Page 48

E U R O PA , E U R O PA

aby skorzystali z dłuższego urlopu ojcowskiego niż przydział ojcowski. W tej firmie pracownik ma możliwość wyboru „ścieżki tatusia” (daddy’s track). Unia Sektoru Finansowego Norwegii (The Finance Sector Union of Norway) www.finansforbundet.no Przedsiębiorstwo to wygrało w 2005 r. nagrodę dla firmy najbardziej przyjaznej rodzinie w Norwegii. W dodatku do praw zawartych w Porozumieniu Ogólnym (The General Agreement) o pensji w kontekście narodzin i adopcji (dwa tygodnie pełnego zwrotu pensji), pracownikom sekretariatu płacona jest pełna pensja za dodatkowe 8 tygodni. Prawo to dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Kilka konkretnych propozycji działania na rzecz lepszej równowagi między pracą a domem

 Powiązanie elementów konkurencyjności międzynarodowego rynku pracy z opieką i umiejętnościami społecznymi pracowników. Dążenie do tego, żeby nadgodziny stały się droższe dla pracodawców. Zmniejszenie ilości nadgodzin szczególnie dla ojców mających małe dzieci. Rozpatrzywanie rozwoju kariery mężczyzn z perspektywy równowagi między pracą a rodziną. Wspieranie inicjatyw zorientowanych na równość płci wśród mężczyzn w miejscu pracy. Sporządzenie mapy istniejących organizacji stworzonych przez mężczyzn w miejscu pracy. Umożliwienie pracy na pół etatu dla mężczyzn i ojców. Zmiana istniejącego prawa, które utrudnia kontakt dzieci z ojcami, szczególnie w kontekście rozwodu lub opieki prawnej. Stworzenie dopłaty dla rodziców, którzy współpracują na zasadzie elitarystycznej po rozpadzie rodziny. Stworzenie programów, które rozpoznawałyby różnorodność stylów życia wśród mężczyzn w życiu prywat-



nym, z perspektywy różnych modeli rodziny i orientacji seksualnych. Uwrażliwienie na płeć w badaniach nad zdrowiem i w publicznych usługach zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem mężczyzn i ojców. Rozwinięcie komunikacji wrażliwej na mężczyzn. Wprowadzenie subtelniejszych mierników zapadalności u mężczyzn na raka i choroby mający związek z alkoholem, depresji i samobójstw. Tłumaczenie: Martyna Szymańska

Tekst „Skandynawskie doświadczenia związane z równością płci oraz pogodzeniem pracy i życia rodzinnego, ze szczególnym naciskiem na mężczyzn i ojców“ został wygłoszony podczas europejskiej konferencji pt. „Równość płci i rola mężczyzn w pracy i w życiu prywatnym: trendy i czynniki”, Ateny, 10-12 grudnia 2006. Źródła: Holter, Oystein 2003, Can men do it? Men and gender equality – the Nordic experience. Temanord 2003:510, Nordic council of Ministers, Copenhagen. Statystyki z Norwegii, 2005.

9 2008

prawo_i_p_e__9_2008.pdf  
prawo_i_p_e__9_2008.pdf  

prawo_i_p_e__9_2008.pdf

Advertisement