Page 33

Comparació entre l´avaluació inicial i la final Per parelles comparen el primer escrit i el darrer per adonar-se dels avanços. Al diari d´aprenentatge anotaran de manera visual (a partir de la Base d´Orientació): 1. 2. 3.

Diari fet amb sobres. Third grade thinkers Dins aquest diari d´aprenentatge fet amb sobres hi guarden els escrits que demostren que han avançat.

En quins aspectes he avançat? Què és el que més m´ha costat? Què he de fer per millorar?

També es poden fer en forma electrònica, vídeos, gravacions de so o fotos amb textos.

Per on començar equips directius cep palma febrer 2015  
Per on començar equips directius cep palma febrer 2015  
Advertisement