Page 1

Nowoczesna diagnostyka laryngologiczna górnych dróg oddechowych w leczeniu zaburzeń oddychania podczas snu. Michał Michalik, Marcin Broda

Centrum Medyczne MML

Zaburzenia oddychania podczas snu, ze względu na swój charakter i złożoność wymagają wykonania u pacjenta dokładnych badań i często oprócz laryngologicznej również konsultacji innych lekarzy specjalistów. W diagnostyce zaburzeń oddychania podczas snu duże znaczenie ma przeprowadzenie szczegółowego wywiadu, z wykorzystaniem ankiety lekarskiej, oceny skali senności Epworth’a. Podczas badania przedmiotowego szczególną uwagę należy zwrócić na patologie występujące w obrębie nosa, nosogardła, gardła. Do tego celu wykorzystujemy wizualizację endoskopową różnokątowa, z możliwością rejestracji obrazu.

Oceniamy wielkości żuchwy, odległość bródowo-gnykową, wysuniecie bródki, wady zgryzu. Badanie warto uzupełnić i zobiektywizować nowoczesną diagnostyką fiberoendoskopową w czasie snu farmakologicznego z dokumentacją filmową oraz polisomnografią. Bardzo pomocne może okazać się przeprowadzenie konsultacji z chirurgiem szczękowo-twarzowym i pulmonologiem. W diagnostyce dróg oddechowych zalecamy obecnie bardzo pomocną diagnostykę obrazową. Wykorzystujemy trójwymiarową Tomografię Komputerową Wiązki Stożkowej 3D ( CBCT ), z możliwością obrazowania poszczególnych pięter możliwej obturacji. Dzięki temu uzyskujemy bryłowy pomiar struktur nosa, gardła i krtani. Pozwala to na bardzo precyzyjną ocenę przestrzeni i struktur stanowiących bezpośrednia przyczynę dla wystąpienia zaburzeń oddychania podczas snu, możliwością zaplanowania zakresu i rodzaju zabiegu oraz wykonania badań porównawczych przed i pooperacyjnych. CBCT jest szybszą i bezpieczniejszą odmianą konwencjonalnej Tomografii Komputerowej. Zastosowanie promieniowania w postaci wiązki stożkowej umożliwiło obrazowanie głowy i szyi w trakcie tylko jednego obrotu źródła promieniowania. Skutkuje to mniejszą dawką promieniowania w porównaniu z tomografią spiralną oraz znacznym skróceniem czasu badania.

Badanie CBCT jest bardziej ekonomiczne dla pacjenta. Większość tego typu tomografów to urządzenia pozwalające na wykonanie badania w pozycji siedzącej. Ramię urządzenia obraca się wokół Twojej głowy o 360 stopni wykonując serię projekcji. Detektory rejestrują obrazy z różnych stron dając w rezultacie trójwymiarowy obraz, który może być przetwarzany na bardzo dużą ilość sposobów dając bardzo pomocne możliwości diagnostyczne.

www.mml.com.pl

www.niechrapanie.pl

Nowoczesna diagnostyka laryngologiczna grnych drg oddechowych w leczeniu pp1  

Nowoczesna diagnostyka laryngologiczna górnych dróg oddechowych w leczeniu zaburzeń oddychania podczas snu. M.Michalik, M.Broda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you