Page 1

CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ ul. Łany 1, 38-500 Sanok tel. (+48 13) 46 53 880 sekretariat tel. (+48 13) 46 53 881, 46 53 882 marketing fax (+48 13) 46 53 888 e-mail: info@centurion.com.pl www.centurion-r.sk

Monaco

M4 V4

LETÁK ZASKLENIE

RÁM soft

FARBY

biele Lakmat (I)

RÁMOVÉ SOFT FÓLIOVANÉ KRÍDLA panel frézovaný (V4)

panel plochý (M4)

MODELY

M4/P; V4/P

M4/L; V4/L

M4/S; V4/S

M4/D

ROZMERY

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

Dark (DR)

Gaštan (KR)

Gold (GJ)

Ofram (OR)

Milky (MJ)

Venge (WR)

Antic (AJ)

Akácia (AK)

Dereš (DJ)

Café (CM) RYFLOVANÁ FÓLIA Karamel (KM) RYFLOVANÁ FÓLIA Eben (HJ) RYFLOVANÁ FÓLIA Latte (LM) RYFLOVANÁ FÓLIA Magnólia (MM) RYFLOVANÁ FÓLIA Grafit (GM) RYFLOVANÁ FÓLIA

Monaco

M5 V5

RÁMOVÉ SOFT FÓLIOVANÉ KRÍDLA

ZASKLENIE

RÁM soft

FARBY

biele Lakmat (I)

panel frézovaný (V5)

panel plochý (M5)

MODELY

M5/P; V5/P

M5/L; V5/L

M5/S; V5/S

M5/D

ROZMERY

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

Dark (DR)

Gaštan (KR)

Gold (GJ)

Ofram (OR)

Milky (MJ)

Venge (WR)

Antic (AJ)

Akácia (AK)

Dereš (DJ)

Café (CM) RYFLOVANÁ FÓLIA Karamel (KM) RYFLOVANÁ FÓLIA Eben (HJ) RYFLOVANÁ FÓLIA Latte (LM) RYFLOVANÁ FÓLIA Magnólia (MM) RYFLOVANÁ FÓLIA Grafit (GM) RYFLOVANÁ FÓLIA

Monaco

M3 V3

RÁM soft

ZASKLENIE biele Lakmat (I)

RÁMOVÉ SOFT FÓLIOVANÉ KRÍDLA panel frézovaný (V3)

panel plochý (M3)

MODELY

M3/P; V3/P

M3/L; V3/L

M3/R; V3/R

M3/D

ROZMERY

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

FARBY

Dark (DR)

Gaštan (KR)

Gold (GJ)

Ofram (OR)

Milky (MJ)

Venge (WR)

Antic (AJ)

Akácia (AK)

Dereš (DJ)

Café (CM) RYFLOVANÁ FÓLIA Karamel (KM) RYFLOVANÁ FÓLIA Eben (HJ) RYFLOVANÁ FÓLIA Latte (LM) RYFLOVANÁ FÓLIA Magnólia (MM) RYFLOVANÁ FÓLIA

www.centurion-r.sk

POZOR! Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.

1

Grafit (GM) RYFLOVANÁ FÓLIA


CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ ul. Łany 1, 38-500 Sanok tel. (+48 13) 46 53 880 sekretariat tel. (+48 13) 46 53 881, 46 53 882 marketing fax (+48 13) 46 53 888 e-mail: info@centurion.com.pl www.centurion-r.sk

Monaco

LETÁK

RÁM soft

M9 V9

ZASKLENIE

RÁMOVÉ SOFT FÓLIOVANÉ KRÍDLA panel plochý (M9)

FARBY

biele Lakmat (I)

panel frézovaný (V9)

MODELY

M9/P; V9/P

M9/L; V9/L

M9/R; V9/R

M9/S; V9/S

M9/D

ROZMERY

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

Dark (DR)

Gaštan (KR)

Gold (GJ)

Ofram (OR)

Milky (MJ)

Venge (WR)

Antic (AJ)

Akácia (AK)

Dereš (DJ)

Café (CM) RYFLOVANÁ FÓLIA Karamel (KM) RYFLOVANÁ FÓLIA Eben (HJ) RYFLOVANÁ FÓLIA Latte (LM) RYFLOVANÁ FÓLIA Magnólia (MM) RYFLOVANÁ FÓLIA Grafit (GM) RYFLOVANÁ FÓLIA

Nicea

ZASKLENIE

RÁM soft

N1

FARBY

Akácia (AK)

Eben (HJ) RYFLOVANÁ FÓLIA

Grafit (GM) RYFLOVANÁ FÓLIA

Gold (GJ)

Latte (LM) RYFLOVANÁ FÓLIA

Café (CM) RYFLOVANÁ FÓLIA

Magnólia (MM) RYFLOVANÁ FÓLIA

Karamel (KM) RYFLOVANÁ FÓLIA

RÁMOVÉ SOFT FÓLIOVANÉ KRÍDLA mliečne bezpečné lepené laminované sklo (VSG 2.2.1) N1/P

N1/L

N1/R

N1/S

N1/M

N1/T

N1/D

ROZMERY

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

Vigo

VG

MODELY

RÁMOVÉ FÓLIOVANÉ KRÍDLA

ZASKLENIE

RÁM

FARBY

biele Lakmat (I)

Gaštan (KR)

Ofram (OR)

Venge (WR)

Koňak (KJ) MODELY

VG/P

VG/L

VG/D

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

Gold (GJ)

2

ROZMERY

POZOR! Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.

www.centurion-r.sk


LETÁK Antic (AJ)

Orech (OJ)

FARBY

ZASKLENIE

RÁM soft

biele Lakmat (I)

Višňa (WJ)

CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ ul. Łany 1, 38-500 Sanok tel. (+48 13) 46 53 880 sekretariat tel. (+48 13) 46 53 881, 46 53 882 marketing fax (+48 13) 46 53 888 e-mail: info@centurion.com.pl www.centurion-r.sk

OS

Osaka

RÁMOVÉ SOFT FÓLIOVANÉ KRÍDLA

Milky (MJ)

Plaza (PJ)

OS/P

OS/L

OS/S

OS/D

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

MODELY Dereš (DJ)

ROZMERY

Gold (GJ)

Latte (LM) RYFLOVANÁ FÓLIA Magnólia (MM) RYFLOVANÁ FÓLIA Grafit (GM) RYFLOVANÁ FÓLIA Café (CM) RYFLOVANÁ FÓLIA Karamel (KM) RYFLOVANÁ FÓLIA

Jabloň (JA)

FARBY

ZASKLENIE biele Lakmat (I)

Erle (EA)

Gaštan (KR)

soft

TECHNOLÓGIA

biele ornamentové sklo ČINČILA (S)

H0

Haga

FÓLIOVANÉ KRÍDLA

Ofram (OR) MODELY ROZMERY

Venge (WR)

H0/P

H0/L

H0/S

H0/D

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

Akácia (AK)

Dereš (DJ)

Koňak (KJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA Vog (VJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA Imbir (IJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA Nut (NJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA

Jabloň (JA)

POZOR! Krídla Haga vo farbách koňak, imbir ,nut, vog môžu byť vyrobené v rozmere 60 na základe dvojprúdovej fólie v rozmere 70. Informácie u partnerov.

FARBY

ZASKLENIE biele Lakmat (I)

Erle (EA)

Gaštan (KR)

soft

TECHNOLÓGIA

biele ornamentové sklo ČINČILA (S)

H1

Haga

FÓLIOVANÉ KRÍDLA

Ofram (OR) MODELY Venge (WR)

ROZMERY

H1/P

H1/L

H1/S

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

Akácia (AK)

Dereš (DJ)

Koňak (KJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA Vog (VJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA Imbir (IJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA

www.centurion-r.sk

3

Nut (NJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA

POZOR! Krídla Haga vo farbách koňak, imbir ,nut, vog môžu byť vyrobené v rozmere 60 na základe dvojprúdovej fólie v rozmere 70. Informácie u partnerov. POZOR! Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.


CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ ul. Łany 1, 38-500 Sanok tel. (+48 13) 46 53 880 sekretariat tel. (+48 13) 46 53 881, 46 53 882 marketing fax (+48 13) 46 53 888 e-mail: info@centurion.com.pl www.centurion-r.sk

Haga

H2

LETÁK ZASKLENIE

soft

TECHNOLÓGIA

FARBY

biele Lakmat (I)

FÓLIOVANÉ KRÍDLA

biele ornamentové sklo ČINČILA (S)

Jabloň (JA)

Erle (EA)

Gaštan (KR)

Ofram (OR)

MODELY ROZMERY

H2/P

H2/L

H2/R

H2/S

H2/D

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

Venge (WR)

Akácia (AK)

Dereš (DJ)

Koňak (KJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA

Haga

H3

POZOR! Krídla Haga vo farbách koňak, imbir ,nut, vog môžu byť vyrobené v rozmere 60 na základe dvojprúdovej fólie v rozmere 70. Informácie u partnerov.

Vog (VJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA

FARBY

Jabloň (JA)

ZASKLENIE

soft

TECHNOLÓGIA

biele Lakmat (I)

FÓLIOVANÉ KRÍDLA

biele ornamentové sklo ČINČILA (S)

Imbir (IJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA Nut (NJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA

Erle (EA)

Gaštan (KR)

Ofram (OR) MODELY ROZMERY

H3/P

H3/L

H3/S

H3/D

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

Venge (WR)

Akácia (AK)

Dereš (DJ)

Koňak (KJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA

Haga

H4

POZOR! Krídla Haga vo farbách koňak, imbir ,nut, vog môžu byť vyrobené v rozmere 60 na základe dvojprúdovej fólie v rozmere 70. Informácie u partnerov.

Vog (VJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA

FARBY

Jabloň (JA)

ZASKLENIE

soft

TECHNOLÓGIA

biele Lakmat (I)

FÓLIOVANÉ KRÍDLA

biele ornamentové sklo ČINČILA (S)

Imbir (IJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA Nut (NJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA

Erle (EA)

Gaštan (KR)

Ofram (OR)

Venge (WR) MODELY ROZMERY

H4/P

H4/L

H4/R

H4/S

H4/D

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

Akácia (AK)

Dereš (DJ)

Koňak (KJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA

4

POZOR! Krídla Haga vo farbách koňak, imbir ,nut, vog môžu byť vyrobené v rozmere 60 na základe dvojprúdovej fólie v rozmere 70. Informácie u partnerov. POZOR! Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.

www.centurion-r.sk

Vog (VJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA Imbir (IJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA Nut (NJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA


LETÁK Jabloň (JA)

FARBY

CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ ul. Łany 1, 38-500 Sanok tel. (+48 13) 46 53 880 sekretariat tel. (+48 13) 46 53 881, 46 53 882 marketing fax (+48 13) 46 53 888 e-mail: info@centurion.com.pl www.centurion-r.sk

ZASKLENIE

Erle (EA)

Gaštan (KR)

MODELY ROZMERY

Haga

FÓLIOVANÉ KRÍDLA POZOR! Krídla Haga vo farbách koňak, imbir ,nut, vog môžu byť vyrobené v rozmere 60 na základe dvojprúdovej fólie v rozmere 70. Informácie u partnerov.

Ofram (OR)

Venge (WR)

H5

soft

TECHNOLÓGIA

biele ornamentové sklo ČINČILA (S)

biele Lakmat (I)

H5/P

H5/L

H5/R

H5/S

H5/M

H5/D

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

Akácia (AK)

Dereš (DJ)

Koňak (KJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA Vog (VJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA Imbir (IJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA Nut (NJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA

Jabloň (JA)

FARBY

ZASKLENIE

Erle (EA)

Gaštan (KR)

MODELY ROZMERY

Haga

FÓLIOVANÉ KRÍDLA POZOR! Krídla Haga vo farbách koňak, imbir ,nut, vog môžu byť vyrobené v rozmere 60 na základe dvojprúdovej fólie v rozmere 70. Informácie u partnerov.

Ofram (OR)

Venge (WR)

H6

soft

TECHNOLÓGIA

biele ornamentové sklo ČINČILA (S)

biele Lakmat

H6/P

H6/L

H6/R

H6/S

H6/M

H6/D

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

Akácia (AK)

Dereš (DJ)

Koňak (KJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA Vog (VJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA Imbir (IJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA Nut (NJ) DVOJPRÚDOVÁ FÓLIA

Gaštan (KR)

Ofram (OR)

FARBY

ZASKLENIE biele Lakmat (I)

Venge (WR)

MODELY

Akácia (AK)

soft

TECHNOLÓGIA

biele ornamentové sklo ČINČILA (S)

ROZMERY

BX

Bergen

FÓLIOVANÉ KRÍDLA

BX/P

BX/L

BX/D

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

Grafit (GM) RYFLOVANÁ FÓLIA Café (CM) RYFLOVANÁ FÓLIA Karamel (KM) RYFLOVANÁ FÓLIA

5

www.centurion-r.sk

POZOR! Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.


CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ ul. Łany 1, 38-500 Sanok tel. (+48 13) 46 53 880 sekretariat tel. (+48 13) 46 53 881, 46 53 882 marketing fax (+48 13) 46 53 888 e-mail: info@centurion.com.pl www.centurion-r.sk

Vila SOFT

VX

LETÁK ZASKLENIE

soft

TECHNOLÓGIA

FARBY

biele LAKMAT (I)

FÓLIOVANÉ KRÍDLA

Gaštan (KR)

Ofram (OR)

Venge (WR)

Akácia (AK) MODELY ROZMERY

VX/P

VX/L

VX/R

VX/S

VX/D

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

Grafit (GM) RYFLOVANÁ FÓLIA Café (CM) RYFLOVANÁ FÓLIA Karamel (KM) RYFLOVANÁ FÓLIA

Oslo SOFT

OX

ZASKLENIE

soft

TECHNOLÓGIA

FARBY

biele LAKMAT (I)

FÓLIOVANÉ KRÍDLA

Gaštan (KR)

Ofram (OR)

Venge (WR)

Akácia (AK) MODELY ROZMERY

OX/P

OX/L

OX/D

60,70,80,90

60,70,80

70,80,90

Grafit (GM) RYFLOVANÁ FÓLIA Café (CM) RYFLOVANÁ FÓLIA Karamel (KM) RYFLOVANÁ FÓLIA

Reno SOFT

RX

ZASKLENIE

soft

TECHNOLÓGIA

FARBY

biele LAKMAT (I)

FÓLIOVANÉ KRÍDLA

Gaštan (KR)

Ofram (OR)

Venge (WR)

Akácia (AK) MODELY ROZMERY

RX/P

RX/L

RX/R

RX/S

RX/M

RX/D

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

Grafit (GM) RYFLOVANÁ FÓLIA Café (CM) RYFLOVANÁ FÓLIA

6

Karamel (KM) RYFLOVANÁ FÓLIA

POZOR! Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.

www.centurion-r.sk


LETÁK Gaštan (KR)

FARBY

ZASKLENIE

DX

soft

TECHNOLÓGIA

bronzové LAKMAT

Ofram (OR)

CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ ul. Łany 1, 38-500 Sanok tel. (+48 13) 46 53 880 sekretariat tel. (+48 13) 46 53 881, 46 53 882 marketing fax (+48 13) 46 53 888 e-mail: info@centurion.com.pl www.centurion-r.sk

Denver SOFT FÓLIOVANÉ KRÍDLA

Venge (WR)

MODELY ROZMERY

Gaštan (KR)

FARBY

ZASKLENIE

DX/L

DX/S

60,70,80,90

60,70,80,90

soft

TECHNOLÓGIA

biele LAKMAT (I)

Ofram (OR)

DX/P 60,70,80,90

EX

Etna SOFT FÓLIOVANÉ KRÍDLA

Venge (WR)

Akácia (AK) MODELY Grafit (GM) RYFLOVANÁ FÓLIA

ROZMERY

EX/P

EX/L

EX/S

EX/D

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

Café (CM) RYFLOVANÁ FÓLIA Karamel (KM) RYFLOVANÁ FÓLIA

Dereš (DJ)

FARBY

ZASKLENIE

OB OA

biele LAKMAT (I)

Gold (GJ)

Osaka MIRAŻ FÓLIOVANÉ KRÍDLA

Milky (MJ)

Orech (OJ)

Višňa (WJ)

MODELY ROZMERY

OB/P

OB/L

OB/D

OA/P

OA/S

OA/D

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

Plaza (PJ)

7

www.centurion-r.sk

POZOR! Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.


CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ ul. Łany 1, 38-500 Sanok tel. (+48 13) 46 53 880 sekretariat tel. (+48 13) 46 53 881, 46 53 882 marketing fax (+48 13) 46 53 888 e-mail: info@centurion.com.pl www.centurion-r.sk

Nagano

LETÁK

NJ

ZASKLENIE

FARBY

biele LAKMAT (I)

FÓLIOVANÉ KRÍDLA

Gold (GJ)

Milky (MJ)

Plaza (PJ)

NJ/P

NJ/L

NJ/S

NJ/D

70,80,90

70,80,90

70,80,90

70,80,90

MODELY ROZMERY

Denver

DE DV

ZASKLENIE

FARBY

bronzové LAKMAT

FÓLIOVANÉ KRÍDLA

Gaštan (KR)

Ofram (OR)

Venge (WR)

MODELY ROZMERY

Edo

DE/P

DE/L

DV/L

DV/S

DE/S

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

ED

ZASKLENIE

FÓLIOVANÉ KRÍDLA

MODELY

ED/P

ED/L

ED/S

ED/D

70,80,90

70,80,90

70,80,90

70,80,90

8

ROZMERY

FARBY

biele LAKMAT (I)

POZOR! Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.

www.centurion-r.sk

Gold (GJ)

Milky (MJ)


LETÁK Gaštan (KR)

FARBY

CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ ul. Łany 1, 38-500 Sanok tel. (+48 13) 46 53 880 sekretariat tel. (+48 13) 46 53 881, 46 53 882 marketing fax (+48 13) 46 53 888 e-mail: info@centurion.com.pl www.centurion-r.sk

MD

ZASKLENIE biele LAKMAT (I) verzia „L”

Ofram (OR)

Modesto FÓLIOVANÉ KRÍDLA

Venge (WR)

biele LAKMAT verzia „S” a „D”

Akácia (AK)

MODELY ROZMERY

Calvados (CP)

Mahagón (MP)

Gaštan (KR)

Orah (OI)

Ofram (OR)

Erle (EP)

Venge (WR)

Biely (BA)

FARBY

MD/L

MD/S

MD/D

70,80,90

70,80,90

70,80,90

ZASKLENIE

ET

biele LAKMAT (I)

Etna

PLOCHÉ LAKOVANÉ ALEBO FÓLIOVANÉ KRÍDLA Krídla ETNA vo farbách Koňak, Imbir, Nut, Vog v dvojprúdovej fólie môžu byť vyrobené v rozmere 60 na základe dvojprúdovej fólii rozmer 70, alebo použitie jednoprúdovej fólie s vertikálnym nákresom pruhov. Informácie u partnerov.

MODELY

Akácia (AK)

ROZMERY

ET/P

ET/L

ET/S

ET/D

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

Koňak (KJ)

Imbir (IJ)

Nut (NJ)

Vog (VJ)

Javor (KP)

Buk (BP)

Gaštan (KR)

FARBY

RE

ZASKLENIE biele LAKMAT (I)

Ofram (OR)

Krídla RENO vo farbách Koňak, Imbir, Nut, Vog v dvojprúdovej fólie môžu byť vyrobené v rozmere 60 na základe dvojprúdovej fólii rozmer 70, alebo použitie jednoprúdovej fólie s vertikálnym nákresom pruhov. Informácie u partnerov.

Venge (WR)

Akácia (AK)

Koňak (KJ)

Reno

FÓLIOVANÉ KRÍDLA

MODELY ROZMERY

RE/P

RE/L

RE/R

RE/S

RE/M

RE/D

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

Imbir (IJ)

Nut (NJ)

Vog (VJ)

9

www.centurion-r.sk

POZOR! Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.


CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ ul. Łany 1, 38-500 Sanok tel. (+48 13) 46 53 880 sekretariat tel. (+48 13) 46 53 881, 46 53 882 marketing fax (+48 13) 46 53 888 e-mail: info@centurion.com.pl www.centurion-r.sk

LETÁK

Kobe KO

FARBY

ZASKLENIE

FÓLIOVANÉ KRÍDLA

Koňak (KJ)

biele LAKMAT (I)

ornamentové biele “žalúzia” (H)

Imbir (IJ)

Nut (NJ)

Vog (VJ)

KO/P

KO/L

KO/S

KO/D

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

MODELY ROZMERY

Krídla KOBE vo farbách Koňak, Imbir, Nut, Vog v dvojprúdovej fólie môžu byť vyrobené v rozmere 60 na základe dvojprúdovej fólii rozmer 70, alebo použitie jednoprúdovej fólie s vertikálnym nákresom pruhov. Informácie u partnerov.

Sapporo

SA

FARBY

ZASKLENIE biele LAKMAT (I)

FÓLIOVANÉ KRÍDLA

Nut (NJ)

Koňak (KJ)

Vog (VJ)

Imbir (IJ)

Krídla SAPPORO vo farbách Koňak, Imbir, Nut, Vog v dvojprúdovej fólie môžu byť vyrobené v rozmere 60 na základe dvojprúdovej fólii rozmer 70, alebo použitie jednoprúdovej fólie s vertikálnym nákresom pruhov. Informácie u partnerov. MODELY ROZMERY

SA/P

SA/L

SA/S

SA/M

SA/R

SA/D

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

Sapporo

SP

FARBY

ZASKLENIE biele LAKMAT (I)

FÓLIOVANÉ KRÍDLA

Nut (NJ)

Koňak (KJ)

Vog (VJ)

Imbir (IJ)

Krídla SAPPORO vo farbách Koňak, Imbir, Nut, Vog v dvojprúdovej fólie môžu byť vyrobené v rozmere 60 na základe dvojprúdovej fólii rozmer 70, alebo použitie jednoprúdovej fólie s vertikálnym nákresom pruhov. Informácie u partnerov. MODELY

SP/P

SP/L

SP/R

SP/S

SP/M

SP/N

SP/T

SP/D

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

60*,70,80,90

10

ROZMERY

POZOR! Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.

www.centurion-r.sk


LETÁK Gaštan (KR)

FARBY

CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ ul. Łany 1, 38-500 Sanok tel. (+48 13) 46 53 880 sekretariat tel. (+48 13) 46 53 881, 46 53 882 marketing fax (+48 13) 46 53 888 e-mail: info@centurion.com.pl www.centurion-r.sk

OL

ZASKLENIE biele LAKMAT (I)

Ofram (OR)

Oslo

PLOCHÉ FÓLIOVANÉ KRÍDLA

Venge (WR)

Akácia (AK) MODELY

Gold (GJ)

ROZMERY

OL/P

OL/L

OL/D

60,70,80,90

60,70,80

70,80,90

Milky (MJ)

Gaštan (KR)

FARBY

VL

ZASKLENIE biele LAKMAT (I)

Ofram (OR)

Vila

FÓLIOVANÉ KRÍDLA

Venge (WR)

Akácia (AK) MODELY ROZMERY

Mahagón (MP)

Orah (OI)

FARBY

VL/P

VL/L

VL/R

VL/S

VL/D

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

YO

ZASKLENIE biele LAKMAT (I)

York

PLOCHÉ LAKOVANÉ KRÍDLA

Erle (EP)

Biely (BA) MODELY

Calvados (CP)

ROZMERY

YO/P

YO/L

YO/D

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

Javor (KP)

Buk (BP)

11

www.centurion-r.sk

POZOR! Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.


CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ ul. Łany 1, 38-500 Sanok tel. (+48 13) 46 53 880 sekretariat tel. (+48 13) 46 53 881, 46 53 882 marketing fax (+48 13) 46 53 888 e-mail: info@centurion.com.pl www.centurion-r.sk

LETÁK

Montana MN

ZASKLENIE

FARBY

biele LAKMAT (I)

PLOCHÉ LAKOVANÉ ALEBO FÓLIOVANÉ KRÍDLA

Gaštan (KR)

Ofram (OR)

Venge (WR)

Javor (KP) MODELY ROZMERY

MN/P

MN/L

MN/S

MN/D

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

60,70,80,90

Dub (DP)

Erle (EP)

Orah (OI)

Buk (BP)

Calvados (CP)

Mahagón (MP)

Biely (BA)

Manhattan

MA

ZASKLENIE

FARBY

biele LAKMAT (I)

PLOCHÉ LAKOVANÉ KRÍDLA

Javor (KP)

Dub (DP)

Biely (BA)

Erle (EP) MODELY ROZMERY

MA/P

MA/L

MA/R

MA/S

MA/D

60,70,80,90

60,70,80

70,80,90

70,80,90

70,80,90

Orah (OI)

Buk (BP)

Calvados (CP)

Mahagón (MP)

Vesto

VT

VS

ZASKLENIE

FARBY

ornamentové vzor 105 biele

PLOCHÉ LAKOVANÉ KRÍDLA

Javor (KP)

Dub (DP)

Zasklevačia lišta v krídlach Vesto VS - PCV Zasklevačia lišta v krídlach Vesto VT - MDF

Biely (BI)

Erle (EP) MODELY ROZMERY

VT/P

VT/L

VS/L

VT/S

VS/S

60,70,80,90,100*

60,70,80

60,70,80

70,80,90

70,80,90

Orah (OI)

Buk (BP)

Calvados (CP)

12

Mahagón (MP)

*príplatok za krídlo rozmer „100” POZOR! Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.

www.centurion-r.sk


CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ ul. Łany 1, 38-500 Sanok tel. (+48 13) 46 53 880 sekretariat tel. (+48 13) 46 53 881, 46 53 882 marketing fax (+48 13) 46 53 888 e-mail: info@centurion.com.pl www.centurion-r.sk

LETÁK Lazur (LL)

FARBY

ornamentové vzor 105 medové

Teak (TL)

Andora

AL

ZASKLENIE

PLOCHÉ LAKOVANÉ KRÍDLA

Grin (GL)

Aero (AL) MODELY ROZMERY

Lazur (LL)

FARBY

AL/P

AL/L

AL/S

AL/D

60,70,80,90

60,70,80

70,80,90

70,80,90

ZASKLENIE

ML

ornamentové vzor 105 medové

Teak (TL)

Malaga

LISOVANÉ KRÍDLA TIEŇOVANÉ

Grin (GL)

Aero (AL)

MODELY ROZMERY

Biely (BL)

FARBY

ML/P

ML/L

ML/S

ML/D

60,70,80,90

60,70,80

70,80,90

70,80,90

ZASKLENIE

BR

ornamentové vzor 105 biele

MODELY ROZMERY

Bristol

LISOVANÉ BIELE KRÍDLA

BR/P

BR/L

BR/S

BR/D

60,70,80,90

60,70,80

70,80,90

70,80,90

13

www.centurion-r.sk

POZOR! Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.


CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ ul. Łany 1, 38-500 Sanok tel. (+48 13) 46 53 880 sekretariat tel. (+48 13) 46 53 881, 46 53 882 marketing fax (+48 13) 46 53 888 e-mail: info@centurion.com.pl www.centurion-r.sk

Boston BW

LETÁK

BO BW/P/P

FARBY

ZASKLENIE ornamentové vzor 105 medové farby: DP, CP, MP, OI, EP

PLOCHÉ LAKOVANÉ KRÍDLA Zasklevačia lišta v krídlach vo farbe JAVOR (KP), ORAH, (OI) - PCV

* príplatok za krídlo rozmer 100 ** príplatok za vyplnenie drevotrieskou (Model BW)

ornamentové vzor 105 biele farby: KP, BI, BP

Dub (DP)

Biely (BI)

BOSTON krídla ploché lakované, zosilnené VERZIA P

MODELY

BO/P BW**/P

BO/L BW**/L

BO/S BW**/S

BW/P/P

ROZMERY

60,70,80,90,100*

60,70,80

70,80,90

70,80,90

Javor (KP)

KONŠTRUKCIA: Model BW (verzia s dvojitým zámkom BW/P/P) má dodatočne zosilnenú konštrukciu hliníkovým plechom. Dve vrstvy plechu sú umiestnené priamo medzi lakovanou HDF doskou, ktorá tvorí opláštenie krídla, a drevotrieskovou výplňou. Takáto konštrukcia krídla je odolná voči nevhodným exploatačným podmienkam. Krídlo je menej citlivé na rozdielne teploty a vlhkosti. Väčšou stabilnosťou dverového krídla sa zväčší komfort jeho používania. Krídla sú určené do normovaných zárubní.

Erle (EP)

Orah (OI)

Buk (BP)

Calvados (CP)

Mahagón (MP)

DOPLNKY V CENE KRÍDLA: • dva vložkové zámky • tri čapové závesy • pevné bezpečnostné trny • kukátko • možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 60 mm

Dakar

FÓLIA CPL

DA DK DP

*KONŠTRUKCIA ZOSILNENÁ HLINÍKOVÝM PLECHOM model DP/P

ZASKLENIE

FARBY

biele LAKMAT (I)

FÓLIOVANÉ KRÍDLA CPL

Dub (DC)

CPL (najtvrdša umelá fólia) charakterizuje sa: • vysokou odolnosťou voči oderu a mechanickému poškodeniu, • nemusí byť konzervovaný, • tento typ fólie sa používa v priestoroch, kde sú dvere vystavené veľmi častému používaniu napr. v školách, nemocniciach, hoteloch.

Šedá (PC)

** príplatok za vyplnenie drevotrieskou (Model DK) MODELY ROZMERY

Beech (BC)

Noče (NC)

DP/P*

DA/P DK**/P

DA/L DK**/L

DA/S DK**/S

DA/D DK**/D

70,80,90

60,70,80,90

60,70,80

70,80,90

70,80,90

Mocca (MC)

*Dakar DP/P – má dodatočnú zosilnenú konštrukciu hliníkovým plechom. Dve vrstvy plechu sú umiestnené priamo medzi fóliovanou HDF doskou, ktorá tvorí opláštenie krídla, a drevotrieskovou výplňou. Takáto konštrukcia krídla je odolná voči nevhodným exploatačným podmienkam. Krídlo je menej citlivé na rozdielne teploty a vlhkosti. Väčšou stabilnosťou dverového krídla sa zväčší komfort jeho používania. Doplnky v cene krídla : • dva vložkové zámky, • kukátko, • pevné bezpečnostné trny.

Sofia

SF

SI

FARBY

PLOCHÉ FÓLIOVANÉ KRÍDLA

MODELY ROZMERY

Gold (GJ)

SF/P, SI/P 60*,70,80,90

14

Krídla SOFIA vo farbách Koňak, Imbir, Nut, Vog v dvojprúdovej fólie môžu byť vyrobené v rozmere 60 na základe dvojprúdovej fólii rozmer 70, alebo použitie jednoprúdovej fólie s vertikálnym nákresom pruhov. Informácie u partnerov. POZOR! Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.

