Page 61

SIŁA OBYCZA JU

cunku dla wszystkich. Piętnowanie i wykluczanie przestaje być neutralne i niezauważalne. Dyskryminacja, schowana w swojej własnej oczywistości (czy mówiono dawniej o molestowaniu seksualnym? nie było nawet takich pojęć!), staje się widoczna. W patriarchalnym społeczeństwie zawsze pojawiała się autodyskryminacja grup powszechnie uważanych za podrzędne: kobiet, homoseksualistów, Żydów lub Czarnych. Tomy napisano na temat antysemityzmu Żydów, homofobii homoseksualistów czy mizogynii kobiet. Ludzie grają takimi kartami, jakie rozdaje społeczna świadomość – innych nie ma. Na początku XX wieku asymilujący się Żyd-antysemita nie był niczym egzotycznym – asymilował się do społeczeństwa i kultury, w której treści antysemickie były powszechne, czasem nieusuwalne, i przyjmował tę kulturę z całą jej zawartością. Największym homofobem, antysemitą i mizogynem przełomu XIX i XX wieku był Otto Weininger, młody autor Płci i charakteru, Żyd austriacki, podejrzewający sam siebie o skłonności homoseksualne. Ukoronowaniem jego dzieła było samobójstwo, co można rozumieć jako efekt tego, że jego tożsamość społeczna została ukuta z elementów przeciwnych wobec jego rzeczywistej tożsamości, której, można by rzec, wstydził się śmiertelnie. Kobietom pochlebiało, gdy mówiono, że mają „męski umysł” (mnie pochlebiało), gdyż najwyraźniej kobiecy umysł był uważany za znacznie marniejszy. Język odbija naszą samoświadomość i zasady społeczne, które stosujemy indywidualnie, do siebie. Język jest podstawą, opisuje naszą rzeczywistość i ten obowiązujący opis staje się tym, co za Foucaultem nazywamy dyskursem. Dyskurs zaś to także władza, bo władza nad umysłami i emocjami daje władzę polityczną. Jeśli mówię o embrionie „dziecko poczęte”, to znaczy, że władza ta należy do Kościoła

9  2008

i jego politycznych reprezentantów, że jego są kryteria moralności i prawdy; znaczy to też, że kobieta nie może mieć praw, jakie przysługują jednostkom ludzkim gdzie indziej, gdzie na embrion mówi się „embrion”. Jesienią 2007 roku na przystankach tramwajowych i autobusowych w Warszawie pojawiły się (dla mnie odrażające) plakaty: „Ustąp miejsca dziecku w drodze. Dziecko też się męczy.” Nad napisem widniał ciemny zarys jakby wypukłości brzucha, a w nim płód, zwany tu dzieckiem w drodze. Nie musisz widzieć kobiety w ciąży, można ją pominąć, ważne jest tylko to ciemne, zaciszne otoczenie wokół płodu, czyli macica. Tyle zostało z kobiety – nawet jej zmęczenie zostało przeniesione na płód, choć on się jako żywo nie męczy. Ale to właśnie ie jest przykład języka i przesłania, które wymazuje kobietę z rzeczywistości.

Partia Kobiet, założona przez Manuelę Gretkowską (która mówi, że jest pisarzem), jesienią 2007 roku zaprezentowała swój plakat.

Fantomy kobiet

Kobiety w ogóle nie mają dziś w Polsce żadnego reprezentatywnego wizerunku, żadnej twarzy, która by oznaczała jakąś społeczną tendencję, jak np. niegdyś w PRL-u wizerunkiem emancypacji była pewna pani kapitan okrętu. Dyskurs jest poplątany, ale dominanta jest prawicowa i konserwatywna. Feministki są piętnowane jako (walczące) feministki, więc – jako że walka nie jest kobieca – wynaturzone z istoty. Kobiety istnieją jakoś w sferze publicznej i na rynku pracy – ale w Sejmie i w mediach wypowiada się, z kadencji na kadencję, grono w coraz większej ilości męskie. Polski brak świadomości genderowej i feministycznej sprawia, że kobiety nie mają swojej politycznej reprezentacji. Za rzadko postrzegają same siebie jako grupę wspólnego interesu. Jeśli zaś nawet tak się postrzegają, to z reguły brak im adekwatnego politycznego języka, żeby to wyrazić. Plakat Partii Kobiet

jest chyba dobrą ilustracją – nagie młode i szczupłe kobiety trzymają transparent „Partia Kobiet”. Kolejny produkt, który sprzedają rozebrane panie. W rzeczywistości jest to antykobiecy plakat kobiecej partii. Matkom Polkom daje się becikowe (wiele mówi o wyobrażeniach polityków ta nazwa w czasach dawno porzuconych becików) – zamożne i biedne, obdarowane nie według potrzeb, ale według polskości. Gdyż, jak powiedział Andrzej Lepper, w 2007 wicepremier polskiego rządu, dlaczego mamy nie dać tym bogatszym – czy ich dzieci to nie są polskie dzieci? Dalej są też pastelowe kobiety z reklam, które gotują z pomocą Pudliszek (patriotyczne) czy Knorra (kosmopolityczne), są młode dziewuszki, karmione od dziecka horrorem i fałszerstwem Niemego krzyku, które w programach pana Pospieszalskiego mówią z chrześcijańską satysfakcją,



prawo_i_p_e__9_2008.pdf  
prawo_i_p_e__9_2008.pdf  

prawo_i_p_e__9_2008.pdf

Advertisement