Page 1

september/oktober - Afgiftekantoor Gent X - P309297 - 5 x per jaar in maart, juni, september, november en januari

advertentie De Beukelaer

BEELD EXPRESS 3/2011

tweemaandelijks tijdschrift van het Centrum voor Beeldexpressie vzw

3/2011


01

Voorwoord

02

Modefotografie: fotografeer in stijl!

08

Club in de Kijker: Fotogenootschap fZES

12

Filmfestival Oostende

13

Boekennieuws

14

FoMu: najaar 2011

18

Club in de Kijker:Videofilmclub Genk

22

MTWalls: Exclusieve lokale kunst met een hart!

24

Voorbeschouwingen: UNICA 2011

26

Swooni

29

Cimatics presenteert TodaysArt.BE 2011

30

Productinfo

32

Een FIAP-biënnale in ons land

33

Uit op dvd

34

Kunst verandert

36

Welkom op het Festival van de Vlaamse niet-professionele cineasten

37

Hasta La Vista

40

CvB-passé

42

Van travelogues naar documentairefilm

45

SITEseeing

46

Internationaal Filmfestival van Vlaanderen - Gent

48

Productinfo

50

Winnaars Kunstprijs CvB 2011

51

Fotowedstrijd ‘Week van de Radio’

53

CvB-nieuws

62

Programma CvB

64

WIE contacteren WAARVOOR in het CvB?

BEELD EXPRESS (oplage 5 000 ex.) nummer 3, jaargang 41, september/oktober 2011 Verschijnt 5 x per jaar in maart, juni, september, november en januari. Centrum voor Beeldexpressie, CvB vzw, erkend door de PSA, FIAP en UNICA Voorzitter en verantwoordelijk uitgever: F. Van Vlaenderen, Rijsenbergstraat 130, 9000 Gent Tel. 09/220 29 15 - e-mail: voorzitter@beeldexpressie.be Hoofdredacteur - redactieadres: Joke Embrechts, Vorstermanstraat 7 bus 1.5, 2000 Antwerpen Tel.: 03/289 12 03 e-mail: hoofdredacteur@beeldexpressie.be Overige redacteurs: F. Van Vlaenderen, M. Cooreman (mc), J. Embrechts (je), C. Goossens, (cg) N. Caubergs (nc), C. Op de Beeck (codb), D. Van Laere (dvl), E. Verhaeghe (ev), Jacques Denis (jd) Inlichtingen, adreswijzigingen, publicitaire inlassingen, ...: Algemeen secretariaat K. Geukens, Stationsstraat 96, 2440 Geel Tel. 014/58 41 74 - Fax. 014/58 44 17 e-mail: sec@beeldexpressie.be Abonnementen: 20 euro per jaargang (5 nrs.) (buitenland 30 euro) Losse nummers: 5 euro per nr. (buitenland 7 euro) te storten op rekening 414-4199991-24 van CvB vzw, Stationsstraat 96, 2440 Geel BIC: KREDBEBB / IBAN: BE81 414 4199991 24 Meer informatie op onze website: www.beeldexpressie.be Alle artikels worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de auteurs en dienen naar de hoofdredacteur gestuurd te worden. De niet gepubliceerde artikels worden - tenzij anders afgesproken - niet teruggestuurd. Niets uit dit nummer mag gedeeltelijk of in zijn geheel overgenomen worden zonder uitdrukkelijke toestemming. Lay-out en prepress: Kim Peeters Foto cover: © Jacques Sonck

advertentie GEERS


Editoriaal 1

START ! Najaar 2011, de vooravond van een nieuw begin! De nieuwe beleidsperiode (2012-2016) loert al om de hoek, en het Centrum voor Beeldexpressie draait op volle toeren om een zinvolle invulling te geven aan de vijf komende jaren. Tijd om de huidige werking te evalueren en te verbeteren! Want onze werking vernieuwen is dé ultieme doelstelling waarnaar we moeten streven als organisatie om in te spelen op de vragen van deze creatieve maatschappij. Hoe gaan we dit doen? In de volgende drie stappen. Stap 1. Een nieuw beleidsplan. Eind dit jaar moet dit lijvige document ingediend worden bij de Vlaamse overheid. Diezelfde overheid vraagt ons om steun te bieden aan alle Vlamingen met een passie voor fotografie, film en/of multimedia, en onderzoek toont ons dat we tienduizenden van die mensen nog niet bereiken. Naast de huidige ondersteuning zijn er daarom nieuwe initiatieven nodig om ook deze mensen te helpen. We willen o.a. meer promotie voeren op grote culturele evenementen, sociale media ten volle benutten en onze databanken van lesgevers, cursussen en exporuimten grondig uitbreiden. Om maar enkele nieuwigheden te noemen. Een grote rol is daarin weggelegd voor onze website. Stap 2. Een nieuwe website. Bij een vernieuw(en)de communicatie hoort een moderne website. De huidige website volstaat niet langer om onze werking en activiteiten op een efficiënte en dynamische manier te communiceren aan de buitenwereld. En daar moet verandering in komen. We plannen dan ook om in 2012 een volledig nieuwe website online te zetten met een overzichtelijke structuur en de nieuwste technologische snufjes. Zo zal er online ingeschreven kunnen worden, zullen elk lid en elke club een persoonlijk profiel hebben dat hij/zij kan aangepast kan worden, zullen er online cursussen gevolgd kunnen worden, zullen er snelle links zijn met Facebook en andere sociale media, zullen foto’s en films op een eenvoudige manier kunnen geupload worden, etcetera. Stap 3. Een nieuwe projectwerking. Via onze projecten willen we ook die mensen proberen aan te spreken die we vandaag nog niet bereiken. We gaan voor grotere en/of meer projecten waaraan meer mensen kunnen deelnemen. Charlotte zal de projectwerking vanaf nu ter harte nemen, aangezien Debbie elders een nieuwe werkuitdaging is aangegaan. Een nieuw personeelslid zal de vormingswerking en een stukje van de projectwerking voor zijn of haar rekening nemen. We wensen Debbie veel succes in haar nieuwe uitdaging. En wij gaan alvast volop aan de slag met onze uitdagingen! Charlotte Op de Beeck & Debbie Van Laere n


2 in beeld

Modefotografie: fotografeer in stijl!

In april en mei organiseerde het Centrum voor Beeldexpressie de jongerenworkshop Mode-SHOOT. Modefotografie blijkt een onderwerp te zijn waar nog te weinig workshops rond bestaan voor een generatie fotografen die gepassioneerd mode met fotografie combineren. Maar laten we eerlijk met elkaar zijn: met een mooi model shooten, is vaak ook een sterke motivator om aan modefotografie te doen! Wij zoomden in op de professionele begeleiders en de deelnemers van Mode-SHOOT. Hoe hebben de professionele modefotografen de workshop aangepakt? Wat vonden de deelnemers ervan? Wat hebben ze geleerd? Onze ontdekkingen delen we graag met jullie.

De workshop-begeleiders Door Mode-SHOOT kregen we de kans om samen te werken met Steven Lemmens en Ellie Van den Brande, een exclusief duo modefotografen, verenigd in het fotografisch productiebedrijf IC-UC. De begeleiding van de 14 deelnemers lag in hun handen. Hoewel hun expertise vooral op fotografisch vlak ligt, gingen zij allebei de uitdaging om een groep onervaren fotografen te begeleiden. Wij legden ons oor te luisteren bij de ervaringen en overtuigingen van het IC-UC-duo. Jullie vormen samen IC-UC, wat staat voor ‘innovative concepts, unique collaboration’. Wat doen jullie eigenlijk? Ellie: “IC-UC is een fotoproductiebedrijf waarmee we voor onze klanten van A tot Z foto’s afwerken, van idee tot het uiteindelijke beeld. Soms doen we ook enkel de fotografie. De rest gebeurt dan door andere mensen.” Steven: “Wat we eigenlijk willen doen is fotografiediensten aanbieden aan bedrijven in de creatieve sector, zoals de

© IC-UC - Ellie Van den Brande

Blogs van meiden met foto’s van hun laatste soldenkoopjes, modemagazines zoals Glamour, Vogue en Marie Claire gaan talrijk over de toonbank, artikels in de krant brengen uitgebreid verslag over de laatste modetrends uit Milaan of Parijs. Je kan er niet omheen: fashion is hot! En dat geldt ook voor de modefotografie.


in beeld 3

Wat maakt modefotografie nu zo anders dan andere vormen van fotografie? Ellie: “Werken met modellen is anders dan met producten of events. Je hebt in vergelijking weinig controle over wat er gebeurt. Maar het is daardoor des te

uitdagender: je kan alles zelf ensceneren, de situatie zo optimaal mogelijk benutten door styling of achtergrond te gaan manipuleren. Je kan een sprookje creëren of iets heel eigentijds maken zoals een urban of punk straatbeeld.” Steven: “Modefotografie gaat altijd op zoek naar het vernieuwende, omdat mode an sich altijd vernieuwend is en zichzelf opnieuw uitvindt. Modecollecties zijn altijd onderwerp van discussie, er wordt steeds over gepraat.” Ellie: “Met klanten kan je niet altijd zo creatief zijn als je zou willen. Je hebt weinig keuze in kledij als het om een modemerk gaat. Gelukkig zijn er wel creatieve merken en moet je regelmatig improviseren of klanten creatief proberen te overtuigen.” Steven: “Ik vind enerzijds de modewereld een op zichzelf gericht wereldje omdat het steeds over relatief oppervlakkige dingen gaat. Maar anderzijds slagen ze er in om taboes bloot te leggen. Alles wat er nu leeft bij de jeugd en bij de mensen, daar sluit mode ook bij aan. Op dat gebied is het écht interessant om als modefotograaf daarin mee te gaan.” 

© IC-UC - Steven Lemmens

reclamesector. We werken vooral business-to-business. Dat wil zeggen dat we op maat van de klant gaan werken, en zowat op alle beeldvragen durven ingaan. Tegenwoordig merken we meer en meer dat er een stijgende vraag is naar video. Mogelijk zetten we ook hierop in in de (nabije) toekomst. Voorlopig zijn we nog met twee, maar we willen er echt een bedrijf van maken. We werken nu ook al samen met freelancers.” Ellie: “We doen bovendien niet enkel modefotografie, maar ook product- en eventfotografie.” Steven: “Door eventfotografie heb ik Ellie leren kennen. Fotografie was voor mij puur een hobby, maar ik rolde er professioneel in doordat ik huisfotograaf werd bij Café d’Anvers. Ellie leerde ik kennen via een gemeenschappelijke vriendin. Ellie was al bezig met het opbouwen van een studio, we merkten dat we op dezelfde lijn zaten en we zijn uiteindelijk samen professioneel in zee gegaan. Ik merk dat wij heel complementair zijn: Ellie kan dingen die ik niet kan, en ik kan dingen die Ellie niet kan. In management en financiën ben ik bijvoorbeeld goed, maar heel wat artwork en Photoshop gebeurt door Ellie.”


4 in beeld

Ellie: “Jongeren spiegelen zich heel erg aan de modewereld en de modewereld bepaalt hoe de foto’s eruitzien. Modefotografie heeft een zeer grote invloed op mensen.” Dat brengt ons bij één van de grootste kritieken op modefotografie: te veel beeldwerking leidt tot een irrealistisch mensbeeld. Wat vinden jullie van deze stelling? Ellie: “Photoshop is een tool om een beeld nog mooier te maken. Bij surrealistische beelden kan je hierin heel ver gaan. Bij foto’s in reportagestijl gebruik je meer basis-retouches. Benen verlengen doe je daar niet om het realistisch karakter te behouden. Mensen weten wel wat fantasie is. De meeste mensen weten dat er gemanipuleerd wordt.” Steven: “Dat is een discussie die al bestaat sinds de mens afbeeldingen maakt. Vroeger waren er andere ideaalbeelden, maar die werden ook afgebeeld. Het begrip schoonheid is relatief aan tijd en omgeving.” Ellie: “In de schilderkunst werd de royalty ook beter voorgesteld dan ze waren. Hun puisten en zweren werden echt niet afgebeeld.” Steven: “Modefotografie mag niet veroordeeld worden omdat er te veel magere modellen gebruikt worden. Dat blijven trouwens uitzonderingen. Het publiek verwacht een heel mager model, dus bedrijven creëren een idool waar iedereen naar kan opkijken. Dat is een heel commercieel gegeven. Die perfectie is misschien niet de realiteit, maar er worden wel heel realistische thema’s aangehaald. Bepaalde looks zoals de heroïnelook zijn aspecten uit de hedendaagse wereld die door mode uitvergroot worden. Mode biedt het publiek een extreme spiegel en dat is ook wat mensen willen zien. Laat gewone mensen zien en je verkoopt niet. Zo simpel is het. Ja, dit is oppervlakkig, maar modefotografie an sich mag niet verweten worden dat het geen thema’s durft aanraken.” Een grote groep van onze lezers is zelf ook met fotografie bezig, al dan niet met modefotografie. Ongetwijfeld willen zij wel eens weten hoe een professional een beeld maakt. Hoe kom je tot een goed beeld? Wat is je inspiratie en wat is je streefdoel? Ellie: “Vroeger had ik een aantal modefotografen waar ik naar opkeek: David LaChapelle, Erwin Olaf en Eugenio Receunco. Het werk van Erwin Olaf heeft wel als inspiratie gediend voor mijn eigen werk, maar ik beroep me meestal toch op mezelf. Hoe kan ik, met dit onderwerp en deze kledij, nu aan de slag? Ik wil me geen vaste stijl aanmeten. Ik wil niet te veel kijken naar anderen want je gaat zo makkelijk dingen kopiëren. Maar het is onvermijdelijk dat je beïnvloed wordt door andere beelden.” Steven: “Ik volg ook niet echt een voorbeeld, ik wil gewoon het beste uit mijn model en beeld halen. Dit mag of moet zelfs choqueren. Elke modefotograaf heeft een heel typische stijl. Ik ben zelf nog in volle ontwikkeling, dus ik weet niet of ik een eigen stijl heb. Sommige mensen zeggen wel dat ze mijn foto’s beginnen te herkennen, aan mijn compositie of kleurgebruik. Ik werk eigenlijk op twee manieren. Ofwel bereid ik een shoot heel uitgebreid voor met een storyboard, moodboard en ellenlange mails aan stylisten, modellen, enz. Licht, sfeer, thema of dieperliggend gedachtegoed liggen op voorhand vast, maar op het moment zelf laat ik altijd nog wat ruimte vrij om te improviseren. Wat ga

ik met het model aanvangen op een bepaalde locatie? Dat zie ik dan wel. Er zijn ook foto’s in mijn portfolio waar ik helemaal niets aan heb voorbereid. Dan ga ik aan het experimenteren met vaak een verrassend resultaat. Dit heb ik nodig om mezelf te verruimen, maar voor opdrachten bereid ik mezelf wel altijd voor.” Jullie zijn fotografen, geen lesgevers. Wat heeft jullie bewogen om mee te werken aan Mode-SHOOT? Steven: “Ik vond Mode-SHOOT een heel interessant project, maar bovenal een eerlijk project. De deelnemers kregen veel voor weinig geld. Vijf workshops, begeleiding bij de uitwerking van een volledige shoot en er werd geen concrete verwachting opgelegd, dat de foto’s onze eigendom werden of zo. Ik vond het heel leuk om ook mijn manier van werken eens te testen bij een ander publiek. Ik ben zelf een autodidact, ik heb nooit een opleiding fotografie gevolgd. Hoe ik kijk naar licht, hoe ik mijn licht gebruik om expressie en sfeer te krijgen, ik denk dat de deelnemers echt mee waren. En natuurlijk gaf deze workshop IC-UC ook wat meer zichtbaarheid.” Ellie: “Ik vond het leuk om mensen te zien groeien en een stap verder te geraken dan waar ze waren. De groep kende ook een heel fijne sfeer en er was veel goodwill bij de deelnemers. De deelnemers hebben alles bepaald: van styling, visagie, locatie, enz. Ik was heel blij met de resultaten van de deelnemers. Er zitten echt een aantal topbeelden bij.” Steven: “Mensen die bijna blanco vertrokken zijn, hebben echt heel goede resultaten bereikt. We hebben de kans gekregen om heel dit proces mee te maken.” Het is duidelijk dat jullie enthousiast zijn over ModeSHOOT. Kunnen jullie onze lezers ook enthousiasmeren om naar de expo te komen? Steven: “De expo is echt de moeite waard om naar te gaan kijken. In de eerste plaats kan je zien dat fotografie, en modefotografie in het bijzonder, heel gevarieerd kan zijn. Elk van de 14 deelnemers heeft een totaal ander beeld, wat aantoont dat fotografie altijd iets persoonlijks is. Zeg tegen iemand ‘maak een modebeeld’ en er zal niemand met hetzelfde idee, laat staan beeld, op de proppen komen. Er komt heel wat werk kijken bij modefotografie tijdens en na de shoot. Er gaat een heel proces aan vooraf en dat ga je duidelijk terugvinden in de expo.”


in beeld 5

Van zaterdag 15 oktober tot en met zondag 27 november 2011 kan je de resultaten van Mode-SHOOT bewonderen in het Fotomuseum van Antwerpen. Verwacht je aan een dynamische tentoonstelling. Laat je verrassen én inspireren door dit jonge talent. Voor fotografie- én modeliefhebbers! FoMu Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen Alle dagen open van 10 u. tot 18 u. Gesloten op maandag, open op feestdagen. Meer info: www.beeldexpressie.be en www.fomu.be

De deelnemers De deelnemers beschreven de workshop als tof, superboeiend, uitdagend, fantastisch, leerrijk, een aanrader. “Als je met één lamp niet goed kan belichten, dan zal je dat met meerdere lampen ook niet kunnen. Deze uitspraak van Ellie bevestigde wat ik eigenlijk al wist: je hebt niet per se tonnen materiaal nodig om een sterk beeld te maken.” (Kanter Lo) “Ik heb enorm veel bijgeleerd. Om maar niet te zeggen dat bijna alles nieuw was voor mij: werken met flitslicht, een model, visagisten, een stylist... Er is een nieuwe wereld voor mij opengegaan.” (Caroline Vits) “Eén fashionbeeld creëren neemt meer werk in beslag dan ik dacht: moodboard samenstellen, locatie kiezen, 

Mode-SHOOT © Sarah Custers

Ellie: “Bovendien zijn de resultaten echt top! Je kan zien hoe ze naar hun beeld toe gegroeid zijn. Mensen zullen ongetwijfeld inspiratie vinden om zelf iets te gaan doen. Het is sowieso een leuke ervaring om in groep iets op te bouwen om zo tot een tof nieuw beeld te komen, iets dat je nog nooit gedaan hebt.”


6 in beeld

belichting uitzoeken, overleggen met stylist en visagist. Het is bovendien niet zo evident om je idee over te brengen naar het effectieve beeld.” (Ellen Dullaert) “De grappigste momenten van de workshop ontstonden wanneer een Chinese vrijwilliger moest aangeduid worden om te poseren voor de oefenfoto’s. Het was grappig om zien hoe iedereen er telkens weer probeerde van onder te muizen.” (Kris Van Herzeele) Mode-SHOOT cijfers • De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 27 jaar en de groep bestond voor twee derde uit vrouwen. Tot grote verbazing van de mannelijke deelnemers. • 72% was tevreden tot zeer tevreden over de workshops. Niemand was ontevreden. 100% van de deelnemers vond Mode-SHOOT een leuke ervaring. • 90% van de deelnemers scoorde de begeleiding tussen 7 en 9 op 10. • 54% van de deelnemers was grotendeels of zeer tevreden over hun modebeeld. 46% vond dat het nog beter kon. Wil je meer te weten komen over de deelnemers? Zij delen hun portfolio en zielenroerselen rond (mode) fotografie op de online Mode-SHOOT-pagina. Volg hen op Facebook, gratis en voor niets. Je hoeft enkel “mode-shoot” in te geven in de zoekbalk van Facebook. Elke week vind je er nieuwe updates! (dvl) n

Mode-SHOOT © Julie Landrieu


Mode-SHOOT Š Manuel Janssens

Project 7


8 Club in de kijker

Fotogenootschap fZES De eerste fototentoonstelling van fotogenootschap fZES afgelopen juni in Ekeren trok onze aandacht. De fotografen namen de bezoekers mee in hun verbeeldingswereld en lieten elk een eigen interpretatie zien van het thema ‘oP EIGEN BENEN’. Vijf van de zes leden van dit collectief zijn bovendien lid van het Centrum voor Beeldexpressie. Beeld Express stelt graag dit fotogenootschap aan jullie voor! De leden van fZES kennen elkaar sinds september 2003. Op dat moment begon de Academie voor Beeldende Kunsten (IKO) in Hoogstraten de gloednieuwe richting Fotokunst, onder leiding van docente Sofie Nagels. Deze deeltijdse opleiding duurt vijf jaar en start met het leggen (of herontdekken) van een technische basis. In eerste instantie analoog en in zwart-wit. Later uiteraard ook digitaal en in kleur. Binnen de opleiding Fotokunst wordt fotografie benaderd als artistiek expressiemiddel. Daarbij ligt de nadruk dus vooral op het beeldende aspect, de inhoud, het concept en de vorm. In de eerste lichting Fotokunst werd gestart met zestien leerlingen. Daarvan studeerden er uiteindelijk zes af. May Bolckmans, Daniël Frickel, Ludo de Kort, Marieke Peereboom-Hoeben, Renée Pegel-de Torbal en Tinne Wilmssen. Bij hen bleef na het afronden van de vijf jaar durende opleiding de behoefte aan feedback bestaan. En zo ontstond uiteindelijk het idee om een soort van oneindig durend zesde jaar te creëren, fZES. Ludo de Kort vertelt: “De naam van ons fotogenootschap verwijst dus naar het virtuele zesde jaar Fotokunst en niet - zoals soms wordt gedacht - naar het aantal leden. Het is wel niet onze verwachting of bedoeling om uit te breiden. Want de basis van fZES ligt echt wel in het feit dat we 6 afgestudeerden zijn uit de eerste lichting Fotokunst aan de academie. Onze bedoeling met fZES is om elkaar te voorzien van feedback, waar nodig te corrigeren en bovenal te inspireren.” De leden van fZES komen om de zes weken bij elkaar. “Tijdens die avonden worden eerst heel kort algemene en/of organisatorische zaken besproken om dan snel over te gaan tot het bekijken en bespreken van elkaars beelden en/of projecten. Dat gaat echt van het bekijken van afdrukken tot het beeldend vertellen over een nieuw idee voor een project. Doordat de groep niet groot is, kunnen de samenkomsten worden georganiseerd bij één van de leden thuis. Dat is het voordeel van een kleine groep: je hoeft niet uit te wijken naar een externe ruimte. Dus maar met z’n zessen zijn heeft ook praktische voordelen!” Om hun fotografische horizon te verruimen brengen ze vaak een bezoek aan (foto)musea en tentoonstellingen, in wisselende samenstelling maar ook heel vaak individueel. Als iemand van hen een zeer interessante expo bezocht heeft, worden de andere leden direct via mail op de hoogte gebracht. Het uitwisselen van tips wordt dus niet beperkt tot het bespreken van fotowerk! De leden van het fotogenootschap komen zowel uit België als uit Nederland. Dat komt omdat de opleiding die uiteindelijk het vertrekpunt is geweest voor fZES, wordt gegeven in Hoogstraten. Een stad aan de grens met Nederland. Ondanks het feit dat de leden tegelijk dezelfde richting Fotokunst hebben gevolgd, is hun werk toch zeer divers en werken ze elk op een totaal verschillende wijze. Zo maakt bijvoorbeeld May Bolckmans portretten van mensen

in hun eigen omgeving. Puur en zonder opsmuk. In de beelden van Ludo de Kort kom je dan weer zelden een mens tegen. Hij fotografeert vaak analoog en maakt daarbij gebruik van een plastieken camera. Daarnaast experimenteert hij met combinaties van fotografie en grafische technieken (ets, houtsnede,…). Marieke Peereboom-Hoeben werkt dan weer doordacht, planmatig en zeer technisch. Ze kiest een locatie zorgvuldig uit, gaat op zoek naar de juiste modellen, denkt na over de styling en maakt een compleet lichtplan voor de scène. Al hun verschillende stijlen en manieren van fotograferen kan je bewonderen in de beelden bij dit artikel. ‘oP EIGEN BENEN’ was hun eerste expositie als fotogenootschap. Ze plannen om dit zeker nog te herhalen, want de eerste editie was een succes. Fotogenootschap fZES heeft geen website, maar enkele van de leden hebben die wel. Op hun websites kan je meer beelden bekijken, en vind je ook info terug over alle exposities en projecten van fZES. (je) n www.danielfrickel.be www.mphf.nl www.ludodekort.be

01 02

Renée Pegel-de Torbal / TAO Marieke Peereboom-Hoeben / Veranderlijke Tijd (Speenvarken)


Club in de kijker 9

01

02


10 Club in de kijker

01


Club in de kijker 11

02

03

01 02 03 04

04

DaniĂŤl Frickel / Places Ludo de Kort / Mevrouw Verona Ludo de Kort / 018 May Bolckmans / Idyllisch Verhaal


