor de afwatering.

informatie

adres veilingweg 66 rotterdam

onderwijs

veilingwegcomplex

209


210

catalogus het werk van cepezed


211

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


catalogus het werk van cepezed

iconisch zwembadontwerp in ĂŠĂŠn langgerekt gebaar.

212


Recreatieve functies stellen bijzondere eisen aan de installatietechniek. Vanwege bedrijfsgebonden machinerie en hoge bezoekersaantallen is die vaak erg intensief. Het ‘optillen’ of juist ingraven van installatieruimten kan bijzondere mogelijkheden bieden. Ook kunnen installatievoorzieningen soms op eenvoudige maar doeltreffende manieren worden weggewerkt in bijvoorbeeld een dubbele wand. In andere gevallen kan juist het expliciet laten zien van de installaties bijdragen aan een wat ruigere, meer industriële of experimentele sfeer. Om de kosten te beheersen en met beperkte middelen toch een opvallende uitstraling tot stand te brengen, is het zaak slimme concepten met weloverwogen constructieprincipes en materialen uit te denken. Zo maken nieuwe technieken tegenwoordig gevels van koud gebogen isolatieglas mogelijk. cepezed heeft hiervan al dankbaar gebruik gemaakt om op een betaalbare manier een opvallende ovale gebouwvorm te verwezenlijken. Met relatief kleine ingrepen kunnen daarnaast vaak grote effecten worden behaald. Bij renovaties en herbestemmingen kunnen nieuwe bouwdelen bijvoorbeeld zowel een organiserende functie binnen het geheel hebben als een gebouw of complex een hernieuwd en opvallend aanzien verlenen.

inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur

omvorming van een oude fabriekshal tot multifunctioneel jongerencentrum.

De functionele indeling kan een gecompliceerde ontwerpuitdaging vormen. Doorslaggevend zijn de verschillende eisen aan de diverse functies. Binnen ontwerpen van cepezed vinden vaak strategische clusteringen van service- en gebruiksruimten plaats die, bijvoorbeeld binnen een doos-in-doostypologie, tot onverwacht heldere en eenvoudige oplossingen kunnen leiden.

informatie

transparant ontwerp voor een uitnodigend poppodium.

onderwijs

De logistieke stromen binnen een recreatief project vragen speciale aandacht. Bezoekersroutes voor verschillende functies moeten soms gescheiden worden. Ook moeten de gebouwen efficiënt en met minimale middelen geëxploiteerd kunnen worden. Bijzondere toewijding verdienen de plaatsen waar de bezoekersstromen en de bedrijfslogistiek elkaar raken of kruisen.

wonen

In gebouwen die mensen voor hun plezier bezoeken moeten bezoekers ook graag willen vertoeven. Daarnaast worden de gebouwen vaak gebruikt door grote aantallen mensen tegelijk. Dat stelt bijzondere eisen aan het interieur en de verblijfswaarde.

multifunctioneel

Bij projecten die mensen in hun vrije tijd bezoeken, is het vaak meer nog dan bij andere projecten van belang een onderscheidend gebouw met een attractieve waarde en een bijzondere expressie te ontwerpen. Ikoonwerking en exclusiviteit zijn op verschillende manieren tot stand te brengen. Door vorm bijvoorbeeld, door schaal of door opvallende elementen als een bijzondere constructie of materialisatie. De ontspanningsgebouwen van cepezed laten door hun transparante huid vaak letterlijk zien wat er binnen gebeurt.

ontspannen

ontspannen

213


214

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur onderwijs

realisatie 2000

ontspannen wonen multifunctioneel

bvo 8.700 m2

ontspannen

opdrachtgever sunergy innoplan bv rotterdam

Eerste gebouw ooit daadwerkelijk als indoor kartbaan ontworpen. Gelegen op een aansprekende zichtlocatie langs de rijksweg A13 bij Delft bevat het vier gestapelde tracks die samen tot het langste, meest spectaculaire indoor kartcircuit van Europa zijn te koppelen. Opzet en uitwerking van het gebouw blinken uit in eenvoud. De tracks zijn ondergebracht in een volledig transparante doos van zestig meter lang, vijftig meter diep en twaalf meter hoog, waarbinnen een apart volume voor horeca en kantoren is geplaatst. Het horecagedeelte beslaat alle vier de lagen en bevat onder meer bars en een restaurant à la kart. Grote glazen schuifpuien bieden hier een fantastisch zicht op de racetracks. Horeca en kantoren zijn toegankelijk via een glazen lift en trappenhuis en worden verwarmd door een combinatie van lucht- en vloerverwarming. De afzuigingslucht wordt uitgeblazen over de kartbanen, die verder onverwarmd en ongeïsoleerd zijn. Afvoer van de uitlaatgassen vindt plaats door mechanische afzuiging en via de gevels, die deels zelfventilerend zijn. De installatieleidingen zijn evenals de ranke, minimale staalskeletconstructie met kanaalplaatvloeren vol in het zicht gelaten. De glasgevels laten de tracks overdag ruimschoots daglicht genieten en verbinden het racen bovendien met de dynamiek van de naastgelegen snelweg. Wanneer 's avonds kunstlicht brandt, zijn de voortrazende karts prachtig te zien vanaf de snelweg en fungeert het pand als één grote reclame voor de activiteiten binnen. Werd het indoor karten voorheen standaard ondergebracht in afgedankte fabriekshallen op verlaten industrieterreinen, in dit gebouw heeft de sport eindelijk een volwaardig onderkomen in een modern gebouw op een passende locatie gevonden. Race Planet werd onderscheiden met de Nationale Staalprijs 2000 en wordt geëxploiteerd door voormalig Formule 1-coureur Michael Bleekemolen.

