Page 31

PODYSKUTUJMY

nego, że kobiety w związkach czynią starania, aby nakłonić mężczyzn do prac w domu. Wysoki odsetek osób, które mówią, że kobiety nakłaniają swoich mężów/partnerów do prac w domu (73,1%) jest kolejnym elementem wskazującym na fakt, że mężczyźni powszechnie unikają prac domowych i żywią do nich szczególnego rodzaju niechęć. Fakt, potwierdzany także przez samych mężczyzn, którzy przyznają, że do prac domowych muszą być nakłaniani przez żony. Tylko 25,1% zamężnych kobiet i 20,7% żonatych mężczyzn, mówi, że kobiety nie nakłaniają mężczyzn do prac domowych. Większość z nich (39,0% kobiet i 60,3% mężczyzn) sądzi, że „sami mężczyźni powinni robić” – ale czy robią? Kolejne 15,6% kobiet i 8,6% mężczyzn zakłada, że nic nie robią, ale nakłanianie ich do prac w domu nic nie da „bo i tak nic nie zrobią”. Spora grupa osób (36,4% kobiet i 25,9% mężczyzn) uważa, że zajęcia w domu są sprawą kobiet, najmniej jest przekonanych, że kobiety po prostu nie lubią prosić (9,1% kobiet i 5,2% mężczyzn). Zdaniem mężatek nakłanianie i zachęcanie mężów do prac domowych najczęściej przybiera formą grzecznego proszenia, rzadziej podkreślania jak dużo one same robią, czy wskazania, że pewnych rzeczy nie umieją lub nie mają siły zrobić. Żonaci mężczyźni też są zdania,

że najczęściej żony ładnie proszą swoich mężów o zrobienie czegoś w domu. Można powiedzieć, że kobiety w nakłanianiu mężczyzn do prac domowych używają łagodnych metod perswazji. Rzadko, co przyznają zarówno kobiety, jak i mężczyźni, nakłanianie przybiera ostre formy – obrażenia się żony, wprowadzenia cichych dni, czy też zrobienia domowej awantury. Mężczyźni, odbiorcy „zachęt do pracy domowej”, naciski kobiet na siebie postrzegają w bardziej mocnej formie. Rzadziej niż kobiety mówią o grzecznym proszeniu, częściej zaś o gderaniu kobiet (drugie miejsce pod względem częstości wyborów), co zamężne kobiety uświadamiają sobie najwyraźniej w dużo mniejszym stopniu, a być może zresztą to, co jest dla nich jeszcze proszeniem, w odbiorze mężów jest już gderaniem. Uważa się, że kobiety chcąc pozyskać wpływ na mężczyzn dość chętnie sięgają do seksualności. Badani jednak, mimo że mieli taką możliwość, rzadko wskazywali seks jako argument wykorzystywany przez kobiety w rodzinnych negocjacjach. Także i w przypadku tego typu argumentów kobiety mniej chętnie sięgają do form karzących – groźba odmowy współżycia seksualnego (1,2% i 0,8%), częściej stosując metodę nagród za pożądane zachowania – obietnica „przyjemnego spędze-

nia czasu” w zamian za wykonanie prac domowych. o używaniu swojej seksualności – jako karze i nagrodzie – w grupie osób pozostających w związkach częściej mówią same kobiety. Najwyraźniej dla mężów „kobiece” wdzięki żon nie stanowią argumentu o takiej randze, jakby to chciały widzieć ich współmałżonki. Porównanie opinii na temat stosowanych przez kobiety sposobów włączania mężczyzn w prace domowe w całej grupie badanych i w grupie osób pozostających w związkach wskazuje, że potoczne społeczne wyobrażenia ulegają pewnym modyfikacjom w zetknięciu z praktyką dnia codziennego. Inny jest jednak charakter tych przeobrażeń dla kobiet i mężczyzn. Kobiety zamężne najwyraźniej „łagodzą” swoje sposoby oddziaływania na mężów – częściej ładniej proszą i odwołują się do wspólnych interesów, częściej posługują się seksualnością (obiecują miłe spędzenie czasu, ale też częściej odmawiają współżycia), rzadziej gderają, robią awantury, obrażają się, też podkreślają bezradność i wskazują jak same dużo robią. U mężczyzn doświadczenia dnia codziennego wydają się mieć kierunek odwrotny i w ich świadomości „zaostrzać” stosowane przez kobiety formy „zachęcania” mężczyzn do prac domowych. Maleje też w ich w grupie żonatych mężczyzn postrzeganie zachowań seksualnych jako specyficznie kobie-

Kochanie, posprzątaj Jak kobiety zachęcają, nakłaniają mężczyzn do udziału w pracach domowych: 1. ładnie proszą 2. podkreślają swoją bezradność 3. wskazują na brak umiejętności, siły 4. obiecują przyjemne spędzenie czasu 5. odmawiają współżycia seksualnego 6. obrażają się, wprowadzają ciche dni 7. odwołują się do wspólnych celów, interesów 8. gderają 9. robią awantury 10. podkreślają, jak dużo same robią Źródło: Nieodpłatna praca kobiet

9  2008



prawo_i_p_e__9_2008.pdf  
prawo_i_p_e__9_2008.pdf  

prawo_i_p_e__9_2008.pdf

Advertisement