Page 44

E U R O PA , E U R O PA

BYĆ OJCEM W NORWEGII Wy w i a d z U l f e m R i k t e r - S ve n d s o n e m , doradc ą w nor weskiej organiz acji poz a r z ądowej REFORM – c e n t r u m w s p a rc i a d l a m ę ż cz y z n

Ulf Rikter-Svendson REFORM – centrum wsparcia dla mężczyzn Dronningensgate 34 Postboks 28, Sentrum 0101 Oslo, Norwegia e-mail: ulf@reform.no, post@reform.no Internet: www.reform.no



Jaki był powód założenia organizacji takiej jak REFORM? Jaka jest Państwa misja? Jak silnie rozwinięty i znaczący jest ruch mężczyzn w Norwegii? Czy istnieją podobne organizacje w innych krajach? Pierwotnie REFORM był trzyletnim projektem założonym w 2002 roku. Powodem jego realizacji były doświadczenia zdobyte przez telefoniczną linię pomocy kryzysowej dla mężczyzn. Celem było zebranie większej wiedzy na temat mężczyzn oraz ich sytuacji życiowych oraz stworzenie zawodowego centrum, które mogłoby sprostać potrzebom mężczyzn. Później, w 2005 roku, REFORM został poddany ocenie i otrzymał wsparcie finansowe z ministerstwa na stałe. Ważne było założenie centrum, które by się koncentrowało na równości płci z punktu widzenia mężczyzn. W Szwecji i Finlandii jest kilka sieci organizacji dla mężczyzn oraz kilka centrów kryzysowych, w Niemczech istnieje DISSENS – podobna organizacja. Jednak nie znam nikogo, kto pracuje bezpośrednio z mężczyznami, gromadząc wiedzę (praktyczną oraz naukową)

i jest zaangażowany w kwestie prawne jak REFORM. Kraje skandynawskie stanowią wzór dla innych w sprawach polityki równości płci oraz jeśli chodzi o zaangażowanie ojców w obowiązki rodzicielskie. Jak mógłby Pan uzasadnić ten fenomen? Myślę, że jest to głównie kwestia dobrych wzorów systemu opieki społecznej, obowiązkowego urlopu ojcowskiego (udział/ przydział ojcowski) i większe niż w innych krajach zwrócenie uwagi na warunki pracy ojców. Mimo że Norwegia jest krajem przodującym w kwestii realizacji i wprowadzania polityki równości płci, zakładamy, że nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani. Jakie wyzwania oraz bariery uważa Pan za najistotniejsze, jeśli chodzi o zaangażowanie mężczyzn w pracę nad równością płci oraz zwiększenie zaangażowania mężczyzn w życie rodzinne? Myślę, że największą barierą w obu sprawach jest prawne zapewnienie ojcom dodatku

9  2008

prawo_i_p_e__9_2008.pdf  
prawo_i_p_e__9_2008.pdf  

prawo_i_p_e__9_2008.pdf

Advertisement