informatie

adres kleveringweg 18 delft

infrastructuur

race planet

215


216

catalogus het werk van cepezed


217

informatie

ontspannen

ontspannen wonen multifunctioneel

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


218

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product infrastructuur onderwijs wonen

realisatie 2007

multifunctioneel

bvo 10.400 m2

ontspannen

opdrachtgever dienst stedelijke ontwikkeling amsterdam

Karakteristieke stalen boogconstructie om de locatie van een reeks fastfoodrestaurants in Amsterdam Zuidoost te markeren. Het idee om op deze plaats een strook horecagelegenheden met een koppelend element te ontwikkelen, is afkomstig van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling Amsterdam, die cepezed benaderde voor een plan. cepezed kwam met de opzet van een serie totaal verschillende paviljoens die zo min mogelijk op reguliere gebouwen lijken; een soort kermisachtige attracties met een hoog ‘fungehalte’. Het koppelende element bestaat uit een gedeelde footprint - alle paviljoens staan op dezelfde verhoging - en een soort pergola van elkaar kruisende, parabolische stalen bogen die het geheel overspant. De bogen verhogen de attentiewaarde van de restaurants en maken de foodstrip goed zichtbaar vanaf de naastgelegen snelweg A9. ’s Nachts wordt de constructie verlicht door leds. cepezed heeft de regie over de uitstraling van het geheel gehouden en heeft de bogen en de buitenruimte ontworpen. Voor de verschillende paviljoens moesten de horecaondernemingen eigen architecten kiezen. Deze hebben zich goed aan de opdracht gehouden de paviljoens zo min mogelijk gewone gebouwen te laten zijn. Zo is het paviljoen van de Burger King vormgegeven als een grote gele kroon. Iedere boog is verbonden met twee andere bogen, één keer aan de boven- en één keer aan de onderkant. Zo is een in zichzelf stabiele constructie tot stand gekomen. Iedere boog bestaat uit meerdere delen die op locatie aan elkaar zijn gelast. Omdat de footprint taps toeloopt en de hoogte van de bogen aflopend is, is geen enkele buigstraal hetzelfde.

informatie

adres tafelbergweg amsterdam

interieur

foodstrip

219


220

catalogus het werk van cepezed


221

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


222

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur onderwijs

realisatie 2005

ontspannen wonen multifunctioneel

bvo 7.380 m2

ontspannen

opdrachtgever gemeente purmerend purmerend

Multifunctioneel zwembad te Purmerend met zes verschillende bassins en een grote helderheid van concept, uitwerking en materialisatie. Daarbij is geen budget besteed aan exuberante vormgeving, maar is vooral geïnvesteerd in functionaliteit en hoogwaardige bouwstoffen. Het gebouw ligt op een eiland in het plaatselijke Leeghwaterpark en is daarom ontworpen als licht en transparant paviljoen, waardoor het idee van een open plek in het bos met een meertje is ontstaan. Binnen huisvest het een achtbaans wedstrijdbad, een instructiebad, een doelgroepenbad voor ouderen en gehandicapten en een recreatiebad dat is vormgegeven als waterspeeltuin met onder meer een superwildwaterkreek, een watervaldouche en avontureneilanden. Buiten liggen nog een speelvijver voor de allerkleinsten en een uitzwembad verbonden met het recreatiebad binnen. De baden zijn gegroepeerd rondom een kern van vier verdiepingen met daarin de voorzieningen voor waterzuivering en luchtbehandeling, de kleedkamers en een horeca-uitgifte. Via een enorme glaswand in de entreehal hebben bezoekers een prachtig zicht op de onderwaterwereld van het wedstrijdbad, waarvan het perron drieënhalve meter boven het maaiveld ligt. Vloeren, perrons, kelders en bassins zijn opgetrokken uit in het werk gestort beton, waarop een stalen hoofddraagconstructie is gemonteerd. Omwille van hygiëne en optische helderheid lopen de draagkolommen door tot kort onder het vloeroppervlak. De bevestigingen zijn weggewerkt onder de betegeling. Het dak wordt ondersteund door verzinkt stalen vakwerkliggers en is voorzien van bovenlichten. De gevels zijn niet dragend en bestaan uit afwisselend open en gesloten vlakken. De open vlakken zijn van glas, de gesloten zijn aan de buitenzijde afgewerkt met hout. Grote delen van de binnenwanden zijn transparant, waardoor overal lange zichtlijnen zijn gecreëerd.