Akácia (AK)

Javor (KA)

Café (CM)

Nut (NJ)

Mahagón (MA)

Ofram (OR)

Eben (HJ)

Plaza (PJ)

Grafit (GM)

Biely (BA)

Koňak (KJ)

Vog (VJ)

Imbir (IJ)

Karamel (KM)

Erle (EA)

Venge (WR)

Gaštan (KR)

Milky (MJ)

www.centurion-r.sk


CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ ul. Łany 1, 38-500 Sanok tel. (+48 13) 46 53 880 sekretariat tel. (+48 13) 46 53 881, 46 53 882 marketing fax (+48 13) 46 53 888 e-mail: info@centurion.com.pl www.centurion-r.sk

LETÁK Dark (DR)

IP

FARBY

Intro

IN

KRÍDLA FÓLIOVANÉ, ZOSILNENÉ (FRÉZOVANÉ ALEBO PLOCHÉ)

Alder (AR)

KONŠTRUKCIA ZOSILNENÁ HLINÍKOVÝM PLECHOM

Nuss (NR)

Pear (PR)

ZOSILNENÁ KONŠTRUKCIA

MODELY

IN/P

IN/R

IP/P

IP/R

ROZMERY

80,90

80,90

80,90

80,90

Krídlo má obojstranne zosilnenú konštrukciu hliníkovým plechom a vnútorným rámom, čím sme získali väčšiu odolnosť voči nevhodným exploatačným podmienkam. Krídlo je menej citlivé na rozdielne teploty a vlhkosti. Drevotrieska poskytuje lepšiu zvukovú izoláciu. Väčšia stabilnosť dverového krídla, použitie vysokokvalitnej fólie zmenšujú riziko poškodenia a zväčšujú komfort jeho používania. VERZIA P

VERZIA R

• dva vložkové zámky, • tri čapové závesy, • kukátko, • možnosť úpravy vyšky krídla prostredníctvom skrátenia zospodu do 60mm, • pevné bezpečnostné trny.

• dva zástrkové zámky, • tri čapové závesy, • kukátko, • možnosť úpravy vyšky krídla prostredníctvom skrátenia zospodu do 60mm, • pevné bezpečnostné trny.

SUROVÝ DREVENÝ PRAH NELAKOVANÝ

Nakres 1 Prah určený pre krídla INTRO, BOSTON BWP/P, DAKAR model DP/P

Nakres 2 Prah určený pre technických protipožiarných dverí FOGO

(X/SX)

ROZmer So

prah do dverí INTRO, BOSTON BW/P/P, DAKAR (DP/P) 70

80

90

100

705

805

905

1005

(X/FX)

prah do protipožiarnych dverí FOGO

ROZmer So

70

80

90

100

706

806

906

1006

®

INS T Y T UT T E C HNIK I B UDOWL ANE J P L 00-611

WA R S Z AWA , ul. F IL T R O WA 1

tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86

C z łon e k E u rope js k ie j U nii A k c e pta c ji T e c h n ic z n e j w B u d own ic twie - U E A tc C z łonek E uropejs kiej O rg a niz a c ji ds . A proba t T ec hnic z nyc h - E O T A

S eria: AP R O B AT Y T E C HNIC Z NE

A P R O B A T A T E C HNIC Z NA IT B A T -15-4368/2010 Na pods tawie rozporządzenia Minis tra Infrastruktury z dnia 8 lis topada 2004 r. w s prawie aprobat technicznych oraz jednos tek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (D zU Nr 249 z 2004 r., poz. 2497), w wyniku pos tępowania akceptacyjnego dokonanego w Ins tytucie T echniki B udowlanej w Wars zawie na wnios ek:

P R O DUC E NT Ó W wymienionyc h na s tronie 2 niniejs zeg o dokumentu s twierdza s ię prz ydatność do stos owania w budownictwie wyrobów pod naz wą:

DR E WNIANE DR Z WI WE WNĘT R Z NE T Y P U

C E NT UR ION-R

w zakres ie i na zas adach określonych w Z ałączniku, który jes t integralną częścią niniejs z ej Aprobaty T echnicznej IT B .

T ermin waŜności: 12 lutego 2015 r.

Z ałącznik: P os tanowienia ogólne i techniczne

Wars zawa, 12 lutego 2010 r. D okument Aprobaty T echnicznej IT B AT -15-4368/2010 jes t nowelizacją Aprobaty T echnicznej AT -154368/2006. D okument Aprobaty T echnicznej IT B AT -15-4368/2010 zawiera 50 s tron. T eks t tego dokumentu moŜna kopiować tylko w całości. P ublikowanie lub upows zechnianie w kaŜdej innej formie fragmentów teks tu Aprobaty T echnicznej wymaga pis emnego uzgodnienia z Ins tytutem T echniki B udowlanej.

Technické schválenie: AT-15-4368/2006 ITB Varšava Test Higený: HK/B/0309/01/2009 PZH Varšava HK/B/0309/02/2009 PZH Varšava

15

Získali sme plné právo používať stavebné označenie. Záruka 24 mesiacov.

www.centurion-r.sk

POZOR! Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.


CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ ul. Łany 1, 38-500 Sanok tel. (+48 13) 46 53 880 sekretariat tel. (+48 13) 46 53 881, 46 53 882 marketing fax (+48 13) 46 53 888 e-mail: info@centurion.com.pl www.centurion-r.sk

Fogo

LETÁK

F1 F2

* Dostupné len vo farbe: DR, AR, PR, NR. ** rozmer 100, 125, 145, 165, 185 nedostupný v štandardnej ponuke (vyžadujé individuálnej dohody s oddelením predaja Centurion - R).

technické prOtipožiarnE krídla Protipožiarne krídla dostupné vo všetkých farbach. MODELY

F1/F*; F2/F*

F1/P; F2/P

F1/S; F2/S

F1/M; F2/M

80,90,100**

70,80,90,100**

70,80,90,100**

70,80,90,100**

ROZMERY

Verzia 1 (F1)

EI2 30 o deklarovanej ohňovzornosti 30 minut

Verzia 2 (F2) len v komplete s drevenou zárubnou

EI2 30 o deklarovanej ohňovzornosti 30 minut

Dymotestnosť S30

Neprezvučnosť Rw = 32dB

Technické dvere sú určené na použitie ako vchodové exteriérové dvere v bytových priestoroch. Predstavujeme vám dve verzie dverí o špecjálnych technických parametrov – protipožiarnej odolnosti EI2 30 (odolnosť proti rozšíreniu ohňa po dobu 30 minút), dymotestnosť triedy (S30) (ako bariéra proti prenikaniu dymu) aj nepriezvučnosti Rw = 32dB. Krídla sú ponúkané ako komplet s drevenou zárubòou. Krídla F1 sú taktiež určené do normovaných kovových protipožiarných zárubní.

ZASKLENIE

KONŠTRUKCIA Krídlo je vyrobené z ohňovzdornej drevotriesky, do ktorej je z troch strán vlepená drevená lišta. Krídlo je opláštené doskou HDF (plochou lakovanou, fóliovanou alebo frézovanou. V presklených krídlach je sklo priehľadné ohňovzdorné. Priestor vo falci je olepený fóliou vo farbe krídla. Drevená zárubòa 100x54mm je fóliovaná vo farbe krídla.

priehľadné ohňovzdorné sklo

cena dvojkídlových protipožiarných dverí = 2x cena jednokrídlových protipožiarných dverí

DOPLNKY V CENE DVERÍ

DOPLNKY V CENE DVERÍ

verziA 1 (F1)

verziA 2 (F2)

• vložkový zámok so zvýšenou tepelnou odolnosťou (Y) • tri nastavitelné čapové závesy • dve rozťažné tesnenia vo falci zárubne • montážna sada • protiplech zámku • v presklených krídlach - priehľadné ohňovzdorné sklo • tesnenia so zvýšenou požiarnou odolnosťou

• vložkový zámok so zvýšenou tepelnou odolnosťou (Y) • tri nastavitelné čapové závesy • montážna sada • protiplech zámku • v presklených krídlach - priehľadné ohňovzdorné sklo • tesnenia so zvýšenou požiarnou odolnosťou • dve rozťažné dymotesné tesnenia vo falci zárubni • klesajuce tesnenie naspodu krídla

DOPLNKY V CENE KRÍDLA verziA 1 (F1) určené na kovové protipožiarné zárubne* • zámok so zvýšenou tepelnou odolnosťou (Y) • tri nastavitelné čapové závesy • montážna sada • dve rozťažné tesnenia vo falci krídla • v presklených krídlach - priehľadné ohňovzdorné sklo *Protipožiarné krídla určené na kovové protipožiarné zárubne.