12 Festival

Filmfestival Oostende 2 tot 10 september 2011

Filmfestival Oostende (FFO) groeide in 4 jaar tijd uit tot een vaste waarde. De 5de editie, met Peter Van den Begin als Master, heeft een uitgebreid programma en vindt plaats van 2 tot 10 september. Hoogtepunt wordt de uitreiking van de Vlaamse Filmprijzen op de slotavond. De Master van het festival, Peter Van den Begin, een creatieve duizendpoot uit het Vlaamse medialandschap die eigenlijk geen introductie meer nodig heeft, krijgt een zeer centrale rol. Hij krijgt de kans om enkele films voor te stellen die een diepe indruk op hem gemaakt hebben. In de selectie van Peter Van den Begin staan uitstekende acteurs centraal, waarbij films waarin ze uitzonderlijke acteerprestaties geleverd hebben zijn selectie uitmaken. De acteurs die hij in de spotlights plaatst zijn Gene Hackman, Al Pacino, Michel Piccoli, Denis Lavant, Pete Postlethwaite, Michael Caine, Albert Finney, Phillip Seymour Hoffman, John Cassavetes en Peter Sellers. Ook dit jaar zal FFO de “Prijzen van de Vlaamse Film” uitreiken. De eerste editie vorig jaar was een groot succes. Daarom wordt er bewust voor gekozen om deze gala-avond als Top of the Bill van FFO te organiseren op de slotavond op 10 september. Maar liefst 12 Vlaamse producties dingen mee naar de prijs voor beste film, beste regie, beste scenario, beste acteur/actrice, beste acteur/actrice in bijrol en beste debuut. Vanaf dit jaar wordt ook een prijs uitgereikt aan de beste D.O.P. en is er een prijs voor de beste muziek. Bovendien zal minister van cultuur, Joke Schauvliege, op het gala de ‘Prijs van de Vlaamse gemeenschap voor Film’ uitreiken. Net als vorig jaar gaat het FFO ook met de Vlaamse Film naar de mensen toe. De genomineerden van de Vlaamse Filmprijzen zullen opnieuw te zien zijn in verschillende cafés in Oostendse volkswijken, het Filmcafé on Tour. FFO bouwt ook een heus festivalcafé tegenover het Kinepoliscomplex. Iedere avond vanaf 18.30 u. zijn er debatten met regisseurs, cast, … Net als de voorbije editie wil FFO met een tentoonstelling bijkomend aandacht geven aan de ruime geschiedenis van de Belgische Cinema. Dit jaar werd Robbe De Hert als curator aangezocht. Hij heeft een prachtige tentoonstelling rond filmaffiches samengesteld: “De uithangborden van de Belgische Cinema”. Als fervent verzamelaar van filmaffiches kan hij als geen ander een overzicht geven van de Belgische film. Speciaal voor deze tentoonstelling werkt hij samen met Paul Geens, die een collectie van affiches bezit van onschatbare waarde. Deze gratis tentoonstelling vindt plaats tot 12 september in het prestigieuze hotel Thermae Palace en in Kinepolis Oostende. Als filmfestival van en voor de Vlaamse Film openen ze uiteraard met een Vlaamse film in avant-première: ‘Hasta La Vista’ van Geoffrey Enthoven (meer info p. 37-39). Daarnaast zijn er nog Vlaamse premières zoals o.a. ‘Quichote’s Eiland’, internationale premières van blockbusters, een uitgebreide arthouseselectie en een selectie voor kids en scholen. Jong talent is al enkele jaren een zeer belangrijke pijler tijdens FFO. Ook dit jaar zullen verschillende Vlaamse kortfilms die geselecteerd werden op internationale festivals te zien zijn in Oostende. Deze kortfilms zullen gepresenteerd worden voorafgaand aan avant-premières van langspeelfilms om zo jonge makers een platform te bieden naar het grote publiek toe. Zo mag ‘Badpakje

46’ van Wannes Destoop, recent nog winnaar van de juryprijs op het prestigieuze filmfestival van Cannes, het festival openen. Daarnaast worden een 25-tal kortfilms gepresenteerd met o.a. Ciné Public deelnemers en laureaten: ‘Land of the Heroes’ (Samir Omar Kalifa), ‘Injury time’ (Robin Pront),.. De samenwerking met Vrijstaat O. wordt verder gezet. Zo zullen in het kunstencentrum op de zeedijk naast kortfilms dit jaar voor het eerst ook documentaires een avondvertoning krijgen, gevolgd door een diepte-interview met de regisseur. FFO is dit jaar voor het eerst gastheer voor het opleidingsproject ESODOC. Dit is een opleidingstraject voor talentvolle documentairemakers over heel Europa. Vlaamse filmstudenten en afgestudeerden kunnen mits selectie deelnemen aan de open sessies van de opleiding. Al vanaf de eerste editie waren series en games een belangrijk deel van het festival. Vorig jaar werden alle activiteiten rond gaming samengebracht tot één zeer succesvolle en spectaculaire ‘gamenamiddag’ met een voorstelling van de nieuwste games. Dit concept wordt dit jaar herhaald, en zal ook worden doorgetrokken naar tv-series. Als extraatje worden ook de Fonskes uitgereikt op het filmfestival op zaterdag 3 september. Voor de 15de keer al reikt het filmtijdschrift Filmmagie in samenwerking met het Vlaams Filmmuseum en -Archief en dankzij het Filmfestival van Oostende deze beeldjes uit. Een Fonske, het zinnebeeld voor “bron van wijsheid”, in Leuven in het leven geroepen, is bedoeld voor hen die zich het voorbije jaar/jaren voor de Vlaamse film verdienstelijk hebben weten te maken. Filmfestival Oostende heeft ook dit jaar weer een rijk gevuld programma klaarstaan om filmliefhebbers en filmmakers, kortom iedereen met een passie voor film, te kunnen plezieren! Allen daarheen! (je) n Alle info en het volledige programma op: www.filmfestivaloostende.be!


Boekennieuws 13

Serge Leblon - Fashion In 2011 is het al modefotografie wat de klok slaat. We hadden dit voorjaar ons project ModeSHOOT (zie p.2-7), met expo dit najaar in het FoMu in Antwerpen, samen met enkele andere tentoonstellingen rond modefotografie (zie p.14-17). En nu is er ook dit eerste overzicht gewijd aan het oeuvre van Belgisch mode- en portretfotograaf Serge Leblon. Het is een écht fotoboek met meer dan 200 foto’s, en enkel helemaal achteraan een tekst, in de vorm van een interview door regisseur Loïc Prigent met Leblon (in Engels en Frans). Serge Leblons beelden intrigeren, charmeren, en nestelen zich langzaam onder de huid. Zijn subtiele spel met softfocus en licht geven zijn ingetogen beelden een korrelig dromerige sfeer. Weerbarstige, hedendaagse romantiek in levendige kleuren. Beelden die tegelijkertijd rauw en teder, onthullend en mysterieus zijn. Met één voet in de realiteit, maar met het hoofd helemaal elders. Zijn fotografische taal is poëtisch, bezield en ademt de sfeer van Franse avant-garde film. Leblon publiceerde in vooraanstaande modebladen als Elle, Harper’s Bazaar en Dazed & Confused, en werkte samen met de grootste modehuizen en ontwerpers zoals Véronique Branquinho, Hermès, Natan, Sonia Rykiel en Chanel. Fashion, Serge Leblon en Loïc Prigent (tekst), Uitg. Lido, 272 p., 220 foto’s, 25 x 29,5 cm, hardcover, isbn 9789055448319, prijs 49,90 euro

België, de 1000 beste foto’s De Belg wordt geboren met een baksteen in de maag. Hij is ‘le petit belge’. ‘Les Flamandes’ van Jacques Brel. Het land van Kuifje en Magritte, maar ook van wielrennen (‘les flandriens'), Bourgondisch eten à la Bruegel en andere volksfeesten. Welkom in het land van friet, bier en chocolade, van de Europese Commissie en het surrealisme, van George Simenon en Django Reinhardt, van Antwerpen, Brugge, Gent, Brussel, Luik en Oostende en de Ardennen, van de Borinage tot de polders, van de koolmijnen tot de garnaalvissers. Welkom in een klein land dat in dit boek, aan de hand van archieven van professionele en amateurfotografen, zijn grootsheid toont in 1000 foto’s. Mis dit niet: Belgiës duizend beste foto’s laten het land van zijn beste, kleurrijkste, bekendste maar ook van zijn meest verrassende kant zien! Yves Desmet, Benno Barnard, Saskia de Coster en Christian Laporte schreven elk een tekst over België. België, de 1000 beste foto’s, uitg. Lido, 464 p., 1000 foto’s, 17 x 24,5 cm, hardcover, isbn 9789055448647, prijs 39,90 euro

Bas Meelker & Pieter Dhaeze - Landschap & architectuur De auteur Theodore Parker zei ooit: “The books that help you the most are those which make you think the most.” En dat is precies wat Bas en Pieter trachten te doen met dit boek. Want een goede en onderscheidende landschaps- of architectuurfoto maken, is gezien het grote aantal onvoorspelbare ingrediënten niet eenvoudig, maar zeker niet onmogelijk. Dit boek (voor beginnende en gevorderde fotografen) kan helpen om met ‘voorbedachten rade’ die foto te maken die je wil maken. Het behandelt alles van voorbereiding, techniek, compositie, apparatuur tot aan de creatieve aspecten van landschaps- en architectuurfotografie. Natuurlijk vind je in dit boek niet alleen de theorie terug, maar ook de praktijk en vooral veel landschaps- en architectuurfoto’s. Dit boek behoort tot de reeks Focus op Fotografie. De praktische, direct toepasbare inhoud van de boeken in deze reeks maakt ze tot een niet-aflatende inspiratiebron voor elke amateurfotograaf. Landschap & architectuur, Bas Meelker & Pieter Dhaeze, Uit.Van Duuren Media, 187 p., 19 x 24 cm, paperback, isbn 9789059404038, prijs 27,50 euro


14 Expo

FoMu: najaar 2011 Tot eind september nodigen 4 fotografen (Elke Andreas Boon, Elinor Carucci, Alexandra Cool en Jacques Sonck) je uit om in het FoMu ‘insight’ hun werk te kijken. De beelden vertellen stuk voor stuk meer dan het plaatje alleen. Het is aan de kijker om de diepere betekenis in de foto’s te achterhalen. Vanaf 15 oktober zet het FoMu alles in het teken van mode- en portretfotografie met werk van toppers als Peter Lindbergh en Frank Philippi, met een overzicht van het modetijdschrift ‘Visionaire’ en met werk uit onze eigen Mode-SHOOT!

Insight/Elinor Carucci (nog tot 25 september 2011) De Israëlische Elinor Carucci, die in New York woont, neemt foto’s van haar naaste omgeving. Ze laat de kijker toe in de intimiteit van haar hechte familie, waar zijzelf, haar ouders, haar partner Eran en de tweeling Eden en Emmanuelle de hoofdrolspelers zijn. De fotografe gaat in haar beelden niets uit de weg: we zien zowel emotionele als fysieke pijn, vreugde en genot, afstand en verbondenheid. Door bepaalde herkenbare details of situaties uit te lichten, weet Carucci het persoonlijke te overstijgen en een universeel gevoel aan te spreken. De extreme close-ups en het beperkte maar intense kleurenpallet (rood, blauw en huidskleur) dragen bij tot de intieme stemming van haar beelden. Carucci’s oeuvre getuigt van een uitzonderlijke gevoeligheid voor haar omgeving en relaties met anderen. Ze exploreert haar wereld als kind, dochter, minnares, partner, moeder en vrouw en laat ons van heel dichtbij mee kijken. Door hun eerlijkheid zijn de beelden zowel poëtisch als confronterend.

Mother and I, 2000 © Elinor Carucci, Courtesy of fifty one fine art photography

De Gentse fotografe en beeldend kunstenares Elke Andreas Boon heeft sinds halfweg de jaren 1990 een oeuvre uitgebouwd waarin fotografie, tekenkunst, video, muziek en performance een organisch geheel vormen. Haar fascinatie voor de mens, zijn emoties en zijn onzekerheden ligt aan de basis van veel werk. In de wereld die Boon creëert, bestaat geen volmaaktheid. Het is een wereld van vertwijfeling en imperfectie, maar net daarom ook van schoonheid en vrijheidsbesef. Voor het FotoMuseum creëert ze vier installaties die gedeeltelijk teruggrijpen op vroeger werk, maar waarin ze tegelijk ook nieuwe wegen verkent. Ze gaat daarin telkens op zoek naar een altijd aanwezige oerkracht. Doordat de verschillende beelden in interactie gaan met elkaar en met de toeschouwer, wordt deze uitgedaagd om uit het geheel een eigen verhaal te distilleren.

Lotte&Flore, 2007 © Elke Andreas Boon

Insight/Elke Andreas Boon (nog tot 25 september 2011)


Expo 15

Insight/Alexandra Cool (nog tot 25 september 2011) In haar pinhole-foto’s van schrijvers aan het werk zoekt Alexandra Cool naar het geheim van het artistieke proces. De beelden leggen de act van het schrijven vast: de omgeving staat stil, de schrijver beweegt. Uit haar foto’s spreekt het verlangen om achter de gewoonheid van mens en natuur te kijken, om het onzichtbare, de inspiratie, te tonen, de stilte te laten spreken en de voortschrijdende tijd te vatten in beelden.

Peter Lindbergh (van 15 oktober 2011 tot 27 januari 2012) Peter Lindbergh (DE, °1944) begint zijn carrière als fotograaf in de reclame- en modewereld. Begin jaren ’90 zet hij met zijn foto’s supermodellen als Naomi Campbell, Linda Evangelista en Cindy 

David Van Reybrouck – werkend aan Congo – 7/1/2010 14u21-14u36 © Alexandra Cool

Jacques Sonck behoort tot een eerste generatie Belgische fotografen die een formele opleiding genoot. Sinds 1975 wijdt hij zich met overgave aan een persoonlijk project dat in principe nooit voltooid kan worden. Uitgangspunt is de mens in zijn meest diverse uiterlijke verschijningsvormen. Sonck portretteert opvallende mensen die zich ophouden in de massa van gewone stervelingen. Ze vallen op omdat ze afwijken van de norm of juist omwille van hun archetypische banaliteit. De toenemende en onomkeerbare diversiteit in al haar gedaantes binnen de menselijke soort wordt op een onderkoelde, vaak harde manier, zonder melancholie, mededogen of de intentie om te ridiculiseren in beeld gebracht. De toon en de manier van fotograferen, op straat of in de studio, is ogenschijnlijk neutraal en objectief. Maar schijn bedriegt. De individuen die Sonck uit het alledaagse decor plukt, zijn niet toevallig gekozen. De fotograaf voelt zich verbonden met de geportretteerden en hangt doorheen zijn fotografie een beeld op van zijn getormenteerde zelf. Het zijn lotgenoten die in een postmoderne wereld krampachtig op zoek gaan naar een eigen identiteit. Sonck confronteert de kijker met archetypes, karikaturale, bekoorlijke en afstotelijke individuen. Het zijn allen leden van een doorgedreven gefragmenteerde, gediversifieerde multiculturele samenleving die bestaat uit een conglomeraat van (sub)groepen, conformisten, eenzaten, excentriekelingen, outcasts, en drop-outs. Zijn beelden hebben vaak een bevreemdende, anachronistische esthetiek met een merkwaardig documentair karakter dat thematisch aansluiting vindt bij het werk van o.a. Diane Arbus (USA, 1923-1971) en August Sander (D, 1876-1964).

© Jacques Sonck

Insight/Jacques Sonck (nog tot 25 september 2011)


16 Expo

Frank Philippi (van 15 oktober 2011 tot 27 januari 2012) Het FoMu bezit het volledige archief van de onlangs overleden Belgische fotograaf Frank Philippi (1921-2010). Philippi was naast een gewaardeerd reclamefotograaf ook gepassioneerd door mode en nieuwe trends zoals de automobiel, jukebox of Expo ’58. Als amateur maakte hij prachtige beelden die de vernieuwing en de geest van de jaren 1950 tot 1970 treffend uitademen.

Fashion & Art Magazine Visionaire (van 15oktober 2011 tot 27 januari 2012) Het New Yorkse ‘fashion & art’ magazine Visionaire (vanaf 1991) is toonaangevend, decadent, compromisloos en luxueus. Internationale modeontwerpers, art directors en topfotografen, waaronder Peter Lindbergh, werkten er al aan mee. Visionaire verlegt de grenzen van het concept ‘tijdschrift’, waardoor elk nummer uniek is door zijn extravagante vormgeving en thema’s.

Mode-SHOOT (van 15 oktober tot 27 november 2011) Het FoMu toont ook de beste foto’s uit ons project Mode-SHOOT! Lees er alles over en bekijk de eerste beelden op pagina 2-7. n

© Peter Lindbergh / Nina Burri - Vogue Germany, Berlin, Germany, 2009

Crawford mee op de kaart. De zwart-witfoto’s focussen eerder op de persoonlijkheid en het karakter van de modellen dan op de glitter en glamour. In de tentoonstelling is een selectie te zien van zowel zijn wereldberoemde modebeelden als van recenter werk.


Expo 17

1967 © Frank Philippi/ FotoMuseum Provincie Antwerpen/ Sabam Belgium 2010

FoMu,Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen Alle expo’s zijn te bezichtigen van dinsdag tot en met zondag van 10 u. - 18 u. Alle info: www.fotomuseum.be.


18 Club in de kijker

Een tweede leven voor

Videofilmclub Genk

In oktober 2010 heeft Videofilmclub Genk haar 50-jarig bestaan gevierd, net zoals ook de provinciale groepering in Limburg, de Limburgse Videofilmers, dat dit jaar doet op 10 september. Dat betekent dat de club al sinds 1960 bestaat en inderdaad, in het stichtingsverslag van de provinciale groepering, die toen LIVAC heette, staat Foto- en Filmclub Genk vermeld. Na een bloeiperiode - bekende cineasten zoals Michel Nelis, Paul Hamael, Magda Verbist waren hier lid - volgde een dieptepunt zodat de club nu aan een tweede leven begonnen is. En het gaat nog steeds in stijgende lijn... “We vergaderen in het cultureel centrum van het Genkse stadhuis waar verschillende lokalen weer ter beschikking staan voor culturele activiteiten, nu het grote Cultuurcentrum C-mine in gebruik is”, zo had de voorzitter me gemaild. Een indrukwekkend gebouw, met een groot plein ervoor, waar we later de groepsfoto genomen hebben. De voorzitter stond mij aan de ingang op te wachten. De naam Op de website van de club (www.vfcgenk.be) kan je lezen hoe de naam door de jaren evolueerde. In het begin van de jaren 1960 was er de Fotoclub Camera Genk. In haar schoot vormden de filmliefhebbers rond 1965 een aparte groep, die verder uitgroeide. Later splitste deze als een zelfstandige beweging af onder de naam VTBfilmclub Genk, daarna als Filmclub Genk. Toen het fenomeen ‘video’ veld begon te winnen en de pellicule-film volledig in de vergetelheid geraakte, veranderde de naam in ‘Videofilmclub Genk’ wat vandaag nog steeds het uithangbord is.

Gestage groei De huidige voorzitter is Walter De Cock, die al van 1975 lid is. “Samen met Michel Nelis hebben we met de club de eerste lipsynchrone langspeelfilm gemaakt in Limburg: ‘De laatste trein’ duurde 35 minuten. In die periode beleefden we heel wat successen, zowel op provinciaal als op nationaal vlak. Maar toen we op een zeker moment maar met 5 senioren meer waren en er geen nieuwe leden bijkwamen, was het einde van de club nabij. We hebben toen deelgenomen aan de lokale hobbybeurs. We voorspelden dat geïnteresseerden in drie avonden konden leren filmen en dat ze na de derde avond een degelijk filmpje zouden kunnen maken. Inschrijvingsgeld was 50 euro, wat overeenkwam met het lidgeld. En we hadden 40 inschrijvingen. Na de derde avond verrasten wij de deelnemers met de mededeling dat zij een gans jaar de clubavonden gratis mochten meemaken. Daarvan komt nog altijd meer dan de helft naar de club.” Zo kende de club vanaf 2001 een gestage groei, dankzij het inrichten van cursussen voor beginners. Momenteel hebben zij meer dan 25 leden. De clubavonden De club vergadert eenmaal per maand, de eerste woensdag van de maand, om 19.30 u., en meestal zijn 20 tot 25 leden aanwezig, hoofdzakelijk mannen. Er zijn nu nog maar 3 vrouwen, dat waren er vroeger meer.


Club in de kijker 19

De overgang van pellicule naar video hebben ze overleefd, hoewel dat niet evident was. Video werd in het begin als gemakkelijk voorgesteld, maar je hebt toch bagage nodig om er goed mee te kunnen werken. Nu zijn ze één van de grootste clubs van Limburg en leggen ze het accent zowel op technisch bijleren als op het verbeteren van de gemaakte filmpjes. De clubavonden worden dan ook systematisch in twee delen opgesplitst: in het begin worden technische vragen van de leden beantwoord en daarna is er tijd om nieuwe of herwerkte filmpjes te bekijken. Gemiddeld zijn er 2 tot 3 nieuwe filmpjes per avond. “Meestal echter komen we tijd tekort om alle technische aspecten te bespreken, zodat we op vraag van de leden extra workshops inrichten. Daartoe nemen we een halve dag of een avond naargelang de noodzaak.” Vriendengroepen In groep werken wordt aangemoedigd. Dat is momenteel het geval voor de speciale wedstrijd die de Limburgse Videofilmers inrichten naar aanleiding van hun 50-jarig bestaan. Het moet een film zijn waarin een gsm, een bh, een pot confituur en alle clubleden voorkomen. Gelijkgestemde zielen hebben zich in drie groepen verdeeld en begin juni konden de proefopnames starten en tegen begin juli waren sommigen al bezig met monteren. En dat is ook nodig want het grote feest is op 10 september. Mekaar helpen en leren van mekaar is de rode draad die door alle gesprekken loopt. Terwijl de ene voornamelijk autodidact is en naar de club komt om bij te leren, doorloopt de andere alle cursussen die in de regio worden ingericht en kijkt hij goed naar de filmpjes van de andere leden om dat daarna ook zelf toe te passen. Wie problemen heeft, kan niet alleen op de vergadering terecht, ook via de

website kan men technische vragen stellen. Wie een oplossing weet, post die online. Zo zijn ze uitgegroeid tot een gezellige groep vrienden. Bewijzen daarvan vind je nogmaals op de website, waar Anita trouw foto’s achterlaat van alle activiteiten. Ook de foto’s bij dit artikel zijn van haar. Naar buitenuit Uiteraard is er een etentje met de partners en een jaarlijkse uitstap, die niet noodzakelijk moet gefilmd worden. Op de clubwedstrijd hebben ze elk jaar toch zo’n 10 tot 12 filmpjes. En de secretaris heeft het bijgehouden: op vier jaar tijd zijn er niet minder dan 175 films van leden vertoond op de clubavonden. De meeste leden komen uit een straal van 20 km rond Genk. Maar er zijn ook een drietal Nederlanders die hier hun thuis gevonden hebben, waaronder vader en zoon Brouwers. Zij deden het dit jaar niet slecht op de provinciale wedstrijd van de Limburgse Videofilmers. Zoon Patrick was met ‘Wout R the movie’ laureaat in de reeks Jeugd en vader Peter deed hem met ‘Het begin van een congregatie’ na in de reeks Junior. Beide films zullen op de nationale filmwedstrijd in oktober in De Bosuil te zien zijn. 


20 Club in de kijker

Ambitieus De voorzitter heeft alle lof voor zijn leden: “Ze zijn heel leergierig en geïnteresseerd. Er is zeker progressie als ik de eerste filmpjes vergelijk met de meest recente. We zijn er nog niet helemaal en willen zeker verder provinciaal en ook nationaal scoren.” Nog vermelden dat de eenminuutfilm van Jean Cajot, ‘Theft doesn't pay’, over handtasdieven die zich hun daad fel zullen beklaagd hebben in het hiernamaals, vorig jaar op de World Minute Movie Cup van UNICA het pas in de tweede ronde moest afleggen tegen... de eindlaureaat, en dat is zeker geen slechte prestatie. Maar “het is geen gemakkelijke hobby. Limburg is vaak het zwakkere broertje in vergelijking met de tientallen goede films die in andere provincies gerealiseerd worden. Aan de techniek kan gewerkt worden, en dat proberen we op de clubavonden ook te doen, maar de culturele bagage, het artistieke moet je in je hebben. Dit laatste kan een beetje bijgestuurd worden, en ook daar proberen we elke bijeenkomst weer aan te werken”, besluit de voorzitter. Een rijkgevulde avond Het is 19.30 u. stipt als de vergadering voor de 18 aanwezige leden begint. De materiaalmeester is nieuw: hij heeft een inventaris gemaakt van de kabels waarover de club beschikt. Zij moeten door iedereen gebruikt kunnen worden en dus moeten alle mogelijke aansluitingen beschikbaar zijn. Hij krijgt een go om aan te vullen waar nodig is. De tweede technische vraag van de avond gaat over de omzetting van 16:9 formaat naar 4:3 formaat. Verschillende leden brengen hun ervaring naar voor. Dan volgt een stand van zaken over de lopende projectgroepen: de begrafenisondernemer, nodig in één van de filmprojecten, is geregeld. Afspraken worden bevestigd.

En dan is het tijd om filmpjes te bekijken. Victor toont zijn hermontage van ‘Beeldig Lommel’: in het stadscentrum van Lommel staan levende beelden die afgewisseld worden met geïnteresseerd publiek, vooral filmers en fotografen. Hoewel gefilmd zonder statief valt dat qua stabiliteit best mee. Een zachte romantische muziek onderstreept het geheel. Iedereen is het eens dat de montage zo veel beter is. Werken rond een thema Om de leden aan te zetten filmpjes te realiseren, werd het thema ‘lente’ gelanceerd, met de tip om de beelden op muziek te monteren en zo een meerwaarde te creëren. ‘Lente’ van Frans voldoet daaraan, alleen heeft hij ook beelden uit de tuin gebruikt, die afbreuk doen aan het geheel van zijn andere natuurbeelden. Heel fris is het wolkenspel dat op de muziek als het ware georchestreerd wordt. Het ‘Lentefeest’ van Roger 1 is duidelijk voor de OKRA-leden gemaakt en toont dat er heel wat ambiance was. Alleen moet hij meer beelden maken die als inserts kunnen gebruikt worden om meer afwisseling in de film te brengen. ‘Lentekriebels’ van Roger 2 is fris, kort en krachtig, hoewel niet helemaal juist op de muziek gemonteerd - de juiste werkwijze wordt dan ook nog eens kort herhaald. Met lage standpunten scoort hij wel goed. En dat hij 48 minuten gefilmd


Club in de kijker 21

heeft om een filmpje van anderhalve minuut over te houden, daar staat hij nog zelf versteld van. Walter toont een ouder filmpje over de lente, ‘Met open oog in de natuur’. Het is duidelijk dat het eenvoudige melodietje de film leidt: naarmate er beestjes bijkomen, horen we meer instrumenten. De macro-opnames zijn gemaakt door het vergrootglas waarmee zijn echtgenote haar kruisjessteken deed, op de zonnekap te monteren. De opnames zijn over een heel jaar gemaakt en zorgvuldig op de muziek gekozen. “Ja, zulke films maken, daarvoor komen we bijleren”, zucht iemand achteraf. Erotische films Als ik aan de leden vraag waarom zij naar de club komen, is dat hoofdzakelijk om te leren van andermans films op een gezellige en plezante manier. “Omdat ik ook wel eens een film wil tonen, verplicht ik mijzelf om met film bezig te zijn”, legt iemand uit. Een ander ziet wel een beperking: “Alle filmgenres zijn toegelaten, maar vooral reisfilms en familiefilms worden getoond en besproken, alleen erotische films mogen niet. Je kan flink op je donder krijgen, maar daar kunnen we tegen. En precies van je fouten leer je.” Als ik de lange terugweg naar Brussel aanvang - ik moet mijn afspraak met de man van de erotische films helaas laten varen - heb ik weer moed gekregen van zoveel enthousiasme. Wat klein begint, kan groot eindigen. (mc) n

Het huidige bestuur Walter De Cock: Alfons Kelchtermans: Anita Saenen: Frans Hulsbosch: www.vfcgenk.be

voorzitter secretaris bestuurslid bestuurslid


22 TIp

Exclusieve lokale kunst met een hart! Heb je nog een lege muur waartegen je graag een originele foto van een veelbelovend fotograaf van eigen bodem zou hangen? Dan heeft MTWalls de oplossing voor jou! Bovendien koop je tegen een redelijke prijs exclusieve limited prints en steun je daarbij ook nog eens sociaal project. Waar wacht je nog op?

de opbrengst wordt geïnvesteerd in lokale initiatieven. Ook de materialen die worden gebruikt worden geselecteerd op hun duurzaam karakter, zoals het ecologische Ecoboard.”