informatie

adres leeghwaterpark 1 purmerend

infrastructuur

leeghwaterbad

223


224

catalogus het werk van cepezed


225

informatie

ontspannen

ontspannen wonen multifunctioneel

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


226

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur wonen

realisatie 2008

multifunctioneel

bvo 1.970 m2

ontspannen

opdrachtgever sojin holding amsterdam

Uitbreiding van een in de jaren negentig eveneens door cepezed ontworpen horecapaviljoen op de Arena Boulevard in Amsterdam. Vanwege de schaalvergroting van het hele gebied het afgelopen decennium, vroeg de gemeente de eigenaar en exploitant te investeren in een kwalitatief hoogwaardige expansie. Het oorspronkelijke gebouw bestaat uit een tweelaags langwerpig doosje van acht bij twintig meter. In de vroegste ontwerpen bestond de uitbreiding uit een schil van ETFEkussens, die als een soort rotatiefiguur over het originele paviljoen heen een overdekte wintertuin constitueerden. Door uiteenlopende regelgeving en een aanscherping van het programma door de opdrachtgever is het concept uiteindelijk geëvolueerd tot een ruim twaalf meter hoog en 30 bij 43 meter groot transparant glazen ovaal rondom het oorspronkelijke gebouw met daarin volledig geklimatiseerde bar- en restaurauntfuncties. Op de begane grond is het hoofdvolume twee meter ingesnoerd. De etage bestaat uit een omloop van ruim vier meter breed. Bijzonder zijn vooral de gevel en het dak. De gevel bestaat uit koud gebogen isolatieglas, dat in het werk met zuigers is gekromd en geplaatst. Op de begane grond is de gevel voor ruim driekwart te openen door middel van een gefacetteerde vouwwand waarvan ieder afzonderlijk deel een andere radiaal heeft. In de gevel zijn drie stabiliteitskruizen opgenomen, waarvan twee aan de koppen van het ovaal. Deze locaties zijn ook gebruikt voor de organisatie van de trappen. Het dak is ruim tweeënhalve meter hoog en bestaat uit acht grote luchtkussens gemonteerd op een verfijnd gedetailleerde staalconstructie van gefacetteerde deltaliggers. De kussens bestaan ieder uit vier lagen ETFE met drie luchtkamers per kussen. Het ETFE is bedrukt met een patroon, waardoor middels verandering van de druk in de binnenste kamer de zon- en lichtwering kan worden geregeld. De luchtaanvoer van de kussens is in de constructie geïntegreerd. In het dak is voor de gebouwgebonden apparatuur die aan de buitenlucht moet grenzen ook een koelpatio geïntegreerd. De bestrating van de boulevard loopt door binnen het paviljoen. Doordat er grote plantenbakken in de vloer zijn meegestort, is de beplanting natuurlijk en vanzelfsprekend in het paviljoen opgenomen.

informatie

adres arena boulevard 155 amsterdam

onderwijs

jinso-paviljoen

227


228

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

Ontwerp voor een uniek duikcentrum op een nog nader te bepalen locatie. Het centrum is vooral bedoeld voor recreatief gebruik door bijvoorbeeld het toenemend aantal Nederlanders dat veelal in het buitenland de duiksport beoefent. Bij dit centrum kunnen zij in eigen land trainen bij een indoor faciliteit. Scuba Planet kan daarnaast worden gebruikt door ander algemeen publiek en voor oefeningen van bijvoorbeeld de marine of hulpdiensten. Het complex bestaat uit een enorme koepel van transparant ETFE-folie waaronder de faciliteiten deels bovengronds en deels ondergronds zijn ondergebracht. Er zijn verschillende duikbassins met diepten variërend tussen de vijf en veertig meter, de maximale diepte die met gebruikmaking van een aqualong kan worden gedoken. In Nederlandse bodem kan zonder exponentiële kostenstijgingen tot zo’n 25 meter onder de grond worden gebouwd. Het veertig-meter bassin steekt daarom nog vijftien meter boven het maaiveld uit en is bepalend voor de totale hoogte van het complex. Naast de bassins is voor het duikcentrum een gerelateerd programma met onder meer kleedkamers, douches, kantoren en een duikshop voorzien. Een restaurant heeft via een enorme transparante wand direct zicht op de onderwaterwereld van de bassins. In het getoonde ontwerp sluit de uit het landschap oprijzende koepel aan op een kunstmatige heuvelrug.

product

scuba planet

229


230

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor bedrijf automotive product interieur infrastructuur renovaties onderwijs

realisatie 2007

multifunctioneel

bvo nieuwbouw entreegebouw 1.397 m2 nieuwbouw archiefbewaarplaats 620 m2 renovatie bestaande gebouwen 540 m2 omliggend terrein

ontspannen

opdrachtgever gemeente tilburg tilburg

Ingrijpende uitbreiding en renovatie van het Textielmuseum in Tilburg, waarmee deze organisatie weer een stap verder heeft gezet in haar ontwikkeling van museum in bedrijf tot museum als creatief bedrijf en kenniscentrum op het gebied van textiele vormgeving. Daarnaast zijn het museum, het museumterrein en de omliggende wijk Oud-Noord zowel ruimtelijk als maatschappelijk meer op elkaar betrokken geraakt. Het museum is gehuisvest in de voormalige wollenstoffenfabriek Mommers & Co en recent gefuseerd met het Regionaal Archief Tilburg. Het complex is uitgebreid met een nieuw entreegebouw en een archiefbewaarplaats met bijbehorende leeszalen. Als onderdeel van een herziene routing verbindt een transparant glazen gangen verschillende museumonderdelen. Een deel van de bestaande bouw is gerenoveerd en het terrein tussen het museum en de omliggende wijk is op de schop genomen. Als nieuwe entree is strategisch gepositioneerd een abstract glazen gebouw geplaatst dat een opvallende staalconstructie heeft die geheel in het zicht is gelaten. De transparantie van het gebouw straalt toegankelijkheid uit en vergroot de herkenbaarheid van het museum en zijn ingang. Een separaat volume dat binnen bijna los in de ruimte lijkt te hangen, biedt onderdak aan zalen voor bijeenkomsten, educatieve programma's en verhuur. De bovenste verdieping van het volume vormt een platform vanaf waar men een weids zicht over het Mommers-complex heeft. De archiefbewaarplaats is een geheel gesloten betonnen volume dat als een schatkist op stalen portalen boven een bestaand expositiegebouw staat. Het archief heeft een buitenbekleding van pvc-doek, dat als een regenjas om het volume is heen gespannen. De kantoren, museumwinkel, foyer en expositieruimten in de bestaande bouw zijn geheel gerenoveerd. Zowel in de uitbreiding als de renovatie zijn diverse textiele toepassingen opgenomen, die de identiteit van de gebruiker onderstrepen. De moderne, eigentijdse uitvoering van de nieuwbouw staat in sterk contrast met de historische kwaliteiten van het originele complex, waardoor beide een eigen, autonome uitstraling hebben, elkaar versterken en optimaal tot hun recht komen. Voor een harmonieuze inpassing is nauw samengewerkt met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