DOPLNKY ZA PRĺPLATOK • druhý vložkový zámok (P) a protiplech • pevné bezpečnostné trny (B) • kukátko (W) • samozatvárač • prah

16

Dvere FOGO sú ponúkané ako komplet s drevenou zárubòou (100x54mm). POZOR! Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.

www.centurion-r.sk


CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ ul. Łany 1, 38-500 Sanok tel. (+48 13) 46 53 880 sekretariat tel. (+48 13) 46 53 881, 46 53 882 marketing fax (+48 13) 46 53 888 e-mail: info@centurion.com.pl www.centurion-r.sk

LETÁK

posuvné systémy posuvný systém na stenu

druhy posuvných systémov - posuvné dvere so zárubòou (bezpántovou) - posuvné dvere na stenu Posuvné dvere sú vyrábané ako jednokrídlové bezfalcové Dostupné rozmery: 60, 70, 80, 90

obsah posUvného nastenného systému: • dorazová lišta (v prípade výberu krídla s hákovým zámkom je v dorazovej lište vyfrézovaný otvor pre protiplech zámku) • posuvný mechanizmus • dve distančné lišty rozmerov 16x26,5mm i 22x45mm (posuvný systém so zárubòou) • jedna distančná lišta 22x45mm (systém priamo na stenu) • krycia garniža • posuvné krídlo • bezpántová zárubòa

príklad posuvného systému so zárubòou

stena

krycia garniža

90

garniža 101,5

distanèné lišty

MW

tunel

nastenny systém

ROZMERY krídla jednokrídlový posuvný systém

jednokrídlový posuvný systém

2064

2003

1992,5

1985

1970,5

dorazová lišta

60

70

80

90

A

646

746

846

946

1800

B

747

847

947

1047

1580

1800

C

669

769

869

969

846

1780

1800

D

649

749

849

949

946

1980

2000

E

605

705

805

905

vymery krídel (mm)

garniža Mw (mm)

vodidlo (mm)

646

1380

746

DOPLNKY ZA PRĺPLATOK posuvné krídlo

8

• posuvný mechanizmus (1800mm) • posuvný mechanizmus (2000mm) • hákový zámok (2 ks. madiel a protiplech) • okrúhle madlo (chróm, zlato) 1 ks • oválné madlo (chróm, zlato) 1 ks • náprstok • dorazová lišta • krycia garniža • posuvné krídlo • bezpántová zárubòa

horizontálný prierez posuvného systému so zárubòou B

posuvné krídlo A

dorazová lišta posuvné krídlo 44

40

zárubòa 40

60 44

E

60

zárubòa

stena

stena

stena

E

dorazová lišta

horizontálný prierez posuvného systému montovaného priamo na stenu

10

D

stena

10

13,8

C

A

17

www.centurion-r.sk

POZOR! Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.


CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ ul. Łany 1, 38-500 Sanok tel. (+48 13) 46 53 880 sekretariat tel. (+48 13) 46 53 881, 46 53 882 marketing fax (+48 13) 46 53 888 e-mail: info@centurion.com.pl www.centurion-r.sk

LETÁK

posuvné systémy

Ponukane zárubne dostupné su vo verzii tunel bez frézovania pod tesnenie ako komplet pre posuvných krídel (netýka sa pevnéj drevenej lakovanej zárubni O/DP)

posuvný systém na stenu 90

40

dorazová lišta 15

2064

1985

max 1990

7 16,5

8

distanèné lišty

101,5

garniža

kanál pre podlahového sprievodcu - volitelné

posuvné krídlo úroveň ukončenej podlahy 8

netýka sa modelu BOSTON BW/P/P, DAKAR DP/P, INTRO, FOGO).

Biely (BA)

Biely (BI)

Javor (KP)

Buk (BP)

Dub (DP)

Erle (EP)

Calvados (CP)

Mahagón (MP)

Orah (OI)

Koňak (KJ)

Imbir (IJ)

Nut (NJ)

Vog (VJ)

Gaštan (KR)

Ofram (OR)

Venge (WR)

Dereš (DJ)

Akácia (AK)

Jabloň (JA)

Milky (MJ)

Orech (OJ)

Višňa (WJ)

Gold (GJ)

Plaza (PJ)

Dark (DR)

Karamel (KM)

Café (CM)

Grafit (GM)

Šedá (PC)

Dub (DC)

Beech (BC)

Mocca (MC)

Noče (NC)

Eben (HJ)

Latte (LM)

Erle (EA)

Mahagón (MA)

Javor (KA)

Magnólia (MM)

Antic (AJ)

ovÁlnE madlo

náprstok

okrúhle madlo

18

hÁkový zámok

POZOR! Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.

www.centurion-r.sk


CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ ul. Łany 1, 38-500 Sanok tel. (+48 13) 46 53 880 sekretariat tel. (+48 13) 46 53 881, 46 53 882 marketing fax (+48 13) 46 53 888 e-mail: info@centurion.com.pl www.centurion-r.sk

LETÁK

posuvné systémy posuvný systém kryty v stene

Posuvný systém skrytý v stene umožnuje maximálne využitie úžitkovej plochy. Konštrukciu systému tvorí kazeta vyrobená z kovových súčastí. Pri otváraní dverí sa krídlo skryje medzi kovový stojan kazety chránený sadro-kartónovou doskou. Zárubňa je prípravená na sadro-kartónovú stenu širky 125 mm. Zárubňa je výrobená z MDF dosky. Farba zárubne podľa katalógovej ponuky.

obsah posUvného nastenného systému:

farba: KOŇAK,imbir, nut, vog, GAŠTAN, ofram, venge, AKÁCIA, DEREŠ, BIELY, JAVOR, buk, dub, erle, calvados, MAHAGÓN, orah, JABLOŇ

zárubňa + protiprachové tesnenia

V cene sady: • konštrukčná kazeta s posuvným systémom • protiprachové kefkové tesnenie • prvok vedúci krídlo zvisle • zárubňa + krycie obložky

farba: gold, milky, ORECH, VIŠŇA, plaza, CAFE, KARAMEL, dark, antic, latte, magnolie, GRAFIT, BEECH, DUB, šedá, MOCCA, Noče farba: eben

kovová kazeta EClISSE na sadro - kartónovu stenu + posuvný mechanizmus

svetlosť LxH

vonkajšie kazety C x H1

646 x 1985

585 x 1975

1305 x 2060

746 x 1985

685 x 1975

1505 x 2060

846 x 1985

785 x 1975

1705 x 2060

946 x 1985

885 x 1975

1905 x 2060

hrúbka steny

125

Symbol

(SQ)

B

hakový zámok

ovalné madlo

L

Segmentová obložková MDF zárubňa (SW, SQ) fóliovaná určená pre krídla: RENO SOFT, VILA SOFT, OSLO SOFT, ETNA SOFT, DENVER SOFT, HAGA, BERGEN, BOSTON, MANHATTAN, EDO, OSAKA, KOBE, ETNA, YORK, OSAKA MIRAŽ, SAPPORO, NAGANO, VESTO, BRISTOL, MONTANA, DENVER, MODESTO, VIGO, RENO, VILA, OSLO, DAKAR, MONACO, SOFIA, NICEA

