Page 8

på vårt eget varumärke eller signatur utifrån sociala kon­ struk­tioner såsom arbetsplatsen, institutioner eller soc­iala medier. Några av arbetena som visas i Flyktpunkt 2018 relaterar starkt till den samtid vi lever i och tenderar att inta en politisk ställning eller behandla centrala existentiella frågeställningar. I arbetet Distance to Horizon reflekterar Ekaterina Lukoshkova över Kinas återvunna status som global supermakt. Hon ser på hur det återspeglar sig i turismens nyckfulla rörelser vilket skulle kunna liknas vid mobilkamerans klick. Motiven på fotografierna visar besökarna vid Victoria Harbour vilka kan ses som en del av den accelererande tiden i vår historia. Samaneh Roghanis arbete A multitude of farewells består av en fotografisk installation i flera lager föreställande bilder av ryggar. Arbetet kan ses som politiskt humanitärt då ryggarna kan läsas som alla de farväl vilka ständigt tar plats i länder med auktoritära regimer, då människor kan tvingas på flykt eller sättas i fängelse för sin åsikt. Utställningen visar konstens energi som ett parallellt språk. Vi ser hur en tanke kan gestaltas med fotografi, som variant till det skrivna ordet, sången, teateruppsättningen, filmen eller en stark politisk verbal röst. Konsten kan med ett alternativt utförande lyfta frågor som: Måste konst i sig finnas till för ett syfte mer än för konsten själv? Hur kan vi berätta om vår historia och samtid? Hur kommer vi vara som människor i en framtida värld? Utställningens olika riktningar kan ge både eftertanke och inspiration. Flyktpunkt 2018 åskådliggör hur vi med en kamera som redskap ser på vår omvärld i ett komplext möte mellan teknik och verklighet.

Susanne Fessé är curator, konsthistoriker och skribent med inriktning mot nordisk kamerabaserad konst.

Profile for Centrum for fotografi

KATALOG: Flyktpunkt 2018 – ny svensk fotografi 2018  

KATALOG: Flyktpunkt 2018 – ny svensk fotografi 2018  

Advertisement