MTWalls (lees: empty walls) werd begin dit jaar opgericht door de twee jonge Vlaamse ondernemers Thomas Madoe en Edmond Van Steenberge. Hun doel met dit project is tweevoudig: enerzijds willen ze lokale artiesten een platform bieden waarlangs ze hun werken kunnen verkopen. Anderzijds willen ze mensen met een lege muur helpen door hen originele werken van eigen bodem aan te bieden. Edmond Van Steenberge legt uit: “Via onze website (www.mtwalls.be), die sinds begin juni online is, willen we limited edition prints van werken (foto’s en illustraties) aanbieden van jonge lokale veelbelovende artiesten tegen een redelijke prijs en waarbij een deel van de opbrengst naar een lokaal sociaal project gaat. De werking van MTWalls kan het best vergeleken worden met die van een uitgeverij: MTWalls neemt alle logistieke aspecten en promotie voor haar rekening. Zo kan de artiest zich focussen op de essentie: het maken van kunst. Daarenboven gaat MTWalls zo duurzaam mogelijk tewerk. Een deel van

1) Je kiest een werk MTWalls gaat op zoek naar verborgen parels, de naalden in de hooiberg! Veelbelovende lokale artiesten met heel wat talent maar die tot nu toe onbekend zijn gebleven bij het grote publiek. “We zoeken onze artiesten in hoofdzaak in België (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) omdat we overtuigd zijn van de kwaliteiten van het creatief talent dat hier aanwezig is, en deze mensen ook willen aanmoedigen en steunen. De selectie van artiesten gebeurt in verschillende stappen. Een initiële screening wordt gedaan door ons. De artiest dient een eigen stijl te hebben met bij voorkeur een verhaal. Ten tweede dient het werk technisch in orde te zijn. Tot slot

© Charles Stuyck / Mr. Seedseller

Hoe werkt het?


TIp 23

kijken we naar de ‘wallability’ van het werk: zou het mooi passen op een lege muur? Indien het werk voldoet aan deze drie criteria wordt het nogmaals afgetoetst aan een professionele jury met experts.” Op de website vind je nu al werken terug van o.a. Barbara Steyaert, Tom Indesteege, Guillaume Carels, Matthias Ivens en Janna Beck. Je vindt foto’s in zwart-wit of kleur. Voor ieder wat wils! Bovendien worden de werken aangeboden in beperkte oplage. Zo ben je er zeker van dat het werk dat aan je muur hangt, ook écht origineel is. Ze trachten het aantal oplages te beperkten tot 5 edities of reeksen, met telkens 15 werken. Samen met je werk krijg je een certificaat van authenticiteit en nummering als bewijs dat het werk in beperkte oplage werd uitgegeven.

© Guillaume Carels / Sea goal

© Floris Van Cauwelaert / Husky

2) Je kiest een lokaal project MTWalls wil zich onderscheiden van andere ondernemingen door op een duurzame manier te ondernemen. Ze willen iets extra doen voor de samenleving. Daarom gaat een deel van de opbrengst per verkocht werk naar een

lokaal maatschappelijk initiatief dat fundamenteel streeft naar een betere samenleving. Je kan kiezen tussen drie sociale projecten die je wil steunen (5% procent van de verkoopswaarde van het werk gaat naar één van volgende projecten): Natuurpunt (per werk wordt een boom geplant ergens in Vlaanderen), Habbekrats (stimuleren en helpen van probleemjongeren), Harmonie (steun een kunstproject voor jonge kunstenaars). 3) Je betaalt met overschrijving of kredietkaart Je koopt de werken aan een redelijke prijs tussen 100 en 300 euro! Je kan kiezen uit twee edities: Eco-edition (Eco Board plaat, 100 % hernieuwbaar, geproduceerd o.b.v. gerecycleerd karton) of Classic Edition (Kapa Plast plaat, ingekaderd in aluminium frame). Je kan ook kiezen uit verschillende formaten. Een professioneel fotolab garandeert een museumkwaliteit. 4) MTWalls start met de productie en levert het werk Na betaling start MTWalls met de productie van je werk. Na de productie wordt je werk zorgvuldig verpakt en gecertificeerd. Ongeveer 15 dagen na je bestelling leveren ze je werk aan huis. Je krijgt er daarbovenop een verhaal bij rond de veelbelovende artiest, het werk en het sociaal project dat je steunt. Een kant en klaar verhaal dat je kan delen met je vrienden. 5) Je wordt blijvend geïnformeerd over de artiest en het lokaal project Na de verkoop stopt het verhaal niet, zoals bij vele andere gelijkaardige concepten wel het geval is. MTWalls engageert zich om de koper op de hoogte te houden van wat er uiteindelijk met zijn bijdrage is gebeurd. En ben je toch niet 100 % tevreden met je aankoop, dan kan je het werk gratis inruilen voor een ander werk! Ben je een veelbelovend fotograaf en wil je je werk aanbieden via MTWalls of zoek je werken om je huiskamer mee op te smukken? Neem dan zeker een kijkje op www.mtwalls.be! Als je de site leuk vindt, kan je hen ook ‘liken’ op Facebook. Zo blijf je op de hoogte van hun avonturen en maak je kans op cadeaubonnen die via Facebook verloot zullen worden. Elke maand lanceren ze nieuwe artiesten met nieuwe werken. Hou dus zeker de website in de gaten! (je) n


24 Festival

Voorbeschouwingen

UNICA 2011 Als jullie dit lezen is UNICA 2011 net afgelopen, maar als ik dit schrijf is het nog anderhalve maand voor het zover is. Gevangen tussen twee edities, dan maar enkele voorbeschouwingen. Ter herinnering, het Wereldfestival had plaats in Luxemburg stad van 20 tot 28 augustus. België was al op maandag 22 augustus aan de beurt om haar 65 minuten projectietijd op te vullen. Wij deden dat netjes verdeeld met twee Vlaamse en twee Waalse films. Voor het CvB waren dat ‘2’ van Tony Jacobs en Gerrit Van Caekenberghe, de algemeen laureaten van het Festival van de Vlaamse niet-professionele cineasten 2010 en een prijs voor de acteerprestatie, en ‘De afgrond van de ziel’ (Le précipice de l’âme) van Samuel Faict, derde geklasseerde en winnaar van het nevenklassement ‘vernieuwende waarde/creativiteit’ in 2010. Als filmschoolfilm kan de laatste film volwaardig deel uitmaken van ons landenprogramma, maar zal hij in een apart klassement gezet worden, samen met alle andere filmschoolfilms. Waalse inzendingen Van onze Waalse collega’s werden afgevaardigd: ‘Retrouvailles’ van Franz Bardiaux en ‘Pleine lune’ van Jean-Marc Lonfils, beiden van de club Royal Cameram. Respectievelijk derde en eerste Grote Prijs op het festival van de FCVFB 2011. Van de eerste film herinner ik mij alleen dat hij enige gelijkenis vertoont met ‘De eenzaamheid van de priemgetallen’ van Paolo Giordano maar misschien alleen omdat ik het boek toevallig aan het lezen was. Van de tweede film hebben wij de cineast als gast in de club gehad, nog voor hij laureaat werd. Jean-Marc woont in Sint-Genesius-Rode, werkt bij de spoorwegen, is getrouwd met een Japanse en spreekt behoorlijk Nederlands. Het is een zeer arbeidsintensieve film, in een genre dat we niet zoveel zien bij ons. De cineast werkt zelf het scenario uit en doet al het camerawerk. Zo houdt hij de controle over de film, om uiteindelijk het idee dat hij in zijn achterhoofd heeft, te verwezenlijken. Poëtische sfeerschepping Er zitten heel wat effecten in ‘Pleine lune’ om die speciale sfeer bij volle maan te creëren. Veel opnames zijn voor een kleurenscherm gemaakt (blauw, geel, groen) om zoveel mogelijk videolagen boven elkaar te kunnen zetten, in sommige scènes zijn er dat wel tien. Daardoor blijven de bladeren vallen. Voor de aalscholver gebruikte hij wel 20 videolagen, die ook uit tekeningen kunnen bestaan, om de animaties tot leven te brengen. Hibiscusbloemen verwelken als het meisje ze met de hand aanraakt: van een afgesneden hibiscusbloem werd om de 50 seconden een beeld gemaakt. Het meisje is zijn dochter, Marie, een natuurtalent, die voor een groen scherm speelde. Vlinders fladderen door het beeld – het is wel een echte vlinder maar het beeld is meermaals bewerkt. “Ik gebruik altijd kunstlicht omdat je het buitenlicht niet voldoende kunt beheersen. Voor een blauw scherm heb je tweemaal meer licht nodig dan voor een groen omdat het licht veel minder weerkaatst. Maar voor sommige onderwerpen moest ik het wel gebruiken wegens de kleur. Ik werk ook met een camera die een grote sensor heeft: de voordelen zijn een opmerkelijke

Still uit Retrouvailles © Franz Bardiaux

scherptediepte, weinig beeldruis, hoge lichtgevoeligheid en een hogere resolutie. Zoals die in de nieuwe fotocamera’s waarmee je kan filmen.” De montage is gedaan met montagesoftware Edius. Sommige shots hebben 10 filters op verschillende plaatsen, waardoor bepaalde delen van het beeld een waas kregen. Voor deze bewerkingen kreeg hij hulp van Rosette Matthieu. De film duurt niet langer dan vijf minuten, maar is fascinerend. Benieuwd of de jury dat ook zal gedacht hebben. Eenminuutfilms Nadat het in 2010 uitgesteld werd door gebrek aan belangstelling, ging het eenminuutfilmfestival van FACINEB (FMF) begin 2011 toch door, en dit voor de 13de maal. De afspraak was op zaterdag 26 maart 2011 in het Gemeenschapscentrum De Moelie in Linkebeek. 21 films schreven in: 9 uit Wallonië en 11 uit Vlaanderen. Winnaar werd Franky Van Daele (Koninklijke Brugse Amateurcineasten), een habitué van het genre, met ‘Life sound’. Twee klankmannen nemen hun opdracht ‘life’ geluid registreren wel heel letterlijk op. Niet overdoen! Maar de knappe montage en het heldere geluid konden de jury bekoren, en dat waren Roger Olivy, Franz Bardiaux, Tony Hanssen en de secretaris-generaal van FACINEB zelf, Willy Van Blaere. Deze film is de eerste Belgische inzending voor de World Minute Movie Cup 2011. Tweede op het FMF werd Paul Vermeren (Shot ’79, Turnhout), en die is er ook ieder jaar bij, nu met ‘De bromvlieg’. En ook dat wil je niet echt meemaken: een


Festival 25

vlieg in je kist een mep moeten geven! Op de derde plaats eindigde Francine Derks (Vidéo Passion) met ‘A vot’bon cœur’, een rolstoelgebruiker die geld inzamelt met een racistisch tintje. Daarom verkozen de Walen eerder ‘La rencontre’ van Claude Bodson (RCC Liège) om als tweede eenminuutfilm voor ons land in te sturen. Op een bank zitten een oude man en een jongere. De oude man beeft overduidelijk, terwijl de jongere met de koptelefoon op het ritme van de muziek meebeweegt. Als de oudere heel meelevend vraagt “Parkinson?”, luidt het antwoord “Nee, Michael Jackson”. Knap bedacht en, zo hoop ik toch, origineel. Natuurfilmfestival Natuurfilmers komen op buitenlandse festivals wel meer aan hun trekken. En als dat iemand is die ook op de CvB-wedstrijden hoge punten scoort, mag dat wel eens vermeld worden. Dat was het geval met ‘Der Insektenmann’ van Florent Van Opstal (Bocam), die met deze film ‘The Insect Man’ in 2008 CvB-laureaat was. Acht films kwamen in aanmerking voor de Prijs van het UNESCO-Biosfeerreservaat Bliesgau (Duitsland) maar het was Florent die de prijs uiteindelijk wegkaapte. Waarom dit heugelijk nieuws in dit artikel thuishoort, is omdat dit internationale natuurfilmfestival, dat georganiseerd werd in het kader van het Duitse Bundesfilmfestival Natur, onder patronage van UNICA staat. Aan verscheidene landen, waaronder België, werd gevraagd één of twee van hun bekroonde ‘Natuur- of dierenfilms’ ter beschikking te stellen om mee te dingen naar de begeerde prijs. De laureaat werd, bovenop een geldprijs, uitgenodigd om naar de prijsuitreiking en galaprojectie te komen in Blieskastel (Duitsland). En het was de huidige UNICA-voorzitter, de Luxemburger Georges Fondeur, die de prijs uitreikte. Uitstekende natuurfilms Bij de deelnemers waren de vroegere voorzitter van UNICA, Max Hänsli (Zurich, Zwitserland) met ‘Die Fisher’, over verschillende visserspraktijken, en Jan Kuska (Liptovsky, Slowakije) met ‘Uber die parubkou in Uhlisku’, een indrukwekkende film over het zware werk van trekpaarden in de wouden van de Karpaten, waar ze de afgezaagde boomstammen in de sneeuw naar beneden trekken. Menig kijker voelt zich ongemakkelijk bij het gevaarlijke werk van de prachtige dieren. “‘The Insect Man’ neemt ons mee naar de wereld van de Franse entomoloog Jean-Henri Fabre. Zijn wereld is niet die van de gevierde wetenschapsmens, maar de intieme wereld van zijn geliefde insecten. De film werd gedraaid in de Franse Provence, op dezelfde locaties waar de beroemde insectendeskundige zijn studieobjecten wist te vinden. Hij noemt ze mijn ‘geliefde insecten’. Van 2005 tot 2007 trok ik verschillende keren in verschillende seizoenen naar de Vaucluse, de Mont Ventoux en de boorden van de Rhône om er te filmen", vertelt Florent. Eerder werd Florent met deze film al laureaat in Frankrijk, Engeland, tot in Australië toe. Een juryvoorzitter, de Amerikaanse cineast Keenan Smart, die natuurseries draait voor de BBC en National Geographic, zei over de ‘The Insect Man’: “Een amateurfilm van zo’n buitengewone kwaliteit dat hij even goed in de categorie professionele films had kunnen ingeschreven worden.” (mc) n

Oproep: voorstelling van België Vóór elk landenprogramma op het UNICA-festival mag elk land zich in enkele minuten voorstellen. Het filmpje dat wij daarvoor hebben, is intussen wel wat voorbijgestreefd. Daarom organiseert FACINEB een wedstrijd. Inhoud De film moet in twee tot drie minuten het huidige België voorstellen op een eigentijdse manier. UNICA erkent (tot nu toe) alleen landen, en dus moeten de Waalse federatie, de Fédération des Clubs des Cinéastes et Vidéastes Francophones de Belgique en de Vlaamse, het Centrum voor Beeldexpressie, vermeld worden in de generiek. Maar wat de inhoud betreft, is de cineast vrij. Ook alle filmgenres mogen aan bod komen. Uiteraard zonder commentaar, zo visueel mogelijk. Als voorbeeld: de Britten hebben ieder jaar een ander filmpje dat inspeelt op de actualiteit en doorspekt zit met humor. Ook de Nederlanders proberen dat, het ene jaar al geslaagder dan het andere. Deadline Het is de bedoeling de ingezonden films, of een selectie ervan (ik droom luidop!) te tonen ter gelegenheid van het eenminuutfilmfestival 2012. Dat is gepland op zaterdag 24 maart 2012 in het Gemeenschapscentrum De Moelie in Linkebeek. FACINEB engageert zich om de laureaat met een mooie prijs te belonen. Het spreekt voor zich dat de winnende film in 2012 (en in de volgende jaren) op het UNICA-festival zal gedraaid worden als introfilm voor België, als dat land tenminste nog bestaat... Namens het FACINEB-bestuur Voor meer informatie: Willy Van Blaere, tel. 02 380 12 73


26 In Beeld

Swooni Een film van Kaat Beels

De eerste langspeelfilm van de 37-jarige regisseur Kaat Beels is een rasecht mozaïekverhaal waarbij tal van personages met hun eigen problemen af te rekenen krijgen om naar het einde toe alsnog in elkaars verhaallijn verstrikt te raken. Nieuw is dit niet, makkelijk te realiseren evenmin. Kaat Beels mikt dus hoog met haar langspeeldebuut. Het scenario is van de hand van Annelies Verbeke, Michel Sabbe en Kaat Beels zelf. En dat is ook meteen de reden waarom Peter Bouckaert van Eye Works deze film wilde produceren: het geloof in het talent van Kaat, Annelies en Michel. Peter Bouckaert: “Kaat en Annelies hadden met hun debuten ‘Cologne’ en ‘Slaap’ bewezen dat ze heel wat in hun mars hebben. We hebben Kaat en Annelies vijf jaar geleden samengebracht en hen gestimuleerd om de handen in elkaar te slaan voor een langspeelfilm. Doorheen heel het proces van ontwikkeling dat aan ‘Swooni’ is vooraf gegaan, hebben zij blijk gegeven van visie, geloof, wilskracht en veel talent. Met een grote openheid van geest, een enorme wilskracht en heel veel liefde hebben zij ‘Swooni’ versie na versie laten groeien. Intussen werkten zij verder aan hun artistieke parcours, Kaat met een aantal kortfilms en vooral met de prachtige tv-reeks ‘Jes’, Annelies met haar romans waarmee ze inmiddels ruimschoots bewees dat ze moeiteloos het niveau van haar schitterende debuutroman ‘Slaap’ kon overstijgen. Het creatieve team werd vervolledigd met scenarist Michel Sabbe met wie Kaat inmiddels had samengewerkt voor ‘Jes’. Drie zeer getalenteerde mensen maken met ‘Swooni’ hun debuut in de Vlaamse langspeelfilm. Het is een film geworden die hen direct op de kaart zet in de Vlaamse film. Een film die een grote gevoeligheid en maturiteit verbindt met eigenzinnigheid en openheid naar een publiek.”

Het verhaal: 6 personages, 24 uur. Een luxehotel middenin een hittegolf. De terminaal zieke Violette die haar laatste dagen in een Brussels luxehotel doorbrengt, wil zich voor ze sterft verzoenen met haar dochter Vicky, die als kamermeisje in het hotel werkt. Maar Vicky lijkt niet zo snel geneigd om het conflict bij te leggen. Ze ontfermt zich over Joyeux, een kleine Afrikaanse vluchteling die zich in het hotel verschuilt voor de politie. Ze laat Violette in de waan dat de jongen haar eigen kind is. Bij haar zal de jongen het immers veel beter hebben dan in z’n land van herkomst... Elders in het hotel wordt alles in gereedheid gebracht voor een huwelijk. Zus van de bruid, Anna, en haar man Hendrik zijn van de partij. Zij hebben het allemaal: een puberende zoon, een goeie job, een mooi huis,... Het huwelijksfeest van Anna’s zus doet hen echter nadenken over de keuzes die ze gemaakt hebben. Hendrik is gelukkig met wat hij heeft. Maar Anna vraagt zich af of er niet iets meer moet zijn. Vooral wanneer plots haar minnaar in het hotel opduikt en haar vraagt om met hem een nieuw leven te beginnen... Wanneer Amadou, de vader van Joyeux, in het hotel opduikt op zoek naar z’n zoon, raakt het lot van elk van deze personages onlosmakelijk met dat van de


In Beeld 27

anderen verbonden. Tot de regen de hitte breekt en voor verlossing zorgt. ‘Swooni’ is een verrassend mozaïekverhaal over hoop en vertwijfeling, passie en verraad, waarin niemand bij het uitchecken nog dezelfde is... Voor regisseur Kaat Beels is het centrale thema van ‘Swooni’ verlangen. “Verlangen verbindt de verschillende personages die op het eerste zicht weinig met elkaar gemeen hebben, behalve dat ze allen slachtoffer lijken te worden van hun eigen dromen.... Deze ‘sehnzucht’ naar iets groter en beter, drijft en stuurt hen en doet hen letterlijk en figuurlijk met elkaar botsen. Tijdens het korte verblijf in het hotel worden hun levens grondig door elkaar geschud en nadien zullen ze nooit meer hetzelfde zijn. Voor ze sterft, wil de bejaarde Violette zich verzoenen met haar dochter. Vicky verlangt naar een zinvol leven. Amadou en Joyeux naar een waardig bestaan. Anna naar grote passie... Alleen Hendrik heeft oog voor de schoonheid van zijn bestaan en zal er alles aan doen om hiervoor te vechten. Het tragische is dat deze mensen zo worden verblind door verlangen dat ze verliezen wat hen het meest dierbare is: elkaar. Wat er overblijft zijn gebroken gezinnen en levens en waar sommigen erin slagen elkaar terug te vinden, lijkt de kloof tussen anderen steeds dieper te worden. ‘Swooni’ is een multiplot drama dat een caleidoscopisch beeld van de ‘piramide der behoeftes’ ophangt. De meest essentiële menselijke basisbehoeftes contrasteren met de zogenaamde kwaliteitsproblemen van onze Westerse beschaving.”

waar verlangens vervuld worden. Binnen de geborgenheid van een hotelkamer kunnen de personages even ontsnappen uit de dagdagelijkse realiteit en zichzelf even opnieuw uitvinden, als diva zoals Violette of als gepassioneerde geliefde zoals Anna.” De keuze van het hotel was erg bepalend voor de look van de film. “Het moest een hotel met klasse en grandeur zijn, een tijdloze plek waar elegantie en schoonheid hoog in het vaandel worden gedragen. Een hotel waar het zilver blinkt, de lakens gesteven zijn en de piccolo’s altijd druk in de weer zijn. Het dakterras met zicht op de stad geeft lucht en weidsheid aan de film en staat mooi in contrast met het doolhof aan gangen en kamers in het hotel. En hoewel binnen, in het hotel, de airco de hitte bestrijdt, is het element van de hittegolf toch zeer zichtbaar. In de suites van het hotel schijnt de zon door de vensters binnen; licht en donker spelen een schaduwspel op de muren en vloer. Voor sommigen is het licht te fel, ze sluiten gordijnen en proberen te ontsnappen aan de brandende zon. Een gloomy sfeer die in contrast staat met het zomerse terras buiten”, aldus Beels.

Een hotel was voor dit verhaal de meest logische keuze voor Beels. Een hotel of broken dreams. “Zowel vormelijk als thematisch is een hotel de best denkbare locatie voor deze film. Een hotel is immers een plek die doet dromen en een plek

Voor producent Peter Bouckaert gaat ‘Swooni’ dan weer over heel veel dingen: “De ons inherente basisdrang 


28 In Beeld

om te streven naar “iets beters”, de constante twijfels die we als mensen hebben over de keuzes die we gemaakt hebben. Een film ook over het belang van een “thuis” hebben, een warm nest, iemand bij wie we onvoorwaardelijk thuishoren, maar de paradox die daar tegenover staat van de bindingsangst die we hebben, de verkramptheid die ons soms immobiliseert bij de gedachte aan wat we niet hebben, ten koste van ons genot van wat we wel hebben...” De cast wordt bevolkt door bekende en minder bekende namen. Wat die bekende namen betreft: dit keer geen obligate Jan Decleir, Koen De Bouw of Matthias Schoenaerts. De honneurs worden waargenomen door Geert Van Rampelberg (bekend van o.a. ‘Code 37’, ‘Vermist’ en ‘Dubbelleven’) in de rol van Hendrik, Viviane De Muynck (bekend van o.a. ‘Confituur’, ‘Oud België’ en ‘Vidange Perdue’) als Violette en Sara De Roo (bekend van o.a. ‘(N) iemand’ en ‘Rosie’) als Anna. En ze stellen niet teleur. Natali Broods (bekend van o.a. ‘Koning van de wereld’ en ‘Any way the Wind Blows’) speelt Vicky. Opmerkelijk is dat de rol van Joyeux wordt vertolkt door de 11-jarige Vigny Tchakouani. Vigny werd op de trein opgemerkt door Kaat Beels en uitgenodigd voor de audities voor Joyeux. Het leverde hem meteen zijn eerste hoofdrol in een langspeelfilm op! Issaka Sawadogo (bekend van o.a. ‘Si le Vent Soulève les Sables’ en ‘L’Envahisseur’) neemt de rol van Amadou op zich. In een bijrol herkennen we ook nog Maaike Neuville als Eva. Voor Kaat Beels blijft de grote kracht van cinema vooral die van de ontroering. En het is dat gevoel dat ze nastreeft met deze film. “Ik hoop met ‘Swooni’ een film gemaakt te hebben waarin de kijker wordt meegesleurd en ontroerd door de

zoektocht van de personages. De drukkende hitte en de opgekropte emoties zouden de temperatuur in de cinema moeten doen stijgen om iedereen vervolgens met een koortsachtig maar intens gevoel de nacht in te sturen.” En daar hebben wij niets aan toe te voegen, behalve dit: Swooni loopt sinds 24 augustus in de bioscoop. (je) n

Win!!! Beeld Express geeft 10 duotickets weg voor ‘Swooni’. Diegenen met een juist antwoord op de vraag ‘Wie speelt de rol van Violette?’ maken kans op een duoticket. Meespelen kan tot en met maandag 5 september 2011 via com@beeldexpressie.be. Lidnummer en adres vermelden in je mail! De winnaars worden persoonlijk verwittigd.