informatie

adres goirkestraat 96 tilburg

wonen

audax textielmuseum tilburg

231


232

catalogus het werk van cepezed


233

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


234

catalogus het werk van cepezed


inleding kantoor informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

het nieuwe entreegebouw is opvallend en uitnodigend gesitueerd aan de kop van de voormalige damastweverij, die nu onder meer de museumwinkel, kantoren en de foyer herbergt. het archiefgebouw is achter de weverij op portalen boven een bestaand expositiegebouw geplaatst.

235


236

catalogus het werk van cepezed


237

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


238

catalogus het werk van cepezed


239

informatie

ontspannen

multifunctioneel

wonen

onderwijs

infrastructuur

interieur

product

automotive

bedrijf

kantoor

inleding


240

catalogus het werk van cepezed


informatie

informatie

het bureau opdrachtgevers prijzen medewerkers

241


242

catalogus het werk van cepezed


het bureau Het gaat de ontwerpers er vooral om totaaloplossingen voor complexe problemen te ontwikkelen. De specifieke ontwerpopgave met gegeven omstandigheden blijft daarbij altijd het uitgangspunt. De functionaliteit, regelgeving, het programma van eisen, budget, de locatie en de technische mogelijkheden spelen daarin allemaal een rol. De oplossingen zijn dan ook integrale oplossingen. Wars van een exuberante vormentaal besteedt cepezed veel aandacht aan een prettig en mogelijk veranderlijk gebruik, waarbij de techniek slechts een belangrijk hulpmiddel is. In de drang zichzelf en zijn cliënten te blijven verbazen, legt cepezed de maatlat hoog. Hoewel de architecten geroutineerd zijn en de projecten van een grote stilistische herkenbaarheid getuigen, zijn hun ontwerpen nooit routinematig. Alle aspecten van het ontwerp- en bouwproces verdienen iedere keer weer optimale zorg en aandacht. Het conceptuele kader is daarbij van even groot belang als de nauwkeurige uitwerking op detailniveau. De aangewende methodiek is toepasbaar op de meest uiteenlopende opgaven. cepezed is dan ook bij uitstek een generalistisch ontwerpbureau. Heden ten dage bestaat cepezed uit ruim dertig medewerkers. Het hele traject van schetsontwerp tot bouwvoorbereiding en directievoering wordt uitgevoerd en begeleid door een cluster hoogopgeleide architecten dat afhankelijk van het stadium van ontwerp en realisatie varieert in grootte en samenstelling. De traditionele scheidslijn tussen architect en tekenaar is bij cepezed afwezig. De architecten vervaardigen zelf de tekeningen en houden zich tot in de kleinste details bezig met het onder handen project. Daarbij wordt veelvuldig en al in een vroeg stadium samengewerkt met andere disciplines als materiaal-, installatie-, constructie- en productiespecialisten. cepezed is een platte, open, flexibele en hooggeautomatiseerde organisatie met korte communicatielijnen. De projectteams opereren daardoor zo doelgericht en efficiënt mogelijk. Begin 2005 is de jonge architect Ronald Schleurholts toegetreden als partner en lid van de directie, waarmee nieuw bloed de leiding van het bureau is binnengehaald. Na toekenning aan cepezed van de hoogste onderscheiding van de Bond van Nederlandse Architecten, de BNA Kubus, heeft Michiel Cohen besloten zich eind 2008 uit directie van de firma terug te trekken. Hiermee breekt voor cepezed weer een nieuw tijdperk met nieuwe uitdagingen aan.

