Page 2

Autorzy: Agnieszka Arkusińska

Mirosława Motyka

Ewa Borgosz

Inga Opas

Aleksandra Cupok

Małgorzata Osińska

Bernadetta Czerkawska

Małgorzata Ostrowska

Krystyna Dudak

Jacek Pasierb

Justyna Franczak

Jarosław Pietrzak

Joanna Hytroś

Laura Piotrowska

Izabela Jaskółka-Turek

Barbara Rakicka

Ewa Kurek

Iwona Socha

Indira Lachowicz

Joanna Soćko

Gabriela Ledachowicz

Anna Staszak

Agata Ligęza

Janina Stojak

Ewa Mazepa

Magdalena Swat-Pawlicka

Ewa Mazur

Anna Szczypkowska

Hanna Mąka

Barbara Uniwersał

Monika Michaluk

Irena Warcok

Katarzyna Mitka

Halina Zając

Pod redakcją: Danuty Sterny i Anny Dojer

2

www.ceo.org.pl/ok

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt 2: Nacobezu  

Ustalenie nacobezu, czyli kryteriów oceny pracy ucznia wydaje się jednym z najłatwiejszych elementów oceniania kształtującego. Być może wyni...

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt 2: Nacobezu  

Ustalenie nacobezu, czyli kryteriów oceny pracy ucznia wydaje się jednym z najłatwiejszych elementów oceniania kształtującego. Być może wyni...

Advertisement