Page 16

VI. Czy nacobezu nie stanowi ograniczenia dla samodzielności i twórczego rozwoju uczniów? Pytanie to jest związane z tematem poprzedniego rozdziału. Nauczyciele, którzy rozpoczynają stosowanie nacobezu, widzą niebezpieczeństwo w tym, że uczniowie będą się uczyli tylko tego, co jest wymagane w nacobezu. Nie będą samodzielnie podejmowali wyzwań i ograniczą się do zagadnień, które nauczyciel zapowiedział, że będą sprawdzane. Jak zachęcić uczniów do wykraczania poza nacobezu? Jak przeciwdziałać temu, by uczniowie uczyli się tylko „od – do”? Pytania takie zadają zwłaszcza nauczyciele uczący w liceum, obawiając się, że nie przygotują uczniów solidnie do egzaminu maturalnego.

Jakie rady i sposoby wymyśliliśmy? Jeśli moi uczniowie będą wiedzieli i umieli to, co podam im w nacobezu, to uznam to za swój ogromny sukces. Dlatego zawsze mnie dziwi, gdy nauczyciele twierdzą, że nacobezu ogranicza ich uczniów. W tym przypadku trzeba poćwiczyć układanie nacobezu. Tak określać cel lekcji (może bardziej ambitnie ☺ ), żeby nacobezu nie ograniczało ucznia. (Asia Soćko)

16

www.ceo.org.pl/ok

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt 2: Nacobezu  

Ustalenie nacobezu, czyli kryteriów oceny pracy ucznia wydaje się jednym z najłatwiejszych elementów oceniania kształtującego. Być może wyni...

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt 2: Nacobezu  

Ustalenie nacobezu, czyli kryteriów oceny pracy ucznia wydaje się jednym z najłatwiejszych elementów oceniania kształtującego. Być może wyni...

Advertisement