(SW)

H1

A

H

náprstok

protiprachové tesnenie

ROZMER kazety rozmer krídla AxB

Hrúbka steny mm

A

75-95

B

95-115

C

120-140

D

140-160

E

160-180

Obložková MDF zárubňa LUX určená pre krídla: OSAKA, KOBE, OSAKA MIRAŻ, SAPPORO, NAGANO, EDO, ETNA, ETNA SOFT, MODESTO, VIGO, RENO, RENO SOFT, VILA, VILA SOFT, OSLO, OSLO SOFT, DENVER, DENVER SOFT, MONTANA, MONACO, HAGA, BERGEN, SOFIA, NICEA

Zloženie stredových častí

Symbol

Hrúbka steny mm

Segmentová obložková MDF zárubňa určená pre krídla ANDORA, MALAGA

Zloženie stredových častí

Symbol

Hrúbka steny mm

A

75-95

A

75-95

B

95-115

B

95-115

Zloženie stredových častí

C

120-140

C

120-140

D

140-160

D

140-160

E

160-180

E

160-180

F

180-200

F

180-200

G

200-220

G

200-220

H

220-240

105+120

H

220-240

I

240-260

105+140

I

240-260

140+100

J

260-280

105+160

J

260-280

140+120

K

280-300

105+180

K

280-300

140+140

1

300-320

165+140

1

300-320

140+160

F

180-200

G

200-220

H

220-240

I

240-260

140+100

J

260-280

140+120

K

280-300

140+140

1

300-320

140+160

2

320-340

140+180

2

320-340

165+160

2

320-340

140+180

3

340-360

140+200

3

340-360

165+180

3

340-360

140+200

4

360-380

140+220

4

360-380

185+180

4

360-380

140+220

5

380-400

220+160

5

380-400

205+180

5

380-400

220+160

BIELY (BI), BUK, DUB, ERLE, CALVADOS, MAHAGÓN, JAVOR, ORAH (OI), JABLOŇ, ORECH (OJ), GOLD, VIŠŇA, MILKY, PLAZA, DEREŠ, KOŇAK, IMBIR, NUT, VOG, GAŠTAN, OFRAM, VENGE; AKÁCIA. Vo fólii CPL BEECH, DUB, ŠEDÁ, NOČE, MOCCA. DARK, CAFÉ, KARAMEL, GRAFIT, EBEN,.ANTIC, LATTE, Magnólia

www.centurion-r.sk

dostupné vo farbach: ORECH (OJ), VIŠŇA, PLAZA, GOLD, MILKY, KOŇAK, DEREŠ, IMBIR, NUT, VOG, GAŠTAN, OFRAM, VENGE, DARK, AKÁCIA, EBEN, ANTIC

dostupné vo farbach: AREO, GRIN, LAZUR, TEAK.

POZOR! Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.

19

dostupné vo farbach:

(MJ)

(ML)


CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ ul. Łany 1, 38-500 Sanok tel. (+48 13) 46 53 880 sekretariat tel. (+48 13) 46 53 881, 46 53 882 marketing fax (+48 13) 46 53 888 e-mail: info@centurion.com.pl www.centurion-r.sk

LETÁK

Zárubňa „Q” a doplnky pre krídel: EDO, OSAKA, KOBE, OSAKA MIRAŻ, SAPPORO, NAGANO, ETNA, DENVER, DENVER SOFT, MODESTO, VIGO, RENO, VILA, OSLO, MONTANA, MONACO, BOSTON, MANHATTAN, YORK, VESTO, BRISTOL, HAGA, BERGEN, RENO SOFT, VILA SOFT, OSLO SOFT, ETNA SOFT, SOFIA, NICEA Farba: PLAZA, GOLD, DEREŠ, ORECH (OJ), VIŠŇA, MILKY, KOŇAK, IMBIR, NUT, VOG, GAŠTAN, OFRAM, VENGE, AKÁCIA, BUK, BIELY, CALVADOS, DUB, MAHAGÓN, ERLE, JAVOR, ORAH, JABLOŇ, ANTIC

ZÁRUBŇA MDF FÓLIOVANÁ 100x43mm so zaguľateným profilom (MJ/Q) s tesnením

MJ/Q

ZÁRUBŇA MDF FÓLIOVANÁ 100x43mm (Farba: BIELY, BUK, CALVADOS, DUB, MAHAGÓN, ERLE, JAVOR, ORAH (OI)) s tesnením - len pre krídla BOSTON ZOSILNENÉ (BWP/P)

Farba: EBEN Farba: PLAZA, GOLD, ORECH (OJ), VIŠŇA, MILKY, KOŇAK, IMBIR, NUT, VOG, GAŠTAN, DEREŠ, OFRAM, VENGE, AKÁCIA, ANTIC (L/MJ/Q).

Fóliovaná MDF zárubňa 100x43mm s tesnením

MF/Z MC/Z

Farba: BUK, BIELY, CALVADOS, DUB, ERLE, MAHAGÓN, JABLOŇ, JAVOR, ORAH , (L/MF/Q) Farba: EBEN (L/MJ/Q)

Farba: PLAZA, GOLD, DEREŠ, ORECH (OJ), Lišty MDF FÓLIOVANÉ 60x10mm VIŠŇA, MILKY, KOŇAK, IMBIR, NUT, VOG, GRAFIT, GAŠTAN, OFRAM, CAFE, KARAMEL, komplet pre AKÁCIA, VENGE, ANTIC, LATTE, MAGNÓLIA jednokrídlové dvere** (L/MJ/O).

MJ/O

Zárubňa a doplnky pre krídel: ANDORA, MALAGA

DP/Z

Lišty OGEE 70x14mm – komplet pre jednokrídlové dvere** L/ML

Farba: BIELY (BI), BUK, CALVADOS, DUB, MAHAGÓN, ERLE, JAVOR, JABLOŇ, ORAH (OI) (model MF/Z), ML/O

Farba: GAŠTAN, OFRAM, VENGE, CAFÉ, KARAMEL, AKÁCIA, KOŇAK, IMBIR, NUT, VOG, GRAFIT, MAGNÓLIA, LATTE (model MF/Z)

štvrťvalčeky MDF – komplet pre jednokrídlové dvere** C/ML

V fólíi CPL: BEECH, DUB, ŠEDÁ, MOCCA, NOCE, GOLD (model MC/Z)

ML/O Zárubňa určená pre krídla INTRO Drevená zárubňa fóliovaná fóliou podobnou drevu 100x43mm (Z/DW) (farba: ALDER, PEAR, NUSS, DARK verzia P) Drevená zárubňa fóliovaná fóliou podobnou drevu 100x43mm (Z/DW) (farba: ALDER, PEAR, NUSS, DW/Z DARK verzia R)

Lišty MDF FÓLIOVANÉ 60x10mm (Farba: BIELY, CALVADOS, MAHAGÓN, DUB, ERLE, JAVOR, BUK, ORAH (OI), JABLOŇ) komplet pre jednokrídlové dvere** L/MF

MF/O

Lišty MDF FÓLIOVANÉ CPL 60x10mm (Farba: BEECH, DUB, ŠEDÁ, MOCCA, NOCE) L/MC. komplet pre jednokrídlové dvere** L/MC MC/O

štvrťvalčeky MDF Farba: PLAZA, GOLD, DEREŠ, ORECH (OJ), VIŠŇA, MILKY, KOŇAK, IMBIR, NUT, VOG, FÓLIOVANÉ GAŠTAN, OFRAM, VENGE, AKÁCIA, CAFE, komplet pre KARAMEL, GRAFIT, ANTIC, LATTE, MAGNÓLIA jednokrídlové dvere* *C/MJ Farba: EBEN

