Page 14

Te m a t n u m e r u : P R Z E M O C W R O D Z I N I E

podpity mąż wpadał do jej zakładu fryzjerskiego, to robił awantury przy klientkach, co oczywiście wpłynęło na to, że wiele z nich utraciła. 3. Kontrola przez mężów finansów pracujących żon. Mężowie stosujący przemoc wobec swoich współmałżonek zazwyczaj kontrolują ich dochody z pracy. Czasem ma to charakter wręcz ostentacyjny, jak w przypadku cytowanej już wielokrotnie właścicielki zakładu fryzjerskiego, której mąż wpadał do pracy aby przeliczyć zarobione przez nią pieniądze: „Kiedyś nie liczyłam nigdy, bo ja nienawidziłam pieniędzy i nie lubię pieniędzy. To mój mąż się tym zajmował, wie pani, liczył przeszczęśliwy z tego, że może liczyć i że dużo, bo to cała szuflada” (K26). Inny mężczyzna do tego stopnia kontrolował żonę, że sprawdzał przynoszone przez nią zaświadczenia o wypłatach i „Nawet potrafił zadzwonić do ... szefa zadzwonić ile zarabiam w ogóle” (K15). Kontrola finansów kobiet, szczególnie gdy w grę wchodzą większe pieniądze, ma bardziej pośrednie formy. Jest to zajmowanie się sprawami finansowymi we wspólnej firmie przez męża czy „wspólne” konta rodzinne, które kontrolują mężowie. Powszechna jest też pośrednia forma sprawowania przez mężczyzn kontroli finansów kobiet, która polega na tym, że mężowie w sytuacji, gdy żona pracuje zawodowo, przerzuca na kobietę koszty utrzymania rodziny, zarobione przez siebie pieniądze zachowując dla siebie: „Zupełnie przestał łożyć na utrzymanie domu” (i dalej) „Zresztą trudno to nazwać wspólnym majątkiem, bo chociaż formalnie tak było, to tak naprawdę nasze dochody, utrzymanie domu leżało na mnie. On się w żaden sposób nie przyczyniał ani do utrzymania domu, ani do wspólnych zakupów, ani do płacenia kredytów”(K3). Macierzyństwo a praca i przemoc

Urodzenie dziecka uważa się za punkt zwrotny w życiu kobiety. Samo w sobie w bardzo poważnym stopniu ogranicza aktywność zawodową kobiet, a wiele kobiet po urodzeniu dziec-



ka nie wraca do pracy. Z informacji, których udzieliły kobiety w wywiadach, wynika, że ciąża, urodzenie dziecka w niektórych wypadkach jest też momentem, w którym w związku pojawia się przemoc fizyczna. Kobiety doświadczające przemocy nie mogą liczyć na swoich mężów, jeśli chodzi o wychowanie dzieci. Będąc w związkach małżeńskich, są w praktyce samotnymi matkami. Gdy podejmują pracę, to na ich głowach spoczywa zapewnienie w tym czasie dzieciom opieki. Jeśli tej opieki nie mogą zapewnić, rezygnują z zawodowej aktywności. Nawet w okresie późniejszym, gdy dzieci są już większe, problem opieki nad nimi stanowi poważną barierę w podejmowaniu przez kobietę pracy. Szczególnie dotyczy to kobiet, które nie mają specjalnych kwalifikacji, a prace, które są im dostępne, mają charakter zmianowy lub są wykonywane w nietypowych godzinach. Kobieta, której dziecko chodzi do przedszkola, mówi: „Próbuję tej pracy szukać, ale godziny mi nie odpowiadają, bo na noc nie pójdę, bo syna samego w domu nie zostawię, a znowu ... jest praca od 6 przypuśćmy do 16, a ja muszę dziecko zaprowadzić do przedszkola, odebrać go ... sam nie przyjdzie bo jest za mały” (K24). Kobieta jest zarejestrowana w urzędzie pracy, otrzymała nawet dwie oferty, ale „Jedna do domu spokojnej starości na trzy zmiany. Oczywiście mi to nie odpowiada, no bo nie miałabym co z dzieckiem zrobić. Drugą ofertę dostałam też do sprzątania w firmie, ale od 6 do 14 i również godziny mi nie pasują” (K24). Bywa, że konieczność opieki nad dziećmi kobieta musi przedłożyć nad pracę zawodową nawet wtedy, gdy dzieci są już nieco starsze i chodzą do szkoły. Tak było w przypadku kobiety, która zrezygnowała z menedżerskich posad, aby chronić dzieci przed przemocą ze strony męża. Młodszy syn „po szkole przestał wracać bezpośrednio do domu, spędzał czas u kolegów, sąsiadek i też bym się o tym nie dowiedziała, gdyby nie zadzwoniła koleżanka: słuchaj, ja muszę wyjść, a on nie chce wrócić do

siebie” (K12). Dzieci bały się przebywać same w domu z ojcem. Z chwilą jego wejścia do domu nastawała atmosfera terroru, nakazów i bojaźni przed tym, co się za chwilę stanie, do czego się przyczepi. Kobieta zmieniła pracę na mniej płatną, ale blisko domu i taką, która dawała jej możliwość wyjścia do domu, kiedy dzieci tego potrzebowały. Trzeba też na koniec nadmienić, że dzieci, ich dobro, stanowią często powód, dla którego kobiety podejmują decyzje o odejściu od sprawcy przemocy. Konieczność zapewnienia wtedy dzieciom utrzymania jest z kolei potężnym czynnikiem motywującym kobiety do wytężonej pracy zawodowej. Rola pracy zawodowej w życiu kobiet doświadczających przemocy

Chociaż praca nie zabezpiecza kobiet przed doświadczaniem ze strony męża przemocy fizycznej, to pełni w życiu kobiet doniosłą rolę. Zarówno kobiety o niższym, jak i o wyższym statusie społecznym mówią, że praca jest dla nich azylem i pozwala chociaż na chwilę zapomnieć o trudnej sytuacji domowej. Kobiety doświadczające przemocy „uciekają” w pracę. Dla wielu z pracujących kobiet jest ona miejscem samorealizacji, budowania poczucia własnej wartości, miejscem, gdzie rekompensują domowe porażki. Praca dla kobiet doświadczających przemocy jest też sposobem na pozyskanie względnej niezależności ekonomicznej. Jest to bardzo ważne, bowiem nie mogą one liczyć na swoich mężów, jeśli chodzi o zabezpieczenie materialne dzieci. Kobiety dość powszechnie relacjonują, że nie miały dostępu do pieniędzy męża, który w najmniejszym stopniu nie przejmował się, co dzieje się z dziećmi: „nie interesował się tym, czy mam dla dziecka na jedzenie, czy mam mu dać co jeść, czy są pieluchy, czy nie ma ... w ogóle niczym się nie interesował” (K24). Kiedy kobiety nie mają własnych zasobów finansowych mogą w takich sytuacjach jedynie liczyć na pomoc z opieki, czasem wspomaga

9  2008

prawo_i_p_e__9_2008.pdf  
prawo_i_p_e__9_2008.pdf  

prawo_i_p_e__9_2008.pdf

Advertisement