Page 32

Centrum Edukacji Obywatelskiej od 2003 roku upowszechnia ocenianie kształtujące w polskich szkołach poprzez publikacje, konferencje, szkolenia i kursy internetowe. W serii zeszytów „Dzielmy się tym, co wiemy” trenerzy CEO opisują swoje doświadczenia zebrane w wyniku spotkań (bezpośrednich i wirtualnych) z tysiącami polskich nauczycieli poznających ideę oceniania kształtującego. Piszą o tym, co w OK budzi najżywsze dyskusje i wydaje się najtrudniejsze, radzą, jak rozwiązywać konkretne problemy, cytują rozwiązania zastosowane przez uczestników kursów i szkoleń. Radząc innym, czerpią z doświadczeń wyniesionych z własnej pracy, gdyż jako nauczyciele często już od wielu lat stosują ocenianie kształtujące. Niniejszy zeszyt – drugi z cyklu - zawiera cenne wskazówki, jak pokonywać trudności związane z formułowaniem nacobezu oraz konkretne rady, jak przekonać innych, że jasno określone, konkretne kryteria sukcesu są potrzebne zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Już wkrótce kolejny zeszyt. Poświęcony będzie najważniejszemu elementowi OK - informacji zwrotnej.

32

www.ceo.org.pl/ok

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt 2: Nacobezu  
Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt 2: Nacobezu  

Ustalenie nacobezu, czyli kryteriów oceny pracy ucznia wydaje się jednym z najłatwiejszych elementów oceniania kształtującego. Być może wyni...

Advertisement