Festival 29

Cimatics presenteert TodaysArt.BE 2011 Van 29 september tot en met 1 oktober 2011 in Brussel

Het TodaysArt Festival, dat op 23 en 24 september 2011 voor de zevende keer in Den Haag plaatsvindt, breidt dit jaar uit naar Brussel. Stichting The Generator, verantwoordelijk voor TodaysArt.NL in Den Haag en Cimatics, platform voor audiovisuele kunst en organisator van het Cimatics Festival in Brussel, slaan de handen in elkaar en presenteren de eerste editie van TodaysArt.BE van 29 september tot en met 1 oktober 2011 in Brussel. TodaysArt.BE is een internationaal stadsfestival dat kunst, muziek, technologie en mensen samenbrengt door middel van een avontuurlijk programma met hedendaagse beeldende kunst en podiumkunsten. Het festival neemt gedurende drie dagen een van de bekendste plekken van Brussel over: het gebied rond Midi-Zuid Station. Net als bij TodaysArt.NL zal het programma van het festival in Brussel bestaan uit een dag- en avondprogramma met concerten, performances en exposities op verschillende binnenlocaties, grootschalige installaties en interventies in publieke buitenruimtes, een nachtprogramma met elektronische muziek en aanverwante audiovisuele kunsten, een exchange-programma met lezingen, workshops en educatieprojecten en een periferieprogramma waarin wordt samengewerkt met lokale culturele partners. TodaysArt.BE gebruikt en transformeert de infrastructuur van de stad om belevenissen te creĂŤren op inspirerende plaatsen, zoals pleinen, publieke gebouwen, musea, concertzalen, clubs en theaters. Daartoe behoren de bekende zalen en culturele instellingen van de stad, maar evengoed de vergeten of ondergewaardeerde publieke ruimtes, gebouwen of initiatieven.

TodaysArt.BE wordt een prikkelend platform voor opkomend talent en pioniers, die de mogelijkheden van nieuwe en veelal controversiĂŤle vormen van creatieve expressie verkennen. Voor degenen die niets willen missen, is er (naast de reguliere dag- en weekendtickets) een combi-ticket te koop, waarmee je toegang krijgt tot beide festivals. (je) n Kijk voor meer informatie en tickets op www.todaysart.be en www.todaysart.nl.TodaysArt.BE is een organisatie van Cimatics in samenwerking met MyCityLab.


30 productinfo

Kennismaken met Vegas Movie Studio HD Platinum 11 Het montageprogramma groeit van versie 10 naar versie 11 en dat is voldoende om er even aandacht aan te besteden. Wanneer je het montageprogramma start, toont het zijn erg professioneel uitziende interface. Hiertegenover verbleken heel wat montageprogramma’s tot eenvoudige speeltjes, maar dit is tevens één van de eerste nadelen van dit programma. Nadelen... maar ook voordelen De interface is niet direct de eenvoudigste om onder de knie te krijgen en bovendien enkel in het Engels beschikbaar. We beschikken echter wel onmiddellijk over een montageprogramma met echte professionele mogelijkheden. Over zowat alles heeft men de volledige controle. Eens je wat met het programma geëxperimenteerd hebt, zal je er toch snel mee weg zijn. Lukt het toch nog niet zoals verwacht, is er nog altijd de “show me how”-functie. Hier zeg je wat je wil doen en een handige hulpfunctie toont je in het programma welke acties je moet ondernemen. Een nieuwigheid is de device explorer. Eén van de problemen met een AVCHD-camera is dat de verschillende opnamen op een geheugenkaartje weggeschreven worden. Het is dan aan de gebruiker om de verschillende bestanden ergens naar de harde schijf te kopiëren. Dit is een actie die voor de nodige verwarring kan zorgen. De device explorer zal je camera, als deze correct aangesloten is, vinden en zelf zoeken waar de verschillende videoopnamen staan en deze in een venster tonen. Je kan kiezen welke van de opnamen je wil gebruiken en de device explorer zal ze netjes naar je harde schijf overschrijven en ze in het mediavenster importeren. Deze manier van werken is veel eenvoudiger dan de traditionele manier.

mogelijkheden en bevat een behoorlijk aantal voorbeelden die aan ieders smaak aan te passen zijn. In tegenstelling tot de professionele versie waar we met een lege tijdslijn starten, is de tijdslijn hier reeds bevolkt met sporen voor de videobeelden, eventuele overlays, titels, livegeluid, muziek en commentaar. Je kan echter naar believen video- en audiosporen bijmaken.

Meer mogelijkheden Het programma bevat een groot aantal, naar smaak in te stellen, overgangen en filters voor zowel beeld als geluid. De titelgenerator bulkt van de

Hands On Hier en daar zit er een knopje waarvan het niet onmiddellijk duidelijk is waar het nu juist voor dient, niettegenstaande er telkens een tekstje getoond wordt wanneer je de muis er overheen beweegt. De uitgebreide helpfunctie zal je dan ter hulp moeten komen. Ook zijn er nogal wat functies die je direct via een toetsencombinatie kan aanspreken, en eens je er hier wat van gememoriseerd hebt, is het lekker snel werken. Mocht je computer niet snel genoeg zijn om de montage in real time op je scherm te tonen, kan je een uitvlucht zoeken in “shift M”. Alle overgangen en effecten worden dan naar tijdelijke bestandjes gerenderd zodat dit niet meer in real time hoeft te gebeuren. Dit is vooral handig als we het resultaat van de montage in HD op een externe monitor willen beoordelen. Spijtig is wel dat hier steeds een tussenvenster getoond wordt waarvan de instellingen eigenlijk automatisch gekozen konden worden aan de hand van het gekozen projecttype. Dit projecttype kies je wanneer je een


productinfo 31

nieuw project begint. Handig is hier dat één van de types de instellingen automatisch selecteert aan de hand van een geselecteerde videoclip. Op die manier ben je steeds zeker van de juiste keuze. Monteren: een beetje anders Monteren doe je in de tijdslijn. Je kan een clip eerst op de juiste lengte brengen in de “trimmer”. Hiervoor moet je beginnen met een context menu te openen met de rechtermuisknop. Dubbelklik je op de clip, dan wordt hij gewoonweg ingevoegd op de plaats van je cursor. Dit kan voor onverwachte resultaten zorgen die evenwel via “undo” zo gecorrigeerd zijn. Het ware logischer geweest dat dubbelklikken de trimmer opende. Ook een beetje anders dan bij de meeste andere montageprogramma’s is, dat je niet de clip uit de trimmer naar de tijdslijn moet slepen maar wel het geselecteerde stukje op de tijdslijn van de clip in de trimmer. Handig is de manier waarop een overvloeier wordt gecreëerd. Het volstaat de clips over elkaar te slepen en je hebt een overvloeier.

Renderen zou sneller mogen Eens je montage klaar is, moet je ze nog renderen naar een nieuwe mts-file in het geval van AVCHD clips of terug naar een tape zenden in geval van HDV. Bij het renderen wordt er gebruik gemaakt van de grafische processor om het werk te versnellen (als een ondersteunde grafische kaart gebruikt wordt). Dit geeft echter niet de verbetering in rendertijd die men zou verwachten. De GPU van de grafische kaart wordt maar voor een 5% gebruikt. Hier is waarschijnlijk nog ruimte voor verbetering. Het renderen zal ongeveer driemaal zolang duren als de lengte van de montage. Conclusie: een echte aanrader Vegas Movie Studio HD Platinum 11 is een stabiel montageprogramma dat, eens je het wat gewoon bent, aangenaam en snel werkt. Enkele toeters en bellen onderscheiden het van de concurrentie in de ‘minder dan 100 euro pakketten’. Renderen had wat sneller gemogen en hier en daar hebben

de ontwikkelaars wat rare kronkels in de bediening ingebakken. Voor zijn prijs zal je echter wel moeten zoeken om een vergelijkbaar montageprogramma te vinden met zoveel professionele trekjes. Als je de volledige controle over je montage wil, is dit een echte aanrader! (cg) n


32 Wedstrijd

Een FIAP-biënnale in ons land FIAP, de internationale organisatie voor kunstfotografie, waarbij ook ons land is aangesloten, organiseert tweejaarlijks in alle verschillende disciplines fotowedstrijden voor de aangesloten landen. Dit jaar wordt de 26ste FIAP-biënnale voor Geprojecteerde Beelden in België georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Beeldexpressie. Het Centrum voor Beeldexpressie heeft de nodige ervaring in het organiseren van zo’n internationale wedstrijd door in 2002 twee FIAP-biënnales, voor kleurfoto’s en dia’s, op te zetten. De biënnale ‘Geprojecteerde Beelden’ is vrij nieuw (2de editie), en kwam er als vervanging van de biënnale voor diapositieven.

De selectie had plaats op zaterdag 20 en zondag 21 augustus in GC De Bosuil in Overijse. De plechtige prijsuitreiking, de projectie en een tentoonstelling van de beste werken gaan door op zaterdag 24 september 2011 om 15 u. in CC De Kern in Wilrijk, in aanwezigheid van de voorzitter van FIAP, gevolgd door een receptie. Iedereen is van harte welkom! (jd) n

FIAP is de hoogste instantie voor de internationale kunst- en culturele fotografie, en groepeert niet alleen amateurs, maar ook, in tal van landen, professionele fotografen. FIAP is de enige fotografische organisatie erkend door UNESCO. Haar manifestaties zijn bij de meest belangrijke in de niet-commerciële fotografische wereld. De fotografie, zegt men, kent geen grenzen noch talen. Dit wordt eens te meer bewezen door de deelname aan de biënnales. De biënnales zijn eigenlijk competities tussen de ledenlanden en zeker niet tussen de fotografen. Hoewel er toch een paar medailles uitgereikt worden aan individuele fotografen, worden de hoofdprijzen toegekend aan landen. Zo is er de wereldbeker in elke biënnale, en vooral de Schaal Van de Wijer (genoemd naar onze landgenoot en stichter van FIAP) die uitgereikt wordt op elk FIAP-congres aan het land met de beste resultaten in de vier biënnales van de voorbije twee jaar. Wij krijgen de gelegenheid de werkwijze te kennen van deze landen die dikwijls sterk uiteenlopende strekkingen vertonen. De competitie en de daaruit volgende rangschikking zijn werkelijk bijkomstig. Deze FIAP-biënnale heeft niet tot voornaamste doel een tentoonstelling van hoog niveau te geven. Daartoe zijn er de internationale salons waar je mooie beelden van gevorderde fotografen kan aanschouwen. Deze projectie heeft echter een belangrijke documentaire waarde en is nodig om de vriendschapsbanden te vernauwen tussen de meer dan 80 verschillende landen die verenigd worden door deze grote fotografische familie genoemd FIAP. Het is duidelijk dat deze manifestatie een hoogtepunt wordt voor de fotoverenigingen van ons land dat niet mag gemist worden! Door de grote impact van de biënnales bij de verschillende nationale federaties, is er steeds een grote belangstelling. Voor deze biënnale hebben zowat 40 landen (waaronder ook België) uit alle continenten een portfolio van twintig digitale beelden ingeleverd: een collectie met een thema dat elk land zelf kiest en waardoor de reeks samenhang krijgt. De jury bestond uit: • Emile Wanderscheid, EFIAP, HonEFIAP, Luxemburg (voorzitter van FIAP) • Joseph Schreuer, AFIAP, België • Theo Van der Heijdt, EFIAP, ESFIAP, Nederland

© Ramayana, Anom Manik AGUNG, Indonesië

© Melasti Ceremony, Agatha Anne BUNANTA, Indonesië.


Uit op dvd 33

The Extra Man ‘The Extra Man’ is de tweede film van het regisseursduo Springer Berman en Pulcini, die met hun eerste, ‘American Splendor’, een nominatie op zak hadden voor de Academy Awards. ‘The Extra Man’ is de verfilming van de gelijknamige roman van Jonathan Ames. De eenzame dromer Louis (Paul Dano, ‘There Will Be Blood’) verhuist naar New York om toneelschrijver te worden. Daar vindt hij woonruimte bij Henry (Kevin Kline, ‘A Fish Called Wanda’). Deze excentriekeling is Extra Man: een sociale escort van welgestelde weduwes van Manhattan. Hij neemt Louis onder zijn hoede. Ondertussen ontmoet Louis de mooie Mary (Katy Holmes, ‘Batman Begins’) en buurman Gershon (John. C. Reilly, ‘Magnolia’) … ‘The Extra Man’ is een komedie vol eigenaardige personages, vertolkt door een all star Hollywood cast en gesitueerd in New York’s Upper East Side. The Extra Man, Shari Springer Berman & Robert Pulcini, Lumière, 108 min., 16:9, Dolby Digital 2.0

Illégal Tania, van Russische afkomst, is naar België gekomen in de hoop een betere toekomst te vinden voor haar 13-jarige zoon Ivan. Samen verblijven ze al 8 jaar in België. Ze spreken de taal goed, maar ze hebben geen paspoort en leven hier illegaal. In het openbaar spreekt Tania liever geen Russisch met haar zoon, uit angst op te vallen. Altijd is ze op haar hoede, tot ze op de verjaardag van haar zoon wordt aangehouden door de immigratiepolitie. Ivan kan nog net ontsnappen. Tania wordt naar een gesloten opvangcentrum voor illegalen gestuurd. Een plek waar geen rechten blijken te gelden. Ondertussen ontfermt de Russische maffia zich over haar zoon... ‘Illégal’ toont de heftige strijd van een jonge moeder tegen een onzichtbare vijand. Een psychologische thriller met een maatschappijkritisch onderwerp als sociale achtergrond... Deze Belgische film van de jonge, nog relatief onbekende, regisseur Olivier Masset-Depasse (afkomstig uit Charleroi en met ‘Illégal’ aan zijn tweede langspeelfilm toe) werd bekroond met de Prix SCAD Quinzaine op het Filmfestival van Cannes en was de Belgische inzending voor de Oscars in de categorie Beste niet-Engelstalige Film. De hoofdrol in de film wordt gespeeld door Anne Coesens. Illégal, Olivier Masset-Depasse, ABC Distribution, 91 min., 16:9 anamorphic, Dolby Digital 5.1

Snabba Cash Met zijn debuut ‘Snel Geld’ gaf de Zweedse thrillerauteur en strafrechtdocent Jens Lapidus direct een enorm visitekaartje af. Het boek kreeg geweldig goede kritieken en de rechten zijn inmiddels aan meer dan twintig landen verkocht. Een verfilming van de rauwe bestseller kon dus niet uitblijven. Sinds de release begin dit jaar in Zweden groeide ‘Snabba Cash’ uit tot een van de grootste Scandinavische filmhits ooit. ‘Snabba Cash’ is een keiharde thriller geworden met veel knokpartijen en een originele plot. In Stockholm, waar de decadente bovenwereld en de rauwe onderwereld nauw met elkaar verbonden zijn, zwichten drie mannen voor de destructieve lokroep van de cocaïnehandel. De ambitieuze student JW, de Servische moordmachine Mrado en de Chileense drugsdealer Jorge dromen van een beter leven. Maar dan hebben ze wel geld nodig. Veel geld. En snel… Snabba Cash, Daniél Espinosa, Lumière, 124 min., 16:9, Dolby Digital 5.1

(je)

Win!!! Beeld Express geeft 5 exemplaren weg van ‘Illégal’ en 3 van ‘The Extra Man’ en van ‘Snabba Cash’. Mail voor 12 september 2011 (com@beeldexpressie.be) en maak kans om te winnen! Vermeld in je mail zeker je naam, lidnummer en adresgegevens én voor welke titel je meespeelt (1 film per lid)! Veel succes!


34 Vorming

Kunst verandert Hervormingen op til in het deeltijds kunstonderwijs

Kunstenaars creëren verandering, maatschappelijke evoluties bieden andere uitdagingen en de verwachtingen van jongeren en volwassenen ten aanzien van het kunstonderwijs onderlijnen de nood aan nieuwe wendingen. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet presenteerde in april zijn conceptnota ‘Kunst verandert’. Die legt de contouren vast voor een nieuwe opleidingsstructuur in het deeltijds kunstonderwijs. Smet wil de huidige sterktes behouden, maar meer ruimte bieden aan actuele interesses en leervragen. Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) zit in de lift. Anno 2011 volgen zo’n 170.000 leerlingen muziek, woord, dans of beeldende kunst in één van de 169 academies. Toch is er nood aan bijsturing. Niet alleen juridische motieven spelen een rol (summiere wetgeving, getuigschrift i.p.v. volwaardig diploma) maar vooral de dynamiek van onderuit leidt tot herziening. Eind 2007 startte de Werkgroep Inhoudelijke Vernieuwing DKO haar denkproces. Wat voorligt, zijn voorstellen met het oog op een meer leerlinggericht, actueel en doelgericht DKO. In hoeverre alle hervormingsplannen overeind blijven is nog niet duidelijk. De minister en zijn entourage nemen ruim de tijd om de conceptnota toe te lichten en reacties uit onderwijs- en cultuurmiddens in te winnen. In het najaar krijgt de Vlaamse regering een aangepaste versie te zien. In het voorjaar 2012 wordt een tweede nota verwacht die ondermeer inzoomt op de financiële en personele consequenties van de hervormingen. Vanaf 1 september 2014, een jaar later dan oorspronkelijk werd voorzien, zal de reorganisatie gefaseerd van start gaan. De voorgestelde aanpassingen zijn niet in twee alinea’s te vatten. We doen een poging zonder volledig te willen zijn. Wie er echt alles over wil weten, kan terecht op de website van de Vlaamse overheid: www.ond.vlaanderen. be/dko.

Enkele wijzigingen in een notendop: • Instapleeftijd wordt 6 jaar voor alle richtingen (i.p.v. 8 jaar zoals nu voor muziek). • De tweedeling beeldende kunsten versus muziek, woord en dans vervaagt. Het DKO profileert zich als één geheel met vijf domeinen: muziek, beeld, dans, drama of mediakunst. Om het hele gamma te kunnen aanbieden zullen er regionale samenwerkingsverbanden nodig zijn. • Domeinoverschrijdende focus: in de eerste graad kies je één domein als invalshoek, de aandacht voor de andere domeinen wordt wel opgevoerd. • Nieuwe richtingen in het aanbod: mediakunst, volksmuziek, niet-westerse kunst en ‘urban arts’. • Meer aandacht voor cross-overs. • Starten in het DKO op basis van je voorkennis en kunnen. Wie kennis,

ervaring en attitudes opdoet in de amateurkunstensector of als autodidact kan meteen in een hogere graad starten. • Contactonderwijs blijft dominant, maar alternatieve leervormen zoals digitale leerplatforms en e-learning doen hun intrede. • Zuiver passieve kunstopleidingen (bv. kunstgeschiedenis) worden overgedragen naar het sociaalcultureel werk. • Het DKO erkent de ‘uitstroom’ naar kunstbeoefening in de vrije tijd expliciet. Daarnaast kunnen afgestudeerden terecht in het hoger kunstonderwijs of op de arbeidsmarkt.

DKO reikt amateurkunsten de hand De amateurkunsten komen herhaaldelijk op een positieve manier aan bod in de hervormingsplannen. Dat bewijzen bijvoorbeeld volgende uitspraken: • “Het DKO biedt vorming aan mensen die hun artistieke talenten willen exploreren en ontwikkelen in hun vrije tijd. Het hoeven niet allemaal nieuwe De Keersmaekers te worden, maar even goed liefhebbers die hun creativiteit in de vrije uren willen botvieren en hun techniek wensen bij te stellen.” • “Leerlingen komen niet allemaal met dezelfde verwachtingen naar het DKO. Kinderen willen hun talenten ontdekken, terwijl volwassenen soms al een hele tijd als amateurkunstenaar actief zijn en hun artistiek niveau willen verhogen. Voor nog anderen is het een voorbereiding op het hoger kunstonderwijs of volgen ze DKO met het oog op beroepsdoeleinden. Binnen een globale structuur wil DKO die verschillende leerroutes mogelijk maken.” • “Met die verschillende leerverwachtingen wil de overheid expliciet rekening houden. De finaliteit ‘kunstbeoefening in de vrije tijd’ verwijst naar de amateurkunsten zowel in georganiseerd verband als op individuele basis.” Het feit dat er meermaals wordt verwezen naar amateurkunsten is uiteraard positief. De link tussen deeltijds kunstonderwijs en amateurkunsten wordt in deze nota duidelijk in de verf gezet. Dit neemt niet weg dat de amateurkunstenorganisaties naast enthousiaste geluiden ook enkele kritische kanttekeningen maken, bijvoorbeeld over:


Vorming 35

• De kwaliteit van het onderwijzend personeel. Onderzoek bij amateurkunstenaars wees uit dat appreciatie van het DKO dikwijls afhangt van de manier waarop de leerkracht les geeft. Artistieke en pedagogische navorming en verplichte bijscholing kunnen enkel ten goede komen. Bovendien is het een must dat het hoger kunstonderwijs tijdig concrete richtlijnen krijgt om de DKO-leerkrachten van ‘morgen’ ten gronde voor te bereiden. We kunnen onmogelijk verwachten dat in 2014 alle lerarenkorpsen al integraal de switch maken naar de ‘nieuwe stijl’. • De hoop dat academies gestimuleerd worden om samen te werken met het lokale culturele veld. Ook cultuurcentra, bibliotheken, kunsteducatieve organisaties, cultuurraad en amateurkunstverenigingen vervullen een rol in kunsteducatie. Daarnaast hebben deze spelers gemeenschappelijke belangen zoals gemeentelijke ondersteuning en infrastructuurbeleid. Hoe meer samenwerking en afstemming hoe liever! • De stimulans om het aanbod te spreiden en vooral voorkomen dat er leemtes ontstaan. Kleinere academies kunnen onmogelijk de brede waaier aan subdisciplines op hun eentje aanbieden. Regionale afspraken zullen moeten voorkomen dat bepaalde opleidingsonderdelen volledig uit de boot vallen. • Het vaststellen van competenties. Op basis van kennis en kunde, mogen leerlingen een of meerdere graden overslaan. Het is nog zoeken naar een valabel model om de eerder /elders verworven competenties juist in te schalen.

Waar passen foto en film in dit plaatje? Volgens de conceptnota is het DKO in de toekomst opgedeeld in vier graden. De eerste graad focust op het domeinoverschrijdende werken. Leerlingen kiezen één domein, zijnde muziek, beeld, dans, drama of mediakunst, maar het domeinoverschrijdend denken en werken vormt de rode draad. In de tweede graad maakt de leerling een keuze tussen een algemene of specifieke benadering. Je kan dus o.a. kiezen voor de opleiding ‘beeld algemeen’ of ‘beeld specifiek’, met de keuzemogelijkheden architecturale vorming, 2D, 3D, fotografie of kunstenambacht; maar ook ‘mediakunst algemeen’ of ‘mediakunst specifiek’ met de opties: animatiefilm, video- en filmkunst, mediaperformance. In de derde graad kan de leerling zijn keuzes nog verder verfijnen. Atelier en specifieke opleidingsonderdelen komen centraal te staan. Daarnaast is er ruimte voor cross-over-opleidingen zoals bv. bij audiovisuele media. De vierde graad ten slotte is gericht op de finaliteit van de opleiding. Naargelang doorstroom (= hoger kunstonderwijs) of uitstroom (arbeidsmarkt of kunst in de vrije tijd) volgen leerlingen een aangepast leertraject met meer of minder lestijden en aandacht voor andere kennis en vaardigheden. (ev) n


36 Wedstrijd

Welkom op het Festival van de Vlaamse niet-professionele cineasten Hiermee wordt iedereen van harte uitnodigd op de jaarlijkse nationale filmwedstrijd. Na Roeselare in West-Vlaanderen vorig jaar, trekken we dit jaar op onze ronde door de provincies naar Vlaams-Brabant, meer bepaald naar Jezus-Eik. Het is niet de eerste keer dat de nationale filmwedstrijd hier gehouden wordt, maar we moeten wel teruggaan tot in 1993: bij het 20-jarig bestaan van NAB werd in De Bosuil de nationale juniores wedstrijd georganiseerd.

fantasie-, speelfilms) en de algemene laureaat. Je krijgt dan ook de gelegenheid om de winnende films van de zes nevenklassementen te zien! Op de galaprojectie zal de cineast voor elke deelnemende film één aandenken krijgen, de videocassettes worden aan de cineasten terugbezorgd, iedereen krijgt een palmares en kan nog napraten tijdens de receptie. (mc) n

De nabijheid van het indrukwekkende Zoniënwoud, de vele restaurants en het grote, gezellige terras van De Bosuil lokken veel wandelaars. Bij mooi weer is de zondagnamiddag een topmoment. We kunnen alleen hopen dat ook de filmprojecties deze extra aandacht krijgen. Alle projecties zijn gratis. Binnen- of buitengaan tijdens een filmprojectie zelf getuigt van weinig respect voor de cineast, maar tussen de films gaat het licht telkens enkele minuten aan en kan je gerust de zaal in of uit.

