Page 58

Denna katalog är utgiven av CFF – Centrum för fotografi i anslutning till utställningen Flyktpunkt 2018, 20 september – 7 oktober 2018. Katalogen har utgivits med bidrag från Stiftelsen Längmanska kulturfonden. UTSTÄLLNING Pelle Kronestedt, Iréne Berggren och Susanne Fessé TEKNIKER Kenneth Pils PRESS Sara Backteman JURY Iréne Berggren, Susanne Fessé, Lars Willumeit (Zürich, Schweiz) och Pelle Kronestedt KATALOG REDAKTÖR Susanne Fessé PRODUCENT Pelle Kronestedt GRAFISK FORMGIVING Dennis Hankvist ALLA TEXTER Susanne Fessé och deltagande konstnärer TRYCK Göteborgstryckeriet UPPLAGA 400 ISBN: 978-91-984859-0-5 © 2018 CFF – Centrum för fotografi © 2018 Författare, konstnärer

Centrum för fotografi är en rikstäckande intresse- och medlemsförening för fotografer och övriga yrkesgrupper verksamma med fotografi. Föreningen har ett tvåfaldigt syfte, att verka allmänbildande och kunskapsförmedlande i fråga om fotografisk bild och att stödja olika typer av yrkes­ roller verksamma inom fotografin. www.centrumforfotografi.se

Profile for Centrum for fotografi

KATALOG: Flyktpunkt 2018 – ny svensk fotografi 2018  

KATALOG: Flyktpunkt 2018 – ny svensk fotografi 2018  

Advertisement