informatie

cepezed zet zijn eerste schreden in 1973. Aankomend bouwkundigen Jan Pesman en Rob Zee zitten in het derde jaar van hun studie in Delft en willen zo snel mogelijk aan de slag. Docent Hein Hoogerwerf koppelt hen aan een opdracht en aan Michiel Cohen, die al enige jaren werkt als zelfstandig architect en een grote voorliefde voor industrieel bouwen aan de dag legt. De eerste jaren vormen een periode van leren, proberen en reflecteren. Ook Pesman heeft een sterke belangstelling voor industriële vervaardigingstechnieken en in een lange reeks kleinschalige projecten als verbouwingen en uitbreidingen van woningen en winkels wordt druk geëxperimenteerd met systematieken van maat en standaardisatie. Voor een toepassing binnen de behoudende bouwpraktijk blijken deze echter nog te geavanceerd. Wel liggen de pogingen aan de basis van de ontwikkeling van een volstrekt eigen ontwerpwijze en het scherpen van de visie op het bouwproces. In 1982 – Zee heeft het bureau inmiddels verlaten – neemt cepezed publiekelijk stelling en introduceert Pesman in het tijdschrift Items een nieuwe discipline: de Industrieel Architect. Deze beweegt zich op het snijvlak van architectuur en industrieel ontwerpen. Zijn focus is daarmee tweeledig en richt zich zowel op het ontwerp- als op het bouwproces. Daarnaast ontwikkelt de Industrieel Architect bouwcomponenten voor de aan de bouw toeleverende industrieën. Datzelfde jaar nog vestigen Cohen en Pesman de aandacht op zich met het ontwerp voor een lichte, betaalbare en snel bouwbare systeemwoning voor de sociale sector. Het is het eerste project waarin cepezeds basisgedachten over bouwen en bouwwijze worden samengebald. In de decennia daarna maakt het bureau een consistente groei door in zowel de breedte als de schaal van de projecten. Mede vanwege een planmatige benadering en de grote aandacht voor hoe dingen worden gemaakt, ontwikkelt cepezed zich tot een eigenzinnige en markante architectenfirma. De ideeën ontwikkeld in de beginjaren worden nu ten volle in praktijk gebracht. Dat leidt er zelfs toe dat het bureau de uitvoering van sommige projecten volledig in eigen hand neemt. Ook staat cepezed aan de oorsprong van bouwtechnische innovaties als de ontwikkeling van sandwichpanelen, de energetische en klimatologische toepassing van atria en de architectonische integratie van constructies en installaties, die allemaal navolging vinden. Hoe belangrijk de techniek in de architectuur van cepezed ook is, het bureau kan geen technisch determinisme worden verweten.

243


244

catalogus het werk van cepezed


245

informatie


246

catalogus het werk van cepezed


opdrachtgevers am real estate bv, nieuwegein am wonen, nieuwegein amory + jurriëns concept en projectmanagement, amsterdam anderson lembke, amsterdam anker drukkers, lelystad arcelor, luxemburg (luxemburg) argos service stations bv, rotterdam hoogvliet artifort, schijndel baas groep, waddinxveen bakker welten, breda blom & moors, ’s-hertogenbosch borghese real estate bv, nijkerk bouwen met staal, zoetermeer bouwfonds mab, den haag bouwfonds mab ontwikkeling, hoevelaken centre for human drug research, leiden cepezed systems, delft h.m.j. claasen beheer, zoetermeer cofier bouwontwikkeling, tilburg cogas, almelo corus, velsen-noord curam, amsterdam de lijn, mechelen (belgië) dexia bank, brussel (belgië) discount trading, grevenmacher (luxemburg) dsm, heerlen dw retaildesign, woerden eneco energie, rotterdam ericis, gouda essent, arnhem euro immo star, brussel (belgië) delftsche schoolvereeniging, delft dolphin project, emmen falcon plaza, amsterdam forbo flooring, assendelft gemeente amsterdam gemeente delft gemeente den haag gemeente eindhoven gemeente haarlem gemeente leiden gemeente lingewaard, bemmel gemeente maastricht gemeente nijmegen gemeente purmerend gemeente rotterdam gemeente tilburg gemeente utrecht gemeente zoetermeer gemeentelijk havenbedrijf, rotterdam genencor international, leiden heiwo, wolvega hotel- en congrescentrum de reehorst, ede

kleyweg’s stadskoffyhuis, delft koninklijke academie van beeldende kunsten, den haag konmar, amersfoort kpn, den haag langerak wielen, utrecht leisure development sint-niklaas, antwerpen (belgië) maatschappij tot exploitatie van industriegebouwen, ’s-hertogenbosch mabon, rijswijk mercedes benz l.i.a.m., leiden ministerie van buitenlandse zaken dienst huisvesting buitenland, den haag ministerie van de vlaamse gemeenschap, brussel (belgië) ministerie van economische zaken, den haag nederlands textielmuseum, tilburg nederlandse glasbond, woerden nl development, den haag nmbs, brussel (belgië) nova vastgoedontwikkeling, utrecht ns vastgoed, utrecht nuon power generation, utrecht octoplus pharmaceutical innovators, leiden ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij willemsoord, den helder ontwikkelingsmaatschappij elisabethhof, leiden österreichische akademie der wissenschaften, wenen (oostenrijk) ovg projectontwikkeling, rotterdam pasreform, zeddam pitstop exploitatiemaatschappij, amsterdam politie rotterdam-rijnmond, rotterdam dr. ing. hc f. porsche ag, stuttgart (duitsland) projectbureau leidsche rijn, utrecht prorail, rotterdam provincie zuid-holland, den haag ptt vastgoed, den haag r.e.t., rotterdam ronic beheer, woerden rijksgebouwendienst, den haag scheepvaart en transport college, rotterdam schiphol real estate, schiphol sojin holding, amsterdam sportfondsen nederland, amsterdam sportschool delta, delft squash centrum arnhem, arnhem squash houtrust, den haag stad brugge, brugge stad sint-niklaas, sint-niklaas (belgië) stadt wien, wenen (oostenrijk) stichting de oosterprins, rotterdam stichting floriade, amsterdam

