Page 1

NOWYmSPOSÓ*mO*LI+Z=NI=m+.NYmN=ŚWI.TLI N=ŚWI.TL=mN=mPRO:ILUmOŚ+I.ŻNI+YmSWmrmcenamzamwykonaniem9mbm963K55mnetto Symbol Zakresmmm

=

*

+

g

.

:

/

@

I

J

K

jfróf

ófr99f

965r935

935r9d5

9d5r9x5

9x5r655

655r665

665r635

635r6d5

6d5r6x5

6x5r855

Kolorystykamzmofertymstandardowejm+.NTURIONrR

u

O*WÓgm OŚ+I.ŻNI+Ym DmbG

u

DSz J @z G H 6

POWI.RZ+@NI= PRZ.SZKL.NI= Dm6G

u

S z H @z

DDSz J @z GH 6G

H

963K55mnettom [9f6Kf6mbrutto]

J

N7SW

cenamzam9m 6 szkła

LEGENDA OZNACZEŃ

Szmrmszerokośćmnaświetla @z mrmwysokośćmnaświetlam

Z=L.+=N.mSZKŁOm*.ZPI.+ZN.mgOmN=ŚWI.TLI

cenamzam9m6

Symbolm Zakresmmm

jfróf ófr99f 965r935 935r9d5 9d5r9x5 9x5r655 655r665 665r635 635r6d5 6d5r6x5 6x5r855

DSz H @z G

H

T=*.L=m9(m+enamszybym

+.N=mzam9mmbmN=ŚWI.TL=mN=mPRO:ILUmOŚ+I.ŻNI+YmSW = * + g . : / @ I J K

powierzchniam przeszkleniamDm6G

@z

obwódmościeżnicym DmbG

+.N=m N=ŚWI.TL=

963K55mnettom[9f6Kf6mbrutto] dostępnemwmpełnejmgamiem kolorystycznej

Szybambezpiecznam6sm6sm9mkatsm [matowa] Szybambezpiecznam8sm8sm9mkatsm [przezroczysta] Lakmat

6f5K55mm[85jKf5]

jfK55mm[ó6K6f]

mmm Sz minm855mm maxm69f5mmm

Konstrukcjam naświetlim opartam jestm mmm nam systemiem ościeżnicym regulowanejm typum SWKm com umożliwiam łączeniem zm ościeżnicąm drzwiowąm tegom typusm m gostępnem wem wszystkichm kolorachm wedługmaktualnejmofertys

m m m

m

ermail(mbiurohcenturionscomspl

www.centurion.com.pl

sekretariatmtels(mJ3xm98m3dmf8mxx5 marketingmtels(mmJ3xm98m3dmf8mxx9 marketingmtels(mmJ3xm98m3dmf8mxx6

+enturionrR ulsmŁanym9 8xrf55mSanok

Nowy sposób obliczania ceny naświetli  
Nowy sposób obliczania ceny naświetli  
Advertisement