MJ/O

MF/C

MV/O

VONKAJŠIE ROZMERY DVOJKRÍDLOVÝCH ZÁRUBNÍ OSAKA (OS) (S KRĺDLOM `40) MODEL B

FARBA 03 FARBA 04 FARBA 07 FARBA AB

• • • Y

L • • • -

• • • -

T

DRUHY ZÁRUBNĺ

T alebo Y • • • -

• • •

L • • •

Y

L

• • •

• • •

T

L

MODEL B

MODEL A

KĽUČKY MODEL C

Dostupné farby FARBA 03 FARBA 04 FARBA 07 FARBA AB

• • • •

L • • • •

T alebo Y

• • • • Y

• • • • T

• • • •

MODEL C L

• • • • Y

• • • • T

MODEL D L

„LUX“

SEGMENTOVÁ

ŠIRKA mm

VÝŠKA mm

ŠIRKA mm

VÝŠKA mm

ŠIRKA mm

VÝŠKA mm

1123

2013

1125

2014

1117

1992

110

746 +431

1223

2013

1225

2014

1217

1992

120

846 + 431

1323

2013

1325

2014

1317

1992

130

946 + 431

1423

2013

1425

2014

1417

1992

60 70 80 90

VONKAJŠIE ROZMERY Jednokrídlové ZÁRUBNÍ DRUHY ZÁRUBNĺ PEVNÁ OBLOŽKOVÁ MDF FÓLIOVANÁ A LAKOVANÁ „Q“;“Z“ 100x43 mm “LUX“ A SEGMENTOVÁ ŠIRKA mm VÝŠKA mm ŠIRKA mm VÝŠKA mm ŠIRKA mm VÝŠKA mm 690 2013 692 2014 666 1992 790 2013 792 2014 766 1992 890 2013 892 2014 866 1992 990 2013 992 2014 966 1992

POZOR!

MODEL C

Pripravujúc dieru v stene na montáž zárubne, treba brať do úvahy šírku montážnej štrbiny na vyplnenie montážnou penou. V tom prípade treba pripočítať do výšky približne 20 mm a do šírky približne 20 mm.

MODEL D

Cena dvojkrídlových dverí = 2 x cena krídla + 1,5 x cena zárubne

• dostupné - nedostupné

Tento leták nie je ponukou v zmysle Občianskeho zákonníka

VEĽKOSŤ

VONKAJŠIE ROZMERY DVOJKRÍDLOVÝCH ZÁRUBNÍ DRUHY ZÁRUBNĺ PEVNÁ OBLOŽKOVÁ MDF „Q“;“Z“ FÓLIOVANÁ A LAKOVANÁ “LUX“ 100x43 mm A SEGMENTOVÁ

KOMBINÁCIA ZLOŽENIA KRÍDEL

ŠIRKA mm

VÝŠKA mm

ŠIRKA mm

VÝŠKA mm

ŠIRKA mm

VÝŠKA mm

120 125

621+621 646+646

1288 1338

2013 2013

1290 1340

2014 2014

1282 1332

1992 1992

140

721+721

1488

2013

1490

2014

1482

1992

145 160 165 180 185

746+746 821+821 846+846 921+921 946+946

1538 1688 1738 1888 1938

2013 2013 2013 2013 2013

1540 1690 1740 1890 1940

2014 2014 2014 2014 2014

1532 1682 1732 1882 1932

1992 1992 1992 1992 1992

DODATOČNÉ INFORMÁCIE Krídla (mimo modelu INTRO, DAKAR DP, BOSTON BW/P verzia s dvojitým zámkom P) dostupné vo verzii dvojkrídlovej alebo posuvnej (netýka sa modelu FOGO). Dvojkrídlové dvere MONACO, OSAKA, NICEA sú vyrobené v priliehavom systéme v technológii SOFT. Posuvné dvere sú v štandarde vybavené madlom, vyrobené sú v bezfalcovom systéme, bez zámku a závesov. Krídla plné sú vybavené zámkom na kľúč (T) vo dverách Boston alebo Vesto je môžnosť výberu taktiež vložkového zámku (Y). Krídla kúpeľňové sú vybavené wc zámkom (L). Krídla izbové a jedálenské sú vybavené zámkom na kľúč (T). Krídla vyplnené drevotrieskou nedostupné vo verzii SOFT. POZOR! v prípade nutnosti namontovania iného druhu zámku ponúkame jeho nákup do samostatnej výmeny.

KRYCIA LIŠTA POSUVNÉHO SYSTÉMU

DOPLNKY ZA PRĺPLATOK

určená pre všetky posuvné dvere v rozmeroch od 60 do 90

* netýka sa modelu MODESTO

M/MF FARBA: GAŠTAN, OFRAM, VENGE

DODATOČNÁ LIŠTA NA ÚPRAVU VÝŠKY KRĺDLA PROSTREDNĺCTVOM SKRÁTENIA ZO SPODU DO 80mm*. NETÝKA SA KRÍDEL: HAGA, MONACO, DENVER SOFT, OSLO SOFT, RENO SOFT, ETNA SOFT, VILA SOFT, BERGEN, OSAKA (OS), NICEA

M/MJ FARBA: KOŇAK, IMBIR, NUT, VOG, AKÁCIA, DEREŠ

VETRACIE OTVORY V KRĺDLACH INÝCH NEŽ KÚPEĽŇOVÝCH*

M/MJ FARBA: CAFÉ, KARAMEL, DARK, GRAFIT, ORECH (OJ), VIŠŇA, PLAZA, GOLD, MILKY, ANTIC, LATTE, MAGNÓLIA

VETRACIA MRIEŽKA* (netýka sa modelu MONACO, NICEA v rozmere 60, 70)

M/MJ FARBA: EBEN

ZÁMOK TYPU CENTURION NA KĽÚČ (T), ALEBO VLOŽKOVÝ (Y) ALEBO KÚPEĽŇOVÝ (L).

M/ML FARBA: AREO, GRIN, LAZUR, TEAK

FREZ ZO SPODU POSUVNÉHO KRĺDLA*

M/MC FARBA DYHA CPL: BEECH, DUB, ŠEDÁ, NOČE, MOCCA

VENTILAČNÝ VYFRÉZ

M/MF FARBA: BIELA, BUK, DUB, CALVADOS, ERLE, MAHAGÓN, JAVOR, ORAH (OI), JABLOŇ

20

OBLOŽKOVÁ MDF

„Q“ 100x43 mm

646+431

L • • • •

PEVNÁ

100

VEĽKOSŤ

MODEL D

T alebo Y

KOMBINÁCIA ZLOŽENIA KRÍDEL

VEĽKOSŤ

T alebo Y

Lišty fóliovanÉ 60x10mm (Farba: ALDER, PEAR, NUSS, DARK) komplet pre jednokrídlové dvere** L/MV

štvrťvalčeky MDF FÓLIOVANÉ (Farba: BIELY, BUK, CALVADOS, DUB, MAHAGÓN, ERLE, JAVOR, ORAH (OI), JABLOŇ) – komplet pre jednokrídlové dvere** C/MF

KĽUČKY MODEL A

Dostupné farby

Drevená fóliovaná zárubňa zo štrukturou dreva 100x43mm (Z/DP) (Farba: AREO, GRIN, LAZUR, TEAK) s tesnením

DF/Z

Lišty 70x16mm komplet pre jednokrídlové dvere**

MJ/Q MF/Q

Zárubňa „Z” určená pre krídla BOSTON, MANHATTAN, ETNA, YORK, VESTO, BRISTOL, DENVER, VIGO, RENO, MONTANA, VILA, MODESTO, OSLO, BOSTON BWP/P, DAKAR, MONACO, HAGA, BERGEN RENO SOFT, VILA SOFT, OSLO SOFT, ETNA SOFT, DENVER SOFT, SAPPORO, KOBE, SOFIA, NICEA, OSAKA, OSAKA MIRAŻ, NAGANO, EDO

POZOR! Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.

PARTNER

www.centurion-r.sk

Centurion ceny SK  

centurion dvere ceny 2012