Page 41

A MULTITUDE OF FAREWELLS Samaneh Roghani KANDIDATEXAMEN I FRI KONST MALMÖ KONSTHÖGSKOLA

I ett land med en auktoritär regim finns lagar som hårt begränsar individens grundläggande rättigheter och frihet, vilket medför en detaljerad styrning av befolkningens liv. Att leva under förtryck implicerar ett konstant lagbrott för att tillgodose det mest basala. De som står upp för sina rättigheter och arbetar mot förtryck kan skickas i fängelse eller avrättas. A multitude of farewells består av en fotografisk installation i flera lager föreställande fotografier av ryggar. Samaneh Roghani sammanfattar: ”Farväl till alla dem som har fängslats, försvunnit och dödats. Farväl till dem som har lämnat landet och inte kan komma tillbaka.”

Profile for Centrum for fotografi

KATALOG: Flyktpunkt 2018 – ny svensk fotografi 2018  

KATALOG: Flyktpunkt 2018 – ny svensk fotografi 2018  

Advertisement