informatie

industrieel ontwerpen nederland, amsterdam ing real estate, den haag innoplan/sunergy, rotterdam

janzon, rotterdam

247


prijzen technische universiteit delft, delft tno, delft tpg real estate, den haag trs transportkoeling, katwijk universiteit leiden, leiden upc, schiphol-rijk van erkel vastgoedontwikkeling, nieuwegein van opstal beheer, breda verhaar interieur, amsterdam vlaamse radio- en televisieomroep, brussel (belgië) vietcombank bonday benthanh joint venture company, ho chi minhstad (vietnam) vsk vakbeurs voor verwarming, sanitair, klimaat- en koudetechniek, utrecht wad archiefdepots, oegstgeest waldorp autowas service, den haag washtec benelux, zoetermeer wetering port repair, rotterdam wilma project development, antwerpen (belgië) wista-management, berlijn (duitsland) wonen midden-brabant, tilburg woningbouwvereniging volkshuisvesting, breda ziekenhuis oost-limburg, genk (belgië) zweedse handelsdelegatie, den haag

prijzen 1993 eccs european award for steel structures/ cecm prix européen de la construction métallique/ eks europäischer stahlbaupreis twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft winner award british steel colorcoat building awards continental category bibliotheek en kinderdagverblijf tanthof, delft 1994 premier award british steel colorcoat building awards continental category expositiepaviljoen, hoek van holland hylar international award categorie commercieel expositiepaviljoen, hoek van holland hylar international award categorie residentieel woonhuis schutterstraat, delft 1995 a.j. van eckprijs twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft 1996 nationale staalprijs categorie gebouwen met een stalen of hybride draagconstructie centre for human drug research, leiden 1997 eccs european award for steel structures/ cecm prix européen de la construction métallique/ eks europäischer stahlbaupreis centre for human drug research, leiden 2000 winner overall building corus colorcoat building awards cepezed-kantoor, delft winner execution of detailing corus colorcoat building awards cepezed-kantoor, delft

catalogus het werk van cepezed

nationale staalprijs categorie utiliteitsbouw indoor karting, delft laureaat staalbouwwedstrijd/concours construction acier categorie residentiële gebouwen met een stalen of gemengde draagconstructie/ catégorie bâtiments résidentiels avec une structure en acier ou mixte villa beckius, rommeldange

248

2004 nationale staalprijs categorie industriebouw ronic, woerden laureaat staalbouwwedstrijd/concours construction acier categorie niet residentiële gebouwen met een stalen of gemengde draagconstructie/ catégorie bâtiments non résidentiels avec une structure en acier ou mixte fietsenstalling stationsplein, sintniklaas vlaamse stadsvernieuwingsprijs 2004 stationsomgeving, sint-niklaas (toegekend aan de stad sint-niklaas) 2005 prijs bouwheer 2005 categorie publieke ruimte stationsomgeving sint-niklaas/ grote markt sint-niklaas (toegekend aan de stad sint-niklaas) erewimpel voetgangersbeweging vlaanderen 2005 stationsomgeving sint-niklaas/ grote markt sint-niklaas (toegekend aan de stad sint-niklaas) first prize european lighting awards 2005 stationsomgeving sint-niklaas/ grote markt sint-niklaas (toegekend aan de stad sint-niklaas) 2008 daylight award westraven bna kubus gehele oeuvre


eervolle vermeldingen

nominaties

1975 the tokyo international lighting design competition lampontwerp

1987 bouwwereld onderscheiding woningen, haarlem

1990 nationale staalprijs categorie bruggen en overige staalconstructies communicatietoren ptt telecom, amsterdam constructa-preis high tech center, nieuwegein 1991 british steel colorcoat building awards twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft british steel colorcoat building awards high tech center, nieuwegein eternit international prize for architecture categorie c orthodontistenpraktijk j. nan, voorburg 1992 nationale staalprijs categorie karakteristieke stalen bouwdelen fietsenstalling tno, delft 1996 constructec-preis centre for human drug research, leiden 2000 mention spéciale ’electricité de strasbourg’ prix rhénan d’architecture twee-(z)onder-één-kap-woningen (maisons jumelles), delft 2004 vlaamse ruimtelijke planningsprijs 2004 stationsomgeving sint-niklaas (toegekend aan de stad sint-niklaas)

chicago metallic award categorie woningen twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft chicago metallic award categorie bedrijfsgebouwen orthodontistenpraktijk j. nan, voorburg

staalbouwwedstrijd/concours construction acier parkeerfaciliteit ziekenhuis oostlimburg (uitslag 4 december 2008) architect van het jaar (uitslag november 2008) nationale bouwprijs 2009 categorie gebouwen westraven (uitslag 11 februari 2009)

1992 schöner wohnen hauswettbewerb twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft nationale staalprijs categorie utiliteitsbouw bibliotheek en kinderdagverblijf tanthof, delft 1998 staalbouwwedstrijd/concours construction acier categorie burgerlijke bouwkunde en kunstwerken in staal/ catégorie génie civil et ouvrages d’art en acier GSM-mast, Affligem 2000 ruimtelijke kwaliteitsprijs zuidholland categorie bedrijfsbebouwing en kantoren distributiekantoren ptt post nationale staalprijs categorie industriebouw distributiekantoren ptt post 2002 nationale staalprijs categorie industriebouw langerak wielen, utrecht 2005 architectuurprijs lelystad anker drukkers, lelystad prijs bouwheer 2005 categorie kunst in opdracht stationsomgeving sint-niklaas (toegekend aan de stad sint-niklaas) 2008 bna gebouw van het jaar westraven nationale staalprijs categorie utiliteitsbouw westraven

informatie

1988 nationale staalprijs categorie karakteristieke stalen bouwdelen high tech center, nieuwegein