Info: michelle.cooreman@skynet.be

42 films, 5 juryleden Voor de wedstrijd zijn 42 films weerhouden via de selectiewedstrijden in de provincies, dat is bijna één derde minder dan vorig jaar. Maar net als met de wijn, is het ene jaar het andere niet. Door de goede ervaring van de jurysamenstelling van vorig jaar, kozen we voor dezelfde verdeling dit jaar: drie ervaren leden uit eigen kringen, Carl Goossens, Walter De Cock en Werner Vanbranteghem, één filmschoolcineast, Niko Himschoot en een Waalse collega, Luc De Pauw. Na ieder projectieblok wordt het gemiddelde van elke film openbaar gemaakt. Na alle films gezien te hebben, is het algemeen klassement opgemaakt en kennen we de algemene laureaat. Maar daarmee is de taak van de jury nog niet ten einde. Nieuw nevenklassement De jury moet inderdaad nog vier films nomineren in elk van de zes nevenklassementen (verhaallijn/mise en scène, fotografie, sociaal aspect, regie, klankband, vernieuwende waarde/creativiteit), en telkens één winnaar aanduiden. Zoals je merkt werd acteerprestatie vervangen door sociaal aspect. Bij de evaluatie van vorige wedstrijd was de meerderheid het er over eens dat voor acteerprestatie slechts een beperkt aantal films in aanmerking komt. Het is immers alleen van toepassing op speelfilms, eventueel ook op fantasiefilms, en er werd dus gezocht naar een aspect dat meer algemeen kon toegepast worden. Het sociale kan slaan op een rol in een film, op een thema, op een actie die verfilmd wordt, op de manier om het idee uit te werken... De juryleden zullen hier vast wel inspiratie voor vinden. Alle andere nevenklassementen werden onveranderd gehouden. De timing staat op de website www.beeldexpressie.be, via de kalender (klikken op 8 of 9 oktober); de cineasten werden intussen al persoonlijk verwittigd. Galaprojectie Deze heeft plaats op dezelfde locatie als het festival op zondag 13 november 2011, vanaf 14.30 u.! Dan worden de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de zes nevenklassementen, de eindlaureaten in de drie categorieën (informatie-,

Praktisch Wanneer: Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2011 Start om 9.30 u. Waar: GC De Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Overijse Een plannetje vind je op www.debosuil.be via Contact/ bereikbaarheid. Er is parkeergelegenheid in de straten langszij en een parking 50 meter rechts van de Bosuil. Catering: De uitbaters van de cafetaria zorgen voor eten en drinken. Wie echter een warm middagmaal aan 13,50 euro zonder drank wenst, moet dat op voorhand bestellen. Menu op zaterdag 8 oktober: Soep - Kalkoen/druivensaus/kroketten - Tiramisu. Menu op zondag 9 oktober: Soep - Vis van de dag/ aardappelpuree - Chocomousse. Bestellen kan tot en met 29 september 12 u., en moet op voorhand betaald worden. • Bestellen bij michelle.cooreman@skynet.be, tel. 02 380 61 65 of 0473 78 21 10. • Betalen op rekeningnummer: 414-4199991-24 van CvB vzw (BIC: KREDBEBB/IBAN: BE81 414 4199991 24) met duidelijke vermelding van datum, naam en aantal maaltijden. Bestellingen van broodjes voor het avondmaal (baguette aan € 3 en € 3,5) ter plaatse tijdens de eerste pauze in de voormiddag. Logies: Hotel Soret ligt op 50 meter aan de overzijde van de straat en heeft 40 kamers. Adres: Kapucijnendreef 1, 3090 Jezus-Eik - Overijse. Info: www.hotel-soret.be


in Beeld 37

Hasta La Vista Openingsfilm Filmfestival Oostende

Regisseur Geoffrey Enthoven trok met zijn vijfde langspeelfilm deze zomer naar Canada om er mee te dingen naar de ‘Grand Prix des Amériques’ op de 35ste editie van het Filmfestival van Montréal. ‘Hasta la Vista’ ging er in wereldpremière. Door in competitie te gaan in Montréal treedt ‘Hasta la Vista’ in de voetsporen van Nic Balthazars ‘Ben X’ (2008) en van Hans Van Nuffels ‘Adem’ (2010). Beide films wonnen de hoofdprijs op dit festival. Bij het ter perse gaan was nog niet bekend of hij in de prijzen gevallen is. De Vlaamse première is voor het Filmfestival Oostende (zie ook p.12), waar ‘Hasta la Vista’ op 2 september het festival opent! Geoffrey Enthoven mag al voor de tweede keer Filmfestival Oostende openen, dit maal met de prent ‘Hasta la Vista’ (na ‘Meisjes’ in 2009). Enthoven studeerde in 1999 af aan het KASK als Meester in de Audiovisuele Kunsten. In datzelfde jaar richtte hij samen met Mariano Vanhoof het productiehuis Fobic Films op. De nu 37-jarige regisseur heeft al een aantal opmerkelijke films op zijn naam staan. Zijn afstudeerproject ‘De Aanspreker’ werd bekroond met meerdere prijzen en werd in verschillende landen vertoond. ‘Les Enfants d’Amour’, zijn langspeeldebuut, won in 2001 de hoofdprijs op het Filmfestival van Gent. ‘Vidange Perdue’ (2006), misschien wel een van zijn bekendste prenten, leverde hem een Golden Rosa Camuna in Bergamo in Italië op. In 2008 regisseerde Geoffrey ‘Happy Together’ en in 2009 ‘Meisjes’. Daarnaast is Geoffrey Enthoven freelance regisseur van commercials, videoclips en fictieseries voor talrijke productiehuizen. En nu is er dus ‘Hasta la Vista’. Het scenario werd geschreven door Pierre De Clercq (o.a. ‘Verlengd Weekend’ en ‘Man zkt. vrouw’). Voor deze film zocht Enthoven zijn inspiratie in het leven van de fysiek gehandicapte Amerikaan Asta Philpot, die ijverde voor gelijke seksuele rechten. Philpot was het onderwerp van de Britse documentaire ‘For One Night Only’ uit 2007 en reisde de wereld rond als gastspreker in talkshows over de hele wereld, waaronder de wereldbekende show van Oprah Winfrey. Philpot werd geboren in 1982 in Miami (Florida) met Arthrogryposis, een aangeboren afwijking van de ledematen waarbij de zachte weefsels blijvend

zijn samengetrokken zodat de beweeglijkheid van de gewrichten heel beperkt is. Hij komt op voor een actief seksueel leven voor mensen met een fysieke beperking, zelfs als je hiervoor moet betalen. Asta organiseerde een reis voor lotgenoten die het net als hij moeilijk hebben om een relatie te beginnen, romantisch of seksueel, omwille van hun fysieke handicap. Asta klaagt nooit over zijn lichaam. Hij is een boegbeeld voor vele mensen met een handicap. Hij stichtte ook de Asta Philpot foundation (www.astaphilpotfoundation.org), een stichting die mensen met een beperking helpt zichzelf te aanvaarden en van het leven te genieten. ‘Hasta la Vista’ is geïnspireerd op de levenservaringen van Asta Philpot. Hij was ook nauw betrokken bij de casting en de verfilming. In Enthovens versie beslissen drie jonge kerels met een fysieke handicap om een serieuze stap in de wereld te zetten. De drie vertrekken, zogezegd op wijntour, naar het zuidelijke Spanje om er eindelijk eens van de grond te gaan. 


38 In Beeld

Seks voor iedereen! ‘Hasta la Vista’ is een verhaal over liefde, onvoorwaardelijke vriendschap en lust. Een verhaal over humor als enige manier om een pijnlijke situatie te ontladen. Over intens verlangen als krachtigste drijfveer om grenzen te verleggen. Verlangen drijft een mens en stelt hem in staat om dingen te doen waarvan hij niet wist dat ze binnen zijn mogelijkheden lagen. Een verlangen dat uiteindelijk meestal sterker blijkt dan de invulling ervan. ‘Hasta la Vista’ is een roadmovie waar de reis belangrijker is dan de bestemming. Drie jonge gasten, Jozef, Lars, en Philip, houden van wijn en vrouwen. Het eerste proeven ze met plezier, maar het tweede hebben ze nog nooit mogen smaken. Onder het mom van een wijntour reizen de drie naar Spanje om daar in een gespecialiseerd bordeel hun eerste seksuele ervaring te beleven. Niets zal hen tegenhouden. Zeker niet het feit dat de eerste blind is, de tweede in een rolstoel zit en de derde volledig verlamd is. De drie hebben een concrete missie maar op een hoger niveau vechten ze evenzeer voor hun zelfstandigheid en hun zelfgecreëerde kans op liefde en vriendschap. Een zelfstandigheid die, zoals ze tot hun schade en schande ondervinden, ook weer op nieuwe beperkingen stuit. Voor bepaalde handelingen en doelstellingen zijn ze aangewezen op elkaar en op Claude. In die confrontatie met ieders beperkingen en talenten ontspint zich een complexe interactie. De reiservaring en de vriendschapsband die onderweg ontstaat, krijgt met elke gereden kilometer de bovenhand op het bezoek aan El Cielo. Leven met een fysieke handicap betekent leven met een oneindige lijst beperkingen en een niet gewilde afhankelijkheid van anderen om de meest simpele dagelijkse verrichtingen tot een goed einde te brengen. Vaak genoeg is er liefde en betrokkenheid, maar wat als iemand meer nodig heeft dan dat? We leven in een lichaam dat, net als de geest, nood heeft aan tederheid, ontspanning en passie. Dit is vanzelfsprekend voor ons, maar een bron van frustratie

voor diegene die door zijn of haar fysieke handicap geen meester (meer) is over zijn eigen lichaam. ‘Hasta la Vista’ is een film over diepe en ware vriendschap. Uit de manier waarop Lars, Philip en Jozef elkaar jennen, spreekt van bij het begin een diepe genegenheid. Wij lachen niet met hen, zij lachen met zichzelf en met elkaar. Enkel echte vrienden kunnen dat van elkaar verdragen. Dat gevoel wordt naarmate de film vordert nog versterkt. De drie kennen overduidelijk elkaars zwakke punten, maar aanvaarden ze. Tenslotte heeft iedereen, handicap of niet, zijn beperkingen en heeft iedereen het moeilijk om zijn dromen te grijpen.

De hoofdrollen De drie hoofdrollen zijn weggelegd voor Gilles De Schryver (Lars), Tom Audenaert (Jozef) en Robrecht Vanden Thoren (Philip). Ook Isabelle De Hertogh vervoegde de cast in de rol van Claude. Robrecht Vanden Thoren (bekend van het sketchprogramma ‘Wat als?’ en gastrollen in o.a. ‘Flikken’, ‘Witse’, ‘Thuis’, ‘Aspe’ en ‘Code 37’) vertolkt de rol van Philip. Philip is 28 jaar en lijdt aan arthrogryposis, een aangeboren afwijking van de ledematen. Hij zit al heel zijn leven in een rolstoel. Ondanks zijn zware handicap heeft hij van thuis uit een kleine praktijk uitgebouwd als ontwerper van websites. Philip is een plantrekker, zeer gedreven en de meest ondernemende van het drietal. Hij is temperamentvol ook. Naast buien van plots enthousiasme en veerkracht liggen woede en


in Beeld 39

frustratie dicht onder het oppervlak. Zijn humor is bijtend, op het cynische af. Moeder Ingrid (Katelijne Verbeke) zorgt fulltime voor haar zoon en vader Geert (Karel Vingerhoets) staat in het onderwijs. Zij leven al 28 jaar met Philips handicap en hebben in dit alles een grote nuchterheid verworven. Acteur (bekend uit ‘Code 37’), theatermaker en schrijver Gilles De Schryver speelt Lars, een jonge twintiger. Een agressieve hersentumor heeft van de ene dag op de andere zijn leven op zijn kop gezet. Hij is aan een rolstoel gekluisterd en ondergaat soms intense pijnen. Lars wil nog alles uit het leven halen en doet dit met een grote roekeloosheid. Hij gaat met plezier mee in Philips bijtende humor en dan is de brave Jozef een dankbaar slachtoffer. Maar meer dan Philip en Jozef beseffen is hun vriendschap zijn groot houvast. Lars’ plotse ziekte heeft het leven van zijn ouders Lisbet (Karlijn Sileghem) en Maarten (Johan Heldenbergh) compleet omgegooid. Zij hebben moeite zich daarbij neer te leggen. Jozef is 31 en lijdt aan een oogziekte: hij is voor 95% visueel gehandicapt. Jozef woont nog bij zijn moeder (Marilou Mermans). Hij heeft zijn handicap aanvaard, maar voelt zich toch gevangen. Ook het feit dat hij nog nooit een (seksuele) relatie heeft gehad, weegt. Het voorstel van Philip om naar ‘El Cielo’ te trekken kan dan ook op zijn groot enthousiasme rekenen. Maar de reis zorgt ook voor enige tweestrijd: voor één keer kiezen voor zichzelf betekent zijn toegewijde moeder in de steek laten. Jozef heeft een onverwoestbaar goed humeur en staat met enige — soms verfrissende — naïviteit in de wereld. Philip en Lars maken daar graag misbruik van. Maar Jozef heeft de gave om hen op tijd en stond en ondubbelzinnig duidelijk te maken waar het echt op staat. De rol van Jozef wordt gespeeld door Tom Audenaert.

voorval thuis werd Claude op staande voet ontslagen en veroordeeld tot een gevangenisstraf. Na haar vrijlating heeft ze een tweedehands busje gekocht en nu komt ze aan de (schaarse) kost met zieken- en gehandicaptentransport.

Soundtrack Op verzoek van producent Mariano Vanhoof (Fobic Films) en regisseur Geoffrey Enthoven heeft Stijn Meuris samen met twee muzikale kompanen en broers Bart en Kris Delacourt (ex-Monza en lid van de Antwerpse avantgarde-band Papermouth) de soundtrack voor ‘Hasta La Vista’ geschreven. Het resultaat van die samenwerking is een bijwijlen sferische en akoestische, maar soms ook popgerichte en energieke score met een zuiderse inslag. Meezingbaar bij momenten (zoals in de tracks ‘Verder Dan Een Kus’ en ‘Route Nationale’), maar ook dromerig en bevreemdend op andere. Benieuwd naar film en soundtrack? ’Hasta la Vista’ zal vanaf 14 september 2011 in alle Vlaamse bioscopen te zien zijn. (je) n

Claude, vertolkt door Isabelle De Hertogh, is een Franstalige Brusselse en een fors gebouwde, no-nonsense vrouw. Tot voor kort was zij een hard werkende, uiterst capabele thuisverpleegster die in haar kleine autootje van hot naar her reed om patiënten te verzorgen. Door een ongelukkig

Win!!! Beeld Express geeft 10 duotickets weg voor ‘Hasta la Vista’. Diegenen met een juist antwoord op de vraag ‘Hoe heet de producent van Hasta la Vista?’ maken kans op een duoticket. Meespelen kan tot en met vrijdag 9 september 2011 via com@beeldexpressie.be. Lidnummer en adres vermelden in je mail! De winnaars worden persoonlijk verwittigd.


40 CvB passé

é s s pa

© Jeanloup Sieff

Photo Event (Mechelen - 18 juni tot en met 21 augustus 2011) Photo Event 2011, dat is internationale topfotografie versus aanstormend ‘eigen’ talent! Van 18 juni tot en met 21 augustus presenteerde het Cultuurcentrum Mechelen het werk van zeven bijzondere fotografen. Jeanloup Sieffs prachtige zwart-witfoto’s kwamen optimaal tot hun recht in de imposante grote zaal, net als het werk van Liesje Reyskens en Rebekka Vanderhaeghen. Lieve De Beckers foto’s verrasten dan weer in de inkomhal, terwijl de industriële look van De Garage het perfecte decor vormde voor het werk van Ellen Kooi, Julia Fullerton-Batten en Sarah Van Marcke. De vernissage kon dan ook op veel aandacht rekenen en de reacties waren uitermate positief: “Zelden zo’n mooie expo gezien in zo’n mooi gebouw” en “Een absolute must voor elke fotoliefhebber”. Wij noteren Photo Event 2013 alvast met stip in onze agenda! Een filmpje gemaakt door CvB-lid Bert Vannoten vind je op onze website. n

Het Salon (Wilrijk - 4 juni 2011) Traditioneel vindt Het Salon plaats op de eerste zaterdag van juni. Dit jaarlijkse toonmoment van de wedstrijd Prijs van Vlaanderen en de Kunstprijs lokte weer een volle zaal, ondanks het mooie zomerweer buiten. Na de prijsuitreiking kon iedereen een selectie uit en de winnaars van de wedstrijden gaan bekijken in de expozaal met aansluitend een gezellige receptie met hapjes, drankjes en buiten een heerlijk zonnetje. n

Mode-SHOOT selectie (Antwerpen - 12 juli 2011)

© Stephanie Katic

Wie meedeed aan Mode-SHOOT, kreeg hiermee ook de kans om deel uit te maken van de expo in het FoMu van 15 oktober t.e.m. 27 november. Maar dan moesten de deelnemers wel bewijzen dat ze dit ereplaatsje waard waren. Op 12 juli vond de selectie plaats door o.m. Rein Deslé (curator FoMu). Ongelooflijk maar waar, iedereen is door deze strenge jury toegelaten tot de expo. Proficiat aan alle deelnemers! n

Matchbox on Tour (Gent & Antwerpen - juli, augustus 2011) Ken je het MIAT in Gent? Dat is het Museum voor industriële archeologie en textiel én was de stopplaats voor de Matchbox in juli. Nina Stoupina uit Rusland en Conny Kuilboer gingen samen aan de slag rond het thema ‘thuis’ en uiteraard gebruikten ze hun textielvaardigheden om een boeiend beeldend werk te maken. In augustus kon je de Matchbox terugvinden in Park Spoor Noord in Antwerpen. Bij een glaasje in de Cargo kon je het werk van Bert Jacobs en Ali Khadum bewonderen. Zowel binnen als buiten de box konden zij de bezoekers boeien met hun multimediale constructies. Deze twee kunstenaars dachten letterlijk ‘out-of-the-box’! Niet kunnen gaan kijken? Je krijgt nog een kans want tot 11 september staat de Matchbox in Oostende! n

Open Atelierdag (Watou, 27-28 augustus 2011) Op zaterdag 27 augustus werkten we voor de eerste keer samen met het Kunstenfestival Watou om een boeiende weekendactiviteit te creëren voor de bezoekers van het festival. Samen met Kunstwerk[t] nodigden we alle geïnteresseerde amateurfotografen en -kunstenaars uit om zich in Watou te laten inspireren door de kunst en de omgeving. Iedere deelnemer maakte ter plaatse een fotografisch of beeldend werk, bijgestaan door professionele docenten. De resultaten werden diezelfde avond nog vertoond en maakten de dag nadien voor één dag deel uit van het kunstenfestival. Een kans waar de deelnemers maar al te graag gebruik van maakten! En met succes! n


Gedicht 41

Waar de wegels zich mengen, ongemerkt de hemel afkolven, tegen de horizon kleurt onbeperkt een troebel doolhof van golven, vlak domineren groene tinten, breuklijn middens de zijden, zonder omwegen leiden linten de blik naar gelijkgezinde weiden. Daar vallen miljoenen zaden die de stille wind op zich heeft geladen. Tekst: Tine Van Hyfte - Beeld: Sandra Diepvens Deze pagina is een coproductie tussen het Centrum voor Beeldexpressie en Creatief Schrijven.


42 Spots op Docu

Van travelogues naar documentairefilm Eind 19e eeuw werden simpele gebeurtenissen zoals treinen die het station verlaten, boten die de haven binnenkomen of arbeiders in fabrieken op film vastgelegd. Dokters gebruikten film als een nieuwe techniek om hun patiënten te registreren. Dit soort beeldmateriaal kunnen we als de eerste aanzetten voor een heel eigen genre aanzien: de documentairefilm. Tussen 1900 en 1920 kende de reisfotografie een grote opmars. De filmcamera werd meer en meer aangewend om verre en vaak exotische plekken te registreren. We spreken hier van de zogenaamde ‘travelogues’, films of reeksen die reizen in het algemeen of toeristische attracties op een nietcommerciële manier toonden. Pionier van de travelogue is zonder twijfel Burton Holmes, die voor het eerst filmclips over reizen van een vertellende stem voorzag. De term ‘documentaire’ moest echter wachten tot 1926 op een introductie. De Schot John Grierson recenseerde op 8 februari de film ‘Moana’ voor de krant ‘New York Sun’, en schreef dat het een film was met “a documentary value”. Aansluitend formuleerde Grierson ook een aantal voorwaarden voor het nieuwe filmgenre. Zijn visie was dat de authentieke acteur en de authentieke scène veel betere gidsen zijn om de moderne wereld te interpreteren, dan een geënsceneerde film ooit kan zijn. Dat brengt ons bij een heel belangrijk (ethisch) dilemma dat tot op heden nog

steeds heel wat discussie teweegbrengt: in hoeverre mag de regisseur aanpassingen aanbrengen aan wat hij registreert? Grierson mag dan wel voorstander zijn van een ‘creatieve weergave van de feiten’, andere pioniers van de docufilm zoals Dzigo Vertov ijverden voor een objectieve representatie van het leven zoals het is. Discussie over de rol van de regisseur zorgde voor een tweedeling in de documentaire: enerzijds waren er de objectief opgevatte montages, zoals de bioscoopjournalen of het stakingsportret ‘Misère au Borinage’ (1934) van Joris Ivens en Henri Storck. Aan de andere kant werd film ook aangewend om bepaalde interpretaties weer te geven of het publiek te beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is ‘Triumph des Willens’, een Duitse propagandafilm uit 1935 door Leni Riefenstahl, onrechtstreeks door Adolf Hitler geregisseerd. Grierson maakte dan weer een poëtische docufilm over postbezorging per posttrein tussen Londen en Schotland, met als naam ‘Night Mail’ (1935). De aangehaalde films zijn integraal op het internet te bekijken.

Klassiekers door de jaren heen ‘Nanook of the North’ (1922): In deze stille documentaire zoemde regisseur Robert J. Flaherty in op het wel en wee van een Inuit familie, een Canadese eskimostam uit de Hudson Bay. Deze film wordt gezien als de eerste lange documentaire, maar kreeg veel kritiek door enkele beelden die in scène gezet bleken te zijn.

‘Misère au Borinage’ (1933): Joris Ivens en Henri Storck toonden zich van hun meest geëngageerde kant met dit verslag van de mijnwerkersstaking uit 1932.

‘This is Spinal Tap’ (1984): Rob Reiner vertelt het verhaal van Spinal Tap, een fictieve rockgroep op hun Amerikaanse comebacktour. Succes en crisis worden sfeervol weergegeven en alle clichés van het wilde bestaan van een rockgroep worden bevestigd in deze doorgedreven mockumentary.

‘Bowling for Columbine’ (2002): Met humor als spil doorheen de film, belicht Michael Moore geweldsdelicten in de Verenigde Staten. Het bloedbad in de Colombine Highschool van april 1999 diende als inspiratie voor deze film. Moore haalt zelf ook de oorzaak aan voor het geweld: het hoge aantal wapenbezitters in Amerika.


Spots op Docu 43

Beide strekkingen blijven om de beurt grote populariteit kennen. Gedurende de jaren ’50, ’60 en ’70 spitsen regisseurs zich toe op een zo ongerept mogelijke weergave van het onderwerp. Natuurlijke lichtbronnen, lichte camera’s en draagbare geluidsapparatuur werden de norm.

zetten. Het Britse komische collectief Monty Python bijvoorbeeld verwierf faam met volledig uitgewerkte reportages over fictieve sporten en obscure historische figuren.

Vandaag zien we dat de documentairefilm weer sterker gaat aanleunen bij fictiefilm en daardoor steeds populairder wordt. Documentaires maken gebruik van filmtechnieken uit de fictiefilm en geven beeld bij tekst die door de regisseur wordt ingegeven. We krijgen te maken met films als ‘Fahrenheit 9/11’, ‘Supersize Me’, ‘Earth’, ‘The March of the Penguins’ en ‘An Inconvenient Truth’, die soms meer bioscoopbezoekers lokken dan de gewone Hollywoodblockbusters.

Kortom, documentaire is een genre dat heel wat watertjes doorzwommen heeft en momenteel een breed boeket biedt aan oneindig veel onderwerpen. Documentaire is, als een van de weinige, een genre dat vrijwel iedereen kan bekoren.

Een grote kritiek op de geënsceneerde documentaire is dat interpretaties voor waarheid worden verkocht. Zeker in de jaren ’50 en ’60 was het publiek minder kritisch ingesteld dan de hedendaagse filmliefhebber en beïnvloedde docufilm het wereldbeeld van het publiek. Vandaag kent het genre nog meer gradaties in objectiviteit. Zowel geëngageerde als entertainment-gerichte tot zelfs compleet in scène gezette films vinden we terug onder de noemer ‘documentaire’. Deze laatste werd zelfs een genre op zich: de ‘mockumentary’, waarbij (delen van) de film zodanig worden overdreven of uitvergroot om de kijker op het verkeerde been te

Where do you have to be for documentary? Matchbox on Tour Nog tot en met 11 september kan je terecht in de Matchbox (een creatief tentoonstellingsproject op wielen) die halt houdt in Oostende tijdens het Freestate festival (op uitnodiging van Vrijstaat O.) Twee kunstenaars met verschillende culturele achtergronden, maar beiden met een passie voor documentairefilm maken 

Documentaire in de amateurfilm Niet enkel in de professionele wereld, maar ook in het amateurcircuit kent documentaire een belangrijke plaats. Reisfilms zijn talrijk in dit genre, maar ook de natuurfilm is gegeerd. We stippen kort drie natuurdocumentaires aan die hoog scoorden in de CvBfilmwedstrijd van 2010: ‘Costa Rica, ecologisch paradijs’ door Florent Van Opstal Toen Cristopher Columbus in 1502 aan de kust van Costa Rica landde, was hij overtuigd een nieuw El Dorado te hebben gevonden. Hij doopte het land Costa Rica of ‘de rijke kust’, verwijzend naar de schatten van de paradijselijke natuur. ‘Leven met beren’ door Noël Cannoot Een droom wordt werkelijkheid: ik ga naar het uitgestrekte Alaska, meer bepaald naar Kodiak. Daar zal ik mijn vriend Rudy volgen. ‘Holderdebolder naar de polder’ door Daniël De Vos en Jeannette Mortier Wil je even uitwaaien en een frisse neus halen in een weids landschap? Dan moet je beslist naar de Uitkerkse polder, dichtbij Blankenberge. Het is het grootste natuurgebied van West-Vlaanderen.


