Page 3

„Zadaniem dobrego nauczyciela jest uczyć tak, aby uczeń sam się zaczął uczyć!” - wypowiedź nauczyciela z Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu Chcielibyśmy, aby to motto towarzyszyło nam w naszej przyjaźni z ocenianiem kształtującym. Każdy z nas jest nauczycielem stosującym OK w swojej pracy, ale również trenerem warsztatów z oceniania kształtującego dla nauczycieli. Wszyscy jesteśmy przekonani do OK, widzimy korzyści dla uczniów, rodziców i nas samych, wynikające z jego stosowania. Ale również wiemy, że nie jest to łatwy proces. Spotykamy się z różnymi trudnościami zarówno we własnej pracy z uczniami, jak ze zgłaszanymi przez uczestników naszych szkoleń i kursów. Postanowiliśmy zebrać wiadomości na ten temat i wspólnie zastanowić się, w jaki sposób można zaradzić tym problemom. Rady dotyczą pracy z OK indywidualnego nauczyciela, jak również propozycji ćwiczeń w czasie warsztatów nauczycielskich. Mamy nadzieję, że publikacja ta pomoże nauczycielom, dyrektorom, w stosowaniu oceniania kształtującego. Być może stanie się też źródłem informacji dla uczniów i rodziców.

www.ceo.org.pl/ok

3

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt 2: Nacobezu  

Ustalenie nacobezu, czyli kryteriów oceny pracy ucznia wydaje się jednym z najłatwiejszych elementów oceniania kształtującego. Być może wyni...

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt 2: Nacobezu  

Ustalenie nacobezu, czyli kryteriów oceny pracy ucznia wydaje się jednym z najłatwiejszych elementów oceniania kształtującego. Być może wyni...

Advertisement