1991 nationale schildersprijs twee-(z)onder-één-kap-woningen, delft

nationale staalprijs categorie karakteristieke stalen bouwdelen en beeldende kunst nederlandse ambassade in rome

249


medewerkers partners

medewerkers

ir. Jan Pesman (Utrecht, 1951) studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft, waar hij in 1973 architectenbureau cepezed oprichtte. In 1971 was hij een der initiatiefnemers van het tijdschrift voor wetenschappelijk amusement Utopia, waaraan hij tot 1977 als redacteur en vormgever verbonden bleef. Ook van het nog altijd bestaande tijdschrift voor vormgeving Items was Pesman mede-initiator. Van 1983 tot 1992 zetelde hij in de redactie. Gedurende het studiejaar 1994-1995 was Jan Pesman hoofddocent aan de Academie van Bouwkunst te Rotterdam. Naast zijn activiteiten als architect en ruimtelijk ontwerper geeft hij lezingen in binnen- en buitenland en maakt hij regelmatig deel uit van jury’s.

Robert Adema Marja van Adrichem-Zwinkels Debby Alferink Tamara van Amstel Berry van Andel Carlos Apers Irma Arends Monique Ax

catalogus het werk van cepezed

Michiel Cohen (Haarlem, 1946) studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft, maar brak deze studie voortijdig af om zich te vestigen als zelfstandig architect. Begin jaren ’70 werkte hij in Australië aan het ontwerp, de ontwikkeling en de marketing van systeemkeukens. In 1973 richtte hij architectenbureau cepezed mede op. Tussen 1976 en 1978 was Cohen tevens directeur van de Zweedse houtvoorlichting in Nederland. Op internationale conferenties sprak hij veelvuldig over licht, intelligent en duurzaam bouwen, waarover hij ook met regelmaat publiceert. Na veertig jaar als architect werkzaam te zijn geweest en na toekenning aan cepezed van de hoogste onderscheiding van de Bond van Nederlandse Architecten, de BNA Kubus, heeft hij besloten zich eind 2008 uit de directie van de firma terug te trekken. ir. Ronald Schleurholts (Roden,1972) studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft, waarbij hij zich zowel op architectuur, bouwmethodiek als interieur richtte. Tijdens zijn studie nog werkte hij enige tijd bij de architectenbureaus Claus & Kaan en Koen van Velsen. Sinds 1999 is hij werkzaam bij cepezed, waar hij begin 2005 is toegetreden als partner en lid van de directie. Schleurholts is onder meer verantwoordelijk voor het ontwerp en proces van een aantal veelbesproken projecten als kantoorcomplex Westraven in Utrecht en het Audax Textielmuseum in Tilburg. Sinds november 2008 is Schleurholts bestuurslid van de mede door cepezed opgerichte stichting Integraal Werkende Architecten (IWA). In binnen- en buitenland geeft hij daarnaast regelmatig lezingen over duurzaam en integraal ontwerpen.

250

Pim Baas Roel van Bakel Dick Bakker Robin Bakker Sandra Bakvis Cheryl Baty Monique van den Berg Iwert Bernakiewicz Tom Berkhout Ostara Bes Caroline Bijvoet Tanja Bitzer Roel Bleumink Paul Blonk Astrid Bonekamp John Bos Joke Boxmeer Corinne van den Brakel René van den Bulk Willem van de Burg Michiel Burgerhout Petra van de Burgh Nico Buwalda Carles Cabratosa Antonio Cannavacciulo Peter Compagne Hans Cool Joanna Coste Lars Courage Vernon Daal Maren Dannien Don van Dasler Christian van Dee Jaap van Dijk G. Dogan Kiki van Dop Caroline Drukker Thomas Durisch Stefan Duivestein Florian Eckardt Edwin van Eeckhoven Delano van den Ende Jos Eras Florentien van Es Patrick Esveld Olga Fiodorova Erwin Fraikin Jan Willem Fransen Escarlata Fuster Duran Diana van der Gaag Rick Gerards Farzaneh Ghorishi Robert Grapentin Remco de Haan Lisa Haenitsch Mark Hanegraaf Patricia Haring Charlotte van Heesbeen


Harry van Heeswijk Joost Heijnis Jeroen Hendriks Marco Henssen René Hiemstra Olaf Hitz Bart van Hoek Ben Hoek René Hoek Tineke van de Hoek Rob Hoogendijk Birgit Hopff Willem Hoppenbrouwers Jan Houtekamer Ronald van Houten Artsje Hylkema

