Page 2

SPIS T R E Ś CI 6

WYDARZENIA

Wystarczy jednak prześledzić zapisy dotyczące ochrony pracownic w ciąży, by wykazać, że płeć nadal jest czynnikiem utrudniającym zarówno zdobycie zajęcia, jak i utrzymanie go.

Sylwetki ofiar przemocy

26

Klaudia WAŃCZYK

Temat numeru: PRZEMOC W RODZINIE Problemy kobiet ofiar przemocy na rynku pracy

Jak zapobiec tragedii? Jak zatrzymać continuum przemocy? Pytania te skłoniły autorkę do przeprowadzenia badań mających na celu znalezienie różnic pomiędzy kobietami ofiarami przemocy, które opuściły raniący związek a kobietami ofiarami przemocy, które rozwiązały sytuację przemocy zabijając sprawcę.

11

dr Danuta DUCH Przemoc domowa jakiej doświadczają kobiety ze strony swoich mężów ma ogromny wpływ na pracę zawodową kobiet w wielu wymiarach. Panika, lęk przed oprawcą „paraliżuje, powoduje, że człowiek nie jest w stanie normalnie funkcjonować. To zaczyna się od problemów z koncentracją, do wstrętu do wszystkiego, do życia”. W takim stanie trudno być dobrym pracownikiem, kierowniczką czy szefową. To omówienie pierwszych tak rozległych badań nad tym problemem, które w latach 2005-2006 zrealizowała Fundacja Centrum Praw Kobiet w Warszawie w ramach projektu EQUAL Praca i Godne Życie dla Kobiet Ofiar Przemocy

Rada Europy w walce z przemocą wobec kobiet

19

Przemoc wobec kobiet, w tym przemoc domowa, stanowi zagrożenie dla realizacji podstawowych wartości Rady Europy i należy do najpoważniejszych naruszeń praw człowieka ze względu na płeć. Wychodząc z tego założenia jej przedstawiciele podjęli wiele inicjatyw mających chronić kobiety, a rok 2007 został uznany za Rok Walki z Przemocą wobec Kobiet.

Dyskryminacyjne przywileje kobiet

21

Marta KRAWCZYŃSKA W Polsce, pomimo rosnącej świadomości dyskryminacji kobiet na rynku pracy, wciąż panuje przekonanie, że prawo jest dobre, tylko praktyka jego stosowania pozostawia wiele do życzenia.

PODYSKUTUJMY Podział prac domowych O równości kobiet i mężczyzn w związkach

29

dr Danuta DUCH Rodzina dla feminizmu jest elementarną jednostką patriarchalną i główną sferą opresji kobiet. Jednocześnie jednak rodzina stanowi pierwszoplanową formę aktywności kobiet i pozostaje podstawowym źródłem ich tożsamości ze względu na macierzyństwo. Polskie kobiety na pytanie „kim jestem?“ najczęściej odpowiadają, że przede wszystkim Matką (25,9%), potem zaś, że Żoną (23,6%).

EUROPA, EUROPA Równość zaczyna się w rodzinie

39

Urszula NOWAKOWSKA Warunkiem osiągnięcia równouprawnienia pomiędzy kobietami i mężczyznami jest zredefiniowanie społecznej roli kobiet

9  2008

prawo_i_p_e__9_2008.pdf  

prawo_i_p_e__9_2008.pdf

prawo_i_p_e__9_2008.pdf  

prawo_i_p_e__9_2008.pdf

Advertisement