44 Spots op Docu

samen een kunstwerk. Gratis en voor niets kan je hun visie ontdekken aan de Hendrik Baelskaai. Als afsluiter is er op 11 september (Open Monumentendag) om 11 u. een debat rond het thema van de Open Monumentendag, Conflict. Beide kunstenaars, Guy Kabeya en Kristin Rogghe nemen hieraan deel. De kunstenaars van dienst zijn: Guy Kabeya: een filmmaker uit Congo. Hij studeerde drama, schreef en regisseerde ficties voor televisie in 1999 en zette zich in voor verschillende culturele verenigingen. In 2002 won hij de 3de prijs op het Festival van de Afrikaanse film in Milaan met de kortfilm ‘Droit de l’enfant, un mythe’. In 2003 regisseerde de film ‘Muswamba’ en in 2004 was hij eerste assistent van regisseur Thierry Michel bij de opnames van de film ‘Congo River’. Hij heeft net de productie van ‘Les Traces’ beëindigd, een documentaire van Clarisse Muvuba. Momenteel regisseert hij de documentaire Cailloux, over de economische plantrekkerij in Kinshasa. Kristin Rogghe: studeerde o.m. Transmedia (art, media en design) en heeft een duidelijke link met Congo en de Afrikaanse cultuur. In 2007 maakte ze de film ‘Ôtre k’ôtre’ met een niet zo vanzelfsprekende kijk op Afrikaanse cultuur. De titel spreek je uit als ‘autre qu’autre’ en zinspeelt op het ambigue karakter van identiteit en alteriteit (d.w.z. dat iemand zijn eigen invalshoek verwisselt voor die van een ander). In 2010 maakte ze een film samen met een groep Congolezen, ‘Lobi’, over heden en verleden op 8mm film. Lobi is vertoond op het International Film Festival Rotterdam. Matchbox on Tour is een project van het Centrum voor Beeldexpressie, samen met KUNSTWERK(t), Creatief Schrijven en ZebrArt. Meer info en interessante artikels vind je op http://matchboxontour2011. blogspot.com/ Docville (www.docville.be) Docufestival in het voorjaar in Leuven met internationaal talent. Ook kunnen via de website documentaires legaal worden gedownload aan een laag tarief. De films zijn DRM-vrij, ofwel vrij van Digital Rights Managementbeperkingen. Internationaal Documentairefestival Amsterdam (www.idfa.be) Het ganse jaar door kan je online reportages terugvinden van studenten en andere documentairemakers. In de zomer organiseren ze een Zomertour en gedurende de rest van het jaar volgen er nog documentaire-activiteiten. Open Doek Filmfestival (www.opendoek.be) Open Doek vzw, vooral bekend van het (wereld)filmfestival, programmeert gedurende het jaar en op het festival regelmatig documentaires uit de ganse wereld. Niet voor wereldvreemde documentaireliefhebbers. Of net wel? (dvl/nc)

n Bronnen: • Open Doek Filmfestival, ‘Documentaires: suffe cinema of krachtige, sexy filmkunst?’. www.opendoek.be • http://www.travelfilmarchive.com/ • Rosenbaum, J. (1975). Review of ‘Moana’.


Siteseeing 45

SITEseeing www.kutsite.com K.U.T-site is een onafhankelijk online filmmagazine dat probeert om op een kritische, vlotte en enigszins leesbare manier aan filmkritiek en -berichtgeving te doen. Dit online filmtijdschrift kwam op 21 maart 1999 voor het eerst online, als uitloper van het vak ‘Culturele Journalistiek’ aan de VUB. Gedegen en leesbare (online) filmkritiek bestond (en bestaat) in Vlaanderen nauwelijks en K.U.T-site wist al snel een schare van filmenthousiastelingen rondom zich te verzamelen. Dé grootste veranderingen van de laatste jaren zijn de oprichting van de vzw K.U.T, de lancering van de zustersite www.kortfilm.be in november 2005 (het eerste en enige online magazine in Vlaanderen gespecialiseerd in kortfilm) en de subsidiëring van het project kortfilm.be door de Vlaamse gemeenschap. Dat betekende ook voor de vzw in haar geheel een belangrijke stap naar verdere professionalisering. K.U.T werd opgericht omdat men ervan overtuigd was dat er geen enkele goede Belgische, Nederlandstalige, niet-commerciële filmsite te vinden was. Het drieletterwoord K.U.T. is trouwens geen afkorting, gewoon een naam zoals elke andere naam. “Zoek hier verder dus geen betekenis achter”, vermeldt de website. Op de K.U.T.-site vind je uiteraard recensies van alle recente bioscoopfilms (en een uitgebreid doorzoekbaar archief), uitgebreide artikels, info over filmfestivals, interviews met cineasten en info rond klassiekers, van genres zoals roadmovies tot filmografieën van regisseurs zoals Lars Von Trier. Je kan ook zelf reageren op de filmkritieken via de feedback-pagina!

www.digitalefotografietips.nl Digitale spiegelreflexcamera’s (DSLR - Digital Single Lens Reflex) zijn goedkoper en populairder dan ooit. Krachtige camera’s met enorm veel mogelijkheden. Toch zijn mensen nog regelmatig teleurgesteld in de resultaten die deze relatief dure camera’s opleveren in vergelijking met compactcamera’s. Vaak blijkt dan dat de camera niet van de automatische stand is geweest. En dat is zonde. DigitaleFotografieTips.nl heeft tot doel zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor de fotografiehobby. Auteur van de site is de 29-jarige Kenneth Verburg, een enthousiast amateurfotograaf uit Almere in Nederland. Onder de knop ‘basiscursus’ vind je artikels rond diafragma, sluitertijd, fotograferen met beschikbaar licht, ISO-waarden, composities, flitsen, …‘De praktijk’ geeft je dan weer praktische tips en ideeën rond creatief fotograferen, bijverdienen als fotograaf, het gebruik van hulpmiddelen, praktijkshoots zoals fotograferen van landschappen, mensen, mogelijke onderwerpen om te fotograferen, … Onder de knop ‘Nabewerking’ leer je alles over afdrukken, archiveren, fotobewerking en het presenteren van je foto’s. De sectie ‘Apparatuur’ vermeldt aankooptips en reviews. De rubriek ‘Dagtip’ geeft je korte praktische tips rond allerlei onderwerpen. En dan zijn er nog de eventspagina en een pagina met links. Je kan bovendien automatisch op de hoogte blijven van nieuwe toevoegingen aan de site als je een gratis abonnement neemt op de nieuwsbrief of de RSS feed.

www.cinevox.be Cinevox is het nieuwe informatiekanaal voor alles wat met de Belgische film (Nederlandstalig en Franstalig) te maken heeft en brengt de laatste nieuwtjes, video’s, interviews en achtergrondinformatie. Het is een initiatief van Brightfish (het vroegere Screenvision) in samenwerking met de sponsor BNP Paribas Fortis. Het platform bestaat uit enerzijds een website gevoed door 2 redacties (Nl/ Fr) met uitlopers naar sociale media (Facebook, Twitter en YouTube) en anderzijds een maandelijks filmmagazine van 2 minuten in het voorprogramma van meer dan 350 digitale bioscoopzalen. Het is de bedoeling met dit social media-platform de filmfans uit het hele land samen te brengen rond filmnieuws en discussie op gang te brengen. Dankzij Cinevox kunnen in België geproduceerde of gecoproduceerde films in een vroeg stadium onder de aandacht van het publiek gebracht worden. Cinevox bouwt op naar een climax, de ‘BNP Paribas Fortis Film Days’ van 21 tot 24 september 2011. Dit filmfeest zal dit jaar de rode loper uitrollen voor de Belgische Nederlandstalige en Franstalige film. (je) n


46 Festival

Internationaal Filmfestival van Vlaanderen - Gent Van 11 tot 22 oktober 2011 Het Filmfestival Gent is een vaste waarde in het Vlaamse en internationale cultuurlandschap. Dat is te danken aan een aantal ijzersterke, terugkerende formules: meer dan honderd kwaliteitsfilms van over de hele wereld, grootse filmmuziekconcerten van topcomponisten en buitengewone tentoonstellingen in de rand van de cinema. Dat is in 2011 niet anders. Er staat Gent van 11 tot 22 oktober opnieuw een twaalf dagen lang filmfeest te wachten tijdens de 38ste editie van dit filmfestival! Voor het filmprogramma trekken ze een steekproef uit alle landen, culturen, filmmakers, thema’s en muziekstijlen. Het resultaat is een bijzondere weergave van de wereldkaart, op maat van filmliefhebbers. Van kleine alternatieve producties tot grote blockbusters, het krijgt allemaal een plaats op het Filmfestival Gent. Daar hoort ook Belgische film bij. België is een filmland, en dat mag geweten zijn. Een aantal films krijgen na het festival sowieso een plaatsje in de bioscoop, maar cinema draait toch een beetje om dat premièregevoel. En daarom zie je ze graag eerst op een festival. Heel wat van die films brengen beroemde sterren met zich mee. Zo krijg je op de rode loper de kans om een glimp op te vangen van jouw idolen. Enkele hoogtepunten dit jaar zijn de expo rond Ingmar Bergman, het filmconcert ‘Maestros of Suspense’ en de World Soundtrack Awards met concert.

De Zweedse cineast Ingmar Bergman zou op 14 juli 93 kaarsjes hebben uitgeblazen. Helaas trok hij in 2007 zijn mooiste dansschoenen aan om aan te sluiten bij de dodendans uit ‘Het Zevende Zegel’. Maar niet getreurd! Het Filmfestival Gent plant sowieso een feestje ter ere van de jarige, met de tentoonstelling ‘Ingmar Bergman: Over Waarheid & Leugen’. Deze expo graaft diep in de carrière en het persoonlijke leven van de legendarische regisseur. Voor het eerst sinds zijn dood gaf The Ingmar Bergman Foundation onbeperkte toegang tot de persoonlijke papieren van de cultregisseur. ‘Over Waarheid & Leugen’ creëert een uniek inzicht in Bergmans films, theaterwerk en persoonlijke achtergrond, met speciale aandacht voor zijn vroege werk, zijn groei als artiest en zijn gevecht met het geloof. De filmprojecties en videomontages op de expo laten de bezoekers toe om diep te graven in zijn professionele biografie, gaande van zijn eerste films tot zijn grote internationale successen. Toeschouwers krijgen toegang tot originele scripts, notities, draaiboeken, schetsen, posters, foto’s en andere paperassen, alsook maquettes en kostuums.


Festival 47

Doorheen zijn carrière realiseerde Ingmar Bergman 130 theaterstukken, 42 radioproducties, 23 televisiestukken en 39 films. Hij kreeg negen Oscarnominaties voor het schrijven, regisseren of produceren van films, en kreeg in 1970 van de Academy de Irving G. Thalberg Memorial Award. Drie van zijn films wonnen de Oscar voor Beste Niet-Engelstalige Film (‘The Virgin Spring’, ‘Through a Glass Darkly’ en ‘Fanny & Alexander’). In 1997 lauwerden zijn collega’s hem tijdens het Filmfestival van Cannes als ‘Beste Filmregisseur Aller Tijden’. Bovendien biedt het Filmfestival Gent de filmliefhebber tijdens het festival de kans om Bergmans grootste meesterwerken te (her)ontdekken op het grote scherm. Op 12 oktober om 20 u. is er in muziekcentrum De Bijloke ‘Maestros of Suspense’, een zinderend concert met filmmuziek van Bernard Herrmann en Franz Waxman. Beiden zijn onlosmakelijk verbonden met de iconische Alfred Hitchcock, maar zorgden vaak ook zonder hem voor de ‘thrill’ in thrillers. Op het programma staat onder meer Herrmann’s muziek voor ‘Psycho’, ‘Vertigo’ en ‘Taxi Driver’ en Waxman’s muziek voor ‘Rebecca’, ‘Rear Window’ en ‘Sunset Boulevard’. De uitvoering gebeurt door het Nationaal Orkest van België onder leiding van Dirk Brossé. De spanning wordt opgevoerd door projectie van filmfragmenten van deze opwindende klassiekers op het grote scherm. Herrmann en Waxman’s muzikale erfenis beslaat meer dan 35 jaar en inspireert ook vandaag nog nieuwe generaties aan filmmuziekcomponisten. Hun belang kan daarom niet onderschat worden. Ze zorgden samen met enkele van de grootste regisseurs aller tijden voor nagelbijtende momenten en bepaalden voor de decennia die volgden hoe spannende filmmuziek zou klinken. Met Oscarwinnaars Hans Zimmer, Elliot Goldenthal & Howard Shore op de gastenlijst, sluit het filmfestival sterk af op zaterdag 22 oktober in Kuipke Gent voor de 11de editie van de World Soundtrack Awards en Concert. De eventhal wordt opnieuw omgetoverd tot een concertzaal voor meer dan 3000 toeschouwers. Na de jaarlijkse uitreiking van de prestigieuze filmmuziekprijzen brengt het Brussels Philharmonic, het Vlaams Radio Orkest onder leiding van Dirk Brossé, een opmerkelijke selectie uit het uitgebreide oeuvre van de drie grote filmcomponisten. Zoals gewoonlijk wordt de livemuziek begeleid door indrukwekkende filmfragmenten. Het concert wordt opgedragen aan de overleden PR-agente en consultant van het festival, Ronni Chasen. De expo rond Ingmar Bergman loopt van 14 oktober 2011 tot 15 januari 2012 in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster, Vrouwebroersstraat 6 in Gent. De 38ste editie van het Filmfestivel Gent loopt van 11 tot en met 22 oktober 2011 in Kinepolis, Sphinx, Studio Skoop en Vooruit. Alle info en het volledige programma van het Filmfestival Gent vind je vanaf 28 september op www.filmfestival.be! (je) n

Win!! Beeld Express geeft 5 duotickets weg voor de expo rond Ingmar Bergman in het Caermersklooster. Wie juist antwoordt op de vraag ‘Hoeveel films realiseerde Ingmar Bergman?’ maakt kans op zo’n duoticket. Antwoorden mailen voor 1 oktober 2011 aan com@beeldexpressie.be. Lidnummer en adres vermelden in je mail! De winnaars worden persoonlijk verwittigd.


48 Productinfo

Case Logic rugzak voor reflexcamera/laptop SLRC-206 Met een professioneel interieur en een slimme organisatie aan de binnen- en buitenzijde, garandeert deze tas dat je al je fotomateriaal veilig kunt meenemen. Deze stevige camerarugzak biedt ruimte aan een SLR-camera met bevestigde zoomlens, vier accessoirevakjes bieden snelle toegang tot geheugenkaarten en andere kleine items. Er is bovendien een apart beschermend vak voor een 16” laptop of 17” Macbook, een meerwaarde in deze digitale tijden. Verwijderbare tussenschotten en flexibele wanden zorgen voor een volledig aanpasbaar interieur, zodat ook persoonlijke dingen evenals grotere lenzen en accessoires opgeborgen kunnen worden. De zijdelingse versterkte riemen zorgen ervoor dat je een statief veilig kan bevestigen. Door het gepatenteerd ‘hammock’-systeem hangt je SLR boven de bodem van de tas en wordt zo beschermd tegen zware schokken. De waterbestendige EVA-bodem biedt bescherming tegen alle weersomstandigheden en geeft grote stabiliteit aan de tas. Dik schuim onder de bovenste flap zorgt voor bescherming van het gevoelige LCD-scherm. Het innovatieve schouderbandensysteem zorgt ervoor dat de tas geen rommelige loshangende rugzakriemen heeft. De tas is comfortabel om dragen, met een goede verluchting die zeker op warme dagen door de gebruiker gewaardeerd zal worden. Kortom, een degelijke, praktische rugzak en een leuk hebbeding voor elke fotograaf of cineast.

LG LG Electronics (LG) introduceert twee nieuwe IPS-monitoren (In-plane Switching), die het hart van fotografen en gamers harder zullen laten slaan. Dankzij de premium IPS-technologie worden enthousiaste fotografen op hun wenken bediend, met een monitor die hun DSLR/geavanceerde camera’s optimaal aanvult. De TIPA (Technical Image Press Association) heeft de IPS236 en IPS231 monitoren van LG bekroond met een ‘Best Entry Level Photo Monitor’ award. De monitor is onderscheiden met de prijs vanwege de ongekende kleurrendering en brede kijkhoek - mogelijk gemaakt door de combinatie van heldere LED achtergrondverlichting en geavanceerde IPS paneeltechnologieën - bovenop de betaalbare prijs. Dit betekent dat de monitoren video’s en foto’s optimaal en met realistische kleuren, exact hetzelfde als het origineel, weergeven. Deze kenmerken worden door zowel amateurfotografen als professionals zeer gewaardeerd. De IPS236 heeft een 23 inch-scherm en een resolutie van 1920 x 1080. Je koopt dit scherm voor € 209. Voor de gamers is er de LG E2370 monitor. Input-lag (de tekortkoming in tijd waarin een beeld van de computer naar het scherm wordt verzonden) is een frustratie voor fans van snelle shooter-games. Met de LG E2370 monitor kun je in games real-time, dus zonder enige tijdsvertraging, reageren. Deze modus is vooral handig tijdens (online) schiet- en vechtgames. Daarnaast garandeert het IPS-paneel van de E2370 authentieke kleuren en een ongekend brede kijkhoek, zodat je geniet van ware kleuren, ongeacht van welke kant je ze ook bekijkt. De E2370 wordt geleverd met de populaire pc-game ‘Assassins Creed – Brotherhood’. Met afstandsbediening voor € 259.


Productinfo 49

SONY De nieuwe Sony NEX-C3 is ’s werelds kleinste en lichtste digitale camera met verwisselbaar objectief in zijn categorie. De NEX-C3 is verkrijgbaar in zwart en zilver, heeft een nieuwe, metalen behuizing en een gestroomlijnde greep. Door de belangrijkste schakelingen te verkleinen, is ook het gewicht van de camerabehuizing gedaald tot 225 g. Dat is bijna 6 % minder dan zijn voorganger, de NEX-3. De resolutie van de grote Exmor™ APS HD CMOS-sensor is verhoogd tot 16,2 effectieve megapixels, waardoor zowel foto’s als videomateriaal in 720p HD helder worden vastgelegd. Voor gebruikers die minder vertrouwd zijn met de gespecialiseerde vaktaal uit de fotografie, zijn met de NEX-C3 eenvoudig geavanceerde parameters in te stellen voor foto’s en HD-video. De intuïtieve nieuwe ‘Photo Creativity’-interface vervangt technische termen zoals ‘diafragma’, ‘belichtingswaarde’ en ‘witbalans’ door de meer intuïtieve termen ‘wazige achtergrond’, ‘helderheid’ en ‘kleur’. De NEX-C3 biedt een nieuwe, in de camera geïntegreerde ‘Picture Effect’-instelling waarmee gebruikers tijdens de opnames extra impact kunnen toevoegen aan hun foto’s of HD-video’s, zonder zich zorgen te moeten maken over het bewerken van de foto’s achteraf. Het 7,5 cm grote Xtra Fine LCD-scherm met hoog contrast kan onder eender welke hoek worden gekanteld voor meer kijkcomfort. Met 3D Sweep Panorama kunnen extra brede beelden in 3D opgenomen worden. Een verbeterde energie-efficiëntie zorgt ervoor dat met één volle batterij tot 400 foto’s kunnen geschoten worden. Het gamma verwisselbare E-vattingsobjectieven wordt aangevuld met de SEL30M35, momenteel ’s werelds lichtste levensgrote macro-objectief (138 g) voor camera’s met verwisselbare objectieven. Optioneel is ook de nieuwe HVL-F20S. Deze flitser wordt rechtstreeks door de camera van stroom voorzien en vereist dus geen batterijen. Richtprijzen voor de NEX-C3A (body + 16 mm objectief) € 580, NEX-C3K (body + 18-55 mm objectief) € 630 en NEX-C3D (body + 16 mm + 18-55 mm objectieven) € 730. De HVL-F20S vanaf € 130 en de SEL30M35 (verkrijgbaar vanaf oktober) voor € 250. De nieuwe Sony digitale reflexcamera α35 (SLT-A35) is licht, compact en gebruiksvriendelijk, met 16, 2 effectieve megapixels en nieuwe ‘Picture Effect’-functie geïntegreerd in de camera. Met deze camera kunnen fotografen van élk niveau opnames maken aan professionele snelheden en met een ruim aanbod aan creatieve opties. Sony’s Translucent Mirrortechnologie die werd geïntroduceerd bij de α33 en de α55, maakt opnames aan hoge snelheden mogelijk dankzij een reactieve en nauwkeurige continue autofocus, of je nu houdt van stilstaande beelden dan wel van Full HD-filmmateriaal., De hogesnelheidsopname met tele-objectief die haar debuut maakt bij de α35, vergroot het centrale gedeelte van het beeld om een effectieve vergroting van ca. 1, 4x mogelijk te maken, terwijl er max. zeven beelden per seconde worden opgenomen (7 fps). Dankzij de continue focustracering van stilstaande of bewegende beelden is deze modus ideaal om snelle sportscènes, kindergezichtjes of onderwerpen die op enige afstand liggen vast te leggen via een snelle opeenvolging van frames. Verder is er ook een snelle 5, 5 fps drive-modus die continue opnames biedt in volledige resolutie en met autofocustracering. Naast de hoge resolutie en gevoeligheid van de sensor zorgt de krachtige BIONZ-processor er ook nog voor dat de beeldgegevens schoongemaakt en geoptimaliseerd worden met als resultaat onberispelijke beelden met een rijke en natuurlijke kleurweergave. De geavanceerde Quick AF Live View geeft tijdens de opname van foto’s of Full HD-videomateriaal continu in real time beelden weer van de hoofdbeeldsensor. De α35 biedt een nieuwe, in de camera geïntegreerde ‘Picture Effect’-instelling waarmee gebruikers tijdens de opnames extra impact kunnen toevoegen aan hun foto’s of HD-video’s, zonder zich zorgen te moeten maken over het bewerken van de foto’s achteraf. De effecten kunnen vooraf worden bekeken op het camerascherm, zodat de fotograaf het resultaat van een gekozen effect meteen te zien krijgt, en niet na de opname. De α35 is compatibel met alle 32 verwisselbare A-vattingsobjectieven van Sony waaronder zes Carl Zeissobjectieven. Richtprijzen voor SLT-A35 vanaf € 600 (body). (je) n


50 Wedstrijd

02

01

03

Winnaars Kunstprijs CvB 2011 01 Eerste prijs Briat Roland (Hefo vzw - Heist o/d Berg) / Bazaar 02 Tweede prijs Wauters Stan (Fotoklub 72 vzw Wilrijk) / Grote kosten 03 Derde prijs De Canne Fernand (Lokeren Fotoclub) / Shifted Reality


Wedstrijd 51

Fotowedstrijd

Week van de Radio Kan je niet zonder radio en heb je een passie voor fotografie? Neem dan nu deel aan de fotowedstrijd van de Week van de Radio!* Welke plaats heeft radio in jouw leven? Spring jij al fluitend uit je bed bij de eerste tonen van je wekkerradio? Of zing je luidkeels mee met een waterproof exemplaar onder de douche? Bezorg ons ten laatste op 15 oktober 2011 je mooiste, grappigste of ontroerendste ‘radiofoto’ en overtuig de jury met een goeie dosis pit en creativiteit! De inzendingen worden beoordeeld én beloond door een professionele jury van fotografen en radiomakers, onder voorzitterschap van Jan Hautekiet. Bovendien kiest de publieksjury via Facebook ook nog ’ns de drie beste foto’s, hou deze pagina dus in het oog en stem zelf op je favoriet! Officiële prijsuitreiking op donderdag 27 oktober 2011 in het Flageygebouw, Brussel. Meer info: www.beeldexpressie.be en * Deze wedstrijd is een project van het REC Radiocentrum i.s.m. het Centrum voor Beeldexpressie met steun van de Vlaamse overheid, en kadert in de Week van de Radio (24-30 oktober 2011). Het REC Radiocentrum is het aanspreekpunt voor wie actief bezig is of wil zijn met radio in Vlaanderen. Meer weten? www.radiocentrum.be

Reglement 1. 2.

Deelname aan deze wedstrijd is gratis. Elke deelnemer kan maximum 3 digitale beelden inzenden.Vermeld bij deelname steeds je naam, voornaam, e-mailadres en gsm-nummer. 3. De minimale grootte van elk beeld is 3 miljoen pixels (3 megapixels). Tip: Stel je fototoestel in op de hoogste resolutie!! 4. De beelden worden uiterlijk op 15 oktober 2011 aangeleverd aan het Centrum voor Beeldexpressie: * per mail: kim@beeldexpressie.be * eenvoudig opladen via www.wetransfer.com * op een cd:Vorstermanstraat 7, bus 1.5, 2000 Antwerpen > bestanden zien er steeds als volgt uit: naam deelnemer_voornaam deelnemer_1/2/3 5. Deelnemers behouden de auteursrechten op de ingezonden foto(’s), maar deze beelden kunnen wel - zonder vergoeding aan de auteur - gebruikt worden voor de promotie van het REC Radiocentrum en/of van het Centrum voor Beeldexpressie. 6. De organisatoren aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke inbreuken op auteurs- of andere rechten van derden.

(nc) n


© Hedwig D’Haeseleer (Fotografencollectief Appelterre) / Mona Lisa - Kunstprijs CvB


CvB-nieuws 53

CLOSE-UP

NIEUWS

Photo View 2011 – Zonhoven Van maandag 5 september t.e.m. zondag 2 oktober 2011 Het Centrum voor Beeldexpressie wil met de editie 2011 van Photo View opnieuw de eigenzinnige fotografie vieren. Het succes van deze rondreizende foto-expo zit ’m namelijk in de kracht van de eigenheid. Met werk van Nic Carsauw, Ludo de Kort, Etienne Denayer, Willy Geerits, Dirk Janssens, Sylvia Konior, Klaartje Lambrechts, Jean Marie Piron, François Polfliet, Jan Strijbos, Werner Engelen, Stan Van Regenmortel, Eddy Wellens en Gilbert Janssens. GC Tentakel, Kneuterweg 2, Zonhoven Meer info: www.beeldexpressie.be

Filmwedstrijd Festival van de Vlaamse nietprofessionele cineasten - Jezus-Eik

Artikel Digitale Microscoop BE 02/2011 In het juninummer van Beeld Express brachten we een artikel rond de digitale microscoop (zie pagina 44, BE 02/2011). We kregen daarop een mail met daarin de vermelding van een website waarop de beste fotografen op wereldniveau in dit wel erg specifieke vakgebied voorgesteld worden. Op die website staan slechts 2 Belgen, en eentje daarvan is CvB-lid Richard De Nul. Je kan zijn werken bekijken via www.euromineral.fr/a_/b_ofm34.html.

WAK 2012. Homemade. Ook jij kan meedoen! Ruim twee miljoen mensen in Vlaanderen en Brussel geven zich in hun vrije tijd over aan hun artistieke passie. Vanaf eind april worden hier 10 dagen lang in heel Vlaanderen en Brussel eens extra de schijnwerpers op geplaatst.

Zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2011, vanaf 9.30 u. Dit jaar hebben 42 films de selecties overleefd. Het zijn allemaal pareltjes ontsproten uit het brein van inventieve cineasten en gerealiseerd met de creatieve vaardigheden die hen eigen zijn, zonder al te veel financiële middelen en zonder winstoogmerk. Meer info lees je op p. 36. GC De Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Overijse Meer info bij Michelle Cooreman, michelle.cooreman@skynet.be

Mode-SHOOT expo in FoMu - Antwerpen Van 15 oktober tot en met 27 november 2011, 10 u. - 18 u. (gesloten op maandag) In april en mei organiseerden we de jongerenworkshop Mode-SHOOT, waarin de deelnemers alle aspecten van modefotografie leerden kennen en de kans kregen om een echte professionele shoot te doen. Van 15 oktober tot en met 27 november kan je de resultaten van Mode-SHOOT bewonderen in het Fotomuseum van Antwerpen. Verwacht je aan een dynamische tentoonstelling. Laat je verrassen én inspireren door dit jonge talent. Voor fotografie- én modeliefhebbers! Meer info ook op p. 2-7. FotoMuseum Provincie Antwerpen, Waalse kaai 47, 2000 Antwerpen

In 2012 vindt de WAK, de Week van de Amateurkunsten, plaats van 27 april t.e.m. 6 mei. Het thema van deze editie is ‘Homemade’.


54 CvB nieuws

We zijn er zeker van dat jij, solo of samen met je vereniging, mooie projecten en fijne activiteiten kan opzetten, al dan niet geïnspireerd door dit thema. We dagen je uit: laat tijdens de WAK zien waar je mee bezig bent! Meer info en inschrijven: www.wak.be

Azura: erfgoedbank audiovisueel materiaal

met

nadruk

op

In Boechout werd eind april 2011 de nieuwe erfgoedbank Antwerpse Zuidrand (Azura) gelanceerd. In deze regionale filmbank vind je oude films, foto’s, prentbriefkaarten, pentekeningen en ander beeldmateriaal van en uit Aartselaar, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel. Beeldenbanken bestonden al elders in Vlaanderen, maar een specifieke film- en videodatabank was een primeur. Via de zoekfunctie van de website kan je als bezoeker per collectie of doorheen alle collecties vrij zoeken en beelden opzoeken en bekijken die je interesseren. Als je je registreert, heb je de mogelijkheid om een selectie van je favoriete beelden samen te stellen en kan je commentaar toevoegen bij beelden waar je meer over weet. Of misschien weet je er zelf meer te vertellen over de film en foto's op deze website dan wat nu vermeld is. Als je aanvullende informatie hebt over een bepaald document, kan je het laten weten via de commentaarfunctie in de filmbank. AZURA ontdekken kan via www.filmbankazura.be.

Samen bouwen aan een vrijwilligerscultuur! Een “vrijwilligerscultuur” implementeren in Vlaanderen is een heuse opgave en tegelijk een boeiende uitdaging. Een vrijwilligerscultuur zou immers meer vrijwilligers en meer vrijwillige inzet betekenen. Vandaar dat het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk in samenwerking met het vrijwilligerswerkveld het “positief vrijwilligen” in de spotlight gaan zetten. Het VSVw ontwikkelt hiervoor ondermeer de online bibliotheek succesvolvrijwilligen.be. Alle aspecten van het vrijwilligersmanagement komen aan bod zoals visieontwikkeling, wervingscampagnes, motiveren, ondersteuning, doelgroepen, enz. Het kloppend hart van succesvolvrijwilligen.be is de praktijkenbank met honderden voorbeelden. Samen met het vrijwilligerswerkveld willen we een bonte verzameling brengen van voorbeelden over goed vrijwilligersmanagement, van de wijze waarop men knelpunten kan oplossen, de wijze waarop men op een positieve manier een duurzaam vrijwilligersbeleid kan uitbouwen. ‘Samen bouwen aan een vrijwilligerscultuur!’ is een oproep naar alle organisaties,diensten, clubs en instellingen uit alle sectoren die werken met vrijwilligers. Stuur hen jouw verhaal, goede praktijk of gouden tip, jouw ludieke activiteit, zelfontworpen instrument.... die net het verschil maakt en bijdraagt tot het vlotte vrijwilligersbeleid in jouw organisatie. Praktijk toevoegen via deze link of stuur je verhaal naar/contacteer micheleweiss.vsvw@skynet.be.

WEGWIJS Antwerpen Fototentoonstelling ‘Burned Earth’ door Pierre Volpe - Kalmthout  Van 1 tot 30 september 2011, maandag - vrijdag, 9 u. 17 u., zaterdag - zondag, 14 u. - 17 u. (fotograaf is op 4 september aanwezig) Pierre Volpe is artistiek natuurfotograaf. Hij exposeert geregeld in het natuureducatiecentrum De Vroente, nabij de hoofdparking van de Kalmthoutse Heide. Door de actualiteit van de recente heidebrand vatte hij het idee op om de verschroeide aarde voorgoed vast te leggen in een reeks artistieke sfeerfoto’s en die in zijn jaarlijkse expo op te nemen. Deze tentoonstelling toont dan ook de eerste sfeerbeelden van de Kalmthoutse Heide, ongeveer een week na het einde van de grote heidebrand van 25 mei 2011. Behalve een reeks foto’s heeft hij ook een diaporama (beelden gesynchroniseerd op muziek) samengesteld. Deze is te bekijken op YouTube: www.youtube.com/watch?v=RAEJasgr-ls. Natuureducatief centrum De Vroente, Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout Meer info: www.volpe.be

Jaarlijks salon Koninklijke Fotoclub - Merksem  Vrijdag 2 september 2011, 20 u. (openingsreceptie)  Zaterdag 3 en zondag 4 september 2011, 10 u. - 18 u. Cultuurcentrum Kasteel Bouckenborgh, Bredabaan 561, 2170 Merksem

Jaarlijks salon Fotokring Brafodia en salon SFNK - Brasschaat  Vrijdag 9 september 2011, 20.30 u. (vernissage)  Zaterdag 10 en zondag 11 september 2011, 11 u. - 18 u. Polyvalente ruimte, park, Brasschaat Meer info: André Maes, andres.maes@skynet.be

Groepsfototentoonstelling - Lier  Vrijdag 9 september 2011, 20.30 u. (opening)  Zaterdag 10 september, 14 u. - 20 u., en zondag 11 september 2011, 10 u. - 18 u. Expo met werk van Jan Van den Wijngaert, Joannes Van Uytven, Marcel Leemans en Robert Barbarien. Paradeplein (tegenover politie), 2500 Lier

49ste clubsalon FOCUS – Meerhout  Zaterdag 17 september 2011, 19 u. (opening)  Zondag 18 september 2011, 10 u. - 20 u. (projecties clubreeks en kortreeksen om 11 u., 15 u., 17 u. en 19 u.) Gemeentelijke kleuterschool en polyvalente zaal Het Graf, Gasthuisstraat 33, 2450 Meerhout

Expo Groep Revaf - Lier  Vrijdag 23 september 2011, 20 u. (opening)


CvB-nieuws 55

 Zaterdag 24 en zondag 25 september en zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2011, 10 u. - 18 u. , en dinsdag 27, woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 september 2011, 19 u. - 22 u.

Fotosalon Foto Crea - Wommelgem  Vrijdag 7 oktober 2011, 20 u. (openingsreceptie)  Zaterdag 8 oktober, 14 u. - 18 u., en zondag 9 oktober 2011, 10 u. - 18 u.

Vleeshuis, Grote Markt, 2500 Lier

Fort II, Wommelgem

FIAP-Biënnale - Wilrijk  Zaterdag 24 september 2011, 15 u. 26ste FIAP-biënnale voor geprojecteerde beelden met prijsuitreiking, projectie en tentoonstelling van de beste werken (in aanwezigheid van de FIAP-voorzitter). Alle info lees je op p. 32.

52ste foto- en digisalon ICON fotoclub - Wilrijk  Vrijdag 14 oktober 2011, 20 u. (opening met receptie en projectie)  Zaterdag 15 oktober, 10 u. - 22 u. (projecties om 15 u. en 20 u.), en zondag 16 oktober 2011, 10 u. - 18 u. (projectie om 15 u.)

CC De Kern, Kern 18, 2610 Wilrijk

CC De Kern, Kern 18, 2610 Wilrijk

Foto-expo ‘Festival au Désèrt’ door Geert Hautekiet - Boechout  Nog tot 28 september 2011, dagelijks vanaf 19.30 u., zondag vanaf 15 u. We kennen Geert Hautekiet als theatermaker, muzikant en knutselaar. Maar hij is ook een gedreven reiziger. Zo voer hij de eerste dagen van 2011 over de Niger naar Timboektoe. In de achtertuin van deze mystieke stad was hij te gast op het Festival au Désèrt, een wereldmuziekfestival midden in de woestijn met als top of the bill: de grote Touareg kamelenrace. Nog tot 28 september stelt hij in Sfinks café foto’s tentoon over dat festival, over Timboektoe en Mali. Sfinks café, Boechout

33ste Digi- en fotosalon Dia- en fotoclub Difo - OudTurnhout  Vrijdag 14 oktober 2011, 20 u. (openingsreceptie)  Zaterdag 15 oktober, 13.30 u. - 22 u. (projecties om 14 u., 16 u., 18 u. en 20 u.) en zondag 16 oktober 2011, 10 u. - 19 u. (projecties om 11 u. - 14 u., 16 u. en 18 u.)

Meer info ook op www.festival-au-desert.org.

Challenge 3D - Lier  Zaterdag 1 oktober, 15 u. - 20 u., en zondag 2 oktober 2011, 10 u. - 17 u. Challenge 3D is voor iedere fotoclub aangesloten bij FgA een ultieme uitdaging, een prikkeling van de fantasie, een stimulatie tot creativiteit. Iedere club aangesloten bij FgA krijgt de kans om iets fotografisch op te bouwen naar eigen keuze, er mag niets tegen de muren gehangen worden. Van FgA krijgen zij alleen elektriciteit. Kom de resultaten bewonderen! L’Avenirsite, Sionsplein 19, 2500 Lier

Jaarlijks fotosalon Fotoclub - Malle  Zaterdag 1 oktober, 13 u. - 20 u. (projecties om 14 u., 16 u. en 18 u.) en zondag 2 oktober 2011, 10 u. - 18 u. (projecties om 11 u., 13 u., 15 u. en 17 u.) Oude Pastorij, Berckhovenstraat 11 te 2390 Malle (Westmalle) Meer info: www.fotoclubmalle.be of info@fotoclubmalle.be

46ste Foto- en digisalon Fotoclub JEP - Deurne  Vrijdag 7 oktober 2011, 20 u. (opening)  Zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2011, 10 u. - 18 u. (projecties om 10.30 u., 14 u. en 16 u.) CC Luchtbal, Columbiastraat 110 (ingang via Perustraat), 2100 Deurne

O.C. De Heischuur, Schuurhoven 2, 2360 Oud-Turnhout Meer info: difo.oudturnhout@skynet.be, 014 61 37 34 of via www.difooud-turnhout.be

Mode-SHOOT expo in FoMu - Antwerpen  Van 15 oktober tot en met 27 november 2011, 10 u. - 18 u. (gesloten op maandag) Alle info lees je op p. 2-7. FotoMuseum Provincie Antwerpen, Waalse kaai 47, 2000 Antwerpen

Jaarlijks fotosalon fotogroep Nete & Aa - Grobbendonk  Vrijdag 28 oktober 2011, 20 u. (opening)  Zaterdag 29 oktober, vanaf 14 u. (projecties om 16 u. en 19 u.) en zondag 30 oktober 2011, vanaf 10 u. (projecties om 11 u., 14 u., 16 u. en 19 u., prijsuitreiking fotomodel 2011 om 17 u. en publieksprijs om 18 u.) CC De Volle Vaart, Vaartkom 6, 2280 Grobbendonk

51ste Fotosalon Kon. Foto- en Diaclub Kontrast - Willebroek  Vrijdag 28 oktober 2011, 20.30 u. (opening)  Zaterdag 29 oktober, 14 u. – 18 u., zondag 30 oktober, 10 u. – 18 u., en maandag 31 oktober 2011, 10 u. – 18 u. (met telkens digitale projecties elk uur) CC De Ster, Torenstraat, Willebroek

Limburg Filmforum Limburg - Genk  Vrijdag 23 september 2011, 20 u. - 22 u. Filmforum is een gratis gespreksforum voor en door cineasten! Jong aanstormend filmgeweld ontmoet kennis en ervaring in de film. Twee cineasten praten over hun


56 CvB nieuws

ervaring en hun visie. Hun werk wordt de aanzet tot een gezellige praatavond over film in al zijn facetten waarop iedereen zijn mening, passie en overtuiging kan delen. Gastsprekers: Jos Heynen en Sahim Omar Kalifa Theatercafé ’t Kapelleke, Lieve Vrouwstraat 5, 3600 Genk Info en inschrijvingen: vorming@beeldexpressie.be 03 289 12 00 (gratis)

of

of te voet een schitterend parcours volgen. Verspreid langsheen het traject zijn grote fotopanelen geïntegreerd in het landschap. De tocht start of eindigt op het pittoreske dorpsplein van Everbeek-Boven (Brakel) of in de Résidence des Artistes te Flobecq. Op beide locaties is eveneens een tentoonstelling opgesteld. Met werk van Michel Castermans, Karin Borghouts, Herman van den Boom, Alexandra Cool, Bieke Depoorter, Pierre-Philippe Hofmann, Rula Halawani en Dara McGrath.

Fotosalon Koninklijke HaFoC - Hasselt  Vrijdag 30 september 2011, 20 u. (opening)  Zaterdagen 1 en 8 en zondagen 2 en 9 oktober 2011, telkens 14 u. - 18 u.

Dorpsplein Everbeek-Boven (Brakel) of Résidence des Artistes, Place André Nouille 11, 7880 Vloesberg Alle info lees je ook op www.culturecollines.com/exposition.php

Zaal “Onder de Toren”, Thonissenlaan 15, 3500 Hasselt

Projectie ‘Digitaal de wereld rond’ vtb Diaclub - Evergem  Zaterdag 17 september 2011, 19.30 u.

ARENA Limburg - Hasselt  Zaterdag 8 oktober 2011, 20 u. - 22 u. Ben je een bedreven of gedreven fotograaf, cineast of multimediakunstenaar en zou je graag je werk eens willen voorleggen aan experts? Dan is ARENA zeker iets voor jou! We bieden een kleine groep kunstenaars een platform om kritisch te kijken en bekeken te worden. Je brengt zelf werk mee naar de trefdag, waar het werk besproken wordt door deskundigen uit de wereld van fotografie, film en multimedia. Jij kan op jouw beurt het werk van de andere deelnemers bekijken en interessante contacten leggen. Z33 (Kapitelzaal), Zuivelmarkt 33, 3500 Hasselt Info en inschrijvingen: vorming@beeldexpressie.be 03 289 12 00 (gratis)

of

Oost-Vlaanderen 46ste Beneluxsalon Kon. Fotokring IMAGO - Hamme  Zaterdag 10 september 2011, 15 u. (opening)  Zondagen 11 en 18 september, 10 u. - 18 u., zaterdag 17 september, 15 u. - 18 u., en maandag 19 september 2011, 10 u. - 16 u. Feestzaal Den Bond, Kleinhulst 4, 9220 Hamme Meer info: Willy De Vogel, 052 47 89 91 of willy.de.vogel@skynet. be of www.imago-hamme.be

32ste Fotosalon Fotoclub Ontspanner - Lebbeke  Zaterdag 10 september 2011, 20 u. (opening)  Zondag 11 september, 14 u. - 20 u., en dinsdag 13 september 2011, 10 u. - 20 u. Raadszaal gemeentehuis, Grote plaats 1, 9280 Lebbeke Meer info via www.ontspanner.be

Foto-expo ‘De Grens/La Frontière’ - Brakel en Vloesberg  Nog tot 11 september 2011 Hedendaagse fotografie gekaderd in het landschap. Langsheen en over de taalgrens, doorheen het adembenemend landschap van de Vlaamse Ardennen-Pays des Collines kan je als bezoeker met de wagen, met de fiets

Lokaal vzw Evergemse Vriendenkring, Hekstraat 7, 9940 Evergem

Fotodriedaagse Iris - Lede  Vrijdag 23 september 2011, 20 u. (opening fotosalon en vernissage en prijsuitreiking 2de nationale digitale wedstrijd)  Zaterdag 24 september, 14 u. - 19 u. (om 14 u. digitale Iris-projectie en projectie nationaal salon), en zondag 25 september 2011, 10 u. - 19 u. (doorlopend digitale projecties, fotograaf in de kijker: natuurfotograaf Eddy De Bruyn) CC De Bron, Kerkevijverstraat 19A, 9340 Lede Meer info: Jozef Reynaert, 053 80 25 84

Internationaal Filmfestival van Vlaanderen - Gent  Van 11 tot 22 oktober 2011 Alle info op p. 46-47 www.filmfestival.be

Fotocollages - Kemzeke  Nog tot 16 oktober 2011 Een overzicht van ongeveer 200 foto’s van kunstenaars die fotografisch materiaal verknippen, scheuren, samenbrengen of er reeksen van maken waardoor nieuwe beelden ontstaan. De tentoonstelling bevat werken uit de vroege jaren ’30-’40, heel wat conceptuele werken uit de jaren ’60-’70 alsook nieuw werk van een generatie jonge kunstenaars. Enkele namen: Willy Kessels, Herbert List, Max Servais, Jacques Richez, Marcel-Louis Baugniet, Herman van den Boom, Hans Eijkelboom, Anne Geene, Roel Jacobs, Danny Matthys, Deidi von Schaewen,... Verbeke Foundation, Westakker, 9190 Kemzeke www.verbekefoundation.com

Standpunten Oost-Vlaanderen - Gent  Donderdag 20 oktober 2011, 20 u. - 22 u. Standpunten is ons gespreksforum voor en door fotografen! Drie fotografen praten over hun ervaring en hun visie.


CvB-nieuws 57

Hun werk wordt de aanzet tot een gezellige praatavond over fotografie in al zijn facetten waarop iedereen zijn mening, passie en overtuiging kan delen. Moderator: Jan Coddé Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt 24, 9000 Gent Info en inschrijvingen: vorming@beeldexpressie.be of 03 289 12 00 (gratis)

26ste Fotosalon VTB Fotoclub - Wetteren  Vrijdag 21 oktober 2011, 20 u. (opening)  Zaterdag 22 en zondag 23 oktober 2011, 10 u. - 12 u. en 14 u. - 19 u. CC De Poort, Markt 27, 9230 Wetteren

Fototentoonstelling ‘Leven met Fotografie’ door Koen Andries - Evergem  Vrijdag 21 oktober 2011, 20 u. (opening met receptie)  Zaterdag 22 oktober, 14.30 u. - 18 u., en zondag 23 oktober 2011, 10 u. - 12 u. en 14.30 u. - 19 u. Cultuurhuis, Hekstraat 7, 9940 Evergem Meer info: christiaan.vandenbunder@scarlet.be of freddy.hofman@telenet.be

63ste Regionaal Fotosalon Fotografische Kring - Dendermonde  Zaterdag 22 oktober 2011, 17 u. (opening met prijsuitreiking en receptie)  Zondag 23 oktober, 10 u. - 12 u. en 14 u. - 18 u., en maandag 24 oktober 2011, 10 u. - 12 u. en 14 u. - 17 u. Jaarlijks regionaal fotosalon waaraan een 15-tal fotoclubs uit de Oost-Vlaamse regio deelnemen. Stadhuis, Ros Beiaardzaal, 9200 Dendermonde Meer info: walter.avoux@skynet.be

Fototentoonstelling ‘Trots op 80’ - Gentbrugge  Nog tot 31 oktober 2011, dagelijks 14 u. - 17 u. Met werk van Filip Claus, Tim Dirven, Jimmy Kets, Jonas Lampens en Bob Van Mol. Woon- en zorgcentrum Weverbos, Jan Van Aelbroecklaan 64, 9050 Gentbrugge Meer info op www.trotsop80.be

Vlaams-Brabant Bespreking van wedstrijdgerichte beelden - Overijse  Zaterdag 10 september 2011, 14 u. - 17 u. Wedstrijdgerichte bespreking van foto’s en/of digitale beelden van vooraf ingeschreven deelnemers door Frans Van Esch (georganiseerd door VBF). GC De Bosuil, zaal 2, Witherendreef 1, 3090 Overijse Info en inschrijven: Roland Van den Bossche, 0477 43 71 22

Fotosalon 2011 Fotoclub de Klup - Hoegaarden  Vrijdag 30 september 2011, 20 u. (vernissage)  Zaterdag 1 oktober, 14 u. - 20 u., en zondag 2 oktober 2011, 14 u. - 19 u. Jeugdhuis “De Klup”, Tiensestraat 43/3 (sporthal), 3320 Hoegaarden

Filmforum Vlaams-Brabant - Leuven  Maandag 3 oktober 2011, 20 u. - 22 u. Filmforum is een gespreksforum voor en door cineasten! Jong aanstormend filmgeweld ontmoet kennis en ervaring in de film. Twee cineasten praten over hun ervaring en hun visie. Hun werk wordt de aanzet tot een gezellige praatavond over film in al zijn facetten waarop iedereen zijn mening, passie en overtuiging kan delen Achturenhuis, Maria Theresiastraat 121, 3000 Leuven Info en inschrijvingen: vorming@beeldexpressie.be 03 289 12 00 (gratis)

of

Filmwedstrijd Festival van de Vlaamse niet-professionele cineasten - Jezus-Eik  Zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2011, vanaf 9.30 u. Meer info lees je op p. 36 GC De Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Overijse Meer info bij Michelle Cooreman, michelle.cooreman@skynet.be.

Fototentoonstelling 2011 Fotoclub IRIS - Begijnendijk Betekom  Zaterdag 8 oktober, 14 u. - 20 u. (projecties om 15 u., 17 u. en 19 u.) en zondag 9 oktober 2011, 10 u. - 19 u. (projecties om 11 u., 13 u., 15 u. en 17 u.) Oude jongensschool, Kleine Steenweg 4, 3130 Begijnendijk

Foto-expo ’Tradities’ door Nick Hannes - Gent  Nog tot 15 november 2011 Een jaar lang trok fotograaf Nick Hannes in opdracht van Volkskunde Vlaanderen vzw rond in Vlaanderen en maakte een eigenzinnige fotoreportage van de meest uiteenlopende tradities en feesten. Zijn foto’s laten zien hoe bijzonder, veelzijdig en actueel de tradities zijn die vandaag in Vlaanderen worden beleefd. Ook de tijdsgeest en het Vlaamse landschap met zijn verkavelingwijken, parochiezalen en tenten als iconen van de feestcultuur in Vlaanderen komen in beeld. Het levert een ongemeen boeiend caleidoscopisch venster op. Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent Meer info lees je op http://www.huisvanalijn.be/collection/tradities

Fotosalon 2011 Fotoclub Scherp-Zicht ScherpenheuvelZichem - Testelt (Jaarthema is Macroscherpte.)  Zaterdag 8 oktober, 16 u. - 22 u., en zondag 9 oktober 2011, 10 u. - 19 u. School Teekbroek (nieuwe locatie), Teekbroek 22, 3272 Testelt

Toonmoment fotowedstrijd VBF - Overijse  Vrijdag 28 oktober 2011, 19 u. - 22.30 u. Toonmoment van de wedstrijd photoshoot carting en sportfotografie algemeen, georganiseerd door VBF. GC De Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Overijse Meer info: Romand Van den Bossche, 0477 43 71 22


58 CvB nieuws

West-Vlaanderen Filmfestival - Oostende  Van 2 tot 10 september 2011 Alle info op p. 12. www.filmfestivaloostende.be

Filmfestival WEVAC Alternatief - Moorslede  Zaterdag 10 september 2011, 9.30 u. - 19 u. 2de WEVAC Alternatief Filmfestival voor cineasten die tussen 70 en 74,8 behaalden op de Provinciale Wedstrijd WEVAC 2010. CC De Bunder, Iepersestraat 22E, 8890 Moorslede Meer info: Christiane De Milt, chris.demilt@skynet.be of 056 61 26 92

Matchbox on Tour - Oostende  Nog t.e.m. 11 september 2011, woensdag – vrijdag, 14 u. - 18 u., zaterdag – zondag, 11 u. - 18 u. Matchbox on Tour, een creatief tentoonstellingsproject op wielen, slaat zijn ‘wagentje’ op in Oostende, klaar om menig liefhebber van beeld te bekoren. Twee kunstenaars met verschillende culturele achtergronden maar elk met een passie voor documentairefilm maken samen een kunstwerk. Gratis en voor niets kan je hun visie ontdekken aan de Hendrik Baelskaai. Meer info lees je op p. 42-44 Op de locatie van ‘Freestate’, Hendrik Baelskaai 12, 8400 Oostende Meer info: http://matchboxontour2011.blogspot.com of www.matchboxontour.be

Foto-expositie 2011 Fotografencollectief Kultura - Kortrijk  Van 11 tot 25 september 2011, dagelijks 14 u. - 18 u. Ter gelegenheid van hun 50ste werkjaar heeft het fotografencollectief Kultura Kortrijk een foto-expositie opgebouwd uit recent en hedendaags fotowerk. Iedere fotograaf stelt op zijn eigen manier zijn werk voor in het unieke kader van De Paardenstallen aan het Broelmuseum (vlakbij de Broeltorens). Ook wordt een hommage gebracht aan twee overleden fotografen: Linda Demarcke en Willy Spegelaere. Kunstfotograaf Peter Berghman is de genodigde met een exclusieve reeks uit Schotland. De Paardenstallen, Korte Kapucijnenstraat, Kortrijk Meer info: www.kulturakortrijk.be of kultura.kortrijk@telenet.be

‘Magic of coulor, fotografie van Horst Einfinger’ - Zeebrugge  Van 1 oktober tot en met 28 november 2011, vrijdag maandag, 11 u. - 13 u. en 15 u. - 18 u. Marine Gallery, Rederskaai 16, 8380 Zeebrugge

Fototentoonstelling Brugs Fotoatelier - Brugge  Van 21 tot en met 23 oktober 2011, dagelijks 10 u. - 18 u. Jan Garemijnzaal, Markt, 8000 Brugge

West-Vlaams salon Westfoto-Westdigitaal - Veldegem  Zaterdag 22 en zondag 23 oktober 2011, 14.30 u. 17.30 u. Ontmoetingscentrum ’t Lokaal, Lokaalstraat 7, 8210 Veldegem Meer info: Etienne Vandenweghe, wvfd@telenet.be

Fototentoonstelling Fauna Flora Fotoclub Schoten - Oudenburg  Nog tot 31 december 2011, tijdens de openingsuren bezoekerscentrum De Grote Zaagbek, Oude Bruggeweg 239, 8460 Oudenburg

GRENS-OVERSCHRIJDEND Foto-expositie Foto Kollektief Zuid-Limburg Kerkrade  Vrijdag 2 september 2011, 19.30 u. (opening door directeur Vrije Akademie Natalie Savelsbergh)  Zaterdag 3 september, 9 u. - 14 u., en zondag 4 september 2011, 13 u. - 16.30 u. Campus Vrije Akademie ZOM, Spekhofstraat 15, 6466 LZ Kerkrade, Nederland Meer info: www.fkzl.nl

‘Still/Life’, Hedendaagse Nederlandse fotografie - Amsterdam  Van 9 september tot 26 oktober 2011 Foam bestaat dit jaar 10 jaar. Net als de eerste tentoonstelling van Foam in 2001, ‘Dutch Delight’, is ‘Still/Life’ een groepstentoonstelling met een kunsthistorisch thema. Opnieuw toont Foam werk van Nederlandse fotografen met ditmaal het stilleven, een groepering van onbeweeglijke voorwerpen, als onderwerp. Voor een brede groep hedendaagse fotografen is het stilleven nog steeds een inspiratie, maar met een gemoderniseerd en geactualiseerd concept. Geïnspireerd door bloem, fruit en vanitas thema’s worden nieuwe werelden gecreëerd in de studio, al dan niet verwijzend naar de herkenbare objecten. Door de selectie van de fotografen geeft deze tentoonstelling tevens een overzicht van de talenten die Foam in de afgelopen tien jaar heeft ontdekt, gevolgd en getoond. Foam, Keizersgracht 609, 1017 DS Amsterdam www.foam.org

18de Internationale Fotomanifestatie Noorderlicht - Groningen  Van 11 september tot 9 oktober 2011 Sinds het begin van de 21ste eeuw woont meer dan de helft van de wereldbevolking in stedelijke gebieden. In een tweeluik kijkt Noorderlicht naar de gevolgen die deze ontwikkeling heeft voor zowel het platteland als de stad. Na ‘Land - Country Life in the Urban Age’ (2010) is nu in Groningen de fotomanifestatie ‘Metropolis - City Life in the Urban Age’ te zien. Een veelzijdige en vernieuwende


CvB-nieuws 59

tentoonstelling die inzicht geeft in een proces dat iedereen, direct of indirect, zal raken. Hoofdtentoonstelling in Der Aa-kerk (A-Kerkhof), Academie Minerva Praedinius (Praediniussingel 59), Oude Postkantoor (Munnekeholm 1) en Noorderlicht Fotogalerie (Akerkhof 12), allemaal in Groningen. Daarnaast zijn er nog fototentoonstellingen op meer dan 40 locaties in de stad en provincie Groningen, samengesteld door de galeries. www.noorderlicht.com

31ste editie Nederlands Filmfestival - Utrecht  Van 21 tot en met 30 september 2011 In de laatste week van september staat Utrecht jaarlijks in het bruisende middelpunt van tien dagen filmfeest. Het Jaaroverzicht toont naast films van het afgelopen jaar ook talloze premières, met als hoogtepunt de uitreiking van de Grote Prijs van de Nederlandse Film: de Gouden Kalveren. Klassiekers zijn weer te zien in de diverse terugblikken, gasten worden geëerd, in talkshows en debatten wordt film besproken en tijdens de filmfeesten viert Utrecht de Nederlandse film. Producent Frans van Gestel is dit jaar de ‘Gast van het Jaar’. Alle info lees je op www.filmfestival.nl.