Catelijne Nuysink

Taco van Iersel Miranda IJsselstein

Marije Raap Vanessa Ramdin René Rijkers Frans Rooijakkers Menno Rubbens

Ron Keesom Judith de Keijzer Albertien Kers Mark van Kessel Tim Kettler Daniëlle Keukenmeester Glenn King Erwin Kleinsman Christina Kny Robbert Koole Jeroen Koomen Marisa Korteland Ricarda Koschany Ansgar Krupp Wouter Kuiper Anne Kuipers Lonneke Kuysten Fiona van der Laan Marion Lamens-Massar Greet Lammerts van Bueren-Zijlstra Anette Lampe Tonko Leemhuis Mieke van Leeuwen L. Lenders Bart van Lieshout Peter Limpens S. van der Linde Thomas Lohse Ankie Loor Anna Lopriore Anja Lubke M. Lukkassen Maria del Mar Carrascal-Uño Thomas Marschall Pim Marsman Gera Martijn René van der Maten Pieter Melis Eugène Meulemans Walter Michels Nazanin Mossafaian Tom Mossel Sander Nelissen Dennis Niemeijer Regina Nieuwenhuijsen Joke Nowee-van der Mast

Jochem Paauwe Ina Pesman-de Graaff Tom Pesman Roeland-Jan Pijper Johan Pijpstra Lia van der Ploeg Jeen Pot Björn Prins Dolores Puiqantel Dick Purmer Nikele van de Putten

Vincent van Sabben Karen van ’t Sant Irold van der Sar Rik Schijf Sandra Schijf Robert Schipper Hans Schlotter Britta Schott Sandra Schuster Ben Schweers Eva Setyabudi Paddy Sieuwerts Trudy Slingerland Ron van Sluys Simon Smaczny Jeroen Smit Guy Speelman Edwin Spoor Chris Spierings Mia van Spronsen Sebastiaan Steinbach René Straaijer Kris Swagers Jolante Sweers Saskia Tan Désirée Tans Suzanne Tersteeg Bert Theunissen Tjeerd Tiersma Corina Timmer-Van der Heide Roos Venema Tys Verburg Michiel Verrijn Stuart Jan-Willem Visscher Ron van der Vliet Lisette Vollmer Mark Vossen P. Vuijk Manfred Wansink Rosemarijne van der Weide Ameike Weijers Maarten Willems Robert Winkel Sebastian Winkler Hans Witte Léon van Woerkom Christiaan de Wolf Menno van der Woude Jeroen Wouters informatie

Esthel Janssen Marion Janssen Sven Jaspers Linda Jonker Marc Joubert

Mandy Olsthoorn Fahrid Omidi

Paul Zandstra Rob Zee Jolanda Zwetsloot

251


colofon teksten olof koekebakker (inleiding) architectenbureau cepezed: jeroen hendriks beelddocumentatie architectenbureau cepezed: jeroen hendriks, dick purmer schetsen, tekeningen en renderings architectenbureau cepezed, behalve architectenbureau cepezed & piet boon studio: 64 het bos oostzaan ciiid: 208, 210-211 group a: 156 stc staalbouw nagelhout bakhuizen: 36-37 studio linse: 227 fotografie architectenbureau cepezed, behalve aerophoto schiphol: 65 vierhavenstraat thilo härdtlein: 176, 178-179 michael heinrich: 122, 124-125 mischa keijser: 70-71 fas keuzenkamp: 8 jinso, 12 ronic, 13, 20, 47, 48-49, 56-57, 68, 72, 74-76, 78-80, 83, 84-85, 90, 93, 94-95, 96-98, 100-103, 116 textielmuseum, 117, 132-135, 138 aker, 144-146, 148-149, 151-152, 154-155, 160, 162-165, 184, 187-189, 191-195, 200, 214, 218, 220-221, 226, 230, 234, 238-239 luuk kramer: 53 michael krüger: 24, 26-27 jannes linders: 4-5, 8 westraven, 14-15, 22-23, 34, 38-39, 41, 42-43, 112-113, 116 westraven, 126, 128-131, 136-137, 168, 170-172, 174-175, 180, 182-183, 202-205, 216-217, 222, 224-225, 232-233, 236-237, 242, 244, 246 daniel nicholas: 118, 120-121 harold pereira: 12 the outlook, 50, 54-55 peter de ruig: 16, 105 chdr, 167 wim ruigrok: 140 struik en hamerslag: 105 sanitaire units studio van assendelft: 106 helmut tezak: 28, 31, 32-33 léon van woerkom: 110 vormgeving robbert zweegman, malden reynoud homan, muiderberg druk lecturis, eindhoven

catalogus het werk van cepezed

© 2008 architectenbureau cepezed, delft

isbn 978-90-813792-1-2 nederlandse editie isbn 978-90-813792-2-9 engelse editie

252

architectenbureau cepezed phoenixstraat 60b postbus 3068 2601 db delft t +31 15 215 00 00 f +31 15 213 09 08 post@cepezed.nl www.cepezed.nlcepezed heeft de afgelopen decennia naam gemaakt met een transparante, duurzame en technisch vooruitstrevende architectuur die opvallend bruikbaar en humaan is. een ongekunstelde vormgeving, een sobere maar stijlvolle materialisatie en een zorgvuldige detaillering zijn in het oeuvre even kenmerkend als de integratie van ruimtelijke en bouwtechnische aspecten. Ook het ontwerp- en het bouwproces zijn bij cepezed geĂŻntegreerd: het gebruik van geprefabriceerde componenten en de toepassing van industriĂŤle bouwmethodieken staan garant voor een optimale afstemming van ontwerp en realisatie, waarbij tijd, kwaliteit en kosten nauwkeurig gepland en beheerst worden. catalogus 2 biedt een helder zicht op cepezeds architectuurbenadering en een breed overzicht van ontwerpen en gerealiseerde projecten.