Page 32

PODYSKUTUJMY

cego argumentu oddziaływania na mężczyzn. Jeśli więc życie małżeńskie uczy kobiety, że małżeństwo jest wspólnotą interesów a w imię dobrych relacji i trwałości związku nie należy stawiać na ostrzu noża spraw wykonywania codziennych czynności domowych, o tyle życie w związku sprawia, że mężczyźni podział prac domowych zaczynają postrzegać jako obszar mniej określany wspólnym interesem współmałżonków, a bardziej jako obszar sporów, nacisków i różnych interesów płci. Z męskiej perspektywy przejęcie pewnych obowiązków domowych oznaczać może poddanie się władzy żony. Ten punkt widzenia implikuje potrzebę mężczyzn pozostawania z dala od codziennych zajęć domowych. Do wartości jaką jest nierobienie niemiłych sobie rzeczy i czas wolny dochodzi tu kwestia poczucia nieuwikłania przez żonę w dom i poczucie bycia wolnym. Czy „ładne proszenie” żon odnosi pożądany przez nie skutek i otrzymują pomoc w pracach domowych? Jeśli wierzyć badanym, to tak. Większość kobiet mówi, że gdy prosi męża o pomoc „on zwykle robi to, o co go poproszę” (52,6%) rzadziej „on wtedy często się ociąga” (17,8%). Wśród mężatek 19,0% nie musi prosić, bo jak mówią, mąż pomaga im bez proszenia go o to. Mniejszość stanowią kobiety, które nie proszą mężów o pomoc i wszystkie prace w domu wykonują same – mówi tak 10,6% mężatek. Tę optymistyczną wizję relacji małżeńskich, w której żony proszą o pomoc w pracach domowych i pomoc tę zazwyczaj otrzymują burzą dane, z których wynika, że kobiety w ogóle nie proszą mężów o pomoc w domu. Przekonanie, że „często w domu sama wolę coś zrobić, niż prosić kogoś o pomoc” podziela 87,2% badanych mężatek (w tym 45,0% zdecydowanie). Postawa ta jest zdecydowanie nieakceptowana zaledwie przez 0,6% kobiet. Z kolejnego stwierdzenia wynika, że kobiety nie zawsze chcą być nawet wyręczane w pracach domowych –



Argumenty „obronne” mężczyzn Mężowie mają wiele argumentów pozwalających im skutecznie, sądząc po tym jak często są nakłaniani przez żony do prac w domu i jak niewiele robią, bronić się przed wykonywaniem codziennych zajęć domowych. Najczęściej odwołują się one do stereotypowego podziału prac i odpowiedzialności żon i mężów – on zmęczony pracą zawodową, ona bardziej się nadaje do prac domowych, a każdy racjonalnie podchodząc do rzeczy, powinien robić dla rodziny to co potrafi najlepiej. Używane przez mężczyzn argumenty to: 1. Nie umiem dać sobie rady z pracami domowymi. Musisz mi pokazać, jak co robić. 2. Każde z nas powinno robić to, co robi najlepiej. 3. Byłoby milej w domu, gdybyś ciągle czegoś ode mnie nie chciała. 4. Żeby było zrobiona tak, jak ty lubisz, musiałbym się zbyt napracować. 5. Nie będę wykonywać prac domowych wtedy, kiedy ty chcesz i po twojemu. 6. Inni mężczyźni nic nie muszą w domu robić. Ja ci przecież pomagam, a ty w ogóle tego nie doceniasz. 7. Nie znoszę prac domowych tak samo jak ty, ale ty jesteś do nich przyzwyczajona. 8. Do prac domowych kobiety bardziej się nadają. 9. Prowadzenie domu jest sprawą zbyt mało ważną, żeby się o to kłócić. 10. Prace domowe to nie jest sprawa dla mężczyzny. On musi się zajmować sprawami naprawdę ważnymi. 11. A co ja z tego będą miał? 12. Jestem bardzo zmęczony. Zrobię to jutro. Źródło: Nieodpłatna praca kobiet

9  2008

prawo_i_p_e__9_2008.pdf  
prawo_i_p_e__9_2008.pdf  

prawo_i_p_e__9_2008.pdf

Advertisement