Page 35

DISTANCE TO HORIZON Ekaterina Lukoshkova MASTEREXAMEN I FOTOGRAFI AKADEMIN VALAND

Distance to Horizon utgår från Victoria Harbour, Hongkong. Hamnen var en strategisk punkt för den brittiska flottan då Hongkong blev handelskoloni under det tidiga 1800-talet. Staden har sedan dess vuxit till en megalopolis där många kulturer samexisterar. Hongkongs unika position i världshistorien har givit till resultat att staden är en turist­ magnet, inte minst för den kinesiska befolkningen från fast­ landet. I sina bilder reflekterar Ekaterina Lukoshkova över Kinas återvunna status som global supermakt och hur detta återspeglar sig i turismens nyckfulla rörelser. Det förflutna befästs av mobilkamerans klick - som om besökarna vid Victoria Harbour är en del av den accelererande tiden och historien själv.

Profile for Centrum for fotografi

KATALOG: Flyktpunkt 2018 – ny svensk fotografi 2018  

KATALOG: Flyktpunkt 2018 – ny svensk fotografi 2018  

Advertisement