Page 35

Punt de partida: Escoltar l´alumne Quina és la millor manera d´iniciar una UD? . Partir de les preguntes dels infants sorgides espontàniament en una situació de l´aula o d´una activitat de motivació que plantegi el docent relacionada amb continguts curriculars? Ambdues premises no són incompatibles. Succeeix sovint que a partir d´una situació d´aula (una notícia, una visita, un objecte que porta algú…) els mateixos alumnes plantegen preguntes que el docent recondueix vers un camí o un altre.

Exemple. Conversació inicial sobre què sabem i què volem saber sobre la prehistòria..... En aquest moment les preguntes productives encara no s´han treballat. Només es fa una primera aproximació, a partir de la qual l´equip docent dissenya el mapa de continguts. La prehistòria. Estructura cooperativa 1, 2, 4. Font: Escola IPSI Barcelona

Per on començar equips directius cep palma febrer 2015  
Per on començar equips directius cep palma febrer 2015  
Advertisement