Foto-expo ‘De Veranderlijke Tijd’ - Breda  Vrijdag 23 september 2011, 20 u. (opening door Johan De Vos)  Zaterdag 24 en zondag 25 september 2011, 11 u. - 17 u. Het is voor de vierde maal dat fotogroep ’t Slot uit Wortel, België en fotocollectief Plata uit Breda, Nederland, een thematisch fotografische confrontatie aangaan. Na ‘Grenzen’ (2004), ‘Kijken met je ogen toe’ (2006) en ‘De ondraaglijke lichtheid van het bestaan (2008) wordt nu ‘De veranderlijke tijd’ afgetast. Iedere fotograaf gaat op zijn eigenzinnige manier om met dit thema: speels, intiem, confronterend, impressionistisch, voor de een met nadruk op de tijd, voor de ander met het accent op het veranderlijke, zoekend naar een soort vergankelijkheid. De selectie van het werk en de fotografen gebeurde in het FoMu in Antwerpen. De curatoren van deze expositie waren Nicol’Andrea, Ludo Bekkers, Jaymes Van Luppen en Mischa Keijser.

CURSUSSEN & WORKSHOPS Bespreking van wedstrijdgerichte beelden Overijse Zaterdag 10 september 2011, 14 u. - 17 u. Wedstrijdgerichte bespreking van foto’s en/of digitale beelden van vooraf ingeschreven deelnemers. Lesgever: Frans Van Esch (georganiseerd door VBF). GC De Bosuil, zaal 2, Witherendreef 1, 3090 Overijse Info en inschrijven: Roland Van den Bossche, 0477 43 71 22

Basiscursus digitale fotografie voor jongeren (14-18 jaar) - Hasselt Vijf woensdagnamiddagen 28 september, 5, 12, 19 en 26 oktober 2011, telkens 14 u. - 16.30 u. Je bent een creatieveling die graag foto’s maakt en deze deelt met je vrienden, maar je kent eigenlijk niet veel van fotografie? Dan is deze cursus iets voor jou! Tegenwoordig kan iedereen met zijn digitale camera altijd en overal foto’s maken, maar hoe maak je écht mooie foto’s en wat doe je er dan mee? Dit kom je allemaal te weten. De cursus is heel praktisch en ervaring is absoluut geen vereiste. Jij brengt je fototoestel mee en na een korte uitleg over enkele van de basisbegrippen gaan we foto's maken. De resultaten bespreken we om zo weer bij te leren. En na vijf namiddagen weet je hoe je leuke foto’s moet maken die opvallen! Lesgever: Anna Leoni. Cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt Info en inschrijvingen: 011 77 15 20 of kunsteducatie@ccha.be (deelnameprijs: € 50)

Cursus digitale fotografie - Portret- en reportagefotografie - Gent

Stadsgalerij, Oude Vest 34, Breda. Meer info: Fotogroep ’t Slot, Marcel De Bruyn, gabber@telenet.be

Tien woensdagavonden van 28 september tot 7 december 2011, 19.30 u. - 22 u.

Internationaal Festival van de Franstalige Film - Namen  Van 30 september tot 7 oktober 2011 De 26ste editie van het Internationaal Festival van de Franstalige Film van Namen vindt plaats van 30 september tot 7 oktober 2011. De nieuwe film van regisseur Bouli Lanners, Les Geants, wordt - na het ongelooflijke succes in Cannes waar hij werd bekroond met twee prijzen - in aanwezigheid van de hele ploeg van de film als openingsfilm in gala vertoond op vrijdag 30 september.

Je fotografeert het liefst mensen. Na de talrijke reportages van vrienden of familie zou je nu graag een stapje verder gaan. Maar je beseft dat je de nodige technische bagage mist. Na een paar korte theoretische lessen kan je meteen aan de slag. 
Al doende leren we alles over mooie portretfoto’s: van geposeerd tot actiebeelden, van close tot een reportageportret. 
Lesgever: An Nelissen.

Alle info over het festival lees je op www.fiff.be

Vrije Ateliers, Rode Kruisstraat 25, 9100 Sint-Niklaas Info en inschrijvingen: vrije.ateliers@sint-niklaas.be, 03 777 46 84 (deelnamegeld: € 135)


60 CvB nieuws

Cursus animatiefilm - Gent Zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2011, 10 u. - 17 u. Deze twee dagen word je ondergedompeld in de magie van de animatiefilm. Je verkent de wondere wereld van stop-motion, cutout, verf, zand en plasticine. Je leert met de verschillende technieken en samen met je medecursisten een eigen animatiefilmpje maken. Het volledig vrije uitgangspunt voor je project kan van alles zijn: uitdagende voorbeelden, een muziekstuk, fysiek materiaal, een verhaal of anekdote. Tijdens de realisatie experimenteren we met animatie, textuur, live action, belichting, waanzinnige shots,... Zo bekom je fantastisch beeldmateriaal dat je inbrengt in de computer en afwerkt met een eenvoudig montageprogramma. Lesgever: Evelien Hoedekie. WISPER, Warandestraat 13, 9000 Gent Info en inschrijvingen: info.gent@wisper.be, 09 229 21 72 (deelnamegeld: € 87,50)

Basiscursus digitale fotografie - Aalst Woensdagen 5, 12, 19 en 26 oktober en 9 en 23 november 2011, telkens 19.30 u. - 22 u., met uitstap op zondag 20 november 2011 Wie heeft er nog geen digitaal fototoestel? Er is nog nooit zoveel gefotografeerd als nu. Het lijkt allemaal heel gemakkelijk om foto’s te maken en toch... dat digitale fototoestel verbergt nog heel wat geheimen. Tijdens deze cursus komen alle basisfacetten van de digitale fotografie aan bod: beeldsensor, objectief, diafragma, sluitertijd, belichting, flits, menu-instellingen… Na het theoretisch gedeelte wordt de techniek in de praktijk gebracht. Er wordt een dag voorzien dat men in groep gaat fotograferen. De praktijkoefeningen worden nadien gezamenlijk geëvalueerd. Uiteindelijk leren we ook hoe je foto’s kan opslaan, archiveren en printen. In verschillende stappen evolueer je van een beginnende leek naar een onderlegde amateur met zin voor fotografie. Lesgeefster: Vera Cammaer.

met beelden leren vertellen wat je met woorden niet gezegd krijgt. Daarvoor is het nodig meer gebruik te maken van de technische mogelijkheden van je camera. Zo leer je technische aspecten als belichting, automatisch of manueel scherpstellen, witbalansinstelling, beeldhoek,... Daarnaast leer je werken met beeldtaal, beeldopbouw en compositie. Er is aandacht voor continuïteitsregels, decoupage, storyboard en draaiboek. Zelfs de eerste montagestapjes gaan we niet uit de weg... Voorbeelden van montages uit speelfilms en van muziek bij film kruiden de cursus op een aangename manier. Filmen wordt immers veel boeiender als je varieert met de opname, beeldhoek en kadrering. Lesgevers: Hugo Haegemans en Tony Jacobs. Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61, 2390 Malle Info en inschrijvingen: 03 312 80 00 of vormingscentrum@pvm.provant.be (deelnamegeld: € 91 euro of € 70 met korting)

Cursus fotografie Reflexcamera - Malle Zaterdag 15 oktober 2011, 9.30 u. - 16.30 u. Je leert de instellingen (diafragma, sluitertijd, isowaarde, scherptediepte,...) van de reflexcamera optimaal gebruiken in verschillende omstandigheden. Dit alles gebeurt met oog voor positie, compositie en kadrering. De theorie pas je meteen toe in de praktijk. Je fotografeert binnen en buiten op het domein. Kortom, je leert hoe je een goede foto maakt. Lesgever: Lukas Roels. Provinciaal Vormingscentrum Malle, Smekenstraat 61, 2390 Malle Info en inschrijvingen: 03 312 80 00 of vormingscentrum@pvm.provant.be (deelnamegeld: € 26 of € 20 met korting)

Verhalen vertellen in filmvorm - HeusenZolder Zaterdag 22 oktober 2011, 9 u. - 16 u.

CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst Info en inschrijvingen: vorming@beeldexpressie.be of 03 289 12 00 (deelnamegeld: € 90, € 80 voor CvB-leden)

Cursus waarin je leert om de kijker geboeid te houden bij het bekijken van een film. M.a.w. je gemaakte beelden omvormen tot een optimaal storyboard. Lesgever: Hay Joosten (georganiseerd door Limburgse Videofilmers).

Cursus video - haal meer uit je camera! Malle

De Kluis, Lambert Hoelenstraat 41, 3550 Heusden-Zolder Meer info en inschrijven: Albert Dreesen, albert.dreesen@scarlet.be of 011 64 42 10.

Woensdagen 12, 19 en 26 oktober, vrijdagen 14 en 21 oktober en zaterdagen 15 en 22 oktober 2011, op woensdagen en vrijdagen, 19.30 u. - 22.30 u., zaterdagen 9.30 u. - 12.30 u. We besteden voornamelijk aandacht aan het filmgebeuren: het


CvB-nieuws 61

WEDSTRIJDEN 1ste Digiview 2011 Voor digitale beelden (PI). Organisatie: SFNK vzw Ekeren. Inschrijvingsrecht: 6 euro Info, reglement en inschrijvingsformulier vind je via www.beeldexpressie.be > wedstrijd > wedstrijdaankondigingen, uiterste inzenddatum: 5 september 2011

6de Digirama 2011 Voor audiovisuele producties (AV). Organisatie: SFNK vzw Ekeren. Inschrijvingsrecht: 6 euro Info, reglement en inschrijvingsformulier vind je via www.beeldexpressie.be > wedstrijd > wedstrijdaankondigingen, uiterste inzenddatum: 5 september 2011

Fotowedstrijd: Week van de Radio Kan je niet zonder radio en heb je een passie voor fotografie? In het kader van De Week van de Radio (24-30 oktober 2011), organiseert het REC Radiocentrum samen met het Centrum voor Beeldexpressie een bijzondere fotowedstrijd. Bezorg ons je mooiste, grappigste of ontroerendste ‘radiofoto’ en overtuig de professionele én de publieksjury jury met een goeie dosis pit en creativiteit! Meer info over deze wedstrijd vind je op pagina 51. Info en reglement vind je via www.beeldexpressie.be > wedstrijd > wedstrijdaankondigingen, uiterste inzenddatum: 15 oktober 2011

Barbaixprijs voor Fotografie 2011 Na twee succesvolle edities heeft de gemeente Sint-MartensLatem het genoegen dit jaar - in samenwerking met de fotoclub Latem 73 en de Cultuurraad - de Barbaixprijs voor Fotografie voor de derde maal uit te schrijven. De wedstrijd draagt de naam van de gerenommeerde Gentse kunstfotograaf Edgard Barbaix. De wedstrijd staat voor iedereen open. Voor de derde triënnale is als thema gekozen: ‘Alleen’. Aan de prijs is een geldbedrag van 1.500 euro verbonden.

Info, reglement en inschrijvingsformulier vind je via www.beeldexpressie.be > wedstrijd > wedstrijdaankondigingen, uiterste inzenddatum: 31 oktober 2011

14de Grote Prijs Paul Martin Organisatie: SFNK vzw Ekeren. Disciplines: M - CP. Inschrijvingsrecht: 6 euro per sectie. Info, reglement en inschrijvingsformulier vind je via www.beeldexpressie.be > wedstrijd > wedstrijdaankondigingen, uiterste inzenddatum: 31 oktober 2011

10de editie ARGUSfotowedstrijd 2011 Op 19 september 2011 wordt de 10de editie van de ARGUSfotowedstrijd gelanceerd. Peter is opnieuw Dixie Dansercoer. Het CvB is ook dit jaar weer partner. Laat je tijdens het fotograferen inspireren door de wedstrijdthema’s rond natuur, milieu en duurzaamheid. Doe mee en maak kans op schitterende prijzen! Info, reglement en inschrijvingsformulier vind je via www.beeldexpressie.be > wedstrijd > wedstrijdaankondigingen, uiterste inzenddatum: 18 november 2011

Internationale FIAP-salons FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique) is een van de bekendste internationale organisaties voor fotografie. Jaarlijks verleent zij aan meer dan 150 ‘salons’ of internationale fotowedstrijden haar medewerking, met deelnemers uit alle uithoeken van de wereld. Ieder salon geeft een catalogus uit met daarin een selectie van de winnende beelden en een lijst van alle geaccepteerde foto’s. Een recent overzicht van de FIAP-salons vind je via www.beeldexpressie.be > wedstrijd > wedstrijdaankondigingen.


62 programma cvb

September Matchbox on Tour West-Vlaanderen Een creatief tentoonstellingsproject op wielen, deze keer in het teken van documentairefilm.  T.e.m. 11 september 2011 Hendrik Baelskaai 12, 8400 Oostende Photo View 2011 Met de rondreizende tentoonstelling Photo View vieren we elk jaar de eigenzinnige fotografie. Deze expo toont een selectie van de meest creatieve en authentieke werken, en plaatst fotografen die het verschil maken in het voetlicht.  Maandag 5 september t.e.m. zondag 2 oktober 2011 GC Tentakel, Kneuterweg 2, 3520 Zonhoven Filmforum Limburg Jong aanstormend filmgeweld ontmoet kennis en ervaring in de film. Twee cineasten praten over hun ervaring en hun visie. Hun werk wordt de aanzet tot een gezellige praatavond over film in al zijn facetten waarop iedereen zijn mening, passie en overtuiging kan delen. Gastsprekers: Jos Heynen en Sahim Omar Kalifa  Vrijdag 23 september 2011 Theatercafé ‘t Kapelleke, Lieve Vrouwstraat 5, 3600 Genk FIAP-biënnale  Zaterdag 24 september 2011 CC De Kern, Kern 18, 2610 Wilrijk

Oktober Filmforum Vlaams-Brabant Jong aanstormend filmgeweld ontmoet kennis en ervaring in de film. Twee cineasten praten over hun ervaring en hun visie. Hun werk wordt de aanzet tot een gezellige praatavond over film in al zijn facetten waarop iedereen zijn mening, passie en overtuiging kan delen.  Maandag 3 oktober 2011 Achturenhuis, Maria Theresiastraat 121, 3000 Leuven ARENA Limburg Hét CvB-platform bij uitstek om jouw werk onder de loep te laten nemen door deskundigen.  Zaterdag 8 oktober 2011 Z33 (Kapittelzaal), Zuivelmarkt 33, 3500 Hasselt

Filmwedstrijd Festival van de Vlaamse niet-professionele cineasten De films tijdens deze CvB-filmwedstrijd, geselecteerd door de 5 provinciale jury’s, staan borg voor een kwalitatief hoogstaand festival.  Zaterdag 8 en zondag 9 oktober 2011 GC De Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Overijse Expo Mode-SHOOT Het beste werk uit de workshops van april en mei in een prestigieuze expo gegoten.  Zaterdag 15 oktober t.e.m. zondag 27 november 2011 FoMu, Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen Standpunten Oost-Vlaanderen Standpunten is ons gespreksforum voor en door fotografen! Drie fotografen praten over hun ervaring en hun visie. Hun werk wordt de aanzet tot een gezellige praatavond over fotografie in al zijn facetten waarop iedereen zijn mening, passie en overtuiging kan delen.  Donderdag 20 oktober 2011 Lakenmetershuis, Vrijdagmarkt 24, 9000 Gent

November Filmforum West-Vlaanderen Jong aanstormend filmgeweld ontmoet kennis en ervaring in de film. Twee cineasten praten over hun ervaring en hun visie. Hun werk wordt de aanzet tot een gezellige praatavond over film in al zijn facetten waarop iedereen zijn mening, passie en overtuiging kan delen.  Vrijdag 4 november 2011 Jeugdhuis ’t Sas, Twee Bruggenstraat 30, 8530 Harelbeke Photo View 2011 Met de rondreizende tentoonstelling Photo View vieren we elk jaar de eigenzinnige fotografie. Deze expo toont een selectie van de meest creatieve en authentieke werken, en plaatst fotografen die het verschil maken in het voetlicht.  Zaterdag 5 t.e.m. dinsdag 29 november 2011 CC De Borre, Speelpleinstraat 10, 3360 Bierbeek Galaprojectie Festival van de Vlaamse niet-professionele cineasten Projectie van de laureaatfilms in de zes nevenklassementen van de CvB-filmwedstrijd, met prijsuitreiking, en als kers op de taart projectie van de algemene laureaat van de wedstrijd.


programma cvb 63

 Zondag 13 november 2011 GC De Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Overijse Dag van de Amateurfotograaf Ook dit jaar organiseren we in samenwerking met het FoMu een dag voor alle amateurfotografen.  Zaterdag 19 november 2011 FoMu, Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen

Standpunten Vlaams-Brabant Standpunten is ons gespreksforum voor en door fotografen! Drie fotografen praten over hun ervaring en hun visie. Hun werk wordt de aanzet tot een gezellige praatavond over fotografie in al zijn facetten waarop iedereen zijn mening, passie en overtuiging kan delen.  Vrijdag 9 december 2011 GC De Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Overijse

Voorjaar 2012 Standpunten West-Vlaanderen Standpunten is ons gespreksforum voor en door fotografen! Drie fotografen praten over hun ervaring en hun visie. Hun werk wordt de aanzet tot een gezellige praatavond over fotografie in al zijn facetten waarop iedereen zijn mening, passie en overtuiging kan delen.  Woensdag 23 november 2011 CM Sint-Kruis, Moerkerksesteenweg 118, 8310 Brugge

December

Photo View 2011 Met de rondreizende tentoonstelling Photo View vieren we elk jaar de eigenzinnige fotografie. Deze expo toont een selectie van de meest creatieve en authentieke werken, en plaatst fotografen die het verschil maken in het voetlicht.  Woensdag 11 januari t.e.m. zondag 29 januari 2012, CC Belgica, Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde Photo View 2011  Vrijdag 3 februari t.e.m. zondag 26 februari 2012 CC Den Blank, Begijnhof 11, 3090 Overijse

Photo View 2011 Met de rondreizende tentoonstelling Photo View vieren we elk jaar de eigenzinnige fotografie. Deze expo toont een selectie van de meest creatieve en authentieke werken, en plaatst fotografen die het verschil maken in het voetlicht.  Donderdag 1 december t.e.m. zaterdag 31 december 2011 SD Worx, Brouwersvliet 2, 2000 Antwerpen

Meer info: www.beeldexpressie.be


64 contact

WIE contacteren WAARVOOR in het CvB*? Voorzitter: Freddy Van Vlaenderen Rijsenbergstraat 130, 9000 Gent Tel/Fax 09/220 29 15 e-mail: voorzitter@beeldexpressie.be Ondervoorzitter en verantwoordelijke projectgroep Ciné Public: Daniël De Vetter Nieuwstraat 41, 9080 Lochristi Tel. 09/355 91 02 e-mail: daniel.videoclubgent@gmail.com Commissaris CvB fotowedstrijden en verantwoordelijke projectgroep wedstrijden: Freddy Van Gilbergen Smisveldstraat 33, 3370 Boutersem Tel. 016/73 57 76 e-mail: wedstrijd@beeldexpressie.be Hoofdredacteur Beeld Express: Vorstermanstraat 7- bus 1.5, 2000 Antwerpen Joke Embrechts Tel. 03/289 12 03 e-mail: hoofdredacteur@beeldexpressie.be Verantwoordelijke redactie film en verantwoordelijke projectgroep filmwedstrijden: Michelle Cooreman Hollebeekstraat 63, 1630 Linkebeek Tel. 02/380 61 65 e-mail: michelle.cooreman@skynet.be Verantwoordelijke projectgroep Photo Event: Jef Paepen Akkerstraat 62, 2990 Wuustwezel Tel. 03/669 79 57 e-mail: info@jefpaepen.be Beheerder AV-materiaal: Geert Bogaert Steenweg 205, 9810 Eke Tel. 09/385 74 45 e-mail: g.bogaert@skynet.be Beheerder fotomateriaal: Vorstermanstraat 7- bus 1.5, 2000 Antwerpen Sandra Gillis Tel. 03/289 12 00 e-mail: sandra@beeldexpressie.be

Wij zijn verhuiSd!

*

Sinds 1 april heeft het Centrum voor Beeldexpressie zijn hele hebben en houden verhuisd van Wilrijk naar hartje Antwerpen, meer bepaald naar het ‘Zuid’. Het nieuwe kantoor ligt op een boogscheut van de grote parking op de Gedempte Zuiderdokken, in een zijstraat van de Vlaamsekaai. Dit is ons nieuwe adres: Vorstermanstraat 7, bus 1.5 - 2000 Antwerpen - Tel. 03/289 12 00

Communicatiemedewerksters: Joke Embrechts Centrum voor Beeldexpressie Vorstermanstraat 7- bus 1.5, 2000 Antwerpen Nele Caubergs Tel. 03/289 12 03 en 03/289 12 06 e-mail: com@beeldexpressie.be nele@beeldexpressie.be Vormingsmedewerkster:

Centrum voor Beeldexpressie Vorstermanstraat 7- bus 1.5, 2000 Antwerpen Tel. 03/289 12 05 e-mail: vorming@beeldexpressie.be

Projectmedewerkster: Charlotte Op de Beeck

Centrum voor Beeldexpressie Vorstermanstraat 7- bus 1.5, 2000 Antwerpen Tel. 03/289 12 04 e-mail: project@beeldexpressie.be

Grafisch vormgeefster: Kim Peeters

Centrum voor Beeldexpressie Vorstermanstraat 7- bus 1.5, 2000 Antwerpen Tel. 03/289 12 02 e-mail: graficus@beeldexpressie.be

INFORMATIE- EN DOCUMENTATIECENTRUM Meldingen kwaliteitsbegeleidingen - regionale manifestaties cursussen, cue-sheets SABAM.Videotheken, fotomappen & diatheken, statistieken fotowedstrijden: Sandra Gillis Centrum voor Beeldexpressie Vorstermanstraat 7- bus 1.5, 2000 Antwerpen Tel. 03/289 12 00 e-mail: info@beeldexpressie.be ALGEMEEN SECRETARIAAT Ledenbeheer, financieel beheer, erkenning salons, medailles & trofeeën, adreslabels, verzekering B.A., inlichtingen: Karel Geukens (directeur) Centrum voor Beeldexpressie Paula Hannes Stationsstraat 96, 2440 Geel Tel. + Fax 014/58 41 74 e-mail: sec@beeldexpressie.be

Verschijningsdata BEELD EXPRESS Nummer 1: 1 maart Nummer 2: 1 juni Nummer 3: 1 september

Nummer 4: 1 november Nummer 5: 1 januari

Let op: Redactionele teksten moeten minimum 6 weken voor de verschijningsdatum toekomen bij de hoofdredacteur, teksten voor het CvB-Nieuws moeten uiterlijk 1 maand voor de verschijningsdatum toekomen bij de communicatiemedewerkster via com@beeldexpressie.be.

Beeld Express 3/2011  

Om onze leden, liefhebbers van foto, film en/of multimedia, regelmatig in te lichten over hun interesseveld, verspreiden wij tweemaandelijks...

Beeld Express 3/2011  

Om onze leden, liefhebbers van foto, film en/of multimedia, regelmatig in te lichten over hun interesseveld, verspreiden wij tweemaandelijks...

Advertisement