Page 58

PIĘKNA TECHNOLOGIA

Fogo

F1

F2

www.centurion.pl

F3

F4

DRZWI TECHNICZNE PRZECIWPOŻAROWE RYS. 1 OŚCIEŻNICA DREWNIANA DO DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH FOGO EI230

RYS. 2 DRZWI PRZECIWPOŻAROWE EI230, EI260 przekrój poprzeczny uszczelka o podwy¿szonej odporności termicznej

Sz 54

Sw So

p³yta HDF 3mm

420

240

p³yta ognioodporna

oście¿nica drewniana

Sz 54

So

54

Sw Sm

28 (EI260)

100

S So Sw Sz 54

13 S

18 (EI230)

28 (EI260)

100

13

TABELA WYMIARÓW RYS. 3

So 100

54

Sw

Wymiar

0

oście¿nica drewniana

listwa drewniana

RYS. 3

18 (EI230)

wysokośæ ca³kowita zewnêtrzna oście¿nicy Hz=2070mm

wysokośæ w świetle oście¿nicy Ho=2016mm

wysokośæ oście¿nicy we wrêbie Hw=2028mm

1480

zaczep zamka g³ównego

170

882

538 zalecany wymiar wysokości otworu w murze Hm=2085mm

listwa uszczelki pêczniej¹ce lub drewniana pêczniej¹ce dymoszczelne

97

zaczep zamka dodatkowego

70 744 704 728 812

Rozmiar drzwi 80 844 804 828 912

90 944 904 928 1012

LEGENDA OZNACZEŃ

S - wymiar szerokości skrzydła So - wymiar szerokości w świetle ościeżnicy Sw - wymiar szerokości ościeżnicy we wrębie Sz - wymiar całkowity zewnętrzny szerokości ościeżnicy Sm - zalecany wymiar szerokości otworu w murze 0 - poziom gotowej podłogi

TABELA WYMIARÓW RYS. 1 Wymiar So Sw Sz Sm

70 704 728 812 840

Ościeżnica 80 804 828 912 940

90 904 928 1012 1040

OŚCIEŻNICA DO SKRZYDEŁ FOGO W WERSJI 1 (F1/F, F1/P, F1/S, F1/M) i ((F3/F, F3/P, F3/S, F3/M)) Z USZCZELKĄ PĘCZNIEJĄCĄ

INFORMACJE DODATKOWE 58

samozamykacz

próg z uszczelką (surowy, do lakierowania)

zawias czopowy regulowany w trzech płaszczyznach

uszczelka opadająca u dołu skrzydła (wersja F2, F4)

OŚCIEŻNICA DO SKRZYDEŁ FOGO W WERSJI 2 (F2/F, F2/P, F2/S, F2/M) i (F4/F, F4/P, F4/S, F4/M) Z USZCZELKĄ PĘCZNIEJĄCĄ DYMOSZCZELNĄ

1. W celu spełnienia warunków Aprobaty Technicznej do drzwi przeciwpożarowych należy zastosować samozamykacz zgodny z normą PN-EN 1154:1994/A1:2004. 2. Drzwi techniczne przeciwpożarowe oferowane są w komplecie z ościeżnicą. 3. Wkładki bębenkowe do drzwi przeciwpożarowych należy stosować zgodne z normą PN-EN 1303:2007/AC:2008 4. Zalecany wymiar wkładki bębenkowej asymetrycznej do drzwi przeciwpożarowych do skrzydła 30/45.

Profile for Centurion drzwi

Katalog drzwi Centurion II 2012  

Katalog i cennik drzwi wewnętrznych edycja 2 2012

Katalog drzwi Centurion II 2012  

Katalog i cennik drzwi wewnętrznych edycja 